Ev Haczi Tarihe Karışıyor

İcra İflas Kanunu
Adalet Bakanlığı icra iflas kanununda değişiklik öngören ek yasa teklifini Başbakanlığa sundu, TBMM Adalet Komisyonu' nda bulunan ve İcra ve İflas Kanununda köklü değişiklikler öngören mevcut tasarıya eklenecek olan yeni düzenlemelere göre, vatandaşlar açısından büyük bir drama dönüşen ev eşyalarına haciz devri bitiyor. İcra memurları artık evlerden TV, koltuk, buzdolabı alamayacak. Başbakanlık tarafından TBMM sunulacak düzenleme Adalet Komisyonunda bulunan mevcut tasarıyla beraber kısa süre içerisinde kanunlaştırılması bekleniyor.

Yapılacak olan düzenlemeyle, Borç yüzünden eve haciz gelmesi ve ev eşyalarının haczedilmesi artık tarihe karışacak. Vatandaşlar için drama dönüşen ev eşyalarını haczetme olayına son verecek uygulama İcra İflas Yasa Taslağı'ndaki değişiklikle hayata geçirilecek. Adalet Bakanlığı'nın uzun süre önce hazırlayıp kurumların görüşe açtığı İcra İflas Yasa Taslağı kapsamında, İcra İflas Yasası'nın 30 maddesi değiştiriliyor.

7 MİLYON DOSYA DÜŞECEK
Öncelik olarak icra dairelerinde para alışverişi kalkacak. Parasal işlemler banka aracılığı ile yapılacak. Vatandaşları kedere boğan ev eşyalarına haciz konulması uygulamasına son verilecek. İcra memurları evlere gelip televizyon, buzdolabı, koltuk ne varsa alıp götüremeyecek. KOBİ'lerdeki üretimin durmasını önlemek için buralardaki üretim araçlarına haciz yasağı ise TBMM Adalet komisyonunda son şeklini alacak. İcra İflas Yasası'nda yapılacak değişiklikle, icra dairelerinde bulunanlarla birlikte toplam 7 milyon dosya düşmüş olacak. Yani, 7 milyon hane icradan kurtulacak.

Düzenlendi: Ev Eşayalarının haczinde uyulması gereken kurallara ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır.


T.C
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2013/3365
Karar No : 2013/12821
Karar Tarihi : 04.04.2013

Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ
Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi
Esas No: 2012/1139
Karar No: 2012/1169
Karar Tarihi:17/12/2012

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nezihe Deniz Güner tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK'nun 82/3. (Değişik: 6352 Sayılı Kanun madde 16) maddesi gereğince para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilemez.

Takip hukukunda, asıl olan borcun ödenmesi olup, alacaklının alacağına kavuşması için gerekli takip işlemleri yapılırken borçlunun ve birlikte yaşadığı diğer aile fertlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için zorunlu olan eşyaların haczedilmeyerek kendilerine bırakılması gerekir. Anılan madde ile amaçlanan; alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin sağlanarak, temel hak ve özgürlüklerin korunması, haczinde ekonomik yarar bulunmayan ya da muhafazasında ve satışında güçlük çekilen eşyaların hacizlerinin önlenmesidir.

Bu bağlamda; borçlu ve aile bireyleri için gerekli olan eşyaların lüzumlu olup olmadığı tespit edilirken, alacaklının da alacağına fiilen kavuşmasını engelleyecek amacı aşan uygulamalardan kaçınılarak taraflar arasındaki menfaatler dengesini de hukuk düzeni içinde korumak gerekir.

Öte yandan her ne kadar İİK'nun 82. maddesine 6352 Sayılı Yasanın 16. maddesi ile eklenen son fıkrasında, icra memuruna haczi talep edilen malların haczinin caiz olup olmadığı konusunda değerlendirme yapma yetkisi verilmiş ise de; verilen bu takdir yetkisi keyfiliğe de yol açmamalıdır.

Somut olayda; borçlunun evinde 06.12.2012 tarihinde yapılan haciz sırasında, 5 adet klima, 2 adet masaüstü bilgisayar, iki adet televizyon ve birer adet bulaşık makinası ve kurutma makinasının haczedilmesi istenilmiş, icra müdürünce talep reddedilmiştir. Koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, fırın, halı vb. gibi ev eşyaları lüzumlu eşya olup, haczedilmeleri mümkün değil ise de; fiyatı yüksek, muhafaza ve paraya çevrilmesi kolay, alıcısı bulunabilecek olan LCD, Plazma TV, kurutma makinası gibi eşyalar, maddede öngörülen amacın dışında borçlu ve ailesi için gerekli, zorunlu mallardan değildir. Ayrıca haczi istenen aynı nitelikte olan eşyalardan birden fazla bulunması durumunda bunlardan değeri daha düşük, satılması ve muhafazası zor olanın borçluya bırakılması, diğerlerinin haczedilmesi gerekir. Kaldı ki, borçlu vekili de haciz sırasında; diğer eşyaların haczine karşı çıkılsa da "...bir adet televizyonun dışındaki eşyaların haczedilebilirliği söz konusudur" şeklinde beyanda bulunmak suretiyle haciz yapılmasına karşı çıkmamıştır.

Diğer taraftan, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 27. maddesinde "Hukuki dinlenilme hakkı" düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre, davanın taraflarının yargılama ile ilgili bilgi sahibi olma, açıklama yapma ve ispat hakkı bulunmaktadır. Şikayetin mahiyeti dikkate alındığında da borçlunun hukuki durumu etkileneceğinden öncelikle taraf teşkilinin sağlanması gerekir.

O halde mahkemece istemin kısmen kabulü ile yukarıda belirtilen esaslar dahilinde taraf teşkili ile değerlendirme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle istemin tümü ile reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.

KARAR :
Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 04.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Televizyon bir taneyse, ister LCD ister Plazma olsun lüzumlu eşyadır ve haczedilemez. Lüzumlu eşya belirlenirken kararda belirtildiği gibi 'fiyatı yüksek, muhafaza ve paraya çevrilmesi kolay, alıcısı bulunabilecek olma' gibi kriterlere bakılamaz. Sadece lüzumlu mu değil mi ona bakarsın.

Kararda belirtildiği gibi evde 2 adet Televizyondan söz ediliyor. Eğer televizyon 1 adet ise, ister 100 ekran plazma olsun ister LCD fark etmez. Aksi takdirde bu büyük pahalı Televizyon haline münasip değil diyemeyeceğimize göre, TV lüzumsuz bir eşyadır demiş olunur.

Günümüzde, lüzumu açısından televizyonun buzdolabından bir farkı yoktur.

322 yorum:

 1. EVET İŞTE BU ÇOK İYİ OLACAK
  ÇOK İNSAN İKAMET BİLDİREMİYOR ÇOCUKLARIN OKULU BİLE CİDDİ SORUN OLUYORDU. BU DURUMDAKİ ARKADAŞLARIMIZ BU KONUDA RAHATLAYACAKTIR
  SAYGILARIMLA
  A.AYDOGAN

  YanıtlaSil
 2. En doğrusuda bu tv,buzdolabı,koltuk kaç para edecek ki sadece avukat tacizi oluyordu.Milyar borcun var eşye gidiyor birşeye yaramıyor depolar doluyor işler aksıyor,doğru bir karar.

  YanıtlaSil
 3. bence bu insalık onuruna yakışan devrim dibi bir karar ALLAH bunu düşünen ve emek veren herkesden razı olsun

  YanıtlaSil
 4. allah bu hükümetten razı olsun....

  YanıtlaSil
 5. Aklın yolu birdir.sonunda ülkemde aklın yolunu tutmaya başlamıştır.Evdeki bebeğin ısıtıcısının kime ne faydası olacaktır.İnşallah bir an önce yürürlüğe girer.Emeği geçen her kesten Allah Razı Olsun ...

  YanıtlaSil
 6. allaha şükürrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..bbüyük bbbir ayıptııııııııııı

  YanıtlaSil
 7. ALLAH CC MİLLETİMİZE HAYIRLI EYLESİN GÜZEL BİR KARAR

  YanıtlaSil
 8. ALLAH için çıksın artık bu yasa geceleri uyyamıyoruz her sabah korkuyla kalkmaktan çocuklarımızın piskolojisi bozul yeter allah için yaaaaaaaa

  YanıtlaSil
 9. babanın işi kötü gider veya hata yapar evdeki eşini çocuklarını cezalandırmak gerçekten insanlık ayıbıydı bu yasayı çıkaranlardan ALLAH ebeden razı olsun

  YanıtlaSil
 10. sayın başbakanım sana yakışanı hep yaptın yine yapıyorsun ve yapacaklarına hayaller bile yetişemiyor SENDEN ALLAH RAZI OLSUN..YAPTIĞIN ŞEY HAYAL ÖTESİ BİR DURUM....MİLYONLARCA AİLE SIKINTIDAN KURTULUP DUALARI SENİNLE OLACAK...

  YanıtlaSil
 11. ALLAH ÖNCE DEVLETİMİZE SONRA BAŞBAKANIMIZA ZEVAL VERMESİN.BU KANUNU HAZIRLAYANDAN,MECLİSE TAŞIYANDAN , MECLİSTE KABUL EDENLERDEN VE EN ÖNEMLİSİDE BİZLERE BU FIRSATI VEREN BAŞBAKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN DUALARIMIZ HEP ONUNLA

  YanıtlaSil
 12. beyler bayan lar bu çek affı hakkında ne gibi bilginiz var

  YanıtlaSil
 13. Turhan Korkmaz25 Aralık 2011 18:15

  Bu Tasarıyı düşünenlere , çalışanlara ve emeği geçen herkese binlerce teşekkürler

  YanıtlaSil
 14. bu tasarıyı MHP verdi, halkı düşünen MHP lideri Devlet Bahçeli , ev haczi yüzünden intihara kadar giden yolda önemli adım atılması isteğini bu tasarıyla göstermiştir . Alacaklı da haklıdır ancak erkeklerin borcu yüzünden ev hanımları boşanmaya giderken borçlular hem komşularına mahcup oluyor.Aslında borcu ödeseydi diyenler olabilir.ama insana hayatta ne geleceği belli olmuyor. bu borçlar ödenmesi lazım .makul ölçüde yapılandırılma yapılması gerekir. bir borç varsa hacizle borç iki katına çıkıyor.bununda önüne geçilmesi gerekmektedir.

  YanıtlaSil
 15. Doğrusu ya ben BASKETÇİ kardeşimize Çek yasası ardından sitenin bu ''eve haciz'' yasasının değişmesi için de mücadele vermemiz gerektiğini belirtmiştim. Şimdi bu da gerçekleşirse ÜLKEMİZ gerçekten de büyük bir AYIP'tan kurtulmuş olacak.

  YanıtlaSil
 16. kardeş teklifi MHP verdi taa 2009 da.

  YanıtlaSil
 17. BU TASARIYI HAZIRLAYAN GEREK T.C VE GEREKSE AV.BİRLİĞİ KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜŞÜNEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
 18. Demin tv den izledim,çek affı Cumhuriyetin 100 yılında verilecekmiş.13 sene filan daha var,zaman çabuk geçer.

  YanıtlaSil
 19. ALLAHIM sabrın sonu selamettir dedik ,her zorluğun arkası kolaylıktır dedik, bugünleri bekledik ,emeği geçen tüm büyüklerimizden ALLAH razı olsun.

  YanıtlaSil
 20. çalışan işletmeler kapanmayacak .ödeme şansı verilecek.işte olay bunu bunu geç anladılar ama bunda şükür,

  YanıtlaSil
 21. İnşallah allahım

  YanıtlaSil
 22. yeter canımızı çok yaktılar çocuklarımızın boynu bükük kalıyordu bıktım evde icra memurları beklemekten allah razı olsun devletimizden tutun artık elimizden

  YanıtlaSil
 23. Yaaa öylemi....? Madem sayın bahçeli bu yasa teklifini akıl etti de niye 11 yıl önce Bahçeli başbakan yardımcısı iken niye bu yasayı akıl edemedi de o kadar insan intihar etti o kadar insan mağdur oldu...? Kimi kandırıyor sunuz ? kendinizi akıllı milleti aptal mı zannediyor sunuz ?

  YanıtlaSil
 24. sizinle iletişim kurmak istiorum bnmde aynı sıkıntılarım var cep numaram 05075195036

  YanıtlaSil
 25. boş boş konuşma kardeşim bu yasa teklifini meclise MHP getirdi bilmiyorsan öğren geçmiş konusunda mhp olmasa sen bugün olurmuydun bilmem ne demek istediğimi anlayabillirsen anla nerde sizde o kafa.

  YanıtlaSil
 26. Türkiyede güzel şeyler oluyor... bu hepimizi mutlu ediyor....

  YanıtlaSil
 27. güzel bir haberlebaşladım haftaya.. inşallah en kısa sürede yürürlüğe girer..

  YanıtlaSil
 28. emre ertanturk28 Aralık 2011 16:32

  arkadaşlar bizler burda can havliyle haklı olan bu davamızı savunurken avukatlar büyük bir hırsla dilekce ve maillerle bu yasayı engellemeye çalışıyorlar onların umrunda degiliz ailemizin parcalanması çaresizligimiz magdurlugumuz degeri yok şimdiye kadar alışılmış köşeye sıkıştırma yüksek faizler yeter ya düşün artık yakamızdan burda dolandırıcı yok herkes magdur alacaklarını alamamış mal alamamış çaresiz borcuna sadık namuslu insanlar anlayın artıkbunları zaten yeterince bedel ödedik bırakında bir nefes alalım

  YanıtlaSil
 29. 2006 yılında hissedar olarak bankadan şirkete alınan kredinin altında kefalet imzam vardı. Ana para olan 200.000 TL ye karşılık şu ana kadar 280.000TL ödedim, 4 kez evim haczedildi, faiziyle halen SAYIN AVUKAT 300.000TL daha istiyor. Bu lanet katlamalı faiz düzeninde borç ödemeyle bitmiyor. Dahası AVUKATA 5. gelişinde '' sen tam alçak bir buzdolabı çakalısın'' dedim. 3 kez taşındım, her evde itibarım yerlerde. Komşular cüzzamlıymışım gibi bakıyor. Bu ev haczi rezaletine artık bir son verilse... Tabiki FAİZ PARASIYLA BEY OLAN BAZI AVUKATLARIN KRALLIKLARI DÜŞECEĞİNDEN MORALLERİ ÇOK BOZUKTUR. BUNUNLA BERABER DÜZEN, PARASI OLANIN DÜZENİ OLDUĞU İÇİN EMİNİM Kİ BU YASA ÇIKMAZ, EV HACZİ SONA ERMEZ. FAKAT UMUT İŞTE...

  YanıtlaSil
 30. merhaba
  özel bir hastanede dr olarak çalışmaktayım
  bankaya olan borçtan dolayı sağlık bakanlığından hekim ruhsatını iptal ettireceğim
  diyor avukat .. böyle bir şey mümkünmü bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim
  saygılarımla

  YanıtlaSil
 31. allaha şükür böyle yasa çıkacak eve saa 5 den önce giremiyorum

  YanıtlaSil
 32. hocam doktorum diyorsun 3 kuruşluk kendini bi halt zanneden avakado bozuntusunun saçma sapan lafına inanıyorsun yapma Allahını seversen yav.o avakadoya söyle kendini hangi devirde ve ne zannediyormuş dokunulmazlıklarımı varmış vahiy verme falanmı?kimmiş?neciymiş?dahası HADİ ORDAN dersin(daha kinayeli olarak)ruhsat iptal ettirecekmiş ,sen geldiğinde o ,üşenme beni çağır istanbul içiyse geleyim bi tarafımla güleyim ben.40 yaşındayım yaparım.hem vallahide hem billahide.azcık sert olun şunlra yaaa.avukat olmayla ne oluyor anlamadımki ne halt sanıyor bunlar kendilerini..

  YanıtlaSil
 33. Sonuna kadar AKP arkadaşlar asla karamsar olmayın.bizim BAŞBAKANIMIZ süper çalışıyor kolumda damar yoluyla hastaneden kaçıp oy kullandım iyiki kullanmışım benim eşimde çekten 10 aydır cezaevinde gereken mücadeleyi yapıyorum bir eş olarak bu EŞİM de olsa herkez adımını atarken dikkatli atsın.zamanında benim yaptığım hatalardan benimde evime hacizler geldi kendim ettim kendim buldum şimdi daha temkinliyim bu durumlara düşmemenin tek yolu ÇALIŞMAK çalışmak birde kimlere güvendiğinize dikkat etmek çalışana rabbim rızıklarını veriyor ben 2 günlük bebeğimle iş görüşmesine gittim günün 12 saatini çalışarak geçiriyorum ayagımı yorganıma göre uzatıyorum herşeyi DEVLETTEN beklemeyin tek başıma 7 aylık kızımla yaşam mücadelesi veriyorum ve çokda mutluyum..Antalyadan hepinize sevgiler..

  YanıtlaSil
 34. ARKADAŞLAR BAŞIMDAN GEÇEN BİR DOLANDIRILMADAN DOLAYI 4 5 YILDIR AVUKATLAR VE MAHKEMELERLE UĞRAŞIYORUM BU AVUKATLAR ARKALARINA KANUN BOŞLUKLARINI VE DEVLETİN İCRA DAİRELERİNİ ALARAK BU GARİP VE İCRADAN KORKAN BU HALKI KORKUTARAK BİZLERE İŞKENCE VE ZULÜM YAPIYORLAR BUNLAR ŞEHİRDEKİ ÇAMIALI VE KIRAVATLI EŞKİYALARDIR KORKMAYIN BU ALÇAKLARDAN HER ZALİM KENDİ AKITTIĞI KANDA BOĞULACAKTIR ÖYLE AVUKATLARI GÖRDÜMKÜ BÜROLARI PLAZADA VE MİLYON DOLARLIK ZALMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAHI VAR HER TÜRLÜ HACİZİ VE TEHDİDİ YAPTILAR AMA HEPSİNİN KARŞISINA ÇIKTIM BUNLARIN TAKTİĞİ KORKUMAK YILDIRMAK VE BU ARADA NEKADAR PARA GÖTÜRÜRSE KARDIR SANI YORLAR GERİYE DÖNÜNÜN BAKIN DİYORUM ONLARA HALK SİSİN NE KADAR SAHTEKAR VE YALANCI VE DOLANCI OLDUĞUNUZU SÖYLÜYOR KAYBEDEN ONLAR OLACAKTIR ÇÜNKÜ TOPLUMDAKİ YERLERİ VE SEVGİLERİ PARA VE MAL UĞRUNA KAYIP OLUYOR TEMELİN ADALET VE ALINTERİ OLMAYAN HİÇ BİR KAZANCİN ALLAH KATINDA VE KULLAR KATINDA DEĞERİ YOKTUR KENDİ KENDİLERİNDEN UTANSINNLAR EĞER UTANACAK YÜZLERİ VARSA TABİ BU ARADA İÇLERİNDE BELKİ NUMUNE OLANLAR VARDIR ONLARA DİĞECEĞİM YOKTUR ONLAR KENDİLERİNE ALINMASINLAR KORKAK OLMAYALIM HERKESE SELAMLAR SAYGILAR İNŞAALLAH YASA ÇIKAR BU TASARIYI HAZIRLAYAN SYN.M.H.P Lİ MİLLET VEKİLİ ABİLERİMİZEDE TEŞEKÜR EDELİM VE TASARININ YASALAŞMASI İÇİNDE MEKTUP YAZALİM..........

  YanıtlaSil
 35. Alitatlicioglu29 Aralık 2011 09:22

  "BİZLER SAYESİNDE YÜKÜNÜ TUTAN , HARAMI HELALİ BİLMEYEN , ÇOLUK ÇOCUĞU EVİMİZDE REZİL EDEN YAPTIĞI EV HACİZLERİ İLE BİZİ SIKIŞTIRDIĞINI SANAN, BORÇLU VE ALACAKLIDAN FAZLA KAZANAN LÜKS YAŞANTIYA BİZLER SAYESİNDE GEÇEN AVUKATLARIN İŞİ BİTİYOR. DAHA BETER OLURLAR İNŞAALLAH." ALLAH DEVLETTEN RAZI OLSUN BİZLERİN DURUMUNUDA GÖRDÜ SONUNDA.

  YanıtlaSil
 36. Arkadaşlar ben çok umutsuzum 2009 da verilmişti böyle bir teklif ama itibar eden olmadı.
  Şimdi de olacağını sanmıyorum.
  İnşallah olur.

  YanıtlaSil
 37. 2009 da teklifi MHP vermişti, şimdi AKP

  YanıtlaSil
 38. Hocam yanlışın olmasın MHP ve Mehmet Şandır diye kanun teklifi var.

  YanıtlaSil
 39. inşallahh..

  YanıtlaSil
 40. haciz caydırıcı unsur falan değil şarlatanlık avukat denen şehir eşkıyalarının açık tehtitleri tabi her avukat aynı değil zaten bu tasarıyı hükümet çıkarmak istiyor beyefendi bu yasa çıkacak okadar

  YanıtlaSil
 41. düzeltin artık şu yasaları sadece bunu değil hepsini bankaları ve avukatları zengin ettik şimdiye kadar milletin cebine olmayan parayı kredi kartı ile koydular tüketimi arttırdılar bizde mal satıyoruz diye üretimi arttırdık gittik kredi aldık işçi sayımızı artırdık sonra bir gün kriz patladı alacaklarımı alamadık ödemelerimizi yapamadık ödeyemedik iş yerlerimize evlerimize hacizler geldi ne o istihdama katkıda bulunup ülkeme vergi verdim ne oldu sonunda şerefsiz oldum namussuz oldum yazıklar olsun bu ülkeye insanları nada paran varsa şerefli sin paran yoksa şerefsiz hala millete kredi vermeye çalışıyorlar boşuna bekliyoruz yasaları kim yanımızda olacak karşımızda bankalar avukatlar holdingler koçlar sabancılar doğuşlar özyeğinler tefeciler uyanın millet ne yasası bunlar çıkar ttırmaz bu yasaları asın bizide kurtulalım 50 sene sonrada okullara bulvarlara adımızı verirsiniz daha önce yaptıklarınız gibi

  YanıtlaSil
 42. bu yasa kredi kartı borclularınıda kapsıyormu arkadaslar?

  YanıtlaSil
 43. Arkadaşlar ev eşyası haczi ile ilgili olarak az önce değerli bir vekille görüştüm.
  En kısa sürede çıkarmaya çalıştıklarını aynı zamanda hükümetin de böyle bir çalışması olduğunu söyledi.
  Hiç umudum olmasada inşallah en kısa sürede çıkar.

  YanıtlaSil
 44. hocam tüm borçlar için geçerli. Benimde derdim kredi kartları

  YanıtlaSil
 45. Hasret_ceken_mami30 Aralık 2011 12:24

  bu avukatlarların allahı para olmuş hiç acıma yok allah onlarıda bir gün dara düşürür inş

  YanıtlaSil
 46. sayın dr arkadaşım o avukata slm söyle ya kanun bilmiyor yada seni çocuk zannediyor sen ona söyle bunu yazılı versin sana bakalım ne yapıcak hay allahım ya ne salak avukatlar var:))

  YanıtlaSil
 47. Ya arkadaşlar böyle bir şey YOK YOK,Bir tane gazete uydurması ondan sonra kopyala yapıştır.KANUN TASLAĞI BARO SAYFALARINDA VAR,YA ALLAH AKIL VERMİŞ TASLAĞI AÇIN OKUYUN.
  YA,BÖYLE BİR ŞEY YOK,SADECE 400 TL ALTINDAKİ HACİZLER İÇİN EV EŞYALARI YEDİEMİNE İCRAYA UĞRAYANA BIRAKILIR DİYOR.

  YanıtlaSil
 48. EVET KAPSIYOR BU İCRALIK OLMUŞSAN VE BUNDAN SONRA OLACAKSAN İCRA İFLAS KANINUNUA GİRECEK EVİNE HACİZ OLMAYACAK AMA TAŞINMAZLARA YANİ ARAÇ VE DAİRE EL KOYA BİLECEKLER

  YanıtlaSil
 49. Bugün ki açıklama geride kaldı izninizle tekrar atıyorum İzleyemeyenler için. Umutsuzluğa kapılanlar için..

  CNNTURK ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN :

  http://tvarsivi com/player php...

  YanıtlaSil
 50. http://tvarsivi.com/player.php?y=4&z=2011-12-30%2018:28:00

  YanıtlaSil
 51. burada yazdıklarımız inşallah devletin bütün kademelerinde duyulur .İMDATTTTT DURDURUN TAKATIMIZ KALMADI

  YanıtlaSil
 52. ZATEN HACİZDEN SONRAKİ HAPİSLİK SONRASI MEZARLIK

  YanıtlaSil
 53. ARKADAŞLAR KİM ÇIKARIRSA ÇIKARSIN YETER Kİ ÇIKSIN mhplide,chplide,akplide hacize uğruyor arkadaşlar hepimiz önse insanız ve hangi parti çıkarırsa ALLAH ahirette ona yardımcı olsun

  YanıtlaSil
 54. ALLAH bu kanunu çıkarmayı kime nasip etti ise ondan razı olsun .yarın yılbaşı ve benim evim bomboş masam bile yok .aslında bazı eşyalar gitmez diye biliyorum amaAVUKATLAR YİNE DE ALIYORLAR ısıtıcılarım sanki lüx evde klimaları söktüler çocuklarım rezil oldu .bu çileyi 3 yıldır çekiyorum .hergün ALLAH A dua ediyorum ya canımızı al ya da bizi rızklandır borcumuzu ödeyelim inşallah yeni yılda İLK MÜJDE EŞYA HACZİNİN SON BULMASI VE BORÇTAN EVİN DİREĞİNİN HAPİSTEN KURTULMASI HEPİNİZE SAYGILAR

  YanıtlaSil
 55. son model buzdolabı bile olsa öyle hoyrat götürüyorlar ki öyle kötü pikapa atıyorlar ki benim kullanmaya kıyamadığım eşyalarım tefeci senet taahhütü ihlalinden eşim hapise eşyalarım yediemin cezaevine gitti .ÇILDIRACAĞIMMMM

  YanıtlaSil
 56. Hocam kısmen doğru söylediğiniz ben derinlemesine araştırdım haberi veren takvim gazetesi Zübeyde Yalçın .
  Kanun teklifini Mhp vermiş ve şu an komisyonda orada görebilirsiniz.Ama hükümetinde böyle bi rçalışması var.Bunları birleştirince kanunun çıkması muhtemel.

  YanıtlaSil
 57. alllah çolugun çocugun ıcın ınsallah daha ıyılerını almanı nasıp eder yeterkı arkana bakma.

  YanıtlaSil
 58. benim evden haciz etiği eşyayı ihalede alıp evine götürdü avkat oturuyor koltuklarda avkatın evinde yokmuş adam gariban ne yapsın eşyada hoşuna gitmiş

  YanıtlaSil
 59. vallaha avkatların çoğu yasaları bilmiyor ben yasayı söyleyincede yeni çıkan yasaları takip etmeye yetişemiyoruz diyorlar bu başımıza gelenlerden sonra çok güzel avkat çok güzelde esnaf olduk saygılar

  YanıtlaSil
 60. kamyon maduru1 Ocak 2012 20:05

  ya arkadaşlar benimde kamyonu senet yüzünden bağladılar kamyon çalışmasa ben borcumu hangi gelirle ödeyecem bu yasada beni kapsıyormu kamyonu çözerlermi bu konuyu irdeleyen lütfen bilinçli bir haber yazsın bana

  YanıtlaSil
 61. Hepimiz aynı durumları yaşadık,yaşıyoruz.Benimde evimi boşalttılar,dalga geçer gibi,rencide ederek hemde.Umarım Allah en güzellerini nasip eder,sabırrrrrr

  YanıtlaSil
 62. Celaltoparlakli2 Ocak 2012 12:26

  Ali bey.Yasa tasarısını Adalet bakanlığı komisyonundan takip edebilirsiniz.AİM.nin ek protokollerine uygun olarak evden ziynet eşyası harici eşya kaldırılamayacak.Hatta bu protokole göre konut dokunulmazlığıda gündemde.Sanırım 1 ay içinde kanunlaştırılacak.Bu aeada evden haciz yapılıp eşya kaldırılmışsa AİM e başvuru hakkı mevcut.Üstelik bunu yapan alacaklı,vekili ve icra memurunu da konut dokunulmazlığı çerçevesinde şikayet edilebiliyor ve meslekden men diyede duydum.Sevgiler.

  YanıtlaSil
 63. o koltuklara gömülür inşallah

  YanıtlaSil
 64. bizlerde aynı dertten muzdaribiz cezaevinde kardeşim,sabır başka yapacak hiçbirşeyimiz yok sabır

  YanıtlaSil
 65. OFFFF OFFFFFFFF........

  YanıtlaSil
 66. adanalı esnaf2 Ocak 2012 19:57

  inşallah bizler de insan gibi yaşayacağız .evime 3 senedir misafir çağıramıyorum alçak oldum kahpe oldum dolandırıcı oldum insanlar evin haciz olunca veba gibi seni terkediyorlar .çünkü ev eşyaları da gitti bu adam bitti diyorlar

  YanıtlaSil
 67. adanalı esnaf2 Ocak 2012 19:59

  allah o koltuklarla avukatına el kınamaz ayrılığı versin

  YanıtlaSil
 68. adanalı esnaf2 Ocak 2012 20:05

  sayın başbakanım sayın milletvekillerimiz hadi artık BEKLİYORUZ İCRALARI KALDIRIN SİZİ TV DEN İZLEYELİM .HABERLER İZLEYEMİYORUZ .ÇOCUKLAR ÇİZGİ FİLM İZLEMEK İSTİYOR .DİZİLERİ İZLEMEK İSTİYORUM .KOLTUĞA OTURUP BUZDOLABIMI SEYRETMEK İSTİYORUM .OFİS EŞYALARIMI OFİS TUTUP YERLEŞTİRMEK İSTİYORUM İŞ YAPMAK PARA KAZANMAK İSTİYORUM .

  YanıtlaSil
 69. çare allah çare2 Ocak 2012 22:47

  dostum agzına saglık kısacık ömür icra korkusuyla yasamaktan kendıme guvenımı kaybettım şimdide psikolaga verıyorum olmayan paramı ....alllah yar ve yardımcımız olsun ........

  YanıtlaSil
 70. Celaltoparlakli3 Ocak 2012 14:10

  Arkadaşlar.Bu konu ile alakalı haciz sıkıntısı yaşayan veya yaşayacak herkes TBMM sitesinde Adalet komisyonu üyelerinin mail adreslerini bularak çabuklaştırmalarını sağlayabilirsiniz.Ayrıca sakın kendinize haciz gelecek diye bir sıkıntıya düşmeyin.Aksine işin üzerine gidin ve evet ben borçluyum ancak hayat şartları nedeniyle ödeme yapamadım.Ama bu demek değilki kapitalist düzene mahkum olacağım.Hayatımı yaşamaya devam edeceğim.Sakın moralinizi bozmayın.Evden alacakları ile alacaklarını zaten kapatamayanlarda artık kendilerine çeki düzen vereceklerdir.Size neler yapılacağına dair ayrıca aşağıda bir yazı gönderiyorum.


  Öngörülen Haklar Nelerdir?
  Bu haklar özellikle:
   Yaşama hakkı;
   Özel hukuk ve ceza hukuku alanlarında adil
  yargılanma hakkı;
   Özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkı;
   İfade Özgürlüğü;
   Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü;
   Etkili başvuru hakkı;
   Mal varlığına saygı hakkı;haberleşme
  özgürlüğüne saygı, konut dokunulmazlığı,
   Oy verme ve seçimlere katılma hakkı.
  Sözleşme ve Ek Protokollerde
  Öngörülen Yasaklar Nelerdir?
  Bu yasaklar özellikle:
   İşkence ile insanlık dışı ve aşağılayıcı ceza ve
  muamelelerde bulunma yasağı;
   Yasadışı ve keyfi tutma yasağı;
   Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden
  yararlanmada ayrımcılık yasağı;
   Bireylerin uyruğu bulunduğu devletin ülkesine
  girmesinin engellenememesi ve devletin kendi
  vatandaşlarını sınır dışı etme yasağı;
   İdam cezasının yasaklanması;
   Yabancıların toplu halde sınır dışı edilm
  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda
  aşağıdaki internet sitesinden ek bilgi elde
  edebilirsiniz:
  www.echr.coe.int
  3

  YanıtlaSil
 71. bu kanunun bir an önce hayata geçmesini diliyorum.amacımız borç ödememek değil.çalışıp borcumuzu ödemek.evden eşya alındığında sadece tatsızlık ve huzursuzluklar ve aile parçalanmnaları yüz göstetiyor.ALLAH kimseyi dara zora düşürmesin herkesin cebi berektli olsu n inşallah

  YanıtlaSil
 72. google dan kanunlar gene müdürlüğüne girdim hiç bir olumlu birşey yok yeni taslakta arkadaşlar bir bakın da benmi yanlış anladım

  YanıtlaSil
 73. CÜNEYT BEY ,SON HAZIRLANAN TASLAK ŞU ANDA BENİM KANUNLAR GENEL MD GÖRDÜĞÜM GİBİ İSE HALEN AYNI ,BANA BİLGİ VERİRMİSİNİZ LÜTFEN

  YanıtlaSil
 74. YA KİMSE YOK MU ?BİLGİ İSTİYORUM BU KONULARDA

  YanıtlaSil
 75. o zaten vardı

  YanıtlaSil
 76. Arkadaşlar tasarıyı okudum ama pek iç açıcı görünmüyor. 400 tl altı diyor. Ben atılan başlığı bakarak umutlanmıştım. Ama malesef pek değişen bir şey yok. Yoksa benmi yanlış anlıyorum. Konuyu yakından takip eden veya bilgisi olanlar bilgilendirirse sevinirim.

  YanıtlaSil
 77. Av. Gökhan ARICAN4 Ocak 2012 14:10

  İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

  http://www.kgm.adalet.gov.tr/gg/iik.pdf

  MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak münasip bir yerde muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartiyle muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Haczedilen taşınır malların toplam DEĞERİ DÖRTYÜZ TÜRK LİRASININ ALTINDA ise bu mallar borçluya yediemin olarak bırakılır. Ancak mallar satış mahalline getirilmediği takdirde yediemin değişikliği yapılabilir.”
  “Mahcuz mallar lisanslı icra depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgarî niteliklere ve teşhir salonlarına, depo için alınacak teminata, bu mallar için muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, depo işleticisi olma niteliklerine, depoculuk lisansına, Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine, lisanslı depo işleticisinin hak ve yükümlülüklerine, lisanslı depo işletmeleriyle ilgili Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri ile depoculuk faaliyetinin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara ve bu depoların denetimine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Adalet Bakanlığı bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun göreceği yerlerde mahcuz mallar lisanslı icra depoları açabileceği gibi Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfından da bu depoları açması için talepte bulunabilir veya işletme hakkını devredebilir.
  Lisanslı icra depolarına bırakılan mahcuz malların, 116 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen üç aylık teşhir süresi sonunda satılamaması ve icra müdürlüğünce bu malın hukuken muhafazasına gerek kalmadığının icra deposuna bildirilmesi halinde üç ayın bitiminden sonra yedi gün içinde depo ücretinin ödenmesi şartıyla borçlu ve alacaklı hacizli malı geri alabilir. Bu süre içinde mahcuz malın geri alınmaması ve depo ücretinin malın değerinin yüzde otuzunu bulması durumunda malın mülkiyeti icra deposuna depo ücreti karşılığında devredilir. Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.”

  GEREKÇESİ
  Tasarının 14. maddesiyle, haczedilen taşınır malların toplam değerinin dörtyüz Türk Lirasının altında olması hâlinde bu malların borçluya yediemin olarak bırakılacağı düzenlenerek, borçlunun zorunlu ihtiyaç duyduğu ve paraya çevrilme masraflarını karşılamayacak malların muhafaza altına alınmasının ve böylece bu malların yediemin depolarına götürülmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada yediemin depoları gerekli altyapı ve donanıma sahip olmadan uygunsuz fizikî ortamlarda hizmet vermektedir. Bu nedenle bu depolarda bulunan malların muhafazasında ve denetiminde büyük zorluklar yaşanmaktadır. Yine maddede yapılan değişiklikle uygulamada yasal bir düzenleme bulunmaması nedeniyle denetimsiz çalışan yediemin depolarına hukukî bir altyapı hazırlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, tüm satış yollarına başvurulmasına rağmen satılamayan malların yıllarca icra depolarında beklemesinin önüne geçilmesi amacıyla, 116. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen üç aylık teşhir süresi sonunda da satılamayan mahcuz malın geri alınması için borçlu ve alacaklıya uygun bir süre verilmesi, verilen süre içinde mahcuz mal geri alınmaması ve depo ücretinin malın değerinin yüzde otuzunu bulması durumunda malın mülkiyetinin icra deposuna depo ücreti karşılığında devredileceği düzenlenmiştir.

  Bir de MHP’nin Adalet Komisyonunda olan kanun teklifi var.
  http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0090.pdf

  Bu teklif ile de borçluların mesleklerinin icrası için ihtiyaç duydukları eşyalar ile kıymetli evrak, antika, para, değerli taş ve madeni süs eşyası haricindeki ev eşyasının haciz kapsamı dışında tutulması amaçlanmaktadır. HALEN KOMİSYONDADIR. http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=94274

  YanıtlaSil
 78. Celaltoparlakli4 Ocak 2012 14:22

  400 tl nin altı 2009 da hazırlanan yasa bu yepyeni bir yasa içini ferah tut.Bu yasa AİH na uygun olarak hazırlandı ve konut dokunulmazlığı var.Ayrıca ziynet harici kaldırma olmayacak.

  YanıtlaSil
 79. Celaltoparlakli4 Ocak 2012 14:27

  Bundan böyle ev eşyalarına haciz gelmeyecekKanun değişikliği teklifi TBMM'ye verildi

  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, icra kanununda değişiklik yapılmasını isteyerek, ev eşyalarına haciz gelmemesini istedi.

  Milletvekili Rıdvan Yalçın tarafından Meclis'e verilen 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik öngören kanun değişikliği teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa, para, kıymetli evrak, antika, değerli taş ve madeni süs eşyası haricinde ev eşyaları tümüyle haciz kapsamının dışına çıkarılacak. Yalçın, değişikliğin gerekçesinde, "Bütün yıkıcılığı ile yaşadığımız ekonomik kriz icralık ihtilafların sayısında patlama yaşanmasına neden olmuştur. Ne yazık ki genel olarak ekonomimiz, ticari hayat ve istihdam alanlarında yaşanan kayıt dışı durum, bu ihtilafların varlığında ve çoğalmasında önemli etkenlerden biri olmaktadır. Sonuç itibariyle neredeyse borçsuz vatandaşımız bulunmamakta, vatandaşımızın geneli icra takibi tehdidi altında hayat mücadelesini sürdürmeye çalışmaktadır. Memurumuz, işçimiz, esnafımız, çiftçimiz, emeklilerimiz, işsizimiz ya borçlu ya kefil olarak, evine haciz geleceği gerilimi altında, ruhsal travma yaşamaktadır." dedi.

  Türkiye'nin ekonomik yapı, ticari alışkanlıklar, finansal araçları kullanmada tecrübesizlik gibi sebeplerle, icralık ihtilafların yoğun yaşandığı bir durumda olduğunu belirten Yalçın, "Bütün yıkıcılığı ile yaşadığımız ekonomik kriz icralık ihtilafların sayısında patlama yaşanmasına neden olmuştur. Ne yazık ki genel olarak ekonomimiz, ticari hayat ve istihdam alanlarında yaşanan kayıt dışı durum, bu ihtilafların varlığında ve çoğalmasında önemli etkenlerden biri olmaktadır. Neredeyse borçsuz vatandaşımız bulunmamakta, geneli icra takibi tehdidi altında hayat mücadelesini sürdürmeye çalışmaktadır. Memurumuz, işçimiz, esnafımız, çiftçimiz, emeklilerimiz, işsizimiz ya borçlu ya kefil olarak, evine haciz geleceği gerilimi altında, ruhsal travma yaşamaktadır." ifadelerine yer verdi.

  Yalçın, evine haciz gelenlerden intihar edenler, cinnet geçirenler, kendisi ya da yakınlarına zarar verenlerin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Binlerce baba, eş ve çocuklarına karşı borcu sebebiyle evinden eşya kaldırılmasına neden olma mahcubiyeti yaşadığına değinen Yalçın, haciz suretiyle evden eşya kaldırılmasının birçok ailenin parçalanmasına da neden olduğunu vurguladı. Evinden eşya kaldırılan babalar, eşi ve çocukları karşısında saygınlığını kaybettiği gibi toplum karşısında da statü kaybına uğradığını hatırlatan Yalçın, evinden eşya kaldırılan eş ve çocukların bu durumu hayatları boyu devam edecek bir aşağılanma olarak gördüğünü, bulundukları sosyal çevrede zor duruma düştüğünü kaydetti. Yalçın, çoğu zaman ise sorumsuz ya da hesapsız borçlanmalar sebebiyle meydana gelen icra takibinin mağdurunun, biçare eş ve çocukları olduğunu belirtti.

  Önerdiği değişiklik ile ev eşyası haczinin farklı uygulamalara neden olan ve borç tahsili amacından ziyade cezalandırma biçimine dönüşen mevcut hali yerine, para, kıymetli evrak, antika, değerli taş ve madeni süs eşyası haricinde ev eşyalarının haczinin tümden kaldırıldığın aktaran Yalçın, "Böylece icra görevlileri bir eve ancak kapsam dışında tutulan eşyanın olup, olmadığını bakmak için girebilecektir. Teklifim alacaklıların, alacağına ulaşmasını önleme amaçlı değildir. Elbette alacaklıların hakkı da kutsal ve savunmaya değerdir. Ancak bundan böyle kimse ev eşyası kaldırarak, alacak tahsili yapamayacağı bilinci ile ticari yaşamını yeniden tanzim etmelidir." önerisinde bulundu.

  YanıtlaSil
 80. Celaltoparlakli4 Ocak 2012 14:29

  Bu meclisde verilen tekliflerden sadece 1 tanesi.Onlarca teklif var ve Anayasa komisyonunda kabul edildiler.Hükümet bakanlar kurulunun gündeminde görüşüyor.

  YanıtlaSil
 81. İNŞALLAH SAĞOLUN BİRAZ FERAHLADIM

  YanıtlaSil
 82. İNŞALLAH ,AVRUPA insanı vatandaşını hapse atmıyor borcundan ,evine haciz getirtmiyor ,bizlerde istiyoruz insanca mücadele etmek

  YanıtlaSil
 83. ya bizdeki eski kanunlarmış ,şimdi küresel krizde koskoca şirketler battı.haczi durdurmaları lazım evimbomboş

  YanıtlaSil
 84. teşekkürler gökhan bey inanın perişan oldum çocuklar rezil oldu

  YanıtlaSil
 85. Arkadaşlar kusura bakmayın Canı yanmayan bilmez burdakilerin halini. Ama Bu kanun çıkarmı sizce, Ayrıca olaki çıktı bizleri tatmin edermi ve Bunun çıkma süresi hakkında bir öngörünüz varmı. Bilgisi olan varsa aydınlatabilirse sevinirim.

  YanıtlaSil
 86. İNŞALLAH GECİKMEZ. İNANIYORUMKİ ŞURADAKİ HERKES BORCUNU ÖDEMEK ARZUSUNDA, AMA NE YAZIKKİ EN KÜÇÜK BİR SORUNDA TÜM TİCARİ HAKLARIN ELİNDEN ALINIYOR VE BIRAKIN BORCU ÖDEMEK, GEÇİMİMİZİ SAĞLAYAMAZ DURUMA GELİYORUZ. BEN ALACAKLILARA SORUYORUM ALDIĞINIZ 3-5 LİRALIK EV EŞYASI, YADA BORÇLUNUN TÜM TİCARİ YOLLARINI TIKAMAK İNANIN SİZİN ALACAĞINIZI DAHA İMKANSIZLAŞTIRIYOR. ÇÜNKÜ BORÇLU ÖDEMEK İSTESEDE ÖDEYEMEMESİNE SİZ SEBEP OLUYORSUNUZ.

  YanıtlaSil
 87. Duran38_38@hotmail.com6 Ocak 2012 02:03

  ardık ev eşyası para edmiyor sırf senin piskolojini buzum ayle ortamını yıkmak bu avkatların derdi bu yoksa buzdulabı camaşırmakkinesi ne yapsın beyaz eşya zaden düşdü kimse 2 zaden almaz avkatlar derdi sadece sesin huzurunu bozmak vede kendi evde rahat yatmak başka bir şeydegil işlah yatmazlar bu memak böyle büyüki bunu rahat rahat kadırıyolar demek allah korkusu yok ne diyeyim bunlara allaha afele ediyorum hepsini işlah cıkarda bu yasa bu seferde kendiler yatmaz yeter şu milet bir rahat nefes alsın doguyoruz borclu yaşıyoruz borclu ölüyoruz borclu yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bu kadar iziyet insana yeter bu topraklarda dedelerimiz carıkları yiyerek savaşmışlar sırf dorunlarımız rahat edisin diye bunu icin savaşdılar calışım calışım bir başkarı rant yapsındiye bitsin bu ardık biz rahat yatmıyoruz ardık evmizde bu memeket icin cocuk büydüyoruz yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr duyun bu feryatları eşyaları hacizi kadlırın birilrin ceplerin dolduramaya bakmayım zaden olsa öder bu milet borcunu demek yok kardeşim bu ziyniyet bu insalık alcak kokusu tarihe kömün alcaklı olanlar zamanıda kefisiz kerdei kartsız mal dagıdıyordunuz hala öyle bu avkatlar bunun hesabı size sormuyolar nicen alcaklıyor soruyor nasıl verdiniz bu malı bu adama nasıl alıcak dimiyonuz sadece sırf parakan ne olursa olsun birgün bunun hesabı sorar alah size yertttttttttttttttttttttttttttttttt duyun buferyarları bırakın inların yaksı insan gib yaşayalım dedeleim kanlarıyla aldı toopraklar insa gib yaşyalım her slm canlarım işlah cıkar bu yasa

  YanıtlaSil
 88. hadi arkadaşlar mail atalım ev ve ofis eşya haczini kaldırsınlar. inanın devletimiiz bizim çektiklerimizi görse 1 gecede çıkarır kanunu ,çünkü herkes aileye saygı duyar .bayanlar rezil oluyoruz eşyasız çocoklar perişan oldu sınıfta kaldı psikolojik çöktüler eve arkadaş alamıyorlar

  YanıtlaSil
 89. sayın vekillerimize mail atın

  YanıtlaSil
 90. 7 milyon haneyi ilgilendiriyor .mutlaka devletimiz haczi kaldıracaktır

  YanıtlaSil
 91. Üstadım bu çek kanunu meclise sevk edildi edilmesinede, Peki ev hacziyle ilgili hiçbir gelişme yok gibi duruyor. Hükümet bu konuda pek aceleci davranmıyor gibi geliyor. Acaba bununla ilgili görüşleriniz veya bilginiz varmı.

  YanıtlaSil
 92. arkadaşlar okadar yorum yapılmış ki içinde bitane doğru bir yorum yok icra kalktı diye bi kanun yok kardeşim ne tasarıda nede böle bi kanun teklifi var hiçmi araştırmıyosunuz kanunlar genel müd. sayfasından açın okuyun tek tek yazmış yapılan deişikliği.

  YanıtlaSil
 93. Bir insanlik sucu daha bitiyor....

  YanıtlaSil
 94. Adalet Bakanlığı icra iflas kanununda değişiklik öngören ek yasa teklifini Başbakanlığa sundu, TBMM Adalet Komisyonu' nda bulunan ve İcra ve İflas Kanununda köklü değişiklikler öngören mevcut tasarıya eklenecek olan yeni düzenlemelere göre, vatandaşlar açısından büyük bir drama dönüşen ev eşyalarına haciz devri bitiyor. İcra memurları artık evlerden TV, koltuk, buzdolabı alamayacak. Başbakanlık tarafından TBMM sunulacak düzenleme Adalet Komisyonunda bulunan mevcut tasarıyla beraber kısa süre içerisinde kanunlaştırılması bekleniyor.

  Yapılacak olan düzenlemeyle, Borç yüzünden eve haciz gelmesi ve ev eşyalarının haczedilmesi artık tarihe karışacak. Vatandaşlar için drama dönüşen ev eşyalarını haczetme olayına son verecek uygulama İcra İflas Yasa Taslağı'ndaki değişiklikle hayata geçirilecek. Adalet Bakanlığı'nın uzun süre önce hazırlayıp kurumların görüşe açtığı İcra İflas Yasa Taslağı kapsamında, İcra İflas Yasası'nın 30 maddesi değiştiriliyor.

  7 MİLYON DOSYA DÜŞECEK
  Öncelik olarak icra dairelerinde para alışverişi kalkacak. Parasal işlemler banka aracılığı ile yapılacak. Vatandaşları kedere boğan ev eşyalarına haciz konulması uygulamasına son verilecek. İcra memurları evlere gelip televizyon, buzdolabı, koltuk ne varsa alıp götüremeyecek. KOBİ'lerdeki üretimin durmasını önlemek için buralardaki üretim araçlarına haciz yasağı ise TBMM Adalet komisyonunda son şeklini alacak. İcra İflas Yasası'nda yapılacak değişiklikle, icra dairelerinde bulunanlarla birlikte toplam 7 milyon dosya düşmüş olacak. Yani, 7 milyon hane icradan kurtulacak.

  YanıtlaSil
 95. BU HABER BU SİTEDEN ALINMIŞTIR KİMSE SİTEYİ ARAŞTIRMIYOR 1 AYDAN FAZLA BU HABER VAR

  YanıtlaSil
 96. OKUDUGUM YORUMLARIN HEPİSİ MANTIKLI BURADA GÖZÜMÜZDEN KAÇAN BİR SORUN VAR SN AV ARKADAŞLAR KUSURA BAKMASIN ONLARI ANNE BABA ZORLUKLARLA OKUTUYOR OKULU BİTİRİNCE DE ÇOK SEVİNİYORLAR HAKLI OLARAK AMA BİZİM SN AV KATLAR STAJI TAMAMLAYIP BAROYA KAYIDINI YAPDIRDIKTAN SONRA İLK İŞLERİ BANKALARDA TEMERTÜYE DÜŞEN BORÇLULARIN DOSYASINI SATIN ALIYOR ÖRNEYİN 100 BİN LİRALIK DOSYAYA 150 BİN LİRA VERİYOR TABİ HEPISININ GEÇMİŞİ 3 5 SENE GEÇMİŞE DÖNÜK BİR FAYİZ ÇIKARTIYOR ANA PARANIN 1000 KAT OTURDUGU YERDEN PARA KAZANACAK YA İŞTE KOLAYI BEN BAZEN AV SORUYORUM BİR CEZA DAVASINA GİR BAKALIM DİYE YAPMAZ KOLAY PARA KAZANACAK YA ONUN İÇİN BU YASANIN ACİLEN ÇIKMASI GEREK BENCE NEDENİNE GELİNCE ESKİDEN TEK KATLI BİNALARDA OTURULURDU MAHALLE ARALARINDA ÇEŞMELER VARDI ÇAMAŞIR MAKİNASINA İHTİYAÇ YOKTU ANALARIMIZ ORALARDA ÇAMAŞIR YIKARDI ANNENİN BABANIN KÜÇÜK ÇOCUGU VARDI HERGÜN KATIRLARLAN KAPIDAN SÜTCÜLER GEÇER ANNE İHTİYACI KADAR ALIR BUZDOLABINA İHTİYAÇ DUYMAZDI ÇOCUKLAR OKULDAN GELİR HOCANIN VERDİGİ ÖDEVİ YAPAR BİLEMEDİGİNİ YAKINDAKİ KÜTÜBANEDEN BULUR VEYA DERSİ BİTER DOKSKTS OYNSRDI BİLGİSAYAR TV YE İHTİYAÇ YOKTU YANİ BUNA BENZER DAHA NELER ŞU ANKİ BORÇLAR KANUNU 1957 YILI KANUNLARI AMA 1012 DEYİZ İNŞAALLAH DÜZELİR İNDANLARSA ÇALIŞARAK BORCUNU KAFASI RAHATKEN DAHA İYİ ÖDER SAYGILARIM İLE

  YanıtlaSil
 97. borçtan yorgun9 Ocak 2012 12:46

  Her ekonomik krizde canımızla, malımızla borçlandık. Sağlıklarımız bozuldu. Ticaret bir ülkenin ekonomisidir. Daha ne diyebilirim. Tek bildiğim müteşebbis olmanın eşime ve ailemize zarar getirdiği. Biz de ailece, evimizdeki yaşlı ile çok zor günler geçiriyoruz. Allah'ım hepimize kolaylıklar versin. Kınanmak ve borçlu ölmek istemiyorum. Onurlu yaşayıp, onurlu ölmek istiyorum. Çok yorgunum. Eşim bu gün de karakoldan çağrıldı, ben evde titreyerek bekliyorum. Her telefon çaldığında banka avukatları diye bakmaya korkuyorum. Akraba ve arkadaşlarımla karşılaşmak istemiyorum. Sanki yüzsüzmüşüm gini düşünülmesini istemiyorum. Pskolojimi düzgün tutmak zorundayım. Annem yaşlı ve hasta çok üzgün, bizim yüzümüzden. Çocuklar da mutsuz. Bir tek Allah'ım var. Bir de Allah razı olsun bize zor günlerimizde yardım edenler var. Ticari itibarımız nedeniyle, çekten dolayı dava açan, yardım eden kişiler bile var. Allah onlardan razı olsun.

  YanıtlaSil
 98. bu konuda vekillere mail atın ben atıyorum

  YanıtlaSil
 99. bende aynıyım .artık kendime bile faydam yok her an ölümü düşünmek biliyorum bir de kul hakkı var ALLAHIM DİYORUM YA RIZK VER BORCUMU ÖDEYİM YA DA TOPLUCA CANIMIZI AL

  YanıtlaSil
 100. Sevgili Arkadaşlarım,
  Öncelikle kimseye ve hiç bir hükümete karşı ön yargılı değilim. Şu anki hükümetin önünde elbette yığınlarca konu var elbette zaman alacak şeyler bunlar. Bu konuda hem fikiriz. Bakın öncelik denen acil eylem planı denen şeyler vardır. Fabrikalar yağmalanıyor.icrada hammallık hava parası en yüksek noktalara çıkmış nakliyeciler hafata bir iş için icra avukatlarına 1'e 3 ile beş arasında komisyon ve fatura veriyor. Savcılık arabları sokaklarda cirit atıyor insanların kan beynine sıçramış durumda. Koca devlet koca hükümet aciz kaldığı ekonomi yönetimini düzeltmek için istediğinde zam yapıyor yüklüyor faturayı vatandaşın sırtına bir gece mutlu yatan işadamları sabah kalktığında mafyanın yağmasına uğruyor evleri talan ediliyor işçileri isşiz bırakılıyor ve adı başbakan olan arkadaş çıkıp çek sorunu yoktur çekini ödemeyenlerin sorunu vardır diyor. Yani doğru bumu Adam kan kaybından ölüyor siz kalkmış hainlerin kaçakların korkakların bedelli yasasını mecliste oyluyor yasa yapıyorsunuz bumu öncelik bumu anlayış eğer bu konularda hükümete anlayışla yaklaşmamı istiyorsanız kusura bakmayın
  böyle davranırsam yanlışa yalakalık yapmış olurum memleketimiz en büyük ve ana sorunuda bu yaklaşım tarzıdır. Beyler orda parlementodaki arkadaşları oraya bu halk vekalet vererek yolladı onlar vekil bizler asılız. herkes haddini bilecek bir devlet adamının ağzında halkını küçümseyecek,onu dolandırıcılıkla suçlayacak cümleler öyle kolayca dökülemez.Başbaknın ağzından dökülen o cümlelerin editörlerinin hangi gruplar olduğunu sanırım herkes çok iyi biliyor. Gelelim şu andaki gelişmeye evet geç kalınmış halende geç kalınan her saniyesi geciken bir uygulamadır. Adam can veriyor çoluğu çocuğu perişan kardeşim çıkar o insanları içerden uygulamayı askıya al sonra istersen 1 yıl çalış ondan sonra yasalaştır.bunları bitir ondan sonra bedelliye bak istersen üreteni ihraç edeni ekonominin çarklarını yıllarca çevirmiş hayatını tüketmiş insanlarını icra iflas yasalarıyla yargısız infaza kurban ettirme yanlış uygulamaların faturasını bunlara işçilerine ekonomiye çoluğa çocuğa alacaklılarına ödettirme. Düşün adam yağmalanıyor 10 lirasını 1 saymıyorsun ipini çekiyorsun kalbine indiriyorsun adam aklp kriziyle hastaneye gidiyor bağkuru durmuş diye birde fatura kesiyorsun bu nasıl ahde vefa bu nasıl insanlık anlyışı kardeşim sen o adamın %75 le ortağı değilmiydin şu verig bu vergi diye adamı eşşek gibi kullanmıyormuydun.
  Bakın uyanın Adam eşkiya yatağından kaçakçılık yapıyor hemde en hassas dönemde terör grubu diye vuruluyor adamların cenazeleri şova dönüşüyor birde tazminat vermekten bahsediliyor yani bumu adalet bumu anlayış herkes kendine gelsin kimse imparator değil kimse kral değil yukarda ALLAH var akıl var izan var el insafffffff

  YanıtlaSil
 101. sayın başbakanım bir gün tv ye çıkar da haciz kalktı alın eşyalarınızı derse benimklbim dayanır mı bilemem şu anda bile avukatlar boş evime gelip gelip gidiyorlar

  YanıtlaSil
 102. osman bey vekillere mail attım sizlerde atın

  YanıtlaSil
 103. miletvekillerimiz veya danışmanları acaba bu siteye hiç bakmadı mı ?keyfimizden mi yazıyoruz bir ümit ama kimse net bir şey sanki bilmiyor .benim anladığım herkes karşılıksız çekten hapislik kalktı diyor o tamam ,ama icra taahhütü de ekonomik borçtan hapislik değil mi şu anda yeni icra yasası çıkmadan mücadele etsek daha iyi değil mi ?bizler de mutlu olsak tüm ekonomisi çökmüş insanlarla aynı anda bu dertler bitse ,evlerimizde eşyalarımız kaldırılmasa lütfen şu ara mail atılsa da yeni icra yasası çıkmadan bunları da kapsasa .

  YanıtlaSil
 104. düşünün ben borcumu icrada evim gitmesin diye taahhüt verdim .ödeyemezsem ELLER YUKARI CEZAEVİNE KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM Kİ ,GASP ETMEDİM Kİ ,NE YAPTIM Kİ BİRDE FAİZLER DEVAM EDİYOR OF ALLAH IM OFF

  YanıtlaSil
 105. evet.dava düşer

  YanıtlaSil
 106. Bakanın açıkladığı yeni yasa hayırlı olsun.Artık beyaz eşyanıza,tv,koltuk ve kanepenize zeval gelmeyecek.Bundan sonra ziynet eşyalarınız,antika emteanız ve kıymetli evraklarınız haczedilecek.

  YanıtlaSil
 107. ya arkadaşlar benim anlamadığım tek konu çıkacak yasa sadece karşılıksız çek senet mağdurları içinmi acaba ?

  YanıtlaSil
 108. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN BENİM BİR ARKADAŞIM 50 GÜN YATTI TAAHÜTTEN KEŞKE HİÇ VERMESEYDİNİZ TAAHÜT,İÇERİ DÜŞMEMEYE BAKIN AVUKATLAR O ZAMAN BORCU 2 KATINA ÇIKARIYORLAR,LÜTFEN BUNUNLA İLGİLİ HERKES BAŞBAKANA MESAJ YAZSIN,ORTADA ÇOK ADALETSİZ BİR DURUM VAR,BIRAKIN EVİNİZDEKİ EŞYALAR GİTSİN AMA SAKIN TAAHÜT VERMEYİN VE NE OLURSA OLSUN İŞİNİZİ İCRA DAİRESİNDEN HALLEDİN PARALARI ORAYA YATIRIN AVUKATLARIN ELİNE VERMEYİN,BİZ ÖDEDİĞİMİZ BORCU TEKRAR ÖDEDİK BU YÜZDEN AVUKAT İCRA DAİRESİNE BİLDİRMEDİĞİ İÇİN PARAYI BİZDEN TEKRAR ALDI,HİÇBİR HAK İDDİA EDEMEDİK,BU ÜLKEDE ORMAN KANUNLARI GEÇERLİ,SAVCILIĞA GİTTİK,HAKİME GİTTİK YİNE OLMADI,ALLAH KİMSEYİ AVUKATLARIN ELİNE DÜŞÜRMESİN,ŞEYTANIN ELİNE DÜŞ DAHA İYİ.

  YanıtlaSil
 109. BURAYA YAZAN HERKES BAŞBAKANA MESAJ ATSIN,

  YanıtlaSil
 110. borç bitmiyor ayne ödüyorsunuz çıkınca.

  YanıtlaSil
 111. eşya haczi kaldırılması ticaretin ve esnaflığın bittiği demektir.Alacaklılar paralarını nasıl tahsil edecek.Ev eşyaları haczedilip satışa sunulduğunda tabi ki para etmiyor ancak vatandaş eve haciz gelmesin diye borçlarını ödüyordu.Avukatlar paraları tahsil ederek borçluları kul hakkından kurtarıyor.Tabi ki kul hakkına giren avukatlar da var onlar ebedi hayatta mutlaka cezalarını ödeyecekler. Benim sizlere tek önerim eşya haczi kaldırılıyor diye borçlarınızı ödememezlik yapmayın.Çünkü bu dünyanın altıda var.

  YanıtlaSil
 112. arkadaş borçlunun elinde para olsa zaten borcunu öder zaten zor durumda birde evine haciz gidince onun aile düzeni hayatı herşeyi bozuluyor böyle bozuk düzenle borç ödenmez ha alacaklıda haklı ama o da vadeli verdiğinnen 1se 3 kazanıyo oda bundan sonra peşin satsın 1 e 1 kazansın

  YanıtlaSil
 113. inşallah bir gün alacaklı olarak bir avukata gidersin o da sana nanay gülüm nanay diye türkü çığrıp ,çarpmışlar seni yapacak bişey yok ,çarpılmasaydın derde o zaman anlarsın
  dünya kaç bucak...yam yam kimmiş

  YanıtlaSil
 114. üstadım herkes ticaretini düzenleyecek işde kimse 10 ay veya 20 ay sonrasına senet almayacak mümkün olduğu kadar nakit ticaret yapılacak piyasada para dönecek çek senet yerine bende esnafım bundan iyi kanunmu olur helal olsun hükümete

  YanıtlaSil
 115. Bu tasarı çıkarsa alacaklı alacağını tahsil edemez,
  zaten ödeyecek olan öderdi,
  7 milyon dosya düşer diyorlar ya 7 milyon alacaklı demek insanlar alın teri olan bu parayı eve haciz kalkıyormuş diye vazgeçip kurtulacaklarını sanıyorlar ya ,7 milyon alacaklı 7 milyon borlunun kapısına gidecek ,artık o aşamadan sonrasını düşünmekten bile korkuyorum .Kim alın terini kime bırakır.
  icraların yükünü hafifletmek demek alacaklıları soyup soğana çevrildikleri ile mi bırakmak demek.
  mağdur borçlu olmuş ,alacaklılar da sanık mı olacak,,,
  bu güne kadar adalet var denirdi.Adalet bu mu oluyor,vuran kaçana,borcuna sadık kalmayanlara afferin sana al al onu da onu da al ödeme yapmana gerek yok ,boşver canım nasıl alacak ki ,,,devlet bile alamıyor....

  YanıtlaSil
 116. zaten arkadaşlar avukatlar kokuyu alır almaz hemen telefonlara saldırdılar ve yasa çıkmadan önce kim bilir kaç kişinin canı yanacak umarım yasa hemen kabul edlirde avukatların hayalleri suya düşer enazından rahat bir nefes alırız ALLAH bu yasayı çıkaran ve yasaya destek veren herkesten ALLAH razı olsun kim olursa olsun

  YanıtlaSil
 117. kardeşim güzel hoş söylüyorsunda esnafta ya peşin yada kredi kartıyla satsın ne diye borç veriyor

  YanıtlaSil
 118. ne yani böyle bir yasanın çıkmasına karşımısın sende galiba vicdansızlar arasında yer alan bir kaç kuruşu başkasında birisin siz ve sizin gibi düşünen böyle insanların oldukça bizim milletimiz hep boynu bökük olacaktır

  YanıtlaSil
 119. acaba ne zaman çıkar bu yasa bilgisi olan varmı arkadaşlar

  YanıtlaSil
 120. attım mancester84 hemde kaç defa attım...

  YanıtlaSil
 121. çok uygun bir yasal düzeleme zaten alınan eşyalardaalanlar tarafından paslaşarak ciddi rant pazarı olmuştu ,bakın avukatların ,(hukuk adamı bu arkadaşlar) sözlerine abi ,gttim kaldırdım adamın evini , neyse ,bu ticaret önlenmiş oldu ,yrıca boçlu olmak innsa hakalrınıkaybetmek değildir ,ve insani yaşamınısağlayacak metaları alınamaz ,yasaya ve yapanlara ülkemiz adına teşekürler ,avukatlarımızn bazıları pek üzülmüş ,,:))))))

  YanıtlaSil
 122. Çok medeni bir uygulama, tanıdığım insanlar var, evlerinden sırf psikolojik baskı için 50.000 tl icra dosyası için bir televizyon buzdolabı ve çamaşır makinasına alıp götürülen icra dosyalarını biliyorum. Bunların bedeli 250 tl bile etmez...

  YanıtlaSil
 123. Parası olupta borcunu ödemeyenleri tenzih eder,gerçekten borcunu ödemek için çalışıp cocuğunun nafakasından evinin nafakasından kesip o avukat denilen kan emicilere tek bir sözüm olur herkes hak ettiğini yaşarmış unutmayınki avukat denen arkadaşlar gün olur sizde bizim gibi ticarette hüsrana uğrar bizden beter olabilirsiniz !..... burdan tüm millet vekillerimize saygı ve sevgilerimizi sunar bu kadar mağduriyetimize bir son vermelerini talep ederiz

  YanıtlaSil
 124. cüneyt abi icra yasasından eski icra yoluyla alınmış eski eşyalarımızı alabılıyormuyuz...

  YanıtlaSil
 125. Alacagımızı tahsil edebilsek elbette avukatlara koşmayız. Ben bir örnek vereyim adamın karısı bir başkasına taahhüt ihlalinden ceza alıyor düşmez kalkmaz bir ALLAH var deyip cezayı borcunu ödeyerek kaldırıyorum eline daha yüklü bir para geçiyor ama bana olan borcunu ödemiyor benim çoluğumun çocuğumun rızkı ne olacak nasıl alıcam şimdi alacağımı .Adam nemi oldu para verdik dostluk bozuldu

  YanıtlaSil
 126. eski hükümetler vatandaşın yanında olmadı,mal beyanında hapis,tahahütü ihlalden hapis,eve gelir tehditler ,iki kuruşluk koltuk kanepeyi kaldırır,millet kaçak yaşamak zorunda kalıyordu,allah razı olsun bu hükümetten ...

  YanıtlaSil
 127. Arkadaşlar bugün veya salı çek yasası,şubat sonuna kadarda evlere icra işi biter İNŞALLAH.

  YanıtlaSil
 128. hep tek taraflı düşünüyorsunuz psikolojik baskı olmadan borcunun üzerine yatanlar var. eşya kaldırma işi psikolojik bir baskıdır yoksa o eşyaların para etmediğini bizde biliyoruz. benim piyasadan dünya kadar alacağım var ve adamlar ödeme yapmıyor. şu gün vereceğim diyorlar o güne kadar bekliyorum yine ödeme gelmiyor telefonlarımı açmıyorlar. adamı yakalıyorum, getir artık borcunu diyorum yan yattı çamura battı bir sürü hikaye anlatıyor yine gün istiyor ve ben yine gün veriyorum o gün geliyor adam yine arazi ulaşabilene aşkolsun. eee ne yapalım şimdi bu adam ödemiyor bizde eşyasını haczediyoruz. eşyayı almayıp evinimi satışa çıkaralım. saçma sapan bir yasa tasarısı. tek taraflı bakmayın olaylara objektif olun biraz bizim maduriyetimiz daha büyük. borçlunun bir borcu var bizin dünya kadar alacak var. ne güzel iş al eşyayı ödemeye gelince ödeme, mecliste borçluları korusun ve bu millette destek olsun yok böyle bişey. devlet bu yasayı çıkarırken vatandaşın borcuna kefil olsun o zaman benim alacaklarımı ben sileyim sıkıntı yok ama benim vergimden düşsün o zaman bunları düşmüyor ben ne yapacam. bir iflas bayrağıda benmi çekeyim.

  YanıtlaSil
 129. kesinlikle yanlıs dusnuyorsunuz biz bu anlattıklarınızı cift taraflı yasadık hem alacaklarımızı alamadık hemde dolayısıyla bizde ödeyemedik.biz hiç haciz yapamadık cunku alacaklı oldugumuz yerler iflas erteleme aldı bir kısmı mahkemelik Allahın izniyle! mahkeme biterse alacagız ama bizim evimize cok cuzi mıktarlar içinbile bir çok kez hacize geldiler.bazı avukatlar ve icra memurları sırf bir takım egolarını tatmin etmek için neler yaptıgını size anlatamam.hic hak edilmediği halde!!! burada olan eş ve cocuklara oluyor bu sadece yasayan bilir. bunun için bence bir kez daha çift taraflı düşünün lütfen

  YanıtlaSil
 130. arkadaslar bu yasa ınsallah olur ınsanların magdurıyetı bıter.avukatlara gelınce kan emmek cok kolay davada hakları atıyorum 1500 tl adamlar ıstıyor 10000 tl ne makbuz var ne bırsey malıyeden vergı kacırıyorlar makbuz ıste davanı haklı olsanda kaybedersın dosyayı onune atıyorlar bır bakın.avukatlar bu yasayı ıstemez cunku para deresı kuruyacak can yakamayacaklar. borclu borcunu odesın derler pekı avukatlar devletten vergı kacırarak devlete borclu olmuyorlarmı onlarda borcunu odesın gıdın matrahlarına bakın ama buroları mılyon dolar sankı saray.kısaca ınsalalh bu yasa cıkar.sozum ıyı dusunen avukatlara degıl.

  YanıtlaSil
 131. arkadaşlar yasa çıkacaka deniliyor ama ne zaman resmi gazetete çıkacak onu bilmiyoruz sadece bir açıklama var içinizde ne zaman yasalacağını bilen varmı inşallah ALLAHIN izniyle en geç pazartesine kadar resmi gazetede yayınlanırda hepimiz rahatlarız arkadaşlar dua edelim bir an önce yasa onaylansın

  YanıtlaSil
 132. kardeşim sende haklısın ancak kişi bilerek borcunu neden ödemesin kac aile bu yüzden dagılıyo haberiniz varmıu

  YanıtlaSil
 133. tek taraflı kimse düşünmüyor sercan bey bu kadar krizin olduğu bir ülkede bu durumlar anormal değil.kardeşim malını verme.yok efendim herkes çek keser ödemezmiş.verme abicim.adam zorlamı alıyor.yedi ceddini araştır..

  YanıtlaSil
 134. "Yapacak birşey yok" diyen Avukat çıkmaz. Asarım, keserim der, vekaleti kapar ve sağmaya başlar.

  YanıtlaSil
 135. inş çıkar şu yasa da insanlar bi nefes alır birliraqyı yapmışlar 10 lr öde bu yasa cıkarsa bak nasıl ana parayı ver veyeda makul bir indirim yoluna gidiliyor

  YanıtlaSil
 136. AFERİN BU HÜKÜMETE ÇOK GÜZEL BİR YASA ÇIKARMIŞ... :( BEN VERGİSİNİ BORCUNU ZAMANINDA ÖDEYEN BİR ESNAFIM ELİMDE ÖDENMEYEN ÇEKLERİM SENETLERİM VAR HEPSİNİNDE FATURASI KESİK ŞİMDİ BEN DEVLETE %18 KDV +STOPAJ +BAĞKUR +DEFTER TASTİK +K,2 VESAYRE VESYRE DAHA YAZMADIĞIM BİRSÜRÜ ÇEŞİT VERGİ TÜRÜNÜ ÖDERKEN SİZİN BORÇLU MAĞDUR DİYE TABİR ETTİĞİNİZ KALPAZANLARDAN PARAMIZI ALAMIYACAKMIYIZ BU NASIL ADALET BU NASIL BİR DÜZEN ,ARKADAŞIN BİRİDE PEŞİN SATIN VERESİYE VERMEYİN DİYOR PEKİ EVRAKSIZ PEŞİN CARİ HESAP OLMAYAN BİR SEKTÖR VARMI......

  YanıtlaSil
 137. ARKADASIM,
  BIZIMDE SENIN GIBI ALACAKLARIMIZ VAR CEK SENET..BIZDE BU ALACAKLARIMIZI TAHSIL EDEMEDIGIMIZ ICIN CEKLERIMIZI ODEYEMEDIK..

  SIMDI SORUYORUM SANA BENI HAPISE ATTIRIRSAN BEN SANA NASIL BORCUMU ODEYEBILIRIM??

  BURDA KIMSE BORCLARINA AF ISTEMIYOR..BOYLE KISILEREDE ICIMIZDE YER YOK..BIZ SADECE KACAK YASAMAK HAPISE GIRMEK ISTEMIYORUZ..RAHAT RAHAT CALISIP BORCLARIMIZI ODEMEK ISITYORUZ..

  BU ACIDAN BAKMAYI DENERSEN BIZI ANLAYACAGINA EMINIM..

  SAYGILARIMLA,

  YanıtlaSil
 138. lütven yorumlara açmayın siteyi şu anlık saygılar

  YanıtlaSil
 139. BUGÜN TBMM DE GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI BEKLENİYORDU AMA TBMM DE 2 GÜNDÜR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ YASASI GÖRÜŞÜLÜYOR VE BİTMEK BİLMİYOR.HEMEN SONRASINDA ÇEK YASASI GÖRÜŞÜLECEKMİŞ.19.01.2012

  YanıtlaSil
 140. kısmen haklısın,ama kendini borçlunun yerine koy ve paran olmadığını bir düşün,sen o pozisyonda ne yapardın.eminim böyle konuşmazdın.ayrıca malını satarken devletemi sordunda tahsil ederken devlet ödesin.asıl suçlular müşteriyi araştırmadan müşteriye vadeli mal satanlardır.

  YanıtlaSil
 141. BU HÜKÜMET HARİKA SEVİYORUM İYİKİ VARSIN TAYİP BABA

  YanıtlaSil
 142. Babamın arkadasının oglu bır ıs yapmak ıcın turkıyeye geldı.50yaslarında bızden yardımcı olmamızı dukkan kıralamak ıstedıgını soyledı.bızde aracı olduk.Sonra karısıyla sırket kurmus.Bankadan temınat mektubu almıs evlerını ıpotek edıp bıde 100 bın euro yatırmıs.Ama ısyerını yaptırırken ve daha sonra Bızden gızlı babamızdan borc almıs 50 bın euro bunun ıcın sıra cek vermıs..Vadesı gelmıs11000 tl bı odemıs bı 8000 tl odemıs vadesı gelmeyen 90.000 tl ılerı tarıhlı cekler.sonra orası ıcınde bır kac esnaftan yardımcı olması ıcınde referans olmasını ıstemıs bızımkıde tabı olmus sadece sozde..Bu herıf 2 ay sonra kactı gıttı.Hem orayı yapanları magdur ettı.Hem bızı magdur ettı.Hacız yaptık ama sırket cekı oldugu ıcın sahsı borclu olmuyormus.Ustune ustluk sozde yardımcı olun dedıgı kısılerede ayıp olmasın dıye 45 bın odedık.Ve bu adam bankadakı temınattakı evlerını de dukkan sahıbı alacagı olmadıgı halde temınat mektubunu kırdırp kullanmıs..cunku onden 3 ay kırayı pesın almıstı.Sımdı kactı yurt dısına 90 bın gıttı soz verdık dıye ıstemesek odemeyız ama ayıp olmasın dıye odedık 45 bınde oyle sırket yerı olan dukkanda kapandı.aLMANYADA 2 EVI VARMIS OH MIS BIDE AYNI ZAMANDA ALMAN VATANDASI ..SIMDI BU ADAM DIREK DOLANDIRDI SIRKET OLDUGU ICINDE SAHSI BORCU OLMADIGI ICIN SAHSI MAL VARLIGINA EVINE HACIZDE YAPILAMIYOR.eSAS BU ACIĞI DUZELTMEK LAZIM SIRKET KURMUR BORCLANDIRMIS AMA SAHSI SORUMLU DEGIL.bUTUN MAL KACIRMA MAL EDINME VE BUYUK SIRKETLERIN ODEMEME VE HILELI IFLAS GOSTERMESI BUNDAN DOLAYI .AYRICA YURT DISINDAKI MAL VARLIKLARINADA BIR SEKILDE EL KONULMASI LAZIM.BIZ VE BIZIM GIBI COK KISI MAGDUR OLDU SIMDI SEREFSIZ KARISIYLA KIM BILIR NE YAPIYORDUR KAHKAHA ATA ATA.hAPISLIKTE KALKIYOR OH MIS (LUTFEN GENLLEMIYORUM TAMAM BURDA OLUP DUZGUN INSANLAR ICIN KALKMALI AMA YURT DISINA KACIP SAHSIDE SORUMLU OLMAYAN BU INSAN ALLAH KORKUSU VARSA ODER YOKSA GITTI PARALAR) SIMDI SIZCE NE YAPMALIYIZ..ORNEK OLSUN VE YURT DISINDAN GELIP TICARET YAPACAM DIYENLERE COK DIKKAT EDILSIN BIZ MAGDUR OLDUK BASKALARI OLMASIN HICBIR KANUNI YAPTIRIM YOK..(bU ARADA EV HACZI ICINDE TAMAM AVUKAT EVIN ESYASINI KALDIRIYOR ADAM ERTESI GUN KARSI COCUKLARI ICIN GIDIP BIRDAHA BORCLANIYOR KENDISI 2 OOO ALACAK KEN KALDIRDIGI ESYALAR ICINDE ADAM TAKSITLE YADA BORCLA 15 LUK BORCLANIYOR EEE GITTIKCE BATIYOR YA KARDESIM EVDEN ALACAGIN ZATEN TAMAMINA 500 TL YAZDIRIYORSUN KALDIRSAN NE KALDIRMASAN NE (SEN SADECE ISIN REZILLIGINDESI)BIDE SATISTA YUZDE 40 LA SATIYORSUN EE NE OLDU BOSUNA KALDIRDIN BU YUZDEN KALKMALI..BENCE BUYUK BORCLULAR ICIN YAPTRIM YAPILMALI ONLAR OH RAHAT ADAM 1 TRILYONDAN FAZLA DOLANDIRDI SIRKET KURUP ODEMEDI KACTI ..OBURU 10 BIN TUTKI ESNAF 50 BIN ICIN HAYATINI ALIYORSUN YAZIK DUZENLEME SART..SIRKET SAHIPLERI SAHSI OLARAKTA BORCLANDIRILMALI VE YURT DISINADA COZUM BULUNMALI..

  YanıtlaSil
 143. Bu yasa çıkarsa eğer, Bankalar her önüne gelene kredi kartı dağıtmaz. böylece kkartı problemi çözülmüş olur, bir taşla iki kuş. inşallah çıkar bu yasa.

  YanıtlaSil
 144. cenabı allah borçlulara yardım etsin bende bir is adamiyim 5 adet fabrikam vardi 200 ze yakın kardeşlerimiz calisiyordu ve aileleri vardı ve batak verdim bir tek fabrikam kaldı butun fabrikalarımı haciz ettiler musade istem bufabrikamıda elimde almayin bufabrikamla borclarımı ödeyim yok dediler hem son fabrikamı haciz ettiler hem evdeki esyalarımı ha bugun ha yarın alacaklar korkusuyla yasıyorum insan bir kere dusmesin bizler iyi insanlarız insan ticarette batmak istermi benimde alacaklarım var herkesin coluk cocugu var iyiki bu yasa cıkarda evimdeki coluk cocugumun esyalarını almazlar

  YanıtlaSil
 145. Ben ticaret yapıyorum ve battım 4 yıldır borçlarımı bitirmeye çalışıyorum. her borcumu neredeyse 3 kat olarak ödedim. evimin eşyalarını 2 kez kaldırdılar, hiç bir zaman borcumu inkar etmedim etmiyorumda, ev eşyasını kaldırmak iyi bir şey değil, evimin eşyalarını kaldıran alacaklıya kafama sıksalar bir daha para ödemeyeceğim. sapla samanı bir birine karıştırmamak lazım, piyasada sizin dediğiniz gibi borcun üstüne yatan üçkağıtcılar var ve bunlarla nasıl mücadele edilecek. ancak çek yasağı sanırım 10 yıl olacak bu yasak ve diğer ticaret engelleyici yasaklar önümüzdeki yıllarda üçkağıtçıları piyasada çalışmaz hale getirecektir sanırım. bu arada ödeme gücü olmayan adamın evinin eşyasını alıp ne yapacaksınız, veya psikolojik baskı uygalayıp ne yapacaksınız. size borcu var diye ömrünü sizin veya başkasının önünde sürünerek mi yaşasın. para insan hayatından ne kadar önemli bunları öncelikli olarak düşünmek lazım eğer size göre sizin paranız başkasının çoluk çocuğundan veya hayatından kıymetliyse bir şey diyemem. empatiyi iyi kurmak lazım şerefsiz ile şerefli borçluyu bir birinden ayırdedmek sanırım adaletin tecellisidir. birçok sıkıntıyı yaşamış biri olarak ben alacaklı olduğum kişinin evine haciz göndermektense ona hakkımı helal etmeyi tercih ederim.(şahsiyetsiz üçkağıtçılar hariç)eğer bunu nasıl ayırt edeceğimi sorarsanız 20 yıllık ticaret erbabı olarak şunu söyleyebilirim, birine bir mal sattıysam ve paramı alamıyorsam onun samimiyetini de ölçebilirim derim. her neyse, Allah borçluya kuvvet alacaklıya sabır nasip etsin.

  YanıtlaSil
 146. Askmerkez629020 Ocak 2012 12:36

  bu yasa nezaman ve kımler anlıyacagınız hangı tahrıhte acılan dosyalar ıcın gecerlı olacak

  YanıtlaSil
 147. amin...hükümet inşallah en kısa zamanda çıkarır...

  YanıtlaSil
 148. tahaütü ihlal davalarıda son buluyormu acaba

  YanıtlaSil
 149. Aslı 4600 Tl. olup her şeyiyle 6000 Tl.ye çıkan borcu ödemek için sözleşme yapan esnaf, bazı aksaklıklardan dolayı bu borcunu ödeyemedi. İhlalden hapis cezası hükmedildi. Alacaklının yanına gittim. 4.600 Tl.lık borca karşı 14.600 Tl. istedi. Çünkü tüm kozlar elindeydi. Ne dediysek olmadı. Eğerki Cezaevinde yatarsa bu borçu daha kolay alacakmış, Borçlunun borcunu ödemesini yapacak hiç bir yakınıda yok. Şimdi söylüyorum. Alacaklının amacı borcunu tahsil etmek. Borçlu ceza evine girince borç nasıl ödenecek?. Gerçekten uygulama çok yanlıştı. Benim hiç bir yere borcum yok. Sadece bir vatandaş olarak yazıyorum. Yeni uygulamanın çıkmasına sebep olacaklardan Allah razı olsun..

  YanıtlaSil
 150. MERABALAR BENİM BABAMDA TAHÜT MADURU 1 AYDAN BERİ EVE DOĞRU DÜRÜST GELEMİYOR  BİZ KÖYDE OTURUYORUZ SÜREKLİ JANDARMA GELİP SORUYOR BİZDE SON GELİŞLERİNDE NE YAPTI BABAMIZ SUÇU BU KADAR AĞARMI DİYE SORDUK 1 YIL ÖNCE EV EŞYALARINI ALDILAR HEMDE KEFİLLERİN EŞYARINIDA VERDİĞİMİZ OKADARDA PARA VAR AMA AVUKAT ÇOK KÖTÜ DÜŞÜNCELİ İNŞALLAH DEVLET BÜYÜKLERİMİZ BU SORUNU ÇÖZERLER ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN SÜREKLİ TAKİP EDİYORUZ BU SİTEYİ

  YanıtlaSil
 151. merhabalar banka borcundan dolayı ev eşyam yedemin olarak yazıldı ama almadılar bana yedemin olarak bıraktılar ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 152. kardeşim benimde 32000tl kart kıredi borcum var faizini bilmiyorum ama hiçbirşey ölmeye değmez alacaklı düşünsün boşver olursa inkaretmiyoruz allah bana biz onlara hayatını yaşamaya bak tek biz değilizya sen onları borçlu gör

  YanıtlaSil
 153. merhabalar hacizli bir evi kimlerin üstüne devredebiliyoruz.? evli olan kızın üstüne (soyadı değişik oldgu için) yada baska birine devir-satış yapabilirmiyiz.?

  YanıtlaSil
 154. merhaba.ben de kefil bir mağdur olarak zor durumdayım.Ağabeyime 3-5 defa kefil oldum.Şimdi kredileri ödeyemiyor.Ben bir öğretmenim maasımdan 465 liralık icra kesintisi var. Geçenlerde diğer bir borçlu olduğumuz banka arayıp ek dersimie de icra yapacağını bildirdi ve yazı gönderilmişti zaten.Hiçbir şey imzalamadım ama asıl maasımda icra varken ek dersime de el koyabiliyor mu? Tamamına icra gelecek yazılmış. Ben maaşımla 2 kredi ödüyorum zaten kendim için. Ayrıca benim üzerime banka ipoteği ile aldığımız evim var. Şuana kadar eşya kadırmaya kimse gelmedi ama evim elden gider mi? İpotekli olduğu için dokunulamaz diyorlar ama ipotek bitinceye kadar ödenmezse evimin durumu ne olur? banka kredilerine de af var mı?kefil olduğum için borçlardan kurtulma şansım var mı? TEŞEKKÜRLERR

  YanıtlaSil
 155. merhaba.ben de kefil bir mağdur olarak zor durumdayım.Ağabeyime 3-5 defa kefil oldum.Şimdi kredileri ödeyemiyor.Ben bir öğretmenim maasımdan 465 liralık icra kesintisi var. Geçenlerde diğer bir borçlu olduğumuz banka arayıp ek dersimie de icra yapacağını bildirdi ve yazı gönderilmişti zaten.Hiçbir şey imzalamadım ama asıl maasımda icra varken ek dersime de el koyabiliyor mu? Tamamına icra gelecek yazılmış. Ben maaşımla 2 kredi ödüyorum zaten kendim için. Ayrıca benim üzerime banka ipoteği ile aldığımız evim var. Şuana kadar eşya kadırmaya kimse gelmedi ama evim elden gider mi? İpotekli olduğu için dokunulamaz diyorlar ama ipotek bitinceye kadar ödenmezse evimin durumu ne olur? banka kredilerine de af var mı?kefil olduğum için borçlardan kurtulma şansım var mı? TEŞEKKÜRLERR

  YanıtlaSil
 156. bagkur prım borcundan kurtulmak ıstıyorum bir genelge yayınlarmısınız?5 yıl ve daha fazla borcu olanlar için

  YanıtlaSil
 157. Xavigeradloanfirm31 Ocak 2013 08:22

  Xavi Gerad Jude Am. Aiicco Sigorta plc Temsilcisi. Biz 3% anaSayfa Ödeme oraninda Kredi sunuyoruz.Bu (CEO) e-posta adresine bizimle irtibata ilgilenen
  varsa: xavigeradloanfirm@yahoo.com
  Eklendi sadece Aiicco Sigorta plc Izin Alir 20 yas üzeri yazidan.
  Bireysel Krediler Yatirim.
  Isletme Kredileri Yatirim.
  Konsolidasyon Kredi.
  Insaat Krediler.
  Bir'in Daha yaygin Ödeme yasindaki Your Language.
  Plani Çirak AYLIK ve yillik Ödemeler arasinda yorumsuz yapin.
  Esnek Kredi kosullari.
  Yil 5000 8000.000.00 Euro Kadar Kredi yok.
  FIRMAMIZ Güvenilir, Verimli, hizli ve yürüt BIR islemdir. Bize bugün.SR GERAD JUDE Yatirim plc: Yanitlar Isim gönderilmesi gerekmektedir, E- posta: xavigeradloanfirm@yahoo.com

  Giriniz Tüm Finansman ihtiyaçlari icin, xavi Kredi FIRMASI gerad.
  Özel € 100.000.000 € 10,000 verilmis. 500.000 Tl Yani eger
  Fikirlerini mali zorluklar Ile Kredi kavga?
  Çikmazdan, bankalarin dosyalarinizi Reddi Ile ilgili
  Kredi basvurusu BIR Kredi yetenekli BIR bireyim
  Miktari for BIR hizla erisilebilir olmasi gerekmektedir
  Ilgi ve Eklendi çok Competitive. Siz Arsiv veritabaninda ve yasaklanmis
  sen. Degil Bankalari tercih ya da BIR Proje ve Iyi BIR Kredi var,
  kotu Kredi Daha yaygin Ihtiyac faturalari ödemek for para, Yatirim
  Fonlari O Halde, BURADA BIR Kredi ihtiyaciniz varsa bir
  Sana yardim edebilirim ALANLARI sunlardir:

  BIR KREDI Sizin TAM ADI YAZIN GEREKIRSE.

  Adi ..................
  Ülke  ..............
  Kredi Miktari Gerekli ...
  Adres ................
  Telefon Numarasi .....
  Marriter staturs .....
  Cinsiyet .................

  Ilgilenen formüllü doldurun ve sirket e-Posta dönmek: xavigeradloanfirm@yahoo.com.

  YanıtlaSil
 158. ÇOK ACİL... Merhabalar dedemin kredi kartı borcundan dolayı evimize yarın haciz geleceği alacaklı banka avukatlığı tarafından söylendi. Bize icra dairesinden kağıt daha dün ulaştı ve bugün arayıp yarın geleceklerini söylediler. 2800 liralık borcu şuanda peşin olarak ödememiz mümkün değil ve biz iki aile birlikte yaşıyoruz dedemde yatalak ve alzheimer hastası. zaten bu sebeple borcu ödeyemedik banka bize hiçbir bilgi vermediği için. Asıl sorum şu geldiklerinde haliyle buzdolabı, tüplü televizyon, çekyat falan 2 tane var ve ev kalabalık olduğu için kullanılıyor zaten televizyonun biri yatalak olduğu için dedemin odasında. Eşyaların evden çıkarılmadan bu işin çözüm yolu varmıdır? 

  YanıtlaSil
 159. sorunu çözdük sayın abilerim avukat bürosunu aradık 5 taksit yaptılar.

  YanıtlaSil
 160. ev üzerinde haciz işlemi yapıldıysa satış yapamazsınız, eğer öyle bir satışı yaparsanız da suçlu duruma düşersiniz. Mal kaçırma olarak işlem yapılır. Hem kendinizi hemde kızınızı zor durumda bırakmış olursunuz. Hatta bir yakınımızda böyle bir olay meydana gelmişti ev üzerinde haciz veya icra işlemi yokken satışını yapıp gelen para ile borçların bir kısmı ödenmişti ancak diğer alacaklılar usulsüz satış diye dava açmışlardı. Fakat diğer davalar kapatılmış olduğu için kazanamamışlardı.. 

  YanıtlaSil
 161. bireysel iflas meselesi noldu. halen böyle bir şeyin çıkma ihtimali var mı?

  YanıtlaSil
 162. slm ben izmir torbalıda yaşıyorum 36 yaşındayım benimde 35 bin borcum var çıkmazdayım iki tane çocuğum var onlara 1 tl harçlık veremiyorum borçlarım dağınık olmasa tek bir yere toparlamaya çalışıyorum ama her kapı yüzüme kapanıyor inanınki eşimde çalışmaya başladı ama askeri ödemelere artık yetmiyor bile eşimin üzerine kredi çektim oda yetmedi bugün karar verdim diğer borçlarımı ödemeyip eşimin üzerine çektiğimiz krediyi ödeyip ondan sonrada kendimi zehirlemeye şizofren hastalarının kullandığı ağır uyku haplarından 1 kutu buldum hepsini içip ölüm uykusuna yatıcam inşallah uyanmam çünkü artık bu dünyada yaşamaya dayanaçak gücüm kalmadı benim gibi garibanların bu dünyada yaşamaya hakkımız yokmu eğer bir gün bu yazıyı tesadüf eseri okurlarsa onları çok sevdiğimi bilmelerini istiyorum ben yaşadıkça onların felaketi olmak istemiyorum şimdiden herkes hakkını helal olsun ben dünyayı sevdin oma dünya beni sevmedi.  

  YanıtlaSil
 163. iyi günler ben karşılıksız çek için ankaradan mücadele veren bir kişiyim bir konuda bana yardımcı olurmusunuz

  YanıtlaSil
 164. HALİNE MÜNASİP EV KAVRAM ile ilgili dilekçe yazıp icra müdürlüğüne itiraz edeceğim
  dilekçe konusunda yardım istiyorum

  YanıtlaSil
 165. İcra müdürlüğüne gitmene gerek yok, siz veya eşiniz aile cüzdanı ile birlikte tapuya gidip konuta aile konutu şerhi bırakacaksınız

  YanıtlaSil
 166. merhabalar herkese Allah kolaylık versin ben bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım ve bir kaç bankaya kredi ve kart borcum var. kullandığımız çok ta değerli olmayan ve eşimin adına kayıtlı bir aracımız var. borçtan dolayı maaşımdan kesinti yapılmasını isteyeceğim, araba eşimin adına herhangi bir tasarrufta bulunabilirlermi ? eve gelmek isteyecekler illaki bunu bildiriyorlarmı bize, çünkü eşim ve ben çalıştığımız için gün içinde evde kimse olmuyor. şimdiden teşekkürler yardımlarınız için.

  YanıtlaSil
 167. arkadaşlar ev hacizinde tv tek ama lcd, koltuk takımı misafir odası ve otruma odası gurubu varsa  tv ve koltuk takımı haciz edilrmi

  YanıtlaSil
 168. banka borçlarında zaman aşımı var mı

  YanıtlaSil
 169. Tek evse aile konutur satılamaz, tapuya evlilik cüzdanıyla gidip aile konutu şerhi bırakacaksınız

  YanıtlaSil
 170. benim eşimin üzerine işyeri var yıllardır mal aldığı firma ya her ay  düzenli olarak senetlerin ödemesini bankaya yapıyordu son sekiz ay işlerimiz ters gitdi alacaklarımızı alamadık ve üst üste senetlerimiz protesto oldu ödeyemince firma bana ait malları geri verdedi bende vermek zorunda kaldım verdim ama borcum bitmedi şuan o firmaya 40 bin tl borcum var.eşimin işyeride başka firmadan aldığı mallar var. eşimi icraya vermişler tebligat geldi mal beyanı ver yada öde diye beş gün önce mal beyanını verdim 12 eşit taksitle ödemek istiyorum diye. avukatlar kabul edmiyor en fazla 4 taksit ypıyor bende ödeyemem diyorum o zaman işyerine gelim haciz yaparız diyor ne yapcam bilmiyorum.bir kaç güne gelirler.benim öğrenmek istediğim işyerine gelirseler başka firmaya ait malları albilirlermi. bide bu işyerini  kendi üzerime geçirsem alabilirlermi.eğer işyerimdeki malımızı haciz yaparsalar ben borcu daha ödeyemem o zaman batarım. bana yardımcı olacak kimse varmı fikir verecek arkadaş allah yardımcımız olsun.

  YanıtlaSil
 171. cüneyit bey benim eşimin üzerine işyeri var yıllardır mal aldığı firma ya her ay  düzenli olarak senetlerin ödemesini bankaya yapıyordu son sekiz ay işlerimiz ters gitdi alacaklarımızı alamadık ve üst üste senetlerimiz protesto oldu ödeyemince firma bana ait malları geri verdedi bende vermek zorunda kaldım verdim ama borcum bitmedi şuan o firmaya 40 bin tl borcum var.eşimin işyeride başka firmadan aldığı mallar var. eşimi icraya vermişler tebligat geldi mal beyanı ver yada öde diye beş gün önce mal beyanını verdim 12 eşit taksitle ödemek istiyorum diye. avukatlar kabul edmiyor en fazla 4 taksit ypıyor bende ödeyemem diyorum o zaman işyerine gelim haciz yaparız diyor ne yapcam bilmiyorum.bir kaç güne gelirler.benim öğrenmek istediğim işyerine gelirseler başka firmaya ait malları albilirlermi. bide bu işyerini  kendi üzerime geçirsem alabilirlermi.eğer işyerimdeki malımızı haciz yaparsalar ben borcu daha ödeyemem o zaman batarım. bana yardımcı olacak kimse varmı fikir verecek arkadaş allah yardımcımız olsun

  YanıtlaSil
 172. merhabalar herkese Allah kolaylık versin ben bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaktayım ve bir kaç bankaya kredi ve kart borcum var. kullandığımız çok ta değerli olmayan ve eşimin adına kayıtlı bir aracımız var. borçtan dolayı maaşımdan kesinti yapılmasını isteyeceğim, araba eşimin adına herhangi bir tasarrufta bulunabilirlermi ? eve gelmek isteyecekler illaki bunu bildiriyorlarmı bize, çünkü eşim ve ben çalıştığımız için gün içinde evde kimse olmuyor. şimdiden teşekkürler yardımlarınız için.

  YanıtlaSil
 173. 10 yıl sonra borç siliniyor mu?

  YanıtlaSil
 174. Merhaba kader arkadaşlarım öncelikle Allah hepimizin yardımcısı olsun, kimseyi çaresiz bırakmasın hayata küstürmesin.
  Arkadaşlar icra evrağı geldi bana (ödeme emri) burada mal beyanında bulunmadığım takdirde hapis cezası falan yazıyor bu kanun iptal edilme dimi? şuan yapmam gereken nedir illede gidip icra dairesinden mal beyanındamı bulunmam gerekiyor ve gerekiyorsa maaşımıda yazacakmıyım örneğin asgari ücretli çalışansam?

  bana cevap verirmisiniz lütfen, teşekkürler

  YanıtlaSil
 175. Timothlyssloancompany22 Şubat 2013 03:03

  Değerli müşterimiz,

  Sen TIMOTHLYSS KREDİ FİRMASI davetlidir. Biz şu anda
  % 3 faiz oranıyla dünyanın herhangi bir kredi verme. eğer
  e-posta adresi feryat ile ilgilenen, İletişim Mr ZINDO Lisa
  E-posta: timothlyssloancompany@gmail.com

  Biz kredi vermek olabilir. % 3 faiz oranı.Herhangi bir kısmı için
  dünya. 25years ile 1 arasındaki bir süre ile.

  Ayrıca Biz sadece 18 yaş ve üzeri arasındaki başvuru kredi vermek.
  Aşağıdaki sizinle ilgili ayrıntıları ve Teklifinizi yüzden sağlamak zorunda
  ben nasıl yardımcı bilecek.

  * Tam Adı: ......................... . ..
  * Yaş: ......................... ............
  * Seks .......................... ..............
  * Adres: ..................... ...........
  * Eyalet: ....................... ...........
  * Ülke: ..................... ...........
  * İş adı (Varsa): ...................
  Ihtiyaç * Kredi Tutarı: ......................
  Kredinin * Amaç: .........................
  * Kredi Süresi: .................... ...........
  * Doğum Tarihi (yyyy-aa-gg): ..............
  * Cinsiyet: ...................... ...........
  * Medeni Hali: ....................... ..
  * Kin Sonraki: .......................... ..
  * Aylık Gelir: ....................... ..
  * Telefon: ....................... . . .......
  * Faks: ......................... . . .......
  * Posta kodu: ...................
  * Mobil / cep: ............. . . ........
  Evde * İnternet .........................
  * E-posta: ...................... ...........

  Bu ayrıntıları tanınması dünya, biz size bizim şartları göndermek zorundadır
  geri ödeme planı ile birlikte ve varsa hüküm ve kabul
  koşulları, sen 24hours içinde kredi almak için stand. Bu bağlıdır
  kredisi alma içinde ciddiyet ve aciliyet.

  Saygılarımla,
  Bay ZINDO Lisa

  YanıtlaSil
 176. Ya ben 1tirilyonun altındayım 2çocuğum için ayakta kalmaya çalışıyorum bi anne olarak siz erkekler daha dik olmalısınız yarı ölü yaşıyorum ama umutsuz değilim lütfen kendinize gelin

  YanıtlaSil
 177. Merhaba bir françeyz işi yapıyordum işlerim sıkıntıya girdi ve bu firma iki iş yerimi alacaklarına karşı üzerlerine aldılar bu iki iş yerini satıp onlara olan ve diğer kalan borçlarımı kapatacaklardı ellerinde evimde olduğundan dolayı vermek zorunda bırakıldım iş yerlerinden birini sattılar fakat tahsil edemediler sattıkları kişide devretti bir başkasına adamın senedi ellerinde olmasına rağmen hiçbirşeyi yok diye bişey yapmadılar benim dükkanım uçtu 2.dükkanda bir avukat tarafından gösteriş yapılır şekilde icra edildi bizde işimiz bozulmasın diye taahhüdü imzalamak zorunda kaldık üstelik 20bin borca 35bin olarak fakat küçük şehirlerde icrada namus ya kimse görmeyince dükkana burayıda kapattık devirde edemedik şimdi işim yok eşim yakalanmasak için firarda çocuklarım ve ben ailemleyim

  YanıtlaSil
 178. Kızım hergüm baba diye ağlıyor 42yaşından sonra kimse iş vermiyor eşime ailemiz dağıldı bense üzerimde o kadar çok icra var ki iş bulamadın 600tl iş zaten kira o kadar taahhüdü ödeyemiyoruz birde o françeyz yetmiyormuş gibi evimi satıyor şu an ne iş ne ev ne aile hiçbiri kalmadı bu yasa çıkarsa iyi olacak yoksa iki çocuğuma ne deyipte hapse girerim bilmiyorum sağlığım bozulmuş durumda korkuyla yaşıyorum çocuklarıma annelik yapamıyorum kapı çalsa evde çıt çıkarmıyoruz TFF çalsa titriyor çocuklar koltuk altlarına saklanıyor

  YanıtlaSil
 179. Borc kişiye aittir bu nedenle eşinize kayıtlı hiçbir şeye haciz uygulanamıyor.

  YanıtlaSil
 180. Evet mal beyanında bulunun hapis cezası var. tabi daha önce üzerinize kayıtlı degerli eşyaları başkasının üzerine yapın.onlara haciz işlemi yapılacaktır.kurtarmak istiyorsanız.

  YanıtlaSil
 181. Sn. Seyitcan bey, 25-02-2013 te bizede icra dairesinden ödeme emri geldi ve 7 gün içinde mal beyanında bulunmamızı istemişler ancak avukata danıştık ve mal beyanında bulunma zorunluluğu ve buna karşı hapis cezasının kalktığını söyledi. 

  YanıtlaSil
 182. Mal beyanında bulunmazsanız ceza davası açılabilir ama bal beyanında bulunduğunuz zaman ceza davası düşer, isterse karar kesinleşsin farketmez mal beyanında bulunduğunuzda ceza davası düşer, üzerimde her hangi  bir mal yok veya şu şu var diye mal beyanında bulunmanız yeterlidir Bakınız: icra iflas kanunu 76. madde

  YanıtlaSil
 183. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:06

  Arkadaşlar selamlar herkese

  YanıtlaSil
 184. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:12

  Bravo tebrikler

  YanıtlaSil
 185. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:16

  Alıp götürmezler fakat sana yediemin yapabilirler.

  YanıtlaSil
 186. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:22

  1.sorunun cevabı  ; Taahüdü ihlal farklı bir şeydir dolasıyla rahat ol
  2.sorunun cevabı ; Hacze gelmeleri için çok erken daha banka sana icra dosyası açmamış.   Dolasıyla korkmana gerek yok.En az 3 ayın daha var Bankayı ara zaman iste.
  3.Sorunun cevabı  ; Tek eşyan bilgisayar olduğu için el koyamazlar 1 tane daha olması gerek.
  4.Sorunu cevabı ; Seni bulmakta zorlanacakları ismi aklına bile zor gelen Bankaları tercih edersen işini garantiye alırsın. 

  YanıtlaSil
 187. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:26

  Allah Sabur versin demekten başka yorum kalmamış.

  YanıtlaSil
 188. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:30

  Rahat olunuz hiç bir şey olmaz.Avukat sizi korkurtma amacı ile taahit vs. isterse sakın imzalamayınız.Geldikleri gibi giderler içeri bile buyur etmenize gerek yok.Kapıda ev eşyalı sözleşmenizi icra memuruna gösterin yeter

  YanıtlaSil
 189. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:35

  Borç sizin olduğu için eşinizi ilgindirmez iş yeri açısından.Fakat ikame ettiğiniz ev ilgilendirir.Varlık şirketlerine devrolduğu için şanslısınız onlar sizden parayı kurtarmak isteyeceklerdir.Bu yüzden ne kopartırlarsa..Ödeme tarafıı seçin derim.Varlık şirketine tek seferde 5 bin tl teklif edin.Borçtan kurtulun yoksa uykusuz geceler sizi bekler

  YanıtlaSil
 190. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:40

  Hayvanların size ait oldğunu belirten herhangi bir kayıt varmıdır önce ona bakmak gerek.Yani Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında şu adreste ( AHIR ) Şu kadar hayvanın üzerine kayıtlıdır vunun için destekleme ödemesi vs. varsa Avukat bunu bulur.Eğer yoksa ahırın adreside belli değilse korkmana gerek yok.

  YanıtlaSil
 191. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:42

  Taahüt imzalamışsınız yapacak hiç bi şey yok.

  YanıtlaSil
 192. hayatı tesbih yapmışım1 Mart 2013 02:45

  Telaşa gerek yok.Sizi korkutmaya çalışıyorlar.Bi şey çıkmaz bu işten.Eşiniz sizin adınıza herhangi bir yere imza vermesin yeter.

  YanıtlaSil
 193. arkadaşlar evde tek bilgisayar varsa haciz yapabiliyorlar mı

  YanıtlaSil
 194. Harunmuslu19633 Mart 2013 02:31

  son yasada mal beyanı kalktı hapis falan yok

  YanıtlaSil
 195. Saracoglu-nihat3 Mart 2013 23:04

  merhaba
  nasıl olaçak o iş buradaki arkadaşların hepsinin borçu var ve kredi için onay almaz.
  sicili bozuk

  YanıtlaSil
 196. merhabalar benim çekten dolayı icra tebligatı geldi dükkanıma bende dükkanımı eşim üstüne geçirdim bir sey olur mu

  YanıtlaSil