YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Daire:10
Tarih:2010
Esas No:2008/16703
Karar No:2010/8580
Kaynak:Antalya 4. Asliye Ceza
İlgili Maddeler: 3167 sy'nın 16.mad
İlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇUNDA YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Abdurrahman A... hakkında ANTALYA 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 08.07.2004 tarihinde 2001/1346 esas ve 2004/653 karar sayı ile mahkumiyet kararı verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği; sanığın yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunması üzerine Antalya 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 15.05.2007 tarih ve 2001/1346 esas, 2007/576 karar ile sanığın beraatine karar verildiği; katılan vekili tarafından bu kararın temyiz edilmesi üzerine dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onama isteyen tebliğnamesi ile 28.11.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık savunmasında kimliğini kaybettiğini, kimliğini bulan kişilerin bankadan çek defteri alıp suç konusu çekleri düzenlemiş olduklarını söylediğinden; muhatap banka tarafından hesap açılırken düzenlenen ve hesap sahibinin yazı ve imzasının bulunduğu belge (imza föyü) ile hesap sahibine çek defteri verilmesine ilişkin belge asıllarının getirtilmesi, sanığın başka amaçla atılmış samimi imzalarını içeren belgeler ve huzurda alınan imza ve yazı örnekleri ile birlikte uzman bir kurum veya kuruluşa gönderilerek; muhatap banka tarafından hesap açılırken düzenlenen ve hesap sahibinin yazı ve imzasının bulunduğu belge (imza föyü) ile hesap sahibine çek defteri verilmesine ilişkin belgedeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, sadece çekler üzerindeki imzanın sanığa ait olup olmadığına ilişkin bilirkişi incelemesi ile yetinilerek beraat kararı verilmesi,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 15.05.2007 tarih ve 2001/1346 esas, 2007/576 sayılı kararın BOZULMASINA, 12.04.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder