Şirket Müdürüne ceza kararı


Karşılıksız çek nedeniyle şirkette hissesi olmayan fakat şirket müdürü olduğu için, Mali müdür sıfatıyla verilen Adli Para cezası Mahkeme kararı..
İZMİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HAKİM: MEHMET TACETTİN KUMOVA 22041
C. SAVCISI: ZEKİ TÜRER 28270
KATIP: MİNE ÇANKIRILI
DAVACI: K.H.
GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
SUÇ: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 25/08/2008
SUÇ YERİ: İZMİR/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 30/12/2009
Yukarıda aşık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık F'in yetkilisi olduğu şirketin Yapı Kredi Bankası İzmir …….. Şubesindeki hesabından aldığı çeki 25/08/2008 tarihinde 10.832,00 TL bedelle keşide ettiği süresinde ibrazında karşılığının bulunmadığının belirlendiği düzeltme hakkını kullanmadığı, süresinde çek bedeli gecikme faizi ve tazminatını Ödemediği iddia ve cezalandırılması istenmiştir.
Müşteki vekili müdahale ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Sanığın adresine CMK 195 ihtaratlı davetiye çıkarılmış eşi imzasına tebliğ edilmiş, sanık gelerek savunma yapmamıştır.
Müdahilin yetkili hamil bulunduğu süresinde şikayet ettiği, soruşturma evrakı içindeki belgelerden anlaşılmıştır.
Çek fotokopisi, banka ihbar yazısı ve düzeltme hakkının kullanılmadığına dair cevabı sanığa ait imza sirküleri, nüfus ve adli sicil kaydı, dosyadadır,
iddia makamı esas hakkında mütalaasında özetle; sanığın üzerine atılı karşılıksız çek keşide suçunun sükutunun kabulü ile sanığın suçunun 4814 Sayılı Yasa ile Değişik 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1-3 maddesinde düzenlendiği, yargılama sırasında yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesinde düzenlendiği, bu maddeler uyarınca sanığın lehine olacak şekilde cezalandırılmasına, karar verilmesi yönünde görüş bildirmiştir.
Toplanan deliller karşısında şikayetçinin yetkili hamil olduğu, sanık F.. yetkisine istinaden ..... seri nolu şirket çekini 10.832,00 TL olarak 25/08/2008 tarihinde keşide ettiği, süresinde ibrazında karşılığının bulunmadığı, çekin yasal unsurları taşıdığı düzeltme hakkının kullanılmadığı gibi çek bedelinin ödenmeyip, gecikme faizi ve tazminatının da ödenmediği bu suretle sanığın üzerine atılı suçun suç tarihinde yürürlükte bulunan 4814 Sayılı Yasa ile değişik 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1-3 maddesi doğrultusunda sübuta erdiği, anlaşılmış, Ancak;
Yargılama sırasında 5941 Sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, 9. maddesi ile 3167 Sayılı Çek Yasası yürürlükten kaldırılmış, 3. maddesinde ibrazında, çekin karşılıkız olduğunun tespiti 5. maddesinde ceza sorumluluğu çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı düzenlenmiş olup buna göre ceza sorumluluğunun çek hesabı sahibine çek hesabının tüzel kişilik adına olması halinde tüzel kişiliğin mali işlerini yürütmekle görevli yönetim organı üyesi, böyle bir belirleme yoksa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilere ait olacağı, karşılıksız kalan miktarın İse kısaca ibraz tarihinde hesapta bulunan miktar ve bankanın ibraz tarihi itibariyle ödemekle yükümlü olduğu miktar çek bedelinden indirildikten sonraki kalam kısım olacağı açıklanmıştır,
Sanığın hukuki durumunun 5941 sayılı Çek Yasası’nın getirdiği hükümler açısından yapılan değerlendirilmesinde ise;
sanığın çek hesabı sahibi bulunan tüzel kişiliğin çek keşidesi ile yetkili müdürü olduğu, çekin kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edildiği ve çek karşılığının bankada bulunmadığı, belirlenmiştir.
Sanığın gün para cezası tayininde 5237 Sayılı TCK'nın 61. maddesinde sayılan kriterler gözetilerek gün adli para cezası belirlenmiş ve TCK'nın 52. maddesindeki kriterler doğrultusunda birim gün miktarı belirlenerek yapılan hesaplama sonunda varılan sonucun çek bedelinden ve karşılıksız kalan miktarından az olduğu, varılan bu sonuç itibariyle yeni yasal düzenlemenin sanık lehine sonuç verdiği anlaşılıp kabul edilmiş, sanığın 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1 ve 8 TCK'nın 52. maddeleri doğrultusunda cezalandırılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur, Bu nedenle
HÜKÜM
Sanık F.. 'in yetkilisi olduğu şirketin çek hesabından aldığı .... seri numaralı çekini 25/08/2008 tarihinde 10.832,00 TL bedelle keşide ettiği; yasal süresinde ibrazında karşılığını hazır etmeyerek karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suretiyle sübuta eren eylemi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte olun sonucu itibariyle sanık lehine olduğu anlaşılıp kabul edilen 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekil ve özellikleri çekin miktarı gözetilerek (1) takdiren ve teşriden 50 gün süre ile adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın adli para cezasını TCK'nın 52 maddesi uyarınca dosya içeriğinden anlaşılan (2) ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Ancak hükmedilecek adli para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından ibraz tarihindeki bankanın ödemekle Sorumlu olduğu miktar olan 435,00 TL'nin çek bedelinden indirimi suretiyle hesaplanan (3) karşılıksız kalan miktar olan 10.397,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açmadan yasaklanmasına, yasaklama kararının 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/8 maddesi uyarınca TC. Merkez Bankasına bildirilmesine, 1000.00-TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine
Bu dosya için sarf olunan (11,75) TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline
Dair, hükmün tefhim yada tebliğinden itibaren 7 gün içersinde mahkemenin yazılı yada tutanak tanzim ettirmek üzere sözlü başvurmak suretiyle Yargıtay ' da temyiz yasa yolu açık olmak üzere, isteme uygun olarak verilen karar, sanık ve müdahil vekilinin yokluğunda C.Savcısı Zeki Türer'in huzurunda açıkça okunup anlatıldı. 30/12/2009
Katip 95900
Hakim 22041

Mahkeme, şirketin mali müdürünü cezalandırmış,
(1) takdiren ve teşriden 50 gün süre ile adli para cezası ile cezalandırılmasına,

(2) ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
(3) karşılıksız kalan miktar olan 10.397,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

1-Bu Adli Para cezası ödenmedi diyelim, infaz savcısı, 50 gün süre ilemi infaz edecek
2. maddeyi geçtik diyelim, 3- 10.397,00 Adli Para cezasını günlüğü 100 TL den hesaplayıp 103 gün hapis cezasıyla mı cezalandıracak..
Her şirket müdürü de, Mali Müdürmü? oda ayrı bir tartışma konusu

225 yorum:

 1. Bu kadarda olmaz . ama heralde hakimin kafası iymiş.Alttan almak lazım.kendine gelmesini beklemeden. kendine getirmeye çalışalım.

  YanıtlaSil
 2. bence hakim yeni çıkan yasayı tam kavrayamamış zaten yasa nın hemen peşine verilmiş karar

  YanıtlaSil
 3. günaydın arkadaşlar.
  Çok zaman önceydi. O kadar zaman önceydi ki zaman diye bir şey yoktu.insanlar güneş doğup batıncaya kadar yaşıyorlardı hayatı.Bir daha hiç olmayacakmış gibi dolu ve anlamlı.Derken zaman diye üç parçalı bir şey icat etti insan.Bir parçasına dün dedi, diğer parcasına bugün, öteki parçasına da yarın.Sonra fesat karıştı zamana ve insan bugünü unuttu.Dünü düsünüp pişman oldu, yarını düşünüp telaşlandı; ama işin ilginç tarafı tüm telaş ve pişmanlıkları güneş doğup batıncaya kadar yaşadı.Farkında olmadan rezil etti bu gününü.Oysa yarın, bugüne dün diyor, dünde bugün için yarın diyordu.Bir türlü beceremedi. Bir eliyle yarına, diğer eliyle düne yapıştı.Bu günü eline yüzüne bulaştırdı... Mutsuz oldu insan.Ve ne gariptir ki yarının telaşı da, dünün pişmanlığını da hep bugünyaşadı; ama bugünü hiç yaşayamadı.

  YanıtlaSil
 4. ARKADASLAR BAZI BASLIKLAR ALTINDA BİLGİ VERMEK YADA HATIRLATMAK İSTİYORUM;

  1- NOTERE GİDERKEN YOLDA TUTUKLANABİLİRSİNİZ AMA NOTER SİZİ TUTUKLAMAZ

  2- SABIKA KAYDINIZDAN SADECE TURKİYE CAPINDAKİ KESİNLEŞMİŞ TUTUKLAMA/YAKALAMA KARARLARI GÖRUNUJR..İNFAZ KALEMLERİNDEN BİRİNDE SADECE O adliyedeki TUTUKLAMANIZ CIKAR.. YANİ İKİ İLÇEDEKİ ADLİYE BİRBİRNDEKİ TUTUKLAMALARDAN HABERS,ZDR LÜTFEN YANILMAYIN..

  3-DOSYALARINIZI SADECE E- DEVLETE GUVENEREK TARAMAYIN.. EKSİK OLABİLME İHTİMASLİ YUKSEK UYAPLA TEYİT EDİN.

  4-AVUKAT ARKADASLARA VEKALETNAME VERİRKEN ADLİ SİCİL KAYDINIZI TALEP ETME YETKİSİNİN AHZU KABZADAN DAHA DAHA ÖNEMLİ OLDUGUNU SU ANDAKİ TABLOYA GÖRE EN AZINDAN SÖYLEYEBİLİRİM..

  5- ŞEHİR DISI TAAHHUTLERİ OLAN ARKADASLARIMIN EVRAK GELİŞ GİDİŞ VEYAHUT EVRAKLARIN İŞLEME ALINMA SURELERİNİ GÖZÖNUNE ALLINARAK ZAMANI EKONOMİK KULLANMALARINI TAVSİYE EDERİM Kİ HAK KAYIPLARI OLABİLİR DİKKAT EDİN.

  6-KANUN HERSEYİ SÖYLEMİŞ OLABİLİR AMA İNİSİYATİFİN HAKİMİN ELİNDE OLDUGUNU DAVANIN HAKİMİ OLMADIGIMIZA GÖRE SONUCU ÖNGEREMEYECEGİMİZİ DE NACİZANE BELİRTMEK İSTİYORUM

  BU KONULAR GELEN TELEFONLAR ISIGINDA KENDİ ADIMA KÜÇÜK BİR HATIRLATMA YAPMAK İSTEDİM..

  YanıtlaSil
 5. Yağız’ın meclise sunduğu önerge;
  Aşağıdaki sorularımın, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması isteğimi bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
  Süleyman Yağız
  DSP İstanbul Milletvekili
  Birçok konuşmanızda medyayı eleştiriyor, hatta eleştirinin de ötesinde tehdit ediyorsunuz. AKP Genel Merkezi’nde 26 Şubat 2010 günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığınız konuşmada da Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün başkanlığında yapılan “üçlü zirve”yi eleştirenleri kastederek, şunları söylediniz:

  “Ben bu yazıları yazan gazetelerin patronlarına sesleniyorum; 'Ne yapayım, hâkim olamıyorum' diyemezsin. Sen maaşını veriyorsun. Bir taraftan gelip hükümete vuracaksın, bir yandan da köşe yazarlarına sahip olamayacaksın. Bu noktada ben uyarımı yapmak zorundayım. Bu ülkeyi germeye de hakları yok. Bir ülkenin yönetiminde bu tür anlayışların yeri olamaz. Herkes fikrini söyler ama o insanlara da o kalemi teslim edenler, 'Kusura bakma kardeşim, bu dükkânda sana yer yok' demeli.”

  Bu bağlamda sormak istiyorum:

  1- Bir başbakanın, işten atılmaları için gazete yazarlarını patronlarına şikâyet etmesi normal midir?
  2- Tutumunuz, söz konusu yazarlarla ilgili medya patronlarına yönelik tehdit anlamı da taşımıyor mu?
  3- Başka hangi demokratik ülkede, yazarını şikâyet ederek patronu üzerinde baskı kurmaya çalışan başbakan vardır?
  4- Gazete yazarlarını ve patronlarını uyarmak sizin göreviniz midir?
  5- Gazete yazarları sizi eleştirmeye devam ederse onlara ve patronlarına ne yapacaksınız? Nasıl bir işlem uygulayacaksınız?
  6- Bu sözlerinizi, dilinizden düşürmediğiniz ve adına “demokratik” dediğiniz “süreç”le bağdaştırabilmek mümkün müdür?
  7- Toplumda “açılım”lara yönelik güvensizliğin, büyük oranda bizzat sizin bu tür baskıcı davranışlarınızın sebep olduğu görüşünü nasıl karşılıyorsunuz?
  8- Yazarların sizi eleştirmesiyle “ülkenin gerilmesi” arasında ne gibi bir bağlantı kurulabilir?
  9- Hem, “Herkes fikrini söyler” diyorsunuz; hem de aynı cümle içinde, “Ama o insanlara da o kalemi teslim edenler 'Kusura bakma kardeşim, bu dükkânda sana yer yok' demeli” ifadesini kullanıyorsunuz; bu sözleriniz, birbiriyle çelişki oluşturmuyor mu?
  10- Böyle sürekli şikâyet ve tehdit etmek yerine, eleştirileri “sabır”la ve “hoşgörü”yle karşılamayı hiç denemeyecek misiniz?

  YanıtlaSil
 6. arkadaşlar sorum olacak bilen varsa cevaplarsa sevinirim benim karşılksız çekten dolayı 12 tane yakalamam var fakat cezaların hepsi gıyabımda hiç birine katılmadım ben ağır ceza mahkemesine başvursam bu cezalarda düşme olurmu birde cezalarım farklı illerde her hangi bir başsavcılığa başvursam taahhüt verebilirmiyim eğer ağır cezadan bir sonuç çıkmayacaksa

  YanıtlaSil
 7. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin Genel Kurul toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, "Nasıl yargı mensuplarını yüksek yargı yargılıyorsa, bırakın parlamentodaki siyaseçileri de parlamento yargılasın. Parti kapatmaya bırakın da parlamento karar versin" dedi.

  YanıtlaSil
 8. Sadece 45 lira için..
  Geçirdiği kaza sonunda felç ve kör olan kişi 45 liralık su faturası nedeniyle hapse düştü
  Ankara’da bir hukuk dramı... At arabasıyla hamallık yaparak geçimini sürdüren, ancak geçirdiği kaza sonunda kör ve felç olup tekerlekli sandalyeye mahkûm bir halde yaşayan, 6 torun sahibi Dursun Erselligil (61), 45 TL’lik su faturası yüzünden mahkûm edilip hapse atıldı. Okuma-yazma bilmeyen Erselligil’in başına gelenler bir ihmalle başladı. 2 oğlu, bir kızı ve 6 torunu bulunan Erselligil, 25 yıllık eşi Zeynep’le birlikte oturduğu Ankara’nın gecekondularıyla ünlü Yenidoğan semtindeki evine gelen yaklaşık 45 TL tutarındaki su faturasını ödemedi.
  İddiaya göre Erselligil, okuma-yazması ve evinin posta kutusu olmadığı için bu su faturasından haberdar olamadı. Borcun ödenmediği gerekçesiyle ASKİ ekipleri, bir sabah ailenin haberi olmadan su sayacını söküp gitti. Bunun ardından yaşlı çift hakkında hem icra hem de kaçak su kullanmaktan yargı süreci başladı.
  6 aya mahkum edildi, 4 gün yatacak
  Erselligil, 25 Şubat’ta karakoldan gelen polisleri görünce şaşırdı. Oğlu Cihan Erselligil’in de yardımıyla adliyeye getirilen Dursun Erselligil’e Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde itiraz edilmediği için Yargıtay tarafından incelenmeden kesinleşen karar bildirildi. Erselligil kaçak su kullanmaktan 6 ay hapis ve 990 TL para cezasına mahkûm edilmişti. Para cezası 4 eşit taksite çevrilirken, 6 aylık hapis cezası ise iyi hali nedeniyle 9 güne indirildi.
  Bir süre adliye karakolunda tutulan Erselligil 9 günlük hapis cezasının infazı olan 4 gün için Sincan L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
  Adalet bu mu?
  Sincan L Tipi Cezaevi’ne konan bakıma muhtaç yaşlı adamın ailesine, önceki gün cezaevi müdürlüğünden bir haber gönderilerek, “Bez getirin” denildi. Bunun üzerine oğlu Cihan ve annesi Zeynep, altının bağlanması için istenen bir torba bezi götürdü. Cihan Erselligil, “Adalet bu mu? Sakat insan, iş göremez, hareket edemez, refakatçi olmadan tuvalete bile gidemez babam” diye isyan etti. Dursun Erselligil yarın akşamı özgürlüğüne kavuşacak.

  YanıtlaSil
 9. SAYIN AV SİBEL HANIM EFENDİM VERMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİ İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SİZDEN BİR RİCAM OLACAK BENİM HAKKIMDA ÇEŞİTLİ İL VE İLÇELERDE DAVALAR AÇILDIĞINI ALACAKLILARIM ÖZELLİKLE BU İŞİ YAPTIĞINI KAÇAK OLDUĞUM İÇİNDE 35 TEN İŞLEYEN DAVALARDAN HABERİMİZ YOK ŞİMDİ BUNLARLA İLGİLİ BULUNDUĞUM İLİN İNFAZINDAN SORGULAMA YAPILDIĞINDA HABERİMİZ OLMAZMI LÜTFEN MENFİ MÜSBET BİR CEVAP VEREBİLİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 10. 9 da yazan Uludağ sağol teşekkürler bu tür haberler elden ele gözden göze gezmeli.İşte akepenin adaleti.Yazıklar olsun yazacak bir şey kalmadı daha.

  YanıtlaSil
 11. 9 nolu yoruma cevap:
  UYAP 4060 SERVİSİNDEN ÖGRENİN E- DEVLETTEN DE KONTROL EDİN AYRICA KARARA CIKMIS DOSYALARDA TUTUKLAMA VARSA O SADECE VE SADECE SABIKA KAYDINDA TUN TURKİYEYİ GÖSTERİR İNFAZ BUROLARI BULUNDUGU ADLİYEDEN YAKALAMA VARMI YOKMU ONU GÖRUR ISRARLA UYARIYORFUM TEYİT EDİN...

  YanıtlaSil
 12. SAYIN AV SİBEL HANIM Şöyle etrafıma bir bakıyorum insanlar bir acayib olmuş ğibi her kesi bir telaş bir hırs almış rotası belli olmayan mücadelenin savaşını veriyorlar her kes kendini ve ailesini düşünür olmuş yani kısacası gemisini kurtaran kaptan sözü artık yaşamımızın bir parçası haline geldi kimse kimseye yardım etmek istemiyor yolda bir tırafik kazası olsa insanlar başını çeviriyor biri birini gasp etse hiç kimse bakmıyor bile acıma ve merhamet duygularımızı kaybettik acımasızlık hat safhada bu konuda o kadar çok örnek varki yazmakla bitmez.SAYIN AVUKAT HANIM Böyle bir ortamda batmış inim inim inleyen her şeyini kaybetmiş çaresiz esnaf gurubuna uzatmış olduğunuz yardım elinizi bütün saygımla öpüyorum.HELAL OLSUN SİZİ YETİŞTİREN ANA BABAYA...ihtiyar

  YanıtlaSil
 13. değerli arkadaşlar

  aşağıya kopyaladığım,ve sitemiz de daha önce yayınlanmış...yorumu hatırlayacaksınız...yukarıdaki karar bu yorumun ne jadar haklı olduğunu ortaya çıkarmış...kimbilir daha ne kararlar göreceğiz...

  farklı kararları görmüştük daha önce örneğin sakarya ağır ceza mahkemesinin gerekçesi ayrıntılı yazılmış kararını...ama sanırım bu yeni kanunla yeknesaklığı sağlamak imkansız gibi...

  my way

  Sayın Eralp İnfaz aşamasında hükümlü para cezasını ödemezse ne yapacağız? Belirlediğiniz gibi 250 günemi çevireceğiz yoksa sonuç ceza olan 10.000 TL.yi 20'ye bölüp 500 günemi çevireceğiz.Eğer bu şekilde karar verirseniz infaz sırasında tereddütlerde çok olur.
  20 sayısı 1 günlük paraya çevirme miktarının alt sınırıdır.Karşılıksız kalan çek miktarını gün olarak belirlemek için o şekilde yazdım.Anlaşılmayacak herhangi bir durumu yoktur.Örneğin 1000 TL.lik bir çek için alt sınır 1000/20=50 gün eder. Çünkü gün adli para cezalarında alt sınırda üst sınırda gün olarak belirlenmek zorundadır.Halbuki yeni yasada karşılıksız çek suçunun üst sınırı 1500 gündür.Alt sınırı yazılmadığı için 5 gündür.Ancak verilecek ceza karşılıksız kalan çek bedelinden aşağı olamaz dendiği için asıl alt sınır karşılıksız kalan çek miktarıdır.Yani karşılıksız çek suçlarında artık karşılıksız kalan çek bedeli alt sınırdır.Bu miktarın ise kaç gün olduğu belli değildir.Çünkü doğrudan verilmiş bir para cezasıdır.Anlatmak istediğim çelişkide budur.Kanun koyucu bu düzenleme ile aynen şöyle demektedir."karşılıksız çek suçunun cezası 10.000 TL.den 1500 güne kadar adli para cezasıdır" (Tabiki buradaki 10.000 TL çek bedeline göre değişecektir.)Pekala soruyorum böyle bir düzenleme olur mu? Alt sınır para üst sınır ise gündür.Daha açık bir deyişle alt sınır armut üst sınır ise elmadır.Bu düzenleme daha öncede söylediğim gibi infaz sırasında eşitsizliklere yol açacaktır.Örneğin 10.000 TL.lik çeki karşılıksız çıkan iki kişininde alt sınırdan ceza aldığını yani çek bedeli kadar ceza aldığını farzedelim.(Burdaki alt sınır sözüne özellikle dikkatinizi çekerim) Ancak birininki günlüğü 20 TL.den 500 gün üzerinden verilmiş olsun diğerininki ise günlüğü 100 TL.den 100 gün olarak verilmiş olsun.Para cezaları ödenmez ise ne olacak? Hani ikiside alt sınırdan ceza almıştı?

  YanıtlaSil
 14. 12 de yazan ihtiyar çok güzel ve duygusal yazmışsın.Sibel hanıma aynı temennileri bende iletiyorum.Saygılar.

  YanıtlaSil
 15. DOSTLAR DOSTLARIM AMAN DİKKAT BUGÜN HABERLERDE GÖRDÜNÜZ FELÇLİ GÖZÜ GÖRMEYEN ADAMI HAPSE ATTILAR YOK YOK BUNLARDAN HER ŞEY BEKLENİR BEN PES ETTİM.

  YanıtlaSil
 16. 12 ve 14 deki arkadaşlarım.
  sizlere canı gönülden katılıyorum.bizlere bu durumda akrabalarımız tüm eş ve dostlarımız dahi sırt çevermişken bu avukat hanımın bizlere zeytin dalı uzatması bana göre çok yüce ve ONURLU bir davranış örneğidir.
  hele ki parası olupta buna rağmen adam gibi bir avukat bulunamayan ve parası ile rezil olan insanları gördükten sonra.
  sizi okutup insanlığa faydalı bir evlat olarak yetiştirdikleri için bende anne ve babanızın ellerinde öpüyorum.
  sizede kendinizi yetiştirip insanlığın da hala ölmediğini gösterdiğiniz için sonsuz teşekkürler

  YanıtlaSil
 17. sibel hanım size bir sorum olacak cevaplarsanız sevinirim benim karşılksız çekten dolayı 12 tane yakalamam var fakat cezaların hepsi gıyabımda hiç birine katılmadım ben ağır ceza mahkemesine başvursam bu cezalarda düşme olurmu birde cezalarım farklı illerde her hangi bir başsavcılığa başvursam taahhüt verebilirmiyim eğer ağır cezadan bir sonuç çıkmayacaksa

  YanıtlaSil
 18. YENİDEN YARGILAMA HUSUSUNU DENEYEBİLİRSİN İZ ELBETTE AMA AGIR CEZAYA İTİRAZ GEREKİRSE TAAHHUT SURESİ DE KAÇABİLİR ..DİKKAT EDİNİZ... CEZALARINIZ FARKLI İLLERDEYSE O KARARLARI VEREN MAHKEMELERE DİLEKÇELERİ BULUNDUGUUNUZ YERDEKİ MAHKEMEDEN GÖNDERMEK SURETİYLE VERMENİZİ TAVSİYE EDERİM...


  UNUTMADAN TAAHHUT MİKTARINI UCU UCUNA YAZMAYINIZ 100-200 TL FAZLA YAZINIZ Kİ MİKTAR SEBEBİYLE REDDOLUNMASIN

  YanıtlaSil
 19. LAZOGLİ61 AVK KARDEŞİM SİBEL SEVİNC HANIMA BEN BU SİTEYİ ARADA BİR KULLANIYORUM SİZDEN RİCAM VARSA BANA TELEFRON NUMARASINI YAZMANIZ SİTEYE MÜMKÜNSE TLF DA DAHA NET ANLATIRIM LAZOGLİ61

  YanıtlaSil
 20. Sayın Av. Sibel hanıma teşekkürler.Arkadaşlar taahhütlerimizi artık vermeye başlayalım.Özellikle cezası kesinleşen yada aranması olan arkadaşların bu süreci hızlandırmalarında kanaatimce fayda var.Verilen taahhütlerin olası bir sebepten dolayı geri dönmesi halinde , yenisinin yazılması ve gönderilmesi ayrıca zaman alacaktır.Taahhüt verme işlemlerinden sonra da yeniden yargılanma süreçlerinin takipcisi olacağız.

  YanıtlaSil
 21. BEN TAHÜTLERİMİ VERMESİ VE DAVALARIMA BAKMASI İÇİN AV. SİBEL HANIMA VELAKET VERDİM. ÇOK SICAK BİR BAYAN. VE DE NORMAL ÜCRET TARİFESİNİN ÇOK ALTINDA. HER İŞİN BİR EMEĞİ VARDIR ELBETTEKİ. ONUN İÇİN BENCE SİBEL HANIM ÇEK YASASI VE İCRA YASASI İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN..TŞKLER SİBEL HANIM.. ONUR

  YanıtlaSil
 22. P.. BİRİ YADA BİRİLERİ MART SONUNA KADAR ANAYASAYI DEĞİŞTİRİYOR BİZİM İŞ GENE YATACAK HERALDE

  YanıtlaSil
 23. ANAYASA değiştirme ve uyarlama cümlelerinide AB uyum yasalarına dayandırıyorlar.Bakın diyorlar 27 ülkenin hangi birinde böyle uygulamalar var.27 ülkenin uygulamalarına bakın diyorlar....AMA İŞ , HANGİ AVRUPA ÜLKESİNDE ÇEKLERE HAPİS VAR diye sorulduğunda , Ne yapalım piyasa böyle dönüyor diyorlar.İşlerine gelince AB , işlerine gelmeyince xyz.Bir ara Sayın Egemen Bağış bir üniversite tepkisinde AB ye göre 2 dk. protesto edebilirsiniz dedi.Öğrenci hak ve hukukundada AB ye uysa söyleyecek lafım yok.Ama dedimya işlerine gelince AB - İşlerine gelince HUKUK

  YanıtlaSil
 24. B.A.ETKİNLİK28 Şubat 2010 22:39

  SEVGİLİ ARKADAŞLAR TAŞA TAŞ DENİR İNEĞE İNEK DENİR OTA OT DENİR.ADAMA ADAM DENİR EĞER SEN EŞEKTEN ADAMLIK BEKLERSEN EŞEK OLAN SENSİN ÇÜNKİ EŞEKTEN ADAMLIK BEKLEMEK VE ONU ADAM GİBİ HAYAL EDİP GÖREV BEKLEMEK EN BÜYÜK EŞEKLİKTİR...ZAMANLA İLGİLİ YAZI YAZAN ARKADAŞ YAZIN GÜZELDİ.ONU TAMAMLAYAN BİR ŞEY EKLEMEK İSTİYORUM İZNİNLE.ANI YAŞAMAK:ANI BİLİNCİNDE VE FARKINDA YAŞADIĞINDA GEÇMİŞ VE GELECEK KAYGIN OLMAZ..!

  YanıtlaSil
 25. B.A.ETKİNLİK28 Şubat 2010 22:48

  EKM1250 SİZE BİR SORUM VAR BEN AVUKATLA GÖRÜŞTÜM TAAHHÜT VERECEM BANA DEDİKİ BİRKAÇ GÜN GÖZALTI OLABİLİR MERAK ETME DEDİ ÖYLEMİ GÖZALTI KAÇINILMAZMI?NE YAPMALI

  YanıtlaSil
 26. LAZOGLİ61 Av. sibel Sevinçin bilgileri sitede var
  Avukatlar sayfasına bir göz at

  YanıtlaSil
 27. EKM1250 VEYA BİLEN BİR ARKADAŞ CEVEPLARSA SEVİNİRİM.BEN TAAHHÜT VERECEM 3 TANAE KESİNLEŞMİŞİM VAR.BENİ MUTLAKA GÖZALTINA ALIRLARMI GÖZALTINA ALMAMALARI İÇİN NE YAPILIR?

  YanıtlaSil
 28. BEN B.A.ETKİNLİK YARIN TAAHHÜT VERECEM BENİ KESİN GÖZALTINA ALIRLARMI BİLEN VARMI

  YanıtlaSil
 29. Sayın 27 Taahhüt vermeye kendin gitme.Bir aksilik olabilir.Cezaevine gönderirlerse evraklerın gitmesi-gelmesi..yok yanlış oldu bir daha gönder-al zaman geçer.O nedenle riske girme derim.

  YanıtlaSil
 30. Sayın B.A ETKİNLİK , Cezaevinde zaten 3-5 gün karantina var.Oradan koğuşlara geçecen.Ne zaman ceza aldığın mahkemeye dilekçeni yazıp taahhütnameni gönderecen.Göndersen bile mahkemelerin değişik kararlar verdiğini hepimiz biliyoruz. Gönderdiğin taahütün biri gelir öbürü gelmez vs vs vs zaman geçer.Sence değermi.Saygılarımla

  YanıtlaSil
 31. EKM1250 GİTMEDEN HALLOLUYORMU İŞTE TAM SORMAK İSTEDİĞİM BU BENİM AVUKAT DİYORKİ MUTLAKA GİDECEKSİN DİYOR.B.A ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 32. EKM1250 TEŞEKKÜR EDERİM ANLADIĞIM KADARIYLA TAAHHÜT VERMEYE BENİM GİTMEM GEREKMİYOR OZAMAN BİZİM AVUKATLARDAN BİRİSİNE VEKALAT VERİRSEM SANIRIM GİTMEDEN İŞ HALLOLUYOR.B.A.ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 33. Sayın 31 Avukatın varsa gitmene gerek yok.Avukatına vekalet vereceksin(vekalet örneği yukarıda var ve illaki yeni yasa ile ilgili vekaletname olacak )Taahhüt hazırlanacak ve avukatın götürecek.İçeri alınman veya senin gitmen gibi bir şey söz konusu değil.Eğer bir sebepten dolayı kabul edilmezse o sebebi ortadan kaldıracak yeni bir taahhütname yazıp yine avukatın kanalıyla göndereceksin.İçeri alınman söz konusu değil

  YanıtlaSil
 34. E TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
  PTT Genel Müdürlüğü, tebligatların elektronik ortamında gönderilmesine yönelik ''e-tebligat'' projesini yıl sonuna kadar tamamlayacak. ''e-tebligat'' uygulamasının, ''Tebligat Kanunu''nda değişiklik yapılmasının ardından 2011 yılında başlatılması hedefleniyor.

  YanıtlaSil
 35. EKM1250 ÇOK SAĞOL GELDE SİNİRLENME ADAM BENİM TAM 10-15 SENELİK AVUKATIM SÖYLEYİNCEDE KIZIYORLAR BİZDEN İYİMİ BİLECEKSİN DİYE EVET SİZDEN İYİ BİLDİĞİMİZ BELLİ BENİM CANIM YANIYOR OPARASINI ALIYOR.

  YanıtlaSil
 36. Sitede sağ üstte , VEKALETNAME örneği var.Avukatlarınıza vereceğiniz vekaletnamelerde illaki kullanın bu örneği...Çünkü yeni yasaya göre olan bir hak için vekalet veriyorsunuz.

  YanıtlaSil
 37. Millet battı
  Tüketİcİ Örgütleri Federasyonu tarafından hazırlanan ''Hak Arama Süreci ve Yaşanan Sorunlar'' başlıklı rapora göre, tüketici kredilerinde borcunu ödemeyenlerin sayısı, Aralık 2009'da önceki yıla göre yüzde 123 artışla 623 bin 345 kişi yükselerek, 1 milyon 129 bin 985 kişiye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 2009 yılı Ağustos ayında kredi kartında takip oranı yüzde 10,86 iken, kullanımdaki 45 milyon adet kredi kartından, takipte uğrayan kredi kartı sayısı 5 milyona ulaştı, sorunlu kredi kartı sayısı 10 milyon oldu.

  İCRA TAKİBİNDE OLANLAR
  BDDK verilerine göre, 2009 sonu itibarıyla kredi kartında takip oranı yüzde 10,4 oldu. Kredi kartı borcu nedeniyle 2009 yılı Eylül ayında psikolojik sınır olarak kabul edilen 100 bin sayısı aşılarak, 103 bin kişi hakkında icra takibine başlatıldığı, ekim, kasım, aralık aylarında takip oranı 100 bin psikolojik sınırında seyretti. 2009 yılı sonu itibariyle kredi kartı borcu nedeniyle hakkında takip başlatılmış kişi sayısı 1 milyon 360 bin 108'e ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre 672 bin 38 kişi yükselerek, yüzde 91,1 oranında artışa neden olurken, asgari ödemesi yapılarak borcu ötelenen yaklaşık 10 milyon kredi kartı bulunuyor. Tüketici kredilerinde borcunu ödemeyenlerin sayısı, Aralık 2009'da bir önceki yıla göre yüzde 123 artışla 623 bin 345 kişi yükselerek, 1 milyon 129 bin 985 kişiye ulaştı.

  SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
  Veriler, kredi kartlarında ve tüketici kredilerinde yaşanan sorunların her geçen gün artığını ortaya koyarken, ayrıca 5464 sayılı kanun hükümlerine aykırı olarak mobil elemanlarla, iletişim araçları/stantlar yoluyla kredi kartı dağıtılmaya devam edilmesi, tüketicilerin mağduriyetine yol açan bir başka sorun olmaya devam etti. Raporda, ortak ATM uygulamasında bankaların yapılan işlemlerde diğer bankaya yüzde 1,5-2 oranında komisyon ödemesinin faturasının tüketiciye çıkarıldığı belirtildi. Türkiye'de 1 yılda yaklaşık 1 milyar kez ATM'de işlem yapıldığı göz önüne alındığında, uygulamanın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren yapılan işlem sayısı karşılığında her bir işlemden alınan 4-5 lira hesaplandığında, sadece bir aylık dönemde ortak ATM'den yapılan işlemlerden bankalar 5 milyon lira kazanç sağladıkları hesaplandı. Kamuoyunda ''Sicil Affı'' olarak bilinen uygulama, Şubat 2009 tarihi itibariyle ödenmiş ve 6 ay içinde ödenecek olan kredi kartı borçlarından kaynaklı olumsuz kayıtların silinmesini öngören kanunun bankalar tarafından uygulanmadığına dikkat çekildi.

  GÜNEŞ GAZETESİ...

  YanıtlaSil
 38. Sayın ULUDAĞ , TEĞET GEÇMİŞ .Birde geçmeseydi ne olurdu acaba ...

  YanıtlaSil
 39. İNANIRMISINIZ ÖDEME KESİLİNCE 3 DAVADAN DA CEZAYI SIRF TAKİP EDEMEMEKTEN ALDIM YANİ TEMYİZ EDEMEDİM ONLARDA ETMEDİ.10-15 SENEDE AYDA EN AZ500 TL ALDILAR VE DAVALARDANDA KOMİSYONLARINI.B.A.ETKİNLİK

  YanıtlaSil
 40. Çek maduruyum hatır çeki gibi bir şeyşirketin ortak müdürüydüm.Şirketi ortağımın kardeşine devrettim sözleşmede yaptım ortaklar ve yeni müdürle imza altına aldık tarih 31/08/2008 fakat pıyasadaki a- 30/10/2008 b- 30/11/2008 c-15/12/2008 tarihli hepside gününde kaşe yemiş aylık çekleri günü gelince ödemediler.3 adet Çek a-b bir firmaya verdim c- 2.firmaya verdim.a-b dosyası temyizde haberim yokken mahkeme olmuş haricen öğrendim gününde temyiz ettim. C- nolu Çek ise şu anda konya 1 asliyede onada süre dilekcesi verdim kararı göndermeleri için adres farklı yer olunca izmirde onun gelmesini bekliyorum.Onuda temyize göndereceyim. hakim de imza senin sen ödeyeceksin diyor.O tarihte ben ne bankalardan şirket yasabına para (eft ), yatırıyorum nede para tahsil edebiliyorum.Nede alacakları alabiliyorum yetkim yokki.ne yapacagımı şaşırdım. ayrıca resmi dairelere de borc var. ssk , vergi, gibi ayrıca kefillik bunları nasıl sözleşmemde mevcut ödemeleri zorunlu ben sözleşme ye harfiyen uydum hiç eksiksiz yerine getirdim fakat karşı taraf beni böyle madur etti.Ne yapalım arkadaşilar

  YanıtlaSil
 41. Her meslekte böyle vakalar var.İşimizi kendimizde takip etmek zorundayız.Mesleğini layıkıyla yapan avukatların da çok olduğunu biliyoruz.Derler ya allah kötüye düşürmesin diye...

  YanıtlaSil
 42. BİR ÜLKENİN İNSANINI DUYARSIZLAŞTIRMANIN EN İYİ YOLU BUDUR.İNSANLAR BORÇLANDIĞINDA ÜLKE VATAN MİLLET GİBİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKAMAZLAR BİR OKADARDA ÇEKTEN SORUNLU VAR DEMEKKİ EN AZ 10 MİLYON İNSAN YANİ ESNAF BİTİK.PSİKOLOJİK OLARAK GÖÇÜK DURUMDA. SAKIN KİMSE BANKAYA BORÇLUYUM DİYE HAVLU ATMASIN.EMPYALİSTLERİN İSTEDİĞİ BUDUR.TIRSMIŞ BİR MİLLET YARATMAK. O TEĞET GEÇTİĞİ SÖYLENEN ŞEY ONLARI ÖYLE BİR DELİP GEÇECEKKİ.1920LERDE OLDUĞU GİBİ.

  YanıtlaSil
 43. Sayın 40 Böyle bir durumda bizler yorum yaparsak yanlış olur kanaatindeyim.Yanlış yönlendirmiş oluruz.Ben kendi adıma yardımcı olacağım diye sizi dahada çıkmaz bir sürece götüremem.Benim önerim bir hukukçudan yardım almanızdır.

  YanıtlaSil
 44. AVUKATSIZ OLARAK BASKA BİR ŞEHİRE VEYA İLÇEDEKİ ADLİYEYE TAAHHUT GÖNDERMEK İÇİN

  1- CEZA ALDIGINIZ MAHKEME KALEMİNİ ARAYIP ESAS VE KARAR NUMARALARINI ÖGRENİN AYRICA MİKTARINI TEYİT EDİN
  BASKA ÖNEMLİ BİR NOKTADA AYRICA AYNI ADLİYENİN İNFAZ KALEMİNİ ARAYIP BASKA DOSYANIZ OLUP OLMADIGINI KONTROL EDİN İŞİNİZİ SAGLAMA ALIN(TECRUBE EDİLMİŞTİR SURPRİZ OLABİLİR)
  2-ARDINDAN SİTEDEKİ TAAHHUT METNİNİ KULLANABİLİRSİNİZ YETERLİ OLUCAKTIR..ARDINDAN ÖGRENDİĞİNİZ MEBLAGI 3 E BÖLUN KÜSURATLA UGRASMAYINIZ YUKARIYA DOGRU YUVARLAYIN VEDE 200-300 TL YUKARIDAN YAZABİLİRSİNİZ MİKTAR YÖNUNDEN REDOLMASIN
  3-BULLUNDUGUNUZ YERE EN YAKIN MAHKEMEDE EVRAKLARI GÖNDERMEK İÇİN ÇEŞİTLİ SURELERDE HER MAHKEMENİN NÖBETİ OLUR BİZLER BUNA MUHABERE NÖBETİ DERİZ.. MUHABERE NÖBETİ KAÇ ASLİYE CEZADA DERSENİZ ANINDA CEVAP ALIRSINIZ ..NÖBETCİ ASLİYE CEZA MAHK KALEMNE MUHABERE YAPACAGINIZI SÖYLEYİN Kİ ÇOK BEKLEMEYİN..
  4- DİLEKÇENİZİN BASINA CEZA ALDIGINIZ ADLİYEYE GÖNDERİLMEK ÜZERE İBARESİ OLSUN..SİZE ORADA BİR MUHABERE NUMARASI VERİLİCEK ONU DA NOT EDİN SÖYLEMEZLERSE SİZ SORUN..NOT ALIN
  5-ARDINDAN
  GÖNDERDİGİNİZ EVRAKIN GİTME SÜRESİNİ ORTALAMA 4 GUN GİBİ DÜŞÜNÜP ASIL MAHKEMENİZİ ARAYIN..MUHABERE EVRAKI VERDİGİNİZ KALEM BİLMEZ O SADECE GÖNDERİR.İŞİNİZ EVRAKI VERDİGİNİZ ANDA BİTER
  EVRAGI GÖNDERDİĞİN İZ KALEME TAAHHUTUM ARDI ULAŞTIMI DERSENİZ EGER YARDIMCI OLUYORLAR.. KARARI OLUMLU MU OLUMSUZ MU CEVABINI MUHAKKAK ALIRSINIZ...
  6- EGER İNFAZ KALEMİNE GİTMİŞ DERSE O DURUMDA TEKRAR İNFAZI ARAYIP TEYİT EDİN MUHAKKAK AKSAMA OLABİLİR UYAPTAN VEYA YOGUNLUKTAN DOLAYI
  7- İNFAZDAN TEYİT ALDIKTAN SONRADA İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIS OLUR


  DAHA ÖNCEDE DEDİĞİM GİBİ NOTERDE TUTUKLANMAZSINIZ AMA NOTERE GİDERKEN TUTUKLANIRSINIZ...
  ASLİYE CEZA SİZİ TUTUKLAMAYACAK AMA ASLİYE CEZAYA TAAHHUT VERMEYE GİDERKEN TUTUKLANABİLİRSİNİZ


  YURT DISINDA KONSOLOSLUKTAN VEKALET VERİCEK ARKADASLAR İÇİN DE AYNI HUSUS GECERLİ YANİ KONSOLOSLUK KENDİSİNE TUTUKLAMA TALİMATI GELMEDİĞİ SURECE SİZİ TUTUKLAMA HAK VE YETKİSİNE SAHİP DEĞİLDİR..YETERKİ ORAYA YAKALAMA İLE İLGİLİ RESMİ YAZI YAZILMAMIS OLSUN

  YanıtlaSil
 45. TAAHHUTUNUZU YUKARIDA SÖYLEDGİM YOLDAN GÖNDERMEK İÇİN HİÇ BİR ÜCRET ÖDEMEYECEGİNİZİ DE AYRICA EKLEMEK İSTERİM

  YanıtlaSil
 46. HERKESE GÜNAYDIN,
  MART SONUNDA YENİ ANAYASA GELİYOR.BİZ BUNDAN FAYDALANABİLİRİZ.AB YE UYUMLU OLACAĞINI SÖYLÜYORLAR.LÜTFEN BİRİLERİ AŞBAKANDAN BİR RANDEVU ALSIN.TÜM DERTLERİMİZDEN KURTULABİLİRİZ.BİRDE ADALET ORG.MAİLLER ATABİLRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM.BİRYERLERDEN BAŞLAYALIM ÇOK SESSİZ KALDIK.UNUTMAYIN 1 SENE ÇABUK GEÇER HEPİMİZ İÇERDEYİZ...EFDEN

  YanıtlaSil
 47. e devlet ve uyaptan hakkınzıda açılmış davalardan haberdar olabilirisiniz. ancak hakkınızda açılmış soruşturmadan verilmiş olan yakalama kararlarını ( misal yeni çek davalarında sanığın yokluğunda yargılama yapılmadığından sanık hakkında yakalam çıkarılıyor, yada savcılık soruşturması esnasında savcılığın talebi üzerine ilgili mahkemelerrin Değişik İş dosyalrından vermiş oldukları yakalama kararları) uayp veya e imzadan göremezsiniz. Ama o bahsettiğimiz yakalama kararlarını da görmemiz farklı yollardan mümkün

  YanıtlaSil
 48. 47 mesela hangi yollar..???

  YanıtlaSil
 49. sn. 47 yakalanma kararları farklı yollardan görülebilir demişsiniz. hangi ve nasıl farklı yönler ?Bilgi verirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 50. şirket müdürü idim ortak da değildim dışarıdan atanmış olarak her tüelü evrakımı da mahkemeye ibraz ettim.Fakat hakim yine cezayı yapıştırdı.YA BUNLAR KANUNU OKUMUYOR,YA DA BİZ YANLIŞ YORUMLUYORUZ.KANUNDA KEYFİLİK MADDESİ VARMI?BÖYLE BİR SAÇMALIK DÜNYANIN NERESİNDE OLUR.AĞIR CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ EDECEĞİZ.AMA HİÇ ÜMİDİM YOK.GALİBA BU İŞİ İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NE KADAR TAŞIYACAĞIM.İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE TAŞINMASI İÇİN TÜM HUKUK YOLLARININ DENENMESİ GEREKİYOR.SIRAYLA GİDECEĞİZ BAKALIM.BİR DE BİLEN ARKADAŞ VARSA YANITLASIN LÜTFEN.KANUNU UYGULAMAYAN HAKİM VEYA SAVCI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİYORMU.

  YanıtlaSil
 51. temyizdeki dosyalar için ne önerirsiniz

  YanıtlaSil
 52. ee degerlı yorumcu ardaslar oncelıkle yapmıs oldugunuz degerlı yorumlar ıcın teseekur eder herkesın gonlunce olması dılegıyle yukarıdakı md ıcın verılen kararı verdı n bır maddesı dıkkatımı cektı hakım sanıgın cek hesabı sahıbı bulunan tuzel kişiligin cek keşidesi ile yetkili mudur oldugu dan dolayı ceza verdi bu ne anlama geliyor acıklarsanız memnun olurum sagılarımla ee

  YanıtlaSil
 53. arkadaşlar çeklerdeki zaman aşımı hakkında doğru bilgisi olan varmı benim araştırmalarımda 5 yıl 7 yıl ve 10 yıl olarak farklı bilgilere ulaşıyorum acaba hangisi doğrudur 2005 şubat tarihli iki adet çekime ceza almışım eğer zaman aşımına uğramışsa ne yapmam gerekir lütfen bilgisi olan arkadaşlar bi cevap yazın. teşekkürler

  levoli

  YanıtlaSil
 54. Zaman aşımı Dava kesinleştikten sonra 10 yıldır.
  5, 7,5 yıl dediğiniz dava zaman aşımıyla ilgilidir ve açılan bir dava 7,5 yıl içinde sonuçlanmamışsa 7,5 yıllık dava zaman aşımından düşer..
  Sizin davanızda, hele ki çek davası gibi pratikte hemen sonuçlanacak bir davada zaman aşımı biraz zor..
  Hakkınızda karar verilmiş ve adli para cezasına hükmedilmiştir yani cezanız kesinleşmiştir..

  Burada artık ceza zaman aşımı devreye girer ki buda mahkeme kararı kesinleştikten sonra 10 yıl geçmesi halinde cezaevine girmezsiniz..

  sizin 5 veya 7 yıl dediğiniz DAVA ZAMANAŞIMI
  10 yıl denilen CEZA ZAMAN AŞIMI.

  ikisini birbirine karıştırmayın
  ceza zamanaşımı ile dava zaman aşımı farklıdır..

  YanıtlaSil
 55. ARKADASLAR DAVA ZAMAN ASIMINA YARGITAYDAKI SURECTE EKLENIYORMU

  YanıtlaSil
 56. arkadaşalr e-devlet şifresini ptt den alırken bir yakalama varsa birşey olur mu?

  YanıtlaSil
 57. tayyip erdoğan mal varlığını açıklamış arsanına ben talibim satarsa 2 dönüm arsa 10.000 TL EDERMİŞ 11.000 ALIYORUM YARIN ÖBÜRGÜN ORAYI TİCARİ ALAN YAPARLAR İMARA SOKARLAR KVK'YA OLAN ORTAKLIĞINI SÖYLESENE MEDİCAL PARK HASTENESİ HİSSENİ SÖYLESENE AMERKADAKİ MAL VARLIĞINI BİLDİRSENE AİLENİN SON 10 YILLIK YURT İÇİ YURT DIŞI TAPU KAYITLARI BANKA EKSTRELERİNİ ÇIKARSANA BİZDE YEDİK SALAĞIZ RTE

  http://haber.mynet.com/detay/politika/basbakan-erdogan-mal-varligini-acikladi/497989

  YanıtlaSil
 58. herhalde herkez tahut verdı hıc ses cıkmıyor

  YanıtlaSil
 59. 51 cevap yokmu arkadaşlar çok insan var

  YanıtlaSil
 60. ee 52 ye cevap verecek arkadas yokmu slm

  YanıtlaSil
 61. 52 ye cevap....!!!
  şirket müdürlüğü, ortaklar kurulu tarafından karar defterine yazılmış, bu kararda ticaret sicil gaztesinde yayınlanmış, yetki bölümünde şirket adına banka çeklerini imzalamaya, çek karşılığını banka hesabında hazır bulundurmaya... ibaresine istinaden, imza sirkülerinde yetkiler kısmında.. bu ibarelerde yer almış demek...

  YanıtlaSil
 62. lütfen 51 e cevap

  YanıtlaSil
 63. 51 e cevap.. eğer lehe bir durumun yoksa, erken ibraz, vekaletle çek imzalama, çek alacaklısına veya bankaca çek bedelenin bir kısmını ödeme varsa belgeli vs.. eğer bunlar varsa, uyarlama yargılaması eğer bunların hiç biri yanı kıyısından köşesinden bir lehe durum yoksa...
  TAAHHÜT...
  öneririz..

  YanıtlaSil
 64. SLM ARKADAŞLAR. BUGUN HUSUSİ BİR İŞİM MÜNASEBETİYLE BAKIRKÖY ADLİYESİNDEYİM.15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMİ İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞME FIRSATIM OLDU.5941 SAYILI YENİ ÇEK KANUNU SİZDE NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇTI DİYE SORDUM,VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLERDEKİ TAKDİRİNİZ NE DİYE SORDUM..

  SORMAZ OLAYDIM.HAKİM ODASINDA YENİ YASAYI OKUYUP İNSANLARA ÇÖZÜM ÜRETECEK İCRAATLARLA İLGİLENECEĞİNE MYNET TE OYUN OYNAYIP HABERLERE BAKIYORDU.YAZIKLAR OLSUN..

  BANA VADESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN ÇEKLER YALNIZCA 28/02/2009-31/12/2009 TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ DEDİ..

  BAKIRKÖY 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMİ İLE DE GÖRÜŞME FIRSATI YAKALAMIŞTIM Kİ SORUYU SORMADAN ÇEKTİ GİTTİ.KALEM MÜDÜRÜ İSE,VADESİNDEN ÖNCE YAZILAN ÇEKLERE HENÜZ BERAAT VERMEYE BAŞLAMADIK. UYARLAMA TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRECEK HAKİM BEY DEDİ.

  ARKADAŞLAR HİÇ KİMSENİN UMRUNDA DEĞİLİZ.YILLARCA SÜREN MAPUSLUK SERÜVENİMİZİN NE HAKİMLERDE NE KALEM DE NE DE SAVCILARDA EMARESİ YOK.İÇERİYE TIKMAK İÇİN YER ARIYORLAR.MAĞDURMUŞUZ ÖLMÜŞÜZ GEBERMİŞİZ KİMSENİN UMRUNDA DEĞİLİZ..KREDİ KARTI BORÇLUSU BORÇLU,ELEKTİRİK SU VS BORÇLUSU BORÇLU,VERGİ BORÇLUSU BORÇLU AMA ÇEK BORÇLUSU DOLANDIRICI GİBİ GÖRÜLÜYOR..

  BU DÜZEN DEĞİŞTİTMELİYİZ.HERKES BİR OLSUN. ŞUANDA BEKLEMEKTEN BAŞKA YAPILACAK BİŞİ YOK.BENDE TAHÜT VEREMEYENLER ELİNİ ÇABUK TUTSUN.TAHÜTLER İÇİN AVUKATLARIMIZA GÜVENEBİLİRSİNİZ.

  YanıtlaSil
 65. ya arkadaşlar anayasa mahkemesinin kanunu ne zaman görüşeceğine dair duyumu olan varmı acaba anayasa değişirse bunlar borçlarından dolayı herkese hapise atarız diye kanun yaparlar diye korkuyorum

  YanıtlaSil
 66. yapar bu şerefsizler oceon blue bunlar herşeyi yapar komunist rejim gelse bundan iyi hiç olmassa ne yaptıgımızı biliriz VEZİR38

  YanıtlaSil
 67. 1996 DA ÇEKİMİZ YAZILIYOR GENE ÇEK ALABİLİYORDUK ŞİMDİKİ HÜKÜMET NE YAPTI KÜÇÜK ESNAFI BİTİRMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI KÜÇÜK ESNAFI BİTİRMEK İÇİN ŞİMDİ ÇEKİMİZ YAZILILDI ÇEK ALAMIYORUZ BU YAŞTAN SONRA NE YAPACAGIZ HAMALLIK BİLE YAPAMAYIZ VEZİR38

  YanıtlaSil
 68. sn avukat sibel hanım 50 de yazdığım soruları cevaplarsanız sevinirim
  saygılar.

  YanıtlaSil
 69. ARKADAŞLAR BÖYLE BEKLE BEKLE NEREYE KADAR BİR SENENİN İKİ AYI BİTTİ KALDI ONAY SONRA NE OLACAK ARKADAŞLAR TOPLANALIM ÇOLUK ÇOCUK GÖSTERİ YAPACAĞIZ YÜRÜYÜŞMÜ TEYET GEÇEN MADURLAR DİYE BU NEDİR ARKADAŞ BÖYLE İŞ YOK SERMAYE YOK BİZ İNŞAAT MALZEMELERİ SATIYORDUK ŞİMDİ PAREKENDE BİRYER KURDUK MALZEME SATACAZ FAKAT MAL ALAMIYORUZ SANKİ BİZLER DOLANDIRICIYIZ ARKADAŞ TAM YEDİYÜZ SEKSENBİN TL PARAMIZ ÖDENMEDİ ŞİMDİ KAĞIT PARÇALARI ELİMİZDE ÜÇYÜZBİN TL BORCUMUZ KALDI NASIL ÖDERİZ NE YAPARIZ BİLMİYORUM ÇILDIRACAM ARKADAŞ SENELERCE VERGİ ÖDE SONRADA ORTADA DILANDIRICI DESİNLER VARMI BÖYLE ŞEY ARKADAŞLAR YADA HEPİMİZ BİR ARAYA GELELİM BİRLİKDEN GÜÇ DOĞAR İNŞAATMI YAPACAĞIZ NE YAPACAZ YOKSA BEKLE BEKLE NEREYE KADAR HERİŞ KOLUNUN BAŞINA BEŞER ONAR KİŞİ TOPLANALIM BİRŞEYLER YAPALIM ÇOCUKLARIMIZDERSEN SEFİL OLUYOR YAV BÖYLE GİDERSE YA BİR İKİKİŞİYİ YOKEDECEM OKADAR PİSKOLAJİM BOZUKKİ NE YAPACAM BİLMİYORUM

  YanıtlaSil
 70. arkadaşlar kocaeli( izmit) de davası olan varmı?

  YanıtlaSil
 71. 71 evet var öğrenmek istediğin nedir?

  YanıtlaSil
 72. arkadaşlar hakimler hapis cezası verirlerse bu iş için pirim alıyorlarmı merak ettim polisler yakalarlarsa alıyorlarmış da.

  YanıtlaSil
 73. ARKADAŞLAR YENİ ANAYASADA SADECE KENDİLERİ İÇİN OLMASI GEREKENLERİ ÖN GÖRÜYORLAR AMA BU YASA MECLİSDEN GEÇMEZ REFERANDUMA GİDECEKLER MECBUREN PEKİ REFEREANDUMDA NE OLACAK YİNE HALK KANDIRILACAK SADAKA HALKI OLDUK YA ONA GÜVENİYORLAR...

  YanıtlaSil
 74. arkadaşlar borçlunun ödeme şartını ihlal davalarında zaman aşımı gerekçeli karar tarihinden itibaren mi başlıyor?
  Süresi 2 yıl mı? Rana

  YanıtlaSil
 75. 72 de yazan arkadaş vekaleten ceklerde beratt veriyormu koçaeli adliyesi?

  YanıtlaSil
 76. 74,

  onlar uyanıktır.. kurnazdır onlar.. sadece o maddeleri getirmezler. araya memura sendika hakkını veren bir maddede koyup (kendileride lokavt kartını alıp) memurları, ilave maddeylede baika bir kesimi cezbedip işi halletmeye çalışırlar. bizim milletde getirisine götürüsüne bakmaz he der geçer. koyun sürüsünden beter olduk nasılsa....

  YanıtlaSil
 77. Benim ilk davalarım görüldü hep erteleme verilmiş 5.aya 6.aya acaba hakkımda yakalama çıkmışmıdır davaya gitmedim diye.

  YanıtlaSil
 78. EVET 77 ÇOK HAKLISIN KAZ GELECEK YERDEN TAVUK ESİRGEMEZLER.AMA ÇEKİRGE BİR SIÇRAR,2 SIÇRAR,3 SIÇRAR EĞER BU GÜNLERDEN SONRADA AYNI İKTİDAR SEÇİMLERDEN ÇIKARSA BEN BU ÜLKEYİ TERK EDERİM,HİÇ DERS ALMIYORUZ HİÇÇÇÇÇ...

  YanıtlaSil
 79. antalya adliyesinde dosyaları olan var mı?

  YanıtlaSil
 80. 79 SEN EN İYİSİ GİDECEĞİN YERİ ŞİMDİDEN AYARLA.
  ORADAN BAKALIM TÜRKİYE NASIL GÖRÜNÜYOR. TAMAM ÇEKLE İLGİLİ DURUMUMUZ ÇOK SIKINTILI AMA TÜRKİYE SADECE ÇEKTEN İBARET DEĞİL. ÇEK MAĞDURU OLARAK MEVCUT ŞARTLARDA AKP OY VERECEĞİM. BU AKP ŞARTSIZ KAYITSIZ BAĞLI OLDUĞUM ANLAMINA DA GELMEZ. SEN İSTEDİĞİN PARTİYE OY VEREBİLİRSİN. BENİM SENİN HANGİ PARTİYE OY VERECEĞİNE KARIŞAMAM. SENİNDE BAŞKALARINA KARIŞMAN DOĞRU OLMAZ. HA TAVSİYEM AFRİKA SON ZAMANLARDA MODA. GERÇEKTEN GENİŞ İŞ İMKANLARI OLAN BİR YER. ORALARA GİDİP GELEN ARKADAŞLARDAN DUYUMLARIMIZ BÖYLE. TABİKİ YERYÜZÜ GENİŞ. RIZKIN NEREDEN GELECEĞİ BELLİ OLMAZ.
  KAYA

  YanıtlaSil
 81. 81 SİZ ZATEN TÜRKİYE YE FARKLI YERDEN BAKIYORSUNUZ BENİM BAKMA MA GEREK YOK BURDA VE ŞUANDA 15 000 000 EVDE YAŞANAN BU EKONOMİK SORUNLARI GÖRMEMEZLİK DEN GELEN BİR İKTİDAR DAN NE GİBİ BİR BEKLENTİM OLABİLİR.HEM BEN HERHANGİ BİR PARTİYE YÖNLENDİRME YAPMADIM.HERKESİN ÖZGÜR İRADESİ TABİKİ KENDİ KARAR VERECEK.BU YAŞANANLARIN NEYİN SONUCU OLDUĞU BELLİ BURDA YILLARCA TİCARET İLE UĞRAŞMIŞ AMA BU KRİZİN YÖNETİLEMEMESİYLE BATMIŞ BİNLERCE İNSAN VAR VE ÇIKIP SANKİ DALGA GEÇER GİBİ MAL BEYANINDA BULUNULUYOR BİR ÇOĞUMUZ BUNUN BÖYLE OLMADIĞINI BİLİYORUZ KENDİ SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ OLAN FİRMALAR ÖZELLİKLE BATIRILIP YANDAŞLARA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR.HAAA BU BENİ BAĞLAMAZ DİYEBİLİRSİN AMA HER GECE UYKUSUZ KALAN AYLARDIR BU SİTEDE BİR ÇARE ARAYAN ÇOCUKLARININ OKUL MASRAFINI BİLE KARŞILAYAMIYAN BİR ÇOK İNSANI İLGİLENDİRİYOR.ÇIKARDIKLARI YASA HAKKINDA BİLE EVET BU PARANIN ÖDENEMİYECEĞİNİ BİZDE BİLİYORUZ DİYİP PİŞKİN PİŞKİN BİZE SANKİ SADAKA VERİR GİBİ BU YASAYI ÇIKARANLAR VE UYKUSUZ KALAN BİNLERCE İNSANIN HAYATINI DAHA DA BELİRSİZLİĞE SOKAN BU PARTİDEN SENİN KİŞİSEL BİR ÇIKARIN OLABİLİR AMA O BENİ BAĞLAMAZ..ADAMLAR 2 KÖMÜRE OY TOPLUYOR ÖNCE FAKİRLEŞTİRİP SONRA SADAKA DAĞITIYOR BALIK GETİRİP VERECEĞİNE BALIK TUTMAK İÇİN OLTA VERSİN AMA BU İŞLERİNE GELMEZ BİRİLERİ MUHTAÇ KALMALI Kİ SATIN ALINABİLSİN..HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN FARKETMEZ AFRİKA İYİ FİKİR BUNU DÜŞÜNECEĞİM ONURSUZCA YAŞAMAKTANSA OYUMU SATMAKTANSA VARSIN AÇLIKTAN ÖLEĞİM HİÇ FARK ETMEZ...

  YanıtlaSil
 82. KENDİ YURDUNDA SÜRGÜNSÜN....
  SÜRGÜN HAYATI TÜRKİYEDE İNSANLARIN KADERİ OLMUŞ.
  TERÖR,BOZUK EKONOMİ,SOSYAL HAKLARIMIZI,ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ELİMİZDEN ALDINIZ,İNSANLAR BIKKINLIK İÇERİSİNDELER.
  BEN MUTLU İNSAN PROFİLİ GÖREMEZ OLDUM.
  GELECEK KAYGISI,DEVLETE,ADALETE GÜVENSİZLİK..
  BEN SÜRGÜN HAYATI YAŞAMAKTAN BIKTIM.
  EVİNDEN İŞİNDEN YAŞAM BİÇİMİNDEN UZAKLAŞARAK YAŞAMAK NE DEMEK,EY DEVLETİN BAŞINDAKİLER BİR AN DÜŞÜNÜN,EMPATİ KURUN.
  SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

  YanıtlaSil
 83. sn. 82 yorumun güzel.Biz gururlu ve onurlu mağdurlarız. A.D.

  YanıtlaSil
 84. YENİ ÇEK YASASI'NIN DEĞERLENDİRİLMESİ KONFERANSI (4 MART 2010) (24.02.2010)

  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adana Ticaret Odası işbirliği ile düzenlenecek olan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rıza AYHAN’ın konuşmacı olarak katılacağı Yeni Çek Yasası’nın Değerlendirilmesi Konulu Konferans, 4 Mart 2010 Perşembe günü Saat: 09:30’da, Adana Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  Konferansa konuya ilgi duyan tüm üyelerimiz ve misafirler davetlidir.

  ADANA TİCARET ODASI
  Ahmet NEVRUZ
  Genel Sekreter
  ahmetnevruz@adana-to.org.tr

  YanıtlaSil
 85. ARKADAŞLAR SİTEYE ZORUNLU OLMADIKÇA YORUM YAZMAMA KARARINDAYDIM, AMA GÜNLERDİR TAKİP EDİYORUM, SABREDİYORUM, BE HEY KARDEŞİM BİR MÜSLÜMAN BİR DELİKTEN İKİ KEZ SOKULMAZ, EGER SOKULUYORSA HATADA ISRAR EDİYORSA BU İNSAN AHMAKTIR.EDEP DİYORUM, İZAN DİYORUM. SADECE ANLAYANA DEMEKKİ DEVEYE DİKEN AHMAGA.......

  YanıtlaSil
 86. 82 ÇOK ŞÜKÜR AKP DEN BAŞKA PARTİLERDEN VE DEVLETTEN BEŞ KURUŞ FAYDA GÖRMEDİM. 2008 DEN BERİ BAĞKURUMU YATIRAMADIM SOSYAL GÜVENLİĞİM YOK. SON KRİZLE BİRLİKTE ÇEKLERİM VURULDU TİCARİ KREDİM BİTTİ. YARGITAYDA ÇEKLERİM VAR. BİR KERESİNDE EVİME POLİS GELDİ ÇEKTEN DOLAYI KARAKOLA GÖTÜRDÜ. TUTUKLAMADAN DOLAYI. EŞ DEN DOSTTAN BİRAZ PARA BULDUM O ÇEK İÇİN BİR MİKTARINI ÖDEMİŞTİM ZAR ZOR TUTUKLAMA KALKTI. AMA PARA BULDUĞUM KİŞİYE PARASINI ÖDEYEMEDİM. ARAMIZ AÇILDI. EVİMİN EŞYASINI HACİZ GÖTÜRDÜ. ARABAMIDA HACİZ GÖTÜRDÜ. ELİMİ AYAĞIMI BAĞLADILAR. HADİ HERŞEYİ HALLET DİYORLAR. BEN YİNEDE SORUNLARI ALLAHIN İZNİYLE ÇÖZMEK İÇİN HERŞEYİ ZORLUYORUM. BUGÜN OLMAZSA ELBET BU SORUNLARI ÇÖZECEĞİM. ÜMİDİMİ KAYBETMEK İSTEMİYORUM. ÇEKTEKİ DURUMLAR VE MAL BEYANI GİBİ SAÇMA ŞEYLERE HEPSİNE KATILIYORUM. TAMAM AKP BU SORUNLARI ÇÖZEBİLİRDİ. ÇÖZMEDİ. İNŞALLAH BELKİ ERTELEMİŞTİR DİYE ÜMİT EDİYORUM. AMA BENİM ŞAHSİ KANAATİM DİĞER PARTİLER OLSADA FARKLI SONUÇ OLMAZDI. ÇÜNKİ TÜRKİYEDE DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI YOK. DERİN GÜÇLER VAR. DERİN SERMAYE RANTÇILARI VAR. HABER TÜRKTEKİ YİĞİT BULUT BUNLARA YERLEŞİK ÇIKAR DÜZENİ DİYOR. FAİZDEN BESLENENLER. BİRDE DEMOKRASİ İSTEMEYEN DERİN GÜÇLER. DAHA ÜLKEDE BUNLARIN SÖZÜ GEÇİYOR. SİYASET ÖN PLANDA GÖRÜNÜYOR AMA ZURNANIN SON DELİĞİ. BENİM AKP SOVUNUYOR GİBİ GÖRÜNMEM AKP SAVUNDUĞUMDAN DEĞİL, HER SİYASİ PARTİDE OLDUĞU GİBİ AKP DEDE BU DERİN GÜÇLERİN UZANTILARI VAR. HATTA AKP ZOR DURUMDA KALSIN DİYE TÜRKİYEDEKİ KRİZLERİ KÖRÜKLEYEN GÜÇLER BU GÜÇLER. ASLINDA BU SORUNLAR AKP MESELESİ DEĞİL. TÜRKİYE NİN DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI VE HALKIN SÖZ SAHİBİ OLMASI MESELESİ. AMA İNŞALLAH TÜRKİYE HALKIN SÖZ SAHİBİ OLACAĞI BİR SÜRECE DOĞRU GİDİYOR. İŞTE O ZAMAN HAKKIN ADALETİN DEMOKRASİNİN OLDUĞU BİR ÜLKE OLACAK.
  BİRKERE DAHA SÖYLÜYORUM BEN AKP Lİ DEĞİLİM. DİĞER PARTİLERDEN DE DEĞİLİM. AMA SONUÇTA OYUMU UYGUN GÖRDÜĞÜM BİR YERE VERECEĞİM. İNŞALLAH BU MİLLET ÇOK LİDERLER ÇIKARMIŞTIR TARİHTE. YİNEDE ÇIKARIR İNŞALLAH.
  KAYA

  YanıtlaSil
 87. KAYA KARDEŞ DURMAK YOK YOLA DEVAM SANA NE DİYELİM AKP İLE MUHABBETİNİZDE SİZLERE SAADETLER DİLERİZ.

  YanıtlaSil
 88. slm arkadaşlar,mahkeme adli para cezası vermiş ve ilamda,YPI .... müzakere yazıyor ve 2006 da olmuş ve hapis cezasına yani yakalanmaya çevrilmemiş,dosya beklemede bunda zaman aşımı ne kadadardır ve hapis cezasına dönüşmediği için taahhüt vermek gereklimidir..y.ölmez

  YanıtlaSil
 89. bugün erken ibrazdan infazımın durduğunu öğrendim..ve avukat olmadan sitede bulunan dilekçe ile başvurdum,10 günde sonuçlandı..emeği olanlara teşekkürler..m.yılmaz

  YanıtlaSil
 90. Fazlasına gerek yoktur,

  Bu ülkede olanları anlamak için sadece son 6 aya bakmak yeterlidir. herbirine ayrı ayrı değil birlikte bakmak.

  Konu Ergenekon;

  Başbakan ve hükümet ağız birliğinde,

  YARGI GÖREVİNİ YAPIYOR RAHAT BIRAKIN,

  Konu HSYK kararı

  Başbakan ve hükümet ağız birliğinde,

  YETKİ GASPI VARDIR

  Erzincan Savcısı Gözaltına alınır

  Hükümet ve Başbakan Ağızbirliğindedir

  YARGI GÖREVİNİ YAPIYOR RAHAT BIRAKIN

  Danıştay Katsayıyı iptal eder

  Hükümet ve Başbakan yine ağız birliğinde

  Danıştay yanlış yapmıştır

  Yani erzurum savcısı doğru yapmıştır ama HSYK yanlış yapmıştır.

  Ergenekon savcısı doğru yapmıştır Ama Danıştay yanlış yapmıştır.

  Anayasa Mahkemesi herşeyi yanlış yapıyordur.

  Şimdi AKP ye göre

  Erzurum savcısı Herşeyin en iyisini bilir ama HSYK ve ona destek veren Yargıtay yanlış bilir.

  Ergenekon savcısı herşeyin en doğrusunuı bilir Ama Danıştay ve Anayasa Mahkemesi yanlış bilir...

  Pekiiiiii ne yapmak lazım Anayasayı değiştirelim Yargı Reformu (deformu) yapalım bunu ne için yapalım Yarsava biz adam koyalım o zaman daha doğru karar verecekler.

  Parti kapatmaya meclis karar versin. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına ne gerek var..

  Aslında Anayasa Mahkemesinede gerek yoktur.

  ASLINDA BU ÜLKEDE ANAYASAYA DA GEREK YOKTUR

  FERMAN PADİŞAHINDIR.......

  DAĞLARDA BİZİM OLUR NE YAPALIM...

  YanıtlaSil
 91. SAMİ KAL KARDEŞİM HEM DEMOKRASİ İNSAN HAKLARINDAN BAHSEDİYORUZ. HEMDE GÖRÜŞLERİMİZİ SÖYLEDİĞİMİZ ZAMANDA ''BU İNSAN AHMAKTIR.EDEP DİYORUM, İZAN DİYORUM. SADECE ANLAYANA DEMEKKİ DEVEYE DİKEN AHMAGA.......'' GİBİ ŞEYLER SÖYLÜYORSUN. AMA ÇOK ŞÜKÜR BİZİM LÜGATIMIZDA BU TARZ KELİMELER PEK RAHATLIKLA KULLANILMADIĞINDAN SANA CEVAP VERMİYORUM.
  KAYA

  YanıtlaSil
 92. Kaya,

  Bu sitede seni anlayacak birlerini arıyorsan boşuna uğraşma Müslüman mahallesinde salyangoz satıcısı arıyor gibisin

  YanıtlaSil
 93. LAZOGLİ61 54 YAZAN ÖLMEZ DENEN ARKADAŞ ZAMAN AŞIMI SENİN DEDİGİN 10 YIL 30 05 2005 DEN SONRA OLANLARA YASAYI BİLMEDEN MİLLETE YANLIŞ BİLGİ VERMEYİN 30 05 2005 DEN ÖNCE YANİ 53 YAZAN ARKADAŞ SUBATDA CEKİM YAZILDI DİYOR YAZILDIGI TARİHDEN İHTİBAREN 7.5 YILDIR HANGİ AVK SORARSAN SOR KARDEŞİM LAZOGLİ61 SAYGILARIMLA

  YanıtlaSil
 94. BEN SUSUYORUM GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK LİDER KONUŞSUN BEN ARTIK SUSUYORUM HER KES ALACAĞINI ALSIN. ZEYNEP
  Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.
  Milletleri yükselten bu özelliklere bir etken daha ilâve edelim: İntikam hissi... Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelâde bir intikam değil, HAYATINA, İKBALİNE, REFAHINA düşman olanların zararlarını yoketmeye yönelen bir intikamdır. Bütün dünya bilmeli ki, karşımızda böyle bir düşman oldukça onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Düşmana merhamet acizlik ve zaaftır. Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık özelliğinin yokoluşunu ilân etmektir.
  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

  YanıtlaSil
 95. 'Bir soğan soyuluyor yaşarıyor gözler, bir devlet soyuluyor aldırmıyor .....'-şair Eşref- herhalde inadına AKP diyenler için ......

  YanıtlaSil
 96. 80 ezgi

  evet Antalya adliyesinde dosyam var..konu nedir?

  YanıtlaSil
 97. M.K. BENİM DERDİM ÇEKTE HAPİS KALKMASI, EVE İCRANIN KALKMASI. BUNUN İÇİN BU SİTEDEYİM. BU SİTEDE BUNUN İÇİN VAR ÖYLE DEĞİLMİ. ELHAMDÜLİLLAH İNANÇLIYIM FARZ İBADETLERİMİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUM. SALYONGAZLA DA İŞİM OLMAZ. SİYASETLEDE İŞİM OLMAZ. AMA İLLAKİ İŞİN OLUYOR DEMENİN BİR ANLAMIDA YOK. EĞER BENİ İLLAKİ BİR PARTİYE YAKIŞTIRIYORSAN DEMEKKİ SEN BAŞKA BİR SİYASİ PARTİNİN SAVUNUCUSUSUN. OLABİLİR. SİYASİ PARTİLER DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR. PARTİLER SONUÇTA BU ÜLKENİN PARTİSİ. BEN TEKRAR SÖYLÜYORUM HİÇBİR PARTİNİN ÜYESİ VEYA PEŞİNDE KOŞTURAN BİR PARTİZAN DEĞİLİM. SADECE OYUMU VERİR GEÇERİM. BURADA BİRBİRİMİZE KIRICI DAVRANMANIN ANLAMI YOK. FİKRİMİ BEĞENMEYEBİLİRSİN. SAYGI KURALLARI ÇERÇEVESİNDE YORUMUMU BEĞENMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRSİN.
  KAYA

  YanıtlaSil
 98. Bitmiş , yok olmuş ,işçi köylü esnaf öğrenci bakkal bırakmamış , gaddar , insafsız.Sıkıştığı zaman din sömürüsü yapan bu iktidarın NEYİNİ TARTIŞIYORSUNUZ.Önce meclisteki dokunulmazlıkları ve seçim barajını kaldırsınlar.Hangi dala el attılarsa kırılmadık bir yer bırakmadılar.Karşılıksız çeklerde hapis cezasını bunlar çıkartmadımı..? Memlekette geçmişte yapılanları birer birer satmadılarmı..? HA BANA SAKIN GEÇMİŞTEDE BÖYLEYDİ DEMEYİN.GEÇMİŞTEDE GÖTÜRÜYORLARDI DEMEYİN...Yıllardır çakılan bir çivi olmadığı gibi , Ne kadar milli sermaye varsa yabancılara yok pahasına satılmadımı.İMF den para almam diyenleri seçimlere 3-5 ay kala göreceğim ben.Çatır çatır alıp dağıtacaklar.Sonrada sana bana ödedip adınada ADALET diyecekler.Madem AB uyum yasaları o zaman neden kalkmaz bu hapis cezası.Kalkmaz çünkü karşılıksız çeke hapis yok...ONUN ADI ADLİ PARA CEZASI.......

  YanıtlaSil
 99. Bir anda 600 kişi işsiz kaldı
  Avrupa'nın en büyük iplik fabrikası Tariş İplik ve Dokuma Fabrikası'nda korkulan oldu..
  Bugün sabah işbaşı yapmak için fabrikaya gelen işçiler giriş kapısındaki listelerden işten çıkarıldığını öğrendi. Başlangıçta polis tarafından içeri alınmayan, daha sonra fabrikanın konferans salonuna alınan işçiler eylemleri hızlandırmayı düşünüyor.
  Geçen yıl Mart ayı başında üretime ara kararı alan Tariş İplik ve Dokuma Fabrikası'nda çalışan işçiler 6 ay kısa çalışma ödeneği, 6 ay da işsizlik sigortasından yararlanarak bir yıl ayakta kalsa da fabrikanın açılacağı umudu bugün sona erdi. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği'nin fabrika için ‘tedbiren tasfiye’ kararı aldığı öğrenilirken, işsiz kalan yaklaşık 600 işçi karardan geri dönülmesi için mücadeleyi hızlandıracak.
  İŞÇİLER SABAH ÖĞRENDİ
  Sabahın erken saatlerinde fabrika kapısına gelen işçileri polis içeri almak istemeyince, kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) İzmir Şubesi yönetiminin Valilik'le temasa geçmesinin ardından işçiler konferans salonuna geçerek önümüzdeki dönemde ne yapacaklarını kararlaştırmak için kısa bir toplantı yaptı.

  Toplantı sonrası bir açıklama yapan TEKSİF İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy, 1 Mart 2010'da işbaşı yapmaları gerektiğini vurgulayarak ancak sabah geldiklerinde kapıda polis tarafından içeri alınmak istemediklerini kaydetti. Kendilerine fabrikayı tasfiye kararı alındığının ve yaklaşık 600 işçinin iş akdinin feshedildiğinin bildirildiğini aktaran Aksoy, “Asker mektubu gibi kağıtlarla işten atılma bildirimi yaptılar. Biz bir yıl boyunca her türlü fedakarlığı göstermemize rağmen Birlik yönetimi bir adım bile atmadı. Fabrikanın açılmasından korktular. Çiftçileri işçilerle karşı karşıya getirmek için politika yaptılar” dedi.
  OLMAK YA DA OLMAMAK MÜCADELESİ
  İşten çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarının bir an önce ödenmesi gerektiğini belirten Aksoy, “Biz mücadelemizin adını koyduk. Mücadelemiz olmak ya da olmamak mücadelesidir. Tariş'in halkın olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Kışın ortasında insafsızca kapı önüne konulduk. Hepimiz kirada oturan, çocuk okutan insanlarız. Ortalığa zalimce atıldık. Birlik yönetimi bizimle müzakere masasına bile oturmadı. Biz de sürekli eylem kararı aldık. Öncelikle Tariş Genel Müdürlüğü önünde tepkimizi duyuracağız” diye konuştu.
  MAKİNELERİ HACZETTİLER
  Aksoy, Birlik yönetiminin kendi tanıdıklarını kapalı fabrikalarda tekrar işe aldığını iddia ederek şunları söyledi
  “İş akitler feshedilmeden önce 26 Şubat 2010'da akşamüstü saatlerinde haciz memuru getirip makineleri haczettiler. Bizi bu şekilde psikolojik olarak yıpratmaya çalıştılar. İcradan sonra da tüm arkadaşlarımızın çıkış kağıtlarını hazırladılar. Birlik yönetimi suçu önceki yönetimlere atıyor. Geldikleri günden itibaren iplikleri kaç paraya sattılar? Onu açıklasınlar. Pamuk Birliği yönetimine güvenmiyoruz. Bize hiçbir şeyi açıkça söylemediler. Cesaretleri olmadığı için işçi arkadaşlarımızın karşısına hiçbirisi çıkamıyor.”

  YanıtlaSil
 100. LAZOĞLİ61
  o ÖLMEZ denen demişsin.O dediğin kişi zaten avukattır.Ayrıca hitap şeklin hiç yakışık almayacak bir üslupta.
  Sana o yanlış bilgileri veren avukatların ne diyorsa sen istersen ona göre hareket.
  SAYIN ÖLMEZİN belirttiği nokta konuya tam isabettir.
  TÜRK CEZA KANUNU 66 VE 68 bir bak
  ÖZELLİKLE VURGULAMAK İSTERİMKİ
  BU KANUN 26.09.2004 YILINDA KABUL EDİLMİŞTİR.

  YanıtlaSil
 101. Sayın Av. Ölmez.in 54 de yazdığı : Zaman aşımı Dava kesinleştikten sonra 10 yıldır.
  5, 7,5 yıl dediğiniz dava zaman aşımıyla ilgilidir ve açılan bir dava 7,5 yıl içinde sonuçlanmamışsa 7,5 yıllık dava zaman aşımından düşer..
  Sizin davanızda, hele ki çek davası gibi pratikte hemen sonuçlanacak bir davada zaman aşımı biraz zor..
  Hakkınızda karar verilmiş ve adli para cezasına hükmedilmiştir yani cezanız kesinleşmiştir..

  Burada artık ceza zaman aşımı devreye girer ki buda mahkeme kararı kesinleştikten sonra 10 yıl geçmesi halinde cezaevine girmezsiniz..

  sizin 5 veya 7 yıl dediğiniz DAVA ZAMANAŞIMI
  10 yıl denilen CEZA ZAMAN AŞIMI.

  ikisini birbirine karıştırmayın
  ceza zamanaşımı ile dava zaman aşımı farklıdır..

  ( DOĞRUDUR )

  YanıtlaSil
 102. selam arkadaşlar.
  benim öğrenmek istediğim,adliyeden sabıka kaydı almak için bir akrabamıza vekalet versek olurmu.
  her defasında cezamızın olup olmadığını düşünmekten daha iyi değil mi?ara ara gider sorarlar olmaz mı.
  ayrıca aynı akrabamıza taahhüt için de vekalet versek ve de davalarımızın durumunu öğrene bilmesi adına bir avukata vereceğimiz vekaleti akrabamıza versek en azından avukat parası veremeyen benim durumum da olan arkadaşlar gibi.
  nasıl olur bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi.
  teşekkürler

  YanıtlaSil
 103. 76 da yazan arkadaş,benim vekaleten olmadığı için bilemiyorum durumu.Kusura bakma.

  YanıtlaSil
 104. sayın Kaya,

  Ben bir siyasi partinin militanı değilim. Bu Akp yi eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Evet burada çeklere adli para cezasını kaldırmanın mücadelesi için burdayız. Ama aynı zamanda bu Vatanında bir evladıyız. Sırf bu sepeple bile yanlışa yanlış doğruya doğru deme hakkım vardır.

  sana hitaben yaptığım yorumdan önceki yorumuda okursan ne demek istediğimi anlarsın.

  Bu ortamda bu kadar mağduriyet varken 5941 sayılı yasayı yapan hükümeti savunacak değilim savunanların fikirlerinide beğenmem mümkün değildir.

  Düne kadar ağlayarak okuduğu şiir yüzünden hapis yatarken adaletten sözedenlerin 5941 sayılı yasayı adalet diye önümüze getirtenleri anlamam mümkün değildir. onlara oy vermemde mümkün değildir.

  Bu memlekete duble yoldan başka birşey yapmayan tek bir çivi dahi çakmayan 7 yılda devletin bütün varlıklarını satan bundan 35 milyar dolar doğrudan girdi sağladığı halde borçlarıda iki katına çıkaran bir hükümetin doğru yaptığını söylemem mümkün değildir.

  Yargıya senin yargın benim yargım diye bakanları anlamam mümkün değildir.

  Dönemlerinde yasama organı olarak çıkardıkları 170 civarında yasanın neredeyse 70 tanesinin anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği bir hükümet daha gelmemiştir bu ülkeye bu yüzden onları anlamam mümkün değildir.

  Yaptıkları düzenlemelerin çoğu danıştaydan dönen bir hükümeti anlamam ve hoşgörmem mümkün değildir.

  Tüm bunların bilincinde olarak sadece sayısal gücüm var diyerek toplumun önceliklerini gözardı edip ben yaptım oldu mantığıyla hareket edenleri anlamam mümkün değildir.

  Ve artık kızgınlıklarının son noktası olarak şu anayasayıda değiştireyimde istediklerimi daha rahat yapayım diye düşünen. Aslında Anayasa değişikliği gibi önemli konuların toplumun tüm kesimlerinden kabul gören ve uzlaşıyla yapılması gerektiğini gözardı ederek gelmezsen gelme mantığıyla hareket edenleri anlamam mümkün değildir.

  Tüm bunları ve ülkede olanları alt alta koyduğumda iyiniyetli olduğuna inanmadığım, gözterdiklerinin arkasında başka niyetler olduundan şüphe duyduğum bir yönetimi anlamam mümkün değildir.

  Bu yasa bence ne demektir biliyormusun. sen dolandırıcısın demektir. Çünkü ancak dolandırıcı hapis korkusunu görünce parayı öder iflas etmiş bir insan hapsede atsan ödeyemez çünkü yoktur. Bunun örnekleri çok bu sitede en yakını SAMİ KAL arkadaşımızdır. Bu mücadele başladıktan bir süre sonra yakalanıp hapse girmiş ve taahhüt verip çıkmıştır. Sorun bakalım tahhüt süresinde o borcu ödeyecek gücü varmıdır. Ben biliyorumki yoktur.....

  Netice olarak

  Bukadar anlamamın mümkün olmadığı
  bu kadar inanmamın mümkün olmadığı
  bu kadar şüphe uyandıran soruları kafamda bırakan bir hükümet veya partiye oy vermem mümkün değildir. Sana verme diyende yok. istediğin partiye oy verebilirsin. benim anlatmak istediğim şuydu. Burada bulunan inanların içinde tüm bunlara rağmen oy vereceğim diyen seni anlamak insanlara zor gelecektir. Yoksa kimse kimsenin oyuna karışmaz ve karışamaz zaten

  saygılar

  YanıtlaSil
 105. hakkım da açılan davanın ilk mahkemesine gidemedim ertelenmiş hakkımda yakalama çıkmışmıdır.Yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlaSil
 106. YA ALLAHINI PEYGAMBERİNİ SEVEN SÖYLESİN HALK ADINA NE VAR BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE DEVLETİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞMAKTAN BAŞKA...
  Aslında taslak hazır. Paketin en tartışmalı maddesi yargı reformu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı tartışma konusu. AKP'nin taslağına göre kurulun üye sayısı 21'e çıkacak. Geniş tabanlı temsil olacak. Birinci sınıf hakim ve savcılar ile avukatlar ve TBMM de kurula üye seçebilecek. Adalet Bakanı ve müsteşarı kurulda kalacak. Kurulun kararlarına yargı yolu da açılacak.

  Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği askerin sivil mahkemelerde yargılanmasını içeren düzenlemenin de Anayasa değişiklik paketinde yer alması bekleniyor. Askeri savcılar ile sivil savcıların görev alanlarının netleştirilmesi öngörülüyor.

  Taslakta yer alan bir başka düzenleme ise parti kapatmaların zorlaştırılması. Buna göre; rejim karşıtı odak olma kriteri somutlaştırılacak, şiddete karışma temel kapatma kriteri olacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın kapatma davası açması ise Meclis onayına bağlanacak.

  Pakette yer alması düşünülen diğer değişiklikler ise, Yüksek Askeri Şura kararlarına yargı yolunun açılması, memura sendikal hak. Kadın ve çocuklara tanınan haklara ilk kez Anayasa'da yer verilmesi de gündemde. Yurtdışına çıkışların ancak mahkeme kararı ile yasaklanmasının da pakette yeralması öngörülüyor.

  Sadece Anayasa değil, yolda bir de reform paketi var. Yasalarda değişiklik öngören paketle; ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve yasadışı dinleme cezalarının artırılması, seçimlerde Kürtçe propaganda yapılabilmesi için ilgili yasalarda değişiklik planlanıyor.

  YanıtlaSil
 107. Vergi ssk borçlarında zaman aşımı süresi varmı acaba arkadaşlar?

  YanıtlaSil
 108. Arkadaşlar ,

  Sürekli olarak odak noktanız olan ÇEK cezalarından uzaklaşarak Siyaset yapmanın önünüzü tıkamasına sebeb oluyorsunuz.

  Bir öneri herkes kendinden veya çevresinden olan mahkeme sonuçlarını belirtsin Mahkeme ismi ve Beraat , İnfaz devam gibi.Böylece elimizde hangi mahkeme ne yönde bir eğilim izliyor tablosu olur.O mahkemelere gidecek olan arkadaşlarımıza gardlarını neye göre alacaklarını bir nebzede olsa göstermiş oluruz.Tamamen belirsizlikle dilekce vermek yerine en azından bilgi ile davranma şansı veririz arkadaşlarımıza.

  Ben Vekalet(Tüzel firmalar A.Ş ve LTD) ile ilgili BERAAT alınmış mahkemeleri yazıyorum Cüneyt isterse bunlar için ayrı bir bolum acar ve takip ederiz yada mesajlardan takip ederiz.

  01.03.2010 TARİHİ İTİBARİ İLE
  VEKALETEN ÇEKTE İMZAYA BERAAT ALINMIŞ OLANLAR

  Bakırköy 18.Asliye
  Bakırköy 22.Asliye
  Bakırköy 24.Asliye
  Bakırköy 25.Asliye
  Bakırköy 30.Asliye
  Şişli 1.Asliye
  Eyüp 3.Asliye
  Beykoz 1.Asliye
  Üsküdar 5.Asliye
  K.Çekmece 5.Asliye
  Beyoğlu 4.Asliye
  Beyoğlu 3.Asliye
  Kadıköy 3.Asliye


  Eskiden kalan arkadaşlar Cüneyt , Myway , ekm2510 , Jenardi ve ismini hatırlayamadığım dostlar beni hatırlayacaktır R.C olarak.Çoktur yazamıyordum zaten Google hesap şifresini unutmuşum giremedimde o sebeble anomim olarak bu mesajı atıyorum.Umut ederim dostlarımızdan bazılarına fikir , umut , destek olur.

  Saygılarımla

  R.C

  YanıtlaSil
 109. 106,

  ertelenen davada tutuklama çıkmaz rahat ol daha davan bitmemişki tutuklama çıksın.

  Aa,

  vergi ve ssk borçlarında zamanaşımı yoktur. Eğer sen öldüğünde mirascıların reddimiras yapmazsa sorumluluk onlarada geçer onlarda borçlu kabul edilir.

  YanıtlaSil
 110. Günaydın arkadaşlar.Sayın R.C ARAMIZA TEKRAR HOŞGELDİN ...ekm2510

  YanıtlaSil
 111. sayın 90 da yazan arkadaşım infaz durdurma kararını hangi il ve hangi mahkemeden aldınız
  teşekkürler

  YanıtlaSil
 112. ARKADAŞLAR TEMİZDEKİ DOSYALARI NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ BİLGİSİ OLAN CEVAPLARMI ÇÜNKÜ TEMİZDE 4 ADET DOSYAM VAR TAHÜT VERECEĞİM

  YanıtlaSil
 113. M.K sormak istediğim hani ilk davaya katılmayınca hakim 2.dava için yakalayıp getirin dermiş ya oydu..

  YanıtlaSil
 114. arkadaşlar
  ben taahütte bulunmak istemiyorum
  bulunmadıgım takdirde bunun ilerde oluşabileçek dezavantajları nelerdir (yakalanma hariçinde)
  ey özgürlük

  YanıtlaSil
 115. SEVGİLİ M.K.

  SENİ TEBRİK EDERİM TESPİTLERİN ÇOK DOĞRU ÇOKTA YALIN BİR DİLLE YAZMIŞSIN.TEŞEKKÜRLER.

  SAYGILARIMLA.

  YanıtlaSil
 116. Vergi ve SSK ka da zaman aşımı kanunen vardır.
  ancak ilgili memurlar hile ile zaman aşımını uzatmaktadır. Bu hususta mahkemelere müracaat edilebilinir. KAYAMEN

  YanıtlaSil
 117. SAYIN M.K NE İŞLE UĞRAŞIRSINIZ BİLMEM FAKAT CANI GÖNÜLDEN KUTLARIM SENİ İNŞALLAH BİR GÜN KARŞILAŞIRIZ

  YanıtlaSil
 118. servetim,
  maalesef yazamayacağım,küçük bir il ,çekler vadesinden önce yazılmıştı..sağolsunlar yardımcı oldular.

  YanıtlaSil
 119. 119 teşekkürler sizin için sevindim
  geçmişolsun

  YanıtlaSil
 120. 113 CEVAP ARKADAŞLAR BİLEN YOKMU

  YanıtlaSil
 121. 97 tahhütte bulundun mu ? mahkemeler yasaya uygun olarak yapılıyor değil mi? ben tahütte buluncam da

  YanıtlaSil
 122. 122 ezgi hanım benimde antalya adliyesinde dosyalarım var yanlız taahhutunuzu avukat kanalıyla yapınız yoksa önce göz altına alıyor ant adliyesi ant CECE...........

  YanıtlaSil
 123. hakan akbulut2 Mart 2010 14:04

  EKONOMİK KRİZDE YAŞAYABİLMENİZ İÇİN 10 ŞART !!

  1 – Yaşanılan ev kira değilse ve 60 m²’den büyükse bir odası kiraya verilecek. Kira ise, boşaltılıp 60 m²’den büyük evi olan birisinin yanına kiraya girilecek.

  2 – Akşamları herkes bir odada oturacak ve sâdece o oda ısıtılacak, o odanın lambası yanacak. Isı tasarrufu açısından, binadaki bütün katlarda altlı üstlü aynı odalar, sıcak oda ilan edilecek, böylece müşterek ısınma sağlanacak.

  3 – Büyük hipermarketlerden ucuz malları toplama seferlerine çıkarken aynı arabaya mümkün olduğu kadar çok aile binilecek ve şoför “Ecevit vitesi” kavramını iyi bilenlerden seçilecek. Mümkünse çocuklar biraz daha büyük çocuklara emanet edilerek alışverişe götürülmeyecek.

  4 – Çok işlek caddelerin ve otoyolların aydınlatama sistemleri çalıştırılmayacak, yoldan geçen arabaların da her dört tanesinden birisinin farları yakılacak. Her gün, farları yanacak arabalar tespit edilip plâka numaraları radyolardan duyurulacak. Televizyon denen âlet zâten bir daha açılmamak üzere kapatılacak.

  5 – Herhangi bir kâğıt, beyaz yeri gözükmeyecek hâle gelmedikçe geri dönüşüm için satılmayacak. Kullanılıp atılan kâğıt mendil, kâğıt havlu, peçete ve çocuk bezi gibi şeylerin bezden mâmul olanları sandıklardan çıkarılıp kullanıma sokulacak. Eskiyen kıyafetler yamanmayacak durumda iseler, sökülüp kumaşlarından çocuklara kıyafet dikilecek. Şeker, un, patates çuvalı gibi kumaşa yakın malzemeler de mutlaka değerlendirilecek.

  6 – Evin boş kalan yerlerinde ufak saksılar içinde soğan, domates, biber gibi bahçe sebzeleri yetiştirilecek. Hâlâ köyde yaşayan tanıdıkların bir listesi çıkartılıp; un, yağ, yoğurt, bulgur gibi ihtiyaçlar bedavaya temin edilmeye çalışılacak.

  7 – Eskiyen ayakkabılar yamanabilecek durumda iseler, kamyonların yollara bıraktıkları kaplama lâstik parçaları toplanıp, yama olarak kullanılacak. Yamanamayacak durumda iseler, kendileri parçalanıp diğer ayakkabılar için birinci kalite yama malzemesi olmak üzere saklanacak. Bağcıklı ayakkabı iseler, bağcıkları da banyo lifi yapılmak üzere ayrılacak.

  8 – Kaşınmaya başlamadan yıkanmak yasaklanacak. Yağmurlu günlerde çatıya konulan leğenler vâsıtasıyla yağmur suyu elde edilecek. “Afiyetle” sloganına cân – ı gönülden iştirak edilerek musluktan akan su iştahlı iştahlı içilecek. Barajda yüzen ölü fâre hikâyelerinin anlatılması yasaklanacak. Buna karşılık patates ve hamur kızartmasının, makarnanın, bulgur pilavının ve benzeri gıdaların ne kadar besleyici ve faydalı oldukları hakkında hikâyeler uydurulacak.

  9 – Çocuklara ve hanımlara uygun işler aranacak ve okula giden çocukların okulu bırakıp çalışma hakları teslim edilecek. Bırakmadıkları halde ikisini bir arada götürmeleri gerekeceği hatırlatılacak. Lisan bilenlere kitap tercümesi, üniversite talebelerine özel ders verme işleri bulunacak. Dikiş – nakış, ahşap – bakır işçiliği bilenlerin hâsılı herhangi bir sanatı olanların, sanatlarıyla ilgili ek işlere de yapmaları sağlanacak.

  10 – Bütün bunların espri değil gerçeğin kendisi olduğu unutulmayacak ama, orta direğin çöküşünden de fazlaca bahsedilmemeye çalışılacak.

  YanıtlaSil
 124. Teslim olan PKK'lılar serbest
  Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan 6 terörist, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest bırakıldı.
  Güncelleme:02 Mart 2010 12:16
  DİYARBAKIR (A.A) - Terör örgütü PKK'ya ait Kuzey Irak'taki kamplardan bir süre önce kaçarak Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan biri kadın 6 PKK'lının sorgusu tamamlandı.

  Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen ve etkin pişmanlık yasasından yararlanan PKK'lılar serbest bırakıldı.

  Terör örgütünün Irak'ın Kuzeyinde bulunan barınma alanlarından kaçan altı terörist, 27 Şubat 2010 tarihinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

  Bu memlekette teröriste bile daha çok değer veriliyor.Bize sorgu sualde yok içeriii.!

  YanıtlaSil
 125. DEĞERLİ ARKADAŞLARIM

  UZUN ZAMANDIR BANA SORUN YARATAN,ERKEN İBRAZ DA OLDUĞU HALDE UZADIKÇA UZAYAN,ÇEKLE İLGİLİ DAVAM DA SİTEMİZDEKİ AVUKAT NESLİHAN HANIMA ULAŞTIĞIM ANIN ERTESİ GÜNÜ TAAHHÜT DİLEKÇEM KABUL EDİLDİ VE İNFAZIM DURDU...

  1 YIL GİBİ BİR SÜRE ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞTUM.SİTENİN DOĞRU YÖNLENDİRMELERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM.AYRICA AVUKAT NESLİHAN HANIMA BU KADAR HIZLI HAREKET EDEREK,1 AYDIR SONUÇLANMAYAN TAAHHÜT DİLEKÇEMİN SONUCUNU BİR GÜNDE ALDIĞINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM.

  BU DURUM BANA SİTEMİZİN BİZLERİ NE KADAR DOĞRU YÖNLENDİRDİĞİNİ BİR KERE DAHA GÖSTERDİ.

  M.E.Ü.

  YanıtlaSil
 126. Sayın 126 arkadaşlarım adına teşekkür ederim.Sayın 125 , İşte Demokratik açılım .....!

  YanıtlaSil
 127. 103 e cevabı olam yokmmu arkadaşlar

  YanıtlaSil
 128. (Murat YALÇIN)2 Mart 2010 14:59

  İşadamısınız, diyelim ki dönem başında 1 milyon TL borcunuz vardı.. 3 yıl sonra siz bu borcu 5 milyona çıkarsanız ve işletmenizin diğer hak sahipleri borcu 5 katına çıkardınız diye size sövse haklı olurlar mı? Tek başına kullanılan bu rakamın iki anlamı vardır, ya cahillik ya da bilerek kötülemek (TAKBİH)..
  Nitekim sizin borcunuz, dönemin başında 1 milyon iken cari rasyonuz diyelim ki, 0.5 idi.. Yani borcunuzun ancak yarısını ödeyebilecek cari kaynaklara sahiptiniz.. Halbuki bu süre içinde çok iyi işler yaptınız, iş hacminiz katlandı, borcunuz da (tabiatıyla nominal olarak) 5 milyona çıktı ama diyelim ki cari rasyonuz 1.2 oldu.. Bu şu demektir; çok başarılı bir faaliyet dönemi geçirdiniz, hem başlangıçta borcunuzun yarısını bulan sermaye eksinizi kapattınız ve şimdi tüm borçlarınızı karşılayan cari kaynaklara sahipsiniz ve hem de artı işletme sermayesiniz var..

  Diyorum ki, alçakça ve gayri insani bir hukuksuzluğa muhatabız.. Konumuzun, derdimizin dışına çıkıp ne hükümet için tezahürat yapalım ne de kurnazca hükümet düşmanlığı..

  Hükümeti, Meclisi, Partileri, Yargıyı ilgili kişi ve kurumları konumuz bağlamında muhatap alalım.. Övülecek yanlarını kompleksiz olarak övelim.. (CHP de olduğu gibi..)

  Bu bağlamda şiddetli bir hak arama ve hukuk mücadelesi yapalım, ak partiymiş kara partiymiş fark etmez herkese her yere seslenelim.. Bu arada genel hukuk, ahlak, felsefe ve genel siyaset değerlendirmeleri de yapalım, yazalım, okuyalım.. Buna saygı duyarım..

  Ama “şark kurnazlığı” içinde zayıf ve ayıp tarafından ‘bir partili ağzıyla’ politika yapmayalım..

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 129. Murat YALÇIN2 Mart 2010 15:00

  Muhterem M.K Kardeşim

  (105) No'daki yazınızı okudum..

  Bu ve benzeri bilhassa parti aleyhine/lehine yazıları buralarda okudukça;
  Hadi, yazan ne yazarsa yazsın sen sadece oku, diyorum..

  Muteber bir hayat sürerken bir zillete düşürülmüşüz, derdimiz siyaset mi şimdi, diyorum..

  Bunca feryatlarımızın arasına karışan ve sureti haktan görünen militan yazı ve tavırları görmeyiver, diyorum..

  Ama olmuyor..
  Olmuyor, çünkü biz bu şekil düşünürken, (sizi tenzih ederim) bazı arkadaşlarımız fırsat bu fırsat deyip bu ortak alanda (mağduriyetlerimizi aşan konu ve sataşmalarla) kimi yetersiz, kimi yanlış bilgi veya bilgisiz, yanlış veri veya verisiz bir şekilde ileri sürdükleri düşünce ve kanaatlerini sırf ak partiye duydukları ağır bir karşıtlık ve hırs içinde veya statükoya olan esaretlerini sergileyen "ezberledikleri" ideolojik, politik bildikleri ne varsa yazıyor, esip gürlüyorlar..
  Keza siz de, 105 deki yazınızda size uygun düşmeyen hem konumuzla ilgili olmayan hem de doğruluğundan/yanlışlığından emin olamayacağınız yanlış eleştiriler yapmışsınız..

  5941 nolu yasa ve “cezalık şiir” hatırlatması bağlamında yaptığınız eleştiri ve değerlendirmeye ve daha fazlasına sonuna kadar varım, desteklerim.. Daha da ağır eleştiriler yapılmalı ben yaptım ve çok yazdım, pek çok ilgili yerlere de gönderdim..

  Ancak; bundan sonraki satırlarınızda derdimizin dışına çıkıp yukarıda itiraz ettiğim partizan ve ideolojik karşıtlık/taraftarlık sayılacak bir bağlama kayıyor ve (yanlış-doğru),(haklı-haksız) değerlendirmeler yapıyorsunuz..

  Mesela; Anayasa değişikliği yapılması bağlamında mevcut Anayasayı, bu Anayasanın ruhunu, müktesebatını, buna bağlı oluşmuş hukuksuz ve antidemokratik bu nizamı korumaya ve bunları korumaya çalışanlarla aynı paralele düştüğünüzün farkında olmuyorsunuz..

  AİHM’e üye 47 ülke içinde insan hakları ihlalleri bakımından hukuksuz uygulamalar sonucunda (%2 ortalamanın 10 misliyle) %21 ile en çok iptal kararı verilen ülke bizim ülkemiz..

  Demokrasimizin ve hukukumuzun bizzat rejimin bekçileri ile hukuk adına hareket edenler tarafından iğdiş edildiği Ülkemizde yıllarca ve sinsice uygulanan ‘depolitizasyon’ sonucu bu ülke insanının refah ve mutluluğu hep engellenmiştir.. Egemenler halkı hep ikinci sınıf vatandaş görmüşler, hukuk, siyaset, adalet ve ekonomik alanda halkın ihtiyaçları sürekli ötelenmiş, seçkinlerden, zenginlerden arda kalanı paylaşmak için altta kalanın canı çıkmış, ancak müesses nizamın elitlerinin, gerçek muktedirlerinin her şeyleri ve keyifleri her zaman yerinde olmuştur..

  Bu yüzden AYM’den, Danıştay’dan dönen düzenlemelerin niye ve ne şekilde geri döndüğünü sizin gibi değerlendirmeyi de benim anlamam, anlayabilmem mümkün değildir..

  İstanbul Baro Başkanı zat “eşitlik, eşitler arasında söz konusu olur” demişti.. Bu zihniyet budur; bu sözler onlara göre halkın ve onun çocuklarının seçkinlerle, zenginlerle eşit olamayacağının dışa vurumudur..

  Ayrıca hükümete karşı ekonomik icraatları faslından da eleştirileriniz var.. Hükümeti başarısız bulabilirsiniz bana ne.. (Ki ben de pek çok konuda başarısız buluyorum) ancak hızımızı alamayıp kullandığınız rakamlar, ait olduğu genel makro göstergeler tablosundan kopuk olduğunda (uysa da uymasa da) sessiz kalmak zorunda kalmak olmuyor..

  YanıtlaSil
 130. hala 103 e bir cevap bekliyorum bilgisi olan lütfen

  YanıtlaSil
 131. sayın abilerim ablalarım sizlere sesleniyorum allahın selamı magfireti bereketi üzerinize olsun yüce allahın selamı üzerinize olsun ben işçibulmadan 5 aylıgına işe girdim 2 çocuk babasıyım egerki işten çıktıgımda işsiz aşsız kalacagım halim ne olacak sayın abilerim ablalarım siz 1400 1500 lira maş alırken ben evime ekmek götüremiyorum sizler benim yerime kendinizi kosanız neyapardınız onun için sayın abilerim ablalarım sizleire büyük görev ve sorumluluk düşüyor egerki işçi bulmada işim olmazsa yozgat kadışehri hastanesinde temizlik işinede razıyım şirket dahi olsa sayın abilerim ablalarım haykırıyorum lütfen allah rızası için işimi yapın saygılarımla. şener mavuş

  YanıtlaSil
 132. arkadaşlar bu çek hapsinden tek kurtulmanın yolu AİHM bunun üzerine fikir beyan edelim lütfen yardımcı olalım madden birisi nasıl baş vurulacağına öncülük etsin iyi bir av tutalım yoksa bu günler çok çabuk geçer ve çekleri ödeme şansımız yokkkkk.hep hayaldeyiz uncu28

  YanıtlaSil
 133. DEĞERLİ ARKADAŞLARIM
  BENİM İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 3.ASLİYE CEZADA BİR ADET DOSYAM VAR MUHTEVİYATINI BİLMİYORUM,BEN BAŞKA İL'DEYİM,BU DOSYANIN FOTOKOPİSİNİ NASIL ALIRIZ,VARSA MASRAFLARINI KARŞILAYACAM,YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

  KARTAL YENİÇAĞ

  YanıtlaSil
 134. 134 DEVAMI
  2006 YILINA AİT DOSYA SONUÇLANMIŞ VE ADLİ PARA CEZASI VERİLMİŞ

  YanıtlaSil
 135. 134 SİTEMİZİN İSM VERDİGİ AV. SİBEL HANIMI ARAYIP DOSYANI CIKATTIRABİLİRSİN.AV.SİBEL SEVİNC TLF 541 4053235

  YanıtlaSil
 136. sn murat yalçın


  başından bu yana bu mücadeleye katkınızı ve çabalarınızı takdirle karşılıyorum...anayasa değişikliği vs tartışmalarına girmeyeceğim...malum artık yazı yazmak bile insanı yoruyor...

  ancak...

  tekrar hatırlatmak isterim ki...ülkemizde olup biten diğer bütün hukuksuzlukları bi tarafa bıraksak ve sadece çek yasasının üzerinden bi değerlendirme yapsak...geçmişi unutmamamızı ve balık hafızalı olmamazı sağlayacaktır...

  bunları elbette siz biliyorsunuz...3167 sayılı kanun 2003 yılında AKEPE tarafından değiştirildi...4814 sayılı yasa ile maddeler eklendi ve GÜYA hapis kaldırıldı...bu durumu basın ve medya organları ÇEKTE HAPİS CEZASI kalktı diye duyurdu...oysa...

  aynı YÖK başkanının söylediği gibi HUKUK dolanılarak güya çok istedikleri AB ye uyum sağladılar ve on binlerce insanın ocağını söndürdüler...ayrıca bunu tck yı kendileri çıkardıkları halde TCK 5.maddeyi uygulamamak için önce 31.12.2006 ya kadar olmadı sonra 31.12.2008 e kadar uzattılar...ve kendi yaptıkları TCK ya aykırı olduğu halde bu uzun zaman süresinde gene aileler dağıldı gene ocaklar söndü...

  sonra o sürede doldu sakarya ağır cezadan çıkan kararları unutmadık...adeta hukuk dersi idi..sonuç ne oldu...adalet bakanlığı antep ağır cezadan çıkan kararı KANUN YARARINA BOZMA talebiyle yargıtay 10.daireye götürdü ve karar bozuldu...bütün bunları bilerek ve isteyerek yapanın kimler olduğunu hepimiz biliyoruz...

  bütün bu durum karşısında aklıma yapılan eylemlerdeki dövizler geliyor...SUÇLU DEĞİL BORÇLUYUZ...ünlü hukuk düşünürü BECCERİA bir kişi suçsuz yere hapise atılacağına 1000 adet suçlunun serbest dolaşması daha doğrudur...

  sonuç olarak bütün bu işkenceyi vatandaşına 7 yıldır yaşatan bir iktidarın diğer bütün politikaları doğru bile olsa (buna inanmam imkansız )bunu MAZUR görmek zamanında AZİZ NESİN in tezini doğrulamaktır...onun için bu yaşadıklarımızın sebebini görüyor ve eleştiriyoruz...

  saygılarımla

  my way

  YanıtlaSil
 137. 103 e cevap
  PTT den e-delet şifresi al. 1 tl para veriyorsun..
  sonra e-devlet sitesinde oşifrenle girip hakkında ne var ne yok öğreniyorsun

  YanıtlaSil
 138. my way düşüncelerinin tamamına katılıyorum.

  YanıtlaSil
 139. arkadaşlar avukatlar taahütü hazırlayıp borçluyu adliyere gidebilirsiniz diyorlar.şu anda adliyelerde tutuklama yok diyorlar.bilgisi olan varmı acaba?yarın benim de gitmem gerekiyor.ugur01-avc-ist

  YanıtlaSil
 140. Sn Murat Yalçın bağnazlık sadece statikoculara değil sizede bir şekilde yapışmış akp yi başka platfrmlarda savunun ama canım yanıyrken burada savunmayın siz parti davası güdüyorsunuz benim canım yanıyor lütfen elştirilere açık olmayı başbakanla beraber kaldırabilmelisiniz demokratlığın ilk adımı olarak parti davası başka can yanması başka

  YanıtlaSil
 141. Sayın Murat Yalçın,

  Benim eleştirilerim arasında cümlelelerimin bazılarınından belli düşünceler çıkarmışsınız. haklı olabilirsiniz saygı duyarım. Ama,

  Anayasa değişikliği konusundaki çıkarımınız yanlıştır. Şunu bilinki ben 12 Eylül sonrasında oluşturulmuş bu anayasayı savunmuyorum. Değiştirilmelidir. Bu anayasa statükocu bir anayasadır ve mutlaka değişmelidir. Ama bir statükocu anayasayı değiştirirken başka bir statükocu anayasayı ve yasaları önümüze getirmelerine ve yedirmeye çalışmalarına göz yummam vw evet demem mümkün değildir. Yargı reformu adı altında getirilmek istenenlerin şimdiden dillendirdiklerine bakarak bunu görmemek mümkün değildir.

  Bu hükümet 7 yıldır iktidarda değilmidir. Neden seçimlere yaklaşık 1 yıl kalmışken ve ülkede bukadar tartışma varken anayasa değiştirilmeye çalışmaktadır ve getirilmek istenen maddeler kime ne getirecektir. Sizin şark kurnazlığı dediğiniz şeyler bu bölümün içinde zaten yeterince vardır ve yapanlarıda bellidir. Anayasa değişikliği bir ülkede yaşayan insanların tamamını etkileyecektir. Buda bu gibi değişikliklerin bir konsensüs sağlanarak yapılmasını gerektirir. benim oyum %40 gücüm yeterse değiştireceğim banane %55 ten diyemezsin dersen eğer çok geçmez birileri o anayasayı onlar yapmıştı mantığıyla imkan bulduğunda tam tersi olarak yeniden değiştirir. ve haklılığının gerekçesi olarakta yapılanı gösterir.

  Ben AKP düşmanı değilim, CHP veya MHP militanıda değilim. AKP ilk seçimlere girerken seçilmesini siteyenlerden biriyim çünkü evvelindekiler bıktırmışlardı bizi artık siyaset kirlenmişti, çıkarlardan başka konuşulan birşeyler kalmamıştı. Başbakan ve AKP de değiştik biz artık toplum partisiyiz Türkiye Partisiyiz, dürüst olacağız halkımız için var olacağız demişti ve inanmıştım.

  7 yılın sonunda gelinen noktada bu dediklerinin hiçbirinin olmadığını gördüm.

  ...Dürüst olmadıklarını gördüm
  ...Halka hizmet etmediklerini gördüm
  ...herkesle kavga ettiklerini gördüm
  ...3167 ve 5941 ile hukuka arkadan dolandıklarını gördüm
  ...YÖK başkanının hukuka arkadan dolanırız dediğini ve buna ses çıkarmayan hükümet gördüm
  ...tekel işçilerini gördüm,
  ...eczacıları gördüm
  ...doktorları gördüm
  ...şimdi tariş işçilerini görüyorum
  ...tekelin satışından 6 ayda 600 milyon
  dolar götürenleri gördüm
  ...gemicikler gördüm
  ...birden işadamı ve zengin olan bakan çocukları gördüm
  ...Bir cemaate soruşturma açan savcıyı arayıp bırak onları diyen adalet bakanı gördüm.
  ...Sırf bu nedenle tutuklanan savcılar gördüm
  ...AB yasalarına aykırılıkları yüzünden DGM ler kapatılmışken özel yetkili savcı ve mahkemeler gördüm kimse anlamını sormadı.
  ...yargıtayı takmayanları gördüm
  ...danıştayı takmayanları gördüm
  ...anayasa mahkemesini umursamayanları gördüm
  ...savcılar gördüm, yargıçlar gördüm

  artık başka birşey görmeme gerek kalmadı ben göreceğimi gördüm. Bu bir çıkar mücadelesi imiş bunları gördüm. Şimdi benim çıkarım CHP ile örtüşüyor çünkü beni hapse gönderecek yasaya karşı benim yanımda mücadele ettiler olmadı abayasa mahkemesine götürdüler.Artık olan aklım bana benimde onların yanında olmam gerektiğini söylüyor ve ben benim yararım için (aynı zamanda hukuk ve adil yargı için) tarafımı seçtim. Aslında bunları herkes gördü 12 Eylül darbesini yapanları yargılamayanlar şimdi olası darbe planı yaptı denilenleri yargılamaya çalışıyorlar bunda bir terslik yokmu sizce Yani deyim yerindeyse adam öldürenleri yargılamayanlar öldürmeyi düşünenleri yargılamaya kalkıyorlar. Bunda bir terslik yokmu sizce Aslında bunları herkes gördü de Görmek istemeyenlere söyleyecek sözüm yok kendileri bilirler.

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 142. arkdaşlar bir soru daha şimdi bir şirkette hisse yok yetki yok sadece verilmiş vekaletle imza atan kişiye berrat veriliyor anladığım kadarıyla? ama şirket sahibi ne ne oluyor aynı çek sonucunda?

  YanıtlaSil
 143. my may ve m.k.
  yazılarınıza katılmamak mümkün değil,altına imzamı atıyorum.
  Kartal Yeniçağ

  YanıtlaSil
 144. 140 A CEVAP
  ADLİYEDE TUTUKLAMA YOK ..AMA ADLİ SİCİL KAYDINIZI KENDİNİZ CIKARTMAYA KALKARSANIZ TUTUKLAMA UYGULANIR BİLGİNİZE..
  AVUKATSIZ YAPABİLİRSİNİZ YUKARIDAKİ AÇIKLAMALARDAN BİRİNDE TAAHHUT İÇİN İZLEMENİZ GEREKEN YOLU TUM DETAYLARIYLA YAZMISTIM.OKUMANIZ YETERLİ

  YanıtlaSil
 145. E-DEVLET SİTESİNDE HİÇ BİRŞEY GÖRUNMESE DAHİ UYAPTAN LUTFEN TEYİT EDİN EKSİK CIKABİLİYOR

  YanıtlaSil
 146. Sayın Av.Sibel hnm.
  Hakkımda karara bağlanmış 13/9/2007 yılında açılmış karşılıksız çek davası var.Şuanda yargıtayda olan dosyaya taahhütte bulunmak istiyorum.Fakat belirtilecek temerrüt faizi ile birlikte nekadar rakam ve en son hangi tarihi yazacağım konusunda buradan bana yardım ederseniz çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 147. İçinde bulunduğumuz durumda siyasete karışmamak eldemi.Hükümetin destekçisi ordumuza saldırılarıyla ünlü vakit gazetesinin yazarına bakın.Birde feto buna elini öptürüyormuş.Rezilliğin bu kadarına pes ki pes.Bunlar ne biçim insan okurken iğrendim bunlardan.Herkesin okumasını tavsiye ederim.
  http://www.odatv.com/n.php?n=vakitin-bir-tecavuzcusu-daha-ortaya-cikti-0203101200

  YanıtlaSil
 148. Sayın Av. Sibel Hanım , verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

  YanıtlaSil
 149. eline ve yüreğine sağlık (143)M.K rumuzlu kardeşim.aklı başında olan insanların hislerine ve duygularına tercüman olmuşsunuz.

  YanıtlaSil
 150. Erenus kardeşim,

  bıktık, usandık, sıtkımız sıyrıldı ama henüz aklımızı yitirmedik. Allah ta yitirmemize müsade etmesin. Kala kala bir o kaldı elimizde..

  YanıtlaSil
 151. iyi akşamlar
  kayseride 2 adet sonuçlanmış adli para cezası aldığın 2 adet dosyadan yeni haberim oldu.ordan dosyaların fotokopisini nasıl alabiliriz,yardımcı olursanız sevinirim,ben ankara'dayım

  YanıtlaSil
 152. Sayın 142 vekaleten imzalayan kişiye beraat verildiği bir durumda ortaklarada beraat verilmesi gerekiyor. Bunu 2 nedeni var birincisi asıl sorumlu olan kişiler bakımından 6 aylık şikayet süresinin geçmiş olması ikinci neden ise 3167 sayılı yasa imza sahibini sorumlu tutttuğu için bu yasa sanık lehine uygulanacağından ortaklar beraat edecektir. yani vekaleten çek keşide eden kişi 5941 sayılı yasadan, ortaklar ise 3167 sayılı yasadan faydalanmaktadır.

  YanıtlaSil
 153. Kaya kardeş yorum yapmasan herhalde daha memnun oluruz, yoksa dayanamayıp cevap vereceğim ne hoca efendin kalacak ne AKP

  YanıtlaSil
 154. 153 kaya
  esas ben seni kınıyorum,burası mağdur kimselerin birleştiği bir site,sen birkaç yerdede akp denilen zillet partiye oy vereceğini yazıyorsun,istediğin yere verirsin mani durum yok,farzları yerine getiriyorum diyorsun onada eyvallah çok güzel,belliki bir cemaatin adamısın,abd.ajanı,türk düşmanı,ilkokul mezunu bilgiden yoksun kişi ne zamandan beri hocaefendi oldu,tsk'ya gelince ordu milletin şerefidir,peygamber ocağıdır,ama şimdiki devirde aşağılık şerefsizlerin maskarası durumuna düştü,en iyisimi sana tavsiyem hobilerini burda yazmasan iyi olur,benim yaşım 55,bende dini vecibelerimi yerine getiriyorum ama bunu benimle Allah biliyor,ibadet Allah için yapılır,birilerine biat etmek gerekmiyor,haa unutmadan yazayım,o zillet partiye oy vermekle sende Allah nezdinde onların yaptıklarına ortak oluyorsun bunuda bilesin sevgili kardeşim

  YanıtlaSil
 155. Memleket isterim,
  Gökmavi, dal yeşil, tarla sarı olsun,
  Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

  Memleket isterim,
  Ne basta dert, ne günülde hasret olsun,
  Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

  Memleket isterim,
  Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun,
  Kış günü herkesin evi barkı olsun

  Memleket isterim,
  Yasamak, sevmek gibi gönülden olsun,
  Olursa bir şikayet ölümden olsun


  NELER YAPMADIKKİ BU VATAN İÇİN
  KİMİMİZ ÖLDÜK, KİMİMİZ ŞARKI SÖYLEDİK

  ...............................................

  Bu vatan için bir fidan dikenede boynumuz kıldan incedir Kaya, ama o dediklerini yapan hocaefendinin memleketin kurumlarıyla ve onları ele nasıl geçirileceği ile ilgili vaazınıda unutmuş değiliz. Zannetmeki bizler balık beyinliyiz. evet unutanımız çok olabilir ama unutmayanlarımızda hayli vardır. O nedenle Hocaefendiyide günahlarıyla ve sevaplarıyla anarız. sadece sevaplarıyla değil.

  YanıtlaSil
 156. Birde Kaya,

  Fetullah Gülen in neden Amerikada yaşadığını hala ülkeye neden dönmediğini, eğer başbakanın dediği gibi burası bir hukuk devleti ise gelip bir sorunu varsa ve yargı karşısına çıkması gerekiyorsa hukuk çerçevesinde neden yargı karşısına çıkmadığını da bilmeyen ve anlamaktan yoksun bizlere bizahmet izah edersen seviniriz.

  Evet yaptığı doğru şeyleri alkışlıyoruz hemde canı gönülden ama yanlışlarınıda eleştiriyoruz ve aynısını o eleştiriyi yapan sendende bekleriz

  saygılar

  YanıtlaSil
 157. Sn. M.K yorumlarınız çok güzel ve aydınlatcı. en son 156 yorumunuzda hocaefendi FETO denilen yaratığın ne sevabı olabir ki. anıyorsunuz. A.D.

  YanıtlaSil
 158. arkadaşlar 152 ye bir cevap verirseniz sevinirim.iyi geceler

  YanıtlaSil
 159. Ben artık şahsen böyle polemiklere girilmesini istemiyorum.Kapatın bu atışmaları bence.Bari burada uyutulmayın...Bari burada meseleye sahip çıkın...Bari burada yıllardır oynanan tezgahlara gelmeyin....birbirinize yardımcı olun......SORUN ORTADA , SORUNU ÇIKARAN ORTADA , MİLLETİN KANINI EMENLER ORTADA ,milleti din uğruna soyanlar ortada....İŞİNİZE BAKIN BEYLER-HANIMLAR....

  YanıtlaSil
 160. LAZOGLİ61 MUSTAFA 101 BİRDE YAZAN KARDEŞE USLUBUMU BEGENMEDİYSEN CEVAP YAZMA SENİN DEDİGİN İNSAN O YAZIYI YAZAN EGER O ŞAHIS AVUKATSA BEN ONA BİLDE KONUŞ HALA SÖZÜMDEYİM 15 5 2005 DEN SONRADAKİNLERE 10 YIL ÖNCESİ 7.5 YIL SENDE COK BİLİ
  YORMUŞSUN GİBİ YORUMLAMA BANA 66 68 MADDE İYE BEN İCİNDEYİM BENİMKİ 2004 ZAMAN AŞIMI 7.5 NEDEN 15 5 2005 DEN SON OLSAYDI O ZAMAN SEN HAKLIYTIN BAK MUSTAFA KARDEŞ SEN ONUN AVK SIN SEN YAZIYORSUN USLUMUMUDA BEGENMEDİNSEN CEVAP VERME O ZAMAN GADAŞİM SANA KALMADI ONU SAVUNMAK LAZOGLİ61

  YanıtlaSil
 161. Arkadaşlar,

  anayasa mahkemesinin görüşme takvimini ve gündemini inceledim. Esasın incelenmesi kararı verilen 5941 sayılı yasayla ilgili herhangi bir gündem veya takvim göremedim. Bunların nasıl ve hangi kriterlere göre sıralanıp görüşüldüğünü bilmiyorum açıkçası. Sadece Başkanmı yoksa birliktemi sıra ve gündem oluşturuluyor bilgim yok. Bu konuda bilgisi olan veya bilgi alma ihtimali olan arkadaşlar varsa ve yorumlarlarsa memnun olurum. Çünkü 10 mart gibi bende tahhüt vereceğim.

  Av Sibel hanımın uyarılarına kulak verin ve lütfen dikkat edin. Çünkü e devlette hiçbir bilgi olmadığı halde bir dosyamdan yeni haber,im oldu ve süreyi kaçırmışım maalesef. Uyaptan Tüm türkiyedeki Asliya ceza mahkemelerini kontrol etmek kolay değil. Benimki Büyükçekmece 1 Asliye cezadan çıktı maalesef ve taahüt vermek durumunda kalacağım.

  Anayasa Mahkemesi ile ilgili sorumun nedeni Yargıtaydaki doyslarımla ilgili tahhüt verip vermeme konusunda tereddütteyim.

  Arkadaşlarında bu konulardaki düşüncelerini bilmek isterim doğrusu

  Ne dersiniz, Cüneyt, My Way, Ekm2510, jenardi, sürücü, Atabayrak, mustafa, Murat yalçın, Barışçı mersin, Aa ve aklıma gelmeyen tüm arkadaşlar Yargıtaydaki dosyalar hakkında ne düşünüyorsunuz

  saygılar

  YanıtlaSil
 162. ekm2510, işte bu yüzden cevap vermeyi gereksiz buluyorum, yoksa sayflar dolusu yazılır ama sitede amacından sapmış olur.

  YanıtlaSil
 163. site iyice geyik sitesine döndü
  1 sene sonra 1/3 ü ödeme zamanı geldiğinde gene ciddileşir.

  YanıtlaSil
 164. 147------YARGITAYDA OLAN DOSYALARA TAAHHUT VERMEK KISMINDA TUM ARKADASLARA ŞAHSİ KANAATİM SUDUR:
  YARGITAYDAKİ DOSYA HENUZ KESİNLEŞMEMİŞ DOSYADIR. O NEDENLE TAAHHUT KISMI GEREKSİZ GÖRUNMEKTEDİR BANA ... KESKE HERKESİNKİ YARGITAYDA OLSA DİYE DÜŞÜNMEKTEYİM....

  ŞAHSİ KANAATİMDİR..TAKDİR SİZİN

  YanıtlaSil
 165. Av.Sibel hanıma bugün vekalet verdim, taahhütleri vermesi için ama zamanlama olarak iyimi yoksa kötümü yaptım aslına bakarsanız hala karar veremedim.

  YanıtlaSil
 166. ANAYASA MAHKEMESİNİN VERECEGİ KARARI DÜŞÜNEREK HAREKET ETMEK TIRNAK İÇİNDE doğmamış cocuga don biçmek gibi oluyor kanaatim o dur ki..ZİRA ANAYASA MAHKEMESİ BİR KARAR VERSE BİLE BU KARARIN TUM KANUNU KÖKTEN DEĞİŞTİRİCEK BİR HUSUS OLMAI HALİNDE DOGACAK YASAL BOŞLUKLAR SEBEBİYLE KARARINI İLAN ETMEYİP BU DUZENDE DEVAM DİYİP ARDINDAN HUKUMETE DE DÜZELT BAKALIM KANUNU DİYİP BEKLEME DURUMU DA OLABİLİR.
  YEREL MAHKEME GİBİ DAVRANMAYACAGINDAN BU HUSUSUN DA GÖZDEN KAÇTIGINI DÜŞÜNÜYORUM...

  ELDEKİ MALZEME SUANDA BU ...GİBİ GELİYOR. TAAHHUTLER UYARLAMA TALEPLERİ HAVADA UCUSUYOR. YARIN İTİBARİYLE KADIKÖYDE ERKEN İBRAZLI ,KARARLI VE DE HENUZZ DAHA TAAHHUDU VERİLMEMİŞ BİR DOSYA İÇİN UYARLAMA TALEP EDECEGİMİ VE SONUCU DA AYRICA MERAKLA BEKLEDİĞİMİ PAYLAŞMAK İSTERİM

  YanıtlaSil
 167. sn M.K

  yargıtay daki dosyalar ile ilgili benim düşüncem...nasıl olsa bozulup geri gelecekler...ve tekrar görüşülüp tekrar karara bağlanacaklar...yani bana göre temyiz edildiklerinde bu süreç 3 yıl...onun için yargıtaydaki davalara taahhüt vermeye gerek yok diye düşünüyorum...

  fakat TCK 5 ile ilgili bir itiraz ettiğim kesinleşmiş dava vardı...diğerleri ağır ceza yolu açık karar verildi ve 4 ayda tekrar kesinleşti...ama bu dava itirazı red oldu ve yargıtaya temyiz yolu açık karar verildi...yani infaz olduğu halde yargıtaya gitti...ona taahhüt vereceğim mecburen...ama kesinleşmemiş yargıtaydaki davalara vermeye gerek yok bence...

  my way

  YanıtlaSil
 168. sn M.K

  sn sevinç hanımın 165 numaralı yorumuna tamamen katılıyorum...ayrıca kendisine ilgisi ve çabaları için tekrar teşekkür ediyorum...

  my way

  YanıtlaSil
 169. LAZOGLİ61

  TÜRK CEZA KANUNU...

  Dava zamanaşımı
  Madde 66 - e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,8(2005 haziran öncesi davalarda 5 yıl)
  Madde 67
  (2) Bir suçla ilgili olarak;
  a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,
  b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,
  c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,
  d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,
  halinde, dava zamanaşımı kesilir.
  (3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.
  (4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar. DEMEKKİ 2005 HAZİRAN ÖNCESİ SUÇLARDA 7,5 YIL GEÇER VE DAVA KARAR BAĞLANMAZSA DAVA DÜŞER)

  SİZİN DAVANIZ KARARA BAĞLANDIMI ONU SÖYLEYİN!!

  EĞER 7,5YIL İÇİNDE DAVANIZ KARARA BAĞLANDI VE KESİNLEŞTİYSE HANGİ ZAMAN AŞIMINDAN BAHSEDİYORSUN..
  SENİN MANTIĞINA GÖRE 2005 DE ÇEKTEN 5 YIL CEZA ALMIŞ BİRİ BİRİ 2010 DA YAKALANDI CEZAEVİNE GİRDİ 2.5 YIL YATIP ÇIKMASI LAZIM..
  ÇÜNKÜ 2012 DE 7,5 YIL ZAMAN AŞIMI DOLUYOR.
  SENCE KARARI KESİNLEŞMİŞ BİRİNİN KAÇAK DURUMDA OLMASI VEYA CEZAEVİNDE OLMASI KANUN KARŞISINDA BİR FARKLILIK YARATIRMI!! HER İKİ KİŞİ İÇİNDE SÜREÇ AYNI SÜREÇTİR..

  KARARINIZ KESİNLEŞMİŞSE ARTIK DAVA BİTMİŞTİR, BİTEN DAVANININ ZAMAN AŞIMIDA BİTMİŞTİR. ARTIK HAKKINIZDA CEZA ÇIKMIŞ VE KESİNLEŞMİŞTİR.

  ARTIK TÜRK CEZA KANUNU MADDE 68 CEZA ZAMAN AŞIMINA TABİSİNİZ..
  Ceza zamanaşımı
  Madde 68 - (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:

  e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl. (2005 HAZİRAN ÖNCESİDE 10 YILDIR)

  YanıtlaSil
 170. slm,aşağıdaki adresi incelermisiniz.. çek vadesi 2004 olan adli para cezalarında 1/2 ve ayda 6 günmü uygulanıyor ..yani 60 gün cazası olan 18 günmü yatacak..slmlar.


  http://infazhukuku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=61

  YanıtlaSil
 171. sn.cüneyt,
  apc damı 10 yıl yoksa hapis cezası mı 10 yıl..mahkeme apc hükmü verdi ve hapis cezasına cevrilmeden bekliyor.(ypi bölümünde ....müzakere yazıyor.).bunda zaman aşımı nedir.

  YanıtlaSil
 172. Merhaba ben izmir’den banu; size yaşadığım kötü olayları anlatacağım. Ve size bazı sorularım olacak cevaplandırısanız sevinirim.

  En başından anlatmak gerekirse; babamın inşaat firmasına ortaklarının ayrılmasından dolayı ortakların ltd.şti.hisselerini 1999 da devir aldım.Vekaletimde vardı imza atabiliyordum.İşlerimiz çok iyiydi. 2001 krizinde sürekli vadeli çekle dolar üzerinden mal aldığımız firma çeklerimizi vurdurdu. Burada ki olay şu ‘ dolar çekimiz olmadığından dolayı ben TL çekinin TL yazan bölümünü DOLAR işareti yaparak İstanbul daki firmaya (3 tane şahıs çekimi ve 6 tane şirket çeki toplam:35.000dolar) çekleri gönderdim. 2001 krizi olmadan önceki TL çekini Dolara çevirdiğim çeklerimi şöyle tahsil ediyorlardı. Çekin günü geldiğinde bankaya gidip ben onların adına havale yapıyordum. Onlarda İstanbul da ki benim bankamın şubesine gidip çeki iade edip parayı alıyorlardı. Krizden dolayı Dolar 2 katına çıkınca günü gelen çeklerim dönmeye başladı. Çekin arkasını vurdurmak için 1 hafta uğraşmışlardı çünkü çek normal bir çek değildi. Aslında bana göre vurdurmaları yasal değildi. Bildiğim kadarıyla o çeklerin hükmünün olmaması lazım.Belli bir zaman sonra tebligat göndermişler. Tebligatlarda dolar değilde TL (Şahıs çeklerim için 11.000TL şirket çeklerim için 41.000TL Toplam:52.000TL) üzerinden dava açmışlar. Durumuz çok kötüleşti. Ödeyemedik.
  2002 yılında şirketimizi devrettik. 2004 yılında infazım verilmiş.Haberim yoktu.çeke hapis olduğunu bilmiyordum. 2006 yılında bir bebeğim oldu. Daha 34 günlüktü. Kapım çalındı. 2 tane polis karakola davet ediyorlardı. Bebeğimle gittik.Bizi adliyeye sevk ettiler. Oradanda malumunuz cezaevine.Ben cezaevinde çok ilkel koşullarda bebeğimle(onu bırakamazdım emziriyordum) 6 gün kaldım.Karşı tarafın avukatı faiziyle 75.000TL verin çıkartayım demiş.Ama para yok. Sonrasında avukatım savcıların bile bilmediği yasayı ortaya çıkararak (6 aylık hamile veya 6 aya kadar doğum yeni doğum yapmış olan kişiler hapiste tutulamaz diye) bu yasa benim oradan çıkmamı sağladı. Oradan bana bişey imzalattılar bebek altı aylık olduktan sonra hala ödemediysen geri geleceksin diye. Ödeyemedik ama gitmedimde. evimdeki eşyaları depoya kaldırdım. Orda burada bebeğim kocam ve ben yaşamaya başladık. Şuan bebeğim 3 yaşında 3 yıldır kaçıyorum. Ve çok zor günler geçiriyorum evim hala yok. Bu çıkan yeni yasa taahhüt ver diyor hangi parayla vericem. Daha taahüt falanda etmedim. Edememde param yok. Güvencem yok. Geçen günlerde bir avukat arkadaşa İzmir adliyesi infazdan durumuma baktırdım. Aramam yokmuş. Hiç bir dosya(dava İstanbul dan açılmıştı) çıkmamış. Ne kadar doğru bilemiyorum.Ben anlamadım nasıl olur.

  Size sorum;
  1.2001 yılından 2010 yılına kadar acaba dosya zaman aşımınamı uğradı?
  2.Sorduğum bir avukat yakalanmasaydın zaman aşımı olurdu. Fakat 2006 da yakalandığın İçin zaman sıfırlandı dedi. Bu doğrumu?
  3.Doğruysa ozaman aramam niye yok hiçbir yere başvurmadığım halde nasıl aramam kalkmış olabilir.
  4.Şu saatten sonra infaz verildikten sonra ‘ bu çeklerin hükmü yoktur. TL çeki Dolar çekine çevrilemez diye karşı dava açabilirmiyim?’temyize gidermi? Yeni yasa dava açma hakkımı sağlarmı?

  lütfen bana yardım edin.

  YanıtlaSil
 173. 122 ezgi..

  ben dün akşam yazan 97

  evet. Avukatım vasıtasıyla taahhütte bulundum ve ertesi gün karar çıktı.hatta dilekçemizde adli kontrol istememize ragmen mahkeme gerek yok dedi.
  Ayrıca " mahkemeler yasaya uygun yapılıyor değilmi" sorunuzu anlayamadım..???

  siz antalyadamısınız yoksa başka şehirdesinizde antalya da dosyanızmı var?* konuyu net açıklarsanız elimden ne gibi bir yardım gelir onu anlatayım.yazdıklarınız parça parça ve ne demek istediğiniz anlaşılmıyor.

  YanıtlaSil
 174. Sayın 153 ve tüm madur arkadaşlar cevabınızdan dolayı teşekkür ederim fakat şimdi benim bazı çeklerimde vekaleten imza atan ve şirketi dava etmişler, şirket müdürünün bu davada ismi geçmiyor ise böyle bu durumda sonuç ne olur ? birde yeni yasa ile birlikte eski yasa otomatik olarak uygulamadan kalkmaz mı? Bir kısmı yeni yasadn bir kısmı eski yasadan diye insiyatif mi söz konusu?

  YanıtlaSil
 175. Sayın 174 evet ben antalya'dayım dosyalrımda burda.Çıkmış kararlarım var,tahütte bulunucam ancak, bu sitede okuduğum bazı yorumlarda zaman zaman ceza verilmemesi gereken bir dosya ya ceza alanları öğrendim.Kaygım aynı şey Antalya adliyesinde de olma ihtimali var tecrübeli olanlardan bilgi almak istedim.

  YanıtlaSil
 176. İYİ AVUKAT ADAMI İPTEN ALIR!..
  KARAR İDAM..
  Yer İngiltere.
  Birkaç yüzyıl öncesi.
  Adamın biri cinayetten içeri atılır. Bir avukat bulunur adama.
  İlk görüşmelerinde avukat "Merak etme seni kurtaracağım" der.
  Adam da avukata güvenir ve mahkemeye çıkar.
  Karar ise idamdır!..
  Adam doğal olarak avukatına kızar, köpürür. "Hani beni kurtaracaktın?" der.
  Avukat da "Sen merak etme. Bu daha bir şey değil. Temyiz var. Seni kurtaracağım" yanıtını verir.
  Dava temyize (karar düzeltmeye) gider.
  Ama, mahkemenin verdiği idam kararı bozulmaz, tersine onaylanır!
  Adam yine avukatına döner ve sorar:
  "Hani temyizde beni kurtaracaktın?"
  Avukat gayet sakin biçimde, "Dur daha, bu karar Avam Kamarası'nda oylanacak. Seni kurtaracağım" der.

