Karşılıksız çekte şikayet hakkı


Karşılıksız çek keşide etme şikayet hakkı ve ciro şartı ciro silsilesi
T.C. PENDİK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2009/467
KARAR NO: 2009/1026
C.SAVCILIĞI ESAS NO: 2009/2867

GEREKÇELİ KARAR TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : MAHMUT ERDEMLİ 34468
C. SAVCISI: MURAT YILMAZ 30829
KATİP : EDA KORKMAZTÜRK 110960
DAVACI : K.H.
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Sanık hakkında Pendik Cumhuriyet Başsavcılığınca, olay tarihinde iddianamede belirtilen karşılıksız çek keşide etme suretle atılı suçu işlediği iddiasıyla ve sevk maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle mahkememizde kamu davası açılmıştır.
Sanık duruşmaya gelmemiş ve beyanda bulunmamıştır. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında :
iddia, sanığın savunması, olaya ilişkin düzenlenen belge ve tutanaklar, çek fotopokisi yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından;Her ne kadar sanık hakkında karşılıksız çek suçuyla kamu davası açılmış ise de, suça konu çekin ibraz anında alınan fotokopisinin getirtilip incelenmesinde müştekinin suça konu çekin arkasında cirosunun bulunmadığı, dosyada bulunan çek fotokopisinde yer alan müşteki cirosunun sonradan yapıldığı ve bu durumda şikayet hakkına sahip olmadığı anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının 3167 sayılı çek kanunu 16/b maddesi aracılığı ile 5271 sayılı CMK'nin 223 (8) madde ve fıkrası hükmü gereğince DÜŞMESİNE ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmesi istemiştir.
İddia, sanığın savunması, olaya ilişkin düzenlenen belge ve tutanaklar, çek fotopokisi yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından; Her ne kadar sanık hakkında karşılıksız çek suçuyla kamu davası açılmış ise de, suça konu çekin ibraz anında alınan fotokopisinin getirtilip incelenmesinde müştekinin suça konu çekin arkasında cirosunun bulunmadığı, dosyada bulunan çek fotokopisinde yer alan müşteki cirosunun sonradan yapıldığı ve bu durumda şikayet hakkına sahip olmadığı anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının 3167 sayılı çek kanunu 16/b maddesi aracılığı ile 5271 sayılı CMK'nin 223 (8) madde ve fıkrası hükmü gereğince DÜŞMESİNE ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmek gerekmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR : Gerekçesi ekli kararda yazılı olduğu üzere;
Sanık hakkında açılan kamu davasının 3167 sayılı çek kanunu 16/b maddesi aracılığı ile 5271 sayılı CMK'nin 223 (8) madde ve fıkrası hükmü gereğince DÜŞMESİNE
Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Dair, sanığın ve Müdahil vekilinin yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının katılımı ile isteme uygun 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağı geçirilmek şartıyla zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ile Yargıtay ilgili Ceza Dairesi'ne temyizi mümkün olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 14/10/2009
Katip 110960 Hakim 34468

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder