Yıldıray Sapan; Çek Kanunu Değişiklik Teklifi

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, karşılıksız çek sonucunda borçluya verilen hapis cezası Karşılıksız çek borçlusunun hapis yatması6273 sayılı kanunla karşılıksız çek sonucunda borçluya verilen hapis cezası kaldırılmıştır. Ekonomik krizlerde maddi sıkıntıya giren ve Çek Kanunu'ndaki yaptırımlar nedeniyle hapis cezasına çarptırılan iş insanlarının mağduriyetlerinin çözülmeye çalışılması olumlu bir yaklaşımdır. Tüm iyi niyetine rağmen çekini ödeme güçlüğü çeken bir iş adamını hapisle cezalandırmak, alacaklıları açısından da bir fayda sağlamamaktadır.

Karşılıksız çek borçlusunun hapis yatması ne kadar ağır bir müeyyide ise, şu anda yürürlükte olan kanunların, karşılıksız çek alacaklısının hakkını bir o kadar korumadığı da gerçektir. Bu teklif ile, borçlunun hapishaneler yerine mahkemelerde zaman geçirmesi ve yargının bu konuda daha aktif olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması teklif edilmiştir.

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI'NA

          20.12.2009 tarihli ve 5941 sayılı "Çek Kanunu"nda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımızla arz ederim.

Yıldıray SAPAN
Antalya Milletvekili

GENEL GEREKÇE
          Karşılıksız Çek konusu ve bu konuda uygulanacak müeyyideler son dönemde kamuoyunun gündeminde önemli bir yer teşkil etmektedir. Tartışma, mağduriyet ve çekin güvenilirliği konuları etrafında yoğunlaşmaktadır.