Namık Havutça'dan Taahhüdü İhlal Kanun Teklifi

Tazyik hapsi, TBMM,  icra dairelerinde icra esnasında taahhüt imzalamış esnaf, memur, işçi, çiftçi ve ev hanımlarıCHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İcra ve İflas Kanununun Taahhüdü ihlal hapis cezalarını içeren 340 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde; "İcra dairelerinde veya icra esnasında taahhüt imzalamış esnaf, memur, işçi, çiftçi ve hatta ev hanımlarının da mağdur olduğu bir kesim bu sorunun çözümünü talep etmektedir. Taahhüdü ihlalden hapis cezası almış bir çok vatandaş yakalanmamak için işini, tarlasını, köyünü, evini terk etmiş durumdadır. Bu mağduriyeti yaşayanlar adeta kanunla borçlarından kaçmaya zorlanmaktadırlar.

Bu mağduriyetle karşılaşanlar ya hapis cezasını çekerek ya da hapse girme endişesiyle kaçak durumuna düşerek işinden ve çalışma hayatından uzaklaşmakta, borçlarını ödemek için elde edecekleri gelirden de yoksun kalmaktadırlar. Bu tam bir çözümsüzlüktür. Oysa kanunlar halkın sorunlarına çözüm üretebilmelidir". ifadelerine yer verildi.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sayı : 1003                                                                                                          27/05/2013

          2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim

  Namık Havutça
Balıkesir Milletvekili

Hacizli Malları Rüşvetle Satıp Kumkapı'da Eğlendiler

icra daireleri, icra müdürleri, icra memurları, icra ihaleleri, rüşvetİstanbul Adliyesi'nde görevli bazı İcra Müdür ve İcra memurları, hacizli malların ihalesini işbirliği yaptıkları kişilere rüşvet karşılığında verip yine bu kişilerle Kumkapı eğlence mekanlarında alem yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Adliyesi icra ve iflas dairelerince düzenlenen hacizli malların ihalelerine fiyat yükseltmek ve gerçek alıcıdan para koparmak için sahte alıcılar katılıyor. İcra ve iflas dairelerinde düzenlenen ihalenin gerçek alıcısı icra müdürlerinin gözü önünde bu kişilerin para karşılığı, çekilmelerini istiyor. İstanbul Adliyesi İcra Müdür ve Yardımcılarının işbirliği yaptıkları şahıslar ile sık sık Kumkapı'da eğlence mekânlarına gittikleri belirtiliyor. Kumkapı Eğlence mekanlarında çekilmiş olan görüntülerde, icra çalışanlarına verilen pahalı hediyeler ve eğlencede müzisyenlere takılan dolarlar görülüyor.

İstanbul Adliyesi'nde görevli bir icra memuru geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu'na gönderdiği ihbar mektubunda, İstanbul Adliyesi'nde yaşanan rüşvet skandalını tüm çarpıklığıyla gözler önüne serdi. İhbar mektubunda, aralarında milyonlarca liralık hacizli gayrimenkullerin de bulunduğu İcra Müdürlüğü ihalelerinin, icra müdür ve yardımcıları tarafından yüklü rüşvetler karşılığında belirli kişilere verildiği, icra dairelerindeki rüşvet boyutunun milyon TL'ye kadar çıktığı öne sürüldü.

İcra Dairelerinde rüşvet olayına karışan icra müdür ve icra dairesi personelinin de isimlerinin de yer aldığı ihbar mektubundaki iddialara göre icra müdürlüklerindeki ihale vurgunu şöyle gerçekleşiyor: Kazançlı görülen ihaleler, icra müdürleri tarafından işbirliği yapılan kişilere çok önceden haber veriliyor. Bu bilgi karşılığı kendisine komisyon ödenen müdür, tanıdıklarının dışında başka kişilerin ihaleye katılmaması için ihaleyi on beş dakikalığına icra müdürlüğünde bulunan bir panoya yapıştırılan bir ilanla duyuruyor.

Tazyik Hapsi Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

Taahhüdü ihlal,tazyik hapisleri, infaz hakimliği, mahkeme, avukat, memur, TAAHHÜDÜ İHLAL / TAZYİK HAPSİ CEZA ZAMANAŞIMI İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Taahhüdü ihlal nedeniyle verilen tazyik hapislerinden dolayı yakalanan, 10 günlük süre verilenler ve süresi içinde teslim olmayanlar veya Denetimli serbestlik kapsamından yararlanan daha sonra denetimli serbestlik kararı kaldırılan kişiler hakkında zaman aşımının dolmasına rağmen, bazı yer savcılıklarınca yakalandığı TCK 71. Maddesine göre zaman aşımının kesildiği ve 2 yıl zaman aşımının yeniden başladığı gerekçesiyle düşme yapılmamaktadır.

Taahhüdü ihlal tazyik hapsinde uygulanması gereken denetimli serbestlik imkanının, Tazyik hapsinin teknik anlamda bir mahkumiyet hükmü olmadığı, TCK'nın ilgili maddelerine göre uygulama yapılamayacağı gerekçesiyle ret edilirken, zamanaşımı konusunda İcra ve İflas Kanunu'nun 354.maddesinde zamanaşımını kesecek hiçbir neden bulunmamasına rağmen, bazı yer savcılıkları TCK nın 71. maddesine atıf yapılarak zamanaşımını yeniden başlatılmaktadır, kaldı ki TCK 71. maddede tazyik hapsine hiç bir atıfta yapılmamıştır.

Bu ülkeyi soyanlar, vatandaşa zulmedenlerin çoğu üniversite mezunudur. Cahil kesimde bu zulüm yok denecek kadar azdır, cahil kesim kurnazca davranır hani köylü kurnazı gibi. Siz hiç rüşvet alan, zimmetine para geçiren, irtikap suçunu işleyen bir cahil duydunuz mu? Bu ülkede okumuş kesimden korkulur. Kapitalist sistem kötüdür ama onunda uyduğu bir etik kurallar zinciri var. Ama bizim toplumda kuralsız bir şekilde hukuk sistemi dizayn edilmiş, her güçlünün, her iş bitirenin, her işbirlikçinin kendine has bir kuralı var.

Örneğin Denetimli serbestlik uygulamasında her türlü yaptırıma denetimli serbestlik uygulama imkanını sağlayacaksınız, ama iş tazyik hapsine gelince farklı yorumlayarak istifadesini mümkün kılmayacaksınız. Herhangi bir hukukçunun, Hırsızların, dolandırıcıların, sahtekarların yararlandığı bir yasadan, haciz baskısı nedeniyle son çare olarak ödeme taahhüdünde bulunan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bu taahhüdünü yerine getiremeyen borçluların yararlandırılmamasını makul ve mantıklı bir gerekçe ile açıklayabildiğini duydunuz mu?.Bu kuralsız hukukçular, vatandaşın elinden zamanaşımı haklarını da alma çabasındalar.

Bu gibi haksız usulsüz uygulamayla karşılaşan taahhüt mağduru arkadaşlarımız aşağıda yer alan dilekçe örneğini ilgili birimlere verebilirler.

AİHM, Türkiye'ye Özgü Yeni Bir İç Hukuk Yolu Belirledi

ECHR, Avrupa insan hakları mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, iç hukuk, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun AİHM’e Başvuruda Bulunmadan Önce Tüketilmesi Gereken Bir Yol Olduğuna Hükmetti. AİHM bu kararıyla, kendi işleyişi itibariyle adil yargılanma hakkını ihlal etmeye başlamış, iş yükü sebebiyle de işlevini yitirmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 14 Mayıs 2013 tarihinde açıkladığı kararında Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne bireylere doğrudan başvurma hakkı sunan ve 12 Eylül 2010 tarihli Anayasa değişikliği ile oluşturulan bireysel başvuru yolunun AİHM’e başvurmadan önce tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olduğuna hükmetti.

3 Ocak 2013 tarihinde AİHM’e yapılan Hasan Uzun/Türkiye (10755/13) başvurusunda başvuran, tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin ve Yargıtay tarafından 25 Eylül 2012 tarihinde onanan davada icra edilen keşif esnasında tanıkların dinlenilmesindeki usule ilişkin aykırılıklardan dolayı AİHS’in 6 ve 14. maddelerine dayanarak, AİHM önünde adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etti.

AIHM söz konusu başvuruda, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruları kabul etmeye başlamış olduğunu dikkate alarak, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunun tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olup olmadığını inceledi.

İzmir İcra Müdürlüğü İhalelerinde Yolsuzluk

icra memurları haciz icrada mülk satışı, icra müdürlüklerinde ihaleler, icrada satışÖdeme güçlüğüne düşmüş vatandaşların menkul ve gayrimenkullerinin icra marifetiyle haciz edilip icra müdürlüklerince yok pahasına satılması yetmezmiş gibi, icralık bu malların satışına da icra dairelerindeki usulsüzlük ve yolsuzluk eklendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yıldır sürdürdüğü istihbarat ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda, İzmir icra müdürlüklerinin ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karışan C.B. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet içinde olduğunu saptadı. Şüphelilerin, icra müdürlüklerinde yapılacak olan ihaleler öncesi çeşitli yerlerde buluşup anlaştıkları, polisler tarafından görüntülendi.

Şüphelilerin, İcra Müdürlüklerinde satışa sunulan gayrimenkul ve menkullerin satışlarında, ilk ihalelere, kendi aralarında anlaşıp girmedikleri ikincisinde fiyatın düşmesini sağladıkları, ihaleye girmek isteyen başka kişileri de tehdit ettikleri ve icra ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları, İcra Müdür Yardımcısı Z.İ.'nin, suç örgütüne ihalelerle ilgili bilgi sağladığı, çeşitli gerekçelerle ihaleleri iptal ettiği ileri sürülüyor. Soruşturmada, suç örgütünün lideri C.B.'nin adına kayıtlı lüks otomobilin de Z.İ.'nin kullanımına tahsis ettiği belirlendi.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde Sona mı Geldik?

Prof. Dr. Ersan Şen. Avrupa İnsan Hakları mahkemesi Adalet bakanlığı Anayasa mahkemesiBeğenelim veya beğenmeyelim, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ile İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin, Ülkemizde kişi hak ve hürriyetlerinin gelişimine önemli katkılar sağladığı tartışmasız bir gerçektir. Maalesef iyi olanı uygulamak konusunda, dışarıdan birilerinin bizi sürekli uyarmasını ve yönlendirmesini bekleriz. Buna rağmen, türlü yol ve farklı kavramlar kullanmak suretiyle zorluğu aştığımız ve yine bildiğimizi okuduğumuz da görülmektedir.

Devlet güvenlik mahkemeleri ile başlayan, sonra adı demokratikleşme uğruna özel yetkili ağır ceza mahkemelerine dönüştürülen, ardından da bazı siyasi zorlukları aşmak amacıyla ismi Terörle Mücadele Kanunu m.10 ile görevli ağır ceza mahkemeleri olan yargı mercileri, bu ısrarın en güzel örneğidir. Bir türlü kendi sorunumuzu çözüp, gerçekten insan hak ve hürriyetlerinin amacına uygun ve fonksiyonlarını gereği gibi yerine getiren sisteme ulaşamıyoruz.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi karnemiz hala kötü. Yapılması gereken, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvuru yollarını zorlaştırmak veya geciktirmek olmamalıdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Türkiye’den gelen başvurulardan yorulduğu, başvuruları makul sürede inceleyemediği ve sonuçlandıramadığı ortadadır. Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi yetkililerinin, Türkiye’den gelen başvuruların çokluğu ve Türkiye’nin devam eden ihlallerin önlenmesi ile ilgili isteksizliğinden şikayetçi oldukları bilinmektedir.

Ersan ŞEN; Tazyik Hapsinde Denetimli Serbestlik

Prof. Dr. Ersan Şen. Tazyik hapsi Denetimli serbestlik. Taahhüdü ihlal denetimli serbestlik kararı. ödeme şartını ihlal denetimli serbestlik kararı. Borçlunun ödeme şartını ihlal denetimli serbestlik. Taahhüdü ihlal son durum.Taahhüdü İhlal / Tazyik Hapsinde Denetimli Serbestlik Mümkün mü?
Maalesef hapsen tazyiklerde 5275 sayılı Yasa 105/A maddesindeki (6291 ve 6411 sayılı yasalar) denetimli serbestlik hükümleri uygulanmamaktadır. İlk olarak, bazı infaz hakimleri tazyik hapislerinde de bu yasaları uyguladı, fakat Yargıtay ilgili dairesi kanun yararına bozma taleplerini uygun buldu. Bu defa da hükümlüler hakkında infaz evrakının iadesi istenildi. Bu noktada kişi hürriyeti bakımından şu sorun ortaya çıktı; hükümlüler, 3 aylık tazyik hapislerinin örneğin 1,5 aylık süresini veya tümünü denetimli serbestlik tedbiri altında infaz etti. Şimdi tazyik hapisleri sil baştan mı başlayacak, yoksa denetimli serbestlik süreleri düşülerek 1,5 aylık kısım mı infaz edilecektir?

1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenen suçlarda, hükümlünün iyi halli olması kaydı ile cezaevinde infaz üçte iki olarak yapılacak ve yine 6291 ve 6411 sayılı kanunlar uyarınca açık cezaevine ayrılma hakkının kazanılması ile birlikte bu süreden bir yıl daha düşülerek, hükümlü kalan süresini dışarıda denetimli serbestlik altında geçirecektir. Denetimli serbestlik sırasında başka suç işlediğinde, elbette kalan sürenin infazı yapılacaktır.

Tazyik hapsi adı ile bilinen icra ve iflas suçlarından ceza alanın, 6291 ve 6411 sayılı kanunlardan neden yararlandırılmadığını anlamak da mümkün değildir. 6352 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin, ifade hürriyetini kullanmak suretiyle suç işleyene af getiren hükmünün herkese uygulanmamasını net bir şekilde eleştirmiştik. Tazyik hapsi yönünden de Kanunun eksik uygulanması gündeme gelmiştir.