Sözde Hukuk Devletinde Adaleti Arıyoruz

2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz demektedir.

İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmektedir. (nafaka borçları bunun dışındadır)
Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez demektedir.

AİHM 4 nolu Protokol:
ECHR Article 1 – Prohibition of imprisonment for debt: No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
Birinci madde yerine getirememeden söz etmektedir, dolayısıyla borçlu ödeyebilecek durumda olup da ödemeyi reddediyorsa, borçlu hileyle yada kötü niyetle hareket etmişse koruma kapsamına girmez.
AİHM 4 Nolu Protokolün 1. maddesi için Uzmanlar Komitesince yapılan açıklamaya göre, Borçlunun hilesi, kötü niyeti, ödemeyi reddetmesi durumlarını kapsamaz ve borç sözleşmeden doğmuş olmalıdır. Borç için hapis yasağı kanundan doğan borçlar hakkında ise uygulanmaz.
Bir çok Avrupa ülkesinde borçlunun ödemeye zorlanması için hapsedilmesi kanundan doğan borçlarda veya kamu gücü iradesinden doğan borçlarda uygulanmaktadır.
Madde 5 1(b) hükmüne göre; bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara itaat etmemekten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması söz konusudur.
4 nolu Protokol ile bağlı devletlerde mahkemeler sadece bir borcu ödeyemediği için veya sözleşmeden doğan diğer bir yükümlülüğü yerine getiremediği için bir kimsenin özgürlüğünden yoksun kılınması emri veremez.
Burada önemli olan konu, Borç için hapis yasağının kanundan doğan borçlar için uygulanıp uygulanmayacağıdır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hapsen tazyik niteliğindeki para cezalarını, ceza konusu saymakta, borçlunun özgürlüğü kısıtlamakk yoluyla ödemeye zorlanmasını denetim konusu yapmamaktadır.
3167 sayılı çek yasası “Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur” tanımıyla bu fiili suç olarak tanımlamıştır, fakat yasada CMUK 195 hükümlerini uygulayarak gıyapta yargılama ile adil savunma hakkını kısıtlamıştır.

5941 sayılı çek kanunu ise suç tanımını getirmemiş, sebebiyet verme ibaresiyle, çek karşılığının bulunmaması halini suç olarak tanımlamamıştır, gün adli para cezasına ilişkin cezai yaptırımda ise kast unsurunu aranmamıştır, borç özel hukuk kaynaklı olsa bile "kötü niyetli" ödememe durumuna karşı bir cezai müeyyide veya ceza tedbiri olarak hapsen tazyik öngörülmüş ise bunun; borç için hapsedilmeme; kuralına aykırı olmaması için Kanunun öngördüğü, borçlu ödeyebileceği halde ödememekte, kısaca kasten ödememesi, suç işlemesi gerekmektedir.

AİHM 4 Nolu Protokol 1. maddesi sadece yasa ile "suç" sayılan fiilleri korumamaktadır, bu kural 5941 sayılı kanunu kapsamaktadır.

Hali hazırda 5941 Sayılı çek Kanunu'nun AİHM protokolleri gereği Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Devlet için en kazançlı ve kestirme yolda budur, Aksi durumda AİHM 4 nolu Protokol'ün ihlal edildiği 5941 sayılı çek kanunu nedeniyle hüküm giyenler 4 nolu Protokolün kanun hükmünde olduğundan bahisle adli hata nedeniyle Devletten tazminat talep edebilecektir.


anayasa mahkemesi


Bizler sözde Hukuk devletinde Adaleti Avrupa Delegasyonunda arıyoruz!
Yüksek Yargı Kurumlarının 15-17 Mart 2010 Tarihleri arasında yapacağı toplantıda bu konu ve yaşanılan sorun gündeme gelecek. Bu sorunun yoğunlukla tartışılmasını sağlamak bizim çabalarımıza bağlıdır.

Avrupa Delegasyonuna, yaşanılan insan hak ve hürriyetlerine, AİHM protokollerine aykırı olan ve yaşadığımız sorunlarla ilgili yazılarımızı;

MELLADO PASCUA Diego
E-mail: diego.mellado@ec.europa.eu

Didem Bulutlar Ulusoy
Political Officer- Legal Issues
Delegation of the European Union to Turkey
E-mail: Didem.BULUTLAR-ULUSOY@ec.europa.eu

Yüksek Yargı Kurumlarının toplantısı ile ilgili olarak toplantılarda bu konunun etkili olarak gündeme gelmesi için:

Nur Önsoy
Justice, Freedom and Security
Delegation of the European Union to Turkey
E-mail: Ayse-Nur.ONSOY@ec.europa.eu

Bu adreslere e-maillerimizi gönderiyoruz.

304 yorum:

1 – 200 / 304   Yeni›   En yeni»
Av.Sibel Sevinç dedi ki...

SIK SORULAN SORULAR

1- YARGITAYDA TEMYİZDEKİ DOSYAYA TAAHHUT VERİYİM Mİ?
---SAKIN VERMEYİN ZİRA KENDİ HAKKINIZDAN VAZGECMEK İSTİYOSANIZ DOSYAMI TAKİP EDEMEM NE UGRASICAM DİYORSANIZ BUYRUN TAAHHUDU DAHA KESİNLEŞMEMİŞ BİR DOSYAYI ELLERİNİZLE KESİNLEŞTİRİN..ANCAK BANA BU KONUYLA ALAKALI TALEPTE BULUNMAYIN


2-ADLİYELERDE DEVAM EDEN DAVALARDA TAAHHUT VERMELİ MİYİM??

--- AYNI SEY YARGITAY DOSYALARINDA OLDUGU GİBİDİR ..DOSYAMI TAKİP EDİP TEMYİZLE UGRASAMAM HAKKIMDAN DA VAZGECMEM DİYORSANIZ BUYRUNUZ AVUKAT OLARAK BEN BU TAAHHUDU VERMEM..ÜCRETİ MUKABİLİ OLSA BİLE HİÇ BİR PARA MİKTARI BU HAKKINIZDAN SİZİ VAZGECİRMEYE BENİ İKNA EDEMEZ

3- KESİNLEŞMİŞ DOSYALARDA NE YAPMALIYIM??

--- KESİNLEŞMİŞ ADLİ SİCİLDE KAYDI OLAN DOSYALARDA KRİTİK BİR DURUM VARSA VEKALETEN İMZA GİBİ ERKEN İBRAZ GİBİ O ZAMAN DA ZAMAN DARLIGI SEBEBİYLE TAAHHUT VERİP UYARLAMA YOLU KULLANILABİLİR ..BU BENİM KANAATİMDİR.

4- TAAHHUT VERİLDİKTEN SONRA UYARLAMA YARGILAMASI YAPILIR MI???

-- GAYET YAPILIR HUKUKSUZ OLAN SEY HER ZAMAN HUKUKSUZDUR..O NEDENLE SORUN GÖRMUYORUM


YUKARIDA VERDİĞİM BİLGİLER SAHSIMA AİT GÖRUSLERDİR BU KONULARLA ALAKALI VERDİĞİM CEVAPLARDIR.. DEĞİŞİKLİK DE OLMAYACAKTIR..BİLGİLERİNİZE ARKADASLAR

Anonim dedi ki...

arkadaşlar


aşağıdaki yazıyı hazırladım ve gönderdim
sizde buna benim aklımagelmeyipte yazmadığım hususları ekleyerek gönderebilirsiniz
-------------------------------------------------


3167 sayılı çek kanunu türkiyede aralık 2009 tarihine kadar geçerli idi bu kanunda ;


2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz denmesine;

İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmesine; (nafaka borçları bunun dışındadır)

Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez denmesine rağmen HUKUK ARKADAN DOLANILARAK ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VERİLEREK ÖDENMEDİĞİNDE HAPSE ÇEVRİLEREK cezaya devam edilmiştir
çek bedelini ÖDEYEMEYEN bir kişinin adli para cezasını ödemesini beklemek akla mantığa vicdana ne derece uygundur?
Ayrıca adli para cezasını ödeseniz bile borcunuz bitmemektedir, ödenen ceza devlete yatmaktadır haciz işlemi yine devam etmektedir.

5941 sayılı yeni çek kanunu aralık 2009 da yürürlüğe girdi. Fakat buradada aynı şekilde cezaya devam edildiğini görmekteyiz. Meclis alt komisyonundaki kanun tasarısı görüşmelerinde KAST kelimesi eklendiği halde; daha sonra meclis görüşmelerinde bunun iptal edilerek sadece SEBEBİYET VERME cümlesi eklenmiştir .Oysaki ben ve benim gibi onbinlerce çek mağduru KASTEN borcunu ödememezlik etmemektedir. Bunun araştırılıp daha sonra hüküm verilmesi pek çok arkadaşımızın ceza almamasına sebep olacaktı.
Mevcut yasadaki SEBEBİYET VERME ilkeside Türkiyedeki yargıçlar tarafından sadece SEL YANGIN DEPREM gibi durumlarda göz önüne alınabileceği şeklinde yorumlanmıştır.
Yani iflas etmesinden dolayı ödeyememe hapis cezasının uygulanmaması açısından geçerli bir sebep değildir şeklinde hapis cezasına devam edilmektedir.

Onbinlerce çek mağduru şu anda bu anlamsız ortaçağ yasasından dolayı ailelerinden ayrı ,aç sefil vaziyette kaçak olarak yaşamaktadır. Geçmişin iş adamları kaçak olduğundan dolayı çalışacak bir iş dahi bulamamaktadır. Türkiyede sosyal bir dram yaşanmaktadır.

Hapisteki arkadaşlarımız ise katillerle, ırz düşmanlarıyla, canilerle aynı ortamda 1 yatakta iki kişi yatarak hatta nöbetleşe uyuyarak cezalarını çekmekte idiler. Yeni yasaya eklenen geçici madde ile anapara+faiz+masraflarda eklenerek ilk yıl%30 ikinci yıl%70 ini ödemek koşulu ile taahüt alınarak serbest bırakıldılar. İşinikaybetmiş, hapisten çıkmış bir insanın yeniden düzen kurup bu borcu ödemesi ne kadar mümkünse bu arkadaşlarımızda bu mucizeyi gerçekleştirecekler. Gerçekleştiremez iseler yeniden hapse girecekler.

Biz çek mağdurlarının isteği anyasaya ,insan haklarına,insanca yaşamaya aykırı olan bu ortaçağ yasasının daha fazla yıkımlara yol açmadan ortadan kaldırılmasıdır


saygılarımla

BİR YUDUM HUZUR

Anonim dedi ki...

av.sibel hanım bu açıklamanız için teşekkür ederiz.ERTEKİN

Aa dedi ki...

KEndimiz için yapılacak ne varsa yapıyoruz.Sağolsun sitede yol gösterici oluyor,daha ne yapsınlar kendilerine teşekkür ediyorum.Siteye günde 3500 ayrı bilgisayardan giriş yapılıyor,her mail atan buraya ben de attım bu gün kendim için 10 dakka ayırdım diyen kaç kişi olacak diye merak ediyorum.Mail atan buraya bende attım diye yazarsa herkes mail atarsa bu demektirki 3,000 e yakın yorum gelmesi lazım buraya.Ben bekliyorum mail atan arkadaşlardan işin doğrusu.Yada okuyup geçecek kim ne yaparsa yapsın diyecekmi arkadaşlarımız!El birliği yapmazsak bir yere ulaşamayız kanaitindeyim.Bu haksızlığa dur demek için herkesten 10 dakikasını rica ediyorum.Saygılar.

Anonim dedi ki...

SAYIN ZEYNEP HANIM,

GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
KONU İLE İLGİ FARKLI GÖRÜŞ BİLDİRENLER;
1- TAAHHÜDÜN 1 YILA YAKIN ZAMAN KAZANDIRACAĞINI ZİRA BU SÜRE İÇİNDE DAVANIN HANGİ SAFHADAİSE ORADA BEKLEYECEĞİNİ SÖYLÜYORLAR BU DOĞRU DEĞİL Mİ?
2- ÇOĞU DAVA SAHİPLERİNİN TAAHHÜT VERMESİ NETİCESİNDE ÖZELLİKLE YARGITAYDAKİ DOSYALARIN AZALACAĞI VE ALEYDEKİ KARARLARIN ÇABUKLAŞACAĞI GÖRÜŞÜNE KATILIR MISINIZ?

SELAMLAR…

Y.Yetiş dedi ki...

5 numaralı yazı sahibi
2010 yılında Davaları kesinleşecek ve muhtemelen temyize gönderilecek dosya sayısı 2009-2008 yılı temyiz edilen dosya sayılarının toplamından fazladır, zira şu anda taahhütname verilen yani kararları kesinleşmiş dosyalar genel olarak 2007 ve öncesine aittir, istatistik bilgiler 2008 yılı ve takip eden yıllarda karşılıksız kalan ve dava konusu olmuş çek miktarının 2002 -2007 yılları arasında karşılıksız kalan ve dava konusu olmuş toplam çek miktarından fazla olduğunu göstermektedir.

Yargıtaydaki temyiz dosyaları geçen yıllara nazaran daha da fazla artacaktır
1-uyarlama yargılaması neticesinde yeniden açılan kesin karar hükümleri yeniden temyiz edilmektedir.
2- Nisan sonrası kararları kesinleşipte temyize gönderilecek dosya sayısı çok fazladır.

Çek davalarını taahhüt verilecek kesin karara bağlanmış dosyalar olarak görmeniz halinde görüşünüze itibar edilebilirdi.
Fakat bu veriler ışığında Yargıtaydaki temyiz dosyaları sayısı daha da vahim hale gelecektir.
zira taahhüt verilen dosya sayısı çek davalarına ilişkin açık bulunan dosyalarda yüzde bir oranında bile değildir.

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; sitemizde verilen bilgiler doğrultusunda, zannederimki kendimce yeterli olacak sayıdaki maillerimi, ilgili yerlere ve ilgili kişlere yeterli sayılacak sayıda gönderdim. Birazdanda; hazırladığım yazı metnimi, yine ilgili yerlere ve ilgili kişilere faks olarak göndereceğim, bilgilerinize. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla.

Anonim dedi ki...

mrb arkadaşlar
yaklaşık 1 trilyon borcumuz var ve dosyalarımızın çogu temyizde biz bunun için 2 yıl uzatma olan taahütnameyi verebilirmiyiz.verirsek ne olur vermeksek ne?
bizi bilgilendirirseniz çok sevinirim.
sizden bilgi bekliyorum şimdiden teşekürler...

Barışçı-Mersin dedi ki...

Sayın; Marc PIERINI. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.

1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.
2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.
3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir.

4- Belki sayın Milletvekillerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…)


Sayın; Marc PIERINI. Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulanan Sayın Milletvekillerimiz, bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Sayın; Size ve tüm delegasyon üyelerimize saygılarımla. 15.03.2010 İsim Soyisim

Değerli arkadaşlar; mail olarak gönderdiğim ve faks olarak göndereceğim yazı metnim yukarıdaki gibidir. Bilgilerinize. Tüm katılımcılara saygılarımla.
Mersin.

Anonim dedi ki...

8 de yazan arkadaş 1 de av.sibel hanım ın yorumunu oku o yorum seni yönlendirir.

Anonim dedi ki...

BİR YUDUM HUZUR.. DÜNKÜ OLAYI HİÇ UNUTMAYACAĞIM.
çektençeken

Anonim dedi ki...

sayın sevınc hn benım sorum tahhavut tarıhı 1 nısan son ben suan karadenızde yım kacak yasıyorum cek mahkemem ank sıncan da tahhavut verırken acaba cek mıktarını nerden ogrenıcem ve cek mıktarından mı tahhavut verıcem yoksa faız mı hesaplanıcak bana bu konuda bılgı verırsenız sevınırım saygılarımla,

Anonim dedi ki...

arkadaşlar dosyası temyizde olan arkadaşların bence taahhüt vermesine gerek yok diye düşünüyorum.çünkü lehe olan durumları yargıtay zaten bozacaktır.tutuklaması çıkan arkadaşlar taahhüt versinler davaları takip edenlerde taahhüt vermelerine gerek yok.çünkü taahhüt verenlerin şurada 1 yıl zamanları olacak.temyizdeki dosyalar 3 ile 4 yıl arası gelir

bişey yapmalı dedi ki...

selam arkadaşlar uzun zamandır yoktum artık aranızdayım ALLAH yardımcımız olsun inşallah

Anonim dedi ki...

av sıbel hn benım sorum 1 nısan tahhavut vermeye son gun benım 1 dosyam var ank sıncan mahkemesınde yakalamam cıkmıs tahhavut vrecegım acaba dosya numarasını cek mıktarı ne kadar olmus bunu nerden ogrenıcem bırde mahkemeden alacagm cek mıktarına artı bı faız yazacakmıyım tahahut verırken bunu nasıl hesaplıyacagım ılgınız ıcın tsk ederım saygılarımla,

İzmirli Mimar dedi ki...

15 de YAZAN ARKADAŞ MADEMKİ ANKARA SİNCAN MAHKEMESİNDE DAVAN VAR NEDEN Av.NESLİHAN BENLİER'İ ARAMIYORSUN Telefonunu bilmiyorsan
cebi : 0532/368 04 09 İLGİLENECEĞİNE ŞÜPHEM YOKTUR ve İŞİNİ KESİN HALLEDER benim işlerimlede ilgileniyor tavsiye ediyorum

İzmirli Mimar dedi ki...

ARKADAŞLAR DİNLEMEYENLER,KAÇIRANLAR İÇİN YAZIYORUM ÇEKTEN, PROBLEMİ OLUPTA VERGİDEN PROBLEMİ OLMAYAN'DA PEK YOKTUR...
VERGİ BORÇLARINDAN VE BAŞKA BOÇLARDAN DOLAYI YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONULABİLİYORDU .HÜKÜMET
BU YASAKLARI KALDIRACAKMIŞ HİÇBİR KURUM MAHKEME KARARI OLMADAN VATANDAŞLARIN YURT DIŞINA ÇIKIŞINI ENGELLEYEMEYECEKMİŞ ÖNEMLİ BİR GELİŞME YAKINDA KANUNLAŞIR UMARIM.

Anonim dedi ki...

ızmırlı mımar arkadasım her hangı bı ucret alıyormu durum um yok cunku vekaletmı yollamam gerekecek cvp verırsen sevnırım tskk

İzmirli Mimar dedi ki...

SEVGİLİ DOSTUM BENCE PARA VE DİĞER KONULARI KENDİSİ İLE KONUŞ AMA ASLA PARAGÖZ BİR İNSAN OLMADIĞI KANAATİNDEYİM TABİKİ BU HİZMETİNİN BİR KARŞILIĞI OLACAK AMA VERİLEMEYECEK RAKAMLAR İSTEYECEĞİNİ DÜŞÜNME BUNU SÖYLEYEBİLİRİM İYİ İNSAN, TÜM PROBLEMİNİ DERDİNİ DURUMUNU ANLAT KESİN,YARDIMCI OLACAKTIR .ŞİMDİ BİLE ARAYABİLİRSİN BENİM ARA DEDİĞİMİ SÖYLE.VAKİT AZALIYOR UMMADIĞIN ŞEYLERLE KARŞILAŞMA SONRA, KAÇAK YAŞAMAK ZOR

Anonim dedi ki...

Sayın 15 yardım olmam için tarafımla irtibata geçermisiniz... Av. Neslihan BENLİER

İzmirli Mimar dedi ki...

18 de YAZAN ARKADAŞIM İSİM YAZMADIĞIM İÇİN YAYINLANMADI HERALDE CEVABIM ,TABİKİ BİR HİZMET KARŞILIĞI VARDIR, AMA KARŞILAYAMAYACAĞIN BİR TALEBİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM BUNLARI AÇIK AÇIK KONUŞ VE DURUMUNU ANLAT MUTLAKA YARDIMCI OLACAKTIR... BENCE ŞİMDİ BİLE ARAYABİLİRSİN....

BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK dedi ki...

HEMŞERİMİZ SİNOPLU DİYOJEN GÜNDÜZ FENERLE DOLAŞIRKEN SORMUŞLAR HAYIRDIR GÜNDÜZ FENERLE NE ARIYORSUN DİYE ODA İNSAN ARIYORUM DEMİŞ.DAHA SONRA DENİZ FENERİ TARİHE DAMGASINI VURDU.SONUCU MALUM.ADALET TÜRKİYDE DENİZİN DİBİNE YOLLANDI.EVET ADALET VE İNSAN.İKİSİDE TÜRKİYEDE AZ SAYIDA BULUNUR!!BEN HİÇ BİRTARTIŞMAYA NE TANRININ NEDE İNANÇLARIN KARIŞTIRILMASINI SEVMEDİM İNANMAYANLARA VE FARKLI İNANANLARA SAYGIMDAN.ŞİMDİDE AYNISINI YAPACAĞIM KARIŞTIRANDA OLURSA TARTIŞTIRMANIN GÜNAHI ONA AİT OLUR. NEYSE.HER İYİ ŞEYİN BEDELİ HEP ÖDENMİŞTİR.ÖZÜRSEK BUNUN BEDELİNİ ULUSAK KURTULUŞ SAVAŞINDA ÖDEDİK.ADİL OLAMADIK BİZİM TOPLUM MÜCADELEDEN HEP KAÇTI DEMOKRAT DEĞİLSEK BİZİM TOPLUM MÜCADELEDEN KAÇTIĞI GİBİ DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE EDENLERİ YOK ETMEK İÇİN BÜTÜN ELİNDEN GELENLERİ YAPTI VE HALA DEVAM EDİYOR.ADİL OLMANIN DA ÇOK AĞIR BEDELİ VARDIR.HANGİ ADALETSİZLİKLERE KARŞI ÇIKILIP TÜRK TOPLUMU SOKAĞA DÖKÜLÜP NE BEDEL ÖDEDİKİ ADALET BEKLİYORUZ ANCAK KADROLU CUMA NAMAZI SONRASI GÖSTERİ YAPANLARDA ŞİMDİ YOKLAR YETERİNCE KULLANILDILAR.ILIŞTIRILDILAR!İSLAMLA BERABER!EĞER DOĞRUYSA 700 BİN VEYA 1 MİLYON KİŞİ BEDEL ÖDEYECEĞİZ.TEK TEK DEĞİL HEP BERABER.ADALETİ BİZ ALACAĞIZ ONLAR VERMEDİ.CANLI OLARAK TV LERDE SEYRETTİK İŞTE.ALLAHTAN BU ÜLKEDE YASAL OLARAK HALA HAK ARAMA YOLLARI AÇIK.BURADA OLAN VE %47 İÇİN DE OLANLAR BİR KERE O GURUBUN İÇİNDEN ÇIKIP MÜCADELE EDECEKLER.SEÇİME 1 SENE VAR.TAAHHÜT TE DAHA BİTMİYOR O HALDE HUKUKMU GUGUKMU!ADALETMİ,PİRİNÇMİ!GÖSTERMENİN TAM ZAMANI NE DERSİNİZ

ekm2510 dedi ki...

Sayın 15 öncelikle sincanı ara ve adını vererek yardımcı olmalarını iste.bilgisayarda adını yazınca ne kadar çekten yargılandığın görülecektir.yada sincan infaz bürosunu tel,de iste ne kadar çek cezan olduğunu,dosya no ve esas no , yu öğren daha sonra beraber taahhüt yazar göndeririz.

Kültür Sokak No: 16 Fatih - SİNCAN. TEL: SANTRAL - (0312) 272 82 00 - 272 88 56 - 272 86 59

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KALEMİ : 1144

2. ASLİYE CEZA MAH. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 1133

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KALEMİ : 1133

3. ASLİYE CEZA MAH. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : 1125
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KALEMİ : 1125

YADA SAYIN AV. NESLİHAN HN ARA....

Anonim dedi ki...

selam sayın kader arkadaşlarım; benim bir sorum olacak bilen varsa lütfen bildirsin, şimde ben beş yıl ceza aldım dosyalarım içtima edildi, ben sadece içtima alan mahkemeyemi yoksa ayrı ayrı mahkemeleremi taahhüt vereceğim, eğer alacaklı kişilerle anlaşamassam. birde ben 15 ay ceza yattım şimdi mahkemeye taahhüt verdiğimde kaç lira üzerinden taahhüt edeceğim saygılar Turan ARSLAN

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR iyi geceler
merhaba arkadaşlar benim vekaleten ceklerden dolayı kesinleşen çezam vardı bunlardan kimini temize gönderdik ama bazılarınıda kaçırdık ben taahüt vermek için adli siçil kaydımı çıkardım ve siçilimde 2 tane gözüküyor 1 tanesinde tekrar yargılamam var nisan ayında ama diğerinde yok ve 2007 yılında mahkemem görünmüş ... benim anladığım kadarı ile adli siçile işlenen ceza alıyor olman şimdi ben ne yapmalıyım yargılanmam olan nisan ayında diğerinde tekrar yargılama gözükmüyor bu demek oluyorki yargılanmam tekrarlanmayacak bu konuda beni aydınlatırmısınız onada taahüt vermem gerekiyormu yoksa itirazmı etmeliyim çünki vekaleten imzaydı benim

Anonim dedi ki...

tüm mail gönderen arkadaşlara teşekkür ediyorum

Anonim dedi ki...

selam arkadaşlar. cumhuriyet başsavcılıkta hazırlık dosyaları hangi ACM ne gittiğini nasıl öğrenirim. vereceğiiz bilgi için şimdiden teşekkürler.sedat

Aa dedi ki...

17 de yazan İzmirli Mimar.Ewet haklısınız çek problemi olan bir çok kişi bizler yani maliye ve sgk ya da borcumuzvar.maliyenin 100 bin tlüzeri alacağı varsa yurt dışı yasağı koyduruyor diye biliyorum.Anlayamadığım neden yurtdışı yasağı koyduruyor.Anlamı nedir,vatandaş ödeyemiyorsa vergi borcunu malı mülküde yoksa neyle ödeyecekki borcunu.O şahıs yurt içinde olsa ne olur dışında olsa ne olur çözebilmişdeğilim.Bu bir cezaysa nasılbir ceza?

Anonim dedi ki...

bu yasanın bence kimseye faydası yok arkadaşlar anca bizlerin içerden çıkmasını sagladılar zaten borcunu ödeme gücü olan kişi içeri neye girsin ben 15 ay içeride kaldım kime faydası oldu merak ediyorum şimdi iş yok piyasa diye zaten bir şey kalmamış hangi işle hangi borç ödeyecgiz anca bize kaçanlar nası kaçıyorsa sizde kaçın dediler ve saldılar işte allah hepimizin yardımcısı olsun

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

26 26
hazırlık kaleminden söyleseniz ve de dava acıldıysa acm si de belli lur

JENARDİ dedi ki...

SİTEMİZE YENİ GİREN ARKADAŞLAR VE MEVCUT ARKADAŞLAR SİZLERE SESLENİYORUM..: BURADAN SORU SORMA,VE BU SİTEYE YAZI YAZMA İŞİNİ BIRAKIP YUKARIDAKİ SİTE ANA SAYFASINDA BULUNAN METNİ İLŞKİLİ MAİL ADRESİNE GÖNDERMEMİZ GEREKLİDİR.

AYRICA ADALET BAKANLIĞI VE CEA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜM MİLLETVEKİLLERİNE FAKSLARIMIZI MAİLLERİMİZİ GÖNDERMEMİZ LAZIM.BURDAN SORU-CVP ŞEKLİNDE DEVAM EDEN MUHABBETLER, BİZE ÇOK ŞEY KAYBETTİRMEKTEDİR.HERKES TAÜDÜNÜ BİR ŞEKİLD EVERİP ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ELİNE ALSIN DEDİK.ŞİMDİ ÇALIŞMA ZAMANI..

LÜTFEN KAÇ KİŞİ OLDUĞUMUZU GÖSTERELİM. '' NASIL OLSA MAİL ATAN FAKS ÇEKEN OLUR '' DEMEYİN.. ÇOK ŞEY OLUR. SİZİN GÖNDERCEĞİNİZ BİR MAİL BELKİ DE MİLYONLARCA GİDEN MAİLİN ARASINDAN SEÇİLİR DE OKUNUR.. HAYDİ ARKADAŞLAR.

Anonim dedi ki...

cok tsk ederım av neslihan hn ve ızmırmı mımar arkadasım vede ekm2510 yarın neslıhan hn arayacagım ılgınıze tsk ınsallah kacak yasamak tan sa ,1 senede olsa ozgur yasarım oglumla rahat dolasırım okulundan alırım cok zor gunler bunlar arkadadslar yasamayan bılmıyor ıyı geceler

Anonim dedi ki...

arkadaşlar mail attık yine bu gece verilen mail adreslerine bilginizee, lütfen arkadaşlargönderdik demeyin tekrar tekrar atalım,
bu bizler için bir fırsat

Anonim dedi ki...

Verilen mail adresine kısa öz olarak içimden geldiği gibi duyğularımı dile getirdim gönderdim.İnşallah dikkate alınır gönderdiğim için içim biraz rahat inşallah göndermeyenlerde gönderir.Arkadaşlar haberiniz olsun.
NUR

Anonim dedi ki...

merhabalar...
Adım Mehmet taahhüt vermiştim ve icra ceza dairesi cezamı onaylamış. ben ceza onaylandıktan sonra ne kadar sürede tutuklama çıkar. Not: Davaya katılmamıştım... Teşekkür ederim...

ekm2510 dedi ki...

Günaydın arkadaşlar , Evet nerede kalmıştık ..? Konu başlığında da olduğu gibi önümüze gelen bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor.Anayasa mahkemesinin kararı öncesinde ve Yargıtayın bu işi kökten bitirecek bir ictihat kararına yardımcı olması açısından yada hukuki temeller üzerine daha sağlıklı oturması açısından bugün başlayacak toplantı çok önemlidir.
Sayın Avrupa Delegasyon heyetinde bulunan bütün katılımcılara fax-mail ve tel ile ulaşmalıyız.Çünkü bugün biraz soğumuş gibi görünen bu derin yara önümüzdeki günlerde dahada kanayacak ve kapatılmayacak bir hale gelecek ve bu günleri , bu fırsatları çok arayacağız.Benim ricam hiç değilse şu önümüzdeki 3-5 gün içinde duyarlılığımızı en üst seviyeye çıkartalım ve elimizden geleni değil,GEREKENLERİ YAPALIM....

tarkan dedi ki...

ARKADAŞLAR

DİDEM HANIM VE NUR HANIM KONUMUZLA İÇTEN VE YAKINDAN İLGİLENİYORLAR ANCAK MAİLLERİMİZLE KENDİLERİNİ BUNALTMAYALIM.YANDAŞ ARARKEN BIKKIN KİŞİLER YARATMAYALIM.
AŞAĞIDA DİDEM HN. DAN GELEN KİBAR BİR SİTEM MAİLİ VAR. AVRUPA BİRLİĞİ DELEGASYONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI CÜNEYT İN BİLGİSİ DOĞRULTUSUNDA YÜRÜTÜYORUZ. LÜTFEN CÜNEYT İN GÖREVLENDİRMEDİĞİ ARKADAŞLAR ŞİMDİLİK BİRAZ BEKLESİN.
ŞİMDİYE KADAR YOLLADIĞIMIZ MAİLLER YETERİ KADAR DİKKAT ÇEKTİ HEPİNİZE TŞKLER


Tarkan bey günaydın,

Bu konu ile ilgili sayısız mail almaya başladım. Konuyu dikkatimize getirdiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Ama daha fazla sayıda mail bizim konuya daha fazla eğilmemiz gibi bir etki doğurmayacak çünkü daha önce de söylediğim gibi zaten konuyu Türk makamlarının dikkatine getirmek için elimizden geleni yapmaya niyetliyiz. Ben fazladan bilgi gerektiğinde sizlerle temasa geçeceğim.
Mailimi daha fazla insanla paylaşmadan evvel beni bilgilendirseniz çok sevineceğim.
Saygılarımla

Anonim dedi ki...

mrb arkadaşlar
benimde 2007 den krşılıksız çeklerim vardı.ozamandan beri kçak yaşıyorum.şimdi taahhütname vermek istiyorum ama dosya yok.e-devletden baktım infaza sordum ama dosyaya ulaşamıyorum.ama arama emrim var bununda ne olduğunu bilemiyorum.bana yardımcı olacak biri varmı?

Anonim dedi ki...

MRH.ARKADASLAR
KAC ARAMAM OLDUGUNU SORGULAMAK İÇİN E-ŞİFRE ALDIM AMA UYAP HANGİ MAHKEME OLDUGUNU SORUYOR .
BEN HANGİ MAHKEMELERDE DAVAM OLDUGUNU BİLMİYOM
BEN KAÇ DOSYAM OLDUGUNU NASIL OGRENECEM.Bİ ARK.YARDIMCI OLURSA ÇOK MENMUN OLURUM.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR ; ORTAK YORUMLARDAN DERLEDİĞİM AŞAĞIDAKİ YAZI METNİNİ TÜM MİLLETVEKİLLERİNE,KÖŞE YAZARLARINA,YAZI İŞLERİ MÜDÜRLERİNE ,YÜKSEK YARGIYA,VB.. E-MAİL OLARAK GÖNDERDİM.

LÜTFEN HERKES PAYINA DÜŞENİ YAPSIN YARIN ÇOK GEÇ OLACAKTIR.
E-MAİL ADRESLERİNE VE FAKS NO'LARINA GOOGLE DAN ÇOK KOLAY ULAŞABİLİRSİNİZ.
(1)

SAYIN, ………

ONBİNLERCE MAĞDURUN SESİNE LÜTEN KULAK VERİN !

KONU : 3167 Sayılı önceki ve 5941 Sayılı yeni çek kanununun hukuka ve insan haklarına aykırılığı

2001 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile AİHM 4 nolu Protokolün 1. maddesi Anayasal kural olarak yazılıdır.. Bu madde 38/8 (Ek:3/10/2001-4709/15 md) Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz demektedir.
İnsan Haklarına İlişkin Amerikan Sözleşmesi 7. maddesinin 7. paragrafında borç nedeniyle kimsenin hapsedilmeyeceğini belirtmektedir. (nafaka borçları bunun dışındadır)
Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, madde 11: Hiç kimse yalnız sözleşmeden doğan bir yükümü yerine getirememiş olması nedeniyle hapsedilemez demektedir.
AİHM 4 nolu Protokol:
ECHR Article 1 – Prohibition of imprisonment for debt: No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation.
Birinci madde yerine getirememeden söz etmektedir, dolayısıyla borçlu ödeyebilecek durumda olup da ödemeyi reddediyorsa, borçlu hileyle yada kötü niyetle hareket etmişse koruma kapsamına girmez.
AİHM 4 Nolu Protokolün 1. maddesi için Uzmanlar Komitesince yapılan açıklamaya göre, Borçlunun hilesi, kötü niyeti, ödemeyi reddetmesi durumlarını kapsamaz ve borç sözleşmeden doğmuş olmalıdır. Borç için hapis yasağı kanundan doğan borçlar hakkında ise uygulanmaz.
Bir çok Avrupa ülkesinde borçlunun ödemeye zorlanması için hapsedilmesi kanundan doğan borçlarda veya kamu gücü iradesinden doğan borçlarda uygulanmaktadır.
Madde 5 1(b) hükmüne göre; bir mahkeme tarafından yasaya uygun olarak verilen bir karara itaat etmemekten dolayı veya yasanın koyduğu bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak için bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanması veya tutulması söz konusudur.
4 nolu Protokol ile bağlı devletlerde mahkemeler sadece bir borcu ödeyemediği için veya sözleşmeden doğan diğer bir yükümlülüğü yerine getiremediği için bir kimsenin özgürlüğünden yoksun kılınması emri veremez.
Burada önemli olan konu, Borç için hapis yasağının kanundan doğan borçlar için uygulanıp uygulanmayacağıdır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hapsen tazyik niteliğindeki para cezalarını, ceza konusu saymakta, borçlunun özgürlüğü kısıtlamakk yoluyla ödemeye zorlanmasını denetim konusu yapmamaktadır.
3167 sayılı çek yasası “Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur” tanımıyla bu fiili suç olarak tanımlamıştır, fakat yasada CMUK 195 hükümlerini uygulayarak gıyapta yargılama ile adil savunma hakkını kısıtlamıştır.

Anonim dedi ki...

SAYFA (1) DEVAMI

( 2)

5941 sayılı çek kanunu ise suç tanımını getirmemiş, sebebiyet verme ibaresiyle, çek karşılığının bulunmaması halini suç olarak tanımlamamıştır, gün adli para cezasına ilişkin cezai yaptırımda ise kast unsurunu aranmamıştır, borç özel hukuk kaynaklı olsa bile "kötü niyetli" ödememe durumuna karşı bir cezai müeyyide veya ceza tedbiri olarak hapsen tazyik öngörülmüş ise bunun; borç için hapsedilmeme; kuralına aykırı olmaması için Kanunun öngördüğü, borçlu ödeyebileceği halde ödememekte, kısaca kasten ödememesi, suç işlemesi gerekmektedir.

AİHM 4 Nolu Protokol 1. maddesi sadece yasa ile "suç" sayılan fiilleri korumamaktadır, bu kural 5941 sayılı kanunu kapsamaktadır.

Hali hazırda 5941 Sayılı çek Kanunu'nun AİHM protokolleri gereği Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.
Devlet için en kazançlı ve kestirme yolda budur, Aksi durumda AİHM 4 nolu Protokol'ün ihlal edildiği 5941 sayılı çek kanunu nedeniyle hüküm giyenler 4 nolu Protokolün kanun hükmünde olduğundan bahisle adli hata nedeniyle Devletten tazminat talep edebilecektir

2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile, ceza sistemimizde önemli değişiklikler yapılmış, bu arada suçun manevi unsuru konusunda da doktrinde ve uygulamada uzun süredir tartışılan "kusursuz" (objektif) sorumluluk anlayışı terk edilerek suçun ancak "kasıt" veya "taksir"le işlenebileceği kabul edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun gerekçesinde objektif (kusursuz) sorumluluk esasının terk edildiği açık bir dille belirtilmektedir:

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen bu yeni düzenleme, TCK'ya aykırı olan bütün özel nitelikteki kanunların taranması ve aykırı hükümlerin tespit edilip değiştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkmıştır

Önümüzdeki günlerde bu sebeple AİHM'de Türkiye aleyhine çok sayıda maddi ve manevi tazminat davası açılması beklenmektedir.

Kaldı ki gözardı edilen diğer bir konu ülkemizde yıllardır yaşanan EKONOMİK KRİZLERİN ve TİCARET KANUNLARINDAKİ boşlukların sonucunda orta ölçekli ticaretin, TEFECİLERİN VE FACTORİNG şirketlerinin güdümüne geçtiğidir.

Kara Para aklama aracı olan Tefeci ve Factoring sektörünü esastan yasal zemine oturtmadan , esnafın; çaresizlikten bu kişilerin ellerinde yok olmalarına seyirci kalması devletin ayıbıdır.
Sadece bu sebeple bugün binlerce ocak sönmüş ve sönmeye devam etmektedir.

Son yasa ile ayrıcalık olarak sunulduğu sanılan taahhüt vermek çözüm değildir.

Karşılıksız çekte hapis cezasının insan haklarına aykırılığını tüm hukukçular kabul etmektedir.

Yeni yasa ve uygulamaları ne vatandaşa ne de hakimlere doğru dürüst anlatılmadığından;
Uygulamalardaki hakimlerin şahsi öngörülerine,kanaatlerine bağlı çelişkili kararları Mağdurları daha çok mağdur etmektedir.
Saygılarımla
……………

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bende üstüme düşeni yapıp mailimi attım. metnide ingilizce yazdım.
zaman
Dear Sir /Madam,
Human rights, special laws are violated in Turkey.
European human rights court of state of Turkey 4 protocol version 1 substance to the constitutional text moved and unable to pay debts arising from only the contract because of adopted a rule that a person can not be imprisoned.
Accordingly, anyone that can not be imprisoned for debt: who good intentions with want to pay the debt but have not got ability to pay.
Although all these laws has been accepted , Turkey's laws to give fines for kite. if these fine did not pay, it would be prison sentence. Indirectly, human freedom is restricted for debt.
unable to pay the debts of a person.Therefor this person expect to pay the legal penalties is irrational and illogical.The aim of this demand that signed protokols not mınding and more prisionery punishment.
Mr authorities,
In commercial life who have no paying his Debts style justice to adapt law Sentenced prison and also new money does not end sentence prison sentence.
In check accepted with maturity ,check which is not different from bond for indirect prision sentence is aganist human rights. Freedom is limited that most important part of assets although admitted to substance in constitution and signed protocols.
If justice is a everthing, it has to ensured. The law should not be continued in the economic region. Because of the debt created by check, human freedom should not restrict. Like in Western Goverments for human rights check which is not paid law money sentence and prison sentence must be end.


Your sincerely,
İmza kısmı
İsim soyad

Anonim dedi ki...

walla yazıyorum yayınlanmıyor.bende mail attım ingilizce metin olarak.
zaman

Dear Sir /Madam,
Human rights, special laws are violated in Turkey.
European human rights court of state of Turkey 4 protocol version 1 substance to the constitutional text moved and unable to pay debts arising from only the contract because of adopted a rule that a person can not be imprisoned.
Accordingly, anyone that can not be imprisoned for debt: who good intentions with want to pay the debt but have not got ability to pay.
Although all these laws has been accepted , Turkey's laws to give fines for kite. if these fine did not pay, it would be prison sentence. Indirectly, human freedom is restricted for debt.
unable to pay the debts of a person.Therefor this person expect to pay the legal penalties is irrational and illogical.The aim of this demand that signed protokols not mınding and more prisionery punishment.
Mr authorities,
In commercial life who have no paying his Debts style justice to adapt law Sentenced prison and also new money does not end sentence prison sentence.
In check accepted with maturity ,check which is not different from bond for indirect prision sentence is aganist human rights. Freedom is limited that most important part of assets although admitted to substance in constitution and signed protocols.
If justice is a everthing, it has to ensured. The law should not be continued in the economic region. Because of the debt created by check, human freedom should not restrict. Like in Western Goverments for human rights check which is not paid law money sentence and prison sentence must be end.


Your sincerely,
İmza kısmı
İsim soyad

Anonim dedi ki...

neden bu kadar sessiz bugun umarım herkes telefon fax mail ile uğraşıyordur

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR SAYIN CUMHUBAŞKANIMIZ ABDULLAH GÜL'E BİR MEKTUP YAZMAYI DÜŞÜNÜYORUM KONU İLE İLGİLİ BELKİ TERÖRİSTİ AFETTİĞİ GİBİ BİZİDE AFFEDER

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR MY WAY CUNEYT BEY FİLANDA TOPLANTIYA GİTTİ BENCE O YÜZDEN SESSİZ BURASI

Anonim dedi ki...

HÜKÜMET EHLİNDEN ADALET BAKANINA VE CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE FAX BOMBARDIMANI YAPALIM.

Mehmet Kara dedi ki...

39,
e devlet şifresi aldınsa dosyalarını uyaptan değil www.turkiye.gov.tr adresine girerek bakabilirsin. uyapta sadece il ve mahkeme belirterek sorgulama yapabilirsin. Turkiye gov tr de açılmış bütün dava ve icra takiplerini bir arada görebilirsin

Anonim dedi ki...

ARK.E DEVLETTE ARAMASI VARSA ARANIYOR DİYE YAZIYORMU

Mehmet Kara dedi ki...

48,
bildiğim kadarıyla yazmıyor

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

B.A.ETKİNLİK dedi ki...

SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ VE SAYIN AVUKTLAR.UYARLAMA YARGILAMASI İÇİN DİLEKÇE VERİP TE OLUMLU SONUÇLANAN DAVALAR VARMI?BİLGİLENDİRİRMİSİNİZ VEYA MÜRACAAT EDİPTE OLUMLU SONUÇ ALAN ARKADAŞ OLDUMU?

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR TAAHHÜT VERİNCE İCRA İŞLEMLERİDE DURUYORMU BİLEN YARDIMCI OLABİLİRMİ LÜTFEN

Mehmet Kara dedi ki...

52,

taahhüdü hapis cezasını ertelemek ve ödeme için süre kazanmak için veriyorsun. Borcun durduğuna görede icra ve haciz işlemleri devam edecektir. ikisi ayrı şey birbirine karıştırma.

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; gerek avrupa komisyonu delegasyonu ve gerekse, T.B.M.M. Anayasa komisyonu ve diğer konulardaki, çalışmalarımı; kendimce, mail, faks ve mektuplar olarak tamamlamış durumdayım ve bu husularda gereğini fazlaca yapmış olduğuma inanıyorum. Bana göre; bu gece, yarın ve öbürgünde, çalışmalarımıza devam etmeliyiz, düşüncesindeyim. Allah'ın izni; sizlerin çalışmaları ve azimleriyle, İnşaallah hayırlı sonuçlar, çok yakındadır umuduyla... Tüm katılımcılara saygılarımla.

can dedi ki...

Arkadaşlar;
dün ve bugün bende elimden geldiğince ve de dilim döndüğünce gerek Türkçe gerekse İngilizce mailler attım delege üyelerinin dikkatine ve de ulaşabildiklerimin kendi direk maillerine ve karşılığından da dikkate alındığımızı gördüm cevaben geri mail gönderenler oldu. Örneğin delege üyelerinden Sayın Claus Lech (Baş Kâtip, Bölüm Başkanı, Finans ve Sözleşmeler)
Dear Sir/Madam

Thx for your message which I have forwarded to the Head of Section dealing with Human Rights programmes and to the Deputy Head of Delegation at the European Union Delegation in Ankara.

Best regards

Claus LECH
Head of Finance and Contracts section
(yukarıda da belirttiği üzere mesajıma teşşekür etmenin dışında mailimi insan hakları programı ile ilgilenen bölümün başkanına ve de avrupa birliği delagasyonunun Ankara'daki vekil delege başkanına ulaştırdığını belirtmiş)
Buradan da anlaşılacağı üzere doğru adreslere ulaşıldığında mutlaka konu ile ilgilenecek bir muhattap bulunabiliyor. Lütfen elimize geçen bu fırsatı iyi değerlendirelim, olabildiğince ve de mümkünse İngilizce yok eğer olmuyorsa Türkçe çok aşırı detaylara girmeden mağduriyetimizi anlatabilecek kısa ama özlü yazılar yazmaya devam edelim, insanca yaşamak istediğimizi belirtelim, çabalarımız sonuçsuz kalmayacak ben inanıyorum.

Can

Anonim dedi ki...

SAYIN AVUKAT ARKADAŞLAR ÇEK CEZASI ALMIŞ VE BU YUZDEN 8 AY HAPİS YATMIŞ BIRI YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN VIZE ALMADA SORUN YAŞARMI....(SADECE ÇEK CEZASI SUÇU BAŞKA YOK)

bodrum dedi ki...

bazı arkadaşların ingilizce mailleri cok kötü yazılıyor bunları atmadan önce kontrol edilmesi
cok iyi olur, adamlar cek dedinmi karşılığının mutlaka bulunması gerek biliyorlar .onun icin bizleri dolandırıcı ückağıtcı gıbı görüyorlar
buradaki sistemde vadeli cek kullanıldığını bilmiyorlar burada bu konunun acıklanması gerekiyor bundan sonraki mailleri buna göre atalım dikkatinize yardım isteyen olursa mailim
y.suleymanol@hotmail.com

Mehmet Kara dedi ki...

57,

vize almanla çek cezası veya başka bir cezanın ilgisi olmaz. Konsolosluklar sabıka kaydı istemez.

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR,
YUKARDAKİ İNGİLİZCE VE TÜRKÇE METİNLERİ İLGİLİ ADRESLERE GÖNDERDİM.LÜTFEN BİRAZ DAHA GAYRET.RABBİM BU ÇALIŞMALARI ELBETTE BOŞA ÇIKARMAYACAKTIR.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.
ERCAN ERMİŞ

Anonim dedi ki...

her gün intihar düşünmekten,depresyona girdim.ruh halini iyileştirmek için neler yapılabilir.hayata bağlanabilmek ,güçlü olabilmek içinde tavsiyelerde bulunun lütfen.

JENARDİ dedi ki...

61 de yazan arkadaşım adalet bakanlığına ,ceza işleri genel müdürlüğüne ve akpli tüm vekillerin cep telefonlarına durmunu anlatan faxlar mailler msjlar göndermelisin

hem böylelikle kendin için birşeyler yağmış olursun hemde o dediğin zayıfların düşüncesi olan 'intiharı' unutmuş olursun

Anonim dedi ki...

61 de yazan arkadaş yazdıklarının ciddi olduğu kanaatiyle yazıyorum.Keşke yüzyüze konuşmak imkanı olsaydı.Ama nacizane tavsiyem bu bağlamda tıbbi yardım almandır.İhmal etme mutlaka doktora git,tedavini yapacaktır.Nasıl bir araç bozulduğunda tamir edildikten sonra yoluna devam edebiliyorsa,insanda aynı.İntihar etmen senin için en kolay yol olabilir,sana göre doğrusu da bu olabilir.Bir de etrafındakilerle konuşmaktan çekinme.
Nazım Hikmet cezaevindeyken yazdığı şiirde;
"Mesela 70 inde bile zeytin dikeceksin.
Hem de çocuklara falan kalır diye değil,
Ölümden korktuğun halde ölüme inanmadığın
için"
diyor.
Unutma ki hayatta aslolan zoru başarmaktır.

Mehmet Kara dedi ki...

61,

yaşananlar insan psikolojisi için pekte sağlıklı bir ortan değil. Çevremdede bu sendromda insanlarla karşılaştım. Buradaki arkadaşların birçoğuda senin yaşadığın gitgelleri yaşamıştır inan.

Birşey yapamamak, dıiarı bile çıkamamak, kendini birişe yaramaz hissetmek, çevrenin artık senden kaçar olması ve yalnızlık. Aileye karşı mahcubiyet...... bunlar insanı bunalıma iter. doğrudur ve kolay değildir.

Öncelikle imkanın var ise psikolojik destek almalısın.... Bunun dışında; zamanının belli bölümleri için kendine hedef ve uğraşlar belirleyerek günlerin belli bir bölümünü doldurursan bunun faydasını göreceğine inanıyorum. belli günlerde yürüyüş yap, balığa çık... bunlar örnek.... kısacası zevk alabileceğin hobilerin ve uğraşların olsun,

Emre nin dediği gibi Adalet bakanı ve iktidar milletvekillerini, adalett komisyonu üyelerini hedef seçerek mail atman, fax çekmen, imkanın varsa telefon açıp konuşman seni hem deşarj edecektir hemde durumuna ve hepimize faydası olacaktır kanaatindeyim.

Ölümü düşünme çünkü, Bu devletin uygulamaları yüzünden intihar eden, ölen, çok daha önemli insanlar bile haber bültenlerinde maksimum 1 dk. yer alıyor 2 günde artık hatırlanmıyor. O nedenle bizim gibilerin ölümü haber değeride taşımaz..

Aa dedi ki...

http://haber.mynet.com/detay/yasam/teslim-olan-pkk-uyesi-serbest-birakildi/500478
Teslim olan pkk üyesi serbest bırakıldı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı
Güncelleme:15 Mart 2010 17:02
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılan terör örgütü üyesi D.B., "Yaptığımın yanlış olduğunu anladım ve teslim oldum, pişmanım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan Van'ın Gevaş ilçesi nüfusuna kayıtlı D.B. (27), bugün adliyeye sevk edildi. Etkin Pişmanlık Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakılan D.B., örgütün dağ kadrosunda bulunan birçok kişinin teslim olmak istediğini söyledi. D.B., "Teslim olmak isteyenler öldürülmekten ve işkence görmekten korkuyorlar. Ben yaptığımın yanlış olduğunu anladım ve teslim oldum, pişmanım" dedi.

Mehmet Kara dedi ki...

Aa,

o yine pişmanım demiş de serbest bırakılmış pişman değilim biz apo nun çağrısına uydukta geldik diyenlerde serbest bırakılmadımı bu memlekette....

Hukukmuş hukuk bizi yönetenlerin işine nasıl geliyorsa öyle hukuk işte.... devlet hukuka arkadan dolanınca eline fırsat geçenler neler yapmaz.... gerisini sen düşün...

Anonim dedi ki...

61 de yazan arkadaşa ya neden öyle kötü şeyler düşüşünüyorsun hepimiz aynı sıkıntıları yaşıyoruz ama intar ederek herşey düzelmeyecek o yüzden sabırlı ol allah büyük inşallah hepimiz için hayırlısı olur boş ver o tür düşünceleri sağlığın iyi olsun gerisi herşey zaman içerisinde düzelir dilerim allahtan bu çıkan yasayı kim hazırladıysa aynı şeyler onlarında başına gelir yaşadıklarımız o zaman anlarlar inşallah en kısa zamanda bu yanlışı düzeltirler benimde ailem dağıldı çocuklarım perişan oldu 90 yakın yanımda insan çalışıyordu vergimi verdim çeklerimi zamanında ödedim herşeyim düzenliydi ama malesef işlerim bozulunca bir anda dünyam yıkıldı en büyük darbeyide devlettten yedim başka ülkelerde zor durumda olan insanlara devlet sahip çıkar bizdede atıyor hapse bu nasıl adalet bu nasıl devlet onuda anlamış değilim bütün yasalar para babalarına göre yapılıyor garibanı düşünen yok

Anonim dedi ki...

61'deki arkadaş

sakın haaa. bizim birbirimize ihtiyacımız var.
bak tekelcilere, tarişcilere. hergün BİRLİKTE mücadele... başka yolu yok....

bu arada, bence tüm bloglarda birleşmeli...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bir nisan tarihi uzayacakmı bir duyumu olan varmı

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar ne vekalet leri kullanarak yeniden yargılanma nede taahüt varebiliyorum avukatlarım eski artık konuşmak bile istemiyorlar benimle şirkette hissem olmadan dışarıdan atama müdür idim çeklerden ceza aldım maliye de üsüne ssk da eklenip tefecilerden 4 yıldır kaçak yaşıyorum elimde bir şey yok sadece köyevinde akraba yanındayım ben ne yapabilirim posta ile gerçek adresimi vermeden asliye ceza mahkemelerine uyarlama dilekçesi göndersem olurmu?

ANTALYALI

Anonim dedi ki...

Sayın 39 irtibata geçerseniz dosya bilgilerinizi ulaştıralım size.
Av. Neslihan BENLİER

Mehmet Kara dedi ki...

Antalyalı,

Dışarıdan atanan müdürlerle ,lgili artık berat kararı veriliyor. Ama süreç açısından bence profösyonel destek almanda fayda var. Kaç dosyan var, durumun nedir bilmiyorum ama bence imkanlarını zorlamaya çalış. Bildiğim kadarıyla sitede iletişim adresleri verilen avukatlardan sibel hanım. bazı arkadaşların dosyalarını almış ve Antalyaya gidip geliyor, bir görüşmende fayda var. Çünkü senin daavaların beraatinle sonuçlanır.

Anonim dedi ki...

M.K. benim durumum da kötü olan hem imkanlarımın kısıtlı olması hemde 14 kadar olan dosyamın olması benim aldığım ve siteden izlediğim kadarıyla beraat oluyormuş ama ben köyden de dışarı çıkmıyom
noterden vekalet verilecek olursa da yakalanılıyormuş?


ANTALYALI

Anonim dedi ki...

71 hiç korkma yakalansan bile ikigün yatarsın çık erkek gibi git notere ver vekaleti uncu28

Anonim dedi ki...

ptt dev e devlet şifresi alın hepsi gözüküyor

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar merhaba,

bugün uyap portalından kendi dosyalarıma baktım (yargıtaydaki)10 ceza dairesine 16.02.2010 da ve 23 02.2010 de 2 dosyam gitmiş bu dosyaları bundan sonra nasıl takip edebilirim,bilen arkadaşlar yanıtlarsa çok sevinirim....

Anonim dedi ki...

61 DE YAZAN ARKADAŞIM,
Bak bir kere burada yalnız olmadığını görmelisin.Bu olay ne sadece senin başına geldi,ne de bundan sonra bu olaylar bitecek.Dünyanın her devrinde işini,gücünü kaybeden insanlar olagelmiştir.Sen ne ilksin,ne de son olacaksın.Ben kendi şahsıma söyleyim,çok zor günler geçirdim.Şu anda da hala o zor günleri yaşamaktayım.Evet zillet kötü birşey.Hele Allah kimseyi gördüğünden geri bırakmasın.Ama hayrın nerde olduğunu bilemeyiz kardeşim.Allah yüce kitabında'' Biz sizleri mallarınızla ve evlatlarınızla imtihan ederiz'' diyor.Ben şimdi şuna dua ediyorum ki ,Allahım hele ki bizi çoluk çocuğumuzun veya kendimizin canı ve sağlığıyla imtihan etmemiş.Tasalanma veya hiç üzülme diyemem.Bu mümkün değil.Ama şuna emin ol ki,geçmeyen gün kalmıyor.Ben iyi günlerin tekrar geleceğine inanıyorum.Allah yine Kur'nında diyor ki,''Biz kimseye taşımayacağından fazlasını yüklemeyiz.'' Ve yine buyuruyor ki,''Her zorluğun arkası mutlaka kolaylıktır.''
Amentüye inanıyoruz değil mi?.O halde hayrın ve şerrin ondan geldiğine inanacağız.Hem bizim şer gibi gördüğümüz şeyler belkki hakkımızda hayırlıdır.Nereden bilebiliriz ki?.
Benim de etrafımda kimse kalmadı.Ama inanıyorum Rabbim benimle beraberdir.Sen de öyle yap.Kalk şimdi bir abdest al.Ve iki rekat namaz kıl.Dua et.Rabbim seni duyacak ve karşılık verecektir.Ben de kendi adıma senin için dua edeceğim.Hiç tasalanma ve kaygılanma .Bugünler de geçecek.Unutma yalnız değilsin.
Bak karanlığın ardından güneş hergün doğuyor.
Seni kucaklıyor ve öpüyorum.
ERCAN ERMİŞ

Şükrü dedi ki...

Sayın Myway ve Cüneyt beyler;

Bana vekaleten imzaladığım çeklerle ilgili mahkumiyet kararları geldi. Bunları temyiz edeyim mi yoksa yeniden yargılalamı isteyeyim.

Ayrıca sizde vekaleten çek imzalayan için Örnek temyiz dilekçesi var mı ?

Teşekkürler..

Şükrü

Anonim dedi ki...

arkadaşlar,
76 ya cevap lütfen.....

Anonim dedi ki...

vadesinden önce yazılan kesinleşmiş çekimiz için bakırköy 5. ağır ceza mahkemesinden verilen red kararı: "çekin keşide tarihinden önce ibrazı durumunda karşılığının bulunmaması halinde aleyhte hukuki işlem yapılmasını önlemek amacına yönelik olan düzenlemenin borçlunun keşide tarihine kadar çek miktarını temin etme hakkının korunması gerektiği, itiraza konu davada ise muterizin borcunu yargılama sürecinde de ödememiş olması nedeniyle yasal düzenlemenin amacını aşacak şekilde lehinde değerlendirilmesini talep edemeyeceği kanaati ile itirazın reddine..." mecburen taahhütname vereceğiz ama nasıl bir karar bu? TCK'nın lehe kanun hükmü açık değil mi, "amacını aşacak şekilde" ne demek! kanun yararına bozmaya gidelim diyoruz ama bir faydası olacağını düşünmüyorum...

Şükrü dedi ki...

Sayın M.K.

78 deki soruma sizden bir yanıt alabilir miyim.

Anonim dedi ki...

NASLİHAN HANIM SİZE MAİL ATTIM KISA ZAMNDA CEVABINIZI BEKLIYORUM TABİKİ MUMKUN OLURSA YARDIMINIZDAN DOLAYI TEŞŞEKURLERIMI SİMDİDEN SUNUYORUM..(A.Y)

myway dedi ki...

sn şükrü

anladığım kadarıyla karar yeni çıkmış ve temyize göndermelisin...sonuçta 1 hafta süresi var temyiz için...hemen temyize gönder yargıtay vekaleten imza olduğundan bozacaktır...

sonuç beraat olur...

my way

Anonim dedi ki...

her yeni güne belki bir ihtimal varmıdır diye uyanıyoruz bıktık artık herkes o kadar uğraşıyor faks telefon vs bu kadarmı duyuyorlar sesimizi vallahi dünkü arkadaşa katılmamak elde değil herkesin aklından geçmiştir intihar etmek bıktık ne yapalım benim oğlum olmasıydı bende etmeyi bende çok düşündüm yazıktır ayıptır yaaa günahtır yaa bu toplantıdan'da bi şey çıkmayacak ne ab'si biz kim ab kim

Anonim dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.
zeynep aslı dedi ki...

sayın ocean blue

lütfen bu kadar ümitsiz olmayın..çektiğimiz faxlar,mailler,mesajlar inanın sesimizi duyuruyor...biz yılmayıp mücadeleye devam ettiğimiz sürece maruz kaldığımız bu haksızlıklar bir gün çözüm bulacak...toplantıdan birşey çıkmayacak ,ab kim biz kim diyorsunuz ama...
''konuyu Türk makamlarının dikkatine getirmek için elimizden geleni yapmaya niyetliyiz.''..bu cümle ab delegasyonundan yetkili bir kişi tarafından yollanan bir mailden alıntıdır..bizim çektğimiz faxların ve maillerin bir sonucudur bu..

ne yazıkki bizim ülkemizde haksızlıkların son bulması için çok bedeller ödeyip,çok çaba sarf etmemiz gerekiyor..

yine de,herşeye rağmen yılmadan devam diyorum ben..

zeynep aslı-izmir

Anonim dedi ki...

arkadaşlar cumhurbaşkanı abdullah güle mektup yazalım edebiyatı iyi birisi yazsın yollasın yada bana gönderin ben göndereyim teröristi affetti bizide affeder heralde

OCEON BLUE dedi ki...

haklısın zeynep abla ama hergün ne zaman yakalanac... haklısın zeynep abla ama hergün ne zaman yakalanacağız korkusu canımıza tak ettirdi gerçekten yoruldum gülmeyi unuttum girdim çıktım ya o deliğe ne olduğunu bılıyorum allah bırdaha gostermesın.iflas ettik diye böylemi olur yaaa ne saçma bi mantık anlatamadık gitti bu olayı bir türlü yada anladılar işine gelmiyor .....

Anonim dedi ki...

elimde firma ile yaptığım sözleşme var bu çekler alınacak mallar karşılığı verilmiştir diye firma batıp gidiyor iflas ediyor ben malları alamıyorum çekler yazılıyor.hacizler başlıyor daha birde yurt dışına ağır bedeller ödüyorum benim suçum ney saygıdeğer sibel hanım benim için yokmu bir yol biri yardımcı olsun yaaa bugun deli oldum olacağım

Anonim dedi ki...

selam arkadaşlar
yorumları okudum herzamanki gibi yine bir şey olmadığını gördüm ama sizlere en azından bir selam vermek istedim.
hepimize sabırlar diliyorum kolay gelsin

Anonim dedi ki...

saygıdeğer avukat hanım yokmu benim için bir kurtuluş yolu elimde sözleşmem vat kaşeli imzalı antetli kağıtlarına bu ne saçma iş beee

Anonim dedi ki...

sayın Oceon Blue,

Bende aynı senin durumundayım mal almak için bir sözleşme karşılığı vediğim çeklerim bankalarda ve faktoringlerde çıktı(mal ortada yok)ve 2006 sonunda 14 çekim yazıldı icra ve dolayısıyla benimde malları vermekle yükümlü olduğum insanlara karşıda sorumluluğum vardı.....vs yani kısaca yapacak tek şey var artık bu pis çek yasasından kurtulmak onun içinde ilgili yerlere yazarak derdimizi anlatmamız gerekir,ve bu siteden ayrılmamak..herkes aynı bir şekilde aynı durumda....

zeynep aslı dedi ki...

SAYIN 90

Sadece yorumları okuyarak birşey olmayacağı kesin...Herkes elini taşın altına koyup çaba sarfederse bugüne kadar olan pek çok şey gibi , bundan sonrada olmaya devam edecektir..

zeynep aslı-izmir

Anonim dedi ki...

80 de yazan arkadaş bu kararı veren mahkemeyi adalet bakanlığına şikatet etmeni öneririm.avukatın yoksa mah.istanbulda olduğu için av.sibel hanımı öneririm.iletişim bilgileri site girişi sağ tarafında var.

Anonim dedi ki...

birazcık gülün bari anasayfadaki öğrencilerin komik sınav cevapları videosu izleyin komik belki biraz kafanız dağılır

http://www.timsah.com/

Anonim dedi ki...

SAYGIDEĞER AVUKATIMIZ SİBEL HANIM SÖZLEŞME YAPILARAK VERİLEN ÇEKLERE YAPILACAK HİÇ BİRŞEY YOKMU BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİZ

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bende bu çekten muzdaribim bizler iflas ettik diye hapishanelerdemi çürüyeceğiz vergi verirken yanımızda insanları çalıştırırken iyiyidik nasıl düştükse akp bizi hapse gönderiyor.çekte hapis cezasını içime sindiremiyorum.geceleri uyuyamıyorum ama bizlerde sahipsiz değiliz bizede sahip çıkan birileri çıkar elbet. hakan

Anonim dedi ki...

'düşenin dostu olmaz'sözü büyük söz.bizler düştük bizimde alacaklarımız vardı ama bunların çoğusu senetti ve açık hesaptı alacağımızı alamadık.şimdi akp bizi hapise gönderiyor son darbede akp den

Anonim dedi ki...

arkadaşlar hergün tüm yorumları okuyorum, ümidimizi bağladığımız şu toplantıdan da birşeyler çıkmazsa tutunacak birşeyimiz kalmayacak,onu anladım. Avukatlar,temyizler,mahkemeler,vekaletler falan filan herkes çırpınıyoo,ama bi işeyaramıyor.
bilmiyorum farkındamısınız ama çoğumuzun bunları takip edecek imkanı ne de gücü var. çoğumuz gizli yaşıyoruz.ve gizli yaşamayanların bizim durumumuzu anlamaya imkanı yok. onları suçlamıyorum ama bırakın artık şu işinizi takip edin laflarını edemiyoruz işte imkan yok, sokağa bile çıkamazken, barınacak bir yer bulamazken, siz neden bahsediyorsunuz böyle.bi cendereye sıkıştık çıkamıyoruz, tamam intihar etmeyelim,öyle şeyleri aklımızdan geçirmeyelim peki ne yapıcaz?...
Tek ümidim yaradandan o kadar...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar hukukta bir suçun oluşması için kast aranır ise senet ve krediler vs.bunlardada vade bellidir vadesi geldiğinde ödenmesi gerekir.ödenmese buradada kast oluşmuş olur.sadece çekte mi kast oluşuyor.o zaman senet ve kredilerede hapislik çıksın anayasa mahkemesi çekte hapisliği allahın izniyle kaldıracaktır.emin olun

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

oceon blue


sözleşme yapılarak verilen ceklerde alacak takibi açısından önem arzeden bir usul sözkonusudur ancak karsılıksız cek acısından herhangi bir önem arzetmez ... yada alacak takibinden aldıgınız parayla adli para cezanızı kapatmaya yarayabilir belki o da hemen alırsanız işte.. sistem çökmüş halde arkadaslar

Aa dedi ki...

Sy.Oceanblue,şuna inan sorunlarımız aynı birer bir.Hepimiz isyan halindeyiz.Yalnız sen bu gün isyanını siteye döktürüyorsun.Okudukça al işte bizden biri daha diyorum.NEdir başımıza gelen bu felaket,haklısın ne yazsan sonuna kadar.Tüm yazdıklarına katılıyorum.Almadığın malının bedeli isteniyor,bende aynı durumdayım.Gelde anlat bunu memlekette adalet mi var.Mal karşılığı bayiye çekimi vermişim,bayi batmış ana firmaya borçlu benim çekler kalmış orda eee hadi sen öde.Bayi diyor vermedim malını adamın,bana ne diyor üretici kanun böyle.Ben bu adaletsiz kanunu yapanında da bunun adına kanun diyenindeeeeee.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar bir banka tarafından bugün haciz için geldiler bankadan rotatif kredi kullanmıştım ve teminata müşteri çekleri koymuştum müşteri çekleri karşılıksız çıktı ben battım müşteri çeklerini banka 6 aylık süresinde hiç birini işleme koymamış ve direkt olarak bana geldi.Ben ödeyebilsem bile bu kredi borcu 28 bin ytl ama teminatdaki çekler 65 bin tl bu durumda ben ne yapabilirim lütfen cevap verirmisniz banka bu çekleri işleme koymamakla yasal süreci kaçırmama neden olmuştur saygılar

Anonim dedi ki...

SLM.ARK AKBANKTAN ÇEK KULLANMIŞTIM ÇEKLER YAZILIDI.BANKA BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ BUNDAN BİRSEY ÇIKARMI .BİR ARKADAŞ CEVAP VERİRSE MENMUN OLURUM

Anonim dedi ki...

DENİZBANK DAN ÇEK KULLANMIŞTIM BANA DAVA AÇMIŞ 2009 UN 9.AYINDA DAVA GÖRÜLMÜŞ VE GEREKÇELİ KARAR YAZILDI DİYOR AMA UYAP DAN BAKINCA AYNI DAVA 4.AYI 28 2010 DA GÖZÜKÜYOR BU NEDİR LÜTFEN YARDIMCI OLURMUSUNUZ

Anonim dedi ki...

ÖDEYEMEDİĞİM BİR ÇEKTEN DOLAYI 3.KİŞİLERDEN OLAN ALACAKLARIMA TEMLİK KONULDU VE BU YÜZDEN SIKINTIYA GİRDİM.YENİ ÇEK KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTNAME VERSEM BU TEMLİK TAAHHÜT ETTİĞİM SÜRE İÇİNDE KALDIRILIR MI? TAKİP EDEN İCRA DOSYALARI DONDURULUR MU? TEŞEKKÜRLER.

Anonim dedi ki...

sayın av.sibel hanım kafam darmadağın yani hiçbir işe yaramıyor değilmi yaptığımız szleşme ben hukuki terimlerden fazla anlamıyorumda ilginizede teşekkür ederim

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; herkese hayırlı akşamlar. Biliyorsunuz genelde gece derslerine katılırdım ama; evdeki bilgisayarda, oğlumun müzik yapım işleriyle ilgili sürekli işi olduğundan, işten çıkar çıkmaz bir internet cafe'ye uğrayarak, sitemizi takip etmeye çalışmaktayım. Değerli OCEON BLUE ve 61'de yazan; adsız arkadaşım, biliyorum zor günlerden geçiyorsunuz, biliyorum zor günlerden geçiyoruz, şu anda geçirmekte olduğunuz bunalımların çok daha fazlasını, geçmiş günlerde bende yaşadım. Fırtına durulmamakla birlikte, hiç değilse nispeten hızını kesti. Ama unutmayınki; yaklaşık 15 aydır hep birlikte, olmayan maddi gücümüze, tükenmekte olan sabrımıza rağmen,(Karşımızda; madden çok güçlüler olmasına rağmen.) yinede; bu kadar çok çalışmamızın karşılığı olmamakla birlikte, çok ufakta olsa kazanımlar elde etmedikmi? Lütfen ama lütfen; kendi kendinizi bırakmayınız ve O Yüceler Yücesinden sabır dileyiniz. Mutlak ve mutlak; bu dünyada canınızdan çok sevdiğiniz biri vardır, kendiniz için değilsede; onlar için mücadele ve yaşama azmini seçin. Benim; şimdilerde, cennet katlarına gönderdiğim eşimin yerine, çocuklarıma çeyrek annelik yapmaya uğraştığım gibi, eskisi kadar olmasada; torunlarımla ilgilenmeye çalıştığım gibi. Şu dünyanın tüm olumsuzluklarına rağmen, sorunlarla birlikte yaşamımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Biz bu haklı davamızda; yananlar listesindeyiz ama, mücadele; azim ve çalışmakla hiç değilse başarabilirisek, gelecek kuşaklar bizim mücadelemiz sonucu; bizim çektiklerimizi çekmiyeceklerdir. Değerli arkadaşlar; biraz daha katılımcı olalım, buralara kadar gelmişken, haklı davamızın peşini bırakmayalım. Unutmayınki; son zamanlarda, bizimle olan ve haklı davamıza destek veren, pırıl pırıl Avukat arkadaşlarımızda var. Avukat; Sibel Sevinç, Avukat; Neslihan Benlier Hanımlar ve diğer Değerli Avukat arkadaşlarımız gibi. Akşam akşam başkaca ne demeliyim? bilemiyorum. Tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma, sevgi; saygı ve hürmetlerimle.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR İNTİHARLAR DUYUYORUM LUTFEN MUCADELEYE DEVAM BIZLER YILLARCA VERGISINI VERMİŞ YANINDA SİGORTALI İŞÇİ ÇALIŞTIRMIŞ İŞVERENLERIZ UNUTMAYINKİ BU ULKEDE ÇOK EMEKLERIMIZ VAR INADINADA SOLUYORUM BIZLERI BU DURUMA DUŞUREN DEVLET YONETICILERI UTANSIN.ŞUNU SOLUYORUM DEVLET BIR GUN ANLAYACAK AMA BIZLERDE O GUN BURADA OLMUYCAZ BIZ KATIL DEGILIZ MADURUZ ANLAYIN ARTIK SAYIN DEVLET YONETICILERI ..YAKINDIR BU HAPİS CEZASI KALKACAK ARKADSLAR HATTA GENEL AF VERIRLERSE ŞAŞMAYIN...

Anonim dedi ki...

109 arkadaşa katılıyorum. bu işin sonu af. Bu kadar insanın sesini duyuyorlardır muhakkak. şimdilik süründürüyorlar ama benim şahsi düşüncem kimseyi küstürmeden nasıl affederiz düşüncelerindeler. Bu son çıkan kanun bunu gösteriyor.Ne alacaklı nede borçlu memnun. Az kaldı mücadeleye devam. Bundan sonra kimse kolay kolay yatmaz. Umut dolu özgür ve mutlu yarınlar. A.D.

Mehmet Kara dedi ki...

Şükrü Kardeşim,

hemen temyize gönder. çünkü 3167 ye göre ceza alıyordun zaten ama 5941 sayılı yasa vekaleten imza atanlara cezai sorumluluk yükleniyor. Yargıtayda bozulacak ve beratinle sonuçlanacaktır. temyiz süresini geçirme


Antalyalı,

noterde herhangi bir sorun olmaz. rahatlıkla gidip vekalet verebilirsin. Noterde GBT yapılmıyor. için rahat olsun.

saygılar

Mehmet Kara dedi ki...

Oceon Blue,

ceza davasına bir önlem olmamakla birlikte menfi tesbit davası açman halinde eğer sözleşmeye göre malı almadınsa yani borcun yoksa en azından icra haciz gibi olaylardan kurtulursun. Ben avukat değilim daha detayını bilmem ama menfi tesbit davasını kazanırda bu çeklerin karşılığında herhangi bir borcun olmadığı kararını aldırısan çeklerin iptali ve tatafına iadesi şeklinde açılacak bir davada durum nereye gider bunu ancak avukat arkadaşlar cevaplayabilir

saygılar

Murat YALÇIN dedi ki...

Değerli Yargıçlarımız!
Değerli Savcılarımız!
Değerli Avukatlarımız!

Hâsılı;

Değerli HUKUK ADAMLARI, HUKUK BİLGİNLERİMİZ…

Bizleri duyuyor musunuz?

Yeter, DUYUN ARTIK!!!

Bizler de;
• (Sizler gibi) NAMUSLU BİRER VATANDAŞ iken;
• Şimdi yıkılmış, kaybetmiş İŞADAMLARIYIZ…
• KAHRIMIZ çok büyük, DRAMIMIZ çok büyük…
• DERDİMİZ dağlar gibi…
• Dün, YAŞAMIN TAM İÇİNDEYDİK; üretmek için… Ailemize, topluma faydalı olmak için… Durup dinlenemeden, sağlığımızı bile takip edemeden, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK hep…
• Büyük gemilerin ve yatların demirlediği korunaklı limanlarımız hiç olmadı, deniz fenerini göremeden, bu Ülkenin yüksek dalgalı-fırtınalı kara sularında boğuşurken battı mütevazı ekmek teknelerimiz…
• Bugün, bu yüzden UÇURUMUN kenarındayız, KAYIP GİTMEK ÜZEREYİZ HAYATTAN…

Saygıdeğer HAKİM BEYLER,

BİLİR, ANLAR MISINIZ?
En çok hangisi KOYAR bizim gibi bir İNSANA?

• Bir alacaklının (ya tüm borcunu ödersin, ya da İMHA OLURSUN zalimliği ile) bütün uzlaşma ve ödeme planı seçeneklerimize hayır deyip te, İcra marifetiyle buhar kazanını söküp alması ve bir daha geri döndürülemez şekilde fabrikamızın üretiminin durdurulması ve kapattırılması mı?
• 54 yaşına kadar cemiyette çok muteber bir insan iken, zerre kadar yasal ve ahlaki bir yanlışın içinde olmamış iken, “gök kubbe başınıza çöküp” ana baba evi ile başını soktuğun tek evin dahil maddi manevi her şeyinin ve bunca yıllık emeğinin TARÜMAR olması mı?
• Gözlerimizde yaş, yüreğimizde hüzün dolu olarak 70-80 çalışanımızın BABALARI gibi size sarılıp VEDALAŞMALARI MI?
• Eşinizin GURURU, çocuklarınızın KAHRAMANI iken, şimdi onların da sizin gibi çevrelerinde İFLAS ETMİŞ, BATMIŞ bir kimsenin eşi ve çocukları olarak onların da KAYBETMİŞ görülmeleri mi?
• Konu komşunuzun gözü önünde evinize gelen İCRA ile 20 yıl önce aldığınız sıradan ev eşyalarınızın haczedilmesi mi? Hangisi?...

YOKSA; günün ışımasını, güneşin doğmasını kabusunuz haline getiren bütün bu ağır hüzün ve çöküntümüzün üzerine;

• Biz küçük işletmelerin, ağır ve vahşi ekonomik şartlara karşı direnmeye kanı, canı, nefesi yetmediği için DİZ ÇÖKÜP, TESLİM OLMALARI yetmeyip te...
• KABİLE ve AŞİRET GELENEĞİNDEN kalma bir KABALIKLA ‘BORÇLUYU KÖLE VE ESİR EDİNME’ vahşiliğiyle,
• Huzuruna çıkarıldığımız; “Her şeyden önce İNSAN ONUR ve HAYSİYETİNİN korunması ve ADALETİN tecellisi ENDİŞESİNİ taşıyan” siz değerli HÂKİMLER HEYETİNİN değil de;
• Sanki EKONOMİ, TİCARET ve KAZANÇ kaygısı içinde olan FİNANS ve EKONOMİ kurmaylarının huzuruna çıkarılmışız gibi;
• Sadece borçlu olmaktan; Evet, kullanımı “HAYATIN DOĞAL AKIŞINA” uygun olarak KAMBİYO SENEDİ biçimine dönüşmüş (Vadeli) ÇEK BORCUNDAN dolayı; (1 gün bile katlanılmaz ve razı olunamaz bu küçültücü zulüm üstelik tam 5 yıl…)
• Hapisle Cezalandırılmak, ZİNDANA ATILMAK MI?

Söyleyin bunların hangisi BİR İNSAN için daha fazla CAN YAKICI OLABİLİR?

Oysa; İNSANIN en değerli varlık ve birey olarak ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ortaya koyan çağdaş hukukun tarihsel gelişiminde herkesten çok sizlerin emeği var..

• Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerini,
• Modern ve Medeni Toplumları,
• İleri Demokratik Devletleri,
• Uluslar Arası Hukuk İlkelerini,
• Evrensel İnsan Hakları Bildirgesini,

Sizler ürettiniz, sizler sağladınız…


Değerli HUKUK BİLGİNLERİ
Değerli YARGIÇLAR

Sizler izin vermedikçe bir ülkede hiçbir zulüm ve haksızlık olmaz…

Kanunları yapan politikacılardır lakin HUKUKU-ADALETİ sizler uygularsınız…

Sizlerin HUKUKU GÖZETMENİZ halinde bu Ülkede HUKUKA AYKIRI ve ÇAĞDIŞI hiçbir KANUN ve UYGULAMANIN olması, olabilmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR…

Zira SİZLERİN, TEMEL İNSAN HAK ve ÖZGÜRLÜKLERİNE, İNSAN GURUR ve ONURUNA uygun düşen YORUMLARINIZ sayesinde, meri bile olsalar çağdışı YASALARIN uygulanabilmesi, zulmün ve ZALİMLERİN payidar olması mümkün olamaz..

İnanıyoruz...
Feryadımızı, çığlığımızı işitecek,
Bizleri DUYACAKSINIZ…

Ve biliyoruz..
HUKUK ADAMLARI,
SİZLER VARSINIZ…

Murat YALÇIN

Not: Yukarıdaki yazıyı yargı mensuplarına ve TV, Gazete mensuplarına mail attım

JENARDİ dedi ki...

DİKKAT DİKKAT DİKKAT. ADLİYELERDE GBT SORGULAMASI YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR..DİKKATLİ OLUNUZ


ARKADAŞLAR BİZİM BU İŞTEN KURTULMAMIZIN TEK ÇARESİ , SİZE SUNDUĞUMUZ EYLEMLERİ VE İŞLERİ YAPMANIZDIR..

ADALET BAKANLIĞINA,
ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNE,
CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE,
VE TÜM AKP MİLLETVEKİLLERİNE;

HERGÜN BİR FAX YADA MSJ GÖNDERSEK YETERLİDİR..HERGÜN DİŞİNİZİ SIKIP SADACE BİR FAX YADA MAİL.... TAHÜT VERDİK 365 GÜNÜMÜZ VAR. 365 FAX YADA MAİL EDER.HAYDİ ARKADAŞLAR SESİMİZİ GÜR ÇIKARMAMIZ GEREKLİ.YOKSA 1 YIL SONRA YİNE GİDECEĞİMİZ YER BELLİDİR.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar yarın ankara 15 asliye cezada 10455 tl çekten dolayı taahhüt vermeye gideceğim sorun çıkarmı yakalama felan istanbulda oturuyorum yarın ankarada işim var gitmişken vericem birde taahhüt verdikten sonra kaç gün sonra infazdan düşüyor
cevap verirseniz sevinirim

Şükrü dedi ki...

Dün Küçükçekmece Adliyesinde GBT sorgulaması yoktu.

Bütün adliyeler de mi başladı ?

JENARDİ dedi ki...

ADLİYE GİRİŞLERİNDEKİ GBT UYGULAMALARI TAHÜT VERECEK ARKADAŞLAR İÇİN SORUN YARATABİLİR.İŞİN EHLİNE DANIŞIN VE BENCE BU İŞİ AVUKATINIZA BIRAKIN.TAHÜT VERME VEKALETİ ÇOK BÜYÜK ÜCRETLERLE YAPILAN BİR İŞ DEĞİL..150-200 LİRA ARASINDA DEĞİŞEN MASRAF KARŞILIĞINDA BENCE AVUKATANIZA TAHÜTLERİ VERDİRMEK EN İYİSİ.

İSTANBULDA ARTIK YATAK ODALARIMIZDA GBT UYGULAMASI YAPILMAYA BAŞLANACAK. 750 BİN KİŞİ ARANMAKTAYMIŞ.MAHKEMELERE SAVUNMA YAPMAK İÇİN GELMEYEN SANIKLAR, YAKALAMA KARARLI ŞÜPHELİLER,ÇEK VE EKONOMİK SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER BU SAYININ YARISINDAN FAZLASINI OLUŞTURUYORMUŞ.. BAKIRKÖY İNFAZ SAVCISI İLE SOHBETİMİZDE SÖLEDİ BUNLARI..

Anonim dedi ki...

SN 115
ben bu gün ankara adliyesinde idim. ekstra bir şey yoktu ama malum anlık bu işler, birden ters gelişme olabilir. Keşke vekalet verdiğin birileri yapsa

Aa dedi ki...

113 de yazan sy.Yalçın,yazınız dokunaklı ve uğradığımız haksızlığı güzel bir uslupla dile getirmişsiniz.Bende gazete yazarlarına mail attım.Okuyacaklarmı bilmiyorum ama attım işte.Böyle güzel yazılarınızın devamını bekliyoruz.Saygı ve sevgilerimle.

Anonim dedi ki...

yolda yürüken etrafımızdaki 20 kişiden 1 ri aranıyor kısacası, traji-komik bir durum

Anonim dedi ki...

sayın emre bey bakırköy adliyesi vekaleten çeklerde ne yapıyor ceza veriyormu berattmı veriyor?

Aa dedi ki...

117 jenardi teşekkürler uyarın için.Fakat aranan 750 bin kişinin 700 bin çek suçlusudur eminim.Bu tarihi rekora imza atan akepe in eseribu.

Anonim dedi ki...

tşk ederim 119 bilgin için doğru söylüyosun

JENARDİ dedi ki...

ARKADAŞLAR, MAHKEMELER İLE ALAKALI HÜKÜM DURUMUNU SİTEMİZİN SAĞ TARAFINDAKİ ''MAHKEMELER'' BÖLÜMÜNDE BULABİLİRSİNİZ. SON GÜNCELLEMELERİ YAPTIM.

İSTANBUL SULTANAHMET ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR,

ŞİŞLİ ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR,

BAKIRKÖY ADLİYESİ 15-21-7 HARİÇ TÜM ASLİYE CEZALAR

EYÜP ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR

VADESİNDEN ÖNC İBRAZ EDİLEN ÇEKLERE BERAAT VERMEKTEDİR.

BUNLARIN HARİCİNDE VEKALETEN İMZAYA;

ŞİŞLİ ADLİYESİ TÜM ASLİYE CEZALAR

İSTANBUL ADLİYESİ 8 VE 11 ASLİYE CEZA HARİCİNDEKİ TÜM ASLİYE CEZALAR

BAKIRKÖY 15-21 HARİCİNDEKİ TÜM ASLİYE CEZALAR

BERAAT VERMEKTEDİRLER..

SON BİR NOT, ASLİYE CEZALARDA HALEN GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR VE DERDEST DOSYALAR İÇİN SAVUNMANIZ HAKİM KARŞISINDA ALINACAKTIR.HAKİMLER ARTIK BU UYGULAMAYA GEÇMİŞ DURUMDALAR. YANİ KARAR SANIĞIN YÜZÜNE OKUNACAK. EĞER MAHKEMEYE GİTMEZSENİZ, HAKKINIZDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAK. ESKİ KANUN GİBİ GIYABINIZDA YARGILANMAK YOK..TÜM ASLİYE CEZALARIN GÖRÜŞÜ BU YÖNDE VE UYGULANMAYA BAŞLANDI.

SON NOT: YUKARIDA SAYMIŞ OLDUĞUM MAHKEMELERİN BERAAT HÜKÜMLERİ DERDEST ( GÖRÜLMEKTE OLAN) DAVALAR İÇİN GEÇERLİDİR. DAHA ÖNCEKİ YILLARA AİT KESİNLEŞMİŞ CEZALARINIZ İÇİN UYARLAMA VE YENİDEN YARGILANMA TALEP ETMELİSİNİZ Kİ TAHÜT VERMEDEN HAKİMLER YENİDEN YARGILANMAYA SICAK BAKMIYORLAR..

JENARDİ dedi ki...

BU ARADA KARTAL ADLİYESİNDEN PİS KOKULAR GELMEKTEDİR.. BİR DEDİKODUYA GÖRE KARTAL BAŞSAVCISI, SÖZDE HAKİMLERİ MASADA TOPLAYIĞ ESKİ ÇEK KANUNUNDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE HÜKĞM VERMEYE DEVAM EDİLMESİNİ İSTEMİŞ. VE ERKEN İBRAZA CEZA VERİLEREK ,VEKALETEN İMZADA DA CEZADA ISRARCI OLUNMASINI İSTEMİŞ..BU BİR DUYUM ANCAK, KARTAL ADLİYESİNİN UYGULAMASI BELLİ.. KARTAL ADLİYESİNDE HİÇBRİ LEHE DURUM SÖKMÜYOR. VADESİNDEN ÖNCE ÇEKLERE CEZA YA DEVAM. YENİDEN YARGILANMA TALEPLERİNE RED.VELAKETEN İMZAYA DA CEZA VERİLMEYE DEVAM EDİLİYOR.

JENARDİ dedi ki...

DELİKANLI HAKİMLER VE ASLİYELER;

ŞİŞLİ 6. ASLİYE
BAKIRKÖY 9.ASLİYE CEZA
İSTANBUL 4 - 8- 10.ASLİYE CEZALAR
ŞİŞLİ 11.ASLİYE CEZA
KADIKÖY 5.ASLİYE CEZA
ÜSKÜDAR 2.ASLİYE CEZA
B.ÇEKMECE 3.ASLİYE CEZA

Anonim dedi ki...

sn jenardi
benim 14 dosyamda vekaleten çek. Şirket ortağı ve müdürü değilim. Dosyaların hepsi temyizde. ben ne yapmalıyım? dosyalar 2008 ve 2009

JENARDİ dedi ki...

127 DEKİ ARKADAŞIM YARGITAY TÜM DOSYALARI BOZUP YEREL MAHKEMELERE GERİ GÖNDERİYOR. BU İŞTEN ANLAYAN BİR AVUKAT ARKADAŞA YÖNELEBİLİRSİN.ÇÜNKÜ MAHKEMELERDE CİDDEN İŞLER KARIŞIK. BE TAHÜT VERMEK İÇİN MAHKEME MAHKEME SÜRÜNÜYORUM.KİMİSİ KABUL EDİYOR KİMİSİ HUZURUNDAN KOVUYOR..

SENİN DURUMUN ŞUANDA MAHKEMESİNE GÖRE DEĞİŞEN BİR KONU.AMA KISA ZAMANDA VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLER İLE VEKALETEN İMZA OLAYI SONLANMIŞ VE CEZALARIN TÜMÜ DÜŞMÜŞ OLACAKTIR.TABİ CEZALARIN DÜŞÜMÜNÜ SİZİN TALEP ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Aa dedi ki...

126 JENARDİ Delikanlı asliyeler yazın hem güzel hem içler acısı.Ya bir memlekette kanun neyse o uygulanır.hakim dediğin bu devletin memurudur,devlet kalıcı onlar zamanı gelince yolcudur.Hukuk devletininde hakimler yasaları uygular,delikanlı asliye cümlen çok doğru yerinde bir teşhis,senin yazın da öbür asliyelere kapak olsun ne diyim.İyice çıktı memleket raydan gülermisin ağlarmısın gidişata:)

Anonim dedi ki...

slm,arkadaşlar,ptt den e devlet şifresi alırken adres istiyorlarmı? benim kimlik no ile girdiklerinde adres bilgim çokmıyor ..çünkü kaydolmadım..e devlet şifresi alırken sorun yaşarmıyım? teşekkürler..

ezgi dedi ki...

yaptığımız ortaklık sonucu çok ciddi cirosu olan yıllardır güzel işler yaptğımız şirketimiz 2008 yılında battı.şirketin% 50 ortağı benim ve ortak olduğmuz kişi tarafından 6 ayda malesef güzelce dolandırıldık.şirketteki imza yetkisi ve şirket müdürü ben olmamama ragmen 4 5 tane çeke imza atmıştım.Çünkü ortağım dediğim kişi il dışındaydı ve işlerin yürümesi için onun bilgisiyle imza attım.ancak ortaklık fiili olarak bozulup şehri terkedip gttiklerinde benim imzam olan çeklerin hiçbirini ödenmemiş olduğunu savıclıkta ifade için çağırıldığımda öğrenmiş oldum.tabiki yetkisiz imzam olduğu içinde dolandırcıkla suçladım.Müşteki olan kişinin bir şekilde zararını karşıladım onlarda benden şikayetçi olmamasına ragmen ortak dediğim şahısın ifadesi çeke attığı imzalardan ne bilgim nede iznim vardır diye!! bunun üzerine bana devlet dava açtı hemde ne biliyrmusunuz RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK!! sorarım size hangi bir insan kendi şirketinin çekini çalıpta başkalarını kandırmaya çalışabilir ki zaten ödenmediği sürece benim de sorumlu tutulacağım bir çeki ben niye kendime zarar verecek şekilde düzenliyim ki? İlahi adaletin birgün doğruyu bulucağını inanıyorum.Fakat temmuz ayında olan bu resmi belgede sahtecilik suçundan neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum? fikri olan varsa paylaşırsnız çok sevinirim iyi geceler

Anonim dedi ki...

Ankara da vekaleten çeklere beraat veren asliye cezalar hangileri acaba bilgisi olan var mı?

sn Jenardi 127 deki soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

Benim çeklerim vekaleten ama inanın her yere fax ve mail atmaya devam ediyorum, bir kişye daha faydam dokunur mu diye?

Anonim dedi ki...

vekalete beraat ..ankara 24.acm.verdi..

Anonim dedi ki...

SN EZGİ

Ağır cezada yargılanacaksınız büyük ihtimalle. Bu tür davalarda hakimlerin yetkileri çok fazla. direk beraat verebilirler. yani çek kanunu gibi değil suç belli ceza belli. Çok iyi bir savunma hazırlamanız lazım. Bu olaydan şahsi bir menfaatinizin olmadığını hakime inandırmanız lazım. karar tamamen hakimlerin kişisel yorumlarına bağlı

ezgi dedi ki...

cvp için teşekkür ederim 134 fakat dava asliye cezada açıldı.suçu biliyorum artık öğrendim fakat cezayı bilmyorum sadece tahminlerim var nedir?

Anonim dedi ki...

Sn ezgi

Sn 134 de katılıyorum. Hemen moralınizi bozmayın. dolandırıcılık evrakta sahtecilik bir den çok unsurun bir araya gelmesi ile olacaktır. Çekler cari bir borç için verildi ise bunu mutlaka belgeleyin veya heyeten bunu talep edin. Sizin imzanızla ödenmiş başka çek var sa bunu da gündeme getirin. Hakimler kendi oluşan görüşleri ile karar verecektir. Bu çok önemli. Ceza alırsanız da temyiz hakkınız var. temyize iyi bir avukatla iyi bir savunma ile gidin.

Anonim dedi ki...

bu konu hakkında bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olur mu bir çek karnesi aldığım banka 2009 9.ayda dava açmış ve mahkemesi olmuş gerekçeli karar yazıldı diyor uyap dan bakınca orda da 4.ayın 28 .2010 da tekrar sulh cezada dava görünüyor bu nedemek

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR VEKALETEN ÇEKTEN BİR KAÇ YERDEN BERAAT ALDIM FAKAT BİR YERDEN ALAMADIM AĞIR CEZAYA İTİRAZ ETTİK ORDANDA ALAMADIK ŞİMDİ NE YAPABİLİRİM LÜTFEN BİLGİSİ OLAN VARMI.

Anonim dedi ki...

sn ezgi
ortağınzın yaptığı büyük bir ahlaksızlık. Çünkü lehinize şahitlik yapsa vekaleten karşılıksız çek cezası alırsınız o da yeni yasadan dolayı beraate dönecek. Bence tekrar bir konuşun ifadesini değiştirtmeye fina çalışın diyecem. Çünkü ortağa bir ceza zaten olmayacak. Resmen sizi hapse zorluyor akıl alır gibi değil.

benim benzer davam vardı. Ağır cezada yargılandım ama şirket sahibi lehime şahitlik yaptı ve ceza karşılıksız çek vermeye döndü.

sizin durumunuzda ceza olursa mutlaka hapis olacak ama inşallah hakim beraat verir

Anonim dedi ki...

sayın 138 ağır cezadan aldığınız kararda temyiz yolu açık mı değil mi?

Anonim dedi ki...

SAYIN 140 BİLMİYORUM AVUKATIM BU GÜN SÖYLEDİ TEMYİZ YOLU AÇIKSA YARGITAYAMI GİDER.

Anonim dedi ki...

sn 141

sorun burda zaten. Ağır cezanın itirazı reddetmesi halinde Yrgıtay yolu bildiğim kadarı ile kapalı. İnşallah yanılıyorum. Eğer yargıtaya giderse zaten bozulur ve geri gelir. Ama bu önemli bir konu ağır cezanın itirazı reddetmesi temyiz yolunu sanki kapatıyor. daha iyi bilen bir arkadaşımız umarım cevaplar.

Anonim dedi ki...

Herkese Merhaba,

Hakkımdaki ceza davası yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra 25.12.2009 da sonuçlandı.Fakat kaar tebliği elime geçmediği için maalesef temyiz süresini kaçırdım ve karar infaza verildi.Sizce şu anda yeniden yargılama dilekçesi mi vermeliyim yoksa taahütte mi bulunmalıyım?Çok az zaman kaldı, lütfen yardımcı olun...Teşekkürler.

Anonim dedi ki...

sevgili zeynep hanım
ben 90 da yazan.sadece yorumları okuduğumu nereden çıkardınız.elimden geleni yapmadığımdan nasıl emin olabildiniz onu merak ettim.gerekli yerlere faksları mailleri gönderdim.gönderdiğim mailleri gönderiliş tarihleri ile size sizede yollayabilirim.
90 daki yorumumda sadace hekeze bir selam vermekti niyetim.selamda ALLAH IN selamıdır ve bir şekilde alınır. ama yargısız insaf yapmadan önce tabiki.
yorumdaki amacım ortada herhangi bir gelişme olmamasına rağmen bir selam vermekti hepsi bu

Anonim dedi ki...

130 a cevap lütfen..çok önemli..

zeynep aslı dedi ki...

SAYIN 90

Mutlaka sizde elinizden geleni yapıyorsunuzdur..Ayrıca hiçbirimiz burada neler yaptığımızı yazzmak ispat etmek zorunda da değiliz..Yaptıklarımız ilk başta kendimiz,ailemiz ve hepimiz için..
Benim size sitemim belki de yanlış anlamamdan yada belkide sizin yazma tarzınızdan...Dünden beri intihar etmekten bahseden,ya da düşündüğünü söyleyen arkadaşlarımızı teselli etmeye çalışırken,
''yine her zamanki gibi birşey olmadığını gördüm demeniz''dendir.Dediğinize göre sizde dahil ,pek çoğumuz canla başla,elimizden geldiğince birşeyleri oldurmaya çalışıyorken böyle bir yorumu görmemdendir..Selamınıza diyecek bir sözüm olmadı,olamaz da zaten..

saygılar..

zeynep aslı-izmir

zeynep aslı dedi ki...

Sayın 130-145

E-şifre alırken sadece 1 ytl ve kimliğinizi veriyorsunuz...ve şifreyi aldığınıza dair bir imza atıyorsunuz..benden adres istemediler..

Unknown dedi ki...

ıyı geceler arkadslar yakın zamanda farkettım sıteyı bende ıhract yapıyodum yurt dısında son gonderdıgım urunlerın bedellerını sacma sapan sebeplerden dolayı gondermedıler reklamasyon faturası yok urunu gerı gonderme yok mumessıl fırmayla iş yapıyodum sımdı gucum yettınce ugrasmaya calısıyom tabı bu arada borcları odıyemedım çekler yazıldı en acısıda bınbır turlu zahmetle aldıgımız makınalar araclar vs ev esyasına kadar talan edıldı bıde ne oldgu belırsız tefecıler turemeye basladı kımsede etrafımda kalmadı en acısı arkads sandıgım ınsanlar bıle acaba bıseymı ıster dıye selam bıle vermıyolar bey dıye hıtap edılırken artık üşkaatçı dolandırıcı dıye anılmaya basldım sehır degıstırdım 2 yıl oluyo nerdeyse kendımı bır eve kapattım dısarı bıle cıkamıyorm kendıme guvenım kalmadı 61 de yazan arkadası cok ıyı anlıyom bunlarla sızı meskul etmek deıl amacım bu sıteyı gorunce sadece ben degılmısım dedım bırseyler olsun artık bıseylerıbasrmamız lazım bırlık olmamız lazım bıde benım durumumda olanlar nasıl iş buluyo yanı borc odenmez ama karın toklugu varmı fıkrı olan

Mehmet Kara dedi ki...

Sayın 90

sayın Zeynep Aslı Hn,

hepimiz zor durumdayız, hepimiz çok gerginiz. Bu sitede yanlış anlatma yada yanlış anlama nedeniyle o kadar çok polemik olduki artık kanıksadık. Lütfen hepimiz sakin olalım. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü sakin insanlar her zaman gergin insanlardan daha sağlıklı kararlar verir......
Arkadaşlar unutmayalımki hepimiz aynı gemideyiz ve bu yol bitene kadar bu gemiyi sağlıklı bir şekilde rotasında ilerletmeye ihtiyacımız var. Amacımız olan limana vardığımızda bunları görmeyiz duymayız bile.... Sadece cefalı bir sada kalır geride, bu mücadeleyi başlatanlara, bir teşekkür borcu kalır en azından, umarım biz başarırız ve kaç teşekkür olduğunu görüp evet işte bu deriz.... :)

saygılar herkese

Mehmet Kara dedi ki...

Arkadaşlar,

1. Noterde sıkıntı yok gidip rahat rahat vekalet verebilirsiniz

2. E şifre alırken ne adres nede başka birşey sormazlar sadece kimlik ve 1 Tl yeterlidir.

3. Cezası çıkmış ve kesinleşmiş arkadaşlar 1. Nisana az kaldı lütfen artık taaahhütlerinizi veriniz.

4. Adalet bakanı, meclis adalet komisyonu ve AKP milletvekillerini aramaya ve baskı kurmaya devam edelim. Unutmayalımki artık Türkiye seçim moduna girdi....

5. Lütfen bu sitenin adını ve amacını msn, yahoo, facebook, twitter vs. tüm mail gruplarınıza ve elinize geçen her mail adresine iltiniz çünkü bu dertten muzdarip ama hala bizden haberi olmayan insanlar olduğunu unutmayalım.

6. 1 Nisanda tahhüt süresinin bitmesinden itibaren bence yeni bir yol planı yapmak için beyin fırtınası yapalım, beyinleri kendi işlerini yönetip ayakta tutmaya yetmemiş bizlerin ortaya birşeyler çıkarabileceğini insanlara gösterelim.

7. En önemliside lütfen ve lütfen burada biz bize iken saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörüyü elden bırakmayalım. Çünkü unutmayınızki bizim bizden başka dostumuz yok. (en azından şimdilik)

saygılarımla

Şükrü dedi ki...

Sayın 143

Benimde 10 Ekim 2009 da sonuçlandı. Tebliğat daha yeni geldi.

Emin misin İnfaz a verildiğine.. İnfazdan sordun mu ? Mahkeme Kaleminden sor.. Durmunu anlat.. Belki daha temyiz süresi geçmemiştir.

OCEON BLUE dedi ki...

TÜRKİYEDE BU KADAR İŞSİZ ADAM VARKEN ERMENİLER ÜLKEMİZDE YILLARDIR KAÇAK OLARAK ÇALIŞIYORLARMIŞ BAŞBAKANDA BUNA GÖZ YUMUYORMUŞ BİLEREK.ŞİMDİ ERMENİ TASARISI OYLANINCA 100 BIN KAÇAĞI GÖNDERECEĞİM DİYOR EY RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI KENDİ HALKIN AÇKEN NASIL ÇALIŞTIRDIN YILLARDIR BU ETİK BİR DAVRANIŞMI.TOPRAKLAR SENİNMİ KANUNLARI NEDEN UYGULAMADINIZ BUNCA ZAMAN

Anonim dedi ki...

geçen hafta erken ibrazdan bakırköy adliyesinden beraat kararı aldım

ezgi dedi ki...

cevaplarınız için çok teşekkür ederim ama ortağım bunu asla yapmaz onun derdi bizi bitirdi daha da bitirmek lehime asla yapmaz yani ifadesinde zaten böyle bir yalan söyledi.Mahkemeye çıkıp asla kendi ifadesini değiştirmez.Ama dilerim çıkar ve o yalanını yüzüme baka baka söyler.İnsanlar nasıl bukadar kötü olabliyor ben anlmıyorum.Ben bu sene memuriyet sınavına giricem.Ama bu dava yüzünden onun yüzünden memur bile olamıycam değil mi? ispatlayabileciğim daha önce ödenmiş çeklerim ve onların kendi diğer çeklerine bile 711 yapmışlar.Asıl dolandırıcı bunlar işte bunu ispatlayabilirim.ve ancak beni tanıyanların böyle biri olmadığımı söylemesi bi işe yarar mı bilemem.Ama bu çok ağır bi itam baska hiçbirşeye benzemiyor.

Anonim dedi ki...

slm,... acm de erken ibraz edilen çekimle ilgili yakalanmam vardı,sitedeki dilekçe ile başvurdum ve infazım durduruldu.Beni mahkemeye veren banka tekrar aynı mahkemede ve yeni esas no ile tekrar başvurmuş ve duruşma günü verilmiş;

- işlem sonuçlandı ise tekrar yeni dosya açabilirmi? zira çek 2005 in çeki.
- dava sonucunda ;ağı ceza ve yargıtay yolu açıkmıdır.

teşekkürler..

Anonim dedi ki...

ezgi hanım çok çelişik bilgiler veriyorsunuz.bence bir avukatla görüşün.hangisini yazacağımı bilemiyorum unutmayın müdür sizsiniz ve direkt sorumlu olanda sizsiniz .her şeyden önce dolandırıcılıktan açılan davalara ağırlık verin ve mutlaka takip edin karşılıksız çek davalarını 2. plana bırakın.

B.A.ETKİNLİK dedi ki...

SN JENARDİ YAZDIĞINIZ İKİ OLAY ÇOK ÖNEMLİ GIYABINDA KARAR VERİLEMİYOR VE UYARLAMA DAVASI İÇİN ÖNCE TAAHHÜT VERMEK GEREKİYOR DİYORSUNUZ BUNLAR GÜZEL HABERLER AVUKATLAR BU KONUDA NE DİYOR MERAK ETTİM!!

Anonim dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR ACİL YARDIM 15 AY ÖNCE YARGITAYA GÖNDERDİĞİM BİR DOYA VAR YARGITAYIN SİTESİNDE VE UYAPTAN KONTROL ETTİM BUGUN AMA DOSYANIN UZERNDE TIKLAYINCA HİÇ BİR BİLGİYOK BİLENLER VARSA LÜTFEN BAKSIN HİÇBİR ŞEY ANLAMIYORUM YARGITAYDAN DÖNÜP DÖNMEDİĞİNİ NASIL ÖĞRENECEĞİM YARGITAY İADE EDİYOR DİYORSUNUZ DOSYALARI TAAHHÜT VERMİYCEM GENE TEMYİZ EDİCEM YARDIM LÜTFEN

BİLGİLERİ YAZIYORUM BİRİSİ LÜTFEN BAKSIN

MAHKEME İLİ:GAZİANTEP
MEHKEME TÜRÜ:ASLİYE CEZA
MEHKEME:10.ASLİYE CEZA MEHKEMESİ
MEHKEME ESASA NUMARASI: 2007/746

SONRA BUL DEYİNCE ÇIKIYOR AMA TÜM YAZILARA TEKER TIKLIYORUM AMA BİR SONUÇ YAZILI NASIL TAKİP EDİLİYOR YARDIM LÜTFEN

Aa dedi ki...

148 de yazan Devran aramıza hoşgeldin.Evet sorunlar aynı,kaçak olarak yaşamında karın tokluğuna bile çalışmak zor.

Anonim dedi ki...

ÖZGÜRLÜK VE BAGIMSIZLIGIN BEDELI COK AGIRDIR. AKIL BILIM VE UYGARLIK YOLUNDAN SAPMA GAFLETINE DUSEN TOPLUMLAR BU BEDELI YOK OLUSLARI ILE ÖDERLER

Anonim dedi ki...

OLAYI SIYASETTEN AYIRMAMIZ MUMKUN DEGILDIR
BAKIN BAKALIM BANKA VE FAKTORINGLERIN ARKASINDA YAHUDI LOBISINDEN BASKA KIMLER VAR
SEN DUN (ONE MINUTE ) DEDIN BAK BAKALIM BUGUN ONUNE CIKAN ENGELLERE ERMENI TASARISINI AMERIKADA VE ISVECDE ONUNE KOYDULAR
HANGI BAGIMSIZLIKDAN SOZ EDIYORUZ BAGIMSIZ YARGI ICIN BAGIMSIZ TURKIYE GEREKIR
AVRUPADA ZARAR EDEN BIR COGU YAHUDININ ELINDEKI BANKALAR NEDEN TURKIYEDE KAR EDIYORLAR
BIZ BUNLARI COZEMEDEN HANGI INSAN HAKLARINDAN SOZ EDELIM
NEYI COECEGIZ
BIZIM SIYASILERIMIZ ACABA BAGIMLIKLARI NELERDIR
ULKEMIZ ICTEN ICE GIDIYOR BIZLER SADECE PIYONUZ PIYON HERKES KENDI DERDINE DUSMUS
LUTFEN YALVARIYORUZ ORGUTLU OLMADAN ASILAMAZ BU PROBLEMLER
HERSEYIN BASI BIRLIKTE VE ORGANIZE OLAN BIR ORGUT
TEK TEK HEPIMIZ BIR HICIZ...

SAMİ KAL dedi ki...

158 DEVAMLI OLARAK E DEVLETTEN TAKİP ET, EGER YARGITAYDAN DÖNDÜYSE YENİDEN DAVA AÇILIR, BURADA BOZMA NEDENİ İLE YENİDEN YARGILAMA YAZAR.

SAMİ KAL dedi ki...

DÜN İNFAZ SAVCISI İLE BİR ORTAMDA SOHBET ESNASINDA KONU ÇEK DAVALARINA GELDİ, SORDUM, SÜRE UZARMI, CEVAP HAYIR.YIL SONUNDA ÇOGUNLUGU GERİ TOPLARIZ BU İŞ ÇOK KARIŞTI ZOR DURUMDA KALACAGIZ DEDİ. ÇEKTE YENİDEN ŞİKAYET OLURSA DİREK İNFAZ BAŞLARMI YOKSA YENİDEN YARGILAMA OLACAKMI, CEVAP YARGILAMA YOK DİREK İNFAZ BAŞLAR. PEK HAYIRLI HABER DEGİL AMA PAYLAŞMAK İSTEDİM.

myway dedi ki...

Daire Adı: Ceza Genel Kurulu
Esas No: 2009/226
Geliş Tarihi: 06/11/2009
Mahkemesi: Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas No: 2009/29
Mahkeme Karar No: 2009/190
Mahkeme Karar Tarihi: 26/02/2009
Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme
DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
Karar No: 2009/277
Karar DÜŞME - BOZMA
Karar Tarihi 24/11/2009
Kapatma Tarihi 08/03/2010

Mehmet Kara dedi ki...

Oceon Blue,

yargıtay dosya sorgulamada dosyanın hangi kısımda olduğunu görürsün ama içeriğini göremezsin.

Baktığın yerde sağ bölümde sonuç var eğer işlem görmüşse sonuç bölümünde karar ve tarih yazar eğer yazmıyorsa dosya ordadır ama henüz işlem yapılmamıştır.

Tavsiyem hem yargıtay dosya sorgulamadan, hem uyaptan, hem de e devletten belli aralıklarla sorgulayıp kontrol etmen

saygılar

Anonim dedi ki...

155 cevap lütfen...teşekkürler

slm,... acm de erken ibraz edilen çekimle ilgili yakalanmam vardı,sitedeki dilekçe ile başvurdum ve infazım durduruldu.Beni mahkemeye veren banka tekrar aynı mahkemede ve yeni esas no ile tekrar başvurmuş ve duruşma günü verilmiş;

- işlem sonuçlandı ise tekrar yeni dosya açabilirmi? zira çek 2005 in çeki.
- dava sonucunda ;ağır ceza ve yargıtay yolu açıkmıdır.

- 5941 e göre yeni başvurular sulh ceza mah.olmayacakmı..yani usul hatası yokmu?

teşekkürler..

Anonim dedi ki...

iyi günler arkadaşlar
İzmir !0.asliye ceza mahkemesinde dosyam vardı tahhütte bulunmuştum hakim eski yasa lehime olduğu için red etmiş ne yapabilirim.yardımcı olursanız sevinirim RANA

Anonim dedi ki...

Merhaba arkadaşlar,

istanbul b.çekmece adliyesinde girişte gbt yapıyorlar,DİKKATTTTTT

Anonim dedi ki...

167
eski yasamı lehine yeni yasamı?
erken ibraz ,vekaletle çek keşide etme gibi ve yeni kanunuda lehte olan durumlardan faydalanabiliyorsan tekrar dilekçe ile lehte durumdan faydalanmak için başvuracaksın..AASAA

Anonim dedi ki...

eski yasa lehimeymiş
onun için taahhütnameyi kabul etmemiş
çek benim kendi üzerimeydi.İbraz tarihi erken deil.

Anonim dedi ki...

sevgili mk ben sureklı kontrol edeyım ıade edıldıgınde buradakı adlıyeye gıdıp tekrar temyızmı edeceğim

Anonim dedi ki...

tesekkurler sami kal sevgili mk sizden cevap bekliyorum

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR ANAYASA MAHKEMESİNDEN HABER YOK. BU HAFTADA GÖRÜŞMÜYOR CHP NİN İPTAL DAVASINI. NE ZAMAN DEĞERLENDİRMEYE ALIRLAR ACABA BİLEN VAR MI?

myway dedi ki...

...170...

taahhütname farklı bir konu lehe kanun farklı...bilgilerde bir eksiklik var sanırım...

taahhütnameyi reddetmenin gerekçesi eski yasanın lehe olduğu olamaz bu muhtemelen uyarlama yargılaması talebinin gerekçesidir...

ayrıca taahhüt yasayla tanınan bir hak...kanundaki hükümlere uygun bir dilekçeyi kabul etmemek mümkün olmasa gerek...genel olarak taahhüt dilekçeleri kabul ediliyor,benimde 4 dilekçemden 3 ü sorunsuz kabul edildi...

keyfi reddeden hakimleri şikayet etmek şart...ayrıca ne istediğini hakime sorup tekrar dilekçe vermek gerekiyor sanırım...

my way

Anonim dedi ki...

Arkadaşlar veridiği taahüdü red olan arkaşaşımız varmı.

Birde taahüt verdiğinizde kaç gün içinde cevap aldınız.

Anonim dedi ki...

tekrar tekrar sordum kalemdeki bayana aynı şeyleri söyledi 7 tane dosyadan sadece onda sorun çıktı ek karar yazıldığını postalandığını söyledi vermiş olduğunuz taahhütü eski kanun lehinize olduğu için hakim bey kabul etmedi dedi kendim marmariste olduğum için gidemedim buradan göndermiştim
ek karar ayın 15 de gönderilmiş sürede az kaldı şaşırdım kaldım RANA

Anonim dedi ki...

SLM ARK. UYAP TAN DOSYALARIMA BAKIYORUM BAZILARINDA GEREKÇE YAZILDI DİYOR.
TUTUKLAMA KARARI OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLAYACAM.

ezgi dedi ki...

arkdaşlar bugün abime de e-devlet şifresi aldık fakat bize verdikleri şifre ve tc noyla sabahtan beri giriş yapamıyorum.Sürekli hata veriyo başka başka bilgisyarlardan bile denedik ama olmyor? neden olmyor bilgisi olan var mı?

Anonim dedi ki...

Sayın Jenardi - Cüneyt bey ve bilgisi olan tüm arkadaşlara soruyorum;
İstanbul 9. Asliye cezada vekaleten imzalanan şirket çekleri ile ilgili kararlar hakkında bilgisi olan var mı?
Aysun

Anonim dedi ki...

Edevlet şifresini bende ilk aldığımda sorunla karşılaşmıştım sorun şu ki büyük küçük harf ayrımı yapıyor maalesef 10 kere denedikten sonra bloke oluyor 1 saat sonra bloke açılıyor büyük küçük harf olarak doğru girin siz sadece küçük harf girmişsinizdir

myway dedi ki...

sn rana

yapabileceğiniz iş kararı mahkemeden aldırıp ona göre bir şeyler yapmak...son çare ağır cezaya itiraz edeceksiniz...taahhüdün red kararını bir an evvel aldırmaya bakın...

my way

Anonim dedi ki...

ark 177 bi cevap lütfen

Anonim dedi ki...

once boyle bir site kurdugunuz icin tesekurler kariliksiz cekten dolayi kardesim tutukluyudu cek yasasinda yararlanrak tahutname verip cikti simddide yurt disi yasgi cikti cekten dolayi cek miktari 100 bin tl buna itiraz edebilirmiyi yasa olrak boyle imkan varmi tesekurler

Anonim dedi ki...

Benim sorunum su an çek borçlarımın olması.ben iş yeri sahibiyken bi anda işlerim bozuldu ve 2 aten çekim yazıldı tama anlaşdık ödiycem derken askeer gelmek zorunda kaldım.tecil yaptıramdım.ve ben askerdeyken dükkanımı ailem kapatmak zorunda kaldı.diger cekelrimde yazılmış ve icraya verilmiş duurmda.toplam 13 adet cek yapragım yazıldı.yalnız bazı firmlar bankadan 480 tl cekdiler yani yaklasık 8 adet cek yapragının 480 tl'sni banka ödedi alimde bankaya ödedi.bu arada geri kalan çek yaprakları beni icraya verdiler.uyap sisteminden baktıgımda 4 adet icralık dosyam var.sorum su olucak ben askerdeyken ne yapabilirler.ve anlaşma sistemi nasıl oluyor ben borçlarımı en geç 2 sene içinde ödeyebilirim kesin 5 ay sonra askerligim biticek.ve bitince ödiycek durumum ancak 1 sene max 2 sene sonra olabilir cek kanunda böyle yapabilirmiym anlaşma yoluna giddigimde nakit veremem.bana yardımcı olursanınz cok sevinirm.

Anonim dedi ki...

210 bin tl. cek borcum var ödenmeyen kısmı olan 60 bin tl'lik ilk ceklerim savcılıga verildi ve devamınıda ödiycek gücümde kalmadı mal aldıgım yere bugune kadar 550 bin tl. kadar ödeme yaptım kriz sonrası işlerin durması sonucu artık ödeyemedigim icin her cekimi savcılıga veriyolar ve kacmak yerine borclarımı ödemek icin hala calısıyorum bir cıkıs yolu yokmu ne mal aldıgım firma nede devlet bana bir cıkıs yolu sunmuyo bu işlerden kurtulmak icin benim kacmammı gerekiyo...

Anonim dedi ki...

merhaba bir sorunum var ve herkes farklı cevaplıyor . rıca etsem bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz ben bir firmayla bayilik antlaşması yaptım , sözleşme karşılığı yüksek mevla çek teminat olarak verdim. ama bu bayiliğini aldığım ürnün piyasa geçerliliği olmadığındanve satışı mümkün olmadığından 1 tl lik bile mal almadım ve aylar boyunca maza kirası pazarlama ve ofis eleman ve giderleri harcıyarak elimde avucumdakileri leri artı dünyalar borç batağının içine girdim ..ben bunlarla uraşırken çekleri verdiğim firma daha önceki banka kredisine olan borcu ödeyemediği ve sıkıştığı için benim çeklerimi bankaya veriyor ...daha sonra çekleri alcam , ödiyeceğim diye beni bekletti fakat battı herşeyini kaybettiben çaresizlik ten ve parasızlıktan bu çekler için hiç bir kanuni işlem yaptıramadım...şimdi dava günüm geldi ..napabilirim lütfen bana yardımcı olurmusunuz...

Anonim dedi ki...

MERHABAARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

SAMİ KAL dedi ki...

171 KARDEŞ EGER BOZULUR GELİRSE Kİ ÖYLE OLMAK ZORUNDA YENİDEN YARGILAMA AÇILACAK, YARGILAMA SONUCUNDA TEKRAR O KARARI TEMYİZ EDECEKSİN.AYRICA KONYADA ÇEK DAVASI OLAN, YADA KONYADA OLUPTA PARASIZLIKTAN AVUKATA GİDEMEYEN ARKADAŞLAR BANA ULAŞIRLARSA ÇOK CÜZİ BİR FİYATA BİR AVUKAT ARKADAŞA YÖNLENDİREBİLİRİM.

Anonim dedi ki...

sami kal kardeş benim konyada 15.000 bin tl alacağım var bir eczacıda yardımcı olabılırmısın

Anonim dedi ki...

sami kal kardeşim sana yeniden yargılama yapıldımı yani uyarlama bende senin gibi vekalaaten cekten ceza aldım

Anonim dedi ki...

taahhütname verip yerine getirememediğimizde 1 yılın sonunda bizi neler bekliyor olabilir. adli para czasını devlete ödeme hakkımız olur mu.

SAMİ KAL dedi ki...

189 VE 190 BENİM ÇEKLERİM ŞAHSİ ÇEK, ŞİRKET VE VEKALET DEGİL, BUNA RAGMEN YARGITAYDAN BOZMA KARARI İLE GELDİ, YENİDEN YARGILAMA İÇİN CEZAYI VEREN MAHKEMEDE DAVA AÇILDI, TAAHHÜT VERDİĞİM İÇİNDE DAVA 31A.12.2010 TARİHİNE KADAR ERTELENDİ. ECZACI İŞİNİ ÖZELDE GÖRÜŞMEK LAZIM.

Mehmet Kara dedi ki...

Ocean blue,

evet hem yargıtaydan hem uyaptan takip et. Büyük ihtimalle uyarlama için dosyan geri gönderilecektir. Mahkeme uyarlama yargılaması yapıp karar verecek o kararıda temyiz edeceksin. Bu sana epey bir süre zaman kazandırır. Bu süre içinde inşallah Anayasa hamhekemsi bu işide çözerde kökten hallolur.

saygılar

uludağ dedi ki...

Avukatlar, Facebook'ta sahte profiller açıp borçluları takip ediyor...
Bursa'da, tüm uğraşlarına rağmen müvekillerinin borçlularına ulaşamayan avukatlar, değişik bir uygulamaya imza atarak, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sahte profiller açıp, borçluları takip ediyor. Bursalı avukat Mesut Yılmaz, bu yöntemle ulaştıkları 6 kişiden yaklaşık 150 bin TL parayı tahsil ettiğini söyledi.
Facebook, boçluların peşinden koşan avukatların imdadına yetişti. Bursa Barosu'na kayıtlı avukatlardan Mesut Yılmaz, müvekillerinin borçlularına ulaşamınca Facebook'u kullanmaya karar verdiklerini ve bu yöntemle çok sayıda borçluya ulaştıklarını belirtti. Alacaklı oldukları bazı kişilerin kendi adreslerinde bulunmadığını cep telefon numaralarını değiştirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Onlarla Facebook ile iletişim kurmaya karar verdik. Onların ortak oldukları gruplara, kendi adımızı vererek veya sahte isim ve kadın fotoğrafı kullanarak üye olduk. Daha sonra arkadaşlık teklifimizi kabul eden borçlularla önce normal yazışıyoruz. Daha sonra kendimizi tanıtıp borçlarından dolayı haklarında icrai işlem başlattığımızı hatırlatıyoruz. Son olarak ise borçlarını ödememeleri için çözüm üretmelerini öneriyoruz. Bu çalışmamız ile bu zamana kadar aylardır ulaşamadığımız hatta umut kestiğimiz 6 borçludan yaklaşık 150 bin TL paramızı tahsil ettik.”

Anonim dedi ki...

M.K
Cevabın için teşekkür ederim arkadaş ama noter de nüfus ile bağlantılı diye hemen infaz polisi gelip tutuluyor biliyorum

Kısacası ben taahhütte bulunmadım çünki aslı 150 ,000 tl gibi toplam çek bedeli avukata rica ettim cevap vermek istemedi sonra bakarız diye atlattı ben taahhütte bulunmadan uyarlama yasasından nasıl yararlanabilirim bilen biri lütfen yazsın kısıtlı maddi ve manevi imkanlarda köyevinde yaşamaktayım ,
bir zaman lar 5 mağazam 4 katlı fabrikam varken bu hale geldim allah beterinden korusun tüm insanları

ANTALYALI

Mehmet Kara dedi ki...

Antalyalı,

Noter TC kimlik nonu girdiğinde nüfus bilgilerini görebiliyor doğru. Ama infaz polisi yada GBT sorgusu gibi bir kaydı görme yetkileri yok. O nedenle senin aranıp aranmadığını bilme şansları yok. Vekalet veren bir sürü arkadaş var teyid edebilirsin. rahat ol.

Anonim dedi ki...

sayın MK KARDEŞİM nufüs cüzdanını çıkarırken herhangi bir sıkıntı yaşanıyormu?

tatli dedi ki...

arkadaslar merhaba benim sorum toplantida ne karara varildi bir bilen varmi benim esim 20gün önce karsiliksiz cekten dolayi yozgat aci kceza evine kondu gecen hafta dilekcesini verdi hala bir cevap gelmdi acaba aranizda hapse giren oldumu yani neoluyor nezamn dilekcenin cevabi geliyor nekadar daha kalcak 41tane ceki varmis ödenmeyen dilekcesini borcumu üstleniyorum diye vermis yani o neoluyor inanin var okadar soruma gidiyorki onun orda olmasi ve hala göremidm almanyadayim 3yasindaki kizim her bilgisayari actgimda anne babami geliyor diyor cok zoruma gidiyor arti onun sucu iflas etmek oldu hepinizin oldugu gibi büyük bir suc demmeki türkiyede burda bile babamin 30bin euro borcu var 2senedir hic ödemmiyor hacizci geldi evde birsey yok yazdi borcuda ödemiyor hala ama hapse atmiyorlar ayrica dahada devlet bakiyor burda insana artik magdurlari yuvalarindan özgürlüklerinde ali koymasinlar herkez perisan 2senedir esim kacak yasadi hergün nezaman yakalancagim diye düsündü durdu en sonundada korktugumuz basimiza geldi iste BANA CVP VERIRISENIZ SEVINIRIM ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN ALLAHA EMANET OLUN

Anonim dedi ki...

AVRUPA DELAGOSYON Yüksek Yargı Kurumlarının 15-17 Mart 2010 Tarihleri arasında yaptığı toplantılardan ve sonuçlarından bir haber var mı ?

Mehmet Kara dedi ki...

197,

o konuda tam bir bilgim yok. risk almamak adına bir yakınınıza yada avukatınıza vekalet vererek nüfus cüzdanınızı çıkartın.

saygılar

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 304   Yeni› En yeni»