Çek yasa taslağında kast unsuru aranıyor

Tcmb TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

Konu :3167 sayılı Kanun hak. 01 EKİM 2009
Takas işl. md:/3451/ 58164
İlgi : T.C. Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na
muhatap :14.08.2009 tarihli dilekçeniz.

Sayın: ......
İlgide kayıtlı dilekçeniz konusu: 3167 sayılı kanun.

Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanunun ceza hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yapılan başvurunuz incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanunu yürürlükten kaldıran ve Adalet bakanlığının koordinasyonunda çeşitli kurumların katkısıyla hazırlanıp 8.5.2009 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilen 1/710 Esas numaralı Çek Kanunu Tasarısı, Adalet Komisyonunda görüşülmüş ve ayrıntılı biçimde incelenmesi amacıyla Alt Komisyona sevk edilmiştir. Tasarıya ilişkin olarak 8-9 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan toplantıda oluşturulan Alt Komisyon Kurumumuzdan görüş istemiş ve ilgi görüş kurumumuzca Alt komisyona iletilmiştir, Alt Komisyon raporu hazırlanarak Adalet Komisyonu Başkanlığına sevk edilmiş ve çalışmalar bu aşamada kalmıştır.

Buna göre yeni Çek Kanunu Tasarısı ile çekin üzerinde yazılı bulunan düzenlenme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına "kasten" sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, sulh mahkemesince adli para cezasına hükmedileceği düzenlenmiştir. Böylece Tasarı mevcut yasanın aksine, suçu "objektif sorumluluğu" gerektirmeyen "kasta" dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak nitelendirmiş ve adli para cezası sistemi getirmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

Dr. Çiğdem Koğar Aydın Altınok
Doç. Dr.Mehmet Yörükoğlu
Başkan Yardımcısı


Arkadaşlarım,
Karşılıksız çeklerle ilgili yaşanan sorunlar PTT yoluyla Ali Babacan'a hitaben, Hazine Müşteşarlığı adresine yazılmıştır, Merkez bankasının vermiş olduğu cevap PTT yoluyla adrese gelmiştir, Bu dilekçenin Merkez Bankası Tarafından niçin cevaplandırıldığı konusunda bir fikrimiz yok, sanıyorum Ekonomiden sorumlu Bakanlık karşılıksız çeklerle ilgili Merkez Bankasını yetkilendirmiş, nede olsa Karşılıksız çeklerle ilgili istatistiki bilgilerde Merkez Bankası tarafından açıklanıyor, Karşılıksız çıkan çek sayısı,poretostolu senet vs..
Olayı bu mantıkla değerlendirmek lazım,Ekonomi Bakanlığının Karşılıksız çeklerle ilgilenen endeksleri tutan gerekli açıklamaları yapan ilgili birimi hangisidir?ilgili yazılar: http://www.cekmagdurlari.com/2009/10/cek-yasasi-zihniyet-degismeyecek.html

32 yorum:

 1. değerli arkadaşlar

  bu tasarda ADLİ PARA cezasını mutlaka getirelim diyorlar...bunun sebebi büyük ihtimalle hazineye aktarılan paralar...yargotay başkan bunun idari para cezasına çevrilmesini teklif etmişti...

  yukarıda merkez bankasından gelen cevapta sanırım yeni tasarıdaki(dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak)cümlesine atıfta bulunuyor...fakat bu cümle kanun gerekçesinde mücbir sebeplere bağlanıyor...umarım kast aranır,,ama asıl olan adli para cezasının yargıtay başkanının da söylediği gibi ya kaldırılması ya da hapise çevrilemeyen idari para cezasına çevrilmesidir...yoksa bu yeni kanun da uyumlu olmayacaktır...

  ayrıca gül hanım şhatice hanım ve jenardiye teşekkürler.dün çok yoğun bi şekilde vekilleri arayarak konumuzu dile getirdiler....

  my way

  YanıtlaSil
 2. değerli arkadaşlar

  sn gül hanım azevvel sn iyimaya ile görüştü...verdiği cevap bizde sorun yok ekonomiden çekiniyorlar...klasik cevap...

  bunu nasıl yorulamalıyız...

  acaba bu hukuk boşluğu ne oldu...ekonomi ile herşeyi doldurdukları gibi 3167 sayılı kanunun 16.maddesinin tck ya aykırılığını da mı dolduracaklar...insanların cezaevlerinde kalmalarının ekonomiye etkisi ne...onlar hapiste kaldığı zaman ve yenileri hapis edildiği zaman ekonomiye can mı verecekler...tabi ki bu soruların cevabı belli...

  yasa adalet komisyonunda görüşülmekte olup alacaklıyı da mağdur etmeyecek bir çözüm bulunduktan sonra genel kurula getirilecek...klasik cevap...

  biraz daha bekleyiverin...

  my way

  YanıtlaSil
 3. Hala bu krizin varlığını inkar etsinler, bunca insanın mağduriyetini görmezden gelsinler bu gidişle Baykalın yapamadığını çek mağdurları yapacak akp hükümetinin sonunu hazırlıyacak onbinlerce aileye karşı bu kadar duyarsız olamaz kimse.
  Bugünkü köşe yazarları intihar eden işadamlarını listelerini yazmaya başladılar ne üzücüdür ki artık liste bir sayfaya sığmıyor esas açılımı seçimlerde bizler yapacaz..

  "Alın satın ekonomiye can katın"

  SONRA HEM ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN OLUN HATTA CANINIZDAN OLUN SAYIN MİLLETVEKİLLERİ İŞTE TÜRKİYEDEKİ TİCARET

  YanıtlaSil
 4. Nisan 29, 2009...11:18 am
  Çek Kanunu Tasarısı Değişiklik Önerileri


  Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı  MADDE 5  (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına kasten sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, hükmedilecek adlî para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamaz. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Bu davalar, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı şubenin bulunduğu yer ya da hesap sahibinin veya müştekinin yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

  Yukarıdaki fıkraya sadece kast sözcüğü eklenmiş ve kalın olarak gösterilmiştir. Bu değişiklik aşağıda gerekçede açıklanmıştır.  (2) …ok

  (3) …ok

  (4) …ok  Eski Hali – Madde 5(5)  (5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  Önerilen Değişiklik Alternatif I :  (5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, bankaya bildirilen adrese tebligat yapılır. Tebligatın iadesi halinde, adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki güncel adrese tebligat tekrarlanır. Tebligatın yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi ve adresin nufus kayıt sisteminde güncellenmemiş olması veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.

  YanıtlaSil
 5. Önerilen Değişiklik Alternatif I :  (5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, bankaya bildirilen adrese tebligat yapılır. Tebligatın iadesi halinde, adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki güncel adrese tebligat tekrarlanır. Tebligatın yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi ve adresin nufus kayıt sisteminde güncellenmemiş olması veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  Önerilen Değişiklik Alternatif II :  (5) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki adrese tebligat yapılır. Tebligatın yapılamaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre derhal tebligat çıkarılır. Adrese dayalı nufus kayıt sistemindeki adresin güncel olmaması veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  Değişikliklerin Gerekçesi :  Madde 5 (1) için Gerekçe (Kasten) :  3167 sayılı yasanın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumu sağlanmalıdır. TCK 5237 sayılı kanunun 21. Maddesi suçun oluşmasını kasta bağlamaktadır.  TCK 5237 MADDE 21. - (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.  (2) Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâlinde olası kast vardır. Bu hâlde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda müebbet hapis cezasına, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur; diğer suçlarda ise temel ceza üçte birden yarısına kadar indirilir.  5237 sayılı yasa AB uyum yasası olarak yasallaştı. AB ülkelerinin hiçbirinde dolandırma kastı olmaksızın oluşan bir çek suçu yoktur.  Çek tasarısı mevcut hali ile yasallaşır ise Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ek protokole aykırı ve TCK nın 21. Maddesi ile çelişiyor olacaktır.

  TCK nın 5. Maddesi , kanunun özel kanunlarını da kapsadığını söylemektedir. Şöyleki:  TCK 5237 MADDE 5 (1) Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.  TCK nın genel hükümleri özel kanunları da kapsadığına göre, çek yasasını 5/1 maddesini TCK madde 21 ile uyumlu hale getirilmesi bir zorunluluktur.  Madde 5 (5) için Gerekçe :

  (TEBLİGAT İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ)  AKP iktidarı 2006 yılında çıkardığı nüfus hizmetleri kanunu, konu ile ilgili bakanlar kurulu kararı ve diğer değişiklikler ile nüfus kayıtları ve ikametgâh konusunda çağdaş bir adım atmıştır. Oysa yeni çek kanunu tasarısı bu gelişmelerin gerisinde kalmakta ve hala bankalara bildirilen adresleri geçerli kayıtlar olarak görmektedir. Bankaların kayıtlarını doğru kabul etmek, kanunla düzenlenen adrese dayalı nüfus kayıtlarına itibar etmemek, özel bir kurumun kayıtlarını öne çıkarmak doğru olmasa gerek.  Adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresleri doğru kabul etmek ve adreslerini güncellemeyenlere tebligat kanunu 35 e göre tebligat yapmak hem kanunlara uygun davranmaktır, hem de devletin kurumlarının itibarını özel kurumlara tercih etmektir.  Ayrıca kanunlar nezdinde adres değişikliklerini resmi makamlara bildirmek kanuni bir zorunluluktur ve bildirmeyenler 35 tebliği yapmak kanunidir.

  İLGİLİ MEVZUUAT : NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU,

  KANUN NUMARASI : 5490

  YanıtlaSil
 6. Yukarıdaki değişiklik önerisini Nisan ayında AK Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Siyasi ve Hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısına verdim ve komisyona iletileceğini söyledi. O zaman mevcut tasarıda "sebebiyet veren diyordu . Bu ifadeyi muğlak buldum ve "kasten" sözcüğünü eklemeyi önerdim.
  Mevcut tasarının çok vahim olduğunu görerek böyle bir değişikliği önerdim.Blogda yayınlanan haberinize göre kabul görmüş.
  Av. rahmi ofluoğlu

  YanıtlaSil
 7. Taksim toplantısı beklediğimizden daha başarılı geçti. Ayrılan salon doldu. İlave bir kişi gelese oturamayacaktı. Toplantı ayrıntılarını gün içersinde yayınlayacağız.
  14 ekim Çarşanba günü tekrar toplanmaya ve çek yasası, yapılacak girşimler, kobi dayanışma derneği gündemleri tartışılacak. Toplantıya katılan firmalardan biri başbakanının eski komşusu idi ve başbakana ulaşma şansının olduğunu söyledi. Gelecek toplantıda bütün bu ilişkiler ve ortak eylemler karara bağlanacak ve uygulamaya konacak.
  av. rahmi ofluoğlu

  YanıtlaSil
 8. sn ofluoğlu

  eğer yeni tasarıda KAST sözcüğü bu kadar net biçimde yazıldı ise zaten sorun kalmıyor...fakat bunu kesin öğrenebilmek için taslağın metnini okumak lazım...emekleriniz için teşekkürler...

  my way

  YanıtlaSil
 9. sn.ofluoğlu.

  çek suçlarında adli para cezası verilebilmesi için kast aranacaksa,karara bağlanmış olan eski davalar bu durumda ne olur??bizlere ne gibi avantajlar getirecek?? cevaplarsanız çok seviniriz.saygılar

  not:konuyu bilen başka bir hukukçu arkadaşda cevaplarsa sevinirim.

  YanıtlaSil
 10. TÜRKİYE YANIYOR ARKADAŞLAR YANIYOR YAPRAK KIMILDAMIYOR NEYİN HESABINI YAPIYORLAR ACABA YOK İMF ŞUNU DEDİ YOK AB BUNU DEDİ EMEKLİYE VERME MEMURA VERME ARKADAŞLAR EMEKLİ MAAŞI 2002 YILINDA 450 İLE 550 ARASINDA DEĞİŞİYORDU MEMUR MAAŞI İSE 700 İLE 850 ARASI BUĞÜN EMEKLİ MAAŞI 650 İLE 750 ARASI MEMUR MAAŞI 900 İLE 1200 ARASI TABİ BUNLAR TAHMİNİ YÜZDEYE VURDUĞUNUZ ZAMAN YÜZDE 30 ORTALAMA BİRDE EVİN SABİT GİDERLERİNE BAKIN NE KADAR ARTMIŞ YÜZDE 200 İŞTE BURDAN PAY ÇIKARIN BU ÜLKE NEREYE GİDİYOR TÜÜÜÜKETMEDEN OLMAZ ARKADAŞ OLMAZ ÖNCE TÜKETECEK İNSANLARI BULACAKSIN ODA ÜLKEMİZDE BULABİLİRSEN ARKADAŞLAR ELİMDEKİ 300.000,00TL ÖZ SERMAYEM GİTTİ BİRDE 300,000,00TL BORCUM VAR YAŞIM 45 BU ÜLKEDE HER BEŞ VEYA ALTI SENEDE BİR KIRİZ OLUR ELİMİZDEKİNİ ÜÇ BEŞ KURUŞ PARA KAZANANIN ELİNDEN ALIRLAR BU AMA BANKA YOLUYLA AMA TEFECİ YOLUYLA AMA FAİZ YOLUYLA BU İNSANLAR KAZANCI ELİNDEN ALIRLAR BİRDE ÜSTÜNE ÜSTLÜK CEZA ÇEKTİRİLER ADAMA TÜRKİYEDE TİCARET YAPILMAZ ARKADAŞ YAIN 18 SAAT ÇALIŞIRSIN KIŞIN 12 SAAT ÇALIŞIRSIN HİÇBİR SOSYAL HAYATIN VAR NEDE İZİNİN ÇEK ÇEK BABAM ÇEK HER YERDEN ÇEK ALLAH BÜYÜK BİR GÜN TECELİ EDECEKTİR İNŞALLAH

  YanıtlaSil
 11. Selam kardeşlerim 21 ekim de burhan işcan abimiz ankaraya söz namustur yazısı ile sayın adalet bakanına verdiği sözün hesabini sormak için eylem yapmayı düşünmektedir.kişisel düşüncem sözünü tutcak insan hatırlatmaya gerek duymaz lakin hatırlatmamızda faydalı olacaktır..lakin ben bu eyleme katılamıyorum çünkü burhan işcan emre ve diğer katılımcılarla beraber bizde bir söz verdik ALLAH sözümüzü yedirtmesin inşallah bir daha toplu mücadele olmazsa gelmeyelim geleceksek tek başımıza yada aramızda telefonlaşıp gelelim dedik..ben bunu burhan işcan abimizede hatırlattım lakin ben gideceğim dedi bende katılım yazısı yazayım abi ben sözümü yemek istemiyorum dedim kardeşlerim sayı olayı şöyle oluştu toplu eylem olmazsa yapmayalım deyince bir gün emreyle görüştük ben 300 demiştim hedef koyalım emre kardeşimde madem öyle 500 olsun dedi bende tamam kardeşim senin istediğin gibi olsun hedef 500 olsun dedim bu hedef için burhan işcandan bilgi yada izin almadık bilgide vermedik lakin sitelerde yazdık burhan işcan abimiz bu sayıdan sorumlu değildir lakin beraber verdiğimiz sözü bizsiz uygulayarak bizim sözümüzü hiç etmiştir....burhan abii böyle yapmana üzüldüm demek ki sana sözümü dikkate almanı sağlıyacak kadar güven verememişim ama önemli değil senin yaptıklarının yanında benim üzüntüm hiçtir ALLAH razı olsun çok emek verdin hala vermek istiyorsun ALLAH gönlüne göre versin inşallah gitmek isteyenler gitsin kardeşlerim ALLAH yolunuzu açık etsin inşallah bu mücadelede atılan bir adım kutsaldır çünkü adaletsizlikle savaşmak çok güzel bir şey dir insana huzur verir....gidenlerden de gidemeyenlerden de ALLAH razı olsun inşallah sevgi ve saygılarımla
  ...

  YanıtlaSil
 12. 09 Ekim 2009 Cuma 10:19
  Adsız dedi ki... 6 Yukarıdaki değişiklik önerisini Nisan ayında AK Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Siyasi ve Hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısına verdim ve komisyona iletileceğini söyledi. O zaman mevcut tasarıda "sebebiyet veren diyordu . Bu ifadeyi muğlak buldum ve "kasten" sözcüğünü eklemeyi önerdim.
  Mevcut tasarının çok vahim olduğunu görerek böyle bir değişikliği önerdim.Blogda yayınlanan haberinize göre kabul görmüş.
  Av. rahmi ofluoğlu

  YUUUUH Kİ. YUUUH. YALANIN BÖYLESİ. ALLAHTAN KORK ALŞLAHTAN NERDEYSE KANUN TASARISINI BEN ÖNERDİM DİYECEK. ALLAH BE ALLAH. YUH Kİ YUUUH.

  YanıtlaSil
 13. kardeşlerim yukarıdaki yazımı okuyunca aklıma neden bu eylemde 500 kişi olmayalım sorusu geldi? madem adalet bakanı söz verdi madem bizde söz verdik hadi kardeşlerim birleşelim 500 kişi olalım hep beraber hakkımızı arayalım olmazmı ?

  YanıtlaSil
 14. SN.BİRŞEY YAPMALI

  SN.İŞCAN KUSURA BAKMASIN AMA KİMDEN NEYİN HESABINI SORMAYA GİDİYOR!!!TABİKİ EYLEM YAPIP HAK ARAMAK HEM KUTSAL HEMDE VATANDAŞLIK HAKKIMIZDIR LAKİN HESAP SORMAK DEDİĞİNİZ ANDA İŞ KABADAYILIĞA DÖKÜLÜRKİ BUDA TERS TEPEBİLİR.BİZLER BU GÜNE KADAR BU ÜSLUPLARLA NE VEKİLLERLE KONUŞTUK NEDE ÇEVREMİZLE.LÜTFEN UNUTMAYALIMKİ BİZLER NAMUSLU DÜRÜST İŞADAMLARI VE ESNAFLARIZ.ZATEN ZITTINI DÜŞÜNMEK BİZLERİ BİRÇOKLARININ DEDİĞİ GİBİ DOLANDIRICI YAPMAZMI???!!!LÜTFEN BURHAN BEYLE GÖRÜŞEREK KENDİSİNİN SN.BAKANIMIZLA GÖRÜŞÜRKEN TAKINDIĞI USLUBUN 1.000.000 YAKIN ÇEK MAĞDURUNUN GELECEĞİNİ ETKİLEYECEĞİNİ UNUTMAMASINI HATIRLATMANIZDIR.LÜTFEN HATIRLATINKİ BU GÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ BÜTÜN ÇABALAR BİR ANDA İNADA BİNİPTE HÜKÜMET TARAFINDAN TERS TEPMESİN.BURHAN BEYİN GÖSTERECEĞİ ANLAYIŞA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER SAYGILAR SUNARIM.
  CAN MERT

  YanıtlaSil
 15. selam sayın can mert kardeşim hani ağzı olan konuşur derler ya o hesap herkes istediğini konuşmakta özgürdür muhakkak burhan abimiz ne konuşacağını kendi daha iyi bilir ama siz daha iyi bir konuşma yapmayı düşünüyorsanız gelmeniz hepimize fayda sağlayacaktır nasipse bende geleceğim çok şükür ben de dilimin döndüğünce bir konuşma yapmaya çalışacağım sözlerim içinde kimseden izin almayı düşünmüyorum herkes kendi ağzından çıkanın hesabından kendisi sorumludur kardeşim sevgilerimle

  YanıtlaSil
 16. hadi kardeşlerim hedefi vuralım 500 kişi olalım hadi yokmuyuz bukadar kişi hadi hala bahanelermi var kardeşlerim bakın bunlar son şanslarınız yeni bir heyacan geldi biliyorsunuz öncelerde de yaşandı ama bu heyecanda uçup giderse bunun artık bir dahası ya olur ya olmaz bu yüzden iyi düşünelim ona göre karar verelim kendimiz için değil bizden sonrakiler için yapalım yaşadıklarımızı bizde sonraki nesller insanlar yaşamasın insanlık için yapalım insan olalım huzur bulalım olmaz mı huzuru bulan insanın kaybedeceği hiçbir şeyyok inanın gerçekten yok huzursuz olanlar katılsın sadece inanın rahatlarlar hatta mevcut sıkıntılardan bile kurtulurlar hadi kardeşlerim bir kez daha düşünün öyle karar verin aklınızın somrululuğunu taşıyın hakkını verin yeter dünyada hiçbir şey ALLAH rızasından daha değerli değildir..ALLAH rızası için katılalım kardeşlerim bu kadar sıkıntılar yaşarken hala nefsinize yeniliyorsanız babacana acıdığım gibi sizlere de acırım ALLAH hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah sevgilerimle

  YanıtlaSil
 17. haksızlığın karşısında susan haksızlıktan yana taraf olmuştur......kimseyi kırmak istemiyorum kardeşlerim gerçekten aşılmaz gerekçeleri olan varsa gelmesin ama benim inanın bu davaya katılmam için artık maddi anlamda bir nedenim yok çok şükür ne kavuşmak istediğim kardeşimin ne hapis cezasının kalkıp kalkmaması önemli değil çek sorunumda yok çok şükür aranmam da yok dünyalık işlerimde ALLAH bu günümüzü aratmasın inşallah kimseye muhtaç olmayacak kadar mevcut yani canımı acıtan hiç bir şey yok zordaki kardeşlerimiz var biliyorum yazdılar analar var yazdılar babalar var yazdılar bu feryada kim sessiz kalabilir kardeşlerim hangi insan sessiz kalabilir ALLAH bunun hesabını sormazmı inanın benim sizlerle bu davaya katılmam ALLAH ın izniyle oldu yoksa bu güne kadar ne ödenmemiş bir çek ne de borcum yok çok şükür ama yarın benim de başıma ne geleceğini kim bilir yada bizden sonra ki insanların bunları yaşamasına nasıl göz yumarız çanakkalede dedelerimiz 1 saniye sonra öleceklerini bilirken kaçmamış kardeşlerim çanakkale ye gidince şehitliklerde hangi onurla gezeriz bunlarıda düşünelim ona göre hareket edelim karar verelim inşallah sevgilerimle

  YanıtlaSil
 18. SİTEMİZİ İZLEYENLER VE YENİ GİRENLER İÇİN MSN VE MAİL ADRESİM

  jenardi_ak@hotmail.com

  YanıtlaSil
 19. kardeşlerim hadi 500 kişi olalım kimse sözünü yemesin sözlerimizde duralım adalet bakanına sözünün hesabını soralım hani ekimde çıkıyordu koskoca adalet bakanının sözüydü kardeşlerim ALLAH tan korkmuyorsan kuldan utan derler insana bir söz vardır hani nasipse 500 kişi olalım tüm siyasetçileri utandıralım kardeşlerim bunların sözlerine inanmayınız hangisi sözünü tuttu insan olsalar bu yaşanan adaletsizliğe yıllardan beri göz yummazlar ben bunların kibarca hepsinin hakkını yükünü veririm inşallah çünkü hiçbirinden korkmuyorum çok şükür ne olacak canımımı alacaklar ALLAH ın verdiği canı ALLAH alır rıskımı mı kesecekler rıskı ALLAH verir dünyada tüm insanlar eşittir...kimsenin kimseden ne üstünlüğü ne eksikliği vardır yaşadığımız herşey geçicidir bu sebeble geçici hiçbirşeye güvenmeyelim değer vermeyelim ALLAH a sığınalım

  YanıtlaSil
 20. çek yasasındaki kast faktörü tamamen bankalar ve fakterinler aleyhine bir durum. kara parayı aklayanlarla ilgili. hükümet tüccar çeki gibi çeki çeşitlendirerek bu kast unsurunu devreye sokacak. bankalar ve finans sektörünün bu durum işine gelmiyor. içimizde onlara yalaklık edenlerin de işine gelmiyor.
  arkadaşlar bi insanın bir eşref saati bir eşşek saati vardır. lütfen vekillere olur olmaz saatlerde telefon etmeyin. zira düşmanlarımız bu taktikle vekilleri aleyhimize kışkırtmaktalar. lütfen buna çok dikkat edin. mail yazın ama telefonla konuşmanın saatini mesai saatlerine ve özellikle öğleden sonralara alın. sayın arınç gibi kızgınlık anında sizi tersleyenler olabilir. bu şekilde ne kendinize ne de tüm çek mağdurlarına zarar vermeyin. can kardeşim işcanın üslubunun ne olduğunu sen nereden biliyorsun. hangi eylemindeydfin. bakanla görüşürken orda mıydın. kardeşlerim . yasanın çıkmasını en çok bankalar ve finans sektörü istememektedir. bunlar içimize böyle ajanlar sokmaktadır. birlikteliği sabote etmekteler. diğer blog mesela bankaların ve özellikle finans şirketlerinin reklamını almaktadır. bunşlara dikkat edin. hükümet bir halk eyleminden korkmaktadır. böyle bir eylemin oluşmasını da diğerleri istememektedir. lütfen oyunlara gelmeyelim. 21 ekimde birleşip lehe yasanın çıkması için baskı yapalım. işcan abimiz bunu hazirandan beri bizlere söylüyor. karşı çıkanların maksatlarını iyi düşünelim. lütfen birlik olalım. işcan şöhret olmak istese yasa çıktıktan sonra ona ne faydası olur. unutulup gidecek. kimseden ne menfaatı olacak. fakat reklam peşinde olanların bu işten kazançları hala devam edecekç lütfen bunları iyi düşünelim.
  ahmet çelik.

  YanıtlaSil
 21. • Meta
  o Giriş yap
  o Yazılar RSS
  o Yorumlar RSS
  o WordPress.com

  WordPress.com'dan blog alın. | Theme: Pressrow by Chris Pearson.


  alta citibankın reklamı mevcuttur.

  SAKIN BANKALARA ÇATMAYIN

  WordPress.com'dan blog alın. Theme: Cutline by Chris Pearson.

  ALTINDA BİR PENCERE VAR BANKA REKLAMI YAPILIYOR.

  BİR ŞEYLER YAPMALI


  Bir şeyler yapmalı … « karşılıksız çek ve yasal düzenlemelerYeni çek yasası kabul edildiğinde şu anda bir uygulama boşluğu sebebi ile var .... Ayrıca garip olan şu ki; iki taraf arasındaki borç alacak ilişkisi ...
  karsiliksizcek.wordpress.com/2009/05/22/bir-seyler-yapmali/ - Benzer  Bir şeyler yapmalı …
  Mayıs 22, 2009 • 93 Yorumlar

  50Degerlendiriniz
  Basında yeralan haberlerde ise sansasyon yaratılarak, yeni yasada hapis kalktı denmektedir. Bir şekilde durumu olduğunca fazla insana duyurmamız gerekiyor. Internet üzerinde, bu konuda çeşitli siteler var. Bizim blogumuz en fazla ziyaretcisi olandır. Bu ziyaretci sayısı bile yetmemektedir.  Adalet herkes için gereklidir. Olabildiğince fazla insana durum açıklanmalıdır.  Çek yasasının haziran ayı içerisinde çıkacağını düşünüyorum. Farklı görüşlerde vardır. Adli tatil sonrası, genel seçim öncesi beklenir görüşleride dolaşmaktadır.  Evet arkadaşlar. Durumu anlatmak için ne yapmak gereklidir ? Ne yapabiliriz ? Doğru davranış şekli nedir ?  Lütfen, bu yazının altına yorum yazarak görüşlerinizi belirtirmisiniz ?

  Önerdiğim yazılar

  Kemal Kilicdaroğlu imza kampanyası ve açık mektubumuz.
  Zafer Çağlayan için hazırladığımız açık mektubumuz.
  Ads by Google
  Kefilsiz Bireysel Kredi
  %0,99 faiz oranı ve 99TL masrafla sadece Citibank'ta!
  www.citibank.com.tr/krediBonus'a Başvurun, Kazanın
  Garanti Bonus Card'a Başvurun Bonus Fırsatlarından Yararlanın!
  www.Bonus.com.trMoney Card Kredi Kartı
  Paradan sonra en büyük icat Money Card. Hemen Başvurun!
  www.money.com.trShop&Miles Kazandırıyor
  Türkiye'nin En Hızlı Mil Kazandıran Kartı Shop&Miles.
  www.shopandmiles.com  Kategoriler: anasayfa • benim yazilarim • cek • ekonomi • genel • guncel • gundem • gunluk • haber • haberler • hukuk • istanbul • kanunlar • karsiliksiz cek • turkiye • yazilarim

  YanıtlaSil
 22. SN.AHMET ÇELİK KARDEŞİM BEN KİMSE EYLEM YAPMASIN DEMEDİM.YAZIMI OKURSANIZ USLUBA DİKKAT ÇEKTİM.EYLEMİN ADINI HESAP SORMA OLARAK KOYMASININ YALNIŞ OLDUĞUNU BELİRTTİM.ONUN YERİNE HATIRLATMAYA GİDİYORUZ GİBİ DAHA SOFT BİR SLOGANLA YOLA ÇIKILABİLECEĞİNİ BELİRTMEK İSTEDİM.LÜTFEN UNUTMAYALIMKİ HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ VE YAPILACAK BİR HATADAN HEPİMİZİN ETKİLENECEĞİNİ HATIRLATMAK İSTEDİM.BİLMEM BİLİYORMUSUNUZ AMA SN.BAHÇEKAPILIYA DA AYNI USLUPLA HESAP SORMAK İSTENİRKEN KENDİLERİ BİR ANDA ALEYHİMİZE DÖNÜYORDU VE BİR ÇOK ARKADAŞIMIZIN ARAMALARI SONUCUNDA KENDİSİ İKNA EDİLDİ.BEN BUNLARI SİZİ ELEŞTİRMEK MAKSADIYLA DEĞİL YAZIMI YANLIŞ YORUMLAMIŞ OLABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNEREK AÇIKLAMA GETİRMEK İSTEDİM.EMİNİMKİ SİZDE BENDE AYNI GEMİDE OLDUĞUMUZU VE BATARSAK HEPBERABER BATACAĞIMIZIN FARKINDAYIZ.NASILKİ SİZİN YAZINIZDA VEKİLLERİ ARAMA SAATİ KONUSUNDA DOĞRU TESPİTİNİZ VE UYARILARINIZ YERİNDEYSE KANIMCA BENİM UYARIMDA YERİNDE OLACAKTIR.SAYGI VE SEVGİLERİMLE
  CAN MERT

  YanıtlaSil
 23. Can bey, birinin arkasından konuşmak çok günahtır. Burhan beyin tek hatası bizlerden yardım istemesidir. Pek ala tek başına bir çok şey başarmıştır. Basın çalışmaları örnektir. Burhan bey bütün görüşmelerine elinde muhakkak çiçekle gitmiştir. Sayın Bahçekapılı ziyaretini de böyle yaptığına eminim. Kaldı ki görüşme sonrası yazdığı yazıda da ankaradan bir karı kocanın kendisiyle olduğunu belirtmişti. Yani iki bayanın yanında patavatsız konuştuğunu ima etmek için insanın maksatlı olması gerekir. Bizler burada yazışırken o her hafta üç gün meclise gitmektedir. Mecliste o sadece çek mağdurluğu ile ilgilenmemektedir. Bu ay çıkması muhtemel bir yasa ile ilgili çalışma da yapmaktadır. yolsuzlukla mücadele yasası tasarısı da hazırdır. Kendisi ile devamlı görüşmekteyiz. Telefonu ve mail adresleri sitelerde mevcuttur. Ne yazıkki kendisine sitelerde cevap hakkı verilmemektedir. O da arkasından sizin gibi konuşanların haksızca eleştirisine ve hakaretlerine maruz kalmaktadır. Dediğim gibi onun tek hatası olmuştur. Bizlere çok güvenmiştir. Bizler istanbulda ticaret odası ziyaretinde de bir gerçeği gördük. Ticaret odası baaşkanının mevcut tasarıyı göstermesine o itiraz etti. Başka hazırda başka tasarı var buna bankalar engel oluyor, bankalara karşı bize destek verin dedi. Başkan hukuk müşavirini çağıdı. Burhan bey onun elindeki taslağın yasalaşmayacağını yeni taslak hazırlandığını iddia etti. Bunu jenardi kardeşimize tenkit yazılarında sıklıkla yazdı. Hal böyleyken onun arkasından konuşmak, yanlış dedikodu yapmak öncelikle kendimize yapılmış bir yanlışlık olacaktır. Lütfen yazılarımızda buna çok dikkat edelim. Niye derseniz hali hazırda ondan başka gerçek yüzüyle koşturan yok. Bize rağmen koşturuyor. Biz de hala onu kötülüyoruz. Bilmem anladınız mı.
  Ahmet çelik.

  YanıtlaSil
 24. Ahmet çelik eşittir = burhan işcan
  bilmem anladınızmı?

  YanıtlaSil
 25. Burhan İşcan Kardeş
  Bu sitede dernek işinin sakat olduğu tamamen para tuzağı ve mağdurların can çekişmesi fırsat bilinerek bu zayıf durumdani denize düşen yılana sarılır misali bu zor durmumdan faydalanmak isteyenlerin bi tezgahı olduğu söylendi, bu tip oluşumlar içinde yokuz diye ilan edildi, sen ne yaptın o oluşumcular içine girerek buraya karşı bir tavır takındın, aslında sen mağdurlara değil kendine ihanet ettin.
  Bu gün oranın ger çek yüzünü gördün amma
  Bu saatten sonra kimse senin hakkında iyi düşünmez düşünemez.
  Sen büyüyüp sesimizi duyurduğumuz bu site yani baba ocağına ihanet ettin
  Tıpkı dernekçiler gibi kusura bakma..
  Süleyman

  YanıtlaSil
 26. Değerli Cüneyt Hocam; Değerli Emre Kardeşim. Beni en yakın; hiç değilse telefon konuşmalarımızdan, en yakın tanıyan sizlersizniz. Biraz bilgili ve birazda bilgi fakiriyim ve ancak çok duygusal; davamızın bilincinde olan, aranızdan biriyim, ancak; feleğin iğne deliklerindendende, fazlasıyla geçmişim. Bizler geçtik geçmesinede; sizin gibi, genç insanlar, İnşaallah; bizim geçtiğimiz gibi, bu yollardan geçmeyi görmesinler derim. Özellikle; teknik bakımdan; sizlerden çok şey öğrendim. Ancak; karınca, kadarıncada katkıda bulunmaya çalışanlardanım. Niyemi; çünki ben, bu davamızın, en yüklü faturasını ödemiş olanlardanım. Yazımın başında anlatmaya çalışmıştım; duygusallığımı, İnşaallah; birgün, ama mutlak birgün, Ankara'da bir yerlerde bu işlerin, emekçileri olarak; hüzünlüde olsa özgürlüğümüze kavuşmuş olarak, bir araya geldiğimizde; başta, değerli Hocam; Cüneyt'in ve Kardeşim; Emre'nin canlarını acıtırcasına sarılmak isterim. Elbet ve elbetteki; bu dava uğrunda, emek çeken tüm arkadaşlarımada candan sarılmak isterim. Bu özlemim; hepimizin canı gönülden inandığı, Tanrımızın izniyle elbet ve elbetteki, gerçekleşecektir. Tüm katılımcılara; sevgiler, selamlar ve saygılar. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 27. http://www.medyabar.com/haber/11450/sahte-cekcilere-6-yil-hapis.aspx

  YanıtlaSil
 28. SİTE YÖNETİCİSİ VE JENARDİDEN RİCAMDIR...

  BURHAN İŞCANIN İSMİ ZİKREDİLEN HİÇBİR MSJ YAYINLANMASIN LÜTFEN.BU ADAMIN İSMİNİ DUYUNCA MÜCADELEYE OLAN ŞEVKİM KIRILIYOR.LÜTFNE BU KONUDA İSTİRHAM EDİYORUM

  YanıtlaSil
 29. Değerli Cüneyt Hocam ve Emre Kardeşim; konuştuğumuz gibi, ilgili yer ve kişilere; mail yoluyla, yazımlarımı ve özel iletilerimi, Cumartesi ve Pazar günleri göndermiş oldum. Pazartesi gününden itibaren yeniden ve yine; Sayın, ilgili Bakanlarımızla ve Sayın Milletvekillerimizle, görüşmelere devam edeceğim. Değerli Arkadaşlar; ekim ayı boyunca çalışmalarımızı artırarak, doğru ve haklı olduğumuz bu yolda, ilerlemeye devam edelim. Belki; fazlasıyla Sayın Milletvekillerimizi aramalarımızla, rahatsız ediyoruz lakin; böyle yapmazsak, gündemde kalamayız ve beklediğimiz sonuçlara ulaşamayız. Tüm emeği geçenlere saygılarımla. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 30. selam kardeşlerim herkes istediğini yapmakta özgürdür buna hiçbir mani yoktur herkes sonucuna katlandıktan sonra istediğini yapabilir bu yüzden birbirimizi kırmanın yada eleştirmenin yada eleştirirken sınırları aşmanın anlamı yoktur mesela örnek vermek isterim ben 500 kişi olalım diyorum birleşelim diyorum ama yok gelmezseniz zorlamı gideceğiz hayır gitmek isteyen gider fax çekmek isteyen çeker aramak isteyen arar kim ne isterse yapar bu yüzden herkes gönlünden ne geçiyorsa yapsın içinden hangi eylemi yapmak istiyorsa yapsın kardeşlerim biz davamıza sahip çıkmazsak zaten merak etmeyin davaya sahip çıkanlar olacaktır bundan şüpheniz olmasın sevgilerimle

  YanıtlaSil
 31. bir şeyler yapmalı.evet herkes özgürdür. sende özgürsün.bırak insanlar ne yapacaklarına kendileri karar versinler

  YanıtlaSil
 32. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine verdiği yanıt, karşılıksız çek nedeniyle açılan davaların 2008 ve 2009 yılında arttığını ortaya koydu. Verilere göre, 2009 yılında karşılıksız çek nedeniyle cezaevlerine giren kişi sayısı bin 461 oldu.

  Bakan Ergin'in Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na ait istatistiklere dayanarak verdiği bilgilere göre, 2009'un ilk 6 ayında karşılıksız çek nedeniyle ceza mahkemelerinde 159 bin 774 dava açıldı. Bu davalarda 221 bin 755 kişi hakim karşısına çıktı. 2009'un 6 ayında çek davaları nedeniyle bin 461 kişi hapse girdi. Bunlardan 5'ini çekle ilgili ihtara ve yasaklamaya uymama, 67'sini Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun'a muhalefet, diğerlerini de karşılıksız çek keşide etme suçu oluşturdu.

  HER AY 100 BİN ÇEK KARŞILIKSIZ CIKIYOR
  EsnafIn, tüccarın elinin darda olup olmadığını gösteren önemli bir gösterge olan karşılıksız çek sayısında önemli artışlar dikkati çekiyor. 2007 ilk 7 ayından 2008 ilk 7 ayına karşılıksız çek sayısında yüzde 11.5 artış yaşanmışken, 2008'den 2009'a bakıldığında oranın yüzde 28.2'ye çıktığı göze çarpıyor. Türkiye'de her ay yaklaşık 100 bin adede yakın çek karşılıksız çıkıyor ve hukuki işleme tabi oluyor. Protestolu senet tutarında ise ilk 6 ayda yüzde 29.27'lik artış söz konusu

  YanıtlaSil