Karşılıksız çek ( Geçici 1 madde)

5941 sayılı çek yasası geçici madde 1/3 de "Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Çek Kanunu hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci Maddesi hükmü saklıdır." şeklinde hüküm bulunmaktadır.

Aynı maddenin 2 fıkrasında "Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler." hükmü vardır.
Hali hazırda piyasadaki karşılıksız çek davaları eski yasa hükümlerine göre basılmış çeklerden kaynaklıdır. Bunların bir çoğu ileri tarihli olarak keşide edilmiştir. Bu kapsamda yasanın yürürlüğe girdiği 20/12/2009 tarihinden sonra ibraz edilip karşılıksız çıkan çekler vardır.
1- 20/12/2009 dan sonra ibraz edilen eski çeklerle ilgili olarak karşılıksız çek davası açarken davayı 3167 sayılı çek yasası hükümlerine göre Asliye Ceza Mahkemesine mi yoksa mahkeme görevlerine ilişkin düzenleme usul hükmüdür deyip yine 3167 çek kanunundan ama Sulh Ceza Mahkemesine mi açmalıyız?
2- Yasada TCK nun 7 maddesi saklı dediğine göre 5941 sayılı çek kanununa göre gün adli para cezası getirmiştir, yasa karşılıksız kalan çek miktarı ile sınırlı olarak kişiyi cezalandırdığı için yeni yasa lehedir, ödenmeyen para cezasının hapse çevrilme durumu infaz ile ilgilidir maddi hukuku ilgilendirmez deyip yeni yasa mı lehe diyeceğiz.
3- Eski yasa hükümlerine göre basılan çeklerde 20/12/2009 tarihinden sonra ibraz edilen çeklerle ilgili olarak karşılıksız çek soruşturması aşamasında mahkemeden çek keşide etme ve çek hesabı açtırma yasağı kararı alarak merkez bankasına bildirim yükümlülüğü var mı?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder