Yeni Çek Kanunu ve şirket müdürlerinin sorumluluğu

3167 Sayılı Kanunun 16/1 maddesine göre, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.. şeklindeki düzenlemeye göre çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri cezalandırılmaktaydı. Gerek gerçek kişilerin yetkili temsilcileri ve gerek tüzel kişilerin yetkili temsilcileri keşide ettikleri çeklerin karşılıksız çıkması halinde asıl menfaat sahibi olan çek hesabı sahibi ceza almazken görevleri gereği keşide ettikleri çeklerden dolayı sorumlu tutuluyorlardı. Bu nedenlerle Yeni Çek Kanunu'a düzenleme getirildi.

Bu yeni düzenlemeye göre Şirket Müdürü veya muhasebeci konumunda olan şahıslar hakkında verilecek muhtemel mahkeme kararları aşağıdaki gibidir.(Şirket Müdürünün, Şirket ortağı, hissedarı olamamsı kaydıyla)

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Sanık hakkında, Pendik C. Başsavcılığınca, olay tarihinde, müştekiye verdiği suça konu çekin karşılıksız çıktığı ve düzeltme hakkındı da kullanmayarak atılı suçu işlediği iddiasıyla ve 3167 sayılı kanunun 16/1-3 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle mahkememizde kamu davası açılmıştır.

Sanık duruşmalara gelmemiş savunmada bulunmamış, savunmasının alınmasından 5271 sayılı CMKnin 195.maddesi gereğince vazgeçilmiştir.

İddia, suça konu çeke ve sanığın bankaya bildirdiği adreslere ilişkin muhatap bankadan temin edilen tüm belgeler, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından; Sanığın olay tarihinde keşideci Tüzel Kişi adına hareket eden ŞİRKET MÜDÜRÜ SIFATIYLA çek keşide ederek müştekiye verdiği …/…/.2009 tarih ve 5.000 TL bedelli çekin karşılıksız çıktığı, sanığın 3167 sayılı kanunun 4814 sayılı kanun ile değişik 8. Maddesinde belirtilen şekilde düzeltme hakkını da kullanmadığı ve bu suretle atılı belirtilen yasanın 4814 sayılı kanunla değişik 16/1-3 maddelerinde yazılı suçu işlemiş olduğu anlaşılmış ise de,

5/2,3 fıkraları ise ; Birinci fıkra hükmüne göre çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir.
Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür
(3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez.
Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi halinde, bu çekten dolayı hukuki ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine aittir düzenlemesi içermektedir.
Yeni düzenlemeye göre karşılıksız çıkan çekten dolayı ceza sorumluluğu bizzat adına çek keşide edilen gerçek kişi hesap sahibi veya tüzel kişi adına çek keşide edilmesi durumunda , bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerdir. Böylece, bir şirkette muhasebeci veya müdür olarak çalışıp, görevi gereği çek keşide eden ve keşide ettiği çek karşılıksız çıktığı için hakkında ceza davası açılan, şirketin mali işlerinden, karından ve zararından sorumlu olmayan bu kişilerin ceza sorumluluğundan kurtarılması amaçlanmıştır..

Yasanın 5(4) madde ve fıkrasında yer alan Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir; hükümleri gereğince sanığa para cezası tayin edilemeyeceği, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunabileceği dikkate alındığında sanık hakkında tedbire ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği anlaşılmakla sanığın 5941 sayılı Kanunun 5(4) madde ve fıkrası hükmü gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmek gerekmiştir.

KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Sanığın ŞİRKET MÜDÜRÜ SIFATIYLA karşılıksız çek keşide ettiği sabit olmakla 5941 sayılı Kanunun 5(4) madde ve fıkrası hükmü gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA,

5271 sayılı CMKnin 325. - (1) madde ve fıkrasında yer alan Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir. Hükmü gereğince ….. TL tebligat ve yazışma giderinden ibaret yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair, 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ile Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz yolu açık olmak üzere, sanığın yokluğunda, talebe uygun olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı.


Şirket hissedarı olmamak kaydıyla sadece şirket müdürü olarak atanmış şahıslar hakkındaki hüküm bu şekil olacaktır...

YENİ ÇEK KANUNUNDA LEHE OLABİLECEK KONULARLA İLGİLİ SAYFALAR:

1- YENİ ÇEK KANUNDA ÇEKE KISMEN YAPILMIŞ ÖDEMELERLE İLGİLİ KONU

2- ÇEKLERDE VEKALETEN İMZASI OLANLARIN DURUMU

3- YENİ ÇEK KANUNDA LEHE OLAN KONULARDA GENEL DEĞERLENDİRME

Bu sayfaları mutlaka okuyun....

140 yorum:

Anonim dedi ki...

ben müdür diğilim vekaleten attım şimdi hem bana hemde bana vekalet veren şirket sahibi ağbime hapis çıktı yargıtaya gitti ikimizinde hapis yatması doğrumu birde mahkeme gıyabımızda yürüdu bana yol gösterırseniz sevinirim

Cüneyt Özdemir dedi ki...

hem sizin hemde abinizin cezası düşecektir, dosya yargıtaydaysa yerel mahkemeye iade, eğer yerel mahkemedeyse dava düşer..
Dosyayı takip edin

Anonim dedi ki...

Şirket müdürü değilim şirket adına açılan hesaplarda imza yoktur. Firma ortağı olarak vekalet ile çekleri imzaladım. Diğer 3 ortak ortadada yoktur tüm sıkıntı benim üzerime yığıldı.
Bu değişiklik benide kurtarır mı vekaleten imzalamış olmam firma müdürü olamam ve banka hesaplarını açmamış olmam bir çıkış sağlarmı bana ?
şimdiden ilginiz için teşekkür ederim

Anonim dedi ki...

SAYIN CÜNEYT SORUMU YANITLARSANIZ SEVİNİRİM BEN LTD ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜM.BU YETKİYİ EŞİME VERDİM ( ŞİRKETE EŞİM OLMASININ DIŞINDA BAŞKA BAĞLANTISI YOK).ÇEKLERİ EŞİM İMZALADI ŞU ANDA EŞİM CEZAEVİNDE.VEKALETEN OLDUĞU İÇİN ARTIK O SORUMLU DEĞİL BURASI DOĞRU DEĞİLMİ BUNDAN SONRA BU ÇEKİN SORUMLULUĞU KİME AİT OLACAK ? TEŞEKKÜR EDERİM

Anonim dedi ki...

..peki CÜNEYT BEY eğer şu anda karar kesinleşmisse aranıyorsak ne yapmamız lazım

Anonim dedi ki...

Sn .1 ikinize birden ceza çıkmaz. Eski kanunda çeki kim imzaladıysa ona ceza çıkar. Yeni kanunla vekaleten attığınız için sizin cezanız düşecektir fakat savcı çek sahibine dava açacaktır. Burda ceza zaman aşımına dikkat ediniz.Savcı vekaleten düşen cezayı çek sahibine açarsa ceza kesilir kesilmez temyize sallayınız.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

4 numarada yazan arkadaşım
eşinizin davası düşecektir
sizin ise o tarihte çeke imza atanın sorumlu olması gerekçesiyle sizede ceza çıkmayacaktır. o tarihte çeke imza atan suçlu, şimdi şirket yetkili ikiside lehe olan kanundan faydalanır..
lehe kanunda eski ve yeni kanun mukayese edilir ve lehe durumlardan sanıklar lehe olarak yararlanır..
her ikinizde yeni yasayla beraber cezasızlık..

Cüneyt Özdemir dedi ki...

yeni yasayla beraber davalar düşer ama takip etmenizde fayda var

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY SİZ BENİ SEVİNDİRDİNİZ ALLAH´TA SİZİ SEVİNDİRSİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. 4 NUMARADA YAZAN

Anonim dedi ki...

sn.cüneyt bey

2001 senesinde bir mal alımı için karşı şirketle sözleşme yapıp ve yine üzerinde rakam yazılı olarak(10.000i-tl)teminat ceki olduğu belirtilen karşılıklı sözleşme ile teminat çeki verdim.(Teminat ceki olduğu belirtilen sözleşmenin aslı elimde mevcuttur)gun geldi ve 3.500i- tl lik borcumu ödeyemedim ve bana önce 3.500,* tl olarak icra davası açtı. bildiğiniz gibi 2003 yılında kanun değişti ve 3 ay içinde tekrar yargılama yolu açıldı.bu yasaya istinaden hakkımda cek davası acmış ve ben takip edemediğim için cek miktarı olan 10.000,- tl üzerinden adli para cezası gelmiş...sormak istediğim.... yeni yasaya göre ben elimdeki teminat ceki sözleşmesine ve bana acmış olduğu icra davasını örnek göstererek borcumun 10.000,* tl değilde 3.500,- tl olduğunu kanıtlamak için menfi tespit veya kanunda başka adı varsa bilmiyorum karşı bir dava açabilirmiyim ? size zahmet olmazsa cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Ahmet K...

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Menfi tespit davası açmanıza gerek yok
çekin kısmi olarak ödenediğine aşt bilgi ve belgeleri ilgili mahkemeye sunmanız yeterli, ödenen kısmı çek tutarından düşeceklerdir

Anonim dedi ki...

beyler ben mi yanlis okuyorum; kanun gecici 2.maddesini yanlis mi yorumluyorum

ÖmerOsman dedi ki...

hadi artık dayanamıyoruz onaylansın artık şu kanun.......

Anonim dedi ki...

arkadaslar cek yasasini cumhurbaskani imzaladimi acaba bilen varmi

Anonim dedi ki...

Dostlar şubat 2010 da genel af söylentisi var.Bu konuda bilgisi olan varmı.HÜSEYİN

Anonim dedi ki...

mrhba eşim çek yüzünden içeride bankaya çek borcu var zaten anlaşma yani taksitlendirmeyi kabul etmedikleri için içeride yeni kanuna göre banka anlaşma yapmak zorundamı ve eşim benim vekaletimi alarak 1koçan çeke imza attı bu durumda kim yargılanır burdan bayanlara uyarım var eşiniz için hiç bir şeye imza atmayın ve vekalet vermeyin beni aydınlatırsanız sevinirim tşk

hasan dedi ki...

sayın cüneyt genel af sölentisi akp teşkilatlarında da konuşuluyo aca bizleri taütle kıskaca alıpta genel bir afmı verecek akp oyunmu bu yoksa bizlere iyimayanın oynadıgı oyunu hepimiz biliyoruz bu akp den beklenmezmi böle bir hamle

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Sayın 16
1 yıl içinde bankayla anlaşmak zorunda fakat cezaevinden tahliye olmak için bankayla anlaşmak zorunda değil, tahliye olduktan sonra anlaşma yolunu arayacak..
Ama en önemlisi vekaleten imzaladığı çekler için tahliye olacak yani cezası düşecek..
Sizinde tekrar yargılanma gibi bir durumunuz yok
Eşiniz tahliye olacak sizde cezai açıdan sorumlu değilsiniz..
Ama icra işlemleri açısından sorumlusunuz banka icra müdürlüğü kanalıyla borç takibini devam ettirecek sadece sizin ve eşiniz için hapis olayı söz konusu olmayacak.

Anonim dedi ki...

sayın cüneyt,
birde şirket ortağıve müdürü olup,sonra şirket ortaklığındanve müdürlüğünden ayrılmış,ancak verilen çeklerdeki tarih ,şirket ortaklığından ayrıldıktan sonraki tarihler olup,karşılıksız çıkmış ,sorumluluk devam eder mi?teşekkürler

Cüneyt Özdemir dedi ki...

sayın 19
Çeklerin arkası şirket ortaklığından ayrıldıktan sonra yazılmışsa etmez. Şirket ortaklığınızdan ayrıldığınıza ve adı geçen şirketle o tarihte bir bağınızın kalmadığına ait sicil kaydı vs vs mahkemeye sunmanız gerekir.. burda önemli olan şirket ortaklığıdır şirket müdürlüğü çeklerde bir anlam ifade etmiyor artık..

Anonim dedi ki...

CUNEYT BEY benim iki sorum olacak size 1 cekim tarihten once yazildi icra takibi yapilirmi 2 ben calistigim sirketle ceklerimle Protokol imzaladik onlar odeycegine fakat sirket iflas etti ceklerimi de kredi vasitasi olarak kullinmis bu ceklerle davalarim yeni yasadan faydalanabilecemi Tesekur ederim

CAN MERT dedi ki...

ARKADAŞLAR C.BAŞKANI P.TESİ KUVEYT'E GİDİYOR.

Anonim dedi ki...

sevgili arkadaşlar
cumhurbaşkanı 21 21 aralık tarihlerinde kuveytte olacakmış.Acaba hafta sonu imzalarmı yasayı..

Anonim dedi ki...

teşekkürler,Cüneyt Bey

bzleri aydınlattığınız için.

Anonim dedi ki...

Cezaevinde mahkum yakınları bu konuda çok iddialılar.genelaf var.özellikle ticari tutuklu birinin eşi bu konuda kesin konuşuyor.var mı yok mu bizler bilmiyoruz ama hasan arkadaşın söylemini anlamadım.hüseyin

Anonim dedi ki...

BENİMDE DUYDUGUM MARTTA 5 SENEYE KADAR OLAN TERÖRE DİREK BULAŞMIYANLAR DAHİL TOPLUMSAL MÜTABAKAT VE BARIŞ AYAĞI ALTINDA AF OLACAĞI.AMA BURASI TÜRKİYE BELKİ YARIN OLUR BELKİ HİÇ OLMAZ!!!

Anonim dedi ki...

adalet bakanı boşuna veryansın etmiyor cezaevleri yetmiyor diye.abd bastırınca genel af düğmesine basılıyor.amaç öcalana af.onun yanında bizlerede düşecek galiba.

Anonim dedi ki...

iyi günler;
Bizim 3 ortaklı bir ltd şirketimiz vardı.Yanımızda çalışan muhasebeciye genel vekalet verdik ve 2 adet çeke o imza attı.Birçok borcumuzu ödeyip bitirdik ama vekalet verdiğimiz 2 çekin(toplam 85.000 tl)davaları hala sürüyor:
Size sorum şu olacak..
savcı davayı 3 ortak ve vekile açtı ocak 2010 da davamız var..yeni kanuna göre vekil kurtuluyor ..Acaba 3 ortak ceza alırmı..eğer alırsa eski kanunun lehte olan hükmü uygulanırmı? saygılarımla

Anonim dedi ki...

CML
Sayın cüneyt bey
2005 Yılında lmtd Şirket ortağı ve müdürü olarak imzaladığım, 16,500+16000+16000=48,500 tl 3 çekten dolayı,tek bir dosya olarak 485 gün ceza aldım,şu ana kadar cezamın 270 gününü yattım,halen açık ceza evindeyim,5 gün izine çıktım yeni yasaya göre taahütte bulunursam ceza evinden çıkabiliyorum oysa 2006 yılnda AKTİF VE PASİFİ ile şirketi devrettim,ve bildiğim kadarı ile,Ltd Şirket Ortaklarının Borçtan Sorumluluğu (Amme alacakları ve Adli cezalar dışında)yok TAAHÜTTE bulunursam devrettiğim şirketin borcunu yüklenmiş olacağım gibi gözüküyor ne yapmam gerekir yanıtlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

hasan dedi ki...

Hüseyin kardeşim arkadaş çevremde akp ilçe yönetiminde olan arkadaşlarım var onlarında teşkilatlarda genel af sölentisi oldugunu sölüyolar bizler gbt lerimiz dursun diye taaütte bulunacaz avkatımın söyledigi taaütte bulundukmu af çıksa bile bizler mejburen ödemek zorunda olacakmışız acaba gerçekten bir genel af çıkacakta akp bizleri kıskacamı almak için böle bir yasa çıkardı diye yazmıştım saygılar

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey benim sizden bir ricam olucak aydınlatırsanız cok memnun olurum.Ben eşimin adına iki ayrı bankadan çek kullanıyordum.A bankasının bir yaprak çeki 2001 yılında yazıldı alacaklıya parasını ödedim fakat o arkadaşta işi bozulduğu için ortadan kayboldu çek avukatta ve 2006 yılında ceza çıkmış bunu tesadüfen öğrendik (arandığını) bize hiç bir mahkeme daveti herhangi birşey gelmedi dolayısıyla hiç mahkemeye çıkmadık ve çeklerin çoğunu ben imzalıyordum (vekaletim vardı)zennedersem o çektete benim imzam var Daha sonra 2003 yılında çeklerimiz yazılmaya başladı çok çekimiz yazıldı büyük bir kısmını ödeyip çeklerimi aldım bankaya iade ettim dört kişinin elide 7 yaprak çek bunlara bir kısım ödeme bir miktar mal iadesi yapmama rağmen çeklerimi alamadım iş yerimi kapattım memleketimiz izmire taşındık dosyaları takip etmedik çünki korktuk bu zamana kadar karakola işi düşmeyen insanlar için çok zor durum bu 7 adet çektende ceza çıkmış herhalde bunlardada benim imzam var ne yapılabilir.....önce siz sonra bu yazımı okuyan arkadaşlar hakkınızı helal etsin çünki çok uzattım.yardımcı olabilirseniz sevinirim

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR EGER YANLIŞ ANLAMADIMSA CUMHURBAŞKAMLIGI SİTESİNDEN OKUDUM KANUN ONAYLANDI DAHA İYİ ANLAYAN VARSA BİR BAKSIN. GÜRCAN

BAFRA dedi ki...

ÇEK KANUNU ONAYLANDI
5941 Sayılı Kanun
5941 sayılı "Çek Kanunu" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Anonim dedi ki...

imzalamış..engin

CAN MERT dedi ki...

ARKADAŞLAR GENEL AF BİLE ÇIKSA BU BORÇLARIN SİLİNECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR LÜTFEN BUNU KARIŞTIRMAYALIM!!! SADECE CEZAİ YAPTIRIMLARI AF ORTADAN KALDIRIR YANİ HAPİS OLAYINI.BORÇLARIN AFLA ORTADAN KALKMASI DİYE BİR OLAY YOK.DEVLET HERHANGİ BİR VATANDAŞININ BAŞKA VATANDAŞINDAN ALACAĞINI SİLEMEZ(MEŞRU ALACAKLAR TABİKİ )!!!HER NE KADAR BU UCUBE ÇEK KANUNUNDA DEVLET ALACAKLIDAN YANA TARAF OLSADA BUNU YAPAMAZ.YANİ BORÇLARIMIZ BORÇLARIMIZ OLARAK KALACAK VE BİZLER ONLARI ÇALIŞIP ÖDEYECEĞİZ.SAYGILAR

Anonim dedi ki...

5941 sayılı "Çek Kanunu" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir

BAFRA dedi ki...

ARKADAŞLAR NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ YASA ONAYLANDI HEEEY

Anonim dedi ki...

geçti..şükür..

ahmet dedi ki...

Çek kanunu onaylandı cumhurbaşkanlığı sitesinde yazıyorrrrrrrrr.
Yayınlanmak üzere başbakanlığa gönderilmiş.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR CUMHURBAŞKANLIGI SİTESİNDE KANUN BAŞBAKANLIGA YAYINLANMAK ÜZERE GÖNDERİLDİGİ YAZIYOR DAHA FAZLA BİLGİSİ OLAN VARMI. GÜRCAN

Anonim dedi ki...

E şimdi ne yapacağız. Çok çalışmamız lazım çok.

Anonim dedi ki...

Hayrlısı olsun
Bakalım bizi neler bekliyor

CAN MERT dedi ki...

ARKADAŞLAR İNŞALLAH HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLUR AMA LÜTFEN BİRLİĞİMİZİ BU HAPİS OLAYINI KOMPLE ORTADAN KALDIRANA KADAR BOZMAYALIM.SAYGILAR

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

herkese hayırlı olsun...

şu anda yapılması gereken yeni kanun yayınlandıktan sonra asliye cezalara itiraz ederek TCK 7/2 (lehe kanun) bakımından yeniden yargılanma talebinde bulunmak...

bu infazı durduracaktır...

my way

astracube dedi ki...

CÜMLETEN HAYIRLI OLSUN ARKADAŞLAR.
ARTIK MÜCADELEYE CEZAEVİNDEN ÇIKAN ARKADAŞLARLA VE DAHA AÇIK NET BİÇİMDE DEVAM ETMELİYİZ.
VE BU BOŞLUK BİZLERİ REHAVETE DÜŞÜRMEMELİDİR.ALDANMAYALIM,ÇALIŞALIM.ÇALIŞALIM DERKEN EMİNİM YÖNETİM ARTIK SANALDAN FİİLİ ORTAMA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAKTIR.
VE EMİNİM BİR GAZETE İLANI DAHİ VERECEK DESTEĞİ BULAMADIĞIMIZ GÜNLERİ UNUTMADAN DAHA AZİMLE MÜCADELE EDİP,BU KONUDA SAFIN ÖNÜNDE OLAN ARKADAŞLARA DESTEKTE ARTIK KUSUR ETMEYECEĞİZ.

**EKONOMİK SUÇA HAPİS CEZASI KALKMALIDIR**

SAYGILARIMLA

(NOT : CEZAEVİNDEN YAKINLARI ÇIKACAK ARKADAŞLARIMIZ GÖZÜNÜZ AYDIN.ALLAH BİR DAHA DÜŞÜRMESİN)

Anonim dedi ki...

Herkesin gözü aydın, özellikle yatanların....Pazartesi salmaya başlarlar inşallah...

Cinocan

Anonim dedi ki...

sn.cüneyt bey.ltd şti ortağı ve yüzde 50 hissedarıydım.2004 yılından kalma üç adet çekim yasal mercilerde.bu üç adet çekteki imzalar şahsıma aittir.bu yeni kanundan ne şekilde faydalanabilirim.insanları aydınlattığınız için size ayrıca çok teşekkür ederim.allah sizden razı olsun.LAZOĞLU

Serkan Yavuz dedi ki...

cbaşkanı imzaladı....
http://cankaya.gov.tr/sayfa/konusma_aciklama_mesajlar/aciklama_mesajlar/?id=5170

ÖmerOsman dedi ki...

gözümüz aydın arkadaşlar her şey için sağolun. hayırlı olur inş. hepimiz için(asıl bundan sonra başlıyoruz.)

Anonim dedi ki...

http://www.haber7.com/haber/20091219/Abdullah-Gul-cek-yasasini-onayladi.phphttp://www.haber7.com/haber/20091219/Abdullah-Gul-cek-yasasini-onayladi.php ARKADAŞLARIN DİKKATİNE....YASA ONAYLANDI...TARIK

Ahmet dedi ki...

Bundan sonrası için hep birlikte el ele,c.eviden çıkacak arkadaşlara ulaşmamız lazım.

Anonim dedi ki...

HERKESE HAYIRLI OLSUN.ALLAH KİMSEYİ BU DURUMLARA DÜŞÜRMESİN.HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLUR İNŞALLAH.LAZOĞLU

Anonim dedi ki...

HAYDİİİ HAYIRLISI
OHHHHH BEEEEEEEEEEE
BEKLE BEKLE MEHVETTİ BİZİ

Anonim dedi ki...

allahım çok şükür sonunda allah herkezin yardımcısı olsun pazartesi başlarlarmı cezaevindekileri çıkartmaya bilen varmı

AMFORA dedi ki...

herkese hayırlı olsun ,, bakalım bu yasa bize neler getirecek neler götürecek, şahsi kararım taahütname imzalamamaktan yanadır, çok fazla taahütneme başvurusu olursa iktidar bundanda pay çıkartacak ve sorunu çözdük diyeceklerdir,

3 gün önce bir mahkemem sonuçlandı, para cezası çıktı, pazartesi temyiz edip yargıtaya başvuracaım, bütün sitelerden topladığım verileri dilekçeme ekledim, yaklaşık 30 sayfalık bir dosya ile yargıtaya temyiz ediyorum, bakalım ne çıkacak.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR HEPİMİZE HEYIRLI OLSUN EN KISA ZAMANDA SEVDİKLERİMİZE KAVUŞMAK DİLEKLERİMLE.
EN KISA ZAMANDA DA BORÇLARIMIZI ÖDEMEK NASİP ETSİN RABBİM.

MY WAY KARDEŞ BENİM ÇEKLERİM KARARA BAĞLANMIŞ YENİDEN YARGILANMA TALEP EDEBİLİRMİYİM.HEPSİ 2008 AİT DOLANDIRILDIM BEN HATIRA ÇEK YAZARKEN HAMİLİNE YAZILMIYOMUŞ AMA BEN BİLMİORUDUM SU AN ARANIYORUM DAVALAR KARARA BAĞLANMIŞ YENİDEN YARGILANMA TALEBİNDE BULUNABİLİRMİYİM TAAHÜTNAME VERMEDEN

Serkan Yavuz dedi ki...

selam carpe diem, ben hiç bir davama girmedim. senin taze olduğu için sorayım dedim. dava sonuçlanınca para cezası, karar falan okununca nasıl oluyor? tamam öderim diyip çıkıyor musun? temyize gitmek için 7 gün sürede başvurunca tekrar davaya giriliyor mu? benim sonuçlanan davalarım dışında sonuçlanmayanlar da var. Onlara girince ne yapmam gerekiyor bir yol çizeyim kendime...

can dedi ki...

Arkadaşlar, adil ve lehimize yeteri kadar olumlu olmasa da en azından bir karara bağlanmış olmasından dolayı kanunun kabul edilmesi hepimize hayırlı olsun, umarım Yüce Allah tüm mazlumların yanında olur ve de kötü niyete ısrar ederek onayladıkları kanundan lehimize boşluklar bulabiliriz.

Anonim dedi ki...

Saygıdeğer Hukukçu arkadaşlarım, yarın yada engeç Pazartesi günü kanun Resmi Gazete yayınlandıktan sonra işleyecek süreç hakkında bilgi verebilirmisiniz? Cezaevindeki arkadaşlarımız ne yapmalı, nasıl bir dilekçe vermeli yoksa hemen tahliyelermi başlayacak? Şimdiden teşekküerler. Kahraman / İstanbul

can dedi ki...

My Way rumuzu ile yazan arkadaşım sanıyorum yorumlarından birinde "şu anda yapılması gereken yeni kanun yayınlandıktan sonra asliye cezalara itiraz ederek TCK 7/2 (lehe kanun) bakımından yeniden yargılanma talebinde bulunmak...

bu infazı durduracaktır..." diye bir açıklaman var bu konuyu detayını biliyorsan sen bilmiyorsan site yetkilisi arkadaşlarımız açıklarlar mı acaba?? benim de yokluğumda sonuçlanmış karara bağlanmış davalarım var...

Anonim dedi ki...

Merhabalar Cüneyt bey,

bügünkü yorumlarda 3. sırada bir sorum olmuştu. Birde benim soruma cevap verebilirseniz çok sevirim şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

Firma ortağı idim 10 senelik bir firma geçen sadece 7 ay kadar firma çeklerini imzaladım. Firma ltd. firmanın müdürü değilim vekaleten imzaladım. Bankada açılan hesaplarda, çeklerin alımında, yönetimin görev tanımında filan muhasebe ile ilgili bir tanımlamam yok. Şu an diger 3 ortak firmanın borçları, çekleri ile ilgili hiç bir insiyatif almıyorlar geçmiş olsun havalarındalar. Benim vekaleten imzalamış olmam bu çıkan bu yasada fayda sağlamakta mı?

Anonim dedi ki...

HAYIRLISI OLSUN.... BU YASANIN BİRÇOĞUMUZU HİÇ FAYDASI YOK..SADECE İÇERDEN ÇIKACAKLAR İÇİN SEVİNİYORUM.... ZEKNAZ

myway dedi ki...

sayın can

hepimizin bildiği gibi yeni çek kanunun gerekçesinde suçun unsurları değişmiştir...bunu 5.madde gerekçesinden açıkça anlıyoruz...3167 sayılı kanunsuçun oluşmasını objektif (kusursuz) sorumluluk ilkesine bağlamış ve çek vasfını taşıyan her evrak için cezaya hükmetmiştir...

oysa yeni kanun da TCK kanununa uyum sağlamak ve kusursuz ceza olmaz ilkesine geçmek için en azinden taksirle bu suçun oluşması ilkesi benimsenmiş (istemeyerek de olsa ) bu kanun yasalaşmıştır...

TCK 7 maddesi açıktır yeni çıkan kanunda oluşan sanık lehine durumları mevcut davada ele alarak sanığın lehine olan konuların saptanması gerekmektedir...

bu da ancak yeniden yargılanmayla mümkün olacaktır...çünkü eski kanunda mücbir sebebler dahil hiç bişey araştırılmadan cezaya hükmediliyordu...şimdi bunların araştırılması için yeniden yargılama olması kuvvetle muhtemeldir...

anlatmak istediğim buydu...

my way

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar


itiraz dilekçesi için SAYIN ANKARA HUKUKLU yardımcı olacağını söyledi...dilekçe yazıldıktan sonra sitede gene yayınlarız...

yardımlarını esirgemediği için kendisine teşekkür ederim...

my way

hasan dedi ki...

arkadaşlar herkeze hayırlı olsun içerdeki arkadaşlarımız da en kısa sürede çıkar inşallah sayın cneyt emre ve jenardi arkadaşlarımızdan ankara ya toplanmak için bizleri yönlendirmeleri ni bekliyoruz asıl mücadele şimdi başlıyo buna da herkez katkıda hattinden fazla bulunmalıdır chp ile görüşülmelidir anayasa mahkemesine gidilmesi için

Anonim dedi ki...

SYN MY WAY 2003 2005 DEN KESİLMİŞ ADLİ PARA CEZALARI VAR MAHKEMELERE KATILMADIM KARAR VERİLDİ..BUNLARA İTİRAZ ETME ŞANSIM OLACAKMI KENİ KANUNA GÖRE ACABA
ZEKNAZ..... TŞKLER

Anonim dedi ki...

SEVGİLİ MY WAY KONUYU NET SORAYIM ADAM CEZAYI ALMIŞ YARGITAYADA İTİRAZ ETMEMİŞ ŞU ANDA ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇMİŞ BU CEZAYA İTİRAZ EDİLEBİLİYORMU LÜTFEN HUKUK DİLİYLE DEÜİLDE HALK DİLİYLE AÇIKLA

Anonim dedi ki...

değerli doslarım battığımızdan dolayı adreste bulunamadığımızdan gıyabımızda verilen kararlara tekrar itiraz edip yargılanma hakkımız doğuyormu ALLAH her kesin yüzünü güldürsün.

Anonim dedi ki...

herkese hayırlısı olsun

Anonim dedi ki...

S.A BILEN ARKADAŞLAR VARSA SIMDI BU KANUN YURURLÜGE GAZTE YAYININ ARDINDAN GIRECEK PEKI BUNUNLA İLGİLİ YARGITAY VEYA ANAYASA MAHKEMESİ FALAN HANGISI BAKIYOSA HAKIMLER ICIN BIR ICTİHAT YAYINLIYACAKMI SÖLE KARARVERİLECEK DİYE BİZ BUNLA İLGİLİ NASIL BİR YOL İZLİYECEGİZ VEKALETEN IMZALADIGIM CEKLER VAR VE CEZA CIKTI SU ANDADA KACAGIM YÖNETIM ORGANINDAKI TEK BAGIMDA VEKALETIMIN OLMASI TEŞEKKÜR EDERİM (YİYİDO)

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

3167 sayılı kanun ---çekin karşılığı yoksa ve çek ttk daki unsurları taşıyorsa CEZA

5941 sayılı kanun----çek karşılığını ödememe nedeni...örneğin kaza yaptın raporun var...vs vs

kısaca açıklamak gerekirse eski kanundan farklı olarak kusurun araştırılması konusu...bu da yeniden yargılanma gerektirir...

yeniden yargılanma infazı durdurur...

my way

Anonim dedi ki...

herkese iyi akşamlar , cumbaba'nın haberini okuduktan sonra ilk iş metristen tanıdıklarımı aradım haberi vermek için.Daha sonra aile bireylerine haber verdim , arkadaşlara filan..bu 3 aylık süreç farklı biçimde dostluklar yarattı yani filmlerde görürdük ya kader dostları filan diye ,yaşamayan anlayamaz ,öncelik oluşturuyor..şimdi bugünden sonra içerdekilerle beraber daha fazla kişi olarak yol almalıyız, hep dedim yine diyorum birlikten güç doğar diye..eşim eve gelince ilk buraya yazacağım..

Anonim dedi ki...

HAYIRLI OLSUN ARKDASLAR
CIKACAK OLAN BABAM ICIN VE ICERDEKI MAHKUMLAR ICIN SEVINIYORUM YOKSA YASAYI BEGENDIGIMIZDEN DEGIL NEYSE BUNADA SUKUR ...

Anonim dedi ki...

SYN MY WAY ESKİLER İÇİN YENİ YASA İLE YARGILANMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEGİNİ NE ZAMAN YAYINLARSINIZ HIZLANDIRIRSANIZ SVİNİRİM TŞKLER .......ZEKNAZ

Anonim dedi ki...

ıyı dıleklerınız ıcın tesekkurler hepımızn yakınalrına gecmıs olsun ...

naz

AMFORA dedi ki...

sn sekan yavuz

hiç bir mahkemeye girmedim, uyaptan uye olduuym için msn ile tarihleri geliyordu, en son mahkemeden sonra adli para cezası diye mesaj geldi, hemen mahkameye fgiderek, kararı aldım, 7 gün içinde itiraz ediyorum, daha sonra gerekçeli karar çıkacakmış, oda yaklaşık 1 ay sürermiş, gerekçeli karardan sonra mahkeme yargıtaya temyizimi gönderecekmiş, muhtemelen 1-2 senede yargıtayda kalır dosya, o zamana kadar allah kerim kim öle kim kala.

can dedi ki...

Sayın My Way; sorularıma yaptığın açıklamalar için teşekkür ederim. Buradan vardığımız sonuç sanırım önümüzdeki günlerde sitemizde yeniden yargılama talebine örnek teşkil edecek olan bir dilekçe örneği konulacak bunu takip etmemiz gerekiyor. Malum hepimizin derdi çok olduğundan para bulup bir avukata bile danışamadığımızdan buradan her yayınlanan örnek hepimize ciddi anlamda referans olmakta bu yüzden yaptığınız öncülükler için tüm site yönetimine teşekkür ederim.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY AVUKTLAR BİLE SORUMU BİLEMEDİ SİZE SORMA GEREĞİ DUYDUM BEN DIŞARIDAN ATAMA MÜDÜR İDİM SONRADA KURUM YETKİLİSİ OLARAK İMZA ATTIM TASVİYE OLUNCA BORÇ BANA KALMAYACAKMIŞ ÖYLE DEDİLER BENİM İMZALADIĞIM ÇEKLER VE MALİYE SSK BENİM BORCUM OLARAKMI KALIYOR?

ANTALYALI

Anonim dedi ki...

Cüneyt bey,
1. Yeniden yargılanma talebi,yöntemi,muhtemel sonuçları.
2. Alacaklı ile anlaşmaya çalışmanın avantajları. Kullanılacak lehe argümanlar.
3. Taahhüt verme yöntemleri. 1 Nisan'a kadar taahhüt vermek için beklemenin getirileri. Bekleme süresinde uğranacak bir yakalama anında yapılacaklar. 1 Nisan'a kadar taahhüt vereceğim taahhütü ilemi yoksa ödeyeceğim taahhütü ilemi süre kullanımından istifade edileceği. Verilmesi gerekecek adres konusundaki alternatifler.
4. Yargıdan 1 Nisan'a kadar bir beklentimiz olup olmayacağı.
Konularında ilk bulduğunuz fırsatta bir açıklama yapabilirseniz lütfen.
Saygılarımla.

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Antalyalı
Şirket ortağı değilsen istersen şirkette sadrazam ol
hiç bir borçtan sorumlu değilsin

Şükrü dedi ki...

Sadrazamlık aklıma gelmemişti :)

Şirketlerde yeni yenetim şekli :)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Arkadaşlar
Bu aşamadan sonra neler yapılacağı nerelere müracaat edileceği konusunda çalışma yapıp bilgilendirme yapmamız lazım
İnsanlarımızın ne avukatlara vereceği parası nede derneğe yapacağı üyelik veya yardım parası var
Çamura saplananın, kendisinden başka güçlüsü olmaz
Kendi çabalarımızla en iyi şekilde kazasız belasız bu mücadeleyi en iyi şekilde kazanacağız
Hemen bir avukata yada taahhütnameye sarılmayın
Bekleyin
Gün doğmadan neler doğar
Hiç birini yapmaya gerek kalmaz kim bilir:)

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Yani ne diyeyim:)
Artık şirketlerde müdürlerin şirket ortağı olmadığı müddetçe devlete ve 3. şahıslara borçlanma açısından kanuni bir sorumluluğu kalmadı..
Ama anlamamakta ısrarcılar:)
sanırım kulaklarına inanamıyorlar

Anonim dedi ki...

cüneyt senin bildiğin bir şeymi var umut tacirliği yapmak istemiyorsun zamanı var falanmı diye geçiyor içinden birader hani biz umut dağıtanları biliyoruz merak etme biz biliriz kimin adam olduğunu aklından geçenleri paylaşırmısın bizle saygılar aykut

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ CÜNEYT BEY benim sizden ricam bundan üç yıl once işi bozulan bir firmaya sipariş oncesi vermiş olduğum resmi şirket çekimi malı almadığım için odemedim çeklerim üçüncü şahısta olduğu için hukuka verdiler bu meyanda aldığımiz darbeden ötürü mahkemelerden haberimiz olmadı ve gıyabımızda ceza verildi şimdi hiç bir borcum yokken hapis yatacam bu son kanunda benim bu durumuma bir çare varmı selamlar.

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY VAY GELDİ ŞİRKET ORTAKLARIN HALİNEMİ DİYORSUNUZ

Anonim dedi ki...

cüneyt bey,
ağzınızdan bal damlayacak gibi duruyor..
:)

Anonim dedi ki...

cüneyt bey,
ağzınızdan bal damlayacak gibi duruyor..
:)

CAN MERT dedi ki...

SN.CÜNEYT BEY
SİZE TEESSÜFLERİMİ SUNUYORUM:)

cano7467 dedi ki...

Cüneyt bey size bir sorum olacak,1 nisan 2005'ten önce cezası kesinleşenlerde ceza zamanaşımı süresi ne kadardır. Ayrıca önceki ceza yasasında zamanaşımı açısından kesintiye uğrama olursa zamaşımı baştan mı başlar. cevap verebilirseniz memnun olurum. birde mail adresinizi öğrenebilirsem memnun olurum. saygılar

Anonim dedi ki...

cüneyt bey,
ağzınızdan bal damlayacak gibi duruyor..
:)

Anonim dedi ki...

Evet ben de şirket sahibi ve ortağıyım
Hem de 20 yıllık ama bir battım 20 senede kalkamam gibi vay benim halime mi şimdi
kemalsy

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Mail adresim yukarda irtibat bilgilerindeki ikinci mail adresi bana ait
Ayrıca site iletişime yazarak ulaşabilirsiniz
Mail adresinizi doğru yazdığınız taktirde mail adresinize cevap yazarım

Anonim dedi ki...

cüneyt bey,
aşağıda zamanaşımıyla ilgili bir yazı buldum, yorumunuz nedir? (2005 öncesi)


Suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, sanık hakkında kovuşturma işlemlerine devam edilmesine engel olan zamanaşımına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen (m.66) kavram olarak dava zamanaşımı denilmektedir. Dava zamanaşımı işlenen suçun cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep niteliği taşımaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 66. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda” dava ceza zamanaşımı sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

Ancak, zamanaşımına ilişkin kurallar maddi ceza hukuku kuralları olarak kabul edildiği için suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan zamanaşımı kuralları failin lehine ise suç tarihindeki zamanaşımı kuralları uygulanır. 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, beş seneden az ağır hapis cezalarını gerektiren suçlarda zamanaşımı beş yıl olarak belirlenmiştir.

Buna göre bir suç, 01 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş ise mülga Türk Ceza Kanununda yer alan zamanaşımı süreleri esas alınacaktır.

Zamanaşımı süresinin başlangıcı, eski ve yeni Türk Ceza Kanununda tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği gün olarak kabul edilmiştir.

Ayrıca, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 104. maddesinde Hukuku âmme davasının müruruzamanı, mahkûmiyet hükmü yakalama, tevkif, celb veya ihzar müzekkereleri, adli makamlar huzurunda maznunun sorguya çekilmesi, maznun hakkında son tahkikatın açılmasına dair olan karar veya C. Müddeiumumisi tarafından mahkemeye yazılan iddianame ile kesilir.

Bu halde müruruzaman, kesilme gününden itibaren yeniden işlemeğe başlar. Eğer müruruzamanı kesen muameleler müteaddid ise müruruzaman bunların en sonuncusundan itibaren tekrar işlemeğe başlar. Ancak bu sebepler müruruzaman müddetini 102 nci maddede ayrı ayrı muayyen olan müddetlerin yarısının ilâvesile baliğ olacağı müddetten fazla uzatamaz.” hükmü düzenlenmiştir. Dolayısı ile zamanaşımı süresine kesen sebepler bulunsa bile zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten, 102. maddede belirtilen sürelere yarısının eklenmesi ile bulunacak toplam süre sonunda sona erer.

Kaynak:
http://www.turkhukukrehberi.net/ceza-davasinda-zamanasimi/

Cüneyt Özdemir dedi ki...

Zaman aşımı dava zaman aşımı ve ceza zaman aşımı olarak ikiye ayrılır
Bizi ilgilendiren ceza zaman aşımıdır.
Bu konuyu araştırıp okursanız sağlıklı bilgiyede ulaşabilirsiniz.

Anonim dedi ki...

benim bu yazıdan anladığım,
1 haziran 2005 öncesi cezalar için zamanaşımı 5 sene.
sizce?

Anonim dedi ki...

BU SİTEYİ KURAN DELİKANLI KARDEŞLERİMİN ELLERİNİ ÖPERİM KANUNUN BU AŞAMAYA GELMESİNDEKİ KATKILARINIZIN ÇOK OLDUĞUNU HATTA KENDİ YAZDIĞIM BİR YORUMUN MECLİSTE OKUNDUĞUNU GÖRÜNCE SİTENİZİN KİMLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİĞİNE ŞAHİT OLDUM BU KADAR MAĞDUR İNSANIN BU AKŞAM SİZE ETTİĞİ DUVA SİZİ SORGUSUZ SUALSİZ CENNETE SOKAR FAKAT MÜCADELEMİZİN ŞİMDİ İKİNCİ AŞAMASI BAŞLIYOR SİZİN ATTIĞINIZ HER ADIMIN ARKASINDA OLACAĞIMI ŞAHSIM ADINA SÖZ VERİYORUM. SAĞOLUN VAR OLUN......ihtiyar

Anonim dedi ki...

hadi ama cüneyt şu iki kişinin bildiği sır değildir ilkesinden yola çıkarak dilinin altında baklayı çıkarsan diyorum yoksa banamı öyle geliyor aydınlatırsan sevinirim aykut

JENARDİ dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.
JENARDİ dedi ki...

SAYIN ARKADAŞLARIMIZ,NE ZAMANDIR YAZAMIYORDUM.GAZETE İLAN İŞİ İLE İLGİLENMEKTEYDİM..

ARKADAŞLAR; GAZETE İLANIMIZ SABAH GAZETESİNİN EN ÜST HUKUK DAİRESİNDE SON İMZAYI BEKLEMEKTEDİR.İLANIMIZDA DEVLETİN HER KADEMESİNE GÖNDERME OLDUĞU İÇİN HUKUKİ SÜRECİ UZUN SÜRDÜ..%90 SALI GÜNÜ SABAH GAZETESİNDE YAYINLANMASI İÇİN PARASI YATIRILMIŞ HALDE SON ONAY BEKLENMEKTEDİR..

YASAMIZ ÇIKTI..BURADAN BEN HERKESE HAYIRLI OLMASINI ALLAHTAN DİLİYORUM..

1. TELEFONLARI BİR HAFİYE GİBİ ANINDA BİZE ULAŞTIRAN VE SİTE ADMİNİMİZ CÜNEYT BEYE

2.BİR AVUKATTAN HATTA BİR SAVCIDAN DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPARAK HUKUKUN EN SON KADEMESİNDE YAPTIĞI ARAŞTIMALARLA BİZE YÖN GÖSTEREN MY WAY

3.YAPMIŞ OLDUĞU ARAMALARLA,SİYASİLERE BASKI NEYMİŞ LOBİ NEYMİŞ GÖSTEREN MERSİNLİ HASAN BARIŞÇI ABİMİZE VE DİĞER MERSİNLİ HASAN ABİMİZE

4. BENİMLE BİRLİKTE HER ANKARA ZİYARETİMİZDE VE ORGANİZASYONUMUZDA HER TELEFON EDİŞİMDE BENİ YALNIZ BIRAKMAYIP SOĞUKTA BİZİMLE TİTREYEN İLHAN-AYHAN KARDEŞLER,DERYA HANIM,YUSUF AMCA VE HANIMI

5.BİR SİYASETCİYE TARTIŞMAK NEYMİŞ GÖSTEREN İLKNUR HANIMA

6.KARINCA KARARINCA HER FIRSATTA BİZE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN MUSTAFA GÜNEŞ BEYE

7. BU YOLDA TANIDIĞIM İSİMLERİ AKILMA GELEN , GÖKHAN,YEŞİM HANIM,MEVLÜT BEY VE ANKARA HUKUKLUYA

8. HER NE OLURSA OLSUN DUA DAHİ OLSUN HERTÜRLÜ EYLEM,ORGANİZASYON,ARAMA,MSJ,MAİL GÖNDEREREK BİZİMLE BERABER HAREKET EDEN TÜM MAĞDURLARIMIZA

TEŞEKKÜRLER..

BUNDAN SONRAKİ YOL HARİTAMIZI YAKINDA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ.SAYGILARIMIZLA

myway dedi ki...

SN JENARDİ

BU KANUNUN CEZA İLE ÇIKMAMASI GEREKTİĞİNİ VE ÇEKTEN HAPİS CEZASININ ÇAĞ DIŞI OLDUĞUNU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SONUNA KADAR MERTÇE SAVUNAN BAŞTA SAYIN DENİZ BAYKAL OLMAK ÜZERE BÜTÜN CHP LİLERE..

VE MERSİN VEKİLİMİZ SAYIN ALİRIZA ÖZTÜRK E...

TEŞEKKÜR EDERİZ...

MY WAY

Anonim dedi ki...

Dostlarım benim fikrim var gazetelerin ilan sayfalarında genelde olan DUYURU köşeleri oluyor burda sitemizin varlığını belirten ilanlar verebiliriz tahmin ediyorum ekonomikte oluyor. ayrıca sabah gazetesi iyi düşünce derdimizi anlatmak istediğimiz MERHAMETLİ beylerin okuduğu gazete salı günkü ilan için iyi adres seçmişiniz.

Anonim dedi ki...

aslında şimdiye kadar hiç soru sormadım,olmadığından değil çok olduğundandı ,çeklerimiz kadar.bir şeyi çok merak ediyorum hapistekiler illa bir taahhütname imzalayacaklar mı ? dişardakilerin bunun için nisana kadar zamanları varsa , içerdekilerin çıkması için şart mı? bunu hala anlayamadım..

Anonim dedi ki...

DEĞERLİ CÜNEYT BEY ben biraz önce 85 yazan mağdurum şimdi sizin ne kadar yorgun olduğunu biliyorum fakat bizim için şu anda bir ışık olduğunuz için rahatsız ediyorum.bir zamanlar tv de izlediğim bir belgeselde cephane taşıyan bir savaş gemisinin kaptanı" eğer gemimde cephane yükü varsa akşam pıcamamı giyer yatarım çünkü saldırı anında kurtuluş şansım yok fakat gemi boşsa elbisemle yatarım en azından bir kurtulma şansı var" şimdi Cüneyt bey ben nasıl yatayım .teşekkür ederim

Anonim dedi ki...

CÜNEYT BEY YANİ ŞİRKETTE HİSSESİ OLMAYIP TA SADECE MÜDÜR OLARAK ÇEKLERE ATTIĞIMIZ İMZALARDAN TUTUKLAMA VE PARA ÖDEME MECBURİYETİM YOK ÜSTELİK TE MALİYE VE SSK GİBİ KURUMLARDA OLAN BORÇLARDAN KURTUL DİYE TASVİYE EDİLECEK DİYE TASVİYE MEMURU OLDUM BU BORÇLARDAN HİÇ SORUMLU OLMAYACAĞIMI MI SÖYLEDİNİZ_ ? CÜNEYT BEY BEN 2 YILDIR BİTKİSEL HAYATTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORUM AVUKATLAR BİLE KAFALARI KARIŞTI BİLMİYOZ DEDİLER SİZ BİLGİLERİNİZE DAYANARAK LÜTFEN ? ANTALYALI

Anonim dedi ki...

105 teki arkadaş inanamıyor
:)
şaka değil şaka değil:)

Anonim dedi ki...

ben cuneyit ismini unutmam. çunki bana hep umut verdi. şirketi vekaleten yönetiğim için kurtuldu. ancak sizi unutmam mumkun değil.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR,YARGITAY TEMYİZDEKİ DOSYALAR TEKRAR MAHKEMELER GELİRSE VE YİNE TEMYİZE GİDECEĞİ İÇİN EN AZ 2 SENE DAHA KAZANILIR.BİLGİSİ OLAN CEVAPLARSA MEMNUN OLURUM.EFDEN

Anonim dedi ki...

gönderdiğim yorumlar neden yazılmıyor arkadaşlar anlamadım bir türlü

çınar dedi ki...

ALLAH HEPİMİZİ KURTARSIN GÖZÜMÜZAYDIN

Anonim dedi ki...

arkadaşlar merhaba.ben bir şirkette ortaklığım olmadan dışarıdan müdürlük yapıyordum.yarın bir çek davamda karar duruşmam var.avukatım son kanıunla savunmamı yapacak.site yöbneticileriyle paylaşabilirim çıkan kararı

ey özgürlük dedi ki...

Sayın
Cüneyt bey
Size bişeyler danışmak istiyorum eger cevap verip ve yorum yaparsanız sevinirim

1- 2 ortaklı firmada 2 ortak ta imza atmaya yetkili ama çeki imzalayan çeza alıyordu
Diger ortaga bir yaptırım olmuyordu yeni yasada diger ortak a veya ortaklarada bir çeza
Var mı varsa geriye dogru işleniyormu

2 - yazılan bir çek in bir kısmı içra yoluyla tahsil ediliyor . bu durumda anlaşma veya ceza alma durumu nasıl olacak.eger düşüm olaçaksa nasıl uygulanıyor

3- 2005 yılında vadesinden 2 ay önçe yazılan çekler yüzünden iflas ettim. İçra yoluyla büyük çogunlugunu tahsil etti. Ama aynı zamandada çeza davası açtı ve toplamda veza çıktı.bu çeklerin durumu nedir çeza düşeçekmi
Yorum yapıp çevap verirseniz sevinirim herkesin durumu gibi ben de avukattan fazla bilgi alamıyorum.
Ayrıca bu blog sayfası açıldıgından beri izliyorum ve mümkün oldugunçada aktivitelere katılmaya çalışıyorum imkanlarım dahilinde
saygılar
leon soldado

Anonim dedi ki...

Şirkette % 01 (Binde Bir) oranında kağıt üzerinde hissem gözüküyor, çeklere muhasebe müdürü olarak imza attım, ama şirket ynt.krl başkanı ile birlikte , yeni kanuna göre benim cezam düşecekmidir, cevap verirseniz sevinirim, teşekkürler

Anonim dedi ki...

cüneyt bey merhaba.bende durumumu anlatayım size, yanıtlarsanız çok sevinirim.ben şirketin %50 ortağıydım. hissemi 30.04.2009 tarihinde %45 ini ortağıma % 5 inide onun eşine devrettim.30.04.2009 tarihinden önce imzalamış olduğum çeklerden dolayı bana ceza davası açılmış ve 21.01.2010 tarihinde ilk duruşmam var.çeklerin vadesi ise benim ortaklığı devrettiğim 30.04.2009 tarihinden sonra.bu durumda benim durumum ne olur? ilk duruşmada davam düşermi?
Yeni yasaya göre konuyla ilgili genel yorumlar çekin ibraz tarihinde şirket ortağı kimse cezai sorumlulukta ona aittir.çeki imzalayan şirket ortağı hissesini çeklerin vadesinden önce devretmişse cezai sorumluluğu yoktur şeklinde. Fakat bu ifadeler hakime göre değişirmi,yada yoruma açık bir durum varmı? cevaplarsanız çok sevinirim.
teşekkürler...

muratt dedi ki...

merhaba cüneyt bey benim babam çeklerinden dolayı içeri alındı ve avukat aracılığı ile tahattütname verdik ve çıkmasını bekliyoruz soruma gelince...

bu çek yasasından birden fazla çeki olan kişi yararlanabilecekmi burdan devamlı takip edeceğim cevabınızı burdan iletişim kuramassanız m.tunca@hotmail.com mail adresim cevabınızı dört gözle bekleyeceğim aile olarak perişan durumdayız teşekkürler iyi günler...

Anonim dedi ki...

ben bir şirkette müdür olarak görev yapıyordum.işim geregi çekleri keşide ettim,yanlız şirket sahipleri ortadan kayboldu.Savcılığa suç duyurusunda bulundum ama tamhiz edildi. napacagımı bilmiyorum benim durumum ne olur yardımcı olabilirmisiniz lütfen tşk ederim.

Unknown dedi ki...

MERHABA ;
BEN BİR ŞİRKETTE MUHASEBE MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTIM.ISRARLA İSTEMEME RAĞMEN ŞİRKET SAHİBİ ÇEKTE İMZA VEKALETNAMESİNİ ÇIKARMADI.ANCAK İŞLERİNİN ŞEHİR DIŞINDA OLMASI SEBEBİ İLE BİR ÇOK ÇEKE KENDİ İMZASINI TARAFIMDAN ATTIRDI.SORUN OLURMU DİYE DEFALARCA VEKALET İSTEDİM.BU ARADA İŞLERİ BOZULDU.VE SONRASINDA BATTI.İŞTEN AYRILMIŞTIM.AYRILIRKEN BUY ÇEK KOÇANLARININ VE SERİ NUMARALARININ YAZILI OLDUĞU BİR TUTANAK TUTTUM.ALTINADA YARIN BAŞIM AĞRIMASIN DİYE ÇEKLER KONTROL EDİLMİŞ TÜM ÇEKLER BİLGİMİZ DAHİLİNDE VERİLMİŞ VE EKSİKSİZ OLARAK TESLİM ALINMIŞTIR İBARESİNİ YAZIP KASAYI DEVRETTİĞİM ŞİRKET SAHİPLERİNDEN BİRİNİN OĞLUNA ŞİRKET KAŞESİ İLE İMZASINI ATTIRARAK DEVRETTİM.ANCAK 1 SENE GEÇTİ.PİSLİKLERİNDEN KURTULMAK İÇİN HAKKINDA AÇILAN DAVA NETİCESİNDE YARGITAYA ÇEKLERDEKİ İMZA BENİM DEĞİL DİYE BİR DAVA AÇTIRMIŞ TARAFIMA BENDE ŞEHİR DIŞINDA BAŞKA BİR İŞ YERİNDE BAŞLADIM İŞE.BU DURUM KARŞISINDA NE YAPMAM GEREK.LÜTFEN YARDIMCI OLUN.BU ARADA CEP TELEFONUMDA DEFALARCA KONUŞTUĞUMUZ GÖRÜŞMELER VAR.BUNLARIN SES KAYDINI TALEP ETME HAKKIM NEDİR?

Anonymous dedi ki...

CÜNEYT BEY YANİ ŞİRKETTE HİSSESİ OLMAYIP TA SADECE MÜDÜR OLARAK ÇEKLERE ATTIĞIMIZ İMZALARDAN TUTUKLAMA VE PARA ÖDEME MECBURİYETİM YOK ÜSTELİK TE MALİYE VE SSK GİBİ KURUMLARDA OLAN BORÇLARDAN KURTUL DİYE TASVİYE EDİLECEK DİYE TASVİYE MEMURU OLDUM BU BORÇLARDAN HİÇ SORUMLU OLMAYACAĞIMI MI SÖYLEDİNİZ_ ? CÜNEYT BEY BEN 2 YILDIR BİTKİSEL HAYATTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORUM AVUKATLAR BİLE KAFALARI KARIŞTI BİLMİYOZ DEDİLER SİZ BİLGİLERİNİZE DAYANARAK LÜTFEN ? ANTALYALI

Anonymous dedi ki...

DEĞERLİ CÜNEYT BEY ben biraz önce 85 yazan mağdurum şimdi sizin ne kadar yorgun olduğunu biliyorum fakat bizim için şu anda bir ışık olduğunuz için rahatsız ediyorum.bir zamanlar tv de izlediğim bir belgeselde cephane taşıyan bir savaş gemisinin kaptanı" eğer gemimde cephane yükü varsa akşam pıcamamı giyer yatarım çünkü saldırı anında kurtuluş şansım yok fakat gemi boşsa elbisemle yatarım en azından bir kurtulma şansı var" şimdi Cüneyt bey ben nasıl yatayım .teşekkür ederim

can dedi ki...

Sayın My Way; sorularıma yaptığın açıklamalar için teşekkür ederim. Buradan vardığımız sonuç sanırım önümüzdeki günlerde sitemizde yeniden yargılama talebine örnek teşkil edecek olan bir dilekçe örneği konulacak bunu takip etmemiz gerekiyor. Malum hepimizin derdi çok olduğundan para bulup bir avukata bile danışamadığımızdan buradan her yayınlanan örnek hepimize ciddi anlamda referans olmakta bu yüzden yaptığınız öncülükler için tüm site yönetimine teşekkür ederim.

Anonymous dedi ki...

HAYIRLI OLSUN ARKDASLAR
CIKACAK OLAN BABAM ICIN VE ICERDEKI MAHKUMLAR ICIN SEVINIYORUM YOKSA YASAYI BEGENDIGIMIZDEN DEGIL NEYSE BUNADA SUKUR ...

Anonymous dedi ki...

SEVGİLİ MY WAY KONUYU NET SORAYIM ADAM CEZAYI ALMIŞ YARGITAYADA İTİRAZ ETMEMİŞ ŞU ANDA ÜZERİNDEN ZAMAN GEÇMİŞ BU CEZAYA İTİRAZ EDİLEBİLİYORMU LÜTFEN HUKUK DİLİYLE DEÜİLDE HALK DİLİYLE AÇIKLA

myway dedi ki...

sayın can

hepimizin bildiği gibi yeni çek kanunun gerekçesinde suçun unsurları değişmiştir...bunu 5.madde gerekçesinden açıkça anlıyoruz...3167 sayılı kanunsuçun oluşmasını objektif (kusursuz) sorumluluk ilkesine bağlamış ve çek vasfını taşıyan her evrak için cezaya hükmetmiştir...

oysa yeni kanun da TCK kanununa uyum sağlamak ve kusursuz ceza olmaz ilkesine geçmek için en azinden taksirle bu suçun oluşması ilkesi benimsenmiş (istemeyerek de olsa ) bu kanun yasalaşmıştır...

TCK 7 maddesi açıktır yeni çıkan kanunda oluşan sanık lehine durumları mevcut davada ele alarak sanığın lehine olan konuların saptanması gerekmektedir...

bu da ancak yeniden yargılanmayla mümkün olacaktır...çünkü eski kanunda mücbir sebebler dahil hiç bişey araştırılmadan cezaya hükmediliyordu...şimdi bunların araştırılması için yeniden yargılama olması kuvvetle muhtemeldir...

anlatmak istediğim buydu...

my way

can dedi ki...

My Way rumuzu ile yazan arkadaşım sanıyorum yorumlarından birinde "şu anda yapılması gereken yeni kanun yayınlandıktan sonra asliye cezalara itiraz ederek TCK 7/2 (lehe kanun) bakımından yeniden yargılanma talebinde bulunmak...

bu infazı durduracaktır..." diye bir açıklaman var bu konuyu detayını biliyorsan sen bilmiyorsan site yetkilisi arkadaşlarımız açıklarlar mı acaba?? benim de yokluğumda sonuçlanmış karara bağlanmış davalarım var...

Serkan Yavuz dedi ki...

selam carpe diem, ben hiç bir davama girmedim. senin taze olduğu için sorayım dedim. dava sonuçlanınca para cezası, karar falan okununca nasıl oluyor? tamam öderim diyip çıkıyor musun? temyize gitmek için 7 gün sürede başvurunca tekrar davaya giriliyor mu? benim sonuçlanan davalarım dışında sonuçlanmayanlar da var. Onlara girince ne yapmam gerekiyor bir yol çizeyim kendime...

CARPEDIEM dedi ki...

herkese hayırlı olsun ,, bakalım bu yasa bize neler getirecek neler götürecek, şahsi kararım taahütname imzalamamaktan yanadır, çok fazla taahütneme başvurusu olursa iktidar bundanda pay çıkartacak ve sorunu çözdük diyeceklerdir,

3 gün önce bir mahkemem sonuçlandı, para cezası çıktı, pazartesi temyiz edip yargıtaya başvuracaım, bütün sitelerden topladığım verileri dilekçeme ekledim, yaklaşık 30 sayfalık bir dosya ile yargıtaya temyiz ediyorum, bakalım ne çıkacak.

Anonymous dedi ki...

HERKESE HAYIRLI OLSUN.ALLAH KİMSEYİ BU DURUMLARA DÜŞÜRMESİN.HAKKIMIZDA HAYIRLISI OLUR İNŞALLAH.LAZOĞLU

Anonymous dedi ki...

sn.cüneyt bey.ltd şti ortağı ve yüzde 50 hissedarıydım.2004 yılından kalma üç adet çekim yasal mercilerde.bu üç adet çekteki imzalar şahsıma aittir.bu yeni kanundan ne şekilde faydalanabilirim.insanları aydınlattığınız için size ayrıca çok teşekkür ederim.allah sizden razı olsun.LAZOĞLU

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar

herkese hayırlı olsun...

şu anda yapılması gereken yeni kanun yayınlandıktan sonra asliye cezalara itiraz ederek TCK 7/2 (lehe kanun) bakımından yeniden yargılanma talebinde bulunmak...

bu infazı durduracaktır...

my way

Anonymous dedi ki...

Hayrlısı olsun
Bakalım bizi neler bekliyor

CAN MERT dedi ki...

ARKADAŞLAR GENEL AF BİLE ÇIKSA BU BORÇLARIN SİLİNECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR LÜTFEN BUNU KARIŞTIRMAYALIM!!! SADECE CEZAİ YAPTIRIMLARI AF ORTADAN KALDIRIR YANİ HAPİS OLAYINI.BORÇLARIN AFLA ORTADAN KALKMASI DİYE BİR OLAY YOK.DEVLET HERHANGİ BİR VATANDAŞININ BAŞKA VATANDAŞINDAN ALACAĞINI SİLEMEZ(MEŞRU ALACAKLAR TABİKİ )!!!HER NE KADAR BU UCUBE ÇEK KANUNUNDA DEVLET ALACAKLIDAN YANA TARAF OLSADA BUNU YAPAMAZ.YANİ BORÇLARIMIZ BORÇLARIMIZ OLARAK KALACAK VE BİZLER ONLARI ÇALIŞIP ÖDEYECEĞİZ.SAYGILAR

Anonymous dedi ki...

Cüneyt bey benim sizden bir ricam olucak aydınlatırsanız cok memnun olurum.Ben eşimin adına iki ayrı bankadan çek kullanıyordum.A bankasının bir yaprak çeki 2001 yılında yazıldı alacaklıya parasını ödedim fakat o arkadaşta işi bozulduğu için ortadan kayboldu çek avukatta ve 2006 yılında ceza çıkmış bunu tesadüfen öğrendik (arandığını) bize hiç bir mahkeme daveti herhangi birşey gelmedi dolayısıyla hiç mahkemeye çıkmadık ve çeklerin çoğunu ben imzalıyordum (vekaletim vardı)zennedersem o çektete benim imzam var Daha sonra 2003 yılında çeklerimiz yazılmaya başladı çok çekimiz yazıldı büyük bir kısmını ödeyip çeklerimi aldım bankaya iade ettim dört kişinin elide 7 yaprak çek bunlara bir kısım ödeme bir miktar mal iadesi yapmama rağmen çeklerimi alamadım iş yerimi kapattım memleketimiz izmire taşındık dosyaları takip etmedik çünki korktuk bu zamana kadar karakola işi düşmeyen insanlar için çok zor durum bu 7 adet çektende ceza çıkmış herhalde bunlardada benim imzam var ne yapılabilir.....önce siz sonra bu yazımı okuyan arkadaşlar hakkınızı helal etsin çünki çok uzattım.yardımcı olabilirseniz sevinirim

Anonymous dedi ki...

CML
Sayın cüneyt bey
2005 Yılında lmtd Şirket ortağı ve müdürü olarak imzaladığım, 16,500+16000+16000=48,500 tl 3 çekten dolayı,tek bir dosya olarak 485 gün ceza aldım,şu ana kadar cezamın 270 gününü yattım,halen açık ceza evindeyim,5 gün izine çıktım yeni yasaya göre taahütte bulunursam ceza evinden çıkabiliyorum oysa 2006 yılnda AKTİF VE PASİFİ ile şirketi devrettim,ve bildiğim kadarı ile,Ltd Şirket Ortaklarının Borçtan Sorumluluğu (Amme alacakları ve Adli cezalar dışında)yok TAAHÜTTE bulunursam devrettiğim şirketin borcunu yüklenmiş olacağım gibi gözüküyor ne yapmam gerekir yanıtlarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

Anonymous dedi ki...

adalet bakanı boşuna veryansın etmiyor cezaevleri yetmiyor diye.abd bastırınca genel af düğmesine basılıyor.amaç öcalana af.onun yanında bizlerede düşecek galiba.

Anonymous dedi ki...

sevgili arkadaşlar
cumhurbaşkanı 21 21 aralık tarihlerinde kuveytte olacakmış.Acaba hafta sonu imzalarmı yasayı..

Anonymous dedi ki...

sayın cüneyt,
birde şirket ortağıve müdürü olup,sonra şirket ortaklığındanve müdürlüğünden ayrılmış,ancak verilen çeklerdeki tarih ,şirket ortaklığından ayrıldıktan sonraki tarihler olup,karşılıksız çıkmış ,sorumluluk devam eder mi?teşekkürler

Anonymous dedi ki...

sn.cüneyt bey

2001 senesinde bir mal alımı için karşı şirketle sözleşme yapıp ve yine üzerinde rakam yazılı olarak(10.000i-tl)teminat ceki olduğu belirtilen karşılıklı sözleşme ile teminat çeki verdim.(Teminat ceki olduğu belirtilen sözleşmenin aslı elimde mevcuttur)gun geldi ve 3.500i- tl lik borcumu ödeyemedim ve bana önce 3.500,* tl olarak icra davası açtı. bildiğiniz gibi 2003 yılında kanun değişti ve 3 ay içinde tekrar yargılama yolu açıldı.bu yasaya istinaden hakkımda cek davası acmış ve ben takip edemediğim için cek miktarı olan 10.000,- tl üzerinden adli para cezası gelmiş...sormak istediğim.... yeni yasaya göre ben elimdeki teminat ceki sözleşmesine ve bana acmış olduğu icra davasını örnek göstererek borcumun 10.000,* tl değilde 3.500,- tl olduğunu kanıtlamak için menfi tespit veya kanunda başka adı varsa bilmiyorum karşı bir dava açabilirmiyim ? size zahmet olmazsa cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Ahmet K...

Anonymous dedi ki...

CÜNEYT BEY SİZ BENİ SEVİNDİRDİNİZ ALLAH´TA SİZİ SEVİNDİRSİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. 4 NUMARADA YAZAN

can dedi ki...

Arkadaşlar, adil ve lehimize yeteri kadar olumlu olmasa da en azından bir karara bağlanmış olmasından dolayı kanunun kabul edilmesi hepimize hayırlı olsun, umarım Yüce Allah tüm mazlumların yanında olur ve de kötü niyete ısrar ederek onayladıkları kanundan lehimize boşluklar bulabiliriz.

Yasar033 dedi ki...

ben şirketin yüzde ikisine ortağım kağıt üstünde ve şirket müdürüyüm yazılan çekin ödenmemesi durumunda ne olur veya hepsini ödiyecek o anda para olmazsa hesapta ne olur teşekürler