CHP Grup Başkanlığının soru önergesi

T.B.M.M
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih : 12 /08/ 2009
Sayı : 7/23
No : 9230

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıda yer alan soruların Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.11.08.2009
Çetin SOYSALİstanbul Milletvekili


Ekonomik krizin etkileri her geçen gün derinleşmektedir. Her gün yüzlerce fabrika kapanmakta, çekler karşılıksız kalmakta ve senetler protesto edilmektedir. Yaşanan kriz nedeniyle pek çok vatandaş borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Esnaf siftah yapmadan kepenk kapatmakta, bunlara eklenen icra İşlemleri zaten sıkıntı içinde olan vatandaşı iyice zora sokmaktadır. Tarafıma iletilen bilgilere göre;2009 yılı itibariyle karşılıksız çek miktarı, 1.225.000 adettir. 2009 yılı İtibariyle dava durumunda olan dosya sayısı ise 110.000 adettir. Yıllar itibariyle toplamda çek kanununa muhalefetten kaçak ve aranan kişi sayısı, 676.000 kişidir. 2009 yılı itibariyle cezaevlerinde bulunan çek kanuna muhalefet suçundan yatan hükümlü sayısı: 65.000 kişidir.
Banka kredileri, vergi borçları, özel ve kamu borçları nedeniyle haciz işlemlerinde Önemli oranda artış yaşanmaktadır. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın yaptığı bir araştırmaya göre 2008 Haziran ayında 1.100 gayrimenkul hacizli iken, 2009 yılının Mayıs ayında bu sayı 2 bin 477'ye çıkmıştır. Bankaların ipotekli kredi olanaklarından yararlanılmasında dahi sorun yaşandığı ifade edilmektedir.
Yaşanan krizle doğru orantılı olarak hacizlerde artış olduğu ortadadır. Bu ekonomik krizin etkilerinin engellenmesi ya da hafifletilmesinde, bu sayede de zor durumda olan vatandaşın bir nebze olsun nefes almasının sağlanması İçin hükümetin gerçekçi bir adım atmadığının en somut göstergesidir.
Bu çerçevede;
1)Son iki yılda icra dairelerindeki dosyalarda ne kadar artış olmuştur?
2)Bankaların yaptığı menkul ve gayri menkullerdeki haciz işlemlerindeki artış oranı ne kadardır?
3)Karşılıksız çekler nedeniyle cezaevinde bulunan kaç kişi bulunmaktadır?
4)Karşılıksız çek nedeniyle çek mağduru olan binlerce kişinin sorunlarının çözümü için bir çalışma yapılmakta mıdır?
5)Gerek banka borçları gerekse özel borçlar nedeniyle pek çok esnaf ve vatandaş önemli mağduriyetler yaşamaktadır. Kredi kartları ile ilgili getirilen düzenlemenin de vatandaşı rahatlatacak somut bir uygulama haline hala daha gelmediği tarafımıza iletilmiştir.
Tüm bunların çözümü için hükümet olarak daha gerçekçi ve radikal çözüm paketiniz bulunmakta mıdır?Technorati Etiketleri: ,