Çek defterleri ve çek hesabı açma yasağı tebliği

merkez-bankasi-karsiliksiz-cek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ÇEK DEFTERLERİ BASKI ŞEKLİ, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE DUYURULMASINA HAKKINDA TEBLİĞ
Resmî Gazete (SAYI: 2010/2) 20 Ocak 2010 ÇARŞAMBA
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı;
a) Çek defterlerinin baskı şekline ilişkin esasları,
b) Çek karşılığının tamamen veya kısmen bulunmaması halinde muhatap bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarı,
c) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararları ile bu kararların ortadan kaldırılmasına dair kararlara ilişkin bilgilerin Adalet Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından karşılıksız çek keşidecilerini bankalara duyurulmasına ilişkin esas ve usulleri, düzenlemektir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanunu 2, 3, 5, 6 ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3 – (1) Çek defterleri bankalarca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler açıkça ayırt edilebilecek şekilde aşağıda belirtilen esaslara göre bastırılır.
a) Çek defterleri, yapraklarının boyutları koçan hariç eni 76 mm., boyu 166 mm. olmak üzere ve çek tutar alanı sağ üst köşeye gelecek şekilde bastırılır.
b) Çek yapraklarının basımında CBS-1 standardı ve manyetik kodlamaya imkan veren kağıtlar kullanılmalı ve kullanılacak kağıtlar organik asitler, anorganik asitler, alkaliler, klor bileşikleri ve organik çözücüler ile tahrifata karşı duyarlı olmalıdır.
c) Çek defterlerinin her yaprağına, çek numarası, çek hesap numarası, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, çek hesabı sahibi tüzel kişinin adı, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadının yazılmasına ve imzaya imkan verecek ibareler konulur.
d) Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekleri açıkça ayırt edebilmek amacıyla aşağıda yer alan esaslar uygulanır.
1) Tacir çeklerinde zemini lacivert (renk kodu: PANTONE 314 U) olan çerçeve içerisinde beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle “TACİR” ibaresi yer alır.
2) Hamiline düzenlenen tacir çeklerinde zemini kırmızı (renk kodu: PANTONE Warm Red U) olan çerçeve içerisinde beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle, Hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, “TACİR HAMİLİNE” ibaresi yer alır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda “HAMİLİNE” ibaresi yer alacak şekilde bastırılır.
3) Tacir olmayan kişi çeklerinde zemini yeşil (renk kodu: PANTONE 384 U) olan çerçeve içerisinde beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle “TACİR OLMAYAN” ibaresi yer alır.
4) Hamiline düzenlenen tacir olmayan kişi çeklerinde zemini kahverengi (renk kodu: PANTONE 168 U) olan çerçeve içerisinde beyaz renkte (negatif görüntü) ve büyük harflerle, Hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, “TACİR OLMAYAN HAMİLİNE” ibaresi yer alır. Ayrıca bu tür çekler, lehtar ismi için ayrılan kısımda “HAMİLİNE” ibaresi yer alacak şekilde bastırılır.
Bu bentte belirtilen çerçeve, çek yaprağının üst kısmında yer alır. Eni 6 mm., boyu 22 mm. olması gereken çerçevenin içerisinde yer alan ibarelerin yazı karakteri Helvetica Bold, ölçüsü 7 punto olacak şekilde bastırılır.
e) Çek yaprakları MICR-Manyetik Mürekkepli Karakter Okuma (Magnetic Ink Character Recognition) yöntemi ile ve E-13B kodlama standardı kullanılarak manyetik mürekkep ile kodlanır. Çek yapraklarının alt kısmında kodlama alanı için 16 mm.’lik boşluk bırakılır. Kodlama alanının sağ ve sol köşelerinden yatay olarak 7,937 mm., alt ve üst kısmından da dikey olarak 6,35 mm.’lik boşluklar bırakılmak suretiyle bulunan kodlama satırı üzerine soldan itibaren çek numarası, banka ve şube isimlerini tanımlayan banka ve şube kodu, hesap numarası ve çek tutarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilen karakter ve sembol sayıları dikkate alınarak kodlanır.
h) Çek defterlerinin ihtiva edeceği çek yapraklarının adedi, Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde yapacakları değerlendirme sonucu üstlenecekleri riskler de dikkate alınarak bankalarca tespit edilir.
i) Çeklerin basımında, Çek Kanunu ile bu Tebliğde belirtilen hususlarla birlikte, çek keşide yeri ve keşide tarihi dahil, Türk Ticaret Kanununda yer alan çekin şekline ilişkin diğer unsurlar da göz önünde bulundurulur.
MADDE 4 – (1) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; Karşılıksız çek olması halinde,
Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya üzerinde ise altıyüz Türk Lirası,
Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının altında ise çek bedelini,
Karşılığının kısmen bulunması halinde,
Çek bedeli altıyüz Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı altıyüz Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, Çek bedeli altıyüz Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak altıyüz Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür.

Çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarının bildirimi
MADDE 5 – (1) Çek Kanunu 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamında verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı ile bu yasağın kaldırılmasına ilişkin kararlara ait bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezine elektronik ortamda haftalık olarak bildirilir.


GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mahkemelerce verilmiş çek düzenleme ve çek hesabı açmaya ilişkin yasaklama ve ortadan kaldırma kararlarından kesinleşme tarihi 31/05/2010 tarihine kadar olanlara ilişkin bilgiler mülga 3167 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan 2003/1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmeye devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çek karşılığının bulunmaması halinde her karşılıksız çek yaprağı için beşyüz Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için beşyüz Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

12 yorum:

 1. Syn. Deniz Baykal’ın grup konuşmasında çek mağdurlarının sorunlarına değinmiş olması yalnız olmadığımızı hissettirdi bize. Bunun üzerine bizi unutmayıp bu konuda üzerlerine düşeni yapma çabalarından dolayı teşekkür etmek amaçlı dün akşam telefonla rahatsız ettim kendilerini. Sıcak ve samimi tavırları beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu işin peşinde olacaklarını bilmek huzur vericiydi. Telefonda etiğim teşekkürün yanı sıra bu davranışlarından dolayı buradan tekrar teşekkür ediyorum. Elbette bu yapılanlar hiçbir zaman karşılıksız kalmayacak bize destek olana bizde elimizde geldiğinden fazlasıyla destek olacaz.
  Saygılarımla Perihan TAŞÇILAR

  YanıtlaSil
 2. Sn Cüneyt bey, Mayway bey ve diğer bilgili arkadaşlar, ben bir limited şirketinde asgari ücretle çalışşıyordum şirket çeklerine yetkisiz olduğum halde imza attım ve çekler ödenmedi davalar bana açıldı, son çıkan kanuna göre benim durumum ne olur acaba şirket sahibib güle oynaya gezerken benim ızdırabım daha böyle devam edrmi,avukat tutacak param bile yok, bu adalet her zaman parası olanamı yoksa ben gibi garibanlarada varmı adalet bu konuda bilgi verirseniz çok ama çok sevinirim
  ömer akın

  YanıtlaSil
 3. CÜNEYT BEY MERHABA İZMİRDEN SELAMLAR biliyorsunuz biz burda bilmişler diyerında yaşadığımızdan her şeye muhalif bir gurubla savaş içindeyiz düşünebiliyormusunuz adam ben ödücem diye dilekçe veriyor karşısıda hukuken ben inandırıcı bulmadım diyor müneccim ya biri yasayı iptal edmeye kalkıyor şimdi böyle bir ortamda biz bunlarla nasıl başetceğiz bilemiyorum.Cüneyt bey bizim bunlardan dava almamız için çok sağlam karşılarına çıkmamız lazım sizden ricam bizim sıkıntımızı giderecek bir savunma şekli ki itiraz edemesinler sıkıntımız şöyle birimiz müdür birimiz vekaleten imza attık ceza her ikimizede çıktı ben vekaletten ötürü beraat ediyorum fakat müdür olan aynı zamanda firma sahibi amcam kurtulamıyor izmirin havalı vekilleride iyimaya gibi konuşuyor bir olur diyor bir olmaz diyor bu dava için yeniden yargılama başvurusunu nasıl ve neyi emsal gösterebiliriz bir yardımcı olursanız sevinirim birde izmirdeki vekillerin dediği gibi çare yoksa taksitlendirme yapalım on ay on aydır deriz benim için sizin ağzınızdan çıkacak menfi müsbet bir yorumun bizi doğru yola götüreceğini inanıyorum. iyi günler dilerim iz.er

  YanıtlaSil
 4. Vekaleten imzalamış oldugum ceklerden yeni yasaya göre faydalanamıyormuyum

  YanıtlaSil
 5. BANKALAR YENİ KANUNA GÖRE KENDİLERİNE VERİLEN TEMİNAT İÇİN MÜŞTERİSİNİN MÜŞTERİ ÇEKİNİ KARŞILIĞI OLMADIĞI ZAMAN EĞER ÇEKİ VEREN MÜŞTERİSİDE BATMISSA KENDİ BAŞINA SAVCILIĞA VEREBİLİYORMU YOKSA BU HAKKI GERİ ALINDIMI. BİR BİLGİSİ OLAN VARSA SEVİNİRİM

  YanıtlaSil
 6. 5 TE YAZAN ARKADAŞIMIN SORUSUNU BENDE MERAK EDİYORUM EĞER BU KONU İLE ALAKALI BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARIMIZ VARSA BİLGİ VERİRLERSE SEVİNİCEM.

  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 7. sevgili arkadaşlar yarın chp konya il başkanı ile bir görüşme yapacam kendisi ile telefonda görüştüm bizim sıkıntılarımızı bizzat yanında genel merkeze telefon açıp iletecek herkeze saygılar ve sevgiler allaha emanet olunuz

  YanıtlaSil
 8. Merhaba arkadaşlar,
  Taahhüt vermiştim yurt dışı çıkış yasağı koydular onada kaldırılması için müracat ettim bakalım sonuç ne olacak sabırla bekliyorum.

  YanıtlaSil
 9. sayın site yönetimi,bu sitenin kurulması öncesi ve sonrasında,hep bu sitede oldum.cüneyt bey siz vardınız o zamanlar gökçedere hakkında da yazmıştık sizinle.ama ben şu anda bu sitede aynı şevki isteği başta sizde görmüyorum.yorumlar yayınlanmıyor..vs vs aynı hedefe yürümüyormuyuz derdimiz şartsız özgürlük değilmi hangi tarafta olduğumuz ve ne istediğimiz hep belli idi.ben gerçekten merak ediyorum rahmi bey ne yaptı bu kadar da tepkilisiniz ?cevaplarsanız sevinirim.

  zmn

  YanıtlaSil
 10. Sn 2

  Eğer yetkisizliğiniz dosyalarda bir şekilde açığa çıkmadı ise ve belli değilse, vekaleten çek veren durumuna düşersiniz ve yeni yasa ile cezalarınız düşer.

  Yok eğer yetkisizliğiniz saptanmış ise bu durum da da yapılacak olan, firma yetkililerinin gelip sizin attığınız imzaların kendi bilgileri dahilinde olduğunu ve şirketiği bağladığını açıklamaları gerekir. Bu durum da da vekaleten çek veren durumuna düşersiniz ve yasadan faydalanırsınız.

  Ama firma sahipleri sizin attığınız imzalardan haberleri olmadığını beyan ederlerse durumunuz karşılıksız çek vermeden çık, evrakta sahteciliğe dönüşür ve ağır ceza aşamasına geçer. Bu noktada da çok iyi bir avukata ihtiyacınız olacaktır, cezalar ağırdır.

  Hassas bir durum, dediğim gibi yetkisizlik henüz saptanmamışsa sesinizi çıkartmadan bekleyin.

  YanıtlaSil
 11. seyredin lütfen

  http://www.porttakal.com/video/yalova-milletvekili-muharrem-ince/

  YanıtlaSil
 12. Değerli arkadaşlar; bu geceki derslerime nereden başlıyacağımı ve neler söylemem gerektiğini bilemeden, yorumlarıma başlamak istiyorum. Aşağı yukarı; günlük olarak sitemizden, gelişmeleri takip etmeye ve katılımcı olmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlarım; belkide haklı olarak, sitemizde eskisi kadar çok yorumların olmayışından şikayetleri olabilir. Ancak; şu geçiş döneminde, bazı şeyler yapılmakla birlikte, eskisi kadar çok; bir şeyler yapılması gibi bir durum ortada mevcut değildir. Ama buna rağmen; birçok arkadaşım, yinede bir şeyler yapma çabası içerisindedir. yani şu geçiş sürecinde; bir şeyler yapmaya çalışmakla birlikte, C.H.P.'nin; Anayasa Mahkemesine Başvurusunu beklemekten ve Y.C.G.K.'dan lehimize bir karar çıkmasını beklemekten başka, yapılacak pek önemli bir şey yok gibidir. Bizler hepimiz; çek yasasının çıkış tarihine kadar, belki eksiğimizle birlikte, yasal çerçeveler içerisinde, gereğini yapmadıkmı? bana göre; gerekli mücadeleyi verdik kanısındayım. Lakin; bu geçiş döneminde, halen; haksız yere cezaevinde yatmakta olan arkadaşlarımız, infazı çıkmış olupta, aranması olan arkadaşlarımız ve mecburi durumlardan dolayı taahhüt vermek zorunda kalan arkadaşlarımız vardır. Onların durumlarına üzülmemek elbetteki elimizde değildir. Bu arada; eleştirmek için söylemiyorum ama, gerek bıkmış olduklarından ve gerekse belkide, geçici olarak sorunları halledilmiş konumunda olduklarından, eskiden aramızda olupta, şu anda katılımcı olmayan arkadaşlarımız da mevcuttur. Ben yinede; katılımcı olabildikleri nisbette, o arkadaşlarıma; geçmiş emekleri için en azından kendi adıma teşekkür ediyorum. Bana göre; eski sıklıkta olmassa bile, C.H.P.'li Sayın Milletvekillerimizle iletişimi kesmeyelim. Anayasa Mahkemesine Başvuru hususunda, kendilerine; kendimizce, destek olmaya çalışalım. (Mektuplarla; fakslarla, mesajlar ve telefon görüşmeleriyle.) Birbirimizden destek alarak; ilgili mahkemelerden, davalarımızı önemle takip edelim. Hep birlikte; gerek görülmesi halinde, gazete ilanı hususunda ve Ankara'ya temsilci arkadaşlar gönderilmesi hususunda, fikir birliğine varıp; olmayan imkanlarla, yeniden maddi kaynak olanağı sağlayalım. Ben bugün; hepimiz adına hareket ettiğimi düşünüp ve kendime görev saydığımdan. C.H.P.'li Sayın Milletvekillerimize, Anayasa Mahkemesine Başvurulması için, mektuplarımı gönderdim. Yine bugün; dünden arayıpta ulaşamadığım, Sayın Milletvekilimiz; İlhan Kesici'nin beni arayarak, bizlere; her anlam ve manada, gerek şahsı adına ve gerekse, C.H.P.'si olarak, destek verdiklerini ve vereceklerini belirtmiş olduklarını, belirlemek isterim. Gecenin bu vaktinde; başkaca ne demeliyim ve neler yapmalıyım? bilemiyorum. Tanrımızın izniyle ve vesile kıldığı şeylerle; o özlemle beklediğimiz huzurlu günler, çok uzakta olmasa gerek diye, düşünüyorum. Tüm katılımcı ve emeği geçmiş ve geçmekte olan arkadaşlarıma, en derin; saygı, sevgi ve hürmetlerimle. Hasan(Barışçı)-Mersin

  YanıtlaSil