Yargının Kestiği Parmak Acıyor..

ZZH8N4Q83MT7 Yeni Çek kanunu Aralık 15 inde yürürlüğe girdi, Adliyelerde tam bir kargaşa var, Bu güne kadar cezaevlerinden tahliye olan arkadaşlarımızın sayısı çok az, çek kanununa muhalefetten dolayı cezaevlerinde olan ikibin kişi!! taahhütnamelerini vermelerine rağmen tahliye edilemedi, ikibinkişi olarak ifade edilen çek mağdurları Adliyeleri iş yapamaz hale getirdi, sadece Bakırköy Adliyesinde Asliye Ceza Mahkemesine cezaevlerinden gelen fax sayısı 500 !
Tahliye taleplerine, Sayın Savcı ve Hakimlerimizin cezacı zihniyetide eklenince işin içinden çıkılmaz bir durum oluştu.
Arkadaşlarımız cezaevlerinde bir an önce tahliye olmayı, çocuklarına bir an önce sarılmayı bekliyor, ama yargı cephesinde büyük bir vurdum duymazlık var.. Antalya'da kaçak durumda olan arkadaşlarımız taahhütleri savcılığa vermek istediler ve Savcının talimatıyla cezaevlerine gönderildiler, taahhüt işlemlerini cezaevlerinden yapılmasını istemiş sayın savcımız!!
Keza İzmir'de pazar günü eve baskın yapılarak nezarete atılan, ve ertesi gün Savcılığa çıkarılan arkadaşımız, hatırlı kişilerin devreye girmesiyle cezaevine gönderilmeyerek savcılıkca taahhüt alınarak bırakıldı, O esnada yine Adliyede savcının karşısında olan, ama hatırlı dostları olmayan, bir mağdur cezaevine gönderilerek, taahhütnameni cezaevi müdürlüğü bize göndersin demiştir..
Aslında bir kısım hukukçunun, çek mağdurlarına karşı olan tutumlarını Adalet. org sitesinde görmekteyiz, Adaletten, insan haklarından yana olan Yargıçlarımız yokmu? tabiki var, fakat cezacı zihniyet tarafından pasifize edilmeye çalışılmaktadırlar, Adalet. Org sitesinde hukukçularımızı yorum ve düşüncelerini paylaşalım.

yargının kestiği parmak

Yargıçlarımızın Yeni Çek Kanunda düşünceleri...
Gerçek kişi çeklerinde vekillerin sorumluluğu kalktığından onlar için artık suç teşkil etmediğinden, Tüzel kişi çeklerinde ise mali konularda görevli olarak atanmayan, müdür, şirket yönetim kurulu üyesi veya herhangi bir şekilde şirket yönetim kurulu üyesi olmayan sadece çalışan durumunda olup vekaletnameye istinaden çek keşide edin şirket temsicilerinin de sorumluluğu kalktığından onlar için de artık eylem suç teşkil etmediğinden..
Bu hükümlüler yönünden derhal infaz durdurulmalı, eylem suç olmaktan çıkmış. Hakim..
.
Yeni yasanın geçici madde 2/1-b bendi, deyim yerindeyse, "af" çıkarmış çek sanıklarına ve hükümlülerine...Tozlanmış dosyalar, insin raflarından...Ne denebilir ki, alıştık bu durumlara, daha doğrusu alıştırıldık... Hakim..
.
sanık adına CMK'nun 195 maddesine göre açıklamalı çağrı kağıdı tebliğ edilerek eskisi gibi yokluğunda karar verilsin.. Savcı..
.
Bize göre, kanunkoyucu bilinçli olarak, önceden yaşanan bazı sıkıntıları, örneğin başkasının kimlik bilgilerine ulaşıp, sahte belge ile çek hesabı açtırarak karşılıksız çek keşide edenlerin yaşattığı sıkıntıyı, bertaraf etmek amacıyla sanık yokluğunda karar verimesin diye bu düzenlemeyi yapmıştır. Mahkemelerin iş yükünü artıracak olmakla birlikte, bize göre bu düzenleme yerindedir.Hakim..
.
Arkadaşlar 2003 yılından önce yaşanan gerçekler varken kanun koyucu bu tecrübeyi bir kenara bırakarak sırf çek hesabı açmaktan yasaklanma vb tedbir var diye CMK 195.maddeyi kapsam dışı bırakmaz.2003 yılında Asliye cezaların kilitlenmesi, karar çıkmaması, çek kanununu uygulanamz hale gelmesi üzerine yeni düzenleme ile ekleme yapıldı. Çek suçlarında savunma alma oranı 100/10 u geçmez, zaten adam mali durumu bozulduğu için kaçmaktadır. Ben tereddütsüz uygulanacağı,arkadaşların geniş yorum yaptığını düşünüyorum,bu şekilde yorumlarsak yasayı sulh cezaların karar çıkarması imkansız , bizlerin terfi etmesi olanaksız hale gelir, Ayrıca kanun koyucu,arkadaşların takıldığı tedbirlere karar verildikten sonra tebliği konusunda Tebligat kanunun 35.maddesinin uygulanacağı açıkca belirtmiş, CMK 195 .maddenin uygulanacağını öngörerek 5/1 maddesi için ayrıca yazmaya gerek duymamıştır diye düşünüyorum. Tabiki yargıtay bu konuda ne diyecek bunu beklemek lazım ama en iyi ihtimal 1 yıldan önce Yargıtaydan karar çıkmaz. Hakim..
.
aynen katılıyorum. 2005 yılından bu yana yapılan değişikliklerden en çok ceza Hakimleri zarar gördü; birçoğu bu nedenle terfilerini yapamadı. Hakim..
.
Yeni yasanın geçici madde 2/1-b bendi, deyim yerindeyse, "af" çıkarmış çek sanıklarına ve hükümlülerine...Tozlanmış dosyalar, insin raflarından...Ne denebilir ki, alıştık bu durumlara, daha doğrusu alıştırıldık... Hakim..
.
Son derece yanlış. Bence cezaevinden çıkmak ve yargılamayı durdurmak için alacaklının yazılı muvfakatı ve anlaşma metni ibrazı şart olmalı...Hakim..
.
Taahhütte bulunan hükümlü dilekçesine adresini dahi yazmamış, ceza evinde ya. Biz bu taahhüt gereği infazın durdurulmasına karar verip, tutukluyu tahliye edip, bir örneğini müdahile gönderdiğimizde müdahil sanığı nereden bulacak?, Örneğin İstanbul’da yaşayan Müdahil, Kars veya Kütahya Cezaevine giderek hükümlünün sivil yaşamdaki açık adresini öğrenmek mi zorunda kalacak? Çek Ekonomimizde öylesine bir yer kaplamaktadır ki, ardında 10’ a yakın cirantası vardır. Çek TTK na göre nakit paradır. Güvencelidir. Görüldüğü anda ödenmesi gerekir. Ülkemizde ekonomide kredi vasıtası olarak kullanılmıştır. Önceden düzenlenmiştir, vadeli olarak verilmiştir. Bu nedenledir ki, çek keşidecisi ile çek hamilleri arasında hiçbir bağ ve bağlantı yoktur. Savcı..
.
koşulları uygun değilse red edersiniz her halukarda nasılsa günde 3 kere dilekçe gönderirler en sonunda koşullara uygun istem gelirse kabul edersiniz. Siz de tecrübelerinizle çok iyi bilirsiniz ki benim anımsadığım 1999 af'ında da bu şekilde acelecilikten saçmalıklar yapılıp gece yarısı cezaevinin kapısı önüne zorla atılmış olanları köşe bucak aramışlardı. Saygılarımla Hakim..
.
Çıkış felsefesinde, karşılıksız çek keşide eden kişiyi "çek mağduru" olarak tanımlayan bir yasa hakkında yorum yapmak en azından şimdilik içimden gelmiyor. Savcı..

Bunca yazışmalardan sonra sanırım bize düşen yorumda şu olmalı:

Yargıç, devleti, ülkeyi, ulusu, ormanları vb. kurtarma güdüsüyle davranırsa, yasa koyucunun yetkisini yağmalamış olur; hukuka siyaset bulaşır. Hukukun kestiği parmak acır durur. Hukuk da, yargı da çöker, ve çökmüş...

578 yorum:

 1. herkese günaydın. yukarıdaki yorumlardan gayet net olarak anlaşılmaktadır ki bu ülkenin savcılarının da, hakimlerinin de büyük kısmı statukocu anlayışı sürdürmektedir. Bu arkadaşlara zamanında denmiş ki karşılıksız çek keşide eden suçludur. Bunu öğrenmişler uygulamak istiyorlar çünkü aksi durumda kafaları karışacak ezberleri bozulacak. Bu da hiç birinin işine gelmiyor. Savcılar insanları hapse attırabildikleri oranda kendilerini iyi hissedecekler, hakimler de terfilerini aldıkları oranda. Halbuki sizce hangi hakimin terfisi doğru olur. Ezbere 100 dosya sonuçlandıranın mı, yoksa gerçek adaleti gözeten ezberbozan sadece 10 dava bitirebilen ama gerçek adaleti verebilenin mi ??? Çok kısaca bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki X kişisi komşusundan öldüresiye nefret ediyor. Oturdu düşündü, taşındı, planladı bir gece evine girdi, hiç bir delil bırakmadan kendisini etkisiz hale getirdi sonra da kafasını kesti. Ya da aynı X kişisi aynı komşusundan nefret falan etmiyor. Ama eve geldi karısıyla yatakta yakaladı, kan beynine sıçradı ve çekti vurdu. Ya da aynı X kişisi yine aynı komşusunu gece evine dönerken yolda karşıdan karşıya geçerken karanlıktan veya başka bir sebepten göremedi ve aracıyla çarparak öldürdü. Alkol vs. de yoktu yani bildiğimiz trafik kazasıydı. Şimdi bizim hakim ve savcılarımıza göre üçünün de cezası aynı mı olacak? Tabi ki olmayacak birincisine belki 30 sene, ikincisine belki 5-10 sene, üçüncüsüne de beraat verecekler. ( Emre Belözoğlu adamın birini otoyolda çarpıp öldürdü, hiç bir şey de olmadı. kimse beraat alamaz demesin, alır). Ama iş çek keşide etmeye gelince nedense yargı 3 maymun oluyor. NEDEN ? Birinde giden insan canı, birinde yapılan ticaretten doğan bir maddi zarar.... Bir de suç ve kasıt unsuru var tabi. Eğer kasıt olmadan suç olmaz ilkesini kabul ediyorsak hukuken ki ediyoruz, o zaman yargının aklı nerede, vicdanı nerede?? Yoksa bizim yargımız da artık terazisi eğrilmiş, gözü bağlı bir kadına mı döndü??? Sözüm hakim ve savcılara çek için hapis neden vardı? Güvencesinden ve nakit para sayılmasından. Yani çeki kesen nakit para ödemiş sayılıyordu hukuken. Bu nedenle karşılıksız çek direk olarak nitelikli dolandırıcılık olarak görünüyordu kanun önünde. Ancak ticari hayatta uygulanışı böyle olmamasına karşın hakimlerimiz ve savcılarımız yıllarca bunu görmezden geldiler. İş yüklerini hafifletmek, terfi etmek vb. acınası sebeplerle yıllarca insanlar hapse atıldılar. Çek kanunu her güncellemede sermaye gruplarının lobileriyle daha ağır maddeler içermeye başladı. Görevi yasaları uygulamak ve bu yolla adaleti, toplum huzurunu ve barışını sağlamak olanlar ise, sermayenin katibine dönüşen yasa koyucuların elinde maşa oldular. Yazık değil mi bu ülkenin insanına? Yazık değil mi ettiğiniz yeminlere? Ezberinizi bozmaya biraz daha devam edelim... Çek kanunen nakit sayılmasına karşın ticari hayatta vadeli bir kredi aracı olarak kullanıldı. Tıpkı senet gibi. Buna rağmen bile bile çek keşide edildiği anda hesapta nakit karşılığı olması gerekir eğer yoksa bu kasten dolandırıcılık sayılır ilkesi ile kararlar verdiniz yıllarca. Yani hizmet nedeniyle görevinizi kötüye kullandınız. Kasten suç işlediniz. Hadi diyelim ki bunu da göz ardı ettik. Savunmanız o kadar bariz ki yapmanıza bile gerek yok. " BİZ KANUNU UYGULARIZ, YORUMLAYAMAYIZ. "

  YanıtlaSil
 2. Peki o zaman size son sorum kanun açık seçik çek artık vadeli bir kredi aracıdır diyor. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki, vadeli bir kredi anlaşmasının karşılığında ödeme yapılamaması durumunda hapis cezası verilemez. Hem TC anayasasına hem AB yasalarına ve uyum anlaşması normlarına hem de insan vicdanına aykırıdır bu ceza. bir tüccar 4 ay sonra veya 3 veya 6 ay sonra ödemeyi planladığı bir çek için, vakti geldiğinde ticari sebepler ödeme yapamaz ise veya daha da önemlisi iflas etmiş ise ve başka hiç bir ödemesini de yapamıyor ise bu adamı niye iflas ettin sen diye hapse atmak adil midir? Sayın yargı bu ülkede güven duyulması gereken kurumların başında geliyorsunuz.Ne yazık ki aynı şekilde güvenilmeyen kurumların da başına güreşiyorsunuz. Sokaklara bir bakın, çek senet mafyaları, töre cinayetleri, namus cinayetleri ve daha niceleri. İnsanlar ellerinde silah sokaklarda kendi adaletlerini arıyorlar senelerdir. NEDEN ??? Size güvenmedikleri için... Bir ülkede eğitim, sağlık ve yargı eğer doğru işlemezse o ülke mutlaka er veya geç batar... Eğitim malumunuz kimlerin elinde, ne halde... Sağlık deseniz durumu ortada, yaşanan krizler ortada, doktorlar eczacılar sokaklarda. Bari siz biraz kendinize çeki düzen verin...

  YanıtlaSil
 3. Malesef bizde yargının gözü açık kime ne verecek bakıp ona göre veriyor.verdiği kararlar terfisini vs.etkiliyor yani yargı ile siyaset içiçe girmiş.Hukuk kişilerin subjektif vicdani muhasebelerine kalmışsa o memlekete yazık olmuş denir. :(

  YanıtlaSil
 4. yaptığı ticaretden dolayı batan insanlar,yıkılan dağılan yuvalar üzerinden terfi düşünebilen insanlara ne söylenebilir ki.her zaman söylerim insanların insanca yaşayabilmelerini sağlıyacak sosyal bir devlet şart.bizler maalesef sermayenin uşağı olmuşuz.insanların haklarına,hukuklarına tecavüz eder olmuşuz.dünya diyor ki insanların ticaretinden ötürü özgürlükleri kısıtlanamaz.bizler ne yapıyoruz,ticaretinden dolayı mağduriyete düşmüş insanları üstüne birde hapse atıp terfi peşinde koşuyoruz.allah hepimize akıl fikir versin.hz ömer adaleti versin.borçlu ile ilgili bir sürü ayet ve hadisler var açın okuyun.

  YanıtlaSil
 5. arkadaşlar ben hiç bir şey anlamıyorum tahaaüt vermek için şimdi gitmelimimiyiz yoksa kaçak yaşamaya devammı edeceğiz

  YanıtlaSil
 6. ne yapacağımızı anlayan biri lütfen yardım etsin ne yapmamız gerekiyor

  YanıtlaSil
 7. ülkemizde iki gurub var ESNAFLAR ve MEMURLAR her kesim bir birine sen rahatsın der oysa herkesin işi zordur ama birbirimizi anlayamayız konuyla uzaktan yakından alakası olmayan insana dert anlatmak zordur her kes kendi işine bakar bu yeni yasayla ortaya çıkan iş yükü birilerini rahatsız eder AMA ÜLKENİN EKONOMİK GAZİLERİNİ sevidirebilir EVET BEYLER SİZİN GÜZEL YAŞAMANIZ İÇİN YATIRIMCI YENİLİKÇİ TÜCCARLARIMIZ onların içinde bazen çıktığı yolda yara alabilenler olabilir bunlara batmış esnaf deniyor BAZI ÇEVRE GÖZÜNDE DOLANDIRICI DEDİKLERİ siz şimdi ticaret yapmadıysanız benim derdimi nasıl anlarsınız benim sadece sicilim bozulmasın ticari hayatım sürsün diye var olan ekonomik kırizden dolayı on lira ürettiğim malı nakit para bulucam diye yediliraya çok sattım bayram geldi işçim para bekliyor yine zararına sattım hadi bugün böyle yarın piyasalar düzelir umuduyla hep devam etti ama hala siz işinizi kurtarma derdindesiniz ticaret bu MEMURLUĞA benzemez bir uçakta gidiyorsunuz ben kenarda inicem diyemessiniz hele sermaye eridiyse açıklar başladıysa başlarsınız battıkça batmaya bu meyanda ara sıcaklar ortaya çıkar bilmemne bakanlığından bir ağbi gelir niye bu makinenin zinciri açıktan dönüyor al sana ceza arkadan başka bir gurub geiir niye sen kazanında pirina yazıyorsun al sana ceza rekabet diz boyu her kes burnundan soluyor siz hala geminizi yüzdürmeye çalışıyorsunuz mecbursunuz birde açığınız var başlıyorsunuz ev satmaya araba satmaya o yetmiyor akrabalardan borç almalar başlıyor o da yetmiyor faktoringler bekliyor tabii onlarada müşeri çeki lazım başlıyorsunuz piyasada malınızı peşin fiyatına vadeli satmaya bazen müşteriden avans topluyorsunuz on liralık çek götürüp tefeciden beş lira alıyorsunuz artık yangın çok büyümüş vaziyete geliyor önüne geçmek zor bu sefer bazı alacaklıların tahsilatı için ağır ağbileri devreye gidiyor olmucak tehditlere maruz kalıyorsun devlete gidiyorsun çoluğum çocuğum tehlikede diyorsun birde sana nasihat çekiyorlar hatta ya kardeş abi sen bu adamlara yara yapmışın adamlar haklı diye yorumla karşılaşıyorsun AMA KİMSE SORMUYOR SEN BU HALE NASIL GELDİN ÇİNLİLERLE NASIL REKABET EDEMEDİN ENFLASYONU DÜŞÜRCEM DİYENLER FIRENE BASINCA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN NASIL KURTULAMADIM MİLLETİN ALIM GÜCÜ KALMAYINCA DÜŞEN TALEBLER ARTAN ÜRETİMLERLE NASIL BAŞETTİN DİYE SORAN OLMAZ ÇÜNKÜ BİLMEZ OKESİMİN bildiği bir yazlık ev alayım evladımı iyi şekilde okutayım sana verilen görevi kuralına göre yap sabah sekiz akşam beş senede bir ay tatil emekli ol sosyal güvencen o biçim BENİMİ DÜŞÜNCEN BOL BOL KONUŞUN AMA BİLİP BİLMEDEN KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL İNSANLAR ZOR DURUMDA HEMDE ÇOK ZOR DURUMDA bir fıkra var sadece sonunu yazayım size HAP ZANNEDER HUPTA HUP ZANNEDER HAPTA BİLMEZLER YAKOPLARI BOĞAZINA KADAR B..KTA değerli doslarım eskiden bir sılogan vardı patronlar kalleş.....diye şimdi ucuna dolandırıcı diye eklemekmi lazım bu ülkede yatırımcı olduğuma bin pişmanım gülme SIRA SANADA GELECEK..

  YanıtlaSil
 8. arkadaşlarrrrr.....

  cezaevinde olan arkadaşlarımızın kısa bi zamanda olsa,çıkmaları güzel bir durumdur.

  ama saadece buuu kadar,,,,

  bu kanunun bizlere başkada saglayacagı en ufak bir yarar yoktur.

  aranan arkadaşların,,taahüt vererek normal borcun 2-3 e katlanması ve 1 yılın sonunda taahütün 3/1 ini ödememesi durumunda her şey şimdiden daha beter bir hal alacaktır.

  belkii,,tam bilmiyorum ama,,,savcılıga verilen bu taahütler,,ilerde dogabilecek af,,kanun iptali ve buna benzer lehe durumlardan mahrum bırakabilir(bunu iyi araştırmak lazım)

  artı,zaman aşımı sınırında olan arkadaşlarımıza da engel bir durumdur.verilen taahüt zaman aşımını durdurmaktadır dolayısı ile zaman aşımı sınırında olan ve bu cezadan zaman aşımı dışında kurtulma ümidi olmayan arkadaşlarımıza 1 yıl ek zaman demektir

  adlii kontrol de istenirse eger bu da cabasıdır.

  davası devam eden arkadaşlara zaten yararı olmayan bir yasadır,,,dava 1 yıl yargıyat 2 yıl derken zaten 3 yıl zaman var dır en az
  -----ÇOK ACİL YAPMAMIZ GEREKENLER-----------
  CHP Çek Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine gidecektir. Kulkuloğlu’nun açıklamsı şöye:

  “Çek kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağız. Bunun için erteleme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz. Hapiste olanlar ve kaçak olanlar için bir aksilik olmasın istiyoruz. 15 Ocak 2010 gibi iptal başvurusunu yapmış oluruz.”

  CHP’nin şimdi hemen Anayasa Mahkemesine gitmeyip zamanlama yapmasının tek nedeni mağdurlara zarar vermemektir

  CHP,,Lİ GURUP BAŞKAN VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞMEK DESTEK VERMEK

  NE PAHASINA OLURSA OLSUN BU YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMESİNİ SAGLAMAKTIR(BENİM BU YASANIN HUKUK VE ANAYASAMIZ DOGRULTUSUNDA İPTAL EDİLECEGİNE İNANCIM SONSUZDUR)

  KULKULOGLUNUN DEMECİNE GÖRE,,CHP 15 OCAKTA BAŞVURUSUNU YAPMIŞ OLACAKTIR.

  ŞŞUU AANN İİÇÇİİNN TTEEKK YYOOLL AANNAAYYAASSAA MMAAHHKKEEMMEESSİİDDİİRR.

  SAYGILAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 9. eğer bu kanun ıcın ıptal ıstemıyle yargıtaya basvuru yapılıcaksa gıdıp taahhütname doldurmak sacma,çünkü ödeyemedgımız borcumuz 3 katına cıkıyor nerdeyse...ben 28 yasında bı cek magduruyum,20 bın tl borcum var ve bundan dolayı 5 aydır kacagım.bu yasa hıc bı ısımıze yaramadı sanırm uzun bı sure daha kacak olarak yasamaya devam edecegım.bizleri dusurduklerı su hale bak,evınden aılenden esınden dostundan uzak...ismim ÖZGÜR ama yasadıgım durum tam tersi...

  YanıtlaSil
 10. şimdi ne olacak benim oglum bir şirkete mal alma karşılıgı yüz bin tllik yedi parça çek veriyor yalnız verdigi çeklerin karşılıgı olan malları alamıyor ve çeklerini geri istediginde şirketin sahipleri biz iflas ettik çeklerin evimizde kasada duruyor biz size çeklerinizi iade edecez diyorlar oglumda adreslerini isteyip ben gelip çeklerimi alayım dediginde şu anda adresimizi veremeyiz çok yakında biz size gelecez diyorlar ve bizim oglumuz çekleri beklerken polisler gelip eline kelepçeyi takıp metrise tıkıyorlar 15 aydır içeride bugün çıktı şimdi ne olacak korkuyorum bu kişiler bir çok kişiyi böyle dolandırmışlar çekleri milletten alıp aynı gün satmışlar bunların yüzünden bir çok kişi madur olmuş evi köyü dagılmış iş yerleri kapanmış çoluk çocugu perişan olmuş şimdi bunların magdur ettigi kişiler içeriden bir süre için çıkıyor merak ediyorum bu işin sonucu nereye varır aklıma kötü şeyler geliyor yasa çeke imza atanı suçluyorda çeki alıp taaütünü yerine getirmiyeni neden suçlu bulmuyor çeki verenle alanı neden mahkemeye davet edipte neden bu çeki aldın neden bu çeki verdin diye karşı karşı getirip sormuyor çeki verenin gıyabında hakim karar veriyor çeki verene mahkemeye gel diye davetiye bile gönderilmiyor bu nasıl bir adalet bilmiyorum

  YanıtlaSil
 11. BEYLER BEYLER BAKIN ÇEVRENİZE BAKIN TELEVİZYONLAR HER AKŞAM HABERLERDE NELER DİNLİYORUZ BAKIN GÖRÜNMEYEN BİR DEPREME MARUZ KALDIK HER KES HER KES BİRBİRİNE YARDIM ETMESİ LAZIM HEPİMİZ BU VATANIN EVLADIYIZ DİŞARDA AKBABALAR NE ZAMAN CAN VERCEĞİZ DİYE BEKLİYORLAR AKLIMIZI BAŞIMIZA ALALIM SONRA HEP BERABER BAŞKA DERTLERİ KONUŞACAĞIZ BİZİ BİRBİRİMİZE ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE KIRDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR ÇEK KANUNUDA BUNUN BAŞKA BİR ŞEKLİ DEĞERLİ HUKUKÇULARIMIZ OLAYLARA ARTIK BİR İŞMİŞ GİBİ DEĞİL BAŞKA PENCEREDEN BAKMALARI LAZIM.

  YanıtlaSil
 12. ben ibrahim aydemir bir çek magduru vatandaşın babasıyım cumhuriyet halk partisine sesleniyorum bu yasayı mutlaka anayasa mahkemesine götürmenizi rica ediyorum eger bu yasa böyle kalır iptal edilmez ise ileride bir çok olaylara ve cinayetlere sebeb olmaya mahkumdur çekten içeride yatanların bir çokları gerçekten borçlu degildir kimi dürüstlügünün kimi cahilliginin kim insancıllıgının kurbanıdır çek borçlusu olanlarında mahkemede söz hakları kendini savunma hakları olmalıdır çeki vereni suşlu görüp çeki verdireni alanı suçsuz ilan etmek adalete yakışır bir yanı yoktur idam sehbasında bile asılana sorarlar son arzun nedir diye malesef çek verenlere hiç bir şey sormuyorlar

  YanıtlaSil
 13. dağdan inenleri gösteri ile karşıladır,şölen havasında ülkemize girdiler.sanırım sınırda sordular bunlara -çek borcunuz varmı diye.onlarda neden dedıler ? - eger cek borcunuz varsa ıcerı atacagız,yoksa özgürce yasayacaksınız...adli yargı sistemi siyasallasmıstır artık,bu ulkenın evladı olarak çok ama çok uzuluyorum

  YanıtlaSil
 14. 11 YAZAN BEYEFENDİ AYNI ŞEY BENİM BAŞIMA GELDİ 400 BİN TL YENİ PARAYLA ÇEKİ ALANLAR SEFALAR İÇİNDE DOLAŞIYOR BİZ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA BOĞUŞUYORUZ TABİİ OLAYIN NASIL OLDUĞUNU YAZMIYORUM UZUN OLUR. FAKAT BURDA BİR GERÇEK VAR DEĞERLİ BİZİ YARGILAYANLAR ADRESTE BULUNAMADIĞI İÇİN BİZİM GIYABIMIZDA DOLANDIRICI CEZASI VEREREK DOSYALARIN TOZLANMAMASINI SAĞLIYORLAR BİZİM ÇÜRÜMEMİZ ÖNEMLİ DEĞİL. OYSAKİ YAPACAKLARI TEK ŞEY VAR BEN BU MALI ALDIMMI ALMADIMMI UFAK BİR SORU VE BELGESİDE ÇOK BASİT BİR İRSALİYE VE FATURA BU KADAR BASİT. HAKMI HALA ALMADIĞIM BİR MALDAN DOLAYI REZİL OLMAMIZ HEM TOKATÇIDAN TOKAT YE HEMDE DEVLETTEN ADALETSİZ HAKSIZ ZALİMCE CEZAYA MARUZ KAL SORARIM 11 NOLU BEY BİZ KİME DERDİMİZİ ANLATALIM ŞİMDİ BUNA NE DERLER ADALETMİ HAKMI HUKUKMU NE

  YanıtlaSil
 15. sayın cüneyt carpetimin yorumlarını okudum neye göre hareket etmem gerek acaba birde ben bu ekle ilgili borcum yok tepit davası açabilirmiyim bekleyeyimmi anayasa mahkemesini ve yargıtay kararını bir son bilgi verirseniz çok sevinirim işiniz zor ama ne yapalım sizde çek mağdurusunuz sığınacak bir limanımız yok şimdiden teşekkür ederi saolun aycan

  YanıtlaSil
 16. iyi günler ben sizlerden bir bilgi almak istiyorum da benim abim ceza evinde gecen hafta görüşüne gittim çıkacakmısın dedim evet dosyamın birisi gelmedi dedi adliyeye gittim onlarda içerde taahhütte bulunursa çıkacak diyorlar ve bir hafta oldu ama çıkmadı işin aslı nedir bize bilgi verebilirmisiniz

  YanıtlaSil
 17. Çek kanununa muhalefetten dolayı 2007 Temmuz ayında keşide ettiğim bir çekle ilgili yasal takip başlatıldı ve hapis cezası çıktı.Bende dosyayı yargıtaya gönderdim.yaklaşık 1 buçuk sene oldu ama henüz cevap gelmiş değil.

  Bu dosya ile ilgili sormak istediğim konu; çek, vadesinden yaklaşık 50 gün önce yazdırıldı.Yeni yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu kapsamında değerlendirildiğinde bu davadan çıkacak sonuçla ilgili net bilgiye sahip olamadım.Bu konuyla ilgili beni bilgilendirirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 18. 11 de yazan bey oglunuz bugün metristen çıktı dediniz. Ben bu sabah aradım tahliyeler akşam 5 ten sonra yapılıyor dediler.Oglunuz bugün nasıl çıktı.Geçmiş olsun.

  YanıtlaSil
 19. AA muhabirine yeni yılı değerlendiren Gerçeker, Yargıtay'da şu anda 1 milyon 600 bin dosya bulunduğunu, bunların 800 bine yakının yıl içinde sonuçlandığını, 800 bine yakın dosyanın ise 2010 yılına devredeceğini söyledi.

  "Bu kadar dosya arasında önümüzü göremediğimiz için yeni yılla ilgili çok umutlu bir şey söyleyemeyeceğim" diyen Gerçeker, yargının yükünün ağır olduğunu ifade etti.
  (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 20. bu gün vadesinden önce yazılmış bir çek için davam vardı izmir 22 asliye ceza mahkemesinde gününden önce yazıldığını beyan ettim be beraat verdi birazdan kararı yollayacağım siteye

  murat güzel

  YanıtlaSil
 21. 19
  Vadesinden önce yazdırılan çeklerle ilgili izmirde beraat kararı alındı,
  Mahkemeler şu anda ileriye gün atıyor sanırım her şeyin netleşmesini bekliyorlar, ama yoğun uğraşlar sonucu bu kararı almayı başardı arkadaşımız..

  17
  Taahhütle ilgili Mahkemeden cevabın gelmesi bekleniyor olabilir. Bir çok arkadaşımız aynı sıkıntıda..

  Sayın Antalyalı rumuzuyla yazan kişi!!
  Yorumunu yayınlamıyorum
  Rahmi beyle konuştum, şirket tasviye oldu suçlu ben oldum suç banamı kalacak vs vs bir şeyler yazıyorsun..
  size cevabım..
  Eğer paranız varsa Rahmi beyle tabiki konuşup davalarınızı halletme yoluna gidebilirsiniz..
  Bizler burada kendi dilekçemizi kendimiz takip ederek hiç bir avukata bir kuruş para ödemeden kendi işimizi yapacağız ve bunada hem gücümüz hemde bilgimiz yeter
  Bir çoğumuz Avukatların tutumları yüzünden bu duruma düştü, ve bu cezaların uygulanmasındaki en büyük lobinin avukatlar olduğunu biliyoruz ve bunun farkındayız..
  Tüm bunları göz önüne alarak diyoruzki
  Avukatlara bizden hayır yok, biz kendi işimizi kendimiz görürüz..

  YanıtlaSil
 22. merhaba ben daha oncede sormustum ama cevap alamadim ceklerin uzerindeki imza bana ait degil mahkemede bunu soylersem nasil bi sonuc olur acaba

  YanıtlaSil
 23. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 24. 29/02/2009 DAN ÖNCE VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERDE BERAAT KARARI VERİLEBİLMESİ İÇİN HAKİMLERE ISRARCI OLUNUZ.. KANUNU'NUN GEREKÇESİNİ OKUMASINI TAVSİYE EDİNİZ..

  HAKİMLER KANUNU DOĞRU DÜZGÜN OKUMUYORLAR BİLE.BU KONUYU AKPLİ VEKİLLERE VE ADALET BAKANI SADULLAH ERGİNE DE ŞİKAYET EDİNİZ.

  YanıtlaSil
 25. sayın cüneyt carpetimin yorumlarını okudum neye göre hareket etmem gerek acaba birde ben bu çekle ilgili borcum yok tespit davası açacayımmı bekleyeyimmi anayasa mahkemesini ve yargıtay kararını bir son bilgi verirseniz çok sevinirim işiniz zor ama ne yapalım sizde çek mağdurusunuz sığınacak bir limanımız yok şimdiden teşekkür ederi saolun aycan

  YanıtlaSil
 26. aycan
  bekleyin
  olmadı her şey olumsuz oldu menfi tespit davası açarsınız
  o işte yorucu ve uzun iş
  nasıl sonuç vereceği hiç belli olmuyor

  YanıtlaSil
 27. saygıdeğer kader arkadaşlarım hepinize allah kolaylık versin ben vekaleten çekten hakkımda tutuklama çıktı şimdi yasada bu ceza yok deniliyor vekaleten cekten yargılanıp ceza alan hapis yatmış ve dışarda olupta itiraz edip beraat kader arkadaşımız varmı? varsa eğer buraya mahkeme sonuçunu yazabilirmi emsal teşkil etmek için.. hepinizden allah razı olsun

  YanıtlaSil
 28. ARKADAŞLAR LÜTFEN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ Bİ DURUM.


  ÇOK ACİL. AZ ÖNCE KARDEŞİMİ POLİSLER ALDI. ÇEKLERDE İMZA KENDİNE AİT AMA VEKALETEN İMZALADI ŞİRKETE ORTAK DEĞİL MÜDÜR DEĞİL SADECE VEKALETNAMESİ GEREĞİ İMZALAMIŞTI. BİZE LÜTFEN Bİ YOL GÖSTERİN.

  YanıtlaSil
 29. sayın cüneyt çok teşkkür ederim ilginize bekleyelim ama boş beklemeyelim beni bilgilendirirseniz sevinirim kolay gelsin Allah yar ve yardımcımız olsun saolun aycan

  YanıtlaSil
 30. 30
  vekaleten çek imzası diye itiraz edecek

  YanıtlaSil
 31. iş yerimde alttaki komşum aranıyordu aynı benim gibi.şanslıymış arkadaşımız iş yerinde değil.şu anda almaya gelmişler bende camdan gelen aracı seyrediyorum. aşağıya tesadüfen insem elim ayağım dolaşır.benide hazır gelmişken alırlar.. ne acı bir durum ..

  YanıtlaSil
 32. SN 30

  Çekleri vekaleten imzaladığını ve artık yeni yasada bunun suç olmadığını belirtmesi lazım

  Sonuçlarını bize iletin lütfen

  YanıtlaSil
 33. Yasa çıkmadan önce alacaklı firma çağırıyordu çalışmaya devam edelim gel anlaşalım iş verelim diye diyoloğumuz vardı anapara üzerinden faizsiz ne ödersen öde belli bir kısmını her ay düşelim diye.Şimdi bir haftadır arıyorum cevap hep aynı;anapara hariç borç tam tamına 2 misli anaparayıda eklersek borcum olmuş 3 misli.Ve artık anlaşmayada yanaşmıyorlar.Yasaya göre taahhüt ver öde elimizden birşey gelmez diyorlar.Olay tamamen çıkmaza girdi.Taahhüd vermeye gidenlerin c.evlerinde bekletildiğini okuyoruz.Ben anlaşmaya adliyeye gidemem,alacaklı irtibatını kesti.Ben bu işin içinden nasıl çıkacam yarabbim,çıldırma aşamasını çoktan geçtim,akıl kalmadı.Aramadığım vekilde kalmadı,Çoğuna ulaşamadım kimin açtığı belli değil telefonları,aldığım cevap biz ileteceğiz sorununuzu.Geri dönerler diye beklemiyordumda.nezaketen belki bir vekil döner diyordumAma nerede o nezaket bilen vekil.Allah rızası için bir akıl verin.

  YanıtlaSil
 34. a- Yeni Çek Kanununda hesap sahibi tüzel kişi hakkında cezai sorumluluk öngörülmemiş Ancak, 5. maddenin 4. fıkrasına gore hesap sahibi tüzel kişi hakkında sadece koruma ya da güvenlik tediri olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” verileceği
  öngörülmüştür. Bu nedenle; ne adli para cezası ne de tedbir hükümleri uygulanmayan 3167 s. Yasa lehedir.
  b- Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla görevli tüzelkişi temsilcisi veya vekili;
  Çekin karşılığını bankada hazır bulundurmakla görevli tüzelkişi temsilcisi veya vekili her iki yasaya gore de; hem çek bedeli kadar (karşılıksız kalan kısmından az olmamak üzere) adli para cezası hem de tedbirle sorumludur.
  Bu kişiler hakkındaki lehe kanun uygulaması hesap sahibi gerçek kişiler gibidir. Kısmi ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmalıdır.

  c- Çekin karşılığını bankada hazır bulundurma yükümlülüğü olmayan keşideci tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında 5941 s. yeni Çek Yasası yasası lehedir.
  Çekin ibrazı tarihinde karşılığını bankada hazır bulundurma yükümlülüğü olmayan ve halen yetkisi devam eden keşideci tüzelkişi temsilcisi veya vekili ya da herhangi bir
  şekilde tüzelkişi ile ilişkisi kesilmiş olan keşideci tüzelkişi temsilcisi veya vekili hakkında adli para cezası verilemez, sadece, tedbire hükmedilebilir. Halbuki; 3167 s. Yasaya gore tüzelkişi adına çek keşide eden temsilci veya vekiller hakkında çek bedeli kadar adli para cezası ve çek hesabı açtırma yasağı verilmekteydi.
  3167 S.K.’un 16/1 maddesine göre; “Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar”
  şeklindeki düzenlemeye göre çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri cezalandırılmaktaydı. Gerek gerçek kişilerin yetkili temsilcileri ve gerek tüzel kişilerin yetkili temsilcileri keşide ettikleri çeklerin karşılıksız çıkması halinde asıl menfaat sahibi olan çek hesabı sahibi ceza almazken hakkaniyete aykırı olarak görevleri gereği keşide ettikleri çeklerden dolayı sorumlu tutuluyorlardı. önceki kanun döneminde işlenen suçlar bakımından tüzel kişiler adına düzenlenen çekleri keşide eden görevliler hakkında açılan davada bu kişilerin bu tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler olmadıklarının tespiti halinde haklarındaki ceza davalarında beraatlerine karar verilmesi gerekecektir. Bu durumda karşılıksız çıkan çekten dolayı kimin cezai sorumluluğu olacağı hususunu sorun oluşturacağı kanaatindeyim. Zira, yeni kanuna göre temsilcinin ceza sorumluluğu yokken eski kanuna göre de yeni kanunda kendilerine ceza sorumluluğu yüklenen tüzel kişinin malî işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin ceza sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda karşılıksız çıkan bu gibi çekler hakkında cezai sorumluluk söz konusu olmayacaktır.

  Tayyar Cem Eralp
  Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

  YanıtlaSil
 35. on beşte yazan arkadaşım bu ne hak ne adalet ne insanlıga yakışır bir uygulamadır benim oglum mahvoldu her şeyini kaybetti şirketi vardı istanbul iki tellide dogalgazla ugraşıp karnını doyuruyordu ilk okula giden iki çocugu vardı evi kira idi onbeş aydır içeride kaldı ne şirketi ne ne dükkanı nede yuvası kaldı banka kredisiyle almış oldugu arabası bankanın istedigi paranın onda biri etmiyor şimdi oglumun içeri girdiginde maliyeye beşbin lira vergi borcu vardı şimdi seksen binlira olmuş cezalıymış beyanname verilmemiş sen adamı al içeri tık beyanname vermedin vergini ödemedin cezalısın borcun seksen binlira öde adalete bak asın oglumu bitsin bu iş dolandıranlarda dışarıda o şirkete bu şirkete kar ortagı olarak gününü gün etsin onların çocukları paralı okullarda okusun bizimkiler merhametli vatandaşların sadakalarıyla karnını doyursun bir baba bir dede olarak bende bunu seyir edeyim ölemi benim oglumu dolandıranlardan biride emekli cami hocası oglumun zaten bunlara kanmasının nedenlerinden biride bu kişlerden birinin din adamı olması adalete sesleniyorum ey adalet bu işi senmi düeltecen vatandaş kendimi

  YanıtlaSil
 36. 20 de yazan arkadaş oglum dün gece çıkmış eve sabah geldigi için öle demişim dogrudur akşam beşten sonra slıyorlarmış

  YanıtlaSil
 37. Cüneyt Merhaba,

  bu attığın en son mail den anladığımız şu mu olucak; şirket yetkilileride(şirket sahibi ltd şti)imza yetkisi var...bu yasaya göre ceza verilemez eskiden (3167) şirkete verilmiyordu yetkilisine veriliyordu...

  kısa bir açıklama yaparsan hepimiz daha iyi anlarız,saygılar sunarım..

  YanıtlaSil
 38. merhaba,
  karşılıksız çek konusunda negatif düşünen hukukcularla teknik tartışma yapmak çok anlamlı değil. o nedenle sadece bir teknik soru soracağım fakat onlarla "hukuk felsefesi" tartışmak isterim. teknik sorum şu: 3167 sayılı çek kanunu 31 12 2008 sonunda hükümsüz kaldı. kanun koyucu bu tarihe kadar yeni bir kanun yürürlüğe koyamadı. 20.12 2009 da 5941 sayılı yeni kanun çıktı. bu sözkonusu iki tarih arasında kanun olmadığı için karşılıksız çek keşide etmek suç olmamalı(?), suç olmayınca cezada verilemez.bu iki tarih arasına denk gelen karşılıksız çeklerle ilgili her türlü takip ve koğuşturma durdurulmalı(mı ?). kanun sana, bana göre farklılık arzedemez. şu veya bu sebeple geniş kitleleri ilgilendiren bir konuda rastgele kararlarda verilemez. o nedenle teknik düzeyde tarihler ortada ,durum ortada bu durumda olanlara ne karar verilebilir. lütfen cevaplarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 39. 37 de yazan abimiz Allah hepimize sabır versin.Bu olay böyle nereye kadar gidecek kimse bilemiyor.Bu yasayı çıkaran hükümetin adı ılımlı islam.Ilımlısı buysa ılımsızı nasıl olurdu bilemiyorum.Faize boğdular memleketi.İşte çıkardıkları ferahlatma yasası hepten sırtımıza kambur oldu.Ne desem bilemiyorum.

  YanıtlaSil
 40. SAYIN BAŞBAKAN BU İŞİ SENMİ DÜZELTECEN YOKSA BİZ DÜZELTELİMİ ZATEN SEN BİTTİN BU SEÇİMLERDE NE EMEKLİ NE MEMUR NE ESNAF NE ÇİFTÇİ NE KÖYLÜ BU GİDİŞTEN MEMNUN AMA SENİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM BU İŞİ BU KADAR ÇIKMAZA SOKAN SENİN GRUBUNUN ÜYELERİ BENİM VEKİLLERİM OLMAZ OLSUNLAR HAK ADALET ANLAYIŞIMIZ DEĞİŞTİ AMA BU HALKIN TEPİĞİ ÇOK SERT OLUR ÇOKKKKKKKKK

  YanıtlaSil
 41. 24 de cevap verirseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 42. 38 deki arkadaş oglunuz hangi koguştan t2 b4 olabilirmi.

  YanıtlaSil
 43. s.a arkadaşlar dün emre bey'in göndermiş olduğu maildeki sayın chp vekillerinin cep telefonlarına tek tek mesaj gönderdim lütfen sizlerde arayarak yada benim gibi mesaj göndererek anayasa mahkemesine gidilmesinin gerekli olduğunu bildiriniz bazı numaralar kullanım dışı mesaj gönderilemiyor bilginiz olsun.

  FİKRİNİZ olsun diye

  SAYIN CHP VEKİLLERİMİZ ÖNCELİKLE ÇEK MAĞDURLARINA VERDİĞİNİZ DESTEKLERİNİZDEN DOLAYI BAŞTA SAYIN BAŞKANIMIZ DENİZ BAYKALA SAYIN VEKİLİMİZ ALİ RIZA ÖZTÜRK'E VE TÜM CHP MİLLET VEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ AİLELERİMİZ İLE BİRLİKTE TÜM ÇEK MAGDURLARI TÜRKİYE GENELİNDE 2 MİLYONU AŞMIŞTIR WWW.ÇEKMAĞDURLARI.COM SİTESİNDEN YAPILAN ANKETTE ORTAYA ÇIKMIŞTIR BU OYLARIN HEPSİNİN YENİ SEÇİMDE CHP'YE GİDECEĞİ KISMEN GARANTİ ALTINA ALINMIŞTIR.SAYIN VEKİLLERİMİZ ŞU ANDA SİZLERDEN BEKLEDİĞİMİZ DESTEK YENİ ÇIKAN BU SAÇMA ÇEK YASASINDA SİZLERİNİZİN YARDIMIYLA ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINMASIDIR.ANAYASA MAHKEMESİNE VE İNSAN HAKLARINA AYKIRI OLAN BU YASAYI SİZLERİNDE DESTEĞİ İLE TARİHİN DERİNLİKLERİNE GÖMECEĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ ÇEK MAĞDURLARI OLARAK OLARAK HERZAMAN SİZLERİN YANINIZDA SAF TUTACAĞIZ.

  SAYGILARIMLA


  ARKADAŞLAR 1 SAATİMİ ALDI AMA CEZAEVİNDEKİ 1 SANİYEDEN DAHA KIYMETSİZDİR BU 1 SAAT.SİZLERDE LÜTFEN ELİNİZDEN GELENİ YAPINIZ ALLAH RIZASI İÇİN

  YanıtlaSil
 44. 39

  3167 de şirket sahibi olsun olmasın ceza imza atan yetkiliye veya vekalet sahibine veriliyordu..

  şimdi ise bankada parayı hazır bulundurmakla görevli olana ceza veriliyor

  Limited şirjetlerde kimdir parayı bankada bulundurmakla görevliler?
  Türk Ticaret Kanunu’nun 540. maddesine göre, ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar..

  6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesinde; Anonim şirket idare meclisi tarafından idare ve temsil olunur. hükmü yer almaktadır. Buna göre, anonim şirketin kanuni temsilcisi idare meclisi, bir diğer ifade ile yönetim kuruludur.
  4. maddesinde ise; bir anonim şirketin kanuni temsilcileri;
  a) Öncelikle şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden birinin veya birden fazlasının şirketi temsile yetkili kılınması,

  b) Şirketi temsile yetkili üye esas sözleşmede belirlenmemiş ise sözleşmede yönetim kurulu veya genel kurula, yönetim kurulu üyesi olması şartıyla murahhas üyeleri veya şirkette pay sahibi olmayan sorumlu mali müdürleri temsilci olarak belirleme konusunda yetki verilmesi,

  c) Esas sözleşmede temsilci belirleme konusunda yetkisi bulunan organ tarafından bu yetki çerçevesinde temsil salahiyetinin; yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına ya da yönetim kurulu üyelerinden en az biri ile birlikte şirketin sorumlu mali müdürü devredilip devredilmediği hususlarına göre belirlenecektir demektedir.

  Bu hususların varlığı, ticaret sicili kayıtlarına ve ilanın yapıldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine bakılarak tayin olunacaktır..

  Demektedir..

  Bu durumda limited şirketlerde hissesi bulunmayanın çeklerden dolayı sorumlu tutulması zor gözüküyor.

  Anonim şirketlerde ise sorumlu müdürler bu yetkileri (çek imzalamaya yetki)ortaklar kurulu kararı ve bunun ticaret sicil gaztesinde yayınlanması şartıyla sorumlu tutulabileceği anlaşılıyor..

  Geçmiş dönemlere ait bu tür cezalar varsa, vekaleten imzalanan çekler vs.
  yeni dönemde bunlar cezasız, bu çeklerden dolayı geriye dönüp şirket ortağına ceza verilemeyeceği için (kanun geriye yürümez çünkü o zaman şirket ortağı sorumlu tutulmuyordu çeke imza atan suçluydu)
  bu gibi çekler cezasız kalır..
  tabiki nihai karar Yargıtayındır..

  YanıtlaSil
 45. karşılıksız çekle ilgili negatif düşünen yargı mensuplarıyla hukuk felsefesi tartışmak isterim.
  karşılıksız çek keşide etmek bir suçtur. katılıyorum.fakat hapis cezası haksızlıktır.orantısız güç kullanmaktır.ayrıca karşılıksız çek keşide eden kişi ve kurumların geçmiş dönemleri iyi incelenmelidir. örneğin firma 5 yıldır faaliyette. bu süreçde 3000(üç bin )yaprak çek keşide etmiş, parasal değeri 30 milyon tl olan bu 3000 yaprak çeki gününde ve zamanında ödemiş. örneğin bu firma alacağını tahsil edemediği için(ana sebep) ve diğer ekonomik krizlerinde etkisiyle son zamanlarda çekleri yazılmış. yazılan 100 yaprak çekin 70 yaprağınıda zar zor ödeyip düzeltme haklarını kullanmış. ama maalesef 30 yaprak çeki ödeyememiş(parasal değeri 500.000 tl olsun) ve hakkında nitelikli dolandırıcılık ve hapis cezaları ile karşı karşıya.şimdi söylermisiniz bu adam dolandırıcımı?. söylermisiniz yüzlerce kişiye(doğrudan) istihdam sağlamış, binlerce kişiye (dolaylı)kazandırmış, tüm dünyanın alarm verdiği finansal küresel kriz diye bağırdığı ortamda ( küresel finansal kriz yok da bizmi uydurduk veya krize rağmen ayakta kalacaksın yoksa altta kalanın canı çıksın mı?) işler şu veya bu sebeple bozulunca hapse atılmak doğrumu diğer bir deyişle dünyanın neresinde borcunu ödeyemeyeni hapse atıyorlar. şimdi lütfen kanun böyle emrediyor gibi savunmalara girmeksizin "olması gereken hukuk " mantığıyla cevap verin. bende karşılıksız çek keşide edilmesini onaylamıyorum. ancak genç türkiye cumhuriyetinin, cesur girişimci sınıfını hapisle cezalandırmak yaratıcı kuşaklara veya kendi kendine ateş etmek demektir. zaten cesur türk girişimcileri şu veya bu sebeple çok partili hayata geçildiğinden beri (60 senede), 55 hükümet 35 başbakan, 80 maliye bakanı, 90 dışişleri bakanı, 20 küresel ve yerel derin ekonomik kriz, 30 siyasi kriz, savaşlar bölünme tehditleri vs.vs.vs kaosları arasında üretmeye, istihdam yaratmaya, kazandırmaya cesaretle devam ederken teşvik etmek yerine hapse atmaya çalışmak ve sanki bunu erdemli, faziletli bir şeymiş gibi bu suçun cezası böyle ,işinize gelmezse yapmayın edasıyla hapse atmak kimi mutlu ediyor. girişimci olamamış korkak ruhlu siz (sözüm negatif düşünen yargı mensuplarına) memur zihniyetliler gibi olmak egonuzda biz cesurları ilk fırsatta cezalandırarak hayat yarışında memuriyeti seçmekle haklı olduğunuzu düşündürtecek sonuçlar peşinde koşmakmı. biz sizlerin ciğerinizi biliriz.biz cesur girişimciler savaşmaya devam edeceğiz. kimseyi bilerek ve kasten üzmedik üzmek istemedik. borcumuzu öderiz. bu sokakta kapatır öbür sokakta açar savaşır kazanır öderiz. ideallerimiz için daha güzel gelecekler için yapmaya devam edeceğiz. saygılarımla

  YanıtlaSil
 46. 37 YAZARI BEN 15 YA SABIR YA SABIR DERDİNİ ANLATACAĞIN BİR KAPI YOK ALMADIĞI BİR MALDAN İNSANA HAPİS CEZASI VERİLMEZ ÜSTELİK HER ŞEY İSPATLI BELGELİ ASLINDA ÇEKTEN ŞİKAYETÇİ OLANLAR MAHKEMEYE BAŞ VURDUKLARINDA ÇEKİ İBRAZ EDERKEN YANINDADA MALI VERDİĞİNE DAİR FATURA VE İRSALİYEYİDE BELGELESE BUNLARIN HİÇ BİRİ OLMAZ ŞİKAYETÇİ OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ İSE BU SEFER CEZA VERMEDİĞİ MALIN ÇEKİNİ CİROLAYANA DÖNER BU KADAR BASİT BİR ŞEY FAKAT BU KANUNU HAZIRLAYANLAR TİCARET ERBABI DEĞİLKİ BÖYLE DÜŞÜNSÜN ŞİMDİ HAKİME DERSEN BEN MALI ALMADIM HAKİM BEYDE DİCEKKİ DAVA AÇTINMI TAMAMDA DAVA AÇMA PARASI NE OLACAK SONRA ÇOK BASİT BİR İŞ NERELERE VARIYOR VE SÖZ KONUSU OLAN BİR İNSAN İNSAN HAYATI BU KADAR BASİTMİ SORARIM SİZE YİNEDE YA SABIR YA SABIR ESKİ ADALET BAKANI BİR YERDE KONUŞURKEN BEN HZ ÖMER GİBİ OLMAK İSTERİM DEMİŞTİ ÇOK HOŞUMA GİTMİŞTİ ŞİMDİ İŞLERİ YOĞUN BİRGÜN ARKASINA BAKTIĞINDA BUNLARI GÖRECEK AMA BU GÜNKÜ AHLAR KİME YAZILIR BİLMEM YA SABIR YA SABIR UNUTMA SINAV DÜNYASINDAYIZ

  YanıtlaSil
 47. Merhaba arkadaslar...
  20 bın tl borcu olan bı magdur anlasma da temerüt faızı ıle bırlıkte ne kadar odemek zorunda bırakılıo.2 senelık odeme suresınde yasal faız yuzde kac olarak uygulanıyor?
  bılgı verırsenız sevınırım...

  YanıtlaSil
 48. sn cüneyt bey.peki şirket ortaklığı bittiğinde ortaklıktn ayrıldıktan sonraki ileri vadede çek veren ortağın durumu ne olacak.

  YanıtlaSil
 49. cüneyt bey bir konuda fikrini almak ve bu konu atlandımı acaba çeki hamili suç duyurusunda bulunur gibi birşey okudum yanlışsam düzeltin beni böyle birşeyde cirocular bulunamazmı anlamamız gerek aydınlatırsan sevinirim ARLI

  YanıtlaSil
 50. cezaevinde olmayan arkadaşlara sesleniyorum mahkemeye gidip taahhüt vermek saflık olur çünkü taahhütte faizde var taahhüt vermem ileride paranın aslını öder hapislik ten kurtulurum.veya alacaklıyla anlaşıp faizsiz iki taraflı taahhüt yapıp daha uzun vadeye borcu yaymak daha mantıklı memet

  YanıtlaSil
 51. Cüneyt bey
  39 a açıklamnınız için teşekkürderim...peki ltd şirkette imza yetkilisi bendim ilk 5 yıl için ve şirket üç ortaklıydı şimdi bu durumda onlardamı sorumlu olmalı....çünkü karada zararada ortaktık...ama imza benim diye onlara bişey olmuyordu...yanıtlarsanız mutlu oluruz..saygılar sunarımm

  YanıtlaSil
 52. 37 de yazan arkadaşa sabırlar diliyorum.

  YanıtlaSil
 53. arkadaşlar kaçağım! dosyalarımın nerede olduklarını biliyorum; adliyelere gidip tek tek taahhüt vermeli miyim? yoksa bir tanıdığı "yasal temsilci" tayin edip onu mu göndermeliyim? dosyalarımdaki miktarları ben mi öğrenmeliyim tayin ettiğim yasal temsilci mi? teşekkürler...

  YanıtlaSil
 54. TAAHÜT VERECEKLER İÇİN
  Ticari Temerrüt Faizi Oranları
  01.01.2000 - 30.06.2002 % 70
  01.07.2002 - 30.06.2003 % 64
  01.07.2003 - 31.12.2003 % 57
  01.01.2004 - 30.06.2004 % 48
  01.07.2004 - 30.06.2005 % 42
  01.07.2005 - 31.12.2005 % 30
  01.01.2006 - 31.12.2006 % 25
  01.01.2007 - 31.12.2007 % 29
  01.01.2008 - 30.06.2009 % 27
  01.07.2009'den bügüne kadar % 19

  devletin belirlemiş olduğu yıllık temerrüt faiz oranı yukarıdaki gibi artık çeklerininizin tarihine göre hesaplayacaksınız..

  Bİ NOKTA DAHA TAAHÜT 1 NİSAN 2010 A KADAR VERİLEBİLİR. ACELE ETMEYİN. EN KÖTÜSÜ YAKALANMAZSANIZ VERMEYİN..

  YanıtlaSil
 55. 22.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İZMİR.
  DOSYA NO :2009/334
  DURUŞMA TARİHİ :29/12/2009
  HAKİM :ORHAN MEHMET ALİ ULUSAN (20782)
  C.SAVCISI :İBRAHİM HALİL DAĞLI (38803)

  DOSYA İNCELENDİ AÇIK YARGILAMAYA SON VERİLDİ
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  her ne kadar sanığın katılana çek keşide edip verdiği ancak çekin süresi içerisinde ibrazı sonucu karşılıksız olduğunun ilgili banka tarafından çek arkasına kaşe basıldığı ve bu hususun belirtildiği ve bu şekilde sanığın atılı karşılıksız çek keşide etmek suçunu işlediği iddiasıyla hakkında mahkememize bu kamu davası açılmış ise de,
  5941 sayılı yasanın 5.maddesinde belirtildiği gibi suçun oluşabilmesi için ibraz tarihinin keşide tarihinden sonraya ait olup süresi içerisinde olması gerektiği, oysaki suç konusu çekte düzenleme tarihinin 29/06/2008, karşılıksız çek kaşesinin basıldığı tarih dolayısıyla ibraz tarihinin ise 11/03/2008 olduğu, buna göre ibraz tarihi düzenleme tarihinden önce olduğu anlaşılmış olup, sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından TCY nin 7/2 maddeside gözönüne alınarak, unsurları oluşmayan atılı şuçtan sanık Murat Güzel'in BERAATİNE karar verilmiştir..

  YanıtlaSil
 56. Sayın Cüneyt Bey,

  Biraz önce avukatım Beyoğlu adliyesinden çıktı önce de bakırköy adleyesine gitmişti.

  Erken yazılan ve infazı çıkmış olan çeklerimizle ilgili tekrar dilekçe verdi. Yeni kanuna göre erken yazılan çekteki infazın durdurulması ile ilgili.

  Henüz cevabı gelmedi ama avukatımın adliyeden öğrendiği erken yazılan çeklerle ilgili birşey yapmadıkları.Taahhütname olmadan da infazı durduramıyoruz demişler.

  Bu konudaki fikrinizi öğrenmek istiyorum.

  Saygılarımla

  2156

  YanıtlaSil
 57. hayırlı olsun MURAT GÜZEL KARDEŞİM

  YanıtlaSil
 58. Cüneyt Bey,
  Alacaklım ile anlaşamıyorum.Adli para cezası olan 80 bin tl ye taahhüt vereceğim ondada faiz işleyecekmi?

  YanıtlaSil
 59. Sayın Murat Güzel sizin adınıza çok sevindim. eminim ki buradaki tüm mağdurlarda benimle aynı duyguyu taşımaktadırlar. Umarım sizin davanızın sonucu diğer bütün aynı durumdaki arkadaşlarımıza örnek teşkil eder.

  YanıtlaSil
 60. böyle sevindiri olayların olması güzel bir şey hayırlısı olsun murat kardeş

  YanıtlaSil
 61. merak etme tote adli para cezanda faiz işlemiyor. bu yüzden alacaklıya 3 te 1 falan ödememek lazım. bu faizlerle borcun bir sene sonra 3te1'i toplam adli para cezasını geçmiş olur. adama 3te 1 verip bir sene sonra kalanını bulmaktansa devlete yakalanınca adli para cezanı yatır olsun bitsin. o da 3 taksit zaten...

  YanıtlaSil
 62. ediyorum bilgisayarda hep yazmakistedim olmadı BİZİ BU DURUMA GETİREN ŞEREFSİZ YÖNETİCİLER BİLHASSA AKP DENEN PARTİ BEN SADECE SİZ ARKADAŞLARIMDAN ÖGRENMEK İSTEDİGİM 40 BİN KİŞİ CEZAEVİNDE OLDUGUNU SÖYLÜYORSUNUZ AVK RAHMİ OFLUOGLU KAC DEFA TV CIKIP KONUŞTU BU AVK BAGRA BAGRA NİYE HAYKIRMADI BU HÜKÜMET AKP YALAN KONUŞUYOR DEMEDİ SİTESİNDEN AHKAM KESMEYİ BİLİYOR BİRLİK OLALIM FİRAR ADAM NEREYE GELECEKTE BİRLİK OLACAK KENDİSİ GÜZEL KONUŞUYOR SİTEDEN BEN CHP PARTİSİNDENDE SAKIN UMUT BEKLEMEYİN DOSLAR CHP SADECE KOLPA YAPMAYI BİLİR ARKADAŞLAR HEPİMİZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN LAZOGLİ61
  Gönderen LAZOGLİ zaman: 06:04

  YanıtlaSil
 63. Serkan Yavuz teşekkürler.
  Ama benim bu parayıda ödemeye ne gücüm var nede mecalim benim derdim aranmamı kaldırıp zaman kazanmak.Allah bi kapıyı kaparsa nasıl olsa öbürünü açar diyorum.

  YanıtlaSil
 64. 50
  orada yazıor zaten tüzel kişilikle (şirketle) ilişkisininn kesilip kesilmediği! yani bu durumda halen suçlu olunacaksa bu ifadeyi neden kullansın..

  51
  çekin arkası yazılıncaya kadar ciro silsilesinde adı olanlar şikayet hakkına sahip, çekin arkası yazıldıktan sonra çek ciro edilip başkasına devredilemez.. çeklerin yarısı bu durumda şikayetçi çekle alakası olmayan kişiler genelde..

  53
  çekte imzanız varsa siz sorumlusunuz
  yukardaki açıklamada ortaklar çek imzası için yetki alabilir diyor.. hepsi sorumludur demiyor yetkililer içinde imza kimisinse o

  58
  Adliyelerde ve hakimlerin kafasında her şey netleşmedi daha..
  talimatla karar vermeyemi alıştılar nedir?
  hepsi yargıtaydan gelecek karara bakıyor
  nede olsa terfileri ve sicilleri söz konusu

  YanıtlaSil
 65. LAZOGLİ DOĞRU SÖYLÜYORSUN BU GÜNE KADAR HİÇ BİR FORUMDA CEZAYI SAVUNAN HAKİM SAVCI AVUKATLARLA TARTIŞTIĞINI GÖRMEDİM DAVA ADAMLIĞI BUYSA BİZDE ZENCİYİK

  YanıtlaSil
 66. arkadaşlar artık herkes yoruldu ne olacaksa olsun geceleri uyumayı özledim a.k böyle işin dayanacak gücüm kalmadı

  YanıtlaSil
 67. önceden samimi olduğum şimdi borçlu olduğum kişi benim bazı çeklerime imza attı ama kendi imzam olan çeklerimi mahkemewye verdi kendi imzaladıkları duruyor onlarıda mahkemeye vereceğini söylüyor ne yapmalıyım

  YanıtlaSil
 68. Sayın Cüneyt

  5 yönetim kurulu üyesi olan bir AŞ'de (mali işlerden sorumlu bir kişi atanmadan) yönetim kurulu üyelerinden biri çekleri imzalamış olsun

  Eski yasaya göre imza sahibi sorumluydu yeni yasaya göre yönetim kurulunun tamamı sorumlu oluyor. Ama diğer dört yönetim kurulu üyesine eski kanun lehte olduğu için dava açılamayacağına göre bir şey olmayacak. Bu durumda bir eşitsizlik olmuyor mu?Yönetim kurulunun tamamının sorumlu olduğu bir fiilden sadece bir yönetim kurulu üyesi sorumlu tutulması çok tartışılacak gibi görünüyor

  YanıtlaSil
 69. 2002 suç tarihi
  2004 karar
  2006 iadeyi mahkeme
  2009 karar burada alınacak zaman aşımı hangisi acaba?

  YanıtlaSil
 70. valla tote benim de yaklaşık 95 falan var. bende de ne geç ne mecal var.merak etme çoğumuz aynı durumdayız. benim nacizane tavsiyem acele etme. hele hele taahüt için hiç acele etme. kaçabiliyorsan kaç, yakalanmadan verme. zaman aşımları ile ilgili sorun biraz teknik. yanlış yönlendirmek istemem. konuya tam hakim değilim ancak taahhüt verdiğin an zaman aşımı duruyor yani taahütle kazanılan zaman zaman aşımına dahil değil bundan eminim. ne yapıcam ben sorunu da eminim hepimiz hergün kendimize soruyoruz. Bence ilk yapmamız gereken sakin olmak, aklı selim olmak, ani kararlardan kaçınmak. benim şahsi umutlarım ise .

  1 - anayasa mahkemesi
  2 - yargıtay kararı, içtihati
  3 - ben hiç bir davama girmedim, gıyabında yargılandım. yeni kanun gereği lehte olan bu maddeyle yeniden yargılanma isteyeceğim. eğer kabul olursa bana min. 4 5 sene daha kazandırır. bakalım...
  4 - ayrıca eski kanunda çekte vade yoktu. bu nedenle çeki keşide eden kişi bankada karşılığı yokken çek keşide ettiği için kasıt aramaya gerek olmadan direk suçlu sayılıyordu. oysa yeni kanunda çekte vade var. bu da çeki keşide ederken bankada karşılığı olması zorunluluğunu ortadan kaldırdı. yani bu da çek keşidecisinin kasten suç işlediği varsayımını çürüttü. Bu madde bile hem yeniden yargılanma talebi hem de hapsi öngören kanunun 5.maddesinin iptalli için yeterli diye düşünüyorum.

  Ama özetle biraz daha zaman... özellikle bu 50 gün geçsin bakalım anayasa mahkemesi süresi dolmadan itiraz olacak mı? CHP 5.ocak'ta karar verecek deniyor. sakin olalım, bekleyelim, görelim ve henüz mecbur kalmadan taahüt falan sakın kimse vermeisn.

  YanıtlaSil
 71. arkadaşlar 69 için bi bilginiz varsa lütfen cevap yazın

  YanıtlaSil
 72. 71
  Eğer mahkemenin verdiği bekletici mesele (durma) karar hatalı ise bu kararın zamanaşımını durdurması mümkün değildir.. mahkemei iade hatalı karar demektir zaman aşımını kesmez bu nedenle 2004 göz önüne alacaksın..


  Bu durumda karar tarihi 2004 zaman aşımı 2014

  YanıtlaSil
 73. DEĞERLİ SERKAN YAVUZ BENİM DAVALARIMDA GIYABIMDA YÜRÜDÜ BAZISI SON ANDA YARGITAYA GİTTİ BAZISIDA KARAR VERİLDİ C.YOLU AÇILDI ŞİMDİ BEN BU DAVALARLA İLGİLİ BENİ TEKRAR YARGILAYIN DİYEBİLİRMİYİM OLURSA ÇOK GÜZEL OLUR ÇÜNKÜ ALMADIĞIM MALDAN SORUMLU TUTULDUM

  YanıtlaSil
 74. cüneyt bey 71 in çek tarihi 2004 tür 2005 ten önce olduğundan zaman aşımı 5 değilmi,ben mi bu işi yanlış anladım lütfen aydınlatırmısınız.10 yıl nerden çıktı

  YanıtlaSil
 75. Bir sorum var cüneyt bey,şayet diyelim ki CHP anayasa mahkemesine gitti ,hemen.Anayasa mahkemesi ne zaman karar verirebilir en erken.

  YanıtlaSil
 76. 50. cüneyt bey cevap için teşekkür ederim...hakkımda açılan o dava otomatik mi düşer yoksa itiraz etmem mi gerekir...

  YanıtlaSil
 77. 76 da yazan arkadaşım 1 haziran 2005 öncesi yazılan çeklerde ceza zaman aşımı 5+3,5=7,5 yıldır.(yaşar)

  YanıtlaSil
 78. arkadaşlar bu gün sadece bir davamdan beraat aldım ama inanın sevinemedim bu zulumü yıllardır çekiyoruz sadece bu ilkel üçüncü dünya ülkelerinde bile olmayan bu çek yasası kalktığı zaman belki nefes alıcaz
  dilekleriniz için herkeze tesekkürler ederim.
  murat güzel

  HAA BU ARADA AKŞAM ÜSTÜ CEBİME BİR MESJ GELDİ UYAPTAN AYNEN AKTARIYORUM SİZE GÖRÜN BAK CEZACI ZİHNİYETİN BERAAT MESEJI BİLE NASIL

  İZMİR 22 ASLİYE CEZA MAHKEMESİNİN 2009/334 NOLU DOSYASINDA SANIK MURAT GÜZELHAKINDA BERAAT CEZASI KARARI VERİLMİŞTİR..

  (AYNEN BÖYLE BERAAT CEZASI KARARI YEZIYOR GÜLERMİSİN AĞLARMISIN )

  YanıtlaSil
 79. yaşar bey 5+3,5 =8;5 ediyor ?? :)))

  YanıtlaSil
 80. arkadaşlar diyelim bundan sonra ben kaçtım davalara girmedim yeni kanuna göre hakim karar veremeyecekmi benim yokluğumda ne olacak böyle ne saçma sapan bir kanun bu anlamadımki siteyi takip ediyorum farklı avukatlar farklı kafam karıştı bu nedir böyle

  YanıtlaSil
 81. biraz önce alacaklı avukat ile anlaştık 19.70 lik çeke karşılık bir senede ödeme şartıyla 25 bin istedi gücümüz olmadıgını söyledim dünden beri pazarlık sürdü 30 binde kaldı tarihi bir yıldan 2011 ekime attım iyimi oldu bilmiyorum artık bundan sonra Allah ödeme kolaylıgı versin ablam şuan hala cezaevinde yarın vekalet verdigimiz avukat ve karşı tarafın avukatı mahkemeye imzalanmış tahahütnameyi verecekler ordan cezaevine faks çekilecekmiş 1 haftadır kafam allak bullak bi dosyamızda Bakırköy adliyesinde 5 bin liralık çek onun sadece hapis ceza ücretini ödeyecegiz oda sanırım ödenince cezası kalkıyormuş sadece icra borcu kalıyormuş yarına bu iş bitirme bilmem ama ben bittim

  YanıtlaSil
 82. merhaba...dün eşim cezaevinden çıktı.bizler kavuştuk...darısı eşlerinin,babalarının hatta annelerinin,çocuklarının,yakınlarının ,yolunu bekleyen arkadaşlarımın başına....
  teşekkür edecek o kadar çok kişi var ki....başta CÜNEYT... ne diyim ki...söylemek istediklerimi buraya sığdırmak zor...sadece diyorum ki...iyi ki varsın...tüm desteğin,emeğin,çaban,uykusuz gecelerin,binlerce mağduru ayırmaksızın içine sığdıran kocaman yüreğin için sonsuz teşekkürler..Emre.. azmin,hırsın,enerjin için,oturduğumuz yerde boşboş ağlanırken bize gösterdiğin yollar için ve bu savaşın içine bizleri de dahil ettiğin için teşekkürler.

  Ve bütün kader birliği yaptığımız arkadaşlarım...
  Bundan sonra yeni bir mücadele başlıyor...Şimdi daha güçlüyüz,ÖZGÜRÜZ...İçeriden çıkan ve çıkacak olan arkadaşlarımızla hep beraber adaletin yerini bulması için mücadele edebileceğiz..En azından ben ve eşim tüm desteğimizle ve cezaevinde buluştuğumuz diğer çek mağduru arkadaşlarımızla yanınızdayız...

  herkese teşekkürler....

  YanıtlaSil
 83. eşiniz hangi cezaevindeydi

  YanıtlaSil
 84. arkadaşlar yanlış bilgilendirme yapıyoruz.

  ceza zaman aşımı 2005 /6 dan öncede,sonrada 10 yıldır,yalnız ceza kesinleştikten sonra,yani yargıtay aşamasından sonra başlar,araya zaman aşımını kesen haller girmesse(5941 sayılı yasa ile erteleme gibi)

  yanii kısacası ceza nın kesinleştigi tarihe 10 yıl ekleyeceksiniz(ceza zaman aşımını kesen haller olmassa)

  ceza zaman aşımı uzun bir dönem dir,ama genede göz ardı edilecek bir umut degildir tabiii

  bu nedenledirki,ben kaçak konumdaki arkadaşların,,özellikle zaman aşımı sınırında bulunan arkadaşların ,ödeme taahütü vermesinden yana degilim.

  neyi degiştirecek taahüt vermek.1 yıl dedigin zaman nedirkii,,hem borcunuz katlanacak(belkide bazı ilerdeki çıkacak kanunlardan yararlanma hakkınızı kısıtlayacak)hem ceza zaman aşımınıza 1 yıl ekleyecek,

  kaçak konumdaki arkadaşların verilen bu nisan ayına kadar olan süreyi iyi kullanmaları lazımdaır,acele edilmemsi gerekir.

  3 ay gibi bir zaman da çok şey degişebilir,

  --------ACİL HEP BERABER ÖNCELİKLE YAPMAMIZ GEREKEN-------------

  BU ÇAĞ DIŞI YASANIN ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINMASINA YARDIMCI OLMAMIZ,BU DA ŞU AN İÇİN ANCAK CHP KANALI İLE MEVCUTTUR.

  CHP MİLLETVEKİLLERİNİ,GURUP BAŞKANVEKİLLERİNİ,ARAYARAK MAİL ATARAK,MESAJ YAZARAK KONUNUN SOGUMAMASINI SAGLAMAKTIR.

  BEN SON DERECE İNANIYORUM BU YASA ANAYASA MAHKEMESİNDE İPTAL EDİLECEKTİR(TABİİ HUKUK VE ANAYASAMIZ AYAK ALTINA ALINMAZSA)

  TABİİİ YARGITAYIN VERCEGİ BİR İÇTİHAT TE 2 .BİR BEKLENTİMİZDİR.

  SELAMLAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 85. 76 çek tarihi 2002 karar tarihi 2004

  YanıtlaSil
 86. çok sevındım zeynep hanım...umarm ıcerdekı dıger magdur arkadaslarımızda özgürlüklerine kavusurlar.ve umarım bızler ıcerı gırmeden halledebılırz ıcımızde bulundugumuz durumu...

  YanıtlaSil
 87. 76
  Adli para cezalarında zaman aşımı 10 yıldır
  2005 ten öncede ceza zaman aşımı 10 yıldı

  Bazı arkadaşlarımız Dava zaman aşı ile, Ceza zaman aşımını bir birine karıştırıyor

  Dava zaman aşımı 5 yıl, yani bir suç işlenmiş ve o suç işleniş tarihinden itibaren 5 yıl geçerse ve o suça dava açılmazsa zaman aşımına girer dava açılamaz..

  Ama mahkeme dava açmış ve dava sonucu cezayı vermişse infaz 10 yıl içinde tamamlanmaz ise zaman aşımı nedeniyle infaz engeli olmuş olur

  Kısaca adli para cezalarında eski yasada zamanaşımı 10 yıldır yeni yasada da 10 yıldır..

  YanıtlaSil
 88. zeynep hn gözünüz aydın darısı başımıza inşallah eşiniz hangi cezaevindeydi elif

  YanıtlaSil
 89. CÜNEYT BEY PEKİİ

  DAVA AÇILMIŞ AMA 5 YIL İÇERİSİNDE DAVA,YA CEZA VERİLEMEMİŞ,,YANİİ DAVA ÇEŞİTLİ GEREKÇELERLE 5 YILI GEÇMİŞ AMA SONUNÇLANMAMIŞ,,BU DURUM DAVA ZAMAN AŞIMI 5 YILA GİRERMİ??(SAADECE ÇEK DEGİL,,DİGER 5 YILI GEÇMEYEN CEZALAR İÇİNDE)

  SELAMLAR(BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 90. Gıyabımda verildiği için nasıl bir itiraz yolu kullanmam gerekecek?

  YanıtlaSil
 91. zeynep gözünaydın...çok sevindim..darısı herkesin başına..

  YanıtlaSil
 92. Cüneyt bey.
  Dava zaman aşımı suçun işlendiği tarihle sonuçlanması arasındaki süre değilmi.
  ne sebeple olursa olsun 5 yıl içinde kesinleşmeyen davalar zaman aşımına uğrar diye biliyordum.
  Benmi yanlış biliyormuşum yoksa.

  YanıtlaSil
 93. ASGARİİ ÜCRETE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ

  BÜYÜK ZAM A KE PE DEN GELDİİİİİ

  31 LİRA

  (BAŞKENTLİ):),,:),,:),,:)

  YanıtlaSil
 94. BAŞKENTLİ

  Eski yasada dava zaman aşımı 5 yıl
  yeni yasada 8 yıl(Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasında)

  zaman aşımını kesen haller vardır ama bu zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar..

  yani eski yasada 7,5 yıl
  yeni yasaya göre 12 yıl

  YanıtlaSil
 95. CÜNEYT BEY İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM,,ANCAK HERALDE YANLIŞ ANLADINIZ SORUMU,

  DİYELİM ESKİ YASAYA GÖRE DAVA ZAMAN AŞIMI 5 YIL OLDUGUNA GÖRE,

  DAVA AÇILMIŞ AMA DEGİŞİK GEREKÇELERLE DAVA SONUNÇLANAMAMIŞ 5 YIL İÇERİSİNDE,,,BU DURUMDA ZAMAN AŞIMINA GİRMİŞ OLURMU

  SELANLAR(BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 96. Zeynep hanım Allah sizi sevdiklerinizden bir daha ayırmasın, umarım bu zulüm sizin için son olur. Davamız son özgürlüğü kısıtlanan özgürlüğüne kavuşuncaya kadar devam etsin.

  YanıtlaSil
 97. ayşe hn meraba haber varmı bi gelişme elif

  YanıtlaSil
 98. BAŞKENTLİ
  BEN SORUNUZU ANLADIM..
  ŞÖYLE İZAH EDEYİM..

  DAVA ZAMAN AŞIMI:suçun işlendiği günden başlar..

  Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hâllerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur

  suçla ilgili olarakta

  a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,
  b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,

  c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,

  d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,

  halinde, dava zamanaşımı kesilir.

  Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

  (4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

  DAVA AÇILDIĞINDA YUKARDA SAYILAN GEREKÇELERDEN BİRİ MUTLAKA OLACAKTIR..

  BU DURUMDA ZAMAN AŞIMI DURACAKTIR VE YENİDEN İŞLEMEYE BAŞLAYACAKTIR.
  DİYELİM HAKKINIZDA CELP ÇIKARILDI ZAMAN AŞIMI KESİLİR O GÜNDEN İŞLEMEYE BAŞLAR..

  AMA HER DURUMDA DAVA ZAMAN AŞIMI SÜRESİ BU 5 YILIN YARISINI GEÇEMEZ.. 7,5 YIL..

  SİZ DİYORSANIZ DAVA AÇILDI MAHKEME HİÇ BİR ŞEY YAPMADI, NE MAHKUMİYET NE ÇAĞRI NE İFADE NE İDDANAME NEDE TEMYİZ..

  O ZAMAN 5 YIL..

  YanıtlaSil
 99. cuneyt bey bugun avukat bana tahutnamede ılk taksıtı bıle odemezsen alacaklının sıkayetı dogrultusunda hapıs cezası cıkar tekrar basa donersınız dedi kafam karıstı yanı 2 sene erteleme odeme yapmazsan gecersız kalıyormus lutfen bılgı verırmısınız

  YanıtlaSil
 100. elif hn merhaba adliyelerden faxlar hala geliyormuş.. bekliyorum..şu ana kadar ismi yok tahliye olacaklarda..

  YanıtlaSil
 101. arkadaşlar bir sorum olacak cezaevinde yatılan sürenin borçtan düşürülme gibi bir durumu varmı???

  YanıtlaSil
 102. ayşe hn allahımdan dileğim bir an evvel kavuşuruz inşallh biey söyliymi dayanacak gücüm kalmadı elif

  YanıtlaSil
 103. elif hn siz hiç takip yapabildinizmi..kaç dosyası vardı..görüş yarınmı..

  YanıtlaSil
 104. bütün çek magdurlarına sesleniyorum hep bir araya gelmemizin bir yollarını arayalım ne yapmamıza ne yapacagımıza bir karar vermeliyiz aglamayan çocuga biliyorsunuz meme bile vermezler chp anayasaya gidecek diye beklemek yerine önce bizler chpye gitmenin bir yolunu bulalım tıpkı tekel işçileri gibi bizler chp il veya ilçe merkezlerine giderek derdimizi anlatalım bizlere yardımcı olmalarını istiyelim anayasa mahkemesine gitmeleri için ricada bulunalım el öpmekle dudak aşınmaz herkese sevgi ve saygılar herkese geçmiş olsun ibrahim aydemir eskipazar karabük

  YanıtlaSil
 105. Eşim 2 çek dosyasını birleştirip 1dosya yaptı 1dosya cezası bitti 2ci dosyadan ceza devam ederken tahahüt verdi düşim olmuş. Fakat yatıp biten ceza içinde tahahüt vermesi gerekiyormuş.Bu konu ile bilgisi olan varmı

  YanıtlaSil
 106. cüneyt hocam

  36 ve 39. yorumlar sanırım benim lehime. ben öyle anladım.

  benim durumum 19.01.2008 tarihinde şirket ortaklığından ve müdürlüğünden resmi olarak ayrıldım. bu tarihten önce düzenlemiş olduğum çekler vardır. ancak bütün çeklerin vadeleri 19.01.2008 tarihinden sonradır. yani şirketle hiçbir bir ilgim kalmadıktan sonra. ama bütün karşılıksız çek davaları bana açıldı. ve benim aleyhime sonuçlanıyor ve yargıtayda olanlar var. yeni ortak ve müdüre de sorumluluklarını yerine getirmeme diye davalar açılmış. bu durumda şuan benim ne yapmam gerekiyor. teşekkür ederim.

  saygılarımla

  fikret

  YanıtlaSil
 107. ben bugün bakırköy adliyesinde 3 kişiye sitenin adresini ,yapılanları,yapılacakları anlattım..böyle bir yapılanmadan haberleri bile yoktu..Denizliden gelen kişi çok ilgilendi..tam anlayamadım ama vekaleten çekleri varmış ,onlarla ilgili işlem yaptırıyordu ve infaz bölümündeydi..sitenin adını not aldı..

  YanıtlaSil
 108. Bence toplanalım derim ben ne dersiniz?

  YanıtlaSil
 109. değerli kardeşlerim vekaleten cek imzalayan cezaevine giren veya hakkında tutuklama kararı olupta bir işlem yapan varmı varsa mahkeme örneğini burada yayınlarsa çok arkadaşımız yararlanaçaktır hepinizin allah yardımçısı olsun

  YanıtlaSil
 110. malesef benim elim kolum bağlı evim uzak bakırköye malum çocuk ta var ufak bırakıp takip edemiyorum avukatta ilgilenmiyo bu gün aradım ilgilenicem dedi geri dönmedi arıyorum telefonunu açmıyo yarın görüş var evet elif

  YanıtlaSil
 111. RED RED RED

  İstanbul ve Eyuğ Adliyesinden gününden önce yazılan çeklere RED yedim.

  Şişli düşürdü.

  Böyle rezalet olmaz.

  YanıtlaSil
 112. sizinde yarın değilmi görüş buluşalım olmazsa mümkünmü ayşe hn

  YanıtlaSil
 113. 102 deki arkadaş

  avukat doğru söylemiş , eğer karşı tarafın avukatı ile anlaşmaya varırsanız, bir ödeme planı üstüne taahüt verirseniz, bir taksid bile atlarsanız, tekrar ceza kaldığı yerden infaz edilir yada duran dava tekrar başlar,

  ama karşı taraf ile değilde savcılığa taahüt verirseniz, ilk taksit olarak, borcunuzun %30 u kadarını 1 sene sonraki tarihe tek ödeme olarak taahüt verirseniz, en az bir sene kazanırsınız, 2 sene zaman kazanmak diye birşey yok .

  YanıtlaSil
 114. sayın cumhur başkanım sizin borçlarınızı maliye bakanı un akıtan affetti sizde erbakanın borçlarını affettiniz bizler sizlere bizlerin borcunu affedin demiyoruz yalnızca adaletli davranın diyoruz çek yasasını önünüze geldigi gibi imzaladınız vicdanınız bu yasayı imzalarken hiç sızlamadımı o yasayı tekrar bir okuyun belki chp den önce siz gidersiniz anayasa mahkemesine

  YanıtlaSil
 115. Bence ufak guruplar halinde toplanalım ve her guruptan bir sözcümüz olsun.

  YanıtlaSil
 116. saygıdeğer kader arkadaşlarım hepinize allah kolaylık versin ben vekaleten çekten hakkımda tutuklama çıktı şimdi yasada bu ceza yok deniliyor vekaleten cekten yargılanıp ceza alan hapis yatmış ve dışarda olupta itiraz edip beraat alan kader arkadaşımız varmı? varsa eğer buraya mahkeme sonuçunu yazabilirmi emsal teşkil etmek için.. hepinizden allah razı olsun

  YanıtlaSil
 117. diyelimki çekiniz 4.000 tl idi
  çek borcu + temerrüt faizi toplam 10.000 tl olsun
  örnek 1
  alacaklı avukatı ile anlşatınız ayda 400 tl den 24 aylık taksit yaptınız, 4. taksitte ödeme yapamadınız, 4. ayda cezanız davanız kaldığı yerden tekrar başlar,

  örnek 2
  savcılığa taahüt verdiniz,

  1. ödeme 3.000 tl 29-12-2010
  2.ödeme 7.000 tl 29-12-2011

  1. ödemeyi yapamadınız tekrar cezanız devam eder,

  1. ödemeyi yaptınız diyeleim tekrar 1 sene kazanırsınız,

  bu örneklerde görebileceğiniz gibi savcılığa taahüt daha avantajlı, eğer alacaklı avukatı ile anlaşacaksanızda, bundan daha iyi bir ödeme planı için pazarlık yapmanızda fayda var, yoksa senle değil savcılıkla tahhüt vererek anlaşırım diyebilrisiniz.

  son çarede savcılığa taahüt verip ilk taksit günü gelince parayı yatıramassanız, adli para cezası olan 4.000 tl yi yatırıp cezadan kurtulursunuz ama icra ve borçtan kurtulmazsanız.

  YanıtlaSil
 118. Sayın CARPEDİEM;

  Benim Borcum Şirket çeki. Şirket çeklerinden dolayı şahsıma hacze gelemiyorlar olarak biliyorum.

  Ben Savcılığa taahhüt te bulunsam..
  Taahhüt vade tarihinde ALACAKLI ya değil, Adli para Cezasını yatırsam..

  ALACAKLI taraf bana taahhütten dolayı (şahsıma)icra takibi yapabilir mi ? Eğer yapamaz ise sorun yok. Yaparsa kötü :)

  YanıtlaSil
 119. CÜNEYT BEY ÖNEMLİ,,,

  DAVAMIN BİR TANESİ YERGITAY TARAFINDAN BOZULMUŞTU,,(ALEYHİME)

  MAHKEME TEKRARDAN TEK CELSEDE KARAR VERMİŞ

  ŞİMDİ YARGITAYDA,,AMA

  YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIGI MASASINDA DİYOR DAVA

  YANİİ 10 CEZA DAİRESİNDE DEGİL

  BEKLİYOR11 AYDIR

  BİR YORUMUNUZ OLURMU BU KONUDA

  SELAMLAR (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 120. geceler gündüze gündüzler geceye ödünç verir zamanını ne biri birinden alırken bir saniye fazla alır nede biri birne verirken bir saniye fazla verir çünkü gece ile gündüz bile bilir faizin günah oldugunu bu dünya kurulalıdan beri böyle sürüp gider ey adalet bakanı sense gecenin karanlıgı kadar olamadın mapushanedeki bir mahkumdan faiz alıyorsun allah seni affetmez ben çek magduru bir evladın babasıyım

  YanıtlaSil
 121. Başkentli
  10.daireye tevdii edilmemiş demekki
  1 senedir 10.daireye gönderilmeyi bekleyen onbinlerce dosya var
  neden panikledinki:)

  YanıtlaSil
 122. :) SAYIN CÜNEYT BEY

  PANİKLEMEDİM,,YALNIZ BOZULUP TEKRAR GELDİGİ İÇİN YARGITAYA

  BİRDE YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIGI MASASINDA DENDİGİ İÇİN

  ACEBA CEZA GENEL KURULU İLE BİR İLGİSİ OLABİLİRMİ DEMEK İSTEDİM,

  SAYGILAR(BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 123. ARKADAŞLAR,

  BUGÜN 30 NODA YAZMIŞTIM KARDEŞİM VEKALETEN ÇEK İMZALADI DİYE ORTAKLIĞI YADA MÜDÜRLÜĞÜ DE YOKTU. BEN KONYADAN YAZIYORUM KARDEŞİMİ ANKARADA YAKALADILAR KÜÇÜK ESAT POLİS KARAKOLUNA ORDAN DA ADLİYE VE CEVAP..
  ŞU AN İÇERİYE GİTTİ VE TELEFONLADA İRTİBAT KOPTU. HANİ VEKALETLE İMZA ATANA YOKTU. KANUN NERDE ŞİMDİ.
  İSMAİL TUNA.

  YanıtlaSil
 124. 2005 öncesi cezalarda zaman aşımı 5 yıl değilmi beyler

  YanıtlaSil
 125. elif hanım eğer eşim bu akşam çıkmazsa yarın 8 30 da metriste olurum T1 B10 ..eğer gelemezsem görüşte eşinize kaç dosyası ve eğer biliyorsa adliyeleri ve dosya numaralarını sorun..gardiyanlar bazen yardımcı oluyor..

  YanıtlaSil
 126. Madde 102 - (Değişik madde: 29/06/1938 - 3531/1 md.)

  Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maadasında hukuku amme davası:

  1 - Ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis ve müebbed ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerde yirmi sene, *1*

  2 - Yirmi seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis cezasını müstelzim cürümlerde on beş sene,

  3 - Beş seneden ziyade ve yirmi seneden az ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis yahud hidematı ammeden müebbeden mahrumiyet cezalarından birini müstelzim cürümlerde on sene,

  4 - Beş seneden ziyade olmamak üzere ağır hapis veya hapis yahud sürgün veya hidematı ammeden muvakkaten mahrumiyet cezalarını ve ağır para cezasını müstelzim cürümlerde beş sene,

  5 - Bir aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif para cezasını müstelzim fiillerde iki sene

  YanıtlaSil
 127. 129
  hukuku amme davası!! ne demek?

  YanıtlaSil
 128. ARKADAŞLAR BAŞBAKANIMIZDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

  ''Sevgili öğrenciler, sizlerden bir de isteğim var. Bilgisayarlarınızdan internete bağlandığınızda bana elektronik posta göndermenizi ve duygularınızı benimle paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Benim elektronik posta adresim 'bimer@basbakanlik.gov.tr'.

  TABİİ ÖGRENCİLERE SESLENMİŞ AMA BİZLERDE YAZABİLİRİZ (HERHALDE ARTIK OKUYACAK MAİLLERİ)

  (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 129. Selam hepinize çek mağdurları. Bende çoğunuz gibi kaçak durumda olan evi, barkı, çoluğu çocuğu, işi gücü dağılmış bir çek mağduruyum.
  Olmayan yasaya ceza veren, lehte olan yasaları uygulamayan, ısrarla hukuk devleti olduğu her ortamda tekrarlanan, ama mahkemelerinin bile aynı suça farklı baktığı olsa olsa hukuğun guguk yerine konduğu bu ülkede, bu kadar çek mağduru bir avuç tekel işçisinin yaptığı gibi eylem yapmadıkça bu sorunun ne mahkemeler nede anayasa mahkemesi kanalıyla çözülmeyeceğine inanıyor, mutlak yolla eylem yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. HAK VERİLMEZ SÖKE SÖKE ALINIR

  YanıtlaSil
 130. selam buraya aklıma takılanı yazabilirmiyim bilmiyorum ama yinede yazdım yanlışsa şimdiden özür...1-)ben 2006 da iflas ettim tabiki birçok çekim vuruldu banka çek başına 410 liramı bloke etti şuan çekleri iade edemesemde icram kalmadı ama banka bloke paramı iade etmiyo 6 ay bloke yapabilirmiş doğrumu ?2-)çekimi ödeyemediğim için hapse girdim akrabalarım karşı tarafla bir avukatla beraber karşı tarafla protokol yaparak çekleri icradan almadan borcu ödediler ve hapisten çıktım ama şimdi borçlu olduğum avukat çekleri bankaya götürerek çek başına 410 tl bankanın sorumlu olduğu tutarı almıştır bu yapılabilirmi.saygılarımla not= ben çeklerimi icraya yatırılması gereken harç parasını yatıramadığım için almadım çekler emin ellerde sandım hata etmişim.

  YanıtlaSil
 131. GÜZEL KARDEŞLER BACILAR ANALAR
  BU YASADA BİRŞEY YOK KİMSE ÖDEYEMEZ ÖDESE NEDEN İÇERİ GİRSİN NE ALAŞMASI NE TAHÜTDÜ BUNLAR TAMAMEN SUSTURMAK İÇİN YAPILMIŞ BİR OYUNDUR.


  DEVLET TEFECİDEN YANADIR MADEN OLMUYOR ALACAKLININ SIĞINDIĞI DEVLETE BİZ ÇEK MAĞDURLARIDA SIĞINDIK NE OLDU BAKIN İŞTE SONUÇ ORTADA 2 YILDA ÖDE..... NERDEN BULUPTA ÖDEYECEĞİZ İŞ YOK PİYASA YOK SERMAYE YOK BUNLARIDA GEÇTİM YİYECEK EKMEK BİLE YOK.

  DÜNYA ÇAPINDAKİ EKONOMİK KRİZDEN ETKİLENEN ÜLKELERİN KENDİ MAĞDURLARINA DEVLET OLRAK YARDIM EDERKEN, BİZİM DEVLETİMİZ TEFECİLERİN AĞZINDAN ÇIKAN SÖZLERLE MAZLUMLARI GARİBANLARI İFLAS ETMİŞ BİRÇOK ESNAF ARKADAŞLARIMIZI İÇERİ ATTIRDILAR.

  ARKADAŞLAR BUKADAR ÇABA GÖSTERDİK AMA SONUÇU BU OLMAMALIYDI BENCE YİNE BİRLİİK OLUP SESİMİZİ GEREKİRSE ABD LİDERİ OBAMAYA KADAR DUYURALIM AĞLAMAYANA MEME YOK NEKADAR SUSARSAK OKADAR SIRTIMIZA BİNCEKLER DURUM BUNU GÖSTERİYOR.


  SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 132. İsmail Tuna
  Yeni kanunun uygulanabilmesi için müracat edip yeniden yargılama istemelisiniz.Dosyalar kendiliğinden düşmüyor.

  YanıtlaSil
 133. arkadaşlar sanırım herkes adli para cazelarını ödemeyi kafaya koymuş bunu alacaklıyada hissettirebilirsek alacaklıda davasını cekip dediğimize gelecek yoksa devlete yatıracağım dediğinizde iş bitiyo ben 3.250 tl,20.000 tl ve 27.000 tl yi böyle hallettim

  YanıtlaSil
 134. ceza zaman aşımını soran arkadaşlar belliki siz gözü karartmışsınız sizin gözünüz göz değil :)))zaman aşımıyla kimse bu işten yırtamaz biz borçluyuz.suclu değil.onun için davamızın arkasında duracağız.erbay

  YanıtlaSil
 135. marttaki af hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar?

  YanıtlaSil
 136. emre ve cüneyt bey bu kullanıcı bana ait ben erbay

  YanıtlaSil
 137. ey devlet baba bana diyorsunki iki senede borcunu öde ödeyecegim bir şartla sen devlet olarak 450 milyar bocun var sen bu borcun yüz milyar dolarını öde bende borcumun tamamını ödiyecegim sen devlet olarak beş kuruş borç ödiyecegin yerde 10 kuruş borç yapıyorsun hemde memleketin varını yogunu satarak kalkmış bana borcunu öde iki sene içinde diyorsun benim imfem yok nasıl ödeyim hırsızlıkmı yapayım beni dolandıranlar gibi bende başkalarınımı dolandırayım esrar eroin kokainmi satayım ne yapayım devlet olarak bana bir yol göster onu yapayım 78

  YanıtlaSil
 138. ayşe hn dosya ve dosya numaraları var 14 tane dosya elif

  YanıtlaSil
 139. Martta af mı varmış.Varsada bizi kapsamaz sanırım.Bizim suçumuz büyük.Baksanıza çıkmış kanunu bile hakimler savcılar görmezden geliyor.Ceza vermek için hukuku hiçe sayıyor.Doğruları görmezden geliyor.
  Ben birşey merak ediyorum acaba verilen yanlış kararlarda yanlış karar veren hakim ve savcıları şikayet edip terfilerine zeval getirebileceğimiz yer varmı.HSYK,YARSAV veya Adalet bakanlığı.Yada ne bileyim herhangi başka bir birim.
  Bilgisi olan varsa lütfen yazsın.

  YanıtlaSil
 140. çıkmaları uzayanların yazdıkları bazı dosyalarda hata olmuş ..bir daha yazıp vermişler..benim eşim ve metristeki bir kaç kişiye böyle oldu..eşimin 7 dosyası vardı..bu geceki bakırköy kuryesini bekliyorum bir o kaldı..

  YanıtlaSil
 141. inşallah olur ayşe hn saat kaçta gelicekmiş kurye bi bilginiz varmı biraz önce konuştum metrisle yok dedi ismi elif

  YanıtlaSil
 142. merhaba arkadaşlar sizlerden ayrılalı 200 gün oldu sitede çok şeyler degişmiş.inşaallah hayırlı olur.bugün saat 18.30 da anlaşarak tahliye olabildim.şu anda rüyadan uyanır gibiyim. bu yasa tamamen bir aldatmacadır akp nin bizde bir oyunudur. mücadele kaldıgı yerden devam kolay gelsin. SAMİ KAL

  YanıtlaSil
 143. mutlaka haber verin ayşe hn elif

  YanıtlaSil
 144. değerli arkadaşlar


  içinde bulunduğumuz durum ocaktan bu yana süre gelen...ve bir hukuk adamının hiç bir şekilde kabul edemeyeceği gelişmelerdir...burdaki önemli soru çoğunluğun görüşü herzaman doğrumudur ?


  cüneyt defalarca dikkat çekti ,çoğunluğun görüşü hukuka uygun ise bir değer ifade etmeli ama bizim ülkemizde kişisel menfaatler (terfi)on binlerce insanın hayatını karartabiliyor....

  hatırlayacaksınız ocakta ADEM SÖZÜER ilk açıklamasını yaptığında aramıştım...yargıtay bu konuya son noktayı koyacaktır demişti...

  dediği gibi oldu yargıtay 10.daire kısa zaman sonra son noktayı koydu...adem hocayı tekrar aradım cevabı çok hoştu...

  benim söylediğim görüş yargıtay ın ise karar...

  sonra ki aramalarımızı hepimiz biliyoruz...ben yapacağımı yaptım beni rahatsız etmeyin...

  yukarıdaki açıklamadan sonra geleceğim nokta...eğer tck 52.maddeye aykırılık yoksa neden 1500 gün ibaresine değiştirildi...eğer aykırılık yoksa neden sebebiyet verme kelimesi 5.maddeye eklenerek suçun oluşmasını taksire bağladılar...bu soruları çoğaltabiliriz...

  sonuç olarak aykırılık var ki bu kanun çıkarılmak zorunda kalındı...sanmayalım ki bizi çok düşündüklerinden çıkardılar eğer TCK ya aykırılık sorunu oluşmasaydı 2006 dan bu yana bekleyen kanun 2016 ya kadarda bekleyebilirdi...eğer bu hapiste yatan insanları düşünselerdi 2003 ten 2006 ya kadar yatan insanlarda insandı 2009 a kadar yatanlarda....

  burdan bu yasanın çağımıza uygun bir yasa olarak çıkartmak gibi bir amaçları yoktu...amaç sadece en büyük mağdur olarak gördükleri alacaklı (tefeciler,faktorinkler ve bankacılar )hakkını TCK ya mümkün olduğu kadar aykırı olmadan korumaya çalışmaktı ...ve yaptılar...

  şimdi diyeceksiniz ki neden ertelemeyi eklediler?

  ünal tekinalp hocanın da takvime verdiği röportajda çok üzüldüğünü anladığımız erteleme konusu BENCE yeni yasayla beraat edecek durumda olupta hapisten çıkmak için (hatır çeki,teminat çeki,tefeciye verilen fatura karşılığı olmayan çek vs vs ) mecburen imzalayacağı durumu yaratmak içindi...tabi buna yargıtay CGK nın vereceği kararı da ekleyebiliriz...bu da elbette bir sıkıntı yarattı ..çünkü yargıtay başkanının yaptığı açıklamayı hepimiz hatırlarız...

  cüneyt başlığı yargının kestiği parmak acıyor diye attı ve çok haklı...ekleme yapmak gerekirse.

  umarım CGK nın kestiği parmak acımaz...

  my way

  YanıtlaSil
 145. Cüneyt bey,

  70 deki yazı ile ilgili bir yorumunuz var mı?

  YanıtlaSil
 146. kurye gelimiş ayşe hn bizim yine yok elif

  YanıtlaSil
 147. herkese merhaba, eşim tek dosyadan 22 gündür, metriste. af dediler, tahütle birkaç günde tahliye olacak, tüm işleri cezaevi tarafından yapılacak dendiği için, bekledik,daha düne kadar, sitede yayınlanan yazılardaki belirsizliklerle, dün avukatı eşimin yanına gönderdim. tahütnameyi elden b.köy adliyesine bugün teslim etti.cezaevinde İmzaladığı tahütname dosyada çıkmadı..?Tahliye için gerekli imzalar atıldı. B.köy adliyeden kurye bekleniyor.bizim evrağın içinden çıkmasını bekliyorum.Beklenen evrakların dosyalarının hazırlanması 1,5 saat sürermiş, infazdakilerin söylemesine göre.

  YanıtlaSil
 148. sayın may way şimdi karşı taraf faturasını belgeleyemesse çek de lehe karar veriliyormu

  YanıtlaSil
 149. arkadaşlar, metrise kurye ile evraklar gelmiş, şuan infaz dosyalarla uğraşıyormuş,2 saat sonra arayın dediler.

  YanıtlaSil
 150. saygıdeğer kader arkadaşlarım hepinize allah kolaylık versin ben vekaleten çekten hakkımda tutuklama çıktı şimdi yasada bu ceza yok deniliyor vekaleten cekten yargılanıp ceza alan hapis yatmış ve dışarda olupta itiraz edip beraat kader arkadaşımız varmı? varsa eğer buraya mahkeme sonuçunu yazabilirmi emsal teşkil etmek için.. hepinizden allah razı olsun

  YanıtlaSil
 151. hayret infaz bu saatte çalışıyomuydu gözlerim yaşardı elif

  YanıtlaSil
 152. Arkadaşlar Sizce;

  Benim Borcum Şirket çeki. Şirket çeklerinden dolayı şahsıma hacize gelemiyorlar olarak biliyorum.

  Ben Savcılığa taahhüt te bulunsam..
  Taahhüt vade tarihinde ALACAKLI ya değil, Devlete Adli para Cezasını yatırsam..

  ALACAKLI taraf bana taahhütten dolayı (şahsıma)icra takibi yapabilir mi ?

  YanıtlaSil
 153. SAMİ KAL ARKADAŞA HOŞGELDİN DİYORUM.BİLMEYEN ARKADAŞLARA,SAYIN SAMİ KAL BİR YIL ÖNCESİNDE BAŞLAYAN MÜCADELEMİZİN ÖNCÜLERİNDEN DEĞERLİ BİR ARKADAŞTIR.DİĞER ARKADAŞLARLA BERABER HOŞGELDİN DİYORUM KENDİSİNE...DAHADA GÜÇLENİYORUZ BUNA İNANIN...

  YanıtlaSil
 154. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; İYİ GECELER, EVE DAHA YENİ GELEBİLDİM. YORUMLARINIZI YETERİNCE OKUDUM DERSEM YALAN OLUR. BUGÜN; SADECE, DÜN AKŞAMDAN HAZIRLADIĞIM, ANYASA MAHKEMESİYLE İLGİLİ MEKTUPLARIMI, C.H.P. GENEL BAŞKANIMIZA VE MİLLETVEKİLLERİMİZE 25 ADET GÖNDEREBİLDİM. YARIN GECE; YİNE HAZIRLIKLAR YAPIP, YILIN SON GÜNÜNDE, C.H.P. MİLLETVEKİLLERİMİZE YİNE MEKTUPLARIMI GÖNDERECEĞİM. BİLGİLERİNİZE. TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 155. Sürekli takip halindeyim, tesadüfmüdür bilinmez? yasa sonrası tutukluların tahütnameleri imzaladıktan 4 gün sonra metrisde günde ortalama 40 tahliye oluyor, bence 1 gün içinde 40dosyada kontrollü gidebiliyorlar, tahütnamelerde bu şekilde adliyelere gönderiliyor. sıralama yapmış olduklarını düşünüyorum. taahüt verenler tüm tutuklu gibi düşünülürse, maks. 10 gün daha ordalar arkadaşlar, bugün görüş vardı, tümü hayal kırıklığı yaşıyor.allah sabır versin.. infazla telefonda görüştüm, çalışıyorlarmı bilinmez.. ama gelen tel.den bayağı bunalmışlar...

  YanıtlaSil
 156. sn.jenardi bir sorum olacak benim eşim metriste bugun görüşte bir dosya için taahüt imzalattıklarını söyledi .benim sorum ceza evi kendindeki tüm suç dosyalarına aynı andamı taahüt imzalatıyor acaba .yoksa başka dosyalarıda varmıdır.bu konuda yardımcı olurmusunuz lütfen.avukat başka dosyalarında olabileceğini söyledi adliyeden araştırdık başka dosyalar çıktı ama acaba bu dosyaların cezaları kesinleşmediği içinmi tek dosya üzerinden işlem yapıyor ceza evi.avukat diğer dosyaların takibi için 7000 tl ücret istiyor bir yol gösterin ne olur acil cevaplayın selma

  YanıtlaSil
 157. Sayın JENARDİY,e aynen katılıyorum.Hasan arkadaşımızıda çabalarından dolayı tşk ediyorum.Elbetteki kısa bir süre içinde yeniden kenetlenip bu sefer daha da güçlü bir şekilde bizlere yapılan haksızlıklara dur diyebileceğiz.Bu yola baş koyduk

  YanıtlaSil
 158. 7 de isterler 27 de.....bir ekmek çalsan 15 yıl verirler.....o nedenle avukatlara para kaptırmayın..hele böyle dönemlerde....Cezaevindeki arkadaşlar savcılığa taahhütname verip çıksınlar.Kaçak yaşayanlar,yargılananlar,yargıtayda dosyası olanlar az beklesin......

  YanıtlaSil
 159. arkadaşlar ilkönce hapishanedeki arkadaşlarımız içerden çıksın benim gibi kaçak yaşayanlar kaçmaktan kurtulsun bu sitede birlik olalım gördünüz tekel işçilerini eczacıları onların tek farkı var sendikalı olmaları biz öyle degiliz bunu hükümette biliyor jenardinin dedigi gibi chp saglam çıktı anayasa mahkemesinede giderse bunu tescilliycek bu sebeble chp li vekillere sayın baykala faksla tlf ulaşalım herkes elinden geldigini yapsın yoksa 1 sene sonra yine içerdeyiz!!!

  YanıtlaSil
 160. Çok dğru söyledin ekm2510
  Avukatlar alışmış kısa yoldan para kaznmaya başka dava olsa uğraş dur ama çek dedimi hemen şikayet et hapis çıkart bir yandan icraya git savcı polis adamı kovalasın kolay dava bol kazanç..
  çekte hapsi savunan ve Türkiyenin, vatandaşın başına bela eden binlerce yüzbinlerce ocağın yıkılmasına sönmesine sebeb olan bu avukatlar ordusudur.
  avukatlara işinizi yaptırırken sakın ola güvenmeyin paranızı önce verirseniz davayı unutun işi yapsın parayı alsın çok dikkat edin

  YanıtlaSil
 161. sn 166 , çekini tahsil edemeyen gidiyor avukata , avukat diyorki sen merak etme ben alırım .Şayet ödemezse atarız hapse.....Şimdi bunların hapse attıracakları esnafta gitse , ya durumum bozuk kriz var ödeyemiyorum dese, aynı avukat yaa sen merak etme ben seni kurtarırım diyo.......şimdi biride çıksın yalan desinnnnn...çift taraflı ballı börek.....hem alacaklıdan al , hem borçludan...ohhhhh ne güzel beeeee.yüz vermeyin bunlara...bunlar bu davalara güvenip çok borç altına girdi.hep değirmenin suyu böyle gidecek sanıyorlar.yarın başlarlar isyanlara.takılmayın bunlara...( haa sözüm 3-5 kurnaza,elbette her zaman dedim bizim sorunumuzu adalet çözecek diye evet ADALET adı gibi yani )yani mezarcıya diyorsun ki artık dünyada ölüm olmayacak , onun gibi bişey bu...Ben şahsen yüce adalete olan güvenimi hiç yitirmedim.ADALET AĞIR İŞLER AMA İLLAKİ TERAZİ DOĞRU TARTAR....

  YanıtlaSil
 162. Sayın 108,

  Bakırköy infaz savcılığına, bizim dosyların içtima olduğunu ve cezanın 2005 yılı öncesi olduğundan 2 yılı geçemeyeceğinden 2 yıl olduğunu söyleyip bu durumda hangi dosyaların yatılan sürden düşülüp hangilerine taAHHÜTverileceğini sordum. Verdikleri cevap hepsine tahhüt verileceği mahsubun sonradan yapılacağı ve bunun bizim lehimize bir durum olduğu idi. Böyleleikle tahüdü yerine getirmediğimiz boça mahsup edilecek yada şikayetçinin ısrarlı olduğu dosyaya nahsup edilecek

  YanıtlaSil
 163. sn jenardi 162 ye cevap bekliyorum acciiiiiiiil cevap verebilrseniz sevinirim lütfen

  YanıtlaSil
 164. arkadaşlar en azından burda birbirimizi tanıdık içerde yabancılık cekmeyiz:)))bol bol istişare ederiz

  YanıtlaSil
 165. ARKADAŞLAR DAHA ÖNCE DEFALARCA YAZDIM
  TEKRAR YAZIYORUM
  TAAHHÜT İÇİN YENİDEN YARGILAMA İÇİN DAVALARA İTİRAZ İÇİN SAKIN OLA ADLİYELERE GİTMEYİN
  BU RİSK SOLUĞU CEZAEVİNDE ALIR YILBAŞINDAN SONRA ÇIKARSINIZ..
  ELİNİZ SAĞLAM VEYA DAVANIZI CANLA BAŞLA TAKİP EDEN AVUKATINIZ VARSA BİR ŞEY DİYEMEM..
  AMA AVUKATINIZINDA ŞİMDİLİK İTİRAZ ETTİĞİ DAVADAN RED ALMASI BÜYÜK İHTİMAL
  BALTAYI TAŞA VURMAYIN
  YARGITAY AÇIKLAMASINDAN SONRA HER ŞEY NETLEŞİR.
  OCAĞIN İLK HAFTASI YARGITAY İÇTİHATI VAR
  SABIRLI OLUN

  YanıtlaSil
 166. sayın 162 , avukat beyin araştırdığını ve kesinleşmeyen başka dosyalarında olduğunu söylediğini yazıyorsunuz.kesinleşmeyen dosyalar henüz karar aşamasında olan ve ceza kesilmemiş dosyalardır.Eşinize 1 adet taahhütname imzalatılması onun bir doayasının olduğunu gösterir...Eğer birden fazla dosyası olsaydı , yani 2-3-5-7 ayrı ayrı taahhütname imzalatılırdı.
  Ayrıca kaç dosyası olursa olsun diyelimki 3 yada 5 dosya ,Hepsine ayrı ayrı taahhütname imzalayacak ve serbest kalacak.Avukat beye söğüşlenmeye gerek yok........ARTIK BU DAKİKADAN İTİBAREN AVUKATLARIN YAPACAĞI BİŞEY YOKKKKK....(Ben hukukçu değilim ama sayın avukatların sayesinde 3167 de olduk gibi(HEP DİYORUM ,BEN YARGIYA VE ONUN AZİZ TEMSİLCİLERİNE SONUNA KADAR GÜVENİYORUM AMA SADECE ADİL OLAN,YASALARI UYGULAYAN,VİCDAN SAHİBİ,ÇIKAR GÖZETMEYEN YARGI MENSUPLARINA )

  YanıtlaSil
 167. cüneyt bey lütfen 162 yi bi okurmusunuz acil cevap lazım bana ne olur yardım edin

  YanıtlaSil
 168. babam aradı ve tahlliye olduğunu söyledii hayatımda hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum Allahım herkesi kavuştursun inş bi an evvel...(babam dursunbey cezaevindeydi)

  YanıtlaSil
 169. EKM 2510 diğer cezaların kesinleşip kesinleşmediğini bilmiyorum yani tek tahütname imzalattıklarına göre tek dosyadanmı kesinleşmiş cezası vardır doğrumu anladım.yani ceza evi tüm ceza dosyalarına aynı andamı taahüt imzalatıyor

  YanıtlaSil
 170. Cezaevi bir dosya için istiyorsa bir dosya var demekki..
  Bu insaflı avukatmış
  Avukatlar 20 binden ağzını açıyor..
  Sakın ola avukata para kaptırmayın
  eşiniz içerden çıksın kendi dosyalarını kendi takip etsin
  Avukatları biz zengin ettik başımıza bela oldular

  YanıtlaSil
 171. ayşe hanım eniştem şimdi geldi engin beyi merak ediyor.t1 b10 dan iki kardeş olan.leyla

  YanıtlaSil
 172. afedersiniz erhan beyi leyla

  YanıtlaSil
 173. sayın 175 , evet tek taahhütname imzalatılıyorsa tek dosya vardır.Şu anda avukatına değil 7000--70000 de versen bişey değişmez......diyelimki 3-5 dosyası var,ayrı ayrı taahhütname verecek ve özgür olacak ama bu zaman alacak yani 2-3 gün daha..Zaten cezaevinde olduğu için çıkmış olan başka bir cezası varsa cezaevi savcılığına giderdi...dediğiniz gibi 1 çek davası varsa ...!!! bir taahhütname imzalatılıyorsa ..!! çıkması an meselesidir......

  YanıtlaSil
 174. TEŞEKKÜR EDERİM EKM2510 İNŞALLAH DEDİĞİNİZ GİBİ AN MESELESİDİR ÇIKMASI.TEK ÇEKİ YOKTU AMA SANIRIM KESİNLEŞMİŞ CEZA TEK DOSYADAN ONUN İÇİN TEK TAAHÜTNAME İMZALATMIŞLAR YADA UMARIM CEZA EVİ NE YAPTIĞINI BİLİYORDUR.

  YanıtlaSil
 175. Kusura bakmayın ahkam kesmek istemiyorum.Ben avukat filan değilim , iyikide olmamışım.Ama şunu iyi bilelim arkadaşlar.

  1- CEZAEVİNDE OLAN ARKADAŞLARIMIZIN KAÇ DOSYASI OLURSA OLSUN , HEPSİNE AYRI AYRI TAAHHÜTNAME VERECEKLER VE SERBEST KALACAKLAR..BUNDA AVUKATLARIN YAPACAĞI 2-3 GÜN ÖNCEYE ALMAKTAN ÖTEYE GİDEMEZ..ELBETTE 3-5 ÇEK DOSYASI OLAN ARKADAŞLARIN AYRI AYRI MAHKEMELERE FAXLARI ÇEKİLDİĞİNDEN VE ÖZGÜRLÜĞÜN KIYMETİNİ BİLEMEYEN KİŞİLERİN ELİNE BIRAKILDIĞINDAN BU SÜRE BİRKAÇ GÜN UZAYACAKTIR.....SABIRLI OLALIM..DEMESİ KOLAY DEMEYİN..BEN BİLİYORUM AMA LÜTFEN SON EKMEK PARALARIMIZI KAPTIRMAYIN..........

  2- YARGI AŞAMASINDA OLANLAR , KAÇAK YAŞAYANLAR,DOSYALARI YARGITAYDA OLANLAR....BEKLEYİN BİRAZ...BEKLEYİN...EN KÖTÜ İHTİMAL YAKALANSAN TAAHHÜTNAME İMZALAR BİR GÜN SONRA ÇIKARSIN....CÜNEYT BEYİN DEDİĞİ GİBİ OCAKTA YARGITAY BİR İCTİHAT YAYINLAYACAK...

  3-DAHADA ÖNEMLİSİ BU ARTIK SADECE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL.ÇEK NEDİR..??? GÖRÜLDÜĞÜNDE ÖDENMESİ GEREKEN BİR ÖDEME ARACIDIR..HÜKÜMET NE DEMİŞTİR....??? ÇEK VADELİDİR.......

  4- VE DAHA ÖNEMLİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR...BU BLOG BUNA 12 AYDIR İNANMIŞ VE İNANMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. BU İNSAN HAKLARINA AYKIRI OLAN YASAYA -BU ANAYASA 38. MADDEYE AYKIRI OLAN YASAYA- AB UYUM İLKELERİNE AYKIRI OLAN YASAYA -- DÜNYADA SADECE ÜLKEMİZDE OLAN BU KATLİAMA ----- TÜRK ADALETİ DUR DİYECEKTİR...İNANIN...TÜRK ADALETİ DUR DİYECEKTİR......

  5- YARGITAY BAŞKANI SAYIN GERÇEKER--ADALET BAKANI--EKONOMİ KURMAYLARI--HUKUK DUAYENİ SÖZÜER HATTA BU SON YASAYI HAZIRLAYAN SAYIN İYİMAYA BİLE KARŞILIKSIZ ÇEKLERDEN HAPİS CEZALARINA KARŞI OLDUKLARINI AÇIKLAMIŞLARDIR.....

  6- BU MÜCADELE 12 AY EVVEL BAŞLADI AMA DAHA BİTMEDİ......................

  YanıtlaSil
 176. metristen haber varmı

  YanıtlaSil
 177. Çek`te affın adı yetti kimse borç ödemiyor!

  Tasarıya son anda eklenen af maddeleriyle karşılıksız çek kesenlere 2 yıl ödeme süresi verildi Bu süreyi duyan borçlular ortadan kayboldu. Ödenmeyen çek sayısı yüzde 30 oranında arttı

  Tasarıya son anda eklenen af maddeleriyle karşılıksız çek kesenlere 2 yıl ödeme süresi verildi Bu süreyi duyan borçlular ortadan kayboldu. Ödenmeyen çek sayısı yüzde 30 oranında arttı


  Karşılıksız çek sahiplerine getirilen af tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi ama, yaklaşık 8 aydır gündemde olan `karşılıksız çek sahiplerine af` haberleri, zaten yüksek olan karşılıksız çek sayısını katladı. Merkez Bankası`nın açıkladığı verilere göre; karşılıksız çek sayısı Aralık başı itibariyle geçen yıla göre yüzde 30`luk artışla 1.8 milyona ulaştı. Aralık ayı rakamlarıyla bu sayının 2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Çek kanununun mimarlarından Prof. Dr. Ünal Tekinalp, kendi hazırladıkları düzenlemenin amacının çek kullanımını disiplin altına almak olduğunu söyledi. Tekinalp, `Bir nevi farklı iktisadi kolluk tedbiri uygulamaya çalıştık. Ticaret kanunun çözemediği hususlar hakkında çeki daha güvenilir hale getirmek için bu kanunu hazırladık. Taslağımızda afla ilgili herhangi bir madde öngörmemiştik` dedi. Hazırladıkları tasarı taslağında affın yer almadığını anlatan Tekinalp, şunları kaydetti: `Af konusu siyasi bir mesele. Ama af yapılmasına yönelik büyük baskı vardı. Ancak buna karşın `biz malımızı verdik paramızı alamadık, bunu yapamazsınız` diyerek affa karşı çıkanlar da vardı. Biz hazırladığımız tasarıda affı öngörmedik. Gizli af olarak belirtilen maddeler bizim hazırladığımız tasarıya son dakikada eklendi.` Bazı hakim ve savcıların affın çeki yozlaştıracağını düşenerek kanuna karşı çıktığını anlatan Prof. Dr. Tekinalp, `Biz bunları uzunca bir süre tartıştık. Kanunun nasıl bir başarı sağlayacağını merakla bekliyorum. Sonucu hep birlikte göreceğiz` diye konuştu.

  YanıtlaSil
 178. metristen bu gece tahliyeler oldu

  YanıtlaSil
 179. 183 te yazan vatandaş sen esnafı sahtekar üçkagıtçımı demek istiyorsun?lafa bak çeke af duyulunca kimse çekini ödemiyormuş!
  sana ve senin gibi düşünenlere bir teklifim var senet kredi kartı banka kredisini ödeyemeyen(sizin gibi düşünenlere göre ÖDEMEYEN SAHTEKARLAR)da borcundan dolayı hapse girsin hatta hükümet yasa çıkarsın BORCUNU ÖDEMEYENLER HAPİS CEZASI ALACAK DİYE nedersin?!
  bizim gibi çekini ödeyemeyenler bu ülkenin borçlu kurbanlarımı ?
  sen bu ülkede icra dairelerinde borçlu sayısını çıkar bakalım türkiyedeki cezaevleri yetmez bu insanlar için
  biraz vicdanlı ol insanın ne oldum degil ne olucam demesi lazım birgün adalet hukuk sanada lazım olur!!!!
  ÇEKZEDE İZMİRLİ

  YanıtlaSil
 180. Sayın Ünal Tekinalp çeklerde cezaevini öngörüyorsa o zaman senetlerde ve kredi kartlarındada hapis cezasını savunsun.Öyle dışardan ahkam kesmek kolay.Çek kanunu mimarlarından ÜNAL TEKİNALP diyor yazıda..İşte Çek kanununun mimarı inşa ettiği yasayı görsün.Bence Ünal TEKİNALP yasalarımıza saygılı olsun.İmzalanan AB uyum yasalarına - ANAYASAYA- İNSAN HAKLARINA Bir baksın.AHKAM KESMESİN.....Onun alacaklı dediği ve büyük bir baskı vardı dediği YABANCILARIN ELİNDE OLAN BANKALAR,FACTORİNG,LER VS VS....BİZ TEKİNALP,TEN AF İSTEMİYORUZ. KANUNLARI UYGULASIN ...BİZ HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ...ÇÜNKÜ YARGIYA VE ONUN MENSUPLARINA GÜVENİYORUZ....

  YanıtlaSil
 181. Ekm2510 uyarı niteliğindeki yorumunuz için teşekkür ediyorum.Beklemekten başka çare yok,böyle ucube yasaya taahhüt filan verilmez.Bu rezalet i medyaya yansıtmalıyız mutlaka.

  YanıtlaSil
 182. MERHABA ARKADAŞLAR,

  13 Şubat 2001 de Ltd şirketindeki ortaklığımı devrettim ve haliyle aynı tarihte müdürlüğüm sona ermişti.

  Benden sonraki devrettiğim kişi ve diğer ortaklar ben devretmeden önceki imzladığım çekleri ödemediler.Bu çeklerden benim devir tarihinden sonra da 30 civarında çek yazıldı ve 3167 ye göre mahkemeler cezaları bana salladı.
  Bilindiği gibi yeni 5941 sayılı yasaya göre de
  yorum 36 ve 46 da da bahsedildiği gibi lehe olan durumdan dolayı TCK gereği ve CMK ya göre de uyarlama davası açmam gerekiyor.

  Ancak;

  1- Uyarlama davası açtığımızda delil olarak dilekçe ekine Ticaret Sicil Gazetesinin şirket devriyle ilgili sayısının fotokopisini ekleyeceğiz ve haliyle de mahkeme bu durumu yeniden Ticaret Odasına yazarak teyidini isteyecek.

  2- Ama bu arada da infazı durdurmayacak.

  3- İnfazı durdurmanın yolu ise ancak yine yeni yasa gereği taahhütde bulunmak, çünkü, Ticaret Sicil'den cevap gelinceye ve yeni lehe uyarlama kararı çıkıncaya kadar da taahhüt süresi dolacak.

  4- Hem taahhütde bulun ve hem de lehe olan durum için uyarlama yargılaması iste... işte o zaman da hakim hadi ulan hem borcu ödeyeceğim diye taahhüt ver ve hem de cezayı kaldır diyerek.. sen zaten borcu kabullenmişsin deyip uyarlama davasını reddederse ne olacak.

  Bu konuyla ilgili nasıl bir usul yolu takip etmeliyiz.

  Bir de uyarlama davası için dilekçe örneği yayınlarsanız memnun olacağız.

  Herkese geçmiş olsun diyorum.

  Şunu da belirteyim.. asla akp li değilim ama bi hayli akp li arkadaşım var millet meclisinde..ben kendi adıma bu işin peşini bırakmıyorum ve sürekli üstlerine gitmeye devam ediyorum. Roma'dan kalma bu borç için hapis yatırma ilkelliği bitinceye kadar ne gerekirse üzerime/üzerimize düşeni yapıyorum ve yapalım..

  YanıtlaSil
 183. iyi sabahlar eşim saat 3.20 de metristen tahliye oldu..çıkşları tam 5,5 saat sürdü..aynı koğuştan bu gece 4 kişi çıktı T1 B10..inşallah herkes bir an önce sevdiklerine kavuşur..

  YanıtlaSil
 184. Herkese iyi geceler

  Vekaleten çek olayında ufak bir ayrıntı var okudugum yorumlarda rastlamadım onun için yazıyorum.Sürekli olarak "ortak" olmanın ceza almak demek olduğu yazıldı kanun çıktığından bu yana.Eğer LTD şirketi iseniz bu doğru.LTD şirketlerde Ortaklar kurulu var ve bütün ortaklar sorumlu.Fakat A.Ş şirketlerde sadece ortak olmanız hapis cezası alacagınız anlamına gelmiyor.A.Ş şirketlerde ceza almanız için Yönetim Kurulu Üyesi olmanız da gerekiyor.Kanun açıkca "...bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi , böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler...." diyor. LTD şirketlerde yönetim organı = ortaklar kurulu fakat A.Ş lerde yönetim organı = yönetim kurulu. A.Ş lerde 5,10,20,50 kişiden oluşan bir ortaklık yapısında ceza alması muhtemel kişiler sadece yönetim kurulu üyeleri olacaktır (yön.kurulu başkanı , yön.kurulu üyesi v.s ).Bu detayı yorumlarda göremediğim için yazma ihtiyacı duydum.Eğer farklı bir değerlendirme varsa Cüneyt bey zaten yazacaktır sanıyorum.


  Yukarıda yazan Ünal Tekinalp içerikli medya yazısının bir çeşit silahsör tarafından yazıldıgını düşünüyorum.Bu denli "teğet" gecen bir ekonomik krizde ardı ardına çeklerin yazılacağı , senetlerin protesto edileceği , kredi geri ödemelerinde sıkıntı olacağı zaten bilinen birşeydi.Bu KRİZi görmezden gelerek yasa çıktı o yüzden karşılıksız çek arttı diyebilmek halk arasında SALAĞA YATMAK diye bilinir.Ama burada 1 senedir emek veren bu topluluk ve her esnaf,işadamı bu salağa yatma çalışmalarını yutmaz.

  Özgür , dürüst , ahlaklı günler olsun inşallah.


  R.C

  YanıtlaSil
 185. Selam Arkadaşlar,
  Bakıyorum aranızda zaman zamanda olsa tatsız ve gereksiz yazışmalar oluyor.
  Ben kimseye ahkam kesmek istemiyorum ama benim nacizane fikrim beraber olursak güçlü oluruz.Her kafadan ayrı bir ses çıkacaksa olmaz yürümez ve bir yere ulaşamayız.
  Bu siteyi kuranların bir amacı varki kurdular ve burada mağdurlara ellerinden geldiğince yapılması gerekenleri anlatıyorlar.Ama biz maaallesef barut fıçısı gibi olmuşuz adeta ve dokunsan patlayacak gibiyiz.Biraz rahat olalım lütfen ve öncelikle sakin olalım.Hırsla kalkan zararla oturur denen bir söz var.
  Cüneyt Beyin dediği gibi ocak ayında bir içtihat yayınlanacak sabredelim ve görelim.
  Buna göre daha detaylı doğru bir şekilde ama hep beraber hareket edelim.
  Anlıyorum canı yananlar var,sabredemeyenler var,umutları olanlar var.Ben şahsım adına söylüyorum cezaevine giren insanın tek derdi dışarda sevdikleri ne durumda ve içerdekinin yüzünden dışarda onlara gelen zararlar.Hepimizin yaptığı hata ise hep kendimiz biliyoruz bizim işimizi mallesef bizden başka bilen yok.Ama biz içeri girince dışardaki ne yapsın denize düşen yılana sarılır misali içerdekini kurtarmak için her şeyi yapıyor ve her denilene inanıyor.
  Bakın öncelikle söylüyorum.Lütfen işleriniz hakkında eşinizi,abinizi,babanızı veya bir yakınınızı bilgilendirinki size bir şey olunca ne yapacğını bilen insanlar olsun arkanızda.
  Ben yaptığım bütün işleri eğrisiyle doğrusuyla anlatıyorum.Biliyorumki başıma bir şey gelirse inanın size en yakın kişi işinizi anlattığınız kişi olacaktır. Sizi kurtarmak için nasıl çabalar vereceğini tahmin bile edemezsiniz.Dışarda olan 50 avukata bedeldir sizin işinizi bilen yakınınız.Sizin ve avukatınızın söylemeye bile cesaret edemediği sözleri yakınınız öyle bir anda karşısındakilere söylerki siz bile utanırsınız.
  Arkadaşlar lütfen özellikle dışardakiler sabırlı olsun(bende bekliyorum aranmam var)içerdekiler ise taahhüt verip öncelikle çıkıp bir ailelerine kavuşsunlar sonrasında birleşerek yapacaklarımıza karar veririz.Ama bu arada bilgilerimiz paylaşalım birbirimizi kırmadan incitmeden.
  Saygılarımla,
  TOTE

  YanıtlaSil
 186. SELAM DOSTLAR
  UZUN BİR DEPRESYON TEDAVİSİNDEN SONRA ARANIZA KATILDIM

  YENİ YILINIZI KUTLARIM


  GARİP........................

  YanıtlaSil
 187. Sn Jenardi,
  Mail,fax ve telefon ile kimlere ne şekilde yazı yazılacak ise bir metin hazırlayıp adresleri verirseniz ben taciz etmeyi görev sayarım.
  selaktas@hotmail.com

  YanıtlaSil
 188. Değerli Arkadaşlar;

  Piyasayı bilmeyen, işleyişi bilmeyen, reelden uzak masa başında yapılan her kanun mutlaka mağdurlar yaratmaya ve ihtiyaca cevap vermeyecek hale gelecektir.

  Amaç; hem çekin ve senedin güvenilirliği ile kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaksa birkaç değişiklikle bunu yapabilirsiniz.

  Çek şikayetinde bulunacak veya icra takibi yapacak kişi;

  1- Çek veya senet fotokopisi
  2- Cari hesap Ekstiresi (Mali Müşavir onaylı)
  3- Son kestiği fatura fotopisi

  bunlarla takip başlatabilse sorunların çoğu hallolur.

  Tefeciler çek almazlar. Gayri resmi işlemler olmaz. Hatır çeki ortadan kalkar. Resmi çalışmayanlar biter. Buda ekonominin üzerindeki Yüksek faiz baskısını ortadan kaldırır.
  bu belgeler olmadan şikayet ger

  YanıtlaSil
 189. sn.Cüneyt ve Ekm2510

  Öncelikle emek ve uğraşlarınıza müteşekkilim
  Yargıtay CGK.Ocak ayının ilk haftasında içtihat yayınlayacağı bilgisi güvenilir kaynaklardanmıdır.Allah hepimizi kurtarsın AMİN
  teşekkürler
  KARTAL YENİÇAĞ

  YanıtlaSil
 190. Arkadaşlar
  Size dün adliyede karşılaştığım bir durumu anlatayım.Bulunduğum büyükşehirin İnfaz Savcısı akrabam.Kardeşimin erken ibraz edilen çeklerden dolayı yakalanması çıkmıştı.Kendisinden fikir almak için yanına gittik.Uzun arayışlar neticesinde,önünde yazılı duran 3 sayfalık 5941 sayılı yasa taslağının içerisinden 3/8 ve 5/1 i buldu ve okudu.Sonra da bize cevap verdi."taahüdde bulunun da,hemen çözülsün işiniz"(kabahat onda değil,onu savcı yapanda)

  YanıtlaSil
 191. 194 te yazan şükrü bey,yazınızı tam anlayamadım biraz daha açarmısınız.

  YanıtlaSil
 192. ARKADAŞLAR CEZAEVİ SAVCILIGI TAHLİYE OLURKEN MAHKEMELERE HİTABEN TAAHHÜT DİLEKÇELERİ ALDI.HER DOSYAYA AYRI AYRI. BURDAKİ İNCELİK TAAHHÜT DİLEKÇENİZİN TARİHİNDEN SONRA İLK BİR YILIN SONUNA BORCUN 1/3 AYRICA 1/3'ÜAN YASAL FAİZİ, İKİNCİ YILIN SONUNA DİLEKÇE TARİHİNİZİ GEÇMİYECEK ŞEKİLDE2/3 BORÇ TAKSİDİ VE 2/3 YASAL FAİZİ TAAHHÜT ETMEK ZORUNDASINIZ. CEZASINI İNFAZ ETTİGİNİZ DOSYALARADA TAAHHÜT VERMEK ZORUNDASINIZ. YATTIGINIZ GÜN ADEDİ EGER TEKRAR İÇERİ DÖNERSENİZ YATACAGINIZ DOSYALARDAN BELİRLİ ORANLARDA MAHSUP EDİLECEKMİŞ. BENİM ANLADIGIM HALEN KARMAŞA DEVAM EDİYOR KİMSE FAZLA BİR ŞEYDE BİLMİYOR. BEKLEYİP GÖRECEGİZ

  YanıtlaSil
 193. şükrü öyle olmuyor maalesef. benim vardiğim tüm hatır çeklerinde söylediğin belgelerin tümü vardı. hatır çeki verdiğimde de aldığımda da faktoringcilerde kullanmak için aldım ve verdim. hepsine de karşılıklı faturalaştık da arkadaşlarımla. Dolayısıyla aramızda bir ekstre de oluştu, faturalaşma da. Ciddi anlamda ticaret yapan herkes de bilir ki bu işleri evrakla vs.yle engellemek mümkün değildir. Bu biz düzen sorunu. Eğer düzen seni yan yollara itiyorsa mecbur giriyorsun. Bir arkadaş geçenlerde çok güzel yazmış. Ticaret uçak gibi diye. ben de katılıyorum gerçekten. Eğer binersen çok yükseliyorsun, hızlı yükseliyorsun, karadan asla varamayacağın yerlere varıyorsun. Ama maalesef çok da tehlikeli yolda yeter ben inicem diyemiyorsun. Kaza yaparsan ölüm 100% gibi neredeyse. İşte bizim çoğumuz da bu durumdayız. Uçak kazasından kurtulmaya çalışan zavallılarız. İşin acı tarafı hayatlarında uçağa binmemiş, bırak binmeyi uzaktan bakınca korkan insanlar da şimdi bizim için kararlar veriyorlar alıyorlar. Tabi hepsinin ortak düşüncesi madem ticaret yaptınız beter olun sürünün. niye ? kendileri yıllarca cesaret edemedikleri, ay sonu 3 kuruş maaşa talim ettikleri için bizden nefret ediyorlar ve bu halimizden içten içe büyük mutluluk duyuyorlar.

  YanıtlaSil
 194. YAHU BU NASIL İŞ ŞU YORUMLARI OKUYUN İÇLER ACISI NE OLACAK HALİMİZ BEN DÜNDEN BERİ CHP VEKİLLERİNİ ARAMAKTAN YILMADIM ANAYASA MAHKEMESİNE GİDENE VE ONDAN SONRASI İÇİNDE ARAYACAĞIM ARKADAŞLAR ASILIN LÜTFEN BU İŞ ÇÖZÜLSÜN KURTULALIM BAŞKA ÇAREMİZ YOK LÜTFEN

  YanıtlaSil
 195. Cüneyt Bey,
  taahhüd vererek aranmamı kaldırsam sonradan yapacağım müracat haklarım kaybolurmu(iadeyi mahkeme,yeniden yargılanma vs.)

  YanıtlaSil
 196. Ahmet Bey;

  sıkıntılar Piyasa gerçeklerini bilmeyenlerin kanun koyucu olması.

  Eğer Hükümet Kayıt dışı ekonomiyi bitirmek isterse bunun en kolay yolu; adliyelerde açılacak davalara ve icra takiplerine senet ve çekin yanı sıra fatura ve cari hesap ekstiresi eklenmesini istemek. Böylece Gayri resmi iş yapanlar bitecek. Kimse de hatıra verdiği çekten veya mal avans çekinden yargılanamayacak.

  YanıtlaSil
 197. sayın 196 kimse ne yaptığını bilmiyor kimsede elini taşın altına sokmak istemiyor bence yargıtayı beklemekden başka çare yok.

  YanıtlaSil