Muğla Mv. Nurettin Demir: Taahhüdü ihlal Soru Önergesi

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR. Taahhüdü İhlal  Kredi kartı hapis Cezaları İcra İflas kanunu Tazyik hapsi.Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Cevaplandırılması Talebiyle Vermiş Olduğu "Taahhüdü İhlal" Yazılı Soru Önergesi Başbakan yardımcısı Ali BABACAN ve Adalet Bakanı Sadullah ERGİN Tarafından 13/11/2012 Tarihinde Cevaplandırılmıştır

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını;
 Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Prof. Dr. Nurettin DEMİR
    Muğla Milletvekili

Binlerce vatandaşımız haklarında başlatılan icra işlemi ile evlerindeki eşyalarının alınmaması için icra taahhüdünde bulunmuşlar ve taahhütlerini yerine getiremedikleri için haklarında verilen hapis cezasından dolayı cezaevlerinde mahkum olarak bulunmaktadır.
Bu bağlamda,
1- Bankalardan kullandıkları Bireysel, Taşıt ve Konut Kredilerini ve Kredi Kartı borcunu ödeyemediği için toplam kaç kişi hakkında icra işlemi başlatılmıştır ve icra işlemlerinin toplam tutarı ne kadardır?
2- Bu borçları için haklarında icra işlemi başlatılanlardan kaç kişi için icra taahhütlerine uymadıklarından dolayı ceza davası açılmıştır. Açılan davalardan dolayı borçların toplam tutarı ne kadardır?

Ahmet Duran BULUT; Taahhüdü ihlal Soru Önergesi

Balıkesir Milletvekili Ahmet Turan BULUT. Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi. İcralık Olan vatandaşlar. Taahhüdü ihlal suçundan hükümlü sayısı. Borç intihar. Taahhüdü ihlal Hapis Cezası. Adalet Bakanı Sadullah Ergin(Balıkesir Milletvekili Ahmet Turan BULUT'un, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından cevaplandırılması istenen Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi ve Adalet Bakanlığı'nın Cevabı)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21.06.2012
Ahmet Duran BULUT
Balıkesir Milletvekili

Borçlarını ödeyememe sebebiyle icralık olan vatandaşlarımız icra sırasında borçlandığı tarafa borcunu ödeyeceğine dair taahhütte bulunmaktadırlar. Ancak geçim sıkıntısı içerisinde bulunan vatandaşlarımız ödemelerini yapamamakta ve vermiş olduğu taahhüdü de yerine getirememektedirler. Bu sebeple de taahhüdü ihlal suçundan üç aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

"Taahhüdü ihlalden dolayı ceza alan vatandaşlarımızın sayısında her geçen gün artış gözlemlenmektedir".

Çiftçilerimizin kullandıkları zirai krediler, Orta ve Küçük Ölçekli işletmelerin kullandıkları banka kredilerinden, vatandaşlarımızın kullandıkları bireysel krediler ve kredi kartları sebebiyle vatandaşlarımız icralık olmaktadırlar.
Taahhüdü ihlalden dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın birçoğu da hapis cezası sebebiyle de kaçak duruma düşmekte, evlerini terk etmekte ve borçlarını ödeme durumları da ellerinden alınmış bulunmaktadır.

Taahhüdü İhlal Cezalarının Kaldırılması Kanun Teklifi

İcra İflas Kanunu'nun 340. Maddesi, taahhüdü ihlal suçu kanun teklifi, taahhüdü ihlal suçu 4.paket, 4. paket taahhüdü ihlal suçu, İcra Ceza Mahkemeleri taahhüdü ihlal zaman aşımı, taahhüdü ihlal zamanaşımı, tazyik hapsi mağduriyetiİcra İflas Kanunu'nun 340. Maddesine göre cezalandırılan "taahhüdü ihlal mahkûmu" kişilere sadece 2010 ve 2011 yıllarında İcra Ceza Mahkemeleri'nde "taahhüdü ihlal suçu" nedeniyle 960 bin dava açılmış durumdadır. Ne kadar kişinin mahkûm olarak hapse girdiği ise bilinmemektedir.

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"İcra ve İflas Kanunu" İle Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi gerekçesi ile ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
09.07.2012

Faik TUNAY
İstanbul Milletvekili

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 346 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra mahkemelerince "tazyik hapsine" ilişkin olarak verilen kararlara ait istatistiki bilgiler, bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından toplanır ve değerlendirilir.
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Liderliğini Avukatın Yaptığı Çeteye Operasyon

Avukat Devrim Alabay, Sahte evraklarla borçlandırdıkları, Cezaevi, senet, haciz, taahhüdü ihlal, senet imzalatmak, çete liderleri avukat
Liderliğini İzmir Barosu Avukatı Devrim Alabay'ın yaptığı çete üyesi 23 kişi gözaltına alındı. Çetenin, sahte belgelerle borçlandırdıkları iş adamlarının ceza evine girmesini sağladıkları, senet imzalattıkları, adli yargılamayı etkiledikleri iddia ediliyor. Avukat Devrim Alabay hakkında toplam 36 kişinin şikayetçi olduğu belirtiliyor.

İzmir polisi dün Karşıyaka merkezli olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla İzmir servis sektörünün tanınmış kuruluşlarından birine sahip olan Alabay ailesinin önde gelen isimlerini gözaltına aldı.

Organize suç örgütü kurarak, tehdit, yaralama, iş yeri ele geçirme, adli yargılamayı etkileme, senet imzalatma, gibi suçlara karıştıkları iddia edilen, liderliğini tanınmış avukat Devrim Alabay'ın yaptığı iddia edilen çete üyesi toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının 31'i bulacağı belirtilirken polis, Avukat Devrim Alabay'ı oturduğu apartmanın çatısında gizlenmeye çalıştığı sırada yakaladı.

36 mağdurun şikayetçi olduğu liderliğini Avukat Devrim Alabay'ın yaptığı zanlıların tehditle iş yerlerini ele geçirdikleri, ölen bir kişinin bilgilerini sahte belgelerle düzenleyerek mal varlığını ele geçirdikleri, yaralama olaylarına karıştıkları, sahte belgelerle toplam 3 milyon 500 bin TL'ye yakın dolandırıcılık yaptıkları ve adli yargılamayı etkiledikleri ileri sürülüyor.

Yargının Yumuşak Karnı, icra Daireleri ve Rüşvet

icra müdürleri, haciz işlemleri rüşvet, avukatların rüşvet vermesi, hakim savcı evlere haciz
İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu, icra daireleri hakkında yapılan şikayetler üzerine son 6 ayda İstanbul Adliyesindeki 37 icra ve iflas müdürlüğünde görev yapan personelin yarısının yerlerini değiştirdi. Adalet Komisyonunun harekete geçme nedeninin rüşvetin önüne geçmek olarak açıklansa da "Rüşvet alma" suçlamasıyla her hangi bir görevliye soruşturma açılmaması dikkat çekti.

Rüşvetin önüne geçmek için elden iş takibini azaltmayı hedefleyen Adalet Komisyonu, bu amaçla İcra Tarama Merkezi kurdu. Burada 13 milyon icra dosyası taranarak dijital ortama aktarılacak. Çalışma sonunda arşivdeki 11 milyon dosya da dijital erişime açılacak. Böylece işleyişi yavaşlatan; dosya inceleme, arşivden dosya çıkarma gibi işlemler, dijital ortamda hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Avukatlar, İstanbul Adliyesindeki 37 icra ve iflas müdürlüğünde görev yapan personelin görev yeri değiştirilmesi ve yapılan yeni atamalarla rüşvetin azaldığını belirtiyor.

Avukat Yusuf A., İşiniz için icra dairesine gittiğinizde icra memuru, İşim var, sonra yaparım diyebiliyordu. Özellikle toplu icra takip açılacağı zaman, dosya başına para istiyordu, Örneğin dosyanıza 2200 TL yattı. Tahsile gittiğiniz zaman icra müdürü 2000 TL veriyor, 2200 liraydı alacağım para dediğinizde "Yetmedi mi?" karşılığını veriyordu, sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Ancak yeni yapılan personel atamalarıyla icra dairelerinde ciddi bir iyileşme olduğunu belirtiyor. Rüşvetin de büyük oranda azaldığını vurguluyor. ??

Karşılıksız Çek Sayısında Hapis Cezasının Etkisi Çok Az

Çek Kanunu, Kazım Aydenis, Kredi değerlendirme, karşılıksız çek artış, karşılıksız çek imzalama, Anadolu ajansı
Kredi Kayıt Bürosu AŞ (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, 2011 Haziran ayından beri artış görülen karşılıksız çek sayısının hapis cezasının kalkmasından değil makro ekonomik trendlerden kaynaklandığını, "Karşılıksız çek sayısında hapis cezasının etkisi göz ardı edilecek kadar az" dedi.

Kredi Kayıt Bürosu AŞ (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Anadolu Ajansı'nın yeni platformu Finans Haberleri Terminali'nin canlı toplantılar dizisi Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Karşılıksız çeklerdeki artış
Karşılıksız çeklerin adedinde 2011 Haziran ayından beri artış görüldüğünü ifade ederek, bu artışın Şubat ayında çek kanununda yapılan değişiklikle hapis cezasının kalkmasından değil makroekonomik trendlerden kaynaklandığını söyledi. Kasım Akdeniz, ''Karşılıksız çek sayısında hapis cezasının etkisi göz ardı edilecek kadar az'' dedi.

245 milyon sorgulama
Bu yılın 245 milyon KKB sorgulamasıyla kapatılacağını belirten Akdeniz, bu sayının Türkiye'yi Avrupa'daki kayıt büroları arasında birinci sıraya taşıdığını söyledi.

Banka Borcunu Ödeyemeyen Öğretmen İntihar Etti

Öğretmen Murat Şahin, banka borcu, intihar, adapazarı, bağevinde intihar, MKarapürçek İlçesi, Mesudiye Köyü,Adapazarı  İl Milli Eğitim, Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı
Adapazarı Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni evli 2 çocuk babası 34 yaşındaki Murat Şahin, bağ evinde kendini asarak intihar etti.

Adapazarı'nın yeni Yerleşim Bölgesi Korucuk Mahallesi’nde oturan ve kendisi gibi eşi de öğretmen olan Murat Şahin dün okulundan bir günlük izin aldı. Murat Şahin Karapürçek İlçesi'nin Mesudiye Köyü’ndeki babasının evine gitti. 13 yıllık öğretmen Şahin, bugün öğle saatlerinde babasının evinin yanındaki barakada köy sakinleri tarafından asılı olarak bulundu

Öğretmen Murat Şahin, 2 ve 10 yaşlarında iki çocuk babasıydı. İntihar olayının duyulmasının ardından büyük şok yaşayan okul yöneticileri ve öğretmen arkadaşları, üç yıldır birlikte görev yaptıkları Murat Şahin'in mesleğinde başarılı ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu söylediler.

Baba Muhsin Şahin, Murat beni akşam saatlerinde arayarak "Baba acil bana 10 bin lira lazım" dedi. Ben de o kadar param olmadığını söyledim. Yine aynı akşam annesini ve eşini arayarak helallik istemiş. Sabah Mesudiye Köyü’nde bulunan bağ evinde intihar ettiğini öğrendik, bağ evine geldiğimizde asılı cesedini bulduk. Bir "bankaya 10 bin TL borcu olduğunu öğrendik" dedi. Kocasının ölüm haberini alan öğretmen eşi gözyaşlarına boğuldu.

Haciz Sistemi, Kendi Evlatlarını Yemeye Başladı

Ülkemizde yaşanan bozuk ekonomik düzen ve buna bağlı bozuk "icra ve haciz sistemi" toplumun her kesimini etkilemeye devam ederken, Bozuk Haciz sistemi, usulsüz icra tebligatları yoluyla yapılan hacizler kendi evlatlarını yemeye başladı. Ankara Adliyesinde yaşanan üzücü olayda Avukat Murat Karık icra dairesinin bulunduğu 5. kattan atlayarak intihar etti.

Bu ülke de, ilköğretim düzeyinde bir sınavı bile geçemeyecekken, özel Hukuk fakültelerinin en kolay bitirilebilen bölümden mezun olup, en kolay elde edilebilen mesleğe yani avukatlık enflasyonuna nefer olabilmektedir.

Sonuç; Birilerine yakınlıkla veya arkasındaki, Banka ve Finans şirketlerinin verdiği gücün nimetlerinden palazlanmış avukatların yanında köle olarak çalışan, açlık sınırında yaşayan veya iş yokluğundan acze düşüp canına kıyan avukatlar..

İntihar; bir kişinin kendi bedeninde bir başkasını cezalandırmasıdır. Ama kimin umurunda. Allah rahmet eylesin. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın..

Barolar siyaset yaptıklarının yüzde biri kadar Avukat sorunlarıyla uğraşsa, Avukatlık mesleği bu kadar dibe vurmaz, bazı avukatlar geçim kaygısyla her şeye tevesül etmez, vatandaşlarımızın canıda bu kadar yanmazdı.

Ankara Adliyesinde Avukat İntihar Etti.
Avukat Murat karık, haciz işlemleri, usulsüz tebligatla haciz, Muhtara bırakılan tebligat, haciz işlemi, Taahhüdü ihlal, 4 yargı paketi,
Ankara Adliyesi’nde, 29 yaşındaki Avukat Murat Karık icra dairesinin bulunduğu 5. kattan atlayarak intihar etti. Avukat Murat Karık’ın, kısa süre önce evine icra geldiği öne sürüldü.

Avukat Murat Karık, Adliye binası İcra Müdürlüğü’nün bulunduğu 5. katın penceresine çıktı. İcra Dairesinde bulunan bazı vatandaşlar kendini aşağı atmak isteyen Avukat Murat Karık'a engel olmaya çalıştı. Ancak, 5. kattan kendini aşağı bırakan Avukat Murat Kırık yere çakıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avukat Murat Karık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

 Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Avukat Murat Karık’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Vatandaşın Bankalara olan Borçları Çığ Gibi

icra, haciz, banka kredi kartları, kredi borçları, Adnan keskin, Ostim Sanayi
Çiftçinin bankaların haciz ve icra kıskacına düşmesinin yanı sıra, tüketicilerin, esnafın ve küçük işletmelerin de bankalara olan borçlarının geri ödenmesinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Banka Kredi Kartında 800 bin kişi, tüketici kredilerinde 120 bin kişi borcunu ödeyemedi, 182 bin KOBİ de batık krediler nedeniyle takibe alındı. Karşılıksız çek sayısı 900 bini, protestolu senet sayısı ise 1 milyonu geçti.

Çiftçinin bankaların haciz ve icra kıskacına düşmesinin yanı sıra, tüketicilerin esnafın ve küçük işletmelerin de bankalara olan borçlarının geri ödenmesinde tekrar sıkıntı baş gösterdi. 2012’de ekonomideki beklenenden hızlı yavaşlama gösterince yani büyüme hızı yüzde 1.6’da kalınca korkulan gerçekleşti. Karşılıksız çek sayısı 900 bini, protestolu senet sayısı 1 milyonu geçti. Bankalara borcunu ödeyemeyen kişi sayısı belirgin olarak arttı. Tarım kesiminin takibe düşen kredi tutarı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 936,4 milyon liraya ulaştı. Tarım kesimine kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı, 2011 yılının Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 4,6 artış kaydederek 31,1 milyar liraya yükseldi.

Kart, kredi borçları
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kasım ayı verilerine göre hazırladığı Bankacılık Sektörü raporunda gelişmeleri ortaya koydu. Grafiklerle ortaya konulan son fotoğraf, ekonomideki yavaşlamanın vatandaşın günlük hayatında birebir kendini gösterdiğini de ortaya koydu.

Maaş Hesabınıza Haciz Gelebilir

Banka Maaş hesabına haciz, kredi kartı borcuna haciz, banka haciz işlemleri, banka borcuna ev haczi, banka borcu ev eşayasına haciz, kredi kartı borcu eve haciz
Maaş Hesabına habersiz kredi kartı ve ek hesap açan bankalar bir de üstüne haciz gönderiyor..
Bankalarda maaş hesabı olan vatandaşlar bankalardan gelen "Yasal takibe alındınız" yazısı ile adeta şok oluyor. Bankalar maaş hesabı açtıran müşterilerine habersiz kredi kartı ve ek hesap açtırıp ödenmeyen kredi kartı işlem ücretleri için haciz işlemi başlatıyor.

OLMAYAN BORCUNU FAİZİYLE ÖDETTİLER
Maaş hesabı açtırdım adıma bilgim dışında 250 TL ek hesap açılmış ve maaş hesabıma bağlantılı verdikleri kredi kartımın borcunu bilgim dışında ek hesaptan çekilmiş.Tarafıma bir bilgi verilmeden faiz işlemi başlatılmış. Bankadan aranarak kara listeye alınıp yasal işlem başlatıldığı söylendi. Böyle bir borcum vardı da neden bu güne kadar bilgi verilmedi. Birçok bankayla çalışıp borcumu gününden önce ödeyen biriyim .Banka tarafından uğradığım mağduriyetimin giderilmesi hususunda gereğini arz ederim.Faizle birlikte borç ödemek zorunda kaldım.

YASAL TAKİBE ALINDIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİ
Bankada maaş hesabım vardı. Banka en az 5-6 yıl önce bana bir kredi kartı düzenlemiş ve göndermiş. Böyle bir kartı teslim dahi almadım. Aradan yıllar geçtikten sonra çocuklarımın öğrenim kredisi başvurusunda yasal takibe alındığımı öğrendim. Ne bir uyarı, tebliğ hiç bir şekilde bana ulaştırılmadı.

Vergi Zamanaşımı Devletin Kanuna Karşı Hilesi

Vergi zaman aşımı, vergide zamanaşımı, vergi tahsilinde zaman aşımı, vergi cezalarında zamanaşımı, birikmiş vergi borcu zaman aşımı, vergi borcunda zamanaşımı ne kadar, vergi borçlarında zaman aşımı kaç yıl, vergide tahsil kaç yıl, vergi borcu ne zaman düşer
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesi kamu alacaklarının tahsilinde zamanaşımını düzenlemektedir. Kanunun bu maddesi kamu eliyle kanuna karşı hile yapılmasının da önünü açmaktadır. Tahsil daireleri borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda; görevli memurun fiili ve tahsil dairesi müdürünün bilgisiyle sanki borçlu tarafından ödeme yapılmış gibi borca sembolik ödemeler yapılarak zamanaşımını kesmekte ve borçlunun mükellefiyetinin devam etmesini sağlamaktadır. Bu durum evrakta sahtecilik ve sahte işlem tahsis etmekte, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, İlkesine aykırılık oluşturmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz.
Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekil
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

GENEL GEREKÇE
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesi "Zamanaşımının Kesilmesi" başlığı altında;
Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:
1.Ödeme,
2.Haciz tatbiki,
3.Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
4.Ödeme emri tebliği,
5.Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

Yediemin Olarak Teslim Edilen Hacizli Eşyalar

yediemin görevini suistimal (Muhafaza görevini Kötüye Kullanmak) cezai suçun oluşma şartları Yargıtay içtihat.
Haciz esnasında yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli eşyaların teslim edilmemesi veya adres değişikliği nedeniyle yediemin görevini suistimal (Muhafaza görevini Kötüye Kullanmak) cezai suçun oluşma şartları Yargıtay içtihat.
T.C.
Yargıtay 9. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y   İ L A M I
İlgili Kavramlar:Yediemin sıfatıyla teslim edilen hacizli eşyalar
Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
Esas No : 2012/4264
Karar No : 2012/10274
Tebliğname No : 4 - 2010/123571
İNCELENEN KARARIN
Tarihi : 21.10.2009
Numarası : 2009/78 - 2009/274
Suç : Muhafaza görevini kötüye kullanma
Suç tarihi : 17.12.2008
Hüküm : TCK'nın 289/1-1. cümlesi, 62/1, 51, 52/1-2. maddeleri uyarınca mahkumiyet, erteleme
Temyiz edenler : 1- Sanık, 2- Cumhuriyet savcısı
Tebliğnamedeki düşünce : Bozma
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunda failin muhafaza edilmek üzere kendisine resmen teslim olunan rehinli veya hacizli veya herhangi bir nedenle el konulmuş malı teslim amacına uygun olarak muhafaza ve istenildiğinde iade yükümlülüğünün bulunduğu, cezalandırılabilecek eylemin tipe uygun hukuka aykırı bir eylem olması gerektiği;

Türkiye'de Borç İntiharları

Amaia Egana'nın intiharı ve arkasından gelen protestolar, İspanya’yı 100 yıllık konut yasasını değiştirmeye zorladı. Karar iki kişinin evi haciz edilirken intihar etmesinin ardından geldi
     İspanya’da kredi borcunu ödeyemediği için evinden zorla çıkarılan 53 yaşındaki Bayan Amaia Egana'nın intiharı ve arkasından gelen protestolar, İspanya’yı 100 yıllık konut yasasını değiştirmeye zorladı. Karar iki kişinin evi haciz edilirken intihar etmesinin ardından geldi.

     İspanya halen insana değer verilebildiğini kanıtladı. En azından borçlulara kötü niyetli, hesabını kitabını bilmez insanlar muamelesi yapmadı.

     Türkiye’de 2012 senesinin ikinci yarısına yansıyan verilere göre ülke genelinde 2,4 milyon kişi kredi kartı yüzünden haciz takibi altında. Sadece kredi kartı borcu yüzünden son 8 senede 250 kişi intihar etti. Yuvası yıkılan, evsiz, işsiz kalanlar bu rakama dahil değil.

     İspanyollar bir intihara, asırlık yasayı tartışmaya açtılar. Biz halen Türkiye'deki bu dehşet olayları görmezlikten geliyoruz.

     İnsanların borcu yüzünden intihar vakasına rastlamadığımız neredeyse tek bir günümüz yok. Konuyla ilgili olarak internette "borç yüzünden intihar" diyerek arama yaptığınızda binlerce sonuç gelmekte. Buna "borç yüzünden hapis" gibi farklı şekilleri de eklediğinizde aramada gelen sonuçların birkaç milyona katlandığını görebilirsiniz.

     Bazen aynı gün birkaç tane intihar vakasına rastlanıyor. Çeşitli beyanatlarda 10 binlerce kredi kartı borçlusunun cezaevinde olduğu, 15-20 milyon icra dosyası bulunduğu ve 100 binlerce kaçak yaşayan kredi kartı borçlusundan bahsedilmekte.

Yargıda 4. Reform Ek Paketi Bilgi Notları

Yargıda 4. Reform Paketi Yasa tasarısı 12/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yargıda 4. Reform Ek Paketi Yasa tasarısı 12/11/2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur..

Ek Pakette, Acil yasallaşması amacıyla Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile getirilen değişikliklerin bir bölümü bulunmaktadır :

1-Denetimli serbestlik tedbirinden faydalanarak tahliye olmak için Açık ceza infaz kurumunda en az 6 ay kalma şartı 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacaktır. Cezası 18 ay ve daha az olan şahıslar cezaevine girmeden (Girse de sembolik olarak 1 gün içinde iyi hal kararı almak için) denetimli serbestlik tedbiri kapsamında tahliye edileceklerdir..

2-5275 sayılı yasanın 16 maddesi değiştirilerek infazın ertelenmesi sadece "mahkumun hastalığı hayatı açısından kesin bir tehlike teşkil etmesi" şartına ilaveten ağır bir hastalık veya sakatlık nedeniyle sanık ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettirememe şartı getirilmiştir. Üçer aylık değerlendirme süresi de 1 yıla çıkarılmaktadır.

3-5275 sayılı yasasının 17 maddesi değiştirilmekte ve erteleme için kasıtlı suçlarda 3 taksirli suçlarda 5 yıl aranmaktadır. 6 ay olan erteleme süresi 2 yıla çıkarılmaktadır. (1+1 en fazla iki yıl)
Cezası ertelenen kişi hakkında kasıtlı suçtan kamu davası açılırsa erteleme düşecektir. (Soruşturma konusu suça ilişkin Cezanın Miktarının önemi yok bu ve hüküm tüm evrensel hukuk ilkelerine terstir. Kişi beraat ederse ne olacak?) Ertelemeden terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlardan mahkum olanlar ile mükerrirler yararlanamaz.

Alim IŞIK; Taahhüdü İhlal Kanun Teklifi

icra iflas kanunu 340. maddesi ise bir taahhütte bulunulması ve makul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal eden borçlunun, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandirılabileceğini öngörmektedir
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 110. ve 111. maddeleri icra takibi yapıldıktan sonra alacaklının satışalebi yapıldıktan sonra alacaklının satış talebinden önce borçlunun borcunu taksitle ödemesini vaat etmesine ve haczin kalkmasına ilişkin düzenlemelere yöneliktir. Anılan bu düzenlemelere göre icra muamelesinin durdurulması için borçlunun düzenli taksitlerle ödeme taahhüdünde bulunması ve ilk taksiti de derhal ödemesi gerekmektedir.

Anılan kanunun 340. maddesi ise bir taahhütte bulunulması ve makul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal eden borçlunun, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandirılabileceğini öngörmektedir. yani taahhüdü ihlal suçunun oluşabilmesi için ortada geçerli bir taksit sözleşmesinin olması ve borçlunun da taksitinin ödeme vakti gelmesine rağmen makul bir sebep olmadan bu borcunu ödememiş olması gerekmektedir. Bu durumda alacaklıya bir şikayet hakkı doğmakta ve şikayet üzerine borçlu borcunun tamamını ödeyinceye kadar hapis cezasıyla tazyik edilebilmektedir.

Taahhüdü mü? Özgürlüğü mü İhlal?

Eyüp Yılmaz Taahhüdü ihlal, çek kanunu, Çek Mağdurları, Ev haczi, ev eşyalarının haczi. 80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu borçlunun evinin talan edilmesine yol açıyordu, ev eşya hacizleri ile esasen aileler mağdur
80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu borçlunun evinin talan edilmesine yol açıyordu, ev eşya hacizleri ile esasen aileler mağdur ediliyor. Evine haciz gelip, eşyaları kaldırılan insanlarımız içinde intihar edenler, cinnet geçirenler kendisi ya da yakınlarına zarar verenler vardı.

Binlerce baba, eş ve çocuklarına karşı borcu sebebiyle evinden eşya kaldırılmasına neden olma mahcubiyeti yaşıyor, evinden eşya kaldırılan babalar, eşi ve çocukları karşısında saygınlığını kaybettiği gibi toplum karşısında da statü kaybına uğruyordu. İcra takibinin mağduru, bu duruma neden olan kişi değil, biçare eş ve çocukları olmaktadır. Evden eşya kaldırmak veya iş yerinde üretimi engelleyecek makinelerin haciz edilmesi yerinden sökülmesi adeta bir şantaja dönüşmüş durumdaydı..

2012 yılında icra iflas kanununda yapılan değişiklikle ev eşyalarının haczine sınırlama getirilmiştir. Fakat ev veya iş yeri eşyalarının acımasızca sürdüğü günlerden kalan icra iflas kanunu 340. maddeye istinaden verilmiş ödeme taahhütleri vardır ve bunlar yerine getirilmediği için binlerce insan taahhüdü ihlal hapis cezalarıyla karşı karşıyadır.

Bildiğiniz gibi Türk milletinin, içerisinde bulunduğu ekonomik zor durumu konu komşuya, eşe dosta duyurmamak, saklamak gibi bir hassasiyeti bulunmaktadır, bu zor durum onlara açışından bir utanç kaynağıdır.

Ev Eşyası Haczi Geçici 10. Madde, İtiraz Dilekçesi

Yeni İcra iflas kanunu. Yeni icra kanunu ev eşyaları haczi. Ev haczi kaldırıldımı. Ev Eşyasının haciz edilmesi. Haciz kanunu Geçici 10. Madde.
Ev Eşyası Haczinde takip edilecek Hususlar:
1-Ev Eşyaları Haczine itiraz dilekçesi
2- Emsal Yargıtay kararı
6352 sayılı yeni İcra İflas kanunun yürürlüğe girmesine rağman bazı icra müdürlükleri ve alacaklı vekil Avukatının talebleri ile hareket eden icra memurları, İcra dosyasının açılış tarihinin yeni icra iflas kanunun yayınlandığı tarihten önce olduğundan bahisle ev halkının zaruri ihtiyacı sayılan eşyaların tamamını haciz etmektedirler.

Yasa hükmü çok açık olduğu halde, vatandaşlarımız bu tip hacizlerle karşı karşıya kalmakta ve mağdur olmaktadırlar.

Günümüzde, ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebep olduğu, etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeple parçalanmalar yaşandığı, intiharların yaşandığı, ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla gereksiz olduğu, alacaklı tarafın ev eşya haczini, bir intikam duygusuyla gerçekleştirdiği çok açıktır.

Yeni İcra İflas kanunu ile, Bankaların insanlara fütursuzca dağıttığı kredi, kredi kartı gibi şeyler için inanılmaz faiz uygulamalarıyla borçlunun hayatını karartması en azından bir nebzede olsa engellenmesi gerekirken, ne yazıkki bazı icra memurları ve müdürleri bu kanunun bu hükümlerini görmezden gelmekte, alacaklı avukatının emirlerini yerine getirmekteler.. Bu haksız muameleye uğramış olan vatandaşlarımız için, haklarını arayabilecekleri dilekçe örneği aşağıdadır.

..........İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO:...................................
BORÇLU:..................................................
(ŞİKAYET EDEN) :..................................
Adres:.........................................................
KONU : Hacze İtiraz ve Haczin Kaldırılması Talebimizden İbarettir

İşyeri Haciz Edilen Kadın Kendini Yaktı

Çanakkale'de borçları nedeniyle işyerine haciz gelen kadın üzerine benzin dökerek kendini yaktı.
Çanakkale'de borçları nedeniyle işyerine haciz gelen kadın üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Çanakkale'deki bir akaryakıt istasyonuna giden 52 yaşındaki kadın, yanındaki küçük bir pet şişeyle benzin aldı. Yaklaşık 50 metre yürüyerek eski otogar önüne gelen kadın, benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi. Çevrede bulunanların müdahalesiyle tutuşan elbiseleri söndürülen kadının yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştu. Kadın, Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanığı, kendisinin otogar önünde beklediğini sırada söz konusu kadının yanından ağlayarak geçtiğini gördüğünü söyledi. Kadının elinde bir pet şişe olduğunu belirten görgü tanığı; Daha sonra kadın pet şisesindeki benzini kendi üzerine dökerek birden ateşledi. Üzerimdeki kabanı çıkarıp onu sardım ve yere yatırdım. Söndürmeye çalıştım. Sonra bazı kişiler yangın söndürme tüpü getirip, müdahale etti. Yüzü, elleri ve saçları yanmıştı. Baygın haldeydi dedi.

Türkiye'nin Gölge Mahkumları

taahhüdü ihlal, tazyik hapsi, banka, avukat, cezaevi, esnaf, icra iflas kanunu, taahhüt mahkumları, haciz
Borcunu ödeyemeyenlere uygulanan “tazyik hapsi” sıradan insanları üç aya kadar cezaevine göndererek hayatlarını kabusa çeviriyor.

Her yıl istatistiklere girmeyen 100 bin kişi ne olduğunu bilmeden imzaladığı taahhütler yüzünden “gölge mahkum” oluyor...

Zeki Kaya Manisa’da kendi halinde bir esnaftı ve 52 yaşında hapse düşeceği hiç aklına gelmezdi. Kaya’yı intiharın eşiğine kadar sürükleyen bir bankaya olan kredi kartı borcu oldu. İşleri yolunda gitmediği için borcunu ödeyemeyen Kaya, bankanın icra takibini borcunu belli bir zamana kadar ödeyeceğini taahhüt ederek önleyebilmişti. Ancak bunu da yapamadı. Banka avukatları 52 yaşında esnafın gözünün yaşına bakmadı. “Taahhüdü ihlal ettiği” için üç ay hapis yattı. Kaya, dışarı çıktığında başka bir insan olmuştu. Hiç kimseyle konuşmuyor, gülmüyor, sürekli düşünüyordu. Ve 16 Mayıs sabahı canına kıymak için yedi katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Neyse ki yakınları çocukları onu ikna ettiler ve çatıdan indirdiler.

28 yaşındaki Çiğdem Nohut ise Zeki Kaya kadar şanslı değildi. O da borçlarını belirli bir tarihte ödeyeceği sözünü verdiği için banka avukatlarının “hapis baskısı” altındaydı. Ne yaptıysa olmadı, çığ gibi katlanan borçlarını bir türlü ödeyemedi. Ve 4 Mayıs Cuma günü kendisini Mersin Mezitli’deki 12 katlı binanın çatısından boşluğa bıraktı. 28 yaşındaki bu genç kadın yakınlarına "Mahkeme hakkımda yakalama kararı çıkarmış, cezaevine girmektense kendimi öldürürüm daha iyi" diyordu.

Ev Eşyalarının Haczinde Keyfi Uygulamalar

Değişen icra iflas kanununa göre İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Kanuna göre, Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilerek satılır.
Değişen icra iflas kanununa göre icra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirir ve talebin kabulüne veya reddine karar verir. Yeni icra iflas Kanununa göre, Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilerek satılır.

İcra iflas kanununa eklenen madde çok açık, ama bazı icra memurları yeni uygulamada kendilerine tanınan bu değerlendirme yetkisini bilinçli olarak suistimal ettikleri haberleri sıklıkla gelmeye başladı. Acaba bazı icra memurları, bu yeni düzenleme ile icra memuruna sınırsız bir hak tanındığını, kimi kendime yakın görürsem! öyle karar veririm mi? algıladı.

İcra İflas kanunu düzenlemelerinde büyük ölçüde esinlendiğimiz Alman hukukunda lüks olmamak koşulu ile ev ve mutfak gereçlerinin haczi caiz değil. Haciz edilen lüks eşyanın yerine de aynı işlevi görecek başka bir eşya getirmek zorundadır.

Esasen eklenen fıkralar, icra iflas kanununda var olan borçlu haklarının açıkça ifade edilme zorunluluğundan doğdu. Bunun nedeni, icra memurlarının sadece alacaklının hakkını koruma düşüncesi ile hareket eden, icra memurunun sadece alacaklı veya vekilinin taleplerini yerine getirmekle görevli olduğunu sanan, borçlunun da haklarının olduğunu unutan, icra memurlarına yönelik hatırlatıcı bir düzenlemedir.

Cezaevinde Yatan Esnaf Sayısı Hiç Azalmıyor

Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 300 civarında esnaf bulunuyor. Bu esnafların büyük çoğunluğu kestikleri çekleri ödeyememeleri sonucu ortaya çıkan "Taahhüdü İhlal" suçundan yatıyorlar.
Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde ödeme şartlarını yerine getiremedikleri için 300 civarında esnaf bulunuyor. Bu esnafların büyük çoğunluğu kestikleri çekleri ödeyememeleri sonucu ortaya çıkan "Taahhüdü İhlal" suçundan yatıyorlar. Cezaevinde yatan esnaf sayısı aylardır hiç azalmıyor. Oysa bu esnaflar 3 ay yatıp, çıkıyor ancak diğer esnaf içeri giriyor. Dolayısıyla tutuklu esnaf sayısı azalmıyor.

Alanya Esnaf odası başkanları karamsar konuştu: Aylardır cezaevindeki tutuklu esnaf sayısı 300'ün altına düşmüyor. Esnaf, sezon sonuna yaklaşılmasına rağmen icra dosyalarından kaynaklanan borçlarını ve çeklerini ödeyemedi.

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, "Şu anda Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde 300 civarında esnaf bulunuyor. Bu esnafların büyük çoğunluğu kestikleri çekleri ödeyememeleri sonucu ortaya çıkan 'Taahhüdü İhlal' suçundan yatıyorlar. Cezaevinde yatan esnaf sayısı aylardır hiç azalmıyor. Oysa bu esnaflar 3 ay yatıp, çıkıyor ancak diğer esnaf içeri giriyor. Dolayısıyla tutuklu esnaf sayısı azalmıyor. Esnafın bu çilesine son vermek için, projeler üretilmeli" dedi.

Çekte Hapis Cezasının Geri Gelmesi Söz Konusu Değil

Çek Kanunu'nda hapis cezasının geri getirilmesi konusunda serzenişlerin olduğunu belirterek, "Çek Kanununda geriye dönüş yok. Önümüzdeki günlerde tacir olan ve olmayan ayrılacak. Kötü niyetli kişiler piyasanın dışına itilecek
Kayseri Sanayi Odası Meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak, Çek Kanunu'nda hapis cezasının geri getirilmesi konusunda serzenişlerin olduğunu belirterek, "Çek Kanununda geriye dönüş yok. Önümüzdeki günlerde tacir olan ve olmayan ayrılacak. Kötü niyetli kişiler piyasanın dışına itilecek" dedi.

Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, konuşan Başkan Boydak, Çek Kanunu konusunda sanayiciler tarafından bir çok sorunun sorulduğunun altını çizerek, "Çeklerdeki ödenmeme oranlarının arttığı ve yeniden bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda çok sık sorular soruluyordu. Bu konuda yapılan düzenlemeden geriye dönüş yok. 'Tekrardan hapis cezası gelmesini istiyoruz' diye bir serzeniş vardı. Böyle bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Son dönemde, sorunlu çeklerin sayısında artış olduğunu ifade eden Başkan Boydak, "Ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcımızın yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde iş yapan ile yapmayan biraz daha belirginleşecek. Artık iş yapan kişi ile tacir olanla olmayan ortaya çıkacak ve her geçen gün bunlar ayrılacak. Kötü niyetli kişilerin piyasa dışına itilmesi sağlanacak.

Ankara'nın Yarısı, Diğer Yarısından Alacaklı

Haciz icra davaları icra daireleri avukat mehmet erşahin banka çek senet
Başkent'te 1.5 milyon icra dosyası var. İcra dosyalarında, telefon şirketleri ve bankalar ile olan borçlar başı çekiyor, bunları, şahısların ve şirketlerin birbirlerine olan borçlarına ilişkin icra dosyaları izliyor.

İcralar konusunda yazılı açıklama yapan Avukat Mehmet Erşahin Başkent'teki icra dairelerinde yaklaşık 1.5 milyon icra dosyası bulunduğunu belirten Avukat Mehmet Erşahin "Bu tablo karşısında Ankara nüfusunun yarısının, diğer yarısından alacaklı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu tablo son derece ürkütücüdür" dedi.

Avukat Mehmet Erşahin, borcunu zamanında ödeyemeyenlerin korkulu rüyasının icra olduğuna dikkat çekti. Borcundan dolayı icralık olanların sayısının katlanarak arttığını vurgulayan Erşahin, "Öyle ki Başkent Ankara'da bu sayı, 2012 yılının ilk 10 ayında yarım milyona ulaştı. 32 ayrı icra müdürlüğünde toplam 500 binin üzerinde açılmış icra dosyası bulunuyor. "Önceki senelerden devreden dosyalarla birlikte bu sayı yaklaşık 1.5 milyon adede ulaşmıştır. Çocukları saymazsak, Ankara nüfusunun yarısının, diğer yarısından alacaklı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu, son derece ürkütücü bir tablodur". Dosya sayısının çok fazla olması nedeniyle icra müdürlüklerinde yer sorunu yaşanmakta, dosyalar, koridorlara konulan çelik dolaplarda muhafaza edilmektedir. Bu sıkışık ve sağlıklı olmayan düzen nedeniyle avukatlar da rahat çalışamamaktadır.

Babacan; Çeke Hapis Cezası Yanlış

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Karşılıksız çek hapis cezasının kalkmasıyla 220 bin kişinin hapse girmekten kurtulduğunun belirtti.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı Orta çağdan kalma bir ceza metodu olan Karşılıksız çekte hapis cezasının kalkmasıyla 220 bin kişinin hapse girmekten kurtulduğunun belirtti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan  karşılıksız çeklerle ilgili olarak "Biz bunları ay ay, yakından takip ediyoruz. Çeklerle ilgili düzenleme dünya uygulamalarına paralel hale gelme mecburiyetinden kaynaklandı. Bu orta çağdan kalan bir ceza metodu. Eğer biz çekteki hapis cezasını kaldırmasaydık hapse gireceklerin sayısı 220 bindi. karşılıksız çeke hapis cezası yanlış bir şey. Çekte hapis cezasının kalkmasının sınırlı olacağı kanaatine vardık."

Kriz öncesi yıllarda dönen çeklerin oranı ortalama yüzde 5 civarında. 2009'da bu yüzde 6.83'e çıktı. 2010 ve 2011'de yüzde 3.46 ve 2.91. İlk 9 ayın ortalaması yüzde 4.36. Kriz öncesi ortalama yüzde 5 civarındayken, hapis cezasının kalkmasına rağmen yüzde 4.36. Çek kullanım miktarı geçen yıla göre daha yüksek. Dönen çek miktarı arttı ama kullanılan miktar da arttı. Hapis cezası kalkmasına rağmen yüzde 4.36 büyük başarıdır.

Ödenen ve ödenmeyen çeklerle ilgili bir sicil sistemi kurduk. Bütün ödeme kayıtlarının tek merkezden görüleceği sistemi kurduk. Bunu bankalara açtık. Yarın bir toplantı yapacağız ve bu sistemi nasıl geniş kitlelere kullandırabileceğimizi konuşacağız.

Kategori: Çek kanunu, çek yasası, Ali Babacan, Taahhüt mağdurları, çek mağdurları,

Taahhüt Mağduru Cezaevinde Yaşama Veda Etti

Banka Kredi kartı cezaevi taahhüdü ihlal zamanaşımı açık cezaevi ramazan çoban konya
Adalet Bakanlığı Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Taahhüt Mağduru 25 yaşındaki Ramazan Çoban, ranzasında ölü olarak bulundu. 25 yaşındaki Ramazan Çoban'ın Bankalara kredi kartı borcu olduğu ve borcunu ödeyemediği taahhüdü ihlal nedeniyle 9 ay hapis cezası aldığını öğrenildi.

Ramazan Çoban'ın uzun süredir borç sıkıntısı içinde olduğunu belirten aile yakınları bu nedenle sıkıntıya dayanamayarak kalp krizi geçirmiş olabileceğini aktardı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçesi Sultan Veled Caddesi üzerinde bulunan Adalet Bakanlığı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Ramazan Çoban, sabah saatlerinde koğuşundaki ranzasında arkadaşları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu. Açık görüş olması nedeniyle uyandırmak istedikleri Ramazan Çoban'ın kalkmaması üzerine durum gardiyanlara bildirildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrollerde Ramazan Çoban’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cezaevine gelen polis ekipleri, mahkumun kaldığı koğuşta inceleme yaptı. Savcının da yaptığı incelemelerin ardından Ramazan Çoban’ın cesedi, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul C. Başsavcılığı'ndan İcra Dairelerine Uyarı

Avukat katipleri bankalar, icra memurları icra daireleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Dairelerinde iş takibi yapan Avukatlık Bürosu çalışanları ve katiplerinin İcra Müdürlüklerinde adeta icra memurları gibi davranmalarını sağlayan ve bu elamanlara tanınmış olan ayrıcalıkların (kolaylık vergisi) önüne geçilmesi için uyarı yazısı gönderdi. Hiçbir yazı kesin çözüm değil elbette, ama düşünüp yazmaları bile bir başarıdır.

Paranın döndüğü adli yerlerde avantanın olduğu herkesin kabulü. Kabul edilemeyecek olan, bu avanta düzeninin hakim/savcılarca bilinmesine rağmen, bu konuda işlem yapma cesaretine sahip hakim/savcı bulunmamasıdır. Bu uğurda atılacak her adım doğru adım olur. Bankalar da unutulmamalı.

İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Bakanlık Bürosu)
SAYI : 2012/14040 B.M 14/09/ 2012
KONU :

........ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
                                  İSTANBUL

                 Cumhuriyet Başsavcılığımız Bilgi Edinme Bürosuna gelen değişik başvuru ve şikayetlerden ve özellikle bazı büyük (telekomünikasyon) şirketlerinin vekillerinin yanında çalışan elamanların İcra Dairelerinde ayrıcalıklı olarak iş görmekte oldukları avukatlara gösterilmeyen imtiyaz ve haklardan yararlandıkları ve daire mensubu gibi hareket ettikleri iddia edilmektedir.

Açık Cezaevleri isyan Etme Noktasına Geldi

Borç hapsi Açık Ceza infaz Kurumu, maltepe, savcı, mahkum, çek, çek mağdurları, taahhüdü ihlal
İstanbul’daki Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda mahkumlar isyan etme noktasına geldi. Cezaevlerinin bu kadar kapasitenin üstüne çıkmasının sorumlusu olarak savcılar gösterildi.

İsyan etme noktasına gelmelerinin nedeni Açık Ceza İnfaz kurumunda kapatisenin çok çok üstünde mahkumun olması. Resmi rakamlarda 392 hükümlü kapasitesi olan cezaevinde şu anda 900 yakın tutuklu ve hükümlü var.

Herkes 4. Paketin çıkmasını bekliyor.
Yargıda 3. Reform Paketin TBMM'de kabul edilip yasallaşmasından sonra Açık Cezaevlerinde yaşanan sıkıntıların faturasının kendilerine kesildiğini anlatan mahkumlar, Yargıda 4. reform paketi için AK Parti hükümetinden bayram öncesi müjde bekliyor.

Savcılara da isyan var.
Cezaevlerinin bu kadar kapasitenin üstüne çıkmasının sorumlusu olarak savcılar gösterildi. Mahkemeye götürülenler direk hapse atılıyor. İnsanlara şans tanınmıyor. Borcu olana bunu ödeme fırsatı bile tanınmıyor. Bunun faturası da AK Parti'ye kesiliyor.

İHLAS HABER

Yargıda 4. Reform Paketi, Taahhüdü ihlal, Borç Hapsi, Taahhüdü ihlal zaman aşımı

Taahhüdü ihlal; Açık Cezaevine Gönderilme Şartları

ödeme şartını ihlal tazyik hapsi açık cezaevi icra iflas kanunuAdalet Bakanlığı Açık Ceza infaz kurumlarına ayrılma işlemlerini düzenleyen genelge yayınladı. 02 Eylül 2012 tarih ve 28399 sayılı Resmi gazetede yer alan genelgede İcra İflas Kanunu 340. maddesine göre Ödeme Şartını ihlal (Taahhüdü İhlal) edenler ve haklarında yakalama emri çıkarılanlara açık kurum belirlendikten sonra on gün süre verilerek ilgili kuruma teslim olması isteniyor.

Taahhüdü ihlal ve tazyik hapsinden dolayı savcılık tarafından çıkarılacak çağrı kağıdına uyup teslim olanlar veya haklarında yakalama kararı çıkartılıp kolluk güçlerince yakalanan kişilere, Savcılıklarca, Açık Cezaevine teslim olmaları için 10 günlük süre verilip serbest bırakılacaklar. Bazı yer savcılıkları bu 10 günlük süre tanıyan genelgeye uymamaktadır.

Resmî Gazete
Tarih:2 Eylül 2012
Sayı : 28399
Adalet Bakanlığından:
AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları
Doğrudan açık kuruma gönderme kararı

MADDE 9 – (1) Ağır ceza merkez veya mülhakat Cumhuriyet başsavcılıkları, bağlı bulundukları ağır ceza merkezi yargı çevresinde açık kurum bulunması hâlinde, 5 inci madde kapsamında kalan hükümlülerin doğrudan o yerde bulunan açık kurumlara gönderilmesine karar verir.

Foça Şehidinin Ailesine Haciz İşlemi Başlatıldı

şehit Özkan Ateşli ailesi haciz borç icra takibi
İzmir Foça’da terör saldırısında şehit düşen 2 çocuk babası Özkan Ateşli'nin, İstanbul'daki evinin elektrik borcu ödenmediği için icra müdürlüğünce haciz işlemi başlatıldı.

Şehit babası Hamdi Ateşli, Elektrik sayacım bozuktu. BEDAŞ’ı kaç kez aradım. Gelip değiştirdiler. Sonra faturalarım okunmuyordu, en son da bana bin 250 lira borç çıkardılar. Hurdacılık yaparak, çöpten kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Şehit oğluma  bile en fazla 50 lira para gönderebildim. Onu da harcayamadan şehit düştü. Oğluma para gönderemiyordum, borcu nasıl ödeyeyim. BEDAŞ’ın avukatları ile görüştüm, ödeyemeyeceğimi söyledim. Dinlemediler.

Ben oğlumu bu vatana şehit verdim. Gencecikti. Arkasında gözü yaşlı eş ve biri beşikte iki çocuk bıraktı. Daha oğlumun bedeni mezarında soğumadı. Sokaktaki bayraklar hala dururken icra takibi başladı.

Ne gariptir ki, utanması gerekenler utanmaz, haksızlığa uğrayanlar utanır bu ülkede. Ateşli ailesi, ziyaretçilerini Haramidere’deki gecekonduya buyur ederken utanıyorlar, eskiciden alınmış koltuklara oturduklarında başlarını öne eğiyorlar. Yoksulun dışında kimse utanmıyor ki. Kime sorsanız kalkınıyoruz, zenginleşiyoruz! Peki bu ne? Tembellikten midir bu yoksulluk!

Vatandaşın Çilesi Bankalara Kâr Olarak Dönüyor

öde öde bitmiyor, banka faizleri takipteki alacaklar banka borcu kredi kartı
Türkiye ekonomisinde finansal krizlerin yaşanmaması, insanlarda ekonominin istikrara kavuştuğu olarak algılanıyor. 2001 krizinden sonra Kemal Derviş tarafından hayata geçirilen IMF destekli program, bankaları daha da güvence altına aldı. Bunu da, geniş halk yığınlarının gelirlerinin azalması ve borç miktarlarının artması pahasına yaptı. Son açıklanan veriler de bu durumu doğruluyor. Bir yandan, bankaların kârları istikrarlı şekilde artarken, aynı istikrarlı artış bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanların sayısında da görülüyor.

Kriz döneminde bile kâr ettiler
Bankacılık sektörünün net kârı 2012 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 oranında artışla 11 milyar 552 milyon liraya yükseldi. Küresel krizin yaşandığı 2008 yılında kâr oranı biraz daralan bankacılık sektörü, 2009'da 2008'e göre yüzde 49.6 artışla 20.1 milyar lira kâr etti. 2010'da kârını geçen seneye göre yüzde 8.7 arttıran bankalar, 2011'de kârdan zarar ettiler ve bilançolarına toplam 19.8 milyar lira kâr yazdılar. Bankalar, bu senenin ilk 6 ayında da önceki yıla göre kârlarını yüzde 11.4 oranında arttırmayı başardılar.

Hayat borçla sürüyor
Ekonomik büyümede, Çin'in ardından dünya ikincisi olduğu söylenen Türkiye ekonomisinde hanehalkının yüklendiği borç miktarı da azalmak yerine devamlı artıyor. Bir yandan bütçe açığı, bir yandan cari açık gibi yapısal sorunları çözemeyen Türkiye, öte yandan da yüzde 12 gibi çok düşük seviyede bir tasarruf oranıyla büyümeyi finanse etmeye çalışıyor. Yetersiz tasarruflar neticesinde bir nevi "borçla büyüme" stratejisi uygulayan ve bu yüzde devamlı cari açık veren Türkiye'de, vatandaşların geçim stratejisi de Türk ekonomisininkinden farklı değil: "Borçlanarak yaşamı idame ettirmek".

Banka Lobilerinin Seslerini Hep Birlikte Keselim

bankacılık yiğit bulut, faiz, kredi bankalar
Bu ülkede birden çok “şımarık” sektör var. Bunlardan biri de bankalar. 2009 yılında yazmıştım, yeni kar rakamlarını-yapmaya çalıştıklarını ve reel sektörün bu “büyümenin” inanılmaz gerisinde kaldığını görünce YENİDEN YAZACAĞIM.

Sevgili dostlar, yaklaşık 3 yıl önce TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun şu sözlerinden yola çıkmıştım; “Reel sektör ağlarken, bankacılık kesiminin yüzünün gülmesi ve mutlu olabilmesi mümkün değil. Bizlerin ağladığı bir dönemde banka çok mutlu ve büyük bir kar patlaması yaşıyor”

Haklıydı, TOBB Başkanı sonuna kadar haklıydı ve bir şeyler yapılması gerekiyordu. Aradan 3 yıl geçti bugün durum daha da vahim. Topladığı mevduata % 100 fark koyarak “krediye çevirirlerken” yanına bir de “abuk subuk uygulamalarını” eklediler. Örnek mi, hemen vereyim; kredi aldınız, borcunuz bitti, yazı almak için sizden hukuksuz olarak 50 TL istiyorlar. Yara büyük hatta kangren olmaya doğru gidiyor.

Sevgili dostlarım, bence Türkiye’nin “en önemli sorunu”. Bir ülke düşünün bankacılık sektörü ile vatandaş arasındaki “bütün düzenlemeler” vatandaşın aleyhine yapılmış.

Alanya'da Esnaf Kaçıyor Polis Kovalıyor

Taahhüdü ihlal cezaevi esnaf icra iflas kanunu
Alanya’da borçlarını ödeyemeyen 72 esnaf, demir parmaklılar ardında tahliye olacakları günü beklerken polis ekipleri ise ellerindeki listelerde yine borçlarından dolayı haklarında yakalama kararı bulunan yüzlerce esnafın peşine düştü

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda şu an 1400 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu mahkumlardan 72'si ise karşılıksız çeklerden kaynaklanan "Taahhüdü ihlal" suçundan tutuklanan esnaflar. 2011 yılı Temmuz-Ağustos döneminde cezaevinde yatan borçlu esnaf sayısı 42 iken, bu yıl bu sayının 72'ye yükselmesi dikkat çekiyor. Yüzlerce esnaf ise borçlarından dolayı ya aranıyor, ya da cezaevine girme tehdidiyle karşı karşıya.

Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda şu an hükümlü bin 400 mahkum bulunuyor. Bu mahkumlardan 72'sini ise borçlarını ödeyemeyen ve taahhüdü ihlal suçundan haklarında hapis kararı bulunan esnaflar oluşturuyor. 2011 yılı Temmuz-Ağustos döneminde cezaevinde yatan borçlu esnaf sayısı 42 iken, bu yıl bu sayı 72'ye yükseldi. Polis ve jandarma bölgelerinde ise borçlarından dolayı aranan birçok esnaf bulunmakta.

Taahhüdü ihlal Bayramı

Çetin Ünsalan Ödeme şartını ihlal cezaevi Taahhüdü ihlal mağdurları
Bayrama sayılı günler kala her evde ince bir telaş başladı. Sevinçle karışık yapılan temizlikler, o güne yönelik hazırlıklar, ailelerin bir arada olacağının getirdiği mutluluk insanları şimdiden heyecanlandırıyor.

Kimisi çocukları, torunları bekliyor, kimisi de büyüklerine ziyaret etmek için programını yapıyor. Fakat Türkiye’de bayramı buruk karşılamaya hazırlananlar var. Onlar evlerine gidemeyecekler. Çocuklarıyla kucaklaşıp, büyüklerinin ellerini öpemeyecekler. Çünkü onlar hakkında tutuklama kararları var.

Taahhüdü ihlal mağdurlarından bahsediyorum. Var olan bir borcunu zamanında ödeyemeyip, karşı taraftan süre isteyen, fakat o tarihte yine ödeme yapamayan bu insanların durumu içler acısı. İçlerinde kötü niyetli olanlar var mıdır, bilemem. Ama geneline bakarsanız ödeme zamanı, süre istemek için alacaklısıyla iletişeme geçmesi iyi niyet göstergesi sayılır.

Daha önce benzer bir sorunu çeki dönen esnaf, KOBİ sahibi ve niceleri de yaşadı. İçlerindeki kötü niyetlileri ayırmak zor. Ama zaten kötü niyetliler de "mağdurum" diye ortaya çıkmıyor. Taahhüdü ihlal mağdurları içinde ilginç dramlar var. Aydınlı’nın Nazilli ilçesinde kendisini asarak intihar eden Hakan Çimen bunlardan biri.

Bankalar Can Almaya Devam ediyor

Banka Kredi Kartları, Banka Borçları ve Ev Hacizleri Can Almaya Devam Ediyor. İntihar eden bu insanların evlerine gelen hacizlerle "onurları kırıldığı, aile bireylerine karşı mahcubiyet yaşadıkları" için yaşamlarına son verdiği gün gibi ortadadır., Ev haczini sınırlayan, bir nebze de olsa borçlu insanlara hayata tutunma umudu sağlayabilecek olan Yargıda 3. Reform Paketi aylardır Adalet Alt Komisyonunda bekletiliyor. "Hükümetin yargı reformundaki iradesi, Bankalar ve GSM şirketleri tarafından yok edilmiştir". Basında yazıldığı gibi Yargıda 3. Reform Paketinin Adalet Komisyonun da aylardır bekletilmesinin nedeni milliyetçi duygular değil, aksine bunun tek nedeni İcra İflas Kanunu'ndaki düzenlemelerdir. Aşağı da sadece 29 Nisan 2012 Pazar günü yaşanan intihar olaylarından sadece bir kaçı vardır ve bu vatandaşlarımızın tamamıBanka kredi kartları borçları nedeniyle yaşamlarına son vermiştir.

mesut dönmez kredi kartı banka borcu intihar
1-) 29 Nisan 2012 Pazar Balıkesir’in Dursunbey İlçesinde esnaflık yapan 33 yaşındaki Mesut Dönmez kredi kartı borçları nedeniyle iş yerinde intihar etti.
Dursunbey Aşağı Sanayi Bölgesinde hırdavatçılık yapan Mesut Dönmez (33), dün gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınlarının merak edip araması sonucu iş yerinde vurularak ölmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı incelemeden sonra ceset Dursunbey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün gece yarısı meydana gelen olayda Mesut Dönmez'in kalbinden tek kurşunla vurularak öldüğü bildirildi. Yakınları, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mesut Dönmez'in bir süredir maddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Banka Borcu için 14 Yaşındaki Çocuğa Hapis

kredi kartı borcu hapis kararı icra mahkemesi

Balıkesir'de, 42 yaşındaki Serdar Ali Makas, kalp krizi geçirerek öldü. Ali Makas'ın yasal mirasçısı olan 14 yaşındaki oğlu Serkan Makas'a ölen babasının 2 bin 700 liralık kredi kartı borcu nedeniyle 1. İcra Ceza Mahkemesi'nden gönderilen tebligatla, babasının yasal mirasçısı olarak bankaya olan borcunu ödemediği için başlatılan icra takibinde, mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Balıkesir'de, eşi Şengül Baştürk'ten boşanan 42 yaşındaki Serdar Ali Makas geçen şubatta kalp krizi geçirerek öldü. 39 yaşındaki Şengül Baştürk, eski eşinin yasal mirasçısı olan 14 yaşındaki oğlu Serkan Makas'ın zarar görmemesi için bankalarla görüşerek Serdar Ali Makas'ın borcu olup olmadığını sordu. Birkaç bankadan çıkan borçları ödeyen Baştürk, bir süre sonra daha önce sorduklarında borçları olmadığı yanıtını veren bir bankadan gelen eşi Serdar Ali Makas'a ait 2 bin 700 liralık kredi kartı borcuyla şaşkına döndü. Bankanın avukatı ile görüşen talihsiz kadın, borcu taksitle ödeyebileceğini söyleyip 27 Haziran'da ilk taksit olarak 470 lirayı gecikmeli de olsa yatırdı. Oğluyla yeni bir hayat kurabilmek ve eski eşinin borçlarını ödeyebilmek için çalışmaya başlayan Şengül Baştürk'ün işte olduğu bir gün eve gelen postacı, Serkan Makas'a bir tebligat bıraktı. Zarfı açan çocuk, 1. İcra Ceza Mahkemesi'nden gönderilen tebligatta, babasının yasal mirasçısı olarak o bankaya olan borcunu ödemediği için başlatılan icra takibinde, mal beyanında bulunmadığı gerekçesiyle 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını görünce şoke oldu.

Banka Avukatlarının Haciz Oyunu

banka avukatları kredi kartı tahsilat 3. yargı paketi icra iflas kanunu haciz
3. Yargı paketinde yer alan "yeni icra iflas kanunu"na göre ev eşyalarının haciz edilemeyeceğine ilişkin hüküm bankaların tahsilatını vurunca, banka avukatlarının vatandaşı oyuna getirmeye çalıştığı ortaya çıktı. BDDK’ya vatandaşlardan şikayet yağıyor.

Kamuoyunda 3. Yargı paketi olarak bilinen yasada yer alan icra iflas kanununun "ev eşyalarının haciz edilemeyeceği"ne ilişkin hükümleri, en çok bankaların tahsilatlarını vurdu. Bugüne kadar, kredi kartı ve banka kredilerini daha çok, "eve haciz getiririz" diyerek tahsil etmeye çalışan banka avukatları, haciz sistemin değişmesi ile birlikte adeta tahsilat yapamaz hale geldi. Birçok banka avukatının ise "avukatlık oyunları" ile tahsilatlarını artırmanın yollarını aradığı belirlendi. Vatandaşlardan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı ve BDDK başta olmak üzere, ekonomi kurumlarına, yeni haciz sistemine ilişkin gönderilen şikayetler hem banka ve şirketlerden hem de borçlu vatandaşlardan geliyor. En fazla şikayet banka avukatlarının uygulamalarından geldi. Şikayetlere göre, bazı avukatlar borçlu vatandaşlara, "Ev eşyaların haczi devam ediyor. Medyanın abartması" diyerek tahsilatlarına devam ediyorlar.

Engelli Çocuğu Bulunan Anne Cezaevinde

borç cezaevi avukat hacizEngelli Çocuğu Bulunan Anne Borçlarını Ödeyemediği İçin Cezaevine Konuldu. Kırıkkale’de 15 yaşındaki zihinsel engeli gencin annesi 2 bin lira avukatlık ücretini ödeyemediği gerekçesi ile cezaevinde yatıyor. Talihsiz kadın yıllar sonra ev sahibi olmanın sevincini yaşayamadan cezaevine düştü.

Eşi bağırsak kanseri olduğu için her hangi bir sosyal güvenceleri olmayan 37 yaşındaki Emine Bayın geçtiğimiz yıl Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yoksul aileler için düzenlediği kampanya kapsamında 1+1 bir ev aldı ve sahip olduğu bu evini bir mobilya mağazasından senet karşılığında aldığı eşyalarla döşedi.

BORÇLARINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN CEZAEVİNE DÜŞTÜ
Aradan geçen zaman içerisinde eşi hasta olduğu için herhangi bir işte çalışmayan kadın eşyaların senetlerini ödeyemedi. Bu arada mobilya mağazasının avukatları aile hakkında icra işlemi başlattı. Büyük sıkıntı yaşayan kadın evinin geçimini sağlamak içi komşularının ve yakınlarının yardımları ile zihinsel engelli çocuğunu ayakta tutmaya çalışırken hakkında tutuklama karı çıkartıldığını öğrendi.

BORCU İÇİN CEZAEVİNE DÜŞTÜ
4 gün önce anne Emine Bayın senetlerin zamanında ödenememesi ve mal beyanında bulunmaması ve avukatlık ücretinin yatırılamaması nedeni ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ilgili mahkeme tutuklanarak Delice cezaevine gönderildi. Zihinsel engelli çocuğu ile yapa yalnız kalan baba ise borçlarını ödediklerini kendilerinden istenen paranın faiz olduğunu ileri sürdü. Baba asıl borcun ödendiğini, kendilerinden ödedikleri miktarın iki katı para istediklerini öne sürdü.

Haber Kaynağı: Pusula Gazetesi Haber Merkezi

Şehit Eşi İlknur Şenol Özgürlüğüne Kavuştu

Banka borcu taahhüdü ihlal ödeme şartını ihlal cezaevi hapis tahliye
Banka borcu yüzünden 60 yaşında cezaevine düşen Şehit eşi İlknur Şenol tahliye edildi. Oğlunun banka borcu yüzünden Aliağa Cezaevi'ne giren ve gözyaşlarına boğulan 60 yaşındaki İlknur Şenol, infaz koruma memurlarının aralarında para toplamasıyla demir parmaklıklardan kurtuldu..

İzmir'in Bayındır ilçesinde 37 yıl önce tüp patlaması sonucu kaybettiği eşinin şehit maaşıyla geçinen İlknur Şenol ve oğlu Cengiz Şenol bir bankaya olan borçları ödeyemedikleri için "taahhüdü ihlal" suçundan cezaevine düştü. Geçen sürede 900 liradan 4 bin liraya çıkan borç yüzünden oğluyla birlikte cezaevine giren İlknur Şenol'un gözyaşlarına dayanamayan infaz koruma memurları, aralarında para topladı ve bankaya ödeyerek İlknur teyzeyi kurtardı. Cezaevinin kapısında onu özgürlüğüne kavuşturan infaz koruma memurlarıyla tek tek vedalaşan Şenol, "Bu insanların hakkını nasıl öderim bilemiyorum. Hepsi benim evladım. Bu yaşıma kadar çektiklerime dayandım ama cezaevine düşmek çok ağırıma gitti. Allah bu gençlerden razı olsun" dedi.

Kredi Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi intihar Etti

İzmir Tire İlçesinde Bankalara borcu olan çiftçi Hakkı Silahçı intihar ettiİzmir'in Tire İlçesinde çiftçilikle uğraşan evli iki çocuk babası 45 yaşındaki Hakkı Silahçı isimli talihsiz vatandaş, ödeyemediği borçları nedeniyle köy evininin tavanına kendisini asarak hayatına son verdi. Hakkı Silahçı’nın asılı haldeki cansız bedeni intihara kalkıştıktan kısa bir süre sonra köylüler tarafından bulundu.

Hakkı Silahçı’nın Bankaya kredi borcunun olduğu ve borcunu ödemekte büyük sıkıntı çektiği bu durumun kendisini bunalıma sürüklediği öğrenildi. Ağır borç yükü altında ezilen ve girdiği bunalımdan çıkamayınca hayatına son verme yolunu seçen talihsiz vatandaşın cansız bedenini gören köylülerin durumu Jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gökçen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Tire Cumhuriyet Savcılığı olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra otopsi yapılmak üzere cenazeyi İzmir Adli Tıp’a gönderdi. Savcılık tarafından yapılan incelemeler ve köylülerden elde edilen ilk bilgiler sonrasında Hakkı Silahçı’nın bankaya  borcunun olduğu ve bu borcunu ödemekte büyük sıkıntı çektiği belirlendi.

İzmir'de Emekli Öğretmenin Borç İntiharı

İzmir'de EmekliÖğretmenin Kredi Kartı Borcu İntiharı
Rafet Arıcı borç intiharı icra haciz banka borçlarıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde tefecilere borcu bulunan 65 yaşındaki emekli öğretmen Rafet Arıcı yaşadığı maddi bulanım sonucu torununa da hediye alamayınca kendini asarak intihar etti.
2 çocuğu bulunan Rafet Arıcı İzmir'de eşi ve kayınvalidesi ile birlikte yaşıyordu.  Rafet Arıcı'nın  tefecilere borçları bulunduğu ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği iddia edildi, Rafet Arıcı’nın iki gün önce doğum yapan kızına yaptığı ziyarette torununa da doğum hediyesi alamayınca bunalıma girdi. 85 yaşındaki kayınvalidesi ile gece yarısına kadar dertleşen Arıcı yalnız kaldığı sırada kendini, odasındaki doğal gaz borusuna çamaşır ipiyle astı.

Sabah namazına kalkan ve Rafet Arıcı'nın cesediyle karşılaşan kayıvalidesi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin kontrolünde Rafet Arıcı’nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Emekli öğretmen Rafet Arıcı’nın intiharı sevenlerini gözyaşına boğdu.

Aydın Nazilli'de Taahhüdü İhlal İntiharı

icra haciz Hakan Çimen intihar etti, 90 gün hapis cezası evi satışa çıktı nafaka borcu işsiz Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, 4 Gün önce cezaevinden tahliye olan 47 yaşındaki Hakan Çimen, borcunu ödeyemediği için girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar etti. Ceset çürümeye başladığı için çocuklarının babalarını görmelerine izin verilmedi.

Nazilli İsabeyli Beldesi'nde yaşayan ve işsiz olan 2 çocuk babası 47 yaşındaki Hakan Çimen birikmiş nafaka borçlarından dolayı icra dairesine ödeme taahhüdünde bulundu, taahhüt ettiği miktarı ödeyemeyen Hakan Çimen, "Taahhüdü ihlal" suçundan cezaevine girdi. 90 günlük hapis cezasının ardından  pazartesi Günü tahliye olan Çimen, borcunu ödeyebilmek için  Necati Çiçek'e ait kahvehanede işe başladı.

3 yıl önce eşinden boşanan Hakan Çimen, borçları nedeniyle bunalımdaydı. Hakan Çimen Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda 90 günlük cezasını çektiği sırada yaşadığı ev icra mahkemesinin kararıyla satışa çıkarıldı, Çimen tahliye edildiğinde evin üzerinde satılık ilanını gördüğünde bunalıma girdiği iddia edildi.

Hakan Çimen cezaevinden tahliye edildiği ikinci gün çalıştığı iş yerinden doktora gideceğini söyleyerek işe gelmedi, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Çimen'i merak eden iş arkadaşı Muhammet Gökdağ evine gitti. Dün Saat 18.00'de açık olan pencere camından bakan Muhammet Gökdağ, Hakan Çimen'i tavana asılı görünce, jandarmaya ihbarda bulundu.

Bursa'da İşyerine Haciz Gelen Fırıncı İntihar Etti

Bursa orhangazi fırıncılar odası başkanı kenan keskin intihar haciz icraBursa'nın Orhangazi ilçesinde Dürüstlüğü ve efendiliği ile herkesin sevgisini kazanmış olan Fırıncılar Kooperatifi Başkanı ve Anadolu Ekmek Fırını sahibi evli ve 3 çocuk babası 46 yaşındaki Kenan Keskin işyerine gelen haciz nedeniyle intihar etti.
Orhangazi Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Kenan Keskin'in bir borcundan dolayı işyerine haciz geldi ve fırınında bulunan un çuvalları kamyona yüklenerek götürüldü, bu olayı gurur meselesi yapan Keskin, çalışma ofisinde kendisine ait av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Orhangazi’de 5 yıldır Fırıncılar Kooperatifi Başkanlığını yürüten Kenan Keskin son zamanlarda ödeme sıkıntısı yaşıyordu. Borcundan dolayı icralık olan ve işyerine haciz gelen  Kenan Keskin bu olayı gurur meselesi yaptı ve bunalıma girdi. Evli ve 3 çocuk babası Keskin, saat 15.30’da, Gemlik Caddesi üzerinde bulunan Anadolu Ekmek Fırınının karşısındaki çalışma ofisinde kendisine ait av tüfeği ile intihar etti. Silahı çenesine dayayıp ateş eden Keskin olay yerinde öldü. Kenan Keskin'in çalışma ofisinden silah sesi duyan komşu esnaflar, içeri girdiklerinde Kenan Keskin'i av tüfeği ile intihar etmiş olarak buldu.

Bireysel iflas Sistemi Getiriliyor

Avukat, icra iflas kanunu, Adalet Bakanlığı, icra haciz, intihar, icra müdürlüğü, şirket iflası, taahhüdü ihlal, borç, alacakAdalet Bakanlığı, icra iflas kanununda değişiklik öngören kanun tasarısı üzerinde yeni bir çalışma başlattı, Türkiye'de "iflas" sistemin de köklü değişiklik öngören tasarıda, Tüketiciler için Bireysel iflas hakkı tanınmasının yanı sıra, şirketlerin iflas sürecinde, şirket tasfiyelerini kısıtlayıcı sürelerle, şirket varlıklarının belirli bilanço üzerinden kaybetme noktasına gelindiği zaman tasfiye edebilmesini sağlayacak düzenlemeler getiriliyor.

Tasarıda, mevcut durumda sadece şirketlere tanınmış olan iflasını isteme hakkı, bireylere de tanınıyor. Bireysel iflasını istemiş ve iflası mahkeme kararı ile kabul edilmiş kişi, çalışıyor ve aldığı maaş geçimini ancak sağlıyorsa hakkında her hangi bir icra takibi yapılamayacak. İflasını açıklamış kişi hakkında uyması gereken kurallar ve sonuçları gerekçeli olarak açıklanacak ve kişi hakkın da 10 yıl boyunca kara liste uygulanacak, iflas eden kişi bankalardan her hangi bir kredi alamayacak.

İflas eden kişi hakkında ki mahkeme kararı, Bankalar, finans kuruluşları ve İcra Müdürlüklerine elektronik ortamda duyurulacak. İflasını açıklamış kişi, farklı şekilde borçlanır ve bu borcunu ödemezse Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerince cezalandırılabilecek. İcra takipleri sürelerine de tahsil zaman aşımı süreleri getiriliyor. Üzerinden belirli süre geçmiş ve tahsil edilememiş alacaklar zaman aşımına uğrayacak ve takip yenilenmeyecek. Adalet Bakanlığı iflas kanununda ki bu değişiklikleri 2012 yılı sonunda hayata geçirmeyi planlıyor.

Bankalar Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İşliyor.

banka borcu banka kredisi nitelikli dolandırıcılık haciz icra iflas kanunu çiftçi 1 liralık borç
Geçtiğimiz günlerde Medyada yer alan bir haber, bankaların nitelikli dolandırıcılık suçunu nasıl işlediğini ve mahkemelerin bu suça nasıl sessiz kaldığını gün yüzüne çıkardı. Haberde; Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Kara, aldığı traktörden dolayı kullandığı 3 bin 500 TL'lik kredi karşılığında bankaya 5 bin 200 TL borç ödedin. Borcunun 1 TL'sinin unutulması sebebiyle banka bu 1 TL için 4 yıl sonra 28 bin TL istediği, dava 40 celsedir sürdü ve mahkeme banka lehine karar verdi.

Banka, 1 lira ödenmediği için son taksit hiç ödenmemiş gibi işlem yaparak son taksit miktarı üzerinden faiz işletiliyor. Aynen kredi kartlarında olduğu gibi. Ancak bu sadece ödenmeyen ay için geçerli. Daha sonraki aylarda 1 TL üzerinden faiz hesaplıyor ve bu fahiş hesabı çıkarıyor..

Çiftçi Bekir Kara;  Avukat tutmaya gücümüz yok. Karşındaki devlet bankası biz onlarla mücadele edemiyoruz. Biz kendi imkanlarımızla mücadele ediyoruz ve onu da kaybediyoruz. Bir duruşmaya gitmediğin zaman hemen karar çıkıyor. Maddi imkanımız olmadığı için her zaman da her duruşmaya gidemiyorsun. son duruşmaya gidemedik ve kaybettik, kararlara itiraz etsek de bir şey değişmeyiyor kaybedecek taraf yine biz olacağız yakınmalarında bulunmuş. Haklı.. Bankalarla nasıl başa çıkacaksın, Para onda, imkan onda, güç onda, kanunlar ondan yana, mahkemeler ise malum.

Kredi Kartı Borcu, Eftal Öğretmeni intihara Sürükledi

Bursa'da Bankalara kredi kartı borcu bulunan müzik öğretmeni 28 yaşındaki Eftal Baykal yalnız yaşadığı evinde lavabo açıcı ve sıvı deterjanları karıştırıp içerek intihar etti. Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki İnönü İlköğretim Okulu'nda 5 yıldır müzik öğretmeni olarak görev yapan Eftal Baykal mazereti olmadığı halde okula gelmedi. Eftal öğretmeni merak eden arkadaşları, cep telefonunun kapalı olması üzerine genç öğretmenin evine gitti. Uzun süre zilin çaldıkları halde kapının açılmaması üzerine polise haber veren öğretmenler, çilingir yardımıyla içeri girince genç kadının cesedi ile karşılaştı.

Hürriyet İnönü İlköğretim Okulu'nda yapılan cenaze törenine, Eftal öğretmenin Bolu'da askerliğini yapan kardeşi Atakan Baykal, meslektaşları ve bazı öğrenciler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende öğretmenler ve öğrenciler gözyaşlarını tutamazken ayakta durmakta zorlanan Atakan Baykal ise yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Bankalara 15 bin lira kredi kartı borcu olduğu öğrenilen Öğretmen Eftal Baykal'ın ölümü Bursa'yı yasa boğdu. Eftal öğretmenin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Görele'ye gönderilirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursadabugun

Çok Sayıda Vatandaş Ya Hapiste Ya da Kaçak!

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Taahhüdü ihlal, icra, haciz, TBMM
Taahhüdü ihlal suçu nedeniyle çok sayıda vatandaş ya cezaevinde ya da kaçak yaşıyor. Konunun çözümü için CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün tarafından verilen yasa değişikliği teklifi ise Meclis'te bekliyor. Haklarında hapis cezası verilen vatandaşlar, "TBMM İnsan Hakları Komisyonu" üyelerine mektup yazıyor.

İcralık olduktan sonra, evine gelen haciz sırasında alacaklı tarafa "borcu belirli taksitlerle ödeyeceğine" ilişkin taahhütte bulunan, ancak ödemeyi çeşitli nedenlerle yapamayan çok sayıda vatandaş "taahhüdü ihlal" suçundan ya cezaevinde ya da polise yakalanmamak için ailesinden uzakta kaçak yaşamak zorunda kalıyor.

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün’ün sorunu çözecek yasa değişikliği teklifi ise Meclis Adalet Komisyonu'da bekliyor. Konuyla ilgili olarak Yurt Gazetesi'ne konuşan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, yasaya göre "taahhüdü ihlal" suçu işleyen vatandaşların. Her bir ihlal suçu için üç aya kadar hapisle cezalandırıldığını hatırlattı ve bu durumda olan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Ev Eşyalarının Haczine Devlet Engeli Geliyor.

Ev haczi, icra iflas kanunu, avukat icra memurları kredi kartı borçları
Aile fertlerinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan ev eşyaların haczine devlet engeli getiren kanun maddeleri TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Türkiye'de borçlu bireylerin ev eşyaları yıllardır talan ediliyor, Barolar, bankalar, avukatlar ve icra mafyasının yoğun baskıları nedeniyle icra kanunu bir türlü düzenlenemedi.
Esasen mevcut icra iflas yasasında "zorunlu ihtiyaç maddeleri haciz edilemez" hükmü olmasına rağmen bu bir şekilde görmezden gelindi, spot mağaza gibi çalışan yediemin depoları beyaz eşyalarla dolup taştı. Bu düzenlemeye karşı çıkan ve evlerde bulunan beyaz eşyaların "Zaruri ihtiyaç eşyası" olmadığını söyleyen Avukatlar var.

-İstanbul'da dargelirli bir ailenin evine haciz memurları gitmiş.
-Eşyalar teker teker kayda geçirilip haciz edilmekte.
-Evin yedi yaşındaki küçük kızı da olup bitenleri izliyor.
-Eşyalar sayılıp da sıra çamaşır makinesine gelince, küçük çocuk, haciz memuruna yalvarmaya başlıyor.
-"Ne olur amca, bunu almayın.
-Çamaşır yıkadığında annemin elleri çok ağrıyor. Almayın!
-Ne olur çamaşır makinesini almayın!
-Onun yerine ben size şunu vereyim."
-Çocuk minik bileğindeki incecik altın künyeyi çıkarıp, haciz memuruna uzatıyor.
-Haciz memuru 35 yaşlarındaki annenin ellerine bakıyor,
-"Romatoid artrit"'ten parmakları eğri büğrü olmuş kadının.

Ve bugün milyonlarca evde aynı dram yaşanıyor.

Diyabet hastaları için hayati öneme sahip ve çabuk bozulduğu için buzdolabında saklanması gereken "insülin"in saklandığı buzdolabı haciz ediliyor. Hastahane raporu İcra Memuruna sunulmasına rağmen.
Buna benzer olayları yaşayan on binlerce ev kan ağlıyor.
İcra dosyalarının ezici çoğunluğu dar gelirli küçük esnaf ve köylülerden oluşuyor.
Türkiye'deki her üç aileden biri icrada.

İcra Daireleri Banka ve GSM Şirketlerine Çalışıyor

haciz banka kredi kartı icra takibi icra dairesi
Genel Olarak Vatandaşa Banka Kredi Kartı için icra haciz geliyor, İkinci sırayı ise GSM operatörleri alıyor. Bunlar 5 bin altındaki borçlar için yapılan takipler ve icra dairelerinin iş yoğunluğunun büyük bir kısmını oluşturuyor.

Gaziantep'te 5 yıl önce sayıları 5 olan icra dairelerinin sayısı artık 12. Bir yılda bir icra dairesi 30 bin dosyaya bakarken şu anda 12 icra dairesi 400 bin icra dosyası takip etmeye başladı. Gaziantep'e 12 icra dairesi de iş yoğunluğu nedeniyle tıkanmış durumda. Avukat İnan Öztürk, "Genel olarak vatandaşa banka kredi kartı için icra geliyor. Birinci sırada bankalar, ikinci sırada ise GSM operatörleri var" dedi.

DEVLET İCRAYI ÖNLEMELİ
Bankalar bin TL maaş alan birine 5 bin TL'ye kadar kredi kartı limiti verdiğini ve bunun da insanları borç batağına sürüklediğini vurgulayan Avukat İnan Öztürk şöyle devam etti. "Son zamanlarda bankalara sınırlama getirildi. Yeni uygulama ile kişiye ait tüm kredi kartlarının limiti aylık kazancın en fazla 3 katı olacak şekilde ayarlanıyor. Yine de bu uygulama yetersiz. İcra dosyalarının sayısı ilin ve ülkenin sosyal yaşantısını da ortaya koymakta. Özellikle GSM operatörleri ve bankalar kampanya düzenleyerek icra dosyalarında sıklıkla borcun faizini siliyorlar. Buna rağmen borçludan tahsilât yapamıyor. Bunun tek nedeni ise vatandaşta paranın olmaması. Yine Adalet Bakanlığını icra davalarında evlerden eşyaya el koymaya önleme amaçlı kanun teklifi hazırlamıştı. Sunulan teklif hala mecliste görüşülmedi. Siyasetin bunun yanı sıra yapması gereken icraya gidişin önünü de kapatabilmektir. İcra dosyalarını nasıl azaltabiliriz diye bunun planını yapabilmektir"