Ankara 26. Asliye C.M. Kararı, Yasa yolu

T.C.
ANKARA
26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR
DOSYA NO : 2009/101
KARAR NO : 2009/440
HAKİM : MAHMUT KAYA 22935
KATİP : MUSTAFA ÖZTÜRK 100887
KATILAN :
HÜKÜMLÜ :.......
VEKİLİ : 
SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etme
SUÇ TARİHİ : 15/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ : 28/05/2009
EK KARAR TARİHİ : 12/05/2011
Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan hükümlü Osman Taşçı 11.05.2011 tarihli dilekçesi ile, mahkememiz kararında yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin açıkça gösterilmediği, bu nedenle kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek temyizen bozulmasını talep etmiş olmakla, dosya incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Dosyanın incelenmesinde, sanık hakkında açılan kamu davasının Yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 28.05.2009 tarihli kararıyla sanığın 3167 sayılı yasanın 16/1-3 Maddeleri gereğince sonuç itibariyle 2.984 TL Adli Para Cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği ve 15/07/2009 tarihinde kesinleştirilerek infaza verildiği anlaşılmış, ancak kararda yanlızca yasa yoluna başvurma süresi ve yerinin gösterildiği, yönteminin açık olarak belirtilmediği, Yargıtay Ceza Genel Kurumu'nun 23.04.2011 tarih ve 2011/4743/21433 sayılı kararıyla birçok Ceza Dairesi kararında açıklandığı üzere yasa, yol ve yönteminin tam olarak gösterilmemesinin yapılan tebligatı geçerli kılmayacağı ve kararın kesinleşmeyeceği anlaşılmakla, hükümlü vekilinin talebinin kabulu ile,
Mahkememizin 2009/101-440 Esas ve Karar sayılı hükmün kesinleşmesinin kaldırılmasına,
Hükümlü hakkındaki ilamın İNFAZININ DURDURULMASINA, ilamat evraklarının işlemsiz iadesi için C.Savcılığı'na yazı yazılmasına,
Mahkememiz kararının yasa, yol ve yöntemini açıkca belirtir uyarılı davetiye ile sanığa - müdafiine yeniden tebliğine, tebligat döndüğünde buna göre işlem yapılmasına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK 268 maddesi uyarınca yedi (7) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle düzenlenecek tutanak ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 12.05.2011
Katip 100887 Hakim 22935

Kategori: çek mağduru, çek yasası, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, 5941 sayılı çek kanunu, Adli para cezası, tebligat, çek, uyarlama yargılaması, yasa yolu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder