Yargıda Suç Var Ceza Yok, Ceza Var Suç Yok Dönemi!

Tazyik hapsi, Savcılık ve Hakimlik oyunu. Denetimli serbestlik, İİK 340. tazyik hapsi           Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Fakat ağır iş yüküyle ezilen üstelik uzmanlaşmamış kadrosuyla Türk yargısının ceza ve adalet sistemi "Suç var Ceza Yok - Ceza Var Suç Yok" dönemine girmiştir.

          Toplum düzenini, kişi hak ve hürriyetlerini, kişinin bedensel bütünlüğünü, onurunu korumak, sokakta asayişi sağlamak açısından çok önemli bir fonksiyonu olan; yaralama, sövme, hırsızlık, tehdit, cinsel taciz, şantaj, dolandırıcılık, hürriyeti tahdit, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, çevrenin kasten kirletilmesi, sağlığa zararlı gıda maddesi yapmak ve satmak, zehirli madde imal ve ticareti, özel belgede sahtecilik, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övmek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, memura mukavemet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, suç delillerini yok etme, firar ve bunlar gibi suçlar nedeniyle hapis cezası vermek ve bunları infaz etmek artık mümkün değildir. Bu suçlar cezalandırılmamaktadır.

           Çoğunluğu bankalara karşı olan, kredi kartı, bireysel kredi ve tüketici kredi borçlarını ödeyememek olan ekonomik suçlar ki burada suç tanımı yapılması da yanlıştır, Ceza ve İnfaz kanunları, yerleşik Yargıtay içtihatları bu eylemleri suç olarak kabul etmemektedir, bu fiilden dolayı verilen (İİK. 340, İİK. 344 ve İİK. 76. maddeleri) hapis cezalarının esasen hapis cezası olmadığı, tazyik hapsi olduğu ortada bir suç olmadığı gerekçesiyle, erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, şartlı tahliye hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçe gösterilerek kesintisiz infaz edilmektedir.

          Ekonomik nedenlerle borç edimlerini yerine getiremeyen 19 bin kişi cezaevlerinde, büyük çoğunluğu çiftçi ve ev hanımları olmak üzere 130 bin kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılmış infazlarını tamamlanması için kollukça aranmaktadır. Bu kişiler ya kaçak, yada evlerinden uzak eşe dosta sığınmış durumdadır.

Borç İntiharları İçin de Diyanet Başkanlığı Göreve!

banka borcu, kredi kartı borcu, intihar, diyanetDiyanet Başkanlığı'nın talimatı üzerine bu hafta Cuma hutbelerinde bir sorun ola ekmek israfı ayet ve hadislerle işlendi. Şüphesiz ekmek israfını yabana atmak akıl sahipleri için mümkün değil. Sadece ekmek değil, israfın her türlüsünün haram kılındığı dinimizde bu yüzden konunun dile getirilmesi çok önemli.

Şimdi ilgililere soruyoruz. Pekiyi! İnsan hayatı kutsal değil mi? Borç yüzünden intiharlardan kim sorumlu? Bir insanın ölümü alemin ölümü gibidir diye buyuran Dinin mensupları acaba bunları da sorgulaması gerekmiyor mu? Ekmek israfını ülkenin her yerinde hutbelerde anlattıran Diyanet Başkanlığı, bu önemli meseleyi hutbelerde anlatmayı düşünüyor mu?

Gün geçmiyor ki borç yüzünden birileri intihar etmiş olmasın. Acaba borç yüzünden intihar eden veya yıkılan aileler için istatistikler tutuluyor mu? İntiharların acaba ne kadar kısmı ekonomik sorunlar yüzünden ortaya çıkıyor?

Senede 1.5 Milyar TL’lik ekmek israfına karşılık yılda 53 milyar TL olmak üzere son 10 yılda toplam 530 milyar TL’lik faize giden israf var. Yani ekmek israfına göre yıllık 35.3 katı israftan bahsedilebilir. Bu büyük bir israftır? Peki neden?

İlgililer acaba suçu kredi çekmek zorunda kalanlara atarak kurtulacaklarını mı zannediyorlar? Neden devlet kendi parasını faizsiz ve borca dayalı olmadan üretmiyor? Neden 70 milyonluk ülkemizde 68 milyon insan kredi kartıyla yaşamaya mahkum? İnsanlar neden kredi kartıyla kredi kartını döndürmeye çalışıyor? 15 sene önce kimse bankaların yolunu bilmezdi. Şimdi bankalara yolu düşmeyen var mı? Neden ve nasıl bu duruma geldik?

Alim IŞIK Taahhüdü İhlal Genel Kurul Konuşması

Taahhüdü ihlal hapis cezaları Prof. Dr. Alim Işık TBMM Genel kurul konuşması, çek mağdurlarıKütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'ın "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" nda Disiplin ve tazyik hapsine mahkum edilenlerin Tasarıyla getirilen infaz ertelemesinden yararlandırılmasına yönelik önerge ve TBMM konuşması.

Prof. Dr. Alim IŞIK (Kütahya Milletvekili) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 365 sıra sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 4′üncü maddesi üzerinde vermiş olduğumuz değişiklik önergesi hakkında söz aldım. Bu vesileyle yüce Meclisi ve bizleri izleyen değerli milletimizi saygıyla selamlıyorum.

          Değerli milletvekilleri, daha önce de çoğu kez görüldüğü gibi, bu tasarı da bir AKP klasiği olarak önce millete zehrin içirildiği ardından da bazı tatlandırıcılarla bunun unutturulmaya çalışıldığı bir tasarıdır. Sözde “anadilde savunma hakkı” gibi son derece masum gerekçelerle ifade ettiğiniz ama aziz Türk milletinin bölünmesine yönelik önemli adımlardan birisi olan düzenlemeyi ilk 2 maddede getirdikten sonra şimdi bu maddelerle "Bazı mağdurlara iyileştirme getiriyoruz" adı altında düzenlemeleri görüşmekteyiz. 4′üncü madde de özellikle, kasten ya da taksirli olarak suç işlemiş olan bazı hükümlülerin cezalarının infazının ertelenmesiyle ilgili düzenlemeleri içeriyor. Ardından, bu erteleme süresi içerisinde herhangi bir kamu davası açılmış ise bu ertelemeden yararlanan kişilerin hemen yeniden ceza evine tıkılmasını öngörüyor. Dolayısıyla, bu 3′üncü fıkranın, bu iyileştirmeler içerisinden çıkartılmasını öngörüyoruz.

Haber Kanalları Gazete Yazarlar Cep Telefon Numaraları

Gazete TV Muhabirleri, Basın Televizyon Program Yapımcıları Gazete Yazarları, Cep Telefon Numaraları ve Önemli Telefonlar. taahhüdü ihlal hapsen tazyik. taahhüdü ihlal cezası ertelemeGazete TV Muhabirleri, Basın Televizyon Program Yapımcıları Gazete Yazarları, Cep Telefon Numaraları ve Önemli Telefonlar. Aşağıda Hakim ve Savcıların fikir alışverişinde bulunduğu bir sitede taahhüdü ihlal nedeniyle yakalanmış hamile bir kadın hakkında sorulan bir soru ve aldığı cevap vardır.. Vicdankara sığmayan bu haksızlık sizlere ışık olsun..

Ali Rıza Sönmez (C.Savcısı)
İİK. 340. md. ye muhalefet nedeniyle yakaladığımız kadın gebe. Tazyik hapislerinin infazında hakkında hüküm verilen kadının gebe olması halinde 5275 Sayılı CGTİK'nın 16/4.maddenin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda bir açıklık bulunmamasına nazaran hakkında taahhüdü ihlal tazyik hapis cezası bulunan gebe kadının infazı bu durumu nedeniyle ertelenebilir mi?
5275 Sayılı CGTİK'nın 16/4.maddesinde açıkça hapis cezalarının infazından bahsedilmiş olup maddenin amacı gebe olan veya doğum yapan hükümlü kadınların ceza infaz kurumlarına alınmasını engellemek olduğu için taahhüdü ihlal nedeniyle verilen tazyik hapislerinin infazında bu madde kıyasen uygulanabilir mi?
Ordu Adliyesi

Cevap:
Güven Yıldız (C.Savcısı)
CMK 2. madde (l) Taahhüdü ihlal hapsi seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, İfade eder ve ertelenmez. 5275 sayılı kanunun 17.maddesindeki erteme hükümleri uygulanamaz ve aynı yasanın 110.maddesindeki özel infaz hükümleri uygulanamaz. Şartla tahliye uygulanamaz. İçtima hükümleri uygulanamaz.
Sakarya Adliyesi

İcra Dairelerindeki Rüşvet İddialarına Pos Cihazlı Önlem

icra haciz adalat bakanlığı yeni icra iflas kanunuAdalet Bakanlığı, 4 Ocak 2013'te tüm Cumhuriyet savcılıklarına İcra ve İflas Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin bir yazı gönderdi. Kamuoyunda ‘İcra Dairelerinde rüşvetle işlerin daha hızlı bitirildiği veya öncelik verildiği" iddialarının bulunduğu ve bunun önüne geçebilmek için icra dairelerinde artık nakit ödeme dönemi yapılmaması belirtildi. Adliyelere kasa işlemleri başlığı ile gönderilen yazıyla birlikte 5 Ocak 2013 tarihinden itibaren icra ve iflas daireleri tarafından yapılacak her türlü taksit ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması kararlaştırıldı. Yazıda, her ne suretle olursa olsun dairede nakit para tahsilatı yapılmaması da vurgulandı.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Hakim Birol Erdem'in imzasını taşıyan yazıda, "Taraflarca yapılacak olan harç, vergi, ihale teminatları dahil her türlü ödemenin, icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan, havale ve internet bankacılığı yoluyla ya da anlaşmalı banka tarafından icra ve iflas dairelerine kurulacak pos cihazı üzerinden yapılması"ifadesi yer aldı.

Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe sokulan bu uygulama sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'nda da uygulamaya geçti. Adliyedeki tüm icra dairelerine 2'şer tane anlaşmalı bankanın pos cihazı konuldu. Ödemeler artık adliyedeki 34 icra dairesinde toplam 68 pos cihazından alınıyor. Bakanlık, nakit para alınmaması sayesinde rüşvet iddialarının önüne geçmeyi planlıyor.

Adalet Bakanlığı mevcut icra ve iflas kanununun yerini alacak yeni icra iflas kanunu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor, oluşturulan bilim komisyonu çalışmalarını tamamladı ve tasarı hazır. Bilim komisyonunda ağırlıklı olarak Banka temsilcileri yer aldı.

Devlet Eliyle Dolandırıcılık; İlamsız İcra Takipleri

İlamsız icra takipleri. ödeme emri. İcra müdürlüğü icra tebligatı.  haciz. dolandırıcılıkİlamsız icra takibinde, herhangi bir belgeye veya mahkeme kararına gerek duyulmuyor. Başkalarına ait kimlik bilgileriyle icra dairelerine gidip 30 liralık masrafla, ilamsız icra takibi başlatabilir ve borcu olmayan vatandaşa ödeme emri gönderebilirsiniz. Borcu olmadığı halde ödeme emri alan vatandaşlar, yanlışlık olduğunu zannederek kanunen 7 gün içinde itiraz etmez ise borcu kabul etmiş sayılır ve devletin gücüyle, Adliye eliyle bu dolandırıcılar, icra mağduruna icra gönderir ve haciz işlemleri başlatır.

Bu durumda olan mağdurun, borçlu olmadığını ispatlamak için borca itiraz edip menfi tespit davası açması gerekiyor. Bu durumda mahkemenin belirleyeceği yüksek bir oranda teminat ve harç yatırması gerekiyor.

Denizli 1. Sanayi Sitesi 154. Sokak'ta, Renoser adlı dükkânında oto tamir ve LPG işi yapan Osman Refik Esmek de icra mağdurlardan birisi. Esmek, İstanbul Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nden çek borcu olduğuna dair ihbarnamenin muhtarlığa bırakılmasıyla durumu öğrenmiş. İhbarnameyi görünce şaşırdığını belirten Esmek, "Ben çeki ve muhatabı hiç tanımıyorum. Ticari hayatımda da hiç bu kadar büyük hacimli bir çek yok. Çeki dördüncü şahıs olarak güya biz cirolamışız görünüyor. İcraya da bizden başlamışlar. İcra tebligatı, avukat masraflarıyla beraber 46 bin lirayı buluyor." diyor.

Bankaya Olan Kredi Borcu Nedeniyle Tutuklandı

Banka Kredi Borcu Hapis  Selçuk Algun Kredi Borçları. taahhüdü ihlal. Borca Hapis Cezası olmayan ülkemizde her gün yüzlerce kişi borçları nedeniyle  tutuklanıp cezaevlerine gönderiliyor.  Bu uygulamadan tanınmış kişilerde nasibini alıyor ve tanınmış kişiler basına haber konusu oluyor. Hergün aralarında, Hamile, küçük çocukları bulunan onlarca anne, onlarca yaşlı babalar evlerinden alınarak cezaevlerine gönderiliyor.

Bunların içinde ancak tanınmış kişiler basına konu oluyor. Tecavüzcüsü, Hırsızı, Gaspcısı uyuşturucu satıcısı erteleme haklarını kullanabiliyorken, Taahhüdü ihlal kanununda bulunan özel hüküm nedeniyle bankalara borcu bulunan ve ödeyemeyen ve aralarında hamile veya küçük çocukları olan annelere, hasta yaşlılara, ekinini hasat etmek isteyen çiftçilere dahi bu imkan, bu hak tanınmıyor.

Biran önce yakalanmaları için UYAP yakalama tuşları etkinleştiriliyor ve azılı suçlu gibi ülke çapında arama kararları çıkartılıyor. Kısaca bankalara borcun varsa Cezaevinde doğur ve cezaevinde öl deniyor. Hırsıza arsıza gaspçısına tecavüzcüsüne her pakette af üstüne af çıkartılırken banka borcu olan vatandaş süründürülüyor. Üstelik bu Anayasamıza, Evrensel Hukuk Kurallarına aykırı bir kanunla yapılıyor.

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde 18 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı yapan Selçuk Algun, bir bankaya olan kredi borçları nedeniyle hakkında 9 ay hapis kararı çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Taahhüdü İhlal Uyap Yakalama Butonu Etkinleştirildi

Taahhüdü ihlal hapsen tazyik, yakalama, taahhüdü ihlal yakalama kararı. Banka, ödeme şartını ihlalTaahhüdü ihlal hapsen tazyik ilam dosyalarında HSYK 6 nolu genelgesi gereğince yakalama verilmiyor, yakalama kararı sanığın adresine bağlı kolluk birimlerine yazı gönderilerek infaz işlemleri gerçekleştiriliyordu. Hapsen tazyik ilam dosyalarında Uyap ekranında yakalama butonu bulunmamaktaydı. UYAP üzerinde gerçekleştirilen son güncelleme ile bu buton artık aktif durumdadır.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 4 ve 6 nolu genelgeleri ile 20/03/2006 tarih 2006/10218 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Ceza ve İnfaz Kurumlarının Denetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 193. Maddesi uyarınca taahhüdü ihlal hapsen tazyik kararlarında uyulacak esas ve usuller belirlenmiştir.

          Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 6 nolu genelgesinde; Taahhüdü ihlal hapsen tazyik işlemlerinde ödeme ve mal beyanında bulunma halinde kişinin mahkemeden karar alınmadan salıverilmesi mümkün iken, yakalama verilen tazyik hapislerinde mahkemeden düşme kararı alınmadan kişinin salıverilmesinin mümkün olmayacağı, bu nedenle yakalanan kişinin hiçbir şekilde yakalama emri gibi hukuksal bir dayanak olmadan hürriyetinden yoksun kılma sonucunu doğurabileceği Cumhuriyet başsavcılıklarında tazyik hapsi defterine kaydına imkan sağlanmış olması sebebiyle UYAP ortamında icra ceza mahkemelerince karar verilen tazyik hapislerinin uygulamaya yeni eklenen tazyik hapsi defterinden numara alacağı ve işlemlerinin tazyik hapsi dosyası üzerinden yürütülmesi gerektiği,

          Ceza ve İnfaz Kurumlarının Denetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini İnfazı Hakkındaki Tüzüğün 193. madde (2). fıkrasında Tazyik hapsi kararlarının Cumhuriyet başsavcılığınca infazında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır;
b) Bu kararlar, hükümlünün kararda belirtilen adresinde bulunan mahalli kolluk kuvvetlerine veya ilgilinin bu adreste bulunamaması halinde yargı çevresi dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. demektedir.

İcra Dairelerinde Dosya Sayısı 14 Milyona Ulaştı

icra, haciz, kredi kartı, kredi, borç, taahüdü ihlal İcra dairelerinde açılmış olan icra takip davaları. Banka kredi kartı, tüketici kredisi haciz işlemleri. 13 Ocak 2013 Tarihi itibari ile Türkiye genelinde, İcra dairelerinde açılmış olan icra takip davaları 13.855.735 (13 milyon 855 bin 735) Yazıyla on üç milyon sekiz yüz elli beş bin yedi yüz otuz beş sayısına ulaştı. İcra davalarının yüzde doksanını, banka kredi borçları ve cep telefonu borçları oluşturuyor. İcra takibine konu davalar sırasıyla, bankalardan alınan otomobil, tüketici kredileri, Cep telefonu, kredi kartı borçları ve esnaf ve kefalete ödenmeyen borç davaları oluşuyor.

İzmir Adliyesi'nde taahhüdü ihlal, nafaka, imza şikayetlerinden oluşan ceza ve hukuk davalarında 2010 yılında 19 bin 500, 2011 yılında 25 bin dosyaya bakarken, 2012 yılında bu sayı 33 bin 766 dosyaya ulaştı.

İCRA MÜDÜRLÜKLERİ DOLDU TAŞTI
İzmir'deki 28 icra müdürlüğünün her birine 2012 yılında 32 bin ile 34'er bin arasında icra dosyası geldi. İzmir Adliyesi'ndeki 28 İcra Müdürlüğü'nde 2012 yılında icra takibi sayısı 932 bini buldu. Bu sayı önceki yıldan gelen devirlerle birlikte 1.3 milyonu aştı. Takip dosyalarının başında, bankalardan alınan otomobil, tüketici kredileri, cep telefonu fatura borçları bulunuyor. Cep telefonu davalarını kredi kartı borçları, esnaf ve kefalete ödenmeyen borçlardan kaynaklanan davalar takip ediyor.

İş Kazalarının Sebebi Tespit Edildi; HACİZ

İcralık kömür işçileri. maden işçileri haciz takipleri. maden işçileri icra takipleri. Türkiye Kömür işletmeleri haciz genelgesi. Kömür işçileri haciz, icra genelgesi.Türkiye 8 madencisinin yüzlerce metre derinde ölümünü henüz hazmedememişken üstelik 3 madencimizin cesetleri henüz çıkarılamamışken, Kömürün merkezi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileri bir toplantı yaparak, Maden kazalarının nedenini tespit etti. Bu tespite göre, "borcu olan ve icralık duruma gelen madenci, kafası dalgın olduğu için" büyük kazalara neden oluyor..

Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yayımlanan genelge ile icralık olan madencilerin işten çıkarılması tek çözüm yolu olarak görüldü.Türkiye Taşkömürü Kurumu genelgede, iş verimini düşürdüğü ve iş güvenliği riski oluşturduğu gerekçesiyle maaşları üzerindeki hacizleri kaldırmayan maden işçilerinin iş akitlerini sonlandırma kararı aldı.

T.C.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ref.No : 1240271522                                                                                           09/01/2013
Konu : İcralık İşçiler
GENELGE NO : 697

         Kurumumuz taş kömürü üretimi faaliyetinde bulunmakta, yürütülen işler itibarıyla ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer almakta ve çalışan işçilerimizin çoğunluğu yer altında istihdam edilmektedir. İş yerlerimizde, büyük çoğunluğu yer altında çalışan işçilere ait icralık dosyaların bulunduğu tespit edilmiştir.

         Özellikle yer altında yürütülen işlerin tehlike oranı yüksek olduğundan, buralarda küçük bir dikkatsizliğin bile onarılmaz hasarlara, can ve mal kayıplarına neden olabileceği dikkate alındığında; icralık duruma düşen işçilerin akıllarının sürekli iş harici konularla meşgul olması ve konsantrasyon problemi yaşamalarının muhtemel bulunması nedenlerinden dolayı işlerini dikkatli yapamama olasılığı bulunmakta, kendilerinin ve yanında çalışanların sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük risk oluşturmakta, dolayısıyla iş verimini olumsuz yönde etkilemektedir.

İçişleri Bakanlığı (EGM) Adres Tespit Genelgesi

icra daireleri adres tespit, emniyet genel müdürlüğü adres tespit, mernis kaydıİcra müdürlükleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan polis birimlerine yapılan adres tespiti talepleri, polisin asli görevlerini yapmasını engelleyecek derecede iş yüküne sebep olmaktadır.

Adres tespiti işlemlerinin polis tarafından yürütülmesi para, zaman, iş gücü kaybına neden olarak, polisin asli görevi olan kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele hizmetlerinin yürütülmesinde aksamalara sebebiyet vermektedir.

Adres tespiti işlemleri, yetkili kurum ve kuruluşların görevli bulunduğu ve doğrudan polis görev sahasında yer almayan hizmetlerdir. Konu ile ilgili mevzuatta açık hükümler bulunmaktadır.

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
Sayı : B.05.1.EGM.0.11.49761                                                                                 25/12/20I2
Konu: Adres Tespiti İşlemleri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE NO: 2012/?3
EGM GENELGE NO : 2012/113
İlgi:   a) 21/05/2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2008/8 nolu ve "Adres Kayıt Sisteminin Uygulanması" konulu Başbakanlık, genelgesi.
b) Adalet Bakanlıgı'nın, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına muhatap 21/01/2008 tarihli B.03.0.HIG.0.00.00.03.647.03.02.7.2005-1742 sayılı ve "Adres ve Kimlik Bilgileri" konulu yazısı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 24703/2006 tarihli ve 2006710316 sayılı E-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesine ilişkin Karar çerçevesinde devlet kurumlarına sistemi kullanmaları için yükümlülük getirilmiştir.

Polisin görevleri, basta 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK) olmak üzere ilgli mevzuatlarda düzenlenmiştir. Genel güvenliğin sağlanması kamu düzeninin korunması, suç önleme ve soruşturma hizmetleri esastır. Geçmişten günümüze kadar yerleşik ve yanlış bir uygulama olarak, belirtilen görev alanları ile doğrudan ilgili olmayan birtakım adres tespiti işlemlerinin de polisten talep edildiği görülmektedir.

Tutuklanma Korkusuyla Hastaneye Bile Gidemiyorlar

Taahhüdü ihlal tutuklanma korkusuyla kaçan köylüler. Çiftçilerin haciz korkusu. Borçlu çiftçiler. Çiftçilerin borçları. Borca hapis cezası. Çek Mağdurları. Çek kanunu. Taahhüdü ihlal zaman aşımıNevşehir'li çiftçiler, biriken borçlar ve imzaladıkları taahhütler nedeniyle hapis korkusu yaşıyor, tutuklanma korkusuyla kaçan köylüler ne hastaneye gidebiliyor, ne de camiye gidip namaz kılabiliyor.

Nevşehir’de çiftçiler, gerek kamu ve gerekse özel sektöre olan borçlar nedeniyle haciz kıskacı yaşadıklarını belirterek. "Bugüne kadar pek çok yere başvurduk, çözüm bulamadık. Borçlarımızı ödemedik, bir gören olur da tutuklanırız diye ne camiye gidebiliyoruz, ne de hastaneye" diye konuştular.

Çiftçilerin, ürünleri istenilen düzeyde değer bulmadı. Olan üreticiye oldu. Bankalara, MEDAŞ’a, özel sektöre olan borçlarımız nedeniyle her gün haciz endişesi içerisinde yaşıyoruz. Çiftçi uykusuz geceler geçiriyor. Bu konuda acil çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Geçimini çiftçilikle sağlayan ve ciddi bir mali kriz içerisinde olduklarını söyleyen Halil Öztürk, "Köyümde yaşayan yaklaşık 80 çiftçi ürünlerini satamadığı için gece ve gündüz tutuklanma kokusu içinde yaşamaktan bıktı. Akşamları bir araç farı gördüğümüzde evin lambalarının yanı sıra televizyonu bile kapatıyoruz. Haberleri de dinleyemez olduğumuz gibi camiye namaz kılmaya bile gidemiyoruz. Bir gören olur da tutuklanırız korkusuyla hastaneye, kahvehaneye de gidemiyoruz". diye konuştu.

G.Ü. Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Kanunu Değerlendirilmesi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi,26 Aralık 2012 tarihinde, 6352 sayılı kanunla değiştirilen İcra ve İflas Kanunu ile ilgili bir sempozyum düzenledi. Etkinliğe İcra Hakimleri, İcra Müdür ve yardımcıları, İstanbul Baro temsilcileri olmak üzere geniş bir katılım yaşandı.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakultesinin düzenlediği etkinlikte, konuşmacı olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ konuşmacı olarak yer aldılar.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflâs Kanununda 6352 sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Sempozyum Bilgi Notları

1- Haczedilmezliği düzenleyen İcra ve İflâs Kanunu m. 82/1 b. 2, 3, 12 ve 13’te değişiklikler yapılmış, maddeye iki yeni fıkra ilâve edilmiştir. İkinci bentte belirtilen ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşyanın haczedilememesi, zaten 6352 sayılı Kanun öncesinde de İcra ve İflâs Kanunu m. 82/1 b. 4’te düzenleniyordu. Bu nedenle, ikinci bendin zaman itibariyle uygulanmasında bir sorunla karşılaşılmayacaktır.

Üçüncü bentte para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan birinin haczedilemeyeceği düzenlenmiştir.

Adres Kaydı Olmayan Vatandaşa SGK Eziyeti


Ali Tezel SGK Pirim Borcu, Adres kaydı Sağlık Güvencesi, emekli aylık haczi, SSK maaş haczi
Mernis uygulaması sebebiyle herhangi birisi üzerinden sağlık yardımı alma hakkı olmayan kişilerin, gelir testi yaptırarak SGK'ya GSS primi ödeyip veya gelir testi sonucuna göre prim ödemeyip sağlıktan yararlanmaları lazım. Ancak 5510 sayılı yasa gereğince gelir testini yapması gereken SGK, bu işi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma müdürlüklerine verdi.

Evsiz yurtsuz dediğimiz resmi olarak bir konutta ikamet edemeyen ve köprüaltı çocukları da ikametgâhları olmadığından Fak-Fuk-Fon tarafından gelir testi yaptıramıyorlar. Gelir testi yaptıramadıkları için de SGK bu kişilere, sanki iki asgari ücretten çok (1957,20 lira) gelirleri varmış gibi ayda 235 lira GSS prim borcu çıkarıyor, üstelik evsizler sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyor.

KİRA GELİRİ OLANA DA SGK BORÇ GÖNDERDİ
Maliye, SGK'nın talebi üzerine kira mükellefi olanların listesini de SGK'ya gönderince 400 binden fazla emekli yılbaşı öncesinde haciz şoku yaşadı. Oysa 50 bin kişiye borç çıkması gerekiyordu.

Normal şartlarda gerek eski 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu gerekse yeni 5510 sayılı kanun gereğince, nereden emekli olursa olsun birisi gerçek veya basit usulde vergi mükellefi olursa, limitet şirket ortağı olursa, anonim şirkete (2008 öncesi) kurucu ortak veya 2008 sonrası ortak-yönetim kurulu üyesi olursa SGK'ya sosyal güvenlik destek primi (SGPD) ödemesi gerekir.

Yargıdaki iş Yüküne Çözüm Bulundu; Yargı Harçlarına Zam

2013 Yılı Yargı Harçları. Yeni yargı harç listesi. Mahkeme Harç Miktarları. 2013 harç miktarları. Nispi, Maktu, icra harçları. Yeni Harç Tarifesi. 2013 yılı harç tarifesi. 2013 yılı icra harçları2013 Yargı Harçları açıklandı. Devlet, yargının iş yükünü bu yöntemle azaltmayı düşünüyor. Gider avansı, peşin harç, keşif yolluğu, temyiz harcı, itiraz harcı derken. masum ve fakir vatandaşımın hak arama özgürlüğü elinden alınmışır.

Yargı harçları konusundaki bu fahiş fiyatlarla ve davanın her aşamasından harç alınarak Türkiye'deki asgari ücret miktarı da düşünüldüğünde, hazineye ek bir gelir kaynağı yaratmak ve parası olmayan bireylerin de adalete erişim hakları elinden alınarak yargının iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir.

Haaa kim takar masum ve fakir vatandaşımı o da ayrı bir konu.. İleri demokrasi böyle bir şey olsa gerek.

2013 YILI YARGI HARÇLARI

Yargı Harçları :
A) Mahkeme harçları:
(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

1-) Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

24. Dönem CHP Milletvekilleri Cep Telefon Numaraları

Milletvekili telefon GSM Özel telefon numaraları Kemal kılıcdaroğluCumhuriyet halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Cep Telefon Numaraları

BU SAYFADA BULUNAN MİLLETVEKİLLERİ TELEFON NUMARALARI GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ VE SAYFADAN KALDIRILMIŞTIR.

Hatalı veya Listeden kaldırılması talep edilen numaralar için
admin@cekmagdurlari.com 
e-posta adresine bildirimde bulunabilirsiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Son Dönem Milletvekilleri Cep Telefonları. CHP Milletvekilleri Telefon Bilgileri. CHP Milletvekili GSM Telefonları. CHP Milletvekilleri Telefon Numaraları. Milletvekili telefon numarası. Milletvekili Telefon Numaraları.