Esnaflar'da Denetimli Serbestlik Uygulaması İstiyor

Taahhüdü ihlal, Ödeme şartını ihlal, Denetimli serbestlik, Tazyik hapsi, 4. Yargı Paketi, esnaf, Alanya cezaeviBorçlarını ödeyemeyen ve taahhüdü ihlal nedeniyle tazyik hapsi ile cezalandırılan esnaf, 6411 sayılı yasaya göre denetimli serbestlik uygulaması istiyor.

Alanya'da borçlarını ödeyemeyen esnaflar, taahhüdü ihlal tazyik hapislerinde denetimli serbestlikten yararlanmak istiyor.

Esnaf olarak denetimli serbestlikten yararlanmak istediklerini söyleyen Selen Saatçilik'in sahibi İbrahim Çelik, "Tazyik hapsinden dolayı tutuklanan esnaf, bir tek Alanya'da denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Burada tazyik hapislerinde esnaf 3 ay tutuklu kalırken Kahramanmaraş'ta aynı nedenle gözaltına alınan esnaf, bir günde serbest bırakılıyor" dedi.

          Alanya'daki oda başkanlarının hiçbirinin esnafla ilgilenmediğini söyleyen İbrahim Çelik, Burada kimse esnafa yardımcı olmuyor, oda başkanlarına gittiğimiz zaman çözeceğiz diyorlar ama ardından hiçbir şey yapmıyorlar. Ankara'ya kadar gittik ama bir sonuç alamadık. "Borcu olan ve borcunu zamanında ödeyemeyen esnaf doğrudan ceza evine gönderiliyor. Alanya'da borçlardan dolayı 2 bin esnaf hakkında yakalanma çıkarıldı, cezaevi dolu olduğu için, esnaf sırayla ceza evine alınıyor" diye konuştu.

Taahhüdü İhlal Raporu 2012 de 23 Bin Kişi Cezaevinde

alim ışık, sadullah ergin, Adalet Bakanı, milletvekili, taahhüdü ihlal, cezaevi Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK. Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Taahhüdü ihlal cezaevinde kişi sayısı. Cezaevleri kapasitesi. Taahhüdü ihlal suçu, ödeme şartını ihlal ceza davası.      Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından cevaplandırılması istenen Taahhüdü ihlal dava sayıları ve taahhüdü ihlal nedeniyle cezaevlerine giren vatandaşların sayıları hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin verilen cevapta, Taahhüdü ihlal nedeniyle 2009 yılında 231.997 kişi, 2010 yılında 312.340 kişi, 2011 yılında 254.977 kişi hakkında dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599 kişi, 2010 yılında 195.493 kişi, 2011 yılında 162.704 kişi hakkında tazyik hapsi kararları verildiği;

     Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.959, 2010 yılında 24.084, 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı açıklanmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili

          Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 340. maddesi, borçlunun haciz tehdidinden kurtulmak amacıyla bir taahhütte bulunması ve makbul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal etmesi durumunda, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandınlabileceğini öngörmektedir. Vatandaşların bir kısmı taahhüdü ihlal suçu nedeniyle cezaevine girerken, bir kısmı da jandarma veya polis ekipleri tarafından yakalanma korkusuyla evlerini veya köylerini terk etmektedirler.

Taahhüdü İhlal Türkiye'ye Özgü Bir Hapis Türü

Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Alim Işık Taahhüdü ihlal Yazılı soru. Tazyik Hapsi. İcra iflas kanunu tazyik hapsi taahhüdü ihlal hapis cezasıAdalet Bakanı Sadullah Ergin, taahhüdü ihlal suçunun Türkiye’ye özgü bir suç olduğunu ve "Türk tipi" olarak nitelendirilebilecek bu suç nedeniyle 2004’den bu yana 84 bin 857 kişinin cezaevine girdiğini açıkladı

Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, son 4 yılda borcu nedeniyle haciz tehdidiyle karşı karşıya kalıp, İcra İflas Kanunu kapsamında hacizden kurtulmak için ‘ödeme taahhüdünde’ bulunan, ancak bunu yerine getiremeyen 84 bin 857 kişi cezaevine girdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa ülkeleri uygulamalarında yaptıkları inceleme sonucu Türkiye’de yaklaşık 85 bin kişi hakkında ‘tazyik hapsi’ kararı verilmesine yol açan "taahhüdü ihlal" suçu ile aynı nitelikte bir suç tipine rastlamadıklarını ifade ederken, modern bir İcra İflas Kanunu için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

MHP’li Alim Işık, “ekonomik suça ekonomik olmayan ceza” tartışmalarına yol açan İcra İflas Kanunu hükümlerini Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesi veren Işık’a cevap veren Ergin, ‘taahhüdü ihlal’ suçunun Türkiye’ye özgü bir suç olduğunu ve ‘Türk tipi’ olarak nitelendirilebilecek bu suç nedeniyle 2004’den bu yana 84 bin 857 kişinin cezaevine girdiğini ortaya koydu.

Yargıda 4. Reform Paketi (İnsan Hakları) Kanun Tasarısı

Yargıda 4. reform paketi. AİHM Kararları. İnsan Hakları. 4. paket bazı kanunlarda değişiklik yapılması kanun tasarısı. 4 üncü paket denetimli serbestlikBugüne kadar yargı reformlarıyla insan hakları konusunda sürekli olarak iyileştirmeler yapılmıştır. Tasarı ile, insan haklarına saygı ve bu konuda ortaya çıkan aksaklıkları iç hukukumuzda çözüme bağlama ilkelerinin gereğinin yerine getirilebilmesi ve ülkemizin AİHM önündeki davalar açısından görünümünün daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla, AİHS tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline sebebiyet verebilen çeşitli kanunlardaki ilgili hükümlerde değişiklik yapılması ve söz konusu olabilecek ihlal durumlarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Son AİHM verilerine göre ülkemiz, Avrupa Konseyinin 47 üyesi arasında, hakkında en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke durumundadır. 2012 yılı sonu itibarıyla AİHM önünde, ülkemiz aleyhine yapılan yaklaşık 16.900 başvuru bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan başvuruların neticeleri gözönüne alındığında, AİHM tarafından ön koşullar açısından yapılan değerlendirmeyi geçebilen başvuruların çoğunun ihlal kararı ile sonuçlanacağı öngörülmektedir.

Bu başvurulardan dolayı AİHM tarafından ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal karan bulunmaktadır. AİHM tarafından verilen bu ihlal kararları bir yandan ülkemizi her yıl önemli miktarlarda tazminat ödemek zorunda bırakırken, diğer yandan da ülkemizin insan hakları alanında uluslararası toplumdaki görünümünü olumsuz etkilemektedir

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca 22/2/2013 tarihinde kararlaştırılan "İnsan Haklan ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile TBMM ye gönderilmiştir. Kanun tasarısının Tam metni aşağıdadır.

K.Maraş 2. Ağır C. Mahkemesi Taahhüdü ihlal Kararı

tazyik hapsi denetimli serbestlik itirazın red edilmesi savcı reşit yıldırımKahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin Taahhüdü ihlal nedeniyle tazyik hapsi ile cezalandırılan kişiler hakkında 6411 sayılı yasaya göre denetimli serbestlik uygulaması kararı vermiştir.

Kahramanmaraş C. Savcısı Reşit Yıldırım, infaz hakimliğinin denetimli serbestlik kararını K.Maraş 2. Ağır Ceza mahkemesine; CMK'nun 2.maddesine göre Disiplin hapsi: Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi,ifade eder. infaz tüzüğü 193/4 maddesine göre "Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adlî sicil kayıtlarına işlenmez.

Disiplin hapsi ve hapsen tazyik yaptırımı 5237 sayılı TCK.nunda düzenlenen yaptırımlardan farklı niteliktedir. Bu nedenle de, duruşma açılarak yapılan bir yargılama sonunda verilmelerine karşılık, 2004 sayılı İİK.nun 353/1.maddesinde yasa yolu olarak itiraz yasa yolu öngörülmüştür.

Maraş Kararlarına Yapılan İtiraz Adalet Bakanlığı'nda

Taahhüdü ihlal denetimli serbestlik. kahramanmaraş cezaevi tahliye. Kahramanmaraş infaz Hakimi Abdullah Özer. Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Reşit YıldırımKahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan yüzlerce taahhüt mağduru vatandaşı denetimli serbestlik kapsamında tahliye etmesinin ardından, farklı illerden yüzlerce arkadaşımız Kahramanmaraş'a gidip teslim oldu ve olmaya da devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın vicdanlı ve adil hakiminin, "Adam öldüren, gasp, hırsızlık, ırza geçme gibi yüz kızartıcı suçlar ve daha nitelikli suçlar işleyenlerin dahi bu yasadan yararlanır iken taahhüdü ihlal suçu gibi tazyik hapsi cezası ile cezalandırılan bu  kişilerin yararlandırılmaması kamu vicdanını yaralar" gerekçesiyle verdiği tahliye kararları, Barolar, Bankalar ve menfaat sahiplerini oldukça tedirgin etmiş olmalı.

        Adam öldüren, gasp, hırsızlık, ırza geçme gibi yüz kızartıcı suçları elleri titremen rahatlıkla kanunu gerekçe göstererek tahliye ettiren hakim ve savcılarımız, tamamı yaşamlarında kasti bir suça bile bulaşmamış fakat ekonomik krizlerle bankaların fahiş faiz talepleri nedeniyle zor duruma düşmüş borçlarını ödeyemez hale gelmiş bu vatandaşlarımıza yapılan bu büyük bir haksızlığa karşı seslerini çıkarmamışlardır. 12 bin kişilik hakim savcı mesleğinden, sadece Kahramanmaraş infaz hakimliği ve yapılan itirazları ret eden Ağır Ceza mahkemesi başkan ve üyelerinin olması oldukça manidar.

İcra Avukatı Vergi Rekortmeni Oldu

Avukat Bektaş Doğan, İcra dosyaları, vergi şampiyonu, hacizEkonomisi gelişen büyüyen Türkiye'de en çok vergi veren, "Sanayici ve Yatırımcı değil, en çok vergi veren "Bankaların İcra Avukatlığı"ile ün yapan Avukat Bektaş Doğan oldu.

Ordu'da 2012 yılında kurumlar ve gelir vergisinde ilk 5'e giren vergi mükellefleri için düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Vali Orhan Düzgün, "Vergi rekortmeni değerli mükelleflerimiz, devlete ve millete!! olan borçlarının bir gereğini yerine getirmenin gururunu yaşıyorlar. Vergi rekortmeni olan mükelleflerimizin, bütün mükelleflerimiz tarafından örnek alınmasını arzu ediyorum" dedi.

Ordu'da geçtiğimiz yıl vergi gelirleri olarak 555 milyon TL gelir tahsil edildiğini söyleyen Vali Düzgün Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin, daha iyi bir ülkede yaşayabilmeleri için gerekli olan eğitim, sağlık, ulaşım ve daha pek çok kamu hizmetinin gerçekleşmesinde toplanan vergilerin büyük payı var diyerek, toplanan vergiler sayesinde!! ülkemizin daha müreffeh, daha kalkınmış ve ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin seviyesine yükselmesi için yeterince vergi toplanmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı.