KARŞILIKSIZ ÇEK ve ŞİKAYET HAKKI

Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2007/22890
Karar No:2010/160
İlgili Maddeler:3167 s.Kanun 16/b
İlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET HAKKI
Karar Metni:3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16. maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır” hükmüne yer verilmiş olup; dosyada mevcut suça konu çek fotokopisinde, katılan.................Ltd. Şti.ne ait ibrazdan önceki cironun çizilmiş diğer cirosunun ise ibraz kaşesi altına sonradan yazılmış görünümde olduğu ve muhatap bankanın 25.05.2006 tarihli cevabi yazısında, Yapı Kredi Bankası tarafından elektronik takas aracılığıyla ibraz edildiği ve çeki ibraz edene ait bilgilerin ilgili banka nezdinde olduğunu bildirmesi karşısında; TTK nın 702. maddesindeki iptal edilmiş ciroların yok sayılacağı hükmü de nazara alınarak, suça konu çekin ibraz anında alınan okunaklı ve onaylı örneği getirtilip, şikayetçinin cirosunun iptal edilip edilmediği, cirosunun ibrazdan önce veya alacağın temliki şeklinde olup olmadığı ve takasa veren durumunda bulunup bulunmadığı saptanarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI gerektirmiştir,18.01.2010

7 yorum:

 1. Yeni çek kanununa göre şikayet hakkı çeki bankaya ibraz edene aittir.Eğer şikayet edenle çeki yazdıran aynı kişi değilse davanın düşürülmesi gerekmektedir.Ama sulh ceza hakimlerinin kimi kanunu farklı yorumlayıp farklı karar vermektedir.Konu ile ilgili geniş bilgisi olan paylaşsın lütfen

  YanıtlaSil
 2. yeni çek kanunu md.5/f.1 e göre (karşılığı bulunmayan çekten dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması hamilin şikayetine bağlıdır).
  der..çeki bankaya ibraz edene aittir demiyor..hamil ne demektir?hamil düzgün bir ciro zinciriyle çeki elinde bulunduran kişidir.çeki yazdıran kişi son hamildir..yani çeki arkadaki düzgün bir ciro zinciriyle elinde bulunduran kişi meşru hamildir.şikayet hakkını kullanabilir.(erol)

  YanıtlaSil
 3. Yeni çek kanununa göre şikayet hakkı çeki bankaya ibraz edene aittir.Eğer şikayet edenle çeki yazdıran aynı kişi değilse davanın düşürülmesi gerekmektedir.Ama sulh ceza hakimlerinin kimi kanunu farklı yorumlayıp farklı karar vermektedir.Konu ile ilgili geniş bilgisi olan paylaşsın lütfen

  YanıtlaSil
 4. kanunda şikayet hakkı devri yoktur bunun için düşmesi gerekir.

  YanıtlaSil
 5. yargıtaydan bu yönde çıkmış bir karar yok henüz ama çıkınca örnek teşkil eder ve hakimler bu yönde karar vermeye başlar

  YanıtlaSil
 6. Herhangibir kişinin hamil olması için çeki ilk alan veya ciroyla eline geçen olması lazım.şikayetçi genellikle ciroyla çeki satmış ama ödenmediğinde cirosuz olarak çeki geriye almaktadır.yani ilk cirolayan şikayetçi olmaktadır.bu durumda geri dönüş cirosu olmadığı için çekteki alacaklarını ciroladığı kişiye devrettiği için artık çekten dolayı bir alacağı kalmamaktadır.yani hamil sıfatını kaybeder.dolayısıyla kanunda şikayet hakkı devri olmadığından şikayet hakkı ortadan kalkar.

  YanıtlaSil
 7. dogru dusundugunuzu soyleyebılırım.cek bir onceki cirontoya devredılse bıle sikayet hakkının devredılemeyecegı kanaatındeyım

  YanıtlaSil