Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesi İnfaz Durdurma

ADANA 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2009/233
KARAR NO : 2009/666
EK KARAR
HAKİM :MIKAIL AŞAR 29341
KATİP : ÖMER KURNAZ 79187
SANIK : VEKİLİ: Av.Ertuğrul Kıvanç KOÇ-Adana Barosun Kayıtlı
SUÇ: Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ: 17/09/2008 dosyasından

Mahkememiz
03.07.2009 tarih ve 2009/233 Esas, 2009/666 Karar sayılı kararımız ile hükümlü ..... hakkında karşılıksız çek keşide etmek suçundan 13.000.TL Adli Para Cezasına hükümlendîrildiği. kararın 10.09.2009 tarihinde kesinleşerek infaza verildiği anlaşılmıştır.
Dosyanın yeniden değerlendirilerek hükümlünün infazın durdurulmasını talepi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2009/5-81 Esas, 2009/196 Sayılı kararı gereğince hükümlüye Mahkememiz kararının yeterli açıklamalı tebliğ ile bifdirilmediği anlaşıldığından, Mahkememiz kararının hükümlü ... müdafi Av. Ertuğrul Kıvanç KOÇ'un dilekçesinin öğrenme üzerine verilmiş temyiz dilekçesi olarak KABUL EDİLMESİNE,
Hükümlü hakkındaki Mahkememiz ilamının DURDURULMASINA,
İlamın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İNFAZ KALEMİNDEN GERİ İSTENİLMESİNE,
Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,
Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşüne uygun ve yüze karşı verilen hüküm yönünden kararın tefhiminden itibaren, tarafların yokluğunda verilen hüküm yönünden ise tebliğden itibaren bir hafta İçinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağı geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14.03.2011
Katip 79187
Hakim 29341


Kategoriler: çek kanunu, Çek Mağduru, Çek Yasası Mağdurları, adli Para Cezası mağdurları, adli para Cezası, mahkeme kararları, yargıtay İçtihatları, karşılıksız çek, çek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder