Vergi Zamanaşımı Devletin Kanuna Karşı Hilesi

Vergi zaman aşımı, vergide zamanaşımı, vergi tahsilinde zaman aşımı, vergi cezalarında zamanaşımı, birikmiş vergi borcu zaman aşımı, vergi borcunda zamanaşımı ne kadar, vergi borçlarında zaman aşımı kaç yıl, vergide tahsil kaç yıl, vergi borcu ne zaman düşer
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesi kamu alacaklarının tahsilinde zamanaşımını düzenlemektedir. Kanunun bu maddesi kamu eliyle kanuna karşı hile yapılmasının da önünü açmaktadır. Tahsil daireleri borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda; görevli memurun fiili ve tahsil dairesi müdürünün bilgisiyle sanki borçlu tarafından ödeme yapılmış gibi borca sembolik ödemeler yapılarak zamanaşımını kesmekte ve borçlunun mükellefiyetinin devam etmesini sağlamaktadır. Bu durum evrakta sahtecilik ve sahte işlem tahsis etmekte, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, İlkesine aykırılık oluşturmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gerekçesiyle ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz.
Mahmut TANAL
İstanbul Milletvekil
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

GENEL GEREKÇE
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesi "Zamanaşımının Kesilmesi" başlığı altında;
Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir:
1.Ödeme,
2.Haciz tatbiki,
3.Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat,
4.Ödeme emri tebliği,
5.Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,
6.Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar tarafından yapılması,
7.İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma karan verilmesi,
8.Amme alacağının teminata bağlanması,
9.Kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi,
10.İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi.
11.(Ek: 25/12/2003-5035/5 md.) Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.
Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Zamanaşımının bir bozma kararıyla kesilmesi halinde zamanaşımı başlangıcı yeni vade gününün rastladığı; amme alacağının teminata bağlanması veya icranın kaza mercilerince durdurulması hallerinde zamanaşımı başlangıcı teminatın kalktığı ve durma süresinin sona erdiği tarihin rastladığı; takvim yılını takip eden takvim yılının ilk günüdür, "şeklinde düzenlenmiştir.

Amme alacakları kanunun söz konusu maddesi kamu alacaklarının tahsilinde zamanaşımı düzenlemektedir. Fakat kanunun bu maddesi kamu eliyle kanuna karşı hile yapılmasının önünü açmaktadır. Tahsil daireleri borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda; görevli memurun fiili ve tahsil dairesi müdürünün bilgisiyle sanki borçlu tarafından ödeme yapılmış gibi borca sembolik ödemeler yapılarak zamanaşımını kesmekte ve borçlunun mükellefiyetinin devam etmesini sağlamaktadır.

Bu durum açık bir şekilde resmi evrakta sahtecilik ve sahte işlem tahsis etmektir. Kanuna karşı hilenin bu şekilde devlet eliyle yapılmasının kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu maddeye istisna bir hüküm getirilmesi ile Anayasa ile kabul edilmiş olan; "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." İlkesine hizmet etmek amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesinde yapılması planlanan değişiklik ile;Tahsil daireleri borçluyu bulamamaları veya borçluyu ödeme yapmaya ikna edememesi gibi durumlarda; görevli memurun fiili ve tahsil dairesi müdürünün bilgisiyle sanki borçlu tarafından ödeme yapılmış gibi borca sembolik ödemeler yapılarak zamanaşımını kesmekte ve borçlunun mükellefiyetinin devam etmesini sağlamaktadır. Bu durum açık bir şekilde resmi evrakta sahtecilik ve sahte işlem tesis etmektir. Kanuna karşı hilenin bu şekilde devlet eliyle yapılmasının kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu maddeye istisna bir hüküm getirilmesi ile Anayasa ile kabul edilmiş olan; "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir." İlkesine hizmet etmek amaçlanmıştır.
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
" Zamanaşımı kesmek kaygısı ile yapıldığı ciddi şüphe uyandıran işlemler ile toplam borcun yüzde ikisini kapsamayan ödemeler maddenin istisnasıdır, zaman aşımını kesmez. Söz konusu muvazaalı işlemi tesis eden tahsil dairesi yetkili müdürü ve işlemi tesis eden görevli memur Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerince cezalandırılır."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4 yorum:

 1. Karanfilci_onuralp18 Aralık 2012 23:34

  Zaman aşımına uğraması gereken vergi borcu ile ilgili olarak vergi dairesi memurları adıma sembolik ödemeler yaparak ve hatta sahte imzalı dilekçe ile borç yapılandırması talebinde bulunmuşlar ve ödeme emirleri göndermişlerdir. Bunu sorumluluklarından kurtulmak için yada işgüzarlık olarak yapmışlar ancak sahte işlem,evrakta sahtecilik ve kanuna karşı hile yapmakla aslında önemli bir suç işledikleri gibi devlet memuru hukuk devleti ilkesine aykırı hareket etmektedirler. Buna karşılık ilgili vergi mahkemesinde ödeme emirlerinin iptali istemi ile dava açtım ve kazandım. Bölge İdare Mahkemesi de kararı onayladı. Ayrıca memurlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. son 10 yıldır vergi dairesinin müdürleri ve dosyam ile ilgili memurlar soruşturmaya tabi tutuldu.
      Vergi memurları bu tür uygulamalar uygulamalar yapmaya ve bu tür muameleler görmeye, hakkını aramasını bilmeyen vatandaşları mağdur etmeye yeltenmemesi, mahkemelerin bu konu ile meşgul olarak iş yükünün artmaması  ve bu tür hileler yapmak yerine görevlerini yapıp devletin alacaklarını zamanında tahsil edebilmesi sağlaması için kanun değişikliği teklifinizi çok olumlu buluyorum . Saygılar...  

  YanıtlaSil
 2. Dediğiniz durum benimde başıma geldi eşimin eski kocası eşimden boşandıktan sonra iş yeri ile ilgili tüm işlemleri zorla eşim adına yaptırtmış herşeyi eşimin üzerine yapmış ne vergi ne de sigorta ödememiş iş yeri 2007 yılında kapatılmış .eşim adına
  kayıtlı iş yeri ile ilgili vergi boçları ve sigorta borçları 40 000 tl
  olmuş vergi dairesini aradım , zaman aşımı olup olmadığını sordum borcunuz
  sistemde görülüyor zaman aşımına uğramamış dediler şimdiye kadar
  tarafımıza vergi borcumuz olduğu teblığ edilmemişti.sizin yaptığınız gibi hakkımızı aramayı düşünüyorum ama bu konularda yeterli bilgim yok ismim Önder Numaram 05072740652 bu konu ili ilgili sizden bilgi alabilirmiyim bana mesaj atarsanız yeda beni ararasanız ben sizi ararım iyi günler.

  YanıtlaSil
 3. merhaba
  vergi affı veya barışı gibi bir durum söz konusu olacakmı ? bir duyum varmıdı acaba ?

  YanıtlaSil
 4. Bende aynı konudan mağdurum bilgi paylaşabilirsen insanlık adına sevinirim.
  Engin 0543 347 29 55 ararmısın

  YanıtlaSil