Avukat Lobisine Dikkat Edelim.

Yeni Çek Kanunu
Adalet bakanlığının Karşılıksız Çek keşide etme fiilini suç olmaktan çıkaran yasa hazırlaması, Avukat Lobisinde endişeye sebep oldu, avukat lobisi çalışmalarını el altından sürdürüyor, TBMM Adalet komisyonu ve Adalet Bakanlığına dilekçeler gönderiliyor.
Dilekçelerinde hapis cezaları kaldırılırsa tahsilat yapamayacaklarını dile getiriyorlar.
Kolay değil
Bugüne kadar, hapis tehdidiyle, borçlunun Ailesinden, çocuğundan ve akrabasından tahsilat yapılmaya çalışıldı.
Borçlunun tanıdıkları, borçluyu cezaevinden kurtarmak için ya tefeciye ya bankaya koştu evini barkını ipotek verdi, aileler bir araya geldi ziynet eşyaları toplandı paralar denkleştirildi ya avukata ödeme yapıldı yada Maliyeye adli para cezası yatırıldı, şanslı olan rehinlikten kurtarılmaya çalışıldı, eşi dostu olmayan ise cezaevinde tutsak edildi.
Ticari hayatta bir şekilde dolandırılmış veya krizle karşılaşmış, alacağını alamamış sıkıntıya girmiş borcunu ödemeye çalışan kişiler, dolandırıcıymış gibi zindanlara atıldı, kanunlar iyi niyet kötü niyet, dolandırıcı dolandırıcı olmayan ayrımı yapmadı, herkes aynı kefeye kondu.
Bugün feryat figan eden Avukatlar hukukçuluğun hakkını vermiş olsalardı, bir vekalet ücreti uğruna vicdanlarını kaybetmeseler, işin kolayına kaçmasalardı.
Öyle ya, karşılıksız çekmi var, ver savcıya dava açsın kişiye, kısa sürede hapis cezası çıksın geç ofisine polis yakalasın mağduru, mağdurun eşinden dostundan telefon gelmesini bekle, bunu umut et, başla pazarlığa vekalet ücretin olabildiğince arttırmaya çalış, güç sende...

Fakat siz ne umut ederseniz edin, ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın, kanunlarımız er geç evrensel hukuk kurallarına uyumlu olacaktır, sizlerde hukukçu olmayı öğreneceksiniz.
Kim dolandırıcı, kim üçkağıtçı, kim mal kaçırır kim paranın üstüne yatar, bu suçların yaptırımları Türk Ceza kanununda var, Dolandırıcılıkla ilgili hükümler, alacaklıdan mal kaçırma, mal ve mülkleri başkasının üstüne devir etme, hileli iflas vs vs butün hükümler T.C.K da var.
Sizin için zor olacak biliyoruz, çekte hapis cezası kaldırıldığında tozlu raflardan hukuk kitapları indirmek zorundasınız, TCK nın ilgili kanun maddelerini okuyup anlamaya çalışacaksınız, çalışmadan, emek sarfetmeden, bilgi sahibi olmadan, hukukun tüm prensiplerini anlamadan para kazanma yolları geçmişte kaldı, bunu anlamalısınız.

İnsanlarımız adil ve hakkaniyetle yargılanmayı hak etmiyor sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz.
Hukuku ve hukukçunun anlamını sadece para tahsilatı olarak göreceksiniz.
Evrensel Hukuk Kurallarını, hukuku para tahsilatına feda edeceksiniz
En kötüsüde Hapis cezası olduğu için yüzde yüz para tahsilatı yapıyoruz, yoksa bu millet dolandırıcı üç kağıtcı borçlarını ödemezler imasıyla tüm topluma hakaret edeceksiniz.
Tahsilat için milleti inin inim inleteceksiniz, hukuku eğip bükeceksiniz, eğip bükmekle hukuk zail olmaz, zail olan sizin gibi hukukçular olur.
Allaha şükür ki çok azınlıktasınız. Vicdanlı hukukçular bu ülkede çokça var,
Ne yazık ki siz ve sizin gibiler yüzünden tüm meslektaşlarınız toplum nezdinde töhmet altında kalıyor.
Çok yakında, alacak borç ilişkisinden eliniz ayağınız çekilecek, halkın içerisinden seçilecek olan arabulucular bu işlemlere el atacak, ve gerekirse yurt dışından hukukçu ithal edilecek, Halkımız insan onuruna yakışır, içinde evrensel hukuk kurallarını barındıran hukuk hizmetlerini almaya başlayacak.

Çek Mağdurları arkadaşlarımız ve halkımız, Avukat lobisinin Adalet bakanlığı ve ilgili birimlere gönderdiği dilekçe ve yazılanlar aşağıda, dilekçede alacak tahsilatı için toplumumuza nasıl hakaret edildiğini görün.
okuyun ibret alın..
Yapacağımız, Adalet bakanlığına, çek kanunun hapis cezası öngören ilgili maddelerine gerek olmadığını zaten T.C.K da kötü niyetli borçlu hakkında ilgili hükümler olduğunu, kötü niyetlilerin bu hükümler çerçevesinde ceza alabileceğini, çek ödenmeme durumunda domino etkisi yaratan bir ceza sisteminde suçlu, suçsuz herkesin cezalandırıldığını ve bu uygulamanın vicdanları yaraladığını ne alacaklıya nede borçluya fayda sağlamadığını, bu işten tek çıkar sahibinin avukatlar olduğunu ve bu çıkarları uğruna alanen halkımızı nasıl aşağıladığını anlatmak olmalıdır.

Bu dilekçe Avukat Lobisinin gönderdiği dilekçedir.
Adalet Bakanlığına
ANKARA
Konu :Değiştirilmek istenilen 5941 Sayılı ÇEK KANUNU ve doğuracağı vahim sonuçlar hakkında.

Son günlerde yazılı ve görsel basında sanki bir müjde veriliyormuş gibi “KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKIYOR” başlığı altında haberler verilmeye başlanmıştır. Bu; ÇEK’e güvenerek mal ve hizmet satan alacaklı, dürüst ve namuslu vatandaşların hak alacaklarını alma umutlarını tümüyle yok edecek yeni bir yasal düzenlemenin yolda olduğunun sinyalleridir. Hak alacaklarını alma uğraşı veren alacaklı-şikayetçileri son derece rencide eden bu durum karşısında müvekkillerimizi temsilen ve kendi adımıza bu dilekçeyi vermek zorunda kaldık. Zira biz bu filmi daha önce de seyretmiştik. Bu meyanda özellikle belirtmek istiyoruz ki; tam bir buçuk yıl süre ile 4709 Sayılı Yasa ile T.C.Anayasasına eklenen “hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz” hükmünü içeren 38.maddesi uyarınca bu hükme uygun yasal düzenleme yapılmayarak yasal boşlukta bırakılan süreçte, yeni ÇEK KANUNUNUN ÇIKARILMASI ÖNCESİNDE; 29.10.2001 tarihinde Samsun Barosunu ve Barolar Birliğini göreve çağırmıştık. Tarafımızdan Baromuz mensubu arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunun imzalarını içeren, çek yasasının çıkarılması ve cezai müeyyideyi de içermesi istemli dilekçe sunulmuş, Yasanın çıkarılmasından bir hafta önce dönemin ADALET BAKANI SAYIN CEMİL ÇİÇEK’in Samsun Barosunu ziyareti sırasında alacaklı ve hak alacağını alma uğraşı veren müvekkillerim ve diğer alacaklıların rahatsızlığını dile getiren talebimiz üzerine bu konuda yasanın en kısa zamanda çıkarılacağı sözü verilmiş ve bu açıklamadan bir hafta sonra o tarihte yürürlükte bulunan 3167 Sayılı Yasada 4814 Sayılı Yasa ile değişiklikler yapılmış, doğrudan hapis cezası öngören yasa hükmü kaldırılmış, 14.madde ile karşılıksız çek bedeli kadar ağır para cezası getirilmiştir.

Daha sonra 14.12.2009 tarihinde 5941 Sayılı Çek Yasası çıkarılmıştır. Yasa bu en son hali ile Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerinin lafzı ile ruhuna, kamu vicdanına ve hakkaniyete kesinlikle uygundur.

Keza; 5941 Sayılı Yasanın karşılıksız çeke ceza öngören hükümlerinin Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine açılan dava sonucunda Anayasa Mahkemesinin 17.03.2011 gün ve 2010/6 Esas,2011/54 Karar Sayılı kararı ile de 5941 Sayılı Yasa Hükümlerinin ANAYASANIN 2. ve 38.MADDELERİNE aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Yıllardır yeni çek yasasında karşılıksız çek vermek suretiyle alacaklıları dolandıran, borcunu ödemeyen ve bu durumu ekonomik krize dayandıran, (ki ülkemizde yıllardır enflasyonun çok az olduğu, ekonominin çok iyi olduğu devletin resmi verileri ile ortadadır(1). ) kamu oyunda çek mağduru olduklarını ileri sürerek seslerini çıkaran, bunu siyasiler vasıtası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan kötü niyetli borçluların baskıları ile sürekli cezanın kaldırılması yolunda değişiklikler yapılma gayretleri sürmektedir. Buna karşın gerçek çek mağduru alacaklıların sesleri çıkmamaktadır. Çekte cezai müeyyidenin tümü ile ortadan kalkması YÜRÜRLÜKTEKİ ÇEK KANUNUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ müeyyidelere güvenerek mal ve hizmet satan, kötü niyetli borçluların borçlarını ödememeleri nedeniyle mağdur olan alacaklı müvekkillerimizin daha ziyade mağduriyetlerine yol açacaktır. 5941 Sayılı Çek Kanunundaki Anayasanın 2. ve 38.maddelerine uygun hafifletilmiş cezai müeyyidelerin varlığının dahi alacağın çek ile tahsilinde %100’e yakın infaz sonucu doğurduğu ve çok etkili olduğu, tüm uygulayıcılar tarafından inkar edilemez bir olgudur. Hapse tahvil edilebilen adli para cezasının kaldırılması halinde alacakların çek ile tahsili imkansız hale gelecektir. Zira bir tarafta yürürlükteki Kanuna güvenerek çek almış alacaklı, diğer tarafta bankada karşılığının olmadığını bilerek çek keşide etmiş borçlu-sanık vardır. Karşılıksız çekte cezai müeyyideyi kaldıracak bir yasal düzenleme toplumda haklıların adalete olan güven duygularını tümüyle yok edecek, tam bir kaos ortamı yaratacaktır.

Borç ödeme niyeti olmayan kötü niyetli karşılıksız çek keşidecisi kişileri ÇEK MAĞDURU OLARAK nitelemek; geriye dönüşü olmayan, asıl çek mağduru alacaklı müvekkillerimiz için telafisi imkansız zararların doğmasına yol açacak, kamu vicdanını kökten zedeleyecektir. Zira yazılı ve görsel basında çek mağduru olarak lanse edilen karşılıksız çek keşidecisi sanık veya hükümlülerin söyledikleri tek şey “yakında çek cezaları da kalkıyor bundan böyle benden hiçbir şey tahsil edemezsiniz” şeklindeki alaycı sözcüktür.

Karşılıksız çek için halen yürürlükte olan yasa hükmünün ANAYASA’ya aykırı olmamasına rağmen; kamuoyunda tartışılmadan, gerçek çek mağduru olan alacağını tahsil edemeyen müvekkillerimizin alacaklarını bu kötü niyetli kişilerden nasıl tahsil edeceklerine çözüm bulunmadan böyle bir değişikliğin yapılması milletten alınan yetkinin kötüye kullanılmasıdır. Çıkarılacak olan yasa öncesi tarihlerde keşide edilmiş karşılıksız çeklerden dolayı GERÇEK ÇEK MAĞDURU olan ALACAKLI-MÜVEKKİLERİMİZİN ZARARINI T.C.DEVLETİ VEYA ÇEKLERİ VEREN MUHATAP BANKALAR karşılayacak ise yapılacak böyle bir düzenlemeye kimse bir şey söyleyemez. Ancak yapılmak istenen populist bir amaç ve düşünce tarzına dayalı, çek mağduru olarak lanse edilen sanık ve hükümlüleri cezadan ve tümü ile borçlarından kurtarma operasyonudur. Yürütmenin ve Yasama Organının yasalarla bu denli fütursuz biçimde oynayarak vatandaşın hakkını almasına engel olmaya kesinlikle hakkı yoktur.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle;

Karşılıksız çeke dayalı olarak icra takibi yaptığımız ve karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı şikayette bulunduğumuz GERÇEK ÇEK MAĞDURU alacaklı müvekkillerimiz adına ve böyle bir yasal düzenleme yapılması halinde dosyaların infazının imkansızlığı nedeniyle doğrudan zarar görecek avukatlar olarak cezai müeyyideyi içermeyen kanunun çıkmamasını arz ve talep ederiz.
Saygılarımızla.07.12.2011

Av.Ahmet DOĞAN                        Av. Yusuf ZOTLUOĞLU
Samsun Barosu-590                        Samsun Barosu-1156

Bilgi                                                         :
T.B.M.M. Adalet Komisyonu Başkanlığına
Barolar Birliği Başkanlığına

34 yorum:

 1. ZATEN TÜM DÜNYADA Kİ AVUKATLAR APTAL BİZDEKİLER ZEKİ
  BORÇ İÇİN HAPİS CEZASININ DEVAMLILIĞINI İSTİYORLAR
  YAKINDA HAPİS CEZASININ YANINDA İDAM DA TALEP EDERLER
  ŞAŞIRMAM

  HEY GİDİ İNSAN EVLATLARI

  BORÇ SUÇ DEĞİL İSTESENİZDE İSTEMESENİZDE BU GERÇEKLİK DEĞİŞMEYECEK.

  YanıtlaSil
 2. Alacaklisi ile anlasip bir liralik borca elimde hapis cezasi karari var diyerek on liralik masraf cikaran meslek onuru ile degil tahsilatci mantigiyla , kanunun verdigi hakki kendi lehlerinde kullanarak insanlari magdur eden bu tipler Allahin huzurunda nasil hesap verecekler cok merak ediyor kendilerini Allahin gazabina havale efiyorum nasilsa onu kandiramazsiniz

  YanıtlaSil
 3. Ben babadan dededen beri ticaret yapan binlerce çek ve senet ödeyen tüccar idim. Ticaret yaptığımız zamanda çek günü gelmeden karşılığını yatırıyorduk. Ödediğimiz çek ödeyemediğimiz çeklerin yanında değil devede kulak esamesi bile okunamaz. Ticaret yaptığımız zaman zarfında birkaç kez gerek ekonomik kriz gerekse yanlış yatırımdan dolayı işlerimiz bozuldu. Ancak her defasında menkul veya gayrımenkul satarak ticaretimize devam ettik. Onurumuz için savaştık. Ancak fayda etmedi son krizde tamamen çıkmaza girdim ve maalesef iflas ettim. O günlerde yanımda olan firmalar şimdilerde benim infazım için koşturuyorlar. Yazıklar olsun !!!.. İyiniyetli esnaf ile artniyetli kişiler (esnaf demiyorum) arasındaki fark esasında çok çok basit bir şekilde anlaşılır. Mahkemeler Çek mağdurları olan bizlerin aleyhine açılan davalardaki çek bankalarına yazı göndererek "İlgili keşideci firmanın bugüne kadar olan ödenmiş çeklerin rakamsal toplamı veya adedi veya kaç yıldan beri çek keserek ticaret yaptığının bilgilerini bankadan isteyerek kesinlikle bir kanıya varıp karar vereceklerdir ve yukarıdada belirttiğim gibi gerçek Tüccar ve DOLANDIRICI yı ayırt edebilecektir. Ben inşallah en kısa zamanda borçlarımı ödeyip KUL HAKKINDAN kurtulacağıma inanıyorum. Şu hapiz cezasına zaten anlam veremiyorum. Çünkü İnsanlar hapse girerse nasıl ödeme yapacaklar Bunu alacaklı vekillerine ve alacaklılara sormak istiyorum. Benim de şuan elimde müşterilerden aldığım karşılıksız çek ve senetler mevcut.Ama alamıyorum. Yüce ADELETE VE AKP Hükümetine güveniyorum.Bu yasa birçok vatandaşımızın önünü açacaktır. Avukat arkadaşlarımıza gelince; Sayın avukatlar şuanda elinizdeki dosyalarda inanıyorum ki çek borçlusu için duruşmaya girip HAPİS KARARINI çıkartmak isterken Diğer taraftan başka bir çek borçlusunuda HAPİS KARARI ÇIKARTMAMAK için uğraşıyorsunuzdur.. Öyle değil mi? :)) eeee herşey para için..!!

  YanıtlaSil
 4. bunların para için yapmayacağı hç bişi yok vicdansız aç köpekler...

  YanıtlaSil
 5. Bu avukatlar aynı kene gibiler insalıktan nasibini almamışlar aynı dertler kendi başında olsa kuduz köpek gibi sağa sola saldırılar insanlar bu borca girerken krizin gelceğini nerden bilceklerdi işlerine güvenerek borca girdider bazı insanların malları çalındığı sıfıra düştüğü görüldü sonuçta suç işlemediler zaten alcaklıyla borçlu arasında olan bu mevzu devlete intikal edilmesi bile yanlış zaten alcaklı icra takibi yapıyo insanları yatırmakla bu paralar ödenmsi güç zaten devlet alcaklının tahsildarı değildir ticaret yapan insanlardan zaten vergisini alıyo devlet insanlardan ancak vergi tahsitatını yani kendi tahsitanı yapmak zorunda alcaklının değil bu afın gelmesini istemeyen avukatlar çıkarları elinden alınıyo diye gocunmakta bu avukatların yediği içtiği haram işallah kan kusarlar avukatlar okusunlar anlarlar....!

  YanıtlaSil
 6. gelir kapıları kapanıyor katlar villalar alamayacaklar,allahından bulsunlar allah aynı acıların bin katını onlara yaşatsın inşallah,ben şahsen yasa çıksa bile borcumu ödemeye çalışacağım,yeterki beni dolandırıcı gibi görmesinler, allah yardımcımız olsun

  YanıtlaSil
 7. Alacaklı hapis cezasına güvenip iş yapıyorsa, bu nasıl ticaret.Amaç ticaretse güven esastır. Güveniyorsan ver, güvenmiyorsan verme. Güvenip verdiysen olumsuzluk olduysa icra takibi yap. Hapisin sadece tefeciye, avukata, bankaya faydası var.
  Ailelerin parçalanmasına, iş yapamayan hale gelmesine zararı var.

  YanıtlaSil
 8. Arkadaşlar ateş düştüğü yeri yakar. Bu adamlar insanlıktan çıkmış paraya tapmış insanlar. Yıllarca kazandırdığımız firmalar işimiz bozulunca sanki bizi hiç tanımamışlar, yıllarca çalışmamışız paraları kalmış bizde. Birdenbire bizleri bu canavarların eline bırakıp hani kiralık katil tutanlar adam öldürtüyor ya bir kerede adamın işini bitiriyor, bunlar bizi çoluk çocuğumuzla hergün öldürüp, hayatımızı mahvediyorlar. Sanki bizimle ticaret yapan avukatlar. Kötü niyetli firmalarda avukatlarda Allahından bulsun. Bana ilk çekim yazıldığında firmalar daha yazılmamış çeklerim için borcumu uzatan ertelemeçekleri aldılar. güyz diğerlerini yazdırmayıp, çek yasağından kurtracaklarmış beni, ve çeklerimi geri göndereceklermiş. İyiniyetimle inandım hem uzatma çeklerimi kullandılar hem eski çeklerimi. 4 yıldır çekiyorum onlardan. Ne emekli maaşım, ne dükkanım hiçbirşeyim kalmadı. Hapse girmemek için emekli maaşımı muvafakat verdim. Borcu bana iki defa birde avukatları ve faizleriyle 3 defa ödetmeye kalkışan vicdansızlar bunlar. Üstelik çekle 50 liraya sattıkları malı parası olan müşterilerine 25 liraya satıp, aynı ürünü karıyla satmamıza engel olan da firmaların kendisi değilmi. Bizim çeklerimizi kredi gibi kullanıp mal alırken 1 e alıp bize 3 e 4 e satarak kazanırken iyi, biz müşterilerimize veresiye verdik ne senet ne çek almadık.Güvendik bizim de müşterilerimizin işeri bozuldu. İskenderunda işçilerin maaşları krizde aşağı çekilince alışveriş yapamaz oldular borçlarını ödeyemediler ama biz geçmişlerini bildiğimizden müşterilerimizihapse attırmaya kalkmadık. Adamın parası yok canınımı alacağız olsa verir diye inandık. Gözü dönmüş tüccarlar ticari ahlakınıyitirmiş. Hayatımızı mahvettiler. Kanun yasallaşsa da 4 yıldır çektiklerimi ben bilirim. Hakkımı helal etmiyorum. Ben bir yakınımın evinde sığıntı gibi yaşıyorum. Acaba onlar bizim kadar dürüst oalabilirlermi? Birde onların utancını biz taşıyor, dolandırıcı gibi yargılanıyoruz. Hem maddi hem manevi...çektiklerimizle bizim onlara değil onların bize yaşam bocu var. Çoluk çocuğum bir yerde ben bir yerde eşim biryerde. Parça parçayız. Ölümden öte yol mu var bizi ölmekten beter ettiler...

  YanıtlaSil
 9. Arkadaşım kaçmadık, telefonlarımızı değiştirmedik, para kaybettik ama onurumuzdan birşey kaybetmedik. Biz kendimiz biliyoruz. Onlar paraya tapan insanlar parayı götür bir anda dolandırıcı değil, haşşa sana taparlar. Çok şükür ki bu olaylar sayesinde insanla insancığı ayırt etmeyi öğrendik. Parayla satınalamıycağımız hayat dersi, dostu düşmanı ayırmayı öğrendik. Bu da büyük bir kazanç

  YanıtlaSil
 10. avukat lobisinin korkusuna dikat edelim hukuksuzluktan taraf oldukları için cezanın kalkmasını kendileri için endişeli görüyorlar onlar iyi biliyorki mağdur cezaevindeyken tahsilat yapılmaz onlar alışmış zor kulanarak tahsilat yapmaya onlar zaten hukuk tanımazlar artık avukat olmayanlarda ekonomik suça ekonomik ceza uygun olacağını ögrendiler ne yazıkki avukat lobisi adı altında bazı avukatlar hala anlayamadı anlatamasında çünkü işlerine gelmiyor

  YanıtlaSil
 11. bu yorumunuzla her zaman yanınızda olan avukatlara haksızlık etmiyormusunuz. şahsım olarak çek cezası almış esnaflara yardımcı olmaya çalıştım, ama malesef yazınızda tüm meslektaşlarımızı vampir olarak tanıtmanız benden ziyade bu cezanın kalması için yıllarını veren meslektaşlarıma büyük haksızlık, ekonomik suça ceza verilmesine karşıyım fakat bütün avukatlar melek olmadığı gibi bütün çek mağdurlarınıda melek sayıp yorum yapmanız haksızlık değilmi bütün meslektaşlarım adına rahatlıkla söyleyebileceğim hiçbiri çek şikayetinde bulunup ofisinde oturup 7 yıl sonra adamın tutuklanıp parayı tahsil edeyim gibi bir tavır takınacağını sanmıyorum , öncelikle allah yardımcınız olsun diyorum inşallah çek cezası kalkar ama mağdur olarak mağdur ettiğiniz insanları da ceza tehtiddi olmadan borcunuza sadık kalacağınızdan ve bir gün ödeyeceğinizi umuyorum

  YanıtlaSil
 12. SLM ARKADAŞLAR BENDE ÇEK MAGDURUYUM TEFECİLERİN ELİNDEYİM KURTULUŞUMDA YOK BU YASA ÇIKMASSA İNTİHAR EDECEGİM .ÇÜNKÜ HERGÜN TEHTİTLERDEN KORKMAKTAN BIKTIM DAYANACAK GÜCÜM KALMADI ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN .HERGÜN ÖLMEKTENSE HEMEN ÖLMEYİ TERCİH EDİYORUM..EVET ADIM HERŞEYİNİ KAYBETMİŞ İNSAN..SERKAN ÖZASLAN

  YanıtlaSil
 13. Antonis Bu avukat arkadaşlar ya factoring ya tefeci yada ayaklı para satanların avukatları.kardeşim Cok mu mal satmak istiyorsun al ticaret yaptigin adamdan teminat veya teminat mektubu ver malini vadeli baktin düzgün çalışıyor kendi insiyatifinle arttir liminiti yada baştan bankaya teminat yerine koyacaksın diye adamı mala bogma.esnaf gidiyor toptanciya baktı mal veriyor çekle diye oda dukkaninda mali olsun istiyor alıyor mali kesiyor çekini sonra abi ben biraz iade yapayim dediginde yok kardeşim aldin bi kere ode bakalım şimdi diyorlar.bu işin olması gerekeni çekle mal satiyorsan alacaksın teminatını sonra vereceksin malini

  YanıtlaSil
 14. merhaba..avukat demek düşenden faydalan demek..avukat demek 6 aylık bebenin sütüne göz diken demek..avukat demek hanım cor çocuk rezil olsun dilensin ben harcırağımı alayım dyen adam demek..kamu vijdanı buysa bole vijdanı kabul eden adam erefsizin dik alasıdır..dolandırıcı ile beni aynı kefeye nasıl korsu ey devlet..iş yapıorum borcumuda ödeyecem..al hapse attınn ...hala alamıyosun benden nasıl mantık bu...bende dolandırıldım.ey adelet adam battdı milyon dolarlarla hakkında açılandavaların sayısını bile bilmıyrdur...paralar mal mülk puff benim çeklerimide vermedi malımıda ey baroda oturan efendiler sosyal uçurumlara bakın..toplumda açılanyaralara bakın üç kuruşa onururnuz satmayın,ülkenizinin güzide esnafalrı sayesnde evine ekmek götürüosun..bugun alacak davasına baktığın adamı yarın hacze de gidebilrsin haberin osun.....not:hukuku onuruyla şerefiyle savunan insanları enzih ederim

  YanıtlaSil
 15. avukat demek aslında avı kap demekle aynı kimi avukatlar var hakketen insan onlarda zaten fazla böyle çek icra gibi davalara girmiyo...bazıları ise tam anlamıyla çakal vede akbaba aman nasıl yapayımda gece 9 da gideyim adımın evini kaldırayımda para bulup getiremesin elinden dier dosyalarlada ilgili taahüt alayım derdinde, aman temyizi geciktirsin hemen evini akrabalarının adresini polise vereyimde şişkince vekalet ücreti alayım derdinde, aman icra memuru abazan erkek memurlarla iyice kırıştırayımda icrayı kafama göre yapayım derdinde böle şahsiyetsiz mikroplarda var emin olun... birde hakkaten insan olan nasıl ödersin durumun ne ben senin masanı sandalyeni alsam zaten dosya kapanmaz diyen, allah yardım etsin diyen, yarımcı olabilirsem yardım edeyim diyen gerçek insan ve gerçekten avukat olan var onları ayrı tutuyorum.... böyle dilekçe veren ikiside çakal oğlu çakaldır... şimdi gidip benide tespit edip hakaret davası açıp dava etsinler bundan sonra ancak benden nasihat alırlar...

  YanıtlaSil
 16. Yazılan ve kast edilen kesim belli. Lütfen alınmayınız.
  Sİzin kast ettiğiniz kesim de belli.
  Onlar çekini ödemeyen biz ÖDEYEMEYEN AMA İNKAR DA ETMEYEN.

  İnşallah hapis korkusunun olmadığı bir hayatta Allah bize borçlarımızdan kurtulma gücü verir.

  YanıtlaSil
 17. sana katılıyorum avukatlar mahf etti benide hele mecidiye köyde stadyumun yanında bi birö var canımı çkardılar 10 bin 28 bin dediler senetlerim fazladı arkadaş 4 yıldır ödüyorum ve bi ara verdim tekrar gittim şukadarım var hesaptan düşün demezmı kapak dosyaya gore 40 bin borcunuz var ne yaparsın çıldırırmısın ölürmüsün öldürürmüsün

  YanıtlaSil
 18. bende çek mağduru bir vatandaşım.bankalarda milyon dolar kredim varken her ay 40-50 yaprak çek öderken kimse madalya takmadı ama bir ödeyemedik önce kredileri istediler ardından müşteri çeklerimize ve mal varlığımıza el koydular birde baktık ki ipimizi çekmişler şimdide hapse... yoook yokkk tok artık yeter.bizler yani çek kullanan tüccarlar dürüst olduğumuz için bu çek karnelerini alabildik zamanında ve çek alamayan sicili bozuklarda senet ticareti yaptılar bu ülkede ancak senedini ödeyemeyen nerde cevap ortalıkta geziyor o zaman kim itibarlı şimdi devlette diyorki ben bankalara garanti verdim sizi peşkeş çektim çek karşılığı kredi kullandırttım şimdi nasıl derim hapis kalksın işte arkadaşlar bizim halimiz bu sayın avukat arkadaşlar mahkemeleri bir tehdit unsuru olarak kullanmaya alışmışlar bakın bakalım bu avukatlar ya banka avukatıdır yada tefeci avukatı hangi akala sığar ki size ceza çıkartyınca onu adalete yakalatan ve parayı alabilirse tamam ben paramı aldım artık salıverşn diyen zihniyeti kim destekler ve kim bu kanunun normal olduğunu savunabilira avukatlar ellerindeki böyle bir gücün kaybolmasından dolayı bağırıyorlar bana da bir yetki verin bende mahkemeye keyfime göre yakalatma yada salıver verdireyim bunları ve bunlar gibi düşünenlerin hiç vicdanı yok ayıp kardeşim ayıpbizimde çocuğumuz var bizde insanız işimizi kaybetmişiz daha ne olcak itibarımızı kaybetmişiz daha ne olacak bizim ülker gibi sponsorumuz yok ki bizi ayakta tutsun o zaman devlet bizim gibi şirketlere sahip çıksaydı sizi kınıyorum ammmma allahınızdan bulun

  YanıtlaSil
 19. arkadaşalar inanın bu karakterizlere ası şu soruyu sorun lan it cekin karşılıgını tahsil ediyrsun neden savcılıga suc duyurunda bulunuyrsu n sordunmu ben yapmadım alacaklı yaptı lan it alacaklını bundan haberi bile yok alacagın 2 kuruş para için zaten odemeleri yapıyrlar sende alacan bu parayı yiyecen degilmi bak size nasıl soracaklar sizlerin asıl maliye defterleri kontrol edecekki dunya kac bucakmış gorecen arkadaşlar bunları bugunden itibaren maliyeye şikayet edeceksinki bak nasıl duzeliyrlar burdan asıl onları kıstırırz saygılar arde

  YanıtlaSil
 20. Arkadaşlarbende samsunluyum ve böyle avukatlarımız olduğu için utanıyorum.ben cezaevinden çıkalı daha 15 gün oldu,içeri girmemin sebebi benimde çeklerimi ödeyememiş olmam.EN ÖNEMLİ SEBEBİ AVUKATA VERECEK PARAM OLMAYIŞI...
  Bana param olmadığı için yapacak birşey yok diyen bu çantalı ..????lar yüzünden içeri girdim çok şükür kanun var devlet var dışarı çıktım.
  Verdkleri dilekçenin son satırlarını iyi okuyun....
  """Karşılıksız çeke dayalı olarak icra takibi yaptığımız ve karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı şikayette bulunduğumuz GERÇEK ÇEK MAĞDURU alacaklı müvekkillerimiz adına ve böyle bir yasal düzenleme yapılması halinde dosyaların infazının imkansızlığı nedeniyle doğrudan DOĞRUDAN ZARAR GÖRECEK OLAN AVUKATLAR olarak cezai müeyyideyi içermeyen kanunun çıkmamasını arz ve talep ederiz.""""
  YANİ YASA ÇIKARSA PARA MUSLUKLARININ KESİLECEĞİNİ,LÜKS HAYATLARININ SONA ERECEĞİNDEN KORKUYORLAR
  Bide utanmadan duygu sömürüsü yapıyorlar
  ALLAH HESİNİ İSLAH ETSİN

  YanıtlaSil
 21. Adalet komisyonuna bu avukatın yapmak istediği kafa karışıklığına karşı bizlerde karşı dilekçe hazırlayıp ( Bu dilekçeyi sitede hazırlayıp bunu sadece bi çıktı ile komisyona poste yada vs ) unsurlarla göndersek akla daha yatkın değilmi.Bence bunu yapabilecek bilgiye ve güce sahibiz hepimiz iş kurmuş yüzlerce,binlerce insana sahip çıkmış onlara ekmek kapısı olmuş şahsiyetleriz kaldıki en önemlisi devlete VERGİ vermiş kobileriz.Bu olayında üstüne gitmeliyiz.Sadece site yönetiminden beklememek lazım,dilekçe örneklerini siteye yollayıp mantığa hangisi daha yatkınsa bunu göndermeliyiz.

  YanıtlaSil
 22. benim eşimde avukat ücreti için cezaevine girdi .cebimde 10 liram vardı .bana da git nereden bulursan bul dedi adını bile verebilirim avukatın

  YanıtlaSil
 23. serkan bey benim eşimde aynıydı yakalama olduğu için kendi tefecileri şikayet edemedi .ama eşiniz organize şb giderse yardımcı olacaklardır .

  YanıtlaSil
 24. bakın bizim derdimiz kıpırdayacak hal bırakmayan tefeci ve avukatlar önce hergün tazyik yapılıyor sonra evi boşaltıyor adam bitik zeten avukat zorlarsam para çıkar sanıyor işte eşyam kalkmasın diye tefecilere düşüp avukata para buluyorduk şimdi de ev boş çocuklar rezil sinir 0

  YanıtlaSil
 25. inşallah

  YanıtlaSil
 26. durumun bozulunca çakallar 1 lira için aslan kesilir

  YanıtlaSil
 27. amin faizleri kursaklarında kan olsun bir türlü kapatmıyorlar dosyayı .

  YanıtlaSil
 28. buraya yazdıkalrınızdan dolayı hepiniz tck 125. maddeye göre ve kamu görevlisine hakaretten yargılanacaksınız... ve sitenizi kapattırmak için en tez zamanda müracatta bulunulacaktır. çünkü hakaret ediyorsunuz, küfrediyorsunuz...

  YanıtlaSil
 29. Kimsenin hakaret ettiği yok, bolca beddua var. bu ülkede beddua etme özgürlüğü vardır, beddua hakaret sayılmamaktadır (/Bkz: Yargıtay içtihatları)

  Burada yazılan çizilen, size göre hakaret kabul ettiğiniz, bize göre eleştiriden öteye geçmeyen yazılar Adalet Bakanlığıncada tescil edilmiştir.
  Şöyleki, Adalat Bakanlığınca hazırlanan, Bakanlar Kurulunca onaylanan ve meclise sevk edilen, İcra İflas Kanununda Değişiklik içeren kanun tasarısının gerekçesi:.

  TOPLUM TARAFINDAN SIKÇA YAKINMA KONUSU OLAN AVUKATLARLA İCRA MEMURLARIN MENFAAT TEMİNİ İLE İCRA İŞLEMLERİNDE SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR.

  Tabiki ilkeli dürüst Avukatlar çoğunluktadır fakat yakınma konusu olan meslektaşlarınızı aranızdan ayıklamak sizlerin görevidir. Bunu yapmaz iseniz hepiniz zan altında kalırsınız.
  Örneğin Bizler sadece şu sanal ortamda birlikteliğimizde yaptığımız mücadelede, dolandırıcı olanları, ahlaksızları nasıl içimizden ayıkladık sitemizden uzaklaştırdık mücadelemizi belli ilkeler altında sürdürmeye çalıştıksa sizlerde aynısını yapmalıydınız, Amaclar, ticaret için değil adalet için olsa toplum nezdinde saygı görürdünüz
  içinizdeki art niyetli meslektaşlarınız yüzünden bunca beddualara da maruz kalmazdınız sanıyorum.
  Burada yazılan çizilenlerde Adalet Bakanlığının gerekçesinde de belirttiği gibi yakınma konusundan başka bir şey de değildir
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 30. avukat bey,
  Bak benim yorumlarıma adım soyadım orda yazıyor dilekçenizde benden bahsedin lütfen yarası olan gocunur, ben yaşadıklarımı yazdım ve ortadayım hemde belgelenmiş şekliyle sen eğer bana ve benim gibilere bu şekliyle davrananlar adına konuşuyorsan sana da aynı şeyleri çok rahatlıkla söylerim. Tenzih ettiğim çok saygı değer avukatlar da tanımaktayım. Hiçbiri senin bu cümlelerini kullanmadılar bilakis davacı olmamı istediler. Şimdi sözcüsü olduğunuz o avukat arkadaşlara söyleyin hakkımdaki tutuklamalar kaltığında onlarla bu güne kadar lehlerine kullandıkları o hukukla onlarla savaşacağım bundan en ufak korkum yok. Hatta o kadınları taciz etmek için ağzını açtırarak altın diş araması yapmak isteyeni siz temizletemezsiniz ama ben meslekten ihracı için kalan ömrümü harcayacam bundan emin olabilirsin.
  Siz neyi savunuyorsunuz alacaklarını alamadığından küçücük rakamlar borca batmış ve trilyonluk varlıkları hiç değerinde harcanmış mağdurlara hapis cezasımı? Hadi cevap ver bumu sizin adalet anlayışınız. Yahu nce biraz insan olun Siz aldığınız tüm davaları kazanıyormusunuz kazanamıyorsanız neden hapisle cezalandırılmıyorsunuz. Ben söyleyeyim bu ülkede herkes sizi adaleti temsil eden gördü hemde yıllarca sizin uygun grdükleriniz ağırlıkla yasalaştı işte şu anda sizin sisteminiz yıkılıyor tıpkı tunusta tıpkı mısır da tıpkı libyada tıpkı ırakta olduğu gibi Sen biraz adam olsan ve yaran olmasaydı burdan tehditler savuracağına insanlara bir geçmiş olsun derdin biraz saygılı davransaydın bizler sizlerin içerisindeki o azınlıktaki avukatlardan birini tanıdığımıza memnun olurduk ama senin tarafın belli hadi hiç durma adımı soaydımı da ekle tez zamanda ver dilekçeni az kaldı onurumu geri aldığımda ve o çağ dışı kozunuz elinizden kalktığında sizlerle zevkle hesaplaşacağım bakalım adalet nasıl tecelli ediyor.hep beraber görelim Vicdanı ile harket eden şişli asliye ceza mahkemsinin az sayıdaki ender hakimleri vermediğiniz hapis cezalarında doğrudan sapmadınız artık tescil ediliyorsunuz Sevgili adalet mensupları içinizdeki güzel insanları selamlıyorum Adalet savunucusu güzel avuklar sizleri selamlıyorum arkadaşlar bırakın artık bu türden insanlara cevap bile yazmayın hepimize geçmiş olsun artık sıra kaybettiğimiz yılları telafi edecek hızla çalışmada

  YanıtlaSil
 31. "TANRIYLA PAZARLIK"

  Bay Avukatlar;
  Madem bu davada (nasıl da teleşlanaarak) MÜDAHİL TARAF olmak istiyorsunuz...
  O halde gelin YÜCELER YÜCESİ HAKEME gidelim, onun nezdinde ister sizinle ister "TANRIYLA BİR PAZARLIK" yapalım...

  Söz bende;

  Ey ALLAHIM;

  Bizler ve MÜDAHİL AVUKATLAR!
  Yüce huzuruna geldik...
  Sana iltica ediyoruz...
  İflah olmaz, uzlaşılmaz bir nizamız var...

  Bizler ve MÜDAHİL AVUKATLAR, yer ve gök gibi değil, cennet ve cehennem kadar karşıt, farklı ve birbirinden uzağız, çok ama çok farklı şeyler söylüyoruz...

  Bizler ve MÜDAHİL AVUKATLAR, gece ve gündüz kadar değil, birbirimizden şeytan ve melekler kadar uzağız,

  Gök yerden, gece aydınlıktan kopuk değildir, ama bu meselede bizler ve müdahil avukatlar av ve avcı kadar yakın lakin yaşamsal olarak düşmanız birbirimize...

  Yüce huzuruna geldik...
  Sana iltica ediyoruz...
  Senin mutlak hükmüne, yüce hakimliğine ve sonsuz adaletine müracaat ediyoruz...

  Bizler diyoruz ki; kaybedeceğimiz bir özgürlüğümüz var bir de canımız...
  MÜDAHİL AVUKATLAR ise; "hayır ya paramızı isteriz, ya da özgürlüğünüz velev ki çıksın canınız..." demekteler... Özgürlüğümüzü değilde parayı tercih ettiğimizi iddia ediyorlar... Var da ödemiyoruz, ceza olmaz ise hiz ödemeyiz diye diretiyorlar...

  Madem öyle; ALLAHIM gerçeği sen biliyorsun...

  Eğer onlar gerçeği söylüyor; BİZLERİN İMKANI OLDUĞU HALDE CEZA OLMADIĞI İÇİN BORCUMUZU ÖDEMİYOR İSEK, ÖDEMEYECEK İSEK, bizleri...

  Şayet bizler gerçeği söylüyoruz; LAKİN ONLAR KARA VİCDANLI ZALİM KİMSELER İSE, onları...

  Kimse zalim olan, kimse vicdansız olan, kimse merhametsiz olan SEN onları...
  Ya canlarıyla,
  Ya mallarıyla,
  Ya sağlıklarıyla
  Veya tümüyle
  El'an KAHREYLE,
  Hemen olmazsa bu vebali bu kirli mirası
  Evlatlarına bırak...

  ***
  "Muini zalimin dünyada erbabı denaettir,
  Köpektir zevk alan sayyadı biinsafa hizmetten...

  YanıtlaSil
 32. tayıp erdoğan kan emici vanpir av lobisine papuç bırakmaz

  YanıtlaSil
 33. kendisini agır ceza avukatı diye tanıtan bir avukat.arkadaşımı igrenç bir iftira yüzünden başına gelen mahkemede savunma yapıyor çok yakın biri tavsiye ettigi için arkadaş üçret konusunda avukat arkadaşı tatmin edemiyor .bütün mahkemelerine girdim aramam olmasına ragmen adliye binasında gbt falan yapmıyorlar hoş kaçan adamın adliyede ne işi olur.konumuza dönelim . ya siz parada vermiyonuz hiç alacagınız yokmu karşılıksız çek yada tanıdıklarınızda cevreniz geniş gönderin bari işler çok bozuk hani para vermiyonuz bari böyle yardımcı olun diyor ,neden acaba? karşılıksız bir çek verdiniz avukat alacaklısına şehir içi ise %10 şehir dışı ise %15 kesenti yapıyoruz hiç bir masrafa
  karışmıyosunuz faizide onlara kalmak şartıyla ,zaten alacaklı faiz peşinde deil faiz peşinde olsa ticaret yapmaz .cebinden birde masraf cıkmıyacagına sevinip veriyor avukata avukat birodan oturdugu yerden tapu tirafik varsa araba gayrı menkul haciz yapıyor akabinde çek için savcılıga şikayet ediyor bekliyor bu arada masraf ediyor ama cebinden deil karşılıksız çekin bankası ödemekte zorunlu oldugu parayı çekiyor ordan aldıgı para 10 tane dava acmaya yeter aslında ama lazım olur diye kasasında tutuyor daha sonra mahkemeler girilip cıkılıyor sonuç en kötü ihtimal 1.5 yıl daha sonra temyiz 2 yıl derken 3.4 yıl sonra cezada cıkıyor başlıyor hesaba reskont faizi nedir onu baglamaz 4 yıl olmuş 10 bin lira yıllık %30 koysa iyi niyetli yardımcı oluyor çünkü para oluyor 22 bin vekalet üçreti bin beş yüz oldumu 23bin 500 alacaklının eline ne geciyor 9 bin
  bu arada 3.4 yıl geçmesi onun için problem deil 5 yıl sürse daha iyi faiz artıyor
  alacaklı arada yav ne oldu bizim çek daha haber yokmu çünkü oda çeklerini ödeme zorlugu çekiyor vay efendim çeza bu gün yarın cokacak ben onun ipini çektim hapise girecek bu gün yarın gelir konuşma bitiyor ardan bir kaç ay geciyor tekrar arıyor alacaklı avukatı varmı haber valla ceza cıktı ama temyize göndermiş biraz beklicez alacaklı magdur oluyor çeklerini ödeyemez hale geliyor ödeyemiyor hasbel kader oda avukatlık oluyor burda anlatmak istedigim borçlu olan magdur deil alacaklıda da magdur deil magdur olan saygı deyer avukatlarımız
  devlet cıkaracagı yasanın yanına magdur avukatları koruyacak düzenlemede yapması lazım vesselam

  YanıtlaSil
 34. ben 25 yıllık esnafım 96 alacak 14 verecek dosyam var davalar uzarsa hapislik olursa av katların işine geliyor çünkü hepsi kan emici çünkü hepsi faizci benim alacaklılarımın durumu olsa zaten ödeyecek 96 müşterimin hiç biri dolandırıcı degil benim olmadıgım gibi avukatların işi alacaktan dolayı evlere gelip insanların onuruyla şerefiyle oynamak çagır çilingirci al buz dolabını televizyonu savur tehdidini git birde hapis çıkar oh gelsin haram paralar benim durumum olsa zaten öderim yuva yıkıcılar ocak söndürücüler yazıklar olsun geçimin yetim hakkı yiyerek haksız kazanç saglayanlara

  YanıtlaSil