SANIK SORGUSU YAPILMADAN HÜKÜM KURULAMAZ

5941 SAYILI YENİ ÇEK KANUNUNA GÖRE SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASINDA ZORUNLULUK VARDIR.
Daire:Yargıtay 10. C.D.
Tarih:20.09.2010
Mahkeme Esas No:2009/2057
Mahkeme Karar No:2010/18699
İlgili Maddeler: Karşılıksız çek keşide etmek, 3167 sayılı çek kanunu 16.Mad. 5941 s. çek kanunuİlgili Kavramlar: YENİ ÇEK KANUNU'NA GÖRE SANIĞIN SORGUSUNUN YAPILMASINDA ZORUNLULUK BULUNMASI

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık ..... 'ın yokluğunda verilen mahkumiyet hükmünün, 05.12.2007 tarihinde Tebligat Kanununun 35. maddesindeki yönteme uygun tebliği yapılmışsa da Antalya E tipi Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğünün 21.05.2008 tarihli yazısından anlaşıldığı üzere sanığın, 23.10.2007 tarihinden itibaren Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğunun bildirilmiş olduğu nazara alınıp, Hükümde, C.M.K'nın 34/2. ve 232/6. maddeleri hükümlerine aykırı olarak, kanun yolu, başvuru şekli ve başvuru süresinin de açıkça belirtilmemiş olması karşısında, sanığın temyiz isteğinin süresinde olduğunun kabulüyle yapılan incelemede,
1- Gerekçeli karar başına sanığın soyadının yanlış yazılması,
2- Sanığın 5271 sayılı C.M.K'nın 195. maddesinde belirtilen açıklamayı içerir davetiyenin tebliğ edilmesi halinde, yokluğunda karar verilebileceği gözetilmeksizin, söz konusu maddede belirtilen açıklamayı içermeyen davetiyenin tebliği ile yetinilerek, yokluğunda karar verilmesi suretiyle, sanığın savunma hakkının kısıtlanmış olduğunun gözetilmemesi ve hükümden sonra yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanununa göre sanığın sorgusunun yapılmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 20.09.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

3 yorum:

  1. BEN VEKaleten imzaladıgım çekde direk hüküm gelmiş burası türkiye kime ve nasıl dert anlatayım sk--1970@hotmail.com bilgi verirseniz çok mutlu olurum 5067534718 hakan yılmaz

    YanıtlaSil
  2. aynısı benim bir tanıdığımında başına geldi. vekaletle imzaladığı çekler var vekaleti veren kişi haber vermeden vekaleti geri çeker... noter bunu tebliğ etmez tebellüğ belgesi gösteremez. o sırada bir kaç sokak ötede başka bir şirket kurmuş olan düzenli olarak fatualarını ödeyen evrgisini ödeyen kişiye adresi doğduğu adres olduğu halde hiç gelinmeden gıyabında tutuklama kararı mahkümiyet kararı çıkartılır. kesinleşir bir gün iş yerine gelirler polisler tutuklamak için.? bundan sonra vekaleti geri alan kişi tüm sorumluluğun kendinde olduğunu bunu bilerek yaptığını suçunu kabul ettiğini belirten ifadesini verir ve içeri girer.ama suçsuz ve aranan kişiye şöyle denir. gelirsin içeri girersin. sonra bakarsın başının caresine yani faturayı öde sonra itiraz et gibi bir durum.

    YanıtlaSil
  3. aynısı benim bir tanıdığımında başına geldi. vekaletle imzaladığı çekler var vekaleti veren kişi haber vermeden vekaleti geri çeker... noter bunu tebliğ etmez tebellüğ belgesi gösteremez. o sırada bir kaç sokak ötede başka bir şirket kurmuş olan düzenli olarak fatualarını ödeyen evrgisini ödeyen kişiye adresi doğduğu adres olduğu halde hiç gelinmeden gıyabında tutuklama kararı mahkümiyet kararı çıkartılır. kesinleşir bir gün iş yerine gelirler polisler tutuklamak için.? bundan sonra vekaleti geri alan kişi tüm sorumluluğun kendinde olduğunu bunu bilerek yaptığını suçunu kabul ettiğini belirten ifadesini verir ve içeri girer.ama suçsuz ve aranan kişiye şöyle denir. gelirsin içeri girersin. sonra bakarsın başının caresine yani faturayı öde sonra itiraz et gibi bir durum.

    YanıtlaSil