ÇEK KARNESİNİ GERİ VERMEME SUÇTA KANUNİLİK

Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2007 / 25198
Karar No:2010 / 3105
Kaynak:Yargıtay
İlgili Maddeler:TCK 2
İlgili Kavramlar:ÇEK KARNESİNİ GERİ VERMEME FİİLİ SUÇUN KANUNİLİĞİ ve LEHE KANUN

Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık Ufkun hakkında ( Ankara Yedinci Sulh Ceza mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 16.05.2006 tarihinde 2006 / 305 esas ve 2006 / 500 karar sayı ile kurulan ceza tertibine yer olmadığına hükmünün Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 06.12.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü;
20.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış ve çek defterini geri vermeme fiili suç olmaktan çıkarılmış olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın beraatine karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı Gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, Hükmün (BOZULMASINA), 15.02.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder