Avukat Lobisinin Son Marifetleri

Haciz, taahhüdü ihlal
Adalet Komisyonunda bulunan İcra İflas Kanun Tasarısının ev eşyası haczi ile ilgili düzenlemelerini engellemeye çalışan Avukat Lobisi çek kanununda olduğu gibi, kendileri tarafından gönderilen e-maillerin Halkın iradesi tarafından dikkate alınmadığını görünce, Türkiye'deki tüm esnaf ve ticaret odasına kayıtlı kuruluşlara e-mail göndererek hazırlamış oldukları metni listeledikleri e-posta adreslerine göndermelerini istiyorlar.
Hazırladıkları metine dini argümanları eklemeyi de ihmal etmiyorlar, metni hadislerle süslüyorlar.
Bu insanlar hala Türkiye'de esnafın esnafla sorunu olmadığını, esnafların Avukatlarla sorunu olduğunu idrak edememişler.
______________________________________________________________________________

Anayasamızda açıkça "Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememekten dolayı hiç kimse özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmü var;
"Borçlunun cezalandırılması için hile veya kasten borcunu ödememek şartı aranması gerekirken" mahkemelerimiz bu hususları hiç incelemeden cezaları veriyor. ödeme taahhütlerinin icra dairesinde icra müdürünün huzurunda imzalanması gerekirken, haciz esnasında verilen taahhütleri geçtik, taahhütler Avukat ofislerinde alınıyor, yapalım bir sözleşme taksitlere bölelim deniyor, imzalanan o evrak borçlunun karşısına taahhüdü ihlal cezası olarak çıkıveriyor.

Fethiye'de kendini asarak intihar eden gencin hikayesini herkes duydu, dershane borcu yüzünden, bizzat dershanede verilen bir taahhüt, gencin annesine taahhüdü ihlal cezası olarak çıkmış ve genç Annesinin cezaevine girmesine benim dershane borcum yol açtı düşüncesiyle canına kıymıştı.

Aksungur’u Cinnete Tutuklanma Korkusu Sürüklemiş

Borca Hapis Tutuklanma
Uzman Çavuş Bülent Aksungur’un, maddi durumundan bahsedip, borcundan dolayı tutuklanacağı korkusu yaşadığı belirtildi.

Başkent’te, eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Bülent Aksungur'un (39) yazdığı intihar mektubu ortaya çıktı. Mektuba göre, Aksungur’u cinnete, tutuklanma korkusu sürüklemiş.

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, cinnet getiren Aksungur, eşi Songül (35), engelli oğlu Mertcan (13) ve kızı Büşra (15)’yı öldürdükten sonra beylik tabancasıyla intihar etmişti. Polisin evde yaptığı incelemede, Uzman Çavuş Aksungur’un yazdığı intihar mektubu ortaya çıktı. Mektubunda, buraya kadar dayandığını ifade eden Aksungur’un, maddi durumundan bahsedip, borcundan dolayı tutuklanacağı korkusu yaşadığı belirtildi. Aksungur, kendisiyle üç gündür mücadele ettiğini yazdığı mektubunda, borcu olduğunu, oğlunun sakatlık parasının kesildiğini ve lojmanın borcunu ödeyemediğini yazdığı tespit edildi.

Aksungur’un mektubunda yazdığı son sözler ise şöyle; Herkese mahcubum. Çok erteledim, artık bugün bitiyor. Oğlumu annesi okula götürdü. Onların ve kızımın gelmesini bekliyorum. Çıkar yolu yok yok yok. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum.

Ankara'da Borç Cinneti

İcra haciz borç
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş 39 yaşındaki Bülent Aksungur, kaldığı askeri lojmandaki evinde eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Borçları ve icra haciz nedeniyle sıkıntılı günler geçiren, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli uzman Çavuş 39 yaşındaki Bülent Aksungur, kaldığı askeri lojmandaki evinde eşi 35 yaşındaki Songül, 13 yaşındaki engelli oğlu Mertcan ve 15 yaşındaki kızı Büşra’yı beylik tabancası ile öldürdükten sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bilgel de olayı duyar duymaz olay yerine geldi ve yetkililerden bilgi aldı.Olay, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Bayburt Sokak’ta bulunan askeri lojmanlarda bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Evden gaz kokusu duyan sitenin kapıcısı, balkondan içeri girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. Kapıcının haber vermesi üzerine lojmana çok sayıda asker ve polis ekibi sevk edildi.

Taahhüdü ihlal itiraz Örnek Dilekçe (iik.340)

taahhüdü ihlal, ödeme şartını ihlal, icra ceza mahkemesi itiraz örnek dilekçeİcra ceza mahkemelerinin Taahhüdü ihlal nedeniyle vermiş olduğu 3 ay tazyik hapsine yapılacak olan itiraz dilekçesidir.

İcra Ceza Mahkemelerinin vermiş olduğu taahhüdü ihlal mahkumiyet kararlarına karşı izlenecek İtiraz usulü; duruşmaya katılınmış ise 7 gün içinde, duruşma yoklukta yapılmışsa mahkumiyet kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde yine mahkumiyet kararı veren aynı mahkemeye sunulacaktır. İcra ceza mahkemesi bu itiraz dilekçesini bir bir üst mahkemeye gönderecektir.

İcra Ceza Mahkemelerince verilen Taahhüdü ihlal, ödeme şartını ihlal iik. 340. madde tazyik hapsi mahkumiyet kararına itiraz örnek dilekçedir....

....CEZA MAKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
....... İCRA CEZA HAKİMLİĞİ'NE
Esas No:
Karar No:
Sanık :
Talep: .... icra Ceza mahkemesinin .../.../2012 Tarih ...... Esas ..... Karar nolu mahkumiyet hükmünün kaldırılması talebidir.
AÇIKLAMALAR :
........ İcra Ceza Mahkemesince İ.İ.K. nın 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal nedeniyle hapis cezasına mahkum edildim.
1-İcra ve İflas Yasası'nın "Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlığını taşıyan 340'ıncı maddesinde;
Alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.
Nitekim; Ceza Genel Kurulu'nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, anılan maddedeki "makbul sebep" kavramının, Anayasa'nın 38'inci maddesinin 9'uncu fıkrasındaki "yerine getirememe" kavramından daha dar olduğu belirtilerek
Anayasamızın bu madde ile, borcu yerine getirmeyeni değil, ekonomik acz içinde olup bu nedenle borcunu yerine getiremeyeni korumakta olduğu belirtilmiştir.
Anayasamızın ve Kanunlarımızın amir hükümleri gereği; Sadece “ödeme gücü olduğu halde borcu yerine getirmeyen ve taahhüdünü ihlal edenlerin cezalandırılmaları zorunludur.

Bu nedenle geçim kaynaklarımın neler olduğu, yaşayış tarzım ve gelir kaynaklarımın tespiti ile, Borçtan hile ile kaçınıp kaçınmadığımın ve bu bilgiler ışığında yargılamam yapılması gerekirken, mahkemece bu konuda hiç bir araştırılma yapılmamıştır.
Bu nedenle, borcumu hangi nedenle veya nedenlerle yerine getiremediğimin araştırılarak, hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

2-Anayasamızın 38. maddesinin ceza sorumluluğunun şahsi olduğunu emreden 6. fıkrasına, 4709 sayılı Kanunla, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz" hükmü ilave edilmiştir."
Bu hüküm, dayanağını, "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (AİHS) İlişkin, Bu Sözleşmede ve Bu Sözleşmeye Ek Birinci Protokolde Yer Alanlardan Başka, Bazı Hak ve Özgürlükleri Tanıyan 4 Numaralı Protokol"de bulmaktadır. Söz konusu 4 No'lu Protokol Türkiye tarafından onaylanarak iç hukuk normu haline getirilmiştir.

4 No'lu Protokolün, Anayasa md. 38/6'da yapılan değişikliğe kaynak teşkil etmiş olan ve AİHS md. 5’de düzenlenen hareket hürriyetini geliştirmeyi amaçlayan 1. maddesi aynen şöyledir: "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememiş olmasından dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

İİK md. 340’ Ödeme şartını ihlal suçunda, ödeme şartı, alacaklı ve borçlu arasında karşılıklı rıza ile yapılan sözleşmeye dayanmaktadır. Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasında ''Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir, çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır" denilmektedir. Anayasamız 90. maddesinde miiletlerarası antlaşmalar kanun hükmünde sayılmış ve "Hak ve Özgürlüklere İlişkin Milletler Arası Antlaşmalar" normlar hıyerarşisinde kanunların ustune çıkarak, Anayasanın 90. maddesindeki değişiklikle Anayasa hükmü ile aynı düzeye gelmiştir.

Netice ve Talep:
.. İcra Mahkemesince yetersiz araştırma ile yetinilerek hakkımda vermiş olduğu mahkumiyet hükmü Anayasamızın 90, 38/6 maddesi ve İİK 340 maddelerine açıkça aykırı olup geçim kaynaklarımızın araştırılarak borcumdan hile ile kaçınıp kaçınmadığımın tespiti ile hakkımda yeni hüküm tesis etmesi amacıyla anılan hükmün itirazen kaldırılmasını arz ve talep ederim.
Sanık...

Taahhüdü İhlal; Bir Türkiye Gerçeği

icra haciz, Evlere Haciz
9 bin liralık senedi ödeyemediği için icralık olup, gözaltına alınınca çılgına döndü. Sinir krizi geçiren Tarık S., Adana Adliye Sarayı önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Polislerin üzerine kovayla su döküp etkisiz hale getirdiği Tarık S. hastaneye kaldırıldı.

Eşiyle birlikte market işleten bir çocuk annesi Tuğba S., iddiaya göre, markete mal alımı dolayısıyla 9 bin lira borçlandı. Borcuna karşılık düzenlenen senedi zamanında ödemeyince, alacaklısı senedin tahsili için icra takibi başlattı. İcra yoluyla da tahsilat yapılamayınca Tuğba S.,icraya gelen icra memurlarına taahüt verdi. taahüdünüde yerine getiremeyen Tuğba S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eşinin gözaltına alınmasına öfkelenerek, sinir krizi geçiren Tarık S., Adana Adliye Sarayı önünde yanında getirdiği benzini üzerine dökerek elindeki, çakmakla kendini yakmak istedi. Adliye polislerinin eyleminden vazgeçirmeye çalıştığı Tarık S "Eşimi borcundan dolayı gözaltına aldılar. Kendimi yakacağım, ölmek istiyorum" diyerek ağladı.

Kadın polisin, "Al gözünün yaşını sil" diye verdiği peçeteyle yüzünü silen Tarık S.'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan diğer polisler, üzerine bir kova su döküp, onu etkisiz hale getirdi. Tarık S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İcra Memurları Mesai Yapmaya Başladı

Evlere haciz, yargı reformu
Yaşanan olumsuz hava şartlarına aldırmayan Alanya Adliyesi İcra müdürlüğü evlere haciz işlemlerini gece gündüz demeden gerçekleştiriliyor. İcra memurları kar kış demeden ev ev dolaşıp evden eşya kaldırıyor. Yediemin depoları ise durumdan oldukça memnun.

Borçlu ile aynı evde yaşayan insanların kullandığı eşyaların haczedilip muhafaza altına alınmasını yasaklayan kanun tasarısının mecliste görüşülmesi gecikince olan borçsuz ve suçsuz çocuk ve kadınlara oldu. Kanun yasalaşmadan önce son bir kez daha ev haczi yapabilmek için icra daireleri evlere gitme yarışına girdi. Yaşanan olumsuz hava şartlarına aldırmayan icra memurları kar kış demeden ev ev dolaşıp eşya kaldırıyor.

GECE GÜNDÜZ DEMİYORLAR
Haciz ve icra yapmaya zaman yetmediğini bildiren icra memurları ise sabahtan akşama, hatta gece yarılarına kadar haciz yaptıklarını, yoğunluk nedeniyle karakollardan yeteri kadar polis desteği alamadıklarını belirttiler.

Kredi Kartı Borcunu Ödeyemeyen Baba Cezaevinde

Borç Yüzünden Hapis Cezası
İki yıldır tedavi gören Aykut Can'ın en büyük destekçisi Dericiler Sitesi’ndeki arıtma tesisinde işçi olarak çalışan babası 38 yaşındaki Mehmet Can, Oğlunun muayene giderleri ve ilaçlarına para yetiştiremeyince yaklaşık 5 bin liralık kredi kartı borcunu ödeyemedi cezaevine girdi.

Eşinin cezaevine girmesi nedeniyle evin geçimini sağlayıp sigortası olmayan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için bir pastanede işe giren üç çocuk annesi Aysel Can, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir taraftan oğluma içim yanarken, şimdi de "eşimin borç yüzünden cezaevine girmesi" beni çok üzdü dedi

Oğlu Kan Kanseri
Manisa'da yaşayan 18 yaşındaki Aykut Can, 2 yıl önce okuldaki devamsızlığı nedeniyle rapor almak için gittiği hastanede tesadüfen kan kanseri olduğunu öğrendi. Lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalan Aykut Can ilik beklerken, en büyük destekçisi olan ve bir arıtma tesisinde çalışan babası Mehmet Can, oğlunun tedavisi için kullandığı 5 bin lira kredi kartı borcunu ödeyemeyince 3 gün önce cezaevine girdi. Babasının cezaevine girmesiyle ikinci bir yıkım yaşayan Aykut Can, Tedavi, muayene ve ilaçlar derken babam borçları ödeyemedi. Benim yüzümden cezaevine girdi. Lütfen babamı cezaevinden çıkartın” diyerek yardım istedi.

Yargıda Reform Adalet Alt Komisyonunda

icra haciz kanunu
TBMM Adalet Komisyonu, yargının hızlandırılmasına yönelik Yargıda Reform 3. Pakete ilişkin tasarıyı alt komisyona sevketti.
7 kişilik alt komisyonda, AK Parti'den Komisyon Başkanvekili Hakkı Köylü, Isparta Milletvekili Recep Özel, Konya Milletvekili Harun Tüfekçi, Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, CHP'den Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ile MHP'den İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu yer aldı

Adalet Komisyonu, Başkan Ahmet İyimaya'nın raporlu olması nedeniyle Başkanvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplandı.

Adalet Komisyonu Başkanvekili Hakkı Köylü, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'nin de aynı mahiyette teklifleri olduğunu anımsatarak, bu tekliflerin Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile birleştirilerek, görüşmelerin tasarı üzerinden yapılacağını bildirdi.

Buna itiraz eden Öztürk, görüşmelerin teklifler üzerinden götürülmesini istedi. Köylü, tekliflerdeki maddeleri de dikkate alarak tasarı üzerinden görüşmeleri yapacaklarını söyledi.

Daha sonra yapılan oylamada, tekliflerin tasarı ile birleştirilmesi kabul edildi.

Evden Haciz Devri Kapanıyor

Ev eşyalarının haczedilmesi, icra
Özellikle kadınlar ve çocuklar açısından büyük drama dönüşen ev eşyalarını haciz devri kapanıyor. Maliye Bakanlığı da yasa çıkar çıkmaz düğmeye basmak için çalışmalarına başladı. Ağzına kadar dolu olan depolarda sayım yapılıyor. Ardından da hacizli mallar sanal alemde satışa çıkarılacak.

PARA BANKAYA YATACAK
İcra iflas dairelerindeki 7 milyonu aşkın dosyayı düşürecek ve eve haczi önleyecek yargı paketi bugün Meclis Adalet Alt Komisyonu'nda görüşülecek. Yasanın çıkması ile birlikte icra iflas müdürlüklerine yapılan her türlü tahsilat ve ödemenin bankalar aracılığıyla yapılması imkanı getirilecek. İcra memurları artık eve gelip televizyon, buzdolabı, koltuk, kanepe ne varsa alıp götüremeyecek. Başta küçük işletmeler olmak üzere işletmelerin üretimini sürdürebilmesi için zorunlu araçlarına el konulamayacak.
TAKVİM- Hazal ATEŞ

Ev Haczi Çağdaş Devletin Utancıdır

Taahhüdü ihlal, evlere haciz
Borcunuzu ödemezseniz eviniz, eşyanız haczediliyor. Siz evde yokken kapınız zorla kırılıp hırsız gibi evinizdeki eşyalar alıp götürülüyor. Bunu kırk haramiler değil kanunları olan devlet bizzat kendi vatandaşına yapıyor. Taahhüt imzalattırılarak hapse de atıyor gerektiğinde. Borçların ödenmesi ve alacakların tahsili bir şekilde sağlanmak zorunda ama haciz uygulaması ve hapis cezası insani değil.
Nice çiftçi annelerimiz, evine gelen icra yüzünden, icra taahhüdü denilen evrağa okudum anladım cezai sorumluluğu kabul ediyorum yazısının altına parmak izi mühürlenerek imzalattırılıyor ve borç ödenmediğinde cezaevini boyluyor.
hakimlerimiz sağ olsun, Bu ülkede Nice kör annelerimiz imzaladığı çekler, senetler yüzünden cezaevlerini boyladı.

Bütün bunlar bir yana borçların tahsili böyle mi olmalı? Üç kuruş maaşı olan altına araba çekmiyor. Bu durumu yaratan insanları borç batağına sürükleyen devlet sistemidir. Vatandaş borçlanıyor. Bankalar aracılığı ile borcunun üzerine faiz de koyarak borcunun artmasına, ödenemeyecek hale gelmesine yardım ediyorsun. Sonra da ödeyemeyince üstüne borç tutarı kadar avukatlık ücreti ve harç ekliyorsun vatandaşın evini barkını elinden alıyorsun. Aile reisini ceza evine attırıyorsun.

Bankaların amacı bu; bankadan para alanlar ödeyemesin, ben de faiz alıyım. Pekâlâ, sen niye buna göz yumuyorsun? Amacın vatandaşlarını soydurmak mı?

Taahhüdü İhlal; Adalet Komisyonu Dilekçe

AŞAĞIDAKİ YAZIYI YADA KENDİNİZE GÖRE BELİRLEDİĞİNİZ DURUMUNUZU ANLATAN BİR YAZIYI AŞAĞIDA BELİRTİLEN E-MAİL ADRESLERİNE GÖNDERMELİSİNİZ. AŞAĞIDA ADALET KOMİSYON ÜYELERİNİN TELEFON BİLGİLERİ DE VAR ARAYIN FAX ÇEKİN

Sayın Vekilim ;
Son günlerde, Meclisimizin dünyada ve ülkemizde 2008 yılından beri yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle toplumumuzda derin yaralar açarak sosyal felaketlere dönüşen önemli konularda, milleti nefes aldırmaya yönelik düzenlemelerini takdirle izliyor bu duyarlılığınızdan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum.
Gerek yasalaşan Çek kanunu gerekse üzerinde çalıştığınız ve yasalaşması beklenen 3.Yargı paketi içerisinde bulunan haciz düzenlemeleri milyonlarla ifade edilebilecek sayıda vatandaşın sıkıntılarına bir nebzede olsa derman olacaktır.

Bu vesile ile yine Toplumun çok önemli bir kesimini ilgilendiren bir konuya dikkatinizi çekmek ve yardımlarınızı rica etmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi Türk milletinin, içerisinde bulunduğu ekonomik zor durumu konu komşuya, eşe dosta duyurmamak, saklamak gibi bir hassasiyeti bulunmakta ve bu durumdan utanmaktadır. Bu nedenle, ödeyemediği borcundan dolayı konuyu erteleyebilmek, eşyasının haczedilmesini engelleyebilmek ya da zamanla öderim inşallah niyeti ile gerek evlerine ya da işyerlerine gelen icra memurları önünde gerekse Avukatların tahsilat baskısı nedeniyle icra dairelerinde ödeme Taahhüdünde bulunduk.
Emin olun çoğu insanın bu taahhüdü yerine getiremediği zaman hapis cezası ile cezalandırılacağından haberi dahi yoktu.

Gelir Testi Adrese Kayıtlı Olma Şartı

Genel Sağlık Sigortasından faydalanmak için gelir beyanı için süre 29 Şubat 2012 de doluyor.
Ailedeki kişi başına düşen gelir hesap edilirken, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri dikkate alınıyor. Bu verilere göre kazancı belli bir miktarın altında olanların primleri devlet tarafından karşılanıyor.
Bu ülkede; Borçları dolayısıyla icra haciz takipleri nedeniyle her hangi bir adrese kayıtlı olmayan binlerce vatandaş vardır.
Bu ülkede; Daha düne kadar karşılıksız çek nedeniyle aranan ve belirli adresi olmayan binlerce vatandaş vardır.
Bu kişilerin herhangi bir işi bir kazancı yoktur. Bir çoğu tanıdık, akraba, veya Baba veya Anne yanında ikamet etmektedirler.
Eş, Dost, Tanıdık, Anne ve Baba ikametlerine kendilerini kayıt edememektedirler, bunu yaptıkları takdirde icra haciz işlemleri bu adrese başlayacaktır.

Kısaca; Bu ülkede binlerce yurttaşın kayıtlı herhangi bir adresi yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kendisini; Sosyal bir Devlet olarak tarif etmektedir.

Sosyal devlet, kişilere sadece temel hak ve özgürlükler saglamakla yetinmeyen, aynı
zamanda, vatandaşların sosyal durumlarını iyileştirmeyi, insan hasiyetine yaraşır bir
yaşam sekli sunmayı, sosyal güvenliğe kavuşturmayı kendine ödev bilen devlet
anlayışıdır.

Sosyal Devlet Vatandaşına belli bir kuralı dayatırken, bu kuralı sağlayamayacak olanlara da bu imkanı sağlamak zorundadır. Bu Sosyal Devlet olmanın olmazsa olmaz şartıdır.

Günümüz şartları düşünüldüğünde, bir ev kiralamak, elektrik, su gibi aylık yaşamsal masraflar aylık asgari ücretin çok üstündedir, binlerce vatandaşımız bunu karşılayacak olanağa sahip değildir. herhangi bir işi yoktur, çalışsa bile kayıt dışı SGK ya kayıt olmaksızın çalışmaktadırlar. Hiç bir sosyal güvenceleri yoktur.

Ticaretle uğraşmış ve talihsiz bir şekilde iflas etmiş, omuzlarında borç yükü bulunan, her hangi bir kazancı, her hangi bir adresi olmayan binlerce vatandaş bu hizmetten faydalanamayacaktır.

Bu insanlarımızın büyük çoğunluğu orta yaşın üstündedir ve her an için ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Devletimizin gözden kaçırdığı bu durumu göz önüne alması için, herhangi bir adrese kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın, gelir tespiti başvuruların kabul edilerek, yeterli gelire sahip olmayan vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerini sağlaması için aşağıdaki mercilere başvurularını yapmalılar.

Başbakanlık İletişim Başkanlığı (BİMER)
TELEFON: (0312) 422 10 00
FAX: (0312) 422 26 67
E-POSTA: bimer@basbakanlik.gov.tr
Online Başvuru sayfası: BİMER BAŞVURU

Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı:
Elektronik posta yoluyla: ihb@basbakanlik.gov.tr
Faks yoluyla: (0312) 422 29 96
Telefonla: (0312) 422 29 20 , 422 29 00

Ev Eşyası Haczi Bir Şantajdır

Ev Haczi, Ev eşyalarına haciz
80 yıldır yürürlükte olan İcra İflas Kanunu borçlunun evinin talan ediyor, ev eşyaları hacizleri ile  aileler mağdur ediliyor. Evine haciz gelip, eşyaları kaldırılan insanlarımız içinde intihar edenler, cinnet geçirenler kendisi ya da yakınlarına zarar verenler her geçen gün artıyor.

Haciz suretiyle evden eşya kaldırılması birçok ailenin parçalanmasına da neden oluyor. Evinden eşya kaldırılan babalar, eşi ve çocukları karşısında saygınlığını kaybettiği gibi toplum karşısında da statü kaybına uğruyor.

Binlerce baba, eş ve çocuklarına karşı borcu sebebiyle evinden eşya kaldırılmasına neden olma mahcubiyeti yaşıyor, bu mahcubiyetle dayatılan icra taahhütnamesine imza atıyor ve ödemeler aksadığında ceza evine giriyor.

İcra takibinin mağduru, bu duruma neden olan kişi değil, biçare eş ve çocukları olmaktadır. Evden eşya kaldırmak veya iş yerinde üretimi engelleyecek makinaların haciz edilmesi yerinden sökülmesi adeta bir şantaja dönüşmüştür. Vatandaşı, esnafı özgürlüğünden yoksun bırakacak olan daha ağır bir yaptırım olan icra taahhütlerine imza atmaya zorlamaktadır.

6273 Sayılı Yeni Çek Kanunu Uygulama

 Yeni Çekanunu, yeni çek yasası
6273 Sayılı Çek Yasasının Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılmış Olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek Davalarında Mahkemelerce Yapılacak Uygulama.

6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen "çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" nedeniyle açılmış soruşturma ve koğuşturmalarda nasıl bir karar verileceği hususunun da açıklanması gerekmektedir.

5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen "çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" suçunun yaptırımı idari yaptırıma dönüştürüldüğünden;

A-) Hazırlık soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcıları "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı vereceklerdir.

B-) Yargılaması devam eden davalarda dosya hangi mahkemede ise (sulh veya asliye ceza) mahkemeleri "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı vereceklerdir.

6273 Sayılı Kanunla Değişik 5941 Sayılı Çek Kanunu

ÇEK KANUNU
Kanun Numarası : 5941
Kabul Tarihi : 14/12/2009
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa:

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.
(2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır.
Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri

MADDE 2 (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler.

6273 Sayılı Çek Kanunu Onaylandı

6273 sayılı "Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Yeni Çek Kanunu'na göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli para cezası (ödenmediğinde hapis cezasına çevriliyor) idari nitelikte bir yaptırım olan çek hesabı açma yasağı olarak belirlendi, Cezaevlerinde karşılıksız çek nedeniyle hükümlü bulunan kişiler kararın Resmi Gazetede yayınlanmasıyla tahliye edilecekler.

6273 SAYILI ÇEK KANUNU 3 Şubat 2012 CUMA GÜNLÜ RESMİ GAZETEDE (MÜKERRER) YAYINLANMIŞ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR
3 Şubat 2012 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28193 (Mükerrer)
ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6273 Kabul Tarihi: 31/1/2012

Çek Kanunu Kabul Edildi, Çekte Hapis Yok

Çek yasası
TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yeni Çek Kanunu'na göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli para cezası (ödenmediğinde hapis cezasına çevriliyor) idari nitelikte bir yaptırım olan çek hesabı açma yasağı olarak belirlendi, daha önce Adli Sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar ise Merkez Bankasında tutulacak.
İdari yaptırıma dönüştüren fiiller nedeniyle soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecek. Yargıtay'da bulunan dosyaların geri gönderildiği mahkemeler duruşmasız karar verecek.

31.01.2012 TARİHLİ VE 6273 SAYILI ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
d) Çekin basıldığı tarih
MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altıyüz" ibareleri "bin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.