Ankara 26. Asliye Ceza Mahkeme Kararı, yasa yolu

T.C. ANKARA 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2009/341-2009/673
T.C.
ANKARA
26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/341
KARAR NO : 2009/673
HAKİM : MAHMUT KAYA 22935
KATİP : MUSTAFA ÖZTÜRK 100887
[VEKİLİ] : 
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 17/11/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 09/07/2009
EK KARAR TARİHİ : 16/05/2011
Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan hükümlü 13.05.2011 tarihli dilekçesi ile, mahkememiz kararında yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin açıkça gösterilmediği, bu nedenle kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek temyizen bozulmasını talep etmiş olmakla, dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Dosyanın incelenmesinde, sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 09.07.2009 tarihli kararıyla sanığın 3167 sayılı yasanın 16/1-3 Maddeleri gereğince sonuç itibariyle 27.000 TL ve 38.000 TL Adli Para Cezalarıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve 29.07.2009 tarihinde kesinleştirilerek infaza verildiği anlaşılmış, ancak kararda yanlızca yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin gösterildiği, yönteminin açık olarak belirtilmediği, Yargıtay Ceza Genel Kurumu'nun 23.04.2011 tarih ve 2011/4743/21433 sayılı kararıyla birçok Ceza Dairesi kararında açıklandığı üzere yasa, yol ve yönteminin tam olarak gösterilmemesinin yapılan tebligatı geçerli kılmayacağı ve kararın kesinleşmeyeceği anlaşılmakla, hükümlü vekilinin talebinin kabulu ile,
Mahkememizin 2009/341-673 Esas ve Karar sayılı hükmünün kesinleşmesinin kaldırılmasına,
Hükümlü hakkındaki ilamın İNFAZININ DURDURULMASINA, ilamat evraklarının işlemsiz iadesi için C.Savcılığı'na yazı yazılmasına,
Mahkememiz kararının yasa, yol ve yöntemini açıkca belirtir uyarılı davetiye ile hükümlüye, vekiline yeniden tebliğine, tebligat döndüğünde buna göre işlem yapılmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK 268 maddesi uyarınca yedi (7) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle düzenlenecek tutanak ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi.16.05.2011
Katip 100887 Hakim 22935

Kategori: yasa yolunun gösterilmemesi, Yargıtay temyiz, çek, çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, Mahkeme kararları,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder