Ünye İcra Ceza Mahkemesi Taahhüdü İhlal Beraat Kararı

Borçlunun ödeme şartını ihlal, ünye asliye hukuk mahkemesi kararıÜnye (İcra Ceza) 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında borcun ödenmemesinde makul sebep kavramından bahsedildiğini, bu nedenle borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, Ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiği.

Borcunu ödemede acz içinde bulunan ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmayan, çok zor şartlar altında yasamını sürdüren kişiler hakkında Taahhüdü İhlal (Borçlunun Ödeme Şartını İhlal) suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle Ünye (İcra Ceza) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen Beraat Kararı.

T.C.
ÜNYE
(İCRA CEZA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NO : 2013/8 D,İs
HAKİM : Mutlu TANRIKULU 104757
KATİP : Mehmet Akif ÇOŞKAN 102871
İTİRAZ EDİLEN KARAR : Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02.07.2013 Tarih 2013/24 - 23 Esas Karar Sayılı Kararı.
İTİRAZ TARİHİ: 29/07/2013
KARAR TARİHİ : 23/08/2013

          Sanık Mehmet'e ait 29/07/2013 tarihli itiraz dilekçesi mahkememize tevzi edilmiş olup mahkememizin 05/08/2013 tarihli kararı ile itirazın kabulüne karar verilmiş ise de verilmiş kararda hüküm kurulmadığından dosyanın yeniden mahkememize gönderildiği anlaşılmakla dosya incelendi:

İcra Davalarındaki Artışın Sorumlusu Bankalar

Kredi kartı taahhüdü ihlal bireysel kredi banka borçları ödeme şartını ihlal cezaevi 90 gün tazyik hapsiSon 4 yılda icra takiplerinde "Borcumu ödeyeceğim" diye taahhütte bulunmasına rağmen, borcunu ödeyemeyen 1 milyon 20 bin kişi hakkında dava açıldı. 525 bin kişi "taahhüdü ihlal" nedeniyle mahkum oldu. 89 bin borçlu mahkemelerin vermiş olduğu mahkumiyet nedeniyle cezaevine girdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in açıkladığı taahhüdü ihlal raporu, icra davalarının ve taahhüdü ihlal nedeniyle taahhüt mağduru olanların sayısının çığ gibi arttığını da ortaya koydu.

          Vatandaş, kredi kartı yerine nakit parayla alışveriş yaparsa kendisini sınırlar. Devlet, herkesin alışverişini kontrol altına alabilecek bir hukuk düzeni getiremez ancak onu dizginleyecek mekanizmaları iyi işletir. Kredi kartını vadesinde ödemeyen vatandaşa ödeme süresi tanırsınız, ödeme yapamıyorsa kredi kartını iptal edersiniz. Bunun sorumluluğu bankaya ait olmalı. Banka, vatandaşın ödemelerini takip edip zamanında kredi kartını iptal etmelidir. Banka kredi kartını zamanında iptal etmezse, bu tarihten itibaren kredi kartından yapılan alışverişten ötürü vatandaşı da hapis cezasıyla tehdit edemezsiniz.
Yılmaz KARAKOYUNLU
Eski Milletvekili - Bakan

          Uzun zamandır gelir dağılımında bir bozukluk var. Bu ekonomik sorunlar, alt gelir guruplarındaki insanların daha fazla etkilenmesine neden oluyor. Ekonomik dalgalanmalardan alt guruplar daha fazla etkileniyor çünkü ekonomi, üretime dayalı değil. Üretim yok. Üretimden çok, ithalata dayalı ve hizmet sektöründe büyüme var. Sorun bunlardan kaynaklanıyor.

Üzülmek Yerine, Sevinçle İcra Dairesi Açtılar!!

icra daireleri, icra adalet komisyonu adalet bakanlığı icra borç batağıAfyonkarahisar’da da 80 bin icra dosyası icra dairelerine sığmadı, 6, icra dairesi protokolle, güle oynaya törenle hizmete açıldı. Afyonkarahisar 6. İcra Dairesinin açılışı Vali Balkanlıoğlu’nun katılımıyla törenle gerçekleştirildi.

Törene Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun yanı sıra Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, Afyonkarahisar Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şahap Mutlu, Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin Bilgin, Af­yon Ko­ca­te­pe Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr Mus­ta­fa So­lak, Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Afyonkarahisar Hakim ve Cumhuriyet Savcılar ile İl Müdürleri, Avukatlar ve Adalet Çalışanları katıldılar.

Açılışa katılanların hep­sin­de de mutluluk ve sevinç ha­kim­di. Sevinçli açılışa va­tan­daş­lar "Borç batağındayız, Yetkililer ise kırmızı kurdele kesimi ile törenle, tebessümle icra dairesi açıyor”dedi.

Açılış konuşmalarında sırasıyla Cumhuriyet Başsavcısı Adem Yazar, Baro Başkanı Turgay Şahin, Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Maria Aranzazu Alameda Lopez ve Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp toplantı ile ilgili görüşlerini belirttiler.

CHP Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­taş, Afyonkarahisar'da açı­lan 6. İc­ra Da­ire­si­’n­de ya­pı­lan kur­dele ke­si­mi törenine tep­ki gös­ter­di. CHP Af­yon­ka­ra­hi­sar Mil­let­ve­ki­li Ah­met Top­taş; "Afyonkarahisar'da 2 adet olan İcra dairesi 6’ya çık­mış­tır. Üzülmek yerine gülerek, oynayarak borç batağındaki vatandaşa poz ver­ilmesi vicdansızlıktır" dedi.

Borcundan Dolayı Tutuklu Olan Esnaflar

taahhüdü ihlal cezaevi icra dosyası Alanya L tipi Cezaevi, ödeme şartını ihlal, taksit ödemesiAlanya Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, borcundan dolayı Alanya L tipi cezaevinde tutuklu olan son esnafın da dün tahliye edildiğini açıkladı. Alanya Baro Başkanı Osman Doğan ise Bu durumun Alanya'da ekonominin düzeldiği şeklinde algılanmamasını belirti.

Alanya Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, 22 Haziran 2012 tarihinde yaptığı açıklamada, Borcunu ödeyemeyen 300 esnafın "Taahhüdü İhlal" suçundan dolayı Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, "Bir esnaf cezaevinden çıkıyor, diğer esnaf cezaevine giriyor. Bu rakam hiç azalmıyor" demişti.

Alanya Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, dün yaptığı açıklamada, Bu sabah, taahhüdü ihlal suçuyla cezaevinde olan son esnaf da tahliye edildi. Son 3 aydır yeni bir uygulama var. Bu suçtan yakalanan esnaflara savcılar 10 günlük ek süre veriyorlar. "Esnaf, bu 10 günlük sürede ne yapıp edip, eşinden, dostundan taahhüt ettiği borcun taksit miktarını bulup ödüyor ve 3 ay cezaevine girmekten kurtuluyor". Bu uygulama nedeniyle Alanya esnafı adına Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yener Yavuz ve Cumhuriyet Savcılarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Alanya Baro Başkanı Osman Doğan ise, Cezaların infazında bir tıkanıklık olabilir, çünkü Alanya mahkemelerinden "Taahhüdü İhlal" suçuna ilişkin çok fazla sayıda tutuklama kararının çıktığını biliyoruz. "Taahhüdü İhlal suçuna ilişkin aranan çok sayıda insan var. İcra dosyası sayısı ise hızla artıyor. Yani Alanya ekonomisi, "Cezaevinde esnaf kalmayacak kadar iyi değil" şeklinde konuştu.