Muğla Mv. Nurettin Demir: Taahhüdü ihlal Soru Önergesi

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR. Taahhüdü İhlal  Kredi kartı hapis Cezaları İcra İflas kanunu Tazyik hapsi.Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Cevaplandırılması Talebiyle Vermiş Olduğu "Taahhüdü İhlal" Yazılı Soru Önergesi Başbakan yardımcısı Ali BABACAN ve Adalet Bakanı Sadullah ERGİN Tarafından 13/11/2012 Tarihinde Cevaplandırılmıştır

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını;
 Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince saygıyla talep ederim.

Prof. Dr. Nurettin DEMİR
    Muğla Milletvekili

Binlerce vatandaşımız haklarında başlatılan icra işlemi ile evlerindeki eşyalarının alınmaması için icra taahhüdünde bulunmuşlar ve taahhütlerini yerine getiremedikleri için haklarında verilen hapis cezasından dolayı cezaevlerinde mahkum olarak bulunmaktadır.
Bu bağlamda,
1- Bankalardan kullandıkları Bireysel, Taşıt ve Konut Kredilerini ve Kredi Kartı borcunu ödeyemediği için toplam kaç kişi hakkında icra işlemi başlatılmıştır ve icra işlemlerinin toplam tutarı ne kadardır?
2- Bu borçları için haklarında icra işlemi başlatılanlardan kaç kişi için icra taahhütlerine uymadıklarından dolayı ceza davası açılmıştır. Açılan davalardan dolayı borçların toplam tutarı ne kadardır?

Ahmet Duran BULUT; Taahhüdü ihlal Soru Önergesi

Balıkesir Milletvekili Ahmet Turan BULUT. Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi. İcralık Olan vatandaşlar. Taahhüdü ihlal suçundan hükümlü sayısı. Borç intihar. Taahhüdü ihlal Hapis Cezası. Adalet Bakanı Sadullah Ergin(Balıkesir Milletvekili Ahmet Turan BULUT'un, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından cevaplandırılması istenen Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi ve Adalet Bakanlığı'nın Cevabı)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21.06.2012
Ahmet Duran BULUT
Balıkesir Milletvekili

Borçlarını ödeyememe sebebiyle icralık olan vatandaşlarımız icra sırasında borçlandığı tarafa borcunu ödeyeceğine dair taahhütte bulunmaktadırlar. Ancak geçim sıkıntısı içerisinde bulunan vatandaşlarımız ödemelerini yapamamakta ve vermiş olduğu taahhüdü de yerine getirememektedirler. Bu sebeple de taahhüdü ihlal suçundan üç aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

"Taahhüdü ihlalden dolayı ceza alan vatandaşlarımızın sayısında her geçen gün artış gözlemlenmektedir".

Çiftçilerimizin kullandıkları zirai krediler, Orta ve Küçük Ölçekli işletmelerin kullandıkları banka kredilerinden, vatandaşlarımızın kullandıkları bireysel krediler ve kredi kartları sebebiyle vatandaşlarımız icralık olmaktadırlar.
Taahhüdü ihlalden dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın birçoğu da hapis cezası sebebiyle de kaçak duruma düşmekte, evlerini terk etmekte ve borçlarını ödeme durumları da ellerinden alınmış bulunmaktadır.

Taahhüdü İhlal Cezalarının Kaldırılması Kanun Teklifi

İcra İflas Kanunu'nun 340. Maddesi, taahhüdü ihlal suçu kanun teklifi, taahhüdü ihlal suçu 4.paket, 4. paket taahhüdü ihlal suçu, İcra Ceza Mahkemeleri taahhüdü ihlal zaman aşımı, taahhüdü ihlal zamanaşımı, tazyik hapsi mağduriyetiİcra İflas Kanunu'nun 340. Maddesine göre cezalandırılan "taahhüdü ihlal mahkûmu" kişilere sadece 2010 ve 2011 yıllarında İcra Ceza Mahkemeleri'nde "taahhüdü ihlal suçu" nedeniyle 960 bin dava açılmış durumdadır. Ne kadar kişinin mahkûm olarak hapse girdiği ise bilinmemektedir.

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
"İcra ve İflas Kanunu" İle Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi gerekçesi ile ekte sunulmuştur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
09.07.2012

Faik TUNAY
İstanbul Milletvekili

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 5- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 346 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra mahkemelerince "tazyik hapsine" ilişkin olarak verilen kararlara ait istatistiki bilgiler, bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından toplanır ve değerlendirilir.
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Liderliğini Avukatın Yaptığı Çeteye Operasyon

Avukat Devrim Alabay, Sahte evraklarla borçlandırdıkları, Cezaevi, senet, haciz, taahhüdü ihlal, senet imzalatmak, çete liderleri avukat
Liderliğini İzmir Barosu Avukatı Devrim Alabay'ın yaptığı çete üyesi 23 kişi gözaltına alındı. Çetenin, sahte belgelerle borçlandırdıkları iş adamlarının ceza evine girmesini sağladıkları, senet imzalattıkları, adli yargılamayı etkiledikleri iddia ediliyor. Avukat Devrim Alabay hakkında toplam 36 kişinin şikayetçi olduğu belirtiliyor.

İzmir polisi dün Karşıyaka merkezli olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonla İzmir servis sektörünün tanınmış kuruluşlarından birine sahip olan Alabay ailesinin önde gelen isimlerini gözaltına aldı.

Organize suç örgütü kurarak, tehdit, yaralama, iş yeri ele geçirme, adli yargılamayı etkileme, senet imzalatma, gibi suçlara karıştıkları iddia edilen, liderliğini tanınmış avukat Devrim Alabay'ın yaptığı iddia edilen çete üyesi toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı sayısının 31'i bulacağı belirtilirken polis, Avukat Devrim Alabay'ı oturduğu apartmanın çatısında gizlenmeye çalıştığı sırada yakaladı.

36 mağdurun şikayetçi olduğu liderliğini Avukat Devrim Alabay'ın yaptığı zanlıların tehditle iş yerlerini ele geçirdikleri, ölen bir kişinin bilgilerini sahte belgelerle düzenleyerek mal varlığını ele geçirdikleri, yaralama olaylarına karıştıkları, sahte belgelerle toplam 3 milyon 500 bin TL'ye yakın dolandırıcılık yaptıkları ve adli yargılamayı etkiledikleri ileri sürülüyor.

Yargının Yumuşak Karnı, icra Daireleri ve Rüşvet

icra müdürleri, haciz işlemleri rüşvet, avukatların rüşvet vermesi, hakim savcı evlere haciz
İstanbul Adli Yargı Adalet Komisyonu, icra daireleri hakkında yapılan şikayetler üzerine son 6 ayda İstanbul Adliyesindeki 37 icra ve iflas müdürlüğünde görev yapan personelin yarısının yerlerini değiştirdi. Adalet Komisyonunun harekete geçme nedeninin rüşvetin önüne geçmek olarak açıklansa da "Rüşvet alma" suçlamasıyla her hangi bir görevliye soruşturma açılmaması dikkat çekti.

Rüşvetin önüne geçmek için elden iş takibini azaltmayı hedefleyen Adalet Komisyonu, bu amaçla İcra Tarama Merkezi kurdu. Burada 13 milyon icra dosyası taranarak dijital ortama aktarılacak. Çalışma sonunda arşivdeki 11 milyon dosya da dijital erişime açılacak. Böylece işleyişi yavaşlatan; dosya inceleme, arşivden dosya çıkarma gibi işlemler, dijital ortamda hızlı bir şekilde yapılabilecek.

Avukatlar, İstanbul Adliyesindeki 37 icra ve iflas müdürlüğünde görev yapan personelin görev yeri değiştirilmesi ve yapılan yeni atamalarla rüşvetin azaldığını belirtiyor.

Avukat Yusuf A., İşiniz için icra dairesine gittiğinizde icra memuru, İşim var, sonra yaparım diyebiliyordu. Özellikle toplu icra takip açılacağı zaman, dosya başına para istiyordu, Örneğin dosyanıza 2200 TL yattı. Tahsile gittiğiniz zaman icra müdürü 2000 TL veriyor, 2200 liraydı alacağım para dediğinizde "Yetmedi mi?" karşılığını veriyordu, sözleriyle yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Ancak yeni yapılan personel atamalarıyla icra dairelerinde ciddi bir iyileşme olduğunu belirtiyor. Rüşvetin de büyük oranda azaldığını vurguluyor. ??

Karşılıksız Çek Sayısında Hapis Cezasının Etkisi Çok Az

Çek Kanunu, Kazım Aydenis, Kredi değerlendirme, karşılıksız çek artış, karşılıksız çek imzalama, Anadolu ajansı
Kredi Kayıt Bürosu AŞ (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, 2011 Haziran ayından beri artış görülen karşılıksız çek sayısının hapis cezasının kalkmasından değil makro ekonomik trendlerden kaynaklandığını, "Karşılıksız çek sayısında hapis cezasının etkisi göz ardı edilecek kadar az" dedi.

Kredi Kayıt Bürosu AŞ (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Anadolu Ajansı'nın yeni platformu Finans Haberleri Terminali'nin canlı toplantılar dizisi Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündemi değerlendirdi.

Karşılıksız çeklerdeki artış
Karşılıksız çeklerin adedinde 2011 Haziran ayından beri artış görüldüğünü ifade ederek, bu artışın Şubat ayında çek kanununda yapılan değişiklikle hapis cezasının kalkmasından değil makroekonomik trendlerden kaynaklandığını söyledi. Kasım Akdeniz, ''Karşılıksız çek sayısında hapis cezasının etkisi göz ardı edilecek kadar az'' dedi.

245 milyon sorgulama
Bu yılın 245 milyon KKB sorgulamasıyla kapatılacağını belirten Akdeniz, bu sayının Türkiye'yi Avrupa'daki kayıt büroları arasında birinci sıraya taşıdığını söyledi.

Banka Borcunu Ödeyemeyen Öğretmen İntihar Etti

Öğretmen Murat Şahin, banka borcu, intihar, adapazarı, bağevinde intihar, MKarapürçek İlçesi, Mesudiye Köyü,Adapazarı  İl Milli Eğitim, Müdürü Selim Yavuz Sandıkçı
Adapazarı Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni evli 2 çocuk babası 34 yaşındaki Murat Şahin, bağ evinde kendini asarak intihar etti.

Adapazarı'nın yeni Yerleşim Bölgesi Korucuk Mahallesi’nde oturan ve kendisi gibi eşi de öğretmen olan Murat Şahin dün okulundan bir günlük izin aldı. Murat Şahin Karapürçek İlçesi'nin Mesudiye Köyü’ndeki babasının evine gitti. 13 yıllık öğretmen Şahin, bugün öğle saatlerinde babasının evinin yanındaki barakada köy sakinleri tarafından asılı olarak bulundu

Öğretmen Murat Şahin, 2 ve 10 yaşlarında iki çocuk babasıydı. İntihar olayının duyulmasının ardından büyük şok yaşayan okul yöneticileri ve öğretmen arkadaşları, üç yıldır birlikte görev yaptıkları Murat Şahin'in mesleğinde başarılı ve öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu söylediler.

Baba Muhsin Şahin, Murat beni akşam saatlerinde arayarak "Baba acil bana 10 bin lira lazım" dedi. Ben de o kadar param olmadığını söyledim. Yine aynı akşam annesini ve eşini arayarak helallik istemiş. Sabah Mesudiye Köyü’nde bulunan bağ evinde intihar ettiğini öğrendik, bağ evine geldiğimizde asılı cesedini bulduk. Bir "bankaya 10 bin TL borcu olduğunu öğrendik" dedi. Kocasının ölüm haberini alan öğretmen eşi gözyaşlarına boğuldu.

Haciz Sistemi, Kendi Evlatlarını Yemeye Başladı

Ülkemizde yaşanan bozuk ekonomik düzen ve buna bağlı bozuk "icra ve haciz sistemi" toplumun her kesimini etkilemeye devam ederken, Bozuk Haciz sistemi, usulsüz icra tebligatları yoluyla yapılan hacizler kendi evlatlarını yemeye başladı. Ankara Adliyesinde yaşanan üzücü olayda Avukat Murat Karık icra dairesinin bulunduğu 5. kattan atlayarak intihar etti.

Bu ülke de, ilköğretim düzeyinde bir sınavı bile geçemeyecekken, özel Hukuk fakültelerinin en kolay bitirilebilen bölümden mezun olup, en kolay elde edilebilen mesleğe yani avukatlık enflasyonuna nefer olabilmektedir.

Sonuç; Birilerine yakınlıkla veya arkasındaki, Banka ve Finans şirketlerinin verdiği gücün nimetlerinden palazlanmış avukatların yanında köle olarak çalışan, açlık sınırında yaşayan veya iş yokluğundan acze düşüp canına kıyan avukatlar..

İntihar; bir kişinin kendi bedeninde bir başkasını cezalandırmasıdır. Ama kimin umurunda. Allah rahmet eylesin. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın..

Barolar siyaset yaptıklarının yüzde biri kadar Avukat sorunlarıyla uğraşsa, Avukatlık mesleği bu kadar dibe vurmaz, bazı avukatlar geçim kaygısyla her şeye tevesül etmez, vatandaşlarımızın canıda bu kadar yanmazdı.

Ankara Adliyesinde Avukat İntihar Etti.
Avukat Murat karık, haciz işlemleri, usulsüz tebligatla haciz, Muhtara bırakılan tebligat, haciz işlemi, Taahhüdü ihlal, 4 yargı paketi,
Ankara Adliyesi’nde, 29 yaşındaki Avukat Murat Karık icra dairesinin bulunduğu 5. kattan atlayarak intihar etti. Avukat Murat Karık’ın, kısa süre önce evine icra geldiği öne sürüldü.

Avukat Murat Karık, Adliye binası İcra Müdürlüğü’nün bulunduğu 5. katın penceresine çıktı. İcra Dairesinde bulunan bazı vatandaşlar kendini aşağı atmak isteyen Avukat Murat Karık'a engel olmaya çalıştı. Ancak, 5. kattan kendini aşağı bırakan Avukat Murat Kırık yere çakıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avukat Murat Karık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

 Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından Avukat Murat Karık’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Vatandaşın Bankalara olan Borçları Çığ Gibi

icra, haciz, banka kredi kartları, kredi borçları, Adnan keskin, Ostim Sanayi
Çiftçinin bankaların haciz ve icra kıskacına düşmesinin yanı sıra, tüketicilerin, esnafın ve küçük işletmelerin de bankalara olan borçlarının geri ödenmesinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Banka Kredi Kartında 800 bin kişi, tüketici kredilerinde 120 bin kişi borcunu ödeyemedi, 182 bin KOBİ de batık krediler nedeniyle takibe alındı. Karşılıksız çek sayısı 900 bini, protestolu senet sayısı ise 1 milyonu geçti.

Çiftçinin bankaların haciz ve icra kıskacına düşmesinin yanı sıra, tüketicilerin esnafın ve küçük işletmelerin de bankalara olan borçlarının geri ödenmesinde tekrar sıkıntı baş gösterdi. 2012’de ekonomideki beklenenden hızlı yavaşlama gösterince yani büyüme hızı yüzde 1.6’da kalınca korkulan gerçekleşti. Karşılıksız çek sayısı 900 bini, protestolu senet sayısı 1 milyonu geçti. Bankalara borcunu ödeyemeyen kişi sayısı belirgin olarak arttı. Tarım kesiminin takibe düşen kredi tutarı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 936,4 milyon liraya ulaştı. Tarım kesimine kullandırılan toplam nakdi kredilerin tutarı, 2011 yılının Ocak-Ekim dönemine göre yüzde 4,6 artış kaydederek 31,1 milyar liraya yükseldi.

Kart, kredi borçları
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kasım ayı verilerine göre hazırladığı Bankacılık Sektörü raporunda gelişmeleri ortaya koydu. Grafiklerle ortaya konulan son fotoğraf, ekonomideki yavaşlamanın vatandaşın günlük hayatında birebir kendini gösterdiğini de ortaya koydu.

Maaş Hesabınıza Haciz Gelebilir

Banka Maaş hesabına haciz, kredi kartı borcuna haciz, banka haciz işlemleri, banka borcuna ev haczi, banka borcu ev eşayasına haciz, kredi kartı borcu eve haciz
Maaş Hesabına habersiz kredi kartı ve ek hesap açan bankalar bir de üstüne haciz gönderiyor..
Bankalarda maaş hesabı olan vatandaşlar bankalardan gelen "Yasal takibe alındınız" yazısı ile adeta şok oluyor. Bankalar maaş hesabı açtıran müşterilerine habersiz kredi kartı ve ek hesap açtırıp ödenmeyen kredi kartı işlem ücretleri için haciz işlemi başlatıyor.

OLMAYAN BORCUNU FAİZİYLE ÖDETTİLER
Maaş hesabı açtırdım adıma bilgim dışında 250 TL ek hesap açılmış ve maaş hesabıma bağlantılı verdikleri kredi kartımın borcunu bilgim dışında ek hesaptan çekilmiş.Tarafıma bir bilgi verilmeden faiz işlemi başlatılmış. Bankadan aranarak kara listeye alınıp yasal işlem başlatıldığı söylendi. Böyle bir borcum vardı da neden bu güne kadar bilgi verilmedi. Birçok bankayla çalışıp borcumu gününden önce ödeyen biriyim .Banka tarafından uğradığım mağduriyetimin giderilmesi hususunda gereğini arz ederim.Faizle birlikte borç ödemek zorunda kaldım.

YASAL TAKİBE ALINDIĞINI TESADÜFEN ÖĞRENDİ
Bankada maaş hesabım vardı. Banka en az 5-6 yıl önce bana bir kredi kartı düzenlemiş ve göndermiş. Böyle bir kartı teslim dahi almadım. Aradan yıllar geçtikten sonra çocuklarımın öğrenim kredisi başvurusunda yasal takibe alındığımı öğrendim. Ne bir uyarı, tebliğ hiç bir şekilde bana ulaştırılmadı.