Yargıtay Savcısını Uyarıyorum

MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri) – Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çek Yasası’nın uygulamasında karşılaşılan sorunlar hakkında söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.
Bakınız, 3164 sayılı Kanun, 4818 sayılı Kanun, 5941 sayılı Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu; bunların üçü çek kullanımını düzenlerken diğerleri de konuyla ilgili maddeler içeriyor, ne çağdaş ülkelerde ne de geri kalmış ülkelerde eşi ve benzeri yok. Zaten çeki düzenleyen kanun yeryüzünde üç geri kalmış ülkede var.
yargitay savcisini uyarıyorum
O gün de söyledim, bugün de söylüyorum: Çekin düzenlenmesi Türk Ticaret Kanunu’ndaki yerine bırakılmalıydı. Gelecek günlerde yine yapacağım gündem dışı konuşmalarda, vadeli ticaretin Çek Kanunu’yla değil factoring kanunuyla ancak düzenlenebileceğini, factoringin fatura iskontosu yöntemiyle işletilmesi gerektiğini, biz de ise factoringcilerin çek iskontosu yaptığını, bu çekten verilen hapis cezalarının da en büyük alacaklısının factoringciler olduğunu, factoring müessesesinin tefecilik müessesesi hâline dönüştürüldüğünü, büyük tefecilerin de factoringci olarak tefeciliği yasallaştırdıklarını detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Çelişkiye bakın: Factoring müessesesi kanun hükmünde kararnameyle yönetilirken çek üç ana, üç tali kanunla yönetiliyor. Ayrıca, bu durum hem Anayasa’mıza aykırılıklar içermekte hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesine aykırılıklar içermektedir. Bu durum derhâl düzeltilmelidir.
Çek Kanunu çıktı çıkmasına da, orada “Taahhüt etmekle hapisten çıkma fırsatı veriyoruz.” dediğiniz, size göre 2 bin kişi, hapishane kayıtlarına göre 65 bin kişi bir türlü hapisten çıkamadı. Yasa’nın yürürlüğe girmesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti, topu topu 500 kişi civarında şu ana kadar taahhütte bulunarak hapisten çıkabilen mahkûm mevcut. “Çıkabilen” diyorum çünkü Yasa uygulanmıyor, uygulanamıyor ya da birileri uygulatmıyor.


Bakınız, sayın milletvekilleri, yine Çek Kanunu’nda 3167 sayılı Yasa’dan farklı olarak ne var: Oradaki “hapis cezası”nın adı burada “adli para cezası” hâline getirilmiş. Bu, açıkça Anayasa’mızın 19 ve 38’inci maddelerine aykırıdır. Bunun adı “Kandırmaca bir.İyileştirme yapıldı. diyorsunuz, bir bakalım: Eskiden alt hapis cezası sınırı çek miktarı kadardı, yeni Yasa’da da aynı.

Nerede iyileştirme? Üst hapis cezası sınırı da tek çekte 80 bin TL’den fazla olamazdı, yani sekiz yüz gün hapisti. Yeni Yasa’da 150 bin TL oldu, üstelik de eğer çek 150 bin TL’den fazla ise, örneğin 1 milyon TL ise. Eskiden 1 milyon TL’lik tek çekin karşılığı sekiz yüz gün hapis cezası iken bugün on bin gün, yani yaklaşık yirmi beş yıla çıktı, “Kandırmaca iki.”

Sonra, sayın milletvekilleri, Ceza İnfaz Yasası’na bakarsak da şunu göreceğiz: Örneğin bir hâkim isterse karşılıksız çekte borç miktarını 20 TL’ye bölerek hapis yatılacak günü belirleyebilirken bir diğer hâkim 100 TL’ye bölebiliyor. Yani 10 bin TL karşılıksız çek olan bir kişi düşünelim ki 100 TL’ye bölen hâkime düşerse elli gün hapis yatacak, 20 TL’ye bölen hâkime denk gelirse maazallah, beş yüz gün hapis yatacak, etti “Kandırmaca üç.”

Bu durumda, karşılıksız çeki olanlara, bizler yasa düzenleme yetkisi olan milletvekilleri olarak “Allah yardımcınız olsun.” dersek inanın bizi ne Allah ne de kulları affeder. Bu, her şey bir yana Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine de aykırıdır. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca yapılacak olan taahhütte denmiş ki: “Taahhüt miktarı, çek miktarı ve ticari faiz toplamını da içermelidir.” Bu durumu ceza mahkemeleri denetlemekle yükümlü. Nasıl yapacak bu denetimi? Bilirkişi marifetiyle. Peki, bilirkişi incelemesi süresinde ne olacak? Kişi hapis yatmaya devam edecek. Yani “Taahhütte bulunan hemen hapisten çıkacak.” diye bir taahhüdünüz vardı, “Kandırmaca dört.”

Karşılıksız çek nedeniyle hapis cezası alan ve yatan kişiler, bu Kanun’dan yararlanmak istediklerinde, cezaevi savcılarının bu Kanun’un uygulanması yönünde yapmış oldukları yorumlar mağdurların en az bir altı ay daha cezaevlerinde kalmalarına neden olacaktır. Örneğin, Denizli Açık Cezaevinden bir hanım mahkûm bildiriyor: “10 adet ve toplam 74 bin TL olan karşılıksız çeklerim vardı. 8 çekin bedeli cezayı yattım. Kalan 2 çekle ilgili taahhütte bulunmak istedim, savcı kabul etmedi. ‘10 çeke de faizleriyle birlikte taahhütte bulunacaksın.’ dedi. Ben asıllarını ödeyememişim, borç 2 misline çıkıyor. Üstüne üstlük iki yıldır hapisim, ne iş kaldı ne evliliğim. Çıkınca nasıl hemen iş bulup da hepsini faiziyle, yüzde 30’unu da ilk yılda ödeyebileyim? Mümkün değil.” diyor. İstanbul’dan bir erkek mahkûm: “2 çekim nedeniyle hapisteyim. 1 çekimin davası devam ediyor, 2 çekim de temyizde. Çeklerimi toplu olarak ve gününden önce sordukları için çeklerim yazıldı. Savcıya hapis yattığım çeklerle ilgili taahhütte bulunmak istiyorum, kabul etmiyor. Savcı ‘Devam eden davana da temyizdeki davalara da yani 5 çeke de taahhütte bulunmazsan kabul etmem.’ diyor.”

Sayın milletvekilleri, yasa komisyonda görüşülürken Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya, gerekse adalet.org sitesinde yazdığı tavsiye ve telkinlerle, 5941 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce yargıç ve savcıları etki altına alan Yargıtay Savcısı Tayyar Cem Eralp… Anayasa’nın 138’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” deniliyor. Tayyar Cem Eralp, Anayasa’nın bu amir hükmüne açıkça aykırı olarak tavsiye ve telkinlerde bulunarak karar aldırma ve içtihat oluşturma adına yazılar yazıyor. Bu, Türk Ceza Kanunu’nun 277’inci maddesine de aykırılık ve suç teşkil etmektedir. Hükûmetiniz, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu çalıştırıp Yargıtay üyelerini dahi seçemezken bugün bu savcıya ceza verebilme kabiliyetinde maalesef değildir. Ben, milletim adına, vekilleri olarak o savcıyı, işgal ettiği makamın gereğini yapması için bu kürsüden uyarıyorum.
Hukuka ve kanunlara her yurttaş gibi uygun davranmaya davet ediyorum.

Siz sayın milletvekilleri, hâl ve durum böyleyken millet sizden bu sorunun aşılması için görevinizi ifa etmenizi beklemektedir.
Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Kulkuloğlu.

Bu sitede YARGITAYA ŞİKAYET başlığı altında, Adalet org sitesinde, Yargının en üst mevkisinde görev yapan bir savcımızın Yerel Mahkeme Savcı ve Hakimlerine telkinlerde bulunduğunu ve her şart altında Cezaların en ağır şekilde devam etmesi gerektiğini ima ederek, "Yeni Çek Kanunu'na göre lehe olan durumları mahkemeler uyguladığı taktirde, ileri tarihli (vadeli) çeklere olan güven tamamen ortadan kaldırılacak, artık vadeli çek düzenlenmeyecektir. Bu ekonomi için bir kabustur." ifadesini kullandığını ve Yerel Mahkemeleri etkilemeye çalıştığını açık bir dille anlatmıştık.

Sayın Savcımız Hukuku bir yana bırakarak, Ekonomik gerekçelerle cezaları savunan bir yaklaşım sergilemişti..

Bunu Yargıtay'da çeklerle ilgili dairenin Savcısının yapması, Mahkemelerden gelen davaları Türk Milleti adına inceleme yaparak karar verecek yüksek yargı üyelerinin böyle karar geldiği zaman sorun olmaz gibi bir anlayış oluşturup,  Hakimler ve Savcılara bu imada bulunması açıkca etkileme ve telkindir ve ANAYASA 138.maddesinin ihlalidir...

Her ne kadar Sayın Ofluoğlu Sayın Savcımıza methiyler sıralasada bizim bu haklı şikayetimize karşı tavır sergilemiş olsada, bugün blogunda yazdığından anladığımız kadarı ile işin ciddiyetini kavramış gözüküyor, umut ederdik ki zaten bizden yana sürekli olarak tavır sergilemiş olan sürekli hakkımızı savunan Sayın A.Rıza Öztürk’le toplantı yapalım gibi şeylerle insanları meşgul etmek yerine, Yargının bize karşı olan tutumlarını etkin biçimde dile getirerek sıcağı sıcağına gündeme getirmesidir.

Bu Yazımız ve şikayetimizi dikkate alıp Bunu en üst makam olan TBMM'inde dile getiren ve tutanaklarda kayda geçmesini sağlayan M. Şevki KULKULOĞLU'na saygı ve şükranlarımızı sunarız

165 yorum:

 1. sagol chp varol chp.....

  YanıtlaSil
 2. YENİ YASADA ANLAMADIĞIM YADA ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM BİRŞEY VAR ARKADAŞLAR KONUYA VAKIF OLAN ARKADAŞLARDAN CEVAP ALIRSAM SEVİNİCEM..
  BENİM TÜM ÇEK DAVALARIMI BANKALAR ACTI ÜÇÜNCÜ ŞAHIŞ OLARAK HALBUKİ BEN X FİRMASINA YAZMIŞTIM BU ÇEKLERİ FİRMA BATTIĞI İÇİN BANKALAR KREDİLERİNİ ALAMADI ALTINDAKİ TÜM ÇEKLER İÇİN KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASI ACTILAR

  ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM YENİ YASADA BANKALARIN ŞİKAYET HAKKI BAKİMİDİR

  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 3. SYN MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri)
  BUGUNKÜ MECLİS KONUŞMANIZDA BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZİ AKILLICA VE YÜREKLİCE DİLE GETİRDİĞİNİZ İÇİN TESEKÜR EDERİM. AYRICA BU KONUŞMANIZDAKİ AYRINTILAR İÇİN TESEKÜR AMAÇLI AÇTIĞIM TELEFONUMA SICAK VE SAMİMİ KARŞILIĞINIZ İÇİNDE TESEKÜR EDERİM.
  PERİHAN TAŞÇILAR\ADANA

  YanıtlaSil
 4. taahhüt verdim yurt dışı çıkış yasağı koydular.
  Normalmi?
  Emsal varmı?
  Kaldırmak için ne yapabilirim.
  Saygılar,

  YanıtlaSil
 5. Teşekkürler sayın vekil,tercüman oldunuz.

  YanıtlaSil
 6. Din bezirganlarına karşı CHP.

  merriaa.

  YanıtlaSil
 7. 2
  Banka parasını alamadıysa elbette hem size hemde cirantaya dava açar.
  Cirantaya haciz davası,çek sahibine hem haciz hem karşılıksız çek düzenlemekten dava açar.

  YanıtlaSil
 8. Kulkuloğlu gibi 550 millet vekili bulup seçebilsek beş yılda uzaya yeni bir Türkiye kurarız.
  Emeğine şapka çıkarıyorum.

  YanıtlaSil
 9. arkadaşlar istanbul 3. 4. ve 6. asliye ceza mahkemelerinin davalara bakış açısını bilen yada o mahkemelerde davaları görülen arkadaşlarım varmı...bilgi verebilirlermi acaba rica etsem...


  adapazarı oburix

  YanıtlaSil
 10. 4 teki tote.kac liralik cek icin yurt disi yasagi aldin.emsal var.rakami bildirisen yazarim.

  YanıtlaSil
 11. SYN ŞEVKI KULKULOĞLUNA TEŞEKKURLERIMİ SUNARIM.AMA AKP NE HALKI NEDE VATANDAŞI CIDDİYE BİLE ALMIYOR.TURKİYE BATTI HERKEZİN HABERİ VAR AMA AKP HABERİ YOK ONLAR İÇİN TURKİYE GULLUK GULISTANLIK.EN KISA ZAMANDA GİDER.YENİ GELEN İKTİDARDA PİYASALAR BOZULMASIN DİYE CEK CEZALARINI KALDIRMAZ İSE VAY HALİMİZE.HERKEZE SLM. ANT CECE

  YanıtlaSil
 12. SYN MEHMET ŞEVKİ KULKULOĞLU (Kayseri)BUGUNKÜ MECLİS KONUŞMANIZDA BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZİ AKILLICA VE YÜREKLİCE DİLE GETİRDİĞİNİZ İÇİN TESEKÜR EDERİM. AYRICA BU KONUŞMANIZDAKİ AYRINTILAR İÇİN TESEKÜR AMAÇLI AÇTIĞIM TELEFONUMA SICAK VE SAMİMİ KARŞILIĞINIZ İÇİNDE TESEKÜR EDERİM.TAŞÇILAR\ADANA

  YanıtlaSil
 13. cek yasaı hakkındaMesajınız:: su an 4 adet cek yuznden aranmaktayım. nasıl bı yol izlemleıyım özgurluk ıcın bana bılgı verırsenız sewınrım.. murad

  YanıtlaSil
 14. 13 SENDE HERKEZ GİBİ 1 YIL OZGUR KALMAK İSTİYORSAN TAAHHUT VERMEKTEN BAŞKA CAREN YOK KARDESIM.İNŞALLAH AKKINDA HAYIRLISI OLUR.

  YanıtlaSil
 15. YORUM YAZAMIYORUM HEMEN YAZDIĞIM KAYBOLUYOR ARIZA BENDEMİ

  YanıtlaSil
 16. MURAT kardeşim (13)

  Biraz detay verseydin de yorum yapabilseydik.

  Selamlar

  YanıtlaSil
 17. sn 15

  bende deaynı sorun var

  YanıtlaSil
 18. Sn vekilime minnettarım.

  Ama kendisini, konuşmasını ve duruşunu gördükçe, suat kılıç a olan öfkem 100 kat daha artıyor, elim ayağım titriyor

  YanıtlaSil
 19. KANUNUN BİTTİĞİ YERDE ORMAN KANUNU BAŞLAR HER KES KENDİNE GELSİN AVANTA YEMEK MİYDEYİ BOZAR BİRGÜN KANSER BİLE YAPAR ALDIĞINIZ MAAŞLA YETİN A ŞE........

  YanıtlaSil
 20. Sn Yönetici

  Suat kılıç içinde bir sayfa açsanız da hislerimizi aktarsak diyorum, kendisi kenarda kalmasın

  YanıtlaSil
 21. SİTEYE SABOTA MI VAR YORUM YAZILMIYOR EN AZINDAN UZUN YAZILMIYOR

  YanıtlaSil
 22. bencede site saat 16,30 dan sonra problemlli?

  YanıtlaSil
 23. NE YAPMAMIZ GEREKLİ

  YanıtlaSil
 24. 18 SANA KATILIYORUM AĞZINA SAĞLIK COK DOĞRU YAZMISSIN.ADAM TAM BIR PALYACO. SLM. ANT.CECE

  YanıtlaSil
 25. CHP ve M. Şevki KULKULOĞLU'na saygı ve şükranlarımızı sunarız.KAytan bıyıklı faize karşıyız diyerek iktidara gelen ampul kafalılar Sy.Kulkuloğlunun konuşması size kapak olsun.Tefecilerin yalakaları din bezirganları sizi sahtekarlar.

  YanıtlaSil
 26. BEN BÖYLE TARAFLI ADALETİN VERECEĞİ KARARI KABUL EDEMEM

  YanıtlaSil
 27. Sayın ziyaretçiler ve site takipçileri.
  Siteye herhangi bir saldırı veya müdahele söz konusu değildir. Site kodlanırken, sayfanın 200 saniyede bir refresh (yenileme) yapması komutu verilmiştir.
  Bunun yapılmasındaki amaç, sürekli izleyicilerin yeni yorumları kaçırmasını istenmemesidir. Bundan dolayı zaman zaman bu tip sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

  YanıtlaSil
 28. ARKADAŞLAR BU GİDİŞLE 1 YIL SONRA ARANMALAR BAŞLAR.KİM NE SOLERSE SOYLESIN KANATİMCE BUNLAR ASLA ÇEKLERE KOMPİLE AF ÇIKARACAKLAR GİBİ DEGİLLER ÇUNKI KENDILERİ HEP CEP DOLDURDUKLSRI İÇİN SENİN BENİM GİBİ BORÇLARI OLAN İNSANLAR DEĞİLLER. CECE....

  YanıtlaSil
 29. evvela hrks slmlar arkadaşlar bakın dün bi arkadaşımız dile getirdi bir iki kişi dışında kimse ilgilenmedi

  YanıtlaSil
 30. şimdi bu tahahüt filan fasa fiso 1 yıl sonra ne olcak bu münafıklar seçime beş kala bi oyun oynuyacak ve gine gelelcek gelemezlersede geleni geldigine gelecegine pişman edecekler şuan kontrolu ele gecirmedikleri ve ilerisi için tohumlamadıklARI hiç bir yer kalmadı

  YanıtlaSil
 31. arkadaşlar ikimilyonu buldugumuzdan bahsediliyor seçime 5 10 gün kala iki milyon kişinin teslim oldugunu düşünün

  YanıtlaSil
 32. degil türkiye böyle bir eylem dünya tarihine geçer düşünün o sahneyi hele birde çogunlugu ank teslim olsak

  YanıtlaSil
 33. iki milyon magdur iki milyon hikaye yaşam demekdir birde bunu dünya basınına taşıya bilirsek

  YanıtlaSil
 34. arkadaşlar uzun yazılmıyor

  YanıtlaSil
 35. SAYIN VEKİLİM SİZE HAYRANLIK VE SAYGI DUYUYORUZ. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN HAKKIMIZI SAVUNDUĞUNUZ İÇİN.
  SAĞOLUN VAR OLUN..

  YanıtlaSil
 36. varol kulkuloğlu,varol chp.

  YanıtlaSil
 37. UZUN YAZMAYALIM DİYEMİ BÖYLE YOLA GİTTİNİ SELAM

  YanıtlaSil
 38. TESLİM OLALIM OLMASINA AMA YA ARKADAKİ COLUK COCUK NE OLACAK.BUNLAR UTANMADAN HEPİMİZİ HAPİSANELER ALMASA BİLE TOPLAMA KAMPI KURAR YİNE ATARLAR SIRF EKONAMİYİ İYİ GÖSTERMEK İCİN YİNE YAPARLAR.HAPİSLERDE 2179 KİŞİ VARDI 1 AYDIR NEDEN HEPSİ CIKAMADI.YALAN YALAN YALAN BENCE BİNLER VAR İÇERDE VE HER GECEN GUN ARTMAKTA 2009 DAN SONRA CEZA ALANLAR MUHEPPET HAPİS GİBİ YARGILANACAKLAR VAY HALİMİZE VAY VAY.CECE...

  YanıtlaSil
 39. istanbul 5 ve 10 gününden önce yazılan çekler,

  Ağır Ceza iki dosyada BERAAT verdi.

  merriaa.


  SAYIN MERRİA SANA DAHA EVVELDEN DE İZAH ETMİŞTİM.GERÇİ İZAH EDİLECEK KADAR BİLGİSİZ BİRİ OLDUĞUNU DA SANMIYORUM.KANUNUNA VE GELİŞMELERE VAKIF BİR ARKADAŞIMIZSIN.SADACE UYGULAMA YÖNÜNDEN MAĞDURUZ BU KONUDA..

  AĞIR CEZANIN GEREKÇELİ KARARI %20-30 ASLİYE CEZALARIN DİKKATİNİ ÇEKEBİLİR.İÇTİHAT OLMAZ ANCAK DİKKAT ÇEKER. GEREKÇELİ KARARI PAYLAŞMANI BEKLİYORUZ HAYIRLI OLSUN.

  YanıtlaSil
 40. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 41. sagol jenardi gönlüne saglık bu faks numaralarını degiştirmiştir bunlar yada fişini çekmişdirmektuba gelince okumadan atıyorlardır artık işalalh işe yarar ama yaptıgımız iş ses getirmeli derim

  YanıtlaSil
 42. tekel işçilerine bakın bizim yanımızda bir avuç ama helal olsuntek ve bitirici bi eylem seçelim bu hukuksuzlar ne hukukdan ne dilekceden anlar

  YanıtlaSil
 43. ya geçenlerdede sordum bilgisi olan yokmu bu adli para cezalarından devlatin sagladıgı gelir ne kaddardır bilgisi olan varmı

  YanıtlaSil
 44. SAYIN ARKADAŞLAR SAĞDA SOLDA ALİ RIZA ÖZTÜRK BEYLE BİR TOPLANTI HABERİDİR GİDİYOR.

  HERKES KATILSIN MIŞ,SAYIMIZ ÇOK OLSUN MUŞ..FALAN FİLAN.SEVGİLİ ARKADAŞLAR ZAMANININDA BEN CHP Yİ ARAYALIM DEDİĞİMDE BİZİ BASKICI Bİ USLUPLA ELEŞTİRİP, DAHA SONRA DA BU KANUN ANAYASAYA AYKIRI DEĞİLDİR DİYİP SEMPOZYUMLARDA YALAKALIK YAPANLARI TAKDİRLERİNİZE SUNUYORUM..

  ANKARA ZİYERETLERİNDE BİZE DESTEK VERDİĞİNİ SÖYLEYEN KOSİAD, BİZE 100 LİRA GÖNDERMİŞ BİRDE ANTALYALI FİZİKSEL BİR ENGELLİ AİLENİN KATILIMI İÇİN 500 LİRA GÖNDERMİŞTİR.KOSİAD İÇİNDEN 2 KİŞİ ANKARAYA GELMİŞTİR.BİZE DESTEK OLUN DEDİĞİMİZDE BİZ SADECE İSMİMİZLE DESTEK OLURUZ DİYİP BİZİ YANLIZ BIRAKMIŞLARDIR..

  RAHMİ OFLUOĞLUYLA BİR ZAMANLAR İYİ ANLAŞIRDIK.AMA O DEVİR BİTTİ.KEL GÖRÜNDÜ..

  BİZ ÇEK MAĞDURLARI OLARAK SİZİN DÜZENLEYECEĞİNİZ HİÇ BİR TOPLANTIYA HİÇBİR BİRLEŞİME KATILMAYACAĞIZ..

  ÇÜNKÜ SİZ; O TOPLANTIDA YADA KATILIMDA BİZDEN GELEN MAĞDURLARI MÜŞTERİ GİBİ GÖRÜP HEPSİNİ KOSİAD DERNEĞİNE KAYIT YAPABİLMEK İÇİN ELİNİZDE KAĞIT KALEMLE DOLAŞACAKSINIZ.BİZ BUNA İZİN VERMEYİZ.

  MADEM YARARLI BİR TOPLANTI YAPIYORSUNUZ.YAPIN.ALİ RIZA BEYE BİR AVUKAT OLARAK YASADAKİ ÇARPIKLIKLARI ANLATIN.BİZE NE GEREK VAR? BİZDE SİZİ ALKIŞLAYALIM..SİZİN YAPTIĞINIZ BU SOYTARILIĞA DESTEK VERMEYECEĞİZ


  ARKADAŞLAR HERKES LÜTFEN GÖZÜNÜ AÇSIN..SAĞDA SOLDA DERNEK ÜYELİĞİNE GİRİŞMEYİN.BİZ BURDAYIZ.FAX ÇEKİP MEKTUP GÖNDERİN.ŞUANDAKİ EYLEMİMİZ BUDUR..

  BU YAZIMI KOPYALAIP BİNBİR TÜRLÜ YERE ÇEKMEK İSTEYENLER OLACAKTIR..BURDAN MÜFTERİLERE SESLENİYORUM; ÇEK MAĞDURLARI, SİZİN ÜYENİZ OLMAYCAKLARDIR.İNSANLARI, MÜVEKKİLİNİZ YAPIP,SAFLIĞINDAN YARARLANDIRAMAYACAKSINIZ

  YanıtlaSil
 45. SYN 38 ARKADAŞIM BEN EPEYDIR BU SİTE3Yİ TAKIP EDİYORUM.AMA KİMİN BAŞI CEKTİĞİNİ KİMİN SOZU DOĞRU BİLEMİYORUM.KİME İNANALIM KIM ONUDA BİLMİYORUM.BU SİTEYE HERKEZ BİRŞEYLER YAZIYOR.BİRAZ AYDINLATIRMISIN.

  YanıtlaSil
 46. 38 cece bir şeyleri göze almazsak hiç birşey degişmez çoluk çocuk dedin iyi dedin peki kaçakken ne yapabiliyoruz onlar için tabi kalanlar için bu soru çogumuzzun ailesi dagıldı bence masaya yumruk vurmak lazım ama organize bi şekilde

  YanıtlaSil
 47. bi de bu 2009 sonra demişsin anlayamadım oldu olacak assınlar be

  YanıtlaSil
 48. 31 birdeki yazan kardaşıma senin hayel gücüne bayıldım 2 milyon secim günü öylemi secim gününe gerek yok şu an 2000 bin kişi olalım bak eşşek gibi istenilen yasayı cıkarıyorlar tabi buna yapmaya yürek ister DOST 61

  YanıtlaSil
 49. ŞUAN HAPİSTE OLANLAR İKİ ÜÇ SENE ÖNCEKİ ÇEK SUÇLULARI DEĞİLMİDİR.ASIL BUNDAN SONRA BİNLERCE DEĞİL YÜZBİNLERCE ÇEK ÖDENEMEYECEKTİR.O ZAMAN BUNCA İNSANI NASIL HAPSANELERE ATACAKLAR.YOKSA YENİ YENİ CEZAEVLERİMİ İNŞA EDİYORLAR BİLGİSİ OLAN VARMI..

  YanıtlaSil
 50. 10
  80 BİN TL ADLİ PARA CEZASI ÇEK TUTARI 140 BİN

  YanıtlaSil
 51. Sevgili arkadaşlar günaydın,
  Ben 3 gün önce bulunduğum metris cezaevinden taahhütnamelerimi vererek çıkmış bir hükümlüyüm.
  Size bazı konularda bilgi vermek ihtiyacını hissettim.
  1-Özellikle Metris Cezaevinde bu kanundan yararlanabilecek hükümlü sayısı 456 dır.
  Kayıtlara göre Metris cezaevinde bulunan çek ile ilgili hükümlü sayısı 900 ün üzerindedir ama bu sayıdan sadece 456 sı bu kanundan yararlanabilmektedir.
  Yararlananların başka hiç bir suçtan hükümlü olmaması gerekmektedir.
  2-Metris cezaevi infaz bölümü müracaat eden her hükümlünün işini bir an önce bitirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermektedir.Ben ve bazı arkadaşlarım buna canlı tanığız.
  3-İşin problemleri ise tamamen kanun koyucunun yaptığı kanun maddesi ve bu kanunu uygulıyacaklar için adalet bakanlığının bir yol haritası çizmemesinden kaynaklanmaktadır.
  kanun cumhuriyet başsavcılarına ve/veya mahkemelere tek tek müracaatı öngörmüştür.Dolayısı ile savcılık her taahütname için ilgili mahkemenin cevabını beklemektedir.Bu da tahmin edeceğiniz gibi vakit almaktadır.
  4-Bazı mahkemeler başsavcılığın hazırladığı taahhütnameyi kabul etmemekte ve verilen taahhüdün borcun temerrüt faizini de kapsamasını istemektedir.Bu yüzden müracaatların bir kısmı geri dönmekte ve tekrar hakimin istediğine göre doldurulmaktadır.Ama şu bir gerçektirki hakimlerimizin 95% si olduğu gibi müracaatları kabul etmektedir.
  5-Asıl sorun bu notum bütün çıkan arkadaşlara lütfen adli sicil kaydınıza bakıp eğer eksik taahhütleriniz varsa bir an önce ilgili başsavcılığa taahhütlerinizi iletiniz.
  GBT niz ve çıkmak için verdiğiniz taahhütler sadece tahliye olduğunuz günkü durumunuzu hallediyor sonrası siz takip etmezseniz yolda günün birinde problem olabilir.
  6-Hepimiz AKP milletvekili Suat Kılıç ı hatırlıyacağız kanun tam çıkarken nasıl olurda bazı maddeleri değiştirmek için böyle basiretsiz bir önerge verilir.Bizler bunun hesabını seçimlerde sormak durumundayız.Her konu hakkında sonsuz bilgisi olan Suat bey ve arkadaşlarına.
  7-Bu kanun için neler konuşuluyor şimdi okuyorum ve uzuluyorum bazı sözde hukuçular ekonomi hakkında konuşarak ve bir takım öngörülerde bulunarak kendileri hukuk adamımı oluyorlar yoksa ekoomistmi ben asla bunu anlıyamadım.
  8-O zaman bende ekonomist olarak hukuk hakkında istediğim gibi konuşma hakkına sahibim.
  9-Arkadaşlar sonuç şudur bu kanun sadece çalışan şirketlere 2 yıl iflas erteleme için yapılmıştır .bu arada içeride olanlarda bundan bir şekilde yararlanmışlardır.(Ayıp olmsın diye)
  10-Mücadele şimdi başlamaktadır.Sayın Ahmet İyimaya mecliste bazı konularda utanmış ve 6 ay içinde değişiklik yapılması gerektiğini söylemiştir.
  11-Asıl mevzuu şudur şu anda savcılıklar aşırı doludur vede neyin ne olacağı 1 sene sonra pek belli değildir.Bu kadar adamı tekrar içeri almak
  bu dosyaların durumunu takip etmek nasıl olacaktır hep birlikte yaşayıp göreceğiz kesin olan ise durumun tam bir kaosa döndüğü ve inanılmaz problemleride beraberinde getireceği kesindir.
  Hele hukukçularımızın konuşmalarını okudukça hayrete düşmemek mümkün değildir.
  saygılarımla

  YanıtlaSil
 52. HAYATIN İÇİNDEN

  Çek yasasına hakim itirazı


  ALİ EYCE (HABER MERKEZİ)

  Ekonomik suça ekonomik ceza ilkesine göre yeniden düzenlenen ve karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıran Yeni Çek Yasası'na, İzmir yargı dünyasından tepki geldi. İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yahya Kesim, karşılıksız çek veren kişinin tek taraflı olarak 2 yıl süre ile ödeme taahhüdünde bulunması durumunda taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesini öngören maddenin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü. Hakim Kesim, geçtiğimiz 20 Aralık'ta yürürlüğe giren yasadaki bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Geçtiğimiz yıl içinde İzmir'de mahkemelerde 20 bin civarında karşılıksız çek davasının açıldığını vurgulayan hakim Yahya Kesim, yargılamanın durdurulmasının Anayasa'da yer bulan, "Davalar en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir" maddesine aykırı olduğunu iddia etti.
  Geçtiğimiz günlerde İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir karşılıksız çek davasında sanık avukatı, karşılıksız çek ve faizinin 1/3'ünün önümüzdeki Aralık ayında, kalanının ise bundan bir yıl sonra ödenmesi konusunda taahhütte bulunarak, yeni çıkarılan Çek Yasası'nın ilgili maddesi gereğince yargılamanın durdurularak, borcun ödenmesi için verdikleri tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Hakim Kesim ise, avukatın talebinin Anayasa'nın "Davalar en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir" hükmüne aykırı olduğunu belirtip bu maddenin iptalinin gerektiğini belirterek Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı. Hakim Kesim, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği iptal başvurusu gerekçesinde şunları belirtti:
  "Yasanın geçici 2. maddesinin 1. fıkrasının 'a' bendinde, şikayetçi ile sanığın anlaşması halinde herhangi bir süre öngörülmeksizin, bu anlaşmanın sonuna kadar davaların durdurulmasına karar verilmesi öngörülüyor. Aynı maddenin 'b' bendinde ise, sanığın tek taraflı olarak 2 yıl süre ile taahhütte bulunarak taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesi hükmü yer alıyor. Bu durum, yasalar ile ilgili kurumların normal şekilde çalışıp görevlerini yapmalarının sağlanması yerine, bu kurumların görevlerini yapmamaları yargıya iş yükü olarak fatura edilmektedir."
  Türkiye'deki karşılıksız çek davalarının yargıyı kilitleyecek sayıya ulaştığını ve bunun bankaların tamamen özensiz ve suç işlemeyi teşvik niteliğindeki ihmallerinin sonucu olduğunu iddia eden Kesim, "Bankalara hiçbir şekilde bu konuda denetim getirilmemektedir. Bu yasada da göstermelik önlemler alındığı gibi, özellikle tamamen suçsuz kişilerin suçlu duruma düşürüldüğü sahte çek hesabı açılmasının önlemesiyle ilgili hiçbir önlem yine alınmamıştır. Tasarıda her bir çek yaprağı için bankaların sorumlu olduğu miktar bin lira iken 600 liraya indirilerek yasalaşmıştır. Bu şekilde bankaların mevcut uygulamalarına devam etmesine yasal olanak hazırlanmıştır" dedi.
  Hakim Kesim, "Bahse konu yasanın geçici 2/1-a maddesinde tarafların anlaşması halinde hiçbir süre dahi yoktur. Yani taraflar 10 yıllık bir anlaşma yapmaları halinde bu süre dahi beklenecektir. Özellikle bu hususun mahkemelerin işleyişinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığının açık bir göstergesidir. Yasanın düzenlenmesindeki temel gereçke dünyada da etkisini gösteren küresel ekonomik kriz nedeniyle cezaevine düşen sanıklardır. Dünyadaki küresel kriz 2008 yılında ortaya çıkmasına rağmen şu anda cezaevinde bulunan sanıkların suç tarihi en yakın olarak 2006 yılıdır. Zira, bir çek dosyasının temyizi dahi 2-3 yılı bulmaktadır" dedi.
  Yasada sanıkların tahhüdünü yerine getirmemesi halinde hiçbir yaptırım da öngörülmediğine dikkat çeken Kesim, şunları kaydetti:

  YanıtlaSil
 53. .
  Hakim Kesim, "Bahse konu yasanın geçici 2/1-a maddesinde tarafların anlaşması halinde hiçbir süre dahi yoktur. Yani taraflar 10 yıllık bir anlaşma yapmaları halinde bu süre dahi beklenecektir. Özellikle bu hususun mahkemelerin işleyişinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığının açık bir göstergesidir. Yasanın düzenlenmesindeki temel gereçke dünyada da etkisini gösteren küresel ekonomik kriz nedeniyle cezaevine düşen sanıklardır. Dünyadaki küresel kriz 2008 yılında ortaya çıkmasına rağmen şu anda cezaevinde bulunan sanıkların suç tarihi en yakın olarak 2006 yılıdır. Zira, bir çek dosyasının temyizi dahi 2-3 yılı bulmaktadır" dedi.
  Yasada sanıkların tahhüdünü yerine getirmemesi halinde hiçbir yaptırım da öngörülmediğine dikkat çeken Kesim, şunları kaydetti:
  "İcra dairelerinde dahi taahhütte bulunmasından sonra taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda 'Taahhüdü İhlal Suçu' öngörülmüştür ve bu durumda sanıklara 3-6 ay arasında hapis cezası verilmektedir. Bu yasada taahhüt için hiçbir peşin ödeme ya da teminat koşulu da getirilmemiş, tamamen sanıkların keyfi davranışlarına zemin hazırlayacak düzenleme yapılmıştır. Yasal düzenleme ile çeke olan güven ortadan kaldırılarak ülke ekonomisine de ciddi bir darbe indirilecektir. Düzenleme ile ödenmeyen çeklere odaklandığı halde ödenen çek miktarları ödenmeyenlere göre oldukça fazladır. Ödenmeyen çek oranı toplamı tedavüldeki çeklerin yüzde 5'idir."
  "Söz konusu yasal düzenlemenin tamamen mahkemelerin işini geciktirme ve aksatma sonucunu doğuracağı açıktır" diyen Kesim, şöyle devam etti:
  "Anayasamızın 141/son maddesi davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılmasının yargıya görev olarak vermiştir. Bu yasa ile çek davalarının sonuçlanması engellenmiş, Anayasa hükmü açıkça ihlal edilmiştir. 2 yıllık bir süre ile davaların sonuçlanması engelleneceği gibi ayrıca, yeni tebligatlar yapılacak, bunlarla ilgili tüm mahkemeler emek ve mesai sarf edecek, ilave masraflar da çıkacaktır. Ayrıca, bu şekilde davalar geciktirilerek hukuk devletine olan güven duygusu zedeleneceği gibi mahkemelerin bu dosyalarla uğraşarak asıl çözmesi gereken diğer dosyalara da zaman ayıramıyacağından, asıl fonkksiyonlarını yerine getiremeyeceği ve bu şekilde hukuk devleti ilkesinin de ihlal edildiği açıktır. Belirtilen yasa maddesinin Anayasamıza aykırı olduğu kanaatine varıldığından, yasanın iptalini talep ediyorum."

  Oyuncak silahların yasaklanmasını da istemişti
  Hakim Yahya Kesim, daha önce baktığı bir davada ruhsatsız silahla yakalanan ve '6136 sayılı kanuna muhalefet etmek' suçundan yargıladığı sanık M.Ü'yü 2.5 yıl, silahın sahibi olduğunu belirtip üstlenmeye çalışan Ş.K'yi ise 1 yıl hapis cezasına çarptırmasıyla gündeme gelmişti. Hakim Yahya Kesim, oyuncak silah üreten ve satanlara yüksek miktarda para cezası uygulanmasınıda istemişti. Bu konuda yasa çıkarılması için Başbakan, Adalet ve Milli Eğitim bakanları ile bazı milletvekillerine yazı gönderen Kesim, "Çocuklarımız okusun. Silahlarla oynamasın. Oyuncakta olsa onların psikolojisini etkiliyor" demişti.

  Karşılıksız çeke hapis yok
  İş dünyası, ekonomik suça ekonomik ceza ilkesine göre yeniden düzenlenen ve karşılıksız çeke hapis cezasını kaldıran Yeni Çek Yasası'na tam destek verdi. 20 Aralık'ta yürürlüğe giren yasaya göre karşılıksız çeke adli para cezası uygulanacak. İzmir Ticaret Odası'nda (İTO) yapılan Çek Kanunu bilgilendirme toplantısında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Kazançoğlu, yeni kanunun çek hamillerinin korunmalarından kayıt dışı ekonominin denetim altına alınmasına kadar birçok hükmü düzenlediğini söyledi. Kazançoğlu, "Yeni yasada hapis cezası da kaldırılmış oldu. Karşılıksız çeke sebebiyet veren kişi hakkında her bir çekle ilgili olarak, 1500 güne kadar adli para cezası verilecek. Bu kişi aynı zamanda çek de kullanamayacak. Bu sayede çeki alan kişinin riski de azaltılmış olacak. Ayrıca çekin itibarı da artacak. Bu nedenle yasayı son derece yerinde buluyoruz" dedi.

  YanıtlaSil
 54. evet arkadaşlar yeni ceza evleri ihaleleri açılacak

  YanıtlaSil
 55. Arkadaşlar günaydın , hayırlı sabahlar , hayırlı cumalar..........

  YanıtlaSil
 56. Mustafa Mutlu
  Yazara ulaşmak için : mmutlu@gazetevatan.com

  ‘Devlet baba’ çocuklarına sahip çıkıyor!
  Ne yalan söyleyeyim; düne kadar ülkenin gidişi konusunda kötümserdim.

  Yargıtay Başkanı’nın, “Yargıda ateş bacayı sardı” uyarıları bir yandan...

  Genelkurmay Başkanı’nın sürekli olarak “Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı asimetrik psikolojik harekât yürütülüyor” diye yakınması diğer yandan...

  Bunalmıştım...

  Bölücülerin kalkışma provaları, tarikatların “devlet içinde devlet” olma çabaları, “teğet geçtiği” söylenen kriz yüzünden yüz binlerce kişinin işsiz kalması, iş yerlerinin kapatılması tüy dikiyordu mutsuzluğuma...

  Ama...

  Dün bunların hepsi uçtu gitti, geleceğe duyduğum güven arttı!
  ***


  Haberi duymuşsunuzdur:

  Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan’ın şirketi AB Gıda, yeni teşvik sisteminden ikinci kez yararlanmış...

  Altı ay önce aldığı 1 milyon 410 bin liralık genişleme yatırımı teşviğinden sonra...

  Şimdi de 15 milyon 600 bin liralık sabit sermaye yatırımı için devlet teşviğine kavuşmuş!

  Böylece tam 20 kişiye iş imkânı sağlayacakmış!
  ***


  Ah; bilemezsiniz ne kadar mutlu olduğumu...

  Eminim ki Ahsen Abla da mutludur...

  Ve adım gibi biliyorum ki bugün bir mikrofon uzatılsa kendisine, duygularını ifade etmekten çekinmeyecektir:

  “Ya Rabbi, bu teşvik ne kadar olur, dedim. İçime 15 milyon 600 bin lira yazdı” derdi...
  ***


  Bu arada En Büyük Devlet Büyüğü’nden huzurlarınızda özür dilemek istiyorum:

  Meğer ne büyük haksızlık etmişim “ekonomik kriz” olduğunu sanarak...

  Sadece “sıradan vatandaşlar”a bakmakla ne kadar yanılmışım?

  Aslında gazeteleri dolduran villakent ilanlarını, yollardaki cipleri, lüks otomobilleri gördükçe hissetmeye başlamıştım yanılmış olabileceğimi de...

  Kabullenmek istememiştim...

  Oysa gerçeklere “tarafsız” bakabilmeliydim.

  Bazı kesimlerin tıkır tıkır para kazandığını, yoksa o villaların, ciplerin, lüks otomobillerin satılamayacağını düşünebilmeliydim!

  Aç kalmamak için direnen TEKEL işçilerine...

  Emeklilerin, aylıklarına yapılan zammı beğenmemelerine...

  Gazetelerdeki icra ilanlarının çokluğuna takılıp kalmamalıydım!
  ***


  Keşke; sayın hükümet üyelerinin çok değerli, girişimci, fırsatçı, yaratıcı çocuklarının işlerinin nasıl gittiğine bakmayı da akıl edebilseydim...

  Ama serde ’muhaliflik’ var ya; basiretim bağlandı... İktidarın yarattığı tüm zenginleri, başarılı çocukları, onların arkasında durmayı görev bilen devletimizi görmezden geliverdim...

  Size söz; bundan sonra gözümü dört açacağım.

  Sadece Ahsen Abla’nın oğlunun başarısını değil...

  Tüm “büyük”lerimizin “girişim dâhisi” çocuklarının başarı öykülerini izlemeye, öğrenmeye, sizlere aktarmaya çalışacağım...

  Hepsiyle gurur duyuyorum...

  Bana tüm kederlerimi, acılarımı, mutsuzluğumu unutturduğu için de Abdullah Unakıtan’a ayrıca teşekkür ederim.

  Hem o parayı tek başına mı yiyecek sanki?

  Tam 20 işçi birden çalıştıracak!
  ***


  İyi ki varsınız çocuklar...

  İyi ki “devlet baba”, siz “çocuklarına” sahip çıkıyor...

  Ya siz de bizim gibi üç kuruşa muhtaç, her an işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olsaydınız, iş yerleriniz batsaydı; ne olurdu halimiz?

  ***  GÜNÜN SORUSU

  Sorum tüm futbol fanatiklerine:

  Futbol Federasyonu, Süper Lig’deki maçların canlı yayın hakkını dün beş yıllığına astronomik bir rakamla eski hak sahibine yeniden sattı...

  Bu rekorun bedelini ödemek için hazır mısınız?

  ***

  YanıtlaSil
 57. Sy.Kulkuloğlunun cebini bilen varsa yazabilirmi kendisine teşekkür etmek istiyorum.

  YanıtlaSil
 58. adli para cezalarının yıllık devlete getirisini soran arkadaşım geçenlerde bir yerde okumuştum galiba yıllık 20.000 milyar dolar gibi yanlışta hatırlayabilirim.ama bir mahkumun günlük devlete maliyetini hesaplarsak, yemek, temizlik, saglık ve güvenlik gibi miktar bu bedelin çok üstünde. bedeli her ne olursa olsun, insanların özgürlüğünün bedeli yoktur. hayırlı cumalar

  YanıtlaSil
 59. 52 ve 53 deki sayın hakimin kendince düşüncelerini okudum tabiki her kesin görüşlerine saygı duyuyorum sadece sıkıntısı işini yapmak ilerde karşısına çıkacakları şimdiden tesbit etmek tebrik ederim sayın hakim biliyormusunuz ülkemiz neden ilerlemiyor insanlarımızın bakış.görüş açısı darda ondan en basit siz sadece önünüzdeki dosyaya bakıyorsunuz ama şöyle bir camdan dışarı bakarsanız bazı gerçekleri görürsünüz madem izmirde görevlisiniz sizin orda bır gıda ve inşaatçılar çarşısı var gidin yarısı boş yarısı kiralık esnaf dükkan önünde tavla oynuyor geçen gün bir arkadaşım fabrikasını kapattı gidin Türkiyenin en çok iş yapan sahil şeridine batan batana siz izmir ticaret odasının açıklamalarına bakmayın hepsi zengin çocuğu hepsi köklü aile onlar yaygara yaparak devleti kullanmaya çalişıyor bunların yarısından fazlası çin mallarıyla izmiri doldurdular birde bunların başkanları var kaçdönemdir anlaşmalı başkan hep dolduruyorlar anlarsınız ya sayın hakimim bir ilde binlerce dolandırıcı olmaz efendim bu kadar çeklerin ödenmemesi ufak esnafın fırtınalı bir denizdeki ÇİNDEN GELEN FIRTINANIN,HÜKÜMETİN EFLASYONU DURDURCAM FİRENİ,BÜYÜK DALGALAR HALİNDEKİ MASRAF ARTIŞLARI,TALEBİN DÜŞMESİ YÜZÜNDEN ARTAN REKABET,PAHALI KIREDİ bu ağır ortamda ufak esnaf dayanamadı batıyorlar dahada batacak çok var ben üç haftadır sefte yapmadım ama masraf devam ediyor durmaya kalsanız nasıl durcaksınız kuyumculuk bile yapsanız be bu işi bırakıyorum deseniz elinizdeki mal altın olduğu halde yüzde yirmi zarar edersiniz değerli hakimim ekonomi benim görevimmi diyeceksiniz ama ADALET DAĞITIYORSUNUZ MADEM YAPTIĞINIZ İŞİ DOĞRU YAPMAK İSTİYORSUNUZ O ZAMAN ÇOK OKUYUN ÇOK GEZİN HERKESİ DİNLEYİN OYUNCAĞI ALINMIŞ ÇOCUKLARIN AĞLAMASI SİZİ YANILTMASIM EFENDİM. MAKAMINIZA VE ŞAHSINIZA SAYGILARIMI SUNARIM.ihtiyar bir vatandaş

  YanıtlaSil
 60. cerkezhan kardeşim 2010 olarak duzeltiyorum.ama goreceksin secim falan derken bizi unutmaları an meselesi bunları utanmasalar asarlarda slm. cece...

  YanıtlaSil
 61. 51 arkadaşım çok çok geçmiş olsun.allah işini düzene koymanı nasıp etsin.ayrıca bilgilendirdiğin için çok teşşekurler.bende şu an kaçak durumdayım 4 çek dosyam var ama biraz daha beklemeyi düşünüyorum.çünkı hükümetin dediğine gore 2179 kişi varmış.peki 900 metriste ise ank.izmr.bursa.ve diyer illerde çek maduru yokmu hepsi yalancı bunların ama bu işler 1.2 sene daha boyle surunur daha sonra ne olur belli değil slm. cece.....

  YanıtlaSil
 62. 55 allah razı olsun arkadaşım sanada hayırlı cumalar. cece..

  YanıtlaSil
 63. şevki kulkuloğlu cep
  0533 2838856

  YanıtlaSil
 64. DEVLETİMİZİN,MİLLETİMİZİN,FAKTORİNGÇİLERİMİZİN,BATMIŞ ESNAFIN İŞLERİ ALTINDA BUNALMIŞ ADLİYELERİMİZİN,BANKALARIN VE TEFECİLERİN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞU İÇİNDE GÖBEĞİNİ KAŞIYAN AKP NİN ALİ MENFAATLERİ İÇİN ÖNERİMDİR.
  NE KADAR ÇEKİ YAZILAN ADAM VARSA BİR KANUN ÇIKARIN VE HEMEN ONLARI ASIN.MESELEYİ KÖKTEN ÇÖZÜN.ONLARIN YAŞAMAYA VE ÖZGÜRLÜĞE HAKLARI YOKTUR.ASKERE SİLAH SIKMAKTAN ,VATANA İHANETTEN DAHA AĞIR BİR SUÇ İŞLEMİŞLERDİR.BU EN PRATİK VE TEMİZ YOLDUR.
  ACİL ÖNERİMDİR.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 65. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, hükümetin ‘demokratik açılım’ sürecinde gelinen noktayı ve atılması planlanan adımları anlattı
  -Yol kontrollerini azaltılması için bakanlığımız tarafından yönerge hazırlanmış ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.
  İnşaatı yapım aşamasında olan 52 yeni cezaevi bitene kadar önlem aldılar sanırım yine.Ha gayret sayın bakanım,c.evi inşaatları yaparak inşaat sektörüne canlılık getirin,kamuya binlerce ceza infaz memuru alarak işsizliği azaltın.Ülkeyi guantamalo ya çevirin ha gayret.Açılımda bizi ilgilendiren konu yol kontrollerinin azaltılması sanırım evimize ekmek götürebilelim diye neler yapıyor hükümetimiz Allah razı olsun kendilerinden.Rahatlamamız içinde 5941 sayılı yasayı çıkardı.Hala bunlara şöyle böyle demeyelim mübarek gün bu gün cuma dua edelim daha ne yapsın adamlar.İlk seçimde görüşeceğiz tabi kendileriyle.Helede yüce divanda yargılanmaları gerçek olursa.

  YanıtlaSil
 66. 64 te yazan Erhan kardeşim.Biz uygar ve insan haklarına saygılı bir ülkeyiz ne demek asmak kesmek.

  YanıtlaSil
 67. AÇIKLAMA 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI
  BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GELİRİ

  Para Cezaları 3.754.158.000 4.206.208.000 4.711.784.000
  Yargı Para Cezaları 214.948.000 240.830.000 269.851.000
  Yargı Para Cezaları 214.948.000 240.830.000 269.851.000
  İdari Para Cezaları 1.152.679.000 1.291.476.000 1.446.100.000
  Trafik Para Cezaları 700.085.000 784.384.000 878.802.000
  Çevre İdari Para Cezaları 7.404.000 8.295.000 8.453.000
  Diğer İdari Para Cezaları 445.190.000 498.797.000 558.845.000
  Vergi Cezaları 2.259.904.000 2.532.025.000 2.836.896.000
  Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 1.769.909.000 1.983.028.000 2.221.865.000
  Diğer Vergi Cezaları 489.995.000 548.997.000 615.031.000

  YanıtlaSil
 68. tablodanda anlaşılacağı üzere iflas etmiş ekonominin mimarı akp hükümeti kurtuluşu vatandaşa kesecegi cezalara baglamış. ortada bu kadar büyük meblağda para var iken hükümet bizim özgürlüğümüzü düşünürmü acaba.aman ekonomi ve iş çevreleri rahat etsinde varsın milyonlarca esnaf çekten cezaevlerinde sürünsün,, kimin umurunda, tefeciler, bankalar ayakta kalsın, esnaf batsın

  YanıtlaSil
 69. ARKADŞALAR CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ŞEVKİ KULKULOĞLU SAAT:13,15 HALK TV DE HABER BÜLTENİNDE ÇEK KANUSU HAKKINDA KONUŞACAK

  YanıtlaSil
 70. arkadaşlar akp nin tekrar seçim kazanmaması için,seçim zamanı sandıklara sahip çıkılması gerekir.çünkü akp yine hile yaparak gelir.özellikle CHP nin sandıkları çok titiz takip etmesi gerekli.

  YanıtlaSil
 71. DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU...HALK TV..DE ŞU ANDA CANLI YAYINDA...

  BİLGİLERİNİZE...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 72. Hocalarımız bize cezalar bütçede gelir olarak gösterilemez diye ders anlatırları.Yoksa bütçe hedefini tutturmak için haklıya haksıza ceza yazılabilir diye şimdi demek cezalar bütçenin gelir kalemleri arasında , Ülke 30 yıl öncesinde daha adil ve medeni imiş.

  YanıtlaSil
 73. değerli SAMİ KAL bakın hepimiz esnafız belli kültüre sahibiz yazılarınız hep görüyorum fakat farkındaysanız yazdıklarımızla kalıyoruz hepimizin bildiği bu şerefsizlerin yolsuzlukları var ama bu sadece yazmayla olmayacak bence İSTANBUL,BURSA,ANKARA,KONYA,ADANA VE İZMİR gibi çek hasarının çok olduğu bölgede şubeler açalım CÜNEYT BEY VE EMRE BEY merkez olsun şöyle bir toplanalım bakalım bu ülkede insan hayatı bu kadar ucuzmu bakın izmirdeki duruma bu gün izmir yerel gazetesinde ticaret odasındaki abilerin göz yaşlarını yazıyormuş tabii gazete bunlardan reklam alıyor hepsini tanıyorum hiç biri ihtiyaçlı değil yazın ÇEŞMEDEN çıkmıyorlar odada yönetici ama esnafı temsil etmiyorlar bir sonraki seçimin adayını bile şimdiden belirliyorlar mevcut başkan bir boyacı dükkanını bile götüremedi batmamak için çok tarla sattı şimdi maşallah çok zengin olmuş herhalde ticaret odası iyi maaş veriyor başkanda tutumluluk ediyor muş izmirin sayılı zenginleri arasına girmiş BİZ bu konuda bir dernek sahibi olsak esnaf olarak bunların köpeğini uyutmamamız lazım sadece odaya para veremiyoruz diye ticarethanemizin yeni adresini maliyede bildirdik bunlara bildiremedik paramız yok diye bu yüzden bankanın biri bize ticarete terkten 3 ay hapis cezası çıkardı bu yüzden biraz daha organize olmamız lazım diye düşünüyorum saygılar

  YanıtlaSil
 74. ARKADAŞLAR

  CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU'NU MEŞGUL ETMEMEK İÇİN TEŞEKKÜR SMS'İ GÖNDERDİM VE BİR SÜRE SONRA BENİ BİZZAT ARADI VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.AYRICA ÇALIŞMALARININ DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ.KENDİSİNİ BU DAVRANIŞINDAN DOLAYI KUTLUYOR VE NEZNİNİZDE KENDİSİNE TEKRAR TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM.

  SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 75. arkadaşlar bu ülkede insan kalabilenlerde varmış sayın kulkulogluna ve chp yönetimine teşekkür ediyor gerçek dindarlıgın insan gönlüne girebilmek adaletli olmak oldugunu gösterebildikleri için bütün kalbimle birdaha teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 76. arkadaşlar,kaçak olup dışardan taahhüt verenler olmuşmuydu.ben arkadaşımı adliyeye araştırsın diye gönderdim.2004 yılında hapis cezalarım çıkmış 5 dosyadan.savcı ifade vermediğim için illa cezaevine girecek demiş bu doğru olabilirmi

  YanıtlaSil
 77. 76 kesinlikle doğru değil taahhüt vediğin anda
  infazı durduruyorlar.

  YanıtlaSil
 78. taahhüt vermekle doğru yapmış olurmuyum.ödeyemiyeceğimi biliyorum.bu haldede doğru dürüst çalışamıyorum zamanaşımı 10 yıl diyorlar şaşırmış durumdayım

  YanıtlaSil
 79. arkadaşlarım sayın KULKULOĞLUYLA sizin yazmış olduğunuz telefon numarasından aradım kendisi haşa beyefendi alçak gönüllü çok kibar içi vatan sevgisi yüklü haksızlıkların var olduğu sürece sesimiz hep yükselecektir dedi bu işten tek karımız sizlerden aldığımız hayır duvağsı dedi ben böyle bir insan görmedim demekki böyle idealist halktan yana haktan yana fazla değil 300 milletvekili olsa ülkemiz nerelere yükselecektir ben hala konuşmanın heycanındayım saygılar ihtiyar

  YanıtlaSil
 80. ARKADAŞLAR,
  CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN KULKULOĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM.GERÇEKTEN YİĞİT BİR VATAN EVLADI.MESELEYE SON DERECE VAKIF.SÖYLEDİĞİ ŞEY ŞU:
  ÇEK MESELESİNİN İKİ TARAFI VARDIR.BİRİ İNSANİ VE TİCARİ,DİĞERİ HUKUKİ.BEN İNSANİ VE TİCARİ YÖNÜ ÜZERİNDE DAHA ÇOK DURUYORUM DİYOR.BU KADAR PARÇALANMIŞ AİLE VAR.TÜRKİYE GİBİ BİR ÜLKEDE BAŞINIZA HER AN BİR İŞ GELEBİLİR.BU HER ZAMAN MÜMKÜNDÜR.FAKAT GELDİ DİYE İNSANLARI HAPİSLERDE SÜRÜNDÜRMEK BİR İNSANLIK AYIBIDIR.TÜRKİYE'DEN BAŞKA HİÇBİR ÜLKEDE KALMAMIŞ BİR YASAYLA TİCARETİ DÜZENLEYEMEZSİNİZ.MEVCUT ÇEKLER ŞU AN FACTORİNGÇİLERİ TEFECİ YAPMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR.YAPILACAK İŞ VARSA, YENİ BİR FACTORİNG YASASI ÇIKARIP,ÇEK ÜZERİNDEN DEĞİL FATURA ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMALARINI SAĞLAMAKTIR.
  MESELENİN DİĞER TARAFI HUKUKİDİR.BU KONU ANAYASA MAHKEMESİNE BEHEMAHAL GÖTÜRÜLMELİDİR.YALNIZ ŞU ANDA GÜNDEMİN ÇOK YOĞUN OLMASI HASEBİYLE İLK GÜNLERDEKİ HASSASİYETİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEMEK PEK MÜMKÜN GÖRÜNMEMEKTEDİR.PARTİ İÇİNDE BU İŞİN BİRİNCİ PLANDA KONUŞULMASI İÇİN ARKADAŞLARIN MİLLETVEKİLLERİNE VE TEŞKİLATA ULAŞMALARINDA VE SÜREKLİ GÖRÜŞMELERİNDE FAYDA VARDIR.
  KENDİSİNE TEŞEKKÜRLERİMİ VE MİNNETLERİMİZİ BİLDİRDİM.ANAYASA MAHKEMESİ İÇİN ANLAŞILAN O Kİ CHP ÜZERİNDE DAHA FAZLA TAZYİK YAPMAMIZ GEREKİYOR.LÜTFEN BU NOKTAYA AĞIRLIK VERELİM.
  ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 81. Hakim çek yasası iptal davası açtıBAHRİ KARATAŞ İzmir DHA
  İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yahya Kesim 5941 sayılı Çek Kanunu’nun geçici 2. maddesinin 1. fıkrası a ve b bendinin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürüp iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

  Geçtiğimiz günlerde bir avukat, karşılıksız çek suçlamasıyla yargılanan müvekkilinin 5941 Sayılı Çek Kanunu’nun geçici 2/b fıkrası gereğince yargılamasının durdurularak, ödeme taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Hakim Yahya Kesim, avukatın talebinin Anayasa’nın 141/son maddesindeki “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” hükmüne aykırı olduğunu belirtip, bu maddenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

  YanıtlaSil
 82. 80 no kardeşim haber bayatladı sitemizi güzel izleyin lütfen

  YanıtlaSil
 83. Merhaba Arkadaşlar;


  Yeni Yasada mükerrirlere hapis cezası öngörülmediğinden yeni Çek Kanunu lehedir. deniyor bunu ben anlamadım lütfen bilen arkadaşlar bir açıklma yaparlarsa çok sevinirim..

  YanıtlaSil
 84. arkadaşlar yargıtay içtahad yapacaktı ayın 15 oldu hiçbirhaber yok yargıtaydamı battı balık yan gider zihniyetinemi büründü?

  YanıtlaSil
 85. 82 yazan arkadaş BEN OGUZLARIN BAYAT BOYUNDANIM bayat kelimesinin böyle aşagılar şekilde kullanılması beni sinir ediyor bayat:devleti nimeti bol demektir türk dil kurumu bunu nasıl çürük bozuk anlamında verebiliyor şaşıyorum!!!

  YanıtlaSil
 86. 80 nolu yalnış yazdım 81 olacak saygılar

  YanıtlaSil
 87. Merhaba Arkadaşlar;


  Yeni Yasada mükerrirlere hapis cezası öngörülmediğinden yeni Çek Kanunu lehedir. deniyor bunu ben anlamadım lütfen bilen arkadaşlar bir açıklma yaparlarsa çok sevinirim..

  Arkadaşım
  Mükerirlere hapis cezası kaldırıldı

  Burda özellikle dikkat edilmesi gereken HAPİS CEZASI kaldırıldı ifadesidir..
  3167 yasada çekten dolayı hüküm giymiş ve cezasını tamamlamış kişiler, 3 yıl içinde tekrar karşılıksız çek verirse 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyordu..

  ve bunun bizle bir alakasıda yoktur
  çünkü 5 yıl çek hesabı açma yasağıda verildiği için
  o 3 yılda çek sahibi olmanında imkanı yoktu..
  boşuna yasaya eklenmiş bir madde idi

  YanıtlaSil
 88. değerli 85 tamam düzeltiyorum "eski haber" tamamdır dostum peki neden her şeyin zamanı ve vakti geçmişine BAYAT derler araştırdınızmı merakımdan sordum saygılarımla

  YanıtlaSil
 89. bu hükümet kürt açılımından önce türk açılımı yapsa daha iyi olucak türkler kendi soylarını bilmiyor boylarını bilmiyor birde sözlüklere abuk subuk anlamlar veriyor bu milletin insanlarına BİLMEDİKLERİ İÇİN kendi soydaşlarına hakaret ediyor ben türk insanının bilse bu yanlışı yapacagına inanmıyorum.
  arkadaşlar tarihi okuyalım özellikle türk tarihini bunu ırkçı bir kafayla söylemiyorum biz bugün çek yüzünden hapse giriyorsak pkklılar elüstünde tutuluyor AFFEDİLİYORSA bizim türk tarihini bilmememizdendir.

  YanıtlaSil
 90. CÜNEYT BEY SAYIN KULKULOĞLU BEYEFENDİ BİR İNSAN BEN TELEFONUNU ARADIM KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETTİM BENCE ARKADAŞLAR ARASIN SİTEMİZİNDE ADINI SÖYLESİN SAYGILAR

  YanıtlaSil
 91. 78 nolu yazıya
  taahhüt vermekle 1 yıl zaman kazanmış oluyorsun.
  Bir yıl cezan erteleniyor. Bir yıla kadar ne olur onu kimse bilemez.
  taahhüdün ayrıca bir cezası yok.
  ancak size daha fazla yardımcı olmak için tefarruatlı bilgiye ihtiyaç var.

  YanıtlaSil
 92. aRKADAŞLAR Merhaba,

  lütfen bilen bir arkadaşım yardımcı olsun?..lütfen..

  1-benim yargıtayda 4 adet dosyam var hepsi vadesinden önce yazılan çekler ve bana tebligat yapılmadan sonuçlanan davalar...
  2-bu çekleri ben devamlı çalıştığım bir firmaya(başka hiç bir firmaya çek kesmiyorum sadece o firmaya çek kesiyordum)her zamanki gibi aramızda yaptığımız bir sözleşme karşılı ve mal almak için verdim doğal olarak 4-5 aylık çekler di..bu kişi ile aramızda dediğim gibi bir sözleşme var ve bu sözleşmede karşılıklı olarak imza altına almışız ve açık bir şekilde malın verileceği tarih ve bu çeklerin mal karşılığı olduğu ayrıca bu çeklerin 3 şahıslara verilmeyeceği mal teslimine kadar vs yazılı...
  4-ben malımı alamadım cekleride iade etmeyip bankalara kredi karşılığı vermiş bir kısmınıda factoringlere vermiş..
  -hem bankalar hemde faktoringler bana dava açtı ve yargıtaydaki dosyalımda bunlar...bankalar ve faktoringler.
  5-elimde sözleşme olması,çeklerin vadesinden önce yazılması,tebligat yapılmaması

  bana bu yasada bir kolaylık sağlarmı..

  *uyarlama yargıları vs cmk 195

  YanıtlaSil
 93. bunu türk dil kurumunun başında bulunanlarına sormak lazım bayatın eskiden üstünde ^(şapka)vardı ba uzun okunuyordu tdk şapkayı kaldırınca kelimenin anlamını degiştirdi ben bunu türkleri aşagılamak için yapıldıgını düşünüyorum çünkü bunun başka bir açıklaması yok bugün bayat isminde 52 yerleşim ismi var 2 tanede ilçe ismi var türklerin atası DEDE KORKUT bayat boyundandır bunu ben degil tarih söylüyor kürt açılımı yerine türk açılımı yapsalar insanlar tarihini bilse tarihiyle barişşa bu ülkede bu halde olmazdı biz çek yüzünden hapse girmezdik bizde TARİH BİLİNCİ yok ben bunun bilinçli yapıldıgını düşünüyorum nizmülmülkün siyasetnamesini okursan beni anlarsın okumak lazım okumak lazım okumak lazım....

  YanıtlaSil
 94. T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  Sayı : B.03.0.BİD.0.00.00.09-703.2/2/184 12/01/2010
  Konu : Kamusal görevlerle sınırlı internet
  uygulamasına son verilmesi talebi
  YARGIÇLAR SAVCILAR BİRLİĞİ'NE
  ANKARA

  UYAP kapsamında bulunan Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) aracılığıyla avukatlara ve vatandaşlara da internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulmaktadır.

  UYAP iletişim altyapısının asıl kurulma amacının UYAP Uygulamalarının çalışması
  olduğu göz önüne alındığında yoğun internet kullanımının UYAP Bilişim Sistemi üzerindeki
  olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek ve normal internet kullanım hizmetini verebilmeye
  devam edebilmek için sadece UYAP'ın en yoğun kullanıldığı 09:00-12:00 ve 14:00-17:00
  saatleri arasında "kamusal görevlerle sınırlı internet kullanımı" kaçınılmaz olmuştur.
  Bilgilerinize rica olunur.
  Ali KAYA
  Hakim
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı


  BU SAATLER ARASINDA VATANDAŞ PORTAL BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILAMIYOR
  BİLGİNİZE

  YanıtlaSil
 95. Sayın Cünayt Bey

  92 ye lütfen cevap verebilirmisiniz müsaitseniz..teşekkr ederim..

  YanıtlaSil
 96. merhaba arkadaşlar benim de 2 aydır çeklerim yazılıyor şimdiye kadar yazdırmamak için tefeciden bankalardan anliyacagınız her taraftan kredi aldım bundan sonra başıma ne gelir bilmiyorum biz de dolandırıcı olduk akp hükümeti sayesin de allah herkesin yardım cısı olsun not bu aylardan sonra piyasada daha çok çek yazılacak akp ye kapak olsun

  YanıtlaSil
 97. Sayın Cüneyt bey,Az önce Sayın Şevki Bey milletvekilimiz ie bi telefon görüşmesi yaptım.Kendisine teşekkür ettim.Çok ilgi gösterdi .Anayasa Mahkemesine dava konusunu sordum,grup başkan vekilleri ie yakın temasımızın etkili olacağını vurguladı.Bilgierinize..
  olyar2003@hotmail.com

  YanıtlaSil
 98. sayın 96 öncelikle geçmiş olsun bu saatten sonra yapacak tek şey bizim geçmişte yaptığımız gibi panikleme ve sana açılacak tüm hukuki davaları takip et seni kim tehtit ederse polise şikayet et unutma korku kaderi değiştirmez ve bizdende ayrılma bu yarayı alan çok arkadaşlarımız var önümüzdeki günlerde dahada artacak görünen köy kılavuz istemez

  YanıtlaSil
 99. slm arkadaşlar 2007 yılında mudurlugunu devrettiğim şirketti çekleri imzalar benimkine benziyor diye cezayı bana kesmişler.ticaret odasındada yeni mudurun devril aldıgı tarih çeki yazdıgı tarihten 4 5 ay oncesi ben şimdi tahutmu vermeliyi yoksa itiraz etmeliyim karar kesinleşeli cok olmuş ne yapmalıyım yardımcı olursanız memnun olurum .saygılar

  YanıtlaSil
 100. saol 98 sitenize üyeyim zaten

  YanıtlaSil
 101. bundan sonra allah herkesin yardımcısı olsun bu akp seçimlerde biz den oy isteme ye gelir hiç ekonomiden bahseden yok anca varsa yoksa erkenokon kozmik oda akılları sıra gündem degiştiriyorlar

  YanıtlaSil
 102. sayın 96 allah yardımcın olsun.zorlu bir sürece girmişsin ama yalnız değilsin.keşke hiç tefecilere bulaşmasaydın.bizleri dolandırıcı gibi görenlere ibret olsun.hiçbirimiz kasten çeklerini ödememezlik yapmıyor,.sonuna kadarher türlü mücadele veriyoruz.neyazıkki hergeçen gün ortalık daha kötüye gidiyor ,

  YanıtlaSil
 103. şimdiye kadar o kadar hükümet gördük bu akp kadar esnafı perişan eden hükümet görmedik enflasyon varken bundan iyidik ne bankalara ne kredi kart borcumuz vardı şimdi battık mı bankalar dan kurtulamıyoruz milleti bankalara köle ettiler

  YanıtlaSil
 104. Hakim, çek yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi`ne başvurdu  İZMİR(CİHAN)-


  İzmir`de bir avukat, karşılıksız çek davasından tutuksuz yargılanan müvekilinin, çek bedelinin ibraz tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile verilecek ödeme planına göre ödemeyi taahhüt ettiklerini, aynı yasa maddesi gereğince yargılamanın durdurularak, taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Talebi inceleyen 26.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yahya Kesim, avukatın talebinin anayasaya aykırı olduğunu, Çek Kanunu`nun geçici 2/1-b maddesindeki hükmünün yasa gereğince iptali için Anayasa Mahkkemesi`ne başvurdu.


  Geçtiğimiz gün görülen davada avukat müvekilinin Denizli 5. Noterliği`nin 3 Haziran 2009 tarihi ve 9279 yevmiye nolu vekaletname ile 5941 Sayılı Çek Kanunu`nun geçici 2/b fıkrası gereğince çek bedelinin ibraz tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte toplam bedelinin 1/3`ünü 20-12-2010 tarihinde, kalan 2/3`ünü ise bir yıl sonra ödemeyi taahhüt ettiklerini, aynı yasa maddesi gereğince yargılamanın durdurularak, taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Hakim Yahya Kesim, avukatın talebinin anayasanın 141/son maddesindeki `Davalar en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir` hükmüne aykırı olduğunu bildirip bu maddenin iptalinin gerektiğini belirtti.


  26. Asliye Ceza Mahkemesi Hakim Yahya Kesim, Anayasa Mahkemesi`ne gönderdiği iptal gerekçesinde şunlara yer verdi: `5941 sayılı Çek Kanunu 20 Aralık 2009`da Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın geçici 2. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde; şikayetçi ile sanığın anlaşması halinde herhangi bir süre öngörülmeksizin, bu anlaşmanın sonuna kadar davaların durdurulmasına karar verilmesi, b bendinde ise sanığın tek taraflı olarak 2 yıl süre ile taahhütte bulunarak taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesi hükmü, yasalar ile ilgili kurumların normal şekilde çalışıp görevlerini yapmalarının sağlanması yerine, bu kurumların görevlerini yapmamaları yargıya iş yükü olarak fatura edilmektedir. Ülkemizdeki karşılıksız çek davalarının yargıyı kilitleyecek sayıya ulaşması, bankaların tamamen özensiz ve suç işlemeyi teşvik niteliğindeki ihmallerinin sonucudur. Bankalara hiçbir şekilde bu konuda denetim getirilmemektedir. Bu yasa da göstermelik önlemler alındığı gibi özellikle tamamen suçsuz kişilerin suçlu duruma düşürüldüğü sahte çek hesabı açılmasının önlenmesiyle ilgili hiçbir önlem yine alınmamıştır. Tasarıda her bir çek yaprağı için bankaların sorumlu olduğu miktar bin lira iken 600 liraya indirilerek yasalaşmıştır. Bu şekilde bankaların mevcut uygulamalarına devam etmesine yasal olanak hazırlanmıştır.`

  YanıtlaSil
 105. 17 51 mecbur kaldım çünkü daha önce eşimin çeklerini kullanıyordum ona bi zarar gelmesin diye onun çeklerini piyasadan topladık çok şükür gerekirse ben gider aslanlar gibi hapisde yatarım

  YanıtlaSil
 106. zaten bu akp hükümeti geldi geleli enflasyonu düşürecem ayagına dışardan para getirip bizi yaban cı bankalara sattı bankalar en çok kar eden kuruluş oldu

  YanıtlaSil
 107. 92 DE YAZAN ARKADAŞIM SEN DURUMDA BENDİM VE TÜM GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERİM İÇİN BERAAT ALDIM SENDE TEMYİZ ETTİN SANIRIM KESİNLİKLE TEMYİZİN SONUCU BERAAT OLUCAKTIR. BUNUN KAÇARI YOK YENİ YASA BU KONUDA YORUMA ACIK DEĞİL GÜNÜNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERİ İÇİN KARŞILIKSIZ ÇEK SUCU OLUŞMAZ DER ŞİMDİDEN GEÇMİŞ OLSUN DİYEBİLİRİM...

  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 108. inşallah hapse falan girmezsin.taahüt vermeyi düşünüyormusun. ben çok kararsızım.acaba yeni düzenlemeler getirirlermi.siteden bazı yorumcular bekleyin son ana kadar diyorlar.şöyle enine boyuna bilgiler verseler.

  YanıtlaSil
 109. sAYIN mURAT GÜZEL

  AÇIKLAMAN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...

  YanıtlaSil
 110. Arkadaşlar biraz önce Sn.Kulkuloğlunu aradım tlf.nuna cevap veriyor samimi candan olduğu hissini aldım desteğinin devam edeceği ümidindeyim arayayıp teşekkür eder isek ve zannediyorum dahada umutlarınız diye düşünüyorum saygılar.

  YanıtlaSil
 111. Sn.Admin sorularıma cevap verirseniz sevinirim. 1.)siteye yorum yazmak üye olmuş olduğumuz anlamınamı geliyor hayır ise nereden üye oluyoruz cahillimi bağışlayın bulamadım. 2.) üye sayımız kaç 3.)siyeyi günde kaç kişi tıklıyor bir sayaç varmı

  YanıtlaSil
 112. izmirde davalar ekonomik olsun diyen hakim bence hitler faşistinin yaptığı gibi bizim yağlarımızdanda sabun yaptırsın daha ekonpmik olur.bilinçli amaçlı rtkinlik

  YanıtlaSil
 113. arkadaşlar size daha önce de sormuştum,dayım aranması varken tahhüt vermişti,ve tahhütten iki gün sonra yakalandı 10 gündürde ceza evinde,hakim dosya yargıtay da olduğu için karar verilememiştir demiş,avukat da bu gün yeniden tahhütte bulunsun dedi cezaevinden yeniden tahhüt verdik ve bu gün akşam üzeri yine aynı şekilde bir karar verildiğini söyledi.arkadaşlar ben ne yapacağımı şaşırmış durumdayım,elimden bi şey gelmiyor ne yapacağımıda bilmiyorum,dayımın ailesi perişan durum da ne olur bilgisi olan varsa bana bir yol göstersin, ALLAH RIZASI İÇİN YARDIM EDİN.

  YanıtlaSil
 114. SEVGİLİ ÇERKEZ KARDEŞİM BENİMYAZIMI OKUYUP MU TOPLUCA TESLİM OLDUĞUNU AMA PEK EYLEMDEN HOŞLANMIYORLAR GALİBA!!!GANDİ BİLE AÇ KALIP ÜLKESİNİ YÜRÜMEYİ BİLE EN ETKİKİLİ EYLEME DÖNÜŞTÜRDÜ.OLALIM DEDİN YOKSA SENİNDE AKLINA ÖYLE BİR EYLEM BİÇİMİMİ GELDİ HANGİSİ OLURSA FARKETMEZ BEN DAHA ÖNCEDE 3-4 KERE BUNU ÖNERDİM VE HATTA DUVARLARA TÜP BOYALARLA YAZILAR YAZALIM DEDİM AMA BİZİM TANIMIYORUM KİMİN KİM

  YanıtlaSil
 115. BEN 114 TE YAZANIM KARIŞMIŞ KUSURA BAKMAYIN ÖZET BİRKEZ DAHA YAZIYORUM TOPLU TESLİM OLALIM ÖNERİSİNE EVET DİYORUM VE YEDİ GÜNDÜRDE TEKRARLIYORUM SAĞOL ÇERKEZ KARDEŞ AYNI FİKİRDEYİZ 2-BİZİM YÖNETİCİLER EYLEMİ PEK SEVMİYORLAR GALİBA BİR AYDIR BELKİ 2 AYDIR DUVARLARA YAZI YAZALIM DİYORUM 200-300 BİN VEYA KAÇ KİŞİYSEKYAZININ DUVARLARI SÜSLEDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ SERMAYESİ BİR TÜP BOYA!BİLİNÇLİAMAÇLI ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 116. SEVGİLİ JENARDİ EYLEMSİZLİK İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRÜR AYNI KONULARDAN USANDIK.BİZ ÇEKTEN CEZA ALMANIN İNSANLIK DIŞI BİR UYGULAMA OLDUĞUNU DÜŞÜNEN İNSANLARIN EYLEM BİRLİĞİ YAPTIĞI KİŞİLERİZ PARTİ VEYA DERNEK DEĞİLİZ O NEDENLE KATILIMIN EN ÇOK OLMASI İÇİN VE ÇOK GÜÇLÜ SES ÇIKARMAK İÇİN BİRARADAYIZ TEKEL İŞÇİLERİ GİBİ ORADADA HER İNANÇTAN VE PARTİDEN İNSAN VAR KAVRAMLARI KARIŞTIRMAYALIM İLERİDE PARTİYE DÖNÜŞMEYİ DÜŞÜNÜRSEK ONADA VARIZ AMA ÖNCE ÖZGÜRLEŞELİM

  YanıtlaSil
 117. DUVARLARA YAZILACAK YAZI EN FAZLA 3 ÇEŞİT OLSUN BURADAN BELİRLEYİP YAZSIN YÖNETİCİ ARKADAŞLAR VEYA 1-2 GÜN NE YAZALIM DİYE ÖNERİDE BULUNUP BU SİTECİLER OLARAK SEÇELİM B-A-ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 118. içinde bulunduğumuz ekonomik krizden dolayı çeklerim yazıldı bir firmaya verdiğim sıralı 6 adet çek yazılmış durumda icra ve ceza davası açmışlar birkez mahkemeye çağrıldım rakam toplamda ana para olarak 42000 tl bir anda yada 3 veya 5 aylık dönemde ödeme gücüm yok hangi yolu izlemeliyim acil cevap alabilirmiyim yeni çek kanunundaki 24 aylık süreden nasıl yararlanırım yada yararlanabilirmiyim saygılarımla
  çokyaşar

  YanıtlaSil
 119. SEVGİLİ CÜNEYT YUKARIDA YAZAN BİR ARKADAŞ GALİBA NET SORAMADI BU YARGITAYDA İÇTİHHAD OLUŞTURACAK DAVANIN TARİHİ NEYDİ YAZARMISIN DAHA ÖNCEKİ YAZILARINDA BU DAVANINSONUCUNU BEKLEYELİM ÖNEMLİ DEMİŞTİN BEN ŞAHSEN HEYECANLA BEKLİYORUM SEVGİLER B-A-ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 120. PARDON SİTE BU SAATTEN SONRA ÇALIŞMIYORMU!!!!

  YanıtlaSil
 121. arkadaşlar ben 113 de yazanım yokmu yardım edebilecek birileri

  YanıtlaSil
 122. uzun zamandır yokum artık yurtdışındayım bu haksız kanunları yapanlar kına yaksınlar, artık hiçbirşey alamıyacaklar benden, hapsede tıkamıyacaklar,

  süteleri geserken şu mesajı gördüm hiç hoşuma gitmedi bu sitede akp şakşakcılığı yapan bu kişiye tepki gösterdik ve haklı olduğumuz ortaya çıktı.
  buyrun yazısı.

  Erkan AKYÜZ Diyor:
  15 Ocak 2010 Cuma, 12:25 üzerinde

  10Rate This


  Myway ve jenardi artık mağdurları şamaroğlanı gibi görmekte.Hiç çekinmeden ve haddini unutarak aşağılamaktadır.
  Bu tavır karşısında mağdurların sesi kesilmekte ve aksi görüşleri onaylayan mağdurlar bastırılmaktadır.
  Mağdurlar blog amacından uzaklaşmış adeta ego tatmininde kullanılmaktadır.Karşı yazılar yayınlanmamakta yayınlananlarda ağır şekilde eleştirilmektedir.
  Şahse ben artık çek mağdurları sitesinin çekte cezanın kalkmasını gönülden istediğinede inanmıyorum.
  cekmağdurları.com gücünü çeke cezadan almakta ve cezanın kalkması durumunda bu gücünü kaybedeceklerinin farkındadır.
  Olan oradaki biçare mağdurlara olmaktadır ve bu zararın ucu bizede dokunmaktadır.
  Böyle başarılı bir toplantıya bukadar tepki vermenin başka bir anlamı olamaz.
  Biran önce içlerindeki şeytanı çıkartmalarını dilemekten başka birşey gelmez elimizden.
  Bukadar lafı söyledikten sonra bile doğru bir organizasyon düzenlesinler destek vermeye hazırım.Çünkü bu benim davam.Bu davaya azıcık faydası bile olan herkese duacıyım

  http://rahmiofluoglu.wordpress.com/alirizaozturk/eylemplani/myway/

  YanıtlaSil
 123. CARPEDİEM BU NE DEMEK BENDEN BİR ŞEY ALAMAYACAKLAR ARTIK ÇOK AYIP BİZ BİR ŞEY ÖDEMEMEK İÇİN BİRARAYA GELMEDİK BİZ ÇEKTEN HAPİS CEZASININ BİZİM GİBİ GERİ KALMIŞ SADECE 2 ÜLKEDE UYGULANDIĞINI BİLİYORUZ VE KARŞIYIZ.SENİN AHLAKEN GERİ KALMIŞ DÜŞÜNCELERİNE HİÇ BİR ARKADAŞIN YANIT VERMEMESİNİ ÖNERİYORUM.SENİN GİBİLER YÜZÜNDENADIMIZ DOLANDIRICIYA ÇIKTI SEN BENİM ALACAĞIMIN BORCUMDAN FAZLA OLDUĞUNU BİLİYORMUSUN.BİLİYORMUSUN???

  YanıtlaSil
 124. CARPEDİEM ÖZÜR DİLERİM GALİBA SEN ALINTI YAPMIŞIN BENDE HIZIMI ALAMAMIŞIM SANA DALMIŞIM HER NEYSE LAFIM SÖYLEYENE TEKRAR ÖZÜR

  YanıtlaSil
 125. yorum yaptım ama çıkmadı admin yardım

  YanıtlaSil
 126. yazının ilk kısmı bana ait diğer ksımı alıntıdır,

  ilk kısmı için tekrarlıyorum, borcum var diye beni hapse tıkmaya çalışan zihniyet artık , benden birşey alamıyacak, utanacak olan ben değilim bu saatten sonra, zaten yeteri kadar utandım, zamanında zaten herşeyimi aldılar ailem dahil, son olarakta beni yurt dışına çıkmaya orada vatanımdan sevdiklerimden uzakta yaşamaya mahkum ettiler, utanacak birisi varsa ben değili,m kusura bakmayın, beni bu hale düşürnelerdir.

  YanıtlaSil
 127. zarar veriyorsun carpediem
  henüz çıkmamış olan insanlara zarar veriyorsun
  sayenizde bundan sonra çıkacak olanlara
  yurtdışı çıkış yasağıda gelir
  kontrolde
  çıktıysan sus
  şimdi davaya faydalımı oldun. Akdeniz

  YanıtlaSil
 128. Erkan akyüz değil ismi ERKAN KARAYÜZ ofluoğlunun aramızda olan ajanı...onun gibilerini çok gördük aramızda..ona cevap verip tartışmaya değmez...

  YanıtlaSil
 129. 127 yazılanları okumuyorsun galiba ben içeriye girmedim ordanda çıkmadamım, ayrıca zaten taahütte bbulunanalara yurtdışı yasağı konuyor,

  YanıtlaSil
 130. ARKADAŞLAR CGK DAKİ DAVA DAN NE HABER GLİŞME YOKMU BİR HAFTA OLDU AMA SES YOK MY WAY KARDEŞ SEN BU KONULARDA BİLGİ SAHİBİSİN AYDINLATIRSAN SEVİNİRİZ HASAN ANKARA

  YanıtlaSil
 131. ARKADAŞLAR 2008 DEN 8 ÇİAY 9 AY 10AY ARKASINI VURDURDU GERİDE SIRALI 9 ADET2009 CEKLERİDE DAHİL 1.2.
  3.4.5.6,7,8,9 GÜNÜNDEN ÖNCE 12 ADET CEKİMİN 3CÜ DURUŞMASI PAZARTESİ PTDEN MAZERETİMİN OLDUĞUNU BELİRTEN BİR DİLEKCEYİ APS İLEYOLLADIM MAHKEMEYE.50/50MÜNFERİDEN YETKİLİ ORTAĞIZ. ŞİRKET CEKİ CEK HAMİLİ HANIMIMIN İSMİYAZILI ALT İMZA BENİM ARKADA HANIMIN CİROSU VAR BİDE TEFECİNİN .BUŞAHISLA HİC BİR TİCARETİM OLMADI VAKIF BANKASINA TEMİNATSIZ KEFİLSİZ 150000 2008 7DE ALDIĞIM KREDİYE KARSİLİK BUŞAHSIN HANIMININ ÜZERINE OLAN KONUTU 4AY SONRA KRİZ CIKINCA VERDİM SORUM MENFİ TESPİTTEN YARARLANIRMIYIM AVUKAT TUTMADIM CÜNKİ SOYULDUM KENDİM TAKİP EDİYORUM DAVALARIMI VEDE TEMYİZİDE BEN GÖNDERİYORUM YORUMLARSANIZ SEVİNİRİM BODRUM48

  YanıtlaSil
 132. konmuyor çoğuna da konmadı istisnasını bilmem
  bazen az konuşmak iyidir yazsınlar çıkanlar tote dışında konan kaç kişi var okuduğumu anlama kapasitem var .Akdeniz

  YanıtlaSil
 133. carpedıem rahat ınsan!! :senle aynı davayı savunmuyoruz oyleyse.sen kaçtın kurtuldun yanı ohh ne guzel kımse bısey alamıcak sende ödemeyede nıyetın yoktu gıbı anlasılan o bu sıtenın genel zıhnıyetı bumudur yanı .oyleyse cekte kasıt aranmamalı bencede mağdur olarak bunu soyluyorum .arkadas bızım davamız dolandırıcıları aklamakmı yoksa gercek mağdurların sesını duyurmakmı.davamız adıl bı cek yasası dılmıydı.valla senın bu zıhnıyetın emsal teskıl ettırır ve genel zıhnıyetmıs gıbı bız magdurlara yapıstırırlar bunun .sen kurtuldun nede olsa dımı kımseye bısey odemek zorunda dılsın .ne mutlu sana ..çekci

  YanıtlaSil
 134. bende,adli para cezasını ödemedğim için aranıyordum,mahkemeye taahhütme faxladım,aynı günün akşamı cevap geldi,taahhütnamem kabul edildi,hakkımda yurdışı yasağı konmadı,saygılar

  YanıtlaSil
 135. dostlar sayın KULKULOĞLUNU telefonundan yarın arayın kendisi beyefendi ve mağdurun yanında olan bir insan DOSTLARIM bende sizin gibi nefes alma mücadelesi veririyorum sitemiz bizim nefes almamızı sağlayan hayatımızın balkonu bu balkonu hepimiz ortak kullanmak zorundayız lütfen yazılarımız yazarken dikkatli yazalım dışardan seyrediliyoruz birlik ve beraberlik görüntümüzü bozmayalım ayrıyeten her kes derdini yazsın elimizden geldiği kadar birbirimize yardımcı olalım bu haftada başka bir vekil adli cezayla ilgili önerge verecek belki bazıları beyenmeye bilir ama hala sitemiz bazı vekillerre ilham kaynağı oluyor bilginize saygılarımla

  YanıtlaSil
 136. biz iflas ettik ama hala mücadele verip borcumuzu ödeyip huzura kavuşmaya çalışıyoruz bizim özgür kalıp ticaretimize devam edip bir ata sözü olan İĞNE BATTIĞI YERDEN ÇIKAR sözünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz hayatımızın sonuna kadar uğraşacağız inşallah başarırız önemli olan bir insanın NİYETİDİR şu anda benim tanıdığım ÜÇ kere batan ama şimdi ülkemizin en büyükleri arasına girdi biz esnafız son nefesimizi kantarımızla beraber veririz

  YanıtlaSil
 137. 131 RE YORUM BU TEK DOSYA VE EN ÖNEMLİ DAVAM DEĞRLERİNİ TEMYİZE GÖNDERECEĞİM 7ADET MİKTARLERI KÜCUK HATIR CEKİ 711/3 VAR MENFİ TESPT DAVASI ACACAĞİM KNUDA BİLGİSİOLAN LÜTFEN
  BODRUMDA İŞİ OLANA YARDIM EDEBİLİRİM BODRUM48

  YanıtlaSil
 138. siteye üye bile olmayan yada olamayan kişilerin saygısız yorumlarına cevap vermiyorum, yine fikrinii yazan bir kişiye saygı duymayan kendince saçma sapan yorumlar yapan, kişilerede cevap vermiyorum, derdim kaçmak olsa kurtulmak olsa bu dava ile ilgimi kessem buraya yazıda yazmam yorumda yapmam, bana ne derim, ama ben böyle yapmadım, internete kavuşduum anda ilk işim siteye girip yazmak oldu,

  yine söylüyorum , ne beni tanıyorsunuz nede çektiklerimi nede hangi şartlarda yurt dışında olduğumu biliyorsunuz, ben bu abuk sabuk yasaya, karşıyım, çekini ödeyemeyen bir adama, birde para cezası kesip, çekini öde ödeme bizi ilgilendirmez ama para cezasını ödemessen hapse tıkarız diyen zihniyete karşıyım, bunuda her platformda yazdım yazmayada devam edeceğim,

  bu sebeble polemik yaratma çabası içinde olan arkadaşlar boşa uğraşmasınlar, konu ben deilim, bu abuk sabuk yasadır, gücü yeten fikri olan bununla ilgilensin yorum yapsın.

  YanıtlaSil
 139. evet polemık yaratma bencede sen konu olamazsın zaten bu zıhnıyetle konu bızleriz madurlar .bi ümitle kumdan kale yapmaya calısırken kaleyı yıkan dakga yapma yeter. sıteye uye olunca soyledıklerı dogrumu kabul edılır oldu .suursuzca uyelıktense uye olmam daha ıyı varsın yazılarım kabul gormesın .ama bırgun senın o yazdıın yazı bı hapıs kararının arkasında zımbalı emsal teskıl ederse vebalını nasıl odersın .ama dogru sen butun odemelerını durdurdun dımı pardon.. çekçi

  YanıtlaSil
 140. SAYIN VEKİLİM :ALLAH YUREĞNİZE SIKINTI VERMESIN ..çekçi

  YanıtlaSil
 141. ARKADASLAR EGER SADECE YAZARSAK BIR ADIM ILERLEYEMEYIZ.SORUN ORTADA.VE BIZ SADECE YORUM YAPIYORUZ.LUTFEN ARTIK HAREKETE GECELIM.NEYI BEKLIYORUZ???TEKRAR KARA GUNLERI MI.ZATEN BOYLE YASAMAK DA PEK AYDINLIK DEGIL.LUTFEN BU KONUDA GORUSLERI OLAN VARSA,VE PCNIN BASINDA OTURMAK DEGIL DE NE YAPABILIRIZI DUSUNEN ARKADASLAR NOLUR YAZIN.VE BUYUK ADIMLAR ATALIM.ZAMAN TUKENIYOR.....

  YanıtlaSil
 142. kim oldugu belli olmayan ' yada belli olan isimsiz yazarlari kale almam, yola devam, yasa cikmis, yasa soyle diyor

  '' Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında "adli kontrol" uygulanacak. ''

  bu demektirki adli kontrol yurtdisi cikis yasagidir' ve buda yasada zaten vardir, dolayisi ile benim yazimin bu iste bir etkisi yoktur olamaz,

  ayrica yazilarimin yada baskalarinin yazilarinin zarar verip vermeyicegine karar verecek merci isimsiz kullanicilar degil site yoneticileridir, kisiler kendilerine vazife cikarip gereksiz polimik yaratarak siteye ve davaya zarar vermeseler daha iyi olur gorusundeyim.

  YanıtlaSil
 143. Carpediem bende senin yasadiklarini yasiyorum.Istemeye istemeye vatanimdan ayri kaldim.Ama birgun geri donucem insallah.Sana sormak istedigim bizim durumuzdaki insanlar icin YURT DISI ARAMASI - KIRMIZI BULTEN gibi seyler cikar mi.bunlar ilgili bilgin var mi ? saygilar MERT

  YanıtlaSil
 144. konmuyor çoğuna da konmadı istisnasını bilmem
  bazen az konuşmak iyidir yazsınlar çıkanlar tote dışında konan kaç kişi var okuduğumu anlama kapasitem var .Akdeniz

  YanıtlaSil
 145. ARKADAŞLAR CGK DAKİ DAVA DAN NE HABER GLİŞME YOKMU BİR HAFTA OLDU AMA SES YOK MY WAY KARDEŞ SEN BU KONULARDA BİLGİ SAHİBİSİN AYDINLATIRSAN SEVİNİRİZ HASAN ANKARA

  YanıtlaSil
 146. yazının ilk kısmı bana ait diğer ksımı alıntıdır,

  ilk kısmı için tekrarlıyorum, borcum var diye beni hapse tıkmaya çalışan zihniyet artık , benden birşey alamıyacak, utanacak olan ben değilim bu saatten sonra, zaten yeteri kadar utandım, zamanında zaten herşeyimi aldılar ailem dahil, son olarakta beni yurt dışına çıkmaya orada vatanımdan sevdiklerimden uzakta yaşamaya mahkum ettiler, utanacak birisi varsa ben değili,m kusura bakmayın, beni bu hale düşürnelerdir.

  YanıtlaSil
 147. sAYIN mURAT GÜZEL

  AÇIKLAMAN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...

  YanıtlaSil
 148. 17 51 mecbur kaldım çünkü daha önce eşimin çeklerini kullanıyordum ona bi zarar gelmesin diye onun çeklerini piyasadan topladık çok şükür gerekirse ben gider aslanlar gibi hapisde yatarım

  YanıtlaSil
 149. Hakim, çek yasasının iptali için Anayasa Mahkemesi`ne başvurdu  İZMİR(CİHAN)-


  İzmir`de bir avukat, karşılıksız çek davasından tutuksuz yargılanan müvekilinin, çek bedelinin ibraz tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile verilecek ödeme planına göre ödemeyi taahhüt ettiklerini, aynı yasa maddesi gereğince yargılamanın durdurularak, taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Talebi inceleyen 26.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Yahya Kesim, avukatın talebinin anayasaya aykırı olduğunu, Çek Kanunu`nun geçici 2/1-b maddesindeki hükmünün yasa gereğince iptali için Anayasa Mahkkemesi`ne başvurdu.


  Geçtiğimiz gün görülen davada avukat müvekilinin Denizli 5. Noterliği`nin 3 Haziran 2009 tarihi ve 9279 yevmiye nolu vekaletname ile 5941 Sayılı Çek Kanunu`nun geçici 2/b fıkrası gereğince çek bedelinin ibraz tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte toplam bedelinin 1/3`ünü 20-12-2010 tarihinde, kalan 2/3`ünü ise bir yıl sonra ödemeyi taahhüt ettiklerini, aynı yasa maddesi gereğince yargılamanın durdurularak, taahhüt tarihlerinin beklenmesine karar verilmesini talep etti. Hakim Yahya Kesim, avukatın talebinin anayasanın 141/son maddesindeki `Davalar en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir` hükmüne aykırı olduğunu bildirip bu maddenin iptalinin gerektiğini belirtti.


  26. Asliye Ceza Mahkemesi Hakim Yahya Kesim, Anayasa Mahkemesi`ne gönderdiği iptal gerekçesinde şunlara yer verdi: `5941 sayılı Çek Kanunu 20 Aralık 2009`da Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın geçici 2. maddesinin 1. fıkrasının a bendinde; şikayetçi ile sanığın anlaşması halinde herhangi bir süre öngörülmeksizin, bu anlaşmanın sonuna kadar davaların durdurulmasına karar verilmesi, b bendinde ise sanığın tek taraflı olarak 2 yıl süre ile taahhütte bulunarak taahhüdün sonuna kadar davanın durdurulmasına karar verilmesi hükmü, yasalar ile ilgili kurumların normal şekilde çalışıp görevlerini yapmalarının sağlanması yerine, bu kurumların görevlerini yapmamaları yargıya iş yükü olarak fatura edilmektedir. Ülkemizdeki karşılıksız çek davalarının yargıyı kilitleyecek sayıya ulaşması, bankaların tamamen özensiz ve suç işlemeyi teşvik niteliğindeki ihmallerinin sonucudur. Bankalara hiçbir şekilde bu konuda denetim getirilmemektedir. Bu yasa da göstermelik önlemler alındığı gibi özellikle tamamen suçsuz kişilerin suçlu duruma düşürüldüğü sahte çek hesabı açılmasının önlenmesiyle ilgili hiçbir önlem yine alınmamıştır. Tasarıda her bir çek yaprağı için bankaların sorumlu olduğu miktar bin lira iken 600 liraya indirilerek yasalaşmıştır. Bu şekilde bankaların mevcut uygulamalarına devam etmesine yasal olanak hazırlanmıştır.`

  YanıtlaSil
 150. bundan sonra allah herkesin yardımcısı olsun bu akp seçimlerde biz den oy isteme ye gelir hiç ekonomiden bahseden yok anca varsa yoksa erkenokon kozmik oda akılları sıra gündem degiştiriyorlar

  YanıtlaSil
 151. slm arkadaşlar 2007 yılında mudurlugunu devrettiğim şirketti çekleri imzalar benimkine benziyor diye cezayı bana kesmişler.ticaret odasındada yeni mudurun devril aldıgı tarih çeki yazdıgı tarihten 4 5 ay oncesi ben şimdi tahutmu vermeliyi yoksa itiraz etmeliyim karar kesinleşeli cok olmuş ne yapmalıyım yardımcı olursanız memnun olurum .saygılar

  YanıtlaSil
 152. sayın 96 öncelikle geçmiş olsun bu saatten sonra yapacak tek şey bizim geçmişte yaptığımız gibi panikleme ve sana açılacak tüm hukuki davaları takip et seni kim tehtit ederse polise şikayet et unutma korku kaderi değiştirmez ve bizdende ayrılma bu yarayı alan çok arkadaşlarımız var önümüzdeki günlerde dahada artacak görünen köy kılavuz istemez

  YanıtlaSil
 153. merhaba arkadaşlar benim de 2 aydır çeklerim yazılıyor şimdiye kadar yazdırmamak için tefeciden bankalardan anliyacagınız her taraftan kredi aldım bundan sonra başıma ne gelir bilmiyorum biz de dolandırıcı olduk akp hükümeti sayesin de allah herkesin yardım cısı olsun not bu aylardan sonra piyasada daha çok çek yazılacak akp ye kapak olsun

  YanıtlaSil
 154. T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  Sayı : B.03.0.BİD.0.00.00.09-703.2/2/184 12/01/2010
  Konu : Kamusal görevlerle sınırlı internet
  uygulamasına son verilmesi talebi
  YARGIÇLAR SAVCILAR BİRLİĞİ'NE
  ANKARA

  UYAP kapsamında bulunan Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) ve Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) aracılığıyla avukatlara ve vatandaşlara da internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulmaktadır.

  UYAP iletişim altyapısının asıl kurulma amacının UYAP Uygulamalarının çalışması
  olduğu göz önüne alındığında yoğun internet kullanımının UYAP Bilişim Sistemi üzerindeki
  olumsuz etkilerini bertaraf edebilmek ve normal internet kullanım hizmetini verebilmeye
  devam edebilmek için sadece UYAP'ın en yoğun kullanıldığı 09:00-12:00 ve 14:00-17:00
  saatleri arasında "kamusal görevlerle sınırlı internet kullanımı" kaçınılmaz olmuştur.
  Bilgilerinize rica olunur.
  Ali KAYA
  Hakim
  Bilgi İşlem Dairesi Başkanı


  BU SAATLER ARASINDA VATANDAŞ PORTAL BÖLÜMÜNE GİRİŞ YAPILAMIYOR
  BİLGİNİZE

  YanıtlaSil
 155. bunu türk dil kurumunun başında bulunanlarına sormak lazım bayatın eskiden üstünde ^(şapka)vardı ba uzun okunuyordu tdk şapkayı kaldırınca kelimenin anlamını degiştirdi ben bunu türkleri aşagılamak için yapıldıgını düşünüyorum çünkü bunun başka bir açıklaması yok bugün bayat isminde 52 yerleşim ismi var 2 tanede ilçe ismi var türklerin atası DEDE KORKUT bayat boyundandır bunu ben degil tarih söylüyor kürt açılımı yerine türk açılımı yapsalar insanlar tarihini bilse tarihiyle barişşa bu ülkede bu halde olmazdı biz çek yüzünden hapse girmezdik bizde TARİH BİLİNCİ yok ben bunun bilinçli yapıldıgını düşünüyorum nizmülmülkün siyasetnamesini okursan beni anlarsın okumak lazım okumak lazım okumak lazım....

  YanıtlaSil
 156. değerli 85 tamam düzeltiyorum "eski haber" tamamdır dostum peki neden her şeyin zamanı ve vakti geçmişine BAYAT derler araştırdınızmı merakımdan sordum saygılarımla

  YanıtlaSil
 157. 80 nolu yalnış yazdım 81 olacak saygılar

  YanıtlaSil
 158. arkadaşlar yargıtay içtahad yapacaktı ayın 15 oldu hiçbirhaber yok yargıtaydamı battı balık yan gider zihniyetinemi büründü?

  YanıtlaSil
 159. 80 no kardeşim haber bayatladı sitemizi güzel izleyin lütfen

  YanıtlaSil
 160. taahhüt vermekle doğru yapmış olurmuyum.ödeyemiyeceğimi biliyorum.bu haldede doğru dürüst çalışamıyorum zamanaşımı 10 yıl diyorlar şaşırmış durumdayım

  YanıtlaSil
 161. arkadaşlar bu ülkede insan kalabilenlerde varmış sayın kulkulogluna ve chp yönetimine teşekkür ediyor gerçek dindarlıgın insan gönlüne girebilmek adaletli olmak oldugunu gösterebildikleri için bütün kalbimle birdaha teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 162. değerli SAMİ KAL bakın hepimiz esnafız belli kültüre sahibiz yazılarınız hep görüyorum fakat farkındaysanız yazdıklarımızla kalıyoruz hepimizin bildiği bu şerefsizlerin yolsuzlukları var ama bu sadece yazmayla olmayacak bence İSTANBUL,BURSA,ANKARA,KONYA,ADANA VE İZMİR gibi çek hasarının çok olduğu bölgede şubeler açalım CÜNEYT BEY VE EMRE BEY merkez olsun şöyle bir toplanalım bakalım bu ülkede insan hayatı bu kadar ucuzmu bakın izmirdeki duruma bu gün izmir yerel gazetesinde ticaret odasındaki abilerin göz yaşlarını yazıyormuş tabii gazete bunlardan reklam alıyor hepsini tanıyorum hiç biri ihtiyaçlı değil yazın ÇEŞMEDEN çıkmıyorlar odada yönetici ama esnafı temsil etmiyorlar bir sonraki seçimin adayını bile şimdiden belirliyorlar mevcut başkan bir boyacı dükkanını bile götüremedi batmamak için çok tarla sattı şimdi maşallah çok zengin olmuş herhalde ticaret odası iyi maaş veriyor başkanda tutumluluk ediyor muş izmirin sayılı zenginleri arasına girmiş BİZ bu konuda bir dernek sahibi olsak esnaf olarak bunların köpeğini uyutmamamız lazım sadece odaya para veremiyoruz diye ticarethanemizin yeni adresini maliyede bildirdik bunlara bildiremedik paramız yok diye bu yüzden bankanın biri bize ticarete terkten 3 ay hapis cezası çıkardı bu yüzden biraz daha organize olmamız lazım diye düşünüyorum saygılar

  YanıtlaSil
 163. Hocalarımız bize cezalar bütçede gelir olarak gösterilemez diye ders anlatırları.Yoksa bütçe hedefini tutturmak için haklıya haksıza ceza yazılabilir diye şimdi demek cezalar bütçenin gelir kalemleri arasında , Ülke 30 yıl öncesinde daha adil ve medeni imiş.

  YanıtlaSil
 164. arkadaşlar akp nin tekrar seçim kazanmaması için,seçim zamanı sandıklara sahip çıkılması gerekir.çünkü akp yine hile yaparak gelir.özellikle CHP nin sandıkları çok titiz takip etmesi gerekli.

  YanıtlaSil