  MECLİS DE ONAYLAR..
  Dava Avam Kamarası'na (Meclis'e) gider, ama orada da idam onaylanır!..
  Daha sonra Lordlar Kamarası ve Kraliçe de idamı onaylar, adam kurtulamaz.
  Kraliçenin onaylaması ile darağacı kurulur, adamı sandalyeye çıkarır, boynuna ipi geçirirler.
  Bu sırada avukatı ile göz göze gelen adamın öfkesi bakışlarına yansımıştır. Avukat ise hâlâ son derece sakindir.
  Gözleriyle işaret ederek, merak etmemesini, onu kurtaracağını anlatmaya çalışır.
  Adamın ise artık umudu kalmamıştır.
  Cellat gelir, adamın altındaki sandalyeyi iter ve talihsiz adam boynuna geçirilen ipte sallanmaya başlar.

  AVUKAT KOŞMAYA BAŞLAR..
  O sırada avukat, kalabalığı yararak darağacına doğru koşmaya başlar. Merakla ne yapacağını anlamaya çalışan celladı bir hamlede geçer, ipi keserek adamı kurtarır. Doğal olarak ortalık karışır, bu kez hem idam mahkûmu hem de avukatı yakalanır.
  Avukata bunu neden yaptığı sorulunca yanıtı şöyle olur:
  "Bu adam idam mahkûmuydu. Siz de onu idam ettiniz. Adamın ölüp ölmemesi siz ilgilendirmez. Kanunda 'idam edilir'yazıyor. 'İdam edilerek ÖLDÜRÜLÜR' yazmıyor. İdam gerçekleşmiştir!.."
  Bu sözler üzerine adamı tekrar idam etmeye cesaret edemeyen yetkililer konuyu Kraliçe'ye iletirler. Kraliçe, zekâsından dolayı avukatı kutlar ve adamı affeder.
  Bu olaydan sonra, ilgili kanun maddesi değiştirilerek "İdam edilerek ÖLDÜRÜLÜR" biçiminde yeniden
  düzenlenir.

  Yazar Hulki Cevizoğlu

  YanıtlaSil
 177. 171
  2005 haziran öncesinde infaz yani cezaevinde kalış süresi 5/2 oranında uygulanır
  yani 5 yıl cezanız varsa 2 yıl cezaevinde kalır ve tahliye edilirsiniz. 60 gün cezası olan 22 gün yatar..

  172 Ağır para cezaları, 2005 yılındaki yasayla Adli Para cezasına çevrilmiştir, ağır para cezalı olarak süren tüm davalar yargıtayca bozulmakta yada adli para cezası olarak düzeltilerek onanmaktaydı..
  Mahkemede bunu yapacaktır.
  Müzakere yazılması ise başka bir kuruma talimat anlamındadır, büyük ihtimalle infaz savcılığına.

  YanıtlaSil
 178. 173

  Merhaba Banu Hanım

  Öncelikle geçmiş olsun.Burada yanlız değilsin.Hepimiz aynı durumdayız.Benimde 3 yıldır eşyalarım depoda ve sürekli farklı yerlerde oturuyorum.Üstelik benim kızım okula da gidiyor..Her sen farklı bir okulda okuyor ne yazık ki..

  İzmir de aranmıyor olmana güvenme..Benimde burada yakalamam yok gözüküyor..Ama ne yazık ki var..

  Mutlaka site avukatlarımızla konuş..Fazlası ile desteklerini göreceksin.Tüm sorularına cevap hem de çözüm bulacaksın.Onlar sana izlemen gereken yolu söyleyecektir.

  Ayrıca site iletişim bölümünden lütfen mail at.İrtibat kuralım.Mail adresini kontrol etmeyi unutma.

  zeynep aslı-izmir

  YanıtlaSil
 179. ben 16 aydır kaçak yaşıyorum. 25-30 civarı davam var. itirazlar yapılıyor bir üst öahkemede görüşülüyor, heralde her an tutuklama çıkabilir,herşeyimi yitirdim, nereye kadar böyle yaşarım bilmem özgürlük dünyanın en güzel şeyiymiş,şimdi hayatımı gizlenerek ve bi işe yaramadan geçiniyorum ve ölüyorum,yazdıklarınızı okudum,ama bi netice yok işte, hepsi karma karışık, şuan en büyük sorunum, barınacak güvenli bi yer ne acı ama öyle işte, yoruldum en azından yazdıklarımı okuyacak birilerinin olmasını bilmek bile bana şuan moral veriyo,en kötüsüde ne biliyomusunuz kadın olarak bu durumda olmak

  YanıtlaSil
 180. Banu öncelikle büyük geçmişler olsun..

  Büyük ihtimal hakim savcı ve avukat kafa kol ilişkisi nedeniyel haksız cezalara çarptırılmış olmalısınız..
  Durumunuza gelince
  Hakkınızda infaz kararı kesinleşmiş fakat türk ceza kanunu, Siz şartlı salıverilmişsiniz dolayısı ile eski türk ceza kanununa tabi olmuşsunuz..
  Lakin 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı yasada ne olursanız olun hamile, sakat felç, Adli Para cezaları ertelenmez şartlı salıverilmeden faydalanamazsınız,
  Adam öldürseniz ve hamileyseniz cezanız ertelenir fakat karşılıksız çekten adli para cezanız varsa bu haklardan faydalanmazsınız..

  Siz 2005 ten önce bu hakkınızı kullanmışsınız ve yeni yasa yürülüğe girince, durumunuz yeniden değerlendirilmiş ve TL çekine dolar, vergi no gibi gerekçelerle yani farklı gerekçelerle davalarınız düşmüştür.

  YanıtlaSil
 181. 173-173 cevap


  YAKALAMANIZ MUHAKKAK VARDIR. COK DEĞİNDİİM BİR KONU İNFAZ KALEMİ KARARIN CIKTIGI MAHKEMEDE DEĞİLSE BASKA MAHKEMEYİ GÖRMEZ
  TEKRAR TEKRAR ALTINI CİZE CİZE SÖYLUYORUM LÜTFEN İNFAZ KALEMİ SADEECE İÇİNDE OLDUGU ADLİYEDE İNFAZ VARMI YOKMU ONU SÖYLER.
  YAKALAMANIN OLUP OLMADIGINI SADECE ADLİ SİCİL KAYDI (SABIKA KAYDI) GÖSTERİR. KENDİNİZ GİDERSENİZ YAKALAMA VARSADA ORDA TUTUKLANIRSINIZ

  ANLATTIGINIZ DURUMDA HENUZ ZAMANASIMI YOK.

  YanıtlaSil
 182. ben 180 bu arada,
  vekalet yoluyla avukatlar takip ediyo davalarımı irtibat bile kuramıyorum.bildiğim takip ediliyo ve bi üst mahkemeye itirazlar yapıldı,
  davalarım banka ticari krediler
  kredi kartları
  ve çekler ne ararsan var bi işimiz kalmadı hacizle bütün varlığımız 24 saatte yağmalandı,ödemem mümkün değil,bi iş yapamıyorum ki sokağa bakmaya bile korkar oldum bırakın çıkmayı şirketin %60 ortağı aynı zamanda şirket müdürüydüm bi şey deyin hepsi hapislik davalar mı sizce, yaşamaya değer bir şey söyleyin lütfen,
  ve en önemlisi yeniden başlamak için tek şans içeri girmek galiba,bazen ben geldim alın işte demek istiyorum çek adedi ne olursa olsun bunun cezası en çok 5 yıl mıdır soruyorum

  YanıtlaSil
 183. YA ARKADAŞLAR GECE BU SAAT OLDU ÇOĞUMUZ SIKINTIDAN UYUYAMIYORUZ NE YAPACAĞIZ DİYE SİTEDE BAYANLAR'DA ÇOĞALDI AĞIRDA KONUŞAMIYORUM ESKİSİ GİBİ ŞİMDİ BİZ ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINI NEDEN BEKLİYORUZ AİHM'E BAŞVURMAK İÇİN GÜL GİBİ BİZİ DESTEKLEYEN AVUKATLARIMIZ VAR RİCA EDELİM BİR METİN HAZIRLANSIN İSTER TEK TEK İSTER TOPLU HALDE AİHM'E BAŞVURU YAPALIM BEN GECELERİ TAHAT UYUMAK İSTİYORUM BEN 3 YAŞINDAKİ ÇOÇĞUMUN YÜZÜNE BAKINCA İÇİMDEN OĞLUM SENİ BİR SÜRELİĞİNE YANLIZ BIRQKACAĞIM DEMEK İSTEMİYORUM BEN EŞİM İLE ÇARŞININ ORTASINDA GEZMEK İSTİYORUM KISACASI BEN YAŞAMAK İSTİYORUM A.G HÜKÜMET SENİN CÜNEYT BEY İLE YAKLAŞIK 3,4 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜĞÜMDE BİZ AİHM'E BAŞVURDUK 2 YIL OLDU BEKLİYORUZ DEMİŞTİ AHİM'DE 10 YILDA SONUÇLANDIRIYOR HERALDE DAVALARI CÜNEYT BEY NE OLDU SİZİN BAŞVURUNUZ BİLGİ VERİRMİSİNİZ

  YanıtlaSil
 184. 183
  Şirket ortağı ve müdürüysen, çekler vadesinden önce yazılmadıysa kısmi ödeme vs yoksa yeni yasadan faydalanmak zor..
  En güzeli taahhüt verip 1 yıl beklemek
  ödeme yapılamazsa tekrar şikayet edecekler temyize gönderip zaman kazanmak
  bu sana 3 yıl kazandırır
  3 yıl sonra çok şey değişir bu ülkede

  YanıtlaSil
 185. 173 173 173
  YANLIŞ ANLAMADIYSAM DOSYANIZ İSTANBULDA..DOSYA NUMARANIZI MAİLLERSENİZ KESİN OLARAK BİR TEYİT EDELİM EN SAGLIKLI YOL BU OLACAK. ZİRA DOSYANIZ BİRDEN COK KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE UGRAMIS...

  EN KESİN SONUC BU OLACAK SANIRIM... BİLGİLERİNİZE

  YanıtlaSil
 186. sevgili erenus bizim bu çek yasasında bir açık yokki biri bulupta bizi kurtarsın ne kadar zeki adammış avukatta

  YanıtlaSil
 187. cüneyt sesimi duyduğun için sağ ol
  ödeme şansım sıfır ama 3 yıl nasıl kazanırım ki
  1-taahütü vekaletim elinde olan avukatım verebilir mi
  2-kredi kartlarına hapis çıkar mı
  3-ticari kredi de bankalar nasıl bi yol izliyor

  YanıtlaSil
 188. 185'e cevap verin lütfen bu da devamı

  bu arada bi ekleme benim çeklerimin çoğunun gününden önce vurulduğunu biliyorum bu durumda ne yapmam gerek ,

  YanıtlaSil
 189. Sn.Avukat Sibel hanım;ben 173 ilginize şimdiden teşekkür ederim.yarın size dosya numaralarını mail göndericem.Çok çok teşekkür ederim. sağolun.

  YanıtlaSil
 190. 188
  Taahhüt verirsin bu sana 1 yıl kazandırır, 1 yıl sonra alacaklı seni yeniden dava eder şikayette bulunur, infazın devamı için haliyle mahkeme kararı lazım, yeni yasaya görede ifaden alınması şart, gitmezsinifadeye davalar bir kaç kere ertelenir sonra gidersin param yoktu ödeyemedim dersin, infaz kaldığı yerden devamına diye karar çıkar, bu aşamada sana 1 yıl etti 2yıl...
  o kararı temyize gönderirsin, temyize gidip gelme 2 yıl.. etti sana 4 yıl..


  1-taahütü vekaletim elinde olan avukatım verebilir mi
  Evet verebilir..

  2-kredi kartlarına hapis çıkar mı
  Çıkmaz, icralık olursun birdahada kredi kartı alamazsın kara listedesin o kadar..

  3-ticari kredi de bankalar nasıl bi yol izliyor
  İcra haciz yoluyla tahsil etmeye çalışıyorlar, buldularmı üzerinde mülk vs alırlar, yoksa zarar hanesine yazıp, vergiden düşerler..

  YanıtlaSil
 191. GEÇİCİ MADDE 2- (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin;
  a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz.
  b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir.
  (2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden yararlanır.
  (3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı işlemez.
  (4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir.
  (5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.
  (6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir.


  DEĞERLİ ARKADAŞLAR

  GEÇİCİ 2. MADDEYİ TEKRAR KOPYALADIM...ŞÜPHESİZ BU TAAHHÜT OLAYI 1 YIL ZAMAN KAZANDIRACAK...ANCAK TEKRAR DAVA MI AÇILACAK YOKSA HÜKÜM ÖDEME YAPILMADIĞININ TESBİTİ HALİNDE DEVAM MI EDİLECEK BURDA CİDDİ ŞÜPHELERİM VAR..

  5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir.

  ZİRA GEÇİCİ 2. MADDE HÜKMÜN İNFAZINA DEVAM EDİLİR DİYOR...YANİ 1 YIL SONRASINDA NE OLACAK BU NET DEĞİL...ONUN İÇİN BU TAAHHÜTLER VERİLDİKTEN SONRA BİZİ ÇOOOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ BEKLİYOR BENDEN SÖYLEMESİ...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 192. MYWAY
  NASILKİ MAHKEME KARARI OLMADAN İNFAZI DURDURMUYORLARSA
  MAHKEME KARARI OLMADAN DA İNFAZ DEVAM KARARI VERİLEMEZ.
  ÖYLE OLMUŞ OLSAYDI EN BASİT OLAN SADECE SAVCILIK KARARIYLA İNFAZ DURDURMA OLURDU AMA OLAMADI..
  YASA GAYET AÇIKTIR BUNU SENİN DAHA İYİ BİLMENGEREKİR..
  YASA DERKİ..
  KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİ HAKİM GÜVENCESİNDEDİR..

  BU NEDENLE MAHKEME KARARI OLMADAN KİMSEYİ CEZAEVİNE GÖNDEREMEZSİNİZ..
  HER MAHKEME KARARIDA İTİRAZA TABİDİR..
  SAYGILAR
  ÖLMEZ

  YanıtlaSil
 193. cüneyt sıktım galiba ama son soru,ben sitede yeniyim avukatsınız heralde hangi şehir,avukatsanız nasıl ulaşırım size

  yormazsam eğer 1-2 soru daha

  taahhüt verince ilk ay bile ödeyemeyeceğim 1 yılın dolmasıni mı beklemek zorundalar yasa gereği,
  çeklerimin çoğu gününden önce yazıldı biliyorum buna ne yapmak gerek
  bi de 4 kasım 2008 de başladı çeklerim vurulmaya zannedersem 1-2 ay içinde de duyan vurdurdu işyerindeki mak. haciz edildi bunların hepsi 1 ayda bitti ben yoktum tabii kim ne aldı bilmiyorum, bu durum borçları nasıl etkiler
  çok sağ ol

  YanıtlaSil
 194. 194
  taahhütte 1 yılı beklemek zorundalar..
  vadesinden önce yazılan çeklerin dava dosya nolarını çıkartıp hepsine itiraz edeceksin..
  bu çeklerle ilgili davalar düşer..
  Haciz yolu ile kısmen tahsil edilmiş çekleri ise icra dairesinden alacağın belgeyi kanıt ödeme makbuzu belge niteliğinde dava dosyasına bırakacak hem çek bedelinden o bedeli düşümünü isteyecek hemde çıkan yeni kararı temyize göndereceksin.. bu durumlarda taahhüt vermen gerekmiyor..
  taahhütler normal şartlarda arkası yazılmış kısmi ödemeye söz konusu olmayan vadesinde yazılmış çekler için söz konusu..

  sitede avukatlar bölümünde avukat arkadaşlar var, oraya bakarak irtibat kurabilirsin..
  Bana ulaşmak için ise, site iletişim bölümüne bilgilerini yazıp bana email gönderebilirsin..

  YanıtlaSil
 195. cüneyt bey
  iletişim bölümüne girerek mail adresimi yazdım ancak siz onu görebilecekmisiniz size mail atabilmem için mailliniz yok ki neyse mail işlerinden pek anlamam saçmalamıyım
  bi avukatım var ancak güven sorunum var o nedenle görüşmüyorum bile aracı kanalıyla irtibat o da çok sağlıklı olmuyo
  demem o ki dosyaların tamamını alsam ondan bi umut işte ne kadar anlarsınız psikolojimden size kalmış tabii hangi şehirde olduğunuzu bile bilmiyorum ama gelebilirim... neyse özür inşallah dediğiniz gibi olur az param kaldı yeter inşallah çözmeye

  YanıtlaSil
 196. Arkadaşlar teşekkürler,

  Av sibel hn. teşekkürler.

  ben genel görüşe katılan bir insanım. kaçırdığım tek dosyam var taahhüt vereceğim. yargıtaydaki dosyalarım için taahhüt vermeyeceğim. Umarım bu süredede bu sorun çözülür. Taahhüt için verilen Avukat isimleri olmasına rağmen siteyi takip edip zorda olan arkadaşlarla ilgilenen tek avukat SİBEL hanım başkada görmedim. o nedenle ben izmirde dosyamda istanbul büyükçekmecede olmasına rağmen dosyamla ilgilenmesi için yarın kendisini rahatsız edeceğim. tüm mağdur ama aynı zamanda mağrur arkadaşlara teşekkür ederim.

  Mağdur ama mağrur diyorum çünkü bizler yanlış birşey yapmadık ticaret yaptık.

  saygılarımla

  YanıtlaSil
 197. sn ölmez

  evet mahkeme kararı olmadan infaz başlamaz diyorsun...yani olması gereken bu...fakat ocak 2009 dan bu yana gördüğümüz hakim kararlarına baktığımız da bu geçici 2.maddenin 5.fıkrasını nasıl yorumlayacakları belli...

  alacaklı şikayet edecek ve borçluya ödeme yaptın mı diye soracaklar,ödeme yoksa KARAR...

  GEÇTİM ADEM SÖZÜER İN BOŞLUK DİYE SÖYLEDİĞİ VE NET OLARAK BELLİ OLAN DURUMLAR...HALA ERKEN İBRAZA VE VEKALETLE İMZAYA BİLE TAAHHÜT VERECEKSİNİZ DİYE ZORLAYAN HAKİMLER...SANIRIM BU KONUDA DA FARKLI TAVIR GÖSTERMEYECEKLERDİR...

  BU MADDEDE HÜKMÜN İNFAZINA DEVAM EDİLİR DİYOR...

  UMARIM DEDİĞİNİZ GİBİ YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAR VE 3 YIL DAHA ZAMAN KAZANILIR AMA BEN O KADAR İYİMSER DEĞİLİM...

  MY WAY

  YanıtlaSil
 198. 173-banu hn.
  benim durumum da sizinkine benziyor.
  2002 den ödeyemediğim 5 adet çekim vardı.
  2007 de avukatım sabıka kaydı aldı, 5 adet çekten ceza görünüyordu.
  ancak yine aynı avukatım, 2009 aralık ayında yeniden sabıka kaydı aldı, bu kez hiç cezam çıkmadı.
  ben de sizin gibi hiçbir işlem yapmadım, (itiraz, temyiz vs vs.)
  ama 2007 deki sabıka kaydında çıkan 5 ceza 2009 da alınan sabıka kaydında görünmüyor.

  ben de anlamadım.
  bilen arkadaş varsa yorum yazabilir mi acaba?

  2626

  YanıtlaSil
 199. günaydın arkadaşlar. anayasa mahkemesinin kararını bekliyip zaman kaybedeceğimize AİHM sine şimdiden başvursak daha uygun olmazmı yada başvurulduysa hangi aşamadadır.bilgiler için şimdiden teşekkürler. SEDAT

  YanıtlaSil