Vadesinden önce yazılan çek dilekçe

Vadesinden önce arkası yazılarak karşılıksız çek suç duyurusunda bulunulan davalara ilişkin Asliye ceza mahkemelerine infaz/dava itiraz dilekçesidir..

.…….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
...... (ŞEHİR)
ESAS NO : 200. / …
KARAR NO : 200. / …
SANIK :

TALEP : ..... Asliye Ceza Mahkemesinin kesinleşen ….. ESAS, …... KARAR sayılı ilamında verilen cezanın bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılarak hükmün infazının durdurulmasıdır.

OLAYLAR :

….Esas, …. Karar sayılı ilamınıza konu olan çek, üzerinde yazılı keşide tarihinden (vadesinden) önce bankaya ibraz edilerek “karşılıksızdır” işlemi yapılmış, fiilin işlendiği ve davanın görüldüğü tarihte yürürlükte olan kanuna göre de mahkemenizce adli para cezasına hükmedilmiştir.

20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanununun 5nci maddesinin 1nci fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Böylece 5941 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden yani vadesinden önce ibraz edilen çeklerle ilgili olarak “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu oluşmayacak, 20.12.2009 tarihinden önceki dönem için de vadesinden önce ibraz edilip karşılıksızdır işlemi yapılan çeklerle ilgili olarak “karşılıksız çek keşide etme” suçundan açılan davalar ortadan kaldırılacaktır.

NETİCE VE TALEP : Türk Ceza Kanununun 5 ve 7nci maddeleri gereğince, lehe kanun hükmü uygulamasıyla, suç olmaktan çıkarılan fiilim sebebiyle hakkımda verilen cezanın bütün hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kaldırılarak, infazın durdurulmasını saygılarımla arz ve talep ederim.
Davalı / Vekili

100 yorum:

 1. syn. cüneyt bey beni aydınlatırsanız çok sevinirim benim kardeşim cezaevinde mahkemelere dilekçeleri bizlermi fakslıycaz yoksa yatmakta bulunduğu cezaevlerimi aydınlatırsanız çok sevinirim teşekkürler bizler dışarda yapmamız gereken neler var acil cavapppp allah razı olsun

  YanıtlaSil
 2. Cezaevindeki infaz savcıları işlemleri yürütüyor
  Dışardan müdahale söz konusu olamıyor bildiğim kadarıyla

  YanıtlaSil
 3. Yargıtay Yüksek 10. C. D. nin 17.09.2009 tarih ve Esas No : 2009/12591
  Karar No : 2009/14476 sayılı ilamı:
  Madde ile; belirli bir süreyle çekin, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilerek ekonomik sıkıntılarla çeklerin zamanında ödenememesi sonucunda ticari hayatta karşılaşılan sorunlara ve mağduriyetlere çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır.” açıklaması yapılmıştır. Madde metninden ve gerekçeden de anlaşılacağı üzere; söz konusu hükümle,28.02.2009-31.12.2009 tarihleri arasındaki belirli ve geçici sürede, yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıkan belirsizliğin ve güvensizliğin bir sonucu olarak, ellerinde bulunan ileri tarihli çekleri vadesinden önce bankaya ibraz edenlerin önüne geçilip; piyasadaki para dolaşımının sürekliliğinin sağlanması ve ticari yaşamda ortaya çıkan sorunların, mağduriyetlerin bir ölçüde önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
  5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. madde hükmü, sadece 28.02.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında uygulanacağından; ileri tarihli düzenlenip de belirtilen tarihler arasında vadesinden önce bankaya ibraz edilen ve ibraz tarihi itibariyle karşılığı bulunmayan çekler yönünden, muhatap banka şubesince karşılıksız işlemi yapılamayacağından ve yapılsa bile bu işlem geçersiz olacağından, bu tarih itibariyle karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmayacak, ancak, keşide tarihinden itibaren işleyecek yasal ibraz süresi içerisinde ibraz edilip, karşılığının bulunmaması durumunda suçun oluşumu söz konusu olacaktır. 28.02.2009 tarihinden önce, üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen ileri tarihli çekler hakkında ise, 3167 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin bu dönemde uygulanmaması nedeniyle, çekin bankaya ibrazı olanaklı olup, karşılıksız işlemi yapılması gerektiğinden; bu tarihten önce işlenen suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetler ile sürmekte olan davalar yönünden, sanık lehine düzenleme kabul edilerek 5237 sayılı TCK’ nın 7. maddesinin uygulanması olanaklı olmadığı gibi; 31.12.2009 tarihinden sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi uygulanmaya devam edeceğinden, karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşacaktır.5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin uygulandığı döneme rastlamadığı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup; kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’ ın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA..

  Eğer, sadece yeni Çek Kanununun geçici 1/5. maddesinin dışında başka bir hüküm bulunmasaydı ilamdaki görüşe itibar etmek mümkün olurdu, ancak; yeni Çek Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumunu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlamıştır.
  Bu nedenle; 5941 s. Yasa yürürlüğe girmeden önce üzerinde yazan keşide tarihi gelmeden ibraz edilen çeklerle iligili karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan soruşturma ve
  koğuşturmaların 5237 s. TCK. nun 5. ve 7. maddeleri uyarınca ortadan kaldırılması gerekmektedir.
  Tayyar Cem Eralp
  Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

  YanıtlaSil
 4. sn cüneyt benim çeklerimin çoğu gününden önce yazıldı.bu konuda yukarıdaki dilekçeyi yazıp mahkemelere vermem mi gerekiyor.verirsem davalarım düşer mi .ayrıca il dışında olan mahkemelerime fax çeksen olur mu elden vermem mi gerekiyor

  YanıtlaSil
 5. İstanbulda tahliye olan yokmu beklemek çok zor 1seneyi atlattık 2-3gün geçmiyo...

  YanıtlaSil
 6. sayın cüneyt bey
  yukarıda yazılı olan dilekçe örneginde (vadesin den önçe yazılmış olan çekler) 3 maddenin 8 ben di de ilave edilse daha iyi olmazmıydı

  madde 3
  (8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

  leon soldado

  YanıtlaSil
 7. buca cezaevinden,davaları izmirde olanlardan tahliye olanlar var..bilgilerinize

  YanıtlaSil
 8. arkadaşlar vekaleten cek ımzalıyanlar nasıl bır yol ızlıyelım

  YanıtlaSil
 9. Vekaleten çek imzalayanlar uyarlama yargılaması isteyecek
  ama ocak ayında müraacat etmek daha sağlıklı olur
  hem genel içtihat açısından
  hemde mahkemelerde şu an iş yükü var

  YanıtlaSil
 10. metristen olan yok..zaten daha her koğuşada dağıtmamışlar kağıtları..eşimin koğuşuna dün dağıtmışlar ..her dava için 3 nüsha dilekçe ve açıklama yazılması istenmiş..düz beyaz kağıtlar tükendiği için tamamlayamamış eşim..bugün yazıp verecekti..

  YanıtlaSil
 11. YA BANKADAN POS ALMAYA GİTTİM HEMEN DEDİLER 40 KAĞIT İMZALADIM 3 GÜN SONRA POS 1 HAFTA SONRA 1 KOÇAM ÇEK 15 GÜN SONRA 2 KREDİ KARTI GELDİ TAKSİT OLUNCA ÇOK ELBİSE SATILIYO DİYE BAŞKA BANKAYA DA AÇTIM ODA VERDİ DE VERDİ ARDINDAN BAŞKA BANKAYA YİNE DOLU KAT .ÇEK.ARABANIZ SİZE YAKIŞMIYOR DEDİLER İYİ DEDİM MERCEDES ANAHTARI GELDİ YA Bİ SIKIŞTIM VURDULAR BENİ AMA BENİM DEDELERİM ÇANAKKALE,MUDANYA,SAKARYA SAVAŞLARINDA VURUŞMUŞ TÜRK TÜR BRE CAVUR BANKALARI SAVULUN DEDİM AMA İŞE YARAMADI YAKALASALAR AMA 4 SENEDİR YAKALAYAMADILAR BENDE ONLARA 600.-MİLYAR ÖDEYEMEDİM AMA İŞİN KÖTÜSÜ MUHASEBECİ DENİLEN ŞEYTAN BİRGÜL(KADIN) GÖTÜRMÜŞ PARAYI ONU DA BEN ANLAMADIM AVA GİDERKEN AVLANDIM MI OLDU AMA BİLEREK YAPMADIM ONLAR VERDİ KORKMA BİZ VARIZ DEDİLER

  YanıtlaSil
 12. vekaleten çek imzalayanlar demek

  ltd.şt te müdür(hissesi olmayan) kurum yetkilisi demek dimi cüneyt abi

  YanıtlaSil
 13. değerli Cüneyt bey AVUKATIM kararı geri çeviremiyoruz diyor konu şöyle ben vekaleten imza atıyorum şirket sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan akrabama ikimize birden ceza çıkıyor şimdi imzayı atan ben olsam bile kanunda yeri var ceza verir diyor sen kurtuluyorsun ama imzası olmayan şirket sahibi aynı zamanda müdürü olan akrabamı geri döndüremiyoruz diyor karar çıkmış yargıtayada gönderilmemiş vaziyette kesinlikle çaresi yok diyor tabii burda benimde kendisine verecek param olmadığını biliyor gerçekten böylemi yoksa uğraşmakmı istemiyor selamlar..

  YanıtlaSil
 14. sayın cüneyt bey,bu yukarıdaki dilekceyi dosyaları şu an yargıtayda olanlarda verecekmi yoksa sadece içerdekilermi şu an versin.aydınlatırsanız sevinirim.efden

  YanıtlaSil
 15. vekaletlede çek imzalayan var, dışardan şirkete müdür olarak atanıp çek imzalayan var..
  Bunlar için uyarlama yargılaması yapılacak

  YanıtlaSil
 16. Az önce Metriz le görüştüm daha evrak işleri bitmemiş. Tek tek mahkemelrden düşüm bekliyorlarmış. En az olanın 5-6 davadan dolayı yattığı düşünülürse buda bayağı zaman alacak diyorlar. Şu saat itibari ile hiç tahliye yokmuş. İnfaz savcısıda bakırköy adliyesinden hiç gelmiyormuş. bu işlere yoğunlamışlar. İlk tahliye yarın bekleniyormuş. Bu arada Metriste çekten dolayı 573 kişi yatıyormuş.
  Bilginize....
  Newsman

  YanıtlaSil
 17. Sayın CÜNEYT BEY. gbt me baktırırken 3 aylık taahhüdü ihlal cezasına çarptırıldığımı gördüm dava konusa ticareti terkmiş tabii o sıra bizi malum kişilerin şerrinden kimse koruyamadığı için kaçtık avukatım karar verilmiş çare yok yatacaksın dedi sizce ne yapabilirim bu meyanda 65 yaşında ve kadınım oğlum için yapılan bir ticarethane mahsulü basıma gelen.

  YanıtlaSil
 18. Vekil sıfatıyla çek keşide edenlerin cezai sorumluluğu yeni yasa ile ortadan kalktığından ve vekil sıfatıyla çek keşide edenlere sadece " çek düzenleme ve çek hesabı açma" yasağı verileceğinden her dosya için ayrı ayrı As. C. Mh. lerinden uyarlama talep edilmesi ve mahkemelerince uyarlama kararı verilmesi gerekmektedir
  Tayyar Cem Eralp
  Yargıtay Savcısı

  YanıtlaSil
 19. 14
  Bence uğraşmak istemiyor
  Bu işin takipçisi sen olacaksın
  Belki bilirsin, Avukatlar para lmazsa yada para kokusu almazsa kılını kıpırdatmaz
  Kim üstüne alınırsa alınsın, bu gerçeği değiştirmez..

  YanıtlaSil
 20. yışmaz erdoğanın yeni filminde geçen bir replik beni çok güldürdü ve düşündürdü, avkat rolundeki şahıs şöyle diyor,
  "biz avukatız, çözemezsek uzatırız."

  YanıtlaSil
 21. arkadaşlar, icra dairesine verilen taahütten dolayı çıkan hapis kararı varken taahüt vermek bir işe yarıyor mu ? bana aynı çek için hem karşılıksız çek keşideden hem de icra taahütten hapis çıktı. çek keşide için taahüt verip ödeme yoluna gitmek istiyorum ama icra taahütten yatırırlarsa bu nasıl olacak ? bu konuda GERÇEKTEN bilgisi olan var mı?

  YanıtlaSil
 22. 14 deki arkadaşa GBT ne nasıl baktırdın. Birde ticareti terk nasıl haattuhtu ihlal olur. Siz icra dairesinde taahhut falanmı verdiniz.

  YanıtlaSil
 23. DEĞERLİ CÜNEYT BEYCİM 14 nolu ziyaretçinizim peki nasıl bir yol izlemem gerekir aydınlatırsanız çok sevinirim saygılarımla.

  YanıtlaSil
 24. 14
  Hakkını kendin arayacaksın..
  Yargıtay bir içtihat yayınlayacak, bu konuda çalışma yapıyorlar..
  İçtihat yayınlansın zaten her şey netleşir
  Dilekçenizi verirsiniz..

  YanıtlaSil
 25. cüneyt bey bi sorum var babamın avukatı bugun adlıyeye gitti orada gbt sine baktı orda sadece 2 tane çekten yakalama varolduğu çıkmış ama biz biliyoruz kı 3 tane daha kesınlesmış kararı var bizim elimize o kagıtlar gelmişti neden gbt de çıkmıyo dersınız bunlar kesınleşmiş kararlar bu konu hakkında bilgi verebılırmısınız

  YanıtlaSil
 26. çok teşekkür ederim CÜNEYT BEY yemin ediyorum siz olmasanız hepimizi asacaklar iyiki varsınız samimi söylüyorum insanlar insanlıklarını unutmuşlar şu siteyi aslında devlet kurup çaresiz insanlara yol göstermeleri lazım ama o kadar okadar umursamaz o kadar bencil olmuşuz ki paran varsa herşey var paran yoksa sadece karşı tarafın zamanını almakdan başka birşey değilsin. tekrar çok çok teşekkür ederim hep yolunuz aydınlık olsun,

  YanıtlaSil
 27. bende bir madurum yargıtayın yayınlıca ictihat nezaman neticelendirir bilgi verirmisiniz tşk

  YanıtlaSil
 28. benim 8 yaprak çekim vardı 4 nün davası neticelendi hapis çıktı diğerleri yargı aşamasında onlarada af dedkleri şey vurmuşmudur aynı tarihlerde lütfen bilgi verin

  YanıtlaSil
 29. cüneyt bey lütfen 26 daki soruma cevap varsa verebılırmısınız tesekkur ederım

  YanıtlaSil
 30. Çalışma yapıyorlar demiş
  ne zaman yayınlayacaklar diye gün saatmi verecek

  YanıtlaSil
 31. bugün vatan gazetesinde aydın ayaydın yazısın okurmusunuz arkadaşlar yeni kanunla ilgili bizim hiç görmediğimiz bişeylerden bahsetmiş...

  YanıtlaSil
 32. takvim gazetesine bakarsanız çek affından dolayı dünyada 2. bir kriz dalgası olabilir.İşte böyle konuyu bilmeden yazan kuş beyinliler bir yıldır çeke af geldi haberleriyayınlıyorlar.Türkiye'deki
  ulusal basınıın geldiği noktaya bakın.

  YanıtlaSil
 33. okudum aydın ayaydın'ın yazısını.Yasayı okumadan yorum yapan kafalardan bi tanesi işte.Yasanın neresinde yazıyor taahhütname verirken peşin ödeme yapılacağı?yada yasanın neresinde yazıyor taksitlendirilecek kısım için teminat gösterileceği?ya yasayı okumadan yorum yapmış yada altında başka bir cinlik var.
  serdar

  YanıtlaSil
 34. 'Çek'te affın adı yetti kimse borç ödemiyor!


  Tasarıya son anda eklenen af maddeleriyle karşılıksız çek kesenlere 2 yıl ödeme süresi verildi Bu süreyi duyan borçlular ortadan kayboldu. Ödenmeyen çek sayısı yüzde 30 oranında arttı
  --------------------------------------------------------------------------------
  Karşılıksız çek sahiplerine getirilen af tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi ama, yaklaşık 8 aydır gündemde olan 'karşılıksız çek sahiplerine af' haberleri, zaten yüksek olan karşılıksız çek sayısını katladı. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; karşılıksız çek sayısı Aralık başı itibariyle geçen yıla göre yüzde 30'luk artışla 1.8 milyona ulaştı. Aralık ayı rakamlarıyla bu sayının 2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Çek kanununun mimarlarından Prof. Dr. Ünal Tekinalp, kendi hazırladıkları düzenlemenin amacının çek kullanımını disiplin altına almak olduğunu söyledi. Tekinalp, "Bir nevi farklı iktisadi kolluk tedbiri uygulamaya çalıştık. Ticaret kanunun çözemediği hususlar hakkında çeki daha güvenilir hale getirmek için bu kanunu hazırladık. Taslağımızda afla ilgili herhangi bir madde öngörmemiştik" dedi. Hazırladıkları tasarı taslağında affın yer almadığını anlatan Tekinalp, şunları kaydetti: "Af konusu siyasi bir mesele. Ama af yapılmasına yönelik büyük baskı vardı. Ancak buna karşın 'biz malımızı verdik paramızı alamadık, bunu yapamazsınız' diyerek affa karşı çıkanlar da vardı. Biz hazırladığımız tasarıda affı öngörmedik. Gizli af olarak belirtilen maddeler bizim hazırladığımız tasarıya son dakikada eklendi." Bazı hakim ve savcıların affın çeki yozlaştıracağını düşenerek kanuna karşı çıktığını anlatan Prof. Dr. Tekinalp, "Biz bunları uzunca bir süre tartıştık. Kanunun nasıl bir başarı sağlayacağını merakla bekliyorum. Sonucu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.


  takvim gazetesi


  BU PROF DEĞİLMİYDİ ÇEKTEN HAPİS ÇAĞ DIŞI DİYEN..


  my way

  YanıtlaSil
 35. Selamlar...

  Vekil sıfatıyla çek keşide etmekten dolayı hakkında 2008 yılında 3 ayrı dosyada adli para cezasına hükmedilen ve kaçak durumda olan birinin şu anda ne yapması gerektiği hakkında iki sorum olacaktı. Cevap verebilirseniz müteşekkir olurum...

  - Cumhuriyet Savcılığı dosyaları inceleyip, Asliye Ceza Mahkemesinden ek karar mı talep edecektir veya

  - Üç ayrı dosya için Asliye Ceza Mahkemelerine dilekçe ile başvuruda mı bulunulması mı gerekiyor?

  - Hem Cumhuriyet Savcılığına hem de Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe gönderilmesi daha mı iyi olur?

  Saygılarımla
  Av.Bekir TUFAN

  YanıtlaSil
 36. cüneyt bey 26 daki soruma cevap verebılırmısız veya başka biri haberınız varsa veya nasıl olabılır neden öle olmus lütfen 26 dakı soruya cevap tesekkurler

  YanıtlaSil
 37. Bu profesörün kendi sitesi var ingilizce,türkçeye bastığınız zaman yapım aşamasında diyor..uzun zamandır yapımda..bir bilgi işte..

  YanıtlaSil
 38. ARKADAŞLAR AZ ONCE TRT CEK YAKINLARIYLA ILGILI 3,4 RÖPÖRTAJ YAPMISTI TASA CIKMASINA RAGMEN CEZAEVINDEKILERIN SALINMADIGINDAN VE 30.BINE YAKIN INSAN OLDUGUNDAN BAHSETTİ CEK MADUR YAKINLARIDA BEKLEYISIN SURDUGUNU KARARSIZLIGIN OLDUGUNU HERKESIN AKŞAM SABAH ISLEMLERIN BITMESINI BEKLEDIKLERIIDEN BAHSETTİ CIKINCA COK SEYLERIN DEGISECEGINDEN FALAN BAHSETTİ (YİYİDO)

  YanıtlaSil
 39. bir hukukçunun bu siteden fikir alışverişinde bulunması beni düşündürüyor(av TAYYAR)

  YanıtlaSil
 40. Herkese merhabalar;
  Öncelikle bugün Metristeydim, herhangi bir salınma sözkonusu değil.Artı taahhütnamelerin doldurulması için güncel dosyaların gelmesi lazım infazdan, buda herkese gelmemiş.Gelenler taahhütnameleri doldurup yollamışlar.Metris müdürü toplantı yapıp tutuklulara açıklama yapmış.Sıkıntının kararları mahkememi savcılıkmı vereceği bilinmemesi olduğunu söylemiş.Mahkemeler verirse eğer ve dosyalar birden fazla mahkemede ve ildeyse uzun bir süreç olacak sanırım.Kimsenin hiçbirşey hakkında bilgisi yok.İçeridekiler resmen can çekişiyor, çünkü herşey muallakta, çaresizce bekliyorlar.
  *Bu arada ilgisinden dolayı Cüneyt Bey'e teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 41. Arkadaşlar araması olanlarda hiç taahhüt veren oldumu.

  YanıtlaSil
 42. adli para cezası nasıl ödeniyor faizi varmı bilen varmı yazan varmı

  YanıtlaSil
 43. Aydın Ayaydın bilip bilmeden yazmış,insanlar aylardır bağırıyorlar,işlerimiz kötü batıyoruz diye.Şimdi de çeklerin yazılmasını bu affa mı bağlayacaklar.Yok ya...Çeke, değil adli para veya af yerine,bir tek çeke 10 yıl ağır hapis cezası da verseler,bu memlekette çekler her geçen gün daha da çok yazılmaya başlayacak.Bunun önüne geçilemez.Çünki Ekonomi bitik durumda.Bu pozisyondan en karlı çıkan bankalar.Dolayısıyle bizler için çıkartıldığı söylenen ve içeriği bile tam anlaşılmayan bu kanun sebep değildir çeklerin ödenmemesine..Elbette bazı gerzekler çıkacaktır,bilinçli ve bilinçsiz olarak mağdurlara yüklenen.Bilinçsiz olanlardan pek zarar gelmez,amaaaa bilinçli olarak belaltından vuranlar,işte asıl tehlikeyi onlar oluşturuyor...

  YanıtlaSil
 44. cuhhuriyet gazetesini okuyun chp li vekil önerge vermiş bu konuda

  YanıtlaSil
 45. başka illerde mahkememi , savcımı vermiş..bu nasıl uygulama anlayamadım.orada bırakanlar anlamış istanbul metristekiler hala anlamamışlar..eşim bu adamlar ne dediklerini ya bilmiyor yada bilmiyor gibi yapıyorlar dedi..moralleri düşmemiş çünkü yok kalmamış..

  YanıtlaSil
 46. Ankara- CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Türkiye'de karşılıksız çek nedeniyle mağdur olan 1 milyon 700 bin kişinin olduğunu bildiren Kulkuloğlu, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 20 Aralık'ta yürürlüğe girdiğini, ancak uygulamada bu kanunun uygulanmasında bir kargaşa yaşandığını ifade etti.

  Karşılıksız çek nedeniyle hapis yatan kişilerin yeni kanundan yararlanmak istediklerinde özellikle cezaevi savcılarının kanunun uygulanması yönünde yapmış olduğu yorumların mağdurların en az 6 ay daha cezaevinde kalmalarına neden olacak nitelikte olduğunu kaydeden Kulkuloğlu, karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası almış ve cezasının bir bölümünü çekmiş kişilerin geri kalan hapis cezasını adli para cezası olarak ödeyip serbest kalmak istediklerinde taleplerinin reddedildiğini, çek alacaklısı ile kanunun belirttiği şekilde anlaşmaya varan kişilerin de hapis cezasının sonlandırılmadığını belirtti.

  Kulkuloğlu, Bakan Ergin'in şu soruları yanıtlamasını istedi:
  "-5941 sayılı Çek Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Bakanlığınız tarafından hazırlanan herhangi bir tüzük, yönetmelik çalışması mevcut mudur? Eğer mevcut ise savcılıkların bu tüzük ve yönetmeliğe aykırı yanlış uygulamaları konusunda Bakanlığınızca herhangi bir yasal işlem yapılacak mıdır?

  -Şayet Bakanlığınızca 5941 sayılı Çek Kanunu'na ilişkin tüzük, yönetmelik çalışması mevcut değil ise yukarda izah ettiğimiz mağduriyetleri engellemek için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

  -5941 sayılı Çek Kanunu ile devri iktidarınızda çek mağdurlarının sorunlarını çözdüğünüzü defalarca dile getirdiniz. Ancak, uygulamada da bu kanunun Çek mağdurlarını daha da mağdur ettiğinizi göstermektedir. Bütün bunlara rağmen 5941 sayılı Çek Kanunu'nun mağduriyetleri çözdüğüne halen inanmakta mısınız?"

  YanıtlaSil
 47. Cüneyt Bey diğer illerde nasıl bırakılmış ,acaba kararı kim veriyor bilgi alamazmıyız..tamam istanbul büyük ,birden fazla cezaevi var ,adliye fazla ,bunları anlıyorumda kararı kim verecek ?

  YanıtlaSil
 48. Şu yeni kanunda kesinleşti hissesi olmayan müdür,dışarıdan atanan müdür,vekalet,imza atanlar
  artık yeni yasaya göre hissesi olmadığı sürece hapis cezası kaldırılıyor.


  antalyalı

  YanıtlaSil
 49. acilllllllll cüneyt bey dün ben adliyeye gittim vadesinden önce yazılan çeklerin yasasın çıktığı tarihten sonrakileri kapsadığını söylediler birde benim kardeşimin çek yaprağı çalındı onun ismiyle çek yazıldı ona yazının ona ait olmadığını nasıl ispatlayabilkiriz acele cevaplandırabilirmisiniz teşekkürler

  YanıtlaSil
 50. lütfen yorumları çabuk yayınlarmısınız cevap bekleyenler var

  YanıtlaSil
 51. ya avukatların haberi yok bu işten ben bişi anlamadım avukatım vadesinden önce yazılan çekler şimdiden sonrakiler için geçerli dedi cü neyt bey yanıtlayabilirmisiniz

  YanıtlaSil
 52. 50 DEKİ ARKADAŞ KARDEŞİNE ZATEN TEBLİGAT GELECEKTİR O'DA GİDİP İFADE VERECEK İFADE'DE YAZILAR İMZALAR BENİM DEĞİLDİR ÇALINDI DİYECEK KARAKOLADA ZABIT TUTTURDUYSANIZ ONU'DA İBRAZ ETSİN.KARDEŞİNİZİ SOL VE SAĞ İLE YAKLAŞIK 20 TANE İMZASINI 1'DEN 100'E KADAR RAKAM YAZMASINI ABCDEF DİYEREK TÜM ALFABENİN HARFLERİNİ HEM SOL HEM SAĞ İLE HEM OTURARAK HEM AYAKTA OLARAK YAZDIRIRLAR KRİMİNALE GİDER YAZILAR VE İMZA ONUN OLMADIĞI KRİMİNALDE ANLAŞILIR DAVALAR DÜŞER

  YanıtlaSil
 53. ARKADAŞLAR LÜTFEN HERKES KULLANICI ADI ALSIN SADECE 1 DAKIKANINIZI ALACAKTIR.SORULAR CEVAPLANIRKEN ZORLANIYOR İSME GÖRE CEVAPLAMAK DAHA AÇIKLAYICI OLUYOR

  YanıtlaSil
 54. VİCDAN SAHİBİ İNSANLARA DUYURULUR
  yeni çıkan çek kanununda yararlanmak için akrabalarından maddi ve manevi destek almak üzere yola çikan arkadaşım erhan bugün yapılan yol araması neticesi hapse atılmıştır.ŞİMDİ YAPTINIZ BİRŞEY ADAM GİBİ YAPIN MADEM NİSANA KADAR SÜRE VERDİNİZ BARİ GEÇİCİ OLARAK TUTUKLAMALARIDA DURDURUN HER KES HESABINI KİTABINIDA YAPSIN ÖDEYECEKSE ÖDESİN ÖDEMESSE ASIN BE YETER ADAM DAVASI NE ALEMDE NE YAPMASI GEREKİR ADLİYEYE BİLE GİDEMİYOR HEM BİZİ BATIRDINIZ HEM KANSER YAPTINIZ ARTIK KAFAYI OYNATACAĞIZ EL VİCDAN YAAAAA,,,,,ALLAH"CC" sabır versin kardeşim erhan oğlunla annenle biz ilgileniriz,

  YanıtlaSil
 55. benim dayım manyas cezaevinde tutuklu çekten.şimdi cezaevi ile görüştüm . dayım tahattütnameleri imzalamış . tahatütnameler gönderilmiş. şimdi serbest bıraklması için haber bekliyormuş cezaevindekiler. merak edenlerin haberi olsun .sanırım tüm cezaevlerinde işlemler başladı .

  YanıtlaSil
 56. evet cezaevlerinde işlemler başlatıldı. bana savcılıga getirilip serbest bırakılacagını söylediler ama.......

  YanıtlaSil
 57. 52. sırada yazan,avukatınıza söyleyin 5941 sayılı çek kanunu madde 3 fıkra 8,madde 5 fıkra 1 ve geçici3.maddeyi bir okusun size ne söyleyecek bize aktarırmısınız

  YanıtlaSil
 58. arkadaşları televizyonda ekonomi programı yapan arkadaşımla görüştüm. Onlarda bu konu ile ilgili bir araştırma yapmışlar. bu akşam yayınlanacakmış heberlerde.
  1. hapishanelerdeki insanların çıkması adliyelerdeki yoğunluktan ve farklı adliyelerde davalar olduğu için zaman alıyormu.
  2.İstanbulda ilk tahliye yarın bekleniyormuş.
  3. GBT de araması olanlar var ise kontrolde yakalanıtsa alınıp içeri atılıyormuş. taa ki adliyeden düşümü yapılana kadar.
  4. adalet bakanlığı polise yada jandarmaya 3167 den dolyı araması olanları almayın diye bir tebliğde bulunmanış.

  Bilgilerinize.....
  Newsman

  YanıtlaSil
 59. Bu soruma cvp verirseniz çok sevinirim. Bir firma ortağı olarak vekaleten çekleri imzaladım ama müdür diğer ortak idi. Şimdi 3 ortak başının çaresine bak diyor. Firma ltd. görev tanımlamasıda yapılmamıştı. Bu durumda vekaleten imzalamış olmamdan dolayı yasadan istifade edebilirmiyim.

  YanıtlaSil
 60. cuneyt bey cevap verırsenız sevınırım benım butun ceklerım eylulde yazıldı ve bııtı ama bazı arkadaslar 1 hafta once basvurdu mahkemeye ne yapmalıyım 1 kasımdan sonrakıler ne olacak 2 yıldan faydalanamazmıyım allah rızası ıcın cevap verırsenız sevınırım

  YanıtlaSil
 61. ileti 50 deki arkadaş hangi adliyeye gittin.

  yasanın çıktığından sonrakileri kapsadığını niçin söylediler.

  YanıtlaSil
 62. Arkadaşlar metris cezaevinde yatan birisi Urfa'daki,İzmir'deki,Erzincan'daki alacaklısıyla hapisteyken nasıl anlaşacak?Bence hapisteki vatandaşın alacaklılarıyla anlaşabilmesi için 10 nisan 2010'a kadar anlaşma metnini ve ya taahütnameyi savcılığa vermek şartıyla salıverilmeliler.Bu konuda adalet bakankığının bir genelge yayınlaması gerekir.(YAŞAR)

  YanıtlaSil
 63. SN 60

  şirket ortağı olmanız sebebiyle çeklerdeki sorumluluğunuz sürdüğünden sadece erteleme hakkını kullanabilirsiniz. Vekaleten imzadan dolayı suçunuz malesef düşmüyor.

  ÇARE

  YanıtlaSil
 64. SN 61

  cümle biraz karışık olmuş ama

  1 kasıma kadar yazılan çeklerinize gelen suçlar erteleme kapsamında ama sonrakiler değil, (en azından şimdilik)

  Çare

  YanıtlaSil
 65. UNUTMADIM,UNUTMAYACAĞIM ;
  çek kanununun meclisteki oylama ve görüşmelerinde akp milletvekillerinin pis pis sırıtmalarını,son dakika golü atarak 2 sene mühleti bir seneye indirmelerini,bu çağ dışı,insanlık ayıbı bu kanunu çıkaran akp milletvekillerini,bu çağ dışı uygulamaya karşı çıkarak onurlu bir duruş sergileyen chp milletvekillerini asla unutmayacağım,unutturmayacağım.

  YanıtlaSil
 66. bana verilen yetkiyle çek imzaladım. davalarım yargıtayda henüz sonuçlanmadı. yeni çıkan yasa beni nasıl etkileyecek. DİLEK

  YanıtlaSil
 67. limited şirketde finansman müdürü olarak görev yaparken imzaladığım birçok çekten dolayı hakkımda 2006 yılında karşılıksız çek davası açıldı. Davalara avukatım katıldı ve hepside süresinde yargıtaya intikal ettirildi. şirkette ortaklığım yok sadece imza yetkilisi idim. Yeni çıkan yasa ceza davalarımın düşmesini sağlayabilecwk mi? Bu karşılıksız çeklerden dolayı dünyam karardı.Şu anda işsizim...DİYAR

  YanıtlaSil
 68. bir seneye AKP li fırlama SUAT KILIÇ indirdi.ömer.

  YanıtlaSil
 69. Benimde duyduğum doğru o çocuk.

  YanıtlaSil
 70. MİLLETVEKİLİ OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY İNSANIN ÜLKESİNE HİZMET VERMESİ ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASI ÜLKEMİZİN İNSANLARI İÇİN MÜCADELE VERİP EN SON TARİHE GEÇMEK HEP SAYGIYLA ANILMAK UNUTULMAMAK BU DÜNYADAKİ EN BÜYÜK SERVET BİRDE TABİİ BU İŞİN ÖBÜR DÜNYASI VAR EĞER İNANIYORSAK GERÇEKTEN SORUMLULUK ALMAK CESARET İSTER ÇÜNKÜ BU İŞİN HESAB VERME SAFHASI VAR BU KADAR İNSANIN AHI BAYA ZOR HAZMEDİLİR NE DİYELİM MEVLAM BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN

  YanıtlaSil
 71. benim çeklerim 2005 yılında vadesinden önce yazıldı ve cezası kesinleşenler var . yeni yasa ile itiraz edebilirmiyim yoksa sadece 2009 yılındaki çekler içinmi geçerli yeni yasa

  YanıtlaSil
 72. 28 aralıkdan önce gününden önce erken yazılmış çekime istanbul 11 asliyeden beraat kararı verildi bu gün itibari ile.erkenden yazılma hadisesiyle ilgilenenler sertan44@yahoo.com dan benle iletişime geçebilirler .karar yazıldıktan sonra onlara fax çekebilirim .yardımlaştıkça lobi oluşturabiliriz

  YanıtlaSil
 73. Sayın sertan size mesaj attım beni msn eklerseniz sevinirim.

  benimde istanbul 5 ve 10 dosyalarımdan red yedim.

  Y.Ö

  YanıtlaSil
 74. Sayın sertan İstanbul 11 deki esas nosu nedir acaba yarın sabahtan orda olucam almaya çalışırım.

  YanıtlaSil
 75. Gününden önce yazılanlar beni ekleyebilirmi.

  merriaa@hotmail..com

  YanıtlaSil
 76. 75 ben maili alamadım tekrar atarsan bilgi vereyim pazartesi

  YanıtlaSil
 77. Merhaba, siteyi ben de babam dolayısıyla takip ediyorum... 2008 yılında vadesinden önce yazılan ve kesinleşen bir çek için dilekçe verdik ve reddedildi. ağır cezada itiraz etsek şansımız var mı?

  ben kanun metninden, özellikle 3/8'i de okuduğum zaman lehe kanun uygulamasıyla Kanun tarihinden önceki çekler için de beraat verilmesi gerekiyor diye anlıyorum. Şimdiden teşekkürler...

  YanıtlaSil
 78. 78'e ek olarak... dosya infaza verildi ve süre dolmak üzere... hem itiraz edip hem taahhütname verebilir miyiz? taahhütname bir ikrar niteliği taşır mı?

  YanıtlaSil
 79. merhabalar cüneyt bey
  benim vadesinden önce yazılmış 1 adet çekim var ve dosya yargıtayda benim bununla ilgili olarak dilekçe vermem gerekirmi yoksa dosya ben dilekçe vermeden kanun kapsamında değerlendirilirmi bilgilendirirseni sevinirim

  YanıtlaSil
 80. mehmet ben antepten.bende çek mağduruyum ve hayatım alt üst oldu arkadaşlar sizden ricam bana gününden önce sorulan çekle ilgili bi beraat kararı örneği gösterebilirseniz çok sevinirim.5073882266 irtibata geçelim lütfen.çok ihtiyacım var

  YanıtlaSil
 81. mehmet ben antepten.bende çek mağduruyum ve hayatım alt üst oldu arkadaşlar sizden ricam bana gününden önce sorulan çekle ilgili bi beraat kararı örneği gösterebilirseniz çok sevinirim.5073882266 irtibata geçelim lütfen.çok ihtiyacım var

  YanıtlaSil
 82. Sayın sertan İstanbul 11 deki esas nosu nedir acaba yarın sabahtan orda olucam almaya çalışırım.

  YanıtlaSil
 83. Sayın sertan size mesaj attım beni msn eklerseniz sevinirim.

  benimde istanbul 5 ve 10 dosyalarımdan red yedim.

  Y.Ö

  YanıtlaSil
 84. arkadaşları televizyonda ekonomi programı yapan arkadaşımla görüştüm. Onlarda bu konu ile ilgili bir araştırma yapmışlar. bu akşam yayınlanacakmış heberlerde.
  1. hapishanelerdeki insanların çıkması adliyelerdeki yoğunluktan ve farklı adliyelerde davalar olduğu için zaman alıyormu.
  2.İstanbulda ilk tahliye yarın bekleniyormuş.
  3. GBT de araması olanlar var ise kontrolde yakalanıtsa alınıp içeri atılıyormuş. taa ki adliyeden düşümü yapılana kadar.
  4. adalet bakanlığı polise yada jandarmaya 3167 den dolyı araması olanları almayın diye bir tebliğde bulunmanış.

  Bilgilerinize.....
  Newsman

  YanıtlaSil
 85. MİLLETVEKİLİ OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY İNSANIN ÜLKESİNE HİZMET VERMESİ ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMASI ÜLKEMİZİN İNSANLARI İÇİN MÜCADELE VERİP EN SON TARİHE GEÇMEK HEP SAYGIYLA ANILMAK UNUTULMAMAK BU DÜNYADAKİ EN BÜYÜK SERVET BİRDE TABİİ BU İŞİN ÖBÜR DÜNYASI VAR EĞER İNANIYORSAK GERÇEKTEN SORUMLULUK ALMAK CESARET İSTER ÇÜNKÜ BU İŞİN HESAB VERME SAFHASI VAR BU KADAR İNSANIN AHI BAYA ZOR HAZMEDİLİR NE DİYELİM MEVLAM BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN

  YanıtlaSil
 86. benim dayım manyas cezaevinde tutuklu çekten.şimdi cezaevi ile görüştüm . dayım tahattütnameleri imzalamış . tahatütnameler gönderilmiş. şimdi serbest bıraklması için haber bekliyormuş cezaevindekiler. merak edenlerin haberi olsun .sanırım tüm cezaevlerinde işlemler başladı .

  YanıtlaSil
 87. VİCDAN SAHİBİ İNSANLARA DUYURULUR
  yeni çıkan çek kanununda yararlanmak için akrabalarından maddi ve manevi destek almak üzere yola çikan arkadaşım erhan bugün yapılan yol araması neticesi hapse atılmıştır.ŞİMDİ YAPTINIZ BİRŞEY ADAM GİBİ YAPIN MADEM NİSANA KADAR SÜRE VERDİNİZ BARİ GEÇİCİ OLARAK TUTUKLAMALARIDA DURDURUN HER KES HESABINI KİTABINIDA YAPSIN ÖDEYECEKSE ÖDESİN ÖDEMESSE ASIN BE YETER ADAM DAVASI NE ALEMDE NE YAPMASI GEREKİR ADLİYEYE BİLE GİDEMİYOR HEM BİZİ BATIRDINIZ HEM KANSER YAPTINIZ ARTIK KAFAYI OYNATACAĞIZ EL VİCDAN YAAAAA,,,,,ALLAH"CC" sabır versin kardeşim erhan oğlunla annenle biz ilgileniriz,

  YanıtlaSil
 88. Ankara- CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi. Türkiye'de karşılıksız çek nedeniyle mağdur olan 1 milyon 700 bin kişinin olduğunu bildiren Kulkuloğlu, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 20 Aralık'ta yürürlüğe girdiğini, ancak uygulamada bu kanunun uygulanmasında bir kargaşa yaşandığını ifade etti.

  Karşılıksız çek nedeniyle hapis yatan kişilerin yeni kanundan yararlanmak istediklerinde özellikle cezaevi savcılarının kanunun uygulanması yönünde yapmış olduğu yorumların mağdurların en az 6 ay daha cezaevinde kalmalarına neden olacak nitelikte olduğunu kaydeden Kulkuloğlu, karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası almış ve cezasının bir bölümünü çekmiş kişilerin geri kalan hapis cezasını adli para cezası olarak ödeyip serbest kalmak istediklerinde taleplerinin reddedildiğini, çek alacaklısı ile kanunun belirttiği şekilde anlaşmaya varan kişilerin de hapis cezasının sonlandırılmadığını belirtti.

  Kulkuloğlu, Bakan Ergin'in şu soruları yanıtlamasını istedi:
  "-5941 sayılı Çek Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Bakanlığınız tarafından hazırlanan herhangi bir tüzük, yönetmelik çalışması mevcut mudur? Eğer mevcut ise savcılıkların bu tüzük ve yönetmeliğe aykırı yanlış uygulamaları konusunda Bakanlığınızca herhangi bir yasal işlem yapılacak mıdır?

  -Şayet Bakanlığınızca 5941 sayılı Çek Kanunu'na ilişkin tüzük, yönetmelik çalışması mevcut değil ise yukarda izah ettiğimiz mağduriyetleri engellemek için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

  -5941 sayılı Çek Kanunu ile devri iktidarınızda çek mağdurlarının sorunlarını çözdüğünüzü defalarca dile getirdiniz. Ancak, uygulamada da bu kanunun Çek mağdurlarını daha da mağdur ettiğinizi göstermektedir. Bütün bunlara rağmen 5941 sayılı Çek Kanunu'nun mağduriyetleri çözdüğüne halen inanmakta mısınız?"

  YanıtlaSil
 89. başka illerde mahkememi , savcımı vermiş..bu nasıl uygulama anlayamadım.orada bırakanlar anlamış istanbul metristekiler hala anlamamışlar..eşim bu adamlar ne dediklerini ya bilmiyor yada bilmiyor gibi yapıyorlar dedi..moralleri düşmemiş çünkü yok kalmamış..

  YanıtlaSil
 90. bir hukukçunun bu siteden fikir alışverişinde bulunması beni düşündürüyor(av TAYYAR)

  YanıtlaSil
 91. cüneyt bey 26 daki soruma cevap verebılırmısız veya başka biri haberınız varsa veya nasıl olabılır neden öle olmus lütfen 26 dakı soruya cevap tesekkurler

  YanıtlaSil
 92. 'Çek'te affın adı yetti kimse borç ödemiyor!


  Tasarıya son anda eklenen af maddeleriyle karşılıksız çek kesenlere 2 yıl ödeme süresi verildi Bu süreyi duyan borçlular ortadan kayboldu. Ödenmeyen çek sayısı yüzde 30 oranında arttı
  --------------------------------------------------------------------------------
  Karşılıksız çek sahiplerine getirilen af tasarısı Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi ama, yaklaşık 8 aydır gündemde olan 'karşılıksız çek sahiplerine af' haberleri, zaten yüksek olan karşılıksız çek sayısını katladı. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; karşılıksız çek sayısı Aralık başı itibariyle geçen yıla göre yüzde 30'luk artışla 1.8 milyona ulaştı. Aralık ayı rakamlarıyla bu sayının 2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Çek kanununun mimarlarından Prof. Dr. Ünal Tekinalp, kendi hazırladıkları düzenlemenin amacının çek kullanımını disiplin altına almak olduğunu söyledi. Tekinalp, "Bir nevi farklı iktisadi kolluk tedbiri uygulamaya çalıştık. Ticaret kanunun çözemediği hususlar hakkında çeki daha güvenilir hale getirmek için bu kanunu hazırladık. Taslağımızda afla ilgili herhangi bir madde öngörmemiştik" dedi. Hazırladıkları tasarı taslağında affın yer almadığını anlatan Tekinalp, şunları kaydetti: "Af konusu siyasi bir mesele. Ama af yapılmasına yönelik büyük baskı vardı. Ancak buna karşın 'biz malımızı verdik paramızı alamadık, bunu yapamazsınız' diyerek affa karşı çıkanlar da vardı. Biz hazırladığımız tasarıda affı öngörmedik. Gizli af olarak belirtilen maddeler bizim hazırladığımız tasarıya son dakikada eklendi." Bazı hakim ve savcıların affın çeki yozlaştıracağını düşenerek kanuna karşı çıktığını anlatan Prof. Dr. Tekinalp, "Biz bunları uzunca bir süre tartıştık. Kanunun nasıl bir başarı sağlayacağını merakla bekliyorum. Sonucu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.


  takvim gazetesi


  BU PROF DEĞİLMİYDİ ÇEKTEN HAPİS ÇAĞ DIŞI DİYEN..


  my way

  YanıtlaSil
 93. bugün vatan gazetesinde aydın ayaydın yazısın okurmusunuz arkadaşlar yeni kanunla ilgili bizim hiç görmediğimiz bişeylerden bahsetmiş...

  YanıtlaSil
 94. benim 8 yaprak çekim vardı 4 nün davası neticelendi hapis çıktı diğerleri yargı aşamasında onlarada af dedkleri şey vurmuşmudur aynı tarihlerde lütfen bilgi verin

  YanıtlaSil
 95. 14
  Hakkını kendin arayacaksın..
  Yargıtay bir içtihat yayınlayacak, bu konuda çalışma yapıyorlar..
  İçtihat yayınlansın zaten her şey netleşir
  Dilekçenizi verirsiniz..

  YanıtlaSil
 96. yışmaz erdoğanın yeni filminde geçen bir replik beni çok güldürdü ve düşündürdü, avkat rolundeki şahıs şöyle diyor,
  "biz avukatız, çözemezsek uzatırız."

  YanıtlaSil
 97. Vekil sıfatıyla çek keşide edenlerin cezai sorumluluğu yeni yasa ile ortadan kalktığından ve vekil sıfatıyla çek keşide edenlere sadece " çek düzenleme ve çek hesabı açma" yasağı verileceğinden her dosya için ayrı ayrı As. C. Mh. lerinden uyarlama talep edilmesi ve mahkemelerince uyarlama kararı verilmesi gerekmektedir
  Tayyar Cem Eralp
  Yargıtay Savcısı

  YanıtlaSil
 98. vekaletlede çek imzalayan var, dışardan şirkete müdür olarak atanıp çek imzalayan var..
  Bunlar için uyarlama yargılaması yapılacak

  YanıtlaSil
 99. değerli Cüneyt bey AVUKATIM kararı geri çeviremiyoruz diyor konu şöyle ben vekaleten imza atıyorum şirket sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan akrabama ikimize birden ceza çıkıyor şimdi imzayı atan ben olsam bile kanunda yeri var ceza verir diyor sen kurtuluyorsun ama imzası olmayan şirket sahibi aynı zamanda müdürü olan akrabamı geri döndüremiyoruz diyor karar çıkmış yargıtayada gönderilmemiş vaziyette kesinlikle çaresi yok diyor tabii burda benimde kendisine verecek param olmadığını biliyor gerçekten böylemi yoksa uğraşmakmı istemiyor selamlar..

  YanıtlaSil