Adli Para Cezaları Soru Önergesi

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili
Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/11359 Esas sayılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, keşide edilen çekin karşılığının bankada hazır edilmemesi nedeniyle mahkeme tarafından verilen adli para cezasına ilişkin kesinleşen ilamın, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına verileceği;
Cumhuriyet savcısı tarafından otuz gün İçinde adli para cezasının ödenmesi için hükümlüye ödeme emri tebliğ edileceği; hükümlünün, tebliğ olunan Ödeme emri üzerine, otuz gün içinde adli para cezasını ödemediği takdirde Cumhuriyet savcısının kararıyla, ödenmeyen adli para cezasının, 5275 sayılı Kanunun geçici 1. maddesine göre bir günü yüz Türk Lirası hesabıyla hapse çevrileceğine ilişkin hükümler çerçevesinde,
01/02/2010 tarihi itibarıyla, ceza infaz kurumlarında cezasının infazına devam edilen hükümlü sayısının 465 olduğu, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden anlaşılmıştır.

Bakanlığımızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminden temin edilen, ceza infaz kurumunda bulunanların hangi kanunun ihlâlinden dolayı kurumda kaldıklarını gösteren suç türlerine göre dağılıma ilişkin raporun geçmiş tarihli olarak alınamaması nedeniyle karşılıksız çek keşide etmek suçundan önceki yıllarda ne kadar vatandaşımızın cezaevine girdiğine; ayrıca ödenmediği için cezası adli para cezasına çevrilen dosya sayısı ve dosya tutarlarının ne olduğu ile ceza infaz kurumunda cezalarını infaz edenlerden ne kadarının asli borçlu, ne kadarının kefil olduğuna dair Bakanlığımızda istatistik veri bulunmamaktadır.

Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve kanunda belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hallerinde, ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek amacıyla kabul edilen 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 tarihli ve Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çek Kanunu geçici 2. maddesinde getirilen yeni düzenlemeyle;
3167 sayılı Çek Kanunu 16. maddesinde tanımlanan karşılıksız çek suçundan dolayı, 01/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkum olan kişilerin, en geç 01/04/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercilerine verilmiş olması şartıyla; şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikayetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi;
Kanunun 6. maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı, birinci yıl taksiti borcun üçte birinden az olmamak kaydıyla iki yıl içinde belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi halinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilmesi;
Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya Kanunun 6. maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması halinde, kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilmesi;
Anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, şikâyetçinin başvurusu üzerine, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilmesi, Hükme bağlanmıştır.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLÎ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CEZA MAHKEMELERİNE 3167 SAYILI ÇEK KANUNU
İLE İLGİLİ AÇILAN DAVALAR VE SANIK SAYILARI

YIL DAVA ERKEK KADIN TOPLAM
2002 177.910 181.420 9.620 191.040
2003 131.790 135.102 7.441 142.543
2004 123.587 128.917 7.585 136.502
2005 97.275 105.050 7.066 112.116
2006 115.076 120.456 8.197 128.653
2007 142.174 146.384 12.248 158.632
2008 203.885 216.200 19.240 235.440TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Alim IŞIK
MHP Kütahya Milletvekili

Ülkemizi yedi yılı aşkın süredir tek başına yöneten AKP hükümetlerinin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ve son yıllarda yaşanan ağır ekonomik krizin de etkisiyle birçok vatandaşımız çek borcunu zamanında ödeyemediği için değişik sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Çek Kanununa muhalefet suçundan hapis cezası alan 2000'i aşkın vatandaşımızın yanında çeki karşılıksız çıktığı için suçu adli para cezasına çevrilen ve bu cezayı yatıramadığı için cezaevine giren çok sayıdaki vatandaşımız resmi kayıtlarda çek cezalısı olarak geçmemektedir. Adli para cezalarının adeta devletin gelir kaynağı olarak görüldüğü ve borçlu ile alacaklı arasındaki anlaşmazlıklar sonucunda alacaklıya yapılması gereken ödemelerin devlete yapılması nedeniyle borç sarmalının arttığı iddiaları ile ilgili olarak;

1. 2003-2009 yıllan arasında çek kanununa muhalefet ve suçu adli para cezasına çevrilen vatandaşlarımızla ilgili dava dosyalarının sayısı ve dosya tutarları nasıl değişmiştir?
2. Aynı dönemde bu suçlardan dolayı ne kadar vatandaşımız cezaevine girmek zorunda kalmıştır?
3. Cezaevine girenlerin ne kadarı asli borçlu, ne kadarı ise kefillerden oluşmaktadır? Birçok asli borçlu dışarıda gezerken çok sayıda kefilin cezaevine girdiği iddiaları doğru mudur?
4. Aynı dönemde devletin adli para cezalarından elde ettiği gelirin yıllara göre değişimi nasıl olmuştur?
5. İktidarlarınız döneminde adli para cezalarının devletin gelir kaynaklarından birisi haline geldiği iddialarını nasıl değerlendirebilirsiniz? Dava dosyalarının sayısı ve dosya tutarları bu iddiaları doğrulamakta mıdır?
6. Adli para cezası nedeniyle cezaevine girerek mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızca hangi tedbirler alınmış ya da alınmaktadır?

460 yorum:

 1. olaya neresinden bakacağını bilmiyo sayın milletvekili, belki bu da olayın bir başka yansıması ama sen önce T.C. halen çeke hapis cezasının varlığını dile getirip bundan biran önce vazgeçilmesi gerektiğini savunacağın işin ayrıntılarıyla uğraş. böyle yaparak asıl konuşulmsı gereken sorunların üstü örtülüyor.
  bıktık be bunların nasıl bir bakış açıları var

  YanıtlaSil
 2. ne zaman sorulmuş acaba. ve ne zaman cevap alabilir sayın alim ışık.

  YanıtlaSil
 3. 2...

  Alim Işık ın soru önergesi 10-12-2009 tarihinde işleme alınmış..Zaten yukarıda önergeye verilen cevap yayınlanmış..

  zeynep aslı-izmir

  YanıtlaSil
 4. çekte hapis cezası olmasına rağmen 2008 yılı rekor dava açılmış.2009 belli değil. rakamlar
  şunu söylüyor, Hapis cezasıyla karşılıksız çek önlenemez.Bunu herkes anladı birtek vekillerimiz anlamadı. KAYAMEN

  YanıtlaSil
 5. ARKADAŞLAR ŞU AN YARGITAYDA BİRİKEN 135 000 DOSYA VARMIŞ BİR O KADAR DOSYADA BU YIL VE SENEYE GİDECEK BU KADAR İNSANI NASIL HAPSE ATACAKLAR ŞU AN CEZAEVLERİNDE YER YOK ZATEN BU İŞ NASIL ÇÖZÜLÜR ANLAMIYORUM

  YanıtlaSil
 6. GEÇEN GÜN ÇEKTEN HAPİS CEZASINI AİLEMİZ İÇİNDE KONUŞURKEN 80 YAŞINDAKİ YAŞLI NİNEM VAR O BİLE ÇEK ÖDEYEMEDİN DİYE HAPİSEMİ İNSAN ATILIR DEDİ VE ÇOCUKLAR BİLE GÜLDÜLER.BU İLKEL VE KOMİK HAPİS CEZASI İLLETİNDEN ÜLKEMİZ NE ZAMAN KURTULACAK BİRİLERİ BİR ŞEY YAPMALI

  YanıtlaSil
 7. Dön dolaş gelinen yer aynı.Ne değiştiki cezada dahada ağırlaştırıldı cezalar.Halkına zulum eden böyle bir iktidar daha yeryüzünde yoktur.Adli para cezası devletin kasasına gidince alacaklının eline ne geçiyor.Borçlu hapise giripte senelerce yatınca kim tatmin oluyor.Çek karşılığında insanların özgürlüğü teminatımı oluyor.BU kadar esnaf ve tüccarın ödediği vergiler öderken iyiydide durumu bozuluncamı kötü oluyor cezaevine konuluyor.Hepsi tüccar esnaf olan bu insanlar gaspçı,tecavüzcü,hırsız,uyuşturucu satıcısıyla bir arada cezasını çekerken hiçmi vicdanlar sızlamıyor.Hangi hırsız gaspçı devlete vergi vermiş,suç makinası olmuş soyguncularla esnaf neden aynı kefeye konuluyor.El insaf diye yazmıyorum artık herkesin tavrı belli.Bildiğinizi yapın eyy hükümet devlet.

  YanıtlaSil
 8. ARKADAŞLAR BENCE SAYIN BAŞBAKAN VE BAKANLAR HATTA VEKİLLERDE BILIYO BU ÇEK CEZASININ HAPİSLE OLMAYACAĞINI AMA ONLARDA AŞIRITEHDİT İÇİNDE BENCE BANKALAR SIKIYO ÇÜNKİ ÇEKİN HAPİS CEZASI KALKTIMI BANKALAR KIME PARA SATACAK KIMSEYE ALACAKLIYLA BORÇLU KENDI ARASINDA HALLAETCEK KIMSEYE GEREK KALMAYACAK VE BOLE OLURSADA NE DEVLET PARA CEZASI ADI ALTINDA PARA ALABILICEK NEDE BANKALAR NAKITE SIKIŞAN ESNAFA PARA SATABILECEK YANİ SIZE DIYCEM ONLARDA BILIYO AMA DENGELER SARLILACAK KORKUSU VAR AMA SU BIR GERCEK CEZAEVINE ATTINIZ TAHUT VERDIRIP GERI ÇIKARDINIZ ŞİMDİ SORUYORUM KIM ODEYEBILECEK BORÇLARINI KIMSE KENDIMIZI KANDIRMAYALIM LUTFEN BIZIDE KANDIRMAYIN SAYIN DEVLET YONETICILERI ÇOK BUYUK BIR SORUN HAPİS CEZASI KALKMASADA BU CEZA 1 YIL SONRA NEREYE SIĞDIRACANIZ BU KADAR MADURU ÇOK MERAK EDIYORUM....BIRAKIN KALDIRIN CEZAYIDA INSANLAR URETMEYE BAŞLASIN RAHAT BIR SEKILDE ÇALIŞSINLAR BORÇLARINI ODEME KOLAYLIĞINI SAĞLAYIN ... ESKİŞEHİR seymenleriz@hotmail.com

  YanıtlaSil
 9. Arkadaşlar yorumlarda şuna dikkat ediyorum,bu kadar insanı nereye sığdıracak deniyor.Hiç merak etmeyin onlar için sorun değil.Yakında okul değil cezaevi yaptır kampanyası bile başlatırlarsa şaşmayın.Avrupada ve abd de zarar eden bankalar neden ülkemizde kar patlaması yaşıyorlar.Böyle bir ülkeden çıkmak yerine dünyanın en geniş cezaevlerinin yapımını finanse ederler inşaat sektörünü canlandırıyoruz derler.Ülkenin her yerini cezaevleri ile donatabilir Türk halkını soymaya devam ederler.Günümüzün gözde meslekleri haline gelen yeddi emin depolarının haline bakın hiç birinde yer yok eşyalar çürümeye terk edilmiş,çoluk çocuğun ders masası yemek masaları,yazıcılar,bilgisayarlar,televizyonlar üst üste.Çoluk çocuğun gözü yaşlı.İktidara gelirken mağdur edebiyatı yapan,faize karşı olan,ezilmişin yanındayız diyen kaytan bıyıklılar nerede?Ziraat bankası 3 milyar kar yaparak tarihi rekora imza atmış,köylümün çiftçimin hali ortada.Memlekette satmadık yer bırakmıdılar geliri nerede?Nerede nerede nerede?Adalet nerede?AB uyum yasalarına imza atmış bir ülkeysek uygulaması nerede.Kelime oyunlarıyla bize ülkemizde çeke ceza yok adli para cezalısı var diyenler.Kaç ailenin ocağını söndürdünüz,bu dünya sultan süleymana kalmamış sizemi kalacak.Neyse bunlar cezaevlerinide yaparlar herkese yetecek yeride ayarlarlar.Ülkemin üzerine çöken intihar salgını kimin umurunda yada haberleri varmı.Tuhaf tuhaf cinayetler işleniyor kimin umurunda.Varsa yoksa iktidar herşeye rağmen iktidar.

  YanıtlaSil
 10. değerli arkadaşlar


  bu soru önergesi güzel hazırlanmış ve ÇEK KANUNU ile ilk zamanlarda telefonda konuştuğumuz vekillerin çeke hapis yok diyerek kendi yaptıkları kanundan haberdar değilmiş gibi verdikleri cevabı çürütmeye yönelik verilmiş bir soru önergesidir...ama hepimizin bildiği gibi HUKUKUN ARKASINI DOLANAN...KANUNLARA TAKLA ATTIRMAYI çok doğal kabul edilen zihniyet,her soruda yaptığı gibi bu soruyu da geçiştirmiş ve açık cevaplamamıştır....

  eğer bu ülkede adli paradan hapis yatan kişi sayısı bakanlık tarafından bilinmiyorsa bunun izah edilecek bi tarafı yoktur...bu kabul edilecek bir şey değildir...kısaca bu mümkün değildir...

  sonuç olarak her platform da CHP ye çıkardığımız kanunları anayasa mahkemesine götürdükleri için eleştiren iktidar...açıkça ben bu anayasaya aykırı kanun yapayım sende bunu iptal ettirme mantığı ile anayasayı hiçe sayıyor ve bunu TV lerde savunabiliyor...ÇEK YASASI bu konuya sadece bir örnektir...

  burda sorulması gereken soru açık....

  Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.

  ACABA BU YEMİN NE ANLAM İFADE EDİYOR...

  my way

  YanıtlaSil
 11. 5 yılı göz önünde tutar ve 2004 baz alırsak ortalama 1.000.000 dava açılmış.Bu davaların %80 ceza hükmüne bağlandığını düşünürsek yine ortalama 800.000 kişi hapisteydi.Beş yıl ceza aldıklarını düşünürsek cok az kişi cezasını bitirip cıkmış.DAHA DÜNE KADAR KAÇ KİŞİ VAR HAPİSTE DİYE SORULDUĞUNDA 2.000 ÇİVARİ DİYORLARDI.DAHA SONRA BAKTILAR OLMUYOR BİRAZ DAHA RAKAMI ARTTIRDILAR.50.000 CİVARINDA OLDU.NE YERİNE KOYDULAR YADA KOYUYORLAR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL.

  YanıtlaSil
 12. ben dolandırılarak, cek magduru oldum. dolandırıcıların yerini soyluyorum kimse "bulamıyor!?". ben kose bucak kacıyorum. beni buldular. yine kacıyorum. ayrıca esimden de bosanıyorum. yoruldum artık. ne yapmalıyım? adaleti kendimmi saglamalıyım? islmedigim bir suctan hapse girmektense gercekten isledigim suc icin hapse girmeyi yeglerim. nasıl olsa katillere af cıkar. ama bizler af istemedigimiz halde hicbisey cıkmaz.
  rumuz: adalet istiyorum

  YanıtlaSil
 13. ARK.ARAMAM OLUP OLMADIGINI E DEVLET TEN ÖGRENEBİLİRMİYİM VEYA UYAR TAN

  YanıtlaSil
 14. B.A.ETKİNLİK20 Mart 2010 17:16

  SELAM ARKADAŞLAR,İNSANLARIN MORALİNİ VE DİRENCİNİ KIRMAK İÇİN ARKADAŞINI,ARKADAŞINA İŞKENCE ETTİRMEYE ZORLARLAR.TOPLUMDA ÖYLEDİR.BENİM SENDEN,ONUN BENDEN,SENİN ONDAN ALACAĞIMIZ OLUR VE HİÇ BİRİMİZ BİRBİRİMİZİN BORCUNU ÖDEYEMEYİZ VE ÇEK MAĞDURU OLURUZ ,VE BİRBİRİMİZE DÜŞMAN EDİLİRİZ. SİSTEM ÖYLE KURGULANMIŞTIR.ASLINDA HEPİMİZ ALACAĞIMIZI ALABİLSEK VEYE KENDİMİZCE EKMEK TEKNEMİZ ÇALIŞSA KİMSENİN KİMSEYE NE BORCU OLUR NEDE SORUNU.DÜNYADAKİ VAR OLAN DEĞERLER BUHARLAŞIP UZAYAMI UÇUYO.PARA YİNE VAR ÜRETİM YİNE VAR TARLA YİNE VAR İNEK YİNE VAR TAVUK YİNE VAR.TAVUKYUMURTADAN,İNEK SÜTTEN,TARLAÜRETMEKTENMİ KESİLİYOR YOOOO HATTA BU SENE OLDUKÇADA GÜZEL YAĞIŞ OLDU EEE NE OLUYOR SİZCE!!!!İNSANLAR KOYUNLAŞIYORVE İNEKLEŞİYORDA ONDAN.SİZCE HALK AZICIK NOLUYO LAN DESE MAÇALARI SIKARMI BUNLARIN ZANNETMİYORUM.SONUÇ OLARAK TAAHHÜTTE BULUNAN İNSANLARIN HEPSİNİN CEZA EVİNE GİRME TARİHİ AYNI OLACAK DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ EN AZ 200-300 BİN KİŞİ PARASINI AYNI TARİHLERDE ÖDEYEMEYECEK VE AYNI TARİHLERDE BU KADAR KİŞİ YAKALANIP HAPSE ATILACAK!BAŞKA ÜLKELERDE BU KADAR KİŞİYLE HALK DEVRİM YAPIYOR SİZ NE DERSİNİZ!!!

  YanıtlaSil
 15. HAYIR ÖĞRENEMEZSİN
  İNFAZA Bİ YAKININI GÖNDER RİCA İLE SORSUN

  YanıtlaSil
 16. B.A.ETKİNLİK20 Mart 2010 18:00

  BİR ARKADAŞ R.T.ERDOĞANIN SUCUK MACERASINI YAZARKEN TERCÜMANDA RESMİ ÇIKTI DEDİ.EŞEK ETİ KARIŞMIŞ.EŞEK BU İŞTE GEL SEN ETİNİ SUCUĞA KARIŞTIR!BİR ARKADAŞ HATIRLARSANIZ EŞEĞİN NASIL YÖNETİCİ SEÇİLDİĞİYLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL BİR FIKRA YAZMIŞTI HANİ MEMLEKETİN YARISI EŞEĞİ SEÇİYORDA DİĞER YARISIDA SEÇİLENİN EŞEK OLDUĞUNUA İKNA ETMEYE UĞRAŞIYORLARYA...GAZETEYİ BULMA İMKANI OLAN ARKADAŞLAR LÜTFEN BULUNCA BİZEDE ULAŞTIRIRMISINIZ.EĞER BULUNURSA NE HOŞ OLUR BİRİLERİ MEMLEKETE 7 SENEDİR EŞEK ŞAKASI YAPMIŞ OLACAK!!!!ALMANYADA PARASINI KAPTIRAN VATANDAŞLARA PARANIZI KAPTIRIRKEN BANAMI SORDUNUZ DEMİŞTİ GALİBA BU YASAYI ONAYLARKEN DE KESERKEN BANAMI SORDULAR DEDİ VE MİLLETİN AKP Lİ VEKİLLERİ BENCE ÖYLE YASA ÇIKARDILAR BİRAZ KARIŞIK OLDU FARKINDAYIM HERKES KARIŞTIRIYOR BİRAZDA BEN KARIŞTIRAYIM!!!

  YanıtlaSil
 17. B.A.ETKİNLİK20 Mart 2010 18:43

  YAKINDA BİZİM SAYFA YÖNETİCİLERİ VE BİZLER HAKKINDA ERGENOKONDAN DAVA AÇILIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYALIM!!KENDİLERİNE ÇEK MAĞDURU SÜSÜ VERİP MEMLEKETİN TIKIR TIKIR İŞLEYEN EKONOMİSİNİ ÇEK LERİNİ ÖDEMEYEREK BALTALAYAN VE ŞU AN YÖNETİMDE BULUNAN HÜKÜMETE İŞ YAPTIRMAYAN 200-300 BİN KİŞİLİK ÇETE YE OPERASYON YAPILDI,ÇEK ÇETESİ SİLİVRİ ERGENOKON CEZA EVİ KAPASİTESİ YETMEDİĞİ İÇİN FUTBOL SAHALARINA DOLDURULDU.!!!EN ÇOK OYLARINI HÜKÜMETE VERENLERE GÜLERİM!!!ORHAN VELİNİN NASIRDANÇEKTİĞİ KADAR HİÇ BİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ ŞİİRİNİ ÇEKTEN ÇEKTİĞİ KADAR HİÇ BİR ŞEYDEN ÇEKMEDİ OLARAK UYARLAYABİLİRİZ ARKADAŞLAR.BÜTÜN ÇEK Lİ KELİMELERDEN NEFRET EDİYORUM!!!ÇINLİLERDEN DAHA ÇOK NEFRET EDİYORUM ADAMLAR ÇEKÇEKİ ÇEKİYORLAR DA ONDAN!!!HÜKÜMETE ÖNERİM.ÇEKMAĞDURLARINA ÇEKÇEKÇEKMECEZASI VERSİN!!İÇKİM YOK,KURUÇEKME YOK BÜTÜN BU YAZDIKLARIM TAMAMEN DOĞAL YORUM SİZİN!!!

  YanıtlaSil
 18. B.A.ETKİNLİK20 Mart 2010 18:46

  ARKADAŞLAR EĞER KİMSE BİŞEY YAZMAZSA YAZMAYA DEVAM EDERİM VALLA KIZMACA YOK TAMAMMI!!

  YanıtlaSil
 19. arkadaşlar ANAYASA MAHKEMSİ hala bekletıyo neden acaba......borçtan dolayı kımse özgurluğunden alıkonamaz denıyo hala ama alıkonuyo .hısızlık yapsaydık vallahi 3 ay cezası var yatar çıkardık..ama şu duştuğumuz duruma bır bakın vergı ver personel çalıştır gır cezaevıne ustune bıde yat....seçimler gelıyo bakalım ne yuzle gelcekler oy ıstemeye..

  YanıtlaSil
 20. Barışçı-Mersin20 Mart 2010 21:07

  Değerli arkadaşlar; Değerli B.A. ETKİNLİK; Değerli kardeşimiz, bu gecede senin gecen, senin yazma gecen olsun ne olurki? Sen; hepimiz adına, yüreğinin sesini yansıtmışsın sitemize, bundan daha güzel ne olabilirki? Ancak; seninde farkında olduğun gibi, insanlar sabırlarının son demlerine gelmiş durumdalar, yeniden mücadele için, yeni bir ivme ve yeni fikirler gerek. Arkadaşlarımız ve hepimiz; bu haklı mücadelede çaba gösteririken, çok yorulduk çok hemde pek çok. Bilmem anlatabiliyormuyum? Yoksa; kimse duyarsız değil ve haklı olan mücadelemizden vageçmişte değil. Lakin; beklemekteyiz ve herbirimiz, tarif edilemeyecek bir ruh hali içerisindeyiz. Bu arda; kutlamak isteyenlerin, 21.Mart. Nevruz gününü canı gönülden kutluyorum. Bu gün; Ülkemiz ve hepimiz için İnşaallah, hayırlara vesile olsun dileğimle. Haklı davamızda; tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, saygı; sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum bu gece...

  YanıtlaSil
 21. Barışçı-Mersin20 Mart 2010 22:00

  Nevruz Nedir?
  Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz, he
  r ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gündür.

  Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır.

  Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

  Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar.

  Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/YENİGÜN bayramı adıyla kutlanır.

  Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır.

  Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.

  Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır.

  YanıtlaSil
 22. 24 martta anayasanın gündeminde şişli 14.asliye cezanın itirazı görüşülecek.EFDEN

  YanıtlaSil
 23. SAYIN ARKADAŞLAR ANAYASA MAHKEMESİNİN 24 MART PERŞEMBE GÜNÜ YAPACAĞI TOPLANTI DA ; DAHA EVVEL REDDİNE KARAR VERİLEN ŞİŞLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN TEKRAR İPTAL BAŞVURUSU GÖZÜKMEKTEDİR...BU OLAYIN ACABA BİR MÜKERRER KAYITTAN MI MEYDANA GELİP GELMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN UFAK BİR HAFIZA YOKLAMASI YAPTIĞIMIZDA , ŞİŞLİ 14.ASLİYE CEZANIN DAHA EVVELKİ REDDEDİLEN İPTAL BAŞVURUSU DOSYA NUMARASININ 3 YADA 4 OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ. AMA ŞİMDİ GÖRÜŞÜLECEK OLAN İPTAL BAŞVURUSU 2010/24.. YANİ ŞİŞLİ 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ISRARLA KANUNUN İPTALİ İÇİN BASTIRIP DURUYOR.

  BEN P.TESİ YADA SALI GÜNÜ ŞİŞLİ ADLİYESİNDE OLACAĞIM.OLANI BİTENİ BİZZAT MUHATABINDAN 14.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMİNDEN ÖĞRENMEYE ÇALIŞICAM.

  BİLDİĞİNİZ GİBİ DAHA EVVEL 14.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN İPTAL BAŞVURUSUNU,ANAYASA MAHKEMESİ '' ASLİYE CEZALARIN İPTAL BAŞVURUSUNDAKİ YETKİSİZLİĞİ NEDENİYLE'' REDDETMİŞTİ..

  ARKADAŞLAR,DİĞER BİR HUSUS İSE FAXLAR TELEFONLAR VE MAİLLER... 2008 YILINA KADAR AÇILAN DAVA SAYISINI GÖRDÜNÜZ.YUKARIDA VAR. BU SAYILARIN İÇERİSİNDE,KRİZ DÖNEMİNDE PATLAYAN ÇEKLER VE DAVALAR YOK. YANİ 2010 İTİBARİYLE 300 BİNİ AŞKIN BİR DAVA SAYISINDAN SÖZ EDİYORUZ.İKTİDAR, BİR ŞEKİLDE BİZE TAHÜT VERDİREREK ARKASINDAN GELEN GİRDABI GÖRMEK İSTEMİŞ OLABİLİR.BEN HER HALUKARDA, AMA ANAYASA MAHKEMESİ AMA AHİM AMA HÜKÜMET TARAFINDAN BU İŞİN BİTECEĞİNE KESİN SURETLE İNANIYORUM.ELBETTEKİ KAFAM ATIYOR VE BAZAN EVHAM DA YAPABİLİYORUM.AMA HUKUKUN BU KADAR ÇİĞNENMESİNE BİR TARAF ''DUR'' DİYECEKTİR.

  ARTIK BİZE DÜŞEN TEK ŞEY KAÇ KİŞİ OLDUĞUMUZU KANITLAMAKTIR.BIKTIRMALIYIZ YILDIRMALIYIZ..MESAJLARLA MAİLLERLE FAXLARLA ARAMALARLA.

  YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE SÜREKLİ ÖNE ATILAN ''HUKUK'' KELİMESİNİN, NEDEN ÇEK DENİLEN İLLET ŞEYDE UYGULANMADIĞININ HESABINI SORMALIYIZ.DURMADAN BIKMADAN YORULMADAN.OFLAMADAN..LÜTFEN HERKES ARTIK BİRŞEYLER YAPSIN..

  YanıtlaSil
 24. sn arkadaşlar,avukatım sabıka kaydını aldı,daha önce erken ibrazdan va vekaleten imzadan infazını durdurduğumuz dosya numaraları silinmemiş,veya adli para cezası verilmi,işlem kısmında ......müzakere yazılan dosyada aynı durumda sabıka kaydında görünüyor ..bu normalmidir? yoksa düşümler yapılmamışmıdır..teşekkürler.

  YanıtlaSil
 25. DEĞERLİ ARKADAŞLAR ALİM BEY BİZİM YANIMIZDA OLAN ÇEK KANUNU SIRASINDA VE DAHA ÖNCESİ BİZİM İÇİN MÜCADELE VERMİŞTİR BİZZAT RİCALARIMIZI SORU ÖNERGESİ OLARAK MECLİSE GETİRMİŞTİR,KENDİSİDE ÇEK TEKİ HAPİS CEZASINA KARŞI BİR VEKİLİMİZDİR BU KONUDA TEK BAŞINA ŞAHSİ OLARAK ÇOK MÜCADELE VERMİŞTİR. BUNLARI SİZLERE BİLGİ OLARAK VERİYORUM BİZZAT BEN KENDİSİYLE BU KONUDA ÇOK KONUŞTUM BİZİM İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI. SİCİL AFFI SIRASINDADA ESKİ SANAYİ BAKANINA SÖZLÜ SORU ÖNERGESİNDE BULUNMUŞTU SORU " SAYIN BAKANIM BANKALAR ZOR DURUMDAKİ ESNAFA SIRTINI DÖNÜNCE DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR MİSALİ MODEREN İSMİ FAKTORİNG OLAN KILASİK TEFECİLERİN SAHİPLERİ KİMLERDİR ÜLKEMİZDEKİ YATIRIMLARI NELERDİR. " TABİİ CEVAP ALAMADI ERMENİLERİN,YAHUDİLERİN,VATAN HAİNİ OLAN GURUBUN HİÇ BİRİNİN İSMİNİ ÖĞRENEMEDİ AMA SORDU. SAYIN HOCAM BEN SİZİN KİM OLDUĞUNUZU GECE GÜNDÜZ VATANINIZ İÇİN MÜCADELE VERDİĞİNİZİ BİLİYORUM ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN YALNIZ HOCAM MEMLEKETTE O KADAR ÇOK SORUN VAR Kİ SİZDE BİRİNİ BIRAKIP BİRİNE GEÇİYORSUNUZ DERTLERE SİZDE YETİŞEMİYORSUNUZ AMA ARA SIRADA LÜTFEN BİR ARKANIZA BAKMAYI İHMAL ETMEYİN ÇÜNKÜ ARKANIZDA SAHİPSİZ KALMIŞ BÜYÜK BİR VATANDAŞ GURUBUNUZ VAR ADLİYELERDEKİ REZİLLİK DİZ BOYU KİME KİME ŞİKAYET EDECEKSİNİZ, ESNAF MAHVOLMUŞ HÜKÜMETİN YANLIŞ ENFLASYONU DÜŞÜRME POLİTİKASI,ÜLKEDE ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMESİ,BANKALARIN İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURMASI VE EN ÖNEMLİSİ BOZUK ÇİN MALLARIYLA REKABET EDEMEYEN ESNAF VE HÜKÜMETİN BATIRMAYA BAŞARDIĞI İNSANLAR AİLESİYLE BERABER PERİŞAN OLDU İŞİN BU YANINI GÖRMEK İSTEMEYEN YADA ANLAYAMAYAN KİŞİLER HATTA ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM SAYIN MEHMET ŞANDIR BEY BİLE BU KONUYU YANLIŞ YORUMLADI HAYATINDA LİMON BİLE SATMAMIŞ İNSANLAR EKONOMİST OLDU HATTA BAZI HAKİMLER ALACAKLI VEKİLİYMİŞ GİBİ BORÇLUYLA VADE PAZARLIĞI YAPTI HAPİS CEZASINI KALDIRMAM SANTAJIYLA TEHDİDLE VADELERİ ÖNE ALDILAR,ADALET TEMSİCİLERİ HER KESE EŞİT DAVRANMASI GEREKİRKEN ÖN YARGILI OLARAK SANKİ VATANDAŞIN CEBİNDE PARA VARMIŞ YARGISIYLA TEMSİL ETTİKLERİ GÖREVİ NE HALE GETİRDİLER VEKİLİM BİNLERCE ÖRNEK VAR AMA SİZ TEKSİNİZ YİNEDE BÜYÜKLÜĞÜNÜZE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM EFENDİM ALLAHA EMANET OLUNUZ. ihtiyar

  YanıtlaSil
 26. 24-24
  GBT DEN GEC DUSMEKTE VE BU DURUM MERCİLER ARASINDAKİ YAZIŞMALARA BAGLI OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR.O NEDENLE İNFAZ DURDURMA KARARINIZI YANINIZDA BULUNDURUNUZ EN AZINDAN ISLAK İMZALI OLMASI AYRICA ÖNEMLİ BENCE

  YanıtlaSil
 27. sayın AV SİBEL HANIM geçmiş olsun bir acm yi geçmişiniz darası bütün mağdurların başına. Bu meyanda yanlış görmediysem pek de anlamam ama bu izmir 26 asliyenin vekaleten çeke karşı görüşü 24 ünde çarşamba günü ANYS. MHK. görüşülcekmiş bu konuda sizin görüşlerinizi alabilirmiyiz vekaleten çek iptal olabilirmi başvurmadıklarımızdan dolayı hakkımız kaybedermiyiz.çok çok saygılar

  YanıtlaSil
 28. teşekkürler sibel hnm.

  24

  YanıtlaSil
 29. sn AV SİBEL HANIM ve sorum hakkında bilgi sahibi olan siz değerli arkadaşlarım sizlere şimdiden çok teşekkür ediyorum.sitenizi dolaşırken bu gün tesadüfen buldum,inanın ki,yalnız olmadığımızı görünce derdimi paylaşmak adına çok sevindim.benim eşim karşılıksız çekten dolayıaranması var ve6 yıldır kaçak yaşıyor.Ben de iki çocuğumla inşallah bu sıkıntıları atlatacağız umuduyla mücadele etmeye çalışıyorum tabii ki ailemin yardımıyla .yeni yasayla verilen taahhüt hakkını eşim kullanmak için dilekçeleri hazırlıyordu ki,danıştığı iki avukat taahhüt vermekten vazgeçirdi.Şöyleki,eski kanuna göre adli para cezasını devlete ödediğinde [ve bu 80000üzeri çeklerde 80.000 ile sınırlandırılmış]infaz kaldırılıyordu.Şimdi taahhüt verdiğinde ve bu taahhüte uyulmadığında[1 yıl veya 2yıl sonunda]eski hakkını kayybedersin yani çek bedeli kadar parayı devlete yatırıp infazın kaldırılması söz konusu değildir.Hatta borcun miktarı taahhütte belirtilen faizlerle hesaplanarak elde edilen miktardır.şeklinde bilgi aldığı için vazgeçti.Benim ve özellikle çocuklarımın morali bozuldu.Oğlum babam eve ne zaman gelecek ,arkadaşlarımla ne zaman babamı tanıştıracağım diye ağlıyor.İnanın bende çok zor durumdayım.Ailem parçalanmasın diye 6yıldır verdiğim mücadele gücümü kaybetmek üzereyim.Bana taahhütle ilgili aldığımız bu bilgiler doğrumudur,bilgisi olan bilgi verirse çok mutlu olucam 1 nisanada az bir zaman kaldığı için endişeliyim.Şimdiden tekrar TEŞEKKÜRLER.

  YanıtlaSil
 30. arkadaşlar star tvde her açıdan proğramına mail atalım reytingi çok olan bir proğram şu an yayında

  YanıtlaSil
 31. arkadaşlar stra tv her açıdan proğramına mail atalım şimdi

  YanıtlaSil
 32. Barışçı-Mersin21 Mart 2010 13:58

  Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim.
  Günlerdir ve aylardır; sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.

  1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.
  2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.
  3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir.

  4- Belki sayın Milletvekillerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…)


  Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim. Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulanan Sayın Milletvekillerimiz, bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Sayın; Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, saygılarımla.
  İsim-Soyisim-Adres- 09.03.2010

  Değerli arkadaşlar; kendimizi ve haklı davamızı hatırlatmak adına, yukarıdaki yazı metnimi, bugün yine; gelen eski mailler doğrultusunda, ilgili; Sayın Milletvekillerimize mail olarak gönderdim, bilgilerinize. Değerli arkadaşlar; hiç değilse bana göre, 01.Nisan.2010 Tarihine kadar; herbirimiz, faks; mail, mektup ve telefon görüşmeleri bakımından, çalışmalarımıza; ara vermeden, sürekli olarak, haklı davamızı gündemde tutmaya çalışmalıyız. Allah'ın izni; emek ve bilinçli çalışmalarınızla, mutlak ve mutlak, o özlemle beklediğimiz hüzünlü sevinçleri yaşayacak ve özgürlüklerimize gecikmişte olsa kavuşmuş olacağız. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara; saygı ve hürmetlerimle.

  YanıtlaSil
 33. 29
  Öyle bir durum söz konusu değil, Avukat sizi yanıltmış..
  Adli para cezasının ödenmediğinde Adli para cezası kadar cezaevine giriliyor..
  Çek ödenmediğinde 2 ayrı borç oluşur.
  1- Alacaklıya olan borç
  2- karşılıksız çekten dolayı Devlete olan, çek bedeli kadar olan borç, bunun Adı da Adli para borcu..

  Siz taahhüdü, alacaklıya hitaben borcumu faizleriyle beraber ödeyeceğim diye veriyorsunuz,
  Devlete olan Adli para cezasına değil.
  İstediğiniz zaman Adli para cezasını Devlete öder Asliye cezanın açmış olduğu Davayı düşürme şansınız var.
  Kaldi ki Adli Para cezasına ne faiz ne temerrüt işlemez..
  isterse 10 yıl ödemeyin, o adli para cezası sabittir, ne artar ne de eksilir..
  Zaten yeni çek kanunu 2. maddede yazıyor, Taahhüde uyulmadığında alacaklının şikayeti üzerine infaz kaldığı yerden devam eder.. der..

  Bir Avukatın bu kadar cahil olacağına da ihtimal vermiyorum.

  olsa olsa Avukatınız sizi bilinçli olarak yanıltmış olmalı..
  Ya sizin işinizle uğraşmak istemedi, ücret alamam gibi bir nedenle..
  Yada karşı tarafla yani alacaklı tarafla anlaşmıştır.
  Bunun başka izahatı da yok..
  Ölmez

  YanıtlaSil
 34. temyizde olan dosyalar yerel mahkemede tekrar yargılanacakmı acaba taahhüd vermeyin diyenler çogunlukta av sibel hanımda dahil çok aklım karıştı ne yapacagımı şaşırdım temyiz edeli bir yıl oldu akıl verin lütfen teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 35. 29 da yazan arkadaşım,taahhüd verkekle kaybedeceğiniz zaman aşımının durması olayı olacaktır.6 sene geçmiş 4 sene kalmış.Taahhüd verirseniz zaman aşımı olayından kaybedersiniz.

  YanıtlaSil
 36. ben cek in sadece bi senet gibi icra yoluyla tahsilatına katılıyorum alacaklılar cek sahibini iyi araştırsınlar ticaretlerini alavarelerini saglam yapsınlar ben ceki tahsil edemeyince hapis yatırtırım matıgından vazgecsinler devletde alacaklıya harc ve adlipara cezası karşılıgında cek mafyalıgı yapmasın alacaklı da onun vatandaşı borclusuda resmen devlet harc ve adli para cezası karşılıgın da tahsilat mafyalıgı yapıyor lütfen tek taraflı adalete son verin bırakın herkes güvendigi tanıdıgı insanlarla ticaret yapsın ben malımı satim alamasam çek mafyası gibiçalışan devlete veririm harc parası karşılıgın da hapis yatırrım mantıgından vazgecin

  YanıtlaSil
 37. http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=100755351

  yorumsuz...

  my way

  YanıtlaSil
 38. 37 de link gönderen mywayın linkinde ki vidyoyu seyretmemek çok büyük kayıp arkadaşlar.Lütfen seyredin memleketin içler ama içler acısı halini görün.Memleketin bittiğinin tek kelimeyle resmidir bu link.Yazıklar olsun.Bize çuvaldız değil kazıklı voyvodanın kazığı girmiş,bunlara toplu iğne ucu dokununca kanunlarla nasıl oynuyorlar.Hala akepe diyenlere kapak olsun bu video.
  http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=100755351

  YanıtlaSil
 39. 34 e bir cevap lütfen
  kafam çok karışık en mantıklı hangi yolu izleyim

  YanıtlaSil
 40. 35 KARDEŞ TAAHHÜT VERMEKLE ZAMAN AŞIMI ŞANSI KAÇMAZ, SADECE TAAHHÜT SÜRESİ KADAR DONAR, ÖDENMEDİMİ ZAMAN AŞIMI KALDIGI YERDEN DEVAM EDER

  YanıtlaSil
 41. 34 TEMYİZDEKİKİ DOSYALAR BOZULARAK GERİ GELİYOR. ŞU ANA KADAR BENİM İKİ DOSYAM BOZULARAK DÖNDÜ, YENİDEN YARGILAMA İÇİN DAVA AÇILDI. İLK DURUŞMAM MAYIS 15 BURADA AYNI CEZAYI ALIRSAM TEKRAR YARGITAYA GÖNDERECEGİM. AV. SİBEL HANIMIN DEDİĞİ TEMYİZDEKİ DOSYALAR MUTLAKA BOZULUP GELECEK, TEKRAR YARGILAMA OLACAK, BU YARGILAMADA DAVANIZDA HAKLI İSENİZ KAZANMA ŞANSINIZ VARSA TAAHHÜT VERMEYİN. BEN VERDİM, İLK DURUŞMAMDA 31.12.2010 TARİHİNE KADAR DAVA ERTELENECEK, BU GÜNE KADAR UYGULAMA BU YÖNDE.

  YanıtlaSil
 42. ARKADAŞLAR YAKINDA AKP VERCEK ZATEN (GENEL AF) MELİH GÖKÇEK NEDEN AĞLIYOKI....

  YanıtlaSil
 43. sami bey kaç yılına ait dosyanız bozularak geldi
  yargıtaydan benimkiler için daha null diye bir yazı var tarih kısmında

  zaman

  YanıtlaSil
 44. 2004 YILINA AİT DAVALAR, BUNLARDAN BİRİ 2009 YILINDA TEBLİGATIN 35 GÖRE YAPILDIGI GEREKÇESİ İLE YARGITAYDAN BOZMA KARARIYLA GELMİŞTİ, CEZAEVİNDEN 2009 EKİM AYINDA DURUŞMAYA GÖTÜRDÜLER, HAKİM KARARINDA ISRAR ETTİ AYNI CEZAYI VERDİ, TEKRAR YARGITAYA GÖNDERDİM, BU SEFER 5941 GÖRE BOZMA DİYEREK TEKRAR GERİ GÖNDERDİ.

  YanıtlaSil
 45. “Bankalar diyorlar ki ‘öyle diyorsunuz ama sayın Bakanım aynı geminin içindeyiz.’ Doğru diyorlar, aynı geminin içindeyiz. Bir gemi var. Bu geminin içinde bankacılık, reel sektör var. Fakat pozisyon farklı. Bankacılık sektörü geminin güvertesinde güneşleniyor, reel sektör geminin motor dairesinde yakıt bulmak için çabalıyor.”

  YanıtlaSil
 46. 34- 34

  YARGITAYDAKİ DOSYADA HAKKINIZDA BİR ARAMA YOK KARAR YOK NEYİN TAAHHUDU...
  KALDI Kİ HAKKINIZDA SUÇLUSUNUZ YADA SUÇSUZSUNUZ SEKLİNDE BİR KARAR YOKKEN NEDEN YARGITAYDAN DÖNMÜŞ BİR DOSYA GELDİĞİNDE SIKI TAKİP İLE 3 YIL KAZANMAK DURURKEN 1 YIL TAAHHUT VERİLİR ŞAHSIM ADINA UYGUN OLMAYAN BİR TALEPTİR. AVUKAT OLARAK İNFAZ OLMUS DOSYAYA YANLIŞLIKLA TAAHHUT VERMEK DAHA YERİNDEDİR. HİÇ DEĞİLSE MESULİYETİ OLMAZ... BİLGİLERİNİZE

  YanıtlaSil
 47. AVUKATSIZ OLARAK BASKA BİR ŞEHİRE VEYA İLÇEDEKİ ADLİYEYE TAAHHUT GÖNDERMEK İÇİN

  1- CEZA ALDIGINIZ MAHKEME KALEMİNİ ARAYIP ESAS VE KARAR NUMARALARINI ÖGRENİN AYRICA MİKTARINI TEYİT EDİN
  BASKA ÖNEMLİ BİR NOKTADA AYRICA AYNI ADLİYENİN İNFAZ KALEMİNİ ARAYIP BASKA DOSYANIZ OLUP OLMADIGINI KONTROL EDİN İŞİNİZİ SAGLAMA ALIN(TECRUBE EDİLMİŞTİR SURPRİZ OLABİLİR)
  2-ARDINDAN SİTEDEKİ TAAHHUT METNİNİ KULLANABİLİRSİNİZ YETERLİ OLUCAKTIR..ARDINDAN ÖGRENDİĞİNİZ MEBLAGI 3 E BÖLUN KÜSURATLA UGRASMAYINIZ YUKARIYA DOGRU YUVARLAYIN VEDE 200-300 TL YUKARIDAN YAZABİLİRSİNİZ MİKTAR YÖNUNDEN REDOLMASIN
  3-BULLUNDUGUNUZ YERE EN YAKIN MAHKEMEDE EVRAKLARI GÖNDERMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SURELERDE HER MAHKEMENİN NÖBETİ OLUR BİZLER BUNA MUHABERE NÖBETİ DERİZ.. MUHABERE NÖBETİ KAÇ ASLİYE CEZADA DERSENİZ ANINDA CEVAP ALIRSINIZ ..NÖBETCİ ASLİYE CEZA MAHK KALEMNE MUHABERE YAPACAGINIZI SÖYLEYİN Kİ ÇOK BEKLEMEYİN..
  4- DİLEKÇENİZİN BASINA CEZA ALDIGINIZ ADLİYEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE İBARESİ OLSUN..SİZE ORADA BİR MUHABERE NUMARASI VERİLİCEK ONU DA NOT EDİN SÖYLEMEZLERSE SİZ SORUN..NOT ALIN
  5-ARDINDAN
  GÖNDERDİGİNİZ EVRAKIN GİTME SÜRESİNİ ORTALAMA 4 GUN GİBİ DÜŞÜNÜP ASIL MAHKEMENİZİ ARAYIN..MUHABERE EVRAKI VERDİGİNİZ KALEM BİLMEZ O SADECE GÖNDERİR.İŞİNİZ EVRAKI VERDİGİNİZ ANDA BİTER
  EVRAGI GÖNDERDİĞİN İZ KALEME TAAHHUTUM ARDI ULAŞTIMI DERSENİZ EGER YARDIMCI OLUYORLAR.. KARARI OLUMLU MU OLUMSUZ MU CEVABINI MUHAKKAK ALIRSINIZ...
  6- EGER İNFAZ KALEMİNE GİTMİŞ DERSE O DURUMDA TEKRAR İNFAZI ARAYIP TEYİT EDİN MUHAKKAK AKSAMA OLABİLİR UYAPTAN VEYA YOGUNLUKTAN DOLAYI
  7- İNFAZDAN TEYİT ALDIKTAN SONRADA İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIS OLUR


  DAHA ÖNCEDE DEDİĞİM GİBİ NOTERDE TUTUKLANMAZSINIZ AMA NOTERE GİDERKEN TUTUKLANIRSINIZ...
  ASLİYE CEZA SİZİ TUTUKLAMAYACAK AMA ASLİYE CEZAYA TAAHHUT VERMEYE GİDERKEN TUTUKLANABİLİRSİNİZ


  YURT DISINDA KONSOLOSLUKTAN VEKALET VERİCEK ARKADASLAR İÇİN DE AYNI HUSUS GECERLİ YANİ KONSOLOSLUK KENDİSİNE TUTUKLAMA TALİMATI GELMEDİĞİ SURECE SİZİ TUTUKLAMA HAK VE YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR..YETERKİ ORAYA YAKALAMA İLE İLGİLİ RESMİ YAZI YAZILMAMIS OLSUN

  YanıtlaSil
 48. DİKKAT EDİLECEK OLAN BİR BASKA KONU İSE HANGİ GUN KARARIN VERİLDİGİ DEĞİLDİR.
  ÖNEMLİ OLAN ADLİYE KALEMİNE TESLİM EDİLDİĞİ GÜNDÜR. YANİ SİZ KARS TAN BASVURUDA BULUNDUNUZ DOSYANIZ İSTANBULDA İSE BU TAKDİRDE KARSTAKİ ADLİYEYE MÜRACAAT TARİHİNİZ ÖNEMLİDİR... İLLAKİ İSTANBULA ULAŞTIGI TARİH DEĞİLDİR. KESİN SURETTE USUL BUDUR YANILMAYINIZ..

  YanıtlaSil
 49. YENİ VERİLEN TAAHHUTLERDE EN BUYUK RİSK TAAHHUDUN RED RİSKİDİR.

  SADECE BASVURMAK ESAS İSE O HALDE MUHABERE USULÜ UYGUNDUR O NEDENLE ZAMANINDAN ÖNCE HAREKET ETMEKTE FAYDA VAR TABİİ...
  ZAMAN EKONOMİSTİ GİBİ ÇALIŞIP TEŞHİSİ ZAMANINDA KOYMAK İÇİN ERKEN HAREKET ETMEK İYİDİR

  YanıtlaSil
 50. Sibel Hanım

  uyaptan dosyalarıma baktığımda dün tarihli ümraniye 2. sulh ceza da karşılıksız çekden dava açılmış. Fakat çekde ne imzam var ne de cirom var. Hiç bir şekilde imzam yok. Firma yetkilisinden zorlamam ile (banka hesabından para çekmek için) vekalet almıştım. Firma yetkilisi filan da değilim. Böyle bir dava açılabilirmi hakkımda. Acaba çekin arkasına sahte imzamı atmış olabilirler mi? Çeki veren fima iflas etti ve ulaşamıyorlar. Ama benim ticaretim devam ediyor. Bilgilendirirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 51. ÇEK DOSYALARININ İCRA TAKİPLERİNDE ZAMANAŞIMI SON TALEP TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AYDIR... YAKALAYIN TAKİBİ DÜŞÜRÜN ARKADASLAR ..HUKUK BÜROLARI BUNU GENELDE KAÇIRIR BENDEN SÖYLEMESİ BİLGİLENDİRMESİ UYGULAMASI SİZE KALMIS
  TURK HUKUKUNDA ALACAKLI HEP TALEP EDER SİSTEMİ KİLİTLEMEK BORÇLUNUN BİLGİSİYLE ORANTILIDIR. LÜTFEN DİKKAT EDİN ..

  YanıtlaSil
 52. 50
  HERSEY MÜMKÜN.. AMA LÜTFEN İTİRAZ EDİN VE İMZA SİZİN DEĞİLSE İMZA İNKARINIZI YAPINIZ DAVANIZI İYİ TAKİP EDİN LÜTFEN COGU ARKADASIMIZ DAVALARINI TAKİP EDEMEDİĞİNDEN ZOR DURUMDA...
  BU İŞTEN KURTARIRSINIZ ANCAK BELKİİ BİRAZ ZAMAN ALAbilir

  YanıtlaSil
 53. sibel hanım benim 13 tane çek davam var ben kendim verdim tahhütleri ama bunlara itiraz edeceğim dosyalar var taahüt verdikten sonra itiraz hakkım ölüyormu mesela erken ibraz birde çekimin biri birisinde elden borç almıştım bir kısmını ödedim ama evrak almadım aradığımda hepsini ödeyeceksin diyor ben ondan ne mal aldım nede karşılığında emlak tefecilikten dava açabilirmiyim tahhüt verdikten sonra hakkım ölüyormu davalarım 2006 yılı ve 2007 yılına ait çekin tarihinden önce vurulanlarda var nolur nolmaz 1 nisanı kaçırmayayım diye tahhüt verdim

  YanıtlaSil
 54. sayın AV SİBEL HANIM bazı sorularım olucak ama cevaplıyabılırsenız cok sevınırım benım yurt dısında param kaldıgı için ve benzerı sorunlardan dolayı yaklasık 1.000.000,00 tl odenmeyen cekım var bunların cogunlugu karara baglandı ve temyıze gonderdım kalanlarıda mahkeme devam edıyo benım sırket avukatım bes yıl yakalanmazsan davaların hepsı duser dıyo yakalansanda maksımum 3 yıl yatarsın dıyo ama bugun bı arkadasımın avukatıyla ayak ustu konusma şansım oldu benım 4 ılde cek davalarım var toplamda 20'ye yakın bazı ceklerımın mıktarı yuz bın uzerı bana soledıgı bir cek ıcın maksımum 3 yıl ee dedımkı benım bırsuru dosyam var 4 ilde cek mıktarları yuksek hesapladım 3 yılsa benım bı 30 yıl yatmam lazım nasl oluyo anlamadım herkes bır sey soluyo umarım derdımı anlatabıldım yorumlarsanız eyer cok sevınırı sımdıdeın sıze ve sıtedekı butun kader arkadaslarıma cok tesekkur ederım saygılarımla.

  YanıtlaSil
 55. 54
  En fazla 5 yıl yatarsın
  Adli para cezalarında 1 çekin varsa ve tutarı 110.000 TL üstüyse en fazla 3 yıl
  Birden fazla çekin varsa ve o çeklerin toplam tutarları 180.000 bin üstüyse en fazla 5 yıl yatarsın..

  Adli para cezalarında tek suçta en fazla 3 yıl, birden fazla suçlarda en fazla 5 yıl hapis yatılır..
  180 binin üzerinde ise isterse trilyon olsun en fazla 5 yıl..
  Anlaşıldı sanırım..

  YanıtlaSil
 56. 54
  para cezasında zaman aşımı karar ksinleştikten sonra 10 yıl

  YanıtlaSil
 57. Günaydın arkadaşlar ,Hayırlı sabahlar hayırlı haftalar diliyorum.Taahhütler için artık son haftaya gelindi.Acele etmemizde fayda var.
  Örnek taahhütnameler üst kısımda yer alıyor.

  Temerrüt faiz hesaplamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz............

  http://www.mevzuat.net/fayda/faizhesapla.aspx?fid2=4

  YanıtlaSil
 58. MERHABA
  ARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

  YanıtlaSil
 59. İntihara kalkıştı ama açlıktan bayıldı
  İşsizlik yüzünden intihar etmek için çatıya çıktı. Polisler ikna etmeye uğraşırken 3 gündür birşey yemediği için açlıktan bayıldı.
  Güncelleme:22 Mart 2010 11:40
  http://haber.mynet.com/detay/yasam/intihara-kalkisti-ama-acliktan-bayildi/501604

  YanıtlaSil
 60. MERHABALAR SAYGIDEĞER ANAYASA MAHKEMSİ BAŞKANIMIZ HAŞİM KILIÇ VE DEĞERLİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ ÖNCELİKLE HEPİNİZE HAYIRLI HAFTALAR DİLERİM.SAYGIDEĞER ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANIMIZ VE DEĞERLİ ÜYELERİ BENİM BİR KONU HAKKINDA BİLGİ ALMAYA İHTİYACIM VAR ÇEK KANUNU ANAYASAMIZIN 10.VE 36. MADDLERİNE AYKIRI VEDE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA AYKIRI İKEN NASIL OLURDA MAHKEMENİZ TARAFINIZDAN BU ÇAĞDIŞI KALMIŞ YASA TARAFINIZDAN İPTAL EDİLMİYOR.BİLGİLERİNİZE ARZEDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

  SAYGILARIMLA

  T.C.

  ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

  Genel Sekreterliği

  Sayı : C.01.0.BHK.622-01/
  22/3/2010

  Konu :
  Sayın ,

  Sözkonusu davanın esas incelemesi sürmektedir.

  Sonuca ulaşmayan davalarla ilgili olarak Mahkememizin Web www.anayasa.gov.tr sitesinden Veriler-İstatistikler linkinden incelenmekte olan dosyalar başlığına; sonuca ulaşmış davalar için Web sitemizin Kararlar Bilgi Bankasına girerek gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.Söz konusu davanın ne zaman sonuçlanacağına dair herhangi bir tarih vermemiz söz konusu değildir.

  Bilginizi rica ederim.  Anayasa Mahkemesi

  Genel Sekreterliği  Genel Sekreter Yardımcısı

  İsmet YAĞCI  Ayrıntılı bilgi için irtibat :  Emine AYDOĞDU

  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü  bilgi@anayasa.gov.tr  Tel:(312) 463 73 00/7424

  YanıtlaSil
 61. arkadaşlar ANTEP de doyam var da yardım edebilecek arkadaş var mı

  YanıtlaSil
 62. Sayın Av. Sibel Hanım ,
  Benim Mersinde yazılan bir çekim var 2005 yılında. Çekin vadesi 05.08.2005 fakat ben hisselerimi ve şirket müdürlüğümü 01.08.2005 tarihinde devir ettim yalnız devirden sonra parayı alabilelim diye %10 bir hisse üzerimde bıraktım . Ama dediğim gibi bu devir ve şirket müdürü yetkilisinin seçilmesi 01.08.2005 tarihinde oldu ve resmi gazetede 03.08.2005 tarihinde yayınlandı .Ve çek 05.08.2005 tarihinde yazıldı. Bu hisse devirlerinde protokol de imzaladık şahitlerin de imzası var tüm borcu ve alacağı kabul ediyorum diye . Benim sorum Cezanın çekin vade tarihinde hesapta bulundurması gereken yetkili kişi ben değilim yani devir ettim hem şirket müdürlüğünü (LTD ŞTİ)( ama %10 hissem kaldı ). Ayrıca bu çekten dolayı bana kimse bir tebligat falan göndermedi yani gıyabımda yargılandım , bu davanın yeniden görülmesi söz konusumudur ? Temize göndermek istiyorum ama kesinleşmiş bir kararım var ( Taahüte bulundm erteledim )

  YanıtlaSil
 63. 61 sorun nedir nasıl yardım beklıyorsun

  YanıtlaSil
 64. arkadaşlar merhaba vekaleten imzalanan çeklerde beraat kararı veriliyor.Fakat şirket müdürüne ne yapılıyor?Hakim insiyatifiyle olsa gerek şirket müdürününde beraat ettiği bir dosyaya şikayetçi tekrar dava açabiliyor mu aynı çek üzerinden?

  YanıtlaSil
 65. ARKADAŞLAR HERKESE KOLAY GELSİN

  TAAHÜT VERDİKTEN SONRA HİÇ GBT KONTROLÜNE GİREN VARMI POLİS KAYITLARI KAPATMAYABİLİYORMUŞ BAZEN BU GİBİ BİR ŞEY YAŞAYAN OLDUMU HİÇ?

  ZAMAN

  YanıtlaSil
 66. Arkadaşlar
  Bu akşam Star 18.45 de Tv Uğur Dündar Ana haber programına Sayın İlhan KESİCİ ve Nedim şener konuk olacak ve çek konusunu konuşmaya çalışacak.
  Ayrıca gece 00:30 da Arena Programında olacak yine aynı şekilde çek konusunu dillendirecek..

  Star Anaher ve Arena programına mail atalım sorunları anlatalım arkadaşlar..

  arena@arenahaber.com

  arena@startv.com.tr

  arena@arenahaber.com

  anahaber@startv.com.tr

  YanıtlaSil
 67. sayın 63
  antep 10 acm den kesinleşmiş cezam var.
  hakimle görüşmek gerekiyor.tel verireniz detayını açıklayayım.

  YanıtlaSil
 68. ARKADAŞLAR HAYDİİ MAİLLERE SALDIRALIM.. İLHAN KESİCİYİ CEPTEN ARAYIP GEREKLİ MAĞDURİYETLERİ ANLATIP ÇEK KONUSUNDAKİŞ VEHAMETİ DİLE GETİRMESİNİ SAĞLAYALIM.

  ANAYASASANIN 20 MADDESİNİ BİRDEN DEĞİŞTİRMEYE KALKAN HÜKÜMET, SÜREKLİ HUKUKTAN BAHSETMEKTEDİR.BU HUKUK NEDEN ÇEK KANUNUNDA SÖKMÜYOR.BUNU SORALIM SORMASINI SAĞLAYALIM

  YanıtlaSil
 69. İlhan kesicinin cep telefonunu yazarmısın jenardi.

  YanıtlaSil
 70. SAYIN 63
  ANTEP 10 ACM DE KESİNLEŞMİŞ CEZAM VAR.
  HAKİMLE GÖRÜŞMEK GEREKİYOR.
  TEL. VERİRSENİZ DETAYLARINI ANLATAYIM,
  TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 71. Çek mağdurları için salavat örneği;
  Allahumme salli ala seyyidina çek mağdurları ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

  *Manası: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz çek mağdurları, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

  YanıtlaSil
 72. Barışçı-Mersin22 Mart 2010 18:29

  Arkadaşlar İlhan Kesici'nin cep telefonu; 0532 211 97 95 bilgilerinize. Bendeki kayıt böyle. Şimdi bende; gerekli mailleri göndereceğim. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 73. arkadaşlar 64 de cvp verebilirmisiniz bilginiz varsa?

  YanıtlaSil
 74. Barışçı-Mersin22 Mart 2010 18:44

  Değerli arkadaşlar; 01.Nisan.2010 tarihine kadar, haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, çalışmalarımızı; bilinçli bir şekilde yoğunlaştırıp, çalışmalarımıza; yeni bir hız kazandıralım. Hatırlarsanız; geçmiş aylarda, Sayın; İlhan Kesici Milletvekilimiz, haklı olduğumuz bu davamızı, TV ekranlarına kadar taşımış ve bizden giden mektupları dahi okumuş, T.B.M.M.'de gerekli çalışmaları yapmış ve zaman zaman bazı arkadaşlarımızı, bire bir arayarak, bizlere destek sözü vermiş ve gereğini yapmışlardı. Allah'ın izni; çalışmalarınız ve katkılarınızla, başaracağız arkadaşlar, başaracağız. Hüzünlüde olsa; sevinçleri yaşayıp, hakettiğimiz; özgürlüklerimize kavuşacağız. Tüm katılımcılara ve tüm emeği geçenlere, saygı ve hürmetlerimle. Allah; hepimizin yardımcısı olsun.

  YanıtlaSil
 75. 64
  HAKİM CUMHURİYET SAVCILIĞINA DURUMUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ İÇİN YAZI YAZIYOR, SAVCILIK K.Y.O.K (KOVUŞTURMA VE SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA) KARARI VERİYOR.
  ÖLMEZ

  YanıtlaSil
 76. İçişleri bakanlığı ile ilgili sorunumu yazdım, yayınlanmıyor...

  YanıtlaSil
 77. İçişleri bakanlığı ile ilgili yazdığım yazımı yayınlamanız mümkünmü.?

  YanıtlaSil
 78. 1 NİSAN GELİYOR AMA KARŞILIKSIZ ÇEK VE HAPİS KARARLARI KONUSUNDA ÇEK MAĞDURLARININ LEHİNE HENÜZ BİR GELİŞME YOK.BU TARİHE KADAR Kİ BORÇLARIMIZ FAİZ NEDENİYLE MÜTHİŞ BİR DURUMDA.ÖDEYECEK GÜCÜMÜZDE YOK.KASTİ OLARAK BİLEREK KESMEDİK ÇEKLERİMİZİ.ALACAKLARIM BORÇLARIMIN 3 KATI.ALAMAYINCA ÖDEYEMEK TABİİ.ÖDEMEK İÇİN 2 YIL SÜRE VERİLDİ.2 YILDA KİM NE KADAR KAZANIR BU PARALARI ÖDER.KİMSEYİ DOLANDIRMA GİBİ BİR AMACIMIZ DA YOK ZATEN.ADLİ PARA CEZASINI ÖDEMEMİN MÜMKÜNATI YOK.KALDI Kİ ÇEKİMİN BEDELİNİ ÖDEYEMEDİM ZATEN.ÇEKİMİN BEDELİNİ ÖDESEM HAPİS CEZASI KALKACAK.ADLİ PARA CEZASI DA.ORTADA SAÇMA BİR DURUM VAR YANİ.YÜZBİNLERCE KİŞİYİ HAPİSHANELERE TIKMAK BENCE ÇAĞDIŞI.Kİ O İNSANLAR TÜRKİYENİN ÜRETİM GÜCÜ.ÇALIŞAN KAZANAN ÜRETEN PATRONLARI;İŞVEREN İNSANLAR.O KADAR CEZAEVİMİZ YOK ZATEN.O DA AYRI BİR KONU.NEYSE İNŞALLAH AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ BU ÇAĞDIŞILIĞI ÖNLEMEMİZE YARARLI OLUR.
  AHMET

  YanıtlaSil
 79. Sevgili Cüneyt,

  mailleri gönderdim ama arena canlımı yoksa kayıtmı bilemiyorum çünkü şu anda ana haberde İlhan Kesizi zaten konuşuyor. konuşuyorsa bu kayıttır diye düşünüyorum. aydınlatırmısın

  teşekkürler

  YanıtlaSil
 80. İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DÜŞME, BERAAT,..VB SEBEPLERLE HÜKÜM VERİLMEMİŞ GBT KAYITLARIMIN SİLİNMESİ İÇİN İNTERNET ORTAMINDA ( BİLGİ EDİNME ) İLE BAŞVURU YAPTIM. CEVABI ELEKTRONİK ORTAMDA İSTEMEME RAĞMEN BUGÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EMAİL GELDİ. AYNEN ŞÖYLE DİYOR ; BAŞVURUNUZ İŞLEME ALINMIŞTIR CEVAP VEREBİLMEMİZ İÇİN YAZIŞMA ADRESİNİZİN YAZILMASI ZORUNLUDUR. ( BU YAZIYI KIRMIZI VE KOYU RENKTE YAZMIŞLAR ) HERHANGİ BİR YAKALAMAM YOK. ANCAK İFLAS ETTİĞİM VE İCRALARDAN KAÇTIĞIM İÇİN ESKİ İKAMETGAHIMDA GÖRÜNMÜYORUM. BUNUN ANLAMI NE OLABİLİR ACABA.? NİYE İLLE YAZIŞMA ADRESİNİ İSTİYOR OLABİLİRLER.? CEVAP VERMESEM SORUN OLURMU.? LÜTFEN CEVAP...

  YanıtlaSil
 81. M.K.
  Arenanı çekimi tamamlanınca star anahaber çekimine başlanıyor

  YanıtlaSil
 82. arkadaşlar taahüt verdikten 15 20 gün sonra gbt dişermiş ben bugün sordum hakim karar verdikten sonra yazışmalar yapılşıyormuş infaz ve hangi karakolda bilgileriniz varsa çıkan karar en son ordan düşürülüyormuş o yüzden 20 günü bulur diyorlar

  YanıtlaSil
 83. arkadaşlar ben cezası kesinleşmiş çklerime taahut verdim.ancak su anda temyizde olan ve devam eden davalarım var onlara taahut veriyimmi bekliyimmi..artık yaşamdan soğuduğum şu noktada ne yapacağımı şaşırdım.ne eşim ne işim kaldı.oğlumu 3 aydan 3 aya görebiliyorum..iş projelerim var destek bulamıyorum.paramız yok ya kimse adam yerine bile koymuyor.bana kalırsa szilere önerim şudur..HERKEZ BURDA KONUŞUYOR AMA İCRAAAT YOK.BENCE BİR BÖLÜM AÇIN SAYFADA VE 1 OCAK 2011 TARİHİNİ TESLİM OLMA TARİHİ OLARAK BELİRLEYİP TAKSİM MEYDANINDA BULUŞALIM.BUNA YÜREĞİNİZ VARMI..PARA TOPLAYALIM GAZETELEREDE İLAN VERELİM.TÜM ÇEK MAĞDURLARI 1 0CAK 2011 DE TELİM OLACAKTIR DİYE.TÜM ADLİ VE EMNİYET MERCİLERİNİN DİKKATİNE DİYE.NEDİR BU ABİ KÖSTEBEK GİBİ YAŞAMAKTAN SIKILMADINIZMI.BARİ TOPLU TESLİM OLURSAK HEPİMİZİ BİR YERE KOYARLARDA DERTLEŞMEYE BOL BOL ZAMANIMIZ OLUR.BELKİ BİZLERE ÖZEL YER TAHSİS EDERLER.YADA BUNUDA BIRAKIN ÇOĞUMUZ ART NİYETİMİZDEN DEĞİL TİCARİ HATALARIMIZDAN BU DURUMA DÜŞTÜK.DOLANDIRCI İLAN EDİLDİK.GELİN ŞEBEKE KURALIM MADEM HARBİ DOLANDIRICI OLALIM.EN AZINDAN PARAMIZ OLUR ADAM YERİNE KONULURUZ.BU NASIL ADALETTİR YA..HARBİDENDE DOLANDIRMAK AMAÇLI ÇEK KESENLER TANIYORUM ADAM KRALLAR PAŞALAR GİBİ YAŞIYOR AİLESİYLE DOSTUYLA.BİZLERİN ŞU HALİNE BAKIN.HİÇMİ UTANMIYORSUNUZ HALİNİZDEN.ÇOCUĞUNUZUN EŞİNİZİN YÜZÜNE BAKABİLİYORMUSUNUZ.ÇOCUĞUM OLMASA BİR DAKKA DURMAYACAĞIM KAFAMA SIKMAK İÇİN.YETER YAA TAAAHUTMUŞ YARGITAYMIS ANAYASA MAHKEMESİYMİŞ..CİDDİ OLARAK SÖYLÜYORUM ARKADAŞLAR.PARAMIZ OLMAYABİLİR AMA HEPİMİZİN KENDİNE GÖRE RECRUBELERİ VE YETENEKLERİ VAR.BENİMLE AYNİ DÜŞÜNEN ARKADAŞLARIM VARSA turkmarketing@hotmail.com ADRESİNİ EKLESİNLER.BİRLEŞELİM NE OLACAKSAK MAFYAMI OLACAZ DOLANDIRCIMI OLACAZ YOKSA BASİRETLİ TİCARETMİ YAPACAĞIZ OTURUP KONUŞALIM..HEPİMİZE KOLAY GELSİN..SELAM

  YanıtlaSil
 84. 72 DE YAZAN ARKADAŞ BEN HOCAYIM ARAPCA DA BİLİRİM BÖYLE SALAVAT OLMAZ, SAKIN OKUMAYINIZ.

  YanıtlaSil
 85. arkadaşlar İZMİR 19 acm ile ilgili vekaleten çekten işlem yapan oldumu???? bir bilgisi olan lütfen.

  YanıtlaSil
 86. DERDİMİZİ KİME ANLATICAĞIZ.??? AYNI VATAN,AYNI HUKUK,AYNI EĞİTİM,AYNI ADLİYE BİNASI,AYNI DAVA KONUSU FAKAT AYRI AYRI CEVAP. YAHUU MÜSLÜMANLAR YOKMU BE BİR SESİMİZİ DUYACAK İNSAN EVLADI AYIP YAHU BİZ DERDİMİZİ NEREYE ANLATACAĞIZ BÖYLE SAÇMA NE ADALET OLUR NE EŞİTLİK RESMEN DEREBEYLİK TEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL HER KES KAFASINA GÖRE KARAR VERİYOR,BU NEYE BENZİYOR BİLİYORMUSUNUZ HANİ BAZI FIRINCILAR KARIŞIK EKMEK ÇIKARIRLAR GIRAMACI DÜŞÜK BİR MİSAL 300 GRM BİRİ 320 GRM BİRİ 290 GRM GİBİ STANDART OLMAYAN EKMEK GIRAMAJLARI SONUCTA HEPSİ EKMEK AMA DEVLETİN BELİRLEDİĞİ GIRAMAJ DA OLANLAR DOĞRU EKMEK BAZI FIRINCILARIN KENDİ KAFALARINA GÖRE UYARLADIĞI GIRAMAJ KENDİLERİNCE DOĞRU EKMEK SONUÇTA EKMEK NASIL YERSEN YE. EYY AHALİ YOKMU HAKKIMIZI ARAYACAĞIMIZ BİR MERCİİİ.

  YanıtlaSil
 87. sabahhaberler@show.tv.com.TR
  HER SABAH MAİLLERİ OKUYOR.HER TÜRDEN.GÖRDÜĞÜM KADAR CESARETLİ VE DÜRÜST BİRİSİ.YARIN SABah mail atalım sesimiz duyulur.EFDEN

  YanıtlaSil
 88. Anayasa mahkemesinin 24/03/2010 çarşamba toplantı gündemi, Şişli 14.asliye ceza mahkemesinin 5941 sayılı kanunun 5.maddesinin 1. nolu fıkrasının 1. ve 2. tümcelerinin iptaline karar verilmesi...

  YanıtlaSil
 89. BAZI SAYGIDEĞER HAKİMLERİMİZ HER HALDE İŞ ÇOKLUĞUNDAN ÖTÜRÜ ÇABUK ÇABUK KARARLAR VERİYOR BU YÜZDEN ADLİYEDE BİTMEYEN İŞLER DAHA ÇOK ARTIYOR HAKLI İTİRAZLARDAN DOLAYI DAVALAR UZUYOR DAVALAR DAHA YÜKSEK MAHKEMELERE AKTARILIYOR. KAÇ GÜNLERDEN BERİ ÇOK KİŞİ BU SİTEDE FERYAT EDİYOR ÇOK KİŞİNİNDE BU KONUDAN ÖTÜRÜ YOL YURT BİLMEDİKLERİNDEN,PARALARIDA OLMADIĞINDAN AVUKAT TUTAMADIKLARI İÇİN BAŞLARI SIKINTIDAN KURTULMUYOR HOŞ AVUKAT TUTSADA AVUKATLARDA ŞAŞIRDI BAZI HAKİMLERİN KENDİ DOĞRULARININ ÇOKLUĞUNA YETİŞEMİYOR ADALET SARAYI ARTIK AÇIK DENİZDEKİ KORSAN GEMİLERİNİN KORSAN KAPTANLARININ KARARLARINA BENZER HALE GELDİ.HEPİMİZ İNSANIZ HEPİMİZ HATA YAPABİLİRİZ BİR DOKTOR,BİR MÜHENDİS,BİR MUHASEBECİ,BİR ÖĞRETMEN GİBİ ÇEŞİTLİ İŞ DALLARINDA HATALAR OLABİLİR BİR HAKİMDE YAPABİLİR İNSANLIK HALİ AMA ÜLKEMİZDE KANUN DEDİĞİMİZ YAŞAM YÖNLENDİRME MEKANİZMASI KULLANILIYORSA ŞEKİL VE ŞEKLİ NEYSE HER KES ONA UYMALI NASIL SAYIN 26 ACM NİN REİSİ ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞ VURMUŞ BU İŞTEN DEVLET ZARAR GÖRÜYOR DİYE AYNI ŞEKİLDE YANLIŞ VE HATALI ALINAN KARARLARDAN ÖTÜRÜDE DEVLET ZARAR GÖRÜYOR TABİİ BİZİM BU KONUYU İLETECEĞİMİZ SIKINTILARIMIZI ANLATACAĞIMIZ BİR MAKAM YOK HER ŞEY LAFTA KALIYOR OYSA ******ÜLKEMİZDE KANUNLARLA BELİRLENEN KİŞİ TEMEL HAK HÜRRİYETLERİ İÇİNDE BULUNAN YAŞAMA HAKKI EN TEMEL HAKTIR,HİÇ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KALDIRILAMAZ SINIRLANDIRILAMAZ!!!!!!!****** SİZ SAYIN BAZI HAKİM BÜYÜKLERİMİZ KARŞINIZDA DURAN BİR İNSAN İÇİN KARAR VERİRKEN KAÇ İNSANI İLGİLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDASINIZ ÇÜNKÜ SİZİN GİBİ ONLARIN DA BİR AİLELERİ VAR DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ YAPTIĞINIZ İŞİ İŞ OLARAK YAPARSANIZ ADALET OLMAZ YAZIK OLURRRR.ihtiyar

  YanıtlaSil
 90. Arkadaşlar lütfen kesin bilgisi olan birileri net cevap versin rica ederim


  NOTERDE VEKALET VERMEKTE POLİSE BİLGİ GİDİYORMU ?

  YanıtlaSil
 91. rahatlıkla noterden vekaletname verebilirsin, polise bilgi falan gitmiyor.

  YanıtlaSil
 92. 91
  notere son 5 ay içinde 3 kere vekalet vermeye gittim hiç bir sorun çıkmadı.Rana

  YanıtlaSil
 93. 91,

  noterde bir sıkıntı olmaz için rahat olsun.

  YanıtlaSil
 94. ANAYASA MAHKEMESİ GÜNDEMİ

  24 Mart 2010 Çarşamba Günü Saat 09.30 da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi7
  2010/24
  Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi
  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi.
  İlk İtiraz

  ::. 25 Şubat 2010 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

  Sıra No Esas Sayısı
  Konusu
  İnceleme Evresi
  Verilen Kararın Sonucu
  1
  2010/6
  Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY ile İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU

  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun:
  A- 1- 5. maddesinin;
  a- (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin,
  b- (2) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,
  c- (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,
  d- (4) numaralı fıkrasında yer alan “… gerçek ve …” ibaresinin,
  2- 7. maddesinin,
  3- Geçici 1. maddesinin (3) numaralı fıkrasının,
  B- 1- 5. maddesinin;
  a- (9) numaralı fıkrasının,
  b- (11) numaralı fıkrasının,
  2- 6. maddesinin,
  3- Geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
  iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.


  İlk
  - Esasının İncelenmesine,

  - Yürürlüğün durdurulması isteminin esas inceleme aşamasında ele alınmasına,

  OYBİRLİĞİYLE,

  2
  2010/7
  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi.


  İlk
  5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,  9


  2010/14

  Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi
  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.


  İlk
  - Esasının İncelenmesine,
  - 2010/6 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

  OYBİRLİĞİYLE,

  10
  2010/15

  İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi
  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin “Gerçek kişinin … vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı … cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir.” bölümünün iptaline karar verilmesi istemi.


  İlk
  - Esasının İncelenmesine,

  - 2010/6 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

  OYBİRLİĞİYLE,

  11


  2010/16

  Küçükçekmece 1. Sulh Ceza Mahkemesi


  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.


  İlk
  - Esasının İncelenmesine,

  - 2010/6 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

  OYBİRLİĞİYLE,

  YanıtlaSil
 95. sayin arkadaslar ben alacakliya bir odemek istemiyorum devletin bana kesmis oldugu cezayi odemek istiyorum bana kesmis oldugu bir cezayi ne surede teblig etmek zorunda veya hemen yakalamami cikartir.kesmis oldugu hapislik cezasini paraya cevirdikten sonra kac ay bana taksit yapar lutfen bi cevap yaziniz

  YanıtlaSil
 96. Arkadaşlar Ankara 14. Asliye cezadan infazımın durdurulmasına istinaden olumlu karar çıktı fakat yurt dışına çıkış yasağıda kondu neden acaba.Çek miktarlarıda fazla değildi 5.000-5.000-4.000 TL.Bİlgisi olan varmı? birde ben 19 Şubat 2010 tarihinde müracaat etmişim taahhütü ilk ödeme gününü (1/3) 30.12.2010 tarihi (2/3) ikinci yıl ödeme 30.12.2011 tarihi diye karar verilmiş.

  YanıtlaSil
 97. Sayın Avukat Sibel Hanım.
  Benim Konya 7 nci Asliye ceza mahkemesinde 5 adet karşılıksız çekten cezam vardı. Bu çeklerden 1 tanesi gününde diğer 4 taneside gününden önce yazılmıştı. Ama tek dosyada görülüyor idi. Ben bunlar için taahhüt gönderdim. Falan dosyadaki falan çekim için tahhtümü ekte gönderiyorum. Diğer 4 çek içinde erken ibrazdan cezamın kaldırılmasını ve yakalamamın düşürülmesini talep ediyorum diye. Kabul edildi ve 24 şubatta cezam kaldırıldı. Mahkeme kalemini aradığımda işleme konuldu, infazınız düşürüldü dediler. Ama 10 martta bana tekrar aynı mahkemeden dava açmışlar. Uyapdan gördüğüm kadarıyla "Tefrikten Yeni açıldı" diyor. Bu ne anlama geliyor acaba? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 98. arkadaşlar hakkında ticareti usuzlüz terkten davaları olanlar varmı? benim bi 10 tane kadar var.Hemen hemen hepsinde gerekçeli karar yazıyor.ve sicilimde bunlardan 3 tanesi gözüküyor.Ben Şimdi Çeklerime tahhüt veriyorum ama ya bu davalar neolcak.Yargıtayda göndermiş olduğum dosyalardan halada orada olan dosyalardan ticareti usulsüz terkden karar verilmiş adamı şikayetinden vazgeçirmek mümkün değil fikri olan varmı buna neyapıcam?

  YanıtlaSil
 99. ezgi
  Ticareti usulsuz terkten dolayı birden fazla dava açılır fakat dosyalar birleştirilerek tek bir ceza verilir.
  İcra mahkemesi bu cezayı vermiştir ve muhtemelen 3 ay hapis cezası almışsınızdır.
  Fakat şirket yetkilisi olarak hakkınızda ticareti usulsuz terk etmekten dava açılmışsa davaya itiraz edip beraat almanız mümkün..
  Bakınız yanda "Ticareti usulsuz terk yargıtay ilamı" başlıklı bir yazı var..

  Yargıtay 16. Hukuk dairesinin içtihatını okuyun.
  bu emsal kararı itiraz dilekçesinize ekleyin, mahkemeye sunun..

  YanıtlaSil
 100. MERHABA CÜNEYT BEY SORUMU CEVAPLARSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM CÜNEYT BEY BEN TAAHHÜTÜ VERELİ 13 GÜN OLDU DÜN ADLİYEYE BABAMI GÖNDERDİM AMA HİÇ BİR FARK YOK YİNE AYNI LİSTELERLE GELDİ BABAM TAAHHÜTÜ AVUKAT ARACILIĞI İLE VERDİM AMA AVUKATA GÜVENMİYORUM ŞİMDİYE KADAR HİÇ Bİ GELİŞME DÜŞÜM OLMAMASI NORMALMİDİR ZAMAN DARALDI NA YAPMAM LAZIM LÜTFEN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM

  YanıtlaSil
 101. Adliye ilgili mahkeme kalemini arayın dosya no vererek dosyanın akibetini sorun
  ihmal etmeyin hemen arayın, taahhüt verilmemişse taahhütü babanız versin .. zaman azaldı

  YanıtlaSil
 102. cüneyt bey cezabınız için teşekkür ederim.Fakat ticareti usulsüzlük terk cezası verileli çok zaman olmuş.Sicilimde de çıkyo.İtiraz etme şansım oluyormu ki?

  YanıtlaSil
 103. ezgi
  itiraz hakkınız her zaman için var, kararın kesinleşip kesinleşmemsi farketmez.
  Örneğin Antalya Mahkemeleri şu anda beraat kararı veriyor, kesinleşmiş davalarıda tekrar ele alarak beraat kararı alıyor.
  Antalya 1. İcra mahkemesinin kesinleşmiş kararı tekrar ele alıp..

  TTK nın 136. maddesinde sayılan kollektif,anonim,limited ve kooperatif şirketlerinin müdür ve yetkilileri yönünden İİK'nın 337/a maddesinde yaptırıma bağlanmış ticareti terk suçunun işlenmesi mümkün olmadığı, suç tarifinde anılan şirketler bulunamayacağı sadece gerçek tacirler hakkında uygulanabileceği belirlenmiş bulunmakla" BAYDER İNŞ. TİC. LTD ŞTİ. yetkilisi TUNCAY BAYDER'nın BERAATİNE karar verilmiştir..

  şeklinde kararlar vermektedir.

  YanıtlaSil
 104. sulhh mahkemelrine taahhüt veriliyormu orda cezam gözüküyor.cüneyt bey

  YanıtlaSil
 105. Cüneyt bey bende çeklerime kendim taahhüt vermeyi düşünüyorum.Taahhüt dilekçesinde 1/3 ve 2/3 oranlarına rakam yazarken çek miktarınınmı 1/3 ,2/3 nü mü yoksa faizlerinide hesaplayarakmı faizlerinide ekleyerekmi yazıyoruz rakamları..aydınlatırsanız çok memnun olurum.teşekkürler..

  YanıtlaSil
 106. serdar yanda taahhüt örneği var
  çek bedelini yazıyorsun
  1. kısma temerrüt faiziyle 3/1 ini 2011 yılı
  2. kısmada temerrüt faiziyle 3/2 sini 2012 de

  yazmak yeterli oluyor
  ama nadiren bazı mahkemeler temürrüt faiziyle 3/1 oranına takabul eden bu miktarı 2011 diye şart koşuyor.
  şansa kadere artık

  YanıtlaSil
 107. 105
  sul cezada görünen çek defterlerini iade etmemekten açılan davadır
  o zaten kendiliğinden düşüyr
  suç olmaktan çıktı
  taahhüde gerek yok

  YanıtlaSil
 108. Arkadaşlar adalet bakanlığı ile görüştüm.. taahhüt süreleri maalesef uzamıyor.. bu kadar insan nasıl yetiştirecek bilmiyorum. Allah yardımcınız olsun.

  YanıtlaSil
 109. yani cevabı 1 nisandan sonra vereceğim diyor buyrun bu durumada bir çare yazın ltf

  YanıtlaSil
 110. şişli 6.asliye 1 nisandan önce taahüdü alıyor ama cevap vermiyeceğini söylüyor.bu durumda ne yapılması lazım ltf bir bilen varsa soylesin

  YanıtlaSil
 111. cüneyt bey teşekkür ederim size sabah yazmıştım ve sizin söyledikleriniz doğrultusunda babamı adliyeye gönderip özel kalemden sordurdum avukat daha taahhütleri vermemiş

  YanıtlaSil
 112. 110-111

  Sabah İstanbul 8.a.c.m. aynı tarzda bir telefon konuşması yaptım.1 ay önce başvuru yaptım.15 günden önce bir cevap alamzsınız ve yapacak birşeyimiz yok diyorlar.

  Bizim için önemli olan taahhütname başvurusunu 1-Nisandan önce yapmaktır.Red gelmesi durumunda tekrar düzeltme yapıp başvurumuzu yapabiliriz

  ZEYNEP ASLI-İZMİR

  YanıtlaSil
 113. b.a.etkinlik23 Mart 2010 15:07

  evet zeynep hn bende aynı şeyi yazacaktım önemli olan ne zaman başvurduğunuzdur kazanılmış hak olması lazım.

  YanıtlaSil
 114. BİLİNÇLİ,AMAÇLI,ETKİNLİK23 Mart 2010 15:19

  ARKADAŞLAR BENCE BU TAAHÜTLERİN AYNI GÜNE GELMESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS OLDU TUTUKLADIKLARINDA HEPİMİZİ AŞAĞI YUKARI AYNI GÜNLER TUTUKLAYACAKLAR.KESİN SAYIYI BİLEN VARSA LÜTFEN YAZSIN.SÖZGELİMİ 50 000 KİŞİ AYNI HAFTA TUTUKLANACAK SİZCE MÜMKÜNMÜ?ELLİBİN TANE KOYUNU BİLE AYNI ANDA YÖNETEMEZSİN.BU KADAR İNSAN TOPLU EYLEM YAPARIZ HERHALDE.KOYUNLAR BİLE MEEEELİYOR BİZDE TOPLUCA MEEE DESEK BİLE ETKİLİ OLUR!!!BİRDE SEÇİME ÇOK AZ BİR ZAMAN KALACAK.BENCE ŞİMDİDEN BUNLARIN HESAPLANIP ONA GÖRE PROĞRAMLANMASI GEREKİYOR EVET CÜNEYT SİZE BAYAĞI İŞ DÜŞÜYOR!!!

  YanıtlaSil
 115. arkadaşlar anayasa mahkemesinin sitesinde chp nin 2010/6 E. sayılı dosyaya ait CHP'nin 1.2.2010 tarihli dava dilekçesi var bu çeklerle ilgili dilekçe görüşme zamanı geldimi acaba ?

  link

  http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=gundem&id=245

  YanıtlaSil
 116. arkadaşlar kanal d bugun veya yarın yeni bir programa başlayacak. (ne yapmalı) progmın adı . bu tür konularla ilgili milletin şikayetlerini gündeme getirecekler sıkca mail ve faks cekerek bu mevzuyu gündemde tutabiliriz.

  YanıtlaSil
 117. Aydın doğan tefecinin ekidir banka ve faktorglerin aleyhine töbe tayın yaptırmaz

  YanıtlaSil
 118. arkadaşlar taahhütleri verdikten sonra bir yakınıma infaza baktırdım ve bir ilimat nosu daha çıkıyor.uyapta bu ilimat nosu ile bilgisayardan bu dosyanın ne oldugunu bulabilirmiyim.cevaplarsanız sevinirim.ugur01

  YanıtlaSil
 119. Gebze'de devam eden çek davama taahhüt vermiştim..bugün posta ile ara karar tebliğ edildi.."sanığın talebinin kabulu ile mehkememiz ..dosyasında 5941 sayılı çek yasasının geçici 2.maddesi ve ekleri gereğince KOVUŞTURMANIN DURMASINA..Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde talebe uygun olarak karar verildi" diyor..

  av.sibel hanım devam eden duruşmalara taahhüt verilmesini önermiyor ama 1 yıl mahkeme süreci olduğu yerde kalıyor,.1 yıl sonra tekrar duruşma süreci, daha sonra da temyiz süreci..ben devam eden duruşmalara taahhüt vermemeye başlamıştım ancak bu karar kafamı karıştırdı..yorumlarınızı alabilirmiyim?

  siona64

  YanıtlaSil
 120. ugur01
  hangi mahkemeye ait olduğunu biliyorsanız UYAP Vatandaş, imzasız girişten TC kimlik no ile bakarsınız.

  Eğer Mahkemeyi bilmiyorsanız, kimlik ibrazı ile PTT den e-devlet şifresi alacaksınız..
  İnternetten e devlet sitesine TC kimlik no ve PTT den aldığınız şifreyle girerek Hakkınızda nerde ne dava açılmış görmeniz mümkün..

  YanıtlaSil
 121. siona64
  Dediğiniz şey infazı kesinleşmiş davalar içinde geçerli..
  2011 yılında ödeme yapmadığınızda hakkınızda tekrar davaya başlanacak ve o kararı temyiz edebilirsiniz..
  Diğer bir görüş; bu durumda, Yargıtaya temyiz değilde, ağır cezaya itiraz halinde olcağı yönünde,
  Bu durumda sizin davanız içinde aynı kural işler, Ağır cezaya itiraz etmek kaydıyla hüküm kurarlar..

  Sence hangisi mantıklı?

  YanıtlaSil
 122. UYARI arkadaşlar 15gün önce infazdaki 2 dosyama taahhütvermiştim.temyizdekilere vermedim.bugün ne olur ne olmaz diye adliyeye gittim.tüm dosyalarımı tek tek sordum.yargıtayda olanlar ve yenigidecekleleri tesbit ettim.taahhüt verdiğim 2 dosyadan infaz kalkmıştı.başka yapacağım bir şey kalmadığını söylediler.tam adliyeden çıkacakken emin olmak için girişteki polislere gbt me baktırmak istedim şaşırdılar dışarda sonrayaptır dediler.ısrar ettim il dışına çıkacağım başıma bir şey gelecekse burda gelsin dedim.gülerek baktılar.meğerse infaz kalksada aramam devam ediyormuş.ifade vermeye gitmediğim için .2 dosya dan ifademi verdim.iyi niyetten hemen mahkeme kuruldu sonuçlandı artık tamamen ondan sonra özgür oldum.15-09-2010 daki davama da taahhüte zorladı hakim vermedim.siz kararınızı verin ben temyize gönderip zaman kazanacam dedim.bir şey diyemedi.yargıtaydan dosyaların gerigelmesi olayı henüz yok.denizlili

  YanıtlaSil
 123. arkadaşlar şu an süresinde temyiz edilen yargıtayda olan dosyalar mahkemelere uyarlama için iade ediliyormuş acaba mahkeme bizim yeniden ifademizi almak için duruşma günü verecekmi ve bu yeni verilen karar tarafımıza tebliğ edilecekmi ve kararı temyiz edebilecekmiyiz AKİF

  YanıtlaSil
 124. bu arada bankaların açtığı davalar beraatla sonuçlanmış kendiliğinden.şubatta açılan davaya eylula gün verilmeside yoğunluğu gösteriyor.denizlili

  YanıtlaSil
 125. star haber de hacizler konu edinildi.istanbulda hacizler 5 kat artmış.haczedilenler içinde küçükbaş hayvanlar kurufasulye,pavyon,genelev bile var.bu kurumları devlet işletmeye kalkmasın.bu gün çoştum,çok yazdım.demekki intihardan vazgeçtim.destekleriniz için teşekkürler.denizlili

  YanıtlaSil
 126. SAYIN Av. NESLİHAN Hn.
  Şu günlerde çok yoğun olduğunuzu biliyorum Ank. 5.Asliye Cezaya yaptığımız itiraz ile ilgili henüz bir açıklama ve bilgi alamadım.bu yoğunluğunuzda sizide sıkça aramak istemiyorum Taahhüt Süresininde az kalması sebebiyle iyice
  tedirgin oldum. taahhütte bulunmamız gerekirse olası bir reddide dikkate alınca durumumu anlamanızı ve düşünceniz ile beni aydınlatmanızı rica ederim.saygılar. H.Z.S

  YanıtlaSil
 127. Star ana haber bültenini kaçıranlar.Sy.Dündar icra ve haciz olaylarına el attı.İcra dairelerinde ki tıkanmayı yeddi emin depoşarının içler acısı durumunu gösterdi.Doğan yayın kuruluşlarına neler oluyor neden bu günlerde bu konuların üzerine eğildiler aylardır zaten durum böyle değilmiydi.Hadi hayırlısı diyelim!Haber bültenini kaçıranlar gece tekrarı var seyretmenizi öneririm.

  YanıtlaSil
 128. BUGÜN ŞEHİR, ADLİYE İSMİ VERMEYECEGİM BİR ADLİYEDEKİ GÖREVLİ AÇIK CEZAEVİNDE KALAN BİR HÜKÜMLÜ ARKADAŞIN GÖREVİ İCABI BULUNDUGU BÖLÜM CUMHURİYET SAVCILIGI OLMASI,YAZI İŞLERİNDE ÇALIŞMASI HASEBİYLE BUGÜNKÜ TARİHLİ BİR ADALET BAKANLIGI YAZILI EMRİNİ OKUYOR, O YAZIDA HAZIRLIKLARIN NİSAN AYINA YETİŞTİRİLMESİ VE SALINACAK HÜKÜMLÜLERİN TESBİTİ DİYE BİR YAZIYOR. BUNUN NE OLDUGUNU GÖREVLİYE SORMASI KARŞILIGINDA NİSAN AYINDA BİR CEZA İNDİRİMİ UYGULANACAGINI VE 5 YIL ALTINDAKİ HÜKÜMLÜLERİN TAHLİYESİNİN GÜNDEMDE OLDUGUNU BELİRTİYOR. BEN BU DURUMU HATIRLAYAN OLURSA OCAK AYI BAŞLARINDA BURADAN YAZMIŞTIM. 1/5 İNFAZ YASASI GELİYOR DİYE, BEN BU DURUMU BUNA YORUYORUM. BİLGİLERİ NETLEŞTİRDİKÇE BURADAN PAYLAŞACAGIM.

  YanıtlaSil
 129. Sayın Sami Kal,

  inşallah doğrudur. ve inşallah haber kaynağı ciddi ve güvenilirdir.

  saygılar

  YanıtlaSil
 130. İndirim olsada adli para cevazılısı bizlere vuracağı şüphelimi yoksa tartışılırmı.

  YanıtlaSil
 131. sayın sami kal çekleri ceza indiriminin dışında tutabilirlermi acaba ?Her şeyden tedirgin olur olduk.

  YanıtlaSil
 132. değerli CÜNEYT BEY merhabalar bu gün isminiz yine çok yazılmış sizi yakaladıkmı rahat bırakmıyoruz, Cüneyt bey benimde bir sıkıntım var ticareti terkten ceza aldık sonra ağır cezaya itiraz ettik o da ceza verdi yargıya açık bizde yargıtaya gönderdik fakat infaz durmadı bu yeni yayınladığınız içtihatla bir yerlere tekrar baş vurup infazı durdurabilirmiyiz, yardımcı olursanız sevinirim o tarihte sıkıntıdan anamın üzerine şirketi kurmuştum şimdi 75 yaşındaki kadını hastaneye bile götüremiyoruz bir yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 133. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar,

  Taahhüt verme ile ilgili olası avantaj ve dezavantajları listeleyeceğim. Görüşlerinizi merak ediyorum.

  1. Taahhüt verildikten sonra Adli Para Cezasını ödediğimizde, aynı taahhütü vermeden önceki gibi ceza davamız düşüyor mu? Yoksa taahhüt vererek bu hakkımızdan feragat ediyormuyuz?

  2. Taahhütü ihlal durumunda cezai bir şart var mı?

  3. Taahhüt zamanaşımını donduruyor mu yoksa tamamen o hakkımızdan feragat mı ediyoruz?

  4. Şuan taahhüt verdiğimizde vadeyi taahhüt verdiğimiz tarihe göre mi yoksa yasanın yürürlüğe girdiği tarihe göre mi vermeliyiz?

  5.Taahhüt verdiğimizde, vermediğimiz şekle göre faizde vs. bir artış var mı ? Yani borcu alacaklıya ödemek istediğimizde tahhüt vermiş olmak ile vermemiş olmak arasında rakam farkı olacak mı aynı tarihlerde ödeme yapsak ?

  Görüşlerinizi merak ediyorum... Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 134. HSYK: Bizi gözden çıkardılar  HSYK'nın Kurul toplantısında kriz
  HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kahramangil'in bügünkü Kurul toplantısını terk ederek Kurul'un çalışmasını engellediğini belirtirken HSYK'ya yönelik bir tavır alındığını öne sürdü.

  BİZİ GÖZDEN ÇIKARDILAR
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman'ın bugünkü Kurul toplantısını terk ederek, Kurul'un çalışmasını engellediğini savunarak, ''Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla'' dedi.

  Özbek, HSYK'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  HSYK'nın bugün olağan gündemiyle sabah toplandığını, gündemlerinde yetkilendirme ve tefhim işlemleri ile güz kararnamesiyle ilgili olarak bazı çalışmalar bulunduğunu ifade eden Özbek, mahkeme başkanı ve bir kısım başsavcılıklar için Adalet Bakanlığınca kararname taslağı gönderilmediğini, bu durumu da Adalet Bakanına şifaen bir kaç kez ifade ettiklerini söyledi.

  Mahkemelerin hakimlerin yetkilendirilmesine ilişkin kararnameyi beklediğine ve bu kararnamenin gecikmesiyle mahkemelerde yığılmalar olduğuna işaret eden Özbek, son çıkan Çek Kanunu ile asliye ceza mahkemelerinden sulh ceza mahkemelerine devredilen davaların büyük sayıya ulaşmasıyla değişik yerlerdeki adalet komisyonu başkanlıklarının sulh ceza mahkemelerine yeni yetkilendirme yapılması talebinde bulunduklarını anımsattı.

  YanıtlaSil
 135. AKP’ye kapatma davası açılıyor  Taraf gazetesinin gündeme taşıdığı AK Parti'yi kapatma iddiası tansiyonu yükseltti
  Taraf gazetesinde konuşulan haberlere imza atan Mehmet Baransu'ya bu kez 'yle ilgili bir bilgi geldi. Baransu'ya ulaşan bilgiye göre 'ye yarın (Cuma) yeni bir kapatma davası açılacak.

  Bu haberi bugün Yasemin Çongar, aynı gazetedeki köşesinde yazdı. Çongar iddiayı üst düzey hükümet yetkililerine de sormuş..

  İşte o yazı:
  "(...) Bütün günü Başbakan'la birlikte, Anayasa değişikliği paketi üzerinde çalışarak geçiren üst düzey bir hükümet yetkilisi, ‘Partiniz hakkında yeni bir kapatma davasının çok yakında açılmasını bekliyor musunuz?' dediğimde, şu cevabı verdi: ‘Dört beş aydır böyle bir hazırlık olduğunu herkes gibi biz de duyuyoruz, zaten gazeteler de yazdı. Başsavcı da, malum, 'onlar hissederler' diye keramet buyurdu. Şu anda böyle bir şey beklemiyoruz ama Başsavcı, elinde bu yetki varken akşamdan sabaha dava açabilir.'

  YanıtlaSil
 136. sayın tayip bey bu pilavda çok taş var artık halk bu pilavı birdaha değil yemek kaşık bile sokmaz siz yiyeceğinizi zaten yediniz yüce rabbim nerde kusturur bilmem ama

  YanıtlaSil
 137. Kanadoğlu: Anayasa’yı değiştiremezler çünkü..  'Anayasa'nın 2. maddesini karşısında bulacaklar.'
  Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP’nin hazırladığı Anayasa değişikliği paketini sert bir dille eleştirirken, “Çağdaş 1999 İsviçre Anayasası’nın 194. maddesine göre ‘kamu bütünlüğünü bozan Anayasa değişikliği yapılamaz’ deniliyor. Kaldı ki, siyasi iktidarın işine geldiğinde kararlarından yararlanmak istediği Venedik Komisyonu 13-14 Ekim 2006 tarihinde 68. Genel Kurulunda kabul edilen ‘referandumla iyi uygulama’ kodunda bağlantısız konuların birlikte referanduma sunulmamasını karara bağlamıştır. Bu karar da göz ardı edilmektedir” dedi.

  "ANAYASA'NIN 2. MADESİNİ KARŞISINDA BULUR"
  Kanadoğlu, Anayasa değişiklik paketini ANKA’ya değerlendirirken, çağdaş ve gerçek demokrasilerde halkı “aldatma, kandırma usul ve yönteminin” geçerli olmayacağını dile getirdi.

  Kanadoğlu, “Hukuk devleti ilkesi bu yöndeki girişimleri yaşama geçirmeden önlemek için vardır. Yargı reformu ve yargıya hukuki meşruiyet kazandırma vasisi altında kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleme, kısıtlama ve giderek ortadan kaldırma çabaları Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan güvenceyi karşısında bulacaktır” dedi.

  YanıtlaSil
 138. 133
  Yargıtaydan dava bozulur gelir, ama siz bu içtihatı ekleyin ilgili mahkemeye sunun, ve özellikle yaş meselesini dilekçeye yazın.,


  134
  1. Para cezasını öderseniz infazınız düşer, asliye cezanın size vermiş olduğu adli para cezasıdır, parayı tahsil edecek olanda Savcılık, siz devlete parayı ödeyin savcılığada dekontu ibraz edin infaz düşer, Savcılıkta asliye mahkemesine paranın tahsil edildiğini ve davanın ortadan kaldırılması gerektiğini yazar, ortada bir dava kalmaz..

  2. Taahhütü ihlal durumunda cezai şart yok, sadece infaz kaldığı yerden devam, taahhüt yasası sadece borçluya bir imkan tanımak için, cezaevinde ve kaçak durumdayken borcun ödenemeyeceği mantığı ile çıkarıldı, ödeme yapmazsanız cezaevinden çıkmış ve örneğin 100 gün daha cezanız kalmış ise, o yüz günü girip yatacaksınız, "Yasada kaldığı yerden devam eder" le anlatılmak istenen budur..
  3. Taahhüt zamanaşımını donduruyor mu yoksa tamamen o hakkımızdan feragat mı ediyoruz?

  4. taahhüt verdiğimiz tarih itibariyle geçerli, yasada açıkca yazıyor bu..

  5.Her ikiside aynı rakam, burda önemli olan alacaklının o paraya razı olması. siz çek bedelinden düşük bir rakamla bile alacaklıyla anlaşıp davayı geri çektirebilirsiniz. bu alacaklının rızasına bağlı, olmadı üç te birini yasal fazile beraber icra dairesine yatırın belgesini alın o belgeyide ilgili mahkemenin dosyasına sunun..

  YanıtlaSil
 139. 128 5 yıla kadar infazlar durursa bizler tahhüt verdikten sonra yaralanabilyormuyuz

  YanıtlaSil
 140. Sanıyorum bizi gözden çıkardılar
  23-03-2010 20:16
  Özbek, HSYK’den ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. HSYK’nin bugün olağan gündemiyle sabah toplandığını, gündemlerinde yetkilendirme ve tefhim işlemleri ile güz kararnamesiyle ilgili olarak bazı çalışmalar bulunduğunu ifade eden Özbek, mahkeme başkanı ve bir kısım başsavcılıklar için Adalet Bakanlığı’nca kararname taslağı gönderilmediğini, bu durumu da Adalet Bakanı’na şifaen bir kaç kez ifade ettiklerini söyledi.

  Mahkemelerin hakimlerin yetkilendirilmesine ilişkin kararnameyi beklediğine ve bu kararnamenin gecikmesiyle mahkemelerde yığılmalar olduğuna işaret eden Özbek, son çıkan Çek Kanunu ile asliye ceza mahkemelerinden sulh ceza mahkemelerine devredilen davaların büyük sayıya ulaşmasıyla değişik yerlerdeki adalet komisyonu başkanlıklarının sulh ceza mahkemelerine yeni yetkilendirme yapılması talebinde bulunduklarını anımsattı.

  Bu çalışmaların bir an evvel tamamlanmasını için Adalet Bakanlığından kararname taslağını HSYK’ye göndermesini 17 Mart’ta yazılı olarak istediklerini kaydeden Özbek, şöyle konuştu:
  ’’Buna da cevap alamadık. Bugün üyelerimizden Sayın Ali Suat Ertosun tarafından, 19 Mart tarihinde verilen 2 önergeyle kararname taslağının görüşülmek üzere Kurul’a getirilmesi ve ilke kararlarıyla ilgili olarak da görüşmelerin yapılabilmesi açısından karar alınması talep edildi. Ancak Bakanlık Müsteşarımız Kurul Üyesi Sayın Ahmet Kahraman, böyle bir önergenin gündeme alınmasına karşı olduğunu ifade etti ve görüşmeleri, toplantıyı terk etti. Toplantı yeter sayımız bulunamadığı için de bugünkü toplantımızı yapamadık. Bunu tutanağa bağladık.’’

  Özbek, bir gazetecinin ’’Müsteşar hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız?’’ sorusu üzerine de ’’Gereği Kurul’ca değerlendirilecek’’ yanıtını verdi.

  Özbek, bir gazetecinin Adalet Bakanı Müsteşarı Kahraman’ın tavrının nedenini sorması üzerine de ’’Sanıyorum bizi gözden çıkardılar, bize kararname çıkartmak istemiyorlar anladığım kadarıyla’’ yanıtını verdi.

  YanıtlaSil
 141. SAYIN CÜNEYT BEY MERHABALAR
  BENİM 2 SORUNUM VAR YARDIMCI OLURSANIZ MİNNETTAR OLURUM
  1- MAYIS 2009 DA ŞİRKET YÖNETİMİNDEN VE İMZA YETKİSİNDEN AYRILDIM NOTERDEN SÖZLEŞMELİ VE TİCARET ODASINDAN TESCİLLİ BENDEN 3 AY SONRA FİRMANIN ÇEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE HAKKIMDA KARŞILIKSIZ CEK DAVASI ACILMIŞ DOSYAYI İNCELEDİM DOSYADA BANKA İLK KURULUŞ EVRAKLARINI GÖNDERMİŞ BENDE İTİRAZ DİLEKÇESİ SUNDUM BERAATİMİ TALEP ETTİM KABUL EDİLİRMİ ACABA

  2- 2007 DE BAŞLAYIP HALEN DEVAM EDEN 2 TANE DOSYAM VAR ONLARA TAAHHÜTTE BULUNAYIMMI YOKSA DURUŞMA GÜNÜNDE TAAHHÜTTE BULUNABİLİRMİYİM YARDIMLARINIZ İÇİN COK ŞİMDİDEN COK EŞEKKÜR EDERİM

  YanıtlaSil
 142. BU ANAYASA MAHKEMESİ ÜYE SAYISI 11 DEN 21 ÇIKARSA CHP NİN İPTAL İNÇİN BAŞ BURUSU TAMAMEN GERİ DÖNEREMİ YADA REDT OLUR MU ACABA ARAKDAŞLAR BU AKP KENDİNE GÖRE BİR ANAYA TASLAGI HAZIRLAMIŞ

  YanıtlaSil
 143. arkadaşlar günaydın
  benim 1 asliye 2 sulh cezada kesinleşmiş davam var bunlara kendim avukatsız taahhütname verebilirmiyim nasıl verebilirim.
  e-şifreyle baktım bunlar gözüküyor.
  başka varmı nerden nasıl ögrenebilirim.
  nasıl bir yol takip etmem gerekiyor.
  bilen varmı bana yol gösteririmisiniz.
  teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 144. yardım
  arkadaşlar şahşım adına bir avukat taahütte bulunabiliyormu?bilgisi olan varmı.?

  YanıtlaSil
 145. 143
  çeklerin bankaya ibrazında irketle ilgilinizin kalmadığına dair belgeyi mahkemeye sunmuşsanız İtarızınız kabul edilmesi lazım.
  2007 de açılan davada ise şirketin yetkilisi siz iseniz ve dava devam ediyorsa taahhüt vermenize gerek yok, karar aleyhinize sonuçlanırsa temyize gönderin, sonuçta 2 senelik zamanınız yine olacaktır..

  145
  Sulh cezada olan davanız çekle ilgili değil büyük ihtimal çek defterini iade etmemekten açılmıştır o davalarda düşüyor.
  Asliye ceza mahkemelerinde karşılıksız çek verme ile ilgili açılan davalara taahhüt vereceksiniz.
  PTT den kimlik ibrazıyla e-devlet şifresi alın ve o şifreyle Türkiye.gov sitesinden adalet bakanlığı bölümüne e-devlet şifresi ile giriş yapın, hakkınızda ne var ne yok orada görebilirsiniz orada tüm davalar çıkar.

  146
  avukat taahhütte bulunabilir.
  avukata genel vekalet vereceksiniz vekaletede 5941 sayılı yasanının geçici 2. maddesine göre taahhüt vermeye yetkilidir ibaresini ekleyeceksiniz
  Ama en doğrusu taahhüdü sizinimzalamanız ve avukatında o taahhüdü gidip sizin adınıza mahkemeye sunmasıdır.
  Bu şekilde olan taahhütlerde hiç sorun yaşanmıyor..

  YanıtlaSil
 146. Bu arada taahhüt verme süresi 1 Nisanda doluyor

  taahhüdü vermek isteyenler ellerini çabuk tutsunlar

  YanıtlaSil
 147. Sayın 133, İİK 333a ve 337a ticareti terk suçlarından verilen hapis cezaları ( tazzik veya disiplin hapis cezaları ) olmadığı için erteleme veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmsına tabidir. Sadece 333a ve 337a dan verilen adli para cezaları bu ertelemeler dışındadır. Şayet size hapis cezası verildiyse ertelenmesi gerekirdi. İnfaz durmadı demekle neyi kastettiniz.?

  YanıtlaSil
 148. sayın Cüneyt bey eşim 4 yıldır kaçak yaşıyor.Aslında 1-2yıl zaman kazanmak için taahhüt vermek istiyor.fakat bu taahhütü yerine getiremeyeceğini büyük ihtimalle düşündüğü için endişe ediyor.hhukukçu bir arkadaşının söylediğine göre borç miktarı faiziyle 2kata çıkar ,adli parayı devlete ödeme hakkındanda vazgeçmiş olursun.Her halükarda borcunu faiziyle ödemek zorunda olursun.Taahhüt vererek 1-2yıl kazanacağım diye kendini ateşe atma demiş.ne yapacağımzı şaşırmış bir durumdayız .ne olur yardımcı olun ,zaman çok azaldı .Şimdiden binlerce teşekkürler.

  YanıtlaSil
 149. Yapılan protokolün 2. maddesinde teslim edilen toplam 12 adet senedin “ kalan icra dosya alacağının tamamına, tüm masraf, icra ücreti vekalet, faiz ve ferilerine karşılık olarak “ denmektedir.

  Yapılan protokolün 3. maddesinde “ Söz konusu senetler vade tarihlerinde zamanında ve eksiksiz olarak ödendiği taktirde icra dosyası alacağının tamamı ödenmiş olacağından borçlu şirketler gayrikabili rücu ve kesin ibra ile ibra edilmiş olacaklar “ denmektedir.
  Bu ibarelere göre ve senetler elden ödenip geri alındığına göre karşılıksız kalan çeklerin tümü, tüm ferileri ile ödenmiş olup, bursa ….. icra müdürlüğünün 2006 / ….. dosyasınından da ibra edilmiş bulunmaktayız.

  ( 1/1 )
  Sonuç olarak şikayete konu çeklerin tümü 12.01.2007 tarihinde karşılıklı düzenlenen ve imza altına alınan harici ödeme protokolüne göre kalan icra dosya alacağının tamamı, tüm masraf, icra ücreti vekalet, faiz ve ferileri ödenmiş bulunmaktadır. Bu durumda şikayete konu çeklerin tümü fazlası ile ödenmiştir.

  2. ) Sanıklar müdafii olan Av. ….. tarafından sayın mahkemenize …… tarihinde sunduğu dilekçesinde belirtilen protokol haricinde ödenen 83.500.-YTL mükerrer ödemenin istirdadı için bursa ….. icra hukuk mahkemesinde 2007 / …. E. Dosyası ile dava açılmış olup, dava karar aşamasındadır.


  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtmiş olduğum açıklamalar ve sayın mahkemenize bugüne kadar sunmuş olduğumuz tüm kanıtlar çerçevesinde müşteki şikayetinde haksızdır. Suça konu çek bedelleri fazlasıyla müştekiye ödenmiş bulunmaktadır. Bu vesile ile hakkımda açılmış olan karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin davanın sayın mahkemenizce düşmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep eylerim. 27.07.2009


  Ekler :

  • 12 adet protokole istinaden verilmiş senet aslı
  • 1 adet protokol örneği
  • 1 adet senet tevdii belgesi

  SAYIN CÜNEYT BEY, BU DAVA KARŞI TARAF VEKİLİ M. DAVETİYELERE RAĞMEN DURUŞMALARA KATILMADIĞI VE BORÇ HARİCEN ÖDENDİĞİ HALDE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEDİĞİ İÇİN 3.5 SENEDİR DEVAM ETMEKTE. TÜM ÖDENMİŞ SENET ASILLARINI, SENET TEVDİİ BORDROSUNU, PROTOKOLÜ,...VB MAHKEMEYE SUNMAMA RAĞMEN HAKİM ISRARLA DAVAYI DÜŞÜRMÜYOR. GEÇEN GÜN KALEMİ ARADIM ÇIKAN BAYAN DAVANIN 1 NİSAN ( YANİ TAHAHÜTLERİN SON GÜNÜNDEN ) SONRASINA ERTELEDİĞİNİ SÖYLEDİ. BU DURUMDA CEZAMI ÇIKACAK KORKUSU SARDI BENİ. SİZCE DAHA NE YAPABİLİRİM.? DAVANIN DÜŞMESİ GEREKMİYORMU.? LÜTFEN BANA BİR YOL GÖSTERİN.
  ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
 150. SAYIN CÜNEYT BEY,

  BİR ÇEK MAĞDURU OLARAK CEVAP VERMENİZ DİLEĞİ İLE AŞAĞIDA SORUNUMU BELİRTİYORUM. ŞU ANKİ AVUKATIM DAVA İLE İLGİLENMİYOR VE YENİ AVUKAT TUTACAK GÜCÜMDE YOK. AŞAĞIDA İLGİLİ MAHKEMESİNE YAZDIĞIM VE NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KANALI İLE İLGİLİ MAHKEMESİNE GÖNDERDİĞİM VE AŞAĞIDA BELİRTTİĞİM SAVUNMA DİLEKÇEMDEN TÜM KONUYU ANLAYACAKSINIZ.

  MAHKEMEYE SUNDUĞUM SAVUNMA DİLEKÇEM ;

  ÜMRANİYE ... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE SUNULMAK ÜZERE ;

  BURSA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

  DOSYA NO : 2007 / …. Esas

  EK SAVUNMA DİLEKÇEMİN KABULÜ DİLEĞİDİR

  SAVUNMAYI VEREN ( SANIK ) : …………………..

  KARŞI TARAF ( DAVACI ) : …………………………

  TALEP KONUSU : Suça konu çek bedellerinin tümünün yapılan harici protokol ile ödendiğine ilişkin savunmamdır.

  AÇIKLAMALAR : 1. ) …….. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasına bir ticari ilişkiden dolayı verilen ve daha sonra ekonomik zorluklar neticesinde ödenemeyen karşılıksız çeklerle ilgili alacaklı vekili bursa …. icra müdürlüğünde 2006 / ….. dosyası ile takibe geçmiştir.

  12.01.2007 tarihinde ekte sunduğumuz protokolden de anlaşılacağı üzere ….. vekili Av. ……. ile karşılıksız çeklerin haricen ödenmesi ve bursa ….. icra müdürlüğünün 2006 / …. dosyasının kapatılması hususunda karşılıklı imza altına alınan protokol düzenlenmiştir. Yapılan protokole istinaden sanıklar müdafii Av. ……. un 27.08.2008 tarihli mahkemenize sunulan dilekçesi ve eklerinde bulunan ; protokol örneği, ……… a teslim edilen toplamda 120.000.-TL tutarında 12 adet senet fotokopisi, ayrıca protokolde belirtilen senetlerin protokol gereğince müşteki vekiline imza karşılığı teslim edildiğine ilişkin senet tevdi belgesi ve protokolün 1. maddesinde belirtilen 5.000.-YTL tutarındaki nakit ödemenin de müşteki alacaklıya ödendiğine ilişkin banka dekontu örneği dilekçe ekinde sayın mahkemenize sunulmuştur.

  Protokol gereği verilen toplamda 12 adet ve 120.000.-YTL tutarındaki senetler vadelerinde alacaklıya ödenmiş olup senet asılları geri alınmıştır. Protokol gereği ödenen ve tarafımızca geri alınan senet asıllarını ekte sayın mahkemenize sunulmaktadır.

  YanıtlaSil
 151. 150
  Adli para cezasını herzaman için devlete ödeyip ceza davasını düşürme şansınız var
  Taahhüt alacaklıya borcu ödeyeceğim diye verilip erteleme yapılıyor.
  adli para cezasına taahhüt verilmiyor..
  Karşılıksız çek çıktığında, hem alacaklıya çek bedeli kadar borcunuz oluyor hemde devlete çek bedeli kadar adli para cezası borcunuz oluyor.
  Burda iki ayrı borç sözkonusu..
  Siz alacaklıya olan borç için taahhüt veriyorsunuz.
  Adli para cezasına faiz filan işlemesi söz konusu da değil.
  Kısaca avukatınız sizi başınızdan savmış..

  151 152
  Eski yasada kısmı ödemeler kabul görmüyordu, alacaklının şikayetten vazgeçmesi aranıyordu.
  Yeni yasada ise kısmı ödemeler belgelemek şartıyala çek bedelinden düşer.
  Bana göre bu davayı kazanmanız gerek..

  YanıtlaSil
 152. cüneyt bey
  cevap verdiginiz için teşekkür ederim.
  e-devlet ifresi ile baktım 3 dosyam gözüküyor.
  başka varmı yokmu adli sicile bakmama gerek varmı.bunlardan başka çeklerimde vardı alacaklı ceza davası açıp açmadıgını bilmiyorum.ceza davası açtıysa türkiye.gov.tr de çıkmayıp başka
  bir yerde karşıma çıkabilirmi.
  gbt çıkarırsam karşıma çıkarmı.
  teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 153. ( 151-152 ) SAYIN CÜNEYT BEY CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. PEKİ DAVA HALEN 3.5 SENEDİR DEVAM EDİYOR OLABİLİR.? NİE BU GÜNE KADAR SÜRÜYOR. YUKARIDA BELİRTTİĞİM VE MAHKEMESİNE GÖNDERDİĞİM DİLEKÇENİN HARİCİNDE YENİ KANUNA GÖRE BİR DİLEKÇE GÖNDERMEM GEREKİRMİ.? GEREKİRSE NASIL BİR DİLEKÇE.? SON SORUM İSE NİYE ÖZELLİKLE YENİ DURUŞMA GÜNÜ 1 NİSAN SONRASINA VERİLMİŞ OLABİLİR.?

  YanıtlaSil
 154. merhaba cüneyt bey
  adli para cezasını tek seferde ödesem taahhüt vermeye gerek varmı ceza davası düşermi.
  cevap verirseniz teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 155. lütfen yardım ! kardeşim ltd şti de ortak ve şirket müdürü idi.banada noterden vekaleten imza yetkisi vermişti.hiç bir çekte imzası yok.bütün çeklerden benim imzam var.sonra bu şirketin müdürlüğünden oda istifa etti ama ortaklığı devam ediyor.sonra bütün çekler yazıldı.cekler yazıldığında müdür değildi.adli para cezası kime çıkar bu koşulda.BİLEN BİRİNİN CEVAPLAMISINI RİCA EDİYORUM.

  YanıtlaSil
 156. 154
  Birde UYAP Vatandaş girişi üzerinden kontrol edin, burada şüphelendiğiniz illerdeki asliye ceza mahkemelerini tek tek kontol etmeniz gerekiyor..
  155
  Duruşmanın 1 nisana verilip verilmemesi sizin için farketmez, ayrıca burada bir art niyet olacağını da sanmam, tesadüftür, duruşma ne zaman verilirse verilsin aleyhte kararda temyiz edeceksiniz ve 2 yıl zamanınız yine olacak, büyük ihtimallede bozulup gelir, duruşma günü kısmi ödeme yaptığınıza dair yeni yasadaki lehe durumu bir dilekçeyle belirtin.

  156
  adli para cezasını öderseniz davanız düşer (asliye cezada açılmış olan dava, icra davası ise devam eder. burda tek kazancınız çek için hapse girmezsiniz.. Alacaklıya bu parayı öderseniz zaten davayı geri çekecektir, hem icra davasından hemde ceza davasından kurtulacaksınız.
  Devlete adli para cezasını ödemenizin mantığını çözemedim..

  157
  Vekaleten imzalan çeklerden dolayı hiç kimse ceza almaz, çekleri vekaleten imzaladığınızı mahkemeye belirtmeniz gerek, normalde mahkeme ticaret sicil gazetesindeki şirket müdürüne cezayı veryor, kardeşinizin imzalamadığı çeklere itiraz etmesi gerek.

  Şirket müdürlüğünden ayrıldıktan sonra yazılan çeklerdeki imzalar kime ait?

  YanıtlaSil
 157. SAYIN CÜNEYT BET BEN 157 . ÇEKLER İLERİ VADELİ OŞDUĞU İÇİN O ÇEKLERDEKİ İMZALARDA BANA AİTTİR.

  YanıtlaSil
 158. 157: SAYIN CÜNEYT BEY SANIRIM BU SİTENİN KURUCULARINDAN BİRİ SİZSİNİZ.BU SİTEYİ KURMAKLA BENCE BÜYÜK SEVAPLAR KAZANIYOSUNUZ.ALLAH SİZİ DARA DÜŞÜRMESİN İNŞALLAH. TABİ TÜM CEK MAĞDURLARINIDA .AMİN.ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 159. ( 155 ) SAYIN CÜNEYT BEY VERDİĞİNİZ CEVAPLAR İÇİM MÜTEŞEKKİRİM. YANLIZ BENİM DURUMUMDA DİLEKÇEMDENDE ANLAŞILACAĞI ÜZERE KISMİ ÖDEME SÖZ KONUSU DEĞİL. ÇEK BORCUNA KONU İCRA DOSYASINI BİZ KARŞI TARAF VEKİLİ İLE YAPTIĞIMIZ HARİCİ PROTOKOL İLE TÜM FERİLERİ İLE KAPATTIK VE BUNUNLA İLGİLİ TÜM BELGELERİ MAHKEMEYE SUNDUK. KARŞI TARAF DURUŞMALARA KATILMAYIP ŞİKAYETİNDENDE VAZGEÇMEDİĞİ İÇİN DAVA 3.5 SENEDİR DERDEST. MADDİ DURUMUMDAN ÖTÜRÜ DURUŞMALARADA KATILAMIYORUM. SİZİN DENEYİMLERİNİZE GÖRE BU DAVAYI KAZANIRMIYIM.? ŞAHSİ GÖRÜŞÜNÜZ NEDİR.?

  YanıtlaSil
 160. 159
  şirket ortağı olduğunuz için imzalardan sorumlusunuz.

  161
  Konuyla ilgili cekle ilgili, icra dairesine yapılan ödemeler, banka ödemeleri, makbuz karşılığı elden yapılan ödemeler kısmi ödemelerdir, zaten icra davasının kapatılmış olması yeterlidir.
  Davayı kazanırsınız.

  YanıtlaSil
 161. cüneyt bey ben 157-159 : ben şirket ortağı değilim.kardeşim şirket ortağı kardeşim sadece şirket müdürlüğünden istifa etti ortaıklğı devam ediyor. ama ceklerde yine vekaleten benim imzam var.vekaleti bana veren şirket müdürü iken kardeşim .çekler yazıldığında kardeşim şirket müdürü değildi ,müdürlüğe ortagı seçilmişti.biraz karışık ama inş.anlatabilmişimdir.

  YanıtlaSil
 162. ( 161 ) CÜNEYT BEY SİZİ ÇOK YORDUM BİLİYORUM ANCAK MÜMKÜNSE SON BİR SORUM OLACAK BİZ KARŞI TARAF VEKİLİ İLE İCRA DOSYASININ KAPATILMASI HUSUSUNDA ( TÜM FAİZ, FER, AVUKATLIK ÜCRETİ ) HARİCİ PROTOKOL YAPIP KARŞILIĞINDA KARŞI TARAFA 12 ADET SENET VERDİK VE SENETLERİ VADE TARİHLERİNDE ELDEN ÖDEYİP GERİ ALDIK. SENET ASILLARINI VE PROTOKOLÜDE MAHKEMEYE SUNDUM AMA RESMİ OLARAK İCRA DOSYASINI KARŞI TARAF KAPATMADI, PROTOKOL ŞARTLARI OLUŞTUĞU İÇİN PROTOKOLE GÖRE İCRA DOSYASI KAPANDI. BU DURUMDA DAVAYI YİNE KAZANABİLİRMİYİM.?
  CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  YanıtlaSil
 163. 164
  Havanda su dövüyoruz.
  mahkeme davaları kime açmış?
  eğer henüz dava açılmamışsa, ihtimalen şu anda şirket müdürü kimse ona açılacaktır.
  dava açılan kişi imzası olmadığı için itiraz edilecektir.
  Dava kim açılacaksa ona göre hareket edeceksiniz,

  163
  icra davası kapanmışsa sorun yok, zaten Asliye cezda dava açılmasındaki amaç baskı ile icraya konu olan davanın kapanması, o kapandımı çekten doğan bir alacakta söz konusu olamaz.. işlemlemlerin bitmesi

  YanıtlaSil
 164. cüneyt bey ben sizi tekrar rahatsız edicem kusura bakmayın.Hakkımda uyap ve e-devlet sorgulamalarında enaz 10 tane ticareti terk suçundan dosya var.Bir kısmı dava sürüyo.Bir kısmında karar verilmiş yazıyor.Ve 3 tanesinde sicilimde gözüküyor.Haziran ayında çıkmak zorunda olduğum bir mahkemem var.Bu icra cezalara itiraz edebileceğimi söylemiştiniz.Karar süresi verileli uzun zaman olmuş olsabile edebiliyormuyum?Ve itrazımı ne şekilde yapmam gerek?şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 165. şişli 14.as. cz. nın iptal istemi yetkisizlik ve zaten 5 1 maddesinin uygulanamayacağından reddine karar vermiş. acaba ne anlama geliyor?

  YanıtlaSil
 166. ANAYASA MAHK. BÖYLE BİR KARAR ALMIŞ.NE DEMEK BU?ALYHİMİZEMİ LEHİMİZEMİ?

  010/24

  Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi


  14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi.


  KARAR

  5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu tümcelere ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE,

  YanıtlaSil
 167. 166
  10 kere ticareti terk edemezsiniz, o nedenle kaç dava açılırsa açılsın 1 dava olarak görülür, mahkemeler bir birlerinden habersiz olarak dava açmışlarsa bunu olabileceğini sanmıyorum, davaları birleştireceksiniz, aynı mahkemede 10 kişi ticareti terk davası açmışolabilir o mahkeme o 10 şikayeti değerlerdirir 1 ceza verir.
  Yükümlülüğü yerine getirmeme davaları olabilirmi?
  Davaya Herzaman için itiraz edebilirsiniz..

  YanıtlaSil
 168. yani diyorlarki rezilliğe devam :))
  bende anlamadım cüneyt bey yorumlar şimdi

  YanıtlaSil
 169. Arkadaslar Asagidaki yaziyi hem Sn.Dundara hem de Sabah Sekerlerine yazdim ama gitmeden geri dondu.Ancak Sn.Ilhan Kesici ile tel gorusmesi yapmistim.Saat 20:00 civarinda.Sonra ogrendim ki yayin banttanmis.Tum ugraslarim bosa gitti sanirim.Ama sizlere Libyadan destek olmaya calisiyorum merak etmeyin.Allah yardimcimiz olsun.Bizi yonetenler de bu kadar imansiz degildir,ya da bir gun imana gelirler cektiklerimizi anlarlar...
  Sayin Ugur Dundar,
  Ben 1998 yilinda ticarete baslayip 2007 yilina kadar da odemelerini duzgun yapmayi basarabilen bir esnaftim.Daha oncesinde Koc Grubunda yoneticilik yapmis ve universitenin iktisat bolumunden mezun olmus bir insan olmama ragmen 2007 baslarindan itibaren odemelerimde tikanma basladi.Nisan ayinda her zaman hareket olurdu.Baktim ki yaprak bile kipirdamadi.O gun anladim ki ticari olarak sonumuz gelmis.Kamyonetimi satarak vergi borclarimin bir kismini odeyebildim.Binek Arabami kis MEVSIMINE girerken borcumu odeyebilmek icin satmistim.Evi de satarak bankaya olan kredi borclarimi ve bir kisim borclarimi kapatabildim. Sonuc itibari ile dukkani da kapattim. Ve MAYIS 2008 yilindan beri de yurt disindayim.Cocuklarimi goremez oldum. Onlarin psikolojileri ile ilgili birsey anlatmama gerek yok sanirim.Esimden de ayrildim. Yuvam yikildi. Yurt disindaki turk firmalari da para odemiyorlar.Arada bir aldigimiz maasi kar sayar olduk.Burdan ben alacakliyim.Turkiyeden de borcluyum.Beni hapse atan devlet ,neden borcunu odemeyen firma sahiplerine elini surmez.Ustelik de kotu niyetli olmalarina ragmen.Hakedis de yaptiklari donemlerde gene odemediler. Alacagimi alsam borcumu da odeyecegim.Ben de cocuklarimdan ayri kalmak istemem. Ulkeme gelip hasret gideririm. Lutfen Devlet buyuklerine bunu sorun.Gerci cevabini duyar gibi oluyorum.Dun elektrikleR kesikti,Dersimi calisamadim Sayin Dundar diyeceklerdir...
  ENE ESNAF EL INSAF
  En Derin Saygi ve Sevgilerimle

  YanıtlaSil
 170. sayın cüneyt bey

  adanada bi mahkemede 4 adet dosyam vardı tamamının alacaklısı bir firmaydı bende bu firmaya teminat mektubu vermiştim teminat mektubu nakte dönüştü.Borcun %80 i ödendi ama alacaklı vekili dosyaların bir kısmını dahi olsa kaldırmadı bende süre olarak yetişdiğim iki tanesini temyize gönderdim şimdi o mahkemeye gittiğimde kalemde benden temyizdeki dosyalarım içinde taahhüt bulunmamı istediler bende bulundum eğer yargıtay bozarsa benim taahhüdümle borcu kabullenmiş sayılırmıyım

  YanıtlaSil
 171. dava türü denilen kısımda ticareti usulüne aykırı terk diye yazıyor ama içeriklerini bilemiyorum.Bildiğim sadece sicilimde şuan 3 ayrı icra ceza mahkemesinden 3 tane bu konudan karar olduğu ve kararların üzerinden baya zaman geçtiği şikayetçide şikayetini geri almıyor.Oyüzden tek şansım çıkan kararlara itiraz etmek ve şansım varsa beraat etmek anlaşılan.dosyalar antalya 4 icra ceza ve 5 icra ceza mahkemesinde.Kararın ikisi 4 icra cezada biri 5.icra cezada.İnş bunlardan da kurtuluruz

  YanıtlaSil
 172. MERHABA CÜNEYT BEY BENİM TÜRKİYE GENELİNDE 24 ADET CEK DOSYAM VARDI TAMAMINA TAAHÜTTE BULUNDUM ANCAK BUNLARDAN SADECE 2 TANESİ YURT DIŞI YASAĞI KOYDU BUNLARIN BİRİSİ 2.500 TL BİRİSİ 15.000 TL İTİRAZ HAKKIM VARMI VEYA İZİNLE GECİCİ SÜRE KALDIRTABİLİRMİYİM EĞER KALDIRAMAZSAM BU YURT DIŞI YASAĞININ İŞLEYİŞ PROSÜDÜRÜ NASILDIR HEMEN GECERMİ KAYITLARA COK AMA COK TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 173. Adı: Ahmet BURAK .


  Baba
  Adı: Recep TAYYİP.


  Ana
  Adı: Emine.


  Doğum
  Tarihi: 04. 07. 1979
  Medeni Hali: Evli (23. 02. 2001)
  Askerlik Durumu: ÇÜRÜK...
  Rize Güneysu Askerlik şubesine kayıtlı Ahmet Burak ERDOĞAN, 2000 yılında
  KASIMPAŞA DENİZ HASTANESİNDEN verilen rapor ile ÇÜRÜĞE ayrılıyor.
  Rapora göre,
  Ahmet BURAK ERDOĞAN` ın hastalığı TESTİS KANSERİ!...
  Uzman hekimlerin verdiği bilgiye göre, testis kanseri TEDAVİ EDİLEBİLİR bir rahatsızlık.Burası
  çok önemli, çünkü
  ÇÜRÜK RAPORU, asker adayı açısından ancak iş görme gücünün %60` ını yitirmesi durumunda
  veriliyor.
  Tedavi edilebilir hastalıklardaysa durum farklı. Hastalığın tedavi edilmesinin ardından kişi, askere
  alınıyor.


  Bu bilgilere ulaşan ve haftalık yayın yapan ULUSAL bir dergi, farklı kaynaklardanda bu bilgilerin
  doğru olduğunu teyit ettikten sonra, yetinmeyip 2 Mayıs 2007 tarihinde Recep Tayyip
  ERDOĞAN`A yolladığı yazılı soruya herhangi bir cevap alamıyor. Daha sonra Başbakanlık Basın
  Müşaviri& nbsp; Akif BEKİ` ye telefon ile bu konu hakkında bilgi istenildiğinde `kişisel hayatı`
  ilgilendirdiği gerekçesi ile cevap verilemeyeceği söyleniyor...


  Daha sonra askere testis kanseri olduğu için gitmeyen ve ÇÜRÜK RAPORU alan Ahmet Burak
  ERDOĞAN ne gariptir ki
  bir yıl sonra 23. 02. 2001 tarihinde gönül rahatlığı ile evlenebiliyor. ..


  Yani 2000 yılında Kasımpaşa Deniz Hastanesinde Sedyeye YAN GELİP YATARAK, babalar gibi
  ÇÜRÜK RAPORUNU almış.
  Oysa hepimizde biliriz ki Türk Milleti askere gitmeyeni yarım adamdan sayar, çürük rapora
  ihtiyacı olan bile onuruna yedirip de bu raporu almak istemez, sakat ise sakatlığını saklar.


  Fakat gelin görün ki o yıllarda babası İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olan Ahmet Burak
  ERDOĞAN yaşıtlarından farklı düşünmüş!...
  Şu meşhur, her birisi 4- 5 milyon dolar eden gemi sahibi Ahmet BURAK bundan 9 yıl önce
  de& nbsp;1998 tarihinde İstanbul Şişli` de de bir çoğumuzun hatırlayacağı ses sanatçısı
  Sevim TANÜREK` e spor otomobili ile çarpmış ve onun ölümüne sebebiyet vermişti.
  Bunun üzerine iki yıl sonra ÇÜRÜK RAPORU alacak Ahmet Burak o günlerde İngiltere` ye dil
  öğrenimi için gitmişti...


  Acaba
  Ahmet BURAK askere gitseydi ŞIRNAK` da mayına basarak şehit olduğunda Recep Tayyip
  ERDOĞAN şehitlere yakıştırdığı
  `KELLE` tabirini oğlu içinde kullanabilir miydi? !...


  Ya da
  Sayın Emine ERDOĞAN her şehit anası gibi, ` VATAN SAĞOLSUN`
  diyebilir miydi? !...


  Bunların ne diyeceğini elbette ki bilemeyiz!.. .
  Fakat bildiğimiz bir şey var ki, BAŞBAKAN çok haklı.


  `...Asker değil, fa kat birileri ve özellikle de büyük oğlu Ahmet YAN GELİP YATMIŞ!...


  Şimdi bu çürük çocuğun trilyonluk gemiciği var, ve evli.......
  Gemicigi veren Hasan Dogan` ın da federasyoncugu var.

  YanıtlaSil
 174. 174
  1 nisandan sonra yurt dışı yasağına itiraz edin, gerekçenizde, ticaret yapabilmem için yurtdışına gitmeniz gerektiğini bağlantılarınızı yurt sışında olduğunu, yurt dışı çıkış yasağı olduğunda gelir elde edemiyeceğinizi ve taahhüdün ödeme şartlarını yerine getiremiyeceğinizi belirtin

  YanıtlaSil
 175. vekaleten imza atılan birkaç çekimize ceza verilmiş.Bunlara ilkönce tahhüt verip sonra yeniden yargılanma isteyebilirmiyiz?yani zamanımız kalmadığı için süreyi kaçırmamak adına ilk tahüt sonra yargılanmayı kabul oluyor mu?

  YanıtlaSil
 176. temyiz ettiğim iki dosyam yargıtayda ve sonuçlanmadı.1 nisana kadar taahhüt vermek zorunda mıyım?

  YanıtlaSil
 177. sayın 177 , doğru tespit.Aynen uygulayın

  YanıtlaSil
 178. sayın 178 , Dosyalar halen yargıtaydaysa taahhüt verilmemesi taraftarıyız.Çünkü isnad edilen suç henüz sabit değildir.Ayrıca yeni yasaya aykırılıklardan dolayı yargıtaydaki dosyaların geri yollanacağı kanaatindeyiz.Yargıtayda olan dosyalara taahhüt verilmesi , suçun kabulü anlamına gelir.Oysa yargıtayda bi r şekilde bozulan dosyanın yeniden yargılanma sürecine girmesi ve ceza çıksa bile yeniden yargıya gönderilecek olması size en az 3-4 yıl süre kazandıracaktır.

  YanıtlaSil
 179. CÜNEYT BEY
  SULH CEZA DAKİ CEZALARA TAAHHÜT VERMİYORUZ.
  BU CEZALARA DÜŞÜM YAPILMASI GEREKİYORMU YOKSA
  KENDİLİGİNDEN DÜŞÜYORMU
  CEVAP VERİRSENİZ MEMNUN OLURUM
  TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 180. "OCEON BLUE"
  Yani "MAVİ OKYANUS"

  Aslında 'Oceon' diye ingilizce bir kelime yok... Sanırım 'ocean-okyanus,deniz' demek istiyorsunuz..

  Her neyse Bay "OCEON BLUE"...

  Canımız burnumuzda, şurada telaşla kalan son birkaç gün içinde TAAHHÜT imkanımızı kullanmaya ve bu arada da bu tür teknik (hukuki)konularımız hakında sitemizde yeni bir bilgi ve not var mı diye siteye giriyoruz...

  Siz ise bütün işlerinizi bitirmişsiniz ve bakıyoruz ki DÖŞENMİŞ başbakan ve ailesiyle ilgili doğru-yanlış ağır yazılar yazıyorsunuz...

  İleri sürdüğünüz konular ve üslubunuz aslında "ÇEK MAĞDURLARI" olmamızdan kaynaklanan İSYAN ve ÖFKEMİZİ aşan bir FANATİZM içeriyor...

  MAĞDUR olmanın bir ağırlığı olmalı diye düşünüyorum...

  MAĞDUR olduğumuz kadar MAĞRUR da olmalıyız...

  Söven, sayan olmak bize yarar değil zarar getirir...

  YanıtlaSil
 181. sevgili murat yalçın ben çek borcundan cezaevine girdim çıktım burada siteye yazı yazmadan veya yazarak günlük mail,fask,telefon açanlardan birisiyim siz galiba akp yanlısınız.bilip bilmeden diyorsunuz.bilmeme gerek yok ülke elden gitmiş dış politikaların oyunu adamlar 300 yıllık politika yapıyorlar.herşey ortada milletvekillerini arayıp küfürü siz işitmediniz cezaevinde köpek muamelesini siz görmediniz ben bu adamdan ve yandaşlarından nefret ediyorum bu düşüncemi değiştirecek halim yok hertürlü bu şahıs adına çıkan haberleri yayınlamak beni mutlu ediyor.ben sürekli mücadele ediyorum sitedeki herkes gibi ülkeyi satanlar hakkında ağır yorumlarda yaparım küfürde ederim çünkü bende herkes milli duygular barındırıyorum.bunca zaman mail attık faks çektik küfür yedik onlar küfür ediyorlarda ben neden etmiyeyim ayrı bir konu yayınlanan yazıda küfür yok

  YanıtlaSil
 182. kullanıcı adına gelince sizin kadar bende ingilizce biliyorum 3 yıl kadar çinde yaşadım ve yaklaşık 10 tane ülke gezmişliğim var 2 yıl dil kursuna gittim yazım hatası olduğunu biliyorsunuz ve bunu burada dile getirmişsiniz.galiba ben akp'yi eleştiriyorum diye sizde beni eleştirmeye çalışıyorsunuz

  YanıtlaSil
 183. EVET BEN BAZEN ÇİZMEYİ AŞIYORUM HATTA SİTE YÖNETİCİLERİ BENİM ÇOĞU YAZIMI YAYINLAMIYOR PEKİ SİZİN SAVUNMAK İSTEDİĞİNİZ VEYA SAVUNMA İHTİYACI DUYDUĞUNUZ KİŞİ BAŞBAKANLIĞI FANATİKLİK HALİNE KENDİSİNİ BİR FENOMEN HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞMIYORUM BEN HİÇBİR İŞİ BİTİRDİM HALEN 140.000 TL ÇEKİM VAR.

  YanıtlaSil
 184. 1- Sayın 181 ,Elbette sulh ceza mah. olan davalara taahhüt vermiyoruz.(Yeni yasadaki bankaların çek koçanlarını geri istemesine uygulanan apc , nin kaldırılması )Bu davalar kendiliğinden düşecek aynı zamandada infazlar kaldırılacak.Ancak bu konuda bir yakalanma emri varsa , bunun düşmesi zaman alabilir.O nedenle bizzat takip edilmesinde fayda vardır.GBT uygulamalarında çıkması ihtimalinde 1-2 günü bulan nezaret hapsi yaşanabilir.

  2- Sayın 182 Murat YALÇIN arkadaşımıza katılıyorum , şöyleki ; Karşılıksız çekler konusunda uygulanan yada diğer ülkemizi ilgilendiren konularda seviyeli olarak görüş bildirmemizde ve bunuda birbirimizi kırmadan yapmakta bir sakınca yoktur.Ancak belden aşağı vurmaya başlarsak gerçek amacımızdan çıkar başka mecralara kayarız.

  YanıtlaSil
 185. sn 177 sn ezgi

  Cezaları niye temyiz etmiyorsunuz da taahhüt veriyorsunuz?

  YanıtlaSil
 186. sn oceOn blue

  183 ve 184 de yazdığın yazılara aynen katılıyorum...ekleyecek çok konu var ama malum artık yazı yazmak bile yoruyor insanı...

  sadece ÇEK e değil herkesin her yanlışa duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum...

  my way

  YanıtlaSil
 187. Yasa çıkalı 4 ay oldu ve bu süre zarfında lk önce tahliyelerle,daha sonra uyarlama ve taahhütnamelerle uğraştık,uğraşmaya devam ediyoruz…Çoğumuz ne gelişmeler olacağını görmek adına son günleri beklemeyi tercih ettik..sadece 5 iş günümüz kaldı ve yorumlardan gördüğüm üzere hala daha başvurularını yapmamış arkadaşlar var.Üstelik fazlasıyla bilgi eksiklikleri ve telaş mevcut..Site yöneticilerimiz sorulara cevap vermeye çalışıyorlar….
  FAKAT
  Arkadaşlar bu site sadece ana sayfa ve altındaki yorumlardan mevcut değil…bilmemiz ve uygulamamız gereken tüm detaylar sitede var..Biraz zaman ayırıp okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum..Çünkü sadece öğrenmek istediğiniz birkaç soru haricinde ,işinize yarayacak şu ana kadar belki de hiç duymadığınız,yolunuzu açacak birçok bilgi ve belge site sayfalarında mevcut…..
  Sorularımızı sormaya mutlaka devam etmeliyiz ama sadece 5 günümüz kalmışken geriye dönük bilgi taramalarını da kendi menfaatiniz için yapmanızı öneriyorum…

  zeynep aslı-izmir

  YanıtlaSil
 188. arkadaşlar ben 7 adet çekime yaklaşık 20 gün önce muhabere yoluyla taahhütname vermiştim bunların 2 tanesi kabul görmüş diger 2 tanesinede hakim duruşma günü vermiş. şimdi ben ne yapmalıyım. her halde kakkım ölmez.yada duruşmadan olumsuz bir karar çıkarsa ne olacak.bilgilendirirseniz memnun olurum.

  YanıtlaSil
 189. sn 187 almış olunan cezanın temyiz süresinin geçip geçmediğini henüz bilemiyorum.ama geçmeyen varsa tabiki temyiz edicem.hatta umarım öylede yapabilirim.Ama geçmiş ise ilk önce tahüt sora yeniden yargılama yapmayı doğru buluyorum.Birde sicildeki icra cezalara bişeyler yaparsak çok iyi olur?ticareti usulsüz terkten şuan ceazsı olan var mı arkdaşlar?

  YanıtlaSil
 190. SEVGİLİ ARKADAŞLAR BEN KARDEŞİMLE BİRLİKTE 2004 TE ORTAK OLARAK BİR ŞİRKET DEVİR ALDIK ŞİRKET MÜDÜRÜ KARDEŞİM BENDE ORTAK VE VEKALETEN İMZA YETKİLİSİYDİM BİR MÜDDET SONRA KARDEŞİMLE ANLAŞAMADIK ORTAKLIKTAN AYRILDIM ODA VEKALETEN İMZA YETKİMİ AZİL ETTİ BEN EVİMİ TAŞIYARAK BAŞKA BİR İLDE İNŞAAT İŞİYLE UĞRAŞTI KARDEŞİMİN İŞLERİ BOZULMUŞ BENİM ZAMANIMDA YAZILAN VE KENDİ YAZDIĞI UZUN VADELİ ÇEKLERLE BERABER HEPSİ YAZILMIŞ 2006 VE2007 DE CEZA DAVALARI AÇILMIŞ OZAMAN BANKALARDAN ÇEK ALININCA VE PARA ÇEKİLİNCE VEKALETİ BANKAYA VERİYORDUK ŞİMDİ GBT DE ŞAHSIMA KESİLMİŞ CEZALARVAR YAKLAŞIK 4 MAHKEME CEZA VERMİŞ ADLİ PARA CEZASI ŞUANDA NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM

  YanıtlaSil
 191. arkadaşlar, kaderdaşlar.....
  bir kaç çek dosyam var davalar açıldı fakat daha sonuçlanmadı, avukatım takip ediyordu fakat artık onada para veremediğim için ne olup bittiğini 2 aydır bilemiyorum.Şu an bir gelirim yok.Geçen hafta polis çevirmesine denk geldim, GBT ye baktılar, bir şey çıkmadı.Demekki aranma durumuna düşmemişim daha.
  Şimdilik kayınvalidenin yanına sığındık, benim ikametgahım burası değil tabi ama çocuğun okulu nedeniyle hanımın ve çocuğun ikametgahını kayınvalidenin yanına aldık mecburen. Kaçak yaşamak nasıl bilmiyorum ama yakalanma çıkarsa ne yapacağımı bilmiyorum.Beni burdan ararlarmı ?.karımdan ve kızımdan ayrılmak zorunda kalacakmıyım kaçmak için ?. çaresizim ne yapacağımı bilemiyorum.
  Allah hepimize kolaylık ve dayanma gücü versin.
  lütfen tecrübeli arkadaşlar cevap versin.

  YanıtlaSil
 192. cüneyt bey iyi akşamlar
  benim 1500 tl karşılıksız çek ve 1500 tl adli
  para cezam var.ikisinin toplamını ödeyecegim
  taahhüt verdikten sonra yoksa 1500 tl ve temerrüt
  faizini mi ödeyecegim
  teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 193. 193 de yazan arkadaş bende senle aynı durumdayım ama benim artım tutuklamalarım vardı.Şu anda taahhütleri verdim düşürdüm.Seni kayınvalidenden kimse aramaz.Sen cinayet işlemedin,gaspta yapmadın,tecavüzcüde değilsin,teröristte değilsin.Altı üstü batmış bir esnafsın.İhbar olmadımı sanmıyorum tutuklamanda çıksa ordan alınacağını.Ama yinede kader ne olur bilemem.Ama ordan kimse seni aramaz kaçağız ama yüz kızartıcı suçten değil,hükümetin batırdığı ekonominin kurbanıyız.İcralarla hacizlerle mahkemelerle zaten ömrümüzü yediler,cezaevlerine attılar,yada o kabusla yaşatıyorlar.Bir asmadıkları kaldı,gerçi onada gerek kalmadı memleketi saran işamdamları intihar furyası memleketin üzerini karasaban gibi sarmış.Korkma dostum ölümden geriye ne kalmış hayatımızda alırlarsada alsınlar.Yetti canımıza artık,şurda okudukça insanları yazdıklarını kahrolmamak elde değil.Vergi leri verirken iyiydik şimdi kötü olduk,millet dolandırıcı gözüyle bakıyor.Çoluğa çocuğa gelde anlat neden kaçtığını çoluk çocuğuz işte bu psikoloji ile büyüyor.Ne kadar sağlıklı gençlik yetiştiriyoruz tartışılır.Bu ülkemiz için kabus oldu artık,yüzbinlerce kaçak,eden bulsun diyeceğim başka birşey diyemiyeceğim.Delirmemek elde değil,ekmek peşinemi koşalım batmış hayatımıza yönmü verelim kaçalımmı.Yazık yazık bu kadar insanın hepsi dolandırıcı olamaz,anlamak istemiyorlar,insanların ölmesi dağılan yuvalara karşı basınıda duyarsız,hükümetide.İşte çıkan yasa gelde bir senede öde üçe katlanmış borcu.Zaten param olsa 1/3 adli para cezasını yatırır bu kabustan çıkarım.Ama yok işte.Eşin dostun akranbanın yanına sığınmışız hepimiz.Sinekte yağ çıkarmaya uğraşıyorlar.Yazık:(

  YanıtlaSil
 194. 191 cwp lütfen arkdaşlar ticareti usulsüz terkten şuan ceazsı olan var mı arkdaşlar?

  YanıtlaSil
 195. Sayın OCEON BLUE 184-185 teki yorumlarınıza tamamen katılıyorum,yazdığınız yazıda belden aşağı denebilecek herhangi bir şey yok sadece bazı arkadaşlar söyledikleriniz doğru olduğu halde kabullenmek istemiyorlar.

  YanıtlaSil
 196. Ezgi
  Ticareti terk olayında Yargıtay Şirket temsilcilerine/yetkililerine verilen mahkumiyet kararlarını bozuyor, yerel mahkemelerde bu karar uyuyor, bir arkadaşımızın ticareti terkten hakkında kesinleşmiş hapis kararı var, 1 nisandan sonra yani taahhüt olayı bittikten sonra itiraz dilekçesi varecek, ilgili mahkemede şirket yetkililerine verilen cezanın kaldırılacağını yeni uygulamanın bu yönde olduğunu teyit etti. 1 nisanda itiraz dilekçesi verilecek..
  sonucu burada yazarım..

  YanıtlaSil
 197. 192 İÇİN CEVAP LÜTFEN

  YanıtlaSil
 198. Ocean 175 te verdiğin ayrıntılı bilgiler için teşekkürler.Zaten bilinen şeylerdi bunlar hatırlattın.Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 199. oceon blue
  yazddıklarına katılıyorum,ben olsam biraz daha fazlasını yazarım.

  murat yalçın bey
  insanların doğruya doğrudur demesi ne zamandan beri hakaret oldu,söylediklerinde haksızmıdır,çürük raporu almamışmıdır,1995 de belediye başkanı olmadan önce gecekonduda oturan bu zevatların çamlıca sırtlarında 56 adet villası yokmudur her biri 1.250.000 usd.,gemiciği yokmudur 200 adet tır'ı içine alabilen,atasay kuyumculukta çocuklarının %50 hissesi yokmudur,(mücevherlerin KDV.si niçin sıfıra inmiştir.)Remzi gür denilen hırsız,tayibin gizli kasası değilmidir,daha yazacaklarımın haddi var hesabı yok.Türkiyede 6 adet dolar milyarderi varken 35 tane dolar milyarderine bunların zamanın çıkmamışmıdır.müslümanlıktan dem vurup yahudi ve ermenilere hizmet eden ve menfaatim için papaz elbisesi bile giyerim diyen,müslümanlara her türlü ezayı yapan ve insanları sadaka kültürüne mahkum edip rahatlıkla oylarını almanın cambazlığı ve şark kurnazlığı yapan bu kişileri seviyor,bu yönlerini görmüyor veya göremiyor olabilirsin,ancak adam gibi eleştirenlerede saygılı olmalısın,mağdur esnaflar becerisizliklerinden mi,yoksa bu aşağılık siyasilerin ülkeyi batırmalarındanmı mağdur olmuşlardır.
  KARTAL YENİÇAĞ

  YanıtlaSil