Çek yasası çıksın, esnafı cezaevinden kurtaralım

ENSAR ÖĞÜT (Ardahan Milletvekili)
Şimdi, esnaf perişan durumda arkadaşlar. Dışarıda esnaf kalmadı, esnafın çoğu nerede biliyor musunuz? Cezaevinde, cezaevinde. Evet, belki sizin tuzunuz kuru, bütün esnaf cezaevinde. 3 lira, 5 lira çekini yazdırmış, karşılıksız çek suçundan girmiş cezaevine, esnafın işi bozulmuş. Esnafın işi bozulmuş, o yetmiyor. Bakın, cezaevine giren esnaf dışarıda ülkeye katma değer de kazandıramıyor çünkü adamı içeri atıyorsun, cezaevine. Cezaevine düşen esnaf bu defa işi bozuluyor devlete vergi ödeyemiyor, borcunu da ödeyemiyor. Şimdi alacaklı da alacağını alamıyor, devlet de alacağını alamıyor. O zaman ben istirham ediyorum, Sayın Hükûmetten rica ediyorum: En kısa zamanda bu çek yasası gelsin, esnafı cezaevinden kurtaralım. İnanın çok zor durumda insanlar. Ben onu biliyorum, siz de biliyorsunuz. Durmadan bize mesajlar geliyor. "Esnaf perişan oldu. Çocuğum yetim kaldı" diyor, Çocuğumu okutamıyorum. diyor, "İşim bozuldu." diyor, "Borcumu ödeyemiyorum. Devlete vatandaşlık görevimi yerine getiremiyorum. İnanın, bir esnaf bana geldi, dedi ki: Arkadaş, cezaevlerinde yer kalmadı, üst üste yatıyoruz. 10 kişilik koğuşta 18 kişi yatıyoruz." Bu, insan haklarına da aykırı arkadaşlar. Lütfen, sizden rica ediyorum: Bu çek yasasını getirin ve bir an evvel…. Bakın, MHP Grubu da CHP Grubu da AKP Grubu da DTP Grubu da desteklesin, hep beraber bu işi bitirelim gitsin. Bu nedenle, ben rica ediyorum, Hükûmet acilen istirham ediyorum çiftçi borçlarını ertelesin, iyileştirsin, Çek Yasası'nı getirsin ve cezaevinden esnaflarımızı çıkaralım. Ülkede açılımı ve barışı böyle sağlamış oluruz.
RIDVAN YALÇIN (Ordu Milletvekili)

Değerli arkadaşlarım, bugün bir Çek Kanunu meselesi yaşanıyor. Biliyorsunuz Meclis tatile girmeden önce bir tasarı getirdiniz komisyona ve o tasarıyla birlikte cezaevinde karşılıksız çek suçundan yatan insanlarda, ailelerinde ve bu suç sebebiyle kaçak durumda olan insanlarda bir beklenti oluşturdunuz, yani bu öylesine bir beklenti ki, "Bir şekilde bu mesele çözülecek." dendi, cezaevindeki insanlar ümitlendirildi, aileler ümitlendirildi. Her gün sizlerin de çek mağduru insanlar tarafından aranma durumunda olduğunuzu biliyorum. Bu konudaki bu beklentinin bir şekilde karşılanması gerekir. Bizim önerimiz, bizim teklifimiz "Efendim bir af çıkarın da…" değildir. Burada çek meselesinin mağduru sadece cezaevinde yatanlar değil mutlaka, bir şekilde mal verip güvenerek çek almış insanların da bir mağduriyetinin olduğunu kabul ediyoruz fakat bu şekilde yürümediği de ortaya çıkmıştır. Bugün bir, bir buçuk milyon çek yaprağının yazıldığını biliyoruz, sadece Yargıtaydaki ilgili dairede yetmiş beş bin dosyanın beklediğini biliyoruz. Komisyona böyle bir tasarı geldiği için mahkemeler ve Yargıtay ellerindeki dosyanın üzerinde işlem yapmıyorlar bir lehe değişiklik olursa uygulayabilmek adına.

Şimdi biz, arkadaşlar, şunu teklif ediyoruz: Çek, bir şeklî suç olmaktan çıkarılabilir mi, bunu tartışmamız lazım. Bugünkü uygulamada çek karşılıksız çıktı mı başka bir araştırmaya gerek olmaksızın hapis cezasını gerektiren bir suç olarak tanımlanıyor. Oysa ödeyememek ya da alacağını tahsil edememek ekonominin içinde öngörülebilir bir risktir. O sebeple, çeki bir şeklî suç olmaktan çıkarıp, bunu bu şahıs kasten mi ödemiyor, bir dolandırıcılık kastıyla mı ödemiyor, daha çeki verirken ödemeyeceğini mi hesap ederek bu çeki vermiş yoksa ekonominin rutin gidişi içerisindeki tabii riskler sonucu mu ödeyemez hâle gelmiş, bunu ayırt edebilecek, yani dolandırma kastıyla hareket edenlerle ekonominin risklerine maruz kalmış insanları birbirinden ayırabilecek öyle bir yapının ortaya konması lazım

Ben özellikle Sayın Bakandan şunu istirham ediyorum: Her gün rahatsız ediliyoruz, insanlar telefonla bize ulaşıyor, fakslarla, mektuplarla. Bu konuda Hükûmet adına bu çek meselesiyle ilgili nedir son kanaat. Bu söylenirse, en azından bu beklenti kırılır, insanlar mevcut durumu kabullenir, ona göre pozisyonlarını alırlar ama bugün, her geçen gün artan bir kanayan yaraya dönüşmüştür ve bir an evvel bu konunun bütün yönleriyle düşünülüp konuşulduğu bir yasal düzenleme ihtiyacını ifade ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.


HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar Milletvekili)

Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu soruyu yöneltmek istiyorum: Bir Borçlar Yasası'nı görüşüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı vardır. Ayrıca Anayasa'mızın 38'inci maddesinde "Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz." denilmektedir. Buna rağmen karşılıksız çek keşide eden pek çok çek mağduru Çek Yasası'na muhalefetten hükümlü olarak cezaevlerinde bulunmaktadır. Şimdi soruyorum: Ekonominin kötü yönetimi sonucu ticaret erbabının çeklerini ödeyememesinde Hükûmetinizin sorumluluğunu kabul ediyor musunuz? Çek Kanunu'na muhalefet suçundan hükümlü sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesi cezaevindedir? Ticaret yaptıkları için hapis cezası alarak cezaevlerini dolduran karşılıksız çek mahkûmlarına ve ailelerine ne gibi bir yaklaşım içerisindesiniz..


BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK (Ankara Milletvekili)

Çek Yasası'yla ilgili, Sayın Ünlütepe, biliyoruz ki Adalet Komisyonunda bir düzenleme var toplumun değişik kesimlerinden gelen taleple ilgili olarak. Tabii karşılıksız çıkan her çeki de ekonomik sıkıntıya düştü de bundan dolayı ödemedi tarzındaki bir kanaate varmak da doğru değil çünkü bu çekin bir de alıcısı var. İçerdekini düşüneceğiz, eğer hakikaten elinde olmayan sebeplerden dolayı içeri düşmüşse ona bir imkân getirelim, onun çıkmasını temin edelim ama öbür tarafta bir kısım konuları, bir kısım durumları, bir kısım gelişmeleri istismar ederek alacaklıyı da dolandırdıysa, bunun ikisinin ayrımını yaparak bir kanun çıkarmak gerekir, bir dengeye oturtmak gerekir aksi takdirde çekler gelişigüzel… Çünkü bir güven meselesidir. Çeke güvenmeyecekse, başka bir şeye güvenmeyecekse bu çok doğru olmaz. Onun için, doğruyla yanlışı belli bir adalet ölçüsü içerisinde denkleştirmek lazım zaten biz de bu kanıya vardık ki bir Çek Yasası'nda düzenleme yapalım. Nitekim Adalet Komisyonunda epey görüşüldü, tartışıldı, tartışılıyor. Zannediyorum bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta komisyonda bir uzlaşmaya varılırsa, yani bir taraftan içerde yatanların talepleri var, öbür taraftan da "Aman ha, bunları çıkardığınız takdirde biz alacağımızı nasıl alırız?" düşüncesiyle bir öbür taraftan da baskı geliyor. Onların da kendilerine göre haklı tarafları var. Dengeyi sağlamak lazım. Ama Meclisimizin gündemindedir. Ümit ediyoruz ki en kısa sürede bunları sağlamak mümkün, dengeye oturtmak mümkün olacak.


17 yorum:

 1. Vekil ismi yaz kişiye özeldir yaz TBMM\ANKARA adresine postala. bu adaletsizliğe seyirci ve yorumcu kalma!
  GÖNDERECEĞİN ZARFA MİLLETVEKİLİ İSMİNİ YAZ,KİŞİYE ÖZELDİR YAZ, TBMM\ANKARA ADRESİNE POSTALA!!!
  BU ADALETSİZLİĞE SEYİRCİ VE YORUMCU KALMA!!!

  KENDİ BAŞINIZDAKİ PROBLEMİNİZİ YA DA AŞAĞIDAKİ YAZIYI YOLLAYIN ÇEKİNMEYİN ÇEKİNİRSENİZ UCUNDA HAPİS VAR. VEKİLLER ADAM YEMİYOR ONLAR BİZLERİN SÖZCÜSÜ!

  EKONOMİK KRİZ SEBEBİ İLE ÇEKLERİNİ ÖDEYEMEMİŞ OLAN BİZLER;

  1. ARTIK MİLYONLARLA İFADE EDİLEN,BORÇLARI İÇİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ VE HÜRRİYETİNİ VERMİŞ ESNAFLARIZ.İLGİLİ YASA ÇERCEVESİNDE SORGUSUZ, SUALSIZ, SAVUNMASIZ TUTUKLANMAKTA VE 5 YIL CEZA ALMAKTAYIZ.ADINA,PARA CEZASI DENİLEN VE İNFAZ KANUNUNA GÖRE ÖDENMEDİĞİNDE GÜNLÜK BİR BEDEL ÜZERİNDEN HAPSE DÖNÜŞEN BU SİSTEMDE TÜM ENSAFIMIZ MAĞDUR OLMAKTADIR. PARA CEZASI DİYEREK YUTTURULAN BU CEZA, TAMAMEN ANAYASAMIZA UYDURULAN BİR KILIFTIR.SONUCU HER ANLAMDA YİNE HAPİSTİR.

  2. AİLELERİMİZ PERİŞAN,BİNLERCE KİŞİ KAÇAK DURUMDA,KAÇAK DURUMDA OLDUĞUMUZDANDIR Kİ ÇALIŞIPTA BORCUMUZU ÖDEYECEK ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ YOK.BU SEBEBLE EVİNE EKMEK GÖTÜREMEYEN İNSANLARIN SAYISI GÜN BE GÜN ARTMAKTADIR. BİNLERCE ESNAFIMIZ HAPİSHANELERDE..EŞLERİMİZ ÇOCUKLARIMIZ, İNSANLIK DIŞI KOĞUŞLARDA BALIK İSTİFİ YATMAKTADIR.

  3. BORÇLARIMIZI ÖDEMEK İSTİYORUZ,HERŞEYDEN ÖNCE KUL HAKKININ BU DÜNYADA KALMAYACAĞINI BENİMSEYEN İNSANLARIZ.

  4. BORCUNDAN ÖTÜRÜ BİR İNSANA HAPİS CEZASI VERMEK ,ANAYASAYA,HUKUKA,AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE VE İNSAN ONURUNA AYKIRIDIR.

  5. BİR TİCARİ İLİŞKİDE,ALACAKLI TARAFA VERİLEN TEMİNAT;ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VE HÜRRİYETİMİZ OLMAMALIDIR.BU KONUDA YARGITAY BAŞKANI DA AYNI GÖRÜŞTEDİR.

  6. YARGITAY CEZA GENEL KURULU, 31.12.2008’ E KADAR İLGİLİ YASALARA UYARLANAMAYAN ÇEK KANUNU İLE ALAKALI HALEN BİR İÇTİHAT YAYINLAYAMAMIŞTIR.

  7. EKONOMİK KRİZİN DE ETKİSİYLE DAR A DÜŞMÜŞ İNSANLARI ÖDEYEMEDİKLERİ ÇEKLERİ YÜZÜNDEN CEZAEVİNE ATMAK,SOSYAL PATLAMAYA ZEMİN HAZIRLAMAKTIR.

  8. BURADAN SAYIN MİLLETVEKİLLERİMİZE SESLENİYORUZ; NEDİR BU YASANIN ÇIKMASINI ENGELLEYEN ETKEN..BANKALAR MI? FACTORİNG ŞİRKETLERİ Mİ?... BAŞBAKANIMIZ; MECLİS ÜZERİNE HİÇ BİR GÜÇ YOKTUR DEMİŞTİ..SÖZÜNÜ TUTACAK BİR BAŞBAKANIMIZ OLDUĞUNDANDIR Kİ, GURURLUYUZ…İYİ NİYETLİ-KÖTÜ NİYETLİ AYRIMINI YAPAMADIĞI İÇİN İKİLEMDE KALAN HÜKÜMETİMİZE SESLENİYORUZ : YÜZ KÖTÜ NİYETLİYİ, YÜZBİNLERCE İYİ NİYETLİ ESNAFA MALETMEYİNİZ.KÖTÜ NİYETLİLER İÇİN TÜRK CEZA KANUNUNDA DOLANDIRICILIK MADDELERİ VARDIR.

  9. MECLİSTEN DİLEĞİMİZ, YENİ ÇEK KANUNU’NU BİR AN EVVEL ÇIKARARAK,BU MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ VE ESNAFIMIZIN BU DERTTEN KURTARILMASIDIR.

  2009 yılı itibariyle karşılıksız çek miktarı: 1.352.000 adet
  2009 yılı itibariyle dava durumunda olan dosya sayısı: 90.000 adet
  Yıllar itibariyle toplamda çek kanununa muhalefetten kaçak ve aranan kişi sayısı: 676.000 kişi
  2009 yılı itibariyle cezaevlerinde bulunan çek kanuna muhalefet suçundan yatan hükümlü sayısı:65.000 kişi

  CEKMAGDURLARI

  Lazkopatogli

  YanıtlaSil
 2. Bizler burada Af tartışmalarıyla zaman kaybederken, ceza infaz kurumlarında ki mahkumlar, şuan Affı unuttu canlarının derdine düştü. İlgiliş makamlara yazalım, sadece İstanbul'da ki ceza infaz kurumlarında kaç mahkum H1N1-Domuz Gribi vakası mevcut. Ve son 1 ay içinde bu virüsten kaç mahkum öldü. Hadi açıklansın. İçerde bu kişiler öldükten sonra Affın ölülere ne yararı var.

  YanıtlaSil
 3. Sn ………………………………….


  Ülkemizde aylardır süre gelen ve bir türlü her kişi ve kurumun kabul ettiği fakat ne hikmetse hiçbir kurumun ve kişinin çözüm konusunda bişeyler yapmadığı,ağırdan aldığı ÇEK lerini ÖDEYEMEDİĞİNDEN dolayı önce adli para cezası ve maliyeye yatırılması gereken bu parayı ÖDEYEMEDİĞİNDEN hapis cezası alarak cezaevine girmek zorunda kalan binlerce hatta onbinlerce insanın bu sorununa EKONOMİ bozulur diyerek sürekli ertelenmesini tekrar dile getirmek için bişeyler yapmanın kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.

  Ülkemizde çekten mahkumiyet alanların sayısına baktığımızda Adalat Bakanlığının verilerine göre sadece 2007 yılında mahkum olan insan sayısı 104 bin civarındadır.Bu sayı böyle olduğu halde milletvekillerinin verdiği soru önergelerine verilen cevaplarda sayılar 1500 olarak ifade edilmektedir.Bu 1500 sayısının doğru olmadığı aşikardır.

  Şüphesiz sonucu İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ kısıtlanması olan bir kanun öncelikle HUKUK kuralları dikkate alınarak yapılmalıdır.Ancak basında çıkan haberleri takip ettiğimiz zaman,yaşama hakkından sonra en önemli hak olan özgürlük hakkı EKONOMİ ortaya getirilerek HUKUK bir kenara atılmakta,bu kadar ciddi bir konu ÇEK denilen özünde nakittir denilen fakat kullanımda vadeli olarak kullanıldığı TBMM tarafından da yasa çıkartmak suretiyle kabul edilen bir kağıt parçası,putlaştırılarak insanların hayatlarını karartmakta ,aileler dağılmakta sosyal bir felakete doğru hızla ilerlemektedir.

  Türk Ceza Kanunun 5. maddesi herkesin artık bildiği gibi 01.01.2009 tarihinde,2 defa süreli yasalarla uzatıldıktan sonra yürürlüğe girmiş ve 3167 sayılı kanunun bir çok maddesinin ceza kanunlarının anayasası sayılan TCK ile ya tamamen zıt ya da çeliştiği birçok hukuk profösörü tarafından kabul edilmiş ve 3167 sayılı kanunla cezaevinde bulunan insanların salıverilmesi gerektiği basında defalarca yazılmıştır.Bu durumu Adalet Komisyonu Başkanı gazatecilerle yaptığı röportajlarda dile getirmiştir.Durum bu kadar açık iken,okuma yazma bilen herkesin bir hukuksuzluğun yaşandığını anlayabildiği halde konuyu EKONOMİ gerekçelerine bağlayarak bu zulümü devam ettirmek ne kadar HUKUK DEVLETİ kriterlerine uygun taktiri size bırakıyorum.Fakat şu bir gerçektir ki bu yasadan dolayı ceza alan hapis yatan ve kaçak yaşayan insanlar ve bu insanların aileleri şu anda verilen bu cezanın ADİL olmadığını biliyor ve şu andaki çaresizliklerinden dolayı kanuni haklarını sınırlı olarak kullanabiliyor.Bakanlığınızın bu kanunsuz ceza uygulamasına son vermek için gerekeni yapmasının HUKUK’i ve VİCDANİ olarak çok ACİL olduğunu bir defa daha bilirtiyor.SAYGILAR SUNUYORUM.

  YanıtlaSil
 4. ARKADAŞLAR CNNTÜRK ÇEK KONUSU ELE ALACAKMIŞ BU GÜN TAKİP EDELİM VE MAİL ATALIM

  YanıtlaSil
 5. 131yasar baran06 Kasım 2009 15:37evet arkadaşlar cnnturk.com adresindeki haberler eğer tam olarak gerçeği yansıtıyor ise hepimize geçmiş olsun tasarı bildiğiniz şekliyle cezalar dahada artmış halde yasalaşacak Allah hepimizin yardımcısı olsun... 130Atilla Serdengeçti05 Kasım 2009 23:18Arkadaşlar cnntürk.com ve İhlas sondakika isimli sitelerde çekle ilgili haberler var okuyun.Okuyun ki nasıl uyutulduğunuzu anlayın.. 129tunç bakır05 Kasım 2009 16:25cemil çiçek in konuşmasıda diyor ki sayın bakan alacaklı sakın ola hapistekileri çıkarmayın biz alacağımızı alamayız *****? hapisle tehdit.benden alacaklım hapis tehdidiyle iki misli para istiyor sayın bakan bizleri bırakın köşeye sıkıştırmayı aileler parçalanıyor.alacaklıya sorsun bakan hapis yatanlardan paralarını alabiliyorlarmı .ticaret bir risk kar de edilir zarar da 128tunç bakır05 Kasım 2009 16:14sayın arkadaşlar adalet bakanına şunu soralım hadi biz battık inanmadınız yarın farzimal ali babacan babası ticaret yapıyor kaç yaşnda 60-70 diyelim işler kötü gitti battı 70 yaşında adamı çekini ödemedin diye at cezaevine olacak işmi.bu mağdurların içinde binlerce babalar dedeler anneler var.cemil çiçek diyorki çeke güvenilmeyecekte neye güvenilecek borcu ödeyen kağıt parçası değil insanın onurudur sizlerin ayak altına aldığınız hapisteki esnafın onurudur.alacaklının avukatlığını icra daireleri vardır orda arar hapisle değil.gitsin icraya versin. 127EYLEM ZAMANI05 Kasım 2009 12:34Ali Babacan
  Başbakan Yardımcısı
  Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı

  Özel Kalem Müdürlüğü
  Tel:312 415 40 16
  Fax:0 312 419 54 43
  E-mail: ozel.kalem@hazine.gov.tr

  YanıtlaSil
 6. Bu hükümetin her zamanki politikasıyla karşı karşıyayız sayın mağdurlar!
  Ağzınıza 1 parmak bal süren bu hükümete inanmayın sonuna kadar isteklerimiz haklı isteklerimiz ve insan haklarına uygun yasalar çıkana kadar mücadeleyi bırakmayalım.
  Haydi ellerimiz çalışsın kağıtları hazır tutalım kalemlerimizi oynatalım yazalım hikayemizi isteklerimizi.
  Vekil bunaltslım biraz daha.
  Bize sinek vızıltısı diyorlar!
  Burada 3-4 kişi değil yüzbinlerin haklı sesi olalım!
  bizi 1400 kişi zanneden cahilleri ayıltalım gerçekleri görmeyen gözlerini açıp bakmalarını sağlayalım.
  Durmasın eller.
  Davranım kalemlere. durmasın telefonlar yüklenin şu vekillere.
  Hep beraber politik düzmecelere kanmadan erken seçim kurnazlığı yapıp kendisinden sonraki hükümetlerin başına bırakacaklar bizi. Biz şimdi istiyoruz bütçeydi siyasetti bizi ilgilendirmiyor biz insanız insan haklarından sorumluyuz.
  Bu gün saklandığı delikte oturup bizlerin uğraşmasını iyi haberlerini bekleyenler bu kanun lehimize çıkmazsa hiç veryansın etmesinler.
  Bu mücadele kendi problemimiz bitene kadar değil adalet tamamen sağlanana kadar devam etmeli.
  Lazkopatoğli

  YanıtlaSil
 7. Suat kılıç ile görüştüm çalışıyoruz dediSayımızın az olmadığını 1500000 çekin karşılıksız olduğunu hapis cezasının caydırıcılığı olsa karşılıksız çek adedinin artmaması gerektiğini söyledim oda ceza olmasaydı bu sayı daha çok artardı kötü niyetli kişilerin olduğunu ödenmeyince karşı tarafıda mağdur edip zora soktuğunu insanların bu yüzden battiğinı söyledi hukukçu kimliğinizle olaya insan haklarının ihlali olarak abkın deyince bir şey demedi çalışıyoruz dedi.

  Biz olaya hep öeyemiyoruz bunun cezası olmasın çıkartın bizi ödeyelim iye yoğunlaştık onlara buna karşı alacaklıların urumunu söylediler belki de söylemlerimizi değiştirme zamanıdır insan haklarına aykırılık vurgusunu kullanmalıyız bu konunun mazereti ve karşı tarafı yoktur olay sadece ekonomik boyutlu değildir insan ahkları tarafnı lütfen göz önüne koyalım

  Suat kılıç herkez ayağını yorganına göre uzatsın ona göre çek yazsın sonra devlete gelip beni kurtarın deniyor diyor. Ben sistemdeki çek kullanımı ve sistemi yanlıştır vadeli olur ise çek olmaz deyince olurmu öyle şey kullanmasını bilelim ddiyor

  Ben aramalarımı hukukçu vekillere yönelteceğim ve insan haklarına aykırılık üzerinde duracağım. Akdeniz

  YanıtlaSil
 8. Arkadaşım Suat KILIÇ la görüştüm diyorsun. o da sana cevap vermiş. sen insan hakları diyorsun şu diyorsun bu diyorsun ARAPLARIN HAKLARINI SAVUNAN BİR HÜKÜMET var. TÜRKİYE de yaşayan insanlar ölsün. 150 bin esnaf zor durumdaymış, aileleri dağılmış kimin umrunda yeterki bir arabın burnu kanamasın. daha öğrenemediniz bunları yine gidin yine seçin hapse girmekten artık korkmuyorum sizde korkmayın buğün yarın girerim ama korkum artık CUMHURİYET i hapse koydular her şey boş arkadaşlar her şey boş. bazı arkadaşlar sürekli girip bize yardım edecekler bu hükümet bunu yapacak yok şöyle yok böyle diye propaganda yapıyorlar. eyer gerçekten iman eden insan varsa milyonlarca mehmetçiğin kanıyla kurulan memleket bölünmek üzre. biz medet umuyoruz şunu söylemek istiyorum. 1500 filistinli için kendini parçalayıp duruyor. 150 bin TÜRK EVLADI UMRUNDAMI sanıyorsunuz

  YanıtlaSil
 9. değerli arkadaşlar

  GÜL HANIM SONER İLKNUR HANIM VEKİLLERLE KONUŞMALARINDA GENEL OLARAK EDİNİLEN İZLENİM,BORÇ ÖDEMESİ KONUSUNDA BİR ERTELEME SÜRESİ VERİLEREK.HAPİSTEKİLERİN ÇIKMASI SAĞLANMASI KONUSUNDA BİRLEŞTİ.

  BU URUMUN HUKUKİ OLARAK NE KADAR MÜMKÜN OLACAĞINI BİLEMİYORUZ AMA ŞU ANDA ALINAN ŞİFAİ BİLGİLER BUNLAR.FAKAT ARAMALARA DEVAM EDERK CEZANIN KALKMASI VE ÇEK YASASININ ANAYASAYA ,TCK YA İNSAN HAKLARINA AYKIRILIKLARININ KALDIRILARAK CEZALARIN KALKMASINI İSTEMEYE DEVAM ETMELİYİZ.

  HUKUK EKONOMİYE KURBAN EDİLMEMELİ...

  ARAYIN VE ANLATN ARKADAŞLAR SON ÇABALAR BUNLAR..

  EMEKLERİNİZE TEŞEKKÜRLER...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 10. ARKADAŞLAR

  ANAYASAL HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN DİLENCİYE DÖNDÜK.....................................................
  GİDİP .. GELİYORSUNUZ BOŞUNA HİÇ YORULMAYIN BENCE ÇIKMAZ, ÇIKARMAZLAR. HER ŞEY BOŞUNA..... AYNI ZAMANDA BAZI VEKİLLER BAŞIMIZI ŞİŞİRİYOR DEMEKTEDİR. İŞTE ÜLKEMİZİN VAHİM HALİ ANAYASAL HAKKIMIZI ALMAK İÇİN YALVARIYORUZ SİZ BUNA RAĞMEN UMUTLA BEKLİYORSUNUZ.... BU HAK YAŞAMA HAKKI GİBİ BİR ŞEYDİR. DEVLET DİYORKİ İŞLERİN BOZULSADA NİYE ÖDEMİYON KARDEŞİM ÇEKİNİ , SENEDİNİ DİYOR BAK FİNANS KURULUŞLARI FAKTORİNGLER ( TEFECİLER ) VAR... BİZİM BANKACI KARDEŞLERİMİZ VAR... ONLARA GİDİN SİZİ ONLAR İYİ EDER.... HEMDE ÇOK İYİ EDER DİYORLAR...........

  YanıtlaSil
 11. Bugün tarihli Hürriyet gazetesi ekonomi sayfasında okudum.Adalet Bakanı ve Ali Babacan arasında anlasma saglanmış ama bu çek magdurları için geçici bir tedavi çünkü borçlu alacaklı ile anlasır taksitlendirirse cezaevinden kurtulacakmış ikinci maddede bir yıl içinde ödemede bulunursa yine cezaevinden çıkacakmış bu nuda ödemezse yeniden cezaevine girecekmişşş....Derhal hükümet buna acil çözüm bulmalı aksi halde türkiyenin dörtte biri cezaevine girecek PKK lıları çıkarsınlar çek magdurlarını yatırsınlar anlasılması çok güçç...

  YanıtlaSil
 12. gözümüz aydın arkadaşlar yasa çıktı.ödeyemediğimiz çeklerin her gününü 100 tl den yatıyorduk. şimdi taahüdü ihlalden 20 tl ye yatıcaz.yurt dışında buluşmak üzere hoşçakalın.bu basiretsizlerden ancak bu beklenirdi zaten.

  YanıtlaSil
 13. gözümüz aydın arkadaşlar yasa çıktı.ödeyemediğimiz çeklerin her gününü 100 tl den yatıyorduk. şimdi taahüdü ihlalden 20 tl ye yatıcaz.yurt dışında buluşmak üzere hoşçakalın.bu basiretsizlerden ancak bu beklenirdi zaten.

  YanıtlaSil
 14. Suat kılıç ile görüştüm çalışıyoruz dediSayımızın az olmadığını 1500000 çekin karşılıksız olduğunu hapis cezasının caydırıcılığı olsa karşılıksız çek adedinin artmaması gerektiğini söyledim oda ceza olmasaydı bu sayı daha çok artardı kötü niyetli kişilerin olduğunu ödenmeyince karşı tarafıda mağdur edip zora soktuğunu insanların bu yüzden battiğinı söyledi hukukçu kimliğinizle olaya insan haklarının ihlali olarak abkın deyince bir şey demedi çalışıyoruz dedi.

  Biz olaya hep öeyemiyoruz bunun cezası olmasın çıkartın bizi ödeyelim iye yoğunlaştık onlara buna karşı alacaklıların urumunu söylediler belki de söylemlerimizi değiştirme zamanıdır insan haklarına aykırılık vurgusunu kullanmalıyız bu konunun mazereti ve karşı tarafı yoktur olay sadece ekonomik boyutlu değildir insan ahkları tarafnı lütfen göz önüne koyalım

  Suat kılıç herkez ayağını yorganına göre uzatsın ona göre çek yazsın sonra devlete gelip beni kurtarın deniyor diyor. Ben sistemdeki çek kullanımı ve sistemi yanlıştır vadeli olur ise çek olmaz deyince olurmu öyle şey kullanmasını bilelim ddiyor

  Ben aramalarımı hukukçu vekillere yönelteceğim ve insan haklarına aykırılık üzerinde duracağım. Akdeniz

  YanıtlaSil
 15. 131yasar baran06 Kasım 2009 15:37evet arkadaşlar cnnturk.com adresindeki haberler eğer tam olarak gerçeği yansıtıyor ise hepimize geçmiş olsun tasarı bildiğiniz şekliyle cezalar dahada artmış halde yasalaşacak Allah hepimizin yardımcısı olsun... 130Atilla Serdengeçti05 Kasım 2009 23:18Arkadaşlar cnntürk.com ve İhlas sondakika isimli sitelerde çekle ilgili haberler var okuyun.Okuyun ki nasıl uyutulduğunuzu anlayın.. 129tunç bakır05 Kasım 2009 16:25cemil çiçek in konuşmasıda diyor ki sayın bakan alacaklı sakın ola hapistekileri çıkarmayın biz alacağımızı alamayız *****? hapisle tehdit.benden alacaklım hapis tehdidiyle iki misli para istiyor sayın bakan bizleri bırakın köşeye sıkıştırmayı aileler parçalanıyor.alacaklıya sorsun bakan hapis yatanlardan paralarını alabiliyorlarmı .ticaret bir risk kar de edilir zarar da 128tunç bakır05 Kasım 2009 16:14sayın arkadaşlar adalet bakanına şunu soralım hadi biz battık inanmadınız yarın farzimal ali babacan babası ticaret yapıyor kaç yaşnda 60-70 diyelim işler kötü gitti battı 70 yaşında adamı çekini ödemedin diye at cezaevine olacak işmi.bu mağdurların içinde binlerce babalar dedeler anneler var.cemil çiçek diyorki çeke güvenilmeyecekte neye güvenilecek borcu ödeyen kağıt parçası değil insanın onurudur sizlerin ayak altına aldığınız hapisteki esnafın onurudur.alacaklının avukatlığını icra daireleri vardır orda arar hapisle değil.gitsin icraya versin. 127EYLEM ZAMANI05 Kasım 2009 12:34Ali Babacan
  Başbakan Yardımcısı
  Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı

  Özel Kalem Müdürlüğü
  Tel:312 415 40 16
  Fax:0 312 419 54 43
  E-mail: ozel.kalem@hazine.gov.tr

  YanıtlaSil
 16. Sn ………………………………….


  Ülkemizde aylardır süre gelen ve bir türlü her kişi ve kurumun kabul ettiği fakat ne hikmetse hiçbir kurumun ve kişinin çözüm konusunda bişeyler yapmadığı,ağırdan aldığı ÇEK lerini ÖDEYEMEDİĞİNDEN dolayı önce adli para cezası ve maliyeye yatırılması gereken bu parayı ÖDEYEMEDİĞİNDEN hapis cezası alarak cezaevine girmek zorunda kalan binlerce hatta onbinlerce insanın bu sorununa EKONOMİ bozulur diyerek sürekli ertelenmesini tekrar dile getirmek için bişeyler yapmanın kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.

  Ülkemizde çekten mahkumiyet alanların sayısına baktığımızda Adalat Bakanlığının verilerine göre sadece 2007 yılında mahkum olan insan sayısı 104 bin civarındadır.Bu sayı böyle olduğu halde milletvekillerinin verdiği soru önergelerine verilen cevaplarda sayılar 1500 olarak ifade edilmektedir.Bu 1500 sayısının doğru olmadığı aşikardır.

  Şüphesiz sonucu İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ kısıtlanması olan bir kanun öncelikle HUKUK kuralları dikkate alınarak yapılmalıdır.Ancak basında çıkan haberleri takip ettiğimiz zaman,yaşama hakkından sonra en önemli hak olan özgürlük hakkı EKONOMİ ortaya getirilerek HUKUK bir kenara atılmakta,bu kadar ciddi bir konu ÇEK denilen özünde nakittir denilen fakat kullanımda vadeli olarak kullanıldığı TBMM tarafından da yasa çıkartmak suretiyle kabul edilen bir kağıt parçası,putlaştırılarak insanların hayatlarını karartmakta ,aileler dağılmakta sosyal bir felakete doğru hızla ilerlemektedir.

  Türk Ceza Kanunun 5. maddesi herkesin artık bildiği gibi 01.01.2009 tarihinde,2 defa süreli yasalarla uzatıldıktan sonra yürürlüğe girmiş ve 3167 sayılı kanunun bir çok maddesinin ceza kanunlarının anayasası sayılan TCK ile ya tamamen zıt ya da çeliştiği birçok hukuk profösörü tarafından kabul edilmiş ve 3167 sayılı kanunla cezaevinde bulunan insanların salıverilmesi gerektiği basında defalarca yazılmıştır.Bu durumu Adalet Komisyonu Başkanı gazatecilerle yaptığı röportajlarda dile getirmiştir.Durum bu kadar açık iken,okuma yazma bilen herkesin bir hukuksuzluğun yaşandığını anlayabildiği halde konuyu EKONOMİ gerekçelerine bağlayarak bu zulümü devam ettirmek ne kadar HUKUK DEVLETİ kriterlerine uygun taktiri size bırakıyorum.Fakat şu bir gerçektir ki bu yasadan dolayı ceza alan hapis yatan ve kaçak yaşayan insanlar ve bu insanların aileleri şu anda verilen bu cezanın ADİL olmadığını biliyor ve şu andaki çaresizliklerinden dolayı kanuni haklarını sınırlı olarak kullanabiliyor.Bakanlığınızın bu kanunsuz ceza uygulamasına son vermek için gerekeni yapmasının HUKUK’i ve VİCDANİ olarak çok ACİL olduğunu bir defa daha bilirtiyor.SAYGILAR SUNUYORUM.

  YanıtlaSil
 17. Bu hükümetin her zamanki politikasıyla karşı karşıyayız sayın mağdurlar!
  Ağzınıza 1 parmak bal süren bu hükümete inanmayın sonuna kadar isteklerimiz haklı isteklerimiz ve insan haklarına uygun yasalar çıkana kadar mücadeleyi bırakmayalım.
  Haydi ellerimiz çalışsın kağıtları hazır tutalım kalemlerimizi oynatalım yazalım hikayemizi isteklerimizi.
  Vekil bunaltslım biraz daha.
  Bize sinek vızıltısı diyorlar!
  Burada 3-4 kişi değil yüzbinlerin haklı sesi olalım!
  bizi 1400 kişi zanneden cahilleri ayıltalım gerçekleri görmeyen gözlerini açıp bakmalarını sağlayalım.
  Durmasın eller.
  Davranım kalemlere. durmasın telefonlar yüklenin şu vekillere.
  Hep beraber politik düzmecelere kanmadan erken seçim kurnazlığı yapıp kendisinden sonraki hükümetlerin başına bırakacaklar bizi. Biz şimdi istiyoruz bütçeydi siyasetti bizi ilgilendirmiyor biz insanız insan haklarından sorumluyuz.
  Bu gün saklandığı delikte oturup bizlerin uğraşmasını iyi haberlerini bekleyenler bu kanun lehimize çıkmazsa hiç veryansın etmesinler.
  Bu mücadele kendi problemimiz bitene kadar değil adalet tamamen sağlanana kadar devam etmeli.
  Lazkopatoğli

  YanıtlaSil