Türk Yargısına Açık Mektup

ON BİR AYDIR DEVAM EDEN HUKUK SKANDALINA KİM SON VERECEK?

1 Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanması hukuken mümkün olmayan 3167 Sayılı Çek Yasasının ceza içeren hükümleri çoğu mahkemelerce uygulanmaya devam edilmekte ve Yüksek Mahkeme de bu durumu maalesef onaylamaktadır.

Uygulanamayacağı yasa ile düzenlenen, bu nedenle yasal olarak yok hükmünde olan bir kurala göre ceza vermek, gerek Anayasa'da yapılan temel haklar ile ilgili düzenlemelere, temel hak ve özgürlükleri içeren Uluslararası Sözleşme hükümlerine ve gerekse Türk Ceza Kanunun 2. maddesinde düzenlenen “kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ” kuralına da aykırıdır. Diğer taraftan TCK'nın genel hükümlerine aykırılık içeren mevcut çek yasasının ilgili maddelerini uygulamak imkanı kalmadığı için, “suçun cezasız kalacağı” gerekçesiyle bu boşluğu kıyas veya kıyasa yol açacak biçimde genişletici yorum yapmak yoluyla doldurmak ta TCK'nın 2/3 maddesi kapsamında mümkün değildir. Suçun cezasız kalması, kanun koyucunun sorumluluğundadır.

5237 sayılı Kanun’un genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren özel kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır” hükmüne rağmen, 3167 Sayılı Yasa niçin hâlâ uygulanmaya devam edilmektedir? TCK’nın genel bir kanun olması ve bundan yola çıkarak hukuk uygulamasında birliği ve hukuk güvenliğini sağlamak amaçları güdülerek ihdas edilen bu hüküm, mülga 765 sayılı TCK’nın benzer 10 uncu maddesinden farklılık arz etmektedir. Anılan maddenin gerekçesinde şöyle denilmektedir:

Özel ceza kanunlarında ve ceza içeren kanunlarda suç tanımlarına yer verilmesinin yanı sıra, çoğu zaman örneğin teşebbüs, iştirak ve içtima gibi konularda da bu Kanunda benimsenen ilkelerle çelişen hükümlere yer verilmektedir. Böylece, ceza kanununda benimsenen genel kurallara aykırı uygulamaların yolu açılmakta ve temel ilkeler dolanılmaktadır. Tüm bu sakıncaların önüne geçebilmek bakımından, ayrıca hukuk uygula¬masında birliği sağlamak ve hukuk güvenliğini sağlamak için; diğer kanun¬larda sadece özel suç tanımlarına yer verilmesi ve bu suçlarla ilgili yaptı¬rımların belirlenmesi ile yetinilmelidir. Buna karşılık, suç ve yaptırımlarla ilgili olarak bu kanunda belirlenen genel ilkelerin, özel kanunlarda tanımla¬nan suçlar açısından da uygulanmasının temin edilmesi gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2005/90 sayılı kararında, çek suçları için yeni TCK Genel Hükümlerindeki “uzlaşma” esaslarının uygulanmasını isteyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasını, 3167 Sayılı Kanunda öngörülen davayı ve cezayı ortadan kaldıran sebeplere ilişkin düzenlemenin, TCK Genel Hükümlerindeki (m. 73/8) uzlaşma kurumuna açıkça aykırı olduğundan bahisle, bu aykırı hükümlerin de 31.12.2008 tarihine kadar uygulanacağı gerekçesiyle reddetmiştir. Bir başka deyişle, Ceza Genel Kurulu, 3167 Sayılı Kanunda yer alan ve fakat, yeni TCK Genel Hükümlerine aykırılık teşkil eden maddelerin sırf bu sebeple 1.1.2009 tarihi itibariyle uygulanmasının mümkün olmadığını açıkça belirtmiştir.

Aynı anlayışla Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 5237 sayılı TCK’nın uygulamasıyla ilgili olarak 2009/2220 sayılı kararında, 1.1.2009 tarihi itibariyle “556 Sayılı KHK’nın suç tanımlayan hükümlerinin tümüyle zımni olarak ilga edildiğinin kabulü gerekmektedir” hükmüne yer vermektedir.

3167 Sayılı Kanunun ceza içeren birçok hükmünün 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa aykırılığı herkesin malumudur. Özellikle 3167 sayılı Kanunda benimsenen “objektif sorumluluk” esası yeni Ceza Kanununda terk edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun getirdiği en önemli değişikliklerden biri budur. Yine TCK gerekçesinde bu durum şu şekilde açıklanmaktadır:

 • 765 sayılı Türk Ceza Kanununda ve Hükûmet Tasarısının bazı hükümlerinde, kişi gerçekleştirmeyi kastetmediği böyle neticelerden objektif olarak sorumlu tutul¬maktadır. Belirtmek gerekir ki, bu tür sorumluluk, ortaçağ kanonik hukukunun kalıntısı olan “versari in re illicita”, yani hukuka aykırı bir durumda olan bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, çağdaş ceza hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Çünkü kusurun aranmadığı objektif sorumluluk hâlleri kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir. Ülkemiz ceza hukuku öğretisinde uzun süredir objektif sorumluluk hâllerinin ceza mevzuatından çıkarılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu talebin yerine getirilmesi, Anayasada öngörülen kusur ilkesinin zorunlu bir sonucudur.”
Bu açık aykırılığa rağmen 10. Ceza Dairesinin tavrını anlamakta güçlük çekiyoruz! Kanun koyucu ve dolayısıyla kanun sistem değişikliği yaparak “objektif sorumluluk” esasını terk etmiş, ancak 10. Ceza Dairesi terk etmemiş görünmekte ve “suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır” hükmünü hiçe saymaktadır. 3167 sayılı bu yasa kanunlar hiyerarşisinde nerede bulunmaktadır ki Türk Ceza Kanununun Genel Hükümlerini çiğneyebilmektedir? Uluslararası hukuka, Anayasaya ve Türk Ceza Kanununa aykırı olan bu tavrın ikna edici hukuki gerekçelerini bilmek istiyoruz!

Tartışılan husus, fiktif bir hukuki enstantane yahut bir felsefi hipotez değildir. Binlerce insan 11 aydır hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde ve binlercesi de kaçak durumdadır. Fiili durum, neticeleri itibariyle vahim sonuçlar doğurmakta ve telafisi güç zararlara yol açmaktadır. Hukuk katledilmiş, adalete gölge düşmüştür! Hürriyetleri hukuksuzca bağlanan insanların sorumluluğu ve vebali, öncelikle bu hukuksuzluğu durdurma gücü ve yetkisine sahip olan yargının omuzlarındadır. Yargı, mevcut bir hukuksuzluğu, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde, önüne gelen somut olaylara ilişkin kararlarıyla çözmekle mükelleftir. Yasama ve yürütmenin yapmayı tasarladığı değişiklikleri, ekonomik hayatın gereklerini yahut bankaların taleplerini “bekletici sorun” yapamaz.

Neticeten; şayet burası “dağ başı” değilse, bu ülkede “orman kanunları” uygulanmıyorsa, hele hele bir hukuk devletiyse, yaşanan bu hukuksuzluğu birilerinin izah etmesi ve daha fazla zaman kaybetmeden çözüme kavuşturması gerekiyor.

Türk hukuk tarihine talihsiz bir derkenar olarak geçecek bu uygulamaya son verilmesi temennisiyle, Yüksek Mahkemeden hukukun gereğini talep ediyor, adaletin tecellisini bekliyoruz!

ARKADAŞLARIM BU METNİ YARGITAYA GÖNDERİYORUZ

150 yorum:

 1. İNŞALLAH HEPİMİZİN UMUTLA BEKLEDİĞİ VE HAKKIMIZ OLAN ADALETİ BİZE EN KISA SÜREDE VERİRLER.NEDENSE GÜNÜMÜZDE HUKUK SADECE KENDİLERİNE UCU DOKUNUNCA HATIRLANAN BİR KAVRAM OLDU!!!! AMA UNUTMASINLARKİ HUKUK BİR GÜN HERKEZE LAZIM OLUR!!! MAKAM VE GÜÇ SAHİPLERİ SANMASINLARKİ KENDİLERİNE BİRŞEY OLMAZ.UNUTMASINLARKİ ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUNDA ALLAHI VAR!!!!!SAYGILARIMLA
  CAN MERT

  YanıtlaSil
 2. Bu mektup çok güzel, girişim de çok güzel. Aylar önce ben bu öneriyi defalarca yaptım. Neyse geç fakat yerinde, tabii mektup olarak yerinde.. Bu iş de Faks, mail veya telefona dönüşürse ciddi hata olur, rahatsızlık yaratır, geri teper.
  Bir de mektuptaki şu ifadeyi anlayamadım:

  "Tartışılan husus, fiktif bir hukuki enstantane yahut bir felsefi hipotez değildir."

  Enstante fransızca bir sözcük ve ingizce karşılığı instant türkçesi an, lahza demek. Fiktif, gerçek olmayan anlamında yaklaşık olarak. Bu cümle neyi ifade ediyor açıklayan olursa sevineceğim.

  Bunun dışında mektuptaki anlatım, hukuk dili, olaya yaklaşım pekiyi…
  Av. Rahmi Ofluoğlu

  YanıtlaSil
 3. Ceza genel kurulunda bire bir girişimlerimiz olacak, bu konuda desteği olacaklardan işbirliği bekliyorum.Bu girişim tanıdık hakimlerle yapılacak ve yüzyüze görüşeceğiz..

  Av. rahmi Ofluoğlu

  YanıtlaSil
 4. Arkadaslar bu yaziyi butun millet vekillerine faxlarsak olmazmi cunku onlar bunun sorumlugunu galiba anlamak istemiyorlar veya hesaplarina gelmiyor

  YanıtlaSil
 5. avukatlar telekulakla ilgili eylem yapıyorlar.hukuksuzluğun ucu kendilerine dokunduğunda nasıl hemen harekete geçiyorlar.çek mağdurlarına yapılan hukuksuzluğu işlerine gelmediği için görmezden geliyorlar.
  bir abimiz şekerbanka olan borcu için taahütte bulunuyor işleri ters gittiğinden borcunu yine ödeyemiyor akabinde tutuklanarak savcının karşısına çıkarıyorlar.hapis cezası için savcıdan süre istiyor.
  savcı diyor ki:bankalara olan borçla ilgili hapis cezalarında süre veremiyoruz hemen cezanı çekmeye başlayacaksın.Eğer siyasi suçlu,terör suçlusu vs.olsaydın izin verebilirdim,yapabileceğim birşey yok.
  yaa arkadaşlar Atatürk Türkiyesi nin geldiği yeri görün.
  Başbakan diyor ki:Kurtuluş savaşında Çanakkale'de analar ağlamadı çünkü onlar vatanı için şehit oldular.
  Be dürzü güneydoğudaki şehitlerimiz bu vatan için canlarını vermedimi?Gün olacak bunların hesabını vereceksiniz.

  YanıtlaSil
 6. ARKADAŞLAR BEN PAZARTESİ İTİBARİ İLE ŞAHSIM OLARAK SN.BAŞBAKANIMIZA VE EMİNE ERDOĞAN'A ULAŞTIRILMASI İÇİN BAŞBAKANLIK RESMİ KONUTUNA YOĞUN BİR ŞEKİLDE FAX ÇEKMEYE BAŞLAYACAĞIM.SİZLERİNDE BANA DESTEK OLACAĞINIZDAN ŞÜPHEM OLMADIĞINI BELİRTİR SAYGILAR SUNARIM.
  CAN MERT

  YanıtlaSil
 7. Sayın Ofluoğlu

  Bahsettiğiniz cümlenin anlamı şudur:

  "Bu iş çocuk oyuncağı değil! Fikir jimnastiği de yapmıyoruz! Basit bir konuyu da konuşmuyoruz! İşe yaramaz, soyut, gelip geçici, anlık değeri olan hayali bir durumdan da bahsetmiyoruz! Anlaşılmaz felsefi bir tez ileri sürmüyoruz! HAKSIZ YERE İNSANLARIN HÜRRİYETİNİN BAĞLANMASINDAN BAHSEDİYORUZ! Göz ardı edilecek bir mesele de değil! Herkesin ona göre tavır alması gerekiyor. Mesele ciddi ve vahimdir"

  Yorumunuz ve desteğiniz için teşekkürler.

  ANKARA HUKUKLU

  YanıtlaSil
 8. DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  BU YAZI SAYIN ANKARA HUKUKLU TARAFINDAN KALEME ALINMIŞ VE BANA GÖRE BİR SANAT ESERİDİR...KENDİSİ SAĞOLSUN İLK BU YOLA ÇIKTIĞIMIZDA DİLEKÇE KONUSUNDA DA YARDIMLARINI ESİRGEMEMİŞTİ...BU YAZI İLGİLİ YERLERE ULAŞTIĞI ZAMAN EMİNİM OKUYANLAR OTURUP BİR DAHA DÜŞÜNECEKTİR...

  SAYIN ANKARA HUKUKLU YA TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 9. Açıklamalrınız için çok teşekkür ediyorum, mektup çok güzel hazırlanmış, girişimi destekliyorum

  Av. rahmi ofluoğlu

  YanıtlaSil
 10. ÇEK KANUNU ŞU AN MKYK dA GÖRÜŞÜLÜYOR ARKADAŞLAR.TOPLANTI 11 DE BAŞLADI.BURDAN ÇIKAÇAKSONUÇLA NETLEŞECEK.öNDER

  YanıtlaSil
 11. arkadaşlar gününüz aydın olur tez zamanda çek yasası lehte çıkar ama ben bu yasanın 2010 na sarkacagına kesin gözüyle bakıyorum bu hükümetten bi cacık olmaz onlarla sandıkta hesaplaşacagız inşaallah ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun

  YanıtlaSil
 12. Teveccühünüz Sayın MY WAY. Herkes elinden geleni yapıyor. Elbirliği ile bu problemi çözeceğiz inşallah. Rahatsızlığım sebebiyle fiziki aktivitelere katılamıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu site ve buradaki arkadaşlar olmasaydı, yazdığımız şeylerin hiç kıymeti olmayacaktı. Muhatabına ulaşamayan fikrin ne etkisi olabilir ki!

  İnanıyor ve umuyorum ki gözlerini ve izanlarını hakikatlere kapatanlar daha fazla direnemeyecekler! Hakkaniyet ve hakikat eninde sonunda kazanacak!

  ANKARA HUKUKLU

  YanıtlaSil
 13. SN ANKARA HUKUKLU

  UMARIM EN KISA ZAMANDA SAĞLIĞINIZA KAVUŞURSUNUZ...BU ÜLKENİN SİZİN GİBİ İNSANLARA ÇOK İHTİYACI VAR...

  TEŞEKKÜRLER...

  YanıtlaSil
 14. Sayın Ankara hukuklu
  Çalışmalarımıza verdiğiniz destek için çok teşekkürler. Ayrıca geçmiş olsun, umarım kısa zamanda sağlığınıza kavuşursunuz.

  Cinocan

  YanıtlaSil
 15. sayın Ankaralı Hukuk geçmiş olsun ..kıymetli bilgilerinizle verdiğiniz desteğinize çok teşekkürler..Engin

  YanıtlaSil
 16. Çek kanununun MKYK da görüşüldüğü doğrumu?

  YanıtlaSil
 17. 10'da yazan arkadaş çek kanununun myky da görüşüldüğü bilgisi doğrumudur,bilgilendirmeni rica ediyorum.

  YanıtlaSil
 18. sayın Ankara hukuklu geçmiş olsun şu an MKYK de çek konusu görüşülüyormu önder arkadaşın dedigi gibi bilgisi olan varsa aydınlatırsa ALLAH razı olsun ve şu an ne yapmak gerekiyor arkadaşlar çekilen faxların kızılcahamamda sizce etkisi olmuşmudur tam 17 adet fax çektim 3 çü ulaşmadı

  YanıtlaSil
 19. ARKADAŞLAR NERDE KİM NEYİ GÖRÜŞÜRSE GÖRÜŞSÜN.İSTER MKYK DA GÖRÜŞSÜNLER İSTER BAŞBAKANLIKTA. HUKUKUN ÇİĞNENDİĞİNİ ANLAMALARI GEREKECEK.HUKUKSUZ BİR CEZA KİMSEYE VERİLEMEZ.VERİLEMEZ. HERKES ÇALIŞMALARINA TAM GAZ DEVAM ETSİN.SAĞDA SOLDA ÇIKAN HABERLERİN HİÇBİRİSİNE İNANMAYIN.

  MEKTUP FAX MAİL MESAJ ARAMALARA DEVAM

  YanıtlaSil
 20. Ali Rıza ÖZTÜRK bu akşam 21.00-23.00 arası Halk TV ‘de Ekonomide Görünüm programına katılıyor. Diğer konuklar Oğuz AYAN (CHP) ve Mehmet GÜNAL (MHP) dir.

  değerli vekilimiz, programın çek kanunu ağırlıklı olmasını istiyor. Çek mağdurları, programı yönlendirmek için soru-rating ne gerekiyorsa yaparsınız.

  YanıtlaSil
 21. EVET ARKADAŞLAR,,,HADİ HALK TV Yİ FAX MAİL VE TELEFON YAGMURUNA TUTALIM,,,,OLDUKÇA ZAMANIMIZ VAR PROGRAM TAM 2 SAAT,,,TÜM MAGDURİYETLERİMİZİ,,,HUKUKSUZLUKLARI,,,VE HAKLARIMIZI BİLDİRELİM,,,,,,,,

  YanıtlaSil
 22. BENCE ŞİMDİDEN MEİL YAĞMURUNA TUTALIM HALK TV Yİ DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLASINLAR SİTEDE YORUMLAR ÇOK GEÇ YAYINLANIYOR NEDEN ACABA

  YanıtlaSil
 23. Sevgili Emre

  Sağda solda çıkan haberler ile ilgili beni kastediyorsun?
  Biz de mağduruz unutma.Ben Abdülkadir aksu ile görüştüm bu sabah birazdan görüşeceğiz dedi ve bizim faxları okumuşlar.haksızlık ediyorsun.senin yaptığın işler takdire şayan dır.her zaman söylerim bunu üzüldüm açıkçası Önder

  YanıtlaSil
 24. halk tv bu gün raiting patlaması yaşamalı,,oradaki milletvekilleri ve konuklar işin ne kadar önemli oldugunu bir kez daha görmeli,,bu durumda yaşanan raiting patlamasına diger büyük tv kanallarının ilgisiz kalacagını düşünmüyorum.

  aylardır ugraşıyorduk basında yer bulmayıı,,son zamanlarda tüm arkadaşlar sayesinde bunu başardık.

  İŞTE BÜYÜK FIRSAT HİÇ BİRİMİZ 1 DAKİKA DURMAYALIM,KANAL TELEFONLARINI VE FAX LARINI KİLİTLEYELİM.

  TOPLUM İÇİN NE DENLİ HAYATİ BİR KONU OLDUGUNU TEKRAR TEKRAR GÖSTERELİM,

  HADİ ARKADAŞLAR HEPİNİZE KOLAY GELSİN.

  YanıtlaSil
 25. ÖNDR NE ALAKASI VAR.. GÖRÜŞTÜĞÜN ADAMLAR BİLE YALAN SÖLER OLMUŞ. AHMET İYİMAYA BAS BAS BAĞIRDI TELEFONLARDA BAYRAMDA EVDELER DİYE. BU MİLLETİ ÜMİT İÇİNDE MAFETTİLER. ŞİMDİDE BAYRAMDAN SONRA BİR ERTELEME DİYİP DURUYORLAR. ŞİMDİ SENİN SÖLEDİĞİN HABERİ SÖYLEYEN KİŞİYE GÜVENMEYİN DİYORUM BEN.

  YanıtlaSil
 26. ESKİŞEHİR YOLU 14.Km.Üstün Dekocity AVM
  nO:348/44 Ümitköy-ANKARA
  tEL: 312 236 64 25
  Faks:312 236 64 30
  Mail:info@halktv.com.tr

  YanıtlaSil
 27. yasa bayramdan sonra da çıkmayacak,onların kafası askere silah sıkanlara yatacak ve kalacak yer ayarlamakla meşgul.zaten bayramdan sonra da domuz gribi patlaması yaşanır,gündem değişir.bu işi gen PROFESYONELCE unuttururlar.Bir de HALK TV ye fax veya mail atacak arkadaşlara hatırlatmak isterim ki çok önemlidir,...
  ADLİ PARA CEZASININ BİR HİLE İLE HAPSE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ VE BU YOLLA HAPİS CEZASI YOLUNUN ACILDIGINI,BOYLECE HUKUMETIN CEKE HAPISTEN 2000 KISI SOYLEMINI GİZLEDİĞİNİ ASIL ADLİ PARA CEZASI YÜZÜNDEN HAPİS YATACAK VE ARANA SAYISININ 650000 OLDUĞU ÖZELLİKLE VE ÜSTÜNE BASARAK HATIRLATILMALI

  YanıtlaSil
 28. ARKADAŞLAR BU GÜN ADALET KOMİSYONUNDAN HERHANGİ BİR VEKİLLE GÖRÜŞEN OLDUMU???

  YanıtlaSil
 29. SEVGİLİ MAĞDUR ARKADAŞLARIM

  NAÇİZANE ŞAHSİ FİKRİM TÜRKİYE NİN HİÇTE İYİ OLMAYAN BİR YOLA DAHA DOĞRUSU UCU GÖRÜNMEYEN BİR TÜNELE GİRDİĞİNİ GÖRMEKTE VE BU DURUMDAN DOLAYI ŞAHSEN ÇOK TEDİRGİN OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM!!!!EN BÜYÜK TEDİRGİNLİĞİM BİZİM İLE İLGİLİ YASANIN BU HENGAMEDE UNUTULMASI OLDUĞUDUR.O YÜZDEN ARKADAŞLAR NE YAPACAKSAK ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE ALIP HEMEN KARAR VERMEMİZ VE EYLEME DÖKMEMİZ GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM.YÖNETİCİ ARKADAŞLARIN ACİL BİR EYLEM PLANI HAZIRLANMASI VE BİZLERİNDE ELİMİZDEN GELDİĞİNDEN FAZLASINI YAPMAMIZ GEREKTİĞİDİR!!!ARKADAŞLAR MAİLLERİMİZE GELEN DİREKTİFLERİ HARFİYEN UYGULAMAMIZIN DIŞINDA LÜTFEN ŞAHSİ OLARAK İNANDIĞINIZ TEPKİLERİNİZİDE DEMOKRATİK VE BİZ İŞ ADAMLARINA YAKIŞIR ŞEKİLDE UYGULAYIN ( GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ VEKİLLERİ GECELİ GÜNDÜZLÜ TELEFONLA ARAMAK,SMS ATMAK VEYA FAX ÇEKMEK )BU SAATTEN SONRA ELİMİZDEN GELENDEN FAZLASINI YAPMA ZORUNLULUĞUMUZ OLDUĞU KANAATİNDE OLDUĞUMU BELİRTİR SAYGILAR SUNARIM

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 30. SN. ARKADAŞLARIM,
  UZUN SÜREDİR YAZMIYORUM, AMA ÇALIŞMALARIM SON HIZ DEVAM EDİYOR. SN. BURHAN KAYATÜRK ANNEMİ ARAMIŞ. ALLAH RAZI OLSUN BİZİM İÇİN GERÇEKTEN ÇABA SARFEDİYOR. KENDİSİ BAYRAMA YETİŞMESE BİLE BİR ÇÖZÜMÜN YÜZDE YÜZ BAYRAMDAN SONRA UYGULANACAĞINI VE SEVDİKLERİMİZE KAVUŞACAĞIMIZI SÖYLÜYOR.
  SN. ALİ RIZA ÖZTÜRK BEYEFENDİYİ ARADIM . KENDİSİ BU AKŞAM
  HALK TV SAAT : 21,00 DA AÇIKLAMA YAPACAĞINI SÖYLEDİ.
  MUTLAKA İZLEYİN KONU TAMAMİYLE ÇEK KONUSU DEDİLER.
  BU ARADA SÜREKLİ ARAMAKLA BIKTIRDIĞIM, AMA BENİM SORULARIMI SABIRLA CEVAPLAYAR SN. AHMET İYİMAYA BEYEFENDİYİ ARADIM.
  KENDİSİ BUGÜN 4 SAAT EKONOMİ KURMAYLARIYLA, BANKALAR BİRLİĞİYLE, YARGIDAN TEMSİLCİLERLE, GEREKEN KİŞİLERİN BULUNDUĞU TOPLANTI YAPMIŞLAR. ALTERNATİFLER VARMIŞ. DİYORKİ :
  BEN SİZİN İYİLİĞİNİZE OLAN DURUMUN OLUŞMASI İÇİN GAYRET EDİYORUM. İNŞALLAH GÜZEL OLACAK.
  SON DURUM BU. LÜTFEN FAKSLARA , ARAMALARA, MAİLLERE , MEKTUPLARA DEVAM EDELİM. ÇÜNKİ GÖRÜNEN O Kİ YÜZDE YÜZ GÜNDEMDEYİZ. VE DEVAM EDERSEK GÜNDEMDE KALACAĞIZ.
  AZ KALDI . İNANIN BANA.
  ALLAH CÜMLEMİZİ SEVDİKLERİNE, DIŞARDAKİLERİDE ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURSUN.
  DENİZ GÜL

  YanıtlaSil
 31. SİTEMİZİ TAKİP EDEN BAYANLARIN DİKKATİNE!!! LÜTFEN SN.İYİMAYAYI SİZLERDE ARAYARAK MAĞDURİYETLERİNİZİ ANLATIN.ÖZELLİKLE BAYAN MAĞDURLARIN ARAMASI DAHA ETKİLİ OLUYOR.GÖRÜŞEN ARKADAŞLARDA SİTEYE YAZARSA SEVİNİRİM

  YanıtlaSil
 32. arkadaşlar ben manisadayım halk tv çekermi çekerse normalmi kablomu uydumu acil cvp saolun

  YanıtlaSil
 33. Bu gün Ben üzerime düşen görevi LAYIKIYLA yerine getirdim.
  Yargıtay ve Anayasa Mahkemesine mektupları yolladım.
  Yarın da hem kendim hemde arkadaşlarım HEPİMİZ için Adalet İçin yine mektup yollamaya devam edeceğiz.

  Ya siz? Yolladınızmı? Sizlere Diyorum Evinde oturup 75 kuruşluk 1 tane mektubu yollamaya üşenen ama buraya feryat figan yorum yazan sen? için rahat mı? Vicdanınla seni başbaşa bırakıyorum.

  Bizimle birlikte sadece kendisi için değil Hukukta eşitlik için Mağdur her vatandaş için Mücadele eden Arkadaşlarıma Hakkım Helal Olsun.

  YanıtlaSil
 34. arkadaslar program baslai mail bombardimanina basliyoruz
  ekonomidegorunum@halktv.com.tr

  program saat 23 00 a kadar

  YanıtlaSil
 35. ekonomidegorunum@halktv.com.tr

  YanıtlaSil
 36. PROGRAMA MAIL ILE KATILIYORUZ HADI ARKADASLAR PROGRAM SAAT 23 E KADAR SURECEK

  ekonomidegorunum@halktv.com.tr

  YanıtlaSil
 37. SANSÜRSÜZDE EKONOMİ TARTIŞILIYOR.MAİL ATALIM

  YanıtlaSil
 38. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; HERKESE HAYIRLI GECELER. BU GECE SÖZE NEREDEN BAŞLIYACAĞIMI BİLEMİYORUM. 111 NODA YAZAN ADSIZ ARKADAŞIMA; BİRKAÇ CÜMLE YAZDIKTAN SONRA DEVAM ETMEK İSTİYORUM. 111'DEKİ ARKADAŞIM; BENDE KAÇ İNTİHARIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜĞÜMÜ BİLEMİYORUM. YANİ SANA AKIL VERMEK İSTEMİYORUM AMA, DÜŞÜNCEN YANLIŞTIR DİYORUM VE BİRAZ DAHA SABIRLI VE METANETLİ OLMANI TAVSİYE EDİYORUM. BEN; CANIMDAN ÇOK SEVDİĞİM 33 YILLIK HAYAT ARKADAŞIMI(kanserden) KAYBETTİKTEN SONRA, KAÇ GECE; GECE 23'LERDE, 24LERDE MEZARLARIN ARASINDA GEZERKEN; GİTMEKLE GELMEK ARASINDAKİ, ÇİZGİDEN NASIL DÖNDÜĞÜMÜ BİLEMİYORUM. SONRASINDA; BU SİTEMİZLE TANIŞMAMIZ, KENDİME BAZI ŞEYLERİ GÖREV SAYMAM, ÇOCUKLARIMA; HEM ANNELİK VE HEMDE BABALIK YAPMA GEREĞİ, TÜM ÜZÜNTÜLERİME RAĞMEN; YENİDEN HAYATA BAĞLANMAYI VE MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRETTİ. BUNUN İÇİN ÜZÜLME ARKADAŞIM; DAHA DOĞRUSU ÜZÜLMEMEYE ÇALIŞ VE MÜCADELE AZMİNİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞ. SANA SAYGILARIMLA. DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ; ANKARA HUKUKLU'YA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLERİM AZ OLACAK AMA, HEPİNİZİN ÖNÜNDE; EMEKLERİ İÇİN, KENDİSİNE SAYGI VE SEVGİLERİMİ İLETTİĞİMİ BELİRTİRİM. BENİM İÇİN YAPTIĞINIZ ÖVGÜLER BAKIMINDAN; İNANINKİ YÜZÜM KIZARDI DESEM YERİDİR. ANCAK; ZATEN BEN BU YENİ MÜCADELE GÜCÜNÜ, EMRE KARDEŞİMDEN; CÜNEYT HOCAMDAN, DENİZ GÜL HANIMDAN, MY WAY'DEN, CAN MERT'DEN, ANKARA HUKUKLUDAN, AV.RAHMİ OFLUOĞLU'NDAN VE ADINI ŞU ANDA HATIRLAYAMADIĞIM ONLARCA MÜCADELEMİZE GÖNÜL VERMİŞ, SİTE SAKİNLERİMİZDEN ALDIM. ALDIMDA; İNANINKİ, BİR TÜR YENİDEN HAYATA BAĞLANDIM DERSEM YERİDİR. ÇOK UZATTIĞIMIN FARKINDAYIM AMA; BUNLARI BANA YAZDIRAN DA YİNE SİZLER VE GÖNÜL VERDİĞİMİZ HAKLI DAVAMIZDIR. SÖZÜ DAHA FAZLA UZATMADAN; YARIN, SAYIN İLHAN KESİCİ MİLLETVEKİLİMİZİ ARAYIP KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDECEĞİM. BUGÜN İTİBARİYLE; DAHA EVVEL GELEN MAİL DOĞRULTUSUNDA, TAMAMEN VE HİÇ EKSİKSİZ OLARAK; YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİYLE İLGİLİ MEKTUP ÇALIŞMALARINI YERİNE GETİRDİĞİMİ BİLMENİZİ İSTERİM. YİNE; BUGÜN, DAHA EVVEL NUMARALARI VERİLMİŞ OLAN ÖNEMLİ YERLERDEN ALTISINA FAKS ÇEKTİĞİMİDE BELİRTTİKTEN SONRA; BU YAZIMIN ARDINDAN BU GECE, SİTEMİZİN BAŞINDA YER ALAN, TÜRK YARGISINA AÇIK MEKTUP KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMI TAMAMLAYIP, YARGITAY VE ANAYASA MAHKEMESİNE EN 15 KADAR PTT YOLUYLA GÖNDERİM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM. YİNE GÜN İÇİNDE; CÜNEYT HOCAM VE EMRE KARDEŞİMLE, GÖRÜŞMELER DOĞRULTUSUNDA, GEREKİRSE; BAŞKACADA ÇALIŞMALAR YAPACAĞIM. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; ALLAH'IN İZNİ, BİLİNÇLİ KATKI VE ÇALIŞMALARINIZLA, BİRAZ GECİKMELİDE OLSA, HAKLI OLDUĞUMUZ DAVAMIZDA MUTLAK VE MUTLAK BAŞARACAĞIZ VE SONUCA ULAŞACAĞIZ DİYORUM. TÜM KATILIMCI ARKADAŞLARIMA; SEVGİ VE SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 39. Degerli Arkadaslar,
  Belirttiginiz dogrultuda ilgili yerlere fax ve e mailleri çektim.Bu yasanın lehimize olan bir düzenleme ile olacagını tahmin ediyorum.Bu konu tamamen bir toplumsal afete kansere dönüştü şimdi halk tv yi izledim muhalefet partileri yani CHP ve MHP ortak hareket edecekler çekte hapis cezasının kaldırılması anlamında Hükümetinde olumlu yönde hareket edecegine inanıyorum...

  YanıtlaSil
 40. durmayın arayalım arkadAşlar halk tv 03122366429

  YanıtlaSil
 41. hep meşgul telefon

  YanıtlaSil
 42. ARKADAŞLAR ÖNCELİKLE HASAN ABİMİZE YAPTIĞI ÇALIŞMALARDAN DOLAYI SAYGILARIMI SUNARIM.BENCE BU GÜN HEP BERABER ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNE ÖZELLİKLE SN.İYİMAYAYA TELEFONLA ULAŞARAK BİZLERE SEVDİKLERİNİZ BAYRAMDA EVLERİNDE OLACAK SÖZÜNÜ HATIRLATALIM!!!! VE BENCE ARTIK BİRAZDA TATLI SERT ÇIKIŞLAR YAPMAMIZ GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM ( TERBİYEMİZİ BOZMADAN SADECE ARTIK BİZLERİ OYALADIKLARINI VE İMALI OLARAK VATANDAŞ OLARAK VERDİĞİMİZ OYLARDAN DOLAYI PİŞMAN OLDUĞUMUZU BELİRTMEMİZ GEREKTİĞİ )BU ARADA TELEFON AÇMAYA ÇEKİNEN ARKADAŞLAR LÜTFEN SİZLERDE SMS VE YA EN AZINDA BİRKAÇ FAX YOLLAYIN!!! ARTIK BİZLERİ OYALAMA TAKTİKLERİNİN TUTMADIĞINI ANLASINLAR.BİZLERİ VE SEVDİKLERİMİZİ 1 SENEDİR ÖZGÜRLÜKLERİNDEN ALI KOYDUKLARINI HATIRLATALIM ARKADAŞLAR!!! TERÖRİSTİ BIRAKIRKEN BU KADAR ZORLANMADIKLARINA HEPİMİZ ŞAHİT OLDUKTAN SONRA EN AZINDAN BEN ŞAHSIM ADINA BUNU VEKİLLERİMİZDEN SORMA HAKKINI KENDİMDE GÖRÜYORUM.EĞER SİZLERDE HERŞEYDEN ÖNCE BİR VATANDAŞ OLARAK VE O VEKİLLERİ ORAYA OYLARIYLA GÖNDEREN İNSANLAR OLARAK BUNUN HESABINI BENİM GİBİ SORMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ LÜTFEN SİZLERDE BU GÜN ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNİ ARAYARAK TATLI SERT TEPKİLERİNİZİ DİLE GETİRİN!!! BİZLERİNDE ÇOCUK OLMADIĞIMIZI VE HEPİMİZİN İYİ KÖTÜ TİCARET YAPMIŞ KENDİMİZCE YÖNETİCİLİK YAPMIŞ BOŞ İNSANLAR OLMADIĞIMIZI GÖSTERELİM ARKADAŞLAR!!!! ARTIK OYNADIKLARI OYUNUN SONUNA GELDİKLERİNİ VE AĞZIMIZA ÇALINAN 1 PARMAK BALLA ÇOCUKLAR GİBİ KANDIRILAMIYACAĞIMIZI HEPBERABER GÖSTERELİM.SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 43. ARKADAŞLAR BEN AŞAGIDAKİ MECLİS ADALET KOMİSYONUNDA VE GENEL KURULA GELDİGİ AŞAMADA LEHİMİZE OLACAK HAMLELERDE BULUNABİLECEK MİLLETVEKİLLERİNE FAX ÇEKİYORUM SİZDE ELİNİZDEN GELDİGİ KADAR MAGDURİYETİNİZİ BELİRTİN FAX YAGMURUNA TUTALIM BU GÜNLER NE KADAR ÇOK KENDİMİZİ İFADE ETTİK ETTİK ÇEK TE HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI İSTEGİMİZİ ANLATTIK ANLATTIK YAPACAGIMIZ FAX YAGMURUNA TUTUP KONUNUN CİDDİYETİNİ ALGILATMALIYIZ AKSİ HALDEE DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM.

  AHMET İYİMAYA AK Parti Adalet Kom.Bşk.TBMM
  TEL. 0 312 4205323 -4205324 FAX.0 312 4205322

  MEHMET GÜNAL MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ TBMM
  TEL.0 312 4206266 -4206267 FAX.0 312 4206979

  OKTAY VURAL MHP Grup Başkanvekili TBMM
  TEL.0 312 4205242 -4205243 FAX.0 312 4205248

  MEHMET ALİ ŞAHİN AK Parti TBMM Başkanı
  TEL.0 312 4205150 (10) FAX.0 312 4205165

  METİN ÇOBANOĞLU MHP KIRSEHİR MİLLETVEKİLİ TBMM
  TEL.0 312 4205976 -4205977 FAX.0 312 4206966

  MEHMET ŞANDIR MHP Grup Başkanvekili TBMM
  TEL.0 312 4205239 -4205240 FAX.0 312 4205248

  BEKİR BOZDAĞ AK Parti Grup Bşk. VEKİLİ TBMM
  TEL.0 312 4206504 -4206505 FAX.0 312 4206514

  DENİZ BAYKAL CHP Genel Başkanı TBMM
  TEL.0 312 4205264 -4205265 FAX.0 312 4205282

  YanıtlaSil
 44. Ben bir bayan magdurum hemde vekaleten attigim imzalardan dolayi odedigim cekler yuzunden bile sabahin korunde otel odasindan alinip goturuldum cocugum uyurken yani basimda sonra koca gun nezaret arkasindan ozur dileyip birakmalar tum gun tum aile kosturmaca icinde tabi.....simdi yine yeni davalar collerde calisiyorum odemek icin cocuklarima evime kocama hasretim cunku oda hem calismak hem kacmak hem cocuklarin geleceginidusunmek zorunda,80 doneminde ogrenciydim ozaman bile boyle korkmamis boyle zulum gormemistim........ben terorist degilim ,anneyim,muhendisim ,vatanimi seviyorum,bu vatan icin yararli olmak istedim,borcumuda odeyecegim ama hapiste olursam odeyemem......ustelik borc benim degil......ben anneyim anneyim anneyim.buradan fax cekip mail atamiyorum lutfen birilerine ulastirin...

  YanıtlaSil
 45. arkadaşlar günaydın öncelikle hasan barışcı kardeşimizden ALLAH razı olsun gösterdigi hassasiyetten dolayı tabiiki tüm arkadaşlardanda ALLAH razı olsun akşam ben halk tv yi izleme imkanım olmadı nasıl geçti 2 3 kere aradım hep meşgul telefono düşüremedim sonuç nasıldı ALLAH hepimizin yar ve yardımcısı olsun

  YanıtlaSil
 46. Erzurumda musayı öldüren kişinin 30’dan fazla suç kaydı bulunduğu , ve beceriksiz devletimizin bu adamı hapiste tutmayı becerememesi yüzünden birde masum çocuğu öldürerek sabıka kaydına birde cinayet eklemiştir"

  30 sabıkası olupta nasıl sokakta dolanıyor!!!
  Siz hala ticaret yapmaya çalışan insanları içeri atın

  YanıtlaSil
 47. merhaba

  ticaret yaptım,
  işyeri kiram faturalı idi 10 yıldan fazla her ay kira bedeli üstünden devlete kdv ödedim.

  şirket ortakları olarak 2 kişi her ay bağkur ödedik,

  yıllık karımızdan her yıl mal müdürlüğüne para yatırdık

  her yıl belediyeye işyeri için harç ödedik

  her yıl ticaret odasına aidat ve yıllık kar üzeründen kesilen para ödedik.

  satışlarımızdan kdv ödedik

  satışlarımızdan vergi ödedik

  çalışan işçilerimize maaş ödedik

  işçilelrin ssk larını ödedik

  muhasebeciye para ödedik

  taksitli satışlardan bankalara komisyon ödedik

  daha hatırlıyamadıklarımda vardır sonuçta ödedik de ödedik, zamanı geldi evimizi sattık arabamızı sattık, çekimizi ödedik, zamanı geldi bankadan kredi aldık çek ödedik, zamanı geldi kredi kartından nakit avans çektik çek ödedik, aman dedik ticaret yapıyoruz, adımıza laf gelmesin dedik, önce çek ödedik, hükümete güvendik, ekonomiyi yoluna koydular dedik, çalıştık çırpındık, ticarete devam ettik, taki elimizde avucumuzda birşey kalmayıncıya kadar, taki bankalar üstümüze çullanıncaya kadar, battık iflas ettik, bu güne kadar karşılıksız kalan çeklerimiz ödediklerimizin % 1 i bile değildir, karşılıksız kalan çeklerimizin tutarı devlete ödediğimiz vergilerin yarısı bile değğildir, varken herşeyi ödedik, tükendik, onurumuz kırıldı, ticaret hayatımız sona erdi, iş bulamıyoruz, yakalanma korkusu ile ailemiz daıldı, yarı aç sefil bir hayat yaşıyoruz,

  kabul ediyorumki ticaret riskdir, kazanmakta var kaybetmekte, biz kaybederek zaten herşeyimizden olduk, daha ne istiyorlar , zaten kırık olan onurumuzu hapise sokarak tamamen yok etmek mi istiyorlar, zannetmiyorum, amac belli bütçedeki delik o kadar büyükki, nerden ne gelse yutuyot, devler baba da bize ceza kesip alacaklıya ödeyemediğimiz borçları ceza diye kendine almaya çalışıyor, ama anlamıyor, paramız olsa zaten alacaklıya öderiz, bu durumlara gelmeyiz,

  şimdi lütfen herkes derdini anlatan bir fax ı yukardaki numaralara faxlasın, bir fax tan ne olur demeyin , her fax bir tuğla gibi yukselen bir bina gibi derdimizi yukarılıra taşıyacaktır,üşenmeyin çekinmeyin fax çekin, sizi hapse tıkmak için kimse üşenmiyor çekinmiyor unutmayın.

  YanıtlaSil
 48. Habertürk 'te de aynı haber var...başbakan 2 yıl süre olsun demiş , bugün sabah MKYK son toplantıyı yapıp karara bağlayacakmış..engin.

  YanıtlaSil
 49. HABERTURKDE EKONOMİ GAZETESİNDE ÇEKDEN DOLAYI İÇERDE OLANLARIN SAYISINI 2000 KİŞİ OLARAK YAZIYORLAR, HALA YANLIŞ BİLGİLERLE HABER YAPIYORLAR. HABERİ YAPAN KİŞİNİN EMAILİ hoymez@htgazete.com.tr

  YanıtlaSil
 50. değerli arkadaşlar

  burada arkasında durduğumuz konu HUKUK.bu erteleme gibi ve ya alacaklıyı kurtarma gibi zırvalarla bizi oyalayanların ilk yapacağı iş oturup HUKUK DEVLETİ deyince ne anladıklarını bir düşünmeliler..

  bir ülkede bütün akademisyenler (prof ünal tekinalp)bu cezaya çağ dışı derken,hepsi bunu kabul ederken BANKALAR BİRLİĞİ ile toplantı yapım bizim fermanımızı yazanlar bunun vebalinin altında er geç ezileceklerdir.

  bu durumda yapmamız gereken ağzımıza çallar gibi yaptıkları bala şak şak yapmak değil..HUKUK tan doğna hakkımızı vermelerini istemeye devam etmemiz olacaktır...bu çerçevede mücadelemize devam etmeniz dileğiyle...

  EMEKLERİNİZE TEŞEKKÜRLER...

  my way

  YanıtlaSil
 51. SAYIN ARKADAŞLAR ERTELEME İLE BİZLER KANDIRILMAK İSTENMEKTEYİZ NASILKİ..

  ERTELEME İŞİ YENİ YASA İLE GELECEK 1-2 YILLIĞINA. EEE SONRA NE OLACAK YAPILMAK İSTENEN NEDİR? BİZLERİ GEÇİÇİ BİR SÜRELİĞİNE CEZAEVİNDEN ÇIKARIP SEVİNDİRMEYE ÇALIŞANLAR ALTTAN ALTTAN GEÇİRMEYE ÇALIŞTIKLARI YENİ YASA İLE HEPİMİZİ HARCAYACAKLARDIR. YAPILMAK İSTENEN BUDUR.

  ERTELEME İLE ''ÇIKSINLAR KALABALIK OLURUZ HEPBERABER MÜCADELE EDERİZ'' DİYENLER BENCE İLK BAŞTAN BU İŞTEN KAÇACAK OLANLARDIR.BEN GÜNLERCE ANKARALARA GİTTİM GELDİM İŞİ GÜCÜ BIRAKTIM HAFİYELİĞE SOYUNDUM BENİM İSTEDİĞİM HAKETTİĞİM BU DEĞİL. ERTELEME İLE ANCAK ALACAKLININ SIRTI OKŞANIR.

  MÜCADELEMİZE ASIL ŞİMDİ DAHA FAZLA SARILMALIYIZ. TÜM İMKANLARI SEFERBER ETMELİYİZ. FAXLARLA MAİLLERLE ARAMALARLA MEKTUPLARLA BUNALTMALIYIZ.HAYDİ ARKADAŞLAR. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ANLATMAYA.DERS VERMEYE...

  YanıtlaSil
 52. benim firmam iflas etmiş durumda.çekler iflas etmiş firmamın çekleri. Benim şahsen iflas etmiş bir firmanın borcuna mahsuben ödeme taahüdünde bulunmam kanuni olarak mümkün değil çünkü şirket iflas masasının idaresinde şu an Bu işin içinden nasıl çıkılacak peki her şeyi düşünüyorlarmı bu kanun tasarısında acaba

  YanıtlaSil
 53. 49da yazan arkadas sagol hatta butun bunlarin yaninda biz ihracat yaptik kdv mizi bile geri alamadik iki gun gec muracat etmisiz diye.20 000 dolarimizda oyle gitti.devlete is yaptik pesin odeyecegi paramizi odemedei sifir faizle 24 ayda taksitle geri odedi.biz devleti dava edemedik.odeyemedigimiz ssk ve vergi yoktu cunku ihaleye giremezdik zaten boyle bir aksaklikta.kriz var odeyemiyoruz dediler .....biz nasil odeyecektik hirsizlikmi yapsaydik...hirsizlik yapmadik ama adimiz dolandiriciya cikti karsiliksiz ceklerden.birde alacakliyi biraktigimiz zor durum cabasi.......

  YanıtlaSil
 54. Arkadaşlar Merhaba,

  2 Yıl erteleme ile ilgili yasa gerçekten çıkarsa şahsi fikrim bir çok şey yapılabilir ve çözümlenebilir bu süre içinde. O süre zarfında da zaten hepimiz özgür olacağımızda çok daha büyük bir güçle daha da iyi şeylerin olmasını sağlayabiliriz. Hepimize bol şanslar dilerim.

  YanıtlaSil
 55. sn.arkadaşlar,2 yıl erteleme çıkarsa;gidip taahhüttemi bulunacağız yoksa kendiliğinden 2 yıl erteleme mi olacak..taahhütte bulunursak kötü..zira çeki verdiğimiz kişilerle aramızca gerçek borç ilişkisi yok.çoğu hatır çeki..

  YanıtlaSil
 56. 56 da yazan arkadaşım hiç zannetmiyorum. ben bu mücadele de çok söz verenleri gördüm.binlerce kişi olacağımız yerlerde yoldayım diye diye yalan söleyenleri çok gördüm. ama şunu bilin ertelemeye eyvallah dediğiniz müddetçe ömrü billah bu sıkıntıyı size çektirecekler.

  YanıtlaSil
 57. İki yıl ertelemede taahhütname isterler, o zaman iş kötü oluyor çekte af çıksa bile taahhütnameyi ödemedin diye hapse atarlar. Benim şahsi fikrim taahhütname daha kötü. Bu devlet ali cengiz olmuş baksana ne planlar yapıyor

  YanıtlaSil
 58. Hapisten yeni çıkmış adam neyine güvenipte taahhütte bulunacak. Bu süre borçların ödenmesi veya anlaşmaya varılmasıyla ilgili olmalı. Yani 2 yıl içerisinde ya borcunu öde ya da anlaş şikayetten vazgeçilsin anlamında olmalı. Yoksa şimdi taahhüt et 1 ay sonra ödeyememe sonra hemen hapis
  hiç bir işe yaramaz. Benim kanaatım bu. KAYAMEN

  YanıtlaSil
 59. arkadaslar dostlar burası turkıye cumurıyetı devletı 25 yıl bu ulkede ınsaat yaptım bınlerce lıra vergı verdım ve sımdı col cocuk acız kımın umrunda efendım bır gun kalkıyoruz yasa soyle olmus bır gun boyle olmus bu devletın yonetıocısı yok mu var sada duymaz ı kı ben olmadıgına ınanıyorum

  YanıtlaSil
 60. Arkadaşlar
  Çek Mağdurları için bir erteleme konusu yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı
  Yeni çek yasasına geçici bir madde ekleyerek suç duyurusuna konu olmuş davalar ve kesinleşmiş davaların infazı 2 yıl boyunca ertelenecek ve yeni yasayıda bu şekilde Adli para cezaları korunmak üzere muhalefete kabul ettirmeye çalışacaklar.. muhalefet anayasa mahkemesine vs itiriz etmemeleri için..
  Muhalefet bunu kabul etmeyecektir, çünkü muhalefet çk yasasında hapis cezalarının olmasına karşı..

  Hükümetin tek seçeneği bir geçici maddeyle mevcut infazların durmasını sağlamak ve bunu 2 yıl sürece yapacak şartsız, Arkadaşlarımız cezaevinden çıkacak aranmalar duracak 2 yıl içinde borcunuzu ödeyin denecek tabiki icra haciz işlemleri kesintisiz sürecek, icra müdürlüğü işlemleri bu geçici maddeden bağımsız olaylar, alacaklı alacağını tahsil ederse zaten suç duyurusu düşecektir fakat suç duyurusu düşürülmediği süreçte 2 yıl sonra infazlar kaldığı yerden devam..
  Eğer bu geçici madde kabul edilir ve yürürlüğe girerse ve bizlerde mücadelemizi katlayarak ve kesintisiz sürdürebilirsek, yeni yasayı evrensel hukuk kurallarına ve insani hükümler içeren bir şekilde kabul ettirir ve Türkiyemizi bu illet yasadan sonsuza dek kurtarabiliriz..
  Pasif kalır ve mücadelemizi kesintiye uğratırsak çok kısa zamanda bu illet yasa insanlarımızın başını yemeye devam eder..
  Çare ve çözüm bizleriz.

  YanıtlaSil
 61. sn.cüneyt bey,2 yıl için taahhütname isteyeceklermi? yoksa kendileri 2 yıl askıyamı alacaklar? fikrinizi açıklarsanız sevinirim..

  YanıtlaSil
 62. erteleme oluşursa daha önceden tahüüd etmiş ve şuan aranması olnalar faydalanacakmı acaba birbilen varmı

  YanıtlaSil
 63. Taahhütname almak, hem teknik olarak mümkün değil hemde hukuksal olarak mümkün değil, 20 ayrı vilayette 20 Adliyede dava ve dosyası olan var taahhüt almak demek 20 vilayete gidip taahhüt vermek demek buda teknik olarak mümkün değil..
  Yapılacak şu
  Çıkın denecek 2 yıl içinde borcunuzu ödeyin, suç duyurusunun geri alınmasını sağlayın..Yapılacak bu
  Bu hükümler tüm adli para cezaları için geçerlidir, taahhüdü ihlal dahil..

  YanıtlaSil
 64. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 65. peki bir ali cengiz oyunu ile yeni yasa ile bir erteleme gelirse ne yapacaz sayın pir?

  kaldı ki yeni şafağın haberinde başbakanın yeni yasaya geçiçi bir madde eklenemesi konusunda ki haberi var.

  ahmet iyimaya ise yılbaşından önce kanunlaşacak diyor.

  eğer yeni yasa ile erteleme gelirse ozaman yapılacak bir şey kalmaz. bizim düşündüğümüz bu katılımı ve birlikteliği sanırım onlarda düşünüp daha fazla başlarına bela olmamızı istemeden yeni yasayla erteleme getireceklerdir.yeni yasa da hapis vardır.bölelikle 2 seneliğine ertelemeye evet diyen arkadaşlarımız maalesef 2 senenin sonunda yine beraberce kodese giderceklerdir.,

  şuanda zaten 2 sene erteleme garanti . baskılara devam etmeliyiz. bu işte ertelemeye evet demek, herşeyi kabullenmek demektir.dikket edin.

  YanıtlaSil
 66. Düştüğümüz durama bak..


  Devlet kendi içinde batmış ne yapacağını bilmiyor. Becerisizliklerinin sorumlusu bizi görüyorlar. sonrada hadi siz şirketinizi ayakta tutamadınız battınız borçlarınızı iki yıl erteliyorum toparlayın onları ödeyin bu ne ya muz cumhuriyetini geçti bu ülke. Kusura bakmayın böyle ne ülke yönetilir ne kanun olur. Kanun evrenseldir. Bunlar osmanlıyı canlandırmaya çalışıyorlar doğru osmanlıda yıllarca anlaşa anlaşa insanlarla sonunda kendini kaybetti.. Unuttukları birşey var vatandaş yoksa devlette olmaz...

  YanıtlaSil
 67. PEKİ BU ERTELEME DE DİYELİMKİ DOSYA YARGITAYDA ATIYORUM 3 SENE SONRA GELECEK BUNLAR NASIL DÜZENLENECEK YANİ 3 SENE TEMYİZDEN GELEN KARARA MI EKLENECEK?

  YanıtlaSil
 68. kardeşlerim gözümüzü açalım hükümet seçim yatırımı yapıyor.
  erteleme diyor bu ertelemenin bitiş tarihine bakın seçime denk getiriyorlar.açılım derken kaybettiği oyları bu şekilde kazanmaya çalışıyor .ama yemezler sadece kendilerini kandırıyorlar.benim canımın yarısını kodese kapatacaksın sonra karşıma geçip ben seni affettim sende bana oy ver.oldu canım hemen unuttum eşimi benden ve çocuğumdan koparıp içeri atarken yaşadığım sıkıntıları.yok kardeşim istemiyorum ertlesini 1 aydır yatıyor 2 ay kaldı onuda yatar ve evine döner ondan sonra gücü yeten varsa gelsin benden para istesin.bu sefer benim canım istediği zaman öderim kırık kırık meze parası gibi.kimsenin hakkı lazım değil sonuna kadar gideceğim insan hakları mahkemesine kadar çıkacağım.bu yasa değişmeyecek KALKACAK..................................

  YanıtlaSil
 69. 70 de yazan arkadaşım
  Allah kavuştursun. Düşmüşüz ne yaptığını bilmeyen insanların eline. Aynen söylediklerine katılıyorum. Son kez baksınlar masalarına sandalyelerine birgün çıkardıkları kanun onlarada yarar.

  YanıtlaSil
 70. 69 yazan arkadaş

  çok güzel soru sormuşsun buna benzer onlarca soru cevapsız şu anda...kısaca saçma sapan bir uygulama olur bu ve genel kuruldan geçmeden içeriğini kimse bilemez...

  onun için aklın gereğini yerine getirmeye devam edip kanunsuz cezadan doğan hakkımızı talep etmeye devam edeceğiz.bu masalları 2009 ocaktan bu yana dinliyoruz...bize alternatif üretmeye çalışacaklarına...HUKUK kurallarını uygulasınlar...ya da sn ali rıza öztürk ün dediği gibi senet,vergi borcu mahkeme ilamı gibi alacaklarada hapis cezası versinler...

  MEKTUPLARA MAİLLERE FAXLARA DEVAM.

  my way

  YanıtlaSil
 71. Konuları çok iyi analiz etmek gerekir..
  2002 de bunlar Adli para cezalı yani yasayı dolanarak hapis cezalarına devam ettiler, ve piyasalara çek alın alışverişinizi çekle yapın bunun tahsil güvenceside benim dedi devlet, hiç bir esnaf malını devletin öngöürdüğü ceza var diyemi sattı? Hayır.. Ama bunun böyle olmadığını devlet bürokrasine anlatmak çok zordur.
  DBürokrasinin arkasına sığındığı tek şey, "Biz Çeke güvence verdik insanlar bu güvenceye dayanarak malını, ürününü imalatını sattı" dır ve bu görüşlerinin doğru olmadığını anlatmamız ve ikna etmemiz çok zordur..

  iki tarafı bağlayan yani karşısında toplumdan bir kesimi bağlayan bir yasayı bıçak gibi kesip atmak ta çok zordur.. en azından bürokrasi bunu kabullenmez,

  Ama burada devlet çeke cezanında yürümediğinin farkında ve tek çözüm olarak önce pansuman sonrada yarayı temizleme olacak başkada seçeneği yok, artı olarak baroların para babaları tefecileride eklediğimizde tabiki vahim durum..

  Biz yılmadığımız sürece bu mücadeleyi kazanırız, ertelemeyede karşı çıkacağız, yasanın hukuk kuralına uygun olması gerektiğini anlatacağız..

  Ama Devletin bu yasayı eski haliyle çıkarıp, hukuka aykırı olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar versin deme gibi bir şeçeneğide var..
  Anayasa Mahkemesi Hukuka uygun Adli Para cezaları olmalı derse bu devran böyle gider
  Yok demedi zaten yasa olması gerektiği gibi düzenlenir..
  Ak parti bu altenatif üzerindede duruyor... Neyin nasıl olacağı bizlerin elinde.. bunu unutmamak gerekir..

  Bu aşamada Akıllı ve azimli olmak durumdayız..

  YanıtlaSil
 72. Hükümet; Alacaklı, banka, tefeci tarafına bak hapisi kaldırmadım, bizede 2 sene özgürlük veriyorum diyerek oy kaybını önlemeye çalışıyor. Açılımla kaybettik birde burdan gitmesin derdinde. Düşündükleri sadece oy...Seçim sonrasına atıyor topu.
  İş yapmak değilki dertleri, iktidarda ne kadar kalırım kaygısı var. Çünkü tam yapamadılar istediklerini, yerleşemediler...
  Yazık çok yazık...

  Cinocan

  YanıtlaSil
 73. o soruyu ben sordum my way insanların kafası çok karıştı bence hükümet kafa karıştırıyor.önce 1 yıl sonra 2 yıl amaçları adli para cezasını kaldırmak ama sanırım buna şu an cesaret edemiyorlar.topu yargıtay a atıyorlar yargıyay maalesef bizi duymuyor.duymak istemiyor.Önder.Saygılar

  YanıtlaSil
 74. benimde eşim bundan 28 gün önce çek yüzünden tutuklandı ben ve iki kızım tek başımıza kaldık şimdi soruyorum herkese eşimi tutukladılar dışarda kalanlar ne olucak adli para cezasıymış adam onu yatırabilecek durumda olsa içerde ne işi var
  bide hapiste olana para yatırmak lazım ben nerden bulup yatırıcam insanları içeri atarken dışardakini hiç düşünmüyo bu devlet sen ne olursan ol

  YanıtlaSil
 75. ARKADAŞLAR ÜZÜLMEYİN BUNLAR BU KANUNU YILBAŞINA DENK GETİRİP
  2009 SONU İTİBARİYLE BİR AF GETİRCEKTİR FAKAT 2010 YILI İTİBARİYLE YİNE CEZALAR DAHA AĞIR BİR ŞEKİLDE DEVAM DİYECEKLERDİR FAKAAAAAT BURADA İŞ YİNE BİZLERE DÜŞÜYOR TELEFONA FAX MAİL DEVAM BU SEFER DAHA ÖNCE YAPTIĞIMIZIN İKİ KATINA ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM HER KESE SAYGILAR SUNUYORUM

  YanıtlaSil
 76. MERHABA ARKADAŞLAR,
  YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERDE ALDIĞIM DUYUM ŞUDUR: "ÖNCE ERTELEME SONRADA ADLİ PARA CEZASININ MUHAFAZASI. ANCAK ADLİ PARA CEZASI AYNI TAAHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA UYGULANDIĞI GİBİ HER BİR ÇEK YAPRAĞINDA ÜZERİNDEKİ BEDELE BAKILMAKSIZIN BELİRLİ BİR MİKTAR İLE SABİTLEMEK Kİ YAPRAK BAŞINA 30 GÜN DÜŞÜNÜLÜYOR YANİ 3000 TL LİK BİR ADLİ PARA CEZASI."
  YANİ SÖZÜM ONA 80000 TL LİK ÜSTSINIRI ALTA ÜSTTE BAKMAKSIZIN İYİLEŞTİRİYORLAR. BAROLARIN VE DOLAYSI İLE FİNANS ÇEVRELERİNİN BU ÇÖZÜMÜ HAZIRLANAN TASLAKTA ÖNERDİKLERİ SÖYLENİYOR. BU DURUMU YASAL ZEMİNE UYDURABİLİRLER Mİ? BUNA BENZER BİR GRİŞİMİN ZAYIF NOKTALARI NERESİDİR BİLEN ARKADAŞLAR YORUMLAYABİLİRLER Mİ?

  SAYGILAR
  SERTAÇ.

  YanıtlaSil
 77. arkadaşlar herkese saygılar sunuyorum biz çok güçlü eylem yapmadığımız sürece bu olay kökünden çözülmez çok iyi bir organize sadece çek madurları deyil sendikalardan yardım alalım derneklerden sivil toplum kuruluşlarından yardım alalım çok iyi örgütlelim bak o zaman nasıl çözülüyor buda benim fikrim

  YanıtlaSil
 78. arkadaşlar herkese iyi akşamlar siteye baktım yine karamsar bir durum sözkonusu durun arkadaşlar yani bir gazetede haber çıktı diye bu kadar karamsar olmayın
  1-yine aynı gazete ali babacan çekte hapis olmaz diye yazmadımı
  2-şu durumda yine top ali babacanın elinde gibi görünüyor
  3-bunlar kendi gazetelerine nabız yoklattırıyorlar nasıl tepki gelecek diye onun için sakin olacağız ve yaptığımızın üç katı beş katı çalışmalara ve tepkiye devam edeceğiz arkadaşlar yılmak yok
  4-sen dağdaki kurşun askere sıkan pkk af edeceksin çek maduru değil ekonamik kriz maduru olan iş adamını af etmeyeceksin varmı böyleşey bunun hesabını kimse veremez buna rağmen çalışmaya devam arkadaşlar herkese iyi akşamlar

  YanıtlaSil
 79. Vallahi bu hükümet beni korkutuyor 30 yıllık PKK yı bile affetti bizimkisi onun yanında sinek vızıltısı, niye bu kadar zorlandılar onu anlamış değilim.

  YanıtlaSil
 80. ARKADAŞLAR DAHA ÖNCEDE SÖYLEDİĞİM GİBİ İKİ KATI ÇALIŞMALIYIZ VE BUNDAN SONRAKİ ARAMALARIMIZDA VE FAX LARIMIZDA TATLI SERT TEPKİLERİMİZİ KESİNLİKLE DİLE GETİRMELİYİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.LAKİN 1 SENEDİR BİZİ BU GÜN YARIN OYALADILAR VE BU GÜNE TATLI TATLI GETİRDİLER!!!! ARTIK OY KAYBETME NOKTASINDA OLDUKLARINI ÇOK İYİ GÖSTERMELİYİZ!!! ( AÇTIĞIMIZ TELEFONLARDA VE FAXLARDA BENCE ÖZELLİKLE VERDİĞİMİZ OYLARIN BOŞA GİTTİĞİNİ VE ADALET BEKLERKEN ADALETE MUHTAÇ OLDUĞUMUZDAN DOLAYI AKP NİN BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYAMADIĞINI ) HAYDİ ARKADAŞLAR KENDİLERİDE BİLİYOR BU AÇILIMDAN DOLAYI OY KAYBETTİKLERİNİ BİRDE ÇEK MAĞDURLARINI KARŞILARINA ALMAMALARI GEREKTİĞİNİ GÖSTERELİM.SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 81. Arkadaşlar,

  Erteleme hükümetin suya sabuna dokunmadan herkesi memnun etmek adına düşündüğü bir çözümdür. Bunun bize tek artısı içerde olan arkadaşların bir an önce çıkacak olmalarıdır. Başka da bir faydası yoktur..

  Cüneyt iyi bir noktaya değinmiş ki bunu düşündüğünü zaten biliyordum.

  BU YASANIN BÖYLE ÇIKMASI İLE ERTELEME OLMADAN ADLİ PARA CEZASINA DEVAM DİYEREK ÇIKMASI ARASINDA HUKUKEN HİÇBİR FARK YOKTUR.

  ÇÜNKÜ

  BİZ BİR ANLAMDA KENDİ SORUNUMUZ İÇİN MÜCADELE EDERKEN BİR YANDANDA HUKUKSAL BİR MÜCADELE VERİYORUZ.

  TEZİMİZ BUNUN HUKUKİ OLMADIĞI, ANAYASAYA AİHS NE,AB UYUM YASALARINA VE İNSAN ONURUNA AYKIRI OLDUĞU

  BU YASANIN ERTELEME İÇEREN AMA ADLİ PARA CEZASINA DEVAM EDEN ŞEKLİYLE ÇIKMASI HALİNDE KONU BU NOKTAYA GETİRİLMİŞKEN MUTLAKA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMESİ İÇİN MUHALEFET PARTİLERİYE BİR AN ÖNCE İRTİBATA GEÇİLMELİDİR. ÇÜNKÜ BUNUNDA BİR SÜRESİ VARDIR VE BU SÜRE KAÇIRILMAMALIDIR. VE KONU SICAK TUTULMALIDIR. BUNUN İÇİN BU AMAÇLA BİR MECLİS ZİYARETİ FAYDALI OLACAKTIR DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM.

  KONU ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINDIĞINDA,

  EĞER BURASI BİR HUKUK DEVLETİ İSE BU SORUN BENCE ÇÖZÜLECEKTİR. YOK ANAYASA MAHKEMESİDE ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL OLABİLİR DERSE ZATEN AHİM DEN BAŞKA BİR ÇÖZÜM KALMAYACAKTIR.
  ERTELEME İLE SAĞLANAN BU SÜRE DE BU YOLU DENEMEMİZ VE ARTIK TÜRKİYE NİN DEĞİL DÜNYANINDA GÜNDEMİNE DÜŞMEK İÇİN BİR FIRSAT OLACAKTIR.

  AYRICA BU SÜREÇTE HAPİSHANELERDE OLAN ARKADAŞLARIMIZ DA DIŞARDA OLACAĞI İÇİN SAYI VE MÜCADELE GÜCÜ OLARAK DAHA FAZLA İMKANA SAHİP OLACAĞIZ. ÇÜNKÜ O ZAMAN KİMSE ARANMAM VAR GELEMİYORUM, GİDEMİYORUM DİYEMEYECEKTİR.

  TEK KORKTUĞUM NOKTA VARDIR. ODA

  BİZLER BALIK HAFIZALI BİR MİLLETİZ.. 2 YIL HİÇ GEÇMEYECEKMİŞ GİBİ DÜŞÜNÜP REHAVETE KAPILAN İNSANLAR OLACAKTIR. BUDA BİZE BÜYÜK ZARAR VERİR.

  NETİCE OLARAK EN SAĞLIKLI YOL ADLİ PARA CEZASININ DEVAM ETMESİ HALİNDE BU YASANIN MUTLAKA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMESİNİ SAĞLAMAKTIR.

  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 82. sertaç kardeşim bu duyumun saglam habermi
  ve bu yapılandırma hakkında fikri olan varmı hukuksal anlamda

  YanıtlaSil
 83. Burayi tarafsiz takip ediyorum ufak bi cekten bi sıkıntım olmustu o zaman bulmustum...oncelikle hepinizin bu savaşma azmini kutlarım.bu mucadele insan oldugum icin dikkatimi çekiyor.ben sahsen bana borcu olan 1 allahin kulunu savcılıga vermedim,vermemde hatta avukatım vermis ve ben gittim sikayeti geri aldım.adam yillarin esnafiydı babamin musterisi idi 30 sene ticaret yapılmıs hangi vicdan bunu yapabilirki.evine gittim ve ailesini o perisan halini gorunce o karisini aglamasini alacagimi bile unuttum helali hos olsun...biz babadan canin sagolsun demeyi ogrendik ilk ticarette.sonuc olarak bu yasayi bir zulüm olarak goruyorum.ve 2 sene ertelemeyi kabul ederseniz bugune kadar savundugunuz butun gorusleri yalanlamis olursunuz,arkasinda durdugunuz dusuncelere kendinizin bile inanmadigini ispat etmis olursunuz.telefondan yaziyorum daha cok sey yazmak isterdim ama sonuc ne olursa olsun birligi ve beraberligi birakmayin.unutmayin cumhuriyette mucizelerle kurulmustur...

  YanıtlaSil
 84. değerli arkadaşlar

  ERTELEME lafları dolaşıyor ortalarda ama bunun içeriği yok...genelde bu tür durumlarda hükümetin mantığı belli...herhangi bir taksitlendirme yaparak kredi kartları gibi 24 aya bölüp bir ay sonra taksitlere başlayın derlerse ve ilk taksit aksadığnda infaz gene devreye girerse sonuç ne olur...hiç düşündünüz mü?

  anlatmak istediğim içeriği boş söylemleri yorumlamayı bırakıp asıl talep ettiğimiz...bu cezanın çağ dışı olduğunu TCK....İNSAN HAKLARI ve ANAYASA ya aykırı olduğunu söyleyip...elimizden alınmış hakkımızı talep etmeye devam etmeliyiz kanaatindeyim...

  yoksa ÖLÜM ü gösterip HASTALIĞA razı etmektir amaçları...

  my way

  YanıtlaSil
 85. YAZIKLAR OLSUN,
  BİR KERE ,YÜZ KERE,BİR MİLYON KERE YAZIKLAR OLSUN…
  EĞER BU DEDİĞİNİZ GERÇEKTEN OLACAKSA EYVAH Kİ,EYVAH…
  LAFA GELDİĞİ ZAMAN MUASIR MEDENİYET SEVİYESİ DEĞİL Mİ?
  KOPENHAG KRİTERLERİ…
  DÜNYA İLE ENTEGRASYON…
  2025 DE EN İLERİ 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ TERANESİ…
  AÇILIM,AÇILIM…
  ERMENİYLE AÇILIM,PKK İLE AÇILIM,RUMLA AÇILIM,YUNANLA AÇILIM,IRAKTAKİ KÜRTLE AÇILIM….
  ………………….
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  DÜNYADA ÇEK ÖEDENMEDİ DİYE HAPİS KALMADI DİYEN ŞU AN Kİ EKONOMİNİN PATRONU OLAN SAYIN BABACAN DEĞİL Mİ?.DÜNYANIN HER TARAFINDA ÇEK KULLANILMIYOR MU ŞİMDİ?.ORALAR DA DA ÖDENMEYEN ÇEKLER OLMUYOR MU?.SORARIM SİZE ORDAKİ EKONOMİLER BATIYOR , ÇÖKÜYOR MU?.
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  BANKA , FACTORİNG,BİLUMUM TEFECİ CEPHESİ BU KADAR KUVVETLİ ÖYLE Mİ?.
  İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ,İNSAN HAKKI DENEN ŞEY BU KADAR BASİT ÖYLE Mİ?.
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  EY SAYIN ŞİMŞEK,
  SİZ AMERİKA DAN GELDİNİZ.ORDAKİ UYGULAMALARI ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ DEĞİL Mİ?BURDAKİ AMACINIZ DA SANIRIM DÜNYADAKİ MEVCUT MODERN EKONOMİK NORMLARI TÜRKİYE YE TAŞIMAK DEĞİL Mİ?
  EYVAH Kİ,EYVAH.
  PRATİKTE HİÇBİR UYGULAMA ŞANSI OLMAYAN VE BU MEMLEKETE BİR ZAMANLAR İSTİHDAMIYLA,YATIRIMIYLA,ÜRETTİĞİ KATMA DEĞERİYLE AZ VEYA ÇOK, BİR SÜRÜ KATKIDA BULUNMUŞ ; ESNAF,TÜCCAR,İŞADAMINI, BİR YOL KAZASINA UĞRADI DİYE İÇERİYE TIKMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ ÖYLE Mİ?. YOK ÖYLE DEĞİLDİ…NASILDI HAZIRLADIĞINIZ TASARI?.BİZE BİR LUTUFTA BULUNUYORDUNUZ.TEFECİLERİN ELİNE GEÇMİŞ ÇEKLER İÇİN BİZLERE BİR SENE SÜRE TANIYORSUNUZ…GERÇEKTEN ÇOK LUTUFKARSINIZ…HİÇ OLMAZSA BU BİR SENE İÇİNDE BİZLER DE SAKLADIĞIMIZ PARALARI ORTAYA ÇIKARIRIZ…SONRA HANİ ETRAFIMIZDA BATTIK DİYE PERVANE OLAN MİLYONER EŞ,DOST,HISIM,AKRABA,ARKADAŞLAR VAR YA ..ONLAR HEMEN DEVREYE GİRER…HEPSİNİ KAPATIVERİRLER..SONRA İŞ DEDİĞİN,DÜZEN DEDİĞİN NEDİR Kİ? HEMEN KURULUR , PARA BASMAYA BAŞLARSIN DEĞİL Mİ YA?…
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  ………
  SULATAN IV.MURAT TÜTÜN VE İÇKİ YASAĞINI ÖYLE ABARTMIŞ VE UYMAYANLARA O KADAR ACIMASIZ DAVRANMIŞ Kİ,BİRGÜN ŞEYHÜLİSLAM YAKASINA YAPIŞIR VE DER Kİ:’EY HÜNKARIM UNUTMA Kİ ,DEVLET DAHİ MİLLET İÇİNDİR….’
  ……………
  ALIN SİZE BİR AYET-İ KERİME:

  Artık ‘kötülüğü örgütleyip düzenleyenler’, Allah’ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Ya da onlar, dönüp-dolaşmaktalarken, onları yakalayıvermesinden (mi emindirler?) Ki onlar (bu konuda Allah’ı) aciz bırakacak değildirler.
  (Nahl Suresi, 45-46)
  ……………….
  OSMANLI DÖNEMİNDE PADİŞAHLAR CUMA NAMAZINA GİDERKEN PARAYLA ADAM TUTUP,ONLARI İKİ SIRA YAPTIRIR BAĞIRTTIRIRLARMIŞ:MAĞRUR OLMA PADİŞAHIM, SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR…
  ADALET ÖYLE BİR NESNE Kİ ,HER ZAMAN , HER YERDE VE HERKESE LAZIM OLUR…
  DEĞİLSE….
  EYVAH Kİ,EYVAH…

  YanıtlaSil
 86. arkadaşlar ben saygın bir iş adaminin eşiyken şimdi evlere temizliğe gidiyor birde hapisteki eşime para göndermeğe çalışıyorum çalıştığım için utanmıyorum ama biz bunu hak edecek ne yaptık meclistekilerinde eşleri birgün benim durumuma düşebilir yasayı ona göre çıkarsınlar beni ancak bu sitede benim gibi onuru incinen sizler anlarsınız ne gerekirse lutfen yapalım

  YanıtlaSil
 87. arkadaşlar benim yakalamam var,o yüzden ben ertelemeye içim elvermesede sıcak bakıyorum çünki;2 yıl için de neler olur neler.önümüzde seçim var,avrupa birligi uyum yasaları var,bir de gündeme oturmak,sürekli bu konunun konuşulmasıvar. önümüzdeki iki yıl da kriz nedeniyle ödenemeyen çekleride dikkate alırsak sayımızın ne kadar artacagını tahmin dahi edemiyorum. bunlarıda göz önünde bulundurarak bu ğörüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim saygılarımla allah yar ve yardımcımız olsun.

  YanıtlaSil
 88. arkadaşlar,
  diyelimki bu kanun bu şekliyle çıktı.2 yıl süre verildi.
  Çek borçlusu aynı zamanda icra borçlusudur. Yani kendi üzerine zaten yeni bir iş kuramaz. Eski şirketide hacizle talan edilmiştir. Şimdi bu adam iş yapıp nasıl borç ödiyecek ? İcra ve hacizlerde 2 yıl boyunca donacakmı ? Vergi borcu, SSK borcu ne olacak ? Başkasının üstüne iş kursa ordada adamı yakalayıp fiili haciz yapıyorlar... Nasıl olacak bu iş anlamadım gitti, önce erteleyip sonrada başka bir kanun çıkacak heralde yoksa zaten parası olan öder hapis yatmaz, olmayanda yakalanıp yatıyor...

  YanıtlaSil
 89. SAPLA SAMANI KARISTIRMAYALIM
  ÇEK KANUNUNDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HAPİS CEZASI KALKSA BİLE
  İCRA DAVALARI DEVAM EDECEKTİR.
  DEVLET ERTELEMEDE VE YASADA İCRALARI VE BORÇLARIMIZI AFFETMEYECEK Kİ SADECE HAPİS CEZASI
  BİZ BURADA NE İÇİN UĞRAŞIYORUZ ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKSIN..
  BURADA BUNCA AY MÜCADELE EDEN İNSANLAR BELLİ BİR BİRLİKTELİK YAKALADILAR.
  AMA İNANIN BU 2 YIL ERTELEMEDEN DAHİ FAYDALANABİLECEK BEN DAHİL BİRÇOK MAĞDUR VAR.
  VE İÇERDE YATMAK İNANIN O KADAR ZOR Kİ İÇERİ GİRENE KADAR 2 YIL CANLA BAŞLA ÇALIŞIP İCRALARDANDA KURTULACAĞIZ.

  YanıtlaSil
 90. 82 DEKİ ARKADAŞ MAALESEF 78 DE YAZDIKLARIM OLDUKÇA SAĞLAM BİR HABER, ANCAK BU AŞAMADA ADI ÜSTÜNDE TASLAK O ŞEKİLDE OLGUNLAŞIRMI ZAMAN GÖSTERİR, BENCE BU DUYUM BİZLERİN MÜCADELE AZMİNİ ARTTIRMALI VE GARDIMIZI ALMAMIZI SAĞLAMALI... MANTIĞIM BİR TÜRLÜ ALMIYOR, BİR YAPRAK ÜZERİNE 50.000 TL YAZAN KİŞİ 3.000 TL PARA CAZASI ALACAK, 1.000 TL LE YAZAN DA 3.000 TL YANİ BU MÜMKÜN OLABİLİR Mİ BİLEMİYORUM. NETİCEDE DEVLETE ÖDENEN CEZAYI ŞEKİLSELLEŞTİRİYORLAR MI, BİRİLERİ Mİ KAYRILIYOR, GÜVENİ BÖLE Mİ SAĞLAYACAKLAR NEYİN NESİDİR ANLAMADIM. AMA BİLDİĞİM KADARIYLA TAAHÜTTE BULUNUP ÖDEME YERİNE GELMEDİĞİNDE DE HAPİS CEZASI VAR NETİCEDE ODA BİR BELGE VE AYNI ÇEKTE OLDUĞU GİBİ BİR SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN SONUÇ OLARAK ÖZGÜRLÜK ALIKONULUYOR!! ÖNEMLİ OLAN HER NE OLURSA OLSUN MÜCADELENİN HAPİSİN TÜMDEN ORTADAN KALDIRILMASINA YÖNELİK DEVAM ETMESİDİR..

  SAYGILAR
  SERTAÇ.

  YanıtlaSil
 91. ARKADAŞLAR LÜTFEN BU GÖRÜŞLERİNİZİ SN.BAŞBAKANLIĞA VE ADALET KOMİSYONUNA FAX YOLUYLA İLETİN!!!! UNUTMAYIN BİZE BİZDEN BAŞKASI YARDIMCI OLAMAZ VE OLMAYACAKTIRDA!!! O YÜZDEN LÜTFEN HEPİMİZ DUYARLI DAVRANARAK FAXLARIMIZI YOLLAYALIM.....SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 92. SN.SERTAÇ BEY HAFIZAM BENİ YANILTMIYORSA GEÇMİŞTE ADALET KOMİSYONUNDAKİ BİRKAÇ VEKİLİN BU DOĞRULTUDA BEYANLARI VARDI.ORTA YOL DEDİKLERİ HERHALDE BU OLUYOR:) NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP..... ZATEN BU İKTİDARDANDA ANCAK BU BEKLENMEZMİ!!!

  YanıtlaSil
 93. 81 de yazan arkadaşım neden diye sormuşsun sana cevaplayayım
  1-PKK dan zarar gören zavallı şehitler,ve onların yetim ve öksüz kalan aileleridir.
  2-Oysa bu yasadan nemalanan binlerce kan emici ,faktöringler ve bankalar ayrıca avukatlardır.,
  3-Bankaların bildiğiniz gibi % 80 i yabancılardadır ve bu dayatmaya hükümet hiç bir şey yapamamktadır.yani eli kolu bağlıdır.
  4-Faktoringlerden para almayan iş adamı yok gibidir.Piyasayı kilitlemektedirler.
  5-Avukatların tamamına yakını(ceza ve idealist avukatları kesinlikle tenzih ederim)bu tip avukatlardan kastım,kırtasiye avukatı olup,kanun bilmeyen,sadece alacağı vekalet ücreti uğruna nice ocakları söndüren ve nice işletmeleri perişan edenlerdir.Bunlarda bu büyük ranttan vazgeçmemektedirler.Unutmayınız ki vekillerin çoğu hukuk kökenli ve büroları vardır.Eeee şimdi anladınızmı neden bu yasanın bu kadar sallandığını.

  YanıtlaSil
 94. ARKADAŞLAR BİZ ÇOOK DUYUMLAR ALDIK.ERTELEMELER,İDARİ PARA CEZALARI,AFLAR,ÇEK YASASININ HAZİRANA KALMASI VS.

  ANCAK ŞUANDA YAPILMASI GEREKEN TEK BİR ŞEY VARDIR ÇALIŞMAK BASTIRMAK.HERKES KAFASINA GÖRE BİŞİ SÖLEYEBİLİR. AĞZI OLAN KONUŞUR.BANA KALSA BORCUMUZUDA DEVLETE ÖDETELİM.ÇÜNKÜ KRİZİ BİZ ÇIKARMADIK. AMA ADAMLAR ÇEK YASASINI HUKUKA UYGUN BİR BİÇİMDE ÇIKARMAK YERİNE,HUKUKSUZLUĞA KILIF BULARAK HAPİS CEZALARINA DEVAM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR.BUNA SEYİRCİ KALAMAYIZ.KALMAMALIYIZ.

  HERKES AKLINI LÜTFEN BAŞINA ALSIN.HERKES BANA EYLEM YAPALIM DİYOR.. BEN BİNLERCE KİŞİDEN SÖZ ALDIM ZAMANINDA. AMA 100 KİŞİYİ GEÇEMEDİK MEYDANLARDA. ARTIK BEN EYLEMDE YOKUM.NE ZAMANKİ BİN KİŞİ MEYDAN DA TOPLANIR BENDE OZAMAN KARDEŞİNİZ OLARAK GELİRİM YANINIZA.

  EYLEM DEMİŞKEN,EN BÜYÜK EYLEMİMİZDE HAKKIMIZI BASKI KURARAK,YARGIDAN SİYASİLERDEN ARAMALIYIZ.MAİLLERİNİZDE GEREKLİ BİLGİLER VAR. ''BİŞİ OLMAYACAK BİŞİ OLMUYOR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'' DEMEYİN. BİŞİ OLACAK OLSA ÇOKTAN BU YASAYI BİR KILIFLA ÇIKARIRLARDI. AMA SİZİN BASKILARINIZ SONUÇ VERDİ.HUKUKSUZLUK KENDİNİ GÖSTERDİ. ŞİMDİ ÇALIŞMALARINIZI 2 KATINA ÇIKARIN. ERTELEMEYSE İSTEDİĞİNİZ ZATEN ADAMLARIN PLANLARINDA BU VAR. NE KAYBEDECEKSİNİZ BASTIRIN DAHA FAZLASINI İSTEYİN.BU İŞİN HUKUKİ BOYUTUNDAN BAŞKA HİÇ BİRŞEYDE SÖLEMEYİN

  YanıtlaSil
 95. Ya arkdaşlar ceza evlerindeki mahkumların sağlık durumlarından neden hiç bahsetmiyorsunuz? Gerçek Örnek : Son 3 hafta iççinde Ümraniye E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 10'un üzerinde mahkum KALP KRİZİ geçirdi. Sizce neden? Elbetteki en büyük etken af beklentilerinin gecikmesi ile psikolojilerinin bozulması. Ben konuyu daha fazla açmıyorum. Öncelikle benim gibi ceza evlerinde yakınları olanlar bunları teyit etsinler. Gayri resmi sayıları öğrenip, resmi sayıların açıklanması için baskı yapalım. Sağlık herşeyden önce gelir. (Kahraman)

  YanıtlaSil
 96. TÜRKİYE DE HERKES BORÇLUYKEN, ŞEKİL İTİBARİYLE SADECE ÇEKTE OLAN HAPİS CEZASININ İZAHINI İSTİYORUZ..

  BUNU VEKİLLERE SORUN. GECE GÜNDÜZ ARAYIN ARATIN MSJ ÇEKİN FAX ÇEKİN. BUNALTIN.. BİZLER GECE UYKU UYUYAMIYORUZ ONLARDA UYUMASIN

  YanıtlaSil
 97. sevgili kahraman zamanında my way arkadaşımız bu konu ile alakalı bir dilekçe örneğini,günlerce süren bir çalışma ile yazmış ve kimse oralı bile olamamıştı. evet fikrin güzel.ancak iş işten geçti.zaten adalet bakanlığı bunun böyle olduğunu biliyor.şuanda tek çıkar noktamız yargı ve çıkmayan candan ümit kesilmez dediğimiz çek yasası.herkes bastırmalı. maillerdeki denilen harfiyen ve sabırla defalarca kez yaptığımızda sonuca ulaşacağımızı tahmin ediyoruz

  YanıtlaSil
 98. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BU AKŞAM YORUMUMU ÇOK UZATMIYACAĞIM VE BU GECE, İLGİLİ KOMİSYONLARA FAKS ÇEKİLMEK ÜZERE, YENİ; KISA VE ÖZ BİR METİN HAZIRLAMAYA ÇALIŞACAĞIM. BUGÜN; SİTEMİZİN BAŞINDA BULUNAN METNİ, MEKTUP OLARAK YARGITAY BAŞKANLIĞINA VE ANAYASA MAHKEMESİNİN İLGİLİLERİNE GÖNDERDİM.(15ADET) AYRICA; SAYIN MİLLETVEKİLİMİZ İLHAN KESİCİ İLE TEKRAR GÖRÜŞEREK, BİZLERE VERDİĞİ DESTEK İÇİN KENDİLERİNE; HEPİMİZ ADINA TEŞEKKÜR ETTİM. KENDİLERİ MEMNUN KALIP; TÜM SİTEDEKİ ARKADAŞLARIMIZA SELAMLARINI GÖNDERİP, HAKLI OLDUĞUMUZ BU DAVAMIZDA, HER ZAMAN YANIMIZDA OLACAKLARINI BELİRTMİŞLER VE KENDİSİNİ ARAYAN HER ARKADAŞIMIZLA İLGİLENECEKLERİNİ VE DUYARLI OLDUKLARINI BELİRTMİŞLERDİR. BİLGİLERİNİZE. TÜM KATILIMCI ARKADAŞLARIMA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin.

  YanıtlaSil
 99. HAPİS CEZALARINI ERTELEYECEKLERMİŞ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  işte sayın arkadaşlar,bizler hangi beyinler tarafından yönetildigimizin göstergesidir bu düşünce,

  kimlere oy verip kimleri vekil tayin ettigimizin bir ıspatıdır bu düşünce,


  bu düşünüp tasarladıkları çözüm e çocuklar bile inanamaz,gülerler.


  BUNUN BİR ÇÖZÜM OLMADIGI VE SAADECE BİR SÜRE TEPKİLERİ DURDURMA YOLU OLDUGU AÇIKÇA ORTADADIR,,,ÇÜNKÜÜÜÜÜÜ


  MİLLETVEKİLİ OLMUŞ MÜREKKEP YALAMIŞ HUKUKÇU OLMUŞ DOKTOR OLMUŞ SİYASETÇİ OLMUŞ BU BEYİNLER.  CEZAEVİNDEN 2 YILLIGINA ÇIKARACAKLARI İNSANLARIN BORCUNU ÖDEMESİNİ BEKLERKEN,,,BU İNSANLARIN BORCUNDAN(MALİYE,TEFECİ TOPTANCI VS VS)DOLAYI BİR ÇADIR DİKİP AYRAN BİLE SATAMAYACAGINI BİLMİYORLARMI??


  BU İNSANLAR BU İCRALAR İÇERİSİNDE,,NASIL BİR İŞ KURACAK VE NASIL TİCARİİ FAALİYET SÜRDÜRECEKLERKİ,,,,BORÇ ÖDENMESİ BEKLENSİN????


  BU AÇIKÇA ORTADADIR BEN İNANMIYORUM BU DÜŞÜNDÜKLERİ TASARININ BORÇLARIN ÖDENMESİ İÇİN DÜZENLEDİKLERİNE.


  İŞİN İÇERİSİNDE ÇOK BAŞKA BAŞKA DÜŞÜNCELER OLDUGU KANISINDAYIM.


  BU BORÇLU İNSANLARA MALİYE TİCARET İZNİ VERECEKMİ?VERSEDE BİR GÜN RAHAT VERECEKMİİ,,SSK BAGKUR SÜRE TANIYACAKMI ÇALIŞIN DA BİZEDE OLAN BORÇLARINIZI ÖDEYİN DİYE,,


  ALACAKLI LARIN KAN EMİCİ AVKATLARI YENİ AÇTIGIN İŞLETMEYİ HAZMEDEBİLECEK VE SÜRE TANIYACAKMI,,ALDIGIN MALLARI SATAMADAN HACİZ ETMEYECEKMİ???


  ORTADA YA BU DURUMU DÜŞÜNEMEYEN CAHİLL VEKİLLERİMİZ VAR

  YA DA BİR ÇOK ŞEYİN İÇİNDEN SESSİZCE SIYRILMAK İSTEYEN ÇOK AKILLI VEKİLLERİMİZ VAR


  PES DOGRUSU,,,,,,(BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 100. yaşadığımız şehirlere en yakın dağlara çıkalım, , sonrada toplu olarak dağlardan inelim medyada bunu haber yapsın, dağdan iniyoruz bizide affedin, diyelim, ama pardon biz adam öldürmedik değilmi o zaman affı haketmeyiz, (bu arada af diyorum ama , aslında bu bir af deil bu bir hukuk faciası biz af istemiyorus hukuk kurallarının uygulanmasını istiyoruz)

  YanıtlaSil
 101. 101 de yazan arkadaşımız, çok dikkatli bir noktaya ışık tuttun. herkes bence 101 deki yazan arkadaşın dediklerini başta iyimaya,salih kapusuz,cemil çiçek,bülent arınç,akp grup başkan vekilleri,akp mkyk üyeleri ve muhalefet partili adalet komisyon üyelerini tek tek arayıp sölesin.

  YanıtlaSil
 102. ARKADAŞLAR,,,
  BENDE VEKİLLERLE GÖRÜŞÜYORUM VE KLASİK LAFLAR DUYUYORUM. KANUN GÖRÜŞÜLÜYOR
  SİZİN LEHİNİZE ÇIKACAK VS GİBİ.
  BAZILARI KONUDAN HABERSİZ AMA BİLİYORMUŞ GİBİ TEPKİLER VERİYOR. BAZILARININ DANIŞMANLARI İLE GÖRÜŞÜYORUM ONLARINKİ TEK TİP, TEMBİHLİ.
  AYNEN NOTU ALDIM SAYIN VEKİLLE İLETECEĞİM..
  FARKLI Bİ TEPKİ ALAN VARMI ?? VARSA BANADA SÖYLESİN.. VEKİL DEDİĞİNİN MANTIĞI BELLİDİR ,İŞİ DE, SİYASET.SİYASET.SİYASET. KONULAR DEĞİŞİR AMA ONLARIN TARZI VE TEPKİSİ DEĞİŞMEZ.. DEMEM O Kİ,BAŞKA NE YAPILABİLİR. ORTAK BAŞKA Bİ ÇÖZÜM. AMA NE ??

  YanıtlaSil
 103. Arkadaşlar,

  Armutla elmayı birbirine karıştırmayalım.

  Erteleme değil adli para cezalarının kaldırılması lazım. Amaç budur, doğru olanda budur. Ama,

  icralar duracakmı diyorsunuz. ne o yoksa böyle bir beklentinizmi var. Devlet alacaklıya ben erteledim sende icra takibi yapmamı diyecek, bunlar ayrı konular. yanlış izlenim bırakıp yanlış talep getirmeyelim ve haklı olduğumuz noktada haksız konuma düşmeyelim. İcra takibi alacaklının yasal hakkıdır. Kanunlara ve anayasaya da uygundur. Uygun olmayan şey hapise dönüşen adli para cezalarıdır ve mücadelemiz bunun içindir..

  saygılar

  YanıtlaSil
 104. ORTAK ÇÖZÜM YARGITAYA VE ANAYASA MAHKEMESİNE ANA SAYFAMIZDA BULUNAN ''TÜRK YARGISINA AÇIK MEKTUP'' İSİMLİ YAZIYI MAİLLERİNİZE GELEN TÜM ÜYELERİNE BIKMADAN USANMADNA GÖNDERMEK..

  KOMİSYONLARA AKPARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNE FAXLAR ÇEKMEK.

  VEKİLLERİ ARAMAK..

  T.B.M.M.Yİ BAYAN AĞIRLIKLI BİR GRUP İLE BAYRAMDAN SONRA ZİYARET ETMEK.

  YanıtlaSil
 105. akp li vekillerin bazılarının mail adresleri

  diğer vekillerede bu adresten ulaşabilirsiniz

  http://www.akparti.org.tr/ekonomiisler/23-donem-milletvekilleri_81.html?donem=23

  fax çekemeyenler telefonla konuşamayanlar bari mail atsınlar hergün çok miktarda

  CARPEDİEM


  http://rte.gen.tr/recep-tayyip-erdogan-iletisim_65.html

  abdulkadiraksu@akparti.org.tr

  alibabacan@akparti.org.tr

  besiratalay@akparti.org.tr

  bulentarinc@akparti.org.tr

  cemilcicek@akparti.org.tr

  hayatiyazici@akparti.org.tr

  huseyincelik@akparti.org.tr

  salihkapusuz@akparti.org.tr

  bekirbozdag@akparti.org.tr

  nurettincanikli@akparti.org.tr

  egemen@egemenbagis.com

  hayatiyazici@akparti.org.tr

  burhankuzu@akparti.org.tr

  lokmanayva@akparti.org.tr

  mustafaelitas@akparti.org.tr

  YanıtlaSil
 106. SAYIN 106 DA YAZAN ARKADAŞ


  TABİKİ İCRALAR,A DEVAM EDİLECEK,BU ONLARIN KANUNİ HAKKLARI

  BİZLERİNDE ZATEN BÖYLE BİR TALEBİ YOK.

  YALNIZ,,,,

  TASARLADIKLARI DÜŞÜNCENİN BU SEBEPLERLE TAMAMEN UYGULAMA İMKANININ OLMADIGINI VURGULAMAK İSTEDİM,,YANİİ BOŞ BİR TASARI ÜZERİNDE OLDUKLARI ORTADADIR


  2 YIL İÇİNDE ÖDENMEZSE TEKRAR HAPİS YOLU AÇILACAGI İÇİN

  BU İCRA NEDENLERİNDEN DOLAYI HİÇ KİMSENİN ÇALIŞABİLME İMKANININ MÜMKÜN OLMADIGINI ANLATMAK İSTEDİM,,DOLAYISI İLEDE BU BORÇLARIN ÖDENEMİYECEGİ VE TEKRAR HAPİSE GİRME İHTİMALİNİN DOGACAGI KESİNDİR

  (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 107. Sevgili Başkentli,

  ertelemenin bir çözüm olmadığını bende diğer tüm arkadaşlarda biliyor. bu iş süre ile çözülmez. İflas etmiş bir tüccarın ayağa kalkması için (eğer birilerini dolandır demiyorlarsa) çok daha uzun bir süreye ihtiyacı olduğunu bizim kadar onlarda biliyor. Dertleri bu işi geçiştirmek
  üstelik etliye sütlüye dokunmadan. Para babası amcaları ile meclisin yarısından fazlasınıda kaplayan avukatlarıda memnun ederek.

  Benim söylemek istediğin iyiniyetle yazmış olduğunuz birsürü öngörü ile anlatmaya çalıştığınız neticeye bakmak yerine oradan cımbızla sadece o cümleyi alıp kullanma olasılıklarına karşı dikkatli olmaktan öte birşey değildir. Görüyorsun hala içerde 2 bin kişi var diyorlar. kimse adli para cezasını ödeyemediği için hapiste yatanları görmüyor yada görmek istemiyor. Bunu bile görmeyenler ellerine geçen herşeyi kullanırlar. onlara fırsat vermeyelim.

  saygılar

  YanıtlaSil
 108. kimlerle nasıl savaştığımızı bu yazı özetliyor, oy uğruna, kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar, hem piyasa şartlarını kendileri oluşturuyor, insanları çek kullnamay teşvik ediyorlar ödeme sıkıntısı oluncada hapise tıkmayı doğal karşılıyorlar

  CARPEDİEM

  "çek sayısı2009 yılının ilk 10 ayında adet olarak 15.7 milyon, hacimde ise 327 milyar TL düzeyi yakalanmış… Yıl sonunda 400 milyarı bulması sürpriz olmaz.
  Bu büyüklüğü daha iyi algılamak için, Türkiye’de dolaşımdaki paranın 32 milyar TL düzeyinde olduğunu da dikkate almak gerekiyor. Üstelik çeki düzenleyenlerin yabana atılmayacak bir bölümü, olmayan, belki de hiç olmayacak parayı yaratıp, piyasaya sürüyor. Bu yolla Türkiye’deki ödeme zinciri bir şekilde yürüyor. Bu zincir, ekonomideki sıkıntılar ortaya çıkmadığı sürece, büyük ölçüde işliyor, kabul edilebilecek düzeydeki ‘sorunla’ nakit ihtiyacını karşılıyor

  Ancak, son açıklanan rakamlar ve ‘Çek mağdurları’ arasında hapis cezası alanlar ile hüküm giyenler sayısındaki artış, tabloyu içinden çıkılmaz hale getiriyor.

  Hapis cezasını kaldırmak zor

  Bir yanda ‘Hapis cezası olmaz’ ve ‘Suç bizim değil, af istiyoruz’ gibi isyanlar var, diğer yanda da karşılıksız çek sayısındaki müthiş artış var…
  Son dönemde en çok çek mağdurlarından mesaj alıyorum. 65 bin esnafın hapis cezası riski ile karşı karşıya olduğu söyleniyor.
  Meclis’te bir yasa taslağı var… Bu taslaktan beklenti büyük… Gördüğüm kadarıyla yasa yapıcının da zor çek mağdurlarının da işi zor… Hapis cezasının kaldırılması mümkün değil. O zaman çek defterleri, banknot makinesine dönecek, piyasadaki güven sarsılacak. Bütün tarafların bir araya gelip, iyi bir yöntem bulmaları gerekiyor. Bakan’ın da belirttiği gibi 327 milyar TL’lik bir likit yerine geçen enstrümanı ve sonuçlarını bir çırpıda yok etmek mümkün değil. "

  kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/12952860.asp?yazarid=254&gid=61

  YanıtlaSil
 109. Daha nasıl yazalım,derdimizi nasıl anlatalım,inanın bana, 7 yaşında bir çocuğa bunları 2 saat anlatsak en az bizim kadar bilgi sahibi olur.fakat bunlar ANLAMAMAKTA direniyorlar...Sebebide NEMALANMAK fer açıdan....Bizler bangır bangır bağırıyoruz ADLİ PARA CEZASI UYGULAMASI KALKSIN diye,onlar hapis kalkmaz diyorlar.Yok ya...enayi vardı sizin karşınızda,,dalgamı geçiyorlar bizimle ya,kardeşim ADLİ PARA CEZASI ile alacaklının ne alakası var.ADLİ PARA CEZASINDAN yatan adamın alacaklıya ne faydası var.Hala tutturmuşlar hapis cezası diye milleti uyutuyorlar..deli olacam ya..bu kadar mı olur..pes bee..
  Hani bize ONE MİNUTE nerde ha...biz filistinlilerden daha mı değersisiz.Bizim de anamız babamız çoluk çocuğumuz yok mu ha...Olurmu bu kadar biz bu vatanın evladı değilmiyiz.Sen Devlet olarak neden bizden ceza kesiyorsun.İki dudağının arasında kaldırmak...Dağdan iniş için herşeyi,milletin isyanını,tüm tepkileri,şehitleri,ailelerinin isyanlarını göze aldınız da,BANKALARA,FAKTORİNGLERE,AVUKATLARA MI gücünüz yetmiyor.Onları karşınıza almaya gücünüz yetmiyormu.Allah Muhammed aşkına eğer okuyorsanız sizlere sesleniyorum,artık yeter duyun bu feryatları...ne olur duyun artık...Yoksa çığ gibi büyüyen bu mağdurlar,ve aileleri gerçekten perişan olacak...Ne olur duyun.
  Ey medya ,size de sesleniyorum,allah rızası için bir tane mağduru haber programına çıkarsanıza bakın nasıl rating patlaması olacak...Ama nerdeeee.sonra bankacı dayılarınız hem krediyi hem reklamları keser dimi....arkadaş adamlar kanser hücresi gibi sarmışlar her yeri.Google da çek mağdurları yazıyorsun,sağ tarafta faktöring ilanı çıkayor.Kene gibi ya...yapıştılar bu memleketin sırtına emin bakalım....nereye kadar emeceksiniz...

  YanıtlaSil
 110. arkadaşlar suat kılıç katı bir şekilde alacaklıların hakkı ne olacak görşnde milletvekili seçikdiği bölgede çek mağdurları yokmu arayın ve baskınızı gösterin ltfen

  YanıtlaSil
 111. ARKADAŞLAR...
  2 YIL ERTELEME MÜTHİŞ BİR OLAY.
  2 YIL ERTELEME DEMEK MAĞDUR SAYISININ 5 MİLYONA ÇIKMASI DEMEK.,
  HELE BU FIRSATI VERSİNLER İNANIN GERİSİ ONLARIN ELİNDE DEĞİL.
  ÇATIR ÇATIR ÇEKLER YAZILMAYA DEVAM EDİYOR.İKİ YIL SONRA DEĞİL BİZİM HAPİSHANELER AVRUPADAKİ HAPİSHANELER YETMEZ MAĞDURLARI BARINDIRMAYA.

  YanıtlaSil
 112. arkadaşlar akşam haberlerinde bir şey vardı mardinde katliam yapn ailenin yakınlarına devlet kırklarelinde dayalı döşeli evlertahsis etmiş kapısınakoruma polisi yerleştirmiş neyle vaktiyle bizlerin ödediği vergilerle neden? çünki onların yakınları anne karnında bebeği öldürdüler diye evet yanlışı burda yapıyoruz amacımız ailelerimize kavuşmak ve onlara rahat yüzü göstermek se eger bence örgüt kurup adam öldürelim toplu eylemler yapalım o zaman bizleri affeder bu devlet pkk yı da affetmedimi? sadece acıyorum kendime ,devletime ve sizlere veyakınlarımıza amacımız sadece bu devlete bu millete faydalı bir insan olmaktı artık ne devlet ne millet bu noktaya getirenler utansın iktidarıda muhalefetide

  YanıtlaSil
 113. Sayın adsız.
  Katliyam yapanların yakınları katliyamı yapanlar değil.Günahsız insanlar.Artık bir davaları var.Kan davası.Elbette onları korumak devletin görevi.Korumasa ve öldürülseler bu devletin ayıbı olmazmıydı.

  YanıtlaSil
 114. Bizim hükümetle sorunumuzun olması,hükümetin her şeyi yanlış yaptığının göstergesi olamaz.
  Biz haksızlıkların karşısında olmalıyız doğruların değil.

  YanıtlaSil
 115. Tümüyle reddetmeye veya tümüyle kabul etmeye çok doğru bakmıyorum.Bozuk saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.

  YanıtlaSil
 116. Değerli arkadaşlar,

  Geçtiğimiz Perşembe akşamı saat 17:30 sularında polis tarafından yakalandım. 3 adet tutuklama kararım olduğunu söylediler. 5000 - 5000 ve 450 TL olmak üzere... 5bin olan iki tane çekimi daha önce anlaşarak ödemiştim, malesef düşümünü yapmamışlar. Neyse, ertesi gün düşümü yapılır, 450 TLyi de öderim, çıkarım diye düşünüyordum. Alacaklı avukatıyla görüştük ve düşümünün yapılacağını söyledi.

  Geceyi karakolda geçirdim. Ve ilk defa polislerin bu kadar düzgün olabileceğini gördüm. Sabaha kadar kendileriyle birlikte oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Çok düzgün muamele gördüm. Azılı katıllerle, bizi ayırtedebilmişler...

  Ertesi gün 450TL yi yatırmak için arkadaşım adliyeye gitmek için büyük bir sürprizle karşılaştı. 18500 TL lik bir adli para cezası daha gözüktü. Bu, hiçbir şekilde GBT de çıkmıyor, infaz kaleminde çıkıyor sadece. Ve sonuçlanalı tam 1sene olmuş. 1 senede gbt ye nasıl gelmiyor, anlamak zor... Tabiki artık o saatten sonra onu çözemedik ve cezaevine sevk edildim...

  Cezaevinde 60 kişilik koğuşta 125 kişiydik. 50 ye yakın karşılıksız çek cezalısı vardı. İnsanlar yerlerde yatıyor. Bazıları yerde yatmak için döşek bile bulamayıp, battaniyeleri serip üzerinde yatıyor. Ayak uçları, tuvalete giden yollar, koridor... Heryerde yatıyor insanlar. İlk defa cezaevine girdim. Kısa sürede gördüklerimi anlatmaya sayfalar yetmez. Fakat cezaevindeki diğer mahkumlar -en azından benim kaldığım koğuşta- birbirlerine mümkün olduğunca yardımcı oluyorlar. Yanımda hiçbir eşyam, param vs olmamasına rağmen, beni tam anlamıyla misafir ettiler.

  Ve sonunda Pazartesi günü alacaklı avukatıyla anlaşıldı, borç takside bağlandı ve Pazartesi akşamı tahliye oldum.

  Allah kimseyi düşürmesin. Eskiden "gerekirse bir süre yatacam" derdim, fakat durumu içeri girince anlıyorsunuz. Bırakın bir süre yatmayı, bir saat bile geçmiyor. Çok zor koşullar var. 125 kişi 2 (iki)adet tuvaleti kullanıyor. Tuvaletin önünde devamlı kuyruk var. Yatıp uyumak tam bir işkence. Şanslıysanız yer yatağınız oluyor, yoksa o da yok... Gardiyanlar genel bir problem olmadığı sürece düzgün davranıyorlar. Ancak en ufak sıkıntıda, son derece acımasızlar. Ben oradayken bir olay oldu, 20 gardiyan girip 6 kişiyi alıp çıkarttı. Sonrasında gene ortalık sessizleşti...

  Zordu yani... Anlatacak çok şey var. Yazmak yetmiyor insana... Sayfalar dolusu, günler dolusu anlatacak şey var....

  E.H. (internet üzerinden iş yaptığım için ismimi yazamıyorum. google da aramalarda çıkabilir diye. kusuruma bakmayın)

  YanıtlaSil
 117. yazıklar olsun bu hükümete yazıklar olsun bu devleti yönetenlere yazıklar olsun bu insanların feryadını dinlemeyenlere yazıklar olsun bu ayıbı görmemezlikten gelenlere mazlumların ahı yakanızda olur inşallah

  YanıtlaSil
 118. arkadaşlar günaydın bu 2 yıl hikayesinin kesin olması sizce muhtemelmi yoksa yine oyalama olup 2010 na olayı sarkıtmasınlar aslında bizim istedigimiz 2 yıl degil adli para cezasının kalkması hükümet öyle bir degamoji yapıyoki güya bizi koruyo ya bunlar ya çok uyanık ya biz çok aptalız kardeşim adli para cezasını sen nasıl hapse çevirip hürriyetimizi engellersin bunlar niye bunu anlamak istemiyo bazı lobilerin yaptırımı afır basıyo nerde müslümanlık nerde hakkaniyet biz borcumuzun aptalıyız kul hakkıyla gitmek istemiyoruz iyi yatalım içerde borç bitsin vebalini nasıl ödeyecen sayın B A Ş B A KA N ayrıca bize kesilen adli para cezası alacaklıya gitmiyor nasıl kursagınızdan geçecek nerde müslümanlık kasımpaşa külhanbeyi sayın başbakan bizler kaçak yaşarken oglun gemilerde ALLAH ıslah etsin

  YanıtlaSil
 119. ŞİMDİ HABERTÜRK VERDİ HABERLRDE DAHA ÖNCE ERTELEMENİN BİR YIL OLDUĞUNU FAKAT KIZILCAHAMAM KAMPI SONRASI BAŞBAKANIN İKİ YILA ÇIKARDIĞINI SÖYLEDİ... TARIK...

  YanıtlaSil
 120. BU GÜN GELİNEN NOKTADA BEYİN CÜNEYT BEYE GAYRETLERİNDEN DOLAYI SYN OFLUOĞLUNA EMREYE ERKANA GÖKHANA MURAT BEYE ISPARTADAN MEMET ABİYE HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER FAX ÇEKEN MAİL ATAN TELEFONLA BİRİLERİNİ ARAYAN VE SESSİZ BİZLERİ DESTEKLEYEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER..HERKESE İYİ BAYRAMLAR TARIK..

  YanıtlaSil
 121. yeni şafak yazmış yılbaşından sonra netleşecek diye bu bayram ve yılbaşı yine ayrı kalınacak ayrılıcık acısını ayrı koyanlara verecek rabbim yakında

  YanıtlaSil
 122. BU YASA NE ZAMAN ÇIKTI.bunun tarihçesine bakmak lazım o dönemde hangi hükümet vardı.o hükümetin millet vekilleri hangi partide .arkadaşlar bizi oyalıyorlar ne mahalefet nede ikdidar parti bu işi ciddiye almıyor.
  hepsinin tuzu kuru .hepsi rahat yetim kalmış çocuklar,yıkılan yuvalar,çekiln çileler ve geçirilen kalp krizi onlar için sıradan.NEDEN
  NEDEN Mİ nedeni şu onlarda vicdan denen duygudan eser yok hepsi başkaların maşalığını yapıyor.hepsinin bir dayısı var ve bu dayılar kim.dayıları faktöring işi yapan yani türkçesi yasal tefeciler.bunlarında en büyüğü DOĞAN GRUBU.
  biliyoruz ki yasa çıkmasın diye bizden daha fazla uğraşıyor ve başarıyor.adamın basın gibi bir gücü var.
  ikincisi engelleyiler avukatlar.evet kanun savunucuları dediğimiz kan emiciler.(hepsini aynı kefeye koymak inkansız ama çoğunlu bu.)
  ben size bir avukattan duyduğum bir hikayeyi anlatayım.
  avukatın oğlu okumuş babası gibi bir avukat olmuş.babasının yıllarca sürdürdüğü davayı bitirmiş.
  babasına gitmiş gururlu bir şekilde .
  baba senin yıllardır bitiremediğin davayı ben bir mahkeme bitirdim demiş .
  babanın cevabı sert olmuş.(düşündürücü)
  a benim salak oğlum demiş.ben o davayla senin iki ablanın düğününü yaptım,seninkinide yapacaktım.
  şimdi soruyorum böyle bir zihniyetle nasıl başa çıkabiliriz .biz iki yılda ançak onların düğünlerini yapacak paraları zor kazanırız.
  arkadaşlar kendimizikandırmayalım asla yılmayalım ve çalışmaya devam edelim onları gece yataklarında bile rahat bırakmayalım .biz rahatmıyız cevaplarınızı duyar gibiyim HAYIR.
  ONLAR neden rahat uyusun bizim verdiğimiz vergilarle bizi esaret altına alsınlar sonra rahat uyusunlar.
  ne güzel MEMLEKET .
  ARKADAŞLAR DURMAK YOK ÇALIŞMAYA DEVAP SONUNA KADAR.
  ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN .
  ESKİŞEHİRDEN B.S

  YanıtlaSil
 123. Neden bu haberler hep yeni şafakta? AKP nin resmi gazetesimi o?

  YanıtlaSil
 124. arkadaşlar neden yorumlarıma yer vermiyorsunuz .cevap alabilirmiyim
  ESKİŞEHİRDEN B.S

  YanıtlaSil
 125. http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/Default.aspx?t=25.11.2009&y=FehmiKoru
  okuyun arkadaşlar
  bakın sn fehmi koru ne düşünüyor
  neden çek mağdurları dönsün demez bu zihniyet?

  YanıtlaSil
 126. çıksın artık şu çek affı iki yıl ertelesinler bizde çözelim sıkıntılarımızı aralıkta çıkar inşallak
  m.s.l.ö

  YanıtlaSil
 127. arkadaşlar bu haberler bilinerek yapılan haberler yoklama tepki ne gelecek diye bu bir yıl ertelemeydi şimdi iki oldu neden fax telefon mektup tepkiler devam ettiği için ben şunu söylüyorum aynı yogunluga devam edelim mesela başbakana ali babacana maliye bakanına bekir bozdağya suat kılıça bülent arınca bayram tebriği gönderelim eşleri hapiste
  olan arkadaşlar özellikle şunları mektuba boğalım herkese saygılarımla

  YanıtlaSil
 128. linkte 550 milltvkilinin mail adresi var, yapacağınız sadece copy/paste hadi arkadaşlar, zamanımız azalıyor, herkes çekebildiği kadar mail çeksin bu hukuk faciasını düzeltelim.
  ,CARPEDİEM

  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta

  YanıtlaSil
 129. Tek bir çözüm vardır.O da doğru olandır diğer tüm çözüm gibi görünen durumlar ise işi her zaman daha büyük çıkmazlara götürür.
  Hukuksal olarak herkesin savunduğu bunun bir şuç değil kabahat olmasıdır bu nedenle HAPİS CEZASI HANGİ ŞEKİLDE OLURSA OLSUN VERİLMEMELİDİR.HERKES BUNU SAVUNMALI BUNDAN GERİ ADIM ATILMAMALIDIR.
  Ayrıca uyum yasalarının zamanında çıkarılmaması nedeni ile oluşan YASAL BOŞLUK durumu üzerinede gidilmelidir diye düşünüyorum.Bende mail adreslerini aldım ve kendi yazdığım bir maili tüm milletvekili adreslerine yollayacağım umarım sesimiz duyulur.

  Dolaylı Mağdur

  YanıtlaSil
 130. 3167 belası akepelillerin eline yüzüne bulaşmıştır.

  Hapis cezasını savunananlar bu utançla yaşayacaklar ve er yada geç tarih önünde hesap vereceklerdir.

  Ekonomik dengeleri insanların özgürlükleri üzerine kurmak beceriksizliktir, iş bilmemezliktir.

  YanıtlaSil
 131. 3167 belası akepelillerin eline yüzüne bulaşmıştır.

  Hapis cezasını savunananlar bu utançla yaşayacaklar ve er yada geç tarih önünde hesap vereceklerdir.

  Ekonomik dengeleri insanların özgürlükleri üzerine kurmak beceriksizliktir, iş bilmemezliktir.

  YanıtlaSil
 132. Neden bu haberler hep yeni şafakta? AKP nin resmi gazetesimi o?

  YanıtlaSil
 133. yeni şafak yazmış yılbaşından sonra netleşecek diye bu bayram ve yılbaşı yine ayrı kalınacak ayrılıcık acısını ayrı koyanlara verecek rabbim yakında

  YanıtlaSil
 134. BU GÜN GELİNEN NOKTADA BEYİN CÜNEYT BEYE GAYRETLERİNDEN DOLAYI SYN OFLUOĞLUNA EMREYE ERKANA GÖKHANA MURAT BEYE ISPARTADAN MEMET ABİYE HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER FAX ÇEKEN MAİL ATAN TELEFONLA BİRİLERİNİ ARAYAN VE SESSİZ BİZLERİ DESTEKLEYEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER..HERKESE İYİ BAYRAMLAR TARIK..

  YanıtlaSil
 135. sevgili kahraman zamanında my way arkadaşımız bu konu ile alakalı bir dilekçe örneğini,günlerce süren bir çalışma ile yazmış ve kimse oralı bile olamamıştı. evet fikrin güzel.ancak iş işten geçti.zaten adalet bakanlığı bunun böyle olduğunu biliyor.şuanda tek çıkar noktamız yargı ve çıkmayan candan ümit kesilmez dediğimiz çek yasası.herkes bastırmalı. maillerdeki denilen harfiyen ve sabırla defalarca kez yaptığımızda sonuca ulaşacağımızı tahmin ediyoruz

  YanıtlaSil
 136. Ya arkdaşlar ceza evlerindeki mahkumların sağlık durumlarından neden hiç bahsetmiyorsunuz? Gerçek Örnek : Son 3 hafta iççinde Ümraniye E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 10'un üzerinde mahkum KALP KRİZİ geçirdi. Sizce neden? Elbetteki en büyük etken af beklentilerinin gecikmesi ile psikolojilerinin bozulması. Ben konuyu daha fazla açmıyorum. Öncelikle benim gibi ceza evlerinde yakınları olanlar bunları teyit etsinler. Gayri resmi sayıları öğrenip, resmi sayıların açıklanması için baskı yapalım. Sağlık herşeyden önce gelir. (Kahraman)

  YanıtlaSil
 137. ARKADAŞLAR BİZ ÇOOK DUYUMLAR ALDIK.ERTELEMELER,İDARİ PARA CEZALARI,AFLAR,ÇEK YASASININ HAZİRANA KALMASI VS.

  ANCAK ŞUANDA YAPILMASI GEREKEN TEK BİR ŞEY VARDIR ÇALIŞMAK BASTIRMAK.HERKES KAFASINA GÖRE BİŞİ SÖLEYEBİLİR. AĞZI OLAN KONUŞUR.BANA KALSA BORCUMUZUDA DEVLETE ÖDETELİM.ÇÜNKÜ KRİZİ BİZ ÇIKARMADIK. AMA ADAMLAR ÇEK YASASINI HUKUKA UYGUN BİR BİÇİMDE ÇIKARMAK YERİNE,HUKUKSUZLUĞA KILIF BULARAK HAPİS CEZALARINA DEVAM ETMEYE ÇALIŞIYORLAR.BUNA SEYİRCİ KALAMAYIZ.KALMAMALIYIZ.

  HERKES AKLINI LÜTFEN BAŞINA ALSIN.HERKES BANA EYLEM YAPALIM DİYOR.. BEN BİNLERCE KİŞİDEN SÖZ ALDIM ZAMANINDA. AMA 100 KİŞİYİ GEÇEMEDİK MEYDANLARDA. ARTIK BEN EYLEMDE YOKUM.NE ZAMANKİ BİN KİŞİ MEYDAN DA TOPLANIR BENDE OZAMAN KARDEŞİNİZ OLARAK GELİRİM YANINIZA.

  EYLEM DEMİŞKEN,EN BÜYÜK EYLEMİMİZDE HAKKIMIZI BASKI KURARAK,YARGIDAN SİYASİLERDEN ARAMALIYIZ.MAİLLERİNİZDE GEREKLİ BİLGİLER VAR. ''BİŞİ OLMAYACAK BİŞİ OLMUYOR DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK'' DEMEYİN. BİŞİ OLACAK OLSA ÇOKTAN BU YASAYI BİR KILIFLA ÇIKARIRLARDI. AMA SİZİN BASKILARINIZ SONUÇ VERDİ.HUKUKSUZLUK KENDİNİ GÖSTERDİ. ŞİMDİ ÇALIŞMALARINIZI 2 KATINA ÇIKARIN. ERTELEMEYSE İSTEDİĞİNİZ ZATEN ADAMLARIN PLANLARINDA BU VAR. NE KAYBEDECEKSİNİZ BASTIRIN DAHA FAZLASINI İSTEYİN.BU İŞİN HUKUKİ BOYUTUNDAN BAŞKA HİÇ BİRŞEYDE SÖLEMEYİN

  YanıtlaSil
 138. 81 de yazan arkadaşım neden diye sormuşsun sana cevaplayayım
  1-PKK dan zarar gören zavallı şehitler,ve onların yetim ve öksüz kalan aileleridir.
  2-Oysa bu yasadan nemalanan binlerce kan emici ,faktöringler ve bankalar ayrıca avukatlardır.,
  3-Bankaların bildiğiniz gibi % 80 i yabancılardadır ve bu dayatmaya hükümet hiç bir şey yapamamktadır.yani eli kolu bağlıdır.
  4-Faktoringlerden para almayan iş adamı yok gibidir.Piyasayı kilitlemektedirler.
  5-Avukatların tamamına yakını(ceza ve idealist avukatları kesinlikle tenzih ederim)bu tip avukatlardan kastım,kırtasiye avukatı olup,kanun bilmeyen,sadece alacağı vekalet ücreti uğruna nice ocakları söndüren ve nice işletmeleri perişan edenlerdir.Bunlarda bu büyük ranttan vazgeçmemektedirler.Unutmayınız ki vekillerin çoğu hukuk kökenli ve büroları vardır.Eeee şimdi anladınızmı neden bu yasanın bu kadar sallandığını.

  YanıtlaSil
 139. arkadaşlar,
  diyelimki bu kanun bu şekliyle çıktı.2 yıl süre verildi.
  Çek borçlusu aynı zamanda icra borçlusudur. Yani kendi üzerine zaten yeni bir iş kuramaz. Eski şirketide hacizle talan edilmiştir. Şimdi bu adam iş yapıp nasıl borç ödiyecek ? İcra ve hacizlerde 2 yıl boyunca donacakmı ? Vergi borcu, SSK borcu ne olacak ? Başkasının üstüne iş kursa ordada adamı yakalayıp fiili haciz yapıyorlar... Nasıl olacak bu iş anlamadım gitti, önce erteleyip sonrada başka bir kanun çıkacak heralde yoksa zaten parası olan öder hapis yatmaz, olmayanda yakalanıp yatıyor...

  YanıtlaSil
 140. YAZIKLAR OLSUN,
  BİR KERE ,YÜZ KERE,BİR MİLYON KERE YAZIKLAR OLSUN…
  EĞER BU DEDİĞİNİZ GERÇEKTEN OLACAKSA EYVAH Kİ,EYVAH…
  LAFA GELDİĞİ ZAMAN MUASIR MEDENİYET SEVİYESİ DEĞİL Mİ?
  KOPENHAG KRİTERLERİ…
  DÜNYA İLE ENTEGRASYON…
  2025 DE EN İLERİ 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ TERANESİ…
  AÇILIM,AÇILIM…
  ERMENİYLE AÇILIM,PKK İLE AÇILIM,RUMLA AÇILIM,YUNANLA AÇILIM,IRAKTAKİ KÜRTLE AÇILIM….
  ………………….
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  DÜNYADA ÇEK ÖEDENMEDİ DİYE HAPİS KALMADI DİYEN ŞU AN Kİ EKONOMİNİN PATRONU OLAN SAYIN BABACAN DEĞİL Mİ?.DÜNYANIN HER TARAFINDA ÇEK KULLANILMIYOR MU ŞİMDİ?.ORALAR DA DA ÖDENMEYEN ÇEKLER OLMUYOR MU?.SORARIM SİZE ORDAKİ EKONOMİLER BATIYOR , ÇÖKÜYOR MU?.
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  BANKA , FACTORİNG,BİLUMUM TEFECİ CEPHESİ BU KADAR KUVVETLİ ÖYLE Mİ?.
  İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ,İNSAN HAKKI DENEN ŞEY BU KADAR BASİT ÖYLE Mİ?.
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  EY SAYIN ŞİMŞEK,
  SİZ AMERİKA DAN GELDİNİZ.ORDAKİ UYGULAMALARI ÇOK İYİ BİLİRSİNİZ DEĞİL Mİ?BURDAKİ AMACINIZ DA SANIRIM DÜNYADAKİ MEVCUT MODERN EKONOMİK NORMLARI TÜRKİYE YE TAŞIMAK DEĞİL Mİ?
  EYVAH Kİ,EYVAH.
  PRATİKTE HİÇBİR UYGULAMA ŞANSI OLMAYAN VE BU MEMLEKETE BİR ZAMANLAR İSTİHDAMIYLA,YATIRIMIYLA,ÜRETTİĞİ KATMA DEĞERİYLE AZ VEYA ÇOK, BİR SÜRÜ KATKIDA BULUNMUŞ ; ESNAF,TÜCCAR,İŞADAMINI, BİR YOL KAZASINA UĞRADI DİYE İÇERİYE TIKMAYA DEVAM EDECEKSİNİZ ÖYLE Mİ?. YOK ÖYLE DEĞİLDİ…NASILDI HAZIRLADIĞINIZ TASARI?.BİZE BİR LUTUFTA BULUNUYORDUNUZ.TEFECİLERİN ELİNE GEÇMİŞ ÇEKLER İÇİN BİZLERE BİR SENE SÜRE TANIYORSUNUZ…GERÇEKTEN ÇOK LUTUFKARSINIZ…HİÇ OLMAZSA BU BİR SENE İÇİNDE BİZLER DE SAKLADIĞIMIZ PARALARI ORTAYA ÇIKARIRIZ…SONRA HANİ ETRAFIMIZDA BATTIK DİYE PERVANE OLAN MİLYONER EŞ,DOST,HISIM,AKRABA,ARKADAŞLAR VAR YA ..ONLAR HEMEN DEVREYE GİRER…HEPSİNİ KAPATIVERİRLER..SONRA İŞ DEDİĞİN,DÜZEN DEDİĞİN NEDİR Kİ? HEMEN KURULUR , PARA BASMAYA BAŞLARSIN DEĞİL Mİ YA?…
  EYVAH Kİ,EYVAH…
  ………
  SULATAN IV.MURAT TÜTÜN VE İÇKİ YASAĞINI ÖYLE ABARTMIŞ VE UYMAYANLARA O KADAR ACIMASIZ DAVRANMIŞ Kİ,BİRGÜN ŞEYHÜLİSLAM YAKASINA YAPIŞIR VE DER Kİ:’EY HÜNKARIM UNUTMA Kİ ,DEVLET DAHİ MİLLET İÇİNDİR….’
  ……………
  ALIN SİZE BİR AYET-İ KERİME:

  Artık ‘kötülüğü örgütleyip düzenleyenler’, Allah’ın, kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Ya da onlar, dönüp-dolaşmaktalarken, onları yakalayıvermesinden (mi emindirler?) Ki onlar (bu konuda Allah’ı) aciz bırakacak değildirler.
  (Nahl Suresi, 45-46)
  ……………….
  OSMANLI DÖNEMİNDE PADİŞAHLAR CUMA NAMAZINA GİDERKEN PARAYLA ADAM TUTUP,ONLARI İKİ SIRA YAPTIRIR BAĞIRTTIRIRLARMIŞ:MAĞRUR OLMA PADİŞAHIM, SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR…
  ADALET ÖYLE BİR NESNE Kİ ,HER ZAMAN , HER YERDE VE HERKESE LAZIM OLUR…
  DEĞİLSE….
  EYVAH Kİ,EYVAH…

  YanıtlaSil
 141. sertaç kardeşim bu duyumun saglam habermi
  ve bu yapılandırma hakkında fikri olan varmı hukuksal anlamda

  YanıtlaSil
 142. ARKADAŞLAR DAHA ÖNCEDE SÖYLEDİĞİM GİBİ İKİ KATI ÇALIŞMALIYIZ VE BUNDAN SONRAKİ ARAMALARIMIZDA VE FAX LARIMIZDA TATLI SERT TEPKİLERİMİZİ KESİNLİKLE DİLE GETİRMELİYİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.LAKİN 1 SENEDİR BİZİ BU GÜN YARIN OYALADILAR VE BU GÜNE TATLI TATLI GETİRDİLER!!!! ARTIK OY KAYBETME NOKTASINDA OLDUKLARINI ÇOK İYİ GÖSTERMELİYİZ!!! ( AÇTIĞIMIZ TELEFONLARDA VE FAXLARDA BENCE ÖZELLİKLE VERDİĞİMİZ OYLARIN BOŞA GİTTİĞİNİ VE ADALET BEKLERKEN ADALETE MUHTAÇ OLDUĞUMUZDAN DOLAYI AKP NİN BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYAMADIĞINI ) HAYDİ ARKADAŞLAR KENDİLERİDE BİLİYOR BU AÇILIMDAN DOLAYI OY KAYBETTİKLERİNİ BİRDE ÇEK MAĞDURLARINI KARŞILARINA ALMAMALARI GEREKTİĞİNİ GÖSTERELİM.SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 143. arkadaşlar herkese iyi akşamlar siteye baktım yine karamsar bir durum sözkonusu durun arkadaşlar yani bir gazetede haber çıktı diye bu kadar karamsar olmayın
  1-yine aynı gazete ali babacan çekte hapis olmaz diye yazmadımı
  2-şu durumda yine top ali babacanın elinde gibi görünüyor
  3-bunlar kendi gazetelerine nabız yoklattırıyorlar nasıl tepki gelecek diye onun için sakin olacağız ve yaptığımızın üç katı beş katı çalışmalara ve tepkiye devam edeceğiz arkadaşlar yılmak yok
  4-sen dağdaki kurşun askere sıkan pkk af edeceksin çek maduru değil ekonamik kriz maduru olan iş adamını af etmeyeceksin varmı böyleşey bunun hesabını kimse veremez buna rağmen çalışmaya devam arkadaşlar herkese iyi akşamlar

  YanıtlaSil
 144. MERHABA ARKADAŞLAR,
  YAPTIĞIM GÖRÜŞMELERDE ALDIĞIM DUYUM ŞUDUR: "ÖNCE ERTELEME SONRADA ADLİ PARA CEZASININ MUHAFAZASI. ANCAK ADLİ PARA CEZASI AYNI TAAHÜDÜ İHLAL SUÇUNDA UYGULANDIĞI GİBİ HER BİR ÇEK YAPRAĞINDA ÜZERİNDEKİ BEDELE BAKILMAKSIZIN BELİRLİ BİR MİKTAR İLE SABİTLEMEK Kİ YAPRAK BAŞINA 30 GÜN DÜŞÜNÜLÜYOR YANİ 3000 TL LİK BİR ADLİ PARA CEZASI."
  YANİ SÖZÜM ONA 80000 TL LİK ÜSTSINIRI ALTA ÜSTTE BAKMAKSIZIN İYİLEŞTİRİYORLAR. BAROLARIN VE DOLAYSI İLE FİNANS ÇEVRELERİNİN BU ÇÖZÜMÜ HAZIRLANAN TASLAKTA ÖNERDİKLERİ SÖYLENİYOR. BU DURUMU YASAL ZEMİNE UYDURABİLİRLER Mİ? BUNA BENZER BİR GRİŞİMİN ZAYIF NOKTALARI NERESİDİR BİLEN ARKADAŞLAR YORUMLAYABİLİRLER Mİ?

  SAYGILAR
  SERTAÇ.

  YanıtlaSil
 145. o soruyu ben sordum my way insanların kafası çok karıştı bence hükümet kafa karıştırıyor.önce 1 yıl sonra 2 yıl amaçları adli para cezasını kaldırmak ama sanırım buna şu an cesaret edemiyorlar.topu yargıtay a atıyorlar yargıyay maalesef bizi duymuyor.duymak istemiyor.Önder.Saygılar

  YanıtlaSil
 146. Konuları çok iyi analiz etmek gerekir..
  2002 de bunlar Adli para cezalı yani yasayı dolanarak hapis cezalarına devam ettiler, ve piyasalara çek alın alışverişinizi çekle yapın bunun tahsil güvenceside benim dedi devlet, hiç bir esnaf malını devletin öngöürdüğü ceza var diyemi sattı? Hayır.. Ama bunun böyle olmadığını devlet bürokrasine anlatmak çok zordur.
  DBürokrasinin arkasına sığındığı tek şey, "Biz Çeke güvence verdik insanlar bu güvenceye dayanarak malını, ürününü imalatını sattı" dır ve bu görüşlerinin doğru olmadığını anlatmamız ve ikna etmemiz çok zordur..

  iki tarafı bağlayan yani karşısında toplumdan bir kesimi bağlayan bir yasayı bıçak gibi kesip atmak ta çok zordur.. en azından bürokrasi bunu kabullenmez,

  Ama burada devlet çeke cezanında yürümediğinin farkında ve tek çözüm olarak önce pansuman sonrada yarayı temizleme olacak başkada seçeneği yok, artı olarak baroların para babaları tefecileride eklediğimizde tabiki vahim durum..

  Biz yılmadığımız sürece bu mücadeleyi kazanırız, ertelemeyede karşı çıkacağız, yasanın hukuk kuralına uygun olması gerektiğini anlatacağız..

  Ama Devletin bu yasayı eski haliyle çıkarıp, hukuka aykırı olup olmadığına Anayasa Mahkemesi karar versin deme gibi bir şeçeneğide var..
  Anayasa Mahkemesi Hukuka uygun Adli Para cezaları olmalı derse bu devran böyle gider
  Yok demedi zaten yasa olması gerektiği gibi düzenlenir..
  Ak parti bu altenatif üzerindede duruyor... Neyin nasıl olacağı bizlerin elinde.. bunu unutmamak gerekir..

  Bu aşamada Akıllı ve azimli olmak durumdayız..

  YanıtlaSil
 147. 69 yazan arkadaş

  çok güzel soru sormuşsun buna benzer onlarca soru cevapsız şu anda...kısaca saçma sapan bir uygulama olur bu ve genel kuruldan geçmeden içeriğini kimse bilemez...

  onun için aklın gereğini yerine getirmeye devam edip kanunsuz cezadan doğan hakkımızı talep etmeye devam edeceğiz.bu masalları 2009 ocaktan bu yana dinliyoruz...bize alternatif üretmeye çalışacaklarına...HUKUK kurallarını uygulasınlar...ya da sn ali rıza öztürk ün dediği gibi senet,vergi borcu mahkeme ilamı gibi alacaklarada hapis cezası versinler...

  MEKTUPLARA MAİLLERE FAXLARA DEVAM.

  my way

  YanıtlaSil
 148. 70 de yazan arkadaşım
  Allah kavuştursun. Düşmüşüz ne yaptığını bilmeyen insanların eline. Aynen söylediklerine katılıyorum. Son kez baksınlar masalarına sandalyelerine birgün çıkardıkları kanun onlarada yarar.

  YanıtlaSil
 149. Düştüğümüz durama bak..


  Devlet kendi içinde batmış ne yapacağını bilmiyor. Becerisizliklerinin sorumlusu bizi görüyorlar. sonrada hadi siz şirketinizi ayakta tutamadınız battınız borçlarınızı iki yıl erteliyorum toparlayın onları ödeyin bu ne ya muz cumhuriyetini geçti bu ülke. Kusura bakmayın böyle ne ülke yönetilir ne kanun olur. Kanun evrenseldir. Bunlar osmanlıyı canlandırmaya çalışıyorlar doğru osmanlıda yıllarca anlaşa anlaşa insanlarla sonunda kendini kaybetti.. Unuttukları birşey var vatandaş yoksa devlette olmaz...

  YanıtlaSil
 150. Taahhütname almak, hem teknik olarak mümkün değil hemde hukuksal olarak mümkün değil, 20 ayrı vilayette 20 Adliyede dava ve dosyası olan var taahhüt almak demek 20 vilayete gidip taahhüt vermek demek buda teknik olarak mümkün değil..
  Yapılacak şu
  Çıkın denecek 2 yıl içinde borcunuzu ödeyin, suç duyurusunun geri alınmasını sağlayın..Yapılacak bu
  Bu hükümler tüm adli para cezaları için geçerlidir, taahhüdü ihlal dahil..

  YanıtlaSil