Yeni Çek Kanunu uyarlama infaz durdurma

adalet

Karşılıksız çek keşide etme ile ilgili açılmış olan davalar ve Yargıtayda halen temyizde olan dava dosyaları Yerel Mahkemelere iade edilmektedir, Temyizdeki dava dosyalarının içeriğine bakılmaksızın bir ön yazıyla ( Yeni Çek Kanunu yürürlüğe girmiştir, dava dosyalarınında lehe durumlarının tespit edilmesi gerektiğinden bahisle) yerel mahkemelere iade edilmektedir.
Bu durumda kararlar kesinleşmiş olsun veya olmasın, Yargıtaya temyiz için gönderilmiş olsun veya olamasın infazları tamamlanmamış tüm dava dosyalarında Yeni çek kanunu ilgili maddelerine göre uyarlama yargılaması yapılmak suretiyle lehe olan konuların belirlenmesi gerekmektedir.
Yeni çek kanunu hükümlerine göre yapılacak uyarlama yargılamasında ise sanık savunma hakkının kısıtlanmaması açısından infazın durdurulması gerekmektedir, böylece lehe hükümler belirlenecek ve gerekirse dava yeniden temyiz edilebilecektir. Uyarlama yargılaması ve infazın durdurulduğuna ait emsal mahkeme kararı aşağıdadır..

T.C
TOKAT
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
EK KARAR

DOSYA NO: 2008/567
KARAR NO: 2009/199
HAKİM: DİCLE TEKŞAL 42144
C.SAVCISI: ABDÜLKADİR AKIN 39591
KATİP: SELCAN BİLGİN ERGÜN 96609
SANIK: H. A.
SUÇ: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
SUÇ TARİHİ: 02/07/2008
ASIL KARAR TARİHİ: 10/04/2009
EK KARAR TARİHİ: 30/12/2009

Mahkememizin yukarıda numaraları belirtilen ilamından hükümlü Tokat Cumhuriyet savcılığı'nın 22/12/2009 tarihli ve 2009/1226 ilamat sayılı talepte belirtildiği üzere ; 3167 Sayılı Çek Kanunu 'nun 16. maddesine göre Mahkememizin 2008/567 esas 2009/199 sayılı kararı ile 11,000,00 tl adli para cezasına hükümlü hakkın- da 20/12/2009 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı çek kanunu bazı hükümlerinin 3167 sayılı çek kanunu hükümlerine göre daha lehe oldugu 5941 sayılı çek kanunu 5/1-3-4 maddesine göre belirtilen yasa hükümlerinin uygulanabileceği, 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1 fıkrasına göre her bir çek yapragı için verilecek adli para cezası 80.000. TL den fazla olmadıgı halde 5941 sayılı Çek kanunu 5/1 maddesine göre her bir çekle ilgili olarak azami 1500 güne kadar adli para cezasına hükmedileceği
1500 gün adli para cezasının asgari hadden günlüğü 20.00 tl üzerinden azami hadden günlüğü 100,00 tl üzerinden adli para cezasına dönüştürüldüğünden 150,00 tl Ağır Para Cezası verebilecegi bu nedenle miktarı 30.000.00 tl den fazla çeklerde hakimin her iki yasaya görede hüküm kurarak lehe olan kanunun belirlenmesi anlaşıldığından; 5941 sayılı çek kanunu hükümlerine göre degerlendirilerek karar verilmesini talep etmiş olmakla dosya incelendi;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Hükümlü tarafından 20,12,2009 tarihinde yürürlüğe giren 5941 sayılı çek yasası 5/1 3-4 maddesine göre suça konu çekin şirket çeki oldugu anlaşılmakla: belirtilen yasa hükümü gereğince infazın durdurulmasına karar verebilmek suretiyle aşagıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM / Yukarıda açıklanan nedenlerle :
Talebin kabulü ile hükümlü hakkındaki Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2009/1226 ilamat numarası üzerinden takip edilen evrakın İNFAZININ DURDURULMASINA
5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle uyarlama yargılaması duruşması yapılacagından yukarıda numarası yazılı ilamat ve infaz evrakının BİLA İŞLEM İADESİNİN SAĞLANMASINA,

Karardan bir suretin Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına İlamat Bürosuna tevdiine,
Dair talep ve mütaalaya uygun dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda Tokat Ağır Ceza mahkemesine itirazı kabil olarak karar verildi 30/12/2009
Katip 96609
Hakim 42144

385 yorum:

 1. CÜNEYT BEY NERELERDESİN BLOOMBERG TV DE YASANIN HANGİ MADDESİNİ KİMLER ANAYASA MAHKEMESİNE GÖTÜRDÜ BİLGİ LUTFEN

  YanıtlaSil
 2. değerli arkadaşlar


  yukarıdaki karar bizim bilgilerimizi doğrular nitelikte...yeniden yargılanma ile infazlar duracak...yargıtay kararını bekliyoruz...

  bunlar güzel haberler...

  my way

  YanıtlaSil
 3. arkadaşlar çek şirket çeki olursa bişey deişiyormu bilgisi olan var mı

  YanıtlaSil
 4. 1 yazan adsız bahsettiğiniz tv kanalında
  geçici 2. maddenin iptali için dava açılmış olup
  kabul edilirse bizim aleyhimizedir. Ancak ŞİŞLİNİN DE 5. Madde ilel iligili anayasa mahkemesinde iptal istemi vardır, bu kabul edildlirse lehimize durumlar olabilir. KAYAMEN

  YanıtlaSil
 5. Arkadaşlar cümleten geçmiş olsun ben 20 ay kaldım tahliye oldum yeni yasa ile.Fakat bazı arkadaşların dediği gibi bu yasa tamamen tazik düşürme geçici çözümdü ama bu şekil kimse borcunu ödeyemez piyasalar çok bozuk bırakın borç ödemeyi yeniden iş kurmak çok zor bu şartlarda gerçekten tekrar piyasalar açılana kadar hiçkimse birşey yapamaz.2000 kişi civarı içerden çıktı ama 1800 tekrar geri döner devam eden mahkemelerde kaldığı yerden devam eder.netice itibariyle acil olarak başkanın organizesi ile tekrar bir araya gelinip sesimizi duyuralım.

  YanıtlaSil
 6. 2007 yılında günüden önce ibraz olan çeklerime itirazım ret edildi sebep o tarihte bu yasak yok imiş ve bana uygulanırsa alacaklı madur olurmuş yargıtay böle içtihat etmiş kanun koyucu bir dönem için bu şekil düzenleme yapabilirmiş mesela adam öldürmek kanunen serbest olsa eski öldürenler ceza yatacak mantığından farklı bişey değil bu bu nasıl hukuk..

  YanıtlaSil
 7. SLM ARKADSLAR TAAHHUT VERMEMİŞ 2006,2007 KARARI KESİNLEŞMİŞ OLANLARDA BU İNFAZ DURDURMA ÖRNEK KARARI EMSAL GÖSTEREREK YENİDEN YARGILAMA İSTEYEBİLİRLERMİ. CECE....

  YanıtlaSil
 8. değerli MY WAY Merhaba bir sorucukta benden şimdi bizim yargılamamız gıyabımızda oldu kararçıktı haberimiz olmadığı içinde yargıtaya gönderemedik şimdi dosyamız infazda ve sizin bize göstermiş olduğunuz yol haritasını takip ederekten herhangi bir taahhütte bulunmadık bekliyoruz şimdi bu yeniden yargılama sayesinde hem infaz duracak hemde yargıtaya gönderme şansımız olacak doğrumudur doğru ise ne yapmamız lazım saygılarımla.

  YanıtlaSil
 9. my way bu infazların durmasını açıklarmısınız?bu kaçak yaşayanlar içinde geçerlimi?

  YanıtlaSil
 10. sayın 6 vekaleten çekten dolayı ceza aldım bu yeni kanun bizi oyundan çıkardı gittik dilekçe verdik devlet bizi affetti sizde bir zahmet üzerimizdeki tutuklamayı kaldırın adam ne yaptı kalmış tekrar mahkeme için gün vermiş 45 gün ileri atmış şimdi ben es kaza yakalansam devletin suç saymadığı şeyden hapis yatacam

  YanıtlaSil
 11. değerli arkadaşlar

  yeniden yargılanma ile ilgili dilekçelerimizi yargıtay dan emsal karar çıktıktan sonra vermeliyiz...yargıtay dan çıkacak kararı ekleyerek verirsek işimizi sağlama almış oluruz...bu kadar bekledik bir kaç gün daha bekleyelim...bugünlerde bi emsal karar çıkacak...

  bu 3167 ile ilgili ceza alan herkesi elbette kapsayacak...

  my way

  YanıtlaSil
 12. Vadeli çek Yargıtay kararı
  T.C.
  YARGITAY
  10. Ceza Dairesi
  Esas No : 2009/12591
  Karar No: 2009/14476
  Tebliğ name No: K.Y.B. - 2009/163498

  TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
  YARGITAY KARARI
  Belirtilen düzenlemenin, 3167 sayılı Kanun’un 16. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçu yönünden değerlendirilmesi durumunda aşağıdaki sonuca varmak gerekir.

  5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. madde hükmü, sadece 28.02.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında uygulanacağından; ileri tarihli düzenlenip de belirtilen tarihler arasında vadesinden önce bankaya ibraz edilen ve ibraz tarihi itibariyle karşılığı bulunmayan çekler yönünden, muhatap banka şubesince karşılıksız işlemi yapılamayacağından ve yapılsa bile bu işlem geçersiz olacağından, bu tarih itibariyle karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşmayacak, ancak, keşide tarihinden itibaren işleyecek yasal ibraz süresi içerisinde ibraz edilip, karşılığının bulunmaması durumunda suçun oluşumu söz konusu olacaktır.


  28.02.2009 tarihinden önce, üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen ileri tarihli çekler hakkında ise, 3167 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin bu dönemde uygulanmaması nedeniyle, çekin bankaya ibrazı olanaklı olup, karşılıksız işlemi yapılması gerektiğinden; bu tarihten önce işlenen suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetler ile sürmekte olan davalar yönünden, sanık lehine düzenleme kabul edilerek 5237 sayılı TCK’nın 7. maddesinin uygulanması olanaklı olmadığı gibi; 31.12.2009 tarihinden sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi uygulanmaya devam edeceğinden, karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşacaktır.

  Bu açıklamalara göre somut olay incelendiğinde; 05.04.2006 tarihinde ileri tarihli olarak düzenlenen suça konu çekin, keşide tarihinden önce “10.03.2006” tarihinde ibraz edildiği ve bu tarihte karşılığının bulunmadığı; bu tarihin, 5838 sayılı Kanun’la 3167 sayılı Kanun’a eklenen geçici 2. maddenin uygulandığı döneme rastlamadığı gözetilmeksizin, itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi yasaya aykırı olup; kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; ADANA 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.03.2009 tarihli ve 2009/201 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 17.09.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

  YanıtlaSil
 13. SAYIN 10 BURSA HAKİMLERİ BU KONUYA HALA 3167 YÜRÜRLÜKTE GİBİ BAKIYOR MAALESEF..5941 İ ONLARDA ANLAMAMIŞ Kİ ERKEN İBRAZ TARİHLERİNE CEZA VERİYORLAR...YARGITAYDA BUNLARA İÇTİHAT ETMİŞ ONLARDA HUKUKU KATLETMİŞ KARARI YUKARIDA YOLLADIM..

  YanıtlaSil
 14. BU YUKARIDAKİ KARAR 5941 ÖNCESİ BEN KANUN ÇIKINCA İTİRAZ ETTİM GENE RET ETTİLER BU İÇTİHATA DAYANARAK BUNLARI HAKİM YAPMIŞ BİRİ AMA BU FAKÜLTELER BİZDE VARKEN VAY HALİMİZE..

  YanıtlaSil
 15. 5941 den sonra yargıtay bi içtihat daha yapsın bakalım ibraz 5941 dede var ve 3167 kalktı neye göre yatıcaz ttk na göremi..onu mazeret etmiş bu hakimler maymun gibi oynuyor bu yargıtay bu işle anayasa mahkemesindende umudum yok akp heryeri sarmış sarmalamış bunu anladık kral seçmişiz hayırlı olsun.hakimlerde kadıya dönmüş..

  YanıtlaSil
 16. my way biz yeniden yargılanmak içinmi çabalıyoruz?çek hapsi kalksın diyemi?yeniden yargılanmak mataf birşey degilki?biz zaten borcu kabul ediyoruz.biz çek hapsine karşıyız.yeniden yargılanma çin işkencesi degilmi?

  YanıtlaSil
 17. Degerli Arkadaşlar,
  Öyle tahmin ediyorum süreci yakından takip ediyorum anladıgım yargıtayda yeni çek yasasında bulunan lehe olan hükümlerin uygulanması için yerel mahkemelere geri gönderecek çünkü bu bir kriz haline geldi.

  YanıtlaSil
 18. ...16...


  bayramın geleceği sanırım arefeden belli olur...

  yeniden yargılanmayla infazın durması olayının esprisi...yeni yasayla dayatılan taahhüt verme konusuna alternatif çıkış yolu olması...biliyorsun 1 nisan taahhüt vermenin son günü...biz bu süreçte hem yargıtaydan hemde anayasa mahkemesinden karar bekleyeceğiz...bu süreçte eğer karar gecikirse hapiste olan arkadaşlarımız gibi taahhüt vermek zorunda kalacağız...fakat infaz durursa bu zaten yargıtay temyiz süreci ile birlikte en az 3 yıl zaman kazanmak demek...yani akepenin lütufta bulunduğu taahhüde mahkum olmayacağız...

  sanırım anlatabilmişimdir...

  my way

  YanıtlaSil
 19. değerli arkadaşlar


  12 de ki karar hatırlayacaksınız adalet bakanlığının kanun yararına bozma talebiyle yargıtaya taşıdığı ve aylarca CİG sitesinin anasayfasında yayınladığı karar...

  yani o köprünün altından çok sular geçti...

  my way

  YanıtlaSil
 20. sayın my way daha geçen ay itirazlarım ret edildi..2010 ocak ayında..

  YanıtlaSil
 21. ....20....

  itirazlar reddedilemesin diye yargıtay kararını bekliyoruz ya zaten...

  my way

  YanıtlaSil
 22. DEĞERLİ ARKADAŞLAR 12 DEKİ KARAR 2009 DA ÇIKAN GEÇİCİ BİR MADDE İLE İLGİLİ YARGITAY KARARARIDIR. HİÇ KİMSENİN KAFASI KARIŞMASIN 59441 SAYILI ÇEK KANUNU İTİBARI İLE HİÇ KİMSEYE VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEK LE İLGİLİ OLARAK CEZA VERİLEMEZ.BU 5941 SAYILI YASADAN ÖNCEDE OLABILIR SONRADA OLABILIR.BURSANIN KARARI YARGITAY 10.CEZANIN KARARI EMSAL GÖSTERİLEREK VERİLDİİSE BU BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ OLUR .ÇÜNKİ YARGITAY 10 .CEZA BU KARARI 5941 SAYILI YASA ÇIKMADAN ÖNCE VERMİŞTİR.ŞU AN DA EĞER VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERE CEZA VERİLİYOR İSEBUNUN HİÇ BİR YASAL DAYANAĞI YOKTUR,İTİRAZ EDİN MUTLAKA KAZANIRSINIZ.

  YanıtlaSil
 23. 29 aralık 2009 tarihli kararlar elimde bursa asliyelerden verilme kanun çıktığı gibi lehe uygulamaları talep ettim özelliklede ibrazlara itiraz ettim ağır cezalarada taşıdım ret aldım..

  YanıtlaSil
 24. 23. te yazan
  bursa ağır cezanın ret gerekçesini buraya yazabilirmisin bir zahmet

  YanıtlaSil
 25. 16 da yazan arkadaşa katılıyorum.Yeniden yargılanmak demek yeniden avukat tutmak demek,hangi birimizde para var.Olmayan işimizi gücümüzü bırakıp mahkeme kapılarında sürünmek demekkimin böyle bir savaşa girmeye mecali kaldı.Bir çoğumuzun cezası kesilmiş çil yavrusu gibi darmadağın olmuşuz,yakalanma korkusuyla vilayetlerimizi değiştirmişiz,nasıl döneriz eski konumumuza,nasıl mücadele ederiz sil baştan sonu ne olacağı bilinmeyen davalara,kaldıki bir çoğumuz ekmeğe muhtaç durumda değilmiyiz.Tamam belki üç sene kazanacağız mahkeme kapılarında sürüm sürüm sürüneceğiz.Bumu çözüm,bumu adalet.HAyatımızdan bir üç sene daha heba edeceğiz ve sanırım bir çok arkadaş özellikle myway bu işkenceyi kabul etmiş gibi görünüyor.Bu çözüm çözüm müdür yada kime çözümdür.İşi gücü yerinde olan parası olan için çözümdür.Kimki yukarda yazdığım şartlar içinde değilse elbetteki faydalanması menfeatinedir.Yani savaşmak için parası olana çözümdür.Ben şahsım adıma yazıyorum bitiğim.Mahkeme gel bir yüzünü görelim bereat vereceğim dese gidecek param yok.Bu son oluşan durum yarasa yarasa avukatlara ve savaşmak için parası olana yarar.Size bol şanslar dilerim.Zaten 3 seneyede böyle bir cezada kalmaz yasada kalmaz.Alacaklı hiçbir zaman alacağını alamaz,gerçek borçluda zaten para olmadığı için kanının son damlasına kadar kaçar.Biz bu yasa kalksın diye çekte hapis olmasın diye yola çıkanların böyle tuhaf bölünmeleri hiçte hoş olmasada herkes menfeatini düşünmek zorunda.Yeniden yargılanmayı düşünenleri kınamıyorum hak veriyorum.Ömrümüz bitecek taahhüd ver verme yok vazgeçtik salalım olmadı içeri tıkalım.Oyuncak ettiler bizi ama ben buna razı değilim.Nedir bu başımıza gelen yarabbim demekten başkada elden bişey gelmiyor malesef.Bir memlekette adalet olmazda bı kadarmı olmaz bu kadarmı.

  YanıtlaSil
 26. sayın 24 yarın yazıcam...

  YanıtlaSil
 27. sn Aa

  hemen cevaplayayım...

  yazdıklarını cevaplamak için bir soru ile başlayayım...

  yukarıda anlattıklarında kısmen haklısın...fakat şu anda bizi bulunduğumuz durumdan kurtaracak kurum hangi kurumdur...

  1 yargıtay (şişli 6 2009/227 numaralı dava )

  2 anayasa mahkemesi

  bu kurumlardan çıkacak kararlar bu cezaya bir son verebilir...ve biz bunları takip ediyoruz...ve lehimize olacağını düşünüyor ve umuyoruz...

  derdimizi anlatacak kurum siyaset kurumu idi...ve CHP haricinde çığlığımızı duyan olmadı...ve halende CHP desteğine deva ediyor...

  kısaca MARKO PAŞA yok

  gelelim tekrar yargılanma meselesine...

  şu an 5941 geçici 2. maddeye göre taahhüt vermeyen birçok insan var...bu insanlar halen kaçak yaşamaya devam ediyor,direniyorlar...yukarıda bahsettiğimiz kararlar sonuçlanıncaya kadar ya kaçak yaşamaya devam edecekler ya da taahhüt verecekler...1 yıl kazanacaklar...

  fakat yeniden yargılanma durumunda,infaz durursa kaçmak zorunda kalmadan hem ailelerine bakabilecek hemde bahsettiğimiz kararların sonucunu bekleyecekler...yani bu zaten taleple olabilecek bişey değil...yeni yasanın çıkması ile hasbel kader oluşan bir durum...

  kısaca takip etmesen de sadece bir temyiz dilekçesi vererek taahhütten fazla bir zaman kazanılacak...en kötü senaryo anayasa mahkemesinin 3 yıl sürmesi ise bu süreyi yeniden yargılanma ile kazanmanın kötü bir tarafı yoktur sanırım...bilmem anlatabildim mi?

  my way

  YanıtlaSil
 28. şu anayasa mah. çeke hapsi kaldırsada şu çin işkencesi bitsin.bizim artık dayanacak sabrımız cebimmizde paramız yok bu rezillik bitsin artık rezilligim tavan yaptı kaçmaktan bıktım iş kuracak ne param nede bu alacaklı şerefsizleri yüzünden itibarım kaldı.rahat bıraksalarda bir iş bulabilirsek çalışalım.çolugumuza çocugumuza bakalım.bir zaman patronken yalakalar etrafımda pervane olurken şimdi iş bulurmuyum diye düşünüyorum.bu ceza olarak yetmezmi?!

  YanıtlaSil
 29. Myway kardeşim cevabyazın için teşekkür ediyorum.Yazışarak karanlıkta kalan kısımlar aydınlanıyor.Son bir sorum var;tutuklaması çıkmış kaçak gezenler temyiz dilekçesi verip oluşan durumdan faydalanabilecekmi demek istiyorsunuz.Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 30. CHP DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜRLER. MHP HANİ NERDESİİİİNNN. BAHÇELİ ERDOĞANA BAĞIRMAKLA MİLLİYETCİLİK OLMUYOR. HANİ NERDE MHP Lİ HALKI DÜŞÜNEN VEKİLLER. BİRKERE YORUM YAPIN DESTEĞİNİZİ GÖRELİM. TABİ MHP Lİ VEKİLERE SÖYLÜYORUM TARAFTARLARINA DEĞİL. MİLLİYETCİLİK LAFLA SLAGONLA OLMUYOR. ESAS MİLLİYETCİ HAYAT MÜCADELESİ VEREN BU ONURLU ESNAFTIR. MAĞDUR MİLLETİN YANINDA OLMAKLA OLUYOR. AKP DEN FARKINIZI GÖSTERİN SESİNİZ SOLUĞUNUZ ÇIKSIN. HİÇ OLMAZSA BİR BEYANAT VERİN. SEÇİM İSTİYORSUNUZ AMA BUKADAR MAĞDURUN HALİNDEN ANLADIĞINIZ YOK. EY BU MİLLETİN OY VERDİĞİ PARTİLER. SEÇİM YAKLAŞIYOR. BU KADAR MAĞDUR ELBETTE OYUNU VERİRKEN VERİLEN VAATLERDEN ZİYADE ZOR GÜNLERİNDE YANINDA OLANLARI GÖZ ÖNÜNE ALACAKTIR. EY AKP SANMA Kİ ZULÜM LE İKTİDAR EBEDİ DEĞİLDİR. PARTİCİLİK YAPMIYORUM. SADECE DERDİMİZ OY VERDİĞİMİZ PARTİLERİN SEÇİMLERDE AYAĞIMIZA GELEN VEKİLLERİN SEÇİMLERİN YAKLAŞTIĞINI HATIRLATMAK İSTİYORUM. ŞUAN TÜM PARTİLERE AYNI MESAFEDEYİM. BİZLERE DESTEK VERENLERLE VERMEYENLERİ DİKKATE ALACAĞIM. İNŞALLAH YARGIDA İŞİMİZ HALLOLURDA İŞİMİZE GÜCÜMÜZE BAKARIZ. BORÇLARIMIZI ÖDERİZDE ALLAHTAN BAŞKA ŞU GEÇİCİ FANİ DÜNYADA KİMSEYE BORCUMUZ KALMAZ.

  YanıtlaSil
 31. Barışçı-Mersin2 Şubat 2010 22:54

  Değerli arkadaşlar; yorum yapmıyayım, yazmıyayım dedim ama, galiba; yorum yapmadan ve yazmadan olmayacak. 135'de yazan; İzmirli Mimar arkadaşımızın söylemlerini kulak ardı etmeyelim. Ben; 24 ay süreyle, borcumun yerine ücretsiz olarak, bir avukatın yanında çalışmış biriyim. Bu bakımdan; günler ve aylardır bu haklı davamızda, birçoğumuz; en azından çek cezaları bakımından, galiba çeyrek avukat olduk sanırım. Amacım avukat arkadaşlarımızı kötülemek ve karalamak değildir lakin, iş başa geldiğinde; cezaevi yolu gözüktüğünde, ancak ve ancak cezaevine giren siz oluyorsunuz, avukatlar değil. Olsa olsa; onlar sadece ve sadece ücretlerini almamış oluyorlar. Lütfen; bu söylemime sayın avukatlarımız gücenmesinler. Onların bilgi ve cüppelerine; zaman zaman ihtiyacımız olmakla birlikte, esasen; çareyi ve çözümü bizler bulmak zorundayız. Yine sayın avukatlarımız gücenmesinler ama, üç aşağı beş yukarı, sizden ücret almayan bir avukat, sizin işinizi koşturmaz. Yani benim tavsiyem; herkes zor şartlardada olsa, kendi davasının bilincinde ve takipçisi olmalıdır. Elbet ve elbetteki; adam gibi adam olan, yani ilk önce insan olan, çok değerli Avukat ve Hakimler, Yargı Üyelerinin olduğu şüphesizdir. Zaten; bizler mücadele ederiken, o sayısı çok az olan insanlara güvenerek ve inanarak, mücadele etmekteyiz. Allah'ın izniyle; haklı olduğumuza inandığımız bu davamızda, en hayırlı sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum. Benden daha çok, bu sitemizde emek ve çalışmaları olan arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara, saygı ve sevgilerimle.

  YanıtlaSil
 32. son dakika...mecliste yumruklu kavga...ak partili ve mhp li vekiller gensoru görüşmesi sırasında birbirlerine girdiler..kavga hala devam ediyor...

  YanıtlaSil
 33. yeni asır tv de yeni çek yasası görüşülüyor

  YanıtlaSil
 34. program tel 0232 4883491
  acil arayın

  YanıtlaSil
 35. Sayın site yöneticileri ben tahahhüt vermek zorundayım tahahhüt dilekçesi örneği verebilirmisiniz ? ÇOK ACİL LÜTFEN YARDIM EDEBİLİRMİSİNİZ ? ve birde İzmir'de bize yardım edebilecek paragöz olmayan bir avukat adı ve numarası verirseniz sevinirim !!!

  YanıtlaSil
 36. arkadaşlar; öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum,yorumların hemen hemen hepsini okuyorum ama çok az yorum yazıyorum.sitedeki yorumları okumadan yatmıyorum,benim de yakalamam var ama halen taahhütname vermedim, çünki bekliyorum chp nin anayasa mahkemesine başvurmasını,yargıtayın içtihad yayınlamasını. my way arkadaşımızın dedigi gibi yeniden yargılanmak için temyiz dilekçesini vermeyi bekliyorum ama cüneyt arkadaşımızın söyledikleride kafamı karıştırıyor ama ben yinede son güne kadar yakalanmassam bekliyecegim.inşaalah bu zulum kökünden kalkacak buna inancım tam.ö.k.

  YanıtlaSil
 37. ERDİNC YUKARDA TAAHHÜTNAME YAZIYOR O LİNKE TIKLA İKİNCİ SIRADAKİ ÖRNEK TAAHÜTNAME SANA YARAYAN

  AVUKAT İÇİNDE İLETİŞİM BÖLÜMÜNE MAİL ADRESİNİ GÖNDER

  YanıtlaSil
 38. arkadaslar herkese iyi aksamlar ben hergun yorumlarinizi okuyorum insallah bu dertler birgun biter ben boyle umut ediyorum taahhut icin beklemekte fayda var

  YanıtlaSil
 39. sn Aa

  anlatmaya çalıştığım tam olarak bu kısaca tekrar izah etmek gerekirse taahhüt dilekçesi vereceğine yeniden yargılanma için dilekçe vereceksin...bu dilekçe örneklerini daha önce yayınlamıştık...sadece yargıtay kararı eklenecek ve öncelikle yargıtaydan çıkacak bu kararı bekliyoruz...

  sonuç olarak aynı gemideyiz...ve asıl amaç bu ceza tümden yok olana kadar...en az hasarla bu süreci geçirmemiz...bunun için elimizden gelen ne ise sonuna kadar yapacağız...

  my way

  YanıtlaSil
 40. Sayın my Way
  taahhüd vermek için 4 şubatı (Anayasa mahkemesi sonucunu)bekleyelimmi yoksa hemen verelimmi bir terslik olursa hak kaybına uğrayabilirmiyiz ne dersiniz

  YanıtlaSil
 41. sayın 40 bundan ziyade hak kaybımı olur? 4 şubat gününü hepimizin beklemesi lazım kanaatimce. inşallah hayırlı haberler gelecek.

  YanıtlaSil
 42. sayın ~37~
  yardımın için çok teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 43. 4 şubat perşembe anayasa mahkemesinin konumunu biraz açarmısınız.ben çoktan beri siteyi takip ediyorum bu siteyi kuranlara çok teşekkür ederim adım samet güçlü

  YanıtlaSil
 44. herkese iyi geceler arkadaşlar allah hepimizin yardımcısı olsun benimde yakalanmam var her kafadan bir ses çıkıyor bu yasanın tam olarak yorumunu yapacak bir avukat arkadaş varmı aranızda saygılar

  YanıtlaSil
 45. sn izmirli mimar

  ben anayasa mahkemesinin aynı gün iptal kararı vereceğini düşünmüyorum...fakat sanırım yargıtay kararını yarın almamız büyük ihtimal...bir hak kaybı olurmu şu an net bişey söylemek zor...

  kendi adıma ben bunu göze aldım...

  my way

  YanıtlaSil
 46. Arkadaşlar,

  kafalar karışık bu çok normaldir. yapılmış bir yasada bile yargıçlar farklı kararlar verirken tüm sorularınızın cevabını yüzde yüz doğru olarak buradanda alamayacağınız doğaldır. Bu nedenle kar zarar hesabı yaparak karar vermek durumundayız.

  İzmir asl. cez. müracaatının anayasa mahkemesince yerinde bulunması bizim için olası en kötü sonuçtur ama bu durumda dahi yargıtayın dosyaları geri göndermesi yeniden yargılanma, yeniden yargıtay süreci demektir ki buda bize yasadaki taahhüt maddesinden daha fazla zaman kazandırır.

  taahhüt konusunda kimsenin Kimseye şöyle yap deyip vebal almaktansa herkesin kendi kararını kendi vermesi yönünde olası sonuçlar hakkında bilgi vermesi daha mantıklı diye düşünüyorum.

  hapishanede olan arkadaşlar halen varsa taahhüt işlerini bekletmeden yapıp bir an önce kendilerini dışarı atmalı.

  kaçak durumda olanlar tahhütlerini verebilirlerde Anayasa mahkemesi yada yargıtay içtihadını bekleyebilirler. İzmirli mimar arkadaşpımız sormuş hak kaybı olabilirmi diye. Eğer izmir asl cezanın başvurusu lehinde bir karar çıkarsa bu mümkündür. düşünmek lazım.

  ama naçizane düşüncem ve inancım bu işin biteceği yönünde bu nedenle beklemekte fayda var diye düşünmekteyim. Çünkü Anayasa mahkemesi Şişli asl. cezanın başvurusunu bırakıp izmir asl cezanın başvurusunu hemen karara bağlayacak değil çünkü 2 side aynı yasanın 2 farklı maddesi, karar verecekse o yasayı inceleyerek karar verecektir. eğer kısa sürede bakmayacaksa ikisinede bakmayacaktır bakacaksada ikisinede bakacaktır. Ben her halukarda 1 nisana kadar zaman olduğu düşüncesindeyim. Belkide 1 nisandan önce bu yasa bir yargıtay içtihadıyla yada anayasa mahkemesi kararıyla tarih olacaktır. temennim, umudum ve düşüncemde budur.

  saygılarımla

  YanıtlaSil
 47. İcra İflas Kanunu'nda değişiklik tasarısı -Ev eşyası haczi kalkıyor
  Para,kıymetli evrak,değerli taş vs. dışındaki ev eşyalarının haczi yasak haciz kapsamına alınıyor..

  Şu an TBMM Adalet komisyonunda olan tasarıya göre,ekonomik kriz ve yoğun borçlanmalar neticesinde İcra İflas Kanunu'nun çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi amacıyla bu teklifin hazırlandığı belirtiliyor.

  Yoğun icra takiplerinin yaşandığı günümüzde,ev eşyalarının haczedilip muhafaza altına alınmasının borçlu ve ailesinde psikolojik travmalara sebeb olduğu,etrafa karşı yaşanan mahcubiyet yanında ailelerin dağıldığı,bu sebeble parçalanmalar yaşandığı,intiharların dahi yaşanabildiği belirtiliyor.

  Ev eşyasının haczinin borcu tahsil amacıyla çoğu zaman gereksiz olduğu,bir tehdit ve baskı unsuru olmasının haricinde ekonomik bir değer olarak tahsil sağlamadığı bildiriliyor.Burada mağdurun genellikle aileler ve çocuklar olduğu bildirilmiş...

  Haczedilen ev eşyalarının satışının çoğu zaman yapılmadığı,depolarda yığılmalar olduğu,günümüzde artık ev eşyası ile alacak tahsilinin çağdışı kaldığı ve sistemin gereksinimlerine cevap vermediği kanun gerekçesinde bildirilmiş..

  Bu teklif ile amaçlananın alacak tahsilini engellemek olmadığı,ev eşyalarının haczinin mümkün olmadığını bilen tacirin ticari hayat ve borçlanmalarını bu duruma göre düzenlemesi gerektiğ ibilinci ile borç yada alacak ilişkisi tesis etmesi gerektiği bildirilmiştir.

  Tasarı kanunlaşır ise "Borçlunun değerli taş,kıymetli evrak,madeni süs eşyası,antika ve para dışındaki ev eşyaları" haczedilemeyecek...

  Kaynak : www.2.tbmmgov.tr/d23/2/2-0455.pdf

  ADAPAŞALI...

  YanıtlaSil
 48. bizi ailemizi darmadağın edenler ,din şemsiyesi altında oy toplayanların halini meclisteki kavgada gördük.bu millete bu iktidar,toplumlar layık olduğu şekilde yönetilirler,in örneği.kendileri hep dövmek istiyorlar.türban avlarını paylaşamadılar,mhp,akp.iyiki chp liler ayırdıda daha fazla rezil olmadık,ama amaç gündem değiştirmek 3 yıl önceki olayı pişiriyorlar.türk halkına yediriyorlar.yaşar

  YanıtlaSil
 49. ARKADAŞLAR HERKESE GÜNAYDIN BU CHP NİN ANAYASA MAHKEMESİNE GİTME İŞİ NE OLDU BİLEN VARMI ZAMAN KALMIYOR NET BİR BİLGİ VARMI YOKSA ONDANDA SON DAKİKA GOLÜMÜ YİYECEGİZ

  YanıtlaSil
 50. hep o oynadıhala oynamaya devam ediyor birazda biz oynayalım

  http://b4ds3ct0r.deviantart.com/art/Tayyip-serbest-dusuyor-50550891

  YanıtlaSil
 51. dışarı çıkabilmek için mecburen taahhüt vermek zorunda kaldım üstelik içeride kaldığım 20ay içinde taahhüt aldılar şimdi ne yapmalıyız üstelik tüm cezalar da gıyabımda verilmiş idi

  YanıtlaSil
 52. siteyi sürekli olarak takip etmekteyim iki ortağın atmış olduğu imzalardan dolayı her ikimizede ceza verilmiş durumda yani biz borcumuzu devlete ödemeye karar versek ancak birimiz dışarı çıkabilmekte idik bu anayasaya aykırı bir durum değilmi yani devletim bizden bu borcu iki kez tahsil etmeyemi çalışıyor bu nasıl kanun

  YanıtlaSil
 53. 50 de yazan OCEAN BLUE sağol teşekkür ederim sabah sabah süper deşarj oldum.:):):)

  YanıtlaSil
 54. 47 de yazan ADAPAŞALI bu haber sevindirici umarım kabul edilirde bu çağ dışı uygulamada sona erer.İnsanların kullanım gereksinimleri Tv,buzdolabı,masasını sandalyesini al koy depoya orada çürüt.Dünyayı bayağı geriden takip etsekte bu haksız uygulama son bulsun artık.

  YanıtlaSil
 55. SON 11 GÜN CHPDEN HALEN HABER YOK NE BEKLİYORLAR BUNLAR ANLAMDIMMM...


  ZEKNAZ

  YanıtlaSil
 56. dün akşam tanıdık bir avukatla konuşmuştum
  durumu anlattım
  taahhüt verenler yeniden yargılanma hakkını tamamen kaybederler dedi.
  ben mecvuren vermiştim
  keşke vermeseydim

  YanıtlaSil
 57. İnş.tasarı kanunlaşırda artık kimsenin canı yanmaz. Bana ben evde yokken girdiler; çilingir çağırıp polis nezaretinde açtılar kapıyı. Avukat hanıma tlfonda durumumu izah etmeye çalışırken o hiç dinlemediği gibi bide elektriğim kesik diye laf söylemişti, tabii komşularımda meraktan yanlarında.. Allah artık kimseye yaşatmasın bu utançları. Keşke bizi itham ettikleri gibi içimizde birazcık dolandırıcılık ruhu olsaydıda o eziklik,rezillik psikolojilerini yaşamasaydık. Depresyona girip aylarca yeşil reçete ilaçlarla ayakta kalmaya çalışmasaydık. Elimizden geldiğince mücadele etmeye çalışsakta başımızdaki kanun yapıcılar ve uygulayıcılarla başımız dertte. Çıkarttıkları kanunları değil uygulamak, anlamaktan bile acizler.. İşimiz Allah'a kalmış. Mucize bekler gibi bekliyoruz; zaten hakkımız olan insanlık onurumuzu, haklarımızı bize geri vermelerini.

  YanıtlaSil
 58. 56 da yazan arkadaşım sanırım yanlışın var, çünkü bana avukat dün, önce taah. ver, sonra rahatça yeniden yargılanma talep adelim dedi. Bu sitede mümkünmü diye sordum, sağolsunlar bilen arkadaşlar yardımcı oldular. Taahhüte yeniden yargılanma hakkım saklı kalmak kaydıyla ibaresini ekleyebiliyormuşuz.

  YanıtlaSil
 59. http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401

  Bu hukuk sitesindeki yorumlarıda okuyunuz lütfen.Konu ev hacizi.

  YanıtlaSil
 60. arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum bu chp acaba neyi bekliyor şurda 10 gün zaman kaldı hala bir ses yok acaba vazmı geçtiler bilen arkadaşlar varsa yazarsalar çok sevinirim artık dayanacak gücüm kalmadı samet güçlü

  YanıtlaSil
 61. SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..

  HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..

  HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

  YanıtlaSil
 62. SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..

  HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..

  HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

  YanıtlaSil
 63. SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..

  HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..

  HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

  YanıtlaSil
 64. arkadaşlar zaten bilfiil biliyorum avukatların insafsız olduklarını http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=39401 sitesinde avukatların icra kanunlarında değişiklik olacak haberlerine nasıl çıldırdıklarını okudum. ismini vermiyorum bir avukatın yorumunu sizinle paylaşıyorum
  avukat ...
  Alacaklının son kozudur ev eşyası haczi,Mal beyanı cezası kalktı,emekli maaşına haciz kalktı,çeklerde kalkıyor,haczi de kaldıralım tam olsun.Bizde avukat olarak yanımızda tetikçi bulundururuz artık tahsilat yapmak içinAyrıca ev eşyası hacizlerinden bir avukat olarak çok iyi sonuç alıyorum.Borçlunun durumu beni hiç ilgilendirmez.Zaten borçluların tamamı dolandırma kastıyla hareket ediyorlar.Dürüst insan ne yazık ki kalmadı memlekette dolayısıyla eşya haczi kaldırılmamalıdır.İbret olsun diye ,yaptırım gücü olarak zaten başka ne kaldı ki elimizde

  insaflı stajer avukat.....
  Kaldırılsın. İyi olur. Zaten alacağı tahsil yönünden hiçbir kıymeti bulunmuyor. Bırakın ev eşyalarını insanların evleri, arabları yok pahasına satılıyor.

  İyi olur, çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 65. Türkiye'de Hukukun durumu..
  15 haziran 2009 itibariyle 52 hukuk fakültesi vardır, 47'si faliyette, 5'i kuruluş aşamasındadır.

  -Hukuk fakültelerinde 218 prof., 112 doç ve 194 yrd doç olmak üzere 524 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
  Bu öğretim üyelerinin büyük bir bölümü “bilim piyasasında, sipariş üzerine iş yapmaktadır.”

  -Bu öğretim görevlilerin bir çoğu, büyükbaşların büyük bir bölümü, intihal, aşırma ustasıdır. Sizin anlayacağınız kendi balını yapan, satan pek nadirdir.
  -Aşırma işini yapmayanların büyük bir bölümünün kendine has bir dünya görüşü yoktur. Kitaplarının, makalelerinin, eserlerinin tamamı “o bunu dedi, şu bunu diyor” diye başlar ve biter… Sen ne diyorsun be kardeşimin, yanıtı yoktur.
  -Bilim ahlakı yerlerde sürünmektedir. Bilim Pazarında iş bulanların çok azı ahlakıyla işini yapmaktadır

  Fakülte başına 12 öğretim görevlisi düşmektedir.
  Eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 32 hukuk fakültesinin son 5 yıldaki mezun sayısı 22.123'tür.
  Her yıl ortalama 4500-5000 lisans diplomasına sahip hukuk fakültesi mezunu hukuk dünyasında iş olanakları aramaktadır.
  TBB, 2007 yılında 4131, 2008 yılının ilk altı ayında 2171 ruhsatname vermiştir.
  2008 yılının ilk altı aylık döneminde sadece İstanbul barosuna 633 yeni avukat kaydını yaptırmıştır.
  Bilgi ve donanım yetersizliğiyle oluşturulmuş Avukatlar ordusu ve tek amaçları geçimlerini sürdürmek olan hukukçular! İstanbul Barosunun gücü ve Hacizler, Borç Hapisleri Evrensel hukuk kurallarına aykırı olan fakat Avukatlarada geçim kaynağı olan ne kadar yasa varsa yapılması için Yasakoyucuya baskı yapan güçlü ve nufuzlu İstanbul Barosu..
  Türkiye, dünyada, Arjantin ile birlikte, avkatlık için hukuk fakültesi diplomasının tek başına yeterli olduğu iki ülkeden birisidir.
  -Yasaları bilmeden öğrenmeden Duruşmalara giren Avukatlar VİVA ARJANTİN.

  YanıtlaSil
 66. SAYIN ARKADAŞLAR,BUGUN CHP VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞME FIRSATIMIZ OLDU. ANCAK SONU HÜSRAN..

  HALA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURUDA BULUNULMAMIŞ.NEDENDİR NE BEKLENİR BİLEMİYORUZ.ANCAK CHPLİ VEKİLLERİ ARAMALIYIZ.BURDAN NE APALIM NE YAPMAMIZ GEREKİR DİYENLERE SESLENİYORUM CHPLİ VEKİLLERİ ARAYIN. RİCA DA BULUNUN SON 11 GÜN KALDIĞINI HATIRLATIN.BU İŞİN GERÇEKTEN DE ARKASINDA OLDUĞUNU KANITLAMALARI İÇİN 11 GÜN KALDI ARKADAŞLAR..

  HADİ TÜM CHPLİLERİ ARAYALIM

  YanıtlaSil
 67. DÜN BLOOMBERG TV DE YAYINLANAN HABERE GÖRE YENİ ÇEK KANUNUN 2.MADDESİNİN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞLAR.ARKADAŞLAR ŞU KONULARDA BİLGİSİ OLAN VE SİTEMİZİ BİLGİLENDİREBİLECEK BİR ARKADAŞIMIZ YORUMDA BULUNABİLİRMİ?
  2.MADDEYİ ANAYASA MAHKEMESİNE KİM YA DA KİMLER GÖTÜRDÜ?
  ANAYASA MAHKEMESİ 2.MADDEYİ İPTAL EDERSE ÇEK DAVALARI BUNDAN NASIL ETKİLENECEK
  EĞER OLUMSUZ BİR ETKİLEME SÖZ KONUSU OLURSA ARKADAŞLAR NE TÜR TEDBİRLER ALMALIDIR.
  TEŞEKKÜR EDERİM

  YanıtlaSil
 68. sayın 67 sanırım siz bu dünyada yaşamıyosunuz yada okuduğunuzu anlamıyosunuz.bunla ilgili yüzlerce yazı yazıldı burda. açın okuyun kardeşim. ne biim insanlarsınız

  YanıtlaSil
 69. Sayın İHRACATÇI , Dostum
  Tabiki kızarlar bu güne kadar devletin ve yasanın gücünü arkalarına alarak mağdura zulüm edip kanını emenler bu bedava hizmeti artık alamayacaklar çağdaşlıktan bahseden bu gudubet zihniyetliler dünyadaki icra kanunları ve uygulamalarını görmezlikten gelip dağdaki eşkiyanın insan hakları diye yollara dökülmekten çekinmezler biri dağ eşkiyası biri şehir eşkiyası normaldir..

  YanıtlaSil
 70. Sevgili my way dün yargıtay yarın belli olur demiştin. Hangi dosya idi bu konuda bilgi verebilirmisiniz teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 71. sn bafra


  yargıtayda çıkan iade kararlarından bir örnek almaya çalışıyoruz...böylelikle yukarıdaki tokat asliye cezanın verdiği karar gibi infazları itirazla durdurabileceğiz...bugün alabilirsek yayınlarız sitede...

  my way

  YanıtlaSil
 72. SAYIN JRENARDI YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ HAKKI

  YanıtlaSil
 73. Yargıtaydan çıkan iade kararları emsal oluşturuyormu ki artı yargıtaydan çıkan iade kararları bozma olarak geri dönmesini anlatırken nasıl oluyorda emsal teşkil ediyor sayın myway...

  YanıtlaSil
 74. Benim anladığım yeniden yargılanma yapılması için emsal karar lazım bu da yargıtaydan geçiyor yani yargıtay yeniden yargılansın diyerek dosyayı geri göndermiş olmalı...
  ama elimizde şu ana kadar böyle bir dosya yok emsal karar olacak

  YanıtlaSil
 75. Yargıtay ayırım gözetmeksizin bütün dosyaları genel bir gerekçe ile bozarak esas mahkemelerine iade edyor.
  Genel Gerekçe şöyle:-5941 Sayılı Çek Kanunu ile suçun unsurları ve nevi değiştiğinden 5237 Sayılı TCK’nın 2 ve 7. Maddeleri uyarınca …bozma ile dosyanın ….iadesine..

  YanıtlaSil
 76. Kanun No. 5237
  MADDE 2. - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

  (2) İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

  (3) Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.

  MADDE 7. - (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanunî neticeleri kendiliğinden kalkar.

  (2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

  (3) Güvenlik tedbirleri hakkında, infaz rejimi yönünden hüküm zamanında yürürlükte bulunan kanun uygulanır.

  (4) Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir.

  YanıtlaSil
 77. 68.de aşağılayacı yazan kişiye cevap yazmıştım neden yayınlanmıyor,cevap hakkım yok mu yani 68 yaptığı hakaretle haklımı kalacak sayın site adminleri,adaletli olun

  YanıtlaSil
 78. ARKADAŞLAR KONU AVUKATLARDAN AÇILMIŞKEN BAŞIMDAN GEÇEN BİR TRAJEDİYİ ANLATMADAN GEÇEMEYECEĞİM;
  Benim alışveriş yaptığım bir iş adamına verdiğim çekler benim sıkıntıya düşmem sebebi ile ödenemedi ve de icralık oldu, sonrasında bir müddet sonra bu işadamı da darlığa düştü ve de mal varlığını kaybederek darlığa düştü ve de yurtdışına çıktı. Sonrasında ben bu işadamına kısmi de olsa ödeme yaptım sanırım borcumun ana parasının tamamını ödedim ve kendisi ile sıksık cep telefonu ile görüşmeler yaptım. Bir müddet sonra birgün avukatının evime icraya geldiğini ve de evimden buzdolabı, tv ve de çamaşır makinesini hacz ederek almak istediğini haber aldım, bende derhal işadamını aradım ve de yaptığının yakışık almadığını söyledim, kendisi de bu olaydan haberinin olmadığını ve üzüldüğünü belirterek derhal avukatını arayarak icradan vazgeçerek evden ayrılma talimatı vereceğini söyledi. ve nitekim de aradı ancak avukatı cebini açmadı ve de ısrarlı aramalarına karşılık cebini kapattı ve de icra işlemine devam etti. Ve evden istediklerini aldı gitti. Alacaklı olan kiş bana o gün defalarca telefon açtı ve de özür diledi üzgün olduğunu belirtti ve de kendi talimatı olmadığını benim ev eşyalarımla onun bir işi olamayacağını belirtti, ama gözü dönmüş avukat efendi benim 5 yaşındaki kızımın gözleri önünde eşyaları arabaya yükletti ve aldı, bu mudur adalet bu mudur hukukun temsilciliği vicdansız şerefsiz kendi 3 kuruşluk zevkini o an tatmin etmek için benim kızımı ağlattı. Ne oldu sonucu benim eşyalarım depoda çürümeye terkedildi. Ama kızım hala benden tamire giden o tv'nin ne zaman geri geleceğini bekler oldu.

  CAN

  YanıtlaSil
 79. ASLINDA BU ISI KORUKLEYEN VE ENGEL OLANDA AVUKATLAR DEGIL MI
  CEKDE GIDERSE ELLERINDE NE KALIYOR KI
  BOSANMA DAVASI CINAYET DAVASI
  NERDEN PARA KAZANACAK AKBABALAR
  BENCE AVUKATLARA KARSIDA KAMUOYU OLUSTURMAK LAZIM

  YanıtlaSil
 80. Sayın Myway;

  Benim 2001 tarihinden kalma kesinleşmiş, fakat temyize gönderemediğim bir dosyam var.

  -Bu dosya için yeniden yargılanma telebinde bulunabilir miyim ?

  - Yeniden yargılanma kabul edilir infaz durdurulursa, yargılama bittikten sonra temyize başvurmam İnfaz ı tekrardan başlatır mı ?

  - Bütün bunlar zaman aşımını etkiler mi ? Çünkü zaman aşımı 2015 te bitiyor ? Zaman aşımı tekrar yeni karar tarihinden itibaren mi başlar ?

  YanıtlaSil
 81. Sayın 68 ve 77 ye hitaben
  Sayın 68 arkadaşımızın sorduğu veya istediği ne her ne şekilde olursa olsun kişinin onuruna dokunan cümleler kullanılmamalı isteyerek veya istemeyerek de olsa.İsteğine karşı cevap verme hakkı bu şekilde olmamalı.sorduğu soru size abes yada ters geliyorsa cevap vermekten kaçınılmalı.Bu keza sitemize keza birleşme nedenlerimize aykırıdır.
  Sayın 77 sizde verilen bir cevap varsa onur kırıcı bunu daha üslup lu bir şekilde cevap hakkınızı kullanmalısınız.
  kardeşler bizler buralarda ne diller döktük ne sorularla karşılaştık.Bir soru belki 50 defa soruldu ama hepimiz yorulmadan sıkılmadan çözüme ulaşması adı altında cevaplar verdik.Kimseyi kırmadık ve kırmayız da .Tabi ki konunun çerçevesinde tartışmalarımız olmuştur.Lakin bu tartışmalar sadece o konu içindir ve o konuda da kalmıştır.
  Zandetmeyelim ki sadece buradaki mağdur arkadaşların siteyi takip ettiğini.
  Bizler her nasıl olursa olsun bu sorundan İnşaallah kurtulacağız.Bizler derken sizlerinde içinde bulunduğunu UNUTMAYINIZ LÜTFEN

  YanıtlaSil
 82. SAYIN MUSTAFA KARDEŞİM,68.DE YAZAN ŞAHIS ''NE BİÇİM İNSANLARSINIZ '' DİYE BİR CÜMLE KULLANMIŞ,BÖYLE BİR TERBİYESİZ KELİMEYİ KİMSENİN KULLANMAYA HAKKI YOKTUR,YAZI YAZAN KİŞİ EDEPLİ VE AHLAKLI OLMALIDIR,AYNI ZAMANDA HADDİNİ DE BİLEREK YAZMALIDIR.KİMSENİN HAKARET ETME HAKKI YOKTUR.

  YanıtlaSil
 83. SLM ARKADAŞLAR CHP DEN SES YOK ZANNEDİYORUM.CHP DE ÇEK MAĞDURLARINI SOLLADI.BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTTUMUZ YOK. CECE........

  YanıtlaSil
 84. Arkadaşlar haksız uygulama yapan, kendisine haksız menfaat sağlayan Avukatları öncelikle baroya ve savcılıklara şikayet edelim.Yaşanan olayları özetleyen dilekçelerimizi yazalım.
  Bazı avukatlar genelde, hakkından fazla faiz hesaplamakda, masrafları şişirmekte, vede yukarıdaki örnekte olduğu gibi kendi menfaati için müvekkilinin istemi dışında vb işlem yapmaktadırlar. Bunları mutlaka şikayet edelim . Bir avukat hakkında birkaç şikayet dilekçesi gittimi Avukatlığını askıya alabilirler hatta meslekten men edebilirler. Lütfen hakkımızı yedirmeyelim, Şikayetlerimizi ilgili makamlara bidirelim.

  YanıtlaSil
 85. CAN kardeşim çok üzüldüm ama bu şerefsizler böyle ondan sonrada iki yakaları bir araya gelmiyor benim izmirde tanıdığım biri vardı bu haciz işlerinden çok yükseldi şimdi sürüm sürüm sürünüyor ALLAH bunların yanında bırakmıyor.Bizleri bu hale getirenleride ALLAH bırakmıyacak.Can bey bunlar köpekbalığı geçen bir bankayla aramızda bir sıkıntı var ve aslında rakamsal olarak bizi mağdur eddiler,hayat devam ediyor yeniden bir şeyler imal edip birşeyler yapalım diye merdiven altı bir imalat yapıyorum yeni bir mal ürettiğim için marka tescil başvurusu yaptım daha sahneye yeni çıkan bir mal adı sanı duyulmamış yememişler içmemişler gitmişler markayı haciz yapmışlar avukatları açmış bana markanızı satıcam diye santaj yapıyor ulen dedim ben bir ekmeğe muhtacım ürettiğim mal satılmıyor markası nasıl satılcak a salak bugün yeni marka hazırlıyorum eski markayıda alsınlar anlarsınız ya öyle yapsınlar salak bunlar ama biz yıllarca hep sessiz kaldık daha öncede belki başka arkadaşlara neler yaptılar bizler duyarsız kaldık ondan şimdi meydan boş kaldı istedikleri gibi at koşturuyorlar.

  YanıtlaSil
 86. Benim avukatta beni dolandırdı, 50 milyarlık çek için temyiz için harç parası dedi mafolursun dedi 2,5 milyar borç harç buldum avukata verdim dosyayı temyiz etti bir müddet sonra temyiz harcının 65 tl olduğunu öğrendim bunuda tesdüfen başka bir avukattan öğrendim tabi bizde yüz yok avukata direk söylemeyedik harç makbuzunu istedim bugün yarın şimdi işim var büroda bulamıyom sonuç Allah hak getire ne makbuz ne bir şey paranın üzerine su içtik

  YanıtlaSil
 87. Arkadaşlar artık üzerine su içmeyelim, olan hep iyi niyetlilere oluyor. Verdiğimiz paraları belgelendirelim.Şikayetlerimizi Barolara ve Savcılıklara mutlaka bildirelim.

  YanıtlaSil
 88. daha önce 2 tane çekim temyize göndermek için 600 tl almıştı avukat. geçenlerde 2 adet daha çekim vardı temyiz için şu sıralar gariban olduğumuz için 200 tl aldı. sağolsun

  YanıtlaSil
 89. arkadaşlar 4 adet çekimi temyize gönderdim. tahüt vermedim. nasıl olsa temyizden 1 yıldan önce gelmez diye düşündüm. tahüt versem kendimi bağlamış olurum diye düşündüm. temyizden gelene kadar belki işlerim açılırda borcumu öderim.

  YanıtlaSil
 90. SAYIN 86, YARGITAYA DOSYA GÖNDERMEK İÇİN AVUKATMI OLMAK LAZIMMIŞ,2004 TEN BU YANA KENDİ DOSYALARIMI KENDİM GÖNDERDİM. İLGİLİ MAHKEMELERDE BİR LİRA MASRAF TALEP ETMEDİ. SONUÇ OLARAK ONANANDA OLDU, BOZULANDA. AVUKATLAR DİLEKÇEYE KIRMIZI KURDELEMİ TAKIPTA GÖNDERİYORMUŞ. DUA EDİNDE SİZİN DİLEKÇENİZİ GÖNDERMİŞ. BEN ÇOK HEM PARA ALIPTA HEMDE DİLEKÇE GÖNDERMEYEN AVUKATA RASTLADIM.ARTIK BU KAN EMİCİLERİ SIRTIMIZDAN İNDİRELİM. İŞTE HİZMET, İŞTE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ BU SİTE BUNUN İÇİN VAR.TEŞEKKÜRLER ÇEK MAGDURLARI SİTESİ,İYİKİ VARSINIZ

  YanıtlaSil
 91. Sayın 80 Sayın myway yöneltmiş olduğunuz soru karşılığı kendisi zandederim sitede olmadığı için cevap hakkını kullanıyorum
  Aşağıdaki vermiş olduğum blokta sorduğun soruya cevap bulacağına inanıyorum
  http://www.cekmagdurlari.com/2009/12/yeniden-yarglama-talep-dilekcesi.html

  Yeniden yargılanma kabul edilir infaz durdurulursa, yargılama bittikten sonra temyize başvurmam İnfaz ı tekrardan başlatır mı ?
  İnfazı yeniden başlatmaz temyize gönderdiğinde yargıtayın vereceği karara kadar.Çünkü yeni 5941 sayılı yasaya muhalif yeniden lehe durum ortaya çıkar.Lakin hakimin kararı sanığa karşı kaçma girişimi bulunmasını engellemek için yurt dışı çıkışı vb gibi şartlar konulabilir.Bunların içinde her gün karakola imza atma şartı da vardır.Yanlız hakimler yeniden yargılanma taleplerini reddetme olasılığı yüksektir.Örnekleri de mevcuttur. Gerekçeleri de lehe en uygun ceza hükmü verilmiş demeleri.
  Zaman aşımı konusuna gelirsek.Zaman aşımında suçun işlendiği tarih önemlidir Onun için zaman aşımını etkilemez.
  Birde şunu söylemek gerekir.MYWAY ın üzerinde durduğu konu yargıtay CGK nın vereceği karar lehimize olursa.Senin sorularına tam bir cevap vermiş olur.

  YanıtlaSil
 92. arkadaşlar benim 2 adet çekten yakalanmam var. yeni kanuna göre af çıktı diyolar acaba özgürce dolaşabilirmiyim artık

  YanıtlaSil
 93. 93 AF FALAN ÇIKMADI, PEKTE RAHAT DOLAŞMAYIN. EN İYİSİMİ SİTEMİZDEN TAAHHÜT DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİ ALIP, UYARLAYIN İLGİLİ MAHKEMEYE YADA SAVCILIĞA VERİN, SAKIN BUNUDA KENDİNİZ YAPMAYIN. YOKSA GÖZÜNÜZÜ CEZAEVİNDE AÇARSINIZ. YA AVUKAT KANALI İLE YADA, BİRİNCİ DERECEDEN YAKININIZ İLE VEKALET VEREREK HALLETMEYE BAKIN. SAVCILIK KAFASINA GÖRE ARAMAYI KALDIRAMAZ, KALDIRMASI İÇİN CEZAYI VEREN MAHKEMENİN KARARI GEREKİR

  YanıtlaSil
 94. Sayın av.Sibel hanım.Meslek hayatımızda bir çok avukat keza arkadaş keza bulunduğu durum münasebetiyle müvekkili olduk.Bizler avukatın paraya ihtiyacı olduğunda elinde ki her hangi bir dosyayı alıp lüzumsuz gerekçelerle para talebinde bulunduğunu gördük.Garibim müvekkiler ne yapsın talep edileni ya getirdi yada ancak bu kadar para bulabildim veya var diyerek yinede gayipten istenilenleri yerine getirdi yada getirmiştir.Neden getirmiştir diyorum burasına şahit olmadım.Yukarda bizler derken de buradaki arkadaşları kastetmediğimi kişiler adına konuşmadığımı belirteyim.Bizler derken o an o duruda yanımda olanlardan bahsediyorum.
  Avukatlar konusun da yeni yasaların çıkması kaçınılmazdır.Lakin bizim ülkemizde asılların gerçekleştirilmesi biraz zaman almaktadır.Umulur ki bu sömürücülüğün önüne en kısa zaman da geçilir.Burada şahsınız adına yada bu şekil de hareket etmeyen avukat kardeşleri tenzih ederim.

  YanıtlaSil
 95. akp liler tayyip erdoğanı peygamber ilan etmiş...

  YanıtlaSil
 96. mehdi deselerdi yiyen olurdu...

  YanıtlaSil
 97. ARKADAŞLAR AĞLAMAYANA MEME YOK DEMİŞTİM CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN ÖNCE EYLEM YAPALIM.GÜNDEM OLUŞTURALIM TOKSA CHP BİZİM MESELEMİZE EL UZATMAZ DEMİŞTİM. DUYANINIZ OLMAMIŞTI.BU İŞLERİN ARTIK MAİLLE.FAXLA.TELEFONLA OLMAYACAÜINI HALA ANLAYAMADIK.KENDİMİZ SÖYLÜYOR.KENDİMİZ OYNUYOR.HAVANDA SU DÖVÜYORUZ.ÇOK YAKINDA BÜTÜN UMUTLAR YIKILIRSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN ÇEKÇİ İSYANKAR.

  YanıtlaSil
 98. YARIN ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR SÜPRİZ KARAR ÇIKARMI ACABA. AKP MAĞDURU

  YanıtlaSil
 99. İHRACATCI
  Arkadaşlar CHP nin İŞ Bankası var. Birde vekillerinin çoğu hukukcu. bizim sorunlarımıza sahip çıkarmı şüpheliyim. Eğer varsa Chp yle ilgili telefon fax mail adresleri tekrar yayınlansa. Bunun yanısıra mecliste veya CHP merkezine ankara da yaşayan arkadaşlar yarın gidebilirmi. CHP den den cevap alınsa olumlu olumsuz. ondan sonra hemen CHP önünde basına bilgi verilip ufakta olsa gösteri yapabilirmiyiz.

  YanıtlaSil
 100. Arkadaşlar kesinlikle haklı çıkmak istemiyorum fakat hep yazıyorum UYANIN UYANIN diye bizim bizden başka dostumuz yokk ancak biz bizi anlarız ateş düştüğü yeri yakar bu ülkede alacaklı mağdur borçlu mağduriyeti yaratan fail diye anılıyor ama kimse demiyor bu hükümetin yapmış olduğu hatalı ekonomik yönetimden dolayı yüzbinlerce insan battı mahvoldu peri perişan oldu hep işi kısa yoldan çözmeği alışkanlık edinmiş bir toplumuz.ülkemizde siyaset ve gazetecilik birbirine benzer siyasiler oy gazeteler tıraj peşindedir,dolaysıyla hangi tarafın sesi çok çıkıyor siyasiler ve gazeteciler orda çiçek açıyor o açan çiçekler sayesinde arılar toplanıyor bunada kamuoyu deniyor bu arıların vızıltısı ne kadar çok olursa gittikçe artarsa bal peşinde koşan kovan sahipleri arıların istediğini veriyor.Dostlarım bu yüzden hep beraber toplanıp gerçek sayımızla ankaraya yürüyelim hayal edin 300 bin kişi ankaraya yürüsün bakalım o kırmızı koltukta oturanlar o gün arkalarına bakmadan seçim bölgelerine geri döner.Arkadaşlarım hala bizim sitemizden çok kişinin haberi yok vallahi yüz tane milletvekine rica faksı çekcemize 10 adet çek mağdurun sitemize kazandırmak bizi daha fazla rahatlatır daha hızlı yol almamızı sağlar kimse bizi düşünmüyor unutmayın biz onların gözünde namuslu vatandaşı dolandırmış adi dolandırıcıyız. UYANIN UYANIN biz kendimizin ne olduğunu nasıl bu hale geldiğimizi ve şu anda ne çektiğimizi biz biliyoruz.HADİ MÜCADELEYE iz.er

  YanıtlaSil
 101. ALLAHIN izniyle yakında hasan mezarcıgibi tayip erdoan kafayı yiyip kendi kendini mehdi ilan edecek

  YanıtlaSil
 102. chp den ses çikmadıgına gore artık o cephede de umut kalmadı.

  YanıtlaSil
 103. Barışçı-Mersin3 Şubat 2010 21:03

  Değerli arkadaşlar; sakın yanlış anlaşılmasın, ben; C.H.P.'nin savunuculuğunu yapmıyorum. Keza; bir başka partininde. Sitemizde; bu haklı davamız için, ayrı ayrı siyasi parti ve görüşten arkadaşlarımız vardır ama, hepimizin; haklı olduğumuz bu davamızda, partiler üstü sayılacak, bir birleşme ve mücadelemiz vardır, dedikten sonra. 5941 sayılı çek yasası çıktıktan sonra; özellikle, C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu hususunda, affınıza sığınarak; en çok emek, çalışma ve uğraşı verenlerden birinin ben olduğunu söylerisem, galiba yanlış olmayacak. (Mektuplar, fakslar, mesaj ve telefon görüşmeleri ile) Son iki haftadır; Sayın C.H.P.'li Milletvekillerimizle görüşmelerimde, hiçbir Milletvekilimiz, Anayasa Mahkemesine Başvuru yapılmayacaktır, dememiştir. Nitekim; geçen hafta cuma gününden, bu güne kadar görüştüğüm, tüm Sayın Milletvekillerimiz; tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Anayasa Mahkemesine başvurunun yapılacağını, önemle belirtmişlerdir. Bugün; son olarak görüştüğüm, Sayın Ş.Kulkuloğlu Milletvekilimiz ise; hazırlıkların tamamen bittiğini, başvurunun hazır olduğunu, kesinlikle; bu hafta içerisinde, başvuruyu yapacaklarını, kesin bir şekilde belirttiler. Bu bakımdan; C.H.P.'nin Anayasa Mahkemesine Başvurusu, bana göre; İnşaallah kesindir diye düşünmekteyim. Lakin; tamam başvuruyu yaptık denilinceye kadar, görüşme ve iletişimlrimizi; C.H.P. ile devam etmeliyiz diyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarıma ve tüm katılımcılara; sevgi ve saygılarımla. Arkadaşlar; Allah'ın izni ve bahşettiği vesileler ile, İnşaallah; hüzünlüde olsa, sevinçli ve özgür günler, hepimiz için yakın bir zamandadır.

  YanıtlaSil
 104. İHRACATCI
  SİTEMİZDE BİZLERE SONUNA KADAR DESTEKLERİNİ VERECEĞİNİ BELİRTEN CHP MİLLETVEKİLİ SAYIN M.ŞEVKİ KULKULOĞLU NA TELEFONLA ULAŞABİLEN ARKADAŞLAR VARSA DURUM HAKKINDA BİLGİ ALABİLİRMİ ACABA. ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACATLARINI NEZAMAN YAPACAKMIŞ.

  YanıtlaSil
 105. haberleri seyrettim bu vekillermi beni yönetiyor sağlık bakanının eski sağlık bakanına nasıl saldırdığını gördüm bunlar vekil olarak ortada dolaşacak ben çek ödemedim diye hapis yatıcam şerefime sizi ............

  YanıtlaSil
 106. sayın 96 böyle gerçek dışı olmıyan ve dini olayları buraya yalan şeyleri alet etmenizi kınıyorum.tiponne

  YanıtlaSil
 107. İHRACATCI

  BARIŞÇI MERSİN KARDEŞİM TEŞEKKÜRLER. EMEĞİNE SAĞLIK. AYRICA 107 DEKİ TİPPONE YE KATILIYORUM

  YanıtlaSil
 108. sayın 107 tayyip erdoğan dini alet etmiş taraftarı etmiş karısı gataya alınmamış ağlamış oda çok üzülmüş falan kim acaba dini kullanan..mecliste karısına laf edilmedi sadece duyarsızlıklarına ima yapıldı adam kudurdu meclisi karıştırtı acaba kim dini kullanan çözeceğiz dediği meselelerle başa gelen insanların muhafazakar yanlarına sığınan mağdur tayyip erdoğan ve tebaası ve gemilerle köşeyi dönen oğluda nuh tur desem ne olur bunlardan dini hiç bir iyilik çıkmaz adlarının dinle anılmasını sağlamak için herşeyi kullanan tebaası acaba tayyip erdoğan 2. peygamberdir derken bunu duymadımı tayyip erdoğan da neden bugün partiden ihraç etti acaba diyorum el altından bu söylemler topluma bilinç altı bir din telkininin zararı olmaz bunuda oya kullanırız kurnazlığı değilmi acaba...bunları tartışmakta ne sorun var neticede dinsiz imansız kapitalistlerin kanunundan biz hapse düştük birazda biz söleyelim dini bırak akp allah yakanıza yapışmış akp sonunuz hüsran demekte ne zarar var sonuçta mazlum olan konuşabilir diyor kur an...

  YanıtlaSil
 109. BARIŞCI MERSİN YORUMLARINI DİKKATLE TAKİP EDİYORUM.VERDİĞİN EMEĞE ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM. CECE.........

  YanıtlaSil
 110. İHRACATCI SİZİN VE DİĞER ARKADAŞLARIN BİRŞEYLER YAPALIM ÖNERİLERİNİZİ OKUDUM.CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN YAPILACAK HER HAREKETİN YERİ ASLA DOLDURULAMAZ.BİZİ SAVUNAN BİZİM YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLDİREN VEKİLLERİMİZEDE GÜVEN GELECEKTİR.BİRDE BİZİM HAKLILIĞIMIZI SAVUNAN VEKİLLERİN YERİNE KENDİMİZİ KOYALIM VE ONLARI YALNIZ BIRAKMAYALIM. ÇEKÇİ İSYANKAR.

  YanıtlaSil
 111. BARIŞCI MERSİN AYLARDIR ÇABANI TAKİP EDİYORUM.HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER. ÇEKÇİ İSYANKAR.

  YanıtlaSil
 112. 109 seni kınıyorum. sayın editor tekrar siyasete dönen arkadaşlar var. konumuz üzerine akp için yapabileceğimiz her konuda beraberiz. diğer konulara lütfen girmeyelim. arkadaşlar her nekadar çek mağduruda olsak da herkez her konuda aynı partiyi sevmek veya kızmak zorunda değil. lütfen eleştirilerimizi saygı kurallarında ve seviyemizi koruyarak yapalım. bu platform stres atma yeri olmasın. saygılarımla.

  YanıtlaSil
 113. deyerli arkadaşlar iyi geceler dün yolda yürüyordum baktım ses doydun durdum polis buyur efendim gbt bakacam hayırdırdedim karşılıksız çek kestinmi bakalımdedi ben şaşırdım sora gidebilirsin dedi ben dedim neden benden şüpeetiniz oda şöyle cevap verdi kusura bakma her gün şo kadar gpt yapacaksındiye bize emir veriliyor arkadaşlar araması olan dikat edin samet güçlü

  YanıtlaSil
 114. selam arkadaşlar ii geceler hepinize

  YanıtlaSil
 115. 113 kardeşim beni kınasan ne olur sana ne faydası var ama tayyip erdoğan bunları okutuyordur belki ahireti hatırlar diye yazıyoruz zira şirazesi kayan bir insan oldu hergün mağdur ondan bize sıra gelmiyor vatandaş aç taahhüt verdirdikleri ne halde baksın okuyanı vardır takip ettirdiğini söylüyor interneti..buda benim eylemim kur an a gel başbakan sureleri bi daha oku sendn büyük allahın varlığını tesbih et ne var bunda neticede çağrımız allah yoluna o yolu çıkarına kullanmaya değil vicdanını tetiklemeye kullan diyorum benim protestom eylemim oluversin buda...

  YanıtlaSil
 116. 109 SİZİ ANLIYORUM AMA İNANMAK AYRI BİRŞEY.İMANLI BİR İNANÇ YAŞIYORSAN HAKSIZ BİR KAZANCIN BEDELİ DÜNYANIN TABUSUNU ALMAK OLSA İNANAN YÖNÜNÜ DÖNÜPOMENFAATLERE BAKMAZ.BAKMAMIŞTIR.AKP NŞN BÜTÜN İCRAATLARINI ELEŞTİR YANINIZDAYIZ AMA DİN BAŞKA ŞEY.KİM NE YANLIŞ YAPARSA KENDİNE YAPR.DOĞRUYU BİLEN RAHMANDIR. ÇEKÇİ

  YanıtlaSil
 117. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 118. 109 da yazan arkadaş yazdıklarını doğru buluyorum ve seni tebrik ediyorum, çok güzel dile getirmişsin.

  YanıtlaSil
 119. ARKADAŞLAR BEN TAHÜT VERMEDİM ÇÜKÜ BORÇ ARTIYOR BEKLİYORUM MUTLAKA BİR CÖZÜM BULUNACAK ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN MÜMKÜN OLDUĞU KADAR YAKALANMAYIN BEN 5 YILDIR KACAK YAŞIYORUM ARTIK HÜR YAŞAMAYI ONUTTUM ÇOK ZUR BAZEN ÇOK KÖTÜ BULANIYORUM YASABIR BEKLİYORUM ELDEN BİŞEY GELMİYOR SAMET GÜÇLÜ

  YanıtlaSil
 120. janardikiminle gorüştün isim verde bizahmet millet yarın tel,faxi,mail,mektup hep aynı konu ,yine bıktıracaklar
  anm sine kesin gidilecekte bizler bu insanlara secimlerde nasıl ardımcı oluruz daha etkili olurlarda bu haksızlıklar biter .başımızada erdoğanı baykal bela etmişti batık bir chp li
  olarak her zaman yanlarında yüzlerine telefonda izah ettim rahat bırakalım BODRUM48

  YanıtlaSil
 121. ARKADAŞLAR KISA BİR SÜRE İÇİNDE CHP Yİ MECLİSTE ZİYARET EDELİM.İYİ OLUR DİYOROM.BU ZİYARET HERKESE GÜÇ VERİR. ÇEKÇİ

  YanıtlaSil
 122. 109 yazdıklarına katılıyorum,hem bu yaşadığım hukuksuzlukları yaşayıp hemde eleştiremicekmiyim,işine gelmeyen okumasın

  YanıtlaSil
 123. 120 SAMET GUCLU HEM KACIYORUM DIYORSUN ,HEM POLIS GBT SORDU BENI BIRAKTI DİYORSUN.BU NASIL OLUYOR.

  YanıtlaSil
 124. herkese iyi geceler arkadaşlar bu sitede emeği gecen,sitede belirgin olan arkadaşlar mail atmaktan aramaktan faks cekmekten 1 adım öteye gidemiyor ve bizleride böyle yönlendiriyor,bizde yapıyoruz ama sonuç yok.hep aynı yerdeyiz ve hep son dakika golü yiyoruz.daha belirgin daha çözümlü bir yol bulmalıyız.tekel işçileri yanımızda çalıştırdığımız elemanlarla aynı ve biz onlar kadar olamıyoruz.işlerimizi,prestijimizi,ailelerimizi,ekonomik rahatlığımızı kaybettiğimiz için belki sağlıklı düşünemiyor ve karar veremiyoruz ama biz küçük insanlar değiliz arkadaşlar 3-5 yıl önce herkes ne olduğunu hatırlasın davasına ona göre sahip çıksın yürekli olalım biraz yürekli.yok tayyip konuşulur yok dinimiz konuşulur.bunlar bizim işimiz değil madem burda onları konuşacaktık neden mecliste değiliz.herkes kendi işini yapsın arkadaşlar bizim işimiz davamız şu anda bi bekleme sürecindeyiz.bu sürecten sonraki hareketlerimiz artık beklemek olmasın.çıkalım ortalığa sokaklara duyuralım sesimizi.herkes diyor ki 300 bin 500 bin kişi var ben kendimde mağdurum ve gidiş hata göre ben bile inanmıyorum bu kadar olduğumuza.hele bi 1000 kişiyi görelim de.tekel işcileri 200 kişi ile açlık grevine gidiyo ve herkes onları konuşuyo.valla arkadaşlar ben bu konuda çok doluyum özgürlüğümüzü kaybettiğimiz için herkesten davasına odaklanmasını ve yüreklerimizle ortalığa çıkarak kendimizi göstermemizi istiyorum.cümlelerim düşük olmuş olabilir.kusura bakmayın aklıma gelenleri sizinle paylaştım sadece kimseyi eleştirmekte istemem.sadece yürekli olalım iyi geceler

  YanıtlaSil
 125. site yöneticileri sizde siyasetcisiniz.neden yazdıklarımı yayınlamadınız???

  YanıtlaSil
 126. aekadaşlar bu gece herkes dua etsin yarın büyük gün inş.hayırlı bi gelişme olur.rahat rahat borclarımızı öderiz.

  YanıtlaSil
 127. selam arkadaşlar ben 2 yıldır çeklerden dolayı kaçak yaşıyordum bu kanunu 2 yıldır bekleyenlerdenim her nekadar kanun istediğimiz gibi çıkmadıysada bunada şükür.şimdi mücadeleye daha sıkı asılmak gerekiyor hapis cezasının tümüyle kalkması için.serbest kalma sürecinde işlemlerimi takip edip vekaleten attıgım imzalardan beraati digerlerinede taahhüt verme kararları çıkarma işlerini elden takip ederek 10 gün gibi kısa bir sürede 50 dosyamı neticelendirerek serbest kalmama yardım
  eden sayın av.neslihan benlier'e huzurunuzda teşekkür ederim.Bu av hanım
  işini çok seven ve çok hızlı bir avukat
  ve inanmayacaksınız dosya başına benden
  200 tl alarak bütün bu işlerimi ben kaçakken yüzümü bile görmeden halletti.
  Benim durumumda olan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim harika bir avukat.telefonu 0532 368 04 09 bence kendisiyle görüşün,konuya çok hakim ve hızlı.hepinizin benim şu anda yaşadıgım mutlulugu yaşamasını ve bu işten tamamen kurtulacağımız günlerin yakın olması temennisiyle

  YanıtlaSil
 128. Arkadaşlar Merhaba,
  Bende hepiniz gibi o veya bu nedenle mağdurlardanım.4 ay cezaevi gördük ilk ve son olur umarım.Malum tahhütlerden beraber yattığımız arkadaşlarla birlikte en az 3 çeşit olmak üzere yazdık verdik ve çıktık.Taahütlerin kiminde aylık ödeme verildi,kiminde 2 yılda dendi kimilerinde ise yasa ne diyorsa kabulum çıkmak istiyorum yazıldı.Anlıycağınız Mahkemelerle traji komik bir yazışma süreci yaşadık ve aynı metindeki taahütü biri kabul ederken öbürü yasaya uygun olmamaış deyip düzeltilerek tekrar gönderilmesini istedi.Velhasıl yapıldı ve çıkmak uğruna ne dediyseler yazmak zorunda bırakılarak yazdık ve çıktık.Avukatlarla durum değerlendirmesi yaptığımızda ise şöyle enteresan bir anektotla karşılaştık ; HÜKÜM GİYMİŞ BİR ADAMIN CEZAEVİNDEYKEN ÖZLÜK HAKLARI TAMAMEN ELİNDEN ALINIR VE İMZA YETKİSİ/YETİSİ DE YOKTUR !!! BUNU ONUN ADINA SADECE VASİSİ YADA AVUKATI YAPABİLİR...
  Sitede yazmış birkaç avukatında olduğunu gördüm onlarında fikrini almak adına bu doğru ise bizim verdiğimiz taahütlerin geçerliliği de yoktur ! Yine duvar yazılarında bir arkadaşım ödenmezse taahütü ihlalden 3 ay hapis kararı çıkacağını söylemiş bu da yanlış ! Zira savcılığa sorduğumuzda ceza davasına taahütte bulunmanın ihlal suçu teşkil etmediğini,icra davasına yapılan taahüt için geçerli olduğunu söylemişti.Sonuç olarak bahsedilen imza geçersizliği doğru ise yalan yanlış çıkmış bu yasanın bir fiyaskosu daha ortay çıkmış oluyor..Umarım artık bu komediye bir son verirler.SAYGILAR

  YanıtlaSil
 129. arkadaşlar herkese günaydın benim bir önerim var çek madurları arkadaşlar bir adet çekin 3/1 bir yıl3/2 iki yıl olmak üzere bir adet çekin hesabını yapsın bunuda başbakana ulaşacak gibi ev adressine veya konutuna gönderelim ben diyorumki başbakanın bundan haberi yoktur bunu yapalım başbakan buna karşı çıkacaktır saygılarımla

  YanıtlaSil
 130. 125 BİRŞEYLERİN ELİMİZDEN KAÇMAK ÜZERE OLDUĞUNU DAHA ÖNCE DEFALARCA YAZDIM. ÜÇBEŞ KİŞİDE SEN VE BEN GİBİ DÜŞÜNÜYOR.BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BİR ORGANİZASYON YAPIP CHP ANAYASA MAHKEMESİNE GİTMEDEN VEKİLLERİMİZİ ZİYARET EDELİM AKŞAMA GÖRÜŞMEK ÜZERE İNŞALLAH. ÇEKÇİ

  YanıtlaSil
 131. 78 deki arkadaş eğer o avukatın adresini biliyorsan ne zaman istersen gidebiliriz

  YanıtlaSil
 132. anayasa mahkemesinin sitesinden bugün çek kanununun 5 1 maddesinin görüşüleceği yazıyor. hayırlı haberleri bekliyoruz.

  YanıtlaSil
 133. ARKADAŞLAR SON 10 GÜN CHP BİZİ YARI YOLDAMI BIRAKACAK.....  ZEKNAZ

  YanıtlaSil
 134. 14.12.2009 günlü, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin iptaline karar verilmesi istemi.

  İptal kararı verilirse cezalar ortadan kalkmış mı oluyor ?

  YanıtlaSil
 135. 128 de yazan arkadaşım, gerçekten avukatın dosya başına sadece 200 tl alarak, başka hiçbir masraf vb. talep etmeden tüm işlemlerini hallettimi? Bide yanlış anlamadıysam vekaleten imzadan beraat aldığını üstelik tüm davalarının 10 gün içinde sonuçlandığını söylemişsin.50 dosya nasıl o kadar kısa zamanda halloldu, tüm dosyaların aynı adliyedemiydi? Hangi şehirde görüldü davalar? Beraat kararlarını örnek teşkil etmesi için burda yayınlarmısın ltf. Yazdıklarına inanamadığım için bu kadar çok soru soruyorum. Çünkü benimde acilen iyi ve paragöz olmayan bi avukata ihtiyacım var, eğer yazdıkların doğruysa arıycam avukat hanımı..

  YanıtlaSil
 136. Sayın Eflin;

  Ben avukatıma dava başına 550 TL veriyorum. Temyize de gönderiyor savunma da yapıyor..

  Ayrıca Eğer yakalanman yoksa bence temyizlerini sen hallet. Eğer halledemezsen ben sana yardımcı olayım..

  YanıtlaSil
 137. ARKADAŞLAR.KAHVEDE..GÜNDÜZ GÖZÜNE BİRAZ ÖNCE GBT SORGULAMSI YAPTILAR.3 KİŞİ Yİ ALDILAR..ÇOK SIKMAYA BAŞLADILAR DIKKAT EDIN....HAPİS CEZASI KALKTI KALKACAK SATEN AMAÇ YAKALAYIP TAHHTUT ALMAK YANI BOYNUNUZA HALKAYI GECIRMEK .....(SEYMENOĞLU)

  YanıtlaSil
 138. NE OLDU BU CHP NEDEN HALEN BAŞVURMADI ANAYASA MAHKEMESİNE ANAMIZ AĞLADI TELEFON AÇMAKTAN FAKS ÇEKMEKTEN

  YanıtlaSil
 139. polie her gördüğün kişiye gbt yapacaksın derlerse polis ne yapsın polise kota getirmişler günlük şu kadar bu kadar yapacaksınız diye sanki cezaevleri bomboş doldurmaya çalışıyorlar.yakalanması olanlar evden işyerinden ışarı çıkmasınlar arkaşlar a.k boyle işin kendi memleketimizde gezemiyoruz cinayet işledik,çocuk pornosu yaptık,pezevenklik yaptık,esrar eronin sattık,devlet bilgilerini dışarı sızdırdık,hırsızlık yaptıkya bunları yapanlar bile paşa paşa geziyor emin olun benim bulunduğum mahellede esrar eroin satılıyor her evde buraya baskın yapmıyorlar yollukları kesilecek ya ama şimdi herköşede gerçekten polis var günlük gbt soorgusu yapacaklar

  YanıtlaSil
 140. slm arkadaşlar bende çek mağduruyum ama benim öğrenmek istediğim karşılıksız çıkan çek akanununda hapsi ortadan kaldırıyor fakat yeni vurulmuş çeklerde yeni kanunda karşılıksız çeklerin icrayı durdurma ve 2 yıl içinde ödeme taahhütünü kapsıyormu yoksa icra işlemi devam ediyormu.şimdiden herkese ALLAH kolaylık versin inşallah biran önce herkez bu illetten kurtulur.tşk 0064

  YanıtlaSil
 141. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 142. ARKADAŞLAR BUGUN AVUKATIM ARADI. SÖLEDİKLERİ ŞEYLERİ SİZLERLE PAYLAŞIP FİKİR ALMAK İSTEDİM..

  DAVALARIM DEVAM EDİYOR.KESİNLEŞMEMİŞ DAVALARIM İÇİN TAHÜT VERMEMİ SÖLEDİ. BÖLELİKLE 1 YIL DAHA ZAMAN KAZANIP DAVANIN 1 YIL SONRA KESİNLEŞEREK VE ONDAN SONRA YİNE TEMYİZ EDİLEREK SÜRENİN 3-4 YIL DAHA UZATILABİLECEĞİNİ SÖLEDİ. TABİ TAHÜT VERMEDEN DE YARGITAYA TEMYİZ DE BULUNABİLİRİZ DEDİ..

  HALA AKLIM KARIŞIK AÇIKCASI.. BU TAHÜT MESELESİ AVUKATLARIN ÜSTÜNDE ÇOK DURDUĞU BİR MESELE HALİNİ ALDI.. BİR SORUN OLURMU DİYE ÇEKİNMİYORUM DA DEĞİL.YARIN AVUKATLA GÖRÜŞECEĞİM. FİKİRLERİNİZİ BEKLİYORUM

  YanıtlaSil
 143. Sayın Şükrü, yardım talebiniz için tşk. ederim ama benim davalarımın hepsi görülmüş ve bitmiş, şu anda dosyalarım infazda. 4 ayrı şehirde toplam 16 davam var, tabii bunlar bildiklerim. İçlerinde imzası bana bana ait olmayan ve vadesinden önce yazdırılmış çeklerde var, hepsi şirket müdürü olarak imzaladığım çekler. Önce taahhüt verip sonra yeniden yargılanma talep ederek düşüm almak istiyorum; tabii yasayı uygulayacak hakimlere denk gelebilirsem. 550 benim için çok fazla çünkü ailemin emekli maaşlarını bile kredilere bağlamış durumdayım. Avukatınız acaba sadece taahhütlerimi vermek için ne kadar talep eder bilginiz varmı?

  YanıtlaSil
 144. sevgili jenardi aukatına güveniyorsan dediğini yap bence süre uzayacak ama o sure zarfında'da hemen çay molasında bir kanun çıkarıp sadece taahhüt verenleri toplayalım da parayı peşin ödeyebilen olursa ödesinde bizim maaşlarımız rahat rahat ödensin sağa sola daha fazla para yedirelim diyebilirler bunlar

  YanıtlaSil
 145. jenardi bende avukatımla görüştüm dosyaların temyizde neden verelim 2 yıl sonra netleşek durumu neden faizi ile birlikte 1 yıla çekelim diyor hiç bir şey çıkmaz ise 2 yıl sonra temyizden geri geldiğinde tamamını adli para cezası olarak öderiz diyor.taahhüt verirsen 2 yıl sonra ödeyeceğin anaparayı 1 yıl sonra 3 de 1 i olarak vereceksin dedi ben taahhüt vermiyorum,vermeyide düşünmüyorum.herkesin durumuna göre değişir tabi bu benim durumum bunu gösteriyor ben tekrar iş yeri açtım ve çalışmaya başladım umarım herkes düzenini kurar en kısa sürede kurban olduğum allah herkese yardım etsin saygılarımla

  YanıtlaSil
 146. Sayın Jenardi;

  Eğer davalarda ifade vermemişsen;

  1-) - Temyiz savunma hakkını yapamadığın için bozar.
  - Yeniden yargılanma da da temyiz hakkın var.
  - Eğer 7 sene 6 ayı bulursa bu süreç Zamanaşımı olur.

  2-) Eğer çıkışın yoksa Allah yardımcın olsun

  YanıtlaSil
 147. davalar kesinleşmedi benim arkadaşlar.. henüz yargı aşamasında da tahüt verilebiliyormuş.. bölelikle ceza kesinleşmeden 1 yıl süre kazanıyormuşuz.1 yıl sonra 3/1 i ödenmez ise ceza kesinleşiyor ve yargıtaya temyiz edebiliyormuşuz. olay bu..


  ne kadar gerçekçi bilinmez.hukuk maalesef çek kanununda gukuk oluyor.

  YanıtlaSil
 148. ANAYASA MAHKEMESİNDEN HABER VARMI BUGÜN ÇEK YASASI GÖRÜŞÜLECEKTİ

  YanıtlaSil
 149. başkabakan bülent arınç ahmet iyimaya aralarında konuşurken bu dış borç açığını nasıl kapatacağız diye muhabbete başlamışlar o sırada merkez bankası başkanı aramış aylık rapor vermiş ve raporda ödenmeyen çeklerin çokluğuda bahsetmiş o sırada ahmet iyimayanın kafasında bir ampül belirmiş ve ampülün içindeki yazı biz bu çekini ödemeyenlere tahhüt adı altında bir şey yapsak yemeseler içmeseler karınları acıkmasın diye s...masalar bunları ödemeleri için bunlara süre versek gelen paralarla dış borç açığını kapatmaya çalışsak bunu başbakana söylesem gözünde yükselerim hatta terfi ederim nasıl olur diye bir plan çıkmış en iyisi biz bunu kanun yapalım ben söyliyeyim demiş ve konuyu açmış ve onaylamışlar kendi aralarında .fikri ahmet iyimaya bulduğu için kanun mecliste tartışılırken göbeğini kaşıdığı sırada başbakan yardımcılığı kesin gözüyle bakıyordu heralde.
  ben taahhüt verildiği zaman karşıya ödendiğini zannetmiyorum sonuna kadar bekleyeecem dış borç açığını benmi kapatacağım mart 15'ine kadar bekleyeceğim ve eğer yasa iptal olursa borçlumun yanına gideğim ağam ben böyle böyle ödemek istiyorum sende bana yardım et kul hakkına girmeyeyim diye borcumu ödemeye çalışacağım he ödeyeceğim borçta benim değil hatır çeki verdim 8 yıllık dost bildiğim o...ç ödemesem bile bana günahı yok

  YanıtlaSil
 150. BİRDE ŞÖLE BİŞİ VAR MESELA TAHÜT VERDİNİZ 1 YIL SONRA YERİNE GETİREMEDİNİZ... ADLİ PARA CEZASINI ÖDEDİĞİNİZDE CEZADAN KUTULUYORMUSUNUZ?,

  ÇÜNKÜ BİLİYORSUNUZKİ TAHÜTTE DÜNYA KADAR FAİZ VAR.

  YanıtlaSil
 151. anayasa mahkemesi sonuçları açıklamış ne diyor arkadaşlar ben bişey anlamadım

  http://www.anayasa.gov.tr/general/haberdetay.asp?contID=758

  YanıtlaSil
 152. arkadaşlar bu gün ki gelişmeler nelerdlir bilgisi olan arkadaşlarımız varmı.yargıtay anayasa mahkemesi ne oldu.

  ankara 23 asliye hakimi avukatların taahütname vermesine izin vermiyor illa kendi gelecek diyor ne yapmak istiyor anlamıyorum bu ekilde daha ne kadar devam edicez ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN hasan ankara

  YanıtlaSil
 153. emre,

  geldiğimiz noktayı ölçme değerlendirme durumumu var yoksa ciddi ciddi senin sorularınmı bunlar.

  YanıtlaSil
 154. OCEAN TARİHİNE İYİ BAK.. DAVALARA DA İYİ BAK.28 OCAK A BAKIYOSUN

  YanıtlaSil
 155. BEN NE YAPTIĞIMI BİLİYORMUYUM HEYCANLA HEYECANLA AÇTIM TARİHE BİLE BAKMADIM

  YanıtlaSil
 156. oceon blue,

  verdiğin linkteki açıklamalar 28 ocak 2010 tarihinde görüşülenlerle ilgili. bizimle ilgili değil

  YanıtlaSil
 157. TAMAM ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM GÖRMEMİŞİM ÜZERİME GELMEYİN ARKADAŞLAR :)

  YanıtlaSil
 158. bizim maddelere daha karara baglanmamış

  YanıtlaSil
 159. M.K benim sorunlarım.. artık yavaş yavaş bende sona geliyorum..

  soru şu.. tahüt verdiğinizde sanırım adli para cezasını ödeyip kurtulmak olayı suya düşüyor.alacaklıya bağlı hale mi geliniyor..

  YanıtlaSil
 160. 132 Güven Arkadaşım;

  78 de yazan benim Can. Avukatı ve de adresini biliyorum da "78 deki arkadaş eğer o avukatın adresini biliyorsan ne zaman istersen gidebiliriz" demekle neyi kastettiğinizi tam olarak anlamadım. Açıklarsan sevinirim.

  CAN

  YanıtlaSil
 161. BİR TAHÜTTÜ VERDİNİZ DAVALAR DURDU MESELA BİN TL FAİZİYLE OLDU BİNBEŞYÜZ ACABA YARGILAMA BİN ÜZERİNDENMİ DEVAM EDECEK YOKSA HAKİM BEYLER SEN TAHHÜT VERMİŞSİN SENİN CEZAN BİNBEŞYÜZ OLDUMU DİYECEK

  YanıtlaSil
 162. 162 işte burda çelişkiler var...

  tahüt, faiz hesaplanıp veriliyor..

  tahüt yerine gelmedi diyelim... adli para cezasını faizsin ödeyip kurtulabiliniyormu?

  tahüt ile ilgili herhangi bir yaptırım yok denmesine rağmen ilerde bir kılıf ile birde tahüt suçundan ceza alabilirmiyiz? bunlar önemli.

  YanıtlaSil
 163. JENARDİ BENİMDE SENİN GİBİ DAVALARIN BİRKISI YARGITAYDA BİRKISMI DAVALARI DÖRDÜNCÜ AYA ATTI BEN SENİN KONUNU AVUKATIMLA ÇOK TARTIŞTIM FAKAT BİR SONUCA VARAMADIK GELİŞMELERE GÖRE ÜÇÜNÇÜ AYIN 15 ŞİNİ BEKLEYECEM

  YanıtlaSil
 164. emre,

  bir değişiklik yoksaki yok. icra tahhütleri hariç tahhütlerde herhangi bir cezayi müeyyide yok ama bir kılıf bulurlarmı onu bilemem. Sonuçta çeki çok olan arkadaşlar için bende dahil ceza üst sınırı 5 yıl tahhüt verip borcun 3 katına bile çıksa sonuçta üst sınırda kalır.

  Benim merak ettiğim senin davaların konuştuğumuzda devam eden davalardı karara bağlanmış olsalar dahi yargıtay sürecin var. Yargıtay süreci 1 yıldan önce neticelenmez tahhütte versen kazandığın süre yine 1 yıl. tahhüdün sana sağlayacağı avantaj nedir anlayamadım. Yeniden yargılanma talebinin tahhütle ne ilgisi var bununla ilgili bir engel yada bağlantımı var. aydınlatırmısın

  saygılar

  YanıtlaSil
 165. BIR SUPRIZ OLUP MAHKEME BUGÜN 1 VE 2 TUMCEYI IPTAL EDIYOMU,İŞTE O ZAMAN TAAHHUTTU ,FAİZDİ MAHKEMEYDİ, AVUKATTI ,HAPİS TI ARKADAŞLAR O ZAMAN NEYİ KONUŞACAĞIZ ,HAYALİME KATILAN PARMAK KALDIRSIN

  YanıtlaSil
 166. sn jenardi
  avukatım bu konuda derki sonlanmamış davalar için yani temyizdeki için yeni kanuna göre uyarlanması için yerel mahkemelere gönderilecek her halukarda bir3-5 yıl uzatırız der ve kesinlikle tahüt vermeyin der...ama yakalaması çıkan için rahat hareket etmek istiyorsan tahüt ver der...ben zaten yakalandım ve 2 gün yattım çocuklarım olduğu için mecbur 35 milyar için tahüt verdim ancak ödeme şansım yok akıbetim belli...

  YanıtlaSil
 167. sayın 166 hemen bi yerde toplanır hepbirlikte bir kutlama yaparız ama namık kemalin işi bizimki galiba bu bir hayal

  YanıtlaSil
 168. arkadaşlar benim merak ettiğim birşey va;tahütü ödemedik süreç nasıl işleyecek.alacaklı mı dava açıp takip edecek yoksa devlet mi dava açıp takip edecek.çok merak ediyorum

  YanıtlaSil
 169. Birde Emre,

  tahhüt vermek zaman kazandırmakla beraber bazı aksaklıklarada yol açıyor. hürriyeti bağlayıcı sorunlar gibi. ticarete yeniden başlamak ve para kazanmak bu kadar kısa sürede iflas etmiş bir esnaf için bu kadar zorken bu sürede bu borç ödenemeyeceğine göre iş bulup çalışmak lazım. Hangi işte hangi maaşla bu kadar borç ödenebilirki insanlar yemeye ekmek bulamıyor.

  Bu durumda bu parayı kazanma ve ödeme şansızmız yurtdışında çalışmamıza ve iş yapmamıza bağlı ki ben şu anda bunu oluşturmuş durumdayım ve gitmem yaklaşıyor. Tahhüt verdin diyelim mesleğinle ilgili böyle bir imkanda doğdu ama o tahhüt sana yurtdışı çıkış yasağıda getiriyor. o zaman zaten herşey bitiyor.

  Netice olarak tüm bunları dikkate aldığımızda taahhüt bize yargıtay sürecinden daha fazla bir zaman kazandırmıyor üstelik yurtdışı çıkış yasağı getiriyor ve aynı zamanda zamanaşımınıda durduruyor her koşulda fayda sağlayan bir durum değil. Terk faydası hapishanelerdeki arkadaşların çıkması ve kaçak durumdakilerin nefes alması içindir. Dava ve yargıtay süreci devam edenler için bir kazanımı yok olmanın dışında kaybada neden olmaktadır bu nedenle Ben tahhüt vermeyeceğim çünkü anlamı yok.

  saygılar

  YanıtlaSil
 170. 169 TAAHHÜTLER ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE ALACAKLININ YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLMASI GEREKİYOR. ALACAKLI ŞİKAYETİNİ YENİLEMEZ İSE BİR SIKINTI YOK

  YanıtlaSil
 171. PEKİ TAAHHUT AYNI ZAMANDA BİR BORÇ ÖDEME SÖZLEŞMESİ (GEREK DEVLETLE YADA ALACAKLI ILE)BU SÖZLEŞMEYE UYMAZSA HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZA YINE OLURMU

  YanıtlaSil
 172. 167 benim de 38 milyar borcum var. hepsi 5 yıllk çek borcu. pazartesi günü taahhüt vermeyi düşünüyorum. acaba ne kadar faiz ödetecekler bana?

  YanıtlaSil
 173. Arkadaşlar anayasa mahkemesinin 28 ocak taki kararları sonuca varılmış yani karar verilmiş bu demek oluyorki bugün bizim karar çekabilir bazı arkadaşlar bugün karar beklemeyin demekle neyi anlatmaya çalışıyor anlayamadım cavabınızı bekliyorum

  YanıtlaSil
 174. ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL BAŞVURULARINI ÖNCE BİR SÜZGEÇTEN GEÇİRİR.YANİ KANUN MADDESİNİN İPTALİ İÇİN BAŞVURAN MAHKEME YETKİLİ Mİ DEĞİLMİ,SÜRESİ İÇİNDE İPTAL BAŞVURUSU YAPILMIŞ MI YAPILMAMIŞ MI,HERŞEY USULUNE UYGUN MU DEĞİLMİ.. İŞTE BU İNCELEME KISMINA '' İLK '' İNCELEME DENİR.ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARINDA ,KANUN İPTALLERİ İLK EVREDE OLMAZ.. ÇOK NADİR KONULARDA GERÇEKLEŞİR.

  İLK İNCELEME EVRESİNDE SORUN OLMADIĞI KANAATİNE VARAN MAHKEME KONUYU ''ESAS'' TAN GÖRÜŞMEK ÜZERE KARARA BAĞLAR. BU ESASTAN GÖRÜŞME SÜRECİ TAMAMIYLA MAHKEME BAŞKANININ ELİNDEDİR.NE ZAMAN İSTERSE O ZAMAN GÜNDEME ALIR. YANİ BUGUN %90 KARAR ÇIKMAZ. ESASTAN GÖRÜŞÜLMESİNE DİYEREK KARAR ALINIR

  YanıtlaSil
 175. jenardi anayasa mah.'nin karar verebilecegi bir günde taahhüt verirsem şöyle olur böyle olur diye konuşmak dogrumu?
  biz bugün anayasa mah.'nin ÇEK HAPSİNİ kaldırması gerektigini konuşmalıydık bu tavrınız garibime gitti.

  YanıtlaSil
 176. bunu benim avukatım söledi. bende sizle paylaştım...ve avukatlardan nefret ediyorum

  YanıtlaSil
 177. JENARDİ BENİ ŞAŞIRTIYORSUN SENKİ BU KONULAR İÇİN SÜREKLİ İNSANLARA YOL GÖSTEREN BİLGİSİNE GÜVEN DUYULAN BİR İNSANSIN NOLDU ABİCİM SANA BU KADAR NEDEN KAFAN KARIŞTI TAAHÜT VERMEK SADECE İÇERDE OLAN İNSANLAR VE YAKALAMSI ÇIKAN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN BİR IŞIKTIR.. BU DURUMDA OLMAYAN İNSANLAR İÇİN TAAHUT VERMEK BENCE KOCAMAN BİR APTALLIKTIR.. SEN TEMYİZ ETSEN ZATEN O SÜREYİ KAZANICAKSIN NE GEREK VAR GÖBEĞİNİ BAĞLAMAYA BİRDE ÖDEME GÜCÜN VARSA OLUCAKSA ZATEN ÖNÜNDE YETERİNCE ZAMANIN OLUCAK BU ARADA TAAHÜT VERMEK KABULLENMEK ANLAMINA GELİR YARIN BİR GÜN YASAYA BİR MADDE EKLENİR BURASI TÜRKİYE HAPİS KALKAR SİZ TAAHÜT VEREN ARKADAŞLARI BU DURUM İÇİNE ALMAZLAR ALLAHINI SEVERSENİZ AKLINIZI BAŞINIZA ALIN ... YAKALAMA VE HAPİSLİK YOK İSE TAAHÜT İNTİHARDIR KANIMCA
  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 178. murat, şimdi avukat ne dedi biliyormusun tekrar aradı çok komik ya.. tahüt vermessen dosylarını iade edecez dedi.işte bunun için kafam karıştı. nedir bu tahütün altında yatan

  YanıtlaSil
 179. daha evvelden başıma bu tahüt dayatması ile alakalı birşey çıkarmamışlardı. o sebeble bu konu üzerine yoğunlaşmamıştım. kafa karışıklılığımın diğer bir sebebide o

  YanıtlaSil
 180. JENARDİ BU KİŞİNİN AVUKAT OLDUĞUNA EMİNMİSİN ÇOK KOMİK YAA BEN AVUKATIMI AZLETTİM HEPSİ AKBABA KİMSE KUSURA BAKMASIN SEN BİLİRSİN AMA ÜSTTEDE SÖYLEDİMYA KAFA KARIŞICAK BİR ŞEY YOK SUÇU KABUL ETMEK BENCE BU SAVAŞA YAKIŞMIYOR SEN ELİNLE GİDİP EVET BEN BATTIM HERŞEYİMİ KAYBETTİM AMA ÖDEME İMKANIM OLURSA ALIN BU TAAHÜTNAMEYİ BEN ÖDEYE BİLİRSEM DEVGİBİ FAİZİ İLE BİRLİKTE ÖDERİM YOK ÖDEMEZSEM GENE BENİ HAPSE KOYARSINIZ DEMEK... EĞER BUNU YAPARSAN SAVAŞAMAZSIN ABİCİM SENİN AVUKATININ SANA SÖYLEDİĞİ ŞEY KABUL EDİLEBİLECEK CİNSTEN DEĞİL DEDİMYA ZATEN TEMYİZ ETTİĞİN ZAMAN VERİLEN SANA VERİLEN CEZALARI O ZAMANI KAZANACAKSIN NE GEREK VAR FAİZE NE GEREK VAR RİSKE... GENEDE SEN BİLİRSİN
  AMA KAKARSIZ OLMAKTANSA KÖTÜ DE OLSA BİR KARAR VERMEK HERZAMAN İYİDİR..
  HERNE OLURSA OLSUN EĞER KODESE GİRMEDİ İSEM ÖNÜMDE OLAN ZAMANI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİR.. KAFAMA SİLAH DAYASALAR ARTIK GÖBEĞİMİ KİMSEYE BAĞLATMAM BU BENİM FİKRİM...
  YERİM ÖYLE AVUKATI SEN TAAHÜT VERDİĞİN ZAMAN KABULLENİYORSUN ARTIK HAPİS KALKSA İNAN SENİ VE SENİN GİBİ ARKADAŞLARI ÇEKTEN HAPİS KALKTI AMA TAAHÜTÜ İHLALDEN YATICAKSINIZ DİYE İÇERİ BİLE ATARLAR BURASI TÜÜRKİYE... SEN BİLİRSİN...

  YanıtlaSil
 181. MURAT GÜZEL BEN YAZMAYI UNUTTUM 181 DE YAZAN
  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 182. Çek davalarında dava zamanaşımı 7.5 yıldır. Yargıtay çek davalarını yerel mahkemelere iade ediyorsa bu borçlu için bulunmaz bir fırsattır. Çoğu dava zaten böylelikle zamanaşımına uğrayıp düşecektir.

  YanıtlaSil
 183. Selam Herkese,
  Benim de dosyalarım dava aşamasında..
  Tamamen M.K. ve MURAT GÜZEL arkadaşlara katılıyorum, cezaevindeki arkadaşlar ile ilgili dahi verilen taahhütlerin ne denli ucube bir şekilde yorumlandığını ve uygulandığını gördükten sonra, davaları devam aşamasında olan arkadaşların taahüdde bulunmaları hele daha bi hayli zaman varken çok saçma.

  Haklı olarak JENARDI de acaba bu aşamada taahhüt versem olayı dondursam ve 1 yıl sonra kaldığı yerden devam etse ilave süre kazanırmıyım diye düşünüyordur; bunu ben de düşündüm teorik olarak öyle olması gerekir.. Ancak; kabullenme, faiz, yurtdışı yasağı riski gibi hususlar bi yana teorinin pratiğe uymayacağı bu düzende aşikar!!

  Şimdi geldik zurnanın son deliğine.. Uzun zamandır yazmıyordum buraya.. En son kaldığım yer şu meşhur gazete ilanıydı hani hatırlarsınız belki(!) cezaevlerinden gelecek arkadaşların da buraya ve dolaysı ile mücadeleye katılmaları amaçlayan ve daha çok ses getirmemiz için düşünülen GAZETE İLANI. Olmadı olamadı sansüre takıldı falan filan konuyla ilgili verilen sözler de yerine gelmedi gerçi olsun ziyan yok..

  Sayın JENARDI MURAT GÜZEL gibi beni de duruş itibari ile şaşırttığını söylemeden geçemiyeceğim kaldı ki önümüzde taahhüt için bi hayli bir zaman var. Odaklanılması gereken somut meseleler var. Örneğin toplu halde CHP ziyareti olabilir.. Neden frene basılıyor anlamış değilim..

  Saygılar.

  YanıtlaSil
 184. 181, ben 5 senedir kaçak yaşıyorum. ufacık bir kasabada sıkıştım kaldım. borçlu olduğum adamlar benden 38 milyara karşılık 70 milyar istediler. devlete gidip 38'i verip hapsi kaldırtabilirim ama o zaman da yapacakları hacizlerden kafamı kaldıramayacağım. evliliğim bu yüzden bitmek üzere. 2,5 yıl daha saklanamam. söyler misin, ben şimdi taahhüt etmeyip ne yapabilirim? her an yakalanacağım korkusuyla yaşamaktansa, çalışır, çabalar bu borcu öderim diye düşünüyorum.
  5 yıllık borcum olan 38 milyara ne kadar faiz ödeyeceğimi bilmiyorum. yardımcı olacak biri olursa sevinirim.
  saygılarımla

  YanıtlaSil
 185. 5 dk. önce anayasa mahkemesini aradım, toplantı devam ediyormuş ve bittiği gibi sonuçlar internet sitelerinde yayınlanacakmış. Ocak ayındaki toplantı gündemlerine baktım ve tüm itirazlar aynı gün sonuçlanmış. Büyük ihtimalle bu günkü itirazların hepsi bugün sonuçlanacak.

  YanıtlaSil
 186. Sayın JENARDİ

  GEÇİCİ MADDE 2

  a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.
  BURADAKİ OLAY ŞU EĞER Kİ HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN İSTER ALACAKLIYA İSTER SAVCILIK ARACILIĞIYLA MAHKEMEYE TAAHHÜT VERMEK.SORUŞTURMAYI VE KOVUŞTURMAYI DURDURUR VE İNFAZ ERTELENİR.LAKİN ŞİKAYETCİ ŞİKAYETİNDEN FERAGAT ETMESİNİ ORTAYA KOYMAZ.HER AN İNFAZIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SEBEBİNİ DOĞURAN SÖZLEŞME TAAHHÜT ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEME ŞİKAYETÇİ ADINA AÇIK KAPI BIRAKILMIŞTIR.BU MADDE DAVACIYLA ALAKALI.
  b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir. BU MADDE ALACAKLIYLA ANLAŞAMAZ İSE ARABULUCU TARAF OLARAK CUM.BAŞSAVCILIĞI VEYA MAHKEMELER GÖSTERİLİP YASADA BELİRTİLEN ŞARTLAR İLE ŞARTLI ANLAŞMAYA GİDİLMESİ.BUNU ÇOĞU ARKADAŞ ADLİ PARA CEZASI OLARAK ZANDEDER.LAKİN ADLİ PARA CEZASIYLA ALAKASI YOKTUR.ADLİ PARA CEZASI 5275 NOLU YASA MADDE 106 DA BELİRTİLMİŞTİR.BU MADDE DE 6. MADDENİN HÜKMÜNE GÖRE İBARESİNİ ŞİDDETLE DİKKATE ALINMASINI TALEP EDERİM.BU MADDE DE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN YERİNE GETİRİLMEMESİ TAAHHÜT E VERİLEN SÜRE KADAR İNFAZIN YADA YARGILANMANIN DURDURULMASI.BURADA Kİ a BENDİNE GÖRE FARKI TAAHÜTTE VERİLEN SÜRE KADAR ALACAKLI ÖDEMEDE SORUN OLSA DAHİ ŞİKAYETTE BULUNAMAMASI.
  devam

  YanıtlaSil
 187. devamı

  (3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.VERİLEN TAAHHÜT E MUTABIKEN DİYOR Kİ KEZA YARGILANMA KEZA YAKALANMAMA ZAMAN AŞIMI KONUSUNDA BİR İŞLEYİŞ GÖSTERMEZ.BU DA KİŞİ 5 YILDIR KAÇIYOR SA VEYAHUT ZAMAN AŞIMI KONUSUNDA HANGİSİ OLURSA OLSUN AZ BİR ZAMANI KALANLAR İÇİN ÇOK SIKINTILI BİR MADDEDİR.BU GEÇİCİ MADDE İLERLEYEN ZAMANLARDA DEĞİŞSE DAHİ YENİ ÇEK YASASI ÇIKARILIP BU MADDE OLMASA DA 5941 SAYILI YASAYA GÖRE BAĞLAYICI SEBEBLERİN ALTINA İMZA ATILDIĞINDAN HÜKMÜNÜ KORUR.TABİ Kİ TAMAMİYLE BORÇTAN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAYACAK SEBEBLER ORTADAN KALDIRILIRSA O BAŞKA.

  (4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.

  (5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.İŞTE BU MADDE EN TEHLİKELİSİ.TÜM HAKLARI ALACAKLIYA VERİYOR.İNFAZ BORÇ ÖDENMEDİĞİ ZAMAN TEKRAR ORTAYA ÇIKIYOR.
  (6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.BU MADDE DE SIKINTILAR DOĞURUYOR.ARTIK İKİNCİ KARIN DEVLET OLUYOR.BUDA HİÇ ÇEKİLMEZ.

  BU MADDELER TEKRAR ORTAYA KONULMA SEBELERİ DOĞARSA ÖDENİLEN TUTAR DÜŞÜLÜR.KALAN MİKTAR KADAR TEKRAR YARGILANIRSINIZ.HERKES KARŞI GELEBİLİR FAKAT VERİLEN TAAHHÜTLER BİR SÖZLEŞME DİR.TEMERRÜT FAİZİYLE KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.YANLIZ İNFAZ ASIL BORÇ KADAR VERİLİR.BU ARADA DAHA EKLEMEM GEREKENLER VAR AMA ŞİMDİ ÇIKMAM GEREKİYOR.İNŞALLAH KARAR VERMENDE YARDIMCI OLABİLİRİZ. ACELE YAZDIM HATAM VARSA YAZIMDA HATA VARSA MAZUR GÖRÜN

  YanıtlaSil
 188. 186 da yaza arkadaş 7,5 yıl değil 10 yıl zajma aşıjmı

  YanıtlaSil
 189. merhabalar 31 ocak 2009 3000 28 şubat 2009 3000 ve 31 mart 2009 4000 olmak üzere 10000 tl lik üç adet çekim yazıldı karşı tafarla icralık olduk 2 dosya her dosyaya icra dosyasına 2000 +2000 olmak üzere 4000 tl yatırdım geriye kalan 6000 tl için icranın devamı olmaması için 5941 inci cek yasasına göre tahaütname verebilirmiyim nasıl nereye müracaat etmem lazım ve ödediğim 4000 tl nin makbuzları bende karşı avukat yeni kanun ve tahaütneme bizi bğlamaz icra için diyor ne yapmalıyım lütfen yol gösteriniz teşekürler.. kasımoğlu

  YanıtlaSil
 190. bu jenardi herhalde,bizim tanıdığız jenardi değil arkadaşlar..'' çakma jenardi..'' veya umutsuzluğa kapılacak kadar köyü bir şey duydu????? AASAA

  YanıtlaSil
 191. 185 DEKİ ARKADAŞIM İLK YAZIMDADA BELİRTTİĞİM GİBİ HAPSE DÜŞMÜŞ YADA KAÇAK YAŞAYAN İNSANLARIMIZ İÇİN TAAHÜT BİR IŞIKTIR DEDİM...
  SONUÇTA SENİN YAPMAN GEREKEN TEK ŞEY TEAHÜT VERMEKTİR.. YASAL FAİZİNE GELİNCE SİTEDE BUNLA ALAKALI TABLO BULABİLİRSİN..

  MURAT GÜZEL
  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 192. ÇOK YORULDUM ARKADAŞLAR. SİZDE BENİ MAĞZUR GÖRÜN ARTIK..

  YanıtlaSil
 193. arkadaşlar,

  yanlış bilgi vermeyin bilmiyorsanız yazmayın

  ZAMANAŞIMI 10 YILDIR.

  Emre kardeşim,

  avukatının tavrını anlamakta zorlanıyorum. böyle dayatmada bulunan bir vekille yoluna devam edip etmemen senin kararın. bunu yapmanın avukatına ne gibi kolaylık sana ne gibi avantaj sağladığını anlamış değilim.

  neticede en kötü ihtimalle temyiz dilekçelerini kendinde verebilirsin. Ben mahkeme ve yargıtay aşaması devam eden arkadaşların taahhüt vermemesi gerektiğini düşünüyorum.

  SEVGİLİ CÜNEYT,
  kanun bilgin hepimizden fazladır. bu konuya bir yorum getirirsen sevinirim

  185

  yolu yarılamışsın tahhüt vermen sana ödeme imkanı sağlıyorsa verebilirsin yoksa kazanacağın 1 yıllık süre zamanaşımınıda durdurmuş olacak bunuda iyi düşün derim. bir avantaj var diyorsanız ancak şöyle olabilir gider tahhüt verirsem ödeyemezsem bile belki avukatlar unutur diye düşünüyorsanız yanılırsınız bir nüshası onlara gideceği için o akbabalar ajandalarında ellerini oğuşturararak not alacaklardır o günü

  saygılar

  YanıtlaSil
 194. sayın MK ,ya ve bu görüşte olan olan arkadaşlara katılıyorum.Şu zamanda ne kadar taahhüt verilirse , o kadar 5941 başarılı olmuş gözükür ama sonunda 1 yıl gibi kısa bir zamanda tekrar aynı sıkıntılara düşeriz.Şu aşamada taahhüt verilmez kanaatindeyim.Önümüzde daha 40 gün gibi bir zaman var ve yargı kararlarını beklemeliyiz.Önümüzdeki günlerde bu durum netleşecektir.saygılar

  YanıtlaSil
 195. 190- Anladığım kadarıyla çeklerden yargılanmadın.O halde yasanın bir faydası yok.Zaten zararıda olmamış yani hapisle ilgili bir yaptırım yok.

  YanıtlaSil
 196. ARKADAŞLAR GALİBA CHP’DEN
  GOLÜ YİYECEĞİZ GİBİ GELİYOR YOKSA BENMİ KUŞKULANIYORUM.KORKULARIMIZDAN DOLAYI

  YanıtlaSil
 197. 190 DAKİ ARKADAŞIM BU TAAHÜT MESELESİ İCRALIK DAVALAR İÇİN DEĞİL CEZALIK DAVALAR İÇİN GEÇERLİDİR... EĞER AYNI ZAMANDA AYNI ÇEKLERDEN CEZA DAVAN VARSA BU HAKKI KULLANABİLİRSİN AKSİ HALDE O AKBABA AVUKATLARIN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU..

  SAYGILAR
  MURAT GÜZEL

  YanıtlaSil
 198. Çek davalarında zamanaşımı 7.5 yıldır. Sizin bahsettiğiniz ceza zamanaşımıdır oda 10 yıldır.

  YanıtlaSil
 199. 199,

  5 yıla kadar ceza içeren davalarda zamanaşımı 10 yıldır

  YanıtlaSil
 200. Sayın JENARDİ SENİ ÇOK İYİ ANLIYORUM.
  Sana avukatın bir karar vermeni istiyor.Önümüzdeki maddelere dayanaraktan ve 5941 sayılı yasada ki olumsuzluklara rağmen avukatının karar ver demesi biraz tuaf.Lakin bu seçeneği sunduktan sonrada karar vermesi zor tabi ki.
  BÜTÜN ARKADAŞLARA HİTABEN ŞUNU SÖYLEMEK İSTERİM.
  BİZLER ŞU ANDA ve Önceki zamanlarda 5941 SAYILI KANUNUN ÖNÜMÜZE KONAN SUÇ CEZA ve ŞARTLI TAAHHÜTLERİNDEN doğan sonuç şekil ve sebeblerini ön plana alıp.Bu konular üzerine yoğunlaştık.Bu aşamaları yavaş yavaş geçtik ve bitirdik sayılır.Lakin aşama 2 yani 5941 sayılı yasanın geçici 2 maddesine zaman münasebetiyle hiç dokunmadık.
  Verilen taahütnameler yerine getirilmediği zaman hükmünü kaybetmez.Buda tck bağlayıcı sebeblere girer.Örnek hepiniz iş hatını görmüş insanlarsınız .Sözleşme hükümleri kanunen hiçe sayılamaz.Alacaklı verilen taahütler yerine getirilmedi diye elindeki imzalanmış olan sözleşmeyi yırtıp atmaz.Faizini de yok saymaz.Gel ödeyeceğim artık ben borcumu dersen ileride alacaklının eline düşersin ve bütün ipler onun elinde olur.Kuru kuruya şartlı yasa çıkartılmaz.
  Ben herzaman şunu derim ve demişimdir.Yasa suç dese dahi vicdanen suç olarak görmediğim olayın taahhütüne imza atmam.İçinde bulunduğum bu durum onlar için suç benim için maduriyet.Bu taahhütde imkanlarım olmadığını bile bile çoğumuzun da yok önüme böyle bir şart koşulursa taahüt kelimesinin adını ağzıma dahi almam.Keza yarıda olsa özgürlüğümün tamamını ellerine geçirip önüme taahütü koyarlarsa imzalarım.Bunu da ben istediğim için değil şartlı onlar istediği içindir.TABİKİ BORCUMU ÖDEYEBİLİRİM DİYEN VARSA ZATEN ŞİMDİYE KADAR DURDUĞU HATA.HEMEN YAPMASI GEREKEN TAAHÜTÜ İMZALASIN.ÇÜNKÜ NASIL OLSA ÖDEYEBİLECEK VERİLEN TEMERRÜT FAİZİ EVDE HAPİS KALMANA DEĞMEZ.BİRAZ DAHA SABREDİN ARKADAŞLAR DAHA SÜRE VAR KİMSE KİMSENİN ÖNÜNE KARAR VER DİYE BİR SEÇENEK SUNAMAZ.İŞLER AKIŞINA GÖRE HAREKET EDER.

  YanıtlaSil