Müşteşar Birol Erdem Görevine Başladı

Adalet Bakanlığı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği görevini yürüten Birol Erdem Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı.

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başlayan Birol Erdem, görevini Ahmet Kahraman'dan törenle devraldı. Devir teslim nedeniyle Adalet Bakanlığı toplantı salonunda bir tören düzenlendi. Törene Birol Erdem ve Ahmet Kahraman'ın yanı sıra, müsteşar yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları ve Bakanlığın diğer üst düzey bürokratları katıldı. Adalet Bakanlığı bürokratları ile vedalaşan Ahmet Kahraman, "Son yıllarda önemli işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi. Ahmet Kahraman, Birol Erdem'i yeni görevinden dolayı kutladı ve başarı dileklerinde bulundu. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem de, Adalet Bakanlığı'nda son yıllarda çok önemli hizmetlere imza atıldığını, bunun gelecekte de süreceğine inandığını söyledi. Daha sonra Erdem ve Kahraman birbirlerine çiçek takdim ettiler. Bakanlık girişinde toplu fotoğraf çekiminin ardından Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ve diğer bürokratlar Ahmet Kahraman'ı kapıya kadar uğurladılar.

26 Kasım 2011 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28124
ATAMA KARARI
Adalet Bakanlığından
Karar Sayısı : 2011/881
1 – Açık bulunan Müsteşarlığa, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi (32677) Birol ERDEM’in atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
25/11/2011
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN        Sadullah ERGİN
Başbakan                                   Adalet Bakanı


HSYK, Adalet Bakanlığı, Birol Erdem, Ahmet Kahraman, Çek Davaları, Karşılıksız Çek, Çek Mağdurları, Çek Kanunu, Çek Mağduru, çek yasası, çek yasası mağdurları, Çek Davaları Mahkemeleri Meşgul Etmeyecek, Çek, Yeni Çek Kanun Tasarısı, Çek Kanunu Mağdurları

Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına Birol Erdem Atandı

Emekliye ayrılan Ahmet Kahraman’ın yerine HSYK üyesi Birol Erdem atandı.
Personel Genel Müdürü’yken, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi seçilen Birol Erdem Anayasa değişikliğinin ardından ilk kez bir HSYK üyesi müsteşar olarak atanmış oldu. Erdem atandıktan sonra, anayasa gereği HSYK üyeliği devam edecek.
1966 Doğanşehir / MALATYA doğumlu Bilal Erdem, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu. 1990’da idari yargı hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Erdem, Edirne İdare Mahkemesi, Ankara İdare Mahkemesi üyeliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tetkik hâkimliği, daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlüğü görevleri yaptı. 25 Ekim 2010’da HSYK üyeliği görevine başladı.

Adalet Bakanlığı Müşteşarı olarak atanan Birol Erdem, karşılıksız çek davaları gibi davaların suç olmaktan çıkarılması için çalışmalarda bulunan, çek davalarının mahkemeleri meşgul etmemesi gerektiğini her sempozyumda dile getiren kişi olarak biliniyor. (Bakınız: Birol Erdem; Çek Davaları Mahkemeleri Meşgul Etmeyecek)

Adalet Bakanlığı Müşteşarlığına atanan HSYK üyesi Birol ERDEM; 31 Aralık 2008 tarihine kadar "çek kanunu"nda gerekli düzenlemelerin yapılmadığı için 3167 sayılı Kanunun karşılıksız çek keşide etmek suçuna ilişkin 16. maddesindeki yaptırımlarla ilgili hükümlerinin, 5237 sayılı TCKnın 20, 43, 52, 53, 60 ve 61. maddelerinde yer alan genel hükümlerine aykırı olduğu ve ceza verilemeyeciği yönünde Karşı oy kullanan Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Ali KINACI nın akrabasıdır.. (Bakınız Ali KINACI; 3167 ÇEK KANUNU KARŞI OY YAZISI)

Adalet Bakanlığı, HSYK, Birol ERDEM, Karşılıksız Çek, Çek Kanunu, Ali KINACI

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hakkı

Çek Mağdurları
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hakkı, Kanun'un "Yürürlük" başlıklı 76. maddesine göre  "Bireysel Başvuru" hakkı ile ilgili düzenlemeler 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN
Kanun No: 6216
Kabul Tarihi: 30/3/2011
Bireysel başvuru hakkı
MADDE 45- (1) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
(2) İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir.
(3) Yasama işlemleri ile düzenleyici idari işlemler aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz.
Bireysel başvuru hakkına sahip olanlar

Çek Mağduru Arkadaşlarımızın Dikkatine

 Çek mağduru arkadaşlarımız
Çek mağdurları Arkadaşlarımız, Medya'da karşılıksız çek sorunu ile ilgili haber yapılma sözleri var fakat terör saldırıları deprem felaketi derken bu güne geldik, haklı olarak haber müdürleri de gündemin bir nebze boş olması ve yapılan haberin, etkili ve çek mağdurlarına faydalı olabilmesi için ancak boş gündemde "haber niteliği taşıyabileceğini" belirtiyorlar. Haklılar da
Bu ülke "Türkiye" yarın ne olur gündemde neler konuşulur bilinmez, fakat görünen bayram sonrası gündemde Yeni Anayasa Çalışmaları ve yapılması istenen muhtemel yasal değişiklikler olacağı, Çek Mağdurlarının sorunu da masaya yatırılmış konuşuluyor çözüm yolları aranıyor durumda Bu açıdan da Medyada haber olmamız için uygun günler diyebiliriz.
Dört büyük kanalda haber yapılma sözü var. "çek mağdurları" ile röportaj yapılacak muhtemelen bir hukukçu da arkadaşlarımıza eşlik edecek, karşılıksız çek nedeni ile aranan kişi sayıları, ceza evindeki arkadaşlarımızın sayısı ve çek mağdurlarının "Aihm Başvuruları" olacak. Bu sayede Aihm Başvurularımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilir ve başvuru sayılarımızı çığ gibi çoğaltmak mümkün olacaktır.
Bu haber programlarına, ceza evinden çıkmış veya aranan, eşi cezaevinde olan "çek mağdurlarının sesi olacak arkadaşlarımız" site iletişime mail atarak yada yandaki irtibat telefonlarını arayarak bilgi versinler. İstenirse yüz gizlenerek çekim yapılabilir. Her kanala ayrı yüzlerin çıkmasının daha etkili olacağını biliyoruz.

Kategoriler: Aihm Başvuru, Karşılıksız çek, çek mağdurları, medya, çek affı, Aihm, Hürriyet, çek kanunu mağdurları, karşılıksız çek mağdurları, çek yasası mağdurları, çek kanunu, çek yasası, çek, borç hapsi, borç hapis yasağı, TBMM, çek yasasında son durum

Yargıdaki iş Yükü (Arabuluculuk Kanun Tasarısı)

Yargının İş Yükünün Azaltılması Arabulucuk kanun Tasarısı
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsam ve Tanımlar
Uygulama alanı
MADDE 1- (1) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanır.
İradî olma ve eşitlik
MADDE 3- (1) Taraflar, arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler.
(2) Taraflar, gerek arabulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara
sahiptirler.

Çek Davaları Mahkemeleri Meşgul Etmeyecek

HSYK Üyesi Birol Erdem; "Yeni bir Torba Kanunu çalışması var", bu kanunun içinde özellikle mahkemelerimizi önemli ölçüde meşgul eden karşılıksız çek davaları ile ilgili önemli düzenlemeler olacak.
Adalet Günü etkinlikleri kapsamında, Malatya Adliyesi ve Malatya Barosu işbirliği ile, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde sempozyum düzenlendi.


HSYK Üyesi Birol Erdem'in yaptığı açılış konuşmasında, Anayasa'nın bize vermiş olduğu zorunlu görevlerimizin yanında, biz önceki kuruldan oldukça ağır bir işi yükü aldık, itiraz terfi ile ilgili inceleme talebi dosyaları önümüzde duruyordu. Hem bunları sonuçlandırmak için bir gayret göstermemiz gerekiyordu, hem de yargıdaki birikmiş sorunları çözmek için bu konuda inisiyatif almış kurumlara öneriler götürmeyi arzu ettik, bu amaçla 16 bölgede analiz çalışmaları, yargıda durum analizleri çalışmaları adı altında toplantılar düzenledik.

AYGÜN'den Çek Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

ANKARA MİLLETVEKİLİ SİNAN AYGÜN’DEN ÇEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ AYGÜN’ÜN TEKLİFİ YASALAŞIRSA KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE HAPİSTE OLAN BİNLERCE VATANDAŞ KURTULACAK.
KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEYENLERE ADLİ PARA VE HAPİS CEZASI VERİLEMEYECEK.
TEKLİFİN GEREKÇESİNDE, KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILAN VATANDAŞLARIN, HAPSE GİRMEMEK İÇİN YA TEFECİDEN BORÇ ALDIĞI YA DA CEZAYI ÖDEYEMEYİP HAPSE GİRDİĞİ BİLDİRİLDİ.
SİNAN AYGÜN, “KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEYENİN HAPİSLE CEZALANDIRILMASI AİLELERİ PARÇALIYOR”
CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, karşılıksız çek düzenleyenlere adli para ve hapis cezasının kaldırılmasını, sadece “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”nın uygulanmasını önerdi. Aygün’ün teklifi yasalaşırsa karşılıksız çek yüzünden hapiste bulunan binlerce vatandaş kurtulacak, yerel mahkemeler ve Yargıtay’ın iş yükü önemli ölçüde azalacak.

Çek Kanunu, çocukları cezalandırıyor

Çek mağdurlarıTorbalı İlçesi’nde işleri bozulunca maddi sıkıntı yaşayan Ali İhsan Çildir (50), karşılıksız çek suçundan tutuklandı. Bunun üzerine eşine boşanma davası açan Filiz Çıldır, üç çocuğunu "(Raziye(9), Devrim(7) Deniz Çildir(5))" eve kilitleyip kaçtı, komşular durumu 155 Polis İmdat’ ihbar hattına bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, üç çocuğu kurtardı. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen üç çocuğun karınları doyurulup, çevredeki esnaftan temin edilen temiz kıyafeteler giydirildi.

Çocuklarının anneleri tarafından terkedildiğini cezaevinde öğrenen "Karşılıksız Çek Mağduru" Ali İhsan Çildir, bir hafta izin alarak Torbalı’ya geldi. Çocuklarının devlet korumasına alınmasını kabul etmeyen baba Ali İhsan Çildir ile üç çocuğu Torbalı Kaymakam’ı Aydın Memük makamında ağırladı. Baba Ali İhsan Çildir’i ikna eden Kaymakam Aydın Memük, "Çocuk Esirgeme Kurumu İzmir İl Müdürlüğü" yetkilileriyle görüşüp çocukların devletin koruması altına alınmasını talep etti.