5941 Çek Yasası Takas Odaları İşlemi

5941 Sayılı Çek Kanunu Banka Takas Odalarında karşılıksızdır işlemi ve yetkisi vermemektedir. 5941 sayılı yasada Takas odalarında işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Çekte karşılıksız işleminin nasıl yapılacağını 5941 sayılı çek yasası 3/4 maddesi düzenlemektedir.
5941 sayılı çek kanunu: 3/(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.
Buna göre çeke karşılıksız işlemi yapılabilmesi için:
1- Çeki ibraz eden hamilin bu işlemin yapılmasını talep etmesi gerekir.
2-Banka yetkilisi ile birlikte ibraz eden hamilin birlikte karşılıksız işlemini imzalamaları gerekir. İbraz eden hamil imzadan kaçınırsa karşılıkszı işlemi yapılamaz.
3-Karşılıksız işlemi bankanın ödemekle yükümlü olduğu ve varsa hesaptaki para düşüldükten sonra kalan kısım için yapılabilir.
4-Çeki bankaya ibraz eden tüzel kişi temsilcisi ise bu husus çekin arkasına yazılır.
5941 Sayılı çek kanunu'nda "Banka Takas Odalarında işlemlerin nasıl yapılacağı" hususunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
Takas Odasında şikayetçi /ibraz eden hamil hazır olmadığı için karşılıksız işlemi için talepte bulunması olanaksızdır.
5941 Sayılı Yasa Takas Odalarına, ibraz eden yetkisi vermemiştir
5941 sayılı çek yasasının yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılan "çek hamillerinin korunması'na ilişkin 3167 sayılı çek yasasına göre de karşılıksız işlemi gören çekler 5941 sayılı çek yasası 3/4 maddesine göre taşıması gereken kayıtları taşımamaktadır.
5941 in 3/4 maddesindeki hükümlere göre taşıması gereken kayıtlara haiz olmayan karşılıksızdır işlemine tabi tutulmuş çekler karşılıksız çek suçunun konusu yapılması olanaksızdır.

Çek yasası mağdurları çek yasası karşılıksız çek çek mağduru çek mağdurları