Bu Maaşla Geçim mi Sağlanacak Borç mu Ödenecek?

Kredi kartı borcu, Bireysel Kredi Borcu, ferdi kredi borcu, Banka bireysel kredi, Banka ferdi Kredi, Banka borcu yapılandırma
Murat Avcı, 44 yaşında bir maden işçisiydi. 12 yıl çalışıp aynı maden ocağından emekli olmuştu. Ancak aldığı emekli maaşı kredi borcunu ödemeye yetmeyince 2 yıl önce tekrar aynı madende işe başladı.

Biri 14 aylık olmak üzere iki çocuğu olan talihsiz madenci Murat Avcı'nın Akhisar Devlet Hastanesinde cesedini bekleyen kız kardeşi Ayşe Er, ağabeyim 12 yıl aynı madende çalıştı emekli oldu, sadece 2 ay emekli kalabildi Bankalara kredi borcu olduğu için çalışmaya mecbur kaldı, aynı madende tekrar işe başladı. Madende bin lira maaş veriyorlar. O maaşla geçimini mi sağlayacak banka kredisini mi ödeyecek? Ağabeyim "Bir lokma ekmek için canından oldu". dedi.

Madencilerin kredi kartı borcu, yaşanan dramların sebeplerinden birisi olarak gösterilse de, bu sorunun tüm Türkiye'nin sorunu olduğunu da unutmamak gerekiyor. Zor şartlar ve vatandaşın borç yükü!sorunu hiç de küçümsenecek gibi değil. 2014 yılı Ocak_Nisan döneminde 541 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi. Bu dönemde bireysel kredi borcunu ödeyemeyen kişi sayısı ise 398 bin kişi. Banka kredilerini ödeyemeyen kişi sayısı 940 bini buluyor. Üstelik 2014 yılında ekonominin küçülmesi bekleniyor. Bu küçülme zaten var olan işsizliği daha da artırma olasılığını güçlendirirken, vatandaşın bankalara olan borcunu ödeyebilmek için daha zor koşullarda çalışmaya razı olmasının önünü açacak.

Soma katliamında hayatını kaybeden 301 madenciye şehit denilmesine rağmen madencilerin bankalara olan kredi borçları ailelerine kalacak ve bu borçları aileler ödemek zorunda kalacak. Soma katliamının ardından işçilerin bankalara olan kredi borçları için, bankaların bu borçları sildiklerini açıklamaları ardından banka kredisi kullananlar için hayat sigortası zorunluluğu olduğu ve bunların sigorta kapsamında karşılığı silineceği etraflıca konuşuldu.

HGK; Borçlunun Evine Haciz, Aile Konutu

Banka, konut kredisi, Eve haciz, evin icrada satışı, ev haczi, aile konutu banka borcu ev satışı, dava sorgulama banka ipotek
İcra İflas Hukukunda kural olarak borçlunun malvarlığını teşkil eden mal, alacak ve hakları, alacaklılarına karşı bir tür teminat oluşturur. Borçlunun malvarlığını oluşturan mal, alacak ve hakları borç için haczedilebilirse de, borçlunun ve ailesinin yaşama ve ekonomik varlığını sürdürebilmesi için istisnai olarak bazı mal ve haklarının haczedilemeyeceği kabul edilmiştir.

Öte yandan, İcra İflas Hukukunda alacaklının alacağına ulaşması da asıl olandır. Bunun için bir taraftan borçlunun asgari düzeyde yaşam koşullarını elinden almamak, diğer taraftan alacaklının alacağına kavuşmasını kolaylaştırmaktır. Şikayete konu istemde mahkemenin aldığı bilirkişi raporu yeterli görülmediğinden bozma ilamında da değinildiği gibi şikayet edenin sosyal ve ekonomik durumu da gözetilerek uygun sonuç çerçevesinde bir karar vermek gerekir.

Haczedilemeyen mal ve hakları düzenleyen 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 82/12.maddesinde, borçlunun haline münasip evinin haczedilemeyeceği belirtilmiştir. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı, borçlunun haciz anındaki sosyal durumuna ve borçlu ile ailesinin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Borçlunun sahip bulunduğu evin kıymeti, kendisinin ve ailesinin ihtiyacına cevap verecek normal bir evin bedelinden fazla ise, o zaman icra müdürü, borçlunun evini haczeder ve satar. Satıştan elde edilen paradan, ilk önce borçluya haline uygun bir ev alabileceği kadar para bırakılır; artan para ise evi haczettirmiş olan alacaklıya ödenir.

İcra Dosyaları Arttı, Mafya Usulü Tahsilat Başladı

Banka, Kredi kartı borçları, kredi borcu, hukuk büroları, eve haciz, tebligat, ev haczi varmı, bankalar eve hacize gelebilirmi, avukat eve haciz getirimi, bankalara borç zamanaşımı, tazyik hapsi, banka borcuna hapis
İcra müdürlüklerinde her geçen gün dosya sayısında büyük artış yaşanıyor, alacaklı ile borçlu arasına giren hukuk büroları da, mafya usulü tehditlerle vatandaştan para toplamaya çalışıyor. İcra dairelerinden gelen tebligat izlenimi verilmiş postalarla, Kapınızı çilingirle açar gireriz, evde bulunan bütün eşyalarınızı haczederiz, hakkınızda 3 aydan 6 aya kadar hapis davası açarız gibi benzer ifadelerin yazılı olduğu metinler vatandaşları korkutmak, paniğe sevk etmek ve tahsil edilemeyen borçları almak için kullanılıyor.

Bankalar da mafya hukuku bu benzer sisteminden geri kalmıyor. Bazı bankalar, Hukuk Bürolarını kullanarak hiç bir yasal süreç başlamamış olsa dahi “borcunuz icralık, hakkınızda hapis davası açıldı" yazılı usulsüz tebligatlarla vatandaşı gecikmiş borçlarını ödemeye zorluyor.. Gönderilen bu usulsüz tebligatlarda icra dairesi adı ve icra dosyasına dair bilgiler yer almadığı gibi, çoğu zaman borçlu adresini değiştirmiş ve bu adrese sonradan taşınmış borçla ilgisi bulunmayan vatandaşlar bu tehdit mektuplarının kendisine geldiğini sanarak korkuya kapılıyor.

Trabzon’da son beş ay da 16 bin 504 vatandaş icralık oldu. 2013 yılında açılmış bulunan icra takip dosyalarından 2 bin 173’ü bu yıl yenilenerek yeniden icra işlemlerine dahil oldu. Vatandaşlar hakkında borcundan dolayı icra takibi başlatanlar arasında ilk sırada bankalar alıyor. Bankaları sırasıyla, telefon şirketleri, internet şirketleri ve ev eşyası satan mağazaların takip ediyor. Uzmanlar, artan icra takip dosyalarının nedeninin, firmaların bankalara borçlanmasını, vatandaşlarında kredi ve kredi kartı kullanımının arttırmasına bağlıyor.