Çek defterini iade etmemek beraat

Çek defterlerinin iade edilmemesiyle ilgili karar örneği aşağıdadır..
Arkadaşlarım birçok cezaevinde halen arkadaşlarımıza taahhütname formu verilmedi, Adalet bakanlığından matbuu form beklendiği söyleniyor bir Çok cezaevi yönetimide işi ağırdan alıyor, Bazı cezaevlerinde Savcılar, Alacaklıyla anlaş avukatı ara yönlendirmesi yapıyor..

YASA ÇIKTI VE BİZLER MİLLETVEKİLLERİNİ, ADALET BAKANINI, BAKANLARI ARAMAYI BIRAKTIK
ARKADAŞLARIMIZI CEZAEVLERİNDE SAVCILARIN GARDİYANLARIN İNSAFINA TERKETTİK..
ÖZELLİKLE ADALET BAKANINI, ADALET KOMİSYON ÜYELERİNİ ARAMALIYIZ..

T.C.
KARŞIYAKA 3. SULH CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2022/228
KARAR NO : 2022/1229
YARGIÇ : HASAN FAHRİ GÖNCÜ: 30020
YAZMAN : HÜSE ŞİEK 11
HÜKÜMLÜ : A….Karşıyaka/ İZMİR adresinde oturur.
SUÇ : Çek Karnesini İade Etmemek
SUÇ TARİHİ : 02/02/2009
ASIL KARAR TARİHİ : 22/09/2009
EK KARAR TARİHİ : 23/12/2009
Karşıyaka C.Başsavcılığının 22/22/2022 tarih ve 2009/42222-1870 sayılı yazıları ile hükümlü hakkında lehine oluşan hukuki durumun değerlendirilmesi talep edilmiş olmakla, dosya arşivden çıkarılarak incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Hükümlü hakkında mahkememizin 15/22/2022 tarih ve 2009/33308 E - 2009/103369 K sayılı ilamı ile çek karnesini iade etmemek suçundan 3167 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince 450 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve kararın infazı için C.Savcılığına gönderildiği anlaşılmıştır.

Karşıyaka C.Başsavcılığının 22/22/2022 tarih ve 2022/224-182270 sayılı yazıları ile, çek karnesini iade etmemek fiilinin 5941 Sayılı Yasa ile yaptırım altına alınmadığı ve suç olmaktan çıkarıldığı, lehine oluşan yeni hukuki durumun değerlendirilerek uyarlama yargılaması yapılması ve hükümlünün beraatine karar verilmesi talep edilmiştir.

20/12/2009 tarihinde yürürlüğü giren 5941 Sayılı Yasa ile 3167 Sayılı Yasayı yürürlükten kaldırıldığı, hükümlüye ceza verilen çek karnesini iade etmemek suçuna benzer eylemin 5941 Sayılı Yasada bu kez 5. maddesinin 6. fıkrasında düzenleme yapıldığı, ancak eylemin suç veya kabahat olarak belirlenmediği, herhangi bir müeyyideye bağlanmadığı, bu durumda TCY 7/1 madde dikkate alınarak infazın durdurulması ve hükmolunmuş cezanın kanuni neticeleri ile ortadan kaldırılmasına karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla; aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı şekilde;

1-)Hükümlü A.. hakkındaki mahkememizin 2022/30228 E - 2009/122069 K sayılı ilamı ile HÜKMOLUNAN CEZANIN; TÜM KANUNİ NETİCELERİ İLE ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-)5237 Sayılı TCY 7/1 maddesi amir hükmü dikkate alınarak;
a)Karşıyaka C.Başsavcılığının 22/12/2009; tarih ve 2022/422-182222 sayılı uyarlama yapılması ve beraat kararı verilmesi isteminin REDDİNE,
b)UYARLAMA YARGILAMASI YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,

c)Hükümlü hakkındaki 450 TL adli para cezasına ilişkin İNFAZIN DURDURULMASINA,
3-)Kararın gereği için tali fiş ile birlikte C.Başsavcılığına gönderilmesine,
İlişkin, dosya üzerinden C.Başsavcılığı açısından itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.23/12/2009

184 yorum:

 1. ARKADAŞLAR HERKESE ALLAH KOLAYLIK VERSİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN ARKADAŞLAR BENİM NACİZHANE FİKRİM BİRAZ SABIRLI OLUP BEKLESEK ÖZELLİKLE DIŞARIDA OLAN ARKADAŞLAR BEN ŞU ANDA YARGILANIYORUM FAKAT DÜN AVUKATLA GÖRÜŞMEMİZDE TAVSİYESİ BİRAZ BEKLEYELİM GELİŞMELER NE OLACAK DİYOR PANİK İNSANI HATAYA ZORLUYOR ONUN İÇİN DÜŞÜNEREK HAREKET EDELİM DİYORUM İÇERİDEN ÇIKAN ARKADAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUM SAYGILAR SUNUYORUM

  YanıtlaSil
 2. şimdi bize çıkmış olan 450 para için hapis yatma kalktımı benim bekleyen cezam var kurtuluyormuyum

  YanıtlaSil
 3. 2008 YILINDA 5 ADET CEKIM YAZILDI 1 TANESI GÜNÜNDE DİGER 4ADET CEK GÜNÜNDEN ÖNCE CEKLER IKRAZAAT FIRMASINDA 5 ADET CEK HEPSİ TEK KIŞİDE DAVA DEVAM EDİYOR HENÜZ BIR KARAR CIKMADI 4ADET CEK GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILDIGI İCİN DILEKCEYİ ŞİMDI MAHKEMEYE VERSEM OLURMU Vadesinden önce bankaya ibraz edilmiş

  YanıtlaSil
 4. 3
  Biraz bekle derim
  Adliyelerde ortalık toz duman
  hani 2000 bin kişi vardı ya cezaevlerinde
  Adliyeler taahhütlere cevap yetiştiremiyor
  şu anda...

  YanıtlaSil
 5. 3 nolu kardeşim gününde önce çek vurulduğunda tam da bilmiyorum ama bu tefecilerin tefecilik belgesini iptal oluyor diye bir şey kulağımda kalmıştı istersen bir sor

  YanıtlaSil
 6. Çek kanunu hakkında hukukçularımız yorumları..

  Sayın ...., bana göre temel cezanın belirlenmesinde TCK.'nın 61. maddesini gözönünde bulundurmak gerekir. Diğer özel ceza yasalarında öyle yapıyoruz çünkü (mesela: 6136, 2863 SK.'larda). 5941 sayılı kanunda üst sınır 1500 gün adli para cezasıdır. Buna göre günlüğü en fazla 100 TL. den hesaplanabileceğinden 1500x100= 150.000 TL. adli para cezası azami miktardır. 5941 Sayılı yeni çek kanununda taksitlendirme hususu tarafların iradelerine bağlı olarak özel olarak düzenlendiğinden TCK. 52 maddesinin çek suçlarında uygulanamayacağı kanaatindeyim. Ayrıca dün siteye eklenen 3167 sayılı çek kanunu ile ilgili verilmiş bir Yargıtay kararında çek suçlarında da takdiri indirim maddesinin (TCK.62) uygulanabileceği belirtilmişti; bu içtihadın yeni çek kanunu için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Takdiri indirimin uygulanmaması için yasal bir neden yok. Eski çek kanunu zamanında uygulanmıyordu ama gerekçesini bir türlü anlamıyordum; sanırım uygulama öylece yerleşmişti.
  *****
  Sayın....
  -61.md dikkate alınmalıdır ki karar da alınmıştır
  -Üst sınır 150.000.TL değildir!Alt sınır çek bedelinin karşılıksız kalan kısmıdır!!!( Bu açıdan acilen bir yasal düzenleme gereklidir görüşündeyim Yargıç yasa
  koyucu yerine geçerek norm koyamaz Kimse beni koşullar varsa 20 TL den yerine 100 TL den belirleme yapacağım mecburiyetini yasal olarak açıklayamaz)
  - 62.md uygulanabilir görüşündeyim bu yüzden hükme uygulamama takdirimi gerekçelendirerek yazmıştım
  - 5.md 11.fıkra karşısında TCY 52/4 uygulanmasına Hiçbir engel yoktur Gerekirse bu takdir kullanılabilir
  Ayrıca
  - TCY 52 md metninde veya gerekçesinde “ para cezasının hapse çevrilmesi aşamasında aleyhe bulunan 3167 sayılı Kanun’dan daha aleyhe bir durumun ortaya çıkmaması gerekliliği “ şeklinde takdirimizi kullanabileceğimiz yazmıyor bilakis sadece “ kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri” göz önünde bulundurulabilir(ki zaten sanık ekonomik olarak çökmüş ve çek karşılıksız çıkmış ! Yani 100 TL değil 20 TL ye gerekçe olabilir:)) )
  **
  Sayın ..., belirttiğiniz konuların tartışmalı olduğunu zaten siz de yazmışsınız; ben de kendi görüşlerimi paylaştım. Neden kızıyorsunuz :))) ??
  ******
  Sayın ....,
  Gerçekten çok önemli bir konuyu gündeme getirdiniz.
  Yasa yapmak çok kolay, kelimeleri yanyana getirir, artarda dizersiniz. Meclisten geçirip resmi gazetede yayınladınız mı, al sana yasa. Alt yapısı hazırlanmadan alelacele yapılan yasalar uygulayıcıları çok büyük sıkıntıya sokar. Yasa çıkartılmadan infaz konusu çözülmeliydi.
  Kolay gelsin...

  YanıtlaSil
 7. Sayın ....;
  Şahsi kanaatimce koşulları uygun değilse ilk aşamada red edersiniz herhalukarda nasılsa günde 3 kere dilekçe gönderirler en sonunda koşullara uygun istem gelirse kabul edersiniz. Siz de tecrübelerinizle çok iyi bilirsiniz ki benim anımsadığım 1999 af'ında da bu şekilde acelecilikten saçmalıklar yapılıp gece yarısı cezaevinin kapısı önüne zorla atılmış olanları köşe bucak aramışlardı.Saygılarımla
  ****
  Bence konuyu tek başlık altında tartışmak takibi zorlaştırıyor. Ayrı başlıklara bölmek daha faydalı olmaz mı? Adli para cezasının belirlenmesi, hangisi lehe, vs.
  ******
  İnfazın durdurulması için gelen taahhütnamede yalnızca çek bedelinin ödeneceği belirtilmiştir. Kanunun 6. maddesine göre ödenmesi gereken miktarı taahhüt etmemiştir. Bu şekilde bir talep yazısı reddedilecekmidir.

  Ayrıca 3095 sayılı kanuna göre temerrüt faiz oranını kim ve nasıl hesaplayacak???
  *******
  Sayın ...,
  Vekil sıfatıyla çek keşide edenlerin cezai sorumluluğu yeni yasa ile ortadan kalktığından ve vekil sıfatıyla çek keşide edenlere sadece " çek düzenleme ve çek hesabı açma" yasağı verileceğinden her dosya için ayrı ayrı As. C. Mh. lerinden uyarlama talep edilmesi ve mahkemelerince uyarlama kararı verilmesi gerekmektedir, diye düşünüyorum...
  ******
  Kanunun Geçici 1/3 maddesinde yer alan hüküm nedeni ile lehe kanun uygulaması istisna olmak üzere eski çek yaprakları için 3167 sayılı yasa uygulanır demiş. Bu atıf genel atıf mahiyetinde gibi. Yani hem suç tanımını, (16. madde), hem görevi (halen Asliye Ceza) hem de sair tedbirleri de kapsıyor sanki. Bu nedenle eski kanun döneminde basılmış çek yaprağı olunca;
  -sevk maddesi 16 olmalı
  -Asliye Ceza Mahkemesinin görevi devam etmeli
  -5941 5/4 maddesindeki tedbir ne soruşturma ne de kovuşturma aşamasında uygulanamaz

  MI ACABA? Ban bunu anladım...
  ********
  Sayın ....,bence güzel bir konuya temas etmişsiniz.Bana göre yeni yasanın en tartışmalı konularından birisi bu maddedir.Ben bu maddeyi ilk okuduğumda sadece çek yapraklarının geçerliliğinin kastedildiğini düşünmüştüm.Fakat dikkatli inceleyince suça konu çek yaprağının 3167 sayılı yasa döneminde bastırılan çek yaprağı olması halinde yine bu kanun hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucu çıkıyor.Yani eğer çek yaprağı eski ise 20/12/2009 tarihinden sonra işlenen suçlarda dahi 3167 sayılı yasa hükümleri uygulanacaktır.Fakat 3167 sayılı yasa hükümlerinin aleyhe olması halinde TCK.nun 7/1.maddesi gereğince 5941 sayılı yasa hükümleri geçerli olacaktır.Ancak uygulama yine blok halinde yapılacak olup karma uygulama yapılamayacaktır.Tabi ki bu kural maddi ceza hukuku ile şekle ilişkin hükümlerde geçerlidir.Ceza usül hukukuna ilişkin kurallar bu uygulamanın dışındadır.Yani görevli Mahkeme şu anki duruma göre tespit edilecektir.Şu an için 3167 sayılı yasa hükümleri uygulansa dahi (mükerrirler hariç) Sulh Ceza Mahkemeleri görevlidir.Çünkü 3167 sayılı yasaya göre verilecek cezada sadece adli para cezasıdır.Ayrıca geçici 1.maddenin 4.fıkrasıda bu konuda bağlayıcı bir hüküm içermektedir.Ben kanun gerekçesinede bakarak sayın .... 'in bu konuda bir yorum yapmasını bekliyorum.Çünkü 01/07/2010 tarihine kadar eski çek defterleri geçerliliğini sürdürecek ve çok farklı uygulamalar ortaya çıkabilecektir.

  Sayın ....., 5941 sayılı yasanın geçici 2.maddesine göre infazların durdurulması yada ertelenmesi hususunda verilecek kararların tamamı infazın hukuki boyutuna ilişkin olup;5275 sayılı yasanın 98 ve 101.maddeleri kapsamındadır.Cumhuriyet Savcısının bu konuda herhangi bir karar verme yetkisi yoktur.Aksi takdirde savcılık hüküm mahkemesi yerine geçmiş olur.Yada tamamen birbirinden farklı olan iki makamı aynı konu hakkında karar merci yapmış olursunuz.Bunun ortaya çıkartacağı kargaşayı herhalde anlatmama gerek yoktur.Yasanın geçici 2.maddesindeki düzenlemeden ise asla böyle bir sonuç çıkmaz.Kanun sadece anlaşma yada taahhütnamenin Savcılıklarada verilebileceğini düzenlemiştir.İnfazı yapan Savcılık olduğuna göre belgelerin savcılığa da verilebilmesi gayet doğaldır
  *******

  YanıtlaSil
 8. Sayın ....., bence Geçici 1/3 de yer alan düzenleme usul hükümlerini de içerir. Genel kural, usul hükümlerinin hemen yürürlüğe girmesidir. Ancak burada açık olan bu hüküm, genel kuralı bertaraf etmiştir. Zira hüküm usul ya da maddi ceza hukuku diye bir ayrım yapmamış. Bu nedenle eski dönem çek yaprağına ilişkin soruşturmalarda suç tarihi, bundan sonraki bir tarih de olsa 3167 uygulanır, bu kapsamda soruşturma sırasında tedbir uygulanmaz, görevde eski kanuna göre belirlenir. Ancak zaman bakımından uygulanma kurallarını allak bullak etmiş bir düzenleme...
  ********
  Değerli Meslektaşlarım, 3167 Sayılı Yasa uygulamasında çek altında imzası olan vekile ceza tayin ediliyordu. Hem hesap sahibi hem de keşide eden, çek altında imzası bulunan kişi hakkında dava açıldığında hesap sahibinin beraati ile vekalete dayalı imza sahibinin cezalandırılmasına karar veriliyordu.Bu kararlar Yargıtay denetiminden geçerek, gerekli zaman kazanılarak, Onandı ve kesinleşti.
  5941 Sayılı Yasa Vekilleri Cezadan muaf tutunca infaz durdurma ve uyarlama talepleri geliyor. Yukarıda bir mestektaşın da değindiği gibi.
  Hesap sahibi beraat etti hüküm kesinleşti.
  Vekil 5941 Sayılı Yasadan yararlanarak Beraat edecek.
  Müştekinin zararını kim karşılayacak?.
  Beraat eden sanık hakkında yeniden dava açılamayacağından, müştekinin karşısında anlaşabileceği 2 yıl için de olsa taahhütname alacağı kimse kalmıyor.Kolaylıklar dileği ve saygılarımla.
  ********
  Görünen odur ki, 5941 sayılı Çek Kanunun tatbikatında karşılaşılabilecek en önemli tartışma konularından birisi, Çek Kanununa aykırılık suçlarının kovuşturması sırasında sanığın savunmasının tespitinde zorunluluk olup olmayacağı hususu olacaktır.
  5271 sayılı CMK.nun “sanığın yokluğunda duruşma” başlıklı 195/1 maddesinde “Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır” hükmüne yer verilmiştir.
  5237 sayılı TCK.nunda yaptırımların “cezalar ve güvenlik tedbirleri” oldukları belirtilmiş, güvenlik tedbirleri ise alt başlıklarda; belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, eşya müsaderesi, kazanç müsaderesi, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri olarak ayrı ayrı sıralanmıştır.
  Şüphesiz ki; bir suç nedeniyle yoklukta yargılama yapılabilmesi ile, verilen hükümlerin temyiz kabiliyetlerinin olup olmadığı hususları birbirinden farklı konulardır.Ancak bazı meslektaşlarımızın konuları ve kavramları karıştırdıklarını ve bu nedenle de isabetli hukuki tespitlerin yapılmasını kendi zihinlerinde de olsa zorlaştırdıklarını görüyorum.
  Türk Ceza Kanununda yazılı güvenlik tedbirlerinden bir kısmı (TCK.nun 53/1 maddesinde olduğu gibi) ceza mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak kendiliğinden uygulanması gereken, bir kısmı ise (TCK.nun 53/6 maddesinde olduğu gibi) ceza mahkumiyetine bağlı olarak hükmedilmesi gereken tedbirlerdir. Yasa koyucu bu tedbirlerin uygulanmasının gerekeceği durumları “mahkûmiyet hâlinde” veya “mahkum edilen” gibi ibareler kullanmak suretiyle göstermiştir.
  Yasa koyucunun yaptırım olarak adli para cezası öngördüğü hallerde CMK.nun 195/1 maddesi hükmü gereğince adli para cezasının miktarına bakılmaksızın, hakkında çıkartılan davetnameye gerekli ihtarat yazılmış olan sanığın yokluğunda yargılamaya devam ile bir hüküm tesis edilebilecektir.

  YanıtlaSil
 9. arkadaslar hiçbiyerde cezaevinden çıkan arkadaslar yok mu yani şimdi ne yapacaz biz ben bu olaylara şaşkınlıkla bakıyorum hiçte bişey anlamadım nasıl iştirbu lütfen biri güzel şeyler söylesın yaa

  YanıtlaSil
 10. CMK.nun 195/1 maddesinde yoklukta yargılama yapılabilmesi için yargılamaya konu suçun yalnız veya birlikte müsadereyi gerektirmesi öngörülmüş, ancak bu hallere yasada yazılı diğer güvenlik tedbirleri dahil edilmemiştir. Bu durumda ilk akla gelen yasa koyucunun diğer güvenlik tedbirlerinin adli para cezası ile birlikte veya yalnız olarak uygulanması durumunda yoklukta yargılamaya cevaz vermediğidir. Ancak bu peşin kabulün diğer güvenlik tedbirlerinin yapısı ve uygulanma şekilleri dikkate alındığında pek isabetli olmadığını düşünüyorum. Zira yasa koyucu diğer güvenlik tedbirlerinin uygulanması gereken durumlarda yoklukta yargılamayı imkansız kılacak bir düzenlemeye de yer vermemiştir. Bu itibarla, adli para cezası ile veya yalnız (müsadere dışında) diğer güvenlik tedbirlerinin uygulanması gereken durumlarda yasal bir boşluk olduğunu kabul etmek gerekecektir.
  Bilindiği üzere, 5271 sayılı CMK.nun yoklukta yargılama hallerinden birini düzenleyen 195/1 maddesinde yazılı kural bir usul kuralıdır. Yine hepimizin gayet iyi bileceği gibi, yasada hüküm bulunmayan hallerde usul kurallarının kıyasen uygulanması her zaman mümkündür. Gönül isterdi ki, yasa koyucu 3167sayılı yasanın 16/b maddesindeki gibi yoklukta yargılamaya olanak sağlayan bir yasa hükmünü yeni Çek Kanununa da koymuş olsun. Ancak yasa koyucu belki bilinçli bir tercihle, belki de unutkanlık neticesinde yeni Çek Kanununda böyle bir düzenlemeye yer vermemiştir. Hal ve hukuki düzenlemeler böyle olunca yasada yer alan boşluğun “kıyas yoluyla” doldurulabileceğini, bu durumda ise CMK.nun 195/1 maddesinin, müsadere haricindeki diğer güvenlik tedbirleri bakımından da uygulanmasının mümkün ve de zorunlu olduğunu kabul etmek gerekmektedir.
  Açıkladığım nedenlerle; 5941 sayılı Çek Kanununda adli para cezası ile birlikte veya yalnız çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilmesi gereken hallerde CMK.nun 195/1 maddesinde yazılı yoklukta yargılamaya ilişkin kuralın uygulanabileceğini ve sanık veya hakkında tedbir istenenin yokluklarında kovuşturmaya devam ile hüküm kurulabileceğini düşünüyorum.

  Selam ve saygılarımla…
  ****
  Değerli meslektaşım
  CMK. nun 195. maddesiyle ilgili 3167 s. K. nun 16/b maddesindeki düzenlemeye yeni Çek Kanununda bilinçli olarak yer verilmemiştir. Unutkanlık sonucu değil.
  Karşılıksız çek keşide etmek suçlarında beni en çok rahatsız eden konu, CMK. nun 195. ve Tebliğat Kanununun 35. maddeleri uygulanmak suretiyle şüphelinin yokluğunda verilen hükümlerdi.

  Pek çok masum insan, yakalanıp cezaevine konuldu ve yüzlerce dosyada suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda bırakıldı.

  Adalet Akademisinde, hakim ve C. savcısı adayı değerli arkadaşlarıma; CMK. nun 195. maddesini mümkün olursa hiç uygulamayın, zorunluluk hallerinde de nadiren uygulayın diye anlattım hep.
  "Masum bir insanı, suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda bırakmayın, şüphelinin savunmasını almadan karar vermeyin," dedim. Bu sözlerimi pek çok hakim ve C. savcısı arkadaşım hatırlayacaktır.

  Bildiğiniz gibi karşılıksız çek keşide etmek suçundan açılan davalarda; CMK. nun 195. ve Tebliğat Kanununun 35. maddelerine göre; şüphelinin hiç haberi olmadan mahkumiyet kararı verilir ve bu hüküm kesinleştirilip infaza verilebilir.

  Başkasına ait kimlik bilgilerine ulaşan kötü niyetli kişiler sahte kimlik ve sahte adres bilidirip şirket kurdular ve bankalardan aldıkları çekleri keşide etmek suretiyle piyasayı dolandırdılar.

  Kimlik sahte, adres sahte; suçla hiç ilgisi olmayan masum insanlar hakkında yüzlerce dava açıldı ve CMK. nun 195. ve Tebliğat Kanununun 35. maddelerine göre şüphelinin yokluğunda hükümler verilip gene aynı yasalarla kesinleştirildi ve infaza verildi.

  Ödenmeyen para cezaları hapse çevrilince hükümlü yakalandı ve ilk kez yakalamayla suç ve karardan bilgi sahibi oldu.

  Hiçbir masum insan, bir saat bile cezaevine konulmamalı ve suçsuzluğunu kanıtlamak zorunda bırakılmamalıdır. Davaların erken sonuçlandırılması, masumların cezalandırılmasının gerekçesi olamaz.

  Bu nedenle; CMK. nun 195. maddesinin uygulanmamasının adil olacağını düşünüyorum.

  Saygılarımla…

  YanıtlaSil
 11. Çok değerli meslektaşım,

  5941 s.Çek Kanununun “ Yürürlükten kaldırılan mevzuat” başlığı altındaki 9. maddesi ile; bu kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihi itibarıyla 3167 s. Kanunla, 3167 s. Kanunu değiştiren 4814 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. hükmü getirilmiştir.

  5941 s. Çek Kanununun 9. maddesinden sonra gelmek üzere; “Geçiş hükümleri” başlığı altında “GEÇİCİ MADDE 1” ve “GEÇİCİ MADDE 2” ile 3167 s. Kanunun yürürlükten kaldırıldığı ve 5941 s. Kanunun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden sonra uygulanacak örneğin; (5941 s. yasaya uygun çek karnelerinin basılması, dağıtılması, yeni çek karnelerinin basılıp dağıtılıncaya kadar ne yapılacağı, bu tarihten önce açılan davaların nerede görüleceği, takas odaları yerine kurulacak sistem vs.) içeren geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

  Yani GEÇİCİ MADDE 1: 3. fıkrası; “Zaman bakımından uygulama” başlığı altında düzenlenen TCK. nun 7. maddesine aykırı olmamak kaydıyla 20.12.2009 tarihinden itibaren yasada belirlenen sürelerde; 5941 s. Çek Kanunundaki sistemler kuruluncaya, bu yasaya uygun çek karneleri basılıp dağıtılıncaya ya da bu tarihten önce açılan davaların hangi mahkemede görüleceği vs. geçiş hükümleridir.

  Bu geçiş hükümleri belirli süre uygulanacak hükümlerdir. GEÇİCİ MADDE 1: 3. fıkrası genel atıf hükmünde değildir.

  20.12.2009 tarihinden önce işlenen ancak bu tarihten sonra açılan davalar Sulh Ceza Mahkemelerine açılmalı ve lehe yasa değerlendirmesi de Sulh Ceza Mahkemesince yapılmalıdır. Ancak 20.12.2009 tarihinden önce As. C. Mahkemelerine açılan davalar gene aynı mahkemece görülüp sonuçlandırılmalı, As. C. Mahkemesince verilen hükümlerin uyarlama yargılamaları da gene As. C. Mahkemelerince yapılmalıdır. Diye düşünüyorum.

  Sayılarımla…

  YanıtlaSil
 12. Geçici 1. maddenin 2 ve 3. fıkralarına göre 1/7/2010 tarihine kadar eski çek defterleriyle ilgili olarak 3167 sayılı yasa gereğince işlem yapılacağına göre karşılıksız çek suçundan 1/7/2010 tarihine kadar 3167 sayılı yasa kapsamında yapılacak olan yargılamada görevli yargı mercii Sulh Ceza Mahkemeleri mi yoksa Asliye Ceza Mahkemeleri mi olacak ???
  *********
  Bu konu ile ilgili, ceza hukuku bölümünde yer alan çek üstbaşlığının 7 ve 8. sayfalarında açıklamalar mevcut; bence Geçici 1/3 maddesi hem usul hem de maddi ceza hukukunu kapsayan bir düzenleme olduğu için görev dahil eski çek yaprakları ile ilgili bütün yargılamalarda 3167 sayılı yasa uygulanmalı. Bu kapsamda, soruşturma ve kovuşturma sırasında çek düzenleme yasağı tedbiri de konamaz... Hatalıysam düzeltün lütfen...
  ********
  iddianamesi kabul edilmek suretiyle davası açılmamış tüm hazırlık soruşturması dosyalarında 5941 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği günden itibaren görevli mahkeme Sulh Ceza Mahkemesidir, görev kamu düzenine ilişkindir, takdire bağlı değildir. Çeklerin şekline ilişkine ilişkin geçici düzenleme göreve etki etmez.
  ******
  ilgili geçici madde ilk bakışta sadece çeklerin şekline ilişkin gibi görünse de; devamında TCK 7/2 maddesi saklıdır demekle, suçun unsurları dahil maddi ve usul hukukuna ilişkin tüm düzenlemeleri içerdiğini vurguladığını düşünüyorum...
  **************
  (3) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

  3167 SY da görmediğim atladığım ne var diye bakıyorum bakıyorum okuyorum dönüp bir daha okuyorum sulh ceza mahkemesinin bakacağına ilişkin bir şey hala bulamıyorum..
  *********
  3. fıkra varken 4. fıkra düzenlemesine ne gerek var denilebilir,yasakoyucu yanlış yapmış denilebilir ama 3. fıkra var olduğu müddetçe eski çeklere ilişkin 3167 sy hükümleri uygulanır ve asliye ceza mahkemesi görevlidir.
  *********
  3167 sayılı yasanın 16/b maddesinde , 5235 sayılı yasanın 10. ve 11. maddelerine istisna olarak bir düzenleme mevcut idi. 5941 sayılı yasanın 9. maddesi ile 3167 sayılı yasanın " çeklerin şekline ilişkin vb. istisna bir kaç hükmü dışında) tamamı kaldırılmıştır. Görev konusunda özel düzenleme olan 3167 sayılı yasanın 16/b maddesi de kaldırılmış fakat tek isnası "halen asliye ceza mahkemelerinde devam eden davaların asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği şekli" ile sınırlıdır. Görev durumu usul hükmüdür, çeklerin şekli ise maddi ceza hukukuna ilişkin bir düzenlemedir, sonuçları farklıdır.

  Bu sebeple biz bu aşamada, yukarıdaki cevabımda unuttuğum istisnai durum olan , " 5941 sayılı yasa öncesi tanzim edilen çeklerde mükerrir çek suçluları dışında artık çek suçlarında sadece adli para cezası verilebileceğinden, 5941 sayılı yasada 3167 sayılı yasada olduğu gibi açıkça görevli mahkeme belirtilmediğinden görevi belirleyen genel kanun olan 5235 sayılı yasanın 10. ve 11. maddelerindeki hükümlere göre hareket etmemiz gerekir. 5941 sayılı yasa öncesi tanzim edilen mükerrir çek suçlulularının cezası 3167 sayılı yasanın 16/1-son cümle gereği 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olduğundan sadece bu suçlular yönünden 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesi gereği 3167 sayılı yasadaki cezanın 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirmesi sebebiyle yine genel hüküm olan 5235 sayılı yasanın 11. maddesi ile TCK 7. maddesi gereği, 1 ile 5 yıl arası hapsi düzenleyen 3167 sayılı yasa ile sadece adli para cezasını düzenleyen 5941 sayılı yasayı karşılaştırıp uygulama görevi asliye ceza mahkemesinindir. 5941 sayılı yasa öncesi ve sonrasında mükerrir olmayan çek suçluları için ise sadece adli para cezası verilebileceğinde 5235 sayılı yasanın 10. maddesi gereği sulh ceza mahkemesi görevlidir.
  *********

  YanıtlaSil
 13. ARKADAŞLAR NE OLACAK ŞİMDİ NE YAPACAĞIMIZ NET BİRŞEKİLDE ORTADA YOK NE OLACAK BİR B PLANI VARMI YADA BEKLEMEKMİ BİLMİYORUM KAFAM KARIŞTI BİR YOL GÖSTERİN NE YAPALIMMMMM AYKUT

  YanıtlaSil
 14. bilgi aldığımız daire üyeleri geçici 1/2-3 maddesindeki düzenlemenin çek karnelerinin geçiş döneminde geçerliliği hususunda düzenleme olduğunu söylüyorlar, bende aynı düşüncedeyim
  **********
  Sayın... , çeklerin şekline ilişkin 3167 sayılı yasanın geçerliliğini koruduğuna dair istisna hükmü , 3167 sayılı yasanın genel ve görev ilişkin hükümlerinin 5941 sayılı yasanın 9. maddesinin açık hükmü ile kaldırılması ve 5941 sayılı yasanın 10. maddesi gereği 5941 sayılı yasanın yayımı ile yürürlüğe girmesi durumunu ortadan kaldırmaz.

  Yapılan istisnai düzenleme ,5941 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile 5941 sayılı yasanın geçici madde 1/2 gereği 01.07.2010 tarihine kadar bankaların yeni çek şeklini 5941 sayılı yasaya göre belirlemeleri ve dağıtmaları için verilen süre sırasında 5941 sayılı yasaya göre sorumluluğu devam eden çek hesabı sahiplerinin sorumluluğunun devamını sağlamak içindir, yine 5941 sayılı yasanın geçici madde 1/4 gereği açıkca "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı açılmış olan davalar bakımından asliye ceza mahkemesinin görevi devam eder, denmekle kanunun yürürlüğe girmesinden sonra genel hükümlerin uygulanması gerektiği açıktır, görev konusunda eski durumun devamı sadece 5941 sayılı yasa öncesi çek keşide eden, eyleminin karşılığı 5 yıla kadar hapis olan mükerrir çek şüphelileridir.
  ********
  Bence 5941 sayılı Yasanın Geçici 1. maddenin 2 ve 3. fıkraları,1.7.2010 tarihine kadar olan geçiş dönemine ilişkin ÇEK DEFTERLERİNİN DÜZENLENMESİ problemini aşmaya çalışıyor.Buna göre çek defterlerinin düzenlenmesi konusunu düzenleyen 3167 sayılı yasanın 3 ve devamı,çek defterlerinin geri verilmemesini düzenleyen 13 maddesi gibi maddeler 1.7.2010 tarihine kadar TCK 7 maddesi uyarınca değerlendirilecek kapsamda yürürlükte görünüyorlar. Zaten 5941 SY geçici 1/1,2 ve 3 te açık bir şekilde ÇEK DEFTERİ düzenlenmesinden bahsetmiş ve bu halde bu maddelerin uygulaması ÇEK DEFTERLERİNİN DÜZENLENMESİYLE ALAKALI durumla sınırlı kalıyor.Geçici 1/4 maddesi ise açık bir şekilde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra karşılıksız çek vermeyi düzenleyen 3167 16 kapsamındaki davalar Asliye Ceza mahkemesinin görev alanından çıkmıştır diyor.Bu maddenin açıklığı karşısında görev hususunda herhangi bir karışıklık olmaması gerekir...
  **********
  Sayın ...'ın göreve ilişkin yorumuna aynen katılıyorum, görev hususunda usul kurallarının derhal yürürlüğe gireceği ve 3167 S.K.'un yürürlükte kaldırılmasının dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum uygulamalar bu yönde
  ***
  4. fıkra uyarınca asliye ceza mahkemelerinin görevi devam eder
  ********
  {{ ""çeklerin şekline ilişkin 3167 sayılı yasanın geçerliliğini koruduğuna dair istisna hükmü ,"" 3167 sayılı yasanın genel ve görev ilişkin hükümlerinin 5941 sayılı yasanın 9. maddesinin açık hükmü ile kaldırılması ve 5941 sayılı yasanın 10. maddesi gereği 5941 sayılı yasanın yayımı ile yürürlüğe girmesi durumunu ortadan kaldırmaz. }}
  Sayın SARTIK;
  -madde de 3167 sayılı yasanın çeklerin şekline ilişkin geçerliliğini koruduğu yazmıyor, bilakis "eski çek defterleriyle ilgili olarak 3167 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur" denmektedir.Yani yasa tüm hükümleri ile eski çekler açısından aynen yürürlüğünü korumaktadır.3167 sayılı yasa çeklerin şeklini düzenleme kapsamlı (Ticaret Kanunu düzenler)değildir! 3167 sayılı yasa Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkındadır.
  -Yeni yasa yürürlüğe girmiş ise de eski çek defterleri açısından uygulanması mümkün değildir( TCY 7 md kapsamında değerlendirmeler hariç)

  YanıtlaSil
 15. Değerli Meslektaşlarım,
  5941 sayılı Çek Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce keşide edilen ve karşılıksız kalan çek ile ilgili olarak eski kanun lehe bile olsa, kanun yürürlüğe girdikten sonra açılacak davanın sulh ceza mahkemesine açılması gerektiğini düşünüyoruz. Zira;
  5941 sayılı Çek Kanunu yürürlüğe girdiği 20.12.2009'dan itibaren, 3167 S.K.’nun 16 / b maddesinde yer alan; " ... karşılıksız çek verme suçlarında asliye ceza mahkemesi" nin görevli olduğuna dair hüküm yürürlükten kalkmıştır. LEHE OLAN KANUNUN GEÇMİŞE YÜRÜMESİ KURALI, SADECE MADDİ CEZA HUKUKUNA İLİŞKİNDİR, usul kuralları geçmişe yürümez. 3167 SK'nun 16 / b maddesinin görevli maddeyi belirleyen hükmü de, maddi ceza hukuku hükmü değildir.
  Bizler Cumhuriyet Savcısı olarak 20.12.2009'dan itibaren yazacağımız idddianamede, somut olaya göre eski kanun bloku ( 3167 SK m. 16 hükmü ), lehe olan kanundur diye, şüphelinin 3167 S.K.'dan cezalandırmasını istesek bile, 5235 S.K.'nun 10. maddesi uyarınca, davayı sulh ceza mahkemesine açmamız gerekir, diye düşünmekteyiz.
  Saygılarımla
  ********
  Eğer açılan davada lehe aleyhe değerlendirme yapılması gerekiyorsa sulh ceza mahkemesinin asliye ceza mahkemesine görev alanına giren konuda değerlendirme yapamayacağı kanatindeyim. Dolayısıyla suç tarihi önemli diye düşünüyorum
  ***
  5941 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce karşılıksız çıkan çekler yönünden, Mükerrir çek şüphelileri hakkında 3167 sayılı yasanın 16/1-son cümlesi gereği 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmekle, her ne kadar 3167 sayılı yasanın göreve ilişkin maddesi 5941 sayılı yasanın 9. maddesi ile kalkmış ise de, 3167 SAYILI YASA GEREĞİ DEĞİL GENEL HÜKÜMLER GEREĞİ, TCK 7 maddesi ile 5235 sayılı yasanın 11. maddesi gereği görevli mahkeme asliye ceza mahkemesi olup, mükerrir olmayan çek şüphelileri hakkında 5941 sayılı yasa öncesi ve sonrası 5235 sayılı yasanın 10. maddesi gereği sulh ceza görevlidir.

  YanıtlaSil
 16. Hukuk Fakültelerinde okuduğumuz dönemde eğer müfredat değişmemişse ceza özel dersinden önce ceza genel dersi okutulurdu.
  Genişletici yorum yasağı, kıyas yasağı ve kanunilik ilkesi, ceza hukukunun genel prensiplerinden idi.
  Eğer hala devam ediyor ise yeni yürürlüğe giren çek yasasına bu ilkeler doğrultusunda bakmak öncelikle gerekmez mi? Eskiden, yürürlükten kalkan yasa döneminde böyle karar veriyorduk, alacaklı ne yapacak sorusunun cevapları bu ilkeleri yok edermi.

  1- 3167 SY’nın 16b/1 maddesinde hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır hükmüne dayalı olarak soruşturma ve kovuşturma yürütülüyordu. Yeni çek yasası şikayet hakkını sadece hamile ( 5941 SY’nın 3/6 maddesinde hamilin kim olduğu belirtilmiş) vermiştir.
  Yeni yasanın zaman bakımından uygulanması dikkate alındığında, şikayetin usul hükmü olmayıp dava şartı olması nedeniyle cirantalar ve bankalar tarafından verilen şikayet dilekçeleri üzerine yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların düşmesi gerektiğini düşünüyorum.

  2-5941 SY’nın Geçici 2. maddesi 1.11.2009 itibarıyla( öncesini mi sonrasını mı kapsıyor anlamadım) haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış yada kesinleşmiş bir hükümle mahkum olan kişilerin taahhütname vermeleri ve alacaklı ile anlaşmalarında, Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler tarafından haber verme şartını getirmediğinden, haberdar olma şartı da geniş zamana yayılabileceğinden 1.4.2010 tarihinden sonra, örneğin 3 yıl sonra haberdar olup, 01.11.2009 tarihinden önce hakkında soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş hüküm olma şartı ile bu haktan yararlanabileceği görüşündeyim.

  YanıtlaSil
 17. eşim metris'te ve henüz bir haber yok..sizlerden var mı? sabahat

  YanıtlaSil
 18. Cüneyt hocam

  bana da 10 yaprak çek için toplam 10*470=4700 tl lik icra davası açıldı. icra dairesinde taahhüt vererek icra işlemini durdurdum. acaba icra işlemini iptal ettirebilirmiyiz

  YanıtlaSil
 19. nerdesiniz arkadaşlar sitede kimse kalmadımı

  YanıtlaSil
 20. cüneyt beyin 16 no lu yorumda aktardığı yorum

  "1- 3167 SY’nın 16b/1 maddesinde hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır hükmüne dayalı olarak soruşturma ve kovuşturma yürütülüyordu. Yeni çek yasası şikayet hakkını sadece hamile ( 5941 SY’nın 3/6 maddesinde hamilin kim olduğu belirtilmiş) vermiştir.
  Yeni yasanın zaman bakımından uygulanması dikkate alındığında, şikayetin usul hükmü olmayıp dava şartı olması nedeniyle cirantalar ve bankalar tarafından verilen şikayet dilekçeleri üzerine yürütülen soruşturma ve kovuşturmaların düşmesi gerektiğini düşünüyorum. "

  doğruysa bu süper olur

  YanıtlaSil
 21. metristen haber yokmu bunlara çıkmadımı yasa anlamadım ki

  YanıtlaSil
 22. Fikret bey sizin ceza davası değil. Banka çek defteri için açtığı kredi karşılığı sizi icraya veriyor. Bu normal ve iptal söz konusu olmaz bunu karıştırmayın. Ama bankanın bildirmesi sonucu sulh ceza mahkemesinde yargılandıysanız bu dava düşer sadece bilginize
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 23. cüneyt bey bu arkadaşlar neye karar vermişler sonuçta anlayamadım ben bukadar hukuki terimi birarada okuyup algılayamadım

  YanıtlaSil
 24. Teşekkür ederim Hasan Bey. Bende öyle düşünüyordum aslında. Ama bu parayı henüz ödemedim. Yalnız avukat şunu diyor kaç adet çek teslim edersen geriye kalan çekler için çek yaprağı başına 470 tl ödersin.

  YanıtlaSil
 25. YUKARIDAKİ HAKİM YORUMLARINDAN ŞU YORUM ÇIKIYOR:

  BİKAÇ HAKİM HARİCİNDE HAKİMLERDE HUKUKU GÖRMEZLİKTEN GELİYORLAR..ESKİ YASA, YENİ ÇEK DEFTERLERİ BASILANA KADAR DEVAM EDER DİYORLAR..

  CEZACI ZİHNİYET..20 YILDNA BERİ CEZAYA ALIŞMIŞ BİR ZİHNİYET.ALACAKLIYI DÜŞÜNÜP İCRA MEMURLUĞU YAPMAYA SOYUNAN BİR ZİHNİYET.İŞİMİZ SİYASİLERLE ZORDU HAKİMLERLE DAHA DA ZOR OLUCAK..

  YanıtlaSil
 26. yasayı çıkaranlar ne çikardıklarını bilmiyorki kuyuya bi taş attılar 40 akıllı çıkarabilecekmi göreceğiz

  YanıtlaSil
 27. AMA BEN SİZE ŞUNU ÖNERİYORUM; BU HAKİMLERİN TUTUMUNU SİYASİLERE ŞİKAYET EDİN.ARAYIN ADALET BAKANINI ARAYIN ADALET KOMİSYON ÜYELERİNİ ŞİKAYET EDİN.SUSMAYIN.BASKILARA KALDIĞIMIZ YERDNE DEVAM EDELİM.

  YanıtlaSil
 28. cüneyt bey eşim metriste avukatla dosyaları incelerken gördük çorlu sulh cezada 2 tane çek karnesini iade etmemekten dava açılmış.450 ytl cezaları olduğunu söyledi avukat.ben araştırdım çorluda bu dosyalarla ilgili beraat kararı çıkmış para veya hapis cezası yok denildi.bir problem kalmamıştır herhalde değilmi.çünkü avukat karşılıksız çekten çıkar ama bunlardan kalabilir ödemezseniz dedi yorum yaparmısınız

  YanıtlaSil
 29. HAYDİ ARKADAŞLAR; MAİLLERİNİZE DE GÖNDERDİM

  ADALET KOMİSYON ÜYELERİNİ

  ADALET BAKANINI

  VE TÜM AKPLİ VEKİLLERİ ARAYALIM. YAPTIKLARI YASA ORTALIĞI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ.

  TAHLİYELER BAŞLAYAMADI

  HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINDI

  LEHE OLAN HÜKÜMLER UYGULANMIYOR

  HERKESİN ELİNDE BİR DİLEKÇE KAPI KAPI GECİYOR

  CEZALARDAN YASALAR DİLEKÇELERDEN BU YOĞUNLUKTAN FIRSAT BULUP NASIL BOÇ ÖDEYECEZ BİZ?

  İNSANLARA NEFES ALDIRMAK İÇİN ERTELEME YAPTILAR. ONUDA YÜZLERİNE GÖZLERİNE BULAŞTIRDILAR.3-5 KİŞİ HARİCİNDE TAHLİYE OLAN YOK..

  BASKILARIMIZA DEVAM EDİYORUZ.

  YanıtlaSil
 30. CÜNEYT BEY ; yazılı yorumları yorumlarmısınız biz hukukcu değiliz terimlerle kafa karışıyor eğer yorumları harmanlar daha net anlaşır durumda anlatırsanız anlamaya çalışalım ayrıca anayasa mahkemesine chp verecekmi bir bilgi verirseniz seviniriz kolay gelsin AYKUT

  YanıtlaSil
 31. YUKARIDAKİ HAKİM VE SAVCILARIN YORUMLARI OKUYUNCA AKP NİN NASIL İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR YASA ÇIKARTTIĞINI DAHA İYİ ANLIYORUM.
  BEN YAPTIM OLDU MANTIĞIYLA YASA YAPARSAN YASAYI UYGULAYACAK OLAN YETKİLİLER İŞİN İÇİNDEN BÖYLE ÇIKAMAZ.
  CEZAEVİNDEKİLER HARİÇ HEPİMİZ BEKLEYİP UYGULAMAYI GÖRECEĞİ<.

  YanıtlaSil
 32. sn jenardi, komisyon üyelerinin ya da ulaşabileceğimiz kişilerin telefonlarını tekrar yayınlar mısınız sitede.

  YanıtlaSil
 33. SİTEDE BU BİLGİLERİ YAYINLAMIYORUZ
  MSN ADRESİMİZİ EKLEYİN ORDA MAİL GÖNDEREBİLİRİZ

  YanıtlaSil
 34. Kartal cezaevinde tahliyeler başlamış yavaş yavaş bilginize

  YanıtlaSil
 35. Cüneyt beyin aktardığı yorumlar zaten günlerdir bizlerin sorupta cevaplamakta zorlandığımız konular.Birkaç gündür hep yazıyoruz.Bu yeni yasanın ne kadar anlamsız olduğu açıkça ortada.Ceza kanununda bu kadar karmakarışık bir kanun yok.Şu üzülmesin bu gocunmasın diye yasa yapılmaz.DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE OLMAYAN BİR YASAYI YAMARSAN BÖYLE OLUR.ANAYASAYA AYKIRI DÜZENLEME YAPARSAN BÖYLE OLUR.İNSAN HAKLARINI HİÇE SAYIP GÜÇLÜDEN YANA OLUP TOPLUMUN KANAYAN YARASINI GÖRMEZSEN BÖYLE OLUR.ORTADA CEVAPLANMASI GEREKEN O KADAR ÇOK SORU VARKİ ... NE YAZIKKİ CEVAPLANMA ŞANSI YOK.....ÇÜNKÜ YANLIŞ KAPIDAN GİRERSEN DOĞRU KAPIDAN ÇIKAMAZSIN...ÇEK ,İN VADELİ BİR ÖDEME ARACI SÖYLENDİKTEN SONRA ARTIK 3167 BİTMİŞTİR.ENİNDE SONUNDA BUNU GÖRECEKLER.

  YanıtlaSil
 36. Değerli Meslektaşlarım,
  5941 sayılı Çek Kanunu'nda, karşılıksız çek keşide ettikten sonra, yasaklı olan kişinin çek karnesini ya da diğer bir deyimle elinde kalan boş çek yapraklarını geri vermemesi fiili, tek başına suç olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeple önceden 3167 S.K.’nun 13 / 1 maddesine aykırılıktan yapılmış suç duyuruları ve açılmış davalarla ilgili olarak; fiilin suç olmaktan çıkmış olması sebebiyle; 5237 sayılı T.C.K.’nun 2 / 1, 7 / 1 ve 5271 sayılı C.M.K.’nun 223 / 2 – a maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca K.Y.O.D.K. ve mahkemelerce ise; beraat kararı verilmesi gerekir. 5271 sayılı C.M.K.’nun 223. maddesinde düşme kararının hangi hallerde verilebileceği yazılıdır. Bize göre, kanun değişikliğiyle bir fiilin suç olmaktan çıkarılması halinde düşme değil, ancak beraat kararı verilebilir.
  Mahkumiyet hükmü verilmiş olup ta infaz edilmeyen hüküm var ise, bunların da 5275 sayılı İnfaz Kanunu’nun 98 vd. maddeleri uyarınca, talep üzerine ya da re’sen ele alınarak ek kararla önceki hükmün kaldırıldıktan sonra beraat kararı verilmesi, adli sicil kaydına giren cezanın ise; 5352 S.K.'nun geç. 2 ve 3682 SK'nun 8. maddeleri de dikkate alınarak adli sicil kaydının silinmesi gerekir.
  Ön ödeme ya da infaz aşamasında tahsil olunan para cezaları iade olunabilir mi? Evet, talep olursa iade edilmesi gerekir, diye düşünmekteyiz.
  Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN başta olmak üzere, görüştüğüm birçok akademisyen de benim gibi düşündüklerini ifade ettiler.
  Ancak; Yargıtay Savcısı Tayyar Cem ERALP, bu forumda yayımlanan 16.12.2009 günlü yazısında “… düşme ve ortadan kaldırma kararı verilmesi gerekir.” biçiminde görüş açıklamıştır. Bildiğimiz kadarıyla, Sayın Savcımız, çek suçlarına bakan Yargıtay 10. C.D.’nin savcısı olarak görev yapmaktadır. Bu görüşün, Yargıtay 10. C.D.’nin de görüşü olup olmadığını ve sizlerin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum.
  Saygılarımla …

  YanıtlaSil
 37. Ben inanmıyorum kardeşim. Bu yasanın değişeceğine inanmıyorum.
  Çünkü Başta kral Adul recep el tayyibi el erdağan var. Adam ne isterse o oluyor. Ne yargıtayın nede anayasa mahkemesinin bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kanunu çıkarırken illaki onlarla temasa geçtiler. Bu böyle gidecek
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 38. Hakim savcı yorumlarına baktığımızda gerçekten bazı kafa karışıklıkları var. Ama ben lehe kanunun uygulanmasına itiraz eden görmedim. Ana tartışma konuları yasanın yayınlandığı tarih ile 01.07.2010 arasında açılacak davalar nereye (asliye ceza- sulh ceza) açılacak? Davalının yokluğunda yargılama yapılabilecek mi?

  YanıtlaSil
 39. arkadaşlar bu sitebenim sorumaneden cevap vermiyor bilmediğim için soruyorum adli para cezasında faiz varmı diye kimse bilmiyormu

  YanıtlaSil
 40. arkadaşlar,adliyede infaz büroya gidildiğinde hakkınızdaki bütün dosyalarla ilgili bilgi alınabiliniyormu?(infaz,adli ceza gibi..) aynı soyisim bilgi edinebilirmi? AASAA

  YanıtlaSil
 41. 39
  Arkadaşım yok adli para cezasında faiz YOK.
  EMX

  YanıtlaSil
 42. metrisle görüşebilen varmı

  YanıtlaSil
 43. ARKADAŞLAR VEKİLLERİ ARAYIP YAPTIKLARI YASAYI HİÇ BİR HAKİMİN TAKMADIĞINI SÖYLEYELİM..

  HAKİMLER HİÇ BİR LEHE UYGULAMAYI YAPMAMAK İÇİN HUKUKU DOLANDIRIYORLAR. LÜTFEN BU HUSUSU ŞİKAYET EDELİM.

  HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULUNUN BAŞI ADALET BAKANIDIR.. HAKİMLER TERFİLERİNİ BUNA GÖRE ALIRLAR. HANGİ MAHKEMEYE MÜRACAT ETMİŞ VE OLUMSUZ CEVAP ALMIŞSANIZ ADALET BAKANINI ARAYARAK BİLDİRİN.

  ADALET BAKANINA ULAŞAMAYANLAR ADALET KOMİSYONUNDAKİ AKPLİLERİ ARASIN

  YanıtlaSil
 44. ya metrise ulaşabilen oldumu

  YanıtlaSil
 45. arkadaşlar metris bütün cezaevlerinin göz bebeği ve temsilcisi,başlarsa ilk ordan başlar,lütfen sizlerde arayın ve vaskı yapın.
  ben dün aradım,baya bunalmışlar,
  sizlerde arayın.

  YanıtlaSil
 46. KONYA CEZAEVİNDE 64 TANE ÇEK SUÇLUSU YATMAKTADIR.HALA YASA HAKKINDA BELLİ BİR BİLGİ SAHİBİ YOK.HERKEZ YÖNETİMDE DAHİL BEKLEMEDE.

  YanıtlaSil
 47. benim babamda tah. dolduracak ama şuan tam olarak net ne kadar günü olduğunu dahi bilmior çoğu gitti azı kaldı ama ne kadar az bilemyorz avukatımız var ama kendisine ulaşabilmek çok zorr bütün avukatlar bölemiii..sormak istediğim ben kızı olarak ne kadar günü kaldığını öğrenebilirmiiym?birde babamın bir çeki 2 çeki var ama birtanesinden sorumlu deil düşücek yani ama aylardır düşmedi eğerki çıkarsa o çek ne olacakk

  YanıtlaSil
 48. Ümraniye cezaevinde 300kişi varmış çekten yatan arıyorum telefon sürekli meşgul ne olur hızlandırsınlar şu prosedür kısmını beklemekten bunaldık halimiz kalmadı düşünmekten özlemekten...

  YanıtlaSil
 49. Ümraniye cezaevinde tahliyeler başladı mı acaba? Bilen varsa ne olur bilgi verebilir mi?

  YanıtlaSil
 50. arkadaşlar kısaca alın size bir kanun nerenize dayarsanız dayayın dendi ve bizlerinde sesi solugunu kestiler.....
  şeytanın aklına bile gelmeyen fikirler akp vekillerinin aklına geliyor,
  bunlar şeytana bile papucu ters giydirecek nitelikteki yaratıklardır(ayna ya laf söyleyenler gibi :))
  ne güzel laf ebeligi yapıyorlar ne güzel insanların gözlerine baka baka yalan söylüyorlar.
  bunları sanırım allah ve kul sevgisinden dolayı yapıyorlardır.
  ümit ederimki bizlerin çektigi bu sıkıntıların (gemileri okyanusta batar işşallah) daha fazlasını yaşarlar.
  ben her zaman ne mutlu türküm dedim ve vatan için can feda dedim
  ama
  bu hükümet başta kaldıgı sürece türk oldugumdan da türkiyede yaşadıgımdan da utanıyorum.
  bekleyelim görelim

  YanıtlaSil
 51. Metrise evraklar ufak ufak gelmeye baslamıs
  Evrakları tamam olan hükümlülere tahliye bu akşam başlanması düşünülüyor. Yakınlarınızı gidip kapıda beklemenize gerek yok telefon kartları mevcut bizlere haber verebilecekler.
  Bilgilerinize

  YanıtlaSil
 52. Sayın Cüneyt Bey
  yıllık cirosu 15 milyon $ olan bir ltd.şirketin sahibiydim.İş yaptığımız büyük bir firma batınca,onun elinde bulunan ileri vadeli çeklerimizi tahsile koydu çalıştığı banka ve factoringler.Bir kısmını hesaplardan tahsil ettiler,geri kalanları ise yazdırdılar.Yazılan çeklerle de ilgili işlem yaptırdılar.Haliyle benim de işlerimin bozulmasına ve iflas etmeme sebebiyet verdiler.Yeni yasaya göre erken ibraz edilen çekler hükümsüz kaldı.Ancak bu arada olan da bana oldu.Mallarımın yok pahasına satılmasından tutun,piyasada ki itibarımın bitmesine kadar.Psikolojik yıpranmayı saymıyorum bile.Bana bunu yapanların yanına kar kalmasını istemiyorum açıkcası.Erkan ibraz edilen çekleri iptal ettirdikten sonra,bana bu zulümü yapan banka ve factoring firmaları aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilme hakkım olacakmıdır?Eeğer olursa bunda başarılı olabilme ihtimalim nedir acaba?
  bu konuda bana bir bilgi verirseniz,size minnettar kalacağım.İlginiz için şimdiden teşekkür ederim
  Serdar

  YanıtlaSil
 53. arkadaşlar adli para cezasında faiz yok her hangi bir masraf ta yok devlet adli paracezasına taksitte yapıyor o zaman neden tahhütname verelim ki sadece içerdeki arkadaşlarımız versin sonra hepberaber biz yolumuza bakalım çoğunluk olup dışardaki arkadaşların tahhüt vermesi doğru değil aciz hane görüşüm

  YanıtlaSil
 54. arkadaşlar metrisi arayıpta ulaşabilen varmı

  YanıtlaSil
 55. merhaba arkadaşlar,
  tahliye olanların ve ailelerinin gözü aydın,
  bekleyen tüm kardeşlerimize allah sabır ihsan eylesin.

  tahliye olan kimse yada yakını varsa sitede sormak istiyorum,mahkemeden verilen kararda haklarında adli tedbir de uygulanan var mı acaba? bu huhusta bir bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

  sağlıcakla kalın

  ZAMAN

  YanıtlaSil
 56. CÜNEYT BEY YARIN BAKIRKÖY ADLİYESİN DE 15.000TL LİK BİR KARŞILIKSIZ ÇEKTEN DURUŞMAM VAR BU ÇEK ERKEN İBRAZ İLE ARKASI YAZILDI HAKİME NASIL BİR KISA SAVUNMA YAPMALIYIM.Kİ BERAAT KARARI VERİLSİN VAKTİM ÇOK AZ TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 57. adli para cezasında ilk 1 ay içinde taksitle ödeyecem dersen oluyor yoksa hapis kararı çıktıysa taksitlendirme olmuyor benim bildiğim bu...HAMDİ

  YanıtlaSil
 58. 55 nıdaki arkadaşım mahkemeden hakkonozda adli para cezası kararı çıktığında bir ay kadar süreniz oluyor bu cezayı ödemek veya taksit yapmak için.Sonra hapis cezasına dönüyor,bu bir aylık sürede takside böldürme hakkınız var diye biliyorum.Kesinleştikten sonrada hapis cezası tekrar takside bölüyorlarmı onu bilemiyorum.

  YanıtlaSil
 59. KARTALCEZAEVINDE TAHLIYELER BASLAMIS AMA HENUZ BABAM CIKMADI . ARAYAN COK ORAYI FECI STRESLILER BAZEN KIBAR BAZEN SAYGISIZCA CVP VERIYORLAR ... YA SABIR...

  NAZ

  YanıtlaSil
 60. Sayın Cüneyt Bey
  54'de sorduğum soruyu değerlendirebilme imkanınız olur mu lütfen?
  Serdar

  YanıtlaSil
 61. 3167 SY’nın 16b/1 maddesinde hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır hükmüne dayalı olarak soruşturma ve kovuşturma yürütülüyordu. Yeni çek yasası şikayet hakkını sadece hamile ( 5941 SY’nın 3/6 maddesinde hamilin kim olduğu belirtilmiş) vermiştir.

  5941 SY'da çeki bankaya götürüp karşılıksızdır şerhini yazdıran (kanun tanımlaması ile hamil) dışında cirantaların ve bankanın şikayet hakkı yok.
  Lehe yasa uygulaması değerlendirilmesi yapılmalı..

  YanıtlaSil
 62. cuneyıt bey oldukca fazla bı bılgı kırlılıgı var kımın ne yaptıgı ne ettıgı ne soledıgı bellı deyıl bızım ıcın sızın soylemve yorumlarınız en dogrusu tabı ama sızın dısınızda da bı takım av veya baskalrıyla konususyoruz bunun sonu nolcak yargıtay veya adalate bakanlıgı bu yasayla ılgılı son noktayı koymuyacakmı ne zamn net bır karar cıkacak yıyıdo

  YanıtlaSil
 63. İyi akşamlar arkadaşlar,
  UYAP portalından baktığımda Karşılıksız çek davası sonuç (dosya kapatıldı) diyor,bu ne anlama geliyor yardımcı olursanız memnun olurum.
  teşekkürler
  Kartal Yeniçağ

  YanıtlaSil
 64. hapis cezası kesinleştikten sonra taksite bölmüyorlar

  YanıtlaSil
 65. Saygıdeğer dostlarım;

  Ümraniye E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan edindiğim son bilgiler ışığında;

  1. Dün akşam 17:00 a kadar Ceza İnfaz Kurumundan ilgili mahkemelere gönderilen, İnfazın durdurulması ve tahliye istemli itibari ile fakslara yanıtlar gelmeye başlamış.

  2. Cezaevi İnfaz Savcısı; cezaevi müdürlüğüne tahliye işlemleri için mahkemelerden gelen evrakları havale etmeye başlamış.

  3. Cezaevi müdürlüğü tahliye işlemleri için gerekli işlemlere başlamış bu gece 24:00 ten sonra ilk tahliyelerin başlayabileceği öğrenilmiştir.

  İnşaallah bir aksilik çıkmaz ve en kısa süre içinde canlarımız o psikoloji bozgunu evden çıkarlar.

  Doç.Dr.Enes KARADAĞ

  YanıtlaSil
 66. Yukarıdaki yorumlar hakim ve savcılaramı yoksa avukatlaramı ait.
  Bu çok önemli.Avukatların konuşmaları ise farklı,hakim ve savcıların konuşmalarıysa çok farklı anlamlar çıkar.
  Diğer bir deyişle konuşmacıların konumlarnı belileyebiliyormusunuz.

  YanıtlaSil
 67. arkadaşlar vekaleten cekten tahliye olan varmı varsa bu bilgiyide paylaşalım

  YanıtlaSil
 68. 64
  Ben o yazıları, kendi sitelerinde tartışan yazan hakim ve savcıların yorumları ve aynen aktarıyorum..
  Bunda amaç kimin ne yapacağını bilememesi..
  Bu aşamada Avukatların size anlattıkları hikayeden öteye geçemez..
  Hakim ve savcılar bile terddüt içindeler..
  Şu anda en büyük sıkıntıları
  Davalara bakacak mahkemenin sulhmu yoksa asliyemi konusu. Farklı yorum getiriyorlar

  1- Mutlaka uyarlama yargılaması yapmak gerekiyor diyorlar çeki şikayet eden kim? şikayet hakkı olanmı yani çekin arkasını yazdıranmı, yoksa bankamı, bir üçüncü kişimi.. nunun belirlenmesi gerekli, ama uyarlamayı kim yapacak asliyemi sulhmu?

  Yargıtaydan içtihat bekleniyor..
  Kısaca bu..

  YanıtlaSil
 69. Benim sorumada cevap oldu.Bu durumda bizim iş çorbaya döner sanırım.Nasılki kimi mahkemelerin beraat kararlarını yargıtay(kararın doğru olmasına rağmen)bozduysa,bundan sonraki süreçtede aynı sorumsuzlukla hareket edecektir.
  Yani yargıtaya bu o sorumsuzluğu yaptıran güç ne ise o güç hala devrede.
  Sanırım gene hukukun üstünlüğü fakat hukukun keyfiliği devam edecek.

  YanıtlaSil
 70. herkeze iii akşamlar diliyorum dün kapalı görüşteydim METRİS te eşim 18 kişilik koğuşta kalıyor çek suçundan 7 arkadaşlar 7 kişiye 1 adet tahütname formu vermişler pazartesi doldurun demişler onlarda çarşamba günü nü beklemişler bizler çoğaltalım diye rezilliği varın siz düşünün çoğaltıp gönderdik doldurup göndermeleri en az iki gün sürer karardan dönmeside en az iki gün biz bunu toparlak hesap 1 hafta diyelim bekle dur işin yoksa allah yardımcımız olsun arkadaşlar sabırla beklemekten başka çaremiz yokkkkkkkkkkkkkk

  YanıtlaSil
 71. arkadaşlar bugün bir akrabam avukatı ile birlikte sabah elmadag savcılıgına gitti,aranmakta oldugu 4 ayrı dosya ile ilgili 20/12/2010 tarihinde 1/3 ünü,20/12/2011 tarihinde geri kalanını faizleriyle birlikte ödeyecegini ayrı ayrı taahhütte bulundu, savcılıkta bunları ankara daki mahkemesine gönderdi. sonuç gelene kadarda eline bir bilgi kagıdı verdiler,ve oradan elini kolunu sallayarak aranmasını bildigi polislerin yanından işyerine gitti.saygılarımla ö.k.

  YanıtlaSil
 72. CÜNEYT BEY 58 DEKİ SORUMA YANIT VERİRSENİZ SEVİNİRİM ACİL

  YanıtlaSil
 73. bu nasıl bir oyalama inanılır gibi değil benim eşimde metriste onlara taahhütnameleri dağıtmışlar ama yeterli sayıda düz beyaz kağıt vermemişler ..yazabilenler o gece vermiş ,eşim ve bir kaç kişi daha, ertesi gün yazıp vereceklerdi..azar azar çıkartma taktiği'' 2100'' kişiyi..

  YanıtlaSil
 74. ellerinde dosyaların yeri ve numaraları olanlar varsa ,elden takip işi hızlandırıyor..bilginize..tecrübeyle sabittir.

  YanıtlaSil
 75. 74 te yazan canım kardeşim sitenin üstünden başlayarak sağ teraftan devam et aşağıya doğru.orada vadesinden önce yazılan çekler diye bir yazı göreceksin oraya gir istersen cüneyt beyin daha önce yaptığı bir taahüt vermiştir.işini görür

  YanıtlaSil
 76. AL KARDEŞ BİR İKİDE SEN EKLE BİRAZDA SÜSLE
  BAK SÜSLEMEN ŞART
  Karar sayılı ilamınıza konu olan çek, üzerinde yazılı keşide tarihinden (vadesinden) önce bankaya ibraz edilerek “karşılıksızdır” işlemi yapılmış, fiilin işlendiği ve davanın görüldüğü tarihte yürürlükte olan kanuna göre de mahkemenizce adli para cezasına hükmedilmiştir.

  20.12.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanununun 5nci maddesinin 1nci fıkrasında “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında” denilmek suretiyle suçun oluşumu çekin üzerinde yazan keşide tarihinden sonra ibraz edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Böylece 5941 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden yani vadesinden önce ibraz edilen çeklerle ilgili olarak “çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu oluşmayacak, 20.12.2009 tarihinden önceki dönem için de vadesinden önce ibraz edilip karşılıksızdır işlemi yapılan çeklerle ilgili olarak “karşılıksız çek keşide etme” suçundan açılan davalar ortadan kaldırılacaktır.

  YanıtlaSil
 77. Engin bey tecrubeniz nasıl oldu. Yani elden deyince anlanmadım biraz açarmısınız lütfen. teşekkür ederim
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 78. MUASTAFA BEY TEŞEKKÜRLER İNŞALLAH HAKİM SAVUNMAYI KABUL EDERDE BERAAT EDERİM TEŞEKKÜRLER.SONUCU BİLDİRECEĞİM

  YanıtlaSil
 79. Metris cezaevi telefon numaraları

  Metris Cezaevi 212/5355383

  Metris Cezaevi 212/5376458

  Metris Cezaevi212/4797077

  Metris Cezaevi212/6185617

  Metris Cezaevi 212/4796773

  Metris Cezaevi 212/4779986


  Metris cezaevi telefon numaraları

  YanıtlaSil
 80. dosyaların olduğu adliyeye gidiyorsun..katibe hanım veya beye cezaevinde eşim var durum fena çocuklar perişan fax geldimi,lütfen nolur diyerek ,cezaevinden faxın geldiğini gözünle görüyorsun ,tekrar nolur lütfen diyerek bir an önce geri faxlanmasını sağlıyorsun..aslında kişisel takibe sıcak bakmıyorlar ama insafa kalıyor iş..sonucunu göreceğiz emin olun ilk burası öğrenecek..ayşe engin

  YanıtlaSil
 81. Sayın Cüneyt Bey
  yıllık cirosu 15 milyon $ olan bir ltd.şirketin sahibiydim.İş yaptığımız büyük bir firma batınca,onun elinde bulunan ileri vadeli çeklerimizi tahsile koydu çalıştığı banka ve factoringler.Bir kısmını hesaplardan tahsil ettiler,geri kalanları ise yazdırdılar.Yazılan çeklerle de ilgili işlem yaptırdılar.Haliyle benim de işlerimin bozulmasına ve iflas etmeme sebebiyet verdiler.Yeni yasaya göre erken ibraz edilen çekler hükümsüz kaldı.Ancak bu arada olan da bana oldu.Mallarımın yok pahasına satılmasından tutun,piyasada ki itibarımın bitmesine kadar.Psikolojik yıpranmayı saymıyorum bile.Bana bunu yapanların yanına kar kalmasını istemiyorum açıkcası.Erkan ibraz edilen çekleri iptal ettirdikten sonra,bana bu zulümü yapan banka ve factoring firmaları aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açabilme hakkım olacakmıdır?Eeğer olursa bunda başarılı olabilme ihtimalim nedir acaba?
  bu konuda bana bir bilgi verirseniz,size minnettar kalacağım.İlginiz için şimdiden teşekkür ederim
  Serdar

  YanıtlaSil
 82. NEDEMEK KARDEŞİM İNŞALLAH İYİ SONUÇLAR ALIRSIN TEMENNİMİZ BUDUR.BİLDİLENDİRME KONUSUNA GELİNCE CÜNEYT BEYİN ELLERİNE KOLLARINA KUVVET DERİM SADECE.

  YanıtlaSil
 83. Sayın Engin bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bey diye hitabımıda bağışlayın. Engin ismi bayan ismi olmadığı için. Tekrar özür
  HASAN BAFRA

  YanıtlaSil
 84. benim davalarım 2010 da ocakta temizde edersem 2yıl sonra gelen karara tahütte bulunabilirmiyim bodrum teşekkurler

  YanıtlaSil
 85. sayın engin bey 82 deki yorumunuza istinaden keşke dosyaları az ve tek bir yerde olsa dediğiniz yapılabilir 14 dosya herbiri faklı adliyelerde koşturmaya kalksam en az 15 gün alır inşllah ellerini çabuk tutarlar demekten başka çarem yok

  YanıtlaSil
 86. merhaba arkadaşlar benim 1. derece yakınım farkklı bir ildeki dosyadan dolayı erzurumda yatıyodu salı günü erzurumda taahhütnameyi hazırlattık bi avukat cezaevine gitti kendisine imzalattı ve infaz savcılığı aracılığıyla nöbetçi mahkeme kararıyla serbest bırakıldı aynı gün

  YanıtlaSil
 87. Hasan Bey rica ederim hiç önemli değil..aslında bende önadımı yazmalıydım karışıklık olmasın diye..

  YanıtlaSil
 88. valla bizimkide 8 tane ve farklı adliyelerde hepsi istanbula dağılmış durumda ..birde bonus antalya çıktı..yine bu süreçte tanıdığım bir metris arkadaşım ki dosyaları daha az sanırım bir sonuç elde etti..göreceğiz..

  YanıtlaSil
 89. Arkadaşlar diğer illerde normal prosedür işliyor ve hemen tahliye oluyor. Ama gelin görün ki istanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki hakim ve savcıları anlamak zor. İşi bilmeze yatıyorlar. Allah onları bildiği gibi yapsın ne diyelim

  YanıtlaSil
 90. cuneyt kardes benım ceklerım en son 7 ncı ayda yazıldı yalnız ertelemeyı duyan alacaklılar 7 ayda yazdırdı cekı yenı ıslama koydu yararlanmıyım dıye ne yapmalıyım yararlana bılırmıyım yenı kanunundan abı lutfen cevap

  YanıtlaSil
 91. KANUN CIKMMADAN ONCEDEN BERI BU SITEDEYIM , KANUN CIKTI DEDIK TAMAM OH, ONAYLANICAK DEDIK RESMI GAZETE DEDIK FALAN FILAN ... EE NE OLDU? ZATEN HOŞ OLMAYAN SARTLARLA INSANLARIN CAN HAVLIYLE KABULLENMEK ZORUNDA BIRAKILDIGI BIR YASA BU, TABIKI PESINDEYIZ DEVAMINDA DAHADA BUYUYEREK GELECEGZ ANCAK BIZ HENUZ BABAMIZA KAVUSAMADIK..COGU KISI DE BIZIM GIBI SEVDIKLERINE KAVUSAMADI HERSEY OKDAR YAVAŞKI OKDAR UYUŞUKLARKİ...
  BIZIMDE 4 ÇEKTEN HUKUMLU GORUNUYOR BIRI TUZLA BIRI BILMEM NERE .. AVUKAT DISARDAN KOŞTURALIM YOKSA 15 GUN DAHA BÖÖÖÖYLEECE BEKLER DEDI BAKALIM NE YAPACAGIZ...
  CEZAEVI MEMURU DA AKIL VERIYOR COK PARAN VAR AVUKAT BESLEMEK ISTYORSAN VER AVUKATA AMA BIZ BURDA HERSEYI YERINE GETIRIYORUZ AVKATLIK BSEY YOK DIYOR.INSANIN CANI TEZ OLUNCA ISTE DURAMIYOR BIRYERE SIĞAMIYOR ICERDEKILERI DUSUNDUKCE DAHADA CANIM SIKILIYOR.NEDEN YATSINLAR DIYORUM BUNLARIN ZEVKI BECERIKSIZLIGI YADA YAVAŞLIĞI YUZUNDEN ... NEYSE...HAKKIMIZDA HAYIRLISI NE DIYEYIM.

  NAZ

  YanıtlaSil
 92. arkadaşlar bu yasayı inşallah chp anayasa mahkemesine götürecek ama bide ankara da toplanmamız gerek bakın tekel işçilerinin yanına sayın deniz baykal gitti eminim ki biz toplanırsak bizim de yanımıza da gelir bizlere tek destegi veren chp oldu sonuşta saygılar

  YanıtlaSil
 93. cuneyt kardes 1 11 2009 dan sonra 2 dava acıldı yenı kanundan yıne faydalanabılırmıyım cekler 6 ayda yazılmıstı lutfen cevap

  YanıtlaSil
 94. 95 deki kardeş davanın ne zaman açıldığı önemli değil. Çekte karşılıksız suçu çekin yazıldığı tarihtir. Çekin yazıldığı tarihi baz alın. Lehe ne durum varsa yararlanırsınız

  YanıtlaSil
 95. 96 da yazan arkadasım emınsın ınsallah yalnız davanın acıldı tarıh dıye bır hukum var ne derece dogru cevap yazarmısın

  YanıtlaSil
 96. cuneyt kardesım 95 bır cevap yazarmısın hakını helalet

  YanıtlaSil
 97. ceklerin tarıhı 2008 8.9.10.11.12.2008/2009da.1.2.3.4.5.6.7.8/2008 10 ayında hepsını bankaya vurdurdu.dava actı 2010/28/1davası var konum banaceza verirse temiz edeceğim 2yıl temizden donerse bu arada ıstirdat davası acıp lehe aleyhe necıkar bilmiyorum tahaüt hakkım ölürmü teşekkürler

  YanıtlaSil
 98. ABİM BİRAZ ÖNCE KARABÜK CEZAEVİ'DEN TAHLİYE OLDU.ALLAH HERKESİ EN KISA SÜREDE KURTARIR İNŞALLAH

  YanıtlaSil
 99. Cüneyt bey kardeşim sana zahmet şu 65 no.daki soruma cevap verebilirmisin,teşekkürler
  K.Yeniçağ

  YanıtlaSil
 100. 100 dekı arkadas gözunuz aydın
  gecede salıyolar demek ...ne guzel kavusmussunuz.
  darısı bızlerın basına .. Allah bdaha dusurmesın

  Naz

  YanıtlaSil
 101. gece salıyolar tabii...eşimin koğuşundan geceyarısı 02:00 de dün gece tahliye olmuş biri..

  YanıtlaSil
 102. 101
  Bunun bir çok sebebi olabilir
  en yakın ihtimal
  gerekçeli karar yazılmıştır
  taraflar temyiz sürecini kaçırmıştır
  yada temyize gitti geldi
  taraflar itiraz süresini doldurdu
  hüküm kesinleşti..
  karar lehemi aleyhemi bilinmez
  ama bir haftadır uyap alt yapısında güncelleme yapılıyor
  düzenleme
  Adliyelerden bile uyapa girerken sıkıntı çekiliyor
  uyap göçmüş..

  YanıtlaSil
 103. gözünüz aydın..gece geç saatlere kadar tahliye yapıyorlarmış..

  YanıtlaSil
 104. Iyi aksamlar esim metris cezaevinde dosyalari fakslandi coguna cevap geldi ikitane kaldi il disi yarin insaallah 16 aylik hasret bitecek

  YanıtlaSil
 105. 95 teki kardeş neden yararlanmayasınki.senin çekin 5941 sayılı kanun çıktıktan sonra yazılmış olsaydı çeza kapsamında suçun işlendiği tarih ön planda olduğu için yasaya göre.ceza yaptırımı daha ağır olabilirdi.burda ki olay yargılanma tarihi değil suçun işlediği tarih önemlidir.gerçi bu çek yasasından herkez yararlanıyor kardeş yeter ki PARAN OLSUN ÜMÜĞÜNÜ SIKARSIN.

  YanıtlaSil
 106. 103 - bılmıyordum gece saldıklarını ... hadı darısı tahlıye bekleyen bızlerın basına ...

  naz

  YanıtlaSil
 107. arkadaşlar hala metristen haber yok çok bunaldık lütfen bilgisi olanlar siteye yazsın

  YanıtlaSil
 108. metristen hiç tahliye olan yokmu arkadaşlar ne yazıkki takip edebilecek bir avukatımızda yok lütfen bilgilerinizi paylaşın bizimle acil yardım........

  YanıtlaSil
 109. eşim görüş günü dediki (burası METRİS BURAYA DÜŞEN KOLAY KOLAY ÇIKAMIYOR)doğru demiş yavaş yavaş tahliye haberleri almaya başladık ama metristen yok işte

  YanıtlaSil
 110. zeynep hanım eşiniz hangi cezaevindeydi acaba

  YanıtlaSil
 111. toplucamı gönderecekler metristekileri acaba nedersiniz

  YanıtlaSil
 112. adliyeler hala çalışıyor ..metristen saat kaç olursa olsun 4 kişi haberleşeceğiz..hemen yazarım..benim eşim için bugün ümit yok..yarına inşallah..

  YanıtlaSil
 113. DEĞERLİ DOSTLARIM şu hale bakın amerikalılar bile guatemalada savaş esirlerine bu kadar eziyet etmedi.İnsanlar özgürlükleri kısıtlandığı zaman kaderine razı olur gününün dolmasını bekler son günler gelincede günler geçmek bilmez sırf bu iş cezaevi için değil gençliğimizdede hepimiz askere gittik teskere yaklaştığında ailemize memleketimize duyduğumuz özlemden dolayı son günler geçmek bilmez SAYIN VEKİLLERİM SAYIN YÖNETİCİLER en azından hiç olmassa askere gitmişinizdir bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz Şimdi bu kadar insan içerde ve en az 35000 kişi hepsi içerde kalmamak için TAAHÜDÜN ŞU ŞEKİLDE OLDUĞUNU KABUL EDİN EY BORÇLU BAK BU BORCU ÖDÜCEM DİYE İMZA VERİYORSUN EĞER BUNU BİR SENE İÇİNDE ÖDEMESSEN SENİ İDAM EDERİZ KABUL EDİYORSAN İMZA AT DESELER HER KES HER KES İMZA ATAR ORDA KALMAMAK İÇİN. ama şimdi o arkadaşla TABİİ HEPSİ ZALİM VAHŞİ BİR ÇEK SUÇLUSU ne olursa olsun bunlara derseniz konu başka beyler bırakın arkadaşları herkese deyin nisana kadar serbestsiniz gidin anlaşın anlaşamassanız gelin devlete şu iki yıllık taahüdü verin sizi tutuklayan mahkemeyede o taahüdün bir nushasını verin vermessen bu işide yapmassan gel ceza evine yat dersin aynı şey ceza evine girmemiş fakat araması olan arkadaşlar içinde geçerli bırakın milleti eğer ÜZÜM YENCEKSE BORC ÖDENCEKSE her kes hesabına kitabına baksın düzgün bir ödeme şekli versin Bakın şöyle bir etrafa her taraf ayağa kalktı milletin iki ayağını devletin mahkemelerini savcılarını avukatlarını hemen her kesi AİLELERİ sitrese soktunuz kimse ne yapcağını bilmiyor BEYLER ÇOK UFAK BİR HAREKET 1 NİSAN a KADAR GEÇİCİ OLARAK İNFAZLARI DURDURUN BAKIN HER ŞEY NASIL DÜZELECEK ..KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAYIN MADEM TOPLUMSAL BİR BARIŞ YAPIYORSUNUZ BU SİTRESLE İNSALAR ZATEN KANSER OLUR VATANDAŞINIZA YAZIK EN DERİN SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 114. ben vekaleten çek imza attım 5 tutklamamvar firarımne yapmalıyımyardımcı olurmusunuz

  YanıtlaSil
 115. 116 da yazan arkadaşım ellerine yüreğine sağlık seninle hem fikirim ama hiç birşey yapamıyoruz çünki organize değiliz çünki bizler hakkımızı aramayı bile beceremiyoruz kimse taşın altına elini sokmak istemiyor kimse bizden yana değil paran yoksa bir hiç gözüyle bakıyorlar öyle muamele yapıyorlar yazık bunca insana içerdekilere ve dışarda gözü yaşlı ailelere

  YanıtlaSil
 116. 117 yazan kardeş eğer vekaleten attığın imzalarda sadece müdür sıfatında isen gerçi kimin ne sıfatta olduğunu karıştırttı artık bu yasa.şaka bi tarafa o zaman içerisinde vekaleten imza atmanı isteyen şirkette yada her neyse bir ortaklığın imzaen hissedarlık yoksa yan tarafta VEKALETEN KARŞILIKSIZ ÇEK İMZALAMA diye bir bölüm var oraya gir istediğin herşeyi bulursun.Yok benim yukardaki yazdıklarım mevcutsa geri dön başka yoluna bakarız.çözüm cok kardeş lakin yargılayanlarda karşı çözümler buluyor anladığım kadarıyla

  YanıtlaSil
 117. 116 da yazan arkadaşım teşekkürler.yazın güzel olmuş ama dinlemez bu zalimler.

  YanıtlaSil
 118. bucadan haberi olan var mı?

  YanıtlaSil
 119. uyap şimdi normal..

  YanıtlaSil
 120. arkadaşlar bursa minareli çavuştan tahliye olan varmı???

  YanıtlaSil
 121. buca cezaevinden tahliyeler başlamış mı?bilen varsa bilgi verebilir mi?

  YanıtlaSil
 122. 18 VE 20 DEKİ DOSTLARIM PARA SEVİŞTİRİR PARASIZLIK DÖVÜŞTÜRÜR BİZİM HALİMİZ BUNA YAKIN AMA YAZMAYA DOĞRU BİLDİĞİMİZİ YAZMAYA DEVAM HİÇ FARKINDA OLMADAN BİR VİCDANLI SİTEYE GİRER SİZİN YAZINIZDAN ETKİLENİR DOĞRUYU GÖRÜR BELKİ FAYDASI OLUR NİTEKİMDE BİR YORUMUMU DEĞERLİ BİR MİLLET VEKİLİMİZ MECLİSTE OKUDU. YALNIZ DERT BİRLİĞİ YAPMASSAK BU ADAMLAR BİZİ TEK TEK MEZARA GÖMER

  YanıtlaSil
 123. EVET BUCA GÖNDERİYOR ÖN SAYFALARDADA YAZILMIŞTI

  YanıtlaSil
 124. arkadaşlar bursa minareli çavuştan tahliye olan varmı yada ne zaman başlıcak bilgisi olan lütfen cvp versin

  YanıtlaSil
 125. ÜMRANİYE CEZAEVİNDE TAHLİYELER BAŞLAMIŞTIR SABAHA KADAR DEVAM EDECEKTİR.

  YanıtlaSil
 126. biraz önce ümraniye ceza eviyle görüştüm şuana kadar 5 kişinin tahliyesini yapmışlar sabaha kadar devam edecegiz dediler herkeze sabır fulya

  YanıtlaSil
 127. Cilalı taş devrine döndü zaman ve memleket.Allahından bulsunlar Allahından bu yasayı yapanlar.

  YanıtlaSil
 128. arkadaşlar herkese geçmiş olsun öncelikle.can bey sizede büyük geçmiş olsun gerçekten tahliye olmanıza herkes çok sevindi.şimdi allahın izniyle sıra bizde.bizde babamızı bekliyoruz.istanbul ümraniyede dilerim bir an önce onuda salarlar.11 ay oldu.istanbul tahliyeleri yarın tamamlanıcak diye duydum yinede başka bi bilgisi olan varmı?herkese iyi akşamlar..

  YanıtlaSil
 129. benim eşimde 21 aydır cezaevinde çekten siteyi takip ediyorumda günlerdir.acınacak halimize güler oldum.cüneyt beye de sabırlar bu kadar soruya nasıl yetişiyosunuz pes valla.allah kolaylık versin.benim eşimide bir hafta önce bulunduğu yerden başka yere gönderdiler tel hakkı belgeler falan irtibat koptu.bugün görüştük pazartesi vermiş taahhütnamelerini daha ses soluk yok.sabırsızlıkla bekliyoruz.kurtulanlara geçmiş olsun darısı başımıza inşallah.

  YanıtlaSil
 130. matristen haber varmı,nolur bilen varsa sölesin,kızlarım uyuyor,onlara müjdeyi veriyim,babalarının geliceğini haber veriyim

  YanıtlaSil
 131. 2004 senesinde müdür çalıştığım firmada vekaleten imzladığım 34 adet çekten dolayı 2006 senesinde jandarma çevirmesinde yakalandım ve çeklerin toplamı üzerinden içtimai karar doğrultusunda 3 sene ceza aldım. 14 ay 12 ceza yattıktan sonra serbest bırakıldım fakat 1,5 ay sonra cezanın normalde 5 sene olması gerektiği 2 sene eksik yattığım bu yüzden 9 ay 18 gün daha ceza yatmam gerektiğine dair yargıtay ceza üst kurulundan karar geldiğinden aranmam çıktı o gün bu gündür kaçak yaşıyorum. yeni kanun doğrultusunda vekaleten imzalanan çeklerden sorumluluğumun kalktığı söyleniyor. bütün mahkemelere uyarlama kararı dilekçesi verilmesi gerektiğini okudum bununla ilgili dilekçe örneği ve daha detaylı bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim....

  YanıtlaSil
 132. 132 deki yorumcu;
  ben dün ve bugün metristeydim.Herhangi bir salınma yok.Bugün avukatla beraber gittim, taahhütnamelerin doldurulması için dosyaların gelmesi lazım, ve bazılarına gelmemişti.Biz gittik infazdan dosyaları aldık ve kendi imkanlarımızla doldurduk taahhütnameleri.Savcıya kendimiz verdik.İçerde böyle imkanları olmayan yığınla insan var, yoğunluktan dolayı insafsızca bekletiliyorlar.Hal böyle olunca salınmalar biraz sürecek gibi gözüküyor.Artı henüz metristekilerden herhangi biri için savcılıktan salınma kararı çıkmadı.Bilginize...

  YanıtlaSil
 133. DEĞERLİ CÜNEYT HOCAM(Pirimiz), DEĞERLİ EMRE KARDEŞİM. YANİ SİZE NE DEMELİ BİLEMİYORUM. SABRINIZA, ÇALIŞMALARINIZA, CESARETİNİZE VE TÜM SİTEYİ TAKİP EDEN ARKADAŞLARIMIZA; BIKMADAN VE USANMADAN, MÜMKÜN OLDUĞUNCA; EN DOĞRU VE HIZLI BİLGİLERİ VERMENİZE NE DEMELİ; NE DEMELİYİM? SİZLERİ ALKIŞLAMAK; HEMDE AYAKTA ALKIŞLAMAK, TEŞEKKÜR ETMEK; HEMDE BİNLERCE KEZ, ALLAH RAZI OLSUN DEMEK; HERHALDE YAŞADIĞIMIZ SÜRECE, YANİ; SİZLERE YAPILACAK ÖVGÜ; NASIL ANLATILIR? BİLEMİYORUM. BEN SÖYLEYECEK KELİME VE CÜMLE KURMAKTA ZORLANIYORUM. ALLAH; SİZLERDEN RAZI OLSUN, HERŞEYİ GÖNLÜNÜZE GÖRE VERSİN. BEN VE TÜM SİTE SAKİNLERİMİZ; SİZLERE MİNNET BORÇLARIMIZI GALİBA, ZOR ÖDEYECEĞİZ. EN DERİN SEVGİ, SAYGI VE HÜRMETLERİMLE. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 134. infazdan dosyaları nasıl aldınız bilgi verirmisiniz.tahütnameleri nasıl doldurdunuz işleyiş nasıl oluyor yol gösterirseniz sevinirim benim eşimde metriste 12 dosyası vardı tutuklama kararında yardımcı olurmusunuz lütfen dışardan ne yapabiliriz

  YanıtlaSil
 135. 134'ün devamı...
  Bu nasıl yasa bu nasıl af bu nasıl devlet.Hemen hemen 1 ay geçti, içeridekilerin salınacağı her dakikayı beklemesinin üzerinden (14 aralığın 10 gün öncesini sayarsak).İnsan bu, düşünen yaşayan varlıktır, bu yapılan hayvanlara yapılan muameledir.Kaldı ki bir suç varsa ortada ve sen ona göre tavrını belli edeceksen devlet olarak "yok kardeşim çek usçu budur böyledir" de biz bilelim, ama insanı bitiren en kötü duygu bilinmezliktir.Kemirir içten içe.Biz dışarıdayız haberleşiyoruz ve bir şekilde beynimiz başka şeylere kanalize olabiliyor.Acaba bunlardan birisi bir hafta cezaevinde kalsa böyle davranabilirler mi bilmiyorum.Bir insanın kaderinin başka insanlara bağlı olması kadar dünyevi hayata aykırı olan başka birşey yoktur...saygılar...Fırat

  YanıtlaSil
 136. denizli ile ilgili bilgisi olan varmı

  YanıtlaSil
 137. 136;
  Öncelikle bizler münferit olarak gidemeyiz infaza.Bir avukatla gidip cezaevi infaza çıkılıp şahıs için güncel dosyalar alınmalı.Bu dökümanları avukat yazıp sonra tutukluyla görüşmeli.Sonra tutukluyla beraber taahhütnameler bu bilgilere göre doldurulmalı.Sonra ya tutuklu ya avukat tekrar cezaevi savcısına bu taahhütnameleri vermeli.Yada ilgili savcılıklara iletmeli.İşleyiş böyle.Taahhütname daatılmaması tamamen işgüzarlık, çünkü fotokopi çekip dağıtacaklar.Eğer avukatınız giderse 12*3 nüsa taahhütname götürsün yanında(sitede yayınlandı)...FRT

  YanıtlaSil
 138. 136 devamı...
  "bir avukatla infaza çıkılıp" dedim, yanlış anlaşılmasın, ziyaretçiler görüş günü sadece yakınlarıyla görüşebilir.Başka hiçbir işlem yapamaz.Bu yüzden sadec bu işlemleri avukat halleder.Bizim onun yanında infaza çıkmamız sözkonusu değil.Yanlış anlaşılma olmasın...

  YanıtlaSil
 139. arkadaşlar KONYA E TİPİ KAPALI CEZAEVİNDEN şuana kadar 1 tahliye yok formlar 2 gün önce dağıtılmış. fakat konya ilçelerindki cezaevlerinden hemen hemen çoğu tahliye olmuş. bilginiz olsun. ama neden bu kadar uzadı anlamadık.

  YanıtlaSil
 140. metriden 39 kişi tahliye oldu 00:30 da bizzat ben telefon açtım

  YanıtlaSil
 141. ortalık toz duman can havliyle içerde tahhüt veren arkadaşlarımıza ve hepimize ALLAH yardım etsin bu hapis yasasının kesin çıkması lazım 1 yıl veya 2 yıl sonrasını düşünmek bile istemiyorum.

  YanıtlaSil
 142. İYİ AKŞAMLAR CEZA EVİNDEN ÇIKAN ARKADAŞLARIN HEPSİNE GEÇMİŞ OLSUN. BİZİMDE BUGÜN EŞİMİN YANINDAKİ ARKADAŞINI SALMIŞLAR. EŞİMİDE YARINDAN İÇİN SALICAKLARMIŞ. ALLAH HERKEZİN YANINDA VE YARDIMCISI OLSUN. T.DAĞ SARAY CEZAEVİ.

  YanıtlaSil
 143. "aa" bu saatte telefon açınca metristen kim çıkıyor?infaz memuru mu?Tel bilgilerini verirsen daha garanti olur.Havada kalmasın yazılar...FRT

  YanıtlaSil
 144. tahliye olanların gözü aydın darısı bizlerin başına beklemedeyiz

  YanıtlaSil
 145. benim eşimde ümraniyede 18 dosyası vardı acaba bu gece onuda bırakırlarmı pazartesi dilekçeleri vermişti acaba bugüne kadar yapılan tahliyeler az çeki olanlarmı?off böyle beklemek ne kadar zor allah hepimizi beklediklerimize biran önce kavuştursun..

  YanıtlaSil
 146. metristen tahliyeler akşam 8 de vardı ama normal tahliyelerdi.
  bi arkadaş 39 kişi var demiş.
  onları saat kaçta sormuş
  acıl bilgi verebilirmi

  YanıtlaSil
 147. metrisin telefonu :0212 538 50 56

  YanıtlaSil
 148. arkadaşlar şuan metrisle konuştum,2 gündür parça parça bıraktıklarını ama bu gece fazlaca bıraktıklarını söledi.
  bizlerin hızlandırmamız için bişi yapabilirmiyiz diye sorduk.infazdaki arkadaş bizlerin yapabiliceği bişi olmadığını,savcılıktan gelen onaylara göre sırayla bırakıldıklarını söyledi.
  arayan herkese bilgi veriyorlar.

  YanıtlaSil
 149. varmı yenı haberler arkadaşlar tahliyeler falan

  YanıtlaSil
 150. herkeze günaydın hayırlı sabahlar olur inşallah gelişmeler ne yönde varmı tahliye haberleri

  YanıtlaSil
 151. sivastan 3 kisi tahliye olmus diger 3 kisinin islemleri suruyormus

  YanıtlaSil
 152. gece 12:20 de ümraniye cezaevini aradım tahliye yapıldı bir grup bitti dedi bugünde devam edecekmiş parça parça oluyormuş varmı ümraniyeden tahliye olan, tanıdığı olan???

  YanıtlaSil
 153. arkadaşlar
  yakınları tahliye olan arkadaşlar siteyi bırakmış anlaşılan.Bu gün değil bu site her zaman lazım bize.Bağımızı koparmayalım.Bilgi edindikçe paylaşalım..

  YanıtlaSil
 154. Arkadaşlar ben 2004 ten beri kaçak yaşıyorum.Allah'u Teala düşmanımın bile başına vermesin.İnsanın psikolojisi bozuluyor yaşamdan bıkıyorsunuz.Tüm bunların yanında geçindirmekle yükümlü olduğunuz aileniz ve sorumluklarınız ise belinizi büküyor.Ülkemizde dolandırıcılık vs gibi suçlar için cezalar var ve olmalı.Ancak bizlerin hemen hemen tamamı ülkemizde üretim hizmet ve ticaret için emek sarfeden sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeleri ülkemize katma değer olarak sunmaya çalışan insanlarız.Yaklaşık 250.000 Tl lik borcuma karşılık 450.000 tl tutarında senetli alacağım olmasına rağmen ve bu alacağın icra takibi neticesinde borçlu şahsın gayrimenkullerine icralar koymamıza rağmen 2005 ten beri bir kuruş dahi alamadık.Benim çek borçlarımdan dolayı bana hapis kararları çıktı ama senetli alacağımdan borçlu olan kişi refah içerisinde yaşıyor.Öyleye nerede adalet nerede hukuk.İlk çek cezalarımdan dolayı ankara istanbul ve sivas cezavinde zaman zaman ceza yattım.Bizleri cezaevlerinde adi suçlularla birlikte yatırıyorlar.Buda adaletsizliğin başka bir boyutu.Gasp ırza geçme adam öldürme uyuşturucu dolandırıcılık vs vs gibi suçlularla birarada yaşayabilmek için onların dilinden konuşmak gerek.Ancak sermayenin hüküm sürdüğü bu zaman diliminde ülkemize milyarlarca dolar zarar veren banka batırıcı şerefli insanlar ,ülkemizi soyup soğana çeviren uzan grubu mensupları,ihalelere fesat karıştıran dönem hükumet yandaşları,analarımızın gözü gibi bakarak anadolunun zor şartlarında yetiştirdiği evlatlarını şehit eden teröristler ellerini kollarını sallayarak gezerken tek amaçları üretim ticaret ve hizmet olan bizlerin düştüğü durum hakikaten bir insanlık suçudur.Doğumumla birlikte beni kendi vatandaşı yaparak bana kimlik veren sonrasında ise eğitim sağlık iş ve diğer ihtiyaçlar konusunda yüzüme bile bakmayan bu devletçilik anlayışını kınıyorum.Amcamın oğlu tam bir yıl evvel borçları yüzünden intihar etti.Arkadaşlar şunu unutmayalım ASLA ÜMİDİNİZİ KAYBETMETİN.Cezaevine giden gelir ancak mezara giden gelmiyor.Bu platformda oldukça güçlenerek tekel işçilerinin göstermiş olduğu dayanışma gibi bir dayanışma içinde olunabilirse ilerleyen dönemde cezaevinden çıkan dostlarla birlikte güçlü seslerle daha güzel günler gelecektir.Eğerki bizler geçindirmekle yükümlü olduğumuz ailerimizin ihtiyacından fazla maddi imkanlara sahip olupta borcumuza sahip çıkmıyorsak Allah bizim belamızı öyle değilde müşkül durumda iken bizleri bu çilenin içine sokan tüm katkısı bulunan insanların belasını versin Allah.Hepinizi Saygıyla Selamlıyorum.ÜMİDİNİZ BOL,YARINLARINIZ BUGÜNDEN GÜZEL,MAĞDURİYETLERİNİZ HİÇ OLMASIN.
  CEMİL

  YanıtlaSil
 155. Vekaleten çek imzalayanların cezası ortadan kalkıyor

  Çek karnesini iade etmeyenlerin cezaları ortadan kalkar

  Yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Çek Kanunu’nun 13/1 maddesine göre karşılıksız çıkan çekten sonra bankalar tarafından ilgili kişiye tebliğinden itibaren 10 gün içinde elinde bulunan boş çek yapraklarını iade etmesi konusunda ihtarat çıkarılırdı. Bu ihtara da uymayıp çek karnesini iade etmeyenler hakkında bankalar suç duyurusunda bulunurdu. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında açılan dava sonucunda Sulh Ceza Mahkemeleri ilgili kişiye 450 TL adli para cezası uygulardı. Bu para cezasının yatırmayan hükümlüler 4 gün ceza evinde yatmak zorunda kalırdı.

  Yeni Çek Kanunu’nda bu konuda yeni bir düzenleme yapılmayıp ve bu husus suç olarak ön görülmediği için halen infaz için bekleyen on binlerce kesinleşmiş mahkeme kararı, mahkemelerine iade edilerek lehe olan sonraki yasa gereği bu hükümlüler hakkında beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Hatta hükmedilen para cezasını ödemeyerek cezaevinde bulunan hükümlülerin yasanın yürürlüğe girmesiyle bir an önce infazlarının durdurulup tahliye edilmesi gerekmektedir.

  Vekaleten çek imzalayanların durumu ne olacak?

  Yürürlükten kaldırılan önceki çek yasasına göre vekaleten çek keşide eden gerçek kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmaktaydı. Yine tüzel kişiler adına çek keşide eden ve şirketin ortağı olmayan kişilerin cezai sorumlulukları bulunmaktaydı. Ancak, yeni Çek Kanunu’nda gerçek kişiler adına vekaleten çek keşide eden ve yine şirketin ortağı olmayıp tüzel kişiler adına çek keşide eden kişilerin cezai sorumlulukları bulunmamaktadır. Bu şekilde önceki yasa döneminde çek keşide edip ceza alan kişilerin dosyalarının tekrar mahkemelerince değerlendirilip beraat etmeleri mümkündür.

  Bankalar karşılıksız çekten ne kadar sorumlu?

  YİNE yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Çek Kanunu’nun 16. maddesine göre karşılıksız çıkan çek miktarı kadar mahkemelerce para cezası verilmekteydi. Ancak yeni yasada bu hususta çek miktarı kadar değil, karşılıksız kalan miktara göre ceza verileceği düzenlemesi getirilmiştir. Bankalar her bir çek yaprağı için 600 TL yasal sorumluluğu da bulunduğu düşünüldüğünde karşılıksız çekin 600 TL’si düşüldükten sonra kalan kısım kadar kişi hakkında adli para cezası verilecektir.

  Vadesinden önce çek ibraz edilemeyecek

  YENİ yasanın geçici 1/5 maddesine göre 31.12.2011 tarihine kadar çekin üzerinde yazılı olan tarihe kadar, yani vadesinden önce çekin ödenmek için ilgili bankaya ibrazı geçersiz kılınmıştır. Bu düzenleme ile ekonomik kriz süresi dikkate alınarak vadeli çeklerin vadesinden önce bankaya ibraz edilerek keşide edenlerin mağduriyetinin önlenmesi ve piyasanın daha da krize sokulması engellenmiştir.

  Yetkili yer genişletildi, artık sadece iki yer yetkili değil

  ÖNCEKİ Çek Kanunu’nda çek suçlarına bakma görev ve yetkisi çekin ibraz edildiği yer ile şikayetçinin adresinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeleri yetkili iken yeni yasa ile yetki hususu biraz daha genişletilmiştir. Şöyle ki; ibraz yeri ve şikayetçinin adresinin bulunduğu yer yetkili sayıldığı gibi çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemesi de yetkili kılınmıştır. Önceki Çek Kanunu’nda belirttiğimiz gibi sadece iki yer yetkili kılınmış iken yeni yasa ile buna çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yerin Cumhuriyet Başsavcılığı da eklenerek yetki hususu iyice genişletilmiştir. Bunun uygulamada bir çok mahsuru olduğu daha önceki yasa uygulaması süresinde görülmüştür. Şöyle ki; birden fazla yer yetkili olduğu için ilgili savcılıklar kendini yetkili görmeyerek bir sonraki yetkili yere soruşturma dosyasını göndermekte, dosyalar bu suretle gidip gelmekte ve soruştuma süreci uzamakta ve şikayetçinin karar alma süreci uzamaktadır. Yetkili yere soruşturma dosyasını göndermekte, dosyalar bu suretle gidip gelmekte, soruştuma süreci ve şikayetçinin karar alma süreci uzamaktadır.

  YanıtlaSil
 156. 158 kaynağı
  http://www.yazarx.com/FGuncel/ayd-n-ayayd-n/25-12-2009/vekaleten-cek-imzalayanlar-n-cezas--ortadan-kalk-yor/179215.aspx

  YanıtlaSil
 157. umarim yilbasindann once herkes evine doner herkese gecmıs olsun en azinda bir sure rahat nefes alacagiz

  YanıtlaSil
 158. 2002 den beri cekiyorum bende bunu paranoyal oldum sonunda dogru durust hakkimi bile ariyamaz oldum polislik bir sey olmasin diye evime hirsiz girdi polisi ariyamadim umarim bu gunler hepimiz icin son olur normal hayata doneriz

  YanıtlaSil
 159. Çıkan arkadaşlara geçmiş olsun.
  Sincandan(yenikent) hiç haberi olan varmı?

  YanıtlaSil
 160. anladım kı ınsanı ayakta tutan umutlarıymıs ve malesef bır sıkıntıya dusdugunde ortadan kaybolan sevdıklerın dostları hatta belkı aılen ıyıkı bu sıte var ıyıkı sızler varsınız hersey ıcın tesekkurler .HH

  YanıtlaSil
 161. metristen dün gece 2 kişi tahliye olmuş..bugünde öğleden sonra tahliyeler olacakmış ama hep 4 -5 kişi diyorlar..eşim bütün taahhütnamelerini yazıp vermesine rağmen hala cezaevinden adliyelere faxlanmamış tek tek üsküdar ,şişli, bakırköy,büyükçekmece adliyelerinde faxlara bakabilme olnağımız oldu,hiçbirinde yok evrakları ..cezaevi azar azar yolluyormuş..iş cezaevinde bitiyor adliyeler işlemleri hemen yapıyorlar..

  YanıtlaSil
 162. esımın 2004 yılında yazılan ceklerı var.hepsının kararları alehte cıktı ancak yazılan ceklerın hepsı vade tarıhınden once yazılmıstı dosyaları yargıtayda ne yapmamız gerekıyor davaları dusurme durumumuz olabılırmı yoksa hakımlerın yorumuna acıkmı sayın jenardi lutfen yardımcı olurmusunuz

  YanıtlaSil
 163. adamların kontrol altında tutabildikleri yer cezaevi ordan azar azar yollayacaklar ki '' 2100 ''kişi sayısı güme gitmesin..

  YanıtlaSil
 164. bende aynı fikirdeyim gece ne diye salıyolar sanki ortalık karışmasın gerçek sayı bilinmesin çok kurnazlar çok

  YanıtlaSil
 165. Kasım ayı istatistik bilgileri cvar adalet bakanlığı sitesinde 120 bin kişi aralık ayına bakalım kaça düşecek

  YanıtlaSil
 166. metristen tahliye olanlar nerde? veya yakınları neden yazmıyorlar siteye bilgileri acaba?
  Tek hanerleşme alanımız burası olduğunu unutmayın lütfen ve burada bilgi paylaşımı yapalım lütfen
  TOTE

  YanıtlaSil
 167. Cüneyt bey,
  Adli para cezasını ödersek faiz varmı?
  taahhütde bulunacağımız zaman 25.12.2010 ve 25.12.2011 diye bulunsak yeterli oluyormu?Aylara bölmeden
  TOTE

  YanıtlaSil
 168. Herkesin morali çok bozuldu kimsenin yazacak takati kalmadı. Hepimiz en azında 01.04.2010 tarihine kadar aramaların otomatik duracağını ve içerdekilerin çıkacağını sanıyorduk.

  Bu utanmaz adamlar onu bile yapamadılar. Bunların YATACAK YERLERİ YOK

  Arkadaşlar içinizden taahhüt veren oldumu hiç.

  YanıtlaSil
 169. Adli para cezasını ödeyeceksen, ne diye taahhütte bulunuyorsun anlamadım..

  YanıtlaSil
 170. Cüneyt bey,

  Avukatım dün ist adliyesine gitti. Hakimler yargıtay'dan dosya iadelerini bekliyorlarmış.
  Yargıtay bu hafta içinde çek dosyası baktı mı bir bilginiz var mı?

  SA

  YanıtlaSil
 171. A R K A D A Ş L A R . . . . . .
  dışarıda olup ta araması olan arkadaşlardan hiç taahhüt verip düşümü olan oldumu?
  GBT araması kalkan oldumu?
  Olduysa işlemleri ne kadar sürdü ve savcılıkta sotumla karşılaştımı?
  Lütfen ACİL BİLGİ verirmisiniz.....
  Newsmannn

  YanıtlaSil
 172. ARKADAŞLAR BAKIN ŞU İŞE.

  ANNEM YANIMA GELDİ ZİYARETİME YANLIŞ ANLAŞILMASIN MAHKUM DEĞİLİM EVİME YANİ.SORDU TABİ DOLAYISIYLA NASIL OLDU OĞLUM DİYE BENDE DURUMU ANLATTIM.

  ANNEMİN CEVABI:HALBUKİ OĞLUM BİZ BU DEVLETE BİŞEYDE YAPMADIK KÖR OLMAYASICALAR NEDİR BU İNSANLARIN BUNLARDAN ÇEKTİĞİ DEDİ VE DEVAM ETTİK GERİSİNİ YAZMAK İSTEMİYORUM

  ANNEM OKUMA YAZMA BİLMEZ.YAŞI 68 ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN İNŞALLAH.

  İŞTE BAK BENİM ANNEM PROFÖSÖR.

  YanıtlaSil
 173. BU ARADA HERKEZE HAYIRLI CUMALAR

  YanıtlaSil
 174. Arkadaşlar;

  Ümraniye E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 11:20 itibariyle;

  1. 9 yeni hükümlü gelmiştir.

  2. 2 hükümlü tahliye edilmiştir.

  3. Şuan toplam çekten yatan sayısı 571

  İstanbul, Ümraniye ve Şişli adliyelerinde çok yoğunluk olmasına rağmen, gelen fakslara cevaplar olabildiğince hızlı veriliyor.

  Ancak, bazı sorunlar oluyor.

  1. Fakslarda gitmeyenler, gidenlerde silik yazılar.

  2. Cezaevi yetkililerinin ilgisizliği.

  Cezaevleri gerekli hassasiyetleri göstermemektedir. Ümraniye Ceza Evinde Bugün itibariyle çekten yatanların sayısı 571 aranması olup tutuklanan ve cezaevine giren

  En büyük sorun ise;

  Bu gün 16:30 da adliyelerde cevap verme işlemleri Pazartesi gününe kadar duracak, sadece işlemleri bitmiş olanların tahliyeleri hafta sonu da devam edecek.

  Bu gecikmelere bir çözüm bulmalıyız.

  Doç.Dr.Ali K.

  YanıtlaSil
 175. syn ALİ BEY EFENDİM BU KANUNU HAZIRLAYANLAR BİR NİSANA KADAR İNFAZLARI DURDURUP EĞER VATANDAŞLARINA BU ZAMAN ZARFINDA DERLENİP TOPLANIP ÖDEME ŞEKLİNİZİ BELİRLEYİN DESE VE BU ZAMAN ZARFINDA İŞLEMLERİ YAPMAYANA GEREKENİ YAPSAYDILAR ŞİMDİ DAHA SAĞLIKLI ÖDEME TAKVİMLERİ ANLAŞMALAR OLUR ADLİYEDEKİ KARIŞIKLIKLAR OLMAZ VE EN ÖNEMLİSİ BİR AN ÖNCE DIŞARI ÇIKMAK İSTEYEN İNSALARIN ÇEKTİĞİ ACI ONLARI HASRETLE BEKLEYENLERİN ÇEKTİĞİ ACININ TARİFİ OLMAYACAĞI DÜSÜNCESİNDEYİM TAHMİN EDİYORUM BU YANLIŞ SİSTEMİ BELKİ HALA DÜZELTME ŞANSI VARDIR.

  YanıtlaSil
 176. METRİS TEN TLFLA EŞİMLE GÖRÜŞTÜM ÇILDIRMIŞ VAZİYETTELER HİÇ BİR HABER ALAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİLER SABIRLARI KALMAMIŞ

  YanıtlaSil
 177. öncelikle herkezden özür diliyorum.ben bu hükümetede tayyibinde bülentinede ve vekillerinede inanmıyorum inanmaktaistemiyorum.bunlar bu ülkeyi kestler astılar postunu yüzdeler vede afiyetçe yiyiyorlar bizde onların belasını çekiyoruz işsizlik bunların yüzünden çıktı ve çekler bunlar yüzünden yazıldı 31 yaşındayım.böle rezalet şey görmedim artık dayanacak gücüm kalmadı.hatta gasp yapmayı bile düşündüm dağa çıkmayı bile şimdi dağa çıkanlare bizden üstün oldular lanet olsun başbakanınada kurmaylarınada asıcaklarsa gelsinler assınlarne bu çile kardeşim uykusuzluktan stresten olduk psikopat.herkezden özür dilerim.bırakın ne yapabilirseler yapsınlar napalım kardeşim.saygılarımla. Erol KAYHANLI

  YanıtlaSil
 178. ARKADAŞLARIM 99 CEVAP

  YanıtlaSil
 179. Arkadaşlar;

  Ümraniye E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 11:20 itibariyle;

  1. 9 yeni hükümlü gelmiştir.

  2. 2 hükümlü tahliye edilmiştir.

  3. Şuan toplam çekten yatan sayısı 571

  İstanbul, Ümraniye ve Şişli adliyelerinde çok yoğunluk olmasına rağmen, gelen fakslara cevaplar olabildiğince hızlı veriliyor.

  Ancak, bazı sorunlar oluyor.

  1. Fakslarda gitmeyenler, gidenlerde silik yazılar.

  2. Cezaevi yetkililerinin ilgisizliği.

  Cezaevleri gerekli hassasiyetleri göstermemektedir. Ümraniye Ceza Evinde Bugün itibariyle çekten yatanların sayısı 571 aranması olup tutuklanan ve cezaevine giren

  En büyük sorun ise;

  Bu gün 16:30 da adliyelerde cevap verme işlemleri Pazartesi gününe kadar duracak, sadece işlemleri bitmiş olanların tahliyeleri hafta sonu da devam edecek.

  Bu gecikmelere bir çözüm bulmalıyız.

  Doç.Dr.Ali K.

  YanıtlaSil
 180. ÜMRANİYE CEZAEVİNDE TAHLİYELER BAŞLAMIŞTIR SABAHA KADAR DEVAM EDECEKTİR.

  YanıtlaSil
 181. ÜMRANİYE CEZAEVİNDE TAHLİYELER BAŞLAMIŞTIR SABAHA KADAR DEVAM EDECEKTİR.

  YanıtlaSil