Yeni Çek Kanunu objektif sorumluluğu esas almaktadır

5941/1 – (1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

İlgili kanun en azından taksir sorumluluğunu gerektirdiğini ifade ediyor, ancak madde metni çok sıkıntılı.

3167 sayılı kanundaki ifade şuydu ; Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde 4 üncü madde uyarınca ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çek keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar...

Burada ayrı bir sıkıntıdan bahsetmek gerekiyor. Eski kanuna göre cezanın hesap sahipleri veya yetkili temsilcilerine verilmesi gerekiyor. “veya” ifadesi ona yada buna anlamına geliyor. Her ikisine değil. Öyle olsaydı “ve” gibi bir ifade konulması gerekirdi ancak biliyoruz ki, vekaletle çek keşide edildiğinde hakimler hem vekile, hem de hesap sahibine aynı anda ceza veriyordular.

Eski kanuna göre sebep, saik ne olursa olsun netice gerçekleşti ise ceza verilmeliydi. Yeni kanunda ise karşılıksız çek işlemine sebebiyet vermek gibi ne idüğü belirsiz bir suç tipi getirilmiş.
Mesela banka görevlisi hesabınızdaki parayı hortumladı; görevli mi cezalandırılacak, zira hesapta para bulunmamasının sebebi bu görevli ve çek ibraz edildiğinde onun yüzünden karşılıksız çıktı. Daha önce böyle vakalar yaşandı. Hesapta fon olarak duran parayı uçuran bir banka görevlisi hakkında soruşturma açıldı.
Mesela; bankaya yatırmak üzere vekilinize para verdiniz, ki çekler karşılıksız çıkmasın, ama vekil bu parayı bankaya yatırmadı da at yarışında kaybetti. Vekile mi ceza verilecek. Ha, bir ihtimal bankada parayı bulunduramadınız veya bulundurmadınız. Karşılıksız çek işlemine sebebiyet veriyorsunuz ondan cezalandırılacaksınız. Parayı bulundurmamaktan değil, bu işleme sebep olmaktan. Bu suç tipindeki sorun nedir. Hani olmayan bir suçu bildirdiğinizde adli teşkilatı meşgul etmekten bir suç işlersiniz ya. Bu da onun gibi, karşılıksız çek işlemine sebep olduğunuzda milleti meşgul ediyorsunuz ondan ceza.

Dahası; diyelim ki doğal bir afet neticesinde parayı çekin ibraz süresi içerisinde bankaya yatıramadınız. Ne olacak, doğal afetin müsebbibine mi ceza verilecek. Bu işe Tanrı sebebiyet verdiği için Tanrıya 1500 gün adli para cezasına hükmedilmiştir. Bir de tedbir uygulaması ile ilgili karar verilirse çok enteresan olur. Ha bu arada tebligat adresi aramaya gerek yok, fail dikkate alınarak ilanen yapılmasına da aynı karar içerisinde karar verilmeli. Ödememesi durumunda Savcılığın nasıl hareket edeceği merak konusudur…

Hasılı; ben hakimlerin bu suç tipi için taksiri arayacaklarını düşünemiyorum. Nihayetinde taksir; Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Bu tanımın eksikleri, bilinçli taksir, olası kast gibi ayakları vardır da o ayrı konu. Sebebiyet vermekte ise daha önce bahsettiğim gibi ancak ve ancak bilgisayar sistemini bozup da hesapta para bulunmamasına neden olan veya hesaptaki parayı götüren kişinin taksir sorumluluğu olabilir. Onların da ancak ve ancak kişinin çek hesabının olduğunu bilmeleri gerekir. Öteki taraftan daha önceki gibi keşideci açısından hesapta paranın çıkmaması yeterlidir.

Dahası, yine ceza kanunun taksirle ilgili maddesinde (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır. denilmektedir. Yani madde metninde açıkça taksirden bahsetmesi gerekecektir. Bu sebeple mesela önceki TCK'da bulunup da yeni Türk Ceza Kanununda bulunmayan taksirle mala zarar vermek suç olmaktan çıkmıştır. Bu sebeple Çek Kanunu’nun ilgili maddesinde taksirden bahsetmediği için hakimlerin taksir sorumluluğu arayacaklarını zannetmiyorum.

Yeni Çek Kanunu bu maddeyle ilgili gerekçesinde her ne kadar objektif sorumluluğa dayalı ceza verilmemesinden, en azından taksir sorumluluğunun gereklerinden bahsetse de kanunun metni karşısında gerekçenin hükmü kalmamaktadır.

Yasa koyucu güzel bir gerekçe kötü bir kanun yapımıyla yasayı allak bullak etmiştir. Geçenlerde bir milletvekili sanırım bütçe kanunu görüşmeleri üzerine söz almış ve hatırladığım kadarıyla şunları söylemişti. 2003 yılında bir kanun çıkardınız 83 madde olarak. 2009 yılı sonu itibariyle bu kanunun 75 maddesini değiştirmişsiniz. Bu nasıl bir kanun yapıcılıktır diyordu.

Hasılı; bu çek kanunu halen objektif sorumluluğu esas almaktadır. Netice gerçekleştiğinde hakimlerin yapabileceği herhangi bir şey yoktur. Böyle olunca da hem Anayasamızın 38. maddesine ve hem de TCK'nın genel hükümlerine aykırıdır.

Bu çek kanunu, Anayasaya birkaç noktada aykırıdır. Bunlardan en önemlisi bir borcun ifa edilmemesi nedeniyle kişiyi hürriyetinden bırakmanın Anayasaca kabul görmemesi ve kişinin cezalandırılması için en azından taksir seviyesinde kişinin kusurunun bulunmasının şart olması....

274 yorum:

 1. herkeze slm lar arkadaşlar bilmem farkındamısınız ama günler su gibi akıyo acaba chp nezaman anayasa mahkemesine gidecek bu konu ile ilgili bir haberi olan var mı enerki chp bu kanunu götürmezse en az 4 sene bu şekli ile kalır ama tabiki chp ye güveniyoruz

  YanıtlaSil
 2. merhaba arkadaşlar şirket çeklerine vekaleten imza atıpta çıkan veya dosyası düşen arkadaşlar lütfen bilgi verebilirlermi teşekkürler

  YanıtlaSil
 3. saygıdeğer kader arkadaşlarım hepinize allah kolaylık versin ben vekaleten çekten hakkımda tutuklama çıktı şimdi yasada bu ceza yok deniliyor vekaleten cekten yargılanıp ceza alan hapis yatmış ve dışarda olupta itiraz edip beraat alan kader arkadaşımız varmı? varsa eğer buraya mahkeme sonuçunu yazabilirmi emsal teşkil etmek için.. hepinizden allah razı olsun

  YanıtlaSil
 4. sn 3
  benim temyizde dosyalarım var. Avukatla görüştüm, yeni yasanın en açık lehe kısmı vekalaetle ilgili kısmı sorun yok dedi.Ama mahkemeler çok kalabaılık ay sonuna doğru dilekçeleri veriririz dedi. Ve avukat şu anda vekaleten çekten dolayı içeride kimsenin kaldığını sanmadığını da belirtti.

  YanıtlaSil
 5. sn 3
  sanıyorum vekaleten çıkan arkadaşlar pek bloğa uğramıyorlar, ondan olsa gerek o arkadaşlardan bilgi akışı kesildi.

  YanıtlaSil
 6. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, ortak olmayan, dolayısı ile limited şirket yönetim organında olmayan şirket vekiline beraat verdi.

  Mahkeme Tutanağı

  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: NEDENLERİ GEREKÇEDE AÇIKLANACAĞI ÜZERE

  SANIK …………. İN YÜKLENEN FİİLİNİN KANUNDA SUÇ OLARAK TANIMLANMAMIŞ OLMASI NEDENİYLE

  CMK ‘ NUN 223/2-a MADDESİ GEREĞİNCE BERAATINA,

  RESEN YAPILAN YARGILAMA GİDERLERİNİN KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASINA

  DAİR VERİLEN KARAR SANIK MÜDAFİNİN YÜZÜNDE TEFHİM / TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN

  İÇERİSİNE MAHKEMEMİZE VERİLECEK DİLEKÇE VEYA BEYANINI ZAPTA GEÇİRİLMEK ÜZERE YARGITAY

  NEZDİNDE TEMYİZ YOLU AÇIK OLMAK ÜZERE CUMHURİYET SAVCISI ŞABAN YAVUZ ‘UN HUZURUNDA VE

  TALEBE UYGUN OLARAK ALENEN OKUNDU USULEN ANLATILDI 31/12/2009

  CMK ‘ NUN 223/2-a MADDESİ:

  Beraat kararı;

  a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,

  YanıtlaSil
 7. BUGÜN DUYDUM BİR ARKADAŞIM ŞİRKETLE İLGİLİ BİR HİSSESİ YOK SADECE VEKALETEN İMZA ATMIŞ BERAAT KARARI ALINMIŞ.

  YanıtlaSil
 8. Arkadaşlar
  Vekaleten karşılıksız çek imzalayan (ama ortak olmayan) ve cezali duruma düşen arkadaşlar,

  KONU NET: YENİ YASA KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE ÇEKİ İMZALAYANA DEĞİL, ÖDEME GÜNÜ HESAPTA PARAYI BULUNDURMAKLA İLGİLİ KİŞİYE CEZA VERİYOR.

  BU YÜZDEN VEKALETEN ÇEK İMZA ATMAKLA İLGİLİ BİR SUÇTA DA YOK CEZA DA YOK.

  Avukatlarınıza konuyu böyle aktarın.

  YanıtlaSil
 9. arkadaşlar vekaleten cek imzalarda beraat edenleri ve ceza alanları burda hep duyuyoruz duymak ve okumak cözüm değil ceza alan veya beraat eden arkadaşımız varsa hangi mahkeme de görülmüş bu dava bir görelim örnek olarak bir arkadaşımız dosyasını yazsın lütfen

  YanıtlaSil
 10. Arkadaşınızın gerekçeli kararı çıkınca yayınlarsanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 11. değerli arkadaşlar


  yukarıdaki yazıya tam olarak katılmak mümkün değil...

  Hasılı; bu çek kanunu halen objektif sorumluluğu esas almaktadır. Netice gerçekleştiğinde hakimlerin yapabileceği herhangi bir şey yoktur. Böyle olunca da hem Anayasamızın 38. maddesine ve hem de TCK'nın genel hükümlerine aykırıdır.


  kanunları gerekçeleri ile birlikte değerlendirilmelidir ve 5941 sayılı kanunun 5.madde gerekçesi açık..objektif sorumluluk terkedilerek...en azından taksir aranmalı diye açıkça yazmış...

  fakat gerekçede yazması mahkemeler tarafından böyle yorumlanacağı manasına gelmiyor...hepimiz biliyoruz ki tck 5.maddenin yürürlüğe girmesinden sonra ortaya çıkan birçok aykırılık kıyasla kapatıldı...

  ve yeni kanunun anayasaya aykırı olduğu da çok açık ve CHP muhalefet şerhinde bunu zaten yazdı...ve gereğini de yapacağından şüphe duymuyorum...

  fakat şu an bizim sıkıntımız yargıtay CGK nın ne zaman 2009/227 nolu davaya bakacağı...

  my way

  YanıtlaSil
 12. cgk mayısta giden dosyalarıma cevap verdi , malesef mart ayında giden dosyama hala cevap yok.

  merriaa

  YanıtlaSil
 13. 4 te yazan arkadaş dilekçeleri yerel mahkemeyemi yoksa ek temyiz dilekçesi olarak yargıtayamı verecesiniz açıklarsanız memnun olurum.ben kendim vereceğim avukatım yok o yüzden soruyorum,cevaplarsanız teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 14. arkadaşlar cüneyt emre beyler nerelerde bir durum var acaba yazmıyolar artık vede sitede bi durgunluk var farkındamısınız

  YanıtlaSil
 15. sayın CÜNEYT BEY vekaleten çekten beraat aldınız bu sefer karşı davalı çek in gerçek sahibine dava açma hakkı doğarmı böyle bir durumda nasıl bir savunma yapalım saygılar.

  YanıtlaSil
 16. arkadaşlar siz yazın okuyan çok.

  YanıtlaSil
 17. 7 yıl önce 7 yıl sonra
  -AKP öncesinde PKK enterne edilmiş bitik bir terör örgütü idi.
  -AKP ile PKK uluslararasılaştırılarak adeta özgürlük mücadelesinin sembolü oldu.
  -AKP öncesinde Öcalan kanlı katil imajında idi.
  -AKP ile Apo, Mandela görüntüsüne sokuldu.
  -AKP iktidara gelmeden yani 7 yıl önce PKK terörü sıfır noktada idi.
  -AKP iktidarı ile PKK terörü eski kanlı günlerine geri döndü.
  -AKP öncesinde toplumda bu kadar Kürt-Türk ayrışması yoktu.
  -AKP ile ilk kez bu tür ayrışmalar ve cepheleşmeler görüldü.
  -AKP öncesinde etnik televizyon yayını yoktu.
  -AKP ile Kürtçe televizyon kurulup Kürtleri milletleştirme ve bütünleştirme yolunda büyük bir adım atıldı.
  ******
  -AKP öncesinde devletin kurumları arasında ahenk vardı.
  -AKP ile devletin kurumları birbirinin kuyusunu kazar oldu.
  -AKP öncesinde poliste kadrolaşma yoktu.
  -AKP ile poliste guruplaşmalar zirveye çıktı.
  -AKP öncesinde yürütme, yargıya müdahaleyi aklından bile geçirmezdi.
  -AKP ile yürütme yargıyı baskı altına almaya başladı.
  -AKP öncesinde Türkiye homojen bir görüntüdeydi ve hiç kimsenin aklına etnik kimliği gelmezdi.
  -AKP ile insanlar etnik kimliğini hatırlar oldu.
  -AKP öncesinde Türkiye‘nin milli bir dış politikası ve kırmızı çizgileri vardı.
  -AKP ile kırmızı çizgiler bir bir paspas yapıldı.
  -AKP öncesinde Barzani ve Talabani ile başçavuşlar muhatap olurdu.
  -AKP ile muhataplık konumu Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa yükseltildi.
  -AKP öncesinde Türkiye canı istediğince K.Irak‘a gidip PKK inlerini dağıtırdı.
  -AKP ile K.Irak‘a girmek artık Peşmerge ve ABD‘nin iznine bağlandı.
  *******
  -AKP öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri‘nin imajı zirvedeydi.
  -AKP ile ordumuzun başına çuval geçirildi ve hiçbir karşılık verilmedi.
  -AKP öncesinde Başbakan Ecevit, Irak‘ın işgaline karşı çıkmıştı.
  -AKP ile Irak işgali ve öldürülen 1.5 milyon Müslümanın katli alkışlandı.
  -AKP öncesinde Kıbrıs milli dava, Rauf Denktaş kahramandı.
  -AKP ile Kıbrıs yük görüldü, Denktaş kenara atıldı.
  -AKP öncesinde Türkiye, Türk dünyasıyla ilgiliydi.
  -AKP ile bu ilgi Arap dünyasına döndü.
  ******

  YanıtlaSil
 18. DEVAMI....

  -AKP öncesinde ülke borcu 214 milyar dolardı.
  -AKP ile ülke borcu 521 milyar dolara yükseldi.
  -AKP öncesinde işsiz sayısı 1 milyon 100 bindi.
  -AKP ile işsiz sayısı resmi olarak 3 milyon 700 bine fırladı.
  -AKP öncesinde ihracatın yüzde 52‘si ithalata dayanıyordu.
  -AKP ile ihracatın yüzde 81‘i ithalata endekslendi.
  -AKP öncesinde cari açık fazla verirdi.
  -AKP ile cari açık problemi depreşti.
  -AKP öncesinde ülkeye her yıl milyarca dolarlık yatırımlar yapılıyordu.
  -AKP ile 7 yılda onca borçlanmaya rağmen duble yol dışında neredeyse hiç bir şey yapılmadı.
  *****
  -AKP öncesinde Türk Telekom devletin yani milletindi.
  -AKP ile Türk Telekom birkaç yıllık kârı karşılığı Arap-Ermeni konsorsiyumuna satıldı.
  -AKP öncesinde TÜPRAŞ ve onlarca liman ve devasa devlet işletmesi devletin yani milletindi.
  -AKP ile bütün bunlar da bir bir yok pahasına elden çıkarıldı.
  *******
  -AKP öncesinde Türkiye‘de iktidar medyası diye bir yapı oluşmamıştı.
  -AKP ile güçlü bir iktidar medyası oluşturulup kurumlaştırıldı.
  -AKP öncesinde Sabah Dinç Bilgin‘le Turgay Ciner‘indi.
  -AKP ile bu gazete devlet kredisi ile damadın başında olduğu bir şirkete verildi.
  -AKP öncesinde Star Gazetesi Cem Uzan‘ındı.
  -AKP ile bu gazete yine yandaş bir işadamına satıldı.
  -AKP öncesinde TRT özerkti.
  -AKP ile TRT parti yayın organı gibi oldu.
  ******
  -AKP öncesinde Burak Erdoğan‘ın gemisi yoktu.
  -AKP döneminde armatör oldu..
  -AKP öncesinde Bilal Erdoğan pırlanta dükkanı açmamıştı.
  -AKP döneminde Bilal kuyumculuğa soyundu.
  -AKP öncesinde Kemal Unakıtan, Topbaşlar‘da muhasebecilik yapardı.
  -AKP ile Unakıtan‘ın çocukları 600 milyon dolarlık enerji yatırımına girişti.
  ******
  -AKP öncesinde İstanbul‘da imar tadilatlarında bir ölçü ve sınır vardı.
  -AKP ile binlerce imar değişikliği ile eski İstanbul Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna‘nın ifadesi ile onlarca milyar dolarlık rant yaratılıp birilerine aktarıldı.
  -AKP öncesinde emekli enflasyon oranı kadar artış alırdı.
  -AKP ile emekli ilk kez enflasyonun üçte biri kadar bile zam alamadı.
  -AKP öncesinde memur da enflasyonun altında artış almazdı.
  -AKP ile memur, emekliler misali sürünür hale düştü.
  -AKP öncesinde fuhuş için vesika talep eden kadın sayısı geriye gidiyordu.
  -AKP ile geçinmek için fuhuşa vesika talep edenler 8 misli arttı.

  YanıtlaSil
 19. Yav arkadaş bu AKP hiçmi iyi bişey yapmadı.
  Kafamı karıştırdın valla.
  Şimdi biri çıkıpta bi karşı liste yaparsa asıl ozaman tümden kafamız karışacak.

  YanıtlaSil
 20. merak etmeyin beyler.. benim gibi yazmaktan çok okumayı tercih edenlerin sayısı oldukca fazla..
  cektenceken

  YanıtlaSil
 21. Sn. Başbakanın; Tarikat liderlerinin önünde diz çökmesi, evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ağır cezalık dosyalarının dokunulmazlık sebebiyle beklemesi, kendisinin servetinin hesabını verememesi, çocuklarının aniden zenginleşmesini izah edememesi, Filistin için isyan ederken, Irak’ta Müslümanların öldürülmesine, tecavüze uğramasına seyirci kalması gibi yüzlerce olay dün gibi hatırlarımızdadır.Sn. Başbakanın; Tarikat liderlerinin önünde diz çökmesi, evrakta sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ağır cezalık dosyalarının dokunulmazlık sebebiyle beklemesi, kendisinin servetinin hesabını verememesi, çocuklarının aniden zenginleşmesini izah edememesi, Filistin için isyan ederken, Irak’ta Müslümanların öldürülmesine, tecavüze uğramasına seyirci kalması gibi yüzlerce olay dün gibi hatırlarımızdadır.

  http://www.odatv.com/n.php?n=memleket-cocuklari-birbirini-vuracak-haberiniz-var-mi-0401101200

  Okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar.Ne yazıkki bizim dokunulmazlığımız yok:(

  YanıtlaSil
 22. Ben sevmiyorum böyle şeyleri.
  Şu an ülkemizi yönetmekte olan,yüzde elli ye yakın bir kesimin desteklediği bir partiye ve diğer tüm partilere yapılan kulaktan dolma hakaretleri tasvip etmiyorum.

  YanıtlaSil
 23. sevgili arkadaşlar günler ve gündem ne çabuk değişiyor değilmi?aman ha dikkat mümkün olduğu kadar ortalık durulup netleşinceye kadar yakayı ele vermeyin DURGUNLAŞMANIN NEDENİ CÜNEYTİN VE MY WAY İN YARGITAYIN İÇTİHADINI BEKLEYELİM DEMESİ BEN ŞAHSEN ÖYLE YAPIYORUM SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ BİLMİYORUM. SİZE BİR KONUDAN DAHA BAHSEDECEĞİM TEKEL İŞÇİLERİNİ TAKİP EDİN MÜCADELE BAŞLADIMI GERİ DÖNÜŞ OLMAZ NASIL MÜCADELE EDİLİRMİŞ TÜRK HALKINA ÖĞRETİYOR ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİNİ TAKİP EDİNKİ NASIL MÜCADELE EDİLİRMİŞ ÖĞRENİN LAFLA HİÇ BİR ŞEY OLMAZ.SONUÇ OLARAK SİZE BİR ÖNERİDE BULUNMUŞTUM

  YanıtlaSil
 24. HERKES ELİNE BİR TÜP BOYA ALIP YAZI YAZSAYDI ŞU AN BÜTÜN DUVARLAR BİZİM YAZILARLA DOLARDI CÜNEYT,MY WAY V.D SİZİ ELEŞTİRİYORUM DOĞRU ÖNDERLİK YAPIN YAPILAN İŞİN BÜYÜĞÜ KÜÇÜĞÜ OLMAZ ÖNCE KÜÇÜKTEN BAŞLANIR SONRA GİTTİKÇE BÜYÜR SELAMLAR TEKEL İŞÇİLERİ VE ÇEK MAĞDURLARI

  YanıtlaSil
 25. 23 te yazan Erkan kardeşim.
  Sanırım araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmaları takip etmiyorsunuz.akepe nin oyları % 30 un altına indi ve hızlada inişte.O % 50 liler çok gerilerde kaldı.Ne ümitlerle vaadlerle gelmişlerdi şimdiki duruma bakın.Milletle alay eder gibi işçi,çiftçi,dul,yetim maaşlarına yapılan zamlara bakın.Birde yılbaşından bu yana kullanım maddelerine yapılan zamlara bakın.Bizim bu sitede olanların haline bakın,10 binlerce insanız alay ediliyor resmen bizle.Milletvekilleri tartaklanıyor.Tekel işçilerinin hali ortada.Hepsini bırakın memleketin haline bir bakın.O % 50 oyları verenler ellerim kırılaydı diye hayıflanıyor.İyi olarak ne yaptı siz onu yazın okuyalım o zaman.

  YanıtlaSil
 26. arkadaşlar siteyi akp karşıtları sitesi haline getirmeyelim ben akp ye oy vermedim onu savundugumu sanmayın biz ÇEK HAPSİNE KARŞIYIZ evet akp çok yanlışlar yapıyor bende katılıyorum özellikle çek kanununda hatası ayyuka çıktı biz enerjimizi chp üzerinde yogunlaştıralım chpnin anayasa mahkemesine gitmesini saglayalım zaten sitede chp nin anayasa mahkemesine gidecegi bilgisi verildi chp ye teşekkürümüzü akp ye dersini vermenin yolu sandıktan geçiyor zaten onada 1 sene kaldı biz ŞU ÇEK HAPSİ ZULMÜNDEN KURTULMAYA bakalım eger hapsi kaldırmayı başarabilirsek bu site sayesindedir seneler sonra bu sitenin çabalarını kimse unutmayacaktır ayrıca jenardi niye yazmıyor merak ediyorum?

  YanıtlaSil
 27. Allah aşkına siz çek mağdurumu yoksa siyaset parti organımısınız.
  Bu nefretin sebebini anlamakta güçlük çekiyorum.
  Unutmayınki hepimiz bu memlekette yaşadık bu yaşımıza kadar.Ve belli bir zeka seviyesine sahibiz.
  Neyin ne olduğunu,kimin neler yaptığını iyi biliyoruz.
  Yazdıklarınızı okurken, allah allah bunlar nekadar da hainmiş diyeceğimi mi sandınız.
  Bırakın arkadaşlar.Bu yazdıklarınızı saflara anlatın siz.
  İsminizi bile yazmaktan imtina ediyorsunuz.Ağzınıza gelen hakaretleri yapıyorsunuz.Adil olun.Başkaları için değil kendiniz için.
  Bakın biz aylardır adalet peşinde koşuyoruz.

  YanıtlaSil
 28. DEĞERLİ ARKADAŞLAR; ÖZÜR DİLEYEREK, BU YAZIM SON YAZIMDA DEMEYEREK VE AMMA, BENDEN ÇOK; BELKİ BİRÇOĞUMUZDAN ÇOK, HEMDE PEK ÇOK EMEĞİ GEÇEN; BİR YILDIR, YILMADAN VE USANMADAN ÇABA VE EMEK SARFEDEN, DEĞERLİ CÜNEYT HOCAM (Pirimiz) VE EMRE KARDEŞİME KARŞI, SANKİ; BİR SİTEM VE FAZLASIYLA SORU YAĞMURU VARMIŞ GİBİME GELDİ. (Veya; ben öyle algılamaktayım) YANLIŞIM VARSA; LÜTFEN DÜZELTİN. ŞAHSEN BEN; ONLARIN YERİNDE OLMAK İSTEMEZDİM. ONLAR; TAMAMEN VE TAMAMEN, GÖNÜL RIZASI VE ÖZVERİYLE, BU GÜNLERE KADAR; HEPİMİZE MÜMKÜN OLDUĞUNCA, DOĞRU BİR BİÇİMDE HİZMET ETMEYE VE YÖN VERMEYE ÇALIŞMIŞLARDIR. BUNUN İÇİN; OLSA OLSA, O GÜZEL İNSANLARA; BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR ETMEK GEREKİR DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM. BELKİ BİRÇOĞUNUZDAN ELEŞTİRİ ALACAK OLSAM BİLE; BUNLARI YAZMAYI, KENDİME GÖREV SAYMAKTAYIM. UNUTMAYALIMKİ; BU ANLAM VE MANADA BAŞKACA SİTELERDE MEVCUTTUR. ELBETTEKİ; DİLEYEN ARKADAŞLAR, O SİTELERDEN DE YARARLANABİLİR VE O SİTELERDE DE YORUMLAR YAPABİLİRLER. ANCAK; EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETMESİNİ BİLİP, ONLARINDA; YORULMUŞLUĞUNA SAYGI GÖSTERELİM DERİM. ŞU DÖNEM; BİRAZ BEKLEME, SABIR VE GEÇİŞ DÖNEMİDİR. TÜM KATILIMCILARA VE EMEĞİ GEÇENLERE; SAYGI, SEVGİ VE HÜRMETLERİMLE. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil
 29. Ben 5 yıl süre için aldığı gerçek oydan bahsediyorum.Ve bu beş yıl daha dolmadı.
  Nitekim araştırma ayrı seçim ayrı şey.
  Rakam vermeyelim o zaman.
  Senin dediğin araştırmalarda Ak parti gene 1.parti.
  Ama oda önemli değil.Çok büyük hizmetler yapıldı.Bunları görmezden gelip hakaret etmek kimin haddine.
  Sonra burada bulunmamızın sebebi siyasetmi.
  Şahsen benim değil.
  Ben burada bir adaletsizliğin ortadan kaldırılması için mücadele ediyorum.
  Siyasi görüşünüzü sandıkta kullansanızda bizi burada üzmeseniz olmazmı.

  YanıtlaSil
 30. Sizi çok iyi anlıyorum aslında.
  Siz tam bir akp düşmanısınız.
  Sevmiyorsunuz.
  İftira atıyorsunuz.Bilmeden duygularınızla hareket ediyorsunuz.
  Ama unutmayın siz dünyanın merkezi değilsiniz.Herkez sizinle aynı fikirde olmayabilir.

  YanıtlaSil
 31. senin hükümetinin adaleti yokki niye koşuyorsun adaleti olsa koşmazssın doğru değilmi

  YanıtlaSil
 32. DEĞERLİ ARKADAŞLAR;
  MİLLETİN İRADESİ SANDIKTA TECELLİ EDER.MİLLET YAPILAN YANLIŞLARI VE DOĞRULARI SANDIKTA DEĞERLENDİRİR VE OYUNU VERİR VE YİNE ÖYLE OLACAKTIR.ÇEK MAĞDURLARININ ORTAK PAYDASI ÇEKTE HAPİS CEZALARININ KALDIRILMASIDIR.BURADA HER DÜŞÜNCE VE PARTİDEN ELBETTE İNSANLAR OLACAKTIR,ANCAK BU İNSANLARI BİRLEŞTİREN ORTAK BİR PAYDA VARDIR BUNUN REFERANS ALINIP ONA GÖRE DÜŞÜNMEK GEREKİR.ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN.

  YanıtlaSil
 33. EN İYİ SİYASET VE POLİTİKA İNSAN AKLINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMAKTIR.BU DA ALINAN EĞİTİM DÜZEYİ VE ŞEKLİYLE İLGİLİDİR.ÖRNEĞİN DÜNYANIN EN PAHALI PETROLÜNÜ BİZİM HALKIMIĞINIZIN KULLANDI ALGILAMAYAN BEYİN SORUNLUDUR VE BU KOŞULDA BİLE SİYASET YAPMAYALIM DİYEN DAHADA SORUNLUDUR.YİNE DÜNYANIN NEREDEYSE HİÇ BİR ÜLKESİNDE ÇEKTEN CEZA EVİNDE YATMAK YOKKEN HALA BİZDE ALLEM GALLEM EDİP PARLEMENTODAN GEÇİREN SORUNLULARI YARGILAMAMAKEN BÜYÜK

  YanıtlaSil
 34. PARLEMENTODA ÇEK YASASI GEÇMİŞ BİZ HALA BİR PARTİYİ SAVUNUYORUZ KİM GEÇİRDİYSE İYİ GEÇİRDİMİ DİYECEĞİZ ÖYLE DİYENİN KENDİ TERCİHİ AMA BEN GEÇİRTMEKTEN ZEVK ALMIYORUM ZEVK ALANA AFİYET OLSUN.İŞTE ONLARIDA BEN NORMAL GÖRMÜYORUM.AKLIMIN BANA SÖYLEDİĞİ ŞU SAKIN KENDİNİ KULLANDIRMA!!!!

  YanıtlaSil
 35. Derdimi anlatamıyorum.
  Benim hükümetim senin düşmanın.Ben destekliyorum hainim,sen hakaret ediyorsun vatanseversin öylemi?
  Arkadaşım adalet sadece çekte cezanın kaldırılmasımı.
  Bu çok küçük bir pencereden bakmak değilmi.
  Ben sizinle tartışamayacağım.
  Ben zaten prensip olarak siyaset konuşmuyorum burada.Helede sizin kadar fanatik düşmanlıkla bakan biriyle asla.
  Bi ortam olursa oturur konuşuruz.Sizin bilmediğiniz hatalarınıda,doğrularınıda sabaha kadar anlatırım size.
  Ben olaylara sabit fikirle bakmam.Doğrulara bakarım,yanlışlara bakarım,Hangisi ağır basarsa oyumu o yönde kullanırım.
  Tamamen benim zekam ve iradem.
  İsimlerin önemi yok.Kaçtane parti varsa hepsi olabilir.

  YanıtlaSil
 36. ARTIK ADALETİN HANGİ MÜLKİYETİN TEMELİ OLDUĞU ÇEK YASASINDAN SONRA TARTIŞILIR OLDU SAHİ BUNU ADİL DÜZENİ SAVUNAN BİRİLERİNİN ÖĞRENCİLERİNDEN SORAN OLMAYACAKMI?ADALET NE ADİLLİK NE AKP NE YADA AKPARTİ NE ?SORU SORARKEN DOĞRU SORARSAK DOĞRU CEVAP ALIRIZ ŞİMDİ HEP BERABER SORALIM EYYY AKP SEN BU YASAYI KİM İÇİN ÇIKARAMADIN VE SEN BU YASAYI KİM İÇN ÇIKRDIN???!!!

  YanıtlaSil
 37. Benden pes.
  Siz nasıl derseniz öyle olsun.
  Hatta söyleyin hangi partiye oy vermemiz gerekiyosa verelim.
  Sövün silin.Ancak onu yaparsınız.En kolayı o.

  YanıtlaSil
 38. SEVGİLİ ERKAN BIRAK DOLAYLI OLMAYI DİREKT KONUŞ VE SORULARA CEVAP VER.BU ÜLKEDE ÇEKTEN HAPSİ KALDIRMAYAN HANGİ PARTİ DÜNYADA BÖYLE BİR CEZAYA SADECE TÜRK HALKIMI LAYIK.DÜNYANIN EN PAHALI PETROLÜNÜ BİZMİ KULLANACAK KADAR SALAĞIZ TEKEL İŞÇİLERİNİ TAKİP EDİN YETER ONLARI DÖVEN ONLARA SALDIRAN GDO ÇOCUĞUDUR DERSEN PERDEYİ YIRTAR DOĞRUYU GÖRÜRSÜN BEYLİK CÜMLELERLE KONUŞMA AÇIK KONUŞ SEVGİLİ KARDEŞİM OLABİLİR TÜRK HALKI YÜZDE ELLİ OY VERMİŞ OLABİLİR HATYDI DEYİP DÜZELTMEK ÇOKMU ZOR???

  YanıtlaSil
 39. Erkan kardeşim
  Siyaseti siyaset meydanlarında yaparsan daha uygun olur,burda herkesin ortak bir paydası var oda mağdur olmasıdır ve demokratik kurallar içinde kalmak şartı ile mağduriyetini gidermek için mücadele yapmaktır.Elbette herkesin bir siyasi tercihi vardır,kırıcı olmamak kaydı ile eleştiride yapılmalıdır.
  selamlar
  Kartal Yeniçağ

  YanıtlaSil
 40. SEVGİLİ MY WAY ,CÜNEYT VE DİĞER ARKADAŞLAR.VE BİZLER.SAKIN İÇTİĞİMİ VE BU SAATTE ESİR MUHABBETİ YAPTIĞIMI ZANNETMEYİN İÇKİYİ SEVERİM AMA İÇMEM VEYA İÇEMEM BELKİDE BENİM KAYBIM AMA BİR TÜRLÜ İÇEMEDİM VE SEVEMEDİM.EN BÜYÜK HATA BÖLÜNMEKTİR BÖLÜNMEK DEMEK KOLAY YÖNETİLMEK DEMEKTİR.ÇEKTEN BEN YATARKEN ERKANDA YATACAKTIR,ZAMDAN BEN KAYBEDERKEN ERKANDA AHMETTE CÜNEYTTE KAYBEDECEKTİR.BUNU SIRADAN BİR İNSAN BİLE BİLMEK ZORUNDADIR BUNU AKP Mİ YAPIYOR HEPİMİZ HAYIR DİYE BAĞIRABİLMELİYİZ CHP,MHP Mİ YAPIYOR HEPİMİZ HAYIR DİYE BAĞIRABİLMELİYİZ İŞTE İNSAN OLMANIN İŞTE HAKSIZLIĞA KARŞI ÇIKMANIN İLK ADIMIDIR BUNU YAPARSAK TÜRKİYE VE TÜRK HALKI KAZANACAKTIR HADİ O ZAMAN ANLAŞTIK HEPİNİZE İYİ GECELER.

  YanıtlaSil
 41. Sevgili 39
  Çekle ilgili yapılan büyük bir yanlıştır.Kınıyorum
  Kullandığımız petrol hep dünyada en yüksek vergiye sahipti neden akp malediyoruz.
  Tekel işçileri tamamen haksızdır bence.Detayları lütfen araştırın.bilgilenin.

  Senin aklına bile gelmeyecek çok vahim bir kaç hatasını daha söylyim
  Toki sayesinde lokomotif sektörlerden olan inşaat müteahhitleri bitmiştir.Çünki haksız rekabet vardır.Arsa devletten,vergi yok,harç yok.
  Eşi kapalı olmayan islami yaşamayan hiçbir bürokrat kalmamış,terfi edememiştir.
  Maliye esnafı çok acımasızca sıkıştırmış ve devam etmektedir.
  Unakıtan çok büyük bir hayal kırıklığıdır.Nitekim ameliyet olduğunda başbakan tarafından ziyaret bile edilmemesi bunun kanıtı sayılabilir.Unakıtanın çok büyük bir yanlış yaptığını düşünüyorum.Bir sonraki seçimde aday yapılacağınıda sanmıyorum.
  Türban konusunu öncelikli mesele haline getirmesine karşıyım.
  Ekonomik konularda çok fazla yüklenemem çünkü imkanlar belli.

  Ve daha birçok şey sayabilirim.
  İşte anlatmak istediğim bu.Farklı yapıdayız.
  Ben genele bakarım.Sizse sadece kalbinizin sesine bakıyorsunuz.
  Ben mantık evliliği derim siz gönül evliliği.
  O yüzden sizinle burada tartışamayız.

  YanıtlaSil
 42. Kartal
  Ben siyaset yapmıyor yapanlara engel olmaya çalışıyorum.

  YanıtlaSil
 43. ARKADAŞLAR HAYIRLI OLSUN SEÇİMEMİ GİDİYORUZ BİZİM SİTE SEÇİM HAVASINA BÜRÜNMÜŞ. DEĞERLİ DOSTLARIM HİÇ BİR SEÇİM KAZANMAK İSTEYEN İKTİTAR PARTİSİ ŞU ANKİ YANGIN ORTAMINDA SEÇİME GİTMEZ GİDERSE GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ BUNLARIN HİÇ BİRİ AKILLI DEĞİL AMA DIŞARDAKİ AKIL HOCALARI SEÇİME SOKMAZ. ŞİMDİ BU YÜZDEN BU SENE BİRŞEY YOK DOLAYSIYLA AF ÇEKE HAPİSTEN VAZ GEÇMEK GİBİ BİR DOĞRU İŞ BEKLEMEYELİM NEDEN PATRONLAR KULÜBÜ KIZAR. BİZİM YAPCAĞIMIZ DOĞRU OLAN BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ KORUMAK VE İNANIN HALA BİZİM SİTEDEN ÇOK KİŞİ HABERDAR DEĞİL BU ARKADAŞLARIMIZA ULAŞIP GERÇEK SAYIMIZA YAKIN BİR SAYIYLA MÜCADELEYE KAMU OYU YARATMAYA DEVAM EDERSEK ZULÜMDEN KURTULACAĞIMIZI ZANNEDİYORUM. BU MEYANDA ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAYIMIZ BU KADAR MAĞDURUN EKONOMİK KIRİZ ZEDELERİN MUTLAKA FERYATLARINI DUYMUŞLARDIR ONLARDAN BELKİ SEVİNDİRİCİ BİR HABER GELEBİLİR İNŞALLAH...

  YanıtlaSil
 44. ARKADAŞLAR BU GÜN İKİ YERDE BİR NİSANA KADAR YAKALAMALARA ARA VERİLMİŞ GİBİ LAFLAR YAZILDI ASLI VARMI TABİİ YAZILAR BİZİM SİTEDE YAZILDI BİR BİLGİSİ OLAN VARMI...

  YanıtlaSil
 45. 45
  Bu konuyla ilgili yarın bilgi vereceğim.Kendi gbt me bakılacak.En geç yarın sonucu söylerim.

  YanıtlaSil
 46. 44 DE YAZAN ARKADAŞ DOĞRU SÖYLÜYORSUN AMA CUNEYT BEYDEN HABERİ OLAN VARMI?

  YanıtlaSil
 47. ERKAN BEY 15 NOLU YAZIYA VERDİĞİNİZ BİLGİYE TEŞEKKÜR SİZE BİR SORU DAHA SORAYIM şimdi abimin üzerine şirket benim hiç bir hissem yok ben vekaleten çeke imza attım fakat ikimizede ceza çıktı yalnız yargı gıyabımızda yapıldı şimdi ben vekaleten imzadan dolayı üstümdeki ceza kalkıyor fakat abim imza atmadığı halde ona ceza çıktı avktıma neden diye soruyorum bazen her iki tarafada ceza veriyorlar diyor peki nasıl kurtaracağız diyorum çare yok diyor taahüt verecek sonrada ödeyecek diyor tamam paramız işimiz olsa zaten öderiz ama bir canımız kaldı ne yapabiliriz sizin bir bilginiz varmı

  YanıtlaSil
 48. erkancım sen herhalde çek yasası mecliste oylanırken akp li vekillerin pis pis sırıtmalarını,göbeklerini kaşımalarını görmedin.bunlar senin ve benim vekillerim.bir çek yasasında değil,diğer kanun oylamalarında bile iktidar,muhalefetin hiçbir önergesini kabul etmedi.bize aziz nesin söylemini hatırlattılar.

  YanıtlaSil
 49. 31 erkan bu sitede mağdur olmuş insanlar akp ve onun zihniyetindeki partilerin bir sonucudur.

  Sen yanlış yerdesin anlaşılan, Feto'nun veya kürtçülerin sitesine takıl.

  merriaa

  YanıtlaSil
 50. 48
  Öncelikle sizin cezanızın kalkıp kalkmayacağı konusu netleşmedi.
  Sizin konuda bir tuhaflık var sanırım.Aynı çekten ikinize ceza nasıl çıkıyor.
  Farklı çekler olabilirmi.
  Yani 5 çek vardırda üçünde size ikisinde abinize çıkmış olabilirmi.

  YanıtlaSil
 51. 49 sana katılıyorum arkadaşım aynen dediğin ğibi alay ederek,gulerek,dalga geçerek çıkardı akp bu kanunu saygılar antalyalı cece

  YanıtlaSil
 52. ARKADAŞLARIM BIRAKIN SİYASETİ NE YAPSAK BOŞ GÜÇLENİRSEK HER ŞEY OLUR İNANIN SAYILARI 30 BİNİ GEÇMEYEN MAL VE PARA TEFECİLERİNİN MUTLULUĞU İÇİN BİZİM ÖZGÜRLÜĞÜMÜZLE OYNUYORLAR BİZİM GERÇEK SAYIMIZ MİLYONUN ÜSTÜ AİLELERİMİZ HARİÇ BURDA NASIL HEP BERABER MÜCADELE VERİRİZ ONUN TARTIŞMASINI YAPALIM HER KESE SAYGILAR

  YanıtlaSil
 53. erenus
  Görmezmiyim.Çokta ağır yorumlar yazdım o tavırlara.Eski yorumlarda görebilirsin.
  Sinirlenmemek mümkünmü o tavırlara.Lanet ettim.

  YanıtlaSil
 54. 48 deki arkadaşın söyleği doğru erkan bey ben çeke vekaletle imza attım hem bana hem mudure aynı cekten ceza verildi ant cece

  YanıtlaSil
 55. merriaa
  Benim senin düşündüğün tarzda bir sorunum yok.
  Ne anlatmak istediğimi anlamak için uğraşın biraz.
  Kimsenin düşüncesine hakaret edilmesin istiyorum.
  Eleştiri ile hakaret farklı şeyler.
  Bu atılan kazık banada atıldı.Ama bu benim iftira atmama hakaret etmeme mazeret olamaz.

  YanıtlaSil
 56. DEĞERLİ ERKAN BEY 48 den yazıyorum beraat kararı olan dosyam var ikincisi aynı çek yaprağına vekaleten imzadan dolayı bana şirket müdürü aynı zamanda şirket sahibi ağbime ceza çıktı avktta evet son zamanda böyle kararlar görüyoruz dedi

  YanıtlaSil
 57. 57
  Ben ilk kez duydum.Ama yasaya uygun olduğunu sanmıyorum.Yarın bi araştırayım net birşey söyleyim.
  erkanakyuzce@hotmail.com
  eklersen msn den bilgi veririm.

  YanıtlaSil
 58. 55
  Ne desem yalan olur.Ben ilk kez duydum.Benim çeklerdede öyle birşey başıma gelmedi.

  YanıtlaSil
 59. erkan sen hangi hakaretten bahsediyorsun.
  bu ülke insanın alın terini peşkeş cekene bırak hakareti asmak bile yeterli değildir.

  Sen hiç ekonomik verileri alıp TC nin her kalesinin satılıp üstüne 550 milyar dolar yapılan bırcunu görmezmisin.

  Onursuz ve haysiyetsiz akp ye hakaret yetrlimi sence, japonyada 1 cuval pirincin küflü çıkması sonucu intihar eden tarim bakanını bilirmisin sen, sen hiç tarihini bilirmisin....kalkmışsın hakaterren bahsediyorsun.

  YanıtlaSil
 60. SAYIN SİTE YÖNETİCİMİZ UZUN ZAMANDIR SİTENİZDEYİM İLK BULDUGUMDA ALTIN BULMAŞCASINA SEVİNDİM ÖNCELERİ YAZMAYI BİLMİYORDUM YAKLAŞIK 1 AYDIR ARA SIRA YAZIYORUM FAKAT SON DÖNEMLERDE ÇOK DİKKATİMİ ÇEKEN KADERDAŞLARIMIZINYOK ŞU PARTİ BUNU YAPTI YOK ŞU ŞUNU YAPTI ALLAHINIZI SEVERSENİZ YETER EN İYİSİNİN ALLAH BELASINI VERSİN BU DURUMLARIMIZA HEPSİNİN KATKISI VAR BIRAKALIM ŞU PARTİ İŞLERİNİ NE YAPACAZ BİRBİRİMİZİN YAŞADIKLARINDAN NASIL FAYDALANACAZ DİYE BAKALIM YÖNETİCİMİZDEN RİCAM LÜTFEN SİYASİ YAZAN KİM OLURSA OLSUN LÜTFEN YAYINLAMAYINIZ.SAYGILARIMLA. GÜRCAN

  YanıtlaSil
 61. Klişe laflar,sloganlar.Başka birşey yok.
  Anlatamadım galiba ben siyaset konuşmak istemiyorum.Bana hitaben yazmayın.
  Ama şunu kafanıza sokun sizin tavrınız ancak tepki doğurur.
  İyi geceler.
  Tüm siteye iyi geceler.

  YanıtlaSil
 62. DOSTLARIM SİZE MEVCUT İKTİDARIN YAPTIĞI TARİHTEDE ÖRNEĞİ OLAN BİR HİKAYEYİ ANLATAYIM. Bir zamanlar bir kırallık varmış bu kırallık her sene hazinesinin yüzde onunu fakir halka dağıtırmış gel zaman git zaman bu kıralın bir kardeşi varmış artık iş yapacak çağa gelmiş kıral ağbiside ona hazineden sorumlu yapmış görevlerini anlatmış kıral başka işle uğraşmaya başlamış aradan bir sene geçmiş bir gün fakir halk sarayın kapısına gelip niye bize bu sene para dağıtılmadı diye isyan etmiş tabii kıral şaşırmış hemen kardeşini çağırmış sen demiş bu sene para dağıtmadınmı kardeşi dağıttım demiş peki dağıttıysan bu halk niye bağırıyor kardeşide ben bu sene parayı başka yere dağıttım demiş peki nereye dağıttın diyince kıral kardeşide parayı memleketin en zenginlerine dağıttığını şöylemiş kıral hayretler içinde onların bir ihtiyacımı varda sen böyle bir iş yaptın kardeşide hayır ama hepsi zengin ALLAH hep onlara servet vermiş bende ALLAHIN bir bildiği vardiye bende bu sene paraları zenginlere verdim demiş YANİ MEVCUT İKTİDARIN YAPTIĞI GİBİ bu yüzden toplu mücadeleye devam

  YanıtlaSil
 63. küstürdünüz küstürdünüz küstürdünüz

  YanıtlaSil
 64. içinde bulunduğumuz durumdan dolayıdır belkide
  bazı şeyleri ya yanlış anlıyoruz yada bilmeden konuşuyoruz...

  çeke ceza ilk bu iktidarla başlamadı...

  çek kanunu ilk 1985 te kabul edilmiş ve çeke ceza verilmeye başlanmıştır.aradan geçen 24 yıl boyunca üzerinde her iktidar bazı değişikler yapılmıştır. ancak ceza bu iktidar dönemindede kaldırılamamıştır.

  bizim amacımız o partiyi bu partiyi karalamak kotulemek değildir. akp karşıtlığıda değildir. akp nın yerınde kım olursa olsun cezaya devam dıyecektı ve dıgerlerıde gorevlerını yapıp muhalefet edeceklerdı....iktidar ve muhalefet çok farklı şeyler. bunun adı siyaset amacı sadece oy almaktır.


  cezaya devam demek zorundalar dı cunku butce acıgını kapatmak zor yenı para bulmak zorundalar ve o parada sadece bankalarda var. parayı alabılmek ıcınde bankalar ne derse o olur........ne yazık ki :(((

  YanıtlaSil
 65. maşallah arkadaşlar bakıyorumda şu kısıtlı özgürlüğümüzü unutup nisan yağmuru misali bir yıllık özgürlüğün rehevetine dalıpta başka konulara adapte olmaya çalışıyorsunuz unutmayalım ki bizlerin yüzde doksandokuzu esnaf veya ticaretle uğraşmış kişileriz bizim siyasetten işimiz olmamalı akp bunu yapmış digeri şunu yapmış bu konular ancak bizleri haklı davamızı küllendirmek isteyenlere zemin sağlar aklımızı başımıza alalım koçla tekke kavgasına düşmeyelim lütfen

  YanıtlaSil
 66. engin, bilgili ve tecrübeli arkadaşlarım. partili, partisiz bütün dostlarıma en derin saygılarımla.
  it ürür kervan yürür. biz ne desek boş. herkes bir türlü küpünü doldurmaya devam ediyor. küpünü dolduranlar için biz sadece bir çereziz. bu cezalardan nasıl kurtulucaz? enerjimizi buna verelim. hükümetin durumu belli. akp ye oy veren biri olarak elim kırılsın diyorum. fakir- fukara, garip guraba edebiyatları, mevlana- hacı bektaş ayakları, tüyü bitmemiş yetim feryatları hepsi bir tatlı hikaye idi. para para para.. napolyon bir defa daha haklı çıktı. bizleri hapse atmak, anayasaya aykırı olması pahasına kodese tıkmak onlar için bir eğlence, belkide sadistçe bir zevkten ibaret. iktidar yorulmuştur ve pekçok geçmişteki büyük partiler gibi siyasi mevta olmaya mahkumdur.
  saygılarımla.

  YanıtlaSil
 67. Siyaset meraklılarının Mesaj kirliliğinden bıktık artık. Sizin derdiniz bizim suyumuzu mu bulandırmak? Gidin başka kapıya. Biz sorunlarımıza çözüm arıyoruz.Sizin anlattığınız siyasi konularsa en son ihtiyacımız olan şeyler. Biz ateşe düştük siz siyaset derdindesiniz. Sizin yüz(süslüğ)ünüzden ihtiyacımız olan mesajları da okuyamıyoruz. Sizin derdiniz hükümetin yolsuzluğu falan değil. Siz,Yapamadığınız yolsuzluğa üzülüyorsunuz. Bence hiç dert etmeyin. Zaten çeklerle yeterince piyasayı dolandırmışsınız. Gözünüzü toprak doyursun.

  YanıtlaSil
 68. bence bizim işlerin tek çözümü ankarada toplanmak.örgütlenmek.tekel işçileri gibi direnmek.nasıl olur neyle olur onu bilemiyorum.zaten bunu bilsek işi çözeceğiz.

  YanıtlaSil
 69. Bu blog bir yıldır alacaklarını tahsil edemediği için çeklerini ödeyememiş namusu ile ticaret yapmaya çalışmış insanların mağduriyetini gözler önüne sermek ve bir çözüm bulmak amacıyla hareket etmektedir.

  Bunun dışındaki amaçlar ana felsefemize uymaz.

  Lütfen ülkenin genel meselelerini başka bir zamana bırakıp, kendi derdimize sahip çıkalım

  YanıtlaSil
 70. 4 Numaradaki arkadaş,
  Ben de senle aynı durumdayım. Çalıştığım Vekaleten çek imzalamıştım. Dosyalarım yargıtayda. Ben de avukata sordum bana dosyaların temyizden gelmesini bekleyeceğiz dedi.
  Kafam karıştı. Hangisi doğru? Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim. Özellikle sayın Cüneyt bey sizden bu konuda bilgi aktarımı bekliyorum. Teşekkürler.
  Aysun

  YanıtlaSil
 71. kavgayı bırakıp dikkat ederseniz sadece ağız dalaşı yapıyorsunuz.Sitede günlerdir Cüneyt,Myway,Jenardi ve bunun gibi bilgi veren insanlar irtibatı kesti.Bunun sebebini araştırsanıza.Yola çıkartan insanlar ilk durakta indiler şöför mahalli boş.Şuanda bu sitedeki herkes baştan sona yalnış yapıyor.Site işlevini yitirip siyasi arenaya döndü.BURCU

  YanıtlaSil
 72. değerli arkadaşlar

  burada aylardır yapmaya çalıştığımız bu cezaların kaldırılması...ve bu yolda nereye kadar gelebildik belli...

  herkes başını ellerinin arasına alsın ve düşünsün...bizim karşı durduğumuz konu aylarca CEZALAR KALKACAK,ÇEKE CEZA ANAYASA YA AYKIRI,ÇAĞ DIŞI diyen zihniyet yalanlarla aylarca bizi oyaladı ve karşı tarafa çok daha fazla yarar sağlayan ERTELEME diye saçma sapan bir formülü son dakka 1 yıla da düşürerek son dakka golünü attı...

  bunun neticesi hala cezaevinden bile çıkamayan bir çok insan...ve aylardır yıllardır bu çağ dışı uygulamayla sefalete mecbur bırakılan on binler....eğer objektif bakarsak konumuza...

  2009 ocak ayından beri sürdürdüğümüz mücadeleye HAKLI olduğumuzdan dolayı destek veren bu desteğini sürdüren ve anayasa mahkemesine götürerek bize bir şans daha tanıyacak olan tek parti CHP oldu...ayrıca genel başkan seviyesinde GRUP konuşmasında bu ceza kalkmalı çağ dışı diyen de CHP idi...bu gün gibi aşikar iken NANKÖR olmak doğru bişey değil....

  ayrıca evet bu kanun 1985 te çıktı fakat 2003 yılında anayasa ya aykırılıktan dolayı direk hapis cezasını hukukun arkasını dolanarak ADLİ para cezası adı altında daha da ağırlaştıran AKP iktidarıdır...onun için hiç kimse 6 yıl boyunca insanlara bu cezayı çektiren hapislerde çürüten bu zihniyete,üstelik anayasa ya da aykırı olduğunu bildikleri halde insan hakları nıda ihlal ederek bu yasanın düzeltilmeyerek 2006 da hazırladıkları tasarıyı 3 yıl lafını bile etmeden insanların bu sefaletine sebeb olduğu gerçeğini değiştiremez...bunlar gerçekler...

  şu andada tekrar söylüyorum iki yol var gerisi laf-ı güzaf...

  1 yargıtay CGK bu yasayı görüşür ve lehimize karara bağlar...

  2 anayasa yasayı mahkemesi iptal eder...

  onun için NANKÖR olmayıp yapmamız gereken işleri yapmaya çalışalım...elimizde başka bişey yok eğer 6 yıl yapmadıkları yasayı AKP düzeltecek olsaydı aylarca peşlerinde dolaştık...

  yapmadılar...YAPMAYACAKLAR...

  my way

  YanıtlaSil
 73. Evet arkadaşlar sayın mw way'e katılıyorum, tamam salt işimiz burada siyaset yapmak değil ama yinede biraz tarih incelendiğinde ortaya şu çıkar evet bu ceza işi 1985 yılında çıkmıştır ama unutulmamalı ki 1991 yılından bu yana 7 yıllık AKP hükümeti hariç memleket hep koalisyonlarla yönetilmiştir. Bir koalisyon hükümeti ile çoğunluk hükümetinin kanun değiştirebilmesi ya da kanunu kendi isteği doğrultusunda değiştirlmesi arasında çok fark vardır bu unutulmamalıdır ve de hepimizin canlı olarak seyrettiği son yasa tasarısının mecliste görüşülmesi sırasında ortada bir dram varken AKP vekillerinin olaya sırıtarak yaklaşmaları hiçbirirmizin aklından çıkmayacak sanırım, ayrıca son dakikada atılan 1.ci yıl 1/3'ünü ödeme zorunluluğu golü ise cabası....
  Bütün bunları nasıl unuturuz, dahası kendisine mağduriyetini belirten halkımdan olan bir çiftçiye uluorta basının önünde o kadar halkın içerisinde "Ananı da al çek git diyen" bir başbakanı benim tavuk hafızam bile asla unutmaz.... Bana açılan davada hakim beni karşısına bile alıpta sen neden ödemedin diye sebep bile sormazken bu kadar dahi benim vatandaşlığımı önemsemezken gıyabımda yargılayıp beni mahkum ederken diğer tarafta dağda sözde pişman olup (aslında elebaşıları emir verdi diye teslim olan)3-5 çapulcuyu özel törenlerle karşılayan sınır kapılarına kadar bu ülkenin adalet dağıtan sevcı ve de hakimlerini ayaklarına göndererek olay mahalinde sorgularını yapan ve de ısrarla verdikleri ifadelerde kullnadıkları bazı kelimeleri zabıtlara yazdırmadan beraatlerine karar veren bir zihniyeti unutmamız münkün müdür?????? Size sorarım arkadaşlar sitede yazan bunca mağdurdan hanginiz bir polise taş atınız ya da hanginiz bir otobüse molotof attınız, hanginiz kepenk kapatmaya insanları zorladınız hanginiz devletin askerine kurşun sıktınız..... hepinizin derdi evinizi geçindirmek işinizi büyütmek sizden sonra gelen yeni nesillerinize güzel bir gelecek hazırlamak değilmiydi, ne yaptınız iş yaptınız ticaret yaptınız ne yaptınız ekmek verdiniz, vergi verdiniz, elinizden geldiğince alıp sattınız yani şu aralar reklemlarda da çıktığı gibi al-sat ekonomiye hayat ver. İşte bende böle yaptım 25 yıldır ticaret yaptım yüzbinlerce çek yazdım ödedim binlerce ssk'lı çalışanım oldu yıllarca vergi verdim. Kısacası alıp-sattım ekonomiye değer kazandırdım ama ne yapalım kadermiş global bir kriz dediler Türkiye'yi teğet geçecek dediler inandık işte o teğet geçen fırtınada savrulduk düştük ne oldu sonucunda gıyabımızda cezamız kesildi kimse sormadı arkadaş sen yüzbinlerce çek imzalamışsın ödemişsin de şimdi neden bu 5-10 taneyi ödemiyorsun diye vurdu geçti kararı dolandırıcıdır bu dedi atın bunu içeri de görsün dedi 5 yıl islah olsun topluma kazandırılsın dedi. Oysa bilmezki içimde ne yaralar vardır. Ben bu 5 yılı yatasam acaba bu topluma ıslah olmuş olarak mı katılırım yoksa ....... devamını söylemeye bile dilim varmıyor dostlar söyleyemiyorum bile onurum, haysiyetim, vatan sevgim, memleket sevdam müsade etmiyor. Ama bir yanım derinden kanıyor. İşte o yüzden buradayım işte o yüzden haklı mücadelemizin içindeyim, yıkılmadan yokolmadan Allah'ın verdiği canı yine o almadan canımıza kendimiz kıymadan mücadelemize devam son mağdur hakettiği onurlu yaşama hakkını kazanıncaya kadar...
  Can

  YanıtlaSil
 74. SN AYSUN (71)
  Banada aybı şeyi söylediler. Temyizdeki dosyaları bulmak çok zaman alıcı dediler. Nasıl olsa şu an bir risk yok ay sonuna kadar bekleyelim dediler. Hafta sonu tekrar bir araya gelip durum değerlenmesi yapacağız. Bilgiyi sitede sizinle paylaşırım.

  selamlar

  YanıtlaSil
 75. arkadaşları her kese hayırlı cumalar olsun sevgili dostlarım gbt lerle ilgili durdurma gibi dünkü yazıları doğrulayan bir duyum varmı saygılar

  YanıtlaSil
 76. GBT sistemine giremedik.Bir sorun var.Giderilince haber gelecek.
  Haber gelince siteye yazacağım.

  YanıtlaSil
 77. erkan kardeşim sitede jenardi hiç yazmıyor çok dikkatimi çekti siteden ayrıldı galiba?bizi bilgilendirieseniz memnun olucaz
  ayrıca ben akp den hiç hoşlanmam fakat bu siteyi siyaset meydanına döndürmek yanlış akp cevabını sandıkta alacaktır!

  YanıtlaSil
 78. ERDEMLİK VE KOL KESMEK Arkadaşlar hiç kimse kötü isim yapmak için iktidar olmaz her kes tarihe geçmek için siyaset yapar bu yolda bazen olumsuzluklar yaşanabilir önemli olan bu olumsuzlukları tesbit edip yara alınmışsa yaralar sarılır yola devam edilir burda hata yapılmışsa kişiler çıkar ortaya ERDEMLİ bir şekilde hatayı anlatır bunu bundan sonra böyle yapacağız der ve yola devam eder PEKİ MEVCUT DURUMDA NE HATA VAR 1.. çin malları binlerce fabrikamızın kapanmasını sağladı "çinliler tarihlerinden dolayı bir tek TÜRKÜ sevmez üstelik" binlerce insan işsiz kaldı. 2..Enflasyonu düşürmeyle ilgili sonunun nereye varacağını düşünmeden yapılan mücadele binlerce esnaf yavaş yavaş eridi ve battı halkın alım gücü iyice düşürüldü sonuçtada güneş çarığı çarık ayağı sıkar misali binlerce batık esnaf ortaya çıktı bunlar tabii yazdığı çeki senedi ödeyemedi zorda kalan bu esnafın yarasını devlet tedavi etmedi edemedi beceremedi kangren olan esnafın KOLUNU KESTİ her kesi hapse attı aileleri parçaladı her kese dolandırıcı dedi sonuc hastalık DAHA ÇOK BÜYÜYOR bakalım yarın öbür ay daha sonraki ay ne yapacaklar bir zamanlar rahmetli ÖZAL dediki ben bu enfslasyonu durdururum ama kaza büyük olur ŞİMDİ YAŞADIĞIMIZ BU ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASIYLA İLGİLİ DAHADA ERDEMLİ OLMAK LAZIM KOL KESEREK BİRYERE GELİNMEDİĞİNE GÖRE YAPAMIYORSA KABUL ET YOL YAKINKEN İNSANLARA DAHA FAZLA ACI VERMEDEN ÇEKİLİP GİTMENİZ BENCE ÇOK DAHA HAYIRLI.

  YanıtlaSil
 79. 68 DE YAZAN KİŞİYE SESLENİYORUM ÖNCE ADINI YAZARAK KONUŞ SONRADA AĞZINI TOPLA !!!

  BURADA 1 TANE BİLE ÇEKLE DOLANDIRICILIK YAPMIŞ KİŞİ YOKTUR.DOLANDIRICILIK YAPAN KİŞİNİN CEBİ PARA DOLUDUR VE BU SİTEYE İHTİYACIDA YOKTUR.BU SİTEDE TİCARET YAPARKEN SİSTEMİN BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLAR YAŞAMIŞ VE TİCARETİN RİSKLERİNDEN PAYINI ALMIŞ GENELİ İFLAS EDİPTE BORCUNU ÖDEYEMEMİŞ KİŞİLERDEN OLUŞMAKTADIR.BENCE SİZ BATANA ACIMAM KARALARIM VE TEKMELERİM ADINDA BİR FORUM AÇIN ORAYA TAKILIN.

  YanıtlaSil
 80. ERKAN BEY DÜN GECE SORDUĞUM SORU İLE İLGİLİ BİRŞEY ÖĞRENE BİLDİNİZMİ ÇİFT CEZA KONUSUNDA

  YanıtlaSil
 81. Sevgili My Way 'a ve Can kardeşe aynen katılıyorum.AKP maalesef tam şark kurnazlığı içinde ,neyi nasıl yapmak isterse aynen yaparak gidiyor.Allah'tan reva değildir bu.Milletin gözlerinin içine bakarak,rakamları gizleyerek,yalan söyleyerek,düşmüşün ve çaresizin halinden anlamaz,malum lobi ve gruplarla elele kolkola giderek daha bu saltanatı nereye kadar sürdürür bilemem.İçimden şükür diyorum,heleki demokrasi var.Heleki yargı var.Heleki muhalefet var.Samimiyetle söylüyorum.Bugüne kadar sola bir tane oy atmamıştım.Ama yemin ettim CHP'ye vereceğim şimdi.Etrafımdakilere de attıracağım.Veyl olsun AKP ye.Çok güzel temsil ettiği şark kurnazlığına.Bilmiyorum burda yazılanları hiç okuyorlar mı?.Ama eğer okuyorlarsa şunu bilsinler.Biz ne siyasetçiyiz,ne gazeteci,ne de eleştirmen.Bizler sade vatandaşız.Bugüne kadar kimseden birşey istemedik.Hep verdik,hep verdik.Ama başımıza bir yol kazası geldi.Bugün bu haldeyiz.Ama yüreğimiz de ,aklımız da yerinde duruyor.Allahın izniyle biz birgün tekrar ayağa kalkacağız.Ama o gün zannediyorum AKP olmayacak.Çünkü Allah zalimi,gururluyu,kibirliyi,halden yoldan bilmez insanı ,idareciyi nasıl terbiye edeceğini çok iyi bilir.Ve mutlaka edecektir.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 82. 68 deki arkadaşı kınıyorum..

  YanıtlaSil
 83. Arkadaşlar
  Dün itibariyle Yargıtay CGK da iki dosya karara bağlandı ama gerekçeli karar imza aşamasında
  bekliyoruz..

  YanıtlaSil
 84. arkadaşlar kimsenin bir yere gittiği yok. birşey yazmasam da hergün yorumları okuyup takip ediyorum. birlik olmamız gerek, herzaman hazırım. daha hala içerdekini kurtaramadık biz. herhalde kurtaranlar yazmayı bıraktı o yüzden bu sakinlik. ama onların da siteyi takip ettiğini düşünüyorum. meriç

  YanıtlaSil
 85. Şu andan itibaren bütün arkadaşlardan ricamız , siyasi çekişmelerden uzak kalarak içine düştüğümüz bu derin kuyudan çıkma çabalarını desteklemeleridir.Sayın my way arkadaşın görüşlerinede aynen katıldığımıda belirtmek isterim.Burada önemli olan bizim sorunumuza sahip çıkan legal bir parti - dernek - kuruluş ile dirsek temasında olmamızdır.Çıktığı gün sakat , uygulanamaz olan yasanın cezaevindeki arkadaşların büyük kısmına yarar sağlamadığı ortada.Gecikmeler yaşanıyor.Eski yasaya uyarlanması ise tamamıyla keyfiyete kalmış ve başta yargı mensupları olmak üzere kimse ne yapacağını bilmemektedir.Şu anda az bir zaman bekleyeceğiz.CHP nin yeni yasayı anayasa mahkemesine götürmesini ve bu arada CGK dan lehimize bir ictihat kararı çıkmasını bekleyeceğiz.Bu gelişmelerden sonra da bir yol haritası belirleyeceğiz ve uygulamaya koyacağız.Bu anlamda tekel direnişini ve üniversite öğrencilerini gıptayla izliyorum.Sitedeki bu sessiz ama temkinli bekleyişin sebebi budur.Yaklaşık 1 yıldır özenle sürdürdüğümüz bu haklı mücadelemizde , tek bir çek mağduru kalmayana kadar yani karşılıksız çeklerde hapis cezası kalkana kadar mücadele edeceğiz.Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.....

  YanıtlaSil
 86. inşallah olumlu bi şeyler çıkar şu sefalet biter yazıklar olsun binlerce insanı esnaflık yapmış kariyer edinmiş kişileri rezil rüsva ettiler alay konusu olduk allah bildiği gibi yapsın bunları

  YanıtlaSil
 87. CÜNEYT,
  Dosyaların içeriğini biliyor musun,nedir?
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 88. Daire Adı: Ceza Genel Kurulu
  Esas No: 2009/219
  Geliş Tarihi: 30/10/2009
  Mahkemesi: Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi
  Mahkeme Esas No: 2005/802
  Mahkeme Karar No: 2005/1227
  Mahkeme Karar Tarihi: 08/12/2005
  Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme
  DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
  Karar No:
  Karar
  Karar Tarihi
  Kapatma Tarihi

  Daire Adı: Ceza Genel Kurulu
  Esas No: 2009/226
  Geliş Tarihi: 06/11/2009
  Mahkemesi: Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi
  Mahkeme Esas No: 2009/29
  Mahkeme Karar No: 2009/190
  Mahkeme Karar Tarihi: 26/02/2009
  Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme
  DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
  Karar No:
  Karar
  Karar Tarihi
  Kapatma Tarihi

  *Daire Adı: Ceza Genel Kurulu
  Esas No: 2009/227
  Geliş Tarihi: 06/11/2009
  Mahkemesi: Şişli 6. Asliye Ceza Mahkemesi
  Mahkeme Esas No: 2009/475
  Mahkeme Karar No: 2009/477
  Mahkeme Karar Tarihi: 30/04/2009
  Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme
  DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
  Karar No:
  Karar
  Karar Tarihi
  Kapatma Tarihi

  *Daire Adı: Ceza Genel Kurulu
  Esas No: 2010/5
  Geliş Tarihi: 06/01/2010
  Mahkemesi: Beyoğlu 11. Asliye Ceza Mahkemesi
  Mahkeme Esas No: 2002/1232
  Mahkeme Karar No: 2004/1643
  Mahkeme Karar Tarihi: 30/12/2004
  Dava Türü: Karşılıksız Çek Keşide Etme
  DOSYA SONUÇ BİLGİLERİ
  Karar No:
  Karar
  Karar Tarihi
  Kapatma Tarihi

  YanıtlaSil
 89. Selamlar,

  Ben yeni kanuna göre gıyabımda verilen mahkeme kararına itiraz edip yeniden yargılanmak için müracat yapacağım.Bununla ilgili mahkemeye verebileceğim bir dilekçe örneği ve emsal karar varsa alabilirmiyim lütfen.
  Teşekkürler,

  YanıtlaSil
 90. değerli arkadaşlar

  yukarıya attığım davalar yargıtay sitesinde CGK da görünen dosyalar...görüşülen dosya içinde şişli 6 dan giden 2009/227 nolu dava varsa muhtemelen bizimle ilgilidir...

  my way

  YanıtlaSil
 91. HHAYIRLI HABERLER GELSİN İNŞALLAH

  YanıtlaSil
 92. Sorulan soruların ayrı ayrı cevapları işte bu dosyalarda.Hayırlısı bakalım.

  YanıtlaSil
 93. Sayın 75 de yazan arkadaş,
  Bilgi paylaşımlarını bekliyorum. Teşekkürler.
  Aysun

  YanıtlaSil
 94. Merhaba arkadaşlar..

  Sitemizde son günlerdeki durgunluk için çeşitli yorumlar yapılmakta. Site yöneticilerinin ilgi göstermediği, tahliye olan mağdur arkadaşlarımızın ve ailelerinin artık ihtiyaç duymadığı vs.. gibi. Arkadaşlar.. sizinde takip ettiğiniz gibi çok yoğun bir 10-15 gün geçirdik. Genellikle sorular, yorumlar ve cevaplar tahliye taahhütnameleri ve tahliyeler üzerine idi. Şu anda soruların ve yorumların azalması siteye olan ilginin bitmesi olarak algılamamaz. Bu durgunluğu fırtına öncesi sessizlik gibi kabul edin. Tahliye olan mağdur arkadaşlarımıza aileleri ve dostları ile hasret gidermeleri için zaman tanıyalım.

  Ve de CAN arkadaşımızın dediği gibi;

  'İşte o yüzden buradayım işte o yüzden haklı mücadelemizin içindeyim, yıkılmadan, yok olmadan Allah'ın verdiği canı yine o almadan canımıza kendimiz kıymadan mücadelemize devam son mağdur hakettiği onurlu yaşama hakkını kazanıncaya kadar...'

  YanıtlaSil
 95. YARGITAYDAN BIR ISTIHAD KARARI CIKTIMI YENI CEK KANUNUYLA ILGILI

  YanıtlaSil
 96. sayın Atabayrak:Yazılarınızda sadece nefreti okuyorum. Biz derdimizin çaresini arıyoruz, siz AKP nin ihanetini anlatmakla meşgulsünüz. Buradaki insanlar aklı başında insanlar. Doğruyu yanlışı ayırdedebilirler. Üstelik yaşadıkları iflaslarla sizden hiçte az olmayan tecrübeler kazanmış durumdalar.
  Siz de siyaset peşindesiniz. Yakamızdan düşün de derdimizin çaresini bulalım. Ayrıca insanları doğru davranmaya davet etmek ağız toplamayı gerektiren bir durum değildir. Biz terbiyemizide haddimizide çok iyi biliyoruz. Büyük harflerle yazmanın saygısızlık olduğunu da hatırlatmak isterim. Bağırarak konuşmak, siz klasik siyasetçi kalıntılarının eskiden gelen alışkanlıkları olduğunu biliyoruz.
  Adıma gelince söylemekten hiç çekinmedim üstelik gurur duydum. CAFER

  YanıtlaSil
 97. İYİ GÜNLER ARKADAŞALAR, MAHKEMELERE TEHAHHÜTNAME İMZALIDIĞIMIZ VE TAKSİTLENDİRDİĞİMİZ BORÇLARIMIZI NEREYE YATIRACAZ,AYRICA TEHAHHÜTNAMEYE UYMAZSAK TEKRAR ADLİ PARA CEZASINI YATIRIRSAK HAPİS KARARI KALDIRILIRMI,YANİ BİR BORÇ ERTEMESİ GİBİ OLACAK?LÜTFEN BİLEN BİR ARKADAŞLAR VARSA BİLGİ VEREBİLİRMİ?

  YanıtlaSil
 98. Sayın Ercan Ermiş ve de sayın Ali dostum;
  yorumlarıma gösterdiğiniz ilgi ve desteğe teşekkür ederim, beraberce güçlü olmak ve de kenetlendikçe dahada güçlü olduğumuzu hissetmek güzel.

  YanıtlaSil
 99. YARGITAY GEREKÇELİ KARAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

  YanıtlaSil
 100. benim anlamakta zorlandıgım birşey var bu site akp karşıtları yada akp sempatizanlarının sitesi degildir enazından ben öyle biliyorum ben hiç akp ye oy vermedim fakat agız dolusu hakaret etmek bizim gibi esnaflık yapmış ticaretle ugraşmış insanlara yakışmaz akp lilerin göbegini kaşıyarak gülmelerini unutanda yok hatta site yöneticileri o göbegini kaşıyan milletvekilinin resmini siteye koysa altına nükteli güzel bir söz yassa hakaret etmekten çok daha fazla etki bırakacagından eminim arkadaşlar seçim yaklşıyor sandık önümüze geldiginde etkileyebildigimiz kadar insanı akp ye oy attırmayız olur biter bu ülke tanzanya degil sandık diye birşey var biz medeni insanlarız ve öyle hareket etmemiz gerekir bize yakışanda budur.biz ÇEK HAPSİNE karşıyız bu zulmün kakması için bize destek olanlara destek vermeliyiz fakat bunu yaparken hakaret etmek yanlış hemde çok yanlış oluyor!!!

  YanıtlaSil
 101. Sn my way Şişli 6 'dan giden dosyanın içeriğini biliyormusunuz.

  merriaa

  YanıtlaSil
 102. can kardeşim çok güzel noktalara değinmişsin.oyun ortada.böl,parçala ve yut.bu oyuna alet olanların allah belasını versin.bu ülkeyi ayakta tutan tsk.'lerini bile yoketme gayreti içine giren bedbahtlar var memleketde.sitede ki arkadaşlar bunlar siyaset değil,türkiyenin gerçekleri.

  YanıtlaSil
 103. ARKADAŞLAR ŞİMDİ BAKTIRDIM HEM EŞİMİN HEM BENİM GBT YOK NASIL YANİ NİSANA KADAR KALKTIMI YANİ:)) BİLMEDİĞİMİZ Bİ DOSYADAN ARANMAMIZ VARSA NAPICAZ?:((

  YanıtlaSil
 104. SAYIN CAFER BEY
  SEN HAYALMİ GÖRÜYORSUN NE AKP SİNDEN BAHSEDİYORSUN.BEN UZUN ZAMANDIR YAZILARI TAKİP ETMEME RAHMEN YAZI YAZMIYORDUM.SENİN 68 DEKİ YAZINA CEVAP VERDİM.İYİ OKU O YAZIYI BEN SİYASETMİ YAPMIŞIM YOKSA BİZLERE DOLANDIRICI DİYEN GÖZÜNÜZÜ TOPRAK DOYURSUN DİYEN SANA CEVAPMI VERMİŞİM.BELLİKİ TUTARSIZ BİRİSİN ALGILAMA BOZUKLUĞUN VAR.AYRICA YAZILARIMIN BÜYÜK OLMASININ SEBEBİ RAHAT OKUNMASI İÇİNDİR SEN BURAYI CHAT ODALARIYLA KARIŞTIRDIN HERHALDE.

  YanıtlaSil
 105. ARKADAŞLAR
  GEREKSİZ POLEMİKLERE GİRMEYİNİZ,BÜYÜK HARFLERLE YAZI YAZMANIN SAYGISIZLIK OLDUĞU SAFSATASIDA NERDEN ÇIKTI,O ZAMAN BÜYÜK HARFLE YAZANLARIN HEPSİ SAYGISIZ(97 DE CAFER SAYGISIZLIK DİYOR)
  İKTİDARRIN YANLIŞLIKLARI,HATALRI,VE KÖTÜ GİDİŞATLARINI BİRİLERİ ELBETTE ELEŞTİRECEK,İKTİDARI SAVUNMAK BU SİTEDE KİMSENİN
  HADDİNE DEĞİL,ÇOK SEVEN VARSA SANDIKTA O PARTİYE OY VERİR.BİZLERİN AMACI KENDİ DERTLERİMİZE ÇARE OLMANIN GAYRETİ İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMALIYIZ.KAPANSIN ARTIK BU POLEMİKLER.
  İYİ AKŞAMLAR
  KARTAL YENİÇAĞ

  YanıtlaSil
 106. 104 DE YAZAN ARKADAŞ HANGİ İLDEN BAKTIRDIN

  ZEKNAZ

  YanıtlaSil
 107. can dostlarım millet malı götürüyor siz hala dün akşamdan beri aynı muhabetleri yapıyorsunuz ya canınız sıkılıyor içinizdede bizi bu hale getirenlere karşı bir kininiz var haklı olarak yazıyorsunuz ama bir gerçek var hayat devam ediyor günler geçiyor bize sayılı gün verdiler bırakın bu işleri bu işten nasıl kurtuluruz onları yazalım bakın birileri gbt ler durdu diyor yargıtayda birşeyler oluyor fakat konu başka yerlerde dolaşıyor hepiniz benim canımsınız hepinizden kardeşimsiniz beni yanlış anlamayım ama yarın günlerden cumartesi biz ona bakalım seçim zamanı zaten gereken desi vereceğiz

  YanıtlaSil
 108. Selamlar,

  Ben yeni kanuna göre gıyabımda verilen mahkeme kararına itiraz edip yeniden yargılanmak için müracat yapacağım.Bununla ilgili mahkemeye verebileceğim bir dilekçe örneği ve emsal karar varsa alabilirmiyim lütfen.
  Teşekkürler,

  YanıtlaSil
 109. Bugün avukatım İstanbulda Fatih adliyesine gitti.Gbt kaldırılması diye bir şey yokmuş.Taahhüt verenler için aynı gün içinde verilecek düşüm kağıdı ile valiliğin yanındaki gbt bürosuna gidip düşüm yapılıyormuş.Avukatımın dediğine göre çok beklemeden şubat ayı içinde taahhüt verip,ya yargıtayı yada anayasa mahkemesi kararını beklememiz gerektiğini söyledi.Mart ayı sonunun riskli olduğunu zira yığılmalar sonucu vakti kaçırmamız gerektiğini bildirdi.

  YanıtlaSil
 110. ARKADAŞLAR BEN ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU ÜYESİYİ, İMZA YETKİM DE VAR, ANCAK ÇEKE FİNANSMANDAKİ KİŞİLER BENİM İMZAMI TAKLİT EDEREK ATMIŞ.YENİ ÇEK KANUNUNDAN İSTİFADE EDEBİLİR MİYİM.KONUYU BİLENLERİN BAŞINDAN GEÇENLERİN YAZMASINI RİCA EDİYORUM.SELAMLAR,MEHMET

  YanıtlaSil
 111. SAYIN ERKAN BEY, AKŞAMA KADAR İŞLERİM NEDENİ İLE YOKTUM. ŞUNU UNUTMAYIN BU SİTE HİÇ BİR PARTİNİN YAYIN ORGANI DEGİLDİR. EGER SİZİN ZANNETTİGİNİZ GİBİ CHP FALAN SANIYORSANIZ YANILIYORSUNUZ. ÖYLE BİR DURUM OLSA BEN BURDA OLMAZDIM. SAYIN CÜNEYT VE MY WAY'E YAPILAN İTHAMLARI KINIYORUM. ONLARIN VERDİGİ MÜCADELE VE KATKI İNKAR EDİLEMEZ. ŞUNU UNUTMAYIN ZAFER YAKIN OLUNCA LEŞ KARGALARI ÇOK OLURMUŞ. BİZLER BU SİTEDE ÜÇ BEŞKİŞİ İKEN NEREDEYDİNİZ. YOKSA ŞİMDİ MEYDANI BOŞ MU BULDUNUZ. EVET LÜTFEN AKP AVUKATLIGI YAPMAYIN. BEN AKP İKTİDARI ZAMANINDA İFLAS ETTİM, AKP İKTİDARI ZAMANINDA CEZA YATTIM. BANA KİMSE BİŞEY ANLATAMAZ. SEVMİYORUM KARDEŞİM, HATTA NEFRET EDİYORUM.AKP ÇIKARDIGI BU GARABET YASA İLE BİZE LÜTUFTA BULUNMADI. SADECE GELEN BASKILARA DAYANACAK GÜCÜ KALMADI, AGZIMIZA BİR PARMAK BALSÜRDÜ OKADAR. ŞİMDİ SORUYORUM, 2100 MAHKUMDAN SÖZ EDİLİYOR, M<DEM ÖYLE İSE BUKADAR MAHKUMU YATIRACAK YER NİYE BULAMADILAR. KOGUŞLAR BALIK İSTİFİ İNSAN HAKLARI SADECE PKK VE APOYA VAR, GİTSİN İNSAN HAKLARINDAN DEM VURANLAR KOGUŞLARDA YERLERDE YATAN, HAVALANDIRMASI OLMAYAN KOGUŞLARDA İNFAZ YAPILAN MAHKÜMLARIN HALİNİ GÖRSÜNLER. İNSAN HAKLARI SADECE DAGDAKİLEREMİ V<R. ZAMAN ÇABUK GEÇER GÜN GELİR 100000 KİŞİ ÇEKTEN İÇERİ GİRER. BİZ ALIŞTIK HER ŞARTTA CEZA YATARIZ. YATAMAYACAKLAR NE YAPACAK BUGÜN FİTNE PEŞİNDE OLANLAR SİZE SÖYLÜYORUM YARIN İÇERDE AKP YE OY VERDİNMİ DİYE SORAB OLMAZ AYRICALIK TANIMAZLAR. KİMSE KUSURA BAKMASIN YAZILARIM SERTTİR. PROBLEMİ OLAN MSN ADRESİME GELSİN. SON SÖZÜM YA MÜCADELEYE KATILIN YADA SUSUN, YARIN CEZAEVİNDE AGLAMAYIN. BİZLER YASAININ SUÇ SAYDIGI BİR FİİLİİŞLEDİK BEDELİNİ ÖDEDİK, ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUZ. YA SUÇ İŞLEMEYECEN, YADA YATABİLECEGİN KADAR SUÇ İŞLEYECEN, BEDEL ÖDEMESİNİ BİLECEN.KİMSE KUSURA BAKMASIN, HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN . EMEGİ GEÇEN ARKADAŞLARIMA SONSUZ TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 112. arkadaşlar bu taahhütnameyi hazırlarken dosya numarası üyaptan bulup yazabiliyoruz ancak bende karar noları yok onlara nasıl ulabilirim.bilen varsa yazabilirmi acaba

  nisan

  YanıtlaSil
 113. sayın 110 , yığılma olacakta ne olacak,süreyi uzatırlar o zaman . Mart 31 olmasıda gerekmiyor.En azından 25 marta kadar beklemekte fayda var.Yani geç kalırız,yığılma olur vs vs gibi şeylere itibar edilmemesi gerekir kanımca...

  YanıtlaSil
 114. Selamlar,

  Ben yeni kanuna göre gıyabımda verilen mahkeme kararına itiraz edip yeniden yargılanmak için müracat yapacağım.Bununla ilgili mahkemeye verebileceğim bir dilekçe örneği ve emsal karar varsa alabilirmiyim lütfen.
  Teşekkürler,

  Arkadaşla lütfen bir cevap yazarmısınız.
  Selma

  YanıtlaSil
 115. sevgili cek magdurları..
  herseye ragmen bu sitedeki arkadaşlık bağları çok güçlü.
  arkadaşlarımızın bazı sözcükleri maksatı aşmış olabilir. ama bu kadar sıkıntı çeken insanlar bazen duygularına hakim olamayabilir. bunları fazla büyütmeden serinkanlılıkla karşılamamız gerekiyor. şu sitedeki bilgiler elli av. bedel. bu bilgileri hiç karşılık beklemeden bizlere sunan arkadaşlara sonsuz teşekkürler.
  buradaki kader birliğini ilerki zaman dilimlerinde amaç birliğine dönüştürmek temennisiyle hepinize saygılar sunuyorum.
  CEKTENCEKEN..

  YanıtlaSil
 116. içerden çıkıp özgürlüğüne kavuşan arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun..

  taahütle özgür olan arkadaşlarımıza bir sorum olacak.acaba haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirildimi? cevap vrebilirseniz sevinirim.sağ olun.

  zaman

  YanıtlaSil
 117. selam herkese biz burda alacaklılar için çıkmış yasayı konuşuyoruz.2 kat faizle tahsilat peşinde devlet aynı şartlarda öedme isteyen tefeci ağırlıklı alacaklı profili.bu memlekette para satıp paraya yön verenler bizim düşündüğümüz şekilde zaten düşünmüyorlar.düşünmedikleride aşikar oldu milleti aylarca af çıkaracağız diyenler işte başımızdakiler :))

  YanıtlaSil
 118. sayın sami kal , tekrar hoşgeldin diyorum.geçmiş olsun diyorum.Sizinle dahada güçleneceğiz.Sayın cüneyt , sayın my way , sayın ncdt , sayın gül hanım , sayın emre , sayın emir hanım,sayın tolga , sayın hatice hanım , sayın mevlit ve ismini sayamadığım arkadaşlara binlerce tşk ederim.saygılarımla

  YanıtlaSil
 119. Herkese Merhabalar,

  Sevgili dava arkadaşlarım; bizler her platformda sadece borçlu olduğumuzu buna karşılık asla ve asla suçlu olmadığımızı söyledik ve anlatmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi bizler bu siteden evvel de AKP nin kurmuş olduğu diğer sitede bir avuç insan,yaklaşık 13 ay evvel bu mücadeleyi başlatmış idik. o zamandan bu zamana kendi adımıza ciddi manada yol katettik. Eğer bizimle birlikte kendi davanız için savaşmaya evet diyorsanız hep beraber bu yola devam edelim...

  Saygılarımla

  Uludağ(namı diğer Mevlit)....

  YanıtlaSil
 120. Nisan kardeşim
  PTT ye kimliğinle git korkma kaçak sanda gbt falan yok.1 TL ver e devlet şifreni al ve türkiye gov tr web adresinden giriş yap.Orada dava dosyası sorgulama adımından tüm dosyalarını göreceksin.Oradan dosya esas no ları ve her türlü ihtiyacın olan bilgiyi bulacaksın.Hadi kolay gelsin.

  YanıtlaSil
 121. HERKEZE SELAMLAR ARKADAŞLAR 2005 YILINDA KURMUS OLDUĞUM ŞİRKETTİN MUDURUYDUM MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇEKLERİMİ BAŞKASINA DEVRETTİM.BENDEN MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR ALAN ARKADAŞIN KESTİĞİ ÇEKLERDEN DOLAYI BANA 35 MADEDEN CEZAYI BANA KESMİŞLER CEZA KESİNLEŞMİŞ NE YAPMALIYIM BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR YAZARLARSA ÇOK MEMNUN OLURUM SAYGILAR.

  YanıtlaSil
 122. sevgili arkadaşlar 68 deki densiz kişi saçma sapan yazmış ama bu şahısların gazına gelmiyelim biz davamıza bakalım biz şuna inanıyorum ki chp bu kanunu anayasa mahkemesine götürecek vede anayasa mahkemesi bu kanunu iptal edecektir şünki kanun bu şekli ile kabul edilemez ve tamammen insan haklarına aykırıdır sayın ali rıza öztürkün de dedigi gibi maden borç yüzünden hapis yatılacaksa başbakan da yatsı ülkenin borcunu kaç milyar dolarlara çıkardıgını her kesim bilmektedir

  ilahi adalet yakındır inşallah

  YanıtlaSil
 123. SYN SÜHEYL,
  DOSYA İÇERİGİNİDE GÖREBİLİYORUZMU??
  ÇEK YAZILMA TARİHİ,,TEBLİGAT ,KARAR VS GİBİ

  YanıtlaSil
 124. MERHABALAR ONELIKLE SON BIR HAFTADIR AKTIF OLRAK SITEDE BULUNAMADIM HEP ELDEN DOSYALARI TAKIP ETMEKLE MESGULDUK KARDESIMLE.AVUKAT KILINI BILE KIPIRDATMADI!!!
  BUYUUUK BIR GECIKMEYLE DE OLSA BUGUN BABAM ARAMIZA KATILDI TAHLIYE OLDU ANCAK HIC KOLAY OLMADI DUN GECE TAHLIYE OLMASINA RAGMEN BUGUN AKSAMUSTUNE KADAR GBT DE GÖRÜNMEMESİ İÇİN DOSYALARIN DÜŞÜMLERİ YAPILDI.
  DARISI TÜMM MAĞDULRIN BASINA.
  EN KISA ZAMANDA ARANIZA BIR MAGDUR DAHA KATACAĞIM YANI BABAMI =)

  NAZ

  YanıtlaSil
 125. arkadaşlar iş siyaset oldumu herkez birbirine şakır şakır çevap yazıyor.ama bu site bildigim kadarı ile çek madurları sitesi ama kimse sorulan sorulara ve maduriyetlere cevap yazmıyor.arkadaşlar biz çek madurlarıyız siyaset şu durumuzda bizim işimiz değil lütfen bilgisi olan arkadaşlar gönderdiğimiz sorunlara cevap yazsın lütfen.çünki birlik ve beraberliği böyle sağlayabiliriz.

  YanıtlaSil
 126. Sami kal
  msn adresini de yaz da tartışalım.Kafana göre daha yazıların içeriğini okumadan anlamadan ahkam kesme.

  YanıtlaSil
 127. ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR BEN GECE GÜNDÜZ BU SİTENİN BAŞINDA NERDEN NE HABER GELCEK DİYE BEKLİYORUM BIRAKIN MUHABETLERİ HER KES BURDA KURBANLIK KOYUN YAKINDA HEPİMİZİN KAFASINI KOPARACAKLAR LÜTFEN BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSENİZ GÜZELİM SİTENİN BAŞINI YİYECEKSİNİZ BU SİTEYİ ARTIK MİLLET VEKİLLERİ AVKATLAR HAKİMLER SAVCILAR İZLİYOR BEN İKİ AYDAN BERİ İZLİYORUM KENDİME GÖRE DÜŞÜNCELERİMLE YAZI YAZIYORUM YAZDIĞIM YAZININ BİR TANESİ MECLİSTE OKUNDU DEMEKKİ SİTE OLARAK BİRŞEYLER OLUYOR HEPİMİZİN ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI SÖZ KONUSU BÖYLE SIKINTILI BİR ORTAMDA HER KES BU SİTENİN ABİSİ OLCAM DERSE OLMAZ BAKIN CÜNEYT BEY YETERİ KADAR BİLGİ VERİYOR BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARDA VERİYOR SAMİ BEYDE ERKANBEYDE BENİM SORDUĞUM SORULARI AYDINLATTILAR SAĞOLSUNLAR KONUMUZ BELLİ AMA DÜN AKŞAMDAN BERİ BERİ BİRİ BİR TAŞ ATTI HERKES ARKASIDAN KOŞTURUYOR ARKADAŞLAR GÜNLER ÇABUK GEÇER SONRA BU GÜNLERİ HEP ARARIZ BU KADAR KİŞİ ÇIKTI HAPİSTEN HANİ NERDELER YOKLAR NEDEN ÇOK KİŞİNİN HABERİ YOK DA ONDAN GEÇE BİR ÇOCUĞUN BABASI BİR C.EVİNDE YATIYOR AİLE ÇARESİZ FAKS ÇEKMİŞLER HALA HABER YOK AVKTLAR ZATEN DİLİ VARMIYOR BİR ŞEY SÖYLESİN ÇOCUKLA TESADÜF TANIŞTIM BİZİM SİTEMİZİN ADRESİNİ VERDİM BİR PROPLEM OLURSA YAZ SANA YARDIM EDERLER DEDİM ŞİMDİ BU ÇOCUK SİTEYE GİRMİŞ OLSA SİYASET MEYDANIYLA KARŞILAŞMIŞ OLACAK LÜTFEN KONUMUZ ÇEKLERDEN DOLAYI ZULÜM ÇEKENLERİN DERDİNE ÇARE VE SON SÖZ BU SİTE HEPİMİZİN KADER BİRLİĞİ ETTİĞİ SON DAYANIŞMA NOKTASI RİCA EDİYORUM SİZE TERS GELSE BİLE KONUMUZ DIŞINDAKİ YAZILARA CEVAP VERMEYİN ONLAR ZATEN KENDİLİĞİNDEN BUHAR OLUR HEPİNİZE SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 128. 81
  Araştırdım normal şartlarda hesap sahibine veya vekiline ceza çıkabilir.Hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum.

  YanıtlaSil
 129. ERKAN bey teşekür ederim 81 peki bizim kanunumuzda eskiden sadece imza atana ceza çıkmıyormuydu bu yenimi çıkmış yani 20 12 den öncesini konuşuyorum birde bu işten nasıl kurtulunur.

  YanıtlaSil
 130. 130
  Eski kanuna göre yargılandınız.Ve o kanuna göre ikinizede ceza çıkması kanuni değil.Dosyalarınız şuan nerde.

  YanıtlaSil
 131. yargıtayda hangi dosyalar cüneyt

  YanıtlaSil
 132. arkadaşlar bu işin sonu ne olur peki

  YanıtlaSil
 133. benimde gbt den aranmam çıkmadı arkadaşlar 9 tane asliye cezam var sulh ve hacizler hariç

  YanıtlaSil
 134. erkan bey 122 ben acaba bu konu hakkında bir bilginiz var mı lütfen bilginiz varsa cevap yazabilirmisiniz. teşekkürler...

  YanıtlaSil
 135. İçinizde bügünkü paneli izleyen arkadaş varmı?
  ibrahim

  YanıtlaSil
 136. arkadaşlar 128de yazan arkadaşımıza kesinlikle katılıyorum.biz derdimizi bıraktık siteyi siyaset meydanına çevirdik site yöneticilerinden chp nin anayasa mahkemesine gidecegini ögrenmek mükemmel oldu beyler şunu unutmayalım toplum çekini ödemeyeni sahtekar olarak bakıyor benim başıma geldi adamın kredi kartı borcu var icra geldi diye ortalıgı ayaga kaldırıyor ben birşey söyleyeyimmi bir adam eger birkaç kredi kartı varsa eger artniyetliyse bankadan kartı alır nakite çevirir oturdugu yerdende sıvışır parayı afiyetle yer ne hapse girer nede polisten kaçar bir esnaf öyle degildir yıllarca durdugu bir muhiti tanıyanı var mal aldıgı insanlarla tanişıklıgı var itibarı vardır çeklerini ödeyemeyince itibarı kalmaz rezil olur üstüne HAPİS SOPASIYLA korkutulur ondan sonrada hapse girer sonrada herkes bınu gayet dogal birşeymiş gibi karşılar ÖDESEYDİM KARDEŞİM derler yılışık yılışık!
  biz bunları konulaşım insanın borcu var diye haksız bir şekilde hapse tıkılmasını konuşalım dagılan evleri kafayı kıranları intahar edenleri karakol nedir bilmezken hapishaneleri ögrenen insanları konuşalım bu kanun 1985ten beri var akp gerçekten demokrat olsaydı ne tefeci nede banka dinlerdi inşallah bu adaletsizlik biter çeke hapis cezası tarihe gömülür!
  site yöneticileri sizden ricam senete kredi kartını ödeyemeyenler niye hapse girmiyorda esnaf adam hapishanelerde süründürülüyor bunu anasayfaya taşımanız madem bu site avukatlar tarafındanda izleniyor işleri kırılmışşa KREDİ KARTINA HAPİS OLSUN İŞLER AÇILSIN pankartlarıla yürüyüşe geçerler belki!!!!

  YanıtlaSil
 137. arkadaşlar icra ceza mahkemesinden gıyabında hapis cezası çıkar mı lütfen cevaplar mısınız.

  YanıtlaSil
 138. 122
  Ben avukat değilim ama başımdan geçen olaylara denk geliyorum.
  Eğer çekteki imza size ait değilse ve ceza kesinleşmişse yeniden yargılanabilir ve beraat edebilirsiniz.
  Bu şekilde bir olayda avukatımın yazmış olduğu dilekçenin ve mahkemenin dilekçeyi kabul edip yeniden yargılandığım ve beraat ettiğim dosyadan belgeleri alıp size ulaştırmam gerekiyor galiba.
  Bunu yaparım ancak şu sıralar çok yoğunum.
  Genede ilk fırsatta temin edip ulaştıracağım.
  erkanakyuzce@hotmail.com
  msn ye eklersen irtibat kurarız.

  YanıtlaSil
 139. Biliyorum bu siyaset işinde kabak benim başıma patladı.
  Ama çıkış noktası ben değilim.Yazılanların tümünü okursanız farkedersiniz.
  Genede alet olduğum için kusura bakmayın.Bu noktaya benim getirdiği konusunda ısrar eden tüm mağdurlardan özür dilerim.

  YanıtlaSil
 140. Arkadaşlar,

  herkesin bir siyasi görüşü vardır. Ama burası siyaset meydanı değil. Çok isteyen gider seçim çalışmalarında partisi için çalışır. Yada görüüne göre gider oyunu verir.

  Biz bir mücadele veriyoruz. Üstelik haklı mücadelemizi veriyoruz. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan bir yasaya karşı mücadele veriyoruz.

  Akp yi eleştirebiliriz buna neden tepki konuluyor anlamıyoruz. AKP nin kendi bakanları bile çeke hapsin doğru olmadığını söylediler. Kendi adalet komisyonu başkanları dahi bu fikri beyan ettiler, bizlere sözler verdiler ve karşılığında bu yasayı çokarttılar. Bu nedenle eleştireceğiz tabiki hapis cezasını demokrasinin lılıcı gibi tepemizde tutanlara alkışmı tutacağız. Bunada kimsenin tepki koymasınada gerek yok bence. Bir x parti deseydiki bizlere kardeşim 10.000 oya ihtiyacım var iktidar için bana bu oyu toplayın hapsi kaldıracağım deseydi oy vermeyecekmiydik hatta çevremize verdirmeyecekmiydik. verecektik neden bu bizim çıkarımıza . Politika zaten böyle birşey değilmi.

  Şimdi bu durumda bizi başından beri savunan ve bu yasayı Anayasa mahkemesine götürerek belkide bizi bu dertten kurtaracak CHP ye gerekli desteği vermeyecekmiyiz tabiki vereceğiz. Çünkü bu bizim yararımıza.

  Şimdi sözünde durmayanları ve yanış yapanları eleştirmek AKP düşmanlığı değildir. buna birde bu yönden bakın.
  Oyunuzu vereceğiniz zaman kimse başınızda beklemiyor memnunsanız AKP ye de verebilirsiniz. diyerek bu siyasi polemkikleri noktalamak istiyorum. Biz partizanlık değil onur mücadelesi veriyoruz. Bu noktada yanımızda olanın yanında karşımızda olanında karşısındayız en azından ben öyleyim. Lütfen bu tür tartışmaları uzatmayalım. burada bizim verdiğmiz mücadelenin nevi ve içeriği belli buraya adapte olmaya ve birlikteliğimizi bozmak yerine dahada güçlendirmeye çalışalım.

  Saygılar

  M.K.

  YanıtlaSil
 141. Bu arada illede siyaset konuşmak isteyen tartışmak isteyen olursa msn adresim var.
  Sabahlara kadar konuşabiliriz.Kafi gelmezse yüz yüzede tartışabiliriz.
  Ama burada birdaha siyaset konuşmayacağım.Kimse kusura bakmasın.

  YanıtlaSil
 142. çok komiğiz siyaset yaptım 5 yıl yattım ticaret yaptım 3-5 yıl yedim.siyaseti ülkem ve halkımın sömürülmesine karşı çıkarak yaptım ticaretide adam gibi ahlaklı yapmaya çalıştım.bana siyaset yapma diyen kardeşlerim biz niye bu hale geldik sorusunu sorarmısınız eğer sorduysanız siyaset başladı!!AVM bizleri, esnafı bitirdi bizde mağdur olduk şimdi çırpınıyoruz. neyse ticaret ile siyaset birbirinden ayrılamaz bunu herkes bilsin sonra sohbet edelim ama düzeyi bozmayalım lütfen!aksine siyaset yapmamak bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olur sorgulamak yargılamak iyidir yoksa doğruyu bulamayız.Bakın bana bir 5 yıl daha aldıracaksınız!!!!şaka bir yana bu siteyi seviyorum ne güzel her şeyi konuşabiliyoruz.aman düzeyi bozmayalım !!NAZ gözün aydın sevindim.CÜNYT lafını dinlemeye devam ediyorum yargıtayın kararını sabırla bekliyorum.DUVARLARA YAZI KONUSUNDA hala ısrarlıyım!!!bilinçli amaçlı etkinlik

  YanıtlaSil
 143. Sevgili erkan,

  böylesi daha iyi. Çünkü canı acıyan insanlar saldırgan oalabilirler takılmamak lazım. çünkü takıldığıda sürükleniyorsun ve uzuyor

  saygılar

  M.K.

  YanıtlaSil
 144. hala siyaset çok güzel arkadaşlar bizden bi yol olmaz daha bu siteye girmem ben.ben bunu sesli düşündüm sessiz düşünenlerde var demekki sitenin sessizliği belli oldu.her koyun kendi bacağından asılır.herkesin allah yardımcısı olsun.

  YanıtlaSil
 145. arkadaşlar icra ceza mahkemesinden gıyabında hapis cezası çıkar mı lütfen cevaplar mısınız.

  YanıtlaSil
 146. erkan sıkma canını olur böyle şeyler bak millet nasıl gerilmiş ülkede bu halde biz kardeşiz.sadece bu ülke ceza evleriylede bizim diyelim her şeyimize sahip çıkalım sonrada cezalarıda ceza evlerinide hepsini kendi ellerimizle yıkalım.ama biz yapalım!!!!ŞU gbt olayını elin de imkanı olan arkadaşlar bir sorgulasalarda bilgi verseler nasıl olur hadi akşam iyi haber le uyuyalım!!!bilinçli amaçlı etkinlik bunun kısa anlamı eylemdir bundan sonra adım eylem ama erkeğim

  YanıtlaSil
 147. 146,

  icra ceza mahkemelerindede gıyabında ceza çıkar

  saygılar

  M.K.

  YanıtlaSil
 148. ÇEK KANUNU PANELİNDE, KANUN MASAYA YATIRILDI

  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE UYGULAMAYA ETKİLERİ” konulu Panel düzenlendi. ÇEK KANUNU’nu hazırlayan komisyonda yer alan öğretim üyelerince önemli açıklamalarda bulunuldu. www.hukukihaber.net

  PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP, kanunun “Hukuki Boyutu” ve PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ ise kanunun “Cezai Boyutu” konusunda açıklamalar yaptı. Panel verilen kahve arasından sonra, soru cevap kısmı ile devam etti. Avukatların yoğun olarak katıldığı panele, İstanbul’daki farklı adliyelerde görev yapan Hakim ve Savcıların yanında Çeşitli Hukuk Fakültelerinden öğretim üyelerinin de ciddi rağbet gösterdiği gözlendi.

  PROF. DR. ÜNAL TEKİNALP yaptığı konuşmada;

  Çek Kanunu’nun, kamuoyunda 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunu’nu değiştiren bir kanun olarak algılandığı; ancak 5941 sayılı Kanun’un başlı başına YENİ BİR KANUN OLDUĞU ve 3167 sayılı kanunda bir değişikliğe gitmek yerine tamamen ilga ettiğini belirtti.

  1 MİLYON CAYILMIŞ ÇEK VAR

  TEKİNALP, TTK 711/3 maddesi uyarınca, 1 MİLYON çek hakkında ÖDEME YASAĞI konulduğunu belirtti. Çalınma, kaybolma gibi zorunlu haller için çek keşidecisine tanınan MEN TALİMATI’nın kötüye kullanılmasının Çeke ve ilgili yasaya güveni zedelediği büyük maddi kayıpların oluştuğu anlatıldı.

  KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN %95’İ LTD. ŞTİ.’LERE AİT.

  Günümüzde 25.000,00 TL sermaye ile bunun da dörtte birini yatırmak suretiyle Ltd. Şti. kurulmaktadır. Buradaki sermayenin dörtte biri ile şirketini açan, bankaya müracaat ettiğinde çek karnesi alabilmektedir. Alına çeklerle de bazen yüz binlerce liralık ticaret yapılmaya çalışılmakta, adeta çekler bir kredi vasıtasıymış gibi kullanılmaktadır. Netice de karşılıksız çekler arasındaki en büyük oranı %95’le Limited Şirketlere ait çekler oluşturmaktadır. Çek Kanunu ile bankalara, çek vereceği müşterisini basiretli bir tacir gibi araştırma yükümlülüğü getirilmiştir.

  TÜM TARAFLARI KORUMAK AMAÇLANMIŞTIR.

  3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, adından da anlaşılacağı üzere, genel manada çek hamillerini korumaya yönelik düzenlemeler içermekteydi. Ancak ÇEK KANUNU, sadece çek hamillerini değil, keşideciyi, cirantaları, muhatabı ve hamili eşit olarak korumak amacıyla düzenlenmiştir.

  İKİ AYRI ÇEK TİPİ OLACAK.

  Çek Kanunu madde 2/6 daki tanımlamaya göre çekler, HAMİLİNE çek ve TACİR ÇEKİ olarak ikiye ayrılacaktır. Her iki çekin ayırt edilebilmeleri için ZEMİN RENKLERİ ve EBATLARI farklı olacaktır. Hamiline çek karnesi almak isteyen mudi için AYRI BİR HEMİLİNE ÇEK HESABI açılacaktır. Bu çeklerde” HAMİLİNE” ibaresi matbu olarak yer alacaktır. Bu düzenleme ile, şirketlerin, gayri resmi olarak çek kullanmalarının önüne geçilmek istenmiştir. Şirket işleri hakkında, şirket ortakları, ortakların akrabaları, başka şirketteki ortakları vs. gibi şirketle etkileşim halinde olabilecek ilgili kişilerin şahsi HAMİLİNE ÇEK hesaplarının kullanıldığının tespiti halinde bu kişilerin hesaplarının tüzel kişi tacir olan şirketin hesabı olarak kabul edileceği ve durumun bankaca Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirileceği 4. maddede düzenlenmiştir.

  TÜZEL KİŞİ ADINA ÇEK DÜZENLEYEN KİŞİNİN ADI VE SOYADI ÇEK ÜZERİNDE AÇIKÇA YAZILIR.

  Şirketler, yönetim organında, mali işlerini yürütmekle görevli bir kişi veya kişileri belirlemelidirler. Böyle bir belirleme olmadığı takdirde; yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilerin tamamı çekin karşılığını bulundurmakla yükümlüdürler. Belirlenmişse sadece o belirlenen kişi bununla yükümlüdür.

  YanıtlaSil
 149. GÜNÜNDEN ÖNCE YAZDIRMA 2011 SONUNA KADAR KALDIRILMIŞTIR.

  Kanunda 2011 yılı sonuna kadar gününden önce çekin bankaya ibrazı geçersiz sayılmıştır. Ancak kanundaki düzenlemeden bu tarih sonrasında gününden önce ibraz imkanı tanındığı görülmektedir. Zira, kanunun 3/8. maddesinde “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.” İfadeleri yer almaktadır. GEÇİCİ MADDE 1/(5) te ise, “31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” Denmek suretiyle 2011 SONUNA KADAR GÜNÜNDEN ÖNCE İBRAZ YASAKLANMIŞTIR. 3/8. maddeye göre, gününden önce ibraz halinde kısmen veya tamamen karşılığı yoksa, çek hakkında, HUKUKİ TAKİP YAPILAMAZ. Aynı şekilde bir ibraz halinde CEZAİ ŞİKAYET TE YAPILAMAYACAKTIR. Ancak karşılığı varsa, 2012 yılından itibaren o çekin bedelinin çekilmesine de engel olmayacaktır. Burada 2 yıllık bir GÜNÜNDEN ÖNCE İBRAZ YASAĞI getirilmişse de, bu tür bir ibraz halinde, çek kısmen veya tamamen karşılıksız çıkmışsa HUKUKİ VE CEZAİ YOLLAR tıkanmaktadır. Bu şekilde çeki gününden önce yazdırmak isteyen hamiller (2012 ve sonrasında), çek karşılıksız çıkarsa bu ibrazın sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla 2012 sonrası için de GÜNÜNDEN ÖNCE İBRAZ YASAĞI’nın teamüle dönüşeceğini söylemek mümkün olacaktır.

  PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ ise, yaptığı konuşmada;

  Türkiye’de yıllık 750-800 MİLYAR TL nakit para, çek ve senedin tedavülde olduğunu bunun 243 MİLYAR TL’lik bir kısmının (Haziran 2008 verisi) çek olarak tedavüle çıktığını belirtmiştir. Çek Kanunu ile, çeke olan güvenin, hukuki değer olarak güven altına almayı amaçlandığını söylemiştir. Karşılıksız çek suçu, kanunda GERÇEK İHMALİ SUÇ olarak tanımlanmıştır.

  CEZA ADLİ PARA CEZASIDIR.

  Bankaya süresinde ibrazı halinde Karşılıksız çıkmış ve karşılıksız işlemi tamamlanmış olan çek hakkında verilen ceza ADLİ PARA CEZASIDIR. Bu ceza, Anayasaya ve AİHM kararlarına aykırılık teşkil etmez. Zira burada hapis cezası değil adli para cezası verilmektedir. Adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezanın ödenmesini sağlamak amacıyla hürriyeti bağlayıcı ceza uygulanmaktadır. Yoksa, çekin karşılıksız çıkmasından dolayı hapis cezası verilmemektedir. Tasarı da sadece GEÇİCİ 2. maddede yer alan ANLAŞMA HALİNDE, cezaların düşürülmesi veya soruşturmanın, yargılamanın, infazın durdurulması yer almaktaydı. Ancak kanunun meclise sevki esnasında siyasilerin talebi ile ALACAKLININ RIZASI OLMAKSIZIN DA BORÇLUNUN TÜM BORCU 6. MADDEDE BELİRTİLEN ŞEKİLDE TİCARİ FAZİYLE BİRLİKTE 2 YIL İÇİNDE ÖDEYECEĞİ TAAHHÜDÜNDE BULUNMASI suretiyle de cezaların düşürülmesi veya soruşturmanın, yargılamanın, infazın durdurulması kanuna eklenmiştir. Yani tek taraflı TAAHHÜT, kanuna son anda talep üzerine formüle edilerek girmiştir.

  Panel konuşmacıları, hukukçuların uygulamaya ve uygulamadaki oluşabilecek karışıklıklara dair bir çok sorusuna da cevap verdiler

  YanıtlaSil
 150. 147
  Çok ilginçtir gbt ye her hafta perşembe günü baktırırım.Dün sistemde problem vardı.Bugün arkadaş operasyona çıktı.Gecede olsa bakıp haber verecem dedi.Hala aramadı bende sıkıştırmak istemiyorum.
  Cevap gelir gelmez paylaşacağım.En azından en güvenilir cevep olacak.
  Az sabır lütfen.

  YanıtlaSil
 151. o zaman biz adli para mağduruyuz

  YanıtlaSil
 152. arkadaşlar site yöneticilerinin mail adresi ve teli gözükmüyor artık yazılarda onaylanmadan direk yorum olarak geciyo site sanırım sahipsiz kaldı.

  YanıtlaSil
 153. cüneyt,emre nerelerdesiniz???

  YanıtlaSil
 154. ARKADAŞLAR
  Üzgünüm
  Ama gbt de aranmalar devam ediyor.
  Kesin bilgidir.
  Lütfen herkez dikkatli olsun..

  YanıtlaSil
 155. 124 deki arkadaş
  Dosya içeriğini görmenin tek yolu var.O da 300 Tl kadar bir maliyet getiriyor.E-İmza denen bir şey.Bununla tüm dosyayı gerçek zamanlı izleyebiliyorsunuz.Diğer bir yolu da kısıtlı da olsa SMS ile bilgi almak.Tam üye olunduğunda biraz maliyetli olmakla birlikte (bir sorgu 12 kontör)
  bayağı detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz.İnfaza kadar sorgulama şansınız var.Ancak e-şifre bunlara göre çok daha basit kalıyor ama ihtiyaca bağlı tabi siz ne takip etmek istiyorsanız ona göre bakacaksınız.

  YanıtlaSil
 156. gökhan

  panel konusun da görüşlerimi yazmıştım daha önce ve yanılmamışım...

  saygıdeğer hocalar tühhh !!! ertelemede olmasa tam olacaktı demiş...

  my way

  YanıtlaSil
 157. ne oldu millete ya
  herkeste birmumutsuzluk
  kötü bir habermi duydunuz

  YanıtlaSil
 158. hrks slm bugün bi arkadaşımı işyerinden aldılar

  YanıtlaSil
 159. tahahüt verecez 3 dosyası var 2 ist 1 antep ilgili savcılıklara faks cekmesi gerekiyor degilmi peki içerden takip edip faks çekme şansı varmı

  YanıtlaSil
 160. bide tahahütde bulunurken örnek dosyanın biri 3000 lira buna direk biryıl sonrası için 1000 lira takip eden iki yıl sonuna 2000 lira yazsa olurmu saygılar
  gbt lerin devam eddigini bugün canlı ögrendik oksuz dikkat et

  YanıtlaSil
 161. iyi akşamlar ben bursadan tuanna eşim çek suçundan ceza evinde 19 aralıkta taahhüt vermesine rağmen hala cezaevinden çıkamadı durumumuz olmadığından bir avukat yardımıda alamadık ben çalışıyorum izin alamıyorum eşim bu durumda neyapabilir cvp yazarsanız çok iyi olur
  teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 162. Arkadaşlar sitede hiç imzalanmış çeklerini aracından veya teslim yerine giderken çaldıranlar varmı.Benimde sorunum imzalanmış ve görüşme yerine giderken lokantada yemek yerken aracın kapısı açılıp çantanın çalınması.Karakola gidip Polise rapor tutturduk fakat birkaç çeke icra uygulandı itirazlar boşa çoktı acaba hapis olurmu?Birde benim imzalayıpda müşterinin dükkanından çalınan çekler dükkan sahibi savcılığa gidip şikayetçi oldu bende bankaya ödememe talimatında bulundum acaba ne olur ???Lütfen bilgisi olan cevaplasın.Teşekkürler

  YanıtlaSil
 163. yani 150 deki konuşma özetle 2011 den sonra çeki gününden önce sonra sordurursan karşılığı varsa alırsın yoksa hukuki takip yaptıramazsın diyor.ve bu teamüle dönüşür ve çeki yazdırmak istiyorsan gününde gideceksin diyor.kanunda zaten bunu diyor başka bir sey demiyor bu durumda gününden önce çeki yazılanlar şimdi de 2011 den sonra da ceza alamaz diyor.

  YanıtlaSil
 164. sn 164
  Eğer çekten dolayı icra yapıldı ve sizin itirazlarınız sizin deyiminizle boşa çıktıysa ceza alırsınız.
  İkinci konuda da çeki çaldıran tarafın mahkeme kararı alıp size iletmesi lazım ki siz ödemeyi yapmayın. Eğer o kişi mahkeme kararı almadıysa sizn çeki ödemeniz lazım, çünkü borç sizin, kimin tahsil edeceği sizi bağlamaz.

  Bundan da ceza alırsınız. Ama dediğim gibi, ortada bir mahkeme kararı yoksa

  YanıtlaSil
 165. bildigim kadarıyla çalınan çeklerin imzalı ise yapabilecegin birşey yok hakim kim yanında imzalı çek taşır diyip birde seni dolandırıcılıkla itam ediyor. işin zor . iş yerinden çalınanlara gelince onun davası çaldıran kişi takip eder çekleri cirolu çaldırdıysa oda iyi bitmez ikiniz içinde icra takibi çıkar.diger imzalı olarak çaldırdıgın çek adeti çoksa bu çekler mutlaka seni icra ve ceza takibi olarak bulcakdır sen suç duyurunu takib ederek olurki bu işlerde sabıkalı bir grubla yüzyüze gelirsen organize bi iş oldugunu ispatlıya bilirsin işallah zoru seviyorsundur şimdiden kolay gelsin 164 saygılarla

  YanıtlaSil
 166. erkan buralarda degilmisin

  YanıtlaSil
 167. sn 111

  Sizin durumunuzun yeni çek kanunu ile ilgisi yok ki. İmza size ait değilse itiraz edecektiniz.

  YanıtlaSil
 168. TUANA cezaevi yönetimine dilekçe versin eşiniz sizde izin alıp adliye nin infaz bürosuna gidip rica ederseniz kiimliğinizle dosya durumları bilgileri verilir antalya lı

  YanıtlaSil
 169. arkadaşlar tahahütün ilk yılı yüzde30 kalalnı takipeden iki yılda bitcek yanlışımvarmı 160 da bi tarif yapmışdım bu şekilde olurmu

  YanıtlaSil
 170. Buralardayım.
  Ama panelden notlar ve gbt nin devamı moralimi bozdu.

  YanıtlaSil
 171. 163 tuana bizde arkadaş için tahahüt vercez pzrts peki tahahüt dilekcen savcılıga uladımı ulaştıysa mutlaka bi cevap gelmişdir ona göre eksiklerini tamamlarsın

  YanıtlaSil
 172. Herkeze iyi geceler arkadaşlar.Uyumak en iyisi.Belki rüyemızda düzgün birşeyler görürüz.

  YanıtlaSil
 173. erkan arkadaşım içerde şimdi belki yarında biz içerden tahahütler nasıl oluyor bilgi benim ona yardımım ne olur

  YanıtlaSil
 174. herkse hayırlı geceler erkan yarın cevap yazarsan yakalanmadıysam okurum herkeslere slm

  YanıtlaSil
 175. erkan bey bir şeyi merak ediyorum ..siz polismisiniz ..öyleyse ilginç bir durum hem devlet görevlisi hem çek mağduru..kusura bakmayın bu yorumu yaptım çünkü gbt ye polisler bakabilir sadece ve bildiğim kadarıylada gbt sorgulanınca raporda tutulması gerekiyor..hele ki sorgulanan kişi aranıyorsa bunu soran polise sormazlarmı kişi nerde diye ..sadece merak...

  YanıtlaSil
 176. bir gün daha bitti herkese iyi geceler bakarsınız yarın iyi bir haber alırz gün doğmadan neler doğar RANA

  YanıtlaSil
 177. 117

  bilgilerin nasıl elde edildigi diil .güvenırliği önemli dilmi sizcede.ya siz polismisiniz?

  YanıtlaSil
 178. hayır değilim ..kimsenin ne olduğu sorgulanmıyor burada ama son zamanlarda kafa karıştırıcı yorumlar olmaya başladı..site amacından saptırılıyor..herkesin sıkıntısı bir ÇEK KANUNU..gbt lerede öyle labada yaprağı gibi bakılmaz hepimiz aklı başında ,cahil olmayan son derece sıkıntılı durumlarda olan kişiler ve aileleriyiz..onun için akıl verirken ve bilgi yazarken dikkatli olmak gerekir..iyi geceler

  YanıtlaSil
 179. Arkadaşlar
  Biraz sakin olalım
  Bu hafta oldukça yoğundum ve siteyle ilgilenemedim
  tüm mağdurlardan özür dilerim.

  YanıtlaSil
 180. Ayşe hanım yetkili bir polis memuru arkadaşınız varsa gbt nize baktırabilirsiniz ben öyle yaptım,normal prosedür sizin söylediğiniz gibidir.

  YanıtlaSil
 181. değerli arkadaşlar


  bu panel kimsenin moralini bozmasın bu sonuç konuşmacıların isminden anlaşılan bir durum...yani belliydi daha önce yazmıştık çünkü adalet komisyonun da bulunan proflar,onlar zaten beyanatlarında olduğu gibi hapis cezasına karşı olsalar komisyon da karşı çıkarlardı...yaptıkları sadece kelime oyunu hapis cezası kalkmışmış...

  şimdi sn ofluoğlu gene bana miş...yazdın diyecek ama olsun...bu panelden bizim yararımıza bişey beklemek zaten hayalcilik onun için hep söylediğimiz gibi bu kanun mutlaka anayasa mahkemesine gitmeli bu belki 3 belki 5 yıllık bir süreç ama mutlaka gitmeli....

  ayrıca hep aylardır söylediğimiz CGK daki dava anayasa mahkemesine bakıldığın da uzun bi süreç değil...umarım bugün tam teyd edemesekte aldığımız bilgi şişli 6 asliye ceza mahkemesinin davası olur ve neticeyi kısa zaman içinde öğreniriz...

  sonuç olarak anlaşılan o ki akademisyenler 5.madde gerekçesinde AÇIK SEÇİK yazılı olan EN AZINDAN TAKSİR ibaresini hiçe saymak durumundalar..yapsınlar bakalım zaten onlardan bişey beklemiyoruz...ve hakimleri özellikle çağırıyorlar ki etkilesinler.

  herşey bir tarafa ama öğrencilerine çok acıyorum..

  my way

  YanıtlaSil
 182. my way bu sureç anayasa mahkemesine gitmeli bu belki 3belki 5 yıllık bir süreç ama mutlaka gitmeli...
  anayasa mahkemesi 3 senemi sürecek yanlışmı yazdınız anlamayamadım?

  YanıtlaSil
 183. merhaba arkadaşlar.
  daha önceki mesajlarda bir arkadaşımızın önerisi vardı.
  daha çok kimler hapis kararı çıkarmış bunları bir araya getirip istatistik yapalım diye. bence süper bir fikir.acaba bu konuyu gerçekleştirmek mümkünmü.bilginize.

  YanıtlaSil
 184. http://www.panoramio.com/photo/29873954

  YanıtlaSil
 185. burada akparti borazanciligi yapan bazi arkadaslar var kendileri yanlis yerde bulunuyorlar bu sitede yazan ve okuyanlarin hepsi bir sekilde akp nin abuksabuk politikalari yuzunden sikintya dusmuslerdir akpartiyi gidin baska yerde koruyun yada ovun ama burada degil daha sert tepkiler alamk istemiyorsaniz, anlayanlar ne demek istedigimi anlamaistir umarim

  YanıtlaSil
 186. ERKAN BEYİN DİKKATLERİNE GALİBA SİZ YENİSİNİZ BENİ TANIMADINIZ ÇOK MERAK EDİYORSANIZ FACEBOOK(ÇEK HÜKÜMLÜLERİ DAYANIŞMA GURUBU] BİR ZAHMET ORAYI İNCELERSENİZ ORADA MSN ADRESİM VE TELEFON NUMARAMDA VAR.BEN HER SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM BEDELİ NE OLURSA...................

  YanıtlaSil
 187. chp nin anayasaya götüreceği dava 3-5 senemi sürecek .o zaman biz boşuna uğraşıyoruz.my way yanlış yazdın galiba.

  YanıtlaSil
 188. biz burda boşunamı zaman kaybediyoruz.ya kaçmaya başlayalım ya da artık somut adımlar atalım.bazıları bu siteyi şeçim alanına çevirdi,bunu yapmayanlarda siteden uzaklaşmaya başladı.arkadaşlar bize bu yolda yürüyecek sağlam kişiler lazım.kendi içimizde bölünmeyelim.SİTE YÖN.ARTIKBİR ORTAK KARAR VERLİM.ADIM ATMAMIZ LAZIM BUGÜNLERDE

  YanıtlaSil
 189. Arkadaşlar benim nacizhane fikrim daha önce ilan için bir para toplanmıştı bunun son durumu ile ilgili bilgi bayagıdır yok blogumuzda eğer bu para hala yönetim uhtesinde ise benim tavsiyem önce tüm mağdurları bir araya getirebilmek ve de sesimizi daha da kuvvetlendirebilmek için küçük de olsa bir ilan vererek kendini mağdur kabul eden insanların bizim sitemize vakıf olmalarını sağlamak, çünkü halıhazırda özellikle Anadolu'da kırsal kesimde sitemizden bihaber mağdur çok bu insanlara bir şekilde ulaşıp katılım sağlamamız lazım..

  YanıtlaSil
 190. sn erkan bey akp hakkında ki eleştirilere dayanamıyorsanız forum a girmezsiniz o kadar bu forumdaki bir çok kişi akp nin çıkardığı saçma sapan bir kanun yüzünden hala buralarda, onlar yüzünden bu karmaşa yargının içinde bulunduğu durumda oratada , ülkenin hali içler acısı ben antalyadan yazıyorum antalya nüfusu yaklaşık 900 bin 619 bin kişi antalyada icralıkmış bu ülke yönetmek bumu istikrar, kusura bakmasın kimse ben akp ye oyverdim, elim kırılsaydı keşke o nedenle dibine kadar eleştiririm ister sis buna siyaset deyin ister başka birşey, köküne kadar da eleştireceğim
  saygılarımla ömer

  YanıtlaSil
 191. ARKADAŞLAR BIRAKIN BU KISIR ÇEKİŞMELERİ İŞİMİZE BAKALIM SAYIN CÜNEYT SAIN JENERDİ SESLERİ ÇIKMIYOR NE YAPILACAK BEKLEMEYE DEVAMMI BİR YÖN VERSİNLER BU KISIR ÇEKİŞMELERDE BİTSİN SAYGILAR

  YanıtlaSil
 192. DÜNKÜ ÇEK UYGULAMASI
  Kayın biraderimin dün polis evine not bırakıyor.
  Bir ifaden var gel diye.O da karakola gidiyor fakat ifade değil 2003 yılında 2500 tl lik bir çek hakkında yakalama emri çıkıyor.Bu çekin mahkemelik oldduğundan haberi yok. Neyse Esenyurt Polisinin davranışı son derece medeni nezarete atmıyorlar, kelepçe vurmuyorlar beni çağırdılar Birlikte bizim aracımızla İatanbul adliyesine gittik. Kayın biraderim bana aslında çekteki imzanın kendisine ait olmadığını vekiline ait olduğunu söyledi. İstanbul adliyesindeki savcılıkta önce yeni kanundan haberiniz var mı diye sordular. Yok dedi kayın biraderim. Dediler taahhütte bulunursanız el yazısıyla infaz durduruluyor. Zaten ben bu hususlara vakıftım. Ancak imza kendisine ait olmadığı için bu çekten ceza almaması lazım. Taahhüttede bulunursa borcu kabul etmiş sayılcak bu sebeple şöyle bir taahhütte bulunduk.
  İade-i muhakeme hakkımız saklı kalmak kaydıyla borcun 1/3 ünü 31.12.2010 tarihinde ve kalan 2/3 ünü 30.11.2009 tarihinde yasal faizleriyle birlikte ödemeyi taahhü ediyorum şeklinde
  Mahkeme bu taahhüdü kabul etti. Aynı zamandada
  iadei muhakeme dilekçesi verdik. dilekçe ağır cezada inceleni 2- 3 gün içerisinde karar verilecekmiş. taahhütten dolayı yakalama kararı düştü. Bakalım iadei muhakeme ne olacak bakalım.
  Bu arada adliyelerde yakalama yapılmıyor. davası olan arkadaşlar işlerini halledebilirler.
  Ayrıca Esenyurt polisinin uyguladığı uygarca davranışada buradan teşekkür ediyorum.
  Bilgi edinilmesi açısından yaşadıklarımı sizlerle paylaştım.

  YanıtlaSil
 193. Arkadailar bana bu tepkinizin sebebini anlıyorum.
  Kusura bakmayın demiştim
  GBT ile ilgilide;
  Hayır polis değilim.Ama bilgi gerçektir.Jandarma sisteminden girilip bakılıyor ve dosya numaraları ile bildiriliyor bana.
  Bir jandarma karakol komutanı arkadaşım olamazmı.
  Neden her söylediğimde ard niyet aranıyor.İnanmıyorsanız gidin gbt nize baktırın ve yakalanın.Ne diyeyim ben size.
  Bukadar tepki göstermeye devem edecekseniz artık burada hiçbirşey yazmayacağım.
  Kalın sağlıcakla.

  YanıtlaSil
 194. ARKADAŞLAR BIRAKIN SİYASETİ BAKIN STAR TV KAÇ GÜNDEN BERİ EKOMİNİN OLUMSUZLUKLARINI YANSITAN YAYINLAR YAPIYOR BURSADA ORTALAMA YAŞAYAN HER DÖRT KİŞİDEN BİRİ İCRALIK OLMUŞ NE GÜZEL BİZE MALZEMELER VERİYORLAR BUNLARI İYİ DEĞERLENDİRELİM BİR ESKİ BAYİMİ ARADIM BURSADAN DURUMUN FECAAT OLDUĞUNU SÖYLÜYOR ÇOK KİŞİ YANİ ÇOK ESNAF VE ONLARIN ÇALIŞANLARI PERİŞAN OLMUŞ. ARKADAŞLARIM HEP YAZIYORUM İKİ ĞÜNDEN BERİ BIRAKIN BU SİYASETİ BIRAKIN FERDİ KARAR VERMEYİ BİZİM TOPLANMAMIZ LAZIM BU KONUDA BAZI ŞEYLER BEİM HADDİM OLMAZ AMA SİTE YÖNETİMİ BU İŞE ARTIK EL ATMASI LAZIM. ARKADAŞLAR MEMLEKET BİTMİŞ TİCARET BİTMİŞ ARTIK UZATMALAR OYNANIYOR HÜKÜMET HAYALİ SORUNLARLA GÜNDEMİ DEĞİŞTİRİYOR C.EVİNDE 2000 KİŞİ VAR DEDİKLERİ GİBİ BU KONUŞMACI PROFFLER HER ŞEYİ BİLİYOR AMA BU İŞİN SONUNDA ONLARDA ZARAR GÖRECEK ONUN İÇİN YALAN SÖYLÜYORLAR BENİMDE BU KONUDA ARKADAŞLARIM VAR PROFF ONLARDA BAŞBAŞA KALDIĞIMIZDA OLMAZ BÖYLE HAPİS CEZASI DİYORLAR AMA SAHNEDE BAŞKA KONUŞUYORLAR ARKADAŞLARIM FERDİ HİÇ BİR ŞEY YAPAMAYIZ SADECE TARİH OLUP GİDECEĞİZ YILLAR SONRA ÜNÜVERSTELERDE BİZİ DERS OLARAK ANLATACAKLAR BİR ZAMANLAR TÜRK ADALETİNDE YAPILAN YANLIŞLAR DİYE HADİ HADİ HERKES İYİ DÜŞÜNSÜN AKLINI BAŞINA ALSIN ACELE ÇOK ACELE TOPLANMAMIZ LAZIMMMMM SAYIN SİTE YÖNETİMİ LÜTFEN BU KONUDA BİR ÖNCÜLÜK YAPINIZ BİZ NE KADAR BURDA SADECE DERTLERİMİZİ DÖKSEK AĞLASAK SIZLASAKTA İMAM BİLDİĞİNİ YAPIYOR TOPLUMUN HER KESİMİ ANLAYIN BELLİ BİR ŞEKİLDE SATIN ALINIYORRR DAHA ÖNCEDE YAPILDI AMA BİZİM SESİMİZ FAZLA ÇIKARSA KİMSE BİR ŞEYLERİ ÖRTBAZ EDEMEZ YADA EDMEYE YELTENMEZ BİZLE İLGİLİ ÇOK OYUNLAR DÖNDÜĞÜNE İNANIYORUM ADEM HOCANIN SÖYLEDİKLERİ İYİMAYANIN HER KESE GEÇMİŞ OLSUN DEMESİ O ZAMAN ÇEKTE HAPSİN KALKTIĞIDI İDİ AMA EN SON BU İŞ İÇİN SON SÖZÜ SÖYLEYEN BİRKAÇ KİŞİ BİNLERCE İNSANIN KADERİNİ HİÇE SAYARAK NASIL OLUMSUZ CEVAP VERDİ BİR DÜŞÜNÜN BİR DAHA DÜŞÜNÜN BU ÜLKEDE ÇEK ŞEY DÖNÜYOR BU ÜLKEDEKİ FAKTORİNG SAHİPLERİ ZATEN TÜRK ULUSUNA DÜŞMAN OLAN YA ERMENİ YADA İSRAİLLİ HEPSİ İSPATLI GİDİN BAKIN FİRMALAR ORDA SAHİPLERİNİN İSMİNİ SORUN ARKADAŞLAR BİZİM DAYANIŞMA SAYFASINDA BİZİ SEYRETMİYORLARMI ZANNEDİYORSUNUZ BİR DAHA BİR DAHA SİZE SÖYLÜYORUM GERÇEK SAYIMIZLA BUNLARIN KARŞISINA ÇIKMAZSAK HAKKIMIZI ARAMASSAK BİZİ BU HALE GETİRENLERE HESAB SORMASSAK TARİHİN DOLANDIRICI ESNAFLARI OLARAK KALIRIZ GERÇEK DOLANDIRICILA BEYEFENDİ DİYE DOLAŞIRLAR.ihtiyar

  YanıtlaSil
 195. Dünkü çek işlemleri sırasında polis arkadaşımızla olan sohbette çek koçanını iade etmemekle ilgili bütün aramaların geri alındığını ancak 3167 ye muhalefet yani karşılıksız çekle ilgiliaramaların devam ettiğini öğrendim. Yani bu husuta GBT ler düşmemiş. İSTANBUL ESENYUR ta

  YanıtlaSil
 196. gbt nin nasıl bakılacağınıda bana öğretmeyin.Ben infazdaki dosyalarımı (aranmaya giren),uyaptan yokken gbt den öğreniyordum.Yani sizin tabirinizle 4 yıldır labada yaprağı gibi baktırıyorum gbt ye.
  Demekki gbt kalksa onu yazsam gene kimse inanmayacaktı.
  Kusura bakmayında ben buradaki mağdurların düşmanımıyımki böyle bir kötülük yapabileyim.
  Ki düşmanım olsa gene yapmam.

  YanıtlaSil
 197. T.C.
  KARŞIYAKA
  3. SULH CEZA MAHKEMESİ
  DEĞİŞİK İŞ KARAR
  DEĞİŞİK İŞ NO : 2010/1010

  YARGIÇ : HASAN FAHRİ GÖNCÜ 30020
  YAZMAN : MM NANT 1299999
  Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29/12/2009 tarih 2009/17 Sayılı yazıları ile ....... hakkında karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi talep edilmiş olmakla;
  Dosya incelendi.
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  Şüpheli...... hakkında karşılıksız çek keşide ettiğinden bahisle yürütülen soruşturma sırasında 5941 sayılı Yasanın 20/12/2009 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle keşide ettiği 3 adet çekten dolayı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi talep olunmuştur.
  5941 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesi 2. ve 3. Fıkraları gereğince bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı yasa hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, 5941 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce keşide edilen ve karşılıksız çıkan çeklerden dolayı aleyhe olan yasa hükümlerinin uygulanamayacağının açık bulunduğu dikkate alınarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
  HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı şekilde;
  1-Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 29/12/2009 tarih 2009/199997 sayılı çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesi isteminin 5947 Sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesi 2. ve 3. Fıkraları gereğince REDDİNE,
  2-Dosyanın gereği için C. Başsavcılığına gönderilmesine,
  İlişkin, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.07/01/2010
  Yazman Yargıç 30020

  ŞİMDİLİK ÇEK HESABI AÇTIRMA YASAĞI DA TARİH OLDU
  BAKALIM SIRADA NE VAR..

  YanıtlaSil
 198. değerli arkadaşlar

  kanun anayasa mahkemesine giderse ne zaman görüşüleceğini mahkeme başkanı belirliyor...mayın yasasında olduğu gibi hemen de görüşülebilir uzun da sürebilir...

  ancak bazıları anayasa mahkemesi ne gitmese de olur gibi söylemlerde bulunuyor bu çok yanlış...bunu anlatmak istedim...

  my way

  YanıtlaSil