Vekaleten Karşılıksız Çek İmzalama

Bir çok arkadaşımız yeni çek yasasında işleyiş nasıl olacağını haliyle merak ediyor, çek kanunda açıkça yazmasına rağmen, gelen sorulardan anlaşıldığı kadarıyla bazı arkadaşlarımızın kafasında soru işaretleri var (Hepimiz gibi).
Yeni Yasaya uyarlanmış örnek bir mahkeme kararı hazırladık, yeni çek kanunda vekaleten karşılıksız çek keşide edenlerle ilgili mahkeme kararı nasıl olacak, vekaleten çek imzalamış arkadaşlarımız yeni çek yasası'nda muhtemelen aşağıdaki gibi bir kararla karşılaşacaklar. Bu kararı hazırlarken yararlandığımız kaynaklar bu konuyla ilgili mercilerdir.

Vekaleten Karşılıksız Çek keşide etme suçlamasına ait alınabilecek örnek mahkeme kararı..
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Sanık hakkında, … C. Başsavcılığınca, olay tarihinde, müştekiye verdiği suça konu çekin karşılıksız çıktığı ve düzeltme hakkındı da kullanmayarak atılı suçu işlediği iddiasıyla ve 3167 sayılı kanunun 16/1-3 maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle mahkememizde kamu davası açılmıştır, sanık duruşmalara gelmemiş savunmada bulunmamış, savunmasının alınmasından 5271 sayılı C.M.K. nun 195. maddesi gereğince vazgeçilmiştir.
İddia, suça konu çeke ve sanığın bankaya bildirdiği adreslere ilişkin muhatap bankadan temin edilen tüm belgeler, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamından; Sanığın olay tarihinde keşideci adına hareket eden VEKİL SIFATIYLA keşide ederek müştekiye verdiği ../.01.2008 tarih ve 5.000 TL bedelli çekin karşılıksız çıktığıdır,
Sanığın 3167 sayılı kanunun 4814 sayılı kanun ile değişik 8. Maddesinde belirtilen şekilde düzeltme hakkını da kullanmadığı ve bu suretle atılı belirtilen yasanın 4814 sayılı kanunla değişik 16/1-3 maddelerinde yazılı suçu işlemiş olduğu anlaşılmış ise de, 5941 sayılı Yasanın 5 (3) madde ve fıkrasında yer alan Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez.
Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî ve cezaî sorumluluk çek hesabı sahibine aittir, aynı Yasanın 5(4) madde ve fıkrasında yer alan Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve ileri düzenleme tarihli çek üzerinde yazılı tarihe göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmayan gerçek ve tüzel kişi hakkında, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde resen mahkeme tarafından, karşılıksız çıkan her bir çekle ilgili olarak, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir.
Hükümleri gereğince sanığa para cezası tayin edilemeyeceği, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmolunabileceği dikkate alındığında sanık hakkında tedbire ilişkin hükümlerin uygulanması gerektiği anlaşılmakla sanığın 5941 sayılı Kanunun 5(4) madde ve fıkrası hükmü gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA ilişkin aşağıdaki şekilde karar verilmek gerekmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Sanığın VEKİL SIFATIYLA karşılıksız çek keşide ettiği sabit olmakla 5941 sayılı Kanunun 5(4) madde ve fıkrası hükmü gereğince çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan YASAKLANMASINA,
5271 sayılı C.M.K. nin 325-(1) madde ve fıkrasında yer alan Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir. Hükmü gereğince ?? TL tebligat ve yazışma giderinden ibaret yargılama giderinin sanıktan tahsiline,
Dair, 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine yapılacak sözlü beyan ile Yargıtay ilgili ceza dairesine temyiz yolu açık olmak üzere, sanığın yokluğunda, talebe uygun olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. ../..2009

---------------------------------------------------------------------------------------------

Mahkeme kararlarına yıllardır muhatap olduğumuz için bu şekilde daha iyi anlaşılabilir olduğunu sanıyorum. kısmi ödeme yapılmış olan çeklerle ilgili muhtemel karar örneği, şirket yetkilileri, gerçek kişiler, ait karar örneği ve ceza hesaplama yöntemlerinin nasıl olabileceği hakkında kararlar faydalı olacaktır..

Bir çoğumuz ertelemeye başvuracağı gibi oldukça fazla sayıdaki arkadaşlarımız karar düzeltme talebinde bulunacaktır. Bu tip muhtemel mahkeme kararları oldukça faydalı olur sanıyorum..

117 yorum:

 1. teşekkür ederim, yukarıdaki örnek karar çok harika olmuş, pekala sn yetkili, aynı şekilde yetkisi olmadığı halde şirket çekini imzalayan şirket çalışnaların durumu ne olacak acaba? bu konuda malumatı olan değerli arkadaşlarımın yorumu nedir?

  YanıtlaSil
 2. ARKADAŞLAR İÇERİDE OLANLARIN VE YAKINLARININ SIKINTILARINI TABİKİ ANLIYORUZ FAKAT AKILLI OLMAMIZ LAZIM BU KANUN ANLIK BİR ÇÖZÜMDÜR BİZİM İÇİN EN KISA SONUCA ULAŞMA YOLU KANUNUN VETO EDİLİP KISA ZAMAN İÇERSİNDE DÜZELTİLİP ONAYLANMASIDIR.BENCE VETO İÇİN CUHHURBAŞKANLIĞINI FAX VE MAİLE BOĞMALIYIZ.BEN ŞÖYLE BİR YAZIYI MAİLLEDİM.

  sayın cumhurbaşkanım, bir çek mağduru olarak ekonomik krizden dolayı nasibini almış 25 yıllık inşaat şirketine mahkemece iflas kararı aldırmış bulunuyorum.yıllarca inşaat taahhüt sektöründe birçok projeye başarı ile imza attık ve bir katma değer yarattık son işimde 98 adet personele sahip idim.borçlarımı ödemek için elimdeki avucumdakini satmış bir haldeyim fakat ödeyemediğim bazı çekler için hapis cezası ile karşı karşıya kalmış yüzbinlerce kişiden sadece biriyim.uzun zamandır hükümetten bu kanunla ilgili maduriyetimizi engelleyecek bir düzenleme beklemekteydik.aslında adli para cezası sonucunda gerçekleşen hapis cezasını tamamiyle kaldırılmasını bekliyorduk.fakat adalet komisyonunda geçici bir madde eklenerek taahhüt edilmesi koşulu ile iki yıl içersinde ödenecek borçların soruşturma, kovuşturma ve infazını erteleyici karar hükümet eden partinin oy çokluğu ile alınmımıştı.genel kurulda son anda iktidar partisinin vermiş olduğu bir önerge ile ilk bir yılda borcun üçte birlik kısmını ödeme şartı getirilerek kanun yasalaşmıştır.bu son dakika değişikliği nefes almayı düşünen biz mağdurların dünyasını başına yıkmıştır.bir çok kriz mağduru cezaevinden çıkacak alacaklarını tahsil etmeye çalışacak veya iş kuracak para kazanıp dünyalarını yeniden inşa etmeye çalışacaktır.krizin etkilerinin geçmesi iki yılı alacaktır.fakat bu öngörülen bir yıllık süreç hiçbir sorunu çözmeyecek dahada içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.lütfen bu yasanın geçici 2. maddesini veto ederek yeniden düzenlenerek yeterli süreyi bizlere verilmesini sağlayınız.saygılarımla.

  SİZDE BURADA BİR ARKADAŞIMDAN ALINTI YAPTIĞIMIM ŞU YAZIYI YOLLAYABİLİRSİNİZ

  SAYIN CUMHURBAŞKANIM

  ŞU ANDA YARGIDA MİLYONLARCA DAVADA ENAZ 500 BİN KİŞİ ÇEKTEN DOLAYI HAPİSLE YARGILANMAKTADIR*.BU İNSANLARIN AİLELERİ VE YANINDA ÇALIŞTIRDIĞI KİŞİLERLE EN AZ 5 MİLYON İNSANI BU KONU ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİRMEKTEDİR.

  ÇEKE HAPİS CEZASI VERMEK ŞU SEBEPLERDEN DOLAYI HUKUKA, İNSANİYETE VE TİCARETE AYKIRIDIR;
  -TC ANAYASASININ 38. MADDESİNE AYKIRIDIR.
  -İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİN 1.MADDESİNE AYKIRIDIR.**
  -AVRUPA MUKTESEBATINA AYKIRIDIR, HİÇ BİR AVRUPA ÜLKESİNDE BÖYLE BİR CEZA YOKTUR.
  -MANTIĞA AYKIRIDIR, HAPSE GİREN İNSAN BORCUNU NASIL ÖDEYECEKTİR?
  -HAPSE ATTIĞINIZ KİŞİNİN AİLESİ VE YANINDA ÇALIŞANLAR PERİŞAN OLACAKTIR.
  -BEŞ YIL İÇERİDE YATAN İNSAN ÇIKINCA MORALİ VE İŞİNİ KAYBETMİŞ OLACAKTIR.
  -BİZİM TARİHİMİZDE BÖYLE BİR CEZA UYGULAMASI VE DİNİMİZE GÖRE DE YOKTUR.
  -HAPİS KALKARSA TİCARET ÖLÜR DİYENLAR YANILMAKTADIR ZİRA BİR TİCARET ERBABININ KAYBEDECEĞİ EN DEĞERLİ VARLIĞI İTİBARIDIR(HAPİS KORKUSU DEYİL), ÇEKİ KARŞILIKSIZ ÇIKAN ESNAF VARLIKLARINI YOK ETTİKTEN SONRA ÇEKİNİ YAZDIRIR.
  -AVRUPADA BU YÜZDEN TİCARET ÖLMÜŞ MÜDÜR?TÜRKİYEDE 30 YIL ÖNCE ÇEKİN YERİNDE HAPİSSİZ SENET VARDI VE TİCARET DÖNÜYORDU.
  -ÇEKİN UYGULAMASINDA SORUN VARDIR, NORMALDE VADESİZ ÖDEME ARACI OLAN ÇEK %90 VADELİ UYGULANMAKTA BUNA DA HERKEZ GÖZ YUMMAKTA.BÜTÜN SORUNLAR DA BU YÜZDEN ÇIKMAKTADIR, ASIL BUNU ÇÖZMEK GEREKİR.
  -TÜRKİYEDE 368 HAPİSHANE VARDIR BUNLAR KAPASİTESİNİN ÜZERİNDE DOLUDUR(112 BİN TUTUKLU), ÇEKTEN DOLAYI YATACAKLAR İÇİN 4 KAT DAHA HAPİSHANE YAPILMAK ZORUNDADIR.
  -HALİHAZIRDAKİ TUTUKLULARIN DEVLETE YILLIK MALİYETİ 1 MİLYAR TL DIR.ÇEK MAĞDURLARI İLE BU RAKAM 5 MİLYAR TL YE ÇIKACAKTIR.***(YENİ BİNALARIN YAPIM MASRAFI HARİÇ)
  -YENİ HAPİSHANE YAPIM VE İŞLETİM MASRAFLARI İLE DEVLET NERDEYSE KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN TOPLAM BEDELİNİ ÖDER.
  -VERİLEN 2 YILLIK ÖDEME SÜRESİ FAİZLERLE BİRLİKTE HEM İMKANSIZ HEM DE ÇOK KISADIR.****
  BU ZULMÜN DURDURULMASINA, HİÇ DEYİLSE BİR ORTA YOL BULUNARAK BUGÜNE KADARKİ DAVALARIN HAPİS CEZASININ AFFINA İLGİNİZİ ARZ EDERİZ.

  SAYGILARIMIZLA

  ATABAYRAK

  YanıtlaSil
 3. ben kimsenin parasını ödememe niyetinde değilim ama hapiste nasıl para ödenir. sonra sonu hapis olduğunu bile bile kim ödemiyeceği çeke imza atar üç tane suistimalcinin yaptığını bütün zor duruma düşen esnafa maletmek hakmıdır hatta sen bu çeki niye ödemedin deyip gıyabında karar verip bu adamaın geçmişte bu ülkeye verdiklerinin ne olduğunu bilmeden karar vermek geriden gelenlere kötü örnek değilmi sanki çeke hapis olunca ekonomi düzelecekmi aksine zora düşen insanların paniğe kapılıp kazanın daha büyük olmasına sebeb olmuyormu lütfen lütfen beyler daha yapıcı düşünelim birlik beraberlik içinde olmamız ülkemizin ve ekonomimizin daha güçlü olmasına yol açar sadece ben şu anda elimde olupta sıkıntılardan yürütemedğim projem hayata geçirmiş olsam milyonlarca dolar ülkeme faydam olacak hepimizin geleceğine yazık olmasın.

  YanıtlaSil
 4. ATABAYRAK
  Yasa veto edilirse ne zaman tekrar gideceğini nerden biliyorsun. Sen herhalde ceza evi şartlarını bilmiyorsun. Veto olmasını isteyenler alacaklı kesim. Anlaşılan sen alacaklısın mağdur değil
  ender

  YanıtlaSil
 5. CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİDİP GİTMİYECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VARMI ARKADAŞLAR KONUŞABİLEN VARMI??

  YanıtlaSil
 6. Arkadaşlar , çankayaya mail atarak fax cekerek yasanın onayını arz edelim...
  ASTRACUBE herzamankı gıbı aynı fıkırdeyım sızınle ...

  Naz

  YanıtlaSil
 7. arkadaşlar sadece birşey öğrenmek istiyorum bilgisi olan varsa lütfen beni bilgilendirsin: 1 nisan 2009 a kadar yani taahüt için son güne kadar aramalarımız duracak mı?? Durmazsa biz nasıl anlaşmaya gidicez???

  YanıtlaSil
 8. SAYIN ATABAYRAK HİÇKİMSE KAFASINA GÖRE HAREKET ETMESİN DİYORUZ AMA BOŞUNA DEMEKKİ.

  YanıtlaSil
 9. SEVGİLİ ARKADAŞLAR BU ZAMANA KADAR TİCARETİN BU YASADAN NE KADAR ETKİLENECEĞİNİ YAZAN ARKADAŞLARA CEVAPTIR.BİZİM İSTEDİĞİMİZ ÇEKTEN DOLAYI İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAMAZ.HİÇ BİR PARA İNSAN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN DEĞERLİ OLAMAZ. TİCARET KENDİ İÇ KURALINI OLUŞTURUR BU ZAMANA KADARDA BÖYLE OLMUŞTUR.KÖLECİ TOPLUMDAN BERİ TİCARETİN TEMEL KURALLARI BİR ŞEKİLDE OLUŞMUŞTUR AMA HAPİS OLMAMALI KARIŞTIRMAYALIM LÜTFE SEVGİLER ADIM BİLİNÇLİ AMAÇLI ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 10. ÇANKAYAYA MAIL GÖNDERDIM OKUNURMU BILMIYORUM ANCAK BIZ ELIMIZDEN GELENI YAPALIM YETERKI ...

  NAZ

  YanıtlaSil
 11. slm arkadaşlar az önce bir sohbet sırasında geçen bir kunu dan bahsetmek istiyorum akp nin dagdan inen pkk ya savcı hakim göndermesinin notrmal oldugunu dünde işçi eyleminde polisi öne sürüp kendilerinin ilgisiz kalmasınında normal oldugunu savunana vatandaşlar var hala bu memlekette daha nekadar olaylar olacakta bu halk uyanacak anlam veremiyorum bizleri yani çek magdurlarını iten akp işçiyi iten akp ama hala haklı görenler var

  YanıtlaSil
 12. Veto eden diyen kim allahaşkına ne yapmaya çalışıyorsunuz herkes bencilce hareket ediyor içeride 1 günün ömründen 1yıl götüreceğini düşünemiyormusun? senin tutuklaman yok heralde veto edilse ve tekrar görüşülmesi 6ayı bulsa bu süreç içindede seni içeri alsalar ne yapabilirsin orada kime faks gönderip kimden yardım isteyebilirsin...Yeter artık nerde yayınlancaksa yayınlansın şu yasa artık beklemekten yorulduk canımız içerdeyken dışardaki hayat hayat mı?

  YanıtlaSil
 13. ATABAYRAK SİZ BÖYLE BİR HAKKI NEREDEN ALIYORSUNUZ KENDİNİZE GELİN ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR

  YanıtlaSil
 14. arkadaşlar,yasa biran önce yasalaşsın diye fax email çekersek bizimde bu kanuna destek verdiğimiz anlaşılır...

  YanıtlaSil
 15. Alacaklıyla anlaş veya dosyaya taahhüt ver hapisten çık veya kurtul.

  Yahu bunlar milletle dakga geçiyor. Zaten alacaklıyla anlaşan ve davadan vazgeçiren adam niye hapse girsin. Eski yasadada uygulama bu zaten. Eski borçlu için bir avantajdı, borcun yarısına falan anlaşılıp davadan vazgeçiliyordu.Şimdi birde temerrüt olayı çıktı ki, alacaklının eli oldukça güçlendi. Bunu bilerek faktoring firmaları için çıkardılar.Ticaret yapan alacaklı ne bilir temerrüt faizini. Dinci kılıklı siyonist piyonlardan başka bir şey beklemekte olmaz tabi.

  Herkes onayı bekliyor, yahu arkadaşlar kanuna gerek yok ki, suanda gidip alacaklıyla anlaşıp davayı düşürebilirsiniz.Bu yeni bir gelişme değil.

  Kaç gündür vekalaeten imza tartışılıyor, yahu arkadaşlar siz ticaret yapmadınızmı . vekaleten imza ne demektir. ? noterden gidersin vekalet alırsın basarsın imzayı. Tic sicilde müdür atamanda yoktur. Şirket çekine vekaleten imza atarasın.Böylece davan düşer. Bu kadar basit.

  Burdaki asıl sorundirek kendi üzerine alınan çeklerdir ki, asıl çözülmesi gereken konu buydu fakat yine görmeze gelindi. X şirketi yanında çalıştırdığı adamın adına çek alıp onun imzasıyla kullanıyor ve vatandaş magdur oluyor. Kanun yine bunu görmeze geldi. Şirket çekini vekalaeten kaç kişi imzalıyor, asıl yoğunluk burda.

  YanıtlaSil
 16. sevgılı arkadaslar 10 kasımdan berı cek yasasından dolayı babam cezaevınde yatmakta. yaklasık 30 yıldır tıcaret yapmakta olan , devlete vergısını kurusu kurusuna odeyen, 20 den fazla kısının evıne ekmek goturmesıne vesıle olan babam hapıshanede hırsızlık, namussuzluk vs vs yapan ınsanlarla aynı yatakhanede yatıp uyanıyor. bence boyle bır durum asla ve asla kabul edılesı bır sey degıldır. ben ıkı yıl yurt dısında yasadım ve oradakı cek duzenı ıle bızım ulkemızdekı cek duzenı bırbırınden cok farklı.
  gecen gece chplı bır mılletvekılı turkıyedede cekın ozellıklerının degıstırılmesı, bankaların cek yapragına gore sınıflandırılması vs vs konularda taslak hazırlamıs olduklarını ve bunu meclıse sunacaklarını anlattı. ancak anlayamadıgım bu kadarınsan ıcerıde yatarken bu sacma sebebten dolayı taslaklarla vs ıle ugrasmak yerıne neden kımse sesını cıkartıp olanlara dur dıyemıyor. bu ınsanlar ıcerıdeler cunku ceklerını odeyemedıler ancak sımdı cıktıklarında yarıda bıraktıkları ıslerı eleman borcları vs lerı dahada artmıs olmayacak mı . bır an once cıkartsınlarkı calısıp cabalayı tutunabılsınler hayata. ayrıca boyle bır ortam hazırlayan herkese cok tesekkur edıyorum

  YanıtlaSil
 17. atabayrak kendine gel kardeşim içerdeki insanların neler çektigini biliyormusun sana kısa bir soru bir hırsızla yada tecavüzcü ile nekadar bir arada kalırsın yada kalmayı hazmedebilirmisin şuan o kişiler içerde adi suçtan girenlerle aynı kaba kaşık salıyolar lütfen kendine

  YanıtlaSil
 18. Forumları okudumm madurlar ve bu konunun uzmanlarından farklı farllı görüşler var. Uzmanlar borç la ilgili hüriyeti kısıtlayıcı ceza vermenin anayasaya aykıri oldugununidda ediyorlar.Bireysel olarak anayasa mahkemesine gidilemedigine göre Yasalar Anayasa mahkemesine kimlerin müracat edecegini bildirmiş.Hükümet le bu işin demokratik olarak çözülemeyecegi ortada. Bizlerde muhalefet veya Anayasa mahkemesine gitme yetkişi olan kurumların üzerine yeni politikalar geliştirsek nasıl olur.Ayrıca şunuda göz ardı etmeyelim yeni çıkan çek kanunagöre 2yıl zaman verildi biz magdurlar bu borçlrı ödemek için ticaret yapmalıyız hazırda paramız olsa zaten herkez ödeyecek.yeni şirket kursak hemen avukatlar bir kılıf bulup burayıda dagıtıyorlar.kısır bir döngü.ben bunları canlı yaşadın son 1 yılda çalışmak borçlarımı için yaptıgım tüm çabaları alacaklılar başta bankalar boşa çıkardı.ŞUMU KESİN HALLETMEK LAZIM BU MÜTEŞEBİSLERİN BU BORÇLARINI ÖDEMESİ İÇİN ÖNCELİKLE YAŞAMALARI LAZIM ALACAKLILARIN PANİK YAPMAMASI GEREKİYOR BU PANİK ORTAMINDA BU 2 YILLIK SÜREDE ÇOK ÇABUK GEÇER KALDIGIMIZ YERDEN BAŞLARIZ. SAYGILARIMLA--

  YanıtlaSil
 19. Arkadaşlar, Atabayrak veto edilsin derken haklı bir noktaya dikkat çekiyor. Tabi yakınları cezaevinde olanlar da son derece haklı. Onlar da artık değil bir gün bir saat bile beklemek istemiyorlar. Cezaevi şartları göz önüne alındığında kimse onlar kadar haklı olamaz. Ancak ben de kanun hakkında Atabayrak ile benzer kaygılar taşıyorum. Tıpkı cezaevlerindeki insanları düşününce diğer gruba tamamen katıldığım gibi. O nedenle lütfen bölünmeler olmasın. Gruplaşmalar olmasın. Olabilecek en kötü senaryo budur. Şu ana kadar yaptığımız baskı öyle veya böyle en azından adam yerine konmamızı ve konunun gündeme gelmesini sağladı.Ancak kendi aramızdaki bir bölünme tüm kazanımları kaybettirir bize. Düşünsenize köşke veya başka bir kuruma çek mağdurlarının yarısı veto faksları çekerken diğer yarısı hemen imza faksları çekerse ne olur? Demezler mi bu insanlar ne istiyor diye? Kanun bir çok eksik ve yoruma açık, muaalak satırlarla çıktı. Doğrudur. Ancak burada sorulan soruların 90% cevabı da çok açık, seçik belirlidir. Özellikle bir kaç madde yoruma çok açıktır. Burada o satırları tartışıp bizi takip eden alacaklı lobilerine yönümüzü belli etmeye gerek yoktur. Ayrıca bizim yorumlarımızı büyük ölçüde manipule ederek söylemediğimiz şeyleri bize var edeceklerini de unutmayalım lütfen. O yüzden satırlarımıza dikkat edelim. Gelelim veto konusuna. Bence yasa bu şekilde imzalanır, veto edilmez ve anayasa mahkemesine gitmez ise o zaman bu yasanın 1 sene içerisinde tekrar görüşeleceğini ve değiştirileceğini düşünmek hayalden öte değildir. Veto ve anayasa mahkemesi dışında da bazı beklentiler vardır. Yargıtayda henüz karara bağlanmayan dosya bunların başında geliyor. Ancak yeni kanunla tanınan sözde hakla ilgili de bazı uyarılarda bulunmadan geçemeyeceğim. Özellikle burada bu haktan faydalanacak grubu ikiye ayırmak lazım. Birincisi cezaevlerindeki arkadaşlar, iki dışarıdaki arkadaşlar. Cezaevlerindeki tabi ki imzalarını atacak ve çıkacaklar. Ancak dışarıdakiler imza atmadan önce iki kere düşünmeliler. En basit örneği işlerim bozulmaya başladığında tüm borçlarımı ödemek için uğraşırken 18 milyarlık bir çekim için avukatla anlaşıp 24 milyar ödeme yapmayı kabul ettim. & ay vade verdiler. İcra dairesinden taahüt verdim. Binek arabamı temiant verdim. Yetmedi bir de kefil verdim. Görüldüğü gibi hiç bir art niyet söz konusu değildi. Ancak sonra işlerim düzelmek bir yana her geçen gün daha da kötüye gitti ve ödeyemedim. Sonra bu avukat arkadaş bana hem taahütten hapis cezası çıkarttı, hem de karşılıksız çek keşide etmekten. Yani söylemek istediğim şudur. Keşke gerçekten alacaklı ile borçlu bir araya gelip anlaşabilse. Keşke aradaki iyi niyet, hoşgörü ve anlayış hiç kaybolmasa. Ancak mal canın yongasıdır. Alacklılar paralarını alamadıklarında gayet doğal olarak önce sinire hiddeye sonra da şiddete başvuruyorlar. Ben burada bir başka konuya da dikkat çekmek istiyorum. O da işin avukatlar kanadı. Tabi içlerinde işini namusuyla yapan insanlığını kaybetmemiş olanları var. Mesela burada hepimize sabah akşam el uzatan CÜNEYT Bey gibi işlerinin insanların mağduriyetlerini gidermek olduğunu unutmayanlar, adalete inananlar var. Anck büyük kısmı şeref ve haysiyetlerini nakde çevirmiş durumdalar. Ne zaman bir şikayetle avukata gidilse işler çığrından çıkıyor. Karşılıklı açılan davalar birbirini takip ediyor ve herkesin hem paraı hem zamanı hem canı gidiyor. Malesef durum böyle. Eğer özellike çek davaları olmasaydı yarısı inanın benden sizden beter aç geziyor olurlardı. Bu nedenle dışardakiler imza atmadan dikkatli olsunlar. Atılan bir imzanın dönüşü olmayabiliyor. Kanunla ilgili son söylemek istediğim de bu şekilde hiç kimseye faydası olmadığı. Gerçek borcu olanların ben inanmıyorum ki hiç biri 1 senede 33%ünü hem de faizi ile birlikte ödeyebilsin. 2 senede de tamamını bitirsin. Çok çok zor bile değil imkansız. Bunu bilmiyor mu iktidar ? Biliyor... Alacklılar bilmiyor mu? Biliyor... O zaman bu kanun kime hizmet ediyor.Burada bence 2 seçeneğimiz var.

  YanıtlaSil
 20. 1 - Kanun bizlere hizmet ediyor. Hükümet bunu hızlı ve geçici bir çözüm olarak buldu. 1 2 sene içinde ya genel afla, ya kanunda değişiklikle ya da başka bir şekilde çek affı çıkartacak. Ancak bankalar birliği ve diğer lobiler sebebi ile şu an bunu gerçekleştiremediler. Bu yumuşak bir geçi süreci.
  2 - Kanun sermayeye hizmet ediyor. Amaç şu an kitlenmiş olan kaçaklar ve cezaevlerini konusunu aşmak. Bu 2 sene içerisinde hem cezaevleri kapasitesi arttırılacak, hem kontrol yöntemleri arttırılacak. Hem de uzun süredir kaçan, zaman aşımını bekleyen veya kendine başka bir düzen kurmuş insanlar arı kovanına sokulmuş bir çomak misali karıştırıp ortaya çıkartılacak.

  Bu kanunla karşı karşıya bırakıldığımız durum bence budur. Belirsizlik. Kim nereden bakarsa öyle yorum yapabilir. Ancak ortada kesin olan şöyle bir gerçek var ki o da bu kanunun hiç bir işe yaramadağı ve yaramayacağı. Bir ateşkes ilan edildi. İki taraf da tekrar toparlanacak ve kısa bir sürede çatışmalar eskisinden de güçlü başlayacak. Burada ben borcumu ödemek istiyorum diyen arkadaşları okuyorum. Ne kadar güzel. Bir de benim borcum 3milyar 5 milyar 10 milyar diyenleri okuyorum. O da çok güzel. Arkadaşlar borcu zaten 5-10 milyar olanlar bence bu kadar zamanı boşa harcıyorlar. En kötüsü ,idamı 50-100 gün. Girsin yatsın. Tamam içerisi kötüdür, sıkıntılıdır. Ama böyle yaşamak güzel mi? Ya da ödesin, git bir fabrikaya vasıfısz işçi ol ayda 500-600 öde bi senede biter. Gelelim borcu yükseklere 100-200 -300 üst sınır yok. benim borcum 150 milyara yakın faizsiz, avukatsız... Ödemek istiyor muyum? Tabi ki istiyorum. ödeyebilir miyim? Mümkün değil. Nasıl bu haldeyken, 1 senedir kaçarken, 1 sene içinde takriben 100 milyar ödeyebilirim ? 150milyar borç faiziyle avukatıyla 300 e çıkacak. ilk sene sonu 100 milyar öde diyecekler. 100 milyarım olsa zaten ben 150 milyarlık çekimi çoktan geri almıştım alacaklılarımdan. Peki ben ne yapacağım ? Asıl soru bu işte. Hükümet kimden yana. Benim gibi yüzbinleri bu devlet ne yapmak istiyor? Bence asıl soru bu. Kanun vs. değil. Asıl soru bizleri ne yapacaklar? Bizleri toplumun dışına itip, bizden kurtulamyı mı seçecekler? Yoksa tekrar insanlarıni toplumun içine çekip bize bir yaşam hakkı mı tanıyacaklar?.

  YanıtlaSil
 21. merhaba
  yardıma ihtiyacım var, bir arkadaşım mal aldığı bir firmaya vermek üzere benden çek istemişti bende firmanın adını yazarak çeki vermiştim, firma o şekilde kabul etmedi çeki, firmanın üstünü çizgi ile çizerek arkadaşamın adını yazdım, arkadfaşımda, arkasını cirolayıp ceki kullandı, zamanında ödeyemedi, ö,çek yazıldı, bu arada firma hesababına çek tarihinden sonra paralar yatırmış, ama yaırırken çek için demiş fakat çek numaralarını yazmamaış, firmada bunu diğer çeklere ve açık hesabına saymış, dava açmış neyse dava sonuçlandı adli para cezası çıktı adıma, bunu 7 gün içinde temyiz edip yargıtaya yollamam lazım, bu temyiz için nasıl bir dilekçe yazabilirim dilekçede neleri dile getireyim bana fikir verirmisiniz, bakarsınız, bu dilekçe ile beraat alırımda , ilerde herkese örnek olur.
  yardımlarınızı bekliyorum

  YanıtlaSil
 22. atabayrak nasıl böyle konuşabiliyor. biz de yasadan memnun değiliz tabiiki ama şu anda öyle bir haldeyiz ki buna evet demek durumundayız. içerden hiçbir borç ödenemediği gibi ailece perişanız. o tarz mailleri yollamadan bizlere de danışsaydınız keşke. bizim 1 gün bile bekleyecek halimiz kalmamış, sizin söylediklerinize bakın yazık!!!! meriç

  YanıtlaSil
 23. ARKADAŞLAR HALA ANLAYAMADIĞIMIZ SENİN SORUNUN BENİM SORUNUM DEĞİL.

  ORTADA BİR HUKUKSUZLUK HAKSIZLIK VAR BİZLER DÜRÜST İŞ ADAMLARI OLARAK BORÇLARIMIZI AİLEMİZDEN UZAK KALMADAN PSİKOLOJİMİZ DAHA FAZLA BOZULMADAN NASIL ÖDERİZ ONUN DERDİNDEYİZ YAKLAŞIK BEN BİR YILDIR ÖNCE PRESSTURK ARACILIĞI İLE DAHA SONRA BİZİM SİTE İLE DEVAMLI BİR MUCADELE İÇİNDEYİM.
  ARKADAŞLAR SİZLER DIŞARDA DAYANAMIYOSUNUZ BİRDE HAPİSDE NE NASIL OLDU HABERİ OLMAYAN BİLERCE ARKADAŞIMIZ VAR.
  BİRSEYLER SÖYLERKEN VEYA FİKİR VERİRKEN AZCIK DÜŞÜNMEK LAZIM.
  HA YASA ONAYLANIR ONDAN SONRA BAKARIZ HERKESİN KENDİNE GÖRE DERDİ VAR.
  VALLA BİZDE İSTERDİK YASADAN HAPİS CEZASINI KALDIRALIM AMA ÇOK MUCADELE ETTİK ÖZELLİKLE EMRE CUNEYT ABİ MERSİNDEN HASAN ABİ MY WAY GİBİ DAHA SAYAMADIĞIM ÇOK YÜREKLİ İNSAN ÖNDERLİK ETTİ BU GÜNLERE GELDİK.
  MEMNUNMUYUZ HAYIR FAKAT AYNI SÜRECİ TEKRAR NEDEN YAŞAYALIM.BUNDAN SONRA YASA ONAYLANIR BAKARIZ BİR ÇARESİNE HÜKÜMET YİNE OYUNUNU OYNADI BİZE SON DAKİKADA ERTELEMEYİ İKİ SENE DERKEN BİR SENEYE İNDİRDİ ÇOĞUMUZ O GECE UYUMADIK.

  LÜTFEN AMA LÜTFEN FİKİR VERİRKEN SİTENİN SAĞ ÜST KISMINDA TELEFON NUMARASI VAR İLK ÖNCE ORAYA BİLGİ VERİP ONDAN SONRA YAZALIM YAZIK AİLESİNDEN UZAK ÇOCUKLARINDAN UZAK İNSANLARA YAZIK....

  BİZİM DERDİMİZ SAHSİ DEĞİL.BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN HEPİMİZ DE BİRİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
  MALATYALI HASAN

  YanıtlaSil
 24. 15 de yazan kardeşim siz şimdi vekaleten atılan imza zaten suç değildi diyorsunuz bunu biraz açarmısınız

  YanıtlaSil
 25. 15 te yazan arkadaş bu yasa bize 2 yıl kazandıracak gidip karşı tarafla anlaşamıyacak durumda olan insanlar var bizim gibi
  Başımızda erkek yok halbuki babam kendi gitse konuşsa anlaşsa kozlarını paylaşsa(hatır çekleri var) daha iyi olmazmı hem özgürlüğünü kazanmış olur biz ne anlarız ticaretten borcundan alacağından yapamıyoruz işte olmuyor 1sene oldu gireli 5sene verdiler.İçeride olanlara sor bakalım nasıl bir duyguymuş.Bizde istiyoruz hapsin tamamen kalkmasını hele bi çıksınlar hepbirlikte yaparız baskımızı veto edince halolcağınımı sanıyorsun? garantisini verebiliyormusun

  YanıtlaSil
 26. peki vekaleten çeki imzalayanlar kurtuluyor bu anlaşıldı.benim gibi sadece vekalet veren ve işlerle alakası olmayan gerçek mağdurlar ne olacak.

  YanıtlaSil
 27. ağzına sağlık hasan abi babamın orada eriyip bitmesine sadece izleyici kalıyoruz hayatımız mahvoldu...ben nişanlıyım babam beni bekleme evlen diyor 5sene inanabiliyormusun ben o oradayken nasıl evlenirde yuva kurarım nasıl razı olurum canım o benim yorum yazanlar bir düşünsünler çocuklarından ayrı geçirecekleri seneleri eşleri anneleri herkes dışarda kendi tek başına parmaklıkların ardında bu yasa en kısa zamanda çıkmalı sonra ne yapmamız gerekiyorsa hepbirlikte yapmalıyız bu dava hepimizin...ama ne olur biran önce özgürlüğümüzü bize verin hapis yatan 1kişi değil tüm aile, eriyip biten 1kişi değil unutmayalım gerçekleri lütfen cumhurbaşkanına mail atacaklarsa yasanın onayı için mail atılsın neden bukadar uzattılar...babamın söylediği "hayvanlarla aynı ortamda kaç gün yaşayabilirsin"

  YanıtlaSil
 28. arkadaşlar şu an çektiğimiz kabir azabını ve bize bunu çektirenleri affetmiyeceğiz.AMA bir gerçek var güçlü olmamız lazım oda hepimizin rahat olmasına bağlı kamuoyu oluşturmamız için kalabalık olmamız gerekiyor o yüzden bence yasa çıksın ve yarınların mücadelesi başlasın.

  YanıtlaSil
 29. Elbette burada fikirlerini beyan eden her arkadaşımız haklı.Çünkü haklı bir davanın peşinden koşuyoruz,Yani ekonomik kaynaklı suçlardan dolayı özgürlüğün kısıtlanmaması gerektiği...
  En önemli olgu,ÖZGÜRLÜK.Özgürlüğün kısıtlanmaması.İşte sorunun büyüğünü yaşayanlar,özgürlüğü kısıtlananlar.Yani cezaevindekiler.Cezaevindeki her bireyin ailesinin,sevenlerinin,akrabalarının da özgürlüğünü kısıtlıyor,Onlarada acı çektiriyor bu ekonomik suçlara verilen hapiz cezaları.
  Dediğim gibi burada yorum yapanlar tespitlerinde,eleştirilerinde,öngörülerinde mutlaka haklılar,ama Bazı söylemlerin zamanı doğru değil.
  Site yönetimi ve konuyla ilgili bir çok değerli arkadaşımızın ikazlarına rağmen,hatta dikkat ediyorum yönetim varolan yasada iğneyle,her noktada,her virgülde,lehe hüküm açıklamaları ararken ve paylaşırken,tahrik edici veya yasanın eksikleriyle ilgili söylemler hala sona ermedi.
  Bu yönetim buraya katılan insanları yönlendirerek yasanın meclise daha çabuk gelmesinde büyük rol oynadı.
  Onları dinlemeye devam etmekte fayda var arkadaşlar.
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 30. akp tüm medyayı elininin altına almış bazı gazatelerde anketler yapılıyor.bugun seçim olsa tekrar akp kazanırmış.milletvekillerinin bile polisler tarafından itilip kakıldığı gözüne biber gazı sıkıldığı bir ortamda ekonominin çöktüğü ayaklanmaların başladığı bir türkiyede nasıl olurda halen akp seçilebiliniyor.tamami ile YALAN doğna medya'ya dünya kadar ceza kestirtdi adam şimdi gazetelerinde kanallarında akp yanlısı olarak görünüyor.eskiden savaş açmıştı haklı olarak bize karışanı yok ederiz diyor.akp hükümeti YÜCE ALLAHTAN DİLERİM'Kİ EN YAKIN'DA ONLART YOK OLUR buMU demokrasi.bumu A-ADALET K-KALKINMA P-BUMU PARTİCİLİK
  AKP

  YanıtlaSil
 31. Burada yazan arkadaşlara seslenmek istiyorum.Gerçekten iyi niyetiyle yazmış olduğu çeki ödeyemeyen arkadaşlar.Allahın adaletine inanın.Yıllık 15 milyon dolar hacmi olan bir şirketin sahibiydim.İş yaptığımız büyük bir firma batınca,o sırtımızdan para kazanırken bizlere efendim diye hitap eden bankacılar,bir anda akbaba'ya dönüştüler.uzun lafın kısası çok canımı yaktılar.Ama şu son bir aydır bana kötülük yapanların o kadar çok müşkül duruma düştüklerini gördüm ki,Allah gıybeti haram kılmış ama,zevklenmemek elde değil.O yüzden Allaha inancınızı yitirmeyin ve onun uygun gördüğü zamanda sizin aklınıza bile gelmeyecek şekilde sizin intikamınızı alacağını unutmayın.Yeni çıkan yasa da erken sorulan çeklerin iptal olacağını da bunun bir işareti olarak görün.

  YanıtlaSil
 32. Önceki kanunun uygulamasında imzayı kim attıysa
  cezayı o alıyordu. Vekaleten imza atanlar ceza alıyordu. İmzası olmayan sorumlu tutulmuyordu.
  Şimdi vekaleten imzalayanlar hapis cezası almıyor. Ancak soru işareti vekalet verenin
  imzası olmadığı halde önceki çeklerden sorumlu tutulacaklar mı?

  YanıtlaSil
 33. 24 YAZAN ARKADAŞIM BAK YANLIŞ ANLAMIŞSIN, Şirket sahibinde imza kime aitse ceza ona aitti, bunuda tic sicilden atama yapmadan vekaletle yapıyorlardı. Şimdi bunu yapamayacaklar. Ya tic sicilde müdür ataması ile olacak yada ortaklar sorumlu olacak.Bu eski kanunda çok basit bir kuraldı.ÇEKTEKİ İMZA KİŞİYİ BAĞLAR.Fakat yeni kanunda farklılaştırıldı ve tic sicil kaydı istendi, noter vekaletleri geçersiz kılındı.

  Çek magdurlarının sorunu bu değil, magdurların sorunu elemanlar adına alınan çekler. Bu çekler doğrudan kişi adına ve imzada kişiye ait olunca firma adına kullansanda ceza senin, hem eskisinde hemde yenisinde.

  YanıtlaSil
 34. SAYIN ATABAYRAK
  hapis cezası ile karşı karşıyaymışsınız.Hapiste olsaydınız yakınlarınızın veya mağdurların c.başkanının yasayı veto etmesi için çaba sarfetmesine ne derdiniz?İçeride olanın halini yaşayan ve aileleri bilir...Çoluk çocuk neler yaşadığımızı biliyormusunuz?Bizde yasanın şartlarından memnun değiliz ama eşlerimiz içeride biz sersefil neler çektiğimizi biliyormusunuz? Siz şu anda içeride olmadığınız için şartlarınızı düzeltebilmek adına bencilce bir çabanın içerisindesiniz...Bizler ise önce özgürlüğün,çalışıp karın doyurup borç ödemenin sonrada birlik olup hapis cezasının kalkması için ne gerekiyorsa yapabilmenin derdindeyiz...
  Sadece kendimizi düşünmüyoruz...binlerce mahkumun,ailelerinin ,çocuklarının yaşamını düşünüyoruz..
  Burada hep ortak hareketlerde,aynı mantıkta,aynı mücadele içerisinde düşünüp çalıştık...Birimiz hepimiz ,hepimiz birimiz için savaş verdik...Bundan sonra da öyle olmasını diliyoruz...
  En azından kendi adıma sadece hapisteki eşimi ve kendimi değil,bu yola baş koymuş,aynı sıkıntıları çeken kader birliği yaptığımız tanıdığım tanımadığım tüm arkadaşlarım adına ,onları düşünerek hareket edeceğim..Herkesinde böyle düşünmesini diliyorum....

  YanıtlaSil
 35. arkadaşlar

  cezaevinde yakını olan arkadaşlarımızı çok iyi anlıyorum.en kısa zamandada özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum.ANCAAK

  BU YASA TOPLUMSAL BASKIYI MİNMİZE ETMEK İÇİN BİR KANDIRMACADIR.

  2 DEGİL 1 YIL ERTELEME KIYAGI ÖNE SÜRÜLEREK,ÇEKE CEZANIN DEVAMINI SAGLAMAKTIR.

  HATTA ÇEK ,E DAHA AGIR CEZALAR GETİRMEKTEDİR.

  BU KANUN BU ŞEKLİYLE ONAYLANIR VE GEÇERSE,SAADECE YARGITAY,IN İÇTİHATINI BEKLEMEK ZORUNDA KALACAGIZ.

  YARGITAYINDA BİR İÇTİHAT YAYINLAYIP YAYINLAMAYACAGI,OLUMLU VE OLUMSUZ OLACAGI KİMLERİ KAPSAYIP KİMLERİ KAPSAMAYACAGI(31/12/2008 DEN ÖNCEKİ DURUM)BELLİ DEGİLDİR.

  TOPLUMSAL BASKILARA DAYANAMAYAN BİR İKTİDARIN,ELİNE ALMIŞ OLDUGU BU TASARI DA TAMAMEN İŞİN ÇÖZÜLMESİ LAZIMDIR.

  DEMİR TAVINDA DÖVÜLÜR.

  CUMHURBAŞKANI TARAFSIZ VE ADİL OLMALIDIR.HUKUĞUN GEREĞİNİ YAPMALIDIR.

  EĞER CUMHURBAŞKANINDAN BU YASA DÖNERSE,EMİN OLUN LEHİMİZE OLACAK VE BU İLLETTEN TAMAMEN KURTULMAMIZI SAĞLAYACAKTIR.

  CUMHURBAŞKANININ BU YASAYI HUKUĞA UYĞUN DEGİLDİR DÜZELTİLMESİ LAZIMDIR GEREKÇESİ İLE MEJLİSE GÖNDERMESİ,,BU ÇAGDIŞI CEZANIN TARİHE GÖMÜLMESİ DEMEKTİR.

  EN FAZLA 1 AY GİBİ BİR ZAMAN ALACAKTIR.(ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM )
  İÇERDEKİ ARKADAŞLAR 1 AY DAHA SABREDİP BU İLLETTEN TAMAMEN KURTULABİLİRLER

  AKSİ TAKTİRDE,,EN FAZLA 1 YIL SONRA GENE AYNI KONUMDA,,HATTA DAHA KÖTÜ KONUMLARDA OLUNACAKTIR

  BU NEDENLERLE BENDE YASANIN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN HUKUK GEREKÇESİ İLE MEJLİSE İADESİNİ İSTİYORUM.

  BİLİYORUM YAKINI CEZAEVİNDE OLAN ARKADAŞLAR BANA KIZACAKTIR,,AMA DAHA GENİŞ DÜŞÜNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM.DUYGUSAL DÜŞÜNMELERİNİDE HAKLI BULUYORUM.

  BU ANAYASAMIZA ,HUKUKUMUZA,İNSAN HAKLARINA,KİŞİLERİN EŞİTLİK İLKESİNE ,TAMAMEN ZIT OLAN ÇAĞ DIŞI YASANIN TARİHE GÖMÜLMESİ DİLEGİ İLE HEPİNİZİ SELAMLIYORUM.

  (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 36. arkadaşlar ben kazakıstandayım aranıyorum çek kanunu değişt, gereyimmi türkiyeye teslim olayımmı selamlar türkiyeyi çok özledim

  YanıtlaSil
 37. sevgili arkadaşlar
  az önce cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğini aradım.yasanın henüz incelemede olduğunu ve cumhurbaşkanımızın yurt dışından bu gün döneceğini söyledi.eğer inceleme biterse hafta sonu dahi olsa imzalanabileceğini söyledi.konu cumhurbaşkanımızın takdirindedir dedi.
  bilgilerinize..

  YanıtlaSil
 38. ARKADAŞLAR,

  VETO EDİLSİN EDİLMESİN, SATAŞMA KARMAŞA ALMIŞ YÜRÜMÜŞ. NE OLUYORUZ. HERKES BİR SİLKİNSİN.

  BİR DÜŞÜNÜN,

  CUMHURBAŞKANI NU GÜNE KADAR HÜKÜMETİN ÇIKARDIĞI HANGİ YASAYI VETO ETTİ. SİZ ABDULLAH GÜLLE AHMET NECDET SEZERİ KARIŞTIRIYORSUNUZ GALİBA. YASA PAZARTESİ ÇIKAR.

  VETO EDİLSE BİLE VETO SEBEBİNİN YAYARIMIZI MI ZARARIMIZIMI GÖZETEN SEBEPTEN OLACAĞINI NERDEN BİLİYORSUNUZ. NEYE GÖRE KONUŞUYORSUNUZ.

  HEPİMİZ ÖNCELİKLE İÇERDEKİ ARKADAŞLARIN BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ. BUNDA İSTİSNA YOK VETO EDİLSİN DİYENDE ONAYLANSIN DİYENDE AYNI ŞEYİ İSTİYOR. VETO EDİLSİN DİYENLERİN ASIL SÖYLEMEK İSTEDİĞİ BU YASANIN YASA OLMAMASINDANDIR VE SADECE GEÇİCİ ÇÖZÜMDÜR. ONLAR TOPTAN ÇÖZÜM İSTEMEKTEDİR. YOKSA KİMSENİN HAPİSTE KALMASINI İSTEYECEK KADAR SADİST DEĞİLDİR.

  VETO EDİLSE BİLE BU ÇÖZÜM DEĞİLDİRKİ. HÜKÜMET AYNEN GEÇİRİP GÖNDERİRSE İMZALAMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMAZ. EN FAZLA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİR. BUNUDA ABDULLAH GÜL YAPMAZ... SİZCE YAPARMI

  SİZ BURDA DAHA BİR YORUMDA BİRBİRİNİZE GİRERSENİZ SİZİ BİR TOPLULUK GRUP OLARAK KABUL EDİPTE CİDDİYE ALACAK BİR ADAM BULAMAZSINIZ. BU KONUYA DİKKAT EDELİM. KALDIKİ BURDA BİRİLERİ VETO EDİSİN EDİLMESİN DEDİ DİYE DÜŞÜNECEK DEĞİL CUMHURBAŞKANI. DİNLEYECEK OLSA SİZİ DEĞİL ARKADAŞI ALTINTAŞI DİNLER...

  HER YAZMDA AYNI NOKTAYI İŞLİYOEUM. BİRLİK BERABERLİK GÖRÜNTÜSÜNÜ BOZACAK YORUM VE KARMAŞALARDAN KAÇINALIM. AGRESİF OLMAYALIM. BU KADAR AGRESİF OLABİLECEK VE DİŞ GEÇ,RECEK GÜCÜNÜZ VARSA AKP Lİ SUAT KAYA YA CANİKLİ YE SADULLAH ERGİN E İYİMAYAYA DİŞ GEÇİRİN DE BİR İŞE YARASIN.

  LÜTFEN SABIR,
  SÜKÜNET,
  HOŞGÖRÜ VE DİKKAT

  ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN BU....

  SAYGILAR

  M.K.

  YanıtlaSil
 39. SYN AHMET İYİMAYANIN BASIN AÇIKLAMASINA DİKKAT ETMİŞİNİZDİR.

  ÖNÜMÜZDE 3 OLASILIK VARDI

  1)SUÇ VE CAZANIN TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI

  2)ERTELEME GETİRİLMESİ(ŞİMDİKİ DURUM)

  3)CEZALARIN DEVAMI YÖNÜNDE GİBİ BİR SÖYLEMDİ GALİBA(TAM HATIRLAMIYORUM)

  BU 3 OLASILIK ÜZERİNDE ÇOK TARTIŞILDIGINI,,VE 1 Cİ MADDEDEN SÖYLEMLERİNDEN ANLAŞILDIĞI ÜZERE KIL PAYI DÖNÜLDÜGÜNÜ,NEDENİNİNDE EKONOMİK DENGELERDE MEYDANA GELECEK ÇÖKÜNTÜLERİN OLDABİLECEGİNİ SÖYLEMİŞTİ

  KIL PAYI DÖNÜLEN BU CEZALARIN KALDIRILMASI OLAYININ,YASA İADESİYLE GERÇEKLEŞECEGİNE İNANMAKTAYIM.

  BAKANLARIN, BAZI MİLLETVEKİLERİNİN,HUKUKÇULARIMIZIN,VE YARGITAYIN DA BU CEZALARIN KALDIRILMASI TARAFTARLARI OLDUGUNU DÜŞÜNEREK,ARTIK BU İŞİN ŞU AN ÇÖZÜLEBİLECEGİNE İNAANMAKTAYIM,,,AKSİ DURUMDA BENİM PEK ÜMİDİM YOK,BU YASANIN YASALLAŞMASINDAN SONRA ZANNETMİYORUMKİ KISA BİR SÜRE SONRA GÜNDEM OLUŞTURSUN.

  FIRSAT Bİ SÜRE İÇİN KAÇAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.SAYGILAR

  (BAŞKENTLİ)

  YanıtlaSil
 40. bende kısa süreli cezaevine girdim yakınları cezaevinde olan arkadaşlarımızı anlıyorum,benim fikrim hapse yeni girenler çıkmak için herşeye imza atarlar ama cezasının çoğunu çekenler bence tahahüt falan imzalamasınlar yoksa yaklaşık 2 sene sonra başlarına çok büyük dert alırlar,herhalde en büyük zulm cezaevinden çıkan insanın yeniden cezaevine girmesi olur, tamam zor olur ama içerdeki yakınlarımıza tasarının ne getirdiğini tüm gerçekleriyle anlatmamız lazım....

  YanıtlaSil
 41. BANA KARŞI ÇIKAN ARKADAŞLAR BAKIN İLK YAZIMDA İÇERDEKİLERİN VE YAKINLARININ IZDIRABINI ANLIYORUM YAZMISTIM.YILLAR ÖNCE CEZAEVİNDE BİR GÜN KALMIŞTIM BANA SANKİ HEP ORADA YAŞAMIŞIM GİBİ GELMİŞTİ.BİLİYORUM CEZAEVİ ŞARTLARINI AMA BU ŞEKİLDE ONAYLANMASI İLE HERKES CEZASI KATLANARAK 1 YIL SONRA CEZAEVİNE GERİ DÖNECEKLERDİR.ANLIK BİR ÇÖZÜM İÇİN DAYATILANI KABUL EDİYORSUNUZ HEMEN.BİZLERDE YAKINDA İÇERİ GİRMEK ÜZEREYİZ.BURADA BEN KENDİ ŞAHSİ ÇIKARLARIM DOĞRULTUSUNDA YAZMIYORUM.MANTIKLI VE KALICI ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇERSİNDEYİM.YASA BU ŞEKİLDE ONAYLANIRSA

  1- GETİRİLEN TEMERRÜTLE BORCUNUZ KATLANIR
  2- İLK YILDA 3/1 İNİ KİMSE ÖDEYEMEZ VE HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN VERİLEN TAAHHÜT İÇİN ARTI ÜÇ AY HAPİS CEZASI DAHA YER VE TEKRAR CEZAEVİNE GERİ DÖNER BU TAM BİR TUZAKTIR YERE DÜŞENE EL UZATIYORMUŞ GİBİ GÖZÜKÜP BİLEĞİNE KELEPÇEYİ ÇAKARLAR
  3- İDARİ TAKİP ADI ALTINDA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KOYARLAR(NE İŞİMİZ VAR YURDIŞINDA EKMEĞİMİZİ ZOR BULUYORUM DİYEBİLİRSİNİZ BEN SADECE GETİRİLENLERİ DİLE GETİRİYORUM)
  4- 2 YIL SEÇİME KADAR BU İŞ RAFA KALKAR YENİ GELEN EN AZ 6 AY BAKMAZ BU İŞLERE
  5- ANAYASA MAHKEMESİNİN BU İŞE BAKMA SÜRECİ EN AZ 2 YILDIR

  YANİ KISACASI EN KISA SÜREÇ YASANIN VETO EDİLMESİ YAKLAŞIK BİR AY İÇERSİNDE MECLİSTEN DÜZELTİLEREK GERİ GELMESİDİR.ÖDEYEMEYECEK ARKADAŞLAR İÇİN BU YASA KURNAZLIKLA HAZIRLANMIŞ BİR TUZAKTIR.FEVRİ DAVRANIŞLARDAN UZAK DURARAK HERKESİN FİKRİNİ SAYGI İLE KARŞILAMAK GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.TÜM ARKADAŞLARIMA SAYGILARIMLA.

  ATABAYRAK

  YanıtlaSil
 42. M.K. Düşüncelerine aynen katılıyorum.

  YanıtlaSil
 43. AYRICA ARKADAŞLAR BURASI GENELDE BORCUNU ÖDEME UMUDU OLMAYANLARIN YERİDİR BORCUNU ÖDEYEBİLECEK ADAMIN BU SİTEDEN HABERİ BİLE YOKTUR ŞAPKANIZI ÖNÜNÜZE KOYUP İYİCE DÜŞÜNÜN HEMEN TAAHHÜDE İMZA ATMAYIN ÇÜNKÜ SONU CEZAEVİDİR.
  SAYIN CUMHURBAŞKANININ BU YASAYI VETO EDECEĞİNİ SANMIYORUM ÇÜNKÜ ODA BU İKTİDAR PARTİSİ ZİNCİRİNİN BİR HALKASIDIR.BU SADECE BENİM TEMENNİMDİR.BİZ İFLAS ETMİŞ KİŞİLER ONLARDAN OLMADIĞIMIZ İÇİN BU HALDEYİZ KENDİLERİNDEN OLANLARDAN BAŞKA KAZANABİLEN YOKTUR.DOLAYISIYLE BİZ ZATEN İKTİDARDAKİLERE BORÇLUYUZ ALACAKLI ONLAR.BİZ KİMDEN AF İSTİYORUZ YENİ YASAYLA İPİMİZİ İYİCE ELLERİNE ALMAK İSTİYORLAR ANLAMIYORMUSUNUZ.

  ATABAYRAK

  YanıtlaSil
 44. sevgili atabayrak,

  yanıldığın tek nokta şu. Anayasa Mahkemesi bu dosyaya 2 yılda bakmaz çok kısa sürede bakar.

  Çünkü,

  bu yasada araştırma soruşturma raportör çalışması gerekirecek bir durum yok. Tek nokta Anayasa nın ilgili maddelerine uygun olup olmayacağı yönüdür.

  Parti kapatma gibi davalarda bile binlerce sayfalık raportör çalışması ve delil toplanması olmasına rağmen 1 nyılı geçmiyor. Bunu gözardı etme lütfen. Bu yasa Anayasa Mahkemesinde birkaç ayda sonuçlandırılır.

  saygılar

  YanıtlaSil
 45. Arkadaşlar Cezaevindeki hükümlü,çekin ibraz tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikteki toplam meblayı Savcılığa ödeme planı ile taahhüt edecek ve hemen tahliye olacak.
  !!! Savcılığa verilen taahhütün ihlalinden dolayı herhangi bir cezayı müeyyide yoktur.!!! Bizzat savcıdan öğrendim.
  Hükümlü olaki ödemeyi yapamadı veya alacaklıyla anlaşıp vadeyi daha uzatamadı cezasına kaldığı yerden devam edecek.
  Borcun tamamı üzerinden taahhüt verildiğinden dolayı,yatmış olduğu günler alacak olarak kalacak.Allah korusun herhangi bir gelişme olmazda tekrar cezaevine girerse,daha önce yattığı günler cezasından düşülecek.

  YanıtlaSil
 46. atabayrak realiteyi yazmış.günler çabuk geçiyor.

  YanıtlaSil
 47. atabayrak bazı düşüncelerine katılıyorum. ben de benzer şeyler yazdım ve eleştirildim ama kafana göre yorumlara da gitmemelisin bence. çünkü :

  1-getirilen temerrütle katlanan borç taahütle alakali değil ödemediğin sürece zaten aynı hızda katlanıyor. sen istesen de, istemesen de. hapis cezası ise 2 sonrada ya da 1 yıl sonra da yine çekin asıl miktarından. Yani çok bir şey değişmeyecek.

  2- Evet bence de çok ama çok az insan ödeyebilir ama taahhüt yaprak başı 3 ay hapis olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir avukat abimizle de tartıştığımız üzere icra dairelerine gidip imza vermedikçe bu verilen taahüt, senin söylediğin taahhütle aynı kapsamda değil. Tartışmaya açık bir madde. Ancak yaprak başı 3 ay olma ihtimali düşük.

  3 - Bu madde kesin bir madde değil. Dikkatli okursan adli kontrol getirilir demiyor, getirilebilir diyor. Yani sadece bir ihtimaldir bu. Kaldı ki ticaret hayatı yurt dışına bağlı olanlar için geçerli olmayacaktır kanaatindeyim. Dış ticaretçiler, nakliyeciler, tekstilciler vb. meslek sahipleri bir çoğu yurt dışına gidpi gelmeden işlerini yürütemezler. Bu da göreceli bir kavramdır.

  4- Bence de 2 yıl bir daha gündeme gelmeyecektir.
  5- Anayasa mahkemesi süreci 2 sene sürmez.Kaldı ki anayasa mahkemesinden dönmesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak A.Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alırsa gelişmeler nasıl olur ben de bilmiyorum. Herhalde kanun tekrar görüşülüp değiştirilip tekrar çıkarılacaktır. Ancak bu hapis kalkar demek değildir. Ancak anayasa mahkemesinden dönmesi kesin gibidir kanımca.Çünkü hem kendi içinde hem de anayasanın diğer maddeleri ile ciddi uyumsuzluklar ve zıtlıklar içeriyor.

  Ben de veto istemekle beraber hapistekileri ve yakınlarını düşününce söyleyecek söz de bulamıyorum. Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. O acıyı çeken bilir. Eminim ki 1 sene sonra hepsi içeriye de girecek olsa, hatta daha da fazla kalacak olsalar da şu an çıkmak için 1 saniye düşünmezler.

  YanıtlaSil
 48. yürekli olun hanımlar beyler; bu yasanın hiçbirimize ne faydası var ne rahatlatıcı yanı.. hangimiz borcumuzun 1/3'ünü faiziyle alacaklıya ödeyebiliriz? şahsen kendi adıma konuşmam gerekirse ben ödeyemem ve bu yüzden yasa onaylansa da onaylanmasa da pazartesi günü bu sorun yüzünden hakkımda çıkan cezanın infazı için en yakın savcılığa teslim olacağım. Bu süreçte yardımları dokunan herkese teşekkür ederim; tanısam da tanımasam da bende hakkı olan arkadaşlar haklarını helal etsinler.. 8 ay sonra umarım sağ salim tekrar aranızda olurum, kalın sağlıcakla..

  YanıtlaSil
 49. SEVGİLİ M.K ANAYASA MAHKEMESİNİN NE ZAMAN SONUÇLANDIRACAĞI KONUSU BENİM BİR ÖNGÖRÜMDÜR SENİN DEDİĞİN GİBİ OLMASINI DİLERİM BU KONUDA ISRARCI DEĞİLİM FAKAT DİĞER YAZDIKLARIMIN HEPSİNİN ARKASINDAYIM.

  ATABAYRAK

  YanıtlaSil
 50. sayın cüneyt bey
  sizleri soru sorarak meşgul etmek istemezdim ancak merak ettiğim 2 husus var
  birincisi;
  yeni yasa ile çekin vadesinden önce karşılıksızdır diye yazdırılamayacak. peki bu kanundan önce bu şekilde gerçekleşen durumlar konusunda ne yapılacak? örneğin benim 26 yaprak çekimin 23 ü vadesinden önce yazıldı. ticaret hayatım bitti. anlatmama gerek yok hepimiz biliyoruz yaşananları. yasanın bu maddesinin bana faydası olacakmı?

  ikinci husus da şöyle;

  borcumu ödeyemememin nedeni hemen hemen bütün mağdurlar gibi alacağımı tahsil edemememden kaynaklanıyor. ancak benim alacaklı olduğum firma beni dolandırdı. elimde borcumun neredeyse 3 katı teminat senetleri var ancak ilk icra işleminde gördükki bu firma sahipleri fabrikalarını anlaşmalı hacizlerle başkalarının üstüne geçirmiş. bütün mal varlıklarını başkalarının üstlerine yapmışlar. yani karşımda bir hiç var. tabiki diğer senetleri masrafları yüzünden işleme koymadım(tarihsizler) şimdi merak ettiğim konu şu. eğer devlet borcu ödemede aracılık yapacaksa, ben devlete dolayısı ile alacaklılarıma bu senetlerin tahsil haklarını verebilirmiyim. sonuçta bu senetlerin tahsilinin artık legal bir yolu yok. kalkıp da devletin üstünde bir güç aramak gibi bir niyetim de yok. sizce savcılıklara, taahhütten ziyade böyle bir teklif verebilirmiyim?
  mağdur olan herkese Allah kolaylık versin
  hepinize saygılar.
  rumuz:secular

  YanıtlaSil
 51. 48 de yazan arkadaş haklısın sen git teslim ol içeri çok rahat dubleks daire kuş tüyünden yatak sabah öğlen akşam acık büfe günde 2 kez havuza girme hakkın var istediğin yerle bedava telefon görüşme hakkın var internet devamlı açık sen kaçırma bu fırsatı git erken teslim ol

  YanıtlaSil
 52. 48 Nodaki kardeşim ilk önce her şeyde bir hayır var sabırlı ol ALLAH büyüktür ya sabır hemen pes etme gün doğmadan neler doğar hiç birimizin yeri orası değil KORKU KADERİ DEĞİŞTİRMEZ KORKMA

  YanıtlaSil
 53. bende sn atabayrak gibi düşünüyorum sonuçta içerden çıkıp bir süre sonra içeri girmek daha çok koyar insana,bu tahahüt olayında da ekstradan hapis kararları çıkabilir bu kanunda ne yazdığı önemli değil istediği gibi uygular bu hükümet...bu günlere panik halinde yaptığımız hatalardan gelmedik mi şu an içerdeki arkadaşlarda yakınlarıda panik halldeler ben dahil hata yapmaya mehilliyiz...

  YanıtlaSil
 54. ARKADAŞLAR HERKES KENDINE GÖRE YORUMLUYUP YAZIYO LUTFEN BIRAKIN BUNLARI KIMI VETO EDIYO KIMI ANAYASAYA GÖTURUYO ALLAH AŞKINA BI ARKADASIM GUZEL YAZMISTI BIZ BURDA KENDI KENDIMIZE KONUSUYORUZ YA HERKESIN DURUMU NETLEŞTI SIMDİ HERKES SU BU DİYO BAKIN BUGUN ÖNUNE GELEN EKMEYI YEMESINI BILMEYEN YOL YURUYEMEZ NE KONUSUYOSUNUZ BU YASA BÖYLE CIKTIMI CIKTI ELIMIZDEN BIS EY GELIYOMU SU AN YOK O ZMAN SUSUN YA ALLAH ASKINA BI YASA ONAYLANACAKSA ONAYLANSIN ONAYLANMIYACAKSA O ZMAN NELER YAPILACAGINI DUSUNUR HERKES BAKIN BU YASA BOYLE CIKMAZSA BI DAHA YASA MASA ZOR CIKAR BIRAZ AKILLI OLALIM HEKES BIR UMUT BEKLIYO RAHAT OLANLAR DA KONUSUSYO KENDINIZE GÖRE DURUM DEYERLENDIRMEK YERINE GENL ANLAMDA DEGERLENDIRMEK DAHA AKILLICADIR ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN

  YanıtlaSil
 55. arkadas ne oldu acaba cumhur baskani imzaldimi cek yasasini haberi olan varmi bizi bilgilendirirmisin

  YanıtlaSil
 56. arkadaşlar yaklaşık 4 kere sordum bir allahın kulu cevap versin yasa eğer onaylanırsa 1 nisana kadar yani taahüttün son gününe kadar aramalarımız duracakmı??? yoksa taahüt verdikten sonramı duracak???

  YanıtlaSil
 57. Sayın 56 alacaklı ile anlaşma metnini,ilgili mahkemeye veya C.Savcılığına verdikten sonra aranmanız durur.Olaki o süreçte
  yakalanırsanız savcılığa taahhütname verir cezaevine konulmadan salınırsınız.

  YanıtlaSil
 58. adsız arkadaşım kimse sana bu konuda tam net cevap verebileceğini düşünmüyorum.heleki resmi gazetede yayınlansın neyin ne olacağını tam olarak herkez cevap verebilir.zaten cevabını resmi gazete cıkınca sen de kolayca anlayabileceksin bizde.

  YanıtlaSil
 59. 56 TAAHÜT VERMEDEN ARAMANIN DURMASINI GEREKTİRECEK BİR SEBEB SÖYLERMİSİN ARKADAŞIM,

  HER ŞEY ORTADA

  ALACAKLI İLE ANLAŞACAN VEYA SAVCILIĞA TAAHÜT VERECEN ARANMAN DURACAK.

  (BAŞKENTLİ):)

  YanıtlaSil
 60. Bu siyasetçiler işlerini ne kadar iyi biliyor..yasayı bekleterek ortamı gerip ,nasıl farklı fikirler oluşturdular..bu bekleme süresi olmasaydı herkes hem fikir ,birlikte hareket ediyordu,bir anda farklı düşünceli kişiler yorum yapmaya başladı.Kesinlikle herkesin fikrine saygım var .Farklı sesler demokrasinin gereğidir ama yine de düşündürücü buluyorum.Bu sitede son aylarda yakaladığımız heyecan azaldı gibi, umarım yanılıyorumdur.Birde bu düşünceler aylardır niye dile getirilmedi.

  YanıtlaSil
 61. arkadaşlar benim şahsi görüşüm kimse öyle bilmediği yada kendine güvenemediği noktalarda imza atmasını hiçmi hiç tavsiye etmem.inanın gerçekten ceremesini cekersinin bu sürede kısa olur.eniştem cıkmayı dahi düşünmüyor inzanın arkasına sığındırdıkları için ilerisi daha kötü olacağını düşünüyor ki haklıda.zaten neyin arkasına atacakki imzayı ödeyemezki

  YanıtlaSil
 62. ARKADAŞIM ARANMALAR OTOMATİK OLARAK DURMAYACAK.YANİ İNFAZLAR OTOMATİK ASKIYA ALINMAYACAK!!TAHÜT VERİP İNFAZINIZI DURDURABİLECEKSİNİZ.LÜTFEN GEÇİCİ MADDELERİ BİRDAHA DİKKATLİCE OKURSANIZ SİZDE DAHA İYİ ANLAYACAKSINIZ.AYRİYETEN DEVLETE TAHÜT VERİPTE 1.YILIN SONUNDA BORCUNUZUN 3 TE 1 İNİ ÖDERSENİZ 1 NİSANA KADAR DEĞİL 1 SENE SONRA BİLE ALACAKLINIZLA BORCU VADELENDİRDİĞİNİZ KADAR ARANMANIZ ASKIYA ALINACAK.SAYGILAR.

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 63. 56 da yazan arkadaş 1 nisana kadar aranman devam kaçtın kaçtın nisana kadar ekstra süre kazanmış oluyorsun.nisana kadar olan süredede yakalandığın an anlaşma yapacaksın yakalanman duracak anlaşildımı

  YanıtlaSil
 64. 56 da yazan arkadaş. Öncelikle işlerinizi bir avukata danışın. Taahhüt yada anlaşma imzalamadıkça kimsenin araması kalkmaz.Taahhüdü vereceksin. Sonra da Asliye cezadan düşüm yazılarını alıp, emniyete teslim edeceksin. Ancak o zaman arama durur. Siz bu işlerin kendiliğinden olacağını zannedecek kadar tecrübesiz misiniz? Yasayı iyice okuyun durumunuzu öyle değerlendirin. Gördüğüm kadarıyla burada yazanların çoğu durumları hakkında tam bilgisiz.Yine görüyorum ki buralarda mesaj kirliliği oluşturacak kadar internete takılıyorsunuz. Ama bilgilenmeye gelince hiçbir çaba harcamıyorsunuz. Burada harcayacağınız zamanı faydalı kullanasanız sorunlar da büyük ölçüde çözülür.

  YanıtlaSil
 65. Daha önce Anyasa mahkemesi hapisi onaylamıştı. yine aynı şey olacaktır. Hukuk su gibidir dolduğu kabın şeklini alır.  5- Anayasa mahkemesi süreci 2 sene sürmez.Kaldı ki anayasa mahkemesinden dönmesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak A.Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alırsa gelişmeler nasıl olur ben de bilmiyorum. Herhalde kanun tekrar görüşülüp değiştirilip tekrar çıkarılacaktır. Ancak bu hapis kalkar demek değildir. Ancak anayasa mahkemesinden dönmesi kesin gibidir kanımca.Çünkü hem kendi içinde hem de anayasanın diğer maddeleri ile ciddi uyumsuzluklar ve zıtlıklar içeriyor.

  YanıtlaSil
 66. sn 56,
  aynen astracube (57) nin dediği gibidir, ancak bu husus onlarca kere yazıldı hala allah kulu cevap versin diye yazıp duruyorsunuz.

  BU SİTEDE OLDUKÇA ZENGİN BİR ARŞİV VAR!!

  YanıtlaSil
 67. Yeni Çek Kanunu`na göre; karşılıksız çek kullanana hapis değil para cezası verilecek. Çek borcunu faiziyle ödeyene
  dava açılamayacak, mahkum edilenler ise serbest kalacak
  Çek yasasıyla ilgili mağduriyetler sona eriyor. Takvim`in gündeme getirdiği, `Çek yasasının yeni TCK`ya uyumu sağlanmadığı için 31 Aralık 2008 tarihinde hükmünün kalktığı ve mahkumların tahliye edilmesi` yolundaki iddialar sonrası doğan hukuki boşluk, yeni yasayla doldurulacak. Yasa, karşılıksız çekte hapis cezasını kaldırırken, borcunu ödeyenler için de dava açılmasının önünü kapatıyor. Borcunu ödeyenler mahkum olsa bile serbest kalacak. Hükümetin Meclis`e sevk ettiği yeni Çek Yasası`ndan bazı önemli başlıklar şöyle:
  Hapis cezasına sınırlama: Karşılıksız çek kesenler para cezasını öderse, daha önceden benzer bir suç işlemiş olsa bile hapse girmeyecek. Çekin karşılığını faiziyle yatıranlar hakkında dava açılmayacak. Mahkumiyet hükmü verilmişse mahkeme bütün sonuçlarını ortadan kaldıracak. Ama çek kullanma yasağı uygulanacak. Bu kurala uymayanlar da 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.
  Para cezası geldi: Karşılıksız çek verenlere 150 bin lira para cezası kesilecek. Çekin miktarı 150 bin liradan fazla ise verilen ceza da en az çek bedeli kadar olacak.
  Banka 474 lira ödeyecek: Çek karşılıksız çıkarsa, çek hesabı açan banka, alacaklıya her çek yaprağı için 474 lira ödeyecek. Bankalar, çek hesabı isteyenleri ayrıntılı incelemeye tabi tutacak.
  Bankalara yaptırım: Bankalar çekin karşılığını zamanında ödemezse, her gün için binde 3 faiz ödeyecek. Çeklerin süresinde ödenmesini sağlayacak bir sistem oluşturulacak ve çekler elektronik ortam üzerinden işleme konulabilecek.
  Çekler ikiye ayrılıyor: Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte çekler, tacir ve tacir olmayan kişilerin çekleri olmak üzere ikiye ayrılacak.
  İnternette yazılacak: Kredi kartı borçluları gibi karşılıksız çek verenler de kara listeye alınacak. Çek kullanma yasağı verilen kişiler Merkez Bankası tarafından listelenecek. Bu liste yine Merkez Bankası tarafından internetten teşhir edilecek.
  Takvim gündeme taşıdı
  Karşılıksız çekten dolayı binlerce kişinin mağdur olduğunu TAKVİM gündeme getirdi. Yine Çek Yasası`nın yeni TCK`ya uyumlu hale getirilmediği için 31.12. 2008 tarihi itibariyle hükmünün kalktığı yönündeki tezleri de TAKVİM yazarak tartışmaya açtı. Başta Prof. Adem Sözüer ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya olmak üzere, bu tezi savunanların görüşleri sonrasında birçok mahkemeden tahliye kararı çıkmaya ve davalar düşmeye başladı. Yargıtay kararı beklenirken, hükümet Çek Kanunu Tasarısı`nı Meclis`e sunarak konuyu kökten çözdü. Tasarı yasalaştığında hapis cezaları kalkmış olacak.
  İşte o maddeler
  MADDE 5- : ... Karşılıksız çek kullanan kişi hakkında şikayet üzerine her bir çekle ilgili olarak bin beşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur. Hükmedilecek para cezası çekin karşılıksız kalan miktarından az olamaz...
  MADDE 6- : Karşılıksız kalan çek bedelini kanuni faizleriyle birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine, mahkumiyet hükmolunmuşsa bunun ortadan kaldırılmasına karar verilir....

  YanıtlaSil
 68. SN. ATABAYRAK IN GÖRÜŞLERİNE KATILMAMAK MÜNKÜN DEĞİL, ANCAK VETO FELAN KELİMELERİ ARTIK YERSİZ BU YASA BÖYLE ÇIKTI BİTTİ, ARTIK BORUN PAZARI BİTTİ EŞŞEĞİ NİĞDE YE SÜRME VAKTİ..

  CEZAEVİNDE SALINMAYI BEKLEYEN ARKADAŞLARIN YAKINLARINA DA AYNEN KATILMAMAK MÜMKÜN DEĞİL, ÖYLE YADA BÖYLE BİR FIRSAT YAKALANMIŞ BETERİN BETERİ OLMAZ MANTIĞI İLE BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTENMEKTE..

  HAYAL EDİLENLERİN ELBETTE ÇOK AMA ÇOK GERİSİNDE KALINDI BU YASA İLE, AKP SİNDİ PUSTU KENDİ İÇİNDE DE BU ŞEKİLDE ÇIKMASINI İSTEMEYEN CİDDİ BİR MUHALİF KESİM VARKEN CESARET ÖRNEĞİ GÖSTEREMEDİLER, OLAN OLDU.

  UMUT TÜKENMEZ YÜZDE BİR MİLYON HAKLI OLDUĞUMUZ BİR GERÇEKTİR, GÖRÜNEN O Kİ YASANIN BU ŞEKİLDE UYGULNMAYA ÇALIŞILMASI SORUNLARI KATLAYACAKTIR. BUGÜN İÇERDEKİLER ÇIKACAK DİYE HAKLI OLARAK SEVİNEN ARKADAŞLARIMIZI BENCE DE SALIVERİLMEYİ MÜTEAKİP 12 AY KADAR SONRA DAHA CİDDİ SORUNLAR BEKLEYECEKTİR, ANCAK BENCE İÇERİDE KALDIKLARI SÜREDE DE HİÇ AMA HİÇBİR ŞEY ÇÖZÜLMİYECEKTİR..

  BAKIN ARKADAŞLAR BU SİTE YAKLAŞIK BİR YILDIR YOĞUN BİR ŞEKİLDE FALİYETTE BULUNUYOR. 1 YIL ÖNCE BU GELİNEN NOKTA SADECE BİR HAYAL İDİ. KARŞILIKSIZ ÇEK İLE İLGİLİ ŞİŞİRME GERÇEKLERLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN HABERLER DIŞINDA BASINDA HİÇBİR ŞEY BULAMIYORDUK, KENDİ HALİMİZDE KIVRANIP DURUYORDUK, HAZİN BİR BURUKLUK İÇİNDE ÇARESİZCE BEKLİYORDUK. YAŞANAN SÜREÇTE NELERİN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ GÖRDÜK CANLI YAYINLARDA MESELEMİZ ELE ALINDI BİR ÇOK KEZ ANA HABER BÜLTENLERİNDE YER ALDIK, ARAMIZDAN YÖNETİCİ ARKADAŞLAR DEMEÇLER VERDİ VE EN ÖNEMLİSİ, KONUDAN BİHABER MİLLET VEKİLLERİ DERSLERİNİ ÇALIŞTI VE YANIMIZDA CİDDİ BİR MUHALEFET DESTEĞİ VAR..

  ŞİMDİ DE EN KÖTÜ ŞARTLARDA BİLE HERKES İÇİN EN AZ 1 YIL NEFES ALMA İMKANI DOĞDU. İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMUN ACISINI EN DERİNDEN ÇEKEN İÇERİDEKİ ARKADAŞLARIN ARAMIZA KATILMASINDAN SONRA BU 1 YIL İÇİNDE ÇOK AMA ÇOK ŞEY BAŞARMA FIRSATIMIZIN OLDUĞUNA İNANCIM TAMDIR.

  BU VESİLE İLE TEKRAR ÇIKACAK ARKADAŞLARIN ARAMIZA KATILMASINI SAĞLAMAK ADINA ÖNEMLİ BULDUĞUM GAZETE İLANININ NE DURUMDA OLDUĞUNU SORMK İSTER,

  HERKESE İYİ AKŞAMLAR DİLERİM.

  YanıtlaSil
 69. arkadaşlar 1 nisana kadar herkes serbes olmalı.çünkü anlaşman için devlet ogüne kadar git anlaş diyor.ama anlaşamassan gel bana tahütünü ver birsene serbestsin diyor.birsene sonra bu yasa zaten kalmaz bu yasa herşeye aykırı bunu anayasada bozar yargıtayda.bunu böyle bilin iyimaya kafa sallayarak bundan sonra çeke hapis olmaz dedi çünkü senet niteliğindeymiş.

  YanıtlaSil
 70. Arkadaşlar yazılanların çoğunu okudum hemen hemen her satırda kendimden de bişeyler buldum fakat değinilmeyen bi konu var bana yardımcı olursanız benim durumumda olan bir çok kişiyede yardımcı olacaksınız.Şimdi tüm bu yeni çıkacak yasadan önce iyi niyetle ödeyemediğimiz çeklerimizin avukatların mallarımızı kaldırmaması için gidip icra dairesinde taahhüt vermemiz ve tabiki yeni iş alamadığımız için bu taahhütleri yerine getirememiz. neticesinde iki arabamı sattım iki de evimi sattım tabiki hepsinde avukatların koyduğu hacizler vardı ve elime para geçmesi mümkün olmadan sattım yok pahasına bir çok makinamı sattım artık satacak bi şeyim kalmadı ama borcum hala bana göre inanılmaz boyutta artık ödeme yapamadığım avukatlar taahhütü yerine getirmeme suçundan hapis cezası kararı aldılar ve borcumu ödemezsem içeri gireceğimi söylüyorlar ŞİMDİ SORUYORUM BU ÇEK YASASI benim verdiğim ödeme taahhütüne de faydası olacakmı yani denildiği gibi savcılığa gidip ben borcun 1/3 ünü bir senede kalanını 2.ci senede ödemek istiyorum diyebilecekmiyim yaklaşık 15 tane çek yaprağı ve en az 5 taahhütüm var kaç sene yatarım dersiniz.eşim çocuğum görmesin diye sadece geceleri sabaha kadar ağlıyorum ben bu duruma düşecek adam da değildim fakat benim yaptığım iş kolu olan çelik konstrüksiyon işi tamamen durdu iş olsa hiç sorun değil ama 35 çalışanım dan 5 kişi kaldı onlarında her birine 5000 tl borcum var ücretsiz izin vermek zorunda kaldığım işçilerimde 100000 tl civarında alacakları var avukatlar öyle üstüme geliyorki bende burda yazan arkadaş gibi içeri girip yatıp çıkayım sonrada başka bi ile gidip orda maaşlı bi işe girerim diye düşünüyorum

  çelikçi

  YanıtlaSil
 71. Sn. Çelikçi,
  durumunuzu üzürelek okudum, ancak aydınlatma anlamında maalesef olumlu bilgilere sahip değilim. İcra memuru huzurunda verilen her bir taahüdün yerine getirilmemesi 90 güne kadar taahüdü ihlaldan dolayı hapis cezası var. Taahüdü İhlal ile Karşılıksız Çek e adli para cezzsı meselesi ayrı ayrı yürümekte yani ödenmemiş bir çek için hem taahüdü ihlalden dolayı hem de adli para cezasından dolayı hapis cezası mümkündür.

  Çek kovuşturmasını erteleme için verilecek taahüt ise farklıdır, akrşı taraf ile anlaşma olmaması durumuna tek taraflı olarak resmi merciğe borcumun 1/3 ünü 11 ay 29 gün kalan kısmını ise 23 ay 29 gün sonra ödeyeceğim diye taahüt verdiğinizde çek ile ilgili kovuşturmadan 11 ay 29 günlüğüne kurtulursunuz o gün taahüt ettiğiniz ödemeyi yaparsanız 23 ay 29 gün kovuşturma olmaz bu sürenin sonunda borç ödenirse mesele hal olur zaten.

  Saygılar

  YanıtlaSil
 72. Sn Sertaç Bey

  cevabınız için teşekkür ederim. şimdi anlıyorum ki benim durumum hiç içinden çıkılamaz hale gelmiş yapılacak tek şey kaskolu bi araba ile kazada ölmek belki oradan varislere kalacak ölüm tazminatı herşeyi temizler hoşçakalınnnn.....

  YanıtlaSil
 73. arkadaşlar 2007 yılında erken ibraz ile arkası yazılan şahsi çekimle ilgili dava devam ediyor acaba bu çeke para cezası verilirmi fikri olan yazsın teşekkürler

  YanıtlaSil
 74. vadesinden önce arkası yazılan çeklerde suç açısından ceza düşüyor.. icra imüdürlüğü işlemleri devam
  bilginize

  YanıtlaSil
 75. Arkadaşlar,

  İcra işlemlerine maruz kalındığında icra memurunun önünde taahüt vermeden önce 2 kere düşününülmeli, maalesef bazı borçluların borcumuzu taksite böldük o anda eşya ve malarımızın kaldırılmasını önledik diye sevinmeleri aslında icrayı gerçekleştiren avukatların sinsice yüzünü güldürmekte; üstelik icra takibi çeke düzenlenmiş ise taahüde rağmen ödeme gerçekleşmez ise, hem çekten ötürü hemde taahüdü ihlaldan ötürü hapis cezası ile karşı karşıya kalınmakta. İcra dairesinde yada icra memurunun huzurunda bu durumu bilerek ona göre taahüt veriniz. Maalesef o anki panikle avukata dahi danışmadan bilmeden taahüt veren çok kişi vardır.

  Ancak yeni yasadaki ERTELEME imkanı ile ilgili verilecek taahüdün herhangi bir hapis yaptırımı yoktur.

  Saygılar

  YanıtlaSil
 76. cüneyt bey teşekkürler

  YanıtlaSil
 77. cüneyt beye teşekkürler

  YanıtlaSil
 78. sayın cüneyt bey
  cevabınıza ve ilginize teşekkürler. çok rahatlatıcı bir haber verdiniz bana. bahsettiğim ikinci konuda da fikir verebilirseniz sevinirim. sonuçta borcumu ödeyebilme konusunda önemli bir husus.
  saygılar
  rumuz:secular

  YanıtlaSil
 79. sertaç bey selamlar bir sorum var size 7000tl lik çekin 5000tl sini kısmi ödemiştim dosya temyizde dekontuda dosyada sonuç ne olur

  YanıtlaSil
 80. arkadaşlar bence veto edilmesi bizim için daha iyi olacak ama edilmez.bugünü kurtaracağız içerdeki arkadaşlarımızı da kurtaracağız ama biz günü kurtarmak için bu mücadeleyi vermiyoruz.biz haklı olduğumuz için bu mücadeleyi veriyoruz.bugünü kurtarmak için tahhütü imzaladık ve dışarı çıktık bir yıl sonra ödenmedi o zaman işte cek mağdurluğundan çıkıp dolandırıcı olmayacakmıyız?

  YanıtlaSil
 81. Sevgili Atabayrak,
  diğer dediklerinizin hepsinin arkasına nbende imza atarım. Dikkat ettinizse ben sadece Anayasa Mahkemesi konusunu ele aldım diğerlerine değinmedim.
  Konu şu,
  Bu yasa yasa değildir,
  hukuka uygun değildir,
  TCK yabuygun değildir,
  Anayasaya uygun değildir,
  AİHS ne uygun değildir.

  bunuları biliyorn ve kabul ediyorum Ama,
  karşı çıkan arkadaşlar genelde eşi veya akrabası hapiste oloan arkadaşlar onları hoşgörmek lazım çünkü sevdiklerini bir an önce yanlarına görmek istiyorlar. Bunu anlıyorum fevrilikleri bu yüzden. >Yoksa, bana kalsa,

  bu bir yasa deiğil ucubedir. böyle bir yasayı ancak hakaret sayılsada dava açsınlar kabul ediyorum geri zekalılar önerir ve kabul eder.

  bu yasa topu taca atmaktır, türkçedeki deyimiyle ne şişmyansın ne kebap. Ama böyle yasa olmaz, böyle mantık olmaz, taca atılan topu oyuna sokacak 2 kurum var. Ya gidilrise Anayasa Mahkemesi Yada yargıtay içtihadı....

  AKP herzamanki mantığını uyguladınoartaya attıb tepkileri aldı ve kendine göre bir orta yol buldu. Yani Ortalama oylarını korıma peşinde. AMA unuttuğu şey şu. bankalar borç verir, ekonomiyi besler ama oyu vatandaş verir. Onlar bizi aptal yerine koyarak bak biz sizi hapisten çıkardık mantığındalar. Ama bilmedikleri şey şu. Bizler onların kömür dağıttığı beyaz eşya verdiklerine benzemeyiz. Çünkü zamanındea onların yoksul dedikleri ve ulufe dağıttıkları emekçilere biz zaten eliğmizden geldiğince verebileceklerimizi verdik. va bundan oy falan gib,i bi beklentimizde olmadı....

  BÖLÜM 1

  DEVAMI VAR

  YanıtlaSil
 82. BÖLÜM 2

  Sadaka toplumu yaratanlar sadakaların oy olarak toplamak peşindedirler. Ama bu bizlik birşey değil. Bu byasa AKP ye önümüzdeki seçimde ean az eksiğ 3 milyon oy olarak yansıyacaktır. Eğer yansımazsa zaten haketen hakettiğini almıştır.

  Sonuç olarak ben, şöyle düşünüyorum,,,,

  Bu yasa Onaylanacak,

  Anayasa Mahkemesine gidecek,

  Anayasa Mahkemesi iptal edecek,

  AKP ben yaptım ama yargı döndürdü deyip hem banka ve tefeci lobisinin gönlünü alacak,

  hemde bizden kandırabildiklerinin oyunu,,,,,

  Ve hala,,,,

  bu oyuna kanıp AKP ye oy verecek Bir tek ek mağduru varsa o zaman ben mağdur değil mağrurum.

  bunu anladığım andan itibsrende bu steye ne girerim nede yazarım....

  Birileri bizimle dalga geçiyor.

  ResimAçıklama Mehdi Eker,,,,

  Adli para cezasını ödeyemediği için hPSE GİREN İNSAN SAYISI 2008-2009 35 BİN KÜSÜR KİŞİ

  YARGITAYDAKİ DOSYA SAYISI 72 BİN KİŞİ

  MAHKEMELERDEKİ DOSYA SAYISI BEN YAZMAQYAYIM GEREK YOK

  BU TABLO PKK DAN DAHA BÜYÜK TOPLUMSAL BİR SORUNDUR...

  SAYIN ERDOĞAN PKK YA AÇILIM YAPARKEN DEVLETİNE MİLLETİNE BAĞLI DEVLETİNE VE MİLLETİNE DESTEK OKMUŞ, VERGİ VERMİŞ, İSTİHDAM YARATMIŞ, ÖVÜNDÜĞÜ MİLLİ GELİRİN CİDDİ BİR MİKTARINDA PAY SAHİBİ, SOKAKLARA ÇIKINCA DAHİ PO,LS GÜÇLERİNİN EFENDİLİĞİ NEDENİYLE DESTEK VERDİĞİ,

  EYLEM YAPAN 10 KİŞİDEN PANKARTI AÇACAK ADAM BULAMAYINCA UCUNDAN POLİSİN TUTTUĞU,

  GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ HİÇ KİMSENİM GERİ ÇEVİRMEDİĞİ

  MAĞRUR,
  MAĞDUR,
  DELİKANLI,
  HAK BİLEN,
  ADALET BİLEN,

  PKK GİBİ AF DEĞİL DE İMKAN VERİN,,,,
  BORÇLARIMIZI ÖDEYELİM DİYEN
  GURURLU BİR TOPLULUKTUR... VE AKP BU TOPLULUĞU DİKKATE ALMAK YERİNE SADECE EKONOMİK GEREKÇELERLE BU İNSANLARIN BAŞINA BU KILICI DİKMİŞTİR.

  İNANIYORUMKİ ÖNÜMÜZDEKİ İLK SEÇİMDE BU TOPLULUK ONLOARA GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR,,,,

  BAKALIM O ZAMAN TEFECİLER VE BANKALARIN OYUMU BİR PARTİYİ İKTİDAR YAPIYOR YOKSA TOPLUMUM OYUMU BUNUDA GÖRECEKLER...

  AKP NİĞN HATASI ŞUDUR

  2 SEÇİMDİR OYLARI VE GİDİDŞATI ONLARI KENDİ GÖZLERİNDE 3.SEÇİMİDE ÇANTADA KEKLİK GÖRMEKTEDİRLER. AMA,,,,

  ZOR OYUNU BOZAR.....

  BİR SÖZ VARDIR ATASÖZÜMÜZ....

  BÖBÜRLENME PADİŞAHIM SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR....

  BİZE DÜŞEN

  BU SAATTEN SONRA AKP YE BUNU HATIRLATMAKTAN ÖTE SURATLARINA TOKAT GİBİ BU SÖZÜN GEREĞNİ ÇARPMAKTIR.

  ÇÜNKÜ,

  SAYIN KULKULOĞLU BİZİM İÇİN ÇIRPINIRKEN

  ANAYASAYA AYKIRILIKTAN BAHSEDERKEN,

  İNSAN HAKLARINDAN BAHSEDERKEN

  A K P KURMAYLARININ,

  SUAT KAYANIN

  CANİKLİNİN,

  O PİS SIRITMALARINI BEN SİNDİREMEDİM,,,,

  SİNDİREN VARSA DİYECEĞİM BİŞİ YOK....

  BU NEDİR YAAAAAAA....

  SAYISAL ÇOĞUNLUK OLUNCA,

  MİLLET YOKSA,

  DEVLET YOKSA,

  ANAYASA YOKSA,

  İNSAN HAKLARI YOKSA

  MANTIK SADECE

  ELİMİ KALDIRIRIM YAPRIMSA

  SENİ ORAYA ÇIKARAN İNDİRMESİNİDE BİLİR.

  YOK İNDİRMKEZSE ZATEN AĞLAMASINADA GEREK YOKTUR,,,,

  GİRERSİN HAPSE DEVLET ÖĞÜN YEMEĞİNİ VERİR

  SİGARA İÇİYORSAN BIRAKIRSIN,,,,

  KARIN GİDER MASÖZLÜK YAPAR,,,,

  ÇOCULARINI OKUTAMIYORSAN NİMET HANIMA MÜRACAAAT EDERSİN

  GERİSİMİ

  VARMI GERİSİNİ YAZMAYA GEREK....

  ANLAYAN ANLAR....

  ANLAMAYANA

  ZATEN DİYECEK SÖZ YOK.....

  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 83. 79 da yazan arkadaşım 33000 tl lik bir çekten makbuzlu olarak 27500 tl ödemiştim,dosyayı temyize gönderdik sonuç ne oldu biliyormusun,33000 tl adli para cezası.o bakımdan boşuna hiç ümitlenme.Sanırım yeni yasa ile bu tip olaylar düzelecek.Hukuk suz bir ülkede yaşıyoruz maalesef.Tüm amhkemelerdeki yargıçlar,emekli olunca serbest avukatlık yapıyorlar,bu bir düşün.Emekli olunca neyle geçinecekler,icra avukatlığıyla..Dolayısıyla onlarınada pek işine gelmiyor mevcut kanunun değişmesi..

  YanıtlaSil
 84. İMZALI ÇALINAN ÇEKLERİN DURUMU NE OLACAK CÜNEYT BEY Yadımcı olurmusunuz.Arkadaşlar siteyi takip ediyorum fakat benim sorunum biraz farklı!!! Çekleri yazıp imza ettim fakat alacaklı kişiye giderken yemek için lokantada otururken çantam aracın camı kırılarak çalındı.Karakola gidip rapor tutturdum savcılık tarafından ifade alınmasına rağmen icra işlemi oldu hapis cezası olur mu??bu durum ne olur ?? Birde başka bir sorunum benim çeki verdiğim kişinin dükkanından çekler çalınmış bende ödeme yasağı için bankaya dilekçe verdim dükkan sahibi gidip savcılığa şikayatte bulundu çek numaraları belli icra veya hapislik konusu ne olur (yanılmıyorsam birkaçı icralık oldu hapis cezası olurmu )..Lütfen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olsun..

  YanıtlaSil
 85. 69 da yazan arkadaş
  iyimaya şunu söledi kötümaya bunu söyledi demek sadece hayal bize defalarca söz verdiler tamam dediler özgürsünüz dediler söle oldu böyle oldu hadi gözünüz aydın falan filan hepsi boş,hepsi yalan,
  inanmayın hayal kurmayın
  bunlar bir şekilde anamızı öpmek için fırsat kolluyor ve devam edecekler,
  hakkımızda hayırlısı olsun diliyorum
  işşallah anayasadan döner başka yolumuz kalmadı
  dönmezse AİHM gitmekten başka bir çare yok

  YanıtlaSil
 86. SELAMLAR HERKESE 3 GÜNDÜR HASTAYDIM YATAK YORGAN YATTIM AMA 3 GÜNLÜK GEÇMİŞİ ELİMDEN GELDİĞİ KADARI İLE OKUDUM AİHM İLE İLGİLİ HERHANGİBİR ŞEY YAZILMAMIŞ AİHM'E BAŞVURU YAPALIM FİLAN DEMİŞTİK NE OLDU O'İŞ ARKADAŞLAR.AVRUPA UYUM YASALARINA GÖRE ÜLKEMİZDE HERŞEY YASAK.BİR ÖRNEK İLE ANLATAYIM BENİM YAKALANMAM ÇIKTIĞINDAN BENİM HABERİM YOKTU GECE SAAT 01.00'DA BAYRAMDAN 3 GÜN ÖNCE POLİSLER EVE GELDİ İFADENİZ VAR DİYEREK YALAN SÖYLEDİLER VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜYORLARDI ARBADA ŞAŞKINLIKTAN BİR SİGARA YAKAYIM DEDİM SİVİL POLİS ARABASIYDI YASAK DEDİLER. GÜNLERDEN CUMA VE GECE SAAT 01.00 SORUYORUM EMNİYETE NEYDEN DOLAYI GİDİYORUZ DİYE YARIN ADLİYE'DE ÖĞRENİRSİN DİYORLAR UYANIK POLİSLER HANELERİNE PUAN YAZDIRACAKLAR MAAŞLARINDA PRİM ALACAKLAR YA.
  1-BUMU AVRUPA İNSAN HAKLARI UYGULAMASI BENİM EVDEN ÇIKARKEN NEDEN GÖTÜRÜLDÜĞÜMÜ BİLMEM GEREK DEĞİLMİ BANA SÖYLESELER ŞUNDAN DOLAYI DİYE EVDE ÖDENMİŞ EVRAKI VAR ZATEN ÇEKİN EVRAĞI GÖSTERİRİM ADLİYEDE KURTULURUM CEZA EVİNE GİRMEDEN.

  YAŞIM 26 AMA BEN TANSİYON VE ŞEKER HASTASIYIM SIKINTILARDAN AMA BUNADA ŞÜKÜR.EMNİYETE GİTTİĞİMDE TABİİKİ HEM GECE OLMASI HEMDE ŞAŞKINLIĞIMIZDAN DOLAYI NE İLAÇLARIMI ALDIM NEDE İĞNEMİ NEZARETE ATTILAR POLİSE DEDİM BEN HASTAYIM BÖYLE,BÖYLE İLAÇLARIM LAZIM SU LAZIM SÜREKLİ LAVABOYA ÇIKARIM DEDİM YARINA KADAR ÖLMEZSİN HERALDE DEDİ ŞİMDİ BİR ŞEY YAPAMAM TELEFON YASAK DEDİ CEP TELEFONUN'DAN ARA BU AYKİ FATURANIN HEPSİNİ ÖDERİM DEDİM NE YAPAYIM TİTRİYECEĞİM HASTALIK BELİRTİLERİ BAŞLAYACAK ACI ÇEKECEĞİM BİR ŞEY DEMEDEN DEFOLDU GİTTİ GECE SUSADIM BAĞIRDIM BAŞIMA AĞRILAR GİRDİ ELİM AYAĞIM BOŞALDI GÖZLERİMİN AĞRISINDAN GÖZLERİM PATLAYACAK ZANNETTİM KULAKLARIMIN İNLEMESİNDEN KULAKLARIM PATLACAK ZANNETTİM AMA BAĞIRIYORUM SESİME SES VEREN YOK HEPSİ UYUMUŞ BEN ORADA ÖLECEKTİM NEREDEYSE AMA RABBİM KORUDU ÇOK ŞÜKÜR SORARIM SİZE BUMU İNSAN HAKLARI
  2-SORARIM SİZE BUMU TÜRKİYEDE'Kİ AVRUPA İNSAN HAKLARI UYUM YASASI BEN ÖLSEYDİM NE OLACAKTI

  SABAH OLDU SÖZDE ADALET SARAYI DENİLEN YERE GİDİYORUZ BEN HALA AYNIYIM HERYERİM AĞRI SIZI SERSERİ GİBİYİM TERORİSTMİŞİZ GİBİ RESİMLERİMİZ ÇEKİLDE ROBOT RESMİMİZ ÇİZİLDİ SABAH 11.00 OLDU HALA NEDEN BURADA OLDUĞUMU BİLMİYORUM BİRŞEY DEMİYORLAR.BİR SİGARA İÇELİM BARİ DEDİM AVRUPA UYUM YASALARINA GÖRE YASAK DENİLDİ ORADA GÜLDÜM POLİSE NEDEN GÜLÜYORSUN DEDİ A.K DEDİM POLİSE HERŞEYİMİZ TAM DEDİM SİGARA İÇMEMİZMİ AVRUPA UYUM YASALARINA AYKIRI DEDİM POLİSE KANUNLAR BÖYLE DEDİ NEYSE HASTANEDEN SONRA ADİLİYE'YE GİTTİK HASTANEDE ALLAHTAN İLAÇ VERDİLER BİRAZ TOPARLANDIM.ADLİYE'YE GİTTİK HALA NEDEN BURADA OLDUĞUMU BİLMİYORUM ÇEKTEN ODUĞUMU BİLİYORUM AMA HANGİ ÇEKTEN ÇÜNKÜ ÖDEDİĞİM ÇEKLER'DE VAR BENİM ACABA SORUSU HEP AKLIMDA ÖDEDİĞİM BİR ÇEKTENMİ ÇÜNKÜ AVUKATIM'DAN HERZAMAN BİLGİ ALIYORUM YARGITAY'DAN DÖNEN DOSYAM VARMI DİYE HAFTA SONU OLDUĞU İÇİN AVUKATA'DA ULAŞAMIYORUM.SAVCI BEY GELDİ SAAT 14.00 DOSYALARA BAKIYOR NEYSE BİZE CEZAEVİ YOLU GÖRÜNDÜ SENİN ŞU KADAR BORCUN VAR ÖDE GİT DEDİLER BENDE POLİSE SİNİRLENDİM SEN ÖDE BUGUN HAFTA SONU VERDE SANA PAZARTESİ, VEREYİM DEDİM BENİM AYNI MEBLAĞLAR'DA YAZDIĞIM ÇEKLER VAR KİMİN ÇEKİ KİME VERİLMİŞ TARİH NEY DİYORUM SÖYLEMİYORLAR PAZARTESİ ADLİYE AÇILDIĞINDA DOSYA NUMARANDAN BAKAR AVUKATIN DİYOR.CEZAEVİNİ ANLATIP ZATEN İÇİNİZİ BUNALTMAYAYIM SORARIM SİZE BU DEVLETTE HÜKÜMETTE HERŞEY GÜYA AVRUPA İNSAN HAKLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞKEN BU YAŞADIĞIM OLAYLARIN NEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARINA ÖZGÜ'DÜR BU SEBEPTEN DOLAYI ARKADAŞLAR BİZİM AİHM'E GİTMEMİZ ŞART SİTE YÖNETİCİLERİMİZDEN RİCA EDELİM BİZE ÖN AYAK OLSUNLAR VE BU YOLA BAŞVURALIM ÇÜNKÜ AVRUPA BİRLİĞİ HÜKÜMETİN VERDİĞİ RAPORLARA GÖRE HAREKET EDİYORLAR BİLMİYORLAR BELKİDE BÖYLE DURUMLARIN YAŞANDIĞINI BU SEBEP'TEN BAŞVURMAMIZ ŞART ARKADAŞLAR DÜŞÜNEBİLİYORMUSUNUZ İRANDA BİLE ÇEKE HAPİS CEZASI YOKMUŞ İRAN'DA KAÇAK DURUMDA YAŞAYAN BİR ARKADAŞIMIZ YAZMIŞTI

  YanıtlaSil
 87. SAYIN M.K SANA KATILMAMAK ELDE DEĞİL.BU SAAT'DEN SONRA GALİBA SADECE TOKİDEN EV ALANLAR TABİİKİ BAZILARI AKP SAYESİNDE İHALE ALANLAR ZENGİN OLUP VE HARAM YİYEREK KENDİNİ BÜYÜTEBİLEN İNSANLAR VE ÇEVRELERİ AKP YANDAŞLARI YALAKALARI OY VERECEKTİR.AKP YE OY VERENLERİ'DE ALLAHA HAVALE ETMEK HAKKIMIZIN OLDUĞUNU VE HAKKIMIZI HARAM ETMEK HAKKININ OLDUĞUNU DÜŞÜNCESİNDEYİM ÇÜNKÜ AKP BAŞA GELDİĞİ İLK GÜNDEN BERİ SAÇMA SAPAN ÜLKE YÖNETİMİYLE TÜM HALKI MAĞDUR ETMİŞTİR ÜLKEYİ İSYANA SÜRÜKLEMİŞTİR ÜLKEYİ ÇIKMAZ BİR YOLA SOKMUŞTUR YANDAŞLARI,YALAKALARI HARİÇ OY VERECEK KİŞİLERİN OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM BU SEBEPTEN DOLAYI ÜLKEYİ VE MİLLETİ BU DURUMA SOKAN SÖZDE ADALET KALKINMA PARTİSİNİN TEKRAR BAŞA GELMESİ İÇİN BU OLAYLARA GÖZ YUMAN SADECE ZENGİN OLMAK YALAKALIK YAPMAK İÇİN BİRGÜN İŞİMİZ DÜŞER DİYEREK ONLARA TEKRAR OY VERECEK KİŞİLERİ YÜCE ALLAHA HAVALE ETME HAKKIMIZI HELAL ETMEME HAKKIMIZ VAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM SAYIN ERDOĞANA VE AİLESİNE VE TÜM AKP'Lİ VEKİLLERE,BAKANLARA YANDAŞLARINA,YALAKALARINA ÜLKEMİZİ VE MİLLETİMİZİ HER YÖNDEN KÜÇÜK DÜŞÜRDÜĞÜ HEMDE ZORA SOKTUĞU İÇİN BEN DÜNYA AHİRET HAKKIMI HARAM EDİYORUM.

  KUL HAKKI NE DEMEKTİR.

  ZAMANIN BİRİNDE ÇOK ZENGİN BİR ADAM VARMIŞ VEDE 2 OĞLU BİRGÜN ZENGİN BABA HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞUR VE GİDERAYAK ÇOÇUKLARINA BENİ KABİRDE YANLIZ BIRAKMAYIN EN AZINDAN BİR KAÇ GÜN BENİM İLE KABİRDE KALIN DER.EVLATLARININ BU İŞİ GÖZÜ KEMEDİĞİNDEN BİR HAMAL İLE ANLAŞIR VE DURUM BÖYLE BÖYLE BABAMIZIN YANINA SENİDE GÖMELİM BİR GECE KAL VE KESELER DOLUSU ALTIN VERELİM DERLER HAMMAL NE YAPSIN BİZİM BU YENİ ÇIKACAK YASAYA UMUT BAĞLADIĞIMIZ GİBİ UMUT BAĞLAR VE HEMEN TAMAM DER KABİRE HAMALI'DA GÖMERLER GECE SORGU SUAL MELEKLERİ GELİR ÖNCE HAMALDAN BAŞLARLAR ADIN NEY NERDEN GELDİN NEREYE GİDİYORSUN DÜNYADA AHİRET İÇİN NE YAPTIN SORULARINDAN SONRA GÜNAH SEVAP TARTISINA BAKARLAR ÜZERİNDEKİLERİ NASIL ALDIN İŞTE ÇALIŞTIM HAMALLIK YAPTIM BİR PONTALON BİR GÖMLEK ALDIM BİR AYAKKABI ALDIM DER PEKİ ÜZERİNDEKİ ŞU İPLİK PARÇASINI NASIL ALDIN DERLER.HAMMALLIK YAPARKEN ÜZERİNDE BİRYERE SÜRTÜNEREK BİR YERDEN BİR İP PARÇASI KALMIŞ VE SABAHA KADAR BU İP PARÇASINI NASIL ALDIĞINI AÇIKLAYAMADIĞI İÇİN KABİR AZABI ÇEKMİŞ SABAH OLUNCA ÇOCUKLARI GELMİŞ VEFAAT EDEN ADAMIN.HAMMALA AL SANA BİR KESE ALTIN DEMİŞLER NE OLDU HADİ BİZE ANLAT DEMİŞLER ADAM KESEYİ ALMAMIŞ BEN ŞU İPİN HESABINI VEREMEDİM BU ALTININ HESABINI NASIL VERECEĞİM DEMİŞ VE AYRILMIŞ ORADAN İŞTE KUL HAKKI BÖYLE BİR ŞEYDİR UFACIK BİR İPİN BİLE HESABI VERİLEMEZKEN AKP VE YANDAŞLARI MİLLETE YÜKLEDİKLERİ HAKSIZLIKLARIN HESABINI ÖTEKİ DÜNYADA NASIL VERECEKLERDİR ACABA....HAKKIMI BAŞTA ERDOĞAN VE AİLESİ OLMAK ÜZERE TÜM AKP VE YANDAŞLARI,YALAKALARINA HARAM EDİYORUM

  YanıtlaSil
 88. Merhabalar Cüneyt bey,

  Daha önce yorumlarda kısmında bir sorum olmuştu cvp bulamadım. Soruma cvp verebilirseniz çok sevinirim. Şimdiden ilginize teşekkür ederim.

  Firma ortağı idim 10 senelik bir firmada, geçen 7 aylık bir peryotun çeklerini imzaladım. Firma ltd. bu firmanın müdürü değilim ve çekleri vekaleten imzaladım. Bankalarda açılan hesaplarda imzam bulunmamakta .Firmanın görev tanımında da muhasebe v.b çek imzalama gibi bir tanımım mevcut degil. Şu an diğer 3 ortak firmanın borçları, çekleri ile ilgili bir insiyatif almıyorlar ilgilenmiyorlar, geçmiş olsun havalarındalar. Ticarette bile başladılar adetli bir çek başıma patladı. Benim vekaleten imzalamış olmam bu çıkan yasada bana fayda sağlamakta mı?

  YanıtlaSil
 89. herkese iyi geceler,
  burada güzel yorumlar var, ama kimse kusura bakmasın, biz burada bu kadar insan bir gazete ilanını bile çıkaramadık, bize laf değil amacımıza ulaşmak için icraat lazım. bu kadar yorum, hikaye var, ama bir ilan için 3-5 bin tl toplayamadık. bari bundan sonra yapılması gereken doğru hareketi belirleyelim ve yapalim, ya da bu sitelere girip hiç vakit harcamayalım. başımıza ne gelecekse çekelim.
  işte yasa imzalandı, bari bundan sonrasını düzgün yapalım, birlik içinde yapalım, ama yapıp sonuca ulaşalım...başka diyeceğim hiç bir şey yok.

  YanıtlaSil
 90. Cüneyt bey ve diğer bilgi sahibi olan arkadaşlar !!!!

  84 deki soruma cevap verirseniz memnun olurum.Merakla bekliyorum.Saygılarımla

  YanıtlaSil
 91. Müsaadenizle bir-iki sorum olacak vekaleten karşılıksız çek keşide etme ile ilgili...

  Bir yakınım şu anda bu durumda. 2007 yılında birkaç dosyada vekaleten keşide ettiği çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle adli para cezasına mahkum edildi. Muhtemelen lehe kanun uygulaması nedeniyle yeni çıkan kanundan faydalanması gerekiyor tabii hakimlerin çek konusunda ne karar vereceği bilinmez.

  Kararları farklı farklı Asliye Ceza Mahkemeleri verdi. Cumhuriyet Savcılığına mı dilekçe verilecek, Asliye Ceza Mahkemesine mi. Dilekçedeki hukuki yol ne olacak. Yeniden yargılanma mı? Dahası diyelim ki Asliye Ceza Mahkemesine hükmün infaz kabiliyetinin kalmadığı yönünde yapılacak başvuru işlemekte olan zamanaşımı süresini durduracak mı?

  Arkadaşlar bu konularda bilgi verebilirseniz çok memnun olacağım. Ayrıca örnek karar için bu konular da çok ehemmiyetlidir...

  Saygılarla...

  YanıtlaSil
 92. arkadaşlar mmüsadenizle bir sorunmu var onu sizlen paylaşmak ve ne olacağına dair bir cevap almak istiyorum izninizle
  ben şirkette müdür olarak calışıyordum burda benim imaza atmaya sadece karar defterinde alınan karar ile patronun burda olmadığı zamanlar ceklere imza atıyordum şirket iflas etti ve benim attığım ceklerden biri ödenmedi mahkemelik olduk mahkeme sonucu bana şirkete ve şirket sahibine ceza geldi bende temize gönderdim daha sonucu gelmedi bu yeni cıkan yasa ile benim burda sonum ne olcak cezyı ödeyecekmiyim yoksa şirketmi ödeyecek . şirket sahibi bıorcu kabullendi öyle mahkemede ifade verdi ama bu yeni oldu bende yarın ifade vercem tekrar sizden ricam beni bunda aydınlatırmısınız saygılrımla

  YanıtlaSil
 93. Cüneyt bey ve diğer bilgi sahibi olan arkadaşlar !!!!

  84 deki soruma cevap verirseniz memnun olurum.Merakla bekliyorum.Saygılarımla

  YanıtlaSil
 94. herkese iyi geceler,
  burada güzel yorumlar var, ama kimse kusura bakmasın, biz burada bu kadar insan bir gazete ilanını bile çıkaramadık, bize laf değil amacımıza ulaşmak için icraat lazım. bu kadar yorum, hikaye var, ama bir ilan için 3-5 bin tl toplayamadık. bari bundan sonra yapılması gereken doğru hareketi belirleyelim ve yapalim, ya da bu sitelere girip hiç vakit harcamayalım. başımıza ne gelecekse çekelim.
  işte yasa imzalandı, bari bundan sonrasını düzgün yapalım, birlik içinde yapalım, ama yapıp sonuca ulaşalım...başka diyeceğim hiç bir şey yok.

  YanıtlaSil
 95. Arkadaşlar yazılanların çoğunu okudum hemen hemen her satırda kendimden de bişeyler buldum fakat değinilmeyen bi konu var bana yardımcı olursanız benim durumumda olan bir çok kişiyede yardımcı olacaksınız.Şimdi tüm bu yeni çıkacak yasadan önce iyi niyetle ödeyemediğimiz çeklerimizin avukatların mallarımızı kaldırmaması için gidip icra dairesinde taahhüt vermemiz ve tabiki yeni iş alamadığımız için bu taahhütleri yerine getirememiz. neticesinde iki arabamı sattım iki de evimi sattım tabiki hepsinde avukatların koyduğu hacizler vardı ve elime para geçmesi mümkün olmadan sattım yok pahasına bir çok makinamı sattım artık satacak bi şeyim kalmadı ama borcum hala bana göre inanılmaz boyutta artık ödeme yapamadığım avukatlar taahhütü yerine getirmeme suçundan hapis cezası kararı aldılar ve borcumu ödemezsem içeri gireceğimi söylüyorlar ŞİMDİ SORUYORUM BU ÇEK YASASI benim verdiğim ödeme taahhütüne de faydası olacakmı yani denildiği gibi savcılığa gidip ben borcun 1/3 ünü bir senede kalanını 2.ci senede ödemek istiyorum diyebilecekmiyim yaklaşık 15 tane çek yaprağı ve en az 5 taahhütüm var kaç sene yatarım dersiniz.eşim çocuğum görmesin diye sadece geceleri sabaha kadar ağlıyorum ben bu duruma düşecek adam da değildim fakat benim yaptığım iş kolu olan çelik konstrüksiyon işi tamamen durdu iş olsa hiç sorun değil ama 35 çalışanım dan 5 kişi kaldı onlarında her birine 5000 tl borcum var ücretsiz izin vermek zorunda kaldığım işçilerimde 100000 tl civarında alacakları var avukatlar öyle üstüme geliyorki bende burda yazan arkadaş gibi içeri girip yatıp çıkayım sonrada başka bi ile gidip orda maaşlı bi işe girerim diye düşünüyorum

  çelikçi

  YanıtlaSil
 96. BÖLÜM 2

  Sadaka toplumu yaratanlar sadakaların oy olarak toplamak peşindedirler. Ama bu bizlik birşey değil. Bu byasa AKP ye önümüzdeki seçimde ean az eksiğ 3 milyon oy olarak yansıyacaktır. Eğer yansımazsa zaten haketen hakettiğini almıştır.

  Sonuç olarak ben, şöyle düşünüyorum,,,,

  Bu yasa Onaylanacak,

  Anayasa Mahkemesine gidecek,

  Anayasa Mahkemesi iptal edecek,

  AKP ben yaptım ama yargı döndürdü deyip hem banka ve tefeci lobisinin gönlünü alacak,

  hemde bizden kandırabildiklerinin oyunu,,,,,

  Ve hala,,,,

  bu oyuna kanıp AKP ye oy verecek Bir tek ek mağduru varsa o zaman ben mağdur değil mağrurum.

  bunu anladığım andan itibsrende bu steye ne girerim nede yazarım....

  Birileri bizimle dalga geçiyor.

  ResimAçıklama Mehdi Eker,,,,

  Adli para cezasını ödeyemediği için hPSE GİREN İNSAN SAYISI 2008-2009 35 BİN KÜSÜR KİŞİ

  YARGITAYDAKİ DOSYA SAYISI 72 BİN KİŞİ

  MAHKEMELERDEKİ DOSYA SAYISI BEN YAZMAQYAYIM GEREK YOK

  BU TABLO PKK DAN DAHA BÜYÜK TOPLUMSAL BİR SORUNDUR...

  SAYIN ERDOĞAN PKK YA AÇILIM YAPARKEN DEVLETİNE MİLLETİNE BAĞLI DEVLETİNE VE MİLLETİNE DESTEK OKMUŞ, VERGİ VERMİŞ, İSTİHDAM YARATMIŞ, ÖVÜNDÜĞÜ MİLLİ GELİRİN CİDDİ BİR MİKTARINDA PAY SAHİBİ, SOKAKLARA ÇIKINCA DAHİ PO,LS GÜÇLERİNİN EFENDİLİĞİ NEDENİYLE DESTEK VERDİĞİ,

  EYLEM YAPAN 10 KİŞİDEN PANKARTI AÇACAK ADAM BULAMAYINCA UCUNDAN POLİSİN TUTTUĞU,

  GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİ HİÇ KİMSENİM GERİ ÇEVİRMEDİĞİ

  MAĞRUR,
  MAĞDUR,
  DELİKANLI,
  HAK BİLEN,
  ADALET BİLEN,

  PKK GİBİ AF DEĞİL DE İMKAN VERİN,,,,
  BORÇLARIMIZI ÖDEYELİM DİYEN
  GURURLU BİR TOPLULUKTUR... VE AKP BU TOPLULUĞU DİKKATE ALMAK YERİNE SADECE EKONOMİK GEREKÇELERLE BU İNSANLARIN BAŞINA BU KILICI DİKMİŞTİR.

  İNANIYORUMKİ ÖNÜMÜZDEKİ İLK SEÇİMDE BU TOPLULUK ONLOARA GEREKLİ CEVABI VERECEKTİR,,,,

  BAKALIM O ZAMAN TEFECİLER VE BANKALARIN OYUMU BİR PARTİYİ İKTİDAR YAPIYOR YOKSA TOPLUMUM OYUMU BUNUDA GÖRECEKLER...

  AKP NİĞN HATASI ŞUDUR

  2 SEÇİMDİR OYLARI VE GİDİDŞATI ONLARI KENDİ GÖZLERİNDE 3.SEÇİMİDE ÇANTADA KEKLİK GÖRMEKTEDİRLER. AMA,,,,

  ZOR OYUNU BOZAR.....

  BİR SÖZ VARDIR ATASÖZÜMÜZ....

  BÖBÜRLENME PADİŞAHIM SENDEN BÜYÜK ALLAH VAR....

  BİZE DÜŞEN

  BU SAATTEN SONRA AKP YE BUNU HATIRLATMAKTAN ÖTE SURATLARINA TOKAT GİBİ BU SÖZÜN GEREĞNİ ÇARPMAKTIR.

  ÇÜNKÜ,

  SAYIN KULKULOĞLU BİZİM İÇİN ÇIRPINIRKEN

  ANAYASAYA AYKIRILIKTAN BAHSEDERKEN,

  İNSAN HAKLARINDAN BAHSEDERKEN

  A K P KURMAYLARININ,

  SUAT KAYANIN

  CANİKLİNİN,

  O PİS SIRITMALARINI BEN SİNDİREMEDİM,,,,

  SİNDİREN VARSA DİYECEĞİM BİŞİ YOK....

  BU NEDİR YAAAAAAA....

  SAYISAL ÇOĞUNLUK OLUNCA,

  MİLLET YOKSA,

  DEVLET YOKSA,

  ANAYASA YOKSA,

  İNSAN HAKLARI YOKSA

  MANTIK SADECE

  ELİMİ KALDIRIRIM YAPRIMSA

  SENİ ORAYA ÇIKARAN İNDİRMESİNİDE BİLİR.

  YOK İNDİRMKEZSE ZATEN AĞLAMASINADA GEREK YOKTUR,,,,

  GİRERSİN HAPSE DEVLET ÖĞÜN YEMEĞİNİ VERİR

  SİGARA İÇİYORSAN BIRAKIRSIN,,,,

  KARIN GİDER MASÖZLÜK YAPAR,,,,

  ÇOCULARINI OKUTAMIYORSAN NİMET HANIMA MÜRACAAAT EDERSİN

  GERİSİMİ

  VARMI GERİSİNİ YAZMAYA GEREK....

  ANLAYAN ANLAR....

  ANLAMAYANA

  ZATEN DİYECEK SÖZ YOK.....

  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 97. sn 56,
  aynen astracube (57) nin dediği gibidir, ancak bu husus onlarca kere yazıldı hala allah kulu cevap versin diye yazıp duruyorsunuz.

  BU SİTEDE OLDUKÇA ZENGİN BİR ARŞİV VAR!!

  YanıtlaSil
 98. Bu siyasetçiler işlerini ne kadar iyi biliyor..yasayı bekleterek ortamı gerip ,nasıl farklı fikirler oluşturdular..bu bekleme süresi olmasaydı herkes hem fikir ,birlikte hareket ediyordu,bir anda farklı düşünceli kişiler yorum yapmaya başladı.Kesinlikle herkesin fikrine saygım var .Farklı sesler demokrasinin gereğidir ama yine de düşündürücü buluyorum.Bu sitede son aylarda yakaladığımız heyecan azaldı gibi, umarım yanılıyorumdur.Birde bu düşünceler aylardır niye dile getirilmedi.

  YanıtlaSil
 99. Sayın 56 alacaklı ile anlaşma metnini,ilgili mahkemeye veya C.Savcılığına verdikten sonra aranmanız durur.Olaki o süreçte
  yakalanırsanız savcılığa taahhütname verir cezaevine konulmadan salınırsınız.

  YanıtlaSil
 100. ARKADAŞLAR HERKES KENDINE GÖRE YORUMLUYUP YAZIYO LUTFEN BIRAKIN BUNLARI KIMI VETO EDIYO KIMI ANAYASAYA GÖTURUYO ALLAH AŞKINA BI ARKADASIM GUZEL YAZMISTI BIZ BURDA KENDI KENDIMIZE KONUSUYORUZ YA HERKESIN DURUMU NETLEŞTI SIMDİ HERKES SU BU DİYO BAKIN BUGUN ÖNUNE GELEN EKMEYI YEMESINI BILMEYEN YOL YURUYEMEZ NE KONUSUYOSUNUZ BU YASA BÖYLE CIKTIMI CIKTI ELIMIZDEN BIS EY GELIYOMU SU AN YOK O ZMAN SUSUN YA ALLAH ASKINA BI YASA ONAYLANACAKSA ONAYLANSIN ONAYLANMIYACAKSA O ZMAN NELER YAPILACAGINI DUSUNUR HERKES BAKIN BU YASA BOYLE CIKMAZSA BI DAHA YASA MASA ZOR CIKAR BIRAZ AKILLI OLALIM HEKES BIR UMUT BEKLIYO RAHAT OLANLAR DA KONUSUSYO KENDINIZE GÖRE DURUM DEYERLENDIRMEK YERINE GENL ANLAMDA DEGERLENDIRMEK DAHA AKILLICADIR ALLAH HEPİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN

  YanıtlaSil
 101. sayın cüneyt bey
  sizleri soru sorarak meşgul etmek istemezdim ancak merak ettiğim 2 husus var
  birincisi;
  yeni yasa ile çekin vadesinden önce karşılıksızdır diye yazdırılamayacak. peki bu kanundan önce bu şekilde gerçekleşen durumlar konusunda ne yapılacak? örneğin benim 26 yaprak çekimin 23 ü vadesinden önce yazıldı. ticaret hayatım bitti. anlatmama gerek yok hepimiz biliyoruz yaşananları. yasanın bu maddesinin bana faydası olacakmı?

  ikinci husus da şöyle;

  borcumu ödeyemememin nedeni hemen hemen bütün mağdurlar gibi alacağımı tahsil edemememden kaynaklanıyor. ancak benim alacaklı olduğum firma beni dolandırdı. elimde borcumun neredeyse 3 katı teminat senetleri var ancak ilk icra işleminde gördükki bu firma sahipleri fabrikalarını anlaşmalı hacizlerle başkalarının üstüne geçirmiş. bütün mal varlıklarını başkalarının üstlerine yapmışlar. yani karşımda bir hiç var. tabiki diğer senetleri masrafları yüzünden işleme koymadım(tarihsizler) şimdi merak ettiğim konu şu. eğer devlet borcu ödemede aracılık yapacaksa, ben devlete dolayısı ile alacaklılarıma bu senetlerin tahsil haklarını verebilirmiyim. sonuçta bu senetlerin tahsilinin artık legal bir yolu yok. kalkıp da devletin üstünde bir güç aramak gibi bir niyetim de yok. sizce savcılıklara, taahhütten ziyade böyle bir teklif verebilirmiyim?
  mağdur olan herkese Allah kolaylık versin
  hepinize saygılar.
  rumuz:secular

  YanıtlaSil
 102. SEVGİLİ M.K ANAYASA MAHKEMESİNİN NE ZAMAN SONUÇLANDIRACAĞI KONUSU BENİM BİR ÖNGÖRÜMDÜR SENİN DEDİĞİN GİBİ OLMASINI DİLERİM BU KONUDA ISRARCI DEĞİLİM FAKAT DİĞER YAZDIKLARIMIN HEPSİNİN ARKASINDAYIM.

  ATABAYRAK

  YanıtlaSil
 103. atabayrak bazı düşüncelerine katılıyorum. ben de benzer şeyler yazdım ve eleştirildim ama kafana göre yorumlara da gitmemelisin bence. çünkü :

  1-getirilen temerrütle katlanan borç taahütle alakali değil ödemediğin sürece zaten aynı hızda katlanıyor. sen istesen de, istemesen de. hapis cezası ise 2 sonrada ya da 1 yıl sonra da yine çekin asıl miktarından. Yani çok bir şey değişmeyecek.

  2- Evet bence de çok ama çok az insan ödeyebilir ama taahhüt yaprak başı 3 ay hapis olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bir avukat abimizle de tartıştığımız üzere icra dairelerine gidip imza vermedikçe bu verilen taahüt, senin söylediğin taahhütle aynı kapsamda değil. Tartışmaya açık bir madde. Ancak yaprak başı 3 ay olma ihtimali düşük.

  3 - Bu madde kesin bir madde değil. Dikkatli okursan adli kontrol getirilir demiyor, getirilebilir diyor. Yani sadece bir ihtimaldir bu. Kaldı ki ticaret hayatı yurt dışına bağlı olanlar için geçerli olmayacaktır kanaatindeyim. Dış ticaretçiler, nakliyeciler, tekstilciler vb. meslek sahipleri bir çoğu yurt dışına gidpi gelmeden işlerini yürütemezler. Bu da göreceli bir kavramdır.

  4- Bence de 2 yıl bir daha gündeme gelmeyecektir.
  5- Anayasa mahkemesi süreci 2 sene sürmez.Kaldı ki anayasa mahkemesinden dönmesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak A.Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alırsa gelişmeler nasıl olur ben de bilmiyorum. Herhalde kanun tekrar görüşülüp değiştirilip tekrar çıkarılacaktır. Ancak bu hapis kalkar demek değildir. Ancak anayasa mahkemesinden dönmesi kesin gibidir kanımca.Çünkü hem kendi içinde hem de anayasanın diğer maddeleri ile ciddi uyumsuzluklar ve zıtlıklar içeriyor.

  Ben de veto istemekle beraber hapistekileri ve yakınlarını düşününce söyleyecek söz de bulamıyorum. Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. O acıyı çeken bilir. Eminim ki 1 sene sonra hepsi içeriye de girecek olsa, hatta daha da fazla kalacak olsalar da şu an çıkmak için 1 saniye düşünmezler.

  YanıtlaSil
 104. Arkadaşlar Cezaevindeki hükümlü,çekin ibraz tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikteki toplam meblayı Savcılığa ödeme planı ile taahhüt edecek ve hemen tahliye olacak.
  !!! Savcılığa verilen taahhütün ihlalinden dolayı herhangi bir cezayı müeyyide yoktur.!!! Bizzat savcıdan öğrendim.
  Hükümlü olaki ödemeyi yapamadı veya alacaklıyla anlaşıp vadeyi daha uzatamadı cezasına kaldığı yerden devam edecek.
  Borcun tamamı üzerinden taahhüt verildiğinden dolayı,yatmış olduğu günler alacak olarak kalacak.Allah korusun herhangi bir gelişme olmazda tekrar cezaevine girerse,daha önce yattığı günler cezasından düşülecek.

  YanıtlaSil
 105. M.K. Düşüncelerine aynen katılıyorum.

  YanıtlaSil
 106. bende kısa süreli cezaevine girdim yakınları cezaevinde olan arkadaşlarımızı anlıyorum,benim fikrim hapse yeni girenler çıkmak için herşeye imza atarlar ama cezasının çoğunu çekenler bence tahahüt falan imzalamasınlar yoksa yaklaşık 2 sene sonra başlarına çok büyük dert alırlar,herhalde en büyük zulm cezaevinden çıkan insanın yeniden cezaevine girmesi olur, tamam zor olur ama içerdeki yakınlarımıza tasarının ne getirdiğini tüm gerçekleriyle anlatmamız lazım....

  YanıtlaSil
 107. ARKADAŞLAR,

  VETO EDİLSİN EDİLMESİN, SATAŞMA KARMAŞA ALMIŞ YÜRÜMÜŞ. NE OLUYORUZ. HERKES BİR SİLKİNSİN.

  BİR DÜŞÜNÜN,

  CUMHURBAŞKANI NU GÜNE KADAR HÜKÜMETİN ÇIKARDIĞI HANGİ YASAYI VETO ETTİ. SİZ ABDULLAH GÜLLE AHMET NECDET SEZERİ KARIŞTIRIYORSUNUZ GALİBA. YASA PAZARTESİ ÇIKAR.

  VETO EDİLSE BİLE VETO SEBEBİNİN YAYARIMIZI MI ZARARIMIZIMI GÖZETEN SEBEPTEN OLACAĞINI NERDEN BİLİYORSUNUZ. NEYE GÖRE KONUŞUYORSUNUZ.

  HEPİMİZ ÖNCELİKLE İÇERDEKİ ARKADAŞLARIN BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ. BUNDA İSTİSNA YOK VETO EDİLSİN DİYENDE ONAYLANSIN DİYENDE AYNI ŞEYİ İSTİYOR. VETO EDİLSİN DİYENLERİN ASIL SÖYLEMEK İSTEDİĞİ BU YASANIN YASA OLMAMASINDANDIR VE SADECE GEÇİCİ ÇÖZÜMDÜR. ONLAR TOPTAN ÇÖZÜM İSTEMEKTEDİR. YOKSA KİMSENİN HAPİSTE KALMASINI İSTEYECEK KADAR SADİST DEĞİLDİR.

  VETO EDİLSE BİLE BU ÇÖZÜM DEĞİLDİRKİ. HÜKÜMET AYNEN GEÇİRİP GÖNDERİRSE İMZALAMAKTAN BAŞKA ÇARESİ KALMAZ. EN FAZLA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİR. BUNUDA ABDULLAH GÜL YAPMAZ... SİZCE YAPARMI

  SİZ BURDA DAHA BİR YORUMDA BİRBİRİNİZE GİRERSENİZ SİZİ BİR TOPLULUK GRUP OLARAK KABUL EDİPTE CİDDİYE ALACAK BİR ADAM BULAMAZSINIZ. BU KONUYA DİKKAT EDELİM. KALDIKİ BURDA BİRİLERİ VETO EDİSİN EDİLMESİN DEDİ DİYE DÜŞÜNECEK DEĞİL CUMHURBAŞKANI. DİNLEYECEK OLSA SİZİ DEĞİL ARKADAŞI ALTINTAŞI DİNLER...

  HER YAZMDA AYNI NOKTAYI İŞLİYOEUM. BİRLİK BERABERLİK GÖRÜNTÜSÜNÜ BOZACAK YORUM VE KARMAŞALARDAN KAÇINALIM. AGRESİF OLMAYALIM. BU KADAR AGRESİF OLABİLECEK VE DİŞ GEÇ,RECEK GÜCÜNÜZ VARSA AKP Lİ SUAT KAYA YA CANİKLİ YE SADULLAH ERGİN E İYİMAYAYA DİŞ GEÇİRİN DE BİR İŞE YARASIN.

  LÜTFEN SABIR,
  SÜKÜNET,
  HOŞGÖRÜ VE DİKKAT

  ŞU ANDA İHTİYACIMIZ OLAN BU....

  SAYGILAR

  M.K.

  YanıtlaSil
 108. arkadaşlar ben kazakıstandayım aranıyorum çek kanunu değişt, gereyimmi türkiyeye teslim olayımmı selamlar türkiyeyi çok özledim

  YanıtlaSil
 109. SAYIN ATABAYRAK
  hapis cezası ile karşı karşıyaymışsınız.Hapiste olsaydınız yakınlarınızın veya mağdurların c.başkanının yasayı veto etmesi için çaba sarfetmesine ne derdiniz?İçeride olanın halini yaşayan ve aileleri bilir...Çoluk çocuk neler yaşadığımızı biliyormusunuz?Bizde yasanın şartlarından memnun değiliz ama eşlerimiz içeride biz sersefil neler çektiğimizi biliyormusunuz? Siz şu anda içeride olmadığınız için şartlarınızı düzeltebilmek adına bencilce bir çabanın içerisindesiniz...Bizler ise önce özgürlüğün,çalışıp karın doyurup borç ödemenin sonrada birlik olup hapis cezasının kalkması için ne gerekiyorsa yapabilmenin derdindeyiz...
  Sadece kendimizi düşünmüyoruz...binlerce mahkumun,ailelerinin ,çocuklarının yaşamını düşünüyoruz..
  Burada hep ortak hareketlerde,aynı mantıkta,aynı mücadele içerisinde düşünüp çalıştık...Birimiz hepimiz ,hepimiz birimiz için savaş verdik...Bundan sonra da öyle olmasını diliyoruz...
  En azından kendi adıma sadece hapisteki eşimi ve kendimi değil,bu yola baş koymuş,aynı sıkıntıları çeken kader birliği yaptığımız tanıdığım tanımadığım tüm arkadaşlarım adına ,onları düşünerek hareket edeceğim..Herkesinde böyle düşünmesini diliyorum....

  YanıtlaSil
 110. 24 YAZAN ARKADAŞIM BAK YANLIŞ ANLAMIŞSIN, Şirket sahibinde imza kime aitse ceza ona aitti, bunuda tic sicilden atama yapmadan vekaletle yapıyorlardı. Şimdi bunu yapamayacaklar. Ya tic sicilde müdür ataması ile olacak yada ortaklar sorumlu olacak.Bu eski kanunda çok basit bir kuraldı.ÇEKTEKİ İMZA KİŞİYİ BAĞLAR.Fakat yeni kanunda farklılaştırıldı ve tic sicil kaydı istendi, noter vekaletleri geçersiz kılındı.

  Çek magdurlarının sorunu bu değil, magdurların sorunu elemanlar adına alınan çekler. Bu çekler doğrudan kişi adına ve imzada kişiye ait olunca firma adına kullansanda ceza senin, hem eskisinde hemde yenisinde.

  YanıtlaSil
 111. Önceki kanunun uygulamasında imzayı kim attıysa
  cezayı o alıyordu. Vekaleten imza atanlar ceza alıyordu. İmzası olmayan sorumlu tutulmuyordu.
  Şimdi vekaleten imzalayanlar hapis cezası almıyor. Ancak soru işareti vekalet verenin
  imzası olmadığı halde önceki çeklerden sorumlu tutulacaklar mı?

  YanıtlaSil
 112. arkadaşlar şu an çektiğimiz kabir azabını ve bize bunu çektirenleri affetmiyeceğiz.AMA bir gerçek var güçlü olmamız lazım oda hepimizin rahat olmasına bağlı kamuoyu oluşturmamız için kalabalık olmamız gerekiyor o yüzden bence yasa çıksın ve yarınların mücadelesi başlasın.

  YanıtlaSil
 113. 15 te yazan arkadaş bu yasa bize 2 yıl kazandıracak gidip karşı tarafla anlaşamıyacak durumda olan insanlar var bizim gibi
  Başımızda erkek yok halbuki babam kendi gitse konuşsa anlaşsa kozlarını paylaşsa(hatır çekleri var) daha iyi olmazmı hem özgürlüğünü kazanmış olur biz ne anlarız ticaretten borcundan alacağından yapamıyoruz işte olmuyor 1sene oldu gireli 5sene verdiler.İçeride olanlara sor bakalım nasıl bir duyguymuş.Bizde istiyoruz hapsin tamamen kalkmasını hele bi çıksınlar hepbirlikte yaparız baskımızı veto edince halolcağınımı sanıyorsun? garantisini verebiliyormusun

  YanıtlaSil
 114. ARKADAŞLAR HALA ANLAYAMADIĞIMIZ SENİN SORUNUN BENİM SORUNUM DEĞİL.

  ORTADA BİR HUKUKSUZLUK HAKSIZLIK VAR BİZLER DÜRÜST İŞ ADAMLARI OLARAK BORÇLARIMIZI AİLEMİZDEN UZAK KALMADAN PSİKOLOJİMİZ DAHA FAZLA BOZULMADAN NASIL ÖDERİZ ONUN DERDİNDEYİZ YAKLAŞIK BEN BİR YILDIR ÖNCE PRESSTURK ARACILIĞI İLE DAHA SONRA BİZİM SİTE İLE DEVAMLI BİR MUCADELE İÇİNDEYİM.
  ARKADAŞLAR SİZLER DIŞARDA DAYANAMIYOSUNUZ BİRDE HAPİSDE NE NASIL OLDU HABERİ OLMAYAN BİLERCE ARKADAŞIMIZ VAR.
  BİRSEYLER SÖYLERKEN VEYA FİKİR VERİRKEN AZCIK DÜŞÜNMEK LAZIM.
  HA YASA ONAYLANIR ONDAN SONRA BAKARIZ HERKESİN KENDİNE GÖRE DERDİ VAR.
  VALLA BİZDE İSTERDİK YASADAN HAPİS CEZASINI KALDIRALIM AMA ÇOK MUCADELE ETTİK ÖZELLİKLE EMRE CUNEYT ABİ MERSİNDEN HASAN ABİ MY WAY GİBİ DAHA SAYAMADIĞIM ÇOK YÜREKLİ İNSAN ÖNDERLİK ETTİ BU GÜNLERE GELDİK.
  MEMNUNMUYUZ HAYIR FAKAT AYNI SÜRECİ TEKRAR NEDEN YAŞAYALIM.BUNDAN SONRA YASA ONAYLANIR BAKARIZ BİR ÇARESİNE HÜKÜMET YİNE OYUNUNU OYNADI BİZE SON DAKİKADA ERTELEMEYİ İKİ SENE DERKEN BİR SENEYE İNDİRDİ ÇOĞUMUZ O GECE UYUMADIK.

  LÜTFEN AMA LÜTFEN FİKİR VERİRKEN SİTENİN SAĞ ÜST KISMINDA TELEFON NUMARASI VAR İLK ÖNCE ORAYA BİLGİ VERİP ONDAN SONRA YAZALIM YAZIK AİLESİNDEN UZAK ÇOCUKLARINDAN UZAK İNSANLARA YAZIK....

  BİZİM DERDİMİZ SAHSİ DEĞİL.BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN HEPİMİZ DE BİRİMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
  MALATYALI HASAN

  YanıtlaSil
 115. merhaba
  yardıma ihtiyacım var, bir arkadaşım mal aldığı bir firmaya vermek üzere benden çek istemişti bende firmanın adını yazarak çeki vermiştim, firma o şekilde kabul etmedi çeki, firmanın üstünü çizgi ile çizerek arkadaşamın adını yazdım, arkadfaşımda, arkasını cirolayıp ceki kullandı, zamanında ödeyemedi, ö,çek yazıldı, bu arada firma hesababına çek tarihinden sonra paralar yatırmış, ama yaırırken çek için demiş fakat çek numaralarını yazmamaış, firmada bunu diğer çeklere ve açık hesabına saymış, dava açmış neyse dava sonuçlandı adli para cezası çıktı adıma, bunu 7 gün içinde temyiz edip yargıtaya yollamam lazım, bu temyiz için nasıl bir dilekçe yazabilirim dilekçede neleri dile getireyim bana fikir verirmisiniz, bakarsınız, bu dilekçe ile beraat alırımda , ilerde herkese örnek olur.
  yardımlarınızı bekliyorum

  YanıtlaSil
 116. 1 - Kanun bizlere hizmet ediyor. Hükümet bunu hızlı ve geçici bir çözüm olarak buldu. 1 2 sene içinde ya genel afla, ya kanunda değişiklikle ya da başka bir şekilde çek affı çıkartacak. Ancak bankalar birliği ve diğer lobiler sebebi ile şu an bunu gerçekleştiremediler. Bu yumuşak bir geçi süreci.
  2 - Kanun sermayeye hizmet ediyor. Amaç şu an kitlenmiş olan kaçaklar ve cezaevlerini konusunu aşmak. Bu 2 sene içerisinde hem cezaevleri kapasitesi arttırılacak, hem kontrol yöntemleri arttırılacak. Hem de uzun süredir kaçan, zaman aşımını bekleyen veya kendine başka bir düzen kurmuş insanlar arı kovanına sokulmuş bir çomak misali karıştırıp ortaya çıkartılacak.

  Bu kanunla karşı karşıya bırakıldığımız durum bence budur. Belirsizlik. Kim nereden bakarsa öyle yorum yapabilir. Ancak ortada kesin olan şöyle bir gerçek var ki o da bu kanunun hiç bir işe yaramadağı ve yaramayacağı. Bir ateşkes ilan edildi. İki taraf da tekrar toparlanacak ve kısa bir sürede çatışmalar eskisinden de güçlü başlayacak. Burada ben borcumu ödemek istiyorum diyen arkadaşları okuyorum. Ne kadar güzel. Bir de benim borcum 3milyar 5 milyar 10 milyar diyenleri okuyorum. O da çok güzel. Arkadaşlar borcu zaten 5-10 milyar olanlar bence bu kadar zamanı boşa harcıyorlar. En kötüsü ,idamı 50-100 gün. Girsin yatsın. Tamam içerisi kötüdür, sıkıntılıdır. Ama böyle yaşamak güzel mi? Ya da ödesin, git bir fabrikaya vasıfısz işçi ol ayda 500-600 öde bi senede biter. Gelelim borcu yükseklere 100-200 -300 üst sınır yok. benim borcum 150 milyara yakın faizsiz, avukatsız... Ödemek istiyor muyum? Tabi ki istiyorum. ödeyebilir miyim? Mümkün değil. Nasıl bu haldeyken, 1 senedir kaçarken, 1 sene içinde takriben 100 milyar ödeyebilirim ? 150milyar borç faiziyle avukatıyla 300 e çıkacak. ilk sene sonu 100 milyar öde diyecekler. 100 milyarım olsa zaten ben 150 milyarlık çekimi çoktan geri almıştım alacaklılarımdan. Peki ben ne yapacağım ? Asıl soru bu işte. Hükümet kimden yana. Benim gibi yüzbinleri bu devlet ne yapmak istiyor? Bence asıl soru bu. Kanun vs. değil. Asıl soru bizleri ne yapacaklar? Bizleri toplumun dışına itip, bizden kurtulamyı mı seçecekler? Yoksa tekrar insanlarıni toplumun içine çekip bize bir yaşam hakkı mı tanıyacaklar?.

  YanıtlaSil
 117. ben 8 senedir başkasından aldığım çekin karşılığını almadım.o zaman diyorum bu dünyada başkalarına güvenmenin veyahut dürüst olmanın karşılığı bu mu olmalı insafsız hükümet.beki bu durumda ben de mağdurum.benim halim ne olacakbenim ailemin ekmeğini alıp haksızların eline veriyorsun yaptığın kanunla.öbür dünyada elim sizlerin boğazında olacak.tayip ve kurmayları.allah daha dünyada iken sizin belanızı vesin inşallah.amin....

  YanıtlaSil