Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi İnfaz Durdurma

T.C.
BAKIRKÖY
22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ EK KARAR
DOSYA NO : 2009/259
KARAR NO: 2009/516
HAKİM : REYHAN AKDAĞ 30386
SAN1K :
VEKİLİ : Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 24/03/2008
ASİL KARAR TARİHİ: 29/07/2009
EK KARAR TARİHİ : 23/05/2011
Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazdı dava dosyasında sanık müdafii Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ Adana Asliye Ceza Mahkemesi kanalı ile göndermiş olduğu 06.05.2011 tarihli dilekçesinde hükümlü hakkında uyarlama karan verilerek infazın durdurulmasın talep etmekle; Dosya incelendi
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
"Karşılıksız Çek Keşide etme" suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 24.300 TL ve 16.200 ayrı ayrı adli para cezası ve bir Yıl Süre ile Çek Hesabı Açtırmasının yasaklanmasına karar verildiği, kararda "müdahil vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda. C.Savcısının huzurunda istemine uygun, 7 gün içerisinde kararı veren mercie verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatı İdi "şeklinde olup kararın tebliği İle temyiz talebinde bulunulmaması halinde dosyanın kesinleşeceği ibaresinin bulunmadığı anlaşıldığından
Mahkememiz kararının hükümlü müdafii Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ'un dilekçesinin öğrenme üzerine verilmiş TEMYİZ DİLEKÇESİ KABUL EDİLMESİNE,
Hükümlü hakkındaki mahkememiz ilamının infazının DURDURULMASINA , başka suçtan hükümlü ve tutuklu olmadığı takdirde TAHLİYESİNİN temini için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,
Dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesine gönderilmesine
Ek Kararın bir örneğinin hükümlü müdafiine tebliğine
Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu tarafların yokluğunda temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.23.05.2011

Kategori: Karşılıksız Çek, Çek Mağduru, mahkeme Kararları, Çek yasası mağdurları, Adli para Cezası, Uyarlama yargılaması, infaz durdurma

2 yorum:

  1. süper, yüreğinize sağlık... Bende uyarlama dilekçesi verdim bakalım sonuç ne olacak...

    YanıtlaSil
  2. süper, yüreğinize sağlık... Bende uyarlama dilekçesi verdim bakalım sonuç ne olacak...

    YanıtlaSil