Şirket Müdürüne ceza kararı


Karşılıksız çek nedeniyle şirkette hissesi olmayan fakat şirket müdürü olduğu için, Mali müdür sıfatıyla verilen Adli Para cezası Mahkeme kararı..
İZMİR 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
HAKİM: MEHMET TACETTİN KUMOVA 22041
C. SAVCISI: ZEKİ TÜRER 28270
KATIP: MİNE ÇANKIRILI
DAVACI: K.H.
GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA
SUÇ: KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME
SUÇ TARİHİ / SAATİ: 25/08/2008
SUÇ YERİ: İZMİR/MERKEZ
KARAR TARİHİ: 30/12/2009
Yukarıda aşık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık F'in yetkilisi olduğu şirketin Yapı Kredi Bankası İzmir …….. Şubesindeki hesabından aldığı çeki 25/08/2008 tarihinde 10.832,00 TL bedelle keşide ettiği süresinde ibrazında karşılığının bulunmadığının belirlendiği düzeltme hakkını kullanmadığı, süresinde çek bedeli gecikme faizi ve tazminatını Ödemediği iddia ve cezalandırılması istenmiştir.
Müşteki vekili müdahale ile sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Sanığın adresine CMK 195 ihtaratlı davetiye çıkarılmış eşi imzasına tebliğ edilmiş, sanık gelerek savunma yapmamıştır.
Müdahilin yetkili hamil bulunduğu süresinde şikayet ettiği, soruşturma evrakı içindeki belgelerden anlaşılmıştır.
Çek fotokopisi, banka ihbar yazısı ve düzeltme hakkının kullanılmadığına dair cevabı sanığa ait imza sirküleri, nüfus ve adli sicil kaydı, dosyadadır,
iddia makamı esas hakkında mütalaasında özetle; sanığın üzerine atılı karşılıksız çek keşide suçunun sükutunun kabulü ile sanığın suçunun 4814 Sayılı Yasa ile Değişik 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1-3 maddesinde düzenlendiği, yargılama sırasında yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesinde düzenlendiği, bu maddeler uyarınca sanığın lehine olacak şekilde cezalandırılmasına, karar verilmesi yönünde görüş bildirmiştir.
Toplanan deliller karşısında şikayetçinin yetkili hamil olduğu, sanık F.. yetkisine istinaden ..... seri nolu şirket çekini 10.832,00 TL olarak 25/08/2008 tarihinde keşide ettiği, süresinde ibrazında karşılığının bulunmadığı, çekin yasal unsurları taşıdığı düzeltme hakkının kullanılmadığı gibi çek bedelinin ödenmeyip, gecikme faizi ve tazminatının da ödenmediği bu suretle sanığın üzerine atılı suçun suç tarihinde yürürlükte bulunan 4814 Sayılı Yasa ile değişik 3167 Sayılı Çek Yasası 16/1-3 maddesi doğrultusunda sübuta erdiği, anlaşılmış, Ancak;
Yargılama sırasında 5941 Sayılı Çek Kanunu 20/12/2009 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, 9. maddesi ile 3167 Sayılı Çek Yasası yürürlükten kaldırılmış, 3. maddesinde ibrazında, çekin karşılıkız olduğunun tespiti 5. maddesinde ceza sorumluluğu çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı düzenlenmiş olup buna göre ceza sorumluluğunun çek hesabı sahibine çek hesabının tüzel kişilik adına olması halinde tüzel kişiliğin mali işlerini yürütmekle görevli yönetim organı üyesi, böyle bir belirleme yoksa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişilere ait olacağı, karşılıksız kalan miktarın İse kısaca ibraz tarihinde hesapta bulunan miktar ve bankanın ibraz tarihi itibariyle ödemekle yükümlü olduğu miktar çek bedelinden indirildikten sonraki kalam kısım olacağı açıklanmıştır,
Sanığın hukuki durumunun 5941 sayılı Çek Yasası’nın getirdiği hükümler açısından yapılan değerlendirilmesinde ise;
sanığın çek hesabı sahibi bulunan tüzel kişiliğin çek keşidesi ile yetkili müdürü olduğu, çekin kanuni ibraz süresi içerisinde ibraz edildiği ve çek karşılığının bankada bulunmadığı, belirlenmiştir.
Sanığın gün para cezası tayininde 5237 Sayılı TCK'nın 61. maddesinde sayılan kriterler gözetilerek gün adli para cezası belirlenmiş ve TCK'nın 52. maddesindeki kriterler doğrultusunda birim gün miktarı belirlenerek yapılan hesaplama sonunda varılan sonucun çek bedelinden ve karşılıksız kalan miktarından az olduğu, varılan bu sonuç itibariyle yeni yasal düzenlemenin sanık lehine sonuç verdiği anlaşılıp kabul edilmiş, sanığın 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1 ve 8 TCK'nın 52. maddeleri doğrultusunda cezalandırılmasına dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur, Bu nedenle
HÜKÜM
Sanık F.. 'in yetkilisi olduğu şirketin çek hesabından aldığı .... seri numaralı çekini 25/08/2008 tarihinde 10.832,00 TL bedelle keşide ettiği; yasal süresinde ibrazında karşılığını hazır etmeyerek karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suretiyle sübuta eren eylemi nedeniyle karar tarihinde yürürlükte olun sonucu itibariyle sanık lehine olduğu anlaşılıp kabul edilen 5941 Sayılı Çek Yasası 5/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekil ve özellikleri çekin miktarı gözetilerek (1) takdiren ve teşriden 50 gün süre ile adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın adli para cezasını TCK'nın 52 maddesi uyarınca dosya içeriğinden anlaşılan (2) ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
Ancak hükmedilecek adli para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından ibraz tarihindeki bankanın ödemekle Sorumlu olduğu miktar olan 435,00 TL'nin çek bedelinden indirimi suretiyle hesaplanan (3) karşılıksız kalan miktar olan 10.397,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/1 maddesi uyarınca çek düzenleme ve çek hesabı açmadan yasaklanmasına, yasaklama kararının 5941 Sayılı Çek Kanunu 5/8 maddesi uyarınca TC. Merkez Bankasına bildirilmesine, 1000.00-TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine
Bu dosya için sarf olunan (11,75) TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline
Dair, hükmün tefhim yada tebliğinden itibaren 7 gün içersinde mahkemenin yazılı yada tutanak tanzim ettirmek üzere sözlü başvurmak suretiyle Yargıtay ' da temyiz yasa yolu açık olmak üzere, isteme uygun olarak verilen karar, sanık ve müdahil vekilinin yokluğunda C.Savcısı Zeki Türer'in huzurunda açıkça okunup anlatıldı. 30/12/2009
Katip 95900
Hakim 22041

Mahkeme, şirketin mali müdürünü cezalandırmış,
(1) takdiren ve teşriden 50 gün süre ile adli para cezası ile cezalandırılmasına,

(2) ekonomik ve diğer şahsi halleri gözetilerek günlüğü takdiren 20,00 TL'den paraya çevrilmek suretiyle 1.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,
(3) karşılıksız kalan miktar olan 10.397,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

1-Bu Adli Para cezası ödenmedi diyelim, infaz savcısı, 50 gün süre ilemi infaz edecek
2. maddeyi geçtik diyelim, 3- 10.397,00 Adli Para cezasını günlüğü 100 TL den hesaplayıp 103 gün hapis cezasıyla mı cezalandıracak..
Her şirket müdürü de, Mali Müdürmü? oda ayrı bir tartışma konusu

225 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 225 / 225
Anonim dedi ki...

ZİHNİYET BU İŞTE ÖZGÜRLÜK DİYE BAS BAS BAĞIRANLAR,DEMOKRASİ DİYE BAĞIRANLAR YAZIKLAR OLSUUUUNNNN TUH SİZE TUH...

Altındağ İlçesi'nin Yenidoğan Semti'nde, eşi Zeynep Erselligil ile birlikte oturan engelli Dursun Erselligil, ödemediği 45 liralık su faturası yüzünden dava edildi. Okuma- yazması olmadığı için hakkında dava açıldığını da duruşma günü öğrenen Erselligil, fatura borcunu ödenmeyince Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri bir sabah evine gelip su sayacını söküp gitti. Ardından kaçak su kullanmaktan hakkında dava açılan Erselligil, 25 Şubat'ta eve gelen polis tarafından Adliye'ye götürüldü. Polis yardımıyla mahkemeye götürülen Dursun Erselligil, 6 ay hapis ve 990 TL para cezasına çarptırıldı, ancak itiraz süresi dolduğu için karar kesinleşti. Erselligil, hakimin cezayı 9 güne indirmesi üzerine tekerlekli sandalye ile Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ZEYNEP

Anonim dedi ki...

2OO DE YAZAN ARKADAŞIM BEN ŞUNU ANLADIM Kİ 1 NİSAN DAN ÖNCE BURDA SÖYLEDİĞİN KONULAR HAKKINDA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ HERKES HAKLI OLARAK 1 YILI KURTARMANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ BU TÜR ÇALIŞMALAR ANCAK MARTIN 3.HAFTASINDAN SONRA BAŞLAYACAK BU BELLİ OLDU FİKİRLERİMİZİ YAZIYORUZ AMA KİMSE GÖRMÜYOR ONLARDA HAKLI İNSANLARDA GÖRECEK GÖZ KALMADI İNŞALLAH 1 NİSANDAN SONRA MÜCADELEYE DEVAM..
ZEYNEP

myway dedi ki...

değerli arkadaşlar


şişli 6.asliye ceza mahkemesinden CGK ya taşınan kararın esasa girilmeden usulden bozulduğunu daha önceden öğrenmiştik...hatırlayacağınız üzere....

dün AVUKAT SİBEL HANIM dan tekrar şişli 6 asliyeye tekrar uğrayıp daha başka bilgi alıp alamayacağını sordum...sağolsun bugün hemen uğramış ve şişli 6 hakimi ile görüşmüş...daha önce ulaştığımız bilgiyi teyd etmiş...karar mahkemeye doğal olarak henüz ulaşmamış...

SN SİBEL SEVİNÇ e ilgisinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum...

my way

Anonim dedi ki...

arkadaşlar yargıtaya zaten daha önce başvuranlar (yani üst mahkemeye itirazda bulunanların ) ayrıca yeni yasa için başvurmaları gerekmiyor mu
bi yazı okudum kafam karıştı

ezgi dedi ki...

arkadaslar 174 ve 175 ezgiye cevap veren yokmu?

Anonim dedi ki...

Ortaklık sıfatı olmaksızın vekaleten müdürlük sıfatıyla çek keşide eden arkadaşlara ceza verilemeyeceği hususunda lütfen şu açıklamaları dikkate alınız..
TTK 540. maddeye göre Limited şirketin yönetim organı ortaklar kuruludur. TTK md. 536 ya göre limited şirket genel kurulu ortaklardan oluşur.
TTK ya göre limited şirketlerde yönetim kurulu yoktur.. Anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin görevini limited şirketlerde ortaklar kurulu yürütür. TTK 536. maddeye göre limited şirket Ortaklar Kurulu limited şirket ortaklarından oluşmaktadır. Hem limited şirket hem de TTK 312 maddeye göre anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri şirket ortağı olmak zorundadırlar. Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi limited şirkete dışardan tayin edilen müdürler sadece şirket temsilcisidirler, şirket yönetim organı üyesi değillerdir. bu nedenle başvurunun reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Ankara 15 Asliye cEza mahkmesinden bu yönde karar çıkmıştır. Bilgilerinize sunulur. Av. Neslihan BENLİER

Barışçı- Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; herkese iyi akşamlar, daha doğrusu iyi geceler diyerek başlıyorum yorumlarıma. Nerden başlıyacağımı bilemeden. Dün gece; değerli Av. Sibel Sevinç Hanıma bir mail göndermiştim. Kendileri sağolsunlar; sabah erkenden beni aradılar. Şişli Adliyesinde infazı durmuş olan dosyam ile ilgili bilgi vermiştim. Hiç ama hiç üşenmeden; çok ısrar etmeme rağmen, hiç bir ücret dahi talep etmeden, ilgili mahkemeye uğrayıp, gerekli ön bilgileri aldılar ve yarın gerekmesi üzerine, tekrar; aynı mahkemeye uğrayıp, daha detaylı bilgi ve belge alacağını teyit ettiler. Şimdi; herşeyden evvel, hepinizin huzurunda; kendisine çok ama pek çok teşekkürler ettiğimi belirtmek isterim. Teşekkür çok yavan kalmakta lakin; ben yinede kendilerine teşekkür ediyorum. Üstüne üstelik; kendilerine şimdiden maddi ve manevi olarak, borçlanmış olarak. Gerçekten kendileri; halden anlayan, insan gibi insan olan, maddiyatı sonraki planlarda tutan bir kişiliğe sahip. Değerli Av. Sibel Sevinç Hanımın bu hareketinden sonra; bu haklı davamızda, çok az şeyler yaptığımı düşünmekten, kendimi alıkoyamıyorum. Bu arada belirtmeden geçemiyeceğim bir husus ise; Değerli Cüneyt Hocamızın(Pirimiz) Av. Sibel Sevinç hanımla, görüşmemin iyi olacağını belirtmiş ve önermiş olmasıdır. Yine söylemeden geçemiyeceğim bir husu ise; Değerli Cüneyt Hocamızın (Pirimiz) gerçekten, bir sabır küpü olduğunu, şimdiye kadar; bu haklı olan davamızda, çok ama pek çok emeğinin geçtiğini, vurgulamak istiyorum. Evet; değerli dava arkadaşlarımız, sizler var iken, bu bitmez tükenmez mücadele azminiz var iken, bizler; bu haklı davamızda, Allah'ın izniyle; mutlak ve mutlak, o hüzünlü sevinçleri yaşayacağız ve özgürlüklerimize kavuşmuş olacağız. Çünki; gerçektende haklıyız. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara; sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletip, kabülünü diliyorum.

Anonim dedi ki...

ee sayın cüneyt bey 185 te yazdıgınız yorumda acaba yanlışmı aladım bı acarmısınız lütfen şirket ortagı ve muduru ısen yasadan faydalanman zor dıyorsunu hem sırket ortağı ve müdür yoksa sırket ortağı olmadan sadece dısarıdan müdür de olursandamı yasadan faydalanamazsın cevap verırirsen gecenın bu vaktınde sevinirim saygılar eee

Anonim dedi ki...

MERHABA
ARKADAŞLAR BENİM SORUNUM ŞÖYLE Bİ ŞİRKETE ORTAKDIM MAYIS 2009 TARİHİNDE HİSSEMİ DEVRETTİM HİSSEMİ DEVRETMEDEN ÖNCE HERHANGİ YAZILAN Bİ KARŞILIKSIZ CEKİMİZ YOKDU ANCAK Bİ KAC AY SONRA HİÇ İRTİBATIM OLMAYAN BU ŞİRKETİN CEKLERİ YAZILMAYA BAŞLAMIŞ VE BANA YENİ YASA CIKTIKTAN SONRA DAVA ACILMIŞ BU DAVAYA NASIL İTİRAZ ETMELİYİM ADIMA ADLİ PARA CEZASI HÜKMEDİLEBİLİRMİ

Anonim dedi ki...

bu yasa nasıl cıktı nasıl cıkarıldı hic bir hukukcu akıl sır erdiremedi nasıl ödeyecek olsa zaten öder 1 yıl sunra dön başa ayıp ya dogru dürüst yasa yapın insanlar ekonomik sıkıntıdan bunalmış parası oan cezaevinde 1 gün yatmaz avrupa da cekten yatan yok ve kimse maddi durumdan dolayı özgürlügünden olmuyor burası türkiye normal ab nere biz nere bırakın hayalide ekonomiyi düzleyin insanlar ac hani iş cezaevleri tıka basa dolu ama bazı insanlar pembe rüyadalar bırakın uyusunlar vatandaş onları uyandırır zamanı gelince

Anonim dedi ki...

1999 yılından 9 adet çek davamdan infazca aranmaktayım ne yapmalıyım

Barışçı- Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; herkese iyi akşamlar, daha doğrusu iyi geceler diyerek başlıyorum yorumlarıma. Nerden başlıyacağımı bilemeden. Dün gece; değerli Av. Sibel Sevinç Hanıma bir mail göndermiştim. Kendileri sağolsunlar; sabah erkenden beni aradılar. Şişli Adliyesinde infazı durmuş olan dosyam ile ilgili bilgi vermiştim. Hiç ama hiç üşenmeden; çok ısrar etmeme rağmen, hiç bir ücret dahi talep etmeden, ilgili mahkemeye uğrayıp, gerekli ön bilgileri aldılar ve yarın gerekmesi üzerine, tekrar; aynı mahkemeye uğrayıp, daha detaylı bilgi ve belge alacağını teyit ettiler. Şimdi; herşeyden evvel, hepinizin huzurunda; kendisine çok ama pek çok teşekkürler ettiğimi belirtmek isterim. Teşekkür çok yavan kalmakta lakin; ben yinede kendilerine teşekkür ediyorum. Üstüne üstelik; kendilerine şimdiden maddi ve manevi olarak, borçlanmış olarak. Gerçekten kendileri; halden anlayan, insan gibi insan olan, maddiyatı sonraki planlarda tutan bir kişiliğe sahip. Değerli Av. Sibel Sevinç Hanımın bu hareketinden sonra; bu haklı davamızda, çok az şeyler yaptığımı düşünmekten, kendimi alıkoyamıyorum. Bu arada belirtmeden geçemiyeceğim bir husus ise; Değerli Cüneyt Hocamızın(Pirimiz) Av. Sibel Sevinç hanımla, görüşmemin iyi olacağını belirtmiş ve önermiş olmasıdır. Yine söylemeden geçemiyeceğim bir husu ise; Değerli Cüneyt Hocamızın (Pirimiz) gerçekten, bir sabır küpü olduğunu, şimdiye kadar; bu haklı olan davamızda, çok ama pek çok emeğinin geçtiğini, vurgulamak istiyorum. Evet; değerli dava arkadaşlarımız, sizler var iken, bu bitmez tükenmez mücadele azminiz var iken, bizler; bu haklı davamızda, Allah'ın izniyle; mutlak ve mutlak, o hüzünlü sevinçleri yaşayacağız ve özgürlüklerimize kavuşmuş olacağız. Çünki; gerçektende haklıyız. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara; sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletip, kabülünü diliyorum.

Anonymous dedi ki...

Ortaklık sıfatı olmaksızın vekaleten müdürlük sıfatıyla çek keşide eden arkadaşlara ceza verilemeyeceği hususunda lütfen şu açıklamaları dikkate alınız..
TTK 540. maddeye göre Limited şirketin yönetim organı ortaklar kuruludur. TTK md. 536 ya göre limited şirket genel kurulu ortaklardan oluşur.
TTK ya göre limited şirketlerde yönetim kurulu yoktur.. Anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin görevini limited şirketlerde ortaklar kurulu yürütür. TTK 536. maddeye göre limited şirket Ortaklar Kurulu limited şirket ortaklarından oluşmaktadır. Hem limited şirket hem de TTK 312 maddeye göre anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri şirket ortağı olmak zorundadırlar. Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi limited şirkete dışardan tayin edilen müdürler sadece şirket temsilcisidirler, şirket yönetim organı üyesi değillerdir. bu nedenle başvurunun reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Ankara 15 Asliye cEza mahkmesinden bu yönde karar çıkmıştır. Bilgilerinize sunulur. Av. Neslihan BENLİER

Anonymous dedi ki...

ZİHNİYET BU İŞTE ÖZGÜRLÜK DİYE BAS BAS BAĞIRANLAR,DEMOKRASİ DİYE BAĞIRANLAR YAZIKLAR OLSUUUUNNNN TUH SİZE TUH...

Altındağ İlçesi'nin Yenidoğan Semti'nde, eşi Zeynep Erselligil ile birlikte oturan engelli Dursun Erselligil, ödemediği 45 liralık su faturası yüzünden dava edildi. Okuma- yazması olmadığı için hakkında dava açıldığını da duruşma günü öğrenen Erselligil, fatura borcunu ödenmeyince Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri bir sabah evine gelip su sayacını söküp gitti. Ardından kaçak su kullanmaktan hakkında dava açılan Erselligil, 25 Şubat'ta eve gelen polis tarafından Adliye'ye götürüldü. Polis yardımıyla mahkemeye götürülen Dursun Erselligil, 6 ay hapis ve 990 TL para cezasına çarptırıldı, ancak itiraz süresi dolduğu için karar kesinleşti. Erselligil, hakimin cezayı 9 güne indirmesi üzerine tekerlekli sandalye ile Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.

ZEYNEP

Anonymous dedi ki...

günaydın arkadaşlar. anayasa mahkemesinin kararını bekliyip zaman kaybedeceğimize AİHM sine şimdiden başvursak daha uygun olmazmı yada başvurulduysa hangi aşamadadır.bilgiler için şimdiden teşekkürler. SEDAT

OCEON BLUE dedi ki...

YA ARKADAŞLAR GECE BU SAAT OLDU ÇOĞUMUZ SIKINTIDAN UYUYAMIYORUZ NE YAPACAĞIZ DİYE SİTEDE BAYANLAR'DA ÇOĞALDI AĞIRDA KONUŞAMIYORUM ESKİSİ GİBİ ŞİMDİ BİZ ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINI NEDEN BEKLİYORUZ AİHM'E BAŞVURMAK İÇİN GÜL GİBİ BİZİ DESTEKLEYEN AVUKATLARIMIZ VAR RİCA EDELİM BİR METİN HAZIRLANSIN İSTER TEK TEK İSTER TOPLU HALDE AİHM'E BAŞVURU YAPALIM BEN GECELERİ TAHAT UYUMAK İSTİYORUM BEN 3 YAŞINDAKİ ÇOÇĞUMUN YÜZÜNE BAKINCA İÇİMDEN OĞLUM SENİ BİR SÜRELİĞİNE YANLIZ BIRQKACAĞIM DEMEK İSTEMİYORUM BEN EŞİM İLE ÇARŞININ ORTASINDA GEZMEK İSTİYORUM KISACASI BEN YAŞAMAK İSTİYORUM A.G HÜKÜMET SENİN CÜNEYT BEY İLE YAKLAŞIK 3,4 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜĞÜMDE BİZ AİHM'E BAŞVURDUK 2 YIL OLDU BEKLİYORUZ DEMİŞTİ AHİM'DE 10 YILDA SONUÇLANDIRIYOR HERALDE DAVALARI CÜNEYT BEY NE OLDU SİZİN BAŞVURUNUZ BİLGİ VERİRMİSİNİZ

Anonymous dedi ki...

ben 16 aydır kaçak yaşıyorum. 25-30 civarı davam var. itirazlar yapılıyor bir üst öahkemede görüşülüyor, heralde her an tutuklama çıkabilir,herşeyimi yitirdim, nereye kadar böyle yaşarım bilmem özgürlük dünyanın en güzel şeyiymiş,şimdi hayatımı gizlenerek ve bi işe yaramadan geçiniyorum ve ölüyorum,yazdıklarınızı okudum,ama bi netice yok işte, hepsi karma karışık, şuan en büyük sorunum, barınacak güvenli bi yer ne acı ama öyle işte, yoruldum en azından yazdıklarımı okuyacak birilerinin olmasını bilmek bile bana şuan moral veriyo,en kötüsüde ne biliyomusunuz kadın olarak bu durumda olmak

erenus dedi ki...

İYİ AVUKAT ADAMI İPTEN ALIR!..
KARAR İDAM..
Yer İngiltere.
Birkaç yüzyıl öncesi.
Adamın biri cinayetten içeri atