Haşim KILIÇ; Çekte kast unsuru aranmalı

hasim-kilic-cek

Karşılıksız çek suçu, kasıtla işlenen bir suç haline getirilmediği sürece Anayasa’ya aykırılıktan kurtulamaz.

Hapis cezası öngörülerek alacaklının hakkının korunması ve kamusal güvenin sağlanması gerekçesi de kabul edilemez.

Hukuksal nitelikleri farklı da olsa bono ve poliçe gibi kambiyo senetlerinde de ödenmediği takdirde kamusal güvenin bozulması ve alacaklının hakkının yok olması söz konusu olabilir.

Bu nedenle iyiniyetli olması koşuluyla bonosunu ödeyemeyen kimseye hapis cezası öngörülemeyeceği gibi karşılıksız çek içinde öngörülemez.

Etkili ceza düşüncesiyle karşılıksız çek nedeniyle hapisle tazyik yoluyla çalışma hayatının daha iyi düzenleneceği anlayışı Anayasa koyucunun iradesini saptırmaktır.

Anayasa’nın 38. maddesine 4709 sayılı Yasa ile eklenen sekizinci fıkrada Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. denilmektedir. Anayasa’da yapılan bu değişiklik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4 nolu protokolün birinci maddesinden yazım farklılığı dışında aynen alınmıştır.
Anayasa koyucunun amacını ve hangi nedenle böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu maddenin gerekçesi ve Mecliste yapılan görüşmeler gözetilerek ortaya koymak gerekir. Yapılan bu değişiklik pozitif hukuk kurallarına kaynaklık etmiyor, ya da etkilemiyorsa kural haşivdir (gereksiz, hiç bir anlam ifade etmeyen) denilebilir. Anayasa koyucu böyle bir amaç gütmeyeceğine göre Anayasa’nın 38. maddesine giren bu kurala işlerlik kazandırmak gerekir. İhmal, hile ve kötü niyet dışında kalan ekonomik suçlara ekonomik ceza öngörülmesi çağdaş dünyada kabul edilen ve izlenen bir politikadır. Bu anlayış ve amaç içinde düşünülmediği takdirde Anayasa’nın 38. maddesinde yazılmış olan bu değişikliğin pozitif hukuk içinde uygulama alanı hiç yok denecek kadar işlevsiz olduğu çok açıktır. Bu değişiklik yapılmadan önce kimi ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi Anayasa’ya aykırı olmamasına karşın, yeni kural bu alanı sınırlayarak oldukça daraltmıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 4 nolu protokolün 1. maddesi Borç için hapis yasağı başlığını taşımakla beraber madde metninde, “özgürlüğünden yoksun kılınamaz.” denilerek yasağın sadece hapis cezası ile sınırlı olmadığı başka özgürlükleri de kapsadığı açıktır.
Sözleşmeden aynen alınan Anayasa‘mızdaki metni de sadece hapis cezası ile sınırlandırmamak gerekir. Sözleşmeden doğan yükümlülük de borç ilişkisi dışında bir şeyin yapılması ya da yapılmaması anlamında daha geniş değerlendirilmelidir.
Yükümlülük borç ilişkilerini de içine alan geniş bir kavramdır.
Yükümlülük sözleşmeden kaynaklanmıyorsa bu kapsamda değildir. Ayrıca, yükümlülüğün yerine getirilememesi iyi niyete dayanmalıdır.
Yükümlülüğünü yerine getiremeyeceğini önceden bilen kişiyi kural korumamaktadır. Nitekim TBMM Genel Kurulu’nda 38. maddedeki değişiklik görüşülürken Anayasa Komisyonu Başkanı kendi ihmal veya kusuru olmaksızın borcunu ödemekte acze düşen kişi, bu yüzden hapis cezasına çarptırılamaz. Ancak, borçlunun hileyle veya kasten borcunu ifa etmekten kaçınması halinde protokolün bu hükmünden yararlanması mümkün değildir. görüşünü dile getirmiştir.

Buna göre, yapılan Anayasa değişikliğinde ekonomik nedenlerle ve iyiniyetle borcunu ödeyemeyen kişilere hapis cezası verilmesini önlemek amacı ön plana çıkmaktadır. Etkili ceza düşüncesiyle karşılıksız çek gibi borç ödeyememe nedeniyle kişileri hapisle tazyik yoluyla çalışma hayatının daha iyi düzenleneceği anlayışı Anayasa koyucunun iradesini saptırmaktır.
Kasıt ve kötüniyet olmadığı sürece ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi insan onuruyla bağdaşmadığı için çağdaş dünya ve demokratik toplumlarda terkedilmiştir.
Temel görüşte, borç ilişkisi ile çek kullanımı arasındaki bağ koparılmış soyut bir kambiyo ilişkisinden bahsedilmiş, sözleşmeden bağımsız bir kambiyo yükümlülüğü üzerinde durulmuştur. Oysa, keşideci ile lehdar arasındaki borç ilişkisini sözleşmenin dışında mutlak bağımsız bir işlem olarak nitelemek mümkün değildir. Sözleşmeye bağlı bir yükümlülük nedeniyle çek keşide edenle lehdar arasında bir ilişki her zaman olanaklıdır. Hapis cezası öngörülerek alacaklının hakkının korunması ve kamusal güvenin sağlanması gerekçesi de kabul edilemez. Hukuksal nitelikleri farklı da olsa bono ve poliçe gibi kambiyo senetlerinde de ödenmediği takdirde kamusal güvenin bozulması ve alacaklının hakkının yok olması söz konusu olabilir. Bu nedenle iyiniyetli olması koşuluyla bonosunu ödeyemeyen kimseye hapis cezası öngörülemeyeceği gibi karşılıksız çek içinde öngörülemez.

3167 sayılı Yasa’nın 16. maddesinin birinci fıkrası suçlarda objektif sorumluluk esası benimsenerek düzenlenmiştir. Yargıtay’da bugüne kadar objektif sorumluluk kapsamında uygulamasını sürdürmüştür. Düzenlenen çek karşılığı yoksa karşılıksız çek suçu oluşmuştur. Bunun dışında yargıcın subjektif değerlendirme ve araştırmaları kuralı objektif sorumluluk kapsamından çıkarmaz. Objektif sorumluluk nedeniyle 16. maddenin birinci fıkrasına göre oluşacak suç da ödememe ya da ödeyememe durumlarının araştırılması sözkonusu değildir. Bilerek ve kasden ödemeyenle, iyiniyetle hareket edilerek ödeyememe durumlarını ayırmaya imkan tanımayan bir düzenleme Anayasa’nın 38. maddesine aykırılık oluşturur.

Karşılıksız çek suçu, kasıtla işlenen bir suç haline getirilmediği sürece Anayasa’ya aykırılıktan kurtulamaz.

Anayasa Mahkemesi Başkanı
Haşim KILIÇ

383 yorum:

1 – 200 / 383   Yeni›   En yeni»
SAMİ KAL dedi ki...

ÇEKİN ÖDEME TAAHHÜDÜ DEGİL HAVALE ARACI OLDUGU GEREKÇESİ İLE ANAYASA MAHKEMESİ 38 MADDEYE AYKIRILIK GÖRMEYEREK BU MADDENİN İPTALİNİ RED ETMİŞTİ. HATIRLADIĞIM KADARI İLE TEK KARŞI OY VEREN ŞU ANDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI SAYIN HAŞİM KILIÇ'TI, ARTIK ÇEKE VADEYİ KABUL EDİLEREK HAVALE ARACI OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR. VİCDAN EHLİ HUKUKÇULARIMIZIN ARTIK RED VERMEK İÇİNDE BİR GEREKÇELERİ KALMAMIŞTIR. BU GERÇEĞİ GÖREREK, HAKKIMIZI VERECEKLERİNİ VE BU GARABET YASAYI İPTAL EDECEKLERİNİ UMUYORUM.

Anonim dedi ki...

akpartinin yapacagıda buydu agzına sağlık haşim kılıç işte bu bizler dolandırıcı değiliz yıllarca ticaretle ugraştık işyeri açıp bir iki ay işletip çek karnesi alıp pisayayı dolandıranlarla aynı kefeye konulmamalıyız akparti hapiscezasını heasparı incelenen kişilerin kasıt varmı yokmu diye işnceleme başlatıp sonra karar vermesi gerekirdi dedilerki haydi siz taahhüt verin bir yıllığına çıkın borçlarınızı ödeyin olmadı dogru geriye hapise bir yılda hangi birimiz ödiyebilir borcumuzu saçma karmımızı nasıl doyurucaz onun altından kalkabilirsek şükür allah yardımcımız olsun ama görünen o ki bize gene cezaevi gözüküyor eger bu politika böyle sürerse TEKELBUFE

Anonim dedi ki...

RKADAŞLAR HAŞİM KILIÇ'A TEŞEKKÜRLERİMİZİ NASIL BİLDİREBİLİRİZ BİLGİSİ OLAN VAR İSE AYDINLATABİLİRMİ YÜCE ALLAHIM ALLAHIM YOKSA KURTULACAKMIYIZ BU İŞKENCEDEN.SEN ÇOLUĞUMUZUN ÇOCUĞUMUZN YÜZÜNE BAK YARABBİM

Anonim dedi ki...

arkadaşlar haşim kılıç bu beyanatı yenimi vermiş?yoksa eski sözlerimi?

Anonim dedi ki...

ÇEKTE HAPİS CEZASI BURKİNA FASO,PAPUA YENİ GİNE
GİBİ ÜLKELERDE DAHİ YOK BİR TEK TÜRKİYEDE KALDI.ÇEKİ ÖDEMEYİP ,HAPSE ATTIRIRSAM BELKİ ÖDER DİYEN AKIL FUKARALARI,HERKESİ DOLANDIRICI SANIP ÇEKTE HAPİS KALKARSA ÇEKE OLAN GÜVEN AZALIR GİBİ KOMİK BİR GEREKÇENİN ARKASINA SIĞINIYORLAR.
ÇEKTE HAPİS CEZASI OLMAZ,SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM.

Anonim dedi ki...

ALLAHIM SEN BİZİ ÇOLUK ÇOCUĞUMUZUN BAŞINDAN EKSİK ETME ONLARIN RIZKINI KESME BİZLE UĞRAŞANLARIN KALBİNE MERHAMET VER ÜLKEMİZİ YÖNETEN VE BUNLARA BAĞLI YÖNETİCİLERİNİN KÖRELEN VİCDANLARINI MERHAMET IŞIĞINLA DOLDUR KAYBETTİĞİMİZ İŞİMİZİ KAYBETTİĞİMİZ ONURUMUZU BİZE GERİ VER GÜLEN YÜZÜMÜZÜ GERİ VER VE EN ÖNEMLİSİ ÜLKEMİZİN BİRLİK BERABERLİK RUHUNU LÜTFEN YARABBİM LÜTFEN GERİ VER ŞU ÜÇ GÜNLÜK YALANCI DÜNYADA KAYBOLAN İNSANLIĞIMIZI BİR LOKMA EKMEĞİ SEVEREK PAYLAŞTIĞIMIZ SENİN YOLUNDA BİR KARINCAYI İNCİTMEYEN SEVGİMİZİ BİZE BAĞIŞLA RABBİM HATALARIMIZI AFFET HEPİMİZ SANA SIĞINIYORUZ SENDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK KAPINA GELDİK SEN BİZİM FERYADIMIZI DUY LÜTFEN....iht.

Anonim dedi ki...

YARGITAY DA DOSYASINDA TUTUKLAMA OLAN ARKADAŞLARA BİLGİ;

YENİ KANUNA VEYA ESKİ KANUNA GORE LEHİNİZE DURUM VARSA;SIRSIYLA YAPILMASI GEREKENLER;
AVUKAT TAKİBİ OLURSA İŞLEMLERİNİZ DAHA CABUK OLUR.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA SUÇSUZ OLDUGUNUZU İSPAT EDECEK BİLGİ VE BELGELERLE ŞİRKET KAYITLARI ,BANKA EVRAKLARI,VEKALATNAME, VS.DURUMUNUZU HAKLILIGINI BELİRTEN BİR DİLEKÇE İLE İNFAZIN DURDURULMASI İÇİN BAŞVURUCAKSINIZ,(POSTA İLE OLABİLİR) ,HAKKINIZDA KARAR VEREN MAHKEMEYE DE AYNI EVRAKLARI POSTA İLE GONDERECEKSİNİZ,POSTA İLE GİDEN EVRAKLARINIZI PTT NİN SİTESİNDEN BARKODLA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
BU EVRAKLARIN GONDERİLMESİNDEN SONRA AVUKATINIZ TAKİP EDERSE CABUK BİR SEKİLDE DOSYANIZ SAVCILIK TARAFINDAN İŞLEMLERİ ÖNE ALINARAK GEREKLİ İNCELEMELERDEN SONRA İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GONDERİLİR,İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GİDEN DOSYANIZ İÇİN AVUKATINIZ İLGİLİ TETKİK HAKİMİNE İTİRAZINI YAPAR VE HAKLI OLDUGUNUZ TESPİT EDİLİRSE İNFAZINIZ DURDURULUR,İSLEMLERİ AVUKAT OLMADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ FAKAT KISA ZAMANDA OLMAZ,HAKİMLE GORUSMEK VE DOSYANIZA YENİ LEHE OLAN BİLGİLERİ ANCAK AVUKATINIZ YAPABİLİR,SUCUNUZ YOKSA VE GERKLİ BELGELERİ SUNARSANIZ,YARGITAYDAKİ SONUCU BEKLEMEDEN İNFAZINIZ DURDURULUR ,MAHKEMENİZ AYRICA DEVAM EDER,KESİNLİKLE COK KISA ZAMANDA SONUÇ ALIRSINIZ,
YAGIYA VE ADALETE GÜVENİN,HAKİMLARİMİZ VE SAVCILARIMIZ KANUNLAR DOGRULTUSUNDA KARAR VERMEK ZORUNDALAR,YARGININ VE ADLİ KOLLUK GOREVLİLERİN HEPSİ GOREVİNİ YAPMAK ZORUNDADIR,HERKESİN HESAP VERECEGİ BİR KURUM VARDIR,HAKLI İSENİZ ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAKTIR.HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bu açıklama bu günmü yapılmış yada nerden alıntıdır bilgi alabilirmiyiz sevgiler

Anonim dedi ki...

slm arkadaşlar haşim kılıç bu beyanatı nezaman vermiş.

Anonim dedi ki...

BEN HAŞİM KILIC BEYE BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİRECEĞİM. OĞLU ARKADAŞIM. BU HABER BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ.

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar


bu yazı 2002 yılında karşılıksız çek suçunda hapis cezası ile ilgili iptal başvurusundan sonra çıkan özetle ÇEK BİR HAVALE dir..bundan dolayı hapis cezası verilebilir...şeklindeki karara SN.HAŞİM KILIÇ tarafından karşı çıkılmış ve karşı oy kullanılmıştır...

bu kullanılan karşı oy gerekçesi olarak karara yazılan yazıdır...

my way

Anonim dedi ki...

SYN HAŞİM KILIÇ TEŞEKKUR EDERİZ.PİYASAYI DOLANDIRAN,PARA İLE PİYASADA ÇEK SATAN ŞEREFSİZLERDEN BİZİ AYIRSINLAR GERÇEK ÇEK MADURLARININ ŞİRKETLERİNİ FİRMALARINI İNCELESINLER KİMİN ESNAF OLUP OLMADIĞI ORTAYA CIKSIN.ARKADASLAR BEN KENDİ ADIMA ANTALYA DA CEVREMDEKİ CEK MADURLARI İLE BERABER ELİMDEN GELENİ YAPMAYA HER ZAMAN HAZIRIM. TUM CEK MADURLARINA SEVGI VE SAYGILARIMI SUNARIM. CECE.....

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ 7 BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER AMA LÜTFEN BİRAZ DAHA AÇARMISINIZ

Anonim dedi ki...

7 de yazan arkadaş avukatlara gidin görün dünya kaç bucak diyor kısaca, güzel fikir vermişte avukatların isteyeceği paradan haber vermemiş, en az çek bedeli kadar avukatada para vereceksiniz demeyi unutmuş

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR 2002 YILINDA KİM İKTİDARDAYDI HATIRLAYAN VARMI

Anonim dedi ki...

13 - 14 de yazan arkadaşlar benim yapabilecegim tavsiye sadece islemleri sizde takip edebilirsiniz veya ankara da yakınınız varsa takip edebilir,fakat hukuk yardımı almadan yanlış veya eksik müracaat yaparsınız,avukatın yapacagı sadece takiptir,benim bildigim bu kadar,
yardım için bilgi isterseniz yardımcı olabilirim

Anonim dedi ki...

2002 yılında çeke hapis cezasının iptal talebini anayasa mahkemesi,çeki bir borçlanma aracı değil de ,bir kambiyo ilişkisi doğuran özel bir havale aracı olarak görmüştür ve bu sebepten iptal istemini red etmiştir.çek te bugün vade gelmesi ile çek artık bir boçlanma aracı haline gelmiştir.kimseye borcundan dolayı hürriyet bağlayıcı ceza verilemeyeceğinden ,anayasa mahkemesi bu sefer yeni kanunun cezayı düzenleyen 5. maddesini iptal eder.

Anonim dedi ki...

2002 de mhp dsp anap koalisyon hükümeti verdı yanılmıyorsam

Anonim dedi ki...

acaba yorumlar neden azalıyor gitgide, yoksa bezdik mi?

Anonim dedi ki...

3 Kasım 2002 de AKP iktidara geldi..

Anayasa Mahkemesi Kararı 12. Aralık. 2002 de verilmiştir..

Anayasa Mahkemesi Kararında AKP iktidardaydı..

Anonim dedi ki...

19 ama akp iktidarı daha iş yapmaya başlamamıştı
yoksa dahada kötü sonuçlar çıkarırlardı

Anonim dedi ki...

arkadaşlar biraz daha gayret edelim olacak inşallah chp bu işi halledebilecek gibi çünkü işin ciddiyetinin farkında. inşallah akp lilerde farkına varırlar. mhp ye birşey demiyorum artık çünkü önce yanımızda görünüp sonra birden kayboldu gibi geldi bana haksız mıyım yoksa?

Anonim dedi ki...

zaten her gerçek hukukçu öyle düşünür ama önemli olan dava anayasa mahkemesine geldiğinde bu sonucu ordan çıkarabilmek. allah yardımcımız olsun.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar allah beterinden korusun bugün yanıma gelen alacaklı bir hafta içinde parasını ödemezsem haftaya çakallarımla beraber gelirim dedi. polis zoruyla ancak gönderebildim. ama haftaya ne olur bilemem. artık tedirginliklerde başladı. allah yardımcımız olsun.

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,
DENİZ BAYKAL'LA TELEFONDA KONUŞMA İMKANIM OLDU.FEVKALADE NAZİK VE BEYEFENDİ BİR İNSAN.PROBLEMLERİMİZİ AKTARDIM.ÇEK YASASI MESELESİNİ BİZATİHİ KENDİSİNİN TAKİP ETTİĞİNİ,ANAYASA MAHKEMESİNE KONUYU MUTLAKA GÖTÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.YALNIZ İÇERDEKİ ARKADAŞLARIMIZIN TAMAMEN TAHLİYE OLABİLMELERİ İÇİN BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ BULUNDUĞUNU,O ZAMANI BEKLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ.KENDİLERİNE HEPİMİZ ADINA TEŞEKKÜR VE MİNNETLERİMİZİ İFADE ETTİM.
YALNIZ BU ŞU DEMEK DEĞİLDİR Kİ,BUNDAN SONRA OTURUP BEKLEYELİM.AYNI HEYECANLA ARAMALARA VE SORUNLARIMIZI ANLATMAYA DEVAM EDELİM.ÜLKEDE HALA İNSAN EVLATLARININ VAR OLDUĞUNU GÖRMEK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL...
DEMOKRASİ GÜZEL ŞEY SONUÇTA.İYİ Kİ HUKUK VAR,İYİ Kİ MUHALEFET VAR,İYİ Kİ HAŞİM KILIÇ'LAR VAR,İYİ Kİ CHP VAR...HEPSİNE SONSUZ TEŞEKKÜRLER...
ERCAN ERMİŞ

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR..HERKES BURDA MERAK ETMEYEYİN .İNANIN YORUMLAR OKUNUYO...SADECE MADURLAR BEKLEMIYE GEÇTI AMA INANIN.ARAKADŞLAR HERGUN MADUR LAR BIRAZ DAHA ARTIYO INANIN....SEYMENOĞLU

Aa dedi ki...

Bu yazı 2002 den beri nerdeydide bu gün nasıl çıktı ortaya.Gerçekten Haşim Kılınç'ın açıklamasıysa bu yazı fazla söze ne gerek var diyorum.Herşey ortada,bu yasa anayasa mahkemesine gidince hapislik kalkar.Bu işkenceye son veren de tarihe geçer.Baştacımız olur.Yeter Allah rızası için yeter bu kabus.

Mehmet Kara dedi ki...

Aa,

bu yazı Anayasa mahkemesi yasaya itirazı redderken. buna karşı çıkan tek üye olan bugünkü başkan Haşim Kılıç ın muhalefet etme gerekçesi şerhi idi ve hep yerinde duruyordu. Bu gün olansa bir arkadaşımızın bu muhalefet şerhini buraya taşımasıdır. başka birşey yok.

saygılar

uludağ dedi ki...

TÜRKİYE'YE CEZAEVİ DAYANMIYOR

Cezaevlerinin kapasitesi 75 bin olmasına rağmen şu anda 115 bin mahkum bulunuyor..2010 yılında 52 yeni cezaevi inşaa edilecek.

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000'de Rahşan Ecevit'in önerisiyle çıkarılan af yasası beklenen etkiyi yapmadı.

2000 yılında çıkartılan 'Rahşan affı' olarak bilinen şartlı salıverme yasasıyla cezaevlerindeki binlerce kişi serbest bırakıldı. 2005 yılında çıkartılan Türk Ceza Kanunu'nun ardından ise cezaevlerindeki sayı taban yaptı. Ancak bu düzenlemelere rağmen cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı yine arttı. Cezaevlerinin kapasitesi 75 bin olmasına rağmen şu anda 115 bin mahkum bulunuyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Tutuklu sayısı mevcut cezaevlerine yetmiyor. 2010 yılında, 52 yeni cezaevi inşasıyla ilgili hazırlıklarımız tamam" dedi.

Mahkum sayısı tavan yaptı

'Rahşan affı'nın hiçbir işe yaramadığını söyleyen Ergin sözlerini şöyle sürdürdü: "2000 yılında, 73.748 hükümlü vardı. Aftan dolayı hükümlü, tutuklu sayısının azaldığı biliniyor. Ancak bilindiği gibi Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu ile cezalar arttı. Türkiye'deki huzurun ve asayişin sağlanması açısından bu kanun elbette gerekliydi. Bu tartışmasız bir gerçek. Ancak infaz miktarı yüzde 40'tan yüzde 67'ye çıkartılmıştır. Bu da hükümlü sayısının artmasına neden oldu. Mahkum sayısı adeta tavan yaptı."

158 bin kişilik cezaevleri yolda

Cezaevlerinin kapasitesinin 75 bin olmasına rağmen şu anda 115 bin mahkum olduğunu söyleyen Ergin cezaevlerindeki kapasitenin arttırılacağına dikkat çekti. Ergin, "2014 sonu projeksiyonumuza göre, 158 bin kapasiteye ulaşacak bir yatırım programı hazırlamış durumdayız. 2010 yılında, 52 yeni cezaevi inşasıyla ilgili hazırlıklarımız tamam. 2010 yılı içerisinde ihalesini yapmak suretiyle inşaata başlayacağız. Şu anda on beşin üzerinde cezaevi inşaatımız devam etmektedir. Hepsi de Avrupa standartlarında" diye konuştu.

Anonim dedi ki...

31.10.2009 TARİHİ İTİBARIYLA CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN HÜKÜMLÜ, HÜKMEN TUTUKLU VE TUTUKLU MEVCUDUNUN DAĞILIM CETVELİ
SUÇ GRUBU
TUTUKLU
HÜKMEN TUTUKLU
HÜKÜMLÜ
TOPLAM
GENEL TOPLAM
40.206
19.970
56.885
117.061

...

Anonim dedi ki...

neden bizi saldılar acaba.. çek davaları 3 yıl sürüyor ödeyemedikte bu bir yılda hepimize piyango vuracakta katmerli faizli borçlarımı ödeyeceğiz..cezaevleri şişti ondan tek sebep bu ben anayasa mehkemesine bel bağlamıyorum gene bizi ceza evlerinin doluluğu kurtarır bence herkez teslim olsa idi bu iş şimdiye biterdi 100 bin kişi deniyor aranan bu taahhüt işi tarihi doluncaya bu iş çözülmezse hepimiz birden teslim olalım bakalım ne halt edecek hükümet seçim üstü 250.000 mahkum iyi olur akp nin ampulune püf deriz chp yi görürüz çözümü ne olacak....

Anonim dedi ki...

HIRSIZLIK YAPMAYAN GERÇEKTEN VICDAN SAHİBİ BİRİSİ GELİRSE BU MEMLEKET ANCAK DUZE ÇIKAR.YOKSA MEMLEKETIN İMKANLARINI CEVRESİNE PEŞKEŞ CEKEN İKTİDARLAR OLDUGU SURECE ÇEKTEN YATANDA ,EKMEK ÇALANDA BU MEMLEKETTE BİTMEYECEGİ GİBİ DAHA DA COK HAPİSANELER YAPILMAYA DEVAM EDER.TEK ÇOZUM DURUST POLITIKACILAR.AKP SUÇLARIN ONUNE GEÇECEGINE HAPİSHANE YAPTIRIP İNSANLARI İÇERDE ÇURUTMEYİ TERÇİH EDİYOR.YAZIM BU MEMLEKETTİN İNSANLARINA, AMA BİZİM İNSANIMIZ SEÇİMDE GİDER BİLDİĞİNİ YİNE OKUR VE BİRDAHKİ SEÇİME KADAR SIZLANIR DURUR.SYN BASBAKAN FİLİSTİN E GOSTERDİĞİ ALAKANIN YUZDE BİRİNİ TEKEL İSCİLERİNE NEDEN GOSTERMİYOR ONLAR BİZİM İNSANIMIZ DEĞİLMİ YAZIK YAZIK BİZİM GUZEL İNSANLARIMIZA HEMDE COK YAZIK GUN OLA DEVRAN DONE CECE...

Anonim dedi ki...

Umut sadece işkenceyi uzatır.AKP zihniyetinin hala yüzde 30 oyunun olduğu bir ülkede bir şey beklemek balığın kavağa çıkmasını beklemek gibi bir şey.

merriaa

mehmet ceylan dedi ki...

Arkadaşlar nerelerdesiniz site çok yavaşladı yorumlar azaldı dertler bittimi Merriaa inanmayın yüzde 30 hepsi yalan günü geldiğinde görecekler kanal D. genç bakışı izleyin.

Anonim dedi ki...

SAYIN YÖNETİM BİR İKİ HAFTA ÖNCESİNE KADAR SORULARA CEVAP VERİYORDUNUZ ALLAH RAZI OLSUN FAKAT SON ZAMANLARDA SORULARI PEK CEVAPLANDIRMIYOSUNUZ ACABA KANUNEN BİR YASAKMI VAR HA YANLIŞ ANLAŞMA OLMASIN CEVAP VERMESENİZDE ALLAH RAZI OLSUN ŞU SAATE KADAR YAPTIĞINIZ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ SİZİN VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLER IŞIĞINDA YOL ALDIK EN BASİTİ ERTELEME İÇİN BİZİM AVKTLAR BERABER GİDİP TAAHHÜT VERCEĞİZ SÖZÜNE BİZ HAYIR BİZİM SİTEDE BÖYLE BÖYLE DENİYOR BU İŞİ SİZ YAPACAKSINIZ DİYEREK BAŞIMIZA BİR ŞEY GELMESİNİ ÖNLEMİŞ OLDUNUZ HANİ SİZDEN RİCAM OLUYOR OLMUYOR GİBİ KISA YORUMLARLA BİZİ BİLGİLENDİRİRSENİZ YANIMIZDAKİ SICAKLIĞINIZ SOĞUMAZ BU GÜNE KADARDA TEKRAR YAPTIKLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Anonim dedi ki...

yönetim bu cemaldeveci@hott. yazzıyor sadece ekleme de de yok lütfen önemle dikkate alınız buradaki insanlar mağdur ne hayale nede menfaatlere kurban edilecek yok bu cemaldeve yi kurban edelim antalyalı

Anonim dedi ki...

chp anayasa mahkemesine gitme işini ne yaptı acaba birde ceza genel kuruluna giden bir karar var deniordu o karar varsa yazılane bilirmi teşekkürler bu iş böle soğumasın akp nin değirmenide unutturma üzeri kurulu bir sistem..

Anonim dedi ki...

arkadaslar konuyu dısardan ızleyen okuyan bır ınsanım ban aaranızdan bazıları kızabılır neden hakkınızısavunmak ıcın daha cok caba sarfetmıyorsunuz bakın tekel ıscılerıne haklarınıda sonuna kadar alacaklarına emınım ıkı uc kısıye yuklemıssınız herseyı bıraz caba gosterın ha dıyeceksınızkı zordayız dardayız ama her ıkı durumdada bunlar olacakzaten sıkıntılarınız gecmıyecekkı buyuk adımlar atın arkadaslar buyuk.......................

Anonim dedi ki...

tek çözüm var bu işte bir yürüyüş ve en büyük eylem günü geldiğinde herkes birden kameralarla organizasyonlu toplu bir yerden teslim olsun olalım..

Anonim dedi ki...

CHP ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU İÇİN HERŞEYİ HAZIRLAMIŞ SAYIN MİLLETVEKİLİMİZ GÜZEL İNSAN ALİ RIZA ÖZTÜRK BEY ÖYLE DEDİ

Anonim dedi ki...

HEP KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ İÇERDEN ÇIKANLAR NERDEYSE 1 AY OLDU TAHMİNEN... BURDAKİ YORUMLAR GÜNDEN GÜNE AZALIYOR HANİ NERDE ÇIKANLAR 30.000 KİŞİ HER GEÇEN GÜN KAN KAYBI YAŞIYORUZ.BİZ TÜRK MİLLETİ HER ŞEYİ ÇOK ÇABUK UNUTUYORUZ...BURDA GECE GÜNDÜZ YASANIN ÇIKMASI İÇİN UĞRAŞANLARIN EMEGİ BOŞA GİDİYOMOŞ GİBİME GELİYOR...BİRAN ÖNCE TOPARLANMAK ÜMİDİ İLE.......


ZEKNAZ

Anonim dedi ki...

HİÇ KORKAMYIN ARKADAŞLAR YAKALANANLER DİLEKÇE VERİP SALI VERİLİYOR ARTIK .BİR POLİS ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜM ARTIK ÇEKTE TUTKLAMALARINA HİÇ BAKIMIYORUZ GBT LERİDE KENDİ CEP TELEFONLARIMIZDAN SORUYORUZ KİŞİNIN İYİ NİYETİNE GÖRE SERBEST BIRAKIYORUZ DİYOR . OLURDA BAŞINIZA BÖYLE Bİ ŞEY GELİRSE ÖNCEDE SÖYLEYİN BENİM ÇEK DAVAM VAR DİYEE GEREKEN YARDIMDA BULUNUYORLAR ZATEN ...SAYGILARIMLA

Anonim dedi ki...

Sn Cüneyt bey, Mayway bey ve diğer bilgili arkadaşlar, ben bir limited şirketinde asgari ücretle çalışşıyordum şirket çeklerine yetkisiz olduğum halde imza attım ve çekler ödenmedi davalar bana açıldı, son çıkan kanuna göre benim durumum ne olur acaba şirket sahibib güle oynaya gezerken benim ızdırabım daha böyle devam edrmi,avukat tutacak param bile yok, bu adalet her zaman parası olanamı yoksa ben gibi garibanlarada varmı adalet bu konuda bilgi verirseniz çok ama çok sevinirim
ömer akın

Anonim dedi ki...

43 te yazan arkadaş
siteye bakarsan yan tarafta

şirket adına vekaletle çek imzalama beraat kararı

mahkemeden alınmış örnek beraat kararları var
mahkemeye müraacat edeceksin şirket çalışanı olduğunu söyleyeceksin o mahkeme kararını bir oku

Anonim dedi ki...

Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.
CLEMENCEAU

erenus18 dedi ki...

EY AKPARTİ ÇATISINDA meclise giren insanlar.bizler sizleri 2 dönemdir seçtik.NİYE?
*yurdumun özvarlıklarını yabancılara satın diyemi?
*200 tl ile 19000 km yol yapılan bor madenini, amerikalılara etibankı satmaya (özelleştirme adı altında)teşebbüs edilsin diyemi?
*bu memleketde kürtlerin,türklerin hiç bir farkı yok.açılım ayağı altında bizi birbirimize düşürün diyemi?
*bebeleriniz ticarete atılsın,hemen zenginleşsinler diyemi?
*dokunulmazlık zırhına bürünün diyemi?
*vergisini veren,ticaretini yapan,elinde olmayan nedenlerden dolayı batan esnaflarımızı,ailelerini parçalayın ,hapislere atın diyemi?
*türk silahlı kuvvetlerle,vatandaşın arasını açın diyemi?
*muhalefet yapanları sindirin diye mi?
*bizleri memleketden,vatandan,insanlardan soğutun diyemi?
UNUTMAYIN Kİ BU ÜLKEDE AKLI SELİM İNSANLAR OLDUKÇA,MİLLET UYANDIKÇA hiçbir hesabınız tutmayacak.

Anonim dedi ki...

sayın ömer akın,

çalıştığın şirkette,yetkisiz olduğun halde imza atmışsan,daha da kötü!İMZA Sahtekarlığına giriyor,bu yaptığın.onun cezası her imza için 6 ay hapis demektir.Çek bedelinden almış olduğun ceza ile karşılaştır.Bari az ceza olanı kabüllen.Bence mahkemeye falan müraacat etme,bir af çıkana kadar da sabretdebilirsin..

Anonim dedi ki...

Sayın 47 noda yorum yazan
Ömer Akın Eğer firmada çalışıyorsa, şirket yetkilisinin sözlü talimatı bile yetkilendirme sayılır..( Bu konuda bir sürü Yargıtay içtihadı var)
Eğer şirketle uzaktan yakından bir ilgisi olmasaydı dediğiniz doğruydu
Arkadaş şirket çalışanıyım diyor
Bodrosu vs mutlaka vardır..
Yanlış Yönlendirmelerde bulunmayınız

Anonim dedi ki...

Sn 44 de yazan arkadaşım yandaki örnekte vekaletle imza atanlar için geçerli olan karar var benim sorunum vekaletim olmadığı halde şirket sahibinin yokluğunda onun sözlü beyanı ile çekler i imzaladım davaların hepsi 2007 de açıldı, bazıları bana bazıları şirket sahibi adına açıldı davalar,elimde çekleri onun izni ile attığıma dair aramızda yazılı bir kağıt parçası var sadece davalrın hiç birinde imza ya itiraz ettmedi kabulümdür imza benim demesine rağmen bazı davacılar imzalar benim olduğunu bildiği için özellikle benim üzerime geldi sanki param varmış gibi, su an hepsi temyizde ilerde olurya insanoğlu imzalar benim değil derse şirket sahibi o zaman benim durumum ne olur malum ülkemizde hukuk tersten işlediği için hiç bir hakimde bu güne kadar aklın neredeydi diye şirket sahibine sormayabilir benim korkum o bu çerçevede olayı değerlendirmenizi rica ederim
herkeze teşekürler

Aa dedi ki...

42 de yazan arkadaş.senin söylediğin gibi kolay değil olay.Bir kere bir kişinin kimliğine sorgulama yapıldımı yapandan o kişiyi isterler.+ emniyette bonus sistemi geldi her yakaladıkları suçlu için puan toplayıp tatil,terfi,ikramiye vs.vs.gibi armağanlarla ödüllendiriliyorlar.İnsanları rehavete düşüren bu tür yazıları lütfen düşünüp yazın.Zaten düşeceğimiz kadar düştük son durak cezaevi olmasın.

Anonim dedi ki...

42 de yazan arkadaş tamamen doğru söylediğin benim başımdan geçti zaten 2-3 saat için kimse kimsenin peşinde değil.

Anonim dedi ki...

Sn 47
bilmeden insanların dünyasını karartacak yanlış yorumlarda bulunma. Eğer firma sahipleri bilgimiz dahilinde beyan verirse suç karşılıksız çek keşide etme suçuna girer, ve yeni yasa ilde beraat eder.

Kaldıkı firma sahipleri kabul etmez isede cari hesap ilşkisi vs varsa bu bile iyi bir savunma oluşturabilir.

Anonim dedi ki...

Sn 43

Eğer yetkisizliğiniz dosyalarda bir şekilde açığa çıkmadı ise ve belli değilse, vekaleten çek veren durumuna düşersiniz ve yeni yasa ile cezalarınız düşer.

Yok eğer yetkisizliğiniz saptanmış ise bu durum da da yapılacak olan, firma yetkililerinin gelip sizin attığınız imzaların kendi bilgileri dahilinde olduğunu ve şirketiği bağladığını açıklamaları gerekir. Bu durum da da vekaleten çek veren durumuna düşersiniz ve yasadan faydalanırsınız.

Ama firma sahipleri sizin attığınız imzalardan haberleri olmadığını beyan ederlerse durumunuz karşılıksız çek vermeden çık, evrakta sahteciliğe dönüşür ve ağır ceza aşamasına geçer. Bu noktada da çok iyi bir avukata ihtiyacınız olacaktır, cezalar ağırdır.

Hassas bir durum, dediğim gibi yetkisizlik henüz saptanmamışsa sesinizi çıkartmadan bekleyin

Anonim dedi ki...

42 DE YAZAN ARKADAŞIM SİZİN DEDİĞİNİZ GİBİ ÖYLE TELEFONLA SORUYORLAR DİYE BİRŞEY YOK NERDEN SORARSAN SOR GBT SİSTEMİNE GİRİLEN KİŞİ NERDE OLURSA OLSUN SORDURAN KİŞİ TARAFINDAN EGER TUTKLAMASI VARSA DİREK GÖZ ALTINA ALINMAK ZORUNDA KESİNLİKLE O KONUDA RAHAT DAVRANMAYIN DİKKATİNİZE..........

Anonim dedi ki...

sn 49

sizde şimdiden firma sahiplerinizle bir şekilde noterden filan gidip bey verdirin dosyaya koyun
garantiye alın.

Anonim dedi ki...

Sn 54

Çok doğru sölüyor. GBT sorulduğu an sorgulama kayda geçiyor, ve soran memuru harcarlar, ciddi bir işbu. Hafife alınacak bir konu değil.

Anonim dedi ki...

42 de yorum yapan arkadaş, söylediklerin kesinlikle doğru değil ve insanları yanlış yönlendiriyorsun.! 3 sene önce başka bir ildeki ve tanımadığım bir kadın cep tlf verip beni rahatsız ediyor diye dava açmıştı. Mahkemeye çıktım kadını tanımadığımı ve rahatsız etmediğimi söyledim. Kadın yanlış numara vermişim diyerek şikayetinden vazgeçti ve dava düştü. 6 ay önce adliyede bir başka şikayette bulunmak için müraacat savcısına gittim, dava düşeli 3 sene olmasına rağmen ve ifademi mahkeme huzurunda vermeme rağmen adliyede tekrar gözaltına alındım ve tekrar ifade verdim. Geçen ay saat gece 1 de evime polisler geldi, karakola götürdüler. Yakalamam varmış. Konu yine aynı 3 sene önce düşen davada ifade vermemişim. Kardeşim evden düşen dava ile ilgili dosyayı karakola getirdi. Gerekçeli karar, tüm dosya kapsamı,.. Komiser nöbetçi savcıyı aradı, durumu anlattı, bu şahsın davası düşeli 3 sene olmuş, 2 ifadeside dosyada dedi. Nöbetçi savcı kabul etmedi. 1 gece karakolda kaldım. Sabah adliyeye gittik, ifadem alınmadan sağlık kontrolünden geçirilip serbest kaldım. Dilekçe ile adalet bakanlığı ceza işleri genel müdürlüğüne durumu anlattım, cevap geldi yakalamam düşmüş.. Siz siz olun inanmayın bu tür yazılara. Yakalamanız varsa ve yakalanırsanız inanın hiçbir polis bırakmaz. Hatta 42 deki yorumun kasıtlı yazıldığını düşünüyorum.

Anonim dedi ki...

DEGERLİ ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE HEPİNİZE HAYIRLI GÜNLER DİLİYORUM. SİTEMİZİ ZİYARET EDEN MAĞDUR VE MAĞDUR YAKINLARININ NE YAPACAKLARINI TAM OLARAK BİLMEDİKLERİ HAKKINDA HEM FİKİR OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM.DOLAYISIYLA SİTE YÖNETİCİMİZİN SİTEMİZDE ZİYARET EDEN KİŞİLERİN İZLEMESİ GEREKEN YOLU ANLATAN BİR AÇIKLAMAYI SİTEDE YAYINLAMASINI İSTİYORUM.SAYGILARIMLA (POZİTİF HAKAN)

mehmet ceylan dedi ki...

Sn. Cüneyt, Myway, Jenardi, Sami Kal ve diğer önderlerimiz neredesiniz. Başınızda bir problemmi var kendimizi yanlız hissetmeye başladık en azından hergün sitemizde bir herbaba arkadaşlar deyin. Allah hepimizin yardımcısı olsun yanlızlık çok zor birşey bunu bizler kadar iyi kimse bilmez paramızı kaybettiğimiz gibi dost sandığımız, dostlarımızıda kaybetttik.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR SAYIN KEMAL ANADOL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM KENDİSİ ÇOK KİBAR BİR YAKLAŞIMLA HİÇ MERAK ETMEYİN SİZLER İÇİN VARIZ ANAYASA MAHKEMESİNE YASAYI GÖTÜRECEGİZ BİZ ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ LAYIKIYLA HER ZAMAN YAPMAKLA HÜKÜMLÜYÜZ HER ZAMAN YANINIZDA OLDUGUMUZU BİLİN DEDİ.BENDE HEPİMİZ ADINA KENDİLERİNE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNDUM.

Anonim dedi ki...

nasıl anlamadım..polis yakaladığını iyi niyete göre serbest mi bırakıyormuş..ilahi 42.. hakimlerin bile o polis kadar yetkisi yok..arkadaşın herhalde süper polis.

JENARDİ dedi ki...

SEVGİLİ ARKADAŞLAR HEPİMİZ BURDAYIZ. TAKİPTEYİZ İŞ BAŞINDAYIZ..

ŞUAN BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPILACAK TEK ŞEY MAİLLERİNİZE GÖNDERMİŞ OLDUĞUMUZ YAGITAY İLE ALAKALI ŞİKAYET YAZILARININ FAXLANMASI MEKTUP OLARAK GÖNDERİLMESİDİR.

YOL HARİTAMIZDA ŞUANDA BİR ŞEY YOK..BEKLEMEKTEYİZ.CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU KONUSUNU GEÇEN GÜN DENİZ BAYKAL İLE YAPMIŞ OLDUĞU GÖRÜŞMEDE TEYİTLEŞTİREN CÜNEYT BEYE TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNUYORUZ..


BAZILARI TOPLANTILAR DÜZENLİYOR HALİYLE PARALAR HARCIYOR.... SONUÇ??? HİÇ? YARIN YENİ BİR GÜN OLUCAKMIŞ MIŞ MIŞ MI... ÖRGÜTLÜ MÜCADELE EDİLSİN MİŞ Mİ MİŞ.. BİZ AKSİNİ İDDA ETMEDİKKİ.. AMA İNSANLARIN CEBİNDE ÜÇ BEŞ KURUŞU DERNEK ADI ALTINDA GASPETMEDEN YAPMAK LAIZM BUNLARI.. SÖZLERİM ORTAYADIR ÜZERİNE ALINAN ALINIR..

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

hatırlayacaksınız cüneyt bir kaç gün önce SAYIN DENİZ BAYKAL ile görüştü ve 5941 sayılı yasanın kesinlikle anayasa mahkemesi ne götürüleceğini birinci ağızdan tekrar teyd etti...bu CHP nin baştan beri verdiği desteği sonuna kadar sürdüreceğinin bir göstergesi...

ikinci konu yargıtay tarafından bir içtihat çıkmadığı müddetçe soru işaretleri hep olacak...daha önce defalarca sizlere hatırlattığım CGK da bekleyen şişli 6 asliye ceza mahkemesinden giden 2009/227 numaralı dosyadan bir haber alamadık...ben bu dava neticelendiği zaman karmaşık olan yasanın uygulanması konusu netleşecek diye düşünüyorum...

bütün bunların ötesinde yapılabilecek bişey var mı? bu konuda görüş bildirirseniz değerlendirebiliriz...

my way

Anonim dedi ki...

SAYIN OFLUOĞLU İKİ SİTE BERABER MÜCADELE ETTİĞİNİZDE GURUR DUYDUM,VE SONUÇTA HAKSIZLIKTAN ZORA DÜŞMÜŞ İNSANLARIN TOPLANARAK BİRLİKTE TEPKİYLE SİZLER BAŞI ÇEKEREK MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEĞİ YERDE BASİT DÖNGÜLERLE BİRBİRİNİZİ SUÇLAMANIZ BU DAVAYA İHANETTİR.VE İNSANIN AKLINA NE ÇIKAR VARDA DİYE SORU GETİRİYORSUNUZ.SAYIN ŞEVKİ KULKUKOĞLUNA BU SÖZLERİ SARFETMENİZİ ÇOK AYIPLIYORUM VE SORU İŞARETİ SİZE GELİYOR.BEN NASIL SAYIN ÖZTÜRK ÜN MÜCADELESİNDE GURUR DUYDUYSAM SAYIN KULKULOĞLUNUN MÜCADELESİNDE DE GURUR DUYDUM VE HER KES BU DAVA İÇİN MÜCADELE EDİYOR.KULKULOĞLUNA KARŞI DÜŞÜNCELERİNİZİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM.EĞER DOĞRU ANLADIYSAM KINIYORUM.SAYGILARIMLA NURİ TİPON

servetim dedi ki...

siteyi takip edenler çoğaldı ama yazan az sanıyorum.
çünkü sözün bittiği yerdeyiz!
bizlere yeni umutlar lazım.
Allah yardımcımız olsun

Anonim dedi ki...

arkadşlar yeni gelişmelerden haberdar ederseniz sevinirim

Anonim dedi ki...

66 yazan arkadaş şimdi vekaleten cek imzalayanlara beraat kararı verilmeye başlandı son gelişme bu

Anonim dedi ki...

CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE NEZAMAN GİDECEĞİ TARİH OLARAK BELLIMİ ARKADASLAR Bİ
LĞİSİ OLAN ARKADASLARA

SAMİ KAL dedi ki...

sayın ofluoglu'nun önderliğinde KOSİAD'ın düzenlemiş oldugu çek toplantısı bende dag fare doğurdu imajı oluşturdu. bununda alt yapısı site tarafından iki gün önceki açıklamalarında çıktı. agır abi taktiği ile bir daha eleştirel yorumların yayınlanmayacagı, artık sitenin hukuk portalı olarak başka alanlarda hizmet verecegi duyruldu. bu durum bizde şaşkınlık yaratmadı, bizce malum vede beklenen sonuç.anladıkki çek magdurlarında ekmek yok, yeterli reklam yapıldı artık daha elit, daha paralı alanlarda uzmanlaşılacak.yinede iyi niyetle yaklaşıyor, bir zerre bile olsa bu mücadeleye katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. ayrıntı olarak kafama takılan sayın vekilin yaptığı telefon ve maillerle ilgili yorumu oldu. zannetmiyorumki sayın vekil böyle bir şeyden gocunsun.yoksa kendi agzı yokmu telefon açan arkadaşlara yeter artık niye rahatsız ediyorsunuz diyemezmiydi.buradanda pis kokular geliyor, şerefli maglubiyet ama geri çekilirken bile magdurlara zarar verme taktiği. alıştık artık, bunlardan gocunmuyoruz, magdurlar birlik olduğu sürece sitemiz önderliğinde koşulsuz özgürlüğü kazanıncaya kadar mücadeleye devam edecektir.

Aa dedi ki...

AKP'yi üzecek anket! Bugün seçim olsa kim ne kadar oy alır?
SONAR Araştırma Şirketinin yaptığı son anketten çok ilginç sonuçlar çıktı. AKP ve CHP'nin oyları birbirine yaklaşırken MHP onları takip etti
Ankete göre bugün seçim olsa AKP yüzde 29.5, CHP yüzde 27.11, MHP yüzde 20.41 oranında oy alıyor.

SONAR Araştırma Şirketinin 3-13 Ocak tarihlerinde yüz yüze anket yöntemi kullanarak yaptığı araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun ve Van illerinde farklı ekonomik ve yaş gruplarından tesadüfi yöntemle seçilen 3 bin kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmanın hata payının yüzde 1,73 olduğu belirtiliyor.

http://www.medyafaresi.com/haber/35130/guncel-akp-yi-uzecek-anket-bugun-secim-olsa-kim-ne-kadar-oy-alir.html

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar cezası kesinleşmiş infazda olup dosyasını yargıtaya göndermiş olanlar ne yapmalı.Çünkü ceza infazda olduğu için mahkemesine taahhütte bulunulamıyor sebebi ise dosyaları yargıtaya yerel mahkeme tarafından gönderilmiş oluyor.Bu işe nasıl bir çözüm bulunacak.Benim böyle bir durumda olan cezam için mahkemeye taahhütte bulunmak amacıyla avukatım aracılığı ile başvuruda bulundum mahkeme kendilerinde dosya olmadığını dosyanın yargıtayda olduğunu söyleyip taahhütü alamadılar.Kendimiz bizzat yada birisi aracılığı ile yargıtaydaki bu dosyaya taahhütte bulunabiliyormuyuz.Bulunabiliyorsak nasıl.Yerel mahkeme infazı bu durumda nasıl düşürüyor.Bilgisi olan varsa özellikle sami kal.my way,cüneyt veya jenardi bu soruma cevap verebilirlermi.Çok teşekkür ederim. Serdengeçti...

Anonim dedi ki...

BİZLERİ YA C.H.P KURTARIR YADA C.H.P KURTARIR BENIM ARTIK BAŞKA INANCIM KALMADI .ARKADSLAR ŞU İKTIDARA SESLENIYORUM YA NERDE HANI ADALETİNİZ ..AMA BUNLARA YALOVA VEKILI VERDI AĞIZLARINI PAYINI AMA HALA UTANMA YOKKI ADAMLARDA...MECLISIN ONUNE ÇIKSIN BUTUN MADURLAR ALSINLAR ELLERINE BENZIN BIDONLARINI BAKALIM NE YAPCAK SAYIN BAKANLAR ÇOK MERAK EDIYORUM..AZ KALDI BUNU DA YAPTIRCAKLAR BIZE..

Anonim dedi ki...

İkdidar koltuk tan düştü bunu anlayın artık gelecek seçımlerde ınanın yok bu adamlar çünki hergün bır sahne duzenleyıp tıyatrolarını sergılıyorlar..korku sardı onlarda anladı ..kaybetceklerını.ben şu kadar dıyorum a.k.p nın alcagı turkıye genelı oy %17 açılım ardından zamlar akp ye çok oy kaybettırdı...vadandaş çok ofkelı ...

Anonim dedi ki...

sevgili 36
Cemal deveci benim o da hotmail adresim. Vekaleten imzaladığım şirket çeklerinden bırak aranmayı cezaevindeydim. Kararı çıkmış tam yedi ayrı davam vardı. Ve şu an tahmin edersin ki bunları yazabildiğime göre tahliye oldum. benim durumumdaki insanların sorularına cevap vermek için mail adresimi verdim. sitedeki emsal karar da benim davamın.

saygılar

bıktım artık dedi ki...

Değerli Arkadaşları

2003 yılında toplam 10,00 tl değerinde çekim yazıldı mahkeme aşaması temyiz derken 2006 yılında sonuçlanıp tebliğ edildi öğrenmek istediğim şu ki bu taahhutname hesaplarken 2003 yılındanmı yoksa 2006 yılındanmı fazi hesaplanacak yani tahminen 10,00 tl ya ne kadar faiz işler yardımcı olacak arkadaşlara şimndiden teşekkür ederim

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR,SİTE YÖNETİCİLERİ LÜTFEN 71 DE SORDUĞUM SORUYA BİR CEVAP. SERDENGEÇTİ...

Anonim dedi ki...

SERDENGEÇTİ
TAAHHÜDÜ MAHKEMEYE VERİYORSUN YARGITAYA GÖNDERİLİYOR.
GELEN DİLEKÇELERDEN BIKMIŞ OLMALIKİ YARGITAY
TEMYİZDEKİ TÜM DOSYALARI MAHKEMEYE İADE ETMEYE BAŞLADI..
SEMOONEE

servetim dedi ki...

sayın çek mağduru arkadaşlar

Ankarada vadesinden önce yazılan çeklerle ilgili bir işlem yapan varmı.nasıl bir sonuç alınıyor bilgi paylaşırsanız sevinirim.
teşekkürler.
servetim0635@hotmail.com msn

Anonim dedi ki...

77 eminmisin doeyalrın iade edildiğine.o zaman süper olur.acaba tüm dosyalarmı yoksa lehe olan kanundan yararlanacak dosyalarmı iade ediliyor.

Anonim dedi ki...

SERVETİM
10 ASLİYE BERAAT VERİYOR
DİĞERLERİİNDEN HABERİM YOK
SEMOONE

servetim dedi ki...

sayın semoone teşekkürler,

Anonim dedi ki...

SY.SEMOONE HAKKIMDA HİÇBİR İFEDE ALINMADAN İMZALAMADIĞIM BİR ÇEKTEN DOLAYI 20000 TL ADLİ PARA CEZASI VERİLMİŞ.BEN BUNU ADALET BAKANLIĞI SİTESİNDEN ÖĞRENDİM VE MAHKEMEYE YAZI GÖNDERDİM MAHKEMEDE BANA CEZANIN KESİNLEŞTİĞİNİ VE İNFAZA VERİLDİĞİNİ AYRICA TEMYİZ SÜRESİ OLAN 7 GÜNLÜK SÜREMİN GEÇTİĞİNİ BİLDİREN BİR YAZI GÖNDERDİ VE BU YAZIDADA VERİLEN BU KARARA İTİRAZ EDEBİLECEĞİMİ BANA BİLDİRDİ, BENDE 7 GÜN İÇİNDE O KARARI YARGITAYA GÖNDERDİM.BU ÇOK YANLIŞ BİR İŞLEMMİŞ ÇÜNKÜ CEZASI KESİNLEŞMİŞ DOSYAYI YARGITAYA GÖNDERİRİSEN HEM İNFAZ VE ARANMAN DEVAM EDİYOR HEM YENİDEN YARGILANMA TALEBİ YAPAMIYORSUN HEMDE ŞİMDİ BENİM BAŞIMA GELDİĞİ GİBİ TAAHHÜTTE BULUNAMIYORSUN.ÇÜNKÜ YEREL MAHKEME İNFAZI KALDIRAMIYOR DOSYA YARGITAYDA DİYOR.TAM OLARAK YAŞADIĞIM BU.BİLMİYORUM ANLATABİLDİMMİ.LÜTFEN BU DURUMDA NE YAPACAĞIZ BİLGİSİ OLAN CEVAP VERSİN. SERDENGEÇTİ...

Anonim dedi ki...

İyi akşamlar arkadaşlar ankara ve izmirde vekaleten cek imzalamadan berat alan varmı?

Anonim dedi ki...

Arkdaşlar sayın ali rıza öztürk mecliste konuşurken iyidide..kosiad toplantısında konuştu açıklama yaptı diye kötümü oldu?jenardi öle bi bahsetmiş ki sonuçta çek mağdurları ile ilgili bir konuşmanın ne zararı olabilir bu kadar fanatik olmalımı acaba ?
erol çelik

SAMİ KAL dedi ki...

sayın 75 yasa çekin üzerindeki tarihten itibaren diyor, örnegin çekiniz 30.6.2003 ise bu aydan itibaren hesaplayacaksınız, taki 1/3 ödeme taahhüdünde bulundugunuz tarihe kadar buda en fazla 30.12.2010 olur, yıllara göre 2003 TİCARİ İŞLERDE TEMERRÜT FAİZİ ORANI

01.01.2008 -
9%
9%
27%

01.01.2007 - 31.12.2007
9%
9%
29%

01.01.2006 - 31.12.2006
9%
9%
25%

01.07.2005 - 31.12.2005
12%
12%
30%

01.05.2005 - 30.06.2005
12%
12%
42%

01.07.2004 - 30.04.2005
38%
38%
42%

01.01.2004 - 30.06.2004
43%
43%
48%

01.07.2003 - 31.12.2003
50%
50%
57%

01.07.2002 - 30.06.2003
55%
55%
64%

01.01.2000 - 30.06.2002
60%
60%
70%

01.01.1998 - 31.12.1999
50%
50%
50 % den az olmamak üzere

19.12.1984 - 31.12.1997
30%
30%
30 % dan az olmamak üzere
bunuda çekbedeli çarpı faiz oranı çarpı o yılda tekamül eden ay bölü 1200 bu şekilde hesaplarsanız sonuca ulaşırsınız

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR 71 VE 82 SORDUĞUM SORULARA NEDEN CEVAP VERMİYORSUNUZ.BU KONUDA KİMSENİN BİLGİSİ YOKMU.SAYIN SAMİ KAL SAYIN CÜNEYT SAYIN MY WAY SY JENARDİ VE DİĞER ARKADAŞLAR.LÜTFEN BİR CEVAP. SERDENGEÇTİ...

Anonim dedi ki...

SERDENGEÇTİ
YA BEN ANLATAMIYORUM.
YARGITAYA GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMEYE TAAHHÜDÜ VERİRSEN
O TIPIŞ TIPIŞ YARGITAYA GİDER
YANİ EN BAŞTA SORDUĞUNLA SON YAPTIĞIN AÇIKLAMA ARASINDA BİR BENZERLİK VARMI
SEMOONE

Anonim dedi ki...

AYRICA CÜNEYT BEY YARGITAYDA OLAN DOSYALAR YÜZÜNDEN TAHLİYELERDE SIKINTI YAŞANDIĞINI BU İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE İTİRAZIN BEKLEDİĞİNİ YAZMIŞTI YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM
BİR AKSAMA OLDUĞU BELLİ

Anonim dedi ki...

selam arkadaşlar
benim bir sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim.bugün itibariyle kesinleşmiş 15.000 tl lik bir cezam çıktı.
mahkeme kararını bugün aldım.temyize göndermek için ne yapmam gerekiyor.
birde karaı bugün aldığım için ititaz sürem bugünden itibaren mi 7 gün
yardımedermisiniz lütfen
teşekkürler

Anonim dedi ki...

yargıtaydan dosyayı geri istediğini yazarsanız bir kaç ay içinde geri geliyor dosya iadesi istenmesi gerekiyor tekelbufe

Anonim dedi ki...

arkadaşlar aynı durum bizim de başımızda abim şu an cezaevinde dosyası da yargıtay da,asliye ceza mahkemesi tahhütümüze ret cevabı verdi biz de iki gün önce ağır cezaya itiraz da bulun duk inşallah yarın belli olacak tahliye edeceğini sanıyoruz,bekliyoruz.dosyası yargıtay da olup ta tahliye edilen varmı acaba aranız da.

Anonim dedi ki...

C.H.P YASANIN ,ANAYASA MAHKEMESİNE TAMAMINIMI GÖTÜRECEK YOKSA HAPİS CEZASINI DÜZENLEYEN 5.MADDENİN İPTALİ YÖNÜNDEN Mİ GÖTÜRECEK BİLGİSİ OLAN VARMI BU KONUDA

Anonim dedi ki...

91 NODA YAZAN ARKADAŞ ABİNİZ TAHLİYE OLURSA YADA BAŞKA GELİŞMELER OLURSA LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN. AYRICA SİTE YÜNETİCİLERİ NEDEN ARTIK SORULARA CEVAP VERMİYORLAR ANLAMADIM KONU HAKKINDA BİLGİLERİDE OLMASA EN AZINDAN BİLGİMİZ YOK DİYEBİLİRLER. SERDENGEÇTİ...

myway dedi ki...

sayın serdengeçti

söylediklerini anlayabiliyorum fakat bu durumda nasıl bir çözüm bulunur yorum yapmak çok zor...kanunun taahhütle ilgili maddesi çok açık ama çıkarılan kanunlar rastgele çıkarıldığı için ve son dakka önergeleri ile içinden çıkılmaz hale getirildiği için bunlar yaşanıyor...

üstünde düşünülmeden dakikalarda verilen kararlar ne yazık ki insanların hayatında onarılması imkansız hasarlar açıyor...eminim senin durumunda olan birçok insan vardır...benim yorumum yargıtay biran evvel bir içtihat çıkarmazsa bu kaos devam edecek gibi görünüyor...

diyecek başka söz bulamıyorum...

my way

tarkan dedi ki...

arkadaşlar ,

devamlı site yöneticilerine serzenişte bulunmayın.
şu an ortada bir kaos var her mahkeme kafasına göre karar veriyor. izmir cumhuriyet savcısının bizim avukata bugün söylediği aynen şu :

uygulama açısından ancak bu kadar kötü bir yasa çıkabilir....daha kötüsü olamaz. eşitlik ilkesinin uygulanmsına imkan yok.....

eğer bu ülkenin savcısı bile aklı karışmışsa site yöneticilerinin herhangi bir yanlış yönlendirmeye maal vermemek için sessiz kalması çok doğal.

şu an yapılacak 15-20 gün daha beklemek.
mahkemeler taahhütlerin belirsiz olmasından oldukça rahatsız.savcılıklar faiz hesabından ben anlamam diyor mahkemelerde büyük ihtimal bilirkişi filan talep edecek, dolayısı ile bilirkişini hesabına biz itiraz edeceğiz filan ....olay böyle uzayıp gidecek....

Anonim dedi ki...

sayın yetkililer sizden yardım istiyeceğim amcaoğlum işi bozulduğu için benim üzerine şirket açtı benle ilgisi yok ben ona bu şirketle ilğili vekalet verdim ben uşaktayım o izmirde bu meyanda işler bozulmuş yazdığı çekler karşılıksız çıkmış benim haberim yok taki tesadüfen öğrendiğim bana bu iş yüzünden hapis cezası çıkmış kendisi sana bir şey olmaz imzayı ben attım diyor ama burda sorduklarım o kurtulur vekaletle imzaya af geldi sen kurtulamassın diyorlar burda kimse bir şey bilmiyor işimi gücümü bıraktım akrabamın evinde saklanıyorum bu işten kurtulmak için ne yapmalıyım.kanuni yolu bilen varsa ALLAH RIZASI İÇİN yardım etsin ALLAHA EMANET OLUN .ERHAN

zeynep aslı dedi ki...

sn erhan ,

herhalde çekler eski tarihli ve siz hiç bir aşamada davaya müdahi olmadıysanız bir avukat tutun ve imzanın size ait olmadığının itirazını yapın. eski yasa lehinize olduğundan cezadan kurtulursunuz.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR HANGİ İLLERDE EN FAZLA KARŞILIKSIZ ÇEK ÇIKMIŞ BUNLA İLGİLİ BİR VERİ VARMI

Anonim dedi ki...

sayın ZEYNEP hanım çeklerin mahkemesi 2008 de 2009 da sonuclanmış bizim burda bilmiş bir avkat var ceza kesinleşmiş olmaz git taksit yap diyor.

zeynep aslı dedi ki...

sn erkan ,

avukatlar herşeyi hazır istiyorlar. Bence başka bir avukat bulun. kesinlikle hallocaktır.

Anonim dedi ki...

sayın 71 ve 82 de yazan arkadaş 7 de konunuzla ilgili acıklama var

Anonim dedi ki...

YARGITAY DA DOSYASINDA TUTUKLAMA OLAN ARKADAŞLARA BİLGİ;

YENİ KANUNA VEYA ESKİ KANUNA GORE LEHİNİZE DURUM VARSA;SIRSIYLA YAPILMASI GEREKENLER;
AVUKAT TAKİBİ OLURSA İŞLEMLERİNİZ DAHA CABUK OLUR.
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA SUÇSUZ OLDUGUNUZU İSPAT EDECEK BİLGİ VE BELGELERLE ŞİRKET KAYITLARI ,BANKA EVRAKLARI,VEKALATNAME, VS.DURUMUNUZU HAKLILIGINI BELİRTEN BİR DİLEKÇE İLE İNFAZIN DURDURULMASI İÇİN BAŞVURUCAKSINIZ,(POSTA İLE OLABİLİR) ,HAKKINIZDA KARAR VEREN MAHKEMEYE DE AYNI EVRAKLARI POSTA İLE GONDERECEKSİNİZ,POSTA İLE GİDEN EVRAKLARINIZI PTT NİN SİTESİNDEN BARKODLA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
BU EVRAKLARIN GONDERİLMESİNDEN SONRA AVUKATINIZ TAKİP EDERSE CABUK BİR SEKİLDE DOSYANIZ SAVCILIK TARAFINDAN İŞLEMLERİ ÖNE ALINARAK GEREKLİ İNCELEMELERDEN SONRA İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GONDERİLİR,İLGİLİ CEZA DAİRESİNE GİDEN DOSYANIZ İÇİN AVUKATINIZ İLGİLİ TETKİK HAKİMİNE İTİRAZINI YAPAR VE HAKLI OLDUGUNUZ TESPİT EDİLİRSE İNFAZINIZ DURDURULUR,İSLEMLERİ AVUKAT OLMADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ FAKAT KISA ZAMANDA OLMAZ,HAKİMLE GORUSMEK VE DOSYANIZA YENİ LEHE OLAN BİLGİLERİ ANCAK AVUKATINIZ YAPABİLİR,SUCUNUZ YOKSA VE GERKLİ BELGELERİ SUNARSANIZ,YARGITAYDAKİ SONUCU BEKLEMEDEN İNFAZINIZ DURDURULUR ,MAHKEMENİZ AYRICA DEVAM EDER,KESİNLİKLE COK KISA ZAMANDA SONUÇ ALIRSINIZ,
YAGIYA VE ADALETE GÜVENİN,HAKİMLARİMİZ VE SAVCILARIMIZ KANUNLAR DOGRULTUSUNDA KARAR VERMEK ZORUNDALAR,YARGININ VE ADLİ KOLLUK GOREVLİLERİN HEPSİ GOREVİNİ YAPMAK ZORUNDADIR,HERKESİN HESAP VERECEGİ BİR KURUM VARDIR,HAKLI İSENİZ ADALET MUTLAKA YERİNİ BULACAKTIR.HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

Anonim dedi ki...

sn ERHAN

panik yapacak bir şey yok. Sorun kusura bakmayın ama bu sayfalarda yazılanları ve mahkeme kararlarını okumayışınızda.

Vekalet suçu artık yok. sizin yargılandığınız dönemde siz suçsuz iken yeni yasada sizin gibi olan biri takrar aynı olaydan dolayı suçlanamazsınız.

Zeynep hanım imzaya itiraz edin diyor, ama niye diyor ortada bir imza sorunu yok.

zeynep aslı dedi ki...

sn 103,

ceza sn erhana çıkmış......

Anonim dedi ki...

sn 89

7 gün süre var itiraz için, sakın atlamayın, direk yakalama çıkar, aman

Anonim dedi ki...

sayın 103 sorun imza benim değil vekalet verdiğim amca oğlumun ona bir şey olmuyor ben ona iyilik yaptım ondan kötü duruma geldim.

Anonim dedi ki...

Sn erhan

çek limited şirket çekimi?

Anonim dedi ki...

Sn zeynep hanım

imza ya itiraz edin demişsiniz. Hangi imzaya itiraz edecek, ortada kendi imzası yok, amcası imzalamış ve adamın vekaleti var.

myway dedi ki...

sn erhan

söylediklerinizden anlaşılan şirket yok ve işletme gerçek kişi adına yani sizin adınıza çekte sizin adınıza ve vekalet vermişsiniz...

bu durumda dava hem size hemde imzayı atana açılmış...5941 sayılı kanuna göre vekaleten imza attığı için diğer şahıs cezadan kurtulur...fakat sizin adınıza çıkan ceza için yapacak birşey olmaz...ya taahhüt verirsiniz...ya da bir çoğumuzun yaptığı gibi yargıtaydan çıkacak bir kararı beklersiniz...

my way

zeynep aslı dedi ki...

sn 108,

çekin üzerindeki imza sn erhana ait değil.
3167 nolu yasa cezayı çeki imzalayana verir.
büyük ihtimal mahkeme bankadaki imza örnekleri ile çekin üzerindeki imzayı karşılaştırmamış.

bu kadar uzatmanıza gerek yok sn erhan burada yazılan yorumlardan kendi için doğru olanı bulacaktır

Anonim dedi ki...

YARGITAY( ) CEZA DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA'NA
Sunulmak üzere
........ASLİYE CAZA MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA
...........


Dosya no:2010/...E
2010/ K

TEMYİZ EDEN(ŞÜPHELİ):.....
ADRES :
SUÇ : Karşılıksız çek

KONU : Süre tutum Dilekçesidir (..
..As Ceza Mahkemesi'nin
2010/...E ve 2010...K sayı-
lı İlamının BOZULMASI istem
lidir)


TEMYİZ SEBEBLERİ
Yerel Mahkemece karşılıksız çek sebebi ile hakkımda mahkumiyete dair kararın kanuna ve usule
ayjırı bulduğumdan bozulması dilegiyle süresi içerinde temyiz ediyoruz.
Mahkemenin gerekçeli kararı tarafıma tebliğ edildiğinde gerekçeli temyiz sebeblerini sunacağımdan iş bu SÜRE TUTUM DİLEKÇESİNİverme gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ : Arzettiğim sebeble,Yerel mahkeme gerekçeli kararı tebliğ edildiğinde gerekçeli temyiz sebeblerimi sunmak üzere Yerel Mahkeme kararının BOZULMZSINI talep ederim.Saygılarımla..
tarih

Şüpheli
...................
imza

89 da yazan arkadaş önce bu dilekçeyi ver
sonra gerekçeli karar geldikten sonra temyiz dilekçesini vereir .bunda zaman kazanırsı

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ DOSTLARIM çek ltd çeki şirket benim üzerine kurulu müdürde benim fakat şirketin manevi sahibi benim amcaoğlum ben ona vekalet verdim ve memleketime gittim hiç bir gelişmeden haberim olmadı kendi üzerine şirker kuramadığı için benim üzerime kuruldu işlede hiç alakam yok fakat o benim vekaletimle iş yürüttüğü için vekaletle imza atanlar kurtulmuş kabak benim başıma patladı tek kabahatım işini düzeltsin diye iyilik yapmam gerçi oda bana yapardı ama kıymeti yok.erhan

zeynep aslı dedi ki...

sn my way

erhan 3167 nolu yasadan faydalanacak. sonuçta onun için lehe olan yasa 3167. yanlış mı?

Anonim dedi ki...

sn zeynep

neyi uzatıyorum, alakasız konuşuyorsunuz. anlaşılan çek gerçek kişi çeki şirket çeki değil. Böyle ise yapacak bir şey yok, erteleme hakkını kullanacak.

İmzaya filan itiraz edemez.

103

Anonim dedi ki...

sn erhan

çekiniz ltd şirketi çeki ise ve vekaleten amcanız imzalamışsa siz ceza almazsınız. Avukatınız açsın bir dava yargıtaydan döner.
Bu çok net.

zeynep aslı dedi ki...

sn 114

söyleyecek başka bir sözüm yok ben konuyu kapatmıştım

Anonim dedi ki...

sayın 103 çek şirket çeki.erhan

myway dedi ki...

zeynep hanım

yasa maddesinde 3167 de ve 5941 de çek hesabi sahibi için ceza öngörülmüş...

2) Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir. Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

3167 sayılı kanundan dolayı eğer dava sadece vekaleten imza atan kişiye açılmış olsaydı...6 ay süre dolacağı için tekrar dava açmak mümkün olmayabilirdi...fakat anladığım kadarıyla açılmış ve hem hesap sahibine hemde çeki imzalayana ceza çıkmış...sorun burada...

my way

Anonim dedi ki...

sayın MY WAY dosyanın iki tanesinde üç tane ceza vermişler bir şirkete iki bana üç amcaoğluna birde bu davalar hepsi izmirde oluyor anlıcağnız ne varsa vermişler peki şirkete çıkanlar ne olur erhan

Anonim dedi ki...

birde sayın my way ben ne banka gördüm ne çeki gördüm sadece şirket benim amcaoğluda vekaletle bankaya gitmiş hesab açmış çek almış bana hala o banka nerde deseler yerini falan bilmem.erhan

tarkan dedi ki...

sn my way ,

3167 nolu yasa yürürlüke iken aynı çekten hem şirket sahibine hem vekaleten imza atana ceza çktığı dosyalar olmuştu. böyle durumlarda yeni yasa yürürlüğe girdiğinden beri şirket sahibinin cezadan kurtulması çok zor.
acaba sn erhanın durumunda ceza hem kendine hemde amcasına mı çıkmış?
eğer ceza sadece kendine çıktıysa imzalayan kendisi olmadığından cezadan kurtulabilme olasılıpı var diye düşünüyorum

myway dedi ki...

sn erhan

çek eğer şirket çeki ise sizde o şirketin müdürü iseniz...ve adınıza dava açıldı ve ceza çıkmışsa durum farklı değil...yukarıya yasanın 5.maddesinin 2.fıkrasını kopyaladım...çek karşılığını hesapta bulundurmakla yükümlü kişiler orada yazıyor...anladığım kadarı ile şirket müdürü olarak vekalet vermişsiniz dava hem size hemde vekaletle imza atan kişiye açılmış...durum pek farklı görünmüyor..

my way

zeynep aslı dedi ki...

ceza her ikisine de çıkmış sa sn erhanın kurtulması zor. amcaoğlu kurtulur

Anonim dedi ki...

ANLAMADIĞIM BİR ŞEY VAR ŞTİ ÇEKLERİNDE ESKİ YASAYA GÖRE VEKALETEN İMZA ATANLARA CEZA CIKIYIORDU VE ADLİ PARA CEZASI CIKIYORDU ŞTİ SAHİBİNE ADLİ PARA CEZASI CIKMIYORDU ŞİMDİ YENİ YASAYA GÖRE VEKALETEN CEK İMZALAYAN ADLİ PARA CEZAsından kurtuluyor şti sahibide eski yasayA göre kurtuLuyor.BURDA BENMİ YANLIŞ ANLADIM ACABA..??Yani her ikisininde ceza almaması lazım YANILIYORMUYUM???

myway dedi ki...

sn erhan

tck 5 yürürlükte olduğu için şirkete sadece çek hesabi açma yasağı verilir...vekaletle imza atan kişi 5941 e göre kurtulur...diğerleri aynen kalır...

sn tarkan

hesapta parayı bulundurmakla yükümlü olan kişi olduğu için eğer ceza almışsa yeni kanunda lehe bir durum olmaz diye düşünüyorum...fakat eğer sadece şirkete dava açılıp ortaklara açılmamış olsa idi... yukarıda anlatmaya çalıştığım 6 ay süreden dolayı tekrar dava açılmayabilirdi...

my way

Anonim dedi ki...

sayın ZEYNEP HANIM SAYIN MY WAY hep insanlar ve biz bilmiyoruz şimdi kime sorsan çeke imza atmayana ceza yok derler 5941 öncesi bugün biri ile konuştum adli para cezasından bahsettim adam tüccar hemde büyüğünden hayır devlet benim parama el koyamaz diyor bal gibi alıyor dedim olmaz devleti mahkemeye veririm diyor güldüm işte böyle başa gelince anlaşılıyor ben şimdi bu işin böyle olcağını bilsem böyle bir işe kalkmazdım ama sizler bu işin artık hocası oldunuz o zaman ben erteleme baş vurusu yapayım üç kuruşluk işim var bari ondan olmayım İLGİNİZE YOL GÖSTERİŞİNİZE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ERHAN

myway dedi ki...

erhan

bence bir yargıtay iitihatı çıkana kadar beklemende fayda var...en azından 1 nisan 2010 tarihine kadar taahhüt için süre var...gene sen bilirsin ama benim fikrim bu...

my way

Anonim dedi ki...

PEKİ MY WAY BEKLİYECEM İŞİMİZ ZOR AMA ALLAH ÇOK BÜYÜK ERHAN

tarkan dedi ki...

sn erhan,

umarım anayasa mahkemesinden iyi bir karar çıkar hepimiz kurtuluruz

Anonim dedi ki...

sn erhan, sn my way

Ben byük bir ltd ştinin gn. md olarak imzaladığım binlerce çekten sonra, yanlış yatırım kriz vs ödenemyen 45 adet çek ki toplamı 4 trilyondan fazla hepsinden ceza aldım. İlgiçtir, firma yönetim kurulum başkanı ve şirket müdürüne onlarca davaya rağmen 1 çekden bile ceza almadı. Bu blogda 11 aydır mücadele veriyorum. Ve aynı çekde hem vekaleten imza atana hemde şirket sahibine aynı anda ceza verildiğini bir iki kere bu form da duydum.

Aynı çek tek imza ama çift ceza bu mümkün değil gibi geldi. sn myway bilginize saygım var ama sn erhan çabuk pes etmeyin bu konuyu tekrar bir araştırın.

Saygılarımla

103

mustafa dedi ki...

SYN ERHAN KARDEŞ AZ COK HEMŞERİM SAYILIRSIN.NE ZAMAN DIR BAZI NEDENLERDEN YAZMIYORDUM.
KONU:VEKALETEN ÇEK İMZALAMA DA ŞUÇ TEŞKİL EDİCİ KİMDİR

5941 NOLU YASANIN 5.MADDESİ 3.FIKRASINA GÖRE

Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.
BURDA ŞU DEMEK SEN AKRABANA VEKALET VERMİSSİN.BU DEMEK OLMUYORKİ BANKAYA AÇILAN HESAP YADA ALINAN ÇEKLER SENİN ADINA DEĞİL.SEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN 1.GERÇEK KİŞİSİN VEKALET VERDİĞİNDEN BELLİKİ ŞİRKET MÜDÜRÜSÜNDE.BURDA AKRABAN HER NE HALUKARDA OLURSA OLSUN VEKALETÇİ OLDUĞU İÇİN BİR ŞEKİLDE YIRTAR.SADECE ÇEK HESABI AÇMAMA CEZASI ALIR.BANKA SİZİN ŞİRKETE CEK VERİRKEN SENİN VE ORTAĞIN ADINA AÇAR VEKALET VERDİĞİN KİŞİYİDE MUHATTAB BİLİR.YANLIZ KANUN SENİ MUHATTAP BİLİR.
KARDEŞ BİRAZ BEKLE YAKALANMA.YANLIZ AVUKATIN VARSA AÇILAN DAVALARI İZLE ARKADAŞLARA TAM DETAYLI BİR BİLGİ VEREBİLİRSEN TAM CEVABINI ALACAĞINA İNANIYORUM.SANADA ALLAH KOLAYLIK VERSİN

myway dedi ki...

BASIN DUYURUSU

* 21 Ocak 2010 Perşembe günü yapılan Mahkeme toplantısında görüşülen, Mahkememizin 2009/52 esasında kayıtlı bulunan ve Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile İzmir Milletvekili K. Kemal ANADOL’un açmış olduğu iptal davası hakkında;
26.6.2009 günlü, 5918 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;

1- a) 7. maddesiyle 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinin (3) numaralı fıkrasının değiştirilen son tümcesinde yer alan “ … halinde …” sözcüğünün İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

b) “ … halinde …” sözcüğünün önünde yer alan “… savaş ve sıkıyönetim …” ibaresinin 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince İPTALİNE, OYÇOKLUĞUYLA,

c) İptal edilen bölümlerin yürürlüğünün durdurulmasına, OYÇOKLUĞUYLA,

2- Geçici Madde 1’de yer alan “… ve 250 nci …” ibaresinin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,
karar verilmiştir.
anayasa mahkemesi sitesi alıntıdır.

Anonim dedi ki...

yargıtayda olan çek dosyasından tutuklu olamazsınız çünki kesinleşme yargıtay sonrası onanırsa olur hapse döner başka bişey olmasın yargıtaydan onaylanıp dosya gerimi gelmemiş nedir acaba...

cek magduru dedi ki...

ARKADAŞLAR NAÇİZANE BİR FİKİR ARANAN ARKADAŞLARINDA TAAHHÜTLERİNİ HAZIRLAYIP CEBİNE KOYUP.GENİŞ BİR KATILIMLA ANKARADA BİR GÖVDE GÖSTERİSİDE BİZ YAPALIM ANCAK ÖNEMLİ FAKTÖR ARANAN ARKADAŞLARIN CİDDİ ANLAMDA HALA NE YAPACAKLARINI BİLEMEDİKLERİ GERÇEĞİ VAR.ÖNCELİKLE KAÇAN ZATEN ÇOKTAN KAÇMIŞTIR ARANDIĞININ HARİCİNDE HİÇBİRŞEY BİLMEDİĞİ GERÇEĞİDİR BU BÜYÜK SAYIDAKİ ARKADAŞLARA YARDIMCI OLABİLECEĞİM KONULARDA BİRAZDA BEN FİKİR VERMEK İSTİYORUM .1.HERŞEYDEN ÖNCE ARKADAŞLAR ESAS KARAR.NO:VE İLAMAT NO:LAR TAAHHÜT VEREBİLMENİZ AÇISINDAN BİLMENİZ GEREKİYOR BUNLARI DAVANIZIN AÇILDIĞI VEYA AÇILABİLDİĞİNİ ZANNETTİĞİNİZ ADLİYENİN İNFAZ MASASINI TELEFONLA ARAYIP SORUN AD SOYAD BİLGİ VERİYORLAR BİLGİNİZE.DAHA SONRA DETAYI İLE ÖRNEK TAAHHÜTNAMEYİ YAYINLAYIP NASIL BİR YOLLA NEREYE İÇİNİZ RAHAT VEREBİLECEĞİNİZİ YAYINLAYACAĞIM.BEN BU KONULARDAN SİTEDE AÇIK FİKİR BULAMADIĞIM İÇİN ARAŞTIRIP SAVCILARDAN FİKİR ALARAK YOL İZLİYORUM SADECE ZAMAN KAZANMAK İÇİN YAVAŞ DAVRANIYORUM ANCAK YAPILMASI GEREKENİ NET AÇIKLAYACAĞIM GERÇEK ÇEK MAĞDURLARINA SEVGİLER SAYGILAR.cekmagduru@gmail.com

Anonim dedi ki...

İLGİNÇ BİR VAK'A OKUYUNUZ

ARKADAŞLAR 2008 YILINDA BENİM UZUN SÜREN İŞ SEYAHATİMDE BEN YOKKEN ÇEK VERİLMESİ VE MAL ALINMASI GEREKLİ OLDUĞU BİR ANDA İMZAM LAZIM OLMUŞ VE MUHASEBE MÜDÜRÜMÜN AKLINA GELEN BİR ÇÖZÜMLE İMZAMIN KAŞESİNİ YAPTIRARAK ÇEKE BASMIŞ VE ÇEK KULLANILMIŞ , VERİLMİŞ ANCAK ÖDENEMEYİNCE DAVA AÇILMIŞ VE ŞİRKET YETKİLİSİ OLARAK BANA CEZA ÇIKMIŞ YANİ ÇEKTEKİ İMZA KAŞEDİR , BANA AİT DEĞİL VE BENİM İMZAMIN KAŞESİ ,MÜDÜRÜMDE ŞİMDİ ÇALIŞMIYOR BU YASADAN İSTİFADEM OLURMU. MÜDÜREDE ŞİMDİ ULAŞAMIYORUM BİR YORUM YAPABİLİRMİSİNİZ... İZMİRLİ MİMAR

cek magduru dedi ki...

MUHTEMELEN AĞIRLIK BULUNDUĞU İL HARİCİNDE BAŞKA BİR İLDE DAVASI GÖRÜLEN ARANA ARKADAŞLARA.
…………….ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE
İnfaz Dosyasına gönderilmek üzere.
………. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE(bulunduğunuz ildeki herhangi bir asliye ceza)
TALEP KONUSU : 5941 sayılı çek kanununun geçici 2 maddesine göre düzenlenen
TAAHHÜTNAME
İLAMAT NO :
ESAS NO :

TALEPTE BULUNAN : (ad soyadınız)

TALEP KONUSU : 5941 sayılı çek kanununun geçici 2/b maddesi uyarınca taahhütnamenin sunulması ve hakkımdaki kovuşturmanın durması / hükmün infazının ertelenmesi / durdurulması ve tahliye talebimdir.
TALEP TARİHİ :(taahhütnemeyi vermeyi düşündüğün tarih)
TALEP : Mahkemenizin yukarıda esas ve karar numarası ile hakkımda kovuşturma başlatılmış / cezaya hükmolunmuştur.
5941 Sayılı çek kanununun 6. Maddesi hükmünde belirttiği üzere karşılıksız kalan çek bedelinin üzerinde yazılı düzenleme tarihine göre işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte aşağıda sunduğum ödeme planına uygun olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.
5941 Sayılı kanunun 2. Maddesi ve 5275 Sayılı kanunun 98. Maddesi gereğince hakkımdaki kovuşturmanın durması / hükmün infazının ertelenmesi / durdurulması ve tahliye edilmeme karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

ÖDEME TAAHHÜDÜM:
5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 1/3 ünü .02 Şubat 2011 tarihine kadar.(ÖRNEK)
5941 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 2/3 ünü .02 Şubat 2012(ÖRNEK) tarihine kadar ödemeyi taahhüt ediyorum.

ÖDEME PLANI:
ÇEK BEDELİ:2000.TL.(ÖRNEK)
1 YIL.ÖDENECEK MİKTAR: toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 1/3 ünü 02 Şubat 2011 (ÖRNEK)tarihinde bir defada.
2 YIL ÖDENECEK MİKTAR: toplam miktarın ve Temerrüt faizlerinin 2/3 ünü 02 Şubat 2012 (ÖRNEK)tarihinde bir defada.
Ödeyeceğimi TAAHHÜT Ederim.
Adı Soyadı :
Tebligat Adresi :
Tarih :

İmza :

myway dedi ki...

sn izmirli mimar


bir ıslak imza vakası daha adli tıpa gidecek desenize...)))

my way

Anonim dedi ki...

SAYIN my way,
ANLAMAM AÇISINDAN BİRAZ DAHA AÇARSANIZ MEMNUN OLURUM ÖNERİNİZİDE RİCA EDİYORUM.. İZMİRLİ MİMAR

Anonim dedi ki...

sn izmirli

İmzayı yani kaşeyi kabul ettiyseniz yeni yasada size göre lehte bir durum yok.

sizin imzaya yani kaşeye itirazınız asıl yol

myway dedi ki...

sn izmirli mimar

inanın bu konuyu hiç düşünmedim...ama dedim ya bu kadar açıkkonularda bile kaos yaşayan mahkemeler böyle bir durumda ne karar verirler kestirmek için kahin olmak lazım...fakat dediğiniz gibi çok ilginç ve üstünde düşünülecek bir konu bence...

my way

Anonim dedi ki...

SAYIN my way, ve diğer yorum yapan dostlar..
Haklısınız benimde aklıma türlü şeyler geliyor gerçi makemede gıyabımda karar verilmiş ama ,hakim bu seferde sen dolandırıcılık yapmışsın derse mağruriyetten dolandırıcılığa terfi ettirirler alimallah insanı.Yağmurdan kaçarken doluya tutulmakta olabilir o yüzden yeniden yargılanma hususunda düşünmekteyiz.! izmirli mimar...

cek magduru dedi ki...

Yoğunlukla vekaleten çek imzaladım sözleriyle karşı karşıya gelmeye başladık (inşallah site amaç dışına çıkmıyordur)vekaleten çek imzaladım.muhasebeciydim,resmi müdür değildim ama müdür maaşı alıyordum.,yöneticiydim,vs lütfen?muhasebeci,müdür,yönetici.şirketin sahibi amet,memet parayı o alsın sen safsın çıkarın olmadan çek imzala neden? onu bi geçin biz esnaflık yaptık battık. siz batan değil şirket sahibi tarafından .eğer cahilseniz ? dolandırılansınız şu kefeleri bir ayıralım artık. sitede esnafdan çok bu tür sesler yükselmeye başladı şirket,şirket bu neya bu memlekette darbeyi esnaf yedi esnaf internet bulup burada sesini bile duyuramıyor bundan aylar önce 3,4 kişinin adı geçiyordu herkes sahtede olsa bir takma isim uydursun dedim çok bilmişler ID.PROXY lerden bahsetti sanki her milletvekili bunları biliyormuş gibi tabiki bakan 2000 kişi der ama şimdi görüyorumki ancak değişik kullanıcı adıyla belki yüzlerce yorumlar gelmeye başladı biraz daha lütfen GOOGLE kaydolun isterseniz hepsi sahte olsun ama lütfen olun saygılar.

cerkeshan dedi ki...

hrks selemlar izmirlinin sorunu ilginç ama olayı çözen muhasebecimiydi müdür tebrik etmek lazım çözüm insanı imzaya itiraz edmişsindir inşallah

cerkeshan dedi ki...

yeni bi karar varmı ulaşmamız gereken biyer veya arancak filan biyer bir iki gündür burda degildim

cerkeshan dedi ki...

magdur kadeş bakan burda kaç kişi oldugunu önemsemiyor sanki elindeki resmi kayıtları bilmiyormu bu yalancılar millete oynuyorlar hks sokaktaki halk har yerde çeki af ettiler kurtuldunuz diyor hatta bide alacalı avukatlıgına soyunuyorlar ipler basın hükümetin elinde istediklerini istedikleri şekilde duyurup lanse ediyorlar

cerkeshan dedi ki...

daha dün duydum tarım dan sorumlu bakan olsa gerek gdo ürünleri şöyle kontrol edecegiz şöyle engelliyecegiz vb hemen hemen aynı anda başka bi kanalda yeni yönetmelige eklenen bir madde sayesin de yasaklanmış olan bir BEBE maması eklen bu madde sayesin de 40 gün daha ithal edilecek acaba kim ital ediyor niye 40 daha ilginç durum lar bunlar yalanı sindirmişler deri deri degil kösele olmuş

cerkeshan dedi ki...

ben dinliyemedim meclisde çay simit hesabını dinliyen oldumu tekrar dinleme imkanım var mı bilgisi olan varsa

Anonim dedi ki...

uzun zamandır canım sıkkındı fakat aksam anayasa mahkemesinin askere sivil yargı yasasını iptal ettiğini duyunca biraz moralim yerine geldi. darısı başımıza...

cek magduru dedi ki...

Önemli olanda oya bakan biliyorda milletin bilmediğini bildiği için yalan söylüyor biz burada.raslantıylada olsun siteye uğrayanlara duyuralım ve bu sayıda hiç küçünsenmeyecek derecede olabilir burayı bizler sanal alemdede tanıtıp alakasız sitelere ,forumlara bile adresi verebiliriz aslında enkolayı olduğunu düşünüyorum herkes gezdiği forumlara adresi yazsın.benim bildiğim yakınen tanıdığım milletvekili ilkokul mezunu binlerce ilkokul mezununa kurban? olsun adam interneti bırak bilgisayarı açmasını bilmez başkaları açacakta oda bu yorumları okuyacak biz bunlar tarafından yönetiliyoruz
sorunun bukadar derinine inmek gerekiyor ben hala ordayım saygılar.

Anonim dedi ki...

Şirket vekaletnamesi ile şirket adına karşılıksız çek keşide etme ile ilgili olarak davalar hep benim adıma açıldı. Mahkemelerimin hepsinden şirketin beraatına benim cezalandırılmama diye karar çıktı. Dolayısıyla da fatura hep bana kesildi. Temyize gidiliyormuş fakat daha önceleri mahkemeler ile ilgili herhangi bir tecrübem olmadığından dolayı bir dosyanın temyiz süresini kaçırmışım, çalıştığım şirket de bu konuda bana yardımcı olmadı.Yakalama çıktı gece evden aldılar ve hapis yattım. Diğer davalarım şu an yargıtay da temyizde. Araştırmalarımda yargıtay mahkemelerin kararlarını onaylıyormuş. Yargıtayda ki benim dosyalarıma zannederim sıra gelmek üzeredir. Sitenizde yayımlanan vekaletname ile şirket çeki keşide etme mahkeme berat kararı fotokopisini yargıtaydaki dosyalarıma ek dilekçe ile sunmam bana faydalı olurmu. Bunun haricinde bu konu ile ilgili yargıya ulaşan ve yargıtayda bozulan böyle örnek bir dava varmı. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. ALLAH HEPİMİZİM YAR VE YARDIMCISI OLSUN. Selamlar

Anonim dedi ki...

arkadaşlar günaydın
benim şişli 11.asliye cezada dosyam vardı.gıyabımda yargılama yapılmış.hiç bir duruşmaya katılmadım.mahkeme beraat vermiş.savcı da beraati beğenmediği için temyize göndermiş.
orada dosyası bulunan arkadaşların dikkatine..

Anonim dedi ki...

şirket ortağı değilim.çek davalarım için adana 15 asliye yeni yasadan yararlnmak isteğiyle av kanalıyla dilekçe verdim.red geldi.av ağır cezaya itiraz edildi bu gun red olduğunu öğrendim.ne yapabilirim bana lutfen yol gösterin.

Anonim dedi ki...

sn 151

biraz detay verseydiniz?

Şirket çekimi, imza, yetki durumu vs. gibi

selamlar

Anonim dedi ki...

sn 153
çek şahıs çekiydi.hatır için verilmişti.imza benimdi.ama duruşmalara haberim olmadığı için katılamadım.demekki hakimlerin düşünceleri değişmiyor.duruşmalara katılamama rağmen lehime karar vermiş.

Anonim dedi ki...

sn 154 siz vekaleten mi imzalamıştınız?

Anonim dedi ki...

SN 152

szinde anlığım kadarı ile vekaleten imza ama ortak ve ya şirketi müdürü değilsiniz ama talebinize red geldi ve ağır cezada reddetti değil mi

Hasan

Anonim dedi ki...

sn 155
kendi çekime kendim imza atmıştım.vekalet yok..

Anonim dedi ki...

SN 54

Hakimlerin bakışı değişmiyor demişsiniz daha nasıl değişsin, gerçek kişi çeki, imza sizin ama lehinize karar veriyor, daha ne yapsın

Hasan

Anonim dedi ki...

pordon 154 demek istedim

Anonim dedi ki...

sn 158
hakimlerin görüşü değişmiyor derken;kendince doğru olan kararı vermiş demek istedim.hakimlerin tamamına yakını tutuklama verirken bazıları kanunu farklı yorumlayarak bu şekilde veriyor.

Anonim dedi ki...

bugün bi sessizlik var sitede....

Anonim dedi ki...

ben inanıyorum ya yargıtay yada anayasa mahkemesi bu ucube yasaya dur diyecek..

Anonim dedi ki...

siteye yorum göndermek ve katılmak istiyorum selamlar m.t. kayseri

Anonim dedi ki...

cek şirket ceki imza benim arka ciro hanımın
mal para ilişkisi de yok şikayetciyle 3duruşma da 4nisana attı duruşmaya tebligat adresimi yolladım ne yapmamlazım teşekkürler

Anonim dedi ki...

arkadaşlar ben şirket ortagıyım şirket müdürü olmadığım için vekaleten çekleri imzaladım vekaleten imzaladığım için infazlarımın tamamı ben taahhüt vermeden durduruldu bilginize.

Anonim dedi ki...

sn 165, geçmiş olsun, sevindik sizin adınıza

Anonim dedi ki...

sN 164 Şirket ortağı ve müdürü iseniz zaten yapacak bir şey yok. Ciro atan eşinize zaten cezai bir durum yok. ama alacak davası onu da bağlayacaktır.

Anonim dedi ki...

166 ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ÖNEMLİ OLAN HERKESİN BİR ŞEKİLDE RAHATA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM.

Mehmet Kara dedi ki...

m.t kayseri

site iletişim bölümüne email adresini bırak lütfen. Birde blogger de bir hesap aç yorumların nickinle çıkar

saygılar

hasan dedi ki...

arkadaşlar konya chp il başkanıda sonuna kadar anayasa mahkemesi konusunda destek veriyo vede bunun için sürekli genelmerkezle görüşüyorlar inşallah chp gidecek artık bu kesinleşti sayın genel başkanımız deniz baykal ve millet vekillerimize sonsuz teşekkürler

Anonim dedi ki...

Sayın 165 ;

Geçmiş olsun sizin adınıza bizde sevindik, ancak alınan kararın gerekçesi ile birlikte sitede yayınlama şansınız varsa en azından diğer sizin durumunuzda olan arkadaşlarımıza bir örnek teşkil eder. Şahsen aynı durum beni de ilgilendirir.

Anonim dedi ki...

ŞAFAK SOY ÖNCE SEN KENDİNE BAK NE ÇEK MAĞDURLARINDAN NEDE HÜKÜMLÜ KADINLARIN SAĞLİKLARINDAN ANLARSIN SEN ÖNDE PARALARINI ALIP KANDIRDIĞIN KADINLARI DÜŞÜN VİCDANSIZ...

Anonim dedi ki...

CANIM DOSTLARIM dün sitemizde erhan bey diye bir arkadaşımızın feryadı vardı onada sayın ZEYNEP HANIM VE SAYIN MY WAY cevap verdi ben hergün genelde sitede yorumları takip ettiğimden "sonunda avkt olcam" buna benzer sorularla ilgili yorumlar aklımda kaldığından merak edip gerilere gittim orda SAYIN CÜNEYT BEYİN yorumlarını okudum CÜNEYT BEY DE bu konuyla ilgili akşam SAYIN MY WAY İN dediklerinin aksine çeke imza atmayanında ceza almayacağını söylüyor.KAYNAK 18 ARALIK 2009 SAAT 23.35 2 NOLU YORUM , 19 ARALIK 2009 SAAT 00.04 7 NOLU YORUM tabi ben bunları yazıyorum birdaha birdaha sizden ALLAH RAZI olsun siz bizim ne maaşlı avukatımızsınız nede memurumussunuz sizlerin yapmış olduğu insanlık hiç bir şeyle ölçülmez ben bunu yazmamda kastim hani belki CÜNEYT BEYİN bildiğibir yol vardır o açıdan yazdım bilgilerinize sunarım saygılarımla.iz.er

Anonim dedi ki...

Eski kanun da uygulama çeke imza atmayana ceza verilmiyordu çek eski tarihliyse ve de duruşmalardan habersiz olarak imza atmayana ceza verilmişse yeniden yargılanma talep edilmek
suretiyle bu ceza düşürülebilir. Ancak imzayı kim niye atmış mahkeme soruşturabilir. Netice
de başka türlü cezada çıkabilir. Y.Ç

Anonim dedi ki...

şafak soy kim? ne demiş

SELİM dedi ki...

11 aylık adsız yazışmalarımdan sonra artık isim kullanmaya karar verdim.

Mücadeleye devam

myway dedi ki...

3167 sayılı kanun

Madde 16 -
(26.2.2003 tarih,4814 sayılı kanunla değişik)
Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü
madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle
kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili
temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere,
çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Ancak
verilecek para cezası seksenmilyar liradan fazla olamaz. Bu miktar,
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesine
göre her yıl artırılır. Bu suçtan mükerrirlere, bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası verilir.

Bu suçun, organ veya temsilcisi tarafından tüzelkişi yararına işlenmesi
halinde özel hukuk tüzelkişisi hakkında da birinci fıkra uyarınca para
cezasına hükmolunur. Ayrıca yetkili temsilci tarafından yararına çek keşide
edilen hesap sahibi gerçek kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.

Mahkeme, ayrıca işlenen suçun niteliğine göre bir yıl ile beş yıl
arasında belirleyeceği bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili
temsilcilerinin çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına karar verir.
Yasaklanma kararı bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına bildirilir.

Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur.

myway dedi ki...

iz.er


bahsettiğiniz konu sanırım erhan bey idi...şirket ortağı olduğunu ve akrabasına vekalet verdiğini ve akrabası vekaleten imza attığından dolayı kurtulabileceğini söyledi...bu bilgilere dayanarak kendisinin şirket müdürü de olduğunu düşündüğümüzde dava açılmış ve cezayı almış...eskiden davalar şirkete, şirket müdürüne açılıyordu...sonuç olarak yargıtay içtihatı bazı konuları netleştirecek...

my way

Anonim dedi ki...

171 öncelikle teşekkür ediyorum ben mahkeme kararını almak için müracaat ettim fakat vermediler buradaki paylaştığım arkadaşlar olsa gerek verilen kararı ögrenebilmek için devamlı aradıkları için vermediler bende uyaptan baktırmayı düşünüyorum şuan sadece karar numaraları mevcut.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar sayın ofluoğlu çek mağduru bir arkadaşımızın davasın da izmir asliye cezada ki bir hakimin vermiş olduğu kararı yazmış ve hakim hakkın da suç duyurusun da bulunacağını yazmiş.kararı ben de hayretler için de okudum ve çok şaşırdım.lütfen okuyun ve sizde yorum yazıngerçek ten böyle bir karar çok yanlış.BİLHASSA ARANMASI OLAN ARKADAŞLAR OKUSUN.

Anonim dedi ki...

164 de cevap lütcfen
BENİM MENFİ TESPİT ACMAM LAZIM CEK ŞİRKET CEKİ
HANIMIN İSMİNE YAZILI HAMİLİ YERİ.ARKADA CİROSU VAR ALT İMZA BENİM ŞİKAYETCİ 12 ADET CEKİ SIRALI
ŞEKİLDE 2008 EYLÜL EKİM DE ERKEN İBRAZLA ARKASINI YAZDIRDI .ŞİRKET ORTAĞIYIZ 50/50 MÜNFERİDEN HANIMA BERABER SORUM MNTES DAVASINA GİDERSEM HANIMIN CİROSU PROPLEM OLURMU .SAHIS DAVAYI BANA ACTI 3 MAHKEME DE 4NİSANA ATTI BU SÜRECİ DEĞERLENDİREBİLİRMİYİM TEŞEKKÜRLER

Anonim dedi ki...

ÇOK ÇOK DEĞERLİ MY WAY BİZİMKİ ÇOK UZAKTA BİR DUMAN VAR ACABA YAĞMUR BULUTUMU DİYE SİZLERİ RAHATSIZ EDİYORUZ KİBARLIĞINIZA TEŞEKKÜR EDERİM.İZ.ER,,,,,DEĞERLİ MY WAY ALLAH BİZİM YANIMIZDA İNANIYORUM HEPİMİZ BU HAKSIZLIKTAN KURTULACAĞIZ BAKIN BİZİM GÜNAHIMI ALANLAR BİZE DOLANDIRICI DİYENLER BUGÜN TV KAMERALARI ÖNÜNE GEÇMİŞ BANA İFTİRA ATANLAR ALLAHINDAN BULSUN DİYE AĞLIYOR EEEE HİSARCIKLIOĞLU SEN BU KADAR İNSANIN AHINI ALDIN ANAMIN GÖZ YAŞI YETER O GÜN SANA ÇOK KIZMIŞTIM SANA YAZDIĞIM YAZIYI BİR PARTİNİN EDİRNE MİLLETVEKİLİ BİLE GÖRMÜŞ DUYGULANMIŞ ALDI YAZIYI KENDİNE MESAJ GELMİŞ GİBİ OKUDU BUGÜN O KAMERALAR ÖNÜNDE KIVRANMANDAN ALLAHIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KERE DAHA KABUL EDDİM YALNIZ KIRAVATIN YEŞİLDİ O YEŞİL ASKERİ YEŞİLMİ YOKSA MALUM SİYASETİN YEŞİLİMİ YİNE KIVIRDIN.. SAYIN MY WAY İNANIN PİYASA O KADAR KÖTÜKİ BİR ARKADAŞIMLA BU GÜN DERTLEŞİYORUZ 50 İŞÇİSİ VAR HEPSİ KALİFİYE ÜRETİM DURUK MALİYETİN ALTINDA PAZARDA FİYAT VAR O DA YETMİYORMUŞ GİBİ BİRDE ÇİNDEN MUADİL MALZEME GELMEYE BAŞLAMIŞ BEN NE YAPICAM DİYOR BU KADAR ÇEK VAR NASIL ÇIKCAM DİYOR BEN ÜZÜLME SANA BİR ADRES VEREYİM ORAYA GEL DEDİM NERESİ DEDİ BENDE ÇEKMAĞDURLARI COM. HEPİMİZİN BÜTÜN ESNAFIN SONUNDA TOPLANACAĞI YER ON BİN TEKEL İŞÇİSİ DİŞLERİNİ AĞRITTI AMA İKİMİLYON ÇEK MAĞDURU NERELERİNİ AĞLATIR BİLMEM SAYGILARIMLA.

myway dedi ki...

...182...

bu adaletsizliğin mutlaka son bulacağı konusun da hiç bir gün şüphem olmadı...tobb başkanına gelince erteleme maddesi için bu durumda ben bile çekimi ödemem demişti...

ve bizde yazmıştık defalarca adalet bir gün herkese lazım olur diye...şimdi nasıl feryad ediyor...bu yöneticiler görevlerini layıkı ile yapsa zaten hiç birimiz bu durumda olmayız...bu ülkede...dernek...oda...vs vs işlevlerini yerine getirse idi...şimdi bunları yaşamıyor olacaktık...

fakat ADALET ağır ilerlesede,elbette haklıyı bulacak...

my way

myway dedi ki...

...181...

erken ibraz demişsin çekler gününden önce yazıldı ise eğer sonuç beraat olur...evraklarda karşılık yok ise (fatura vs ) menfi tesbit davası da açsan iyi olur...

my way

Anonim dedi ki...

adamla hic bir ticari işim yok hic bir fat.ırs para mak yok.2008 9.10.ibrazediyör 11.12.2009da 1.2.3.4.5.6.7.8 ceklrinide tek dosya savcılık 12 defa cezalandırılmasına diyör iddanemesinde
ceklericin.teşekkürler

myway dedi ki...

....185...

gününde önce ibraz edilen her çek beraat olur...5941 sayılı kanuna göre...3167 ye göre her çek ayrı bir suç oluşturur... ibaresi var ve her çek için çek miktarı kadar ceza çıkması kanun da var...yani beraat sebebi erken ibraz olur...

my way

Anonim dedi ki...

Değerli arkadaşlar; yalnız ve yalnızca, buradayım demek içinmi?, bende birşeyler yaptım demek içinmi yazmalı ve yorum yapmalıyım. Elbetteki; hafta boyunca, eskisi kadar yoğun olmasada, yine kendimce haklı davamız için; günlerdir ve aylardır uğraştığımız, haklı davamız için, birşeyler yapmaya çalıştım. Özellikle; C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu hususunda. Bazı arkadaşlarımızın; lider konumundaki arkadaşlarımıza, ne yapıyoruz? ne yapmalıyız? neden sorularımıza yeterince cevaplar yok türünden soru ve sorgulamaları olduğunu görmekteyim. Değerli arkadaşlar; benden ve bizden daha çok emek ve çaba gösteren ve bilgili ve fazlasıyla sabırlı olan arkadaşlarımıza, bana göre; söylenecek, yani; eleştiri anlamında söylenecek, bir tek kelime ve cümle olabileceğini sanmıyorum. Bu arkadaşlar elbetteki; Değerli Cüneyt Hocam(Pirimiz), Emre Kardeşim, My Way, Sami Kal, Şimdilerde aramıza olmayan; Murat Yalçın, Deniz Gül, Hatice Kahveci ve ismini şu anda hatırlayamadığım, onlarca isim; bu haklı davamız için fazlasıyla emek, çalışma ve çaba sarfetmişlerdir. Ancak; hepimizin, sitemizden takip ettiği üzere, bu zor geçiş döneminde; C.H.P.'nin Anyasa Mahkemesine Başvurusuna kadar ve Y.C.G.K.'dan İnşaallah hayırlı bir karar çıkana dek, yapılacak başkaca bir şey yok gibidir. Bu gece; başkaca ne yazmalıyım bilemiyorum. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Allah; hepimizin yardımcısı olsun.Hasan(Barışçı)-Mersin

Anonim dedi ki...

ARAMASI OLAN ARKADAŞLARA DÜN İNEGÖL 2. ASLİYE CEZA HAKİMLİĞİNE DAHA ÖNCE ARANDIĞIM CUMHURİYET BAŞ SAVCILIĞI ARACLIĞI TAAHHÜTTE BULUNDUĞUMU BİRİ HARİÇ DİĞERLERİNİN KARARININ GELMEDİĞİNİ ANLATTIM. HAKİM BEY HEMEN İLGİLENDİ.GEREKEN TALİMATLARI VERDİ. ENGEÇ YARLN KARARLARI FAXLARIZ GİDEBİLİRSİN DEDİ.

SELİM dedi ki...

sn 185

menfi tesbit davası açsanızda açmasanız da ceza almazsınız. Ama alacak davasın da kendinizi nasıl savunacağınıza bağlı. çünkü ilşkinin ne olduğunu bilmiyoruz

Anonim dedi ki...

Sayın arkadaşlar yaklaşık 1 aydır sitedeki yorumları yazıları takip ediyorum. Ben de durumumu belirtmek istedim. Bir Limited şirketin hisselerini iki ayrı ortak olarak aldık. Ben %55 hisseye sahibim ve şirket müdürü oldum. Ben şirketi devraldıktan sonra işlerin kötü gitmesi sonucu çeklerin çoğu yazıldı. Fakat bu yazılan çeklerin tamamı hissesini devraldığım ortak tarafından imzalandı. Benim hiçbir çekte imzam yok ama ben şirketi devraldıktan sonra çekler yazıldığı için durumumun ne olacağını bilmiyorum. Bir de dün yazılan bir çek davası için savcıya ifade verdim ve durumumu anlattım ve savcı; çeki imzalayanın cezai sorumluluğu var dedi. Görüşleriniz nedir ?

park emlak dedi ki...

Genç adamın biri dermiş babasına her gün;
'Benim de dostlarım var, sendeki dost gibi'
Baba, itiraz eder:

'Olmaz öyle çok dost, hakikisi belki bir, belki iki.. Fazlasını bulamazsın gerçek, hakiki...'
Devam eder durur konuşma...
Aralarında başlar bir tartışma. Karar verirler bir sınava. Dostun hakikisini anlamaya...

Bir akşam bir koyun keserler ve koyarlar çuvala. Baba der ki oğluna, 'Hadi al bu çuvalı, şimdi götür dostuna'. Çuvaldan kanlar damlamakta, Sanki öldürmüşler de bir adamı koymuşlar çuvala. Dıştan böyle sanılmakta.

Delikanlı sırtlar çuvalı, gider en iyi bildiği dostuna, çalar kapıyı. O dost, bakar ki bir çuval, hem de kanlı, Kapar hızla kapıyı delikanlının suratına, almaz içeri arkadaşını. Böylece tek tek dolaşır delikanlı kendince tanıdığı sevdiği dostlarını. Ne çare, hepsinde de sonuç aynıdır.

Evlat geriye döner. Ama içten yıkılır... Babasına dönerek; 'Haklıymışsın baba' der. 'Dost yokmuş bu dünyada ne sana, ne de bana.. Baba 'Hayır evlat!' der, benim bir dostum var bildiğim. Hadi, çuvalı al da bir kere de git ona...

Genç adam, çuvalı sırtlar tekrar. Alnından ter, çuvaldan kanlar damlar... Gider, baba dostuna. Kabul görür, sevinir.

O dost, delikanlıyı alır hemen içeri. Geçerler arka bahçeye. Bir çukur kazarlar birlikte, Çuvaldaki koyunu gömerler adam diye, Üzerine de serpiştirirler toprak. Belli olmasın diye dikerler sarımsak...

Genç adam gelir babasına; 'Baba, iste dost buymus' diye konuşunca, babası; 'Daha erken, o belli olmaz daha. Sen yarin git O'na, çıkart bir kavga, atacaksın iki tokat, hiç çekinmeden ona, işte o zaman anlaşılacak, dostun hakikisi. Sonra gel olanları anlat bana...'

Genç adam, aynen yapar babasının dediğini, maksadi anlamaktır dostun hakikisini, babasının dostuna istemeden basar iki tokadı! Der ki tokadı yiyen DOST; 'Git de söyle babana, biz satmayız sarımsak tarlasını böyle iki tokada!'

JENARDİ dedi ki...

ARKADAŞLAR ANAYASA AYKIRI OLAN KANUNLAR KONUSUNDA BURHAN KILIÇA basinkulubu@hberturk.com
ADRESİNDEN ÇK KANUNU İLE ALAKALI MSJLAR ATALIM

Anonim dedi ki...

selim kardeş adamı dolandırmış değilim. hanımı
üzerine olan tapuyu benim hanıma verdi ben tapuyu vakıf banka teminata verdim krizcıkdı diye bir evim gitti bu evide sana geri verecem diyörum adam 2 ayın sonunu bile beklemedi evinin değ 35.40bin tl kurnaz ya benim eve 100bin
expertiv veriyörlar dedi emlakcıya bankalara 5binimi carptırdı tefeci 120bin cekimide aldı
ödeme gücümü kaybedince 12 cekin hepsini vurdurdu benim alnim ak 1milyön dölarım gitti bu krizlerde nakit hanım hollandalı yanlarına gidemedim öcaklarına ettim insanların 2senede birbattık yetişin demekten örayıda kapattık düştük bu kurnaz tefecilere şimdi hanıma bir işgelmesin diye önlemi almam lazım teşekkürler

JENARDİ dedi ki...

ŞUAN HABERTÜRKTE ANAYASA YA AYKIRI KANUNLAR KONUŞULUYOR basinkulubu@haberturk.com

Anonim dedi ki...

ankara 6-12-14 asliyelerden güzel cevaplar geldi arkadaşlar bilginize

Anonim dedi ki...

ankara asliyeden gelen iyi haberi açıklarmısınız?

mustafa dedi ki...

Arkadaşlar ikinci defa 180 DEKİ arkadaşın yazdıgı yazıdan dolayı ofluoğlunun bloğuna girdim.
Dikkatimi çekti orada bir arkadaş var. Erkan bu arkadaş resmen siteye hakim olmuş.Bakıyorum arkadaş hep benim kanatımca benim kanatımca diye cevaplar veriyor.Bakıyorum yazdıklarına hiç mi hiç hukuksal konuşmuyor.Bu arkadaş bir ara bizim sitede yazan arkadaşmı açaba.Kişİ yarın mahkemeye yada bir avukatın yanına gittiğinde erkanmı dedi diyecek acaba.LÜTFEN BİZİM SİTEMİZDE CEVAPTA BULUNAN ARKADAŞLAR COK TİTİZ DAVRANSIN.GERÇİ BİZİM SİTE BU GERÇEĞİN BİLİNÇİNDE.herkeze ALLAH rahatlık versin arkadaşlar.

Anonim dedi ki...

gbtde ve uyapta kaydım yoku. taahhüt vermeye gittim tutuklama kararın var deyip gözaltına alındım 6 saatte serbest kaldım ama işlemleri yakınım elden yaptırabildiği ve savcının hızlı çalışmasından dolayı lütfen dikkat edin taahhüte giderken

tote dedi ki...

Benim anlamadığım şey şu e devlet şifresi alıp hakkımızda olan davalar hakkında bilgi almak için açtığımız sayfa tam mansı ile çalışmıyor.
Mahkemem var ve yargıtayda ama onunla ilgili en ufak bir bilgi yok.
Yani kısaca pek sağlıklı olduğuna inanmıyorum ben bu sayfanın.

Anonim dedi ki...

Sayın 179;
eğer dava senin davan ise gerekçeli kararı sana mutlaka vermek yada ulaştırmöak zorundalar. sanırım adresine ulaştıracaklar ulaştığında eğer yayınlarsan herkes faydalanabilir.
Sayın 195;
6-12-14 Ankara Asliye cezalardan güzel cevaplar geldi demişsin, gelen cevapların içeriğini biraz daha açarsan ve de mümkünse karar nolarıyla birlikte verirsen benzer sorunları olan arkadaşlarımız faydalanır.

Can

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 383   Yeni› En yeni»