Çek Yasası Bankalar birliğinin yasasıdır.

Meclis Tutanaklarındaki CHP GRUBU ADINA Sayın ŞAHİN MENGÜ’nün Konuşması -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri öncelikle bir eksiklik var benim anlayabildiğim kadarıyla Sayın Bakanın sağ tarafında Bankalar Birliği Başkanı, sol tarafında da parayla oynayanların lobisinin başkanının oturması gerekiyordu. Maalesef bu çek kanunu başından sonuna baktığınız zaman hiçbir değişiklik getirmiyor. Şu anda karşılıksız çek nedeniyle cezaevinde bulunan belki 2 bin, 3 bin, 5 bin kişiyi dışarı çıkartmaya yarıyor. Onun dışında, çek olayına en ufak bir katkısı yok.

Bakın, 1980 yılına gelinceye kadar çekin Türkiye'de bir itibarı vardı. Çek, hakikaten, itibar belgesiydi. 1980'den sonra Türk ekonomisindeki değişimler, kötüye gidişler, bononun yerine çeki ikame etti. Biz bugün bononun yerine çekin ikame edilmesini yasalaştırmaya başlıyoruz.

Fiilen var olan, 1980'den evvel uygulanmayan, 1980'den sonra başlayan vadeli çek olayı, çek üstündeki bütün itibarı kaldırmış, çeki tamamıyla bir bono hâline getirmiştir. Bütün hukukçular bilirler, kıymetli evrak hukukunda bono bir kredi müessesesidir ama çek bir havale müessesedir. Bu havale müessesesini biz bugün kaldırıyoruz ve bir kredi kurumu vadesi hâline getiriyoruz.

Olaya baktığınız zaman, bu çek kanunu değişikliğinden sonra bir kısım insanların borçlarının ertelenmesi için süre tanındığı gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Ancak, bu arada çek kanununu doğru incelerseniz, bankalar ile bu şahıslar arasındaki irtibatı da kesiyorsunuz, bu insanların finansal kaynak bulmasını da engelliyorsunuz. Söylenen şu: karşılıksız çek ile ilgili infazı çıkmış insanlara iki sene boş vakit verdik, bu insanlar ekonomisini düzeltsin, borcunu ödesin. Eğer siz bu insanlara yeni finans kaynakları sağlamıyorsanız yani finans kurumlarıyla ilişkisini hukuken engelliyor iseniz, bu şahısların kendi ekonomik konumlarını düzeltip, borçlarını ödemesi mümkün hâle gelmez. Burada yapılmak istenen şu ise hiçbir itirazım yok: Karşılıksız çek nedeniyle cezaevine düşmüş insanları kurtaralım diyorsanız bu kadar uzun değişikliğe lüzum yoktu veya başka bir şey getirirsiniz, bütün dünyadaki gibi çek kanunu düzenlersiniz. Şimdi bu çek kanununu getiriyorsunuz, Ticaret Kanunu'nda da çekle ilgili hükümleri getirecek misiniz? Bakın, dünyada uygulamaları vardır, eğer çek kanununu ayrıca düzenliyorsanız artık Türk Ticaret Kanunu'nda çekle ilgili hüküm getirmemeniz gerekir. Var bunun dünyada örnekleri. Bunun, müsaade edin, dünyada

örnekleri var. Eğer bir kredi müessesi olan bonodan çeki ayırıyorsanız, çek ayrı bir kod olarak hukuk hayatında yerini alır. Biz öyle yapmıyoruz; hem burada çeki düzenliyoruz hem Ticaret Kanunu'nda çekle ilgili hükümler getiriyoruz. Şimdi, buradaki sıkıntı ve hukuki yanlış oradan başlıyor. Bu, olayın en acı tarafı.

Şimdi, arkadaşlarımız diyor ki… İşte, benim söylediğime de tepki verdiniz, bu, Bankalar Birliğinin yasasıdır deyince.

Nasıl yasası değil? Bizim arkadaşımıza Bankalar Birliği Genel Sekreteri telefon edip, şöyle bir değişiklik vereceğiz diyor. Biraz evvel yaptığınız 600 liralık teklif de, sırf, bu, Bankalar Birliğinin söylemiyle olmuştur denilmesinin önüne geçmek için.

Değerli arkadaşlarım, bakın burası Parlamento, biz burada yasa yapıyoruz. Böyle bir yasa çalışmasında, elbette komisyon aşamasında Bankalar Birliği de görüşünü belirtir, bundan daha doğal bir şey olamaz ama dünyanın hiçbir yerinde, bir bankalar birliği, bir kanunun yapılmasında ağırlıklı etken olmaz. Eğer burada karşılıksız çek nedeniyle hapse girmiş insanları hapisten kurtaracaksak… Bakın, başka sıkıntılar da var, bonosunu vermiş, ödeyememiş, icraya verilmiş, taahhütte bulunmuş, o taahhüdü yerine getiremediği için taahhüdü ihlalden hapse girenler de var. Onların çek mağdurlarından bir farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Niye yok? Hepsi ekonomik sıkıntı nedeniyle bu duruma düşmüşlerdir.

Bakın, son on ayda 1,5 milyon karşılıksız çek verilmiş -bu devletin resmî rakamları- 1 milyonu icraya düşmüş. Eğer, bonolar için yani aslında hakiki bir borç ikrarı gibi kabul edilmesi gereken bonolar için de bu incelemeyi yaparsak bunun da çok büyük rakamlar oluşturduğunu görürüz. O zaman ne yapalım? Gelin, bu geçici 2'nci maddeye bir hüküm koyalım, bu bonoda yani herhangi bir nedenle bir hukuki ilişkiden kaynaklanan borcunu ödeyemediği için aleyhine icra takibi yapılmış ve bu icra takibi karşılığında taahhüt vermiş insan, taahhüdünü ihlal ettiği için hapse girmişse bunlara da bir kolaylık getirelim. Bunlar da çünkü diğer çek mağdurlarından farksız insanlar.

Şimdi, çok gerçekçi bakarak olayları, sorunları çözmek mecburiyetindeyiz. Ekonominin iyiye gittiğini kimse söyleyemez. Bir ekonomik kriz nedeniyle bu kadar insan çek mağduru oluyor. Burada bankalara hiçbir sorumluluk getirmiyorsunuz; banka, önüne gelene, dilediği şekilde çek defteri veriyor, bankalar dilediği gibi herkese kredi kartı veriyor. Yakında önümüzde bir kredi kartı faciası da gelecek.

Bakın, belki sizlere de olmuştur, hiç haberiniz olmadan mektupla kredi kartı geliyor arkadaşlar. Bu olaydan bir farkı yok. Bu, önüne gelenin dilediği şekilde çek defteri almasının getirdiği sıkıntının yarattığı olaylardır. Eğer bankalar her önüne gelene… Gelin, buradan biz milletvekili olarak gidelim, bir çek defteri isteyelim, bizden neler isteyecekler. Ama öyle insanların cebinden çek defterini çıkarıp imzaladığını görüyoruz ki içiniz parçalanıyor. Çek defterini, çek yaprağını, kusura bakmayın, tabirimi mazur görün, lahana yaprağı gibi piyasaya sürersek sonucu bu noktaya getiririz.

Dün burada konuşan arkadaşlarımız, "İşte, piyasaya para giriyordu." diyorlardı. Yani ben fiktif diyorum, arkadaşlarım "Bu bir kâğıt üstünde yani kaydi paradır." diyorlar. Eğer bir ülkede paranın değeriyle, paranın kendisiyle oynarsanız suç oluşmuyor mu? Yani hiçbir ekonomik gücü olmayan insanlara çek keşide etmenin, vadeli çek keşide etmenin yolunu açarsanız bu ekonomiye iyilik değildir. O zaman gelin, bono lehtarı lehine de bazı düzenlemeler getirelim. Çek dediğiniz bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan olaya Parlamentonun müdahale etme hakkı yoktur. Çünkü Türk hukuk sisteminin kabul ettiği sistem bir akit serbestisi sistemidir. Eğer akit serbestisi sistemini içinize sindiriyorsanız, kabul ediyorsanız, o zaman buna hukuken müdahale etmeyeceksiniz. Kendi mecrası içinde vadeli çek olayı gelinceye kadar Türk hukukunda karşılıksız çek keseni zaman zaman dolandırıcılıktan, zaman zaman da görevini suiistimalden yargılardı ceza kanunları. Biz buna ayrı bir suç yaratmaya başladık. Hiç kimsenin böyle bir suç yaratma hakkı yok. Özel hukuk ilişkisine müdahale edemezsiniz. Bu sefer bono için de etmek mecburiyetindesiniz. Eğer bono için buna müdahale etmiyorsanız çekin başka ne özelliği var? Çek kural olarak bankalar üstüne çekilir ama bir havale müessesesi olduğu için şahsın üstüne de çek çekebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Olay yanlıştır, baştan sona yanlıştır.

Çek Kanunu çıkacak. Herkes niçin bu çek kanuna destek verecek biliyor musunuz? 2 bin, 3 bin, 5 bin, 10 bin, kaç bin kişiyse, yılbaşını cezaevinde geçirmesin, çünkü bu insanlar bir ekonomik modelin neticesi oralara düşmüştür diye bu kanuna destek verilecek. Yoksa hukukçu olarak bu kanunu savunmak mümkün değildir. Hakikaten mümkün değildir, çok iyi niyetimle söylüyorum. Bono mağdurunun günahı nedir? Bunu bana birisinin izah etmesi lazım. Yoksa bu yasayla… Biz alışığız torba yasalarda, hiç alakasız kanunların içinde birçok kanunda değişiklik yapmaya. Bir an akla şu gelebilir: "Canım o İcra İflas Kanunu'nu ilgilendiren bir konu!" Birçok torba kanunda hiç alakasız kanunları bir arada düzeltmedik mi, değiştirmedik mi? Bunda da bir maddeyle bir fıkraya yeni bir ilave cümleye koyarak aynı şekilde bono mağdurlarını da kurtarırsınız. Bu getirdiğiniz sistemde insanların cezaevinden çıkmasını iki seneliğine ertelersiniz. Gene aynı şekilde bu insanlar iki sene sonra tekrar cezaevlerine girmeye başlarlar. Bu sistem, bu getirilen sistem onu doğruluyor.

 

100 yorum:

 1. Haklıyı haksızı ayırt etmek yargının işi sayın savcılar herhangi bir duruma karşı, kendilerine vazife çıkarıp dava açıyorlar da neden bu kanunsuzluk örneği olan bu anlamsız kanun görüntüsündeki güçlülün borusunu öttüren cezacı durum karşısında seslerini çıkarmıyorlar.NEDEN
  S.A.

  YanıtlaSil
 2. Dün Binali Yıldırımın içerde yatanların sayısını söylediği konuşmayı tam metin olarak okumak isteyen tbmm gov tr den bakabilirler(tutanaklar bölümü 32 ve 33 üncü sayfalar)

  2008 yılında 15.005 kişi
  2009 yılında 17.838 kişi

  YanıtlaSil
 3. tahliyeler ne zaman başlar arkadaşlar

  YanıtlaSil
 4. bu hafta tahliye olurmuyuz metris ceza evinden

  YanıtlaSil
 5. Ben de yarın yemek yemiyorum.Kaç gündür uyumuyorum zaten.Hep sigara,hep sigara.Artık siyasetten,akp den,mhp den ,ayak oyunlarından,vurdumduymazlıktan,düşmüşü hakir görenlerden,sadece parmak çoğunluğuna güvenip ellerindeki çoğunluğu istediği keyfilikte kullanan;vicdanları paslanmış,hak hukuk tanımaz,adalet bilmez,paranın ve vahşi kapitalizmin esiri olmuş insanlardan,bunu marifet sayarak borcundan dolayı insanı zindana tıkan ve ona hayat hakkı tanımayan politikadan ve politikacıdan iğreniyorum.
  ........................
  Büyük Mutasavvıf Hallac-ı Mansur'u idam ediyorlardı.Halk birikmişti.Dedi ki onlara ;
  -Sizin taptığınız şey benim ayaklarımın altındadır...
  Anlamadılar tabii...Hemen asmakta daha bir acele ettiler.Ama yıllar sonra ,o mübarek insanın asıldığı yerin altı tesadüfen kazıldı ve ne görüldü bilir misiniz?.Bir avuç altın...
  ..................
  Olan bitene bakıyorum.Varlığın ne olduğunu Allah bir zamanlar bize göstermişti.Şimdi elimizden aldı.Biz o zamanlar hayrımızı da yaptık,zekatımızı da verdik.O'na inandık.Şimdi elimizde birşey kalmadı.Çok şükür gene inanmaya devam ediyoruz.Borçlarımızı ödemek için O'ndan sabır ve inayet niyaz ediyoruz.
  Lakin ne ağrıma gidiyor biliyor musunuz dostlar.
  O paraya tapanlar var ya,parası olanların avukatlığına soyunanlar ,
  kanuna önce iki yıl erteleme koyup sonra bir yıla indirenler,
  borcunun yüzde otuzunu da temerrüt faiziyle birlikte bu bir yıl içerisinde ödeyeceksin diyenler,
  sonra dönüp kimi hapiste,kimi kaçak ,çoluğundan çocuğundan ayrı,herşeyini kaybetmiş yüzbinlerce insana,
  -Bak, ben sana bir yıl süre verdim.Bu süreyi iyi kullan ha .Hem hapisten çık;hem dağılmışsın,her şeyin bitmiş,hiçbirşeyin kalmamış hiç önemli değil,hemen düzenini kur ve borcunun yüzde otuzunu temerrüt faiziyle birlikte bir yıl içinde öde diyen o vicdanı taşlaşmış zihniyet var ya,
  hayattan ve realiteden uzaklaşmış,paraya ve güce Hallac'ın deyimiyle tapan o insanlar var ya,
  bunların beni yönetmesinden utanıyorum.
  Ercan Ermiş

  YanıtlaSil
 6. 31 de yazan arkadaşıma katılıyorum.. bu yasada bizler için avantaja dönüşme ihtimali olan ikilemler var bunları biz tespit ediyoruz ve karşıt çözümlerle bizim aleyhimize dönüşüyor sanırım şuan için bu yasa böylece geçecek üzerinde çok durmayacaklar gündem derin ama eminimki planlı hareket edersek mutlaka çözüme gideriz alacaklılarda bu yasa ile ellerine çok önemli birşey geçmeyeceğini anlamalılar allah herkesin yardımcısı olsun

  YanıtlaSil
 7. EVET YARINKİ MHP MİTİNGİNE MECLİS TUTANAKLARINDAKİ SAYIYI ACİL BÜYÜK BİR PANKART YAPTIRIP BİRİLERİ ANKARADA TAŞIYIP KATILABİLİRMİ MECLİSTEDE SESLİ DAVET EDİLDİĞİMİZE GÖRE BUNU BİRİLERİNİN GÖZÜNE SOKABİLİRMİYİZ YANİ YALAN DOLAN BATMAKTAN YATAN 50000 GİBİ NE DERSİNİZ :)) BUNU ANKARADA GERÇEKLEŞTİREBİLECEK VARMII

  YanıtlaSil
 8. BİRDE ARKADAŞLAR HER NEREYE YORUM YAZARSANIZ HERNEREDE İLAN VERİRSENİZ HER NEREDE İKİ SATIR YAZARSANIZ ALTINA MUHAKKAK BURANIN WEB ADRESİNİDE YAZALIM

  YanıtlaSil
 9. oksuz kardeşim ana yasa mahkemesine sadece muhalefet partisi gidebilir biz ancak avrupa isnsan hakları mahkemesine gidebiliriz onun için inanıyorum ki chp de gidecektir şünki bu zaman zarfında bizim yanımızda sadece onlar oldu allah razı olsun hepisinden ayrıca biede oy tartışması var sitede akp oy pusulasında bu madurların gözüne bile görünmez oy yerine zıkkımın kökünü alsınlar oylar direk chp ye KONYALI HASAN

  YanıtlaSil
 10. arkadaşlar sakin olun şu andan itibaren yasanın çıkmasını bekliycez ondan sonra değerli hukukçular yapılması gereken leri yapacaklardır. sedat

  YanıtlaSil
 11. MİLLİ REZALET
  Bu nasıl tasarıdır nasıl oylamadır insan inanamıyor. CHP milletvekillerinin haklı haykırışları karşısında sadece kıs kıs gülen bir tarım bakanı ve grubu; yetmiyormuş gibi bide son dakika önerisi ile 2 yıldan 1 yıla inen erteme…

  Ey milletin vekilleri, ey seçilmişler, hukuka ve adalete saygınız yok, onu anladıkta sizde vicdandamı yok ? Hapisten çıkacak bir adam, çoluk çocuk sefaletin içindeki ailesiyle birlikte zaten bu borcun yarısını ödese alacaklıyla anlaşıp kurtulacak, şimdi temerrüt faiziyle 1 yılda nasıl 3 te 1 rini ödeyebilecek ? Bu nasıl bir mantık nasıl bir vicdan muhasebesidir ? Nasıl vekilliktir, daha doğrusu o yüce meclis çatısı altında kimin vekilliğidir Bankaların vekilliğimidir ? Bir siyasi parti sırf iktidarda diye vatandaşını bu derecede nasıl ezebilir, ezdirebilir ? Kimler var bu işin arkasında ? Daha dün 2 yıl iyibir süre diyen adalet bakanı, 2 yıl süre üzerinden tartışan AKP milletvekilleri 1 yılı bir gecede nasıl kabül edebilir ? Nerden kimin talimatıyla döndünüz ?

  Çek nedir kardeşim biri anlatsın bana… Yeter artık, ben ne taahhüt veririm bu saatten sonra nede 1 kuruş öderim bunlara.

  YanıtlaSil
 12. EVET CÜNEYT KARDEŞİM ANKARADAKİ ARKADAŞLARIMI YARINKİ MİTİNG İÇİN EN AZINDAN PANKART VE KATILARAK BU YALANI BAHÇELİNİN GÖRMESİNİ SAĞLAYALIM MHP Lİ BİRLERİ İLE BAĞLATIYA GEÇİP KONUŞMASINDA BU YALANI DA ALSIN SAYIN BAHÇELİ AHA ONUN İÇİN GERÇEK AHA YALAN BUNUDA HAYKIRSIN BİZDE MHP NİN YANIMIZDAMI DEĞİLMİ GÖRELİM EMRE CÜNEYT SİZLERİ TANIMIYORUM AMA SİZ BUNU DA BAŞARIRSINIZ

  A.Y.

  YanıtlaSil
 13. sn cüneyt ve sn myway ,sn kulkuloğlu ve sn öztürk telefonlarını yazabilirseniz en azından bi teşekkür mesajı çekmek istiyorum saygılar...

  YanıtlaSil
 14. YA ARKADAŞLAR İYİMAYA DEMEDİMİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA,ADAM AMERİKAYA GİTMİŞSE,O ZAMAN SAVCILIĞA TAHÜT VERECEKSİN BORCUMU ÖDEYECEĞİM DİYE.PEKİ ADAM ALACAKLISINA ULAŞAMIYORSA OZAMAN HANGİ BORCU ÖDEYECEK??ADLİ PARAM CEZASINI ÖDEMESİ GEREKMİYORMU???O ZAMANDA FAİZ OLAYI OLMAYACAK DEMEKTİR.ZATEN İYİMAYA YİNE DEMEDİ BU YENİ KANUNDA ADLİ PARA CEZASINI ÖDEYEN BORCUNU ÖDEMİŞ SAYILACAK DİYE??SİZLERİNDE YORUMUNU BEKLİYORUM

  YanıtlaSil
 15. Değerli dostlar...ÖNEMLİ VE ACİL...

  hepinize sonsuz saygı duyuyorum ve vekaleten çek imzalamaktan bir yıldır aranan bir çek mağduruyum..
  Sizleri bir konuda ACİLEN VE ÖNEMLE uyarmak istiyorum.
  Takdir sizindir.

  1. ÇEK YASA TASARISI GÖRÜŞMELERİ OYLAMA OLMADIĞINDAN YARIM KALMIŞTIR.

  2.BAZI DOSTLARIM YASANIN PAZARTESİ OYLANIP KABUL EDİLECEĞİNİ SÖYLEMEKTEDİR.(BUNA KAYNAK GÖSTERMEMİŞLERDİR HENÜZ) ve umarım ÖYLE OLUR AMA..

  3.iç tüzük 49.madde ŞUDUR dikkatle ve sabırla OKUYUNUZ:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemi şu kısımlardan ibarettir:

  1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları.

  2. Özel gündemde yer alacak işler.

  3. Seçim.

  4. Oylaması yapılacak işler.

  5. Meclis soruşturması raporları.

  6. Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler.

  7. Sözlü sorular.

  8. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler.

  Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile 6 ncı ve 7 nci kısımların her biri için haftanın belli bir gününde belli bir süre ayrılabilir.

  3 üncü ve 4 üncü kısımlardaki seçimler ve oylamalar için de haftanın belli bir günü ayrılabilir.


  4.PAZARTESİ BAŞLAYACAK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BU TÜZÜK MADDESİNİN 2 SIRASINDA BULUNAN ''özel gündemde yer alacak işler'' maddesinde 1. ve 2. sıradadır

  kaynak:TBMM son kabul edilen DANIŞMA KURULU RAPORU ve altında

  mehmet ali şahin,sn anadol, sn elitaş ve sn şandır İMZALARI

  5.)İÇ TÜZÜK maddelerinin 2. sırasında bulunan ''ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER'' , 8. sırasında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden ÖNCE OKUNUR ve 1. ve 2. sırasında bulunan BÜTÇE KANUNU GEREĞİ BÜTÇE görüşmeleri başlar..

  6.)BUNUN OLMAMASININ TEK YOLU pazartesi grup başkanvekillerinden teşkil edecek DANIŞMA KURULUNUN , pazartesi sabahı, 445 sıra sayılı çek kanunu görüşmelerini BİR ORTAK DANIŞMA KURULU kararı ile ''özel gündemle görüşülecek işler'' kısmının 1. SIRASINA alınmasını önermesi ve GENEL KURULUN bunu kabul etmesidir..ŞEKLEN 2 DAKİKA SÜRER ama bu prosedür şarttır..

  7.)BU YAPILMAZSA.

  İÇERİDE ACI ÇEKEN KARDEŞLERİMİZ

  ONLARIN YAKINLARI

  KAÇAK YAŞAMAYA ÇALIŞAN BENİM GİBİLER

  yılbaşında EVİNİ GÖREMEZ..bu bu kadar nettir..

  ÇÜNKÜ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BİTMEDEN YANİ GÜNDEMİN 2. MADDESİ TAMAMLANMADAN 8. MADDESİNE GEÇİLEMEZ..

  bu uzun ve can sıkıcı açıklamalardan sonra yalvarıyorum...

  lütfen AKP,MHP VE CHP grup başkan vekilleri ile konuşunuz bu oylamayı bütçe görüşmelerinin önüne alsınlar..Almazlarsa,

  MECLİS BAŞKANI KENDİLİĞİNDEN ÖNCE ÇEK SONRA BÜTÇE Dİ-YE-MEZ!!!

  başınızı ağrıttığım için üzgünüm

  saygılar

  Serdar OKTAN

  YanıtlaSil
 16. SAYIN CHP ŞEREFLİ MİLLETVEKİLLERİ BİNLERCE İNSANIMIZIN YAŞAMIŞ OLDUĞU EKONOMİK MAĞDURİYETTEN OLUŞAN ÇEK KAZALARI İLE İLGİLİ DİK DURUŞUNUZDAN DOLAYI SİZLERİ TEBRİK EDERİM. YAŞANAN BU ACI GERÇEGİN ALTINDAKİ SEBEBİN ÜLKEMİZDE VAR OLAN YILLIK 400 MİLYARLIK ÇEK PASTASINDAN FAYDALANAN FAKTORİNG VE YABANCI BANKALARIN KENDİLERİNE HAS İKNA YETENEĞİYLE SÖZDE BİRTAKIM İNSANLARA FAYDALI OLUNABİLİNECEKMİŞ GÖRÜNTÜSÜ ÇİZEREKTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLET MECLİSİN DEN KENDİLERİNE GÖRE KANUN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR SAYIN MİLLETVEKİLLERİM ANLAŞILMIŞTIRKİ SİZDEN BAŞKA KİMSEMİZ YOK BUNU MECLİSTEDE GÖRDÜK LÜTFEN BU ÇARESİZ AİLELERİN ELİNİ BIRAKMAYIN. SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 17. dünden beri merak ettiğim sorunun yanıtı aldık böylece........

  YanıtlaSil
 18. hele şu tasarı yasallaşıp çıksında, içerdekilerde özgürlüüne kavuşsun öncelikle, bu şekilde zaten bir işe yaramayan yasa , hem akp nin hemde hukuk la ilgilş birimlerin başına çok iş açacaktır , merak etmeyin,

  yukardaki yazıyı okuyunca şu daha iyi ortaya çıkıyor,

  çek bir ödeme aracıdır, ancak karşılığı banka hesabında olan bir bedelin ödeme emri ve aracıdır,

  bono(senet) bir sözleşme aracadır, bir bedelin, ileriki bir tarihte ödenmesi emrini içerir,

  bu kanun ile çekte vade olayını kabul ediyorlar, dolayısı ile ileri vadeli çek veren kişi, benim şu anda param yok ama bu çek ile şu tarihte öderim diye taahüt veriyor, sözleşme yapıyor, o zaman çekte bono gibi işlem görceketir, bütün karşılıksız çek sahipleri bu yönde itiraz edecektirler yargıtaya, eh hukuk da buna kayıtsız kalamaz herhalde,

  YanıtlaSil
 19. sayın cüneyt bey dünden beri bir yorumunuzu göremedim en sağlıklı haberler sizde lütfen içimizi rahatlatacak birşeyler söyleyin.pazartesi yasa oylanırsa tahliyeler ne zaman ve hangi koşul içinde başlayacaktır.

  YanıtlaSil
 20. çekte hapis cezasının iptali için ne gerekiyorsa bundan sonrada sesimizi duyurmaya devam edelim.bu haksızlığa bu hükümet son verene kadar vazgeçmeyelim

  YanıtlaSil
 21. @ serdar oktan

  dedikleriniz olabilirmi bilemiyorum ama dün gece oylamaya geçmişlerdi, ve yeterli sayı yok diye oylayamadılar, tasarı bir daha görüşülmez geçmiş maddeler hakkında önerge verilemez yapılacak tel şey oylamadır, oylama yapılır ve yasalaşır diye düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 22. insanlar sermayesi kadar iş hacmine sahip olur ve ona göre çek yazarlarsa ve bu kural işlerse piyasanın çeke olan güveni %100 artar ve en geçerli ödeme aracı halini alır.sonunda hapis cezası olmasından daha güvenilir bir yoldur sanırım yorumlarınızı bekliyorum selma

  YanıtlaSil
 23. Çek veya onun yerine geçecek bir şey olmadan ticaret yapılamaz . Bunu burdaki arkadaşlarımın hepsi biliyor.

  YanıtlaSil
 24. çok pasif kaldık arkadaşlar.bundan sonra en azından baskı kuralım...adanalı...

  YanıtlaSil
 25. ARKADAŞLAR BEN BU MAİLİ HABERTÜRK GAZETESİNE ATTIM. BENCE BU KONU TV VE GAZETELERDE HABER YAPILACAK DEĞERDEDİR. DİĞER GAZETELEREDE SİZLER MAİL ATIN LÜTFEN. İSTERSENİZ AYNI BU MAİLİ KOPYALAYIPDA GÖNDEREBİLİRSİNİZ.

  Günlerdir gündemde olan ve şu aralar mecliste tartışılan çek yasası ile ilgili çok çarpıcı bir duruma dikkatinizi çekmek ve bunu bir haber yaparak herkeze duyurmanızı rica ediyorum. Yetkili ağızlarca ve hatta gazetelerde bile söylenen karşılıksız çekden dolayı hapis yatan kişilerin sayısı 2172 kişi olarak hep lanse edildi. Ancak dün hükümet adına konuşan sayın bakana sorulan soru üzerine sayın bakan ayne şunu söylemiştir.
  Türkiye genelinde tüm ceza davalarında verilen adli para cezaları. Ödemediği için, söz konusu para cezası hürriyeti bağlayıcı cezaya çeviren ve cezaevine giren kişi sayısı yıllar itibariyle, 2008 yılında 15.005, 2009 yılında 17.838 olarak şu andaki kayıtlarda mevcuttur. Bu durumda diğer yılları hesaba katmasak bile cezaevlerinde şu anda 35.000 kişi olduğunu gösteriyor ki. Bu rakamın en az 50.000 olduğu biliniyor.
  Sizlerin bir gazeteci olarak, benimde müdaimi olduğum gazetenizde bu konuya yer vermenizi
  kamuoyunu nasıl yanlış bilgilendirildiğini halka duyurmanızı arz ederim. Saygılarımla.

  Aşağıdaki linkte TBMM. nin tutanakları mevcuttur. 33 ncü sayfanın son satırı ile 34 ncü sayfanın başında resmi tutanaklarla dediklerimin doğrulunu ispatlamış oluyorum.

  http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=20515&P5=H&PAGE1=32&PAGE2=34

  YanıtlaSil
 26. Arkadaşlar, hepimizin de bildiği üzere CHP partisinin en önemli iştiraklerinden biri, ulu önder Atatürk'ten miras kalması sebebiyle İŞ BANKASI hisseleridir. Buna rağmen bizi ve de bizim gibi mağdur olan ve şu an hapiste olan dava arkadaşlarımızın haklarını koruyan insana insan gözüyle bakan CHP yönetimine parti görüşüne ve bu parti görüşünü yansıtan başta Sn. Ali Rıza ÖZTÜRK olmak üzere Sn.Şahin MENGU, Sn.İsa GÖK, Sn.Ali İhsan KÖKTÜRK, Sn.Halil ÜNLÜTEPE ve Sn.M.Şevki KULKULOĞLU'NA buradan sonsuz teşekkürlerimizi ve de şükranlarımızı sunuyoruz. Umuyoruz Gerek CHP olarak gerekse şahısları olarak bu haklı davamızda bizi BU tasarının ANAYASA Mahkemesine taşınması konusunda da yanlız bırakmayacaklardır.

  YanıtlaSil
 27. Bir de site yöneticisi arkadaşlar sizden ricam rumuz ile yazabilmek için ne yapmamız gerekiyor yardımcı olurmusunuz. Rumuz kayıt işlemi nereden yapılıyor, bu haklı davamızı daha da güçlendirebilmek için en azından herkes kendi rumuzu ile yazarsa çokluğumuz ve de kentelenmemiz o derece hızlanır. Adsız olan mesajlar hem anlaşılma hemde çokluğu ifade açısından yetersiz bence..

  YanıtlaSil
 28. Selma hanım sizin yazdıklarınıza yorum bile yazasım gelmedi.Ama genede sormak isterim siz son on yıldır Türkiyedemi yaşıyorsunuz ve son on yıldır ticaret yapıyormusunuz.

  YanıtlaSil
 29. bankalar verdikleri çek karnelerini karşılığında ipotek alarak belli limitlerle çek karrnelerindeki kesilecek miktarlara kontrollu limit koymak zorundalar dolayısıyla bu sistem kendini kontrol eden bir hal alır.piyasadaki çeklerinin tutarı ipotek tutarını geçemez bir çek karnesinin tamamı ödenmeden diğeri banka tarafından verilemez bir hale gelirse işte o zaman çek gerçekten güvenilir bir ödeme aracı olur ve insanlar borçlarının karşılığında özgürlüklerini değil sermayelerini mal varlığını riske atar bu da en doğru olandır.bu şekilde bilinçsiz çaresizlikten bir ümit başka bir iş gelir yazdığım çeki onunla öderim belki işler düzelir düşüncesiyle kesilen çekler kesilemez olur ve kotrol sağlanmış olur bu işi bankalar ve çek kullanmak isteyenler anlaşma yaparak halletmeli.hukuk buna karıştırılmamalı insanlar sevdikleri gözü yaşlı çaresiz bırakmamalı yazık bu politikacıların hiçmi vicdanı yok ceza evindeki suçlu olmayan borçlu olan insanların vebalini nasıl ödeyecekler anlamak mümkün değil

  YanıtlaSil
 30. çek olmadanda ticaret olur , bütün dünyada böyledir, ama bizim ticaret sistemimiz, ticaretten değil paradan para kazanma üstüne kurulu olduu için her malın satış fiatına vade farkları hesaplanarak fiyat konur,kimse malın normal fiatı üstünden çek almaz, amacı bu para üstünden vade farkı adı altında para kazanmaktır, 10 lira maliyeti olan malı çekle 20 ye satar peşin 15 e verir, sistem olarak kimse malın fiatı şu kadar , ama vadeli çekle alırdan bukadar demez, herkes direk malın vadeli fiatını söyler peşin alırsan bu kadar indirim der, bunlar matematiksel oyunlardır,

  YanıtlaSil
 31. Arkadaşlar
  Yorum yazdım ama bir önceki sayfada kaldı
  Akp önerge verdi ve ilk yıl içn yüzde 30 ödeme şartı geldi yüzde 30 luk miktar ödenmezse alacaklının şikayeti üzerine infaz kaldığı yerden devam edecek..
  ödeme yapılmaması halinde 2 yıl olan süre bu şekilde yüzde 30 unu ödememe halinde 1 yıla düşürüldü..

  Bunu düzeltmeleri için baskı kurmaya çalışıyoruz..
  inşallah pazartesi günü ek bir önerge ile bu 2 yıla tekrar çıkacak ve 2 yıl sonrada infazın kaldığı yerden devamı engellenecek..

  Pazartesi günü Adalet komisyonu kurulda hazır olmadığı takdirde bütçe görüşmelerinden sonraya kalır yasa..
  Bekleyip ne olacağını göreceğiz
  Yasa çıkmadan, yok vadeli çeklerin durumu, nasıl bir yol izlenecek, vekaleten çekler ne olacak gibi sorulara gerek yok diye düşünüyorum.. Doğmamış çocuğa don biçmeyelim..
  Yasallaşsın C.Başkanı imzalasın zaten neler yapacağımız konusunda görüş alışverişinde bulunuruz..

  Bu hafta gazete ilanı çıkacaktır sanıyorum, hafta içi artık paramızın durumuna göre ve çek mağduru olmayan ama ülke sorunlarına duyarlı olan saygıdeğer iş adamı arkadaşlarımızın destek ve katkısıyla gazeteye ilanımız yayınlanacak ve bu vesileyle yurt çapında hem sesimizi duyuracak hemde bize yapılan bu zulmu halkımızın anlamasını sağlayacağız..
  Bu ucube yasa kanunlarımızdan çıkıncaya kadar savaşa devam..

  YanıtlaSil
 32. Sizin yorum,ekmek yoksa pasta yiyin gibi bir anlam taşıyor.Ülke gerçeklerinden,ülke insanı sıkıntılarından uzak.Anlaşılan alacaklı mağdursunuz.Çekin yüzde yüz güvenli bir ödeme aracı olmasının tek yolu ekonominin çarklarının mükemmel çelışması.Bu mümkünmü şu durumda.İnsanlarda sermaye olsa zaten çek kesip hapis cezası riski almaz.

  YanıtlaSil
 33. Arkadaş lar lütfen bir bilen dışarıdan vekaleten atanmış kişilerin durumunu açıklasın..Lütfen

  YanıtlaSil
 34. Sayın cüneyt bey bu ek önergeyi isteyen milletvekili verebiliyormu.? Sayın Alirıza ÖZTÜRK vekilime mesaj atıp bu yanlışlığı düzeltin 2 senelik olarak bari geçsin bu yasa diyecem ama onun böyle bir önerge verme yetkisi varmı.? Yanlış bi mesaj atmış olmiyim.

  YanıtlaSil
 35. TBMM (A.A) - 12.12.2009 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Çek Yasa Tasarısının son oylamasının 14 Aralık Pazartesi veya en geç 15 Aralık Salı günü yapılacağını, düzenlemenin yılbaşından önce yürürlüğe gireceğini ve çek mağdurlarının mağduriyetinin giderileceğini açıkladı.
  Canikli, TBMM Genel Kurulunda dün yapılan görüşmeler sonrasında Çek Yasa Tasarısının tümünün oylamasında yeterli çoğunluğa ulaşılamadığını, bu nedenle de tasarının yasalaştırılamadığını anımsattı.

  Görüşmeler sırasında muhalefet partileri CHP ve MHP'nin yoğun bir şekilde "engelleme yoluna gittiğini ve çek tasarısının yasalaşmaması için ellerinden geleni yaptığını" ifade eden Canikli, "Muhalefet tabii ki bazı engellemeler yapacak. Ancak işi o boyuta vardırdılar ki her madde üzerinde söz aldılar bir önceki söylediklerini sürekli tekrar eder duruma geldiler. Ekleyecekleri, düzeltecekleri birey varsa buna ortaya koysunlar ki biz de bunları değerlendirelim. Ancak onlar katkı yapmak yerine engellemeyi seçtiler" dedi.

  Nurettin Canikli, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu gündemine Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu gibi çok kapsamlı tasarıların geleceğini anımsatarak, "Elbette bu düzenlemelerle ilgili uzun tartışmalar yapılacak. Ancak memleketin tavrına olan konuları engelleme yaklaşımlarından vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

  Muhalefet partilerinin bu yaklaşımları karşısında AK Parti'nin, çek mağdurlarının durumlarını düzeltmek için "kararlı bir tavır sergilediğini" ifade eden Canikli, "sözlerini şöyle tamamladı:

  "Çekten dolayı mağdur olmuş, hapiste yatan ya da haklarında tahkikat yapılanların içleri rahat olsun. Biz tasarının son oylamasını, 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerinin yapılacağı Pazartesi veya en geç Salı günü yapacağız. Tasarı yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanının onayına gidecek ve Resmi Gazetede yayınlandıktan sonrada yürürlüğe girecek. Böylece 2 yıllık süre içinde borcunu ödemeyi taahhüt edenlerin mağduriyeti de ortadan kalkmış olacak."

  Kaynak : Anadolu Ajansı

  YanıtlaSil
 36. http://www.aa.com.tr/tr/son-oylama-pazartesi-veya-sali-2.html

  YanıtlaSil
 37. Hala siyaset peşindeler.Bunlarda hiç adamlık yokmuş meğer.
  İzlemeyeni inandırırlar.Korkulur bunlardan.

  YanıtlaSil
 38. ben borçlu mağduruyum zaten alacaklarımızı alamadığımız için borçlu olduk ve şu anda en sevdiğim insan ceza evinde bu yorumu çekte hapis cezası tamamen kalksın tüm borçlar silinsin bundan sonrası için bankaların kontrolünde olsun diye düşünüp yazdım.birdahacanlar yanmaz düşüncesiyle yazdım erkan bey

  YanıtlaSil
 39. isteyen önerge verebilir lakin.
  CHP veya MHP Allah birdir diye önerge verse anında red edilir iktidar kanadı tarafından..

  YanıtlaSil
 40. merhaba bilen varsa cevap versin tahliye nasıl olucak anlaşmadan salıcaklarmı cezaevindekileri yoksa anlaşması mı beklenecek

  YanıtlaSil
 41. İpoteğim olsa çek neden keseyim ipoteği paraya çevirir natik alır daha çok kaznırım. Ülkemizde kişi başına 30.000 dolar gelir seviyesi varda ekonomi günlük gülistanlıkta . İpotek falan bunlar boş işler. Arkadaşlar . Akp ekonomiyi batırtı insanların alım gücü düştü bizlerde sabit giderleri karşıyayamamaya başlayınca battık işte batmamızın tek nedeni bu bunun farkında değilmisiniz. BERBAT BİR EKONOMİ YÖNETİMİ VAR BAŞTA .
  Herkesin bankası battı bizimkilerden biri neden batmadı . Çünkü bizi zaten bankalar yönetiyor.

  YanıtlaSil
 42. Çeke olan güven artsa ne olur artmasa ne olur esnaf esnaf olduktan sonra sakalından bir tel koparıp vade söyler gelir o gün sakalını alır parayı öder.
  Bizim esnafımız dürüst iş yapar. ne çıktıysa bu terör parasıyla kaçakçılık parasıyla sermaye yapıp piyasayı dolandıran ve örgüte para aktaran örgütün paralarını aklayan şerefsizler yüzünden oldu.
  Bizlerin çeklerini aldılar mallarımızı vermeden çekleri tefecilere kırdırdılar sonrada ortadan kayboldular! Şimdi suçlu biz olduk dimi!
  Her şey bu köpekler yüzünden oluyor sermaye poiyasası da daha fazla kaos istiyor.
  Ekonomik kriz yüzünden bütün dünyada bankalar batarken, bizim ülkemizde bankalar kar üstüne kar açıklıyor.
  Her krizde bankalar ekonomik problemler vatandaşın sırtına yükleniyor.
  2000-2001 deki krizde dolar 1 gecede 1milyon rakamına çıkmıştı perişan olduk ama yetmedi bir de krediyle aldığımız ticari araçların nakit akışımız için kullandığımız kredilerin hemen kapatılması için bankalar baskı yapmışlardı.
  yani gelin siz bize destek olun diyorlar bankalarımızı kurtarın diyorlar ama gecelik repolar yükselince hemen bizi kündeye getirmeye çalışıyorlar.

  Yurt dışında ne oluyor biliyormusunuz?

  Kredi veren banka veya kredi kartı veren banka alacağını tahsil edemeyince devlete yardım edin dese, devlet ona bana ne kardeşim babamın hayrına vermedin ya krediyi vermeseydin diyor.

  Batan işyeri sahiplerine aman siz alın bu parayı iflastan kurtarın kendinizi 10 yıl sonra taksitle ödemeye başlayın, yeterki işyeriniz kapanmasın vatandaş işsiz kalmasın sigortaları ödensin diye gelip yalvarıyor!

  Devlet dediğin böyle olmalı.

  Bizde israilli,amerikalı,fransalı kalantorlar gelecek market kuracak türlü imkanlardan yararlanacak söz sahibi onlar olacak.
  Diyecekki küçük esnafı bitirin insanlar sadece bizden alışveriş yapsın nakit veya kredi kartı kullansın bilmem kaç ay sonraki maaşlarını bizde harcasınlar boyunlarındaki tasmanın ucunu bankalara kaptırsınlar, insanlık nezaket anlayış mahallecilik komşluluk yardımseverlik yok olsun.
  Biz ne dersek o olsun insanlar mağdur olsun baskı kuralım üzerlerinde dilediğimizce devlet de bize destek versin Türk Milletinin boynunu büküp zincire vuralım diyorlar.

  Ama bilmiyorlar marşımızda kanımızda bile yazılmış yazımız var.
  Bize zincir vuracak babayiğit yok bu dünyada.
  Bir Türk ancak ve ancak karşısındaki güç kendisinden daha erdemli ve adaletli olursa onun elini öper!

  YanıtlaSil
 43. hani 1 yıla düşürülmüştü allahım biri doğru söylüyor ama kim ne olucak halimiz bilen yok varsa yazsın lütfen

  YanıtlaSil
 44. ya kardeşim carpediemin gönderdiği yazıyı oludum eğer dün bir saniyesini kaçırmadığım çek yasası görüşmelerini iizlemesem vay şerefsiz mhp ve chp derdim...ama şerefsizliği akp liler yapıyor..bu şartlar altında elbetteki chp ve mhp karşı çıkacak çünkü bizlerin menfaatine değil bu tasarı..bu şekilde sadece bizlere bir yıl git hasret gider bir yılın sonunda gel cezan iki katı olacak demenin hukuki dili..bende bu tasarıya bu şekliyle karşıyım..bu hali bize sadece hüsran verir..ha organize olabilirsek ilerde birşeyler yapabiliriz..adanalı...

  YanıtlaSil
 45. arkadaşlar tahliye nasıl olucak bilgisi olan yazabilirmi ACİLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

  YanıtlaSil
 46. Arkadaşlar burdaki arkadaşlarda bilsayar işi yapanlar varsa bana ulaşsınlar . Ben yazım üreten bir firmanın sahibiydim. Yazılım işim yine devam ediyor. Eğer yazılım satmak isterlerse bilirsiniz yazım için bir işyerine falan ihtiyacınız yoktur. Onlara yardımcı olmak isterin cek mağduru olan tüm arkadaşlarıma 10 Ar edet ücretsiz yazılım vermeyi Taahhüt ediyorum. Satıp bazı ihtiyaçlarını karşılasınlar.

  YanıtlaSil
 47. Ah Selma hanım keşke diyebiliyorum sadece.Ama olmayacak bir dua bu.Zaten çek kullanabilen çok az kişi kaldı.Onların içindede büyük kısmı uzatmaları oynuyor.Yani onlarda patlayınca geriye kalan kesim rahat.İşte ozaman yüzde yüz güvenli bir ödeme aracı olur.
  Başka bir deyişle; 2-3 yıl sonra çek karnesi alabilen çok az adam kalır.Onlarda zaten büyük sermayeli,karşılığını yatırmadan çek kesmeyenlerdir.Böylece çek 1.sınıf insanların tekeline girer ve güvenilirliği artar.Hapis cezasıda o zaman geçerliliğini yitirir ve kaldırılır.

  YanıtlaSil
 48. tgrt de bir konuşma var izleyen varmı işimize yararmı konu liderlik

  YanıtlaSil
 49. tgrt de kalıplaşmadan bahsediyolar.bizim liderler kafası gibi

  YanıtlaSil
 50. emx şu siyasileri doğru çalıştırabilecek bir program yazabilirsen tüm mağdurların sorunu çözülür.Kullandıkları yazılım işimizi görmüyor..:)

  YanıtlaSil
 51. emx yada bunları yok edecek bir yazılım da olur.Yokluklarında işler daha doğru yürür.

  YanıtlaSil
 52. Erkan : Onunda zamanı yakındır :)

  YanıtlaSil
 53. şöyle düşünüyorumda ya onlar cok zeki bunları böyle yapıyolar ben aptalım.ya ben cok zekiyim yanlış yapıldığını görebiliyorum onlar aptal.sizce burdaki aptal olan kim benmi onlarmı kafam karıştı arkadaşlar.çözüm

  YanıtlaSil
 54. SAYIN CÜNEYT ..
  KARŞILIKSIZ ÇEKLERLE ALAKALI OLARAK İCRA DAİRELERİNE ÖDEME TAAHHÜDÜNDE BULUNANLARIN DURUMUNU'DA GİRİŞİMLERİNİZDE UNUTMAYIN LÜTFEN ...

  YanıtlaSil
 55. emx sana nasıl ulaşabilirim?

  Cinocan

  YanıtlaSil
 56. emx arkadaşım
  görüşelim
  Mail adresimi biliyorsun
  Konuşmamız gerekiyor

  YanıtlaSil
 57. Cinocan: Site yönetimine mail adresimi ilettim ordan isterseniz size vereceklerdir.

  YanıtlaSil
 58. emx kardeş hangi yazılımlar var elinde

  YanıtlaSil
 59. arkadaşlar bu işi AİHM gitmekten başka yolu yok biraz zaman verdiler ama şimdi birlik ve kilit olmamız lazım en az 6 ay gbt yok istenilen yere gelebiliriz uncu

  YanıtlaSil
 60. sn cüneyt

  vadesinden önce yazılan çekler ve adli para cezalarının durumu nedir
  adli paranın bir kısmı ödenmiş olup ödemesi devam edecekler bu konuda neler yapabilecek aydınlatırsan sevinirim
  2135

  YanıtlaSil
 61. kimse birşey bilmiyormu benim gibi ne olur bilenler yazsın ne olacak şimdi tahliyeler ne zaman nasıl olur

  YanıtlaSil
 62. arkadaşlar benim çekim gününden 1gün önce yazdırmışlar bana da karşılıksız cekten karar geldi cezadan berat etmişim karardada yazıyor ceki gününden önce yazdırdıgı için beraat etmiştir diye.serhat

  YanıtlaSil
 63. EMX KARDES GÖRÜŞEBLİRMİYİZ NE TÜR YAZILIMLAR BEN UGRASIYORUM PC İLE....

  YanıtlaSil
 64. dün meclis tv izledikten sonra kanım dondu akpnin o son dakika yaptıkları sn kulkuloğlunun çırpınışları karşısında bunların sırıtması bütün doğrularımı birbirine karıştırdı.insanların bu kadar duyarsız olabileceğini tahmin edememiştim geceden beri şoktayım.benim rabbim kulunun başka kulları tarafından böyle hoyratça incitilmesine müsade etmez . onlarınki ediyormu acaba . yemin ederim ben bunlardan korktum. bunlar aç susuz yetime tekmeyi atar ondan sonra . utanmadan allahın huzuruna çıkarlar.yüce rabbim işini bilir alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

  YanıtlaSil
 65. ARKADAŞLAR ŞU AN CEZAEVİNDE OLUPTA ÇEKİ ERKEN YAZILMIŞ YADA VEKALETLE ÇEKİ İMZALAMIŞ KİŞİLER NE OLACAK.ONLARDA TAAHHÜTTEMİ BULUNACAK YOKSA CEZALARIMI DÜŞECEK.LÜTFEN BİRİSİ CEVAP YAZSIN.TEŞEKKÜRLER. ALP....

  YanıtlaSil
 66. hakketten bir de sırıtmaları yok muydu? ayıptır yaa ülkemizin bu kadar önemli bir sorunu tartışılrken dalga geçiyorlar resmen

  YanıtlaSil
 67. HİÇ KAFANIZI YORMAYIN ARKADAŞLAR ONLAR SIRITA DURSUNLAR.KESER DÖNER SAP DÖNER BİRGÜN HESAP DÖNER.AKP BUNU BÖYLE BİLSİN.

  YanıtlaSil
 68. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; HAYIRLI AKŞAMLAR. ELBETTEKİ; HERKES BİRŞEYLER ÖĞRENMEK, BİRŞEYLER YAPMAK İSTİYOR VE SİNİRLER GERGİN AMA; BU DURUMDA ŞU BİR İKİ GÜNÜ BEKLEYEREK VE VARSA PAZAR VE PAZARTESİ GÜNÜ, SON DAKİKA ÇALIŞMALARINI BİLİNÇLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRMEK GEREK. ÇIKACAK OLAN YASA İLE İLGİLİ; ÇOK UZUNCA VE BELLİ BELİRSİZ BİR ŞEYLER YAZMANIN, ŞU ANDA BİZLERE BİR FAYDA SAĞLIYACAĞINI SANMIYORUM. ELBETTE; İÇİMİZDE İŞİ BİZLERDEN İYİ BİLEN ARKADAŞLARIMIZ MEVCUTTUR. YASA ÇIKTIKTAN SONRA; YASAL YOLLAR ÇERÇEVESİNDE, HAK ARAYIŞLARIMIZ SÜRECEKTİR; Kİ BU SÜREÇ UZUN VE YORUCUDA OLSA, HAKLI OLDUĞUMUZA İNANDIĞIMIZ BU DAVADA, ALLAH'IN İZNİYLE; ZORDA OLSA DAHA İYİ SONUÇLARA ULAŞACAĞIZ. YASANIN CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMESİNİ BEKLEYELİM. DAHA SONRA; MÜMKÜN OLDUĞUNCA SABIRLI VE BİLİNÇLİ BİR BİÇİMDE, HAYIRLISIYLA; ELBETTEKİ YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ. ŞİMDİ; SABRIMIZI VE METANETİMİZİ BİLEYLEYEREK, BİR KAÇ GÜN DAHA BEKLEMENİN ZAMANIDIR. TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 69. değerli arkadaşlar bu yasa bize bir şey kazandırmıyor.ölümü gösterip sırtmaya razı ettiler.yasa daha çıkmadı oylanamadı oylansa bir sene içinde borcunnun üçte birini ödeyeyecsin ödemesen yine içerdesin.yalnız arkadaşlar açilen çek mağdurları adi altında bir dernek kurup CHP genel başkanıyla görüşmek lazım bu yasayı anayasa mahkemesine göndermesi lazım. ordanda bir sorun çıkacağini tahmin etmıyorum bu tefecıler bankacılar çok güçlü ama chp bu olayı işlese hal eder selamlar

  YanıtlaSil
 70. " Sayın " Vekilim, Burada öncelikle "sayın" kelimesini şahsınıza olan saygımdan değil, sizi o makama getiren Yüce Türk Milleti'ne olan saygımdan dolayı kullandığımı belirtmek isterim. Sizinle aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Bence de her çek keşide eden potansiyel dolandırıcı. Onları hapisten başka bir şey islah edemez. Bu tezimizi ispat eden birkaç örnek vereyim; Örneğin elllerini kullanarak ekmeğini kazanan bir ressamım, bir heykeltraşım, bir boyacıyım , bir oto tamircisiyim vb. bir meslek sahibiyim. İşim ile ilgili malzemeleri "çek" keşide ederek temin ettim. Ancak oldu ya bir kaza geçirdim ve ellerimi kaybettim. mesleğimi yapamaz hale geldim. Ve keşide ettiğim çeki ödeyemiyorum. En iyisi hapise girip islah olmak. Nasılsa Devlet Baba bize orada gözü gibi bakar. Evet size katılıyorum bu çok uç bir örnek oldu değil mi? Şimdi bu sözde çek mağduru dolandırıcılar hemen ne güzel örnek demişlerdir içlerinden. :) Peki başka bir örnek vereyim öyleyse. Ben bir işadamıyım diyelim. Yıllardır vergimi veriyorum, ben de kazanıyorum devlet de. Buraya kadar hiç bir problem yok. Ancak tüm dünyayı etkileyen, çok şükür ki ülkemizi teğet geçen kriz geldi şanssızlık ya beni buldu. Bir tek ben etkilendim bu krizden. Siparişlerim kesildi, sevk etmek üzere hazırlanan mallarımı alıcılar almaktan vazgeçti. Keşide ettiğim çeki yine ödeyemedim. Çünkü üretemiyorum, çünkü satamıyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum en iyisi hapise girip biraz tatil yapmak. Islah olmam lazım acilen. Sanırım bu örnek de olmadı. Şuna ne dersiniz? Ben bir emekli babayım,anneyim. Oğlum ya da kızım üniversiteyi yeni bitirdiler. Malum ülkemizde işsizlik yok. O kadar iş arasından iş beğendiremedim kendilerine. Ne yapalım biz de yıllardır devletimizin bize bol bol verdiği emekli maaşlarımızın harcayamadığımız bölümlerinden kalan büyük sermaye ile onlara bir işyeri açtık. Kocaman bir bakkal. (sakın yanlış anlamayın tekel bayii değil. içki ve sigara satılmıyor bizim bakkalımızda) O kadar çok müşterileri var ki dolup taşıyor günün her saati. Zira büyük hipermarketlere gitmek zor geldiği için herkes bizim çocukların bakkalından alışveriş ediyor. Çocuklar mal yetiştirmekte zorlanıyorlar. Çek keşide edip mal alıyorlar. Yanlız nedenini anlayamadığım bir şekilde millet hep veresiye alışveriş ediyor bizim çocukların bakkalından. Ve nedense büyük kısmı da borçlarını "ödeyemiyor" alışveriş yapanların. Ben de sizin gibi düşünüyorum halkımız borç ödemeyi sanırım hiç sevmiyor "sayın" vekilim. Eee ne olacak şimdi? Bizim çocuklar çek keşide ettiler ama ödeyemiyorlar. Oysa bir sürü alacak görünüyor veresiye defterinde. En iyisi bizim çocuklar hapise girip biraz tatil yapsınlar. Hatta bir önerim var gelin veresiye defterinde ismi olanları da tatile gönderelim bizim çocukların yanına ne dersiniz onların da ıslah edilmeleri gerekmiyor mu sizce de? Son örneği de kendimden vereyim. Ben orta ölçekli bir işletmenin ortağıyım. Bir firmadan sözleşme karşılığı mal alma kaydıyla çek keşide ettik. Ancak karşıdaki firma sözleşmede bahsedilen malları bize teslim etmediği gibi, bizim keşide ettiğimiz çekleri aynı gün kendi alacaklılarına dağıttı. Şimdi olmayan bir alışverişe dayanarak olmayan borcu ödememiz isteniyor. Mahkeme sormuyor ki bana neden ödemedin sen bu çeki diye. Siz de diyorsunuz ki hapis yat akıllan. Ben de sizin gibi düşünüyorum "sayın" vekilim. Akıllanmam lazım. Hapiste bol bol düşünüp yaptığım hataları gözden geçirip çıktığımda daha akıllı olacağım. Bu arada verdiğim örneklerdeki, tatile giden yakınlarının tatilden dönüşünü bekleyen anneler, babalar, eşler ve cocuklar da sizin için "dua" ediyor. Yüzbinlerce dua alıyorsunuz ne mutlu size "sayın" vekilim... "Keser döner, sap döner; Gün olur devran döner." Ahirette de iki elimiz yakanızda olacak " sayın" vekilim unutmayın....
  İmza
  Islah edilmesi gereken azılı bir dolandırıcı...

  YanıtlaSil
 71. Sayın 70 ağzınıza sağlık

  YanıtlaSil
 72. emx sana nasıl ulasabılırım............

  YanıtlaSil
 73. Arkadaşlar bana ulaşmak için site yönetimine mesaj yazın mail adresimi size verecekler.

  YanıtlaSil
 74. Arkadaşlar,

  AKP budur. Bundan öteside olmayacaktır. Yıllarca hak, hukuk, mazlum edebiyatı yaparak ve ulufe dağıtarak insanlarımızı kandırmışlar ve bu oylarla ülke yönrtimini ele geçirmişlerdir. Ancak 7 yıllık iktidarları süresince gelinen npkta şudur. Onlar sdaka toplumu yaratmak ve sadak verdikleri insanlar üzrinden siyaset yaparken kendilerinide ancak arap yarımadasında görülecek şeyhler seviyesinde zengin ederek bir yandanda sadaka dağıtacak ve herektiğinde herşeye yetecek parayı biryerlerde toplma ğeşindeler.

  Satır aralarında kaybolan kimsenib dikkat etmediği demeçler varsır. Akp Ergenekpn komplosunu yaratarak generalleri, yazarları, profösörleri dam a alıp yargılarken o noktada yakalayamadığı ve kendilerinin dediğini yapmayan kurum, kurul, hakimler, savcılar, bilim insanları ve daha nicelerini iktidar gücüyle ya bağıl kalmaya yada aforoz etme yoluma giderek psifize etmek peşindedir. Çünkü bunları hallettiğinde geride kalan amaçlarını gerçekleştirmek için hiçbir engel kalmayacaoını düşünmektedir.

  Bunu sebebi şu an iktidar olmanın erkidir. Ve bu erk gözleini kör etmiştir. Kamuoyu yoklamalarında görünen birkez daha seçilme şansı onlara göre garantiğdir ve bu süre onlara yetecektir düşüncesindeler.

  Ama satır aralarında kaybolan dmeçler vardır. CHP genel başkanı Sn Deniz Baykal şöyle demiştir.

  Bu Ülkede Hakimler savcılar yargılanabilir ama unutulmasın bu ülke Başbakanlarıda yargılamıştır.

  MHP genel başkanı Sayın Devlet B>ahçeli şçyle demiştir.

  Bu açılım bir ihanet açılımıdır ve günü geldiğinde hesap sorulacaktır. Bunu için gerekirse PKK nın indiği fdağlara biz çıkarız.

  Ben 1970 leri 89 leri gördüm. Çok söylemler gördüm. Ama satır aralarında kaybolan bu söylemler kadar keskin söylemler çok az gördüm. Buna dikkat lütfen.

  Çok arkadaşım Çek yasasında tüm haklı haykırışlara rağmen AKP milletvekillerinin o pis sırıtmalarına atıfta bulunuyorlar. Evet Vu o gücün o erkin yansımasıdır. Yani diyorlarkı hadi len gücümüz var yaparız. Ama demiyorlarki. Bu gücü bize cerenlerin arasında sadece bu yasayla mağdur ettiğimiz kaç kişi vardır diye düşünmüyorlar.

  Ş,mdi Bu bizim elimizde. Bu saatten sonra,verdiklerri o önergeyi yine kendi oylarıyla geçirip u kameraların karşısında sırıtan bu olmayasıca vekillere dersini vermek bixim görevimiz. Bakın onlar kendilerini besleyen para babalarının tefecilerin, bankaların, faktöringlerin uşaklığını yapıyorsa bu erki onların elinden almak bizim elimizde. Sorulacak hesapları zaten yaptıkları yolsuzluklar ve yanlışlar bedebiyle meclisteki muhalefet soracak ve onları layık olduğu yere gönderecektie. Eğer göndermexlerse tekipçisi olup o muhalefetide gerekli yere göndermek gerekecektir.

  Tüm bunları vatandaş olarak bizim anlayamayacağımızı, çözemeyeceğimizi sanıyorlar. Eğer bçyle düşünmemüş olsalar çek mağdurlarının sorununu çözmek için çıkardığımız yasayı muhalefetin engellemesi nedeniyle bitiremedik pazartaesiye kaldı gibi bir açıklama yapmazlardı.

  BU YASAYI BU HALİYLE ÇIKARIRKEN

  BU DEMECİ VEREN BİR PARTİ YADA BİR İNSAN YA DAYAK YEMEMİŞTİR

  YA SAYISINI BİLMİYORDUR

  YA APTAKDIR

  YADA BUNCA İNSANIN HEPSİNİ APTAL SANIYORDUR

  KALDIKİ KENDİLERİNE GÖRE ONLAR AKILLI OLDUĞUNA GÖRE

  APTAL BİZİZ

  BİZE DÜŞENSE

  ONLARA APTALIN KİM OLDUĞUNU GÖSTERMEKTİR.

  BAKALIM O ZAMAN BAŞTA SUAT KILIÇ VE AHMEY İYİMAYA OLMAK ÜZERE BU KADAR RAHAT SIRITAVİLECEKMİDİR.

  BEN MERAK EDİYORUM

  AHMET İYİMAYA TÜN DEMEÇLERİNDEN VE SADECE BANA VERDİĞİ EN AZ 10 KEZ SÖZDEN SONRA GENEL KURULDA SAVUNDUĞU BU YASA METNİNDEN SONRA EVİNE GİTTİĞİNDE RAHAT UYUYABİLİYORMUDUR.

  EĞER UYUYABİLİYORSA ZATEB VİCDANI YOKTUR. VİXDANI OLMAYAN ADAMIN BİLGİSİ NE OLURSA OLSUN ONU ADAMDAN SAYMAK CEHALETTİR.

  SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 75. BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK...SEVGİLİ ARKADAŞLAR EN İYİ ETKİNLİK,EYLEM, HERKESİN KENDİSİNDEN BİR ŞEY KATMASIYLA ANLAMLANIR.HEMEN ÖNERİMİ SUNUYORUM HERKES PÜSKÜRTME BOYA ALIP BULDUĞUMUZ HER BOŞLUĞA YAZI YAZALIM.SLOGANLARI SİTE YÖNETİMİ BELİRLESİN VE EN FAZLA 3-4 TANE OLSUN.BU YAPILAN ATKİNLİK EN İYİ İLANDAN DAHA ETKİLİ OLACAKTIR BİR SABAH BÜTÜN VİLAYETLER,ŞEHİRLER RENK RENK AYNI SLOGANLA DOLACAKTIR.GİDİP BOŞUNA ORAYA BURAYA PARAMIZI YEDİRMEYELİM MADEM EN AZ 100-000 KİŞİYİZ ÖNCE BİZ GÖRELİM SONRA ONLARA GÖSTERELİMGÜNLERİNİ.ZATEN HALİ HAZIRDA SLOGANLARIMIZ DA VAR DAHA NE DURUYORUZ SEVGİLİ CÜNEYT BEY GALİBA SİZ BU İŞİN ÖRGÜTLEYENLERİNDENSİNİZ ÖNCE SİZE SÖYLÜYORUM BEN SİTEDE YENİYİM AMA TOPLUMSALPROPOGANDALARDA İYİYİM GEREKİRSE GÖREV ALIRIM SELAMLAR

  YanıtlaSil
 76. ARKADAŞLAR.HİÇKİMSE BİR ANONİM ŞİRKETİN MÜDÜRÜ OLARAK MAAŞLA ÇALIŞAN KİŞİNİN TİRİLYONLUK ÇEKE İMZA ATTIĞINI VE BU KİŞİLERİN DURUMUNUN NE OLACAĞINDAN BAHSETMİYOR.BU İMZAYI ATAN MÜDÜR VARINI YOĞUNU VERSE ÇEKLERİ KARŞILIYAMAZ.PARALARI ŞİRKET SAHİPLERİ GÖTÜRSÜN.ZATEN ŞİRKET İFLAS ETMİŞ.BU DURUM NASIL OLACAK.ALLAH AŞKINA BİLGİSİ OLAN VARSA LÜTFEN CEVAP YAZSIN.BİRDE TASARI DAHA ÖNCE ADALET KOMİSYONUNDAN MECLİSE SEVK EDİLİRKEN ORADA EĞER ÇEK MAĞDURU ALACAKLI İLE ANLAŞAMAZ VEYA SAVCILIĞADA TAAHUTTE BULUNMASA DAHİ İKİ YIL ZAMAN TANINIP SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMANIN DURDURULACAĞI SÖYLENİYORDU.ŞİMDİ NEDEN KİMSE ANLAŞMA YAPMAZ VEYA TAAHÜTDE BULUNMAZSA NE OLACAĞINDAN BAHSETMİYOR.CEVAP VEREN ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.Ö.B

  YanıtlaSil
 77. AMAÇLI ETKİNLİK ARKADAŞLARBEN DUVAR LARA YAZI YAZMA KONUSUNDA YASAL BİR SAKINCAOLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM.AMA YÜZDE YÜZ ETKİLİ OLACAĞINI BİLİYORUM HEPİMİZ ÇEK YAZMASINI BİLDİĞİMİZE GÖRE CEZAİ SONÇLARINI BİLİPTE YAZDIĞIMIZA GÖRE DUVARA YAZMAK NEKİ!!!!!!!!

  YanıtlaSil
 78. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİRAZ TOPARLANMAK VE YAPACAKLARIMIZI DÜŞÜNMEK GEREKİYOR. HALEN; GAZETE İLANININ ETKİLİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM. (GEÇ KALMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE) ELBETTEKİ; YASA ÇIKTIKTAN SONRADA, YAPILACAK İŞLERİMİZ OLACAKTIR. BİRAZ SABIRLA; YASANIN CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMESİNİ BEKLEMEMİZ GEREKİYOR, DÜŞÜNCESİNDEYİM. DAHA SONRA NELER YAPILACAĞINA VE YENİ YOL HARİTASINA HEP BİRLİKTE KARAR VERİRİZ. SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 79. arkadaşlar siz bu hükümeti tanıyamamışsınız.akp hükümeti önce öne bir fikir atar bakar neler oluyor diye sonra geri adım atar .zaten herkes kabul etti cekte ceza olmaz diye.adalet bakanı açıkladı orta vadede kalkacak dedi.iyimayada aynını söyledi.onların söylediklerini boşverin zaten buyasa anayasaya aykırı.çünkü anayasanın 90 sanıncı maddesini değiştirmişler o maddeye göre anayasanın hapis cezazası olup olmadığına karar vermesi gerekiyormuş.yani hiçkimse sözleşmeden doğan borcunu ödememesinden dolayı hürriyetinden alıkoyulamazmış.bunu yasa görüşülürken söylediler.birde tck ya uymuyormuş.çünkü çekte vade olmazmış.bu yüzden yargıtay cezaları düşürecek.tck yasası görüşülünce ve kabul edildikten sonra tümüyle ortadan kalkacak.üzülmeye gerek yok rahat olun biryıl sonra bütün cezalar kalkar.bunu mecliste söylediler.

  YanıtlaSil
 80. ADAMLARIN SAVUNDUĞU NOKTAYI ATLAMAYIN.ÇEK SÖZLEŞME DEĞİL DİYORLAR.SÖZLEŞME OLMADIĞI İÇİN HAPİS CEZASI VAR DİYORLAR.

  YanıtlaSil
 81. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİZ HEPİMİZ, İMKANLARIMIZ ÖLÇÜSÜNDE VE HATTA; OLMAYAN İMKANLARIMIZLA, ŞİMDİYE KADAR; GEREĞİNİ FAZLASIYLA YAPTIK KANISINDAYIM. BELKİ FAYDASI OLMAZSA BİLE; PAZARTESİ GÜNÜ SABAHTAN BAŞLAYARAK, KAST UNSURU KONUSUNU VE 31.12.2008'DEN SONRAKİ YASAL BOŞLUK OLAYINI, MÜMKÜN OLDUĞUNCA; FAKS, MESAJ VEYA TELEFONLA GÖRÜŞMELER YOLUYLA, SON KEZ BİR DAHA İŞLEMEYE ÇALIŞALIM. OLAKİ; KİM BİLİR, BİR ÖNERGE İLE; ÇIKACAK OLAN YASAYA, EK BİR MADDE KOYDURABİLİRİZ. ZAYIF BİR İHTİMAL AMA; DENEMEKTE YARAR VARDIR DİYORUM. BEN ŞAHSEN DENEYEYECEĞİM. Kİ; DAHA SONRA YASA KESİNLEŞİP İŞLER HALE GELDİKTEN SONRA, ELBETTEKİ; HEP BERABER NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERİP, ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ. TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 82. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; BİZ HEPİMİZ, İMKANLARIMIZ ÖLÇÜSÜNDE VE HATTA; OLMAYAN İMKANLARIMIZLA, ŞİMDİYE KADAR; GEREĞİNİ FAZLASIYLA YAPTIK KANISINDAYIM. BELKİ FAYDASI OLMAZSA BİLE; PAZARTESİ GÜNÜ SABAHTAN BAŞLAYARAK, KAST UNSURU KONUSUNU VE 31.12.2008'DEN SONRAKİ YASAL BOŞLUK OLAYINI, MÜMKÜN OLDUĞUNCA; FAKS, MESAJ VEYA TELEFONLA GÖRÜŞMELER YOLUYLA, SON KEZ BİR DAHA İŞLEMEYE ÇALIŞALIM. OLAKİ; KİM BİLİR, BİR ÖNERGE İLE; ÇIKACAK OLAN YASAYA, EK BİR MADDE KOYDURABİLİRİZ. ZAYIF BİR İHTİMAL AMA; DENEMEKTE YARAR VARDIR DİYORUM. BEN ŞAHSEN DENEYEYECEĞİM. Kİ; DAHA SONRA YASA KESİNLEŞİP İŞLER HALE GELDİKTEN SONRA, ELBETTEKİ; HEP BERABER NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERİP, ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ. TÜM KATILIMCILARA SAYGILARIMLA. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 83. arkadaşlar siz bu hükümeti tanıyamamışsınız.akp hükümeti önce öne bir fikir atar bakar neler oluyor diye sonra geri adım atar .zaten herkes kabul etti cekte ceza olmaz diye.adalet bakanı açıkladı orta vadede kalkacak dedi.iyimayada aynını söyledi.onların söylediklerini boşverin zaten buyasa anayasaya aykırı.çünkü anayasanın 90 sanıncı maddesini değiştirmişler o maddeye göre anayasanın hapis cezazası olup olmadığına karar vermesi gerekiyormuş.yani hiçkimse sözleşmeden doğan borcunu ödememesinden dolayı hürriyetinden alıkoyulamazmış.bunu yasa görüşülürken söylediler.birde tck ya uymuyormuş.çünkü çekte vade olmazmış.bu yüzden yargıtay cezaları düşürecek.tck yasası görüşülünce ve kabul edildikten sonra tümüyle ortadan kalkacak.üzülmeye gerek yok rahat olun biryıl sonra bütün cezalar kalkar.bunu mecliste söylediler.

  YanıtlaSil
 84. arkadaşlar bu işi AİHM gitmekten başka yolu yok biraz zaman verdiler ama şimdi birlik ve kilit olmamız lazım en az 6 ay gbt yok istenilen yere gelebiliriz uncu

  YanıtlaSil
 85. Cinocan: Site yönetimine mail adresimi ilettim ordan isterseniz size vereceklerdir.

  YanıtlaSil
 86. emx sana nasıl ulaşabilirim?

  Cinocan

  YanıtlaSil
 87. şöyle düşünüyorumda ya onlar cok zeki bunları böyle yapıyolar ben aptalım.ya ben cok zekiyim yanlış yapıldığını görebiliyorum onlar aptal.sizce burdaki aptal olan kim benmi onlarmı kafam karıştı arkadaşlar.çözüm

  YanıtlaSil
 88. emx şu siyasileri doğru çalıştırabilecek bir program yazabilirsen tüm mağdurların sorunu çözülür.Kullandıkları yazılım işimizi görmüyor..:)

  YanıtlaSil
 89. Ah Selma hanım keşke diyebiliyorum sadece.Ama olmayacak bir dua bu.Zaten çek kullanabilen çok az kişi kaldı.Onların içindede büyük kısmı uzatmaları oynuyor.Yani onlarda patlayınca geriye kalan kesim rahat.İşte ozaman yüzde yüz güvenli bir ödeme aracı olur.
  Başka bir deyişle; 2-3 yıl sonra çek karnesi alabilen çok az adam kalır.Onlarda zaten büyük sermayeli,karşılığını yatırmadan çek kesmeyenlerdir.Böylece çek 1.sınıf insanların tekeline girer ve güvenilirliği artar.Hapis cezasıda o zaman geçerliliğini yitirir ve kaldırılır.

  YanıtlaSil
 90. hani 1 yıla düşürülmüştü allahım biri doğru söylüyor ama kim ne olucak halimiz bilen yok varsa yazsın lütfen

  YanıtlaSil
 91. isteyen önerge verebilir lakin.
  CHP veya MHP Allah birdir diye önerge verse anında red edilir iktidar kanadı tarafından..

  YanıtlaSil
 92. Arkadaş lar lütfen bir bilen dışarıdan vekaleten atanmış kişilerin durumunu açıklasın..Lütfen

  YanıtlaSil
 93. Arkadaşlar
  Yorum yazdım ama bir önceki sayfada kaldı
  Akp önerge verdi ve ilk yıl içn yüzde 30 ödeme şartı geldi yüzde 30 luk miktar ödenmezse alacaklının şikayeti üzerine infaz kaldığı yerden devam edecek..
  ödeme yapılmaması halinde 2 yıl olan süre bu şekilde yüzde 30 unu ödememe halinde 1 yıla düşürüldü..

  Bunu düzeltmeleri için baskı kurmaya çalışıyoruz..
  inşallah pazartesi günü ek bir önerge ile bu 2 yıla tekrar çıkacak ve 2 yıl sonrada infazın kaldığı yerden devamı engellenecek..

  Pazartesi günü Adalet komisyonu kurulda hazır olmadığı takdirde bütçe görüşmelerinden sonraya kalır yasa..
  Bekleyip ne olacağını göreceğiz
  Yasa çıkmadan, yok vadeli çeklerin durumu, nasıl bir yol izlenecek, vekaleten çekler ne olacak gibi sorulara gerek yok diye düşünüyorum.. Doğmamış çocuğa don biçmeyelim..
  Yasallaşsın C.Başkanı imzalasın zaten neler yapacağımız konusunda görüş alışverişinde bulunuruz..

  Bu hafta gazete ilanı çıkacaktır sanıyorum, hafta içi artık paramızın durumuna göre ve çek mağduru olmayan ama ülke sorunlarına duyarlı olan saygıdeğer iş adamı arkadaşlarımızın destek ve katkısıyla gazeteye ilanımız yayınlanacak ve bu vesileyle yurt çapında hem sesimizi duyuracak hemde bize yapılan bu zulmu halkımızın anlamasını sağlayacağız..
  Bu ucube yasa kanunlarımızdan çıkıncaya kadar savaşa devam..

  YanıtlaSil
 94. bankalar verdikleri çek karnelerini karşılığında ipotek alarak belli limitlerle çek karrnelerindeki kesilecek miktarlara kontrollu limit koymak zorundalar dolayısıyla bu sistem kendini kontrol eden bir hal alır.piyasadaki çeklerinin tutarı ipotek tutarını geçemez bir çek karnesinin tamamı ödenmeden diğeri banka tarafından verilemez bir hale gelirse işte o zaman çek gerçekten güvenilir bir ödeme aracı olur ve insanlar borçlarının karşılığında özgürlüklerini değil sermayelerini mal varlığını riske atar bu da en doğru olandır.bu şekilde bilinçsiz çaresizlikten bir ümit başka bir iş gelir yazdığım çeki onunla öderim belki işler düzelir düşüncesiyle kesilen çekler kesilemez olur ve kotrol sağlanmış olur bu işi bankalar ve çek kullanmak isteyenler anlaşma yaparak halletmeli.hukuk buna karıştırılmamalı insanlar sevdikleri gözü yaşlı çaresiz bırakmamalı yazık bu politikacıların hiçmi vicdanı yok ceza evindeki suçlu olmayan borçlu olan insanların vebalini nasıl ödeyecekler anlamak mümkün değil

  YanıtlaSil
 95. Arkadaşlar, hepimizin de bildiği üzere CHP partisinin en önemli iştiraklerinden biri, ulu önder Atatürk'ten miras kalması sebebiyle İŞ BANKASI hisseleridir. Buna rağmen bizi ve de bizim gibi mağdur olan ve şu an hapiste olan dava arkadaşlarımızın haklarını koruyan insana insan gözüyle bakan CHP yönetimine parti görüşüne ve bu parti görüşünü yansıtan başta Sn. Ali Rıza ÖZTÜRK olmak üzere Sn.Şahin MENGU, Sn.İsa GÖK, Sn.Ali İhsan KÖKTÜRK, Sn.Halil ÜNLÜTEPE ve Sn.M.Şevki KULKULOĞLU'NA buradan sonsuz teşekkürlerimizi ve de şükranlarımızı sunuyoruz. Umuyoruz Gerek CHP olarak gerekse şahısları olarak bu haklı davamızda bizi BU tasarının ANAYASA Mahkemesine taşınması konusunda da yanlız bırakmayacaklardır.

  YanıtlaSil
 96. çok pasif kaldık arkadaşlar.bundan sonra en azından baskı kuralım...adanalı...

  YanıtlaSil
 97. Değerli dostlar...ÖNEMLİ VE ACİL...

  hepinize sonsuz saygı duyuyorum ve vekaleten çek imzalamaktan bir yıldır aranan bir çek mağduruyum..
  Sizleri bir konuda ACİLEN VE ÖNEMLE uyarmak istiyorum.
  Takdir sizindir.

  1. ÇEK YASA TASARISI GÖRÜŞMELERİ OYLAMA OLMADIĞINDAN YARIM KALMIŞTIR.

  2.BAZI DOSTLARIM YASANIN PAZARTESİ OYLANIP KABUL EDİLECEĞİNİ SÖYLEMEKTEDİR.(BUNA KAYNAK GÖSTERMEMİŞLERDİR HENÜZ) ve umarım ÖYLE OLUR AMA..

  3.iç tüzük 49.madde ŞUDUR dikkatle ve sabırla OKUYUNUZ:

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemi şu kısımlardan ibarettir:

  1. Başkanlığın Genel Kurula sunuşları.

  2. Özel gündemde yer alacak işler.

  3. Seçim.

  4. Oylaması yapılacak işler.

  5. Meclis soruşturması raporları.

  6. Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler.

  7. Sözlü sorular.

  8. Kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler.

  Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile 6 ncı ve 7 nci kısımların her biri için haftanın belli bir gününde belli bir süre ayrılabilir.

  3 üncü ve 4 üncü kısımlardaki seçimler ve oylamalar için de haftanın belli bir günü ayrılabilir.


  4.PAZARTESİ BAŞLAYACAK BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BU TÜZÜK MADDESİNİN 2 SIRASINDA BULUNAN ''özel gündemde yer alacak işler'' maddesinde 1. ve 2. sıradadır

  kaynak:TBMM son kabul edilen DANIŞMA KURULU RAPORU ve altında

  mehmet ali şahin,sn anadol, sn elitaş ve sn şandır İMZALARI

  5.)İÇ TÜZÜK maddelerinin 2. sırasında bulunan ''ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER'' , 8. sırasında bulunan kanun tasarı ve tekliflerinden ÖNCE OKUNUR ve 1. ve 2. sırasında bulunan BÜTÇE KANUNU GEREĞİ BÜTÇE görüşmeleri başlar..

  6.)BUNUN OLMAMASININ TEK YOLU pazartesi grup başkanvekillerinden teşkil edecek DANIŞMA KURULUNUN , pazartesi sabahı, 445 sıra sayılı çek kanunu görüşmelerini BİR ORTAK DANIŞMA KURULU kararı ile ''özel gündemle görüşülecek işler'' kısmının 1. SIRASINA alınmasını önermesi ve GENEL KURULUN bunu kabul etmesidir..ŞEKLEN 2 DAKİKA SÜRER ama bu prosedür şarttır..

  7.)BU YAPILMAZSA.

  İÇERİDE ACI ÇEKEN KARDEŞLERİMİZ

  ONLARIN YAKINLARI

  KAÇAK YAŞAMAYA ÇALIŞAN BENİM GİBİLER

  yılbaşında EVİNİ GÖREMEZ..bu bu kadar nettir..

  ÇÜNKÜ BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BİTMEDEN YANİ GÜNDEMİN 2. MADDESİ TAMAMLANMADAN 8. MADDESİNE GEÇİLEMEZ..

  bu uzun ve can sıkıcı açıklamalardan sonra yalvarıyorum...

  lütfen AKP,MHP VE CHP grup başkan vekilleri ile konuşunuz bu oylamayı bütçe görüşmelerinin önüne alsınlar..Almazlarsa,

  MECLİS BAŞKANI KENDİLİĞİNDEN ÖNCE ÇEK SONRA BÜTÇE Dİ-YE-MEZ!!!

  başınızı ağrıttığım için üzgünüm

  saygılar

  Serdar OKTAN

  YanıtlaSil
 98. KrediKartitaksitlendirme6 Aralık 2013 09:39

  Böyle bir yazı ilk defa okudum ve çok faydalı bilgiler çok teşekür ederim
  Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme

  YanıtlaSil
 99. KrediKartitaksitlendirme14 Aralık 2013 13:12

  İnsan böyle şeyler görünce dayanamıyor çok üzülüyor
  Kredi Kartı Taksitlendirme

  YanıtlaSil