Tazyik Hapsinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma İşlemi

Kapalı Cezaevi, taahhüdü ihlal yakalanma açık cezaevi, denetimli serbestlik Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik 2 yıla çıkarılması
Taahhüdü ihlal, Nafaka borcunu ödememek ve Adli para Cezasından verilen Tazyik Hapsinde, Savcılıkça gönderilen çağrı kağıdında ihtar olup da süresinde teslim olmayıp yakalanan mağdurlar kapalı cezaevine gönderiliyordu. Savcılıkla kişiye gönderilen çağrı kağıdı EK 1 de yer alan ihtarı içermiyor ise kişiye yeniden süre vermeden kolluk marifetiyle kapalı cezaevine gönderiyordu. Adalet Bakanlığının bu son yazısına göre, 10 gün içinde savcılığa gelmesi istenen çağrı kağıdına istinaden hakkında yakalama çıkartılan kişi yakalandığında, yeniden Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olması için 10 gün süre vermesi gerekiyor.

Adalet Bakanlığının görüş yazısında, tazyik hapislerinde, çağrı kağıdına istinaden süresinde teslim olmayanlar, haklarında yakalama çıkarılmış olan şahıslar yakalandıklarında, Savcılıkça 10 gün süre verilip salıverilecekler.

Bazı yer savcılıklarınca, tazyik hapsi nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslar, yakalandıklarında 10 gün süre vermeden kolluk marifetiyle Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderiliyordu. Savcılıklar Taahhüdü ihlal, Nafaka borcunu ödememek ve Adli Para cezalarından verilen tazyik hapislerinde, yakalanan şahıslara 10 gün süre verip belirtilen Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim olmasını, kişinin teslim olmaması durumunda hakkında tekrar yakalama çıkarılacağı ve yakalandığında kolluk marifetiyle Kapalı İnfaz Kurumuna alınacağı ihtarını içeren belgeyi verecek ve kişi kişiyi serbest bırakacaktır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görüş yazısı aşağıdadır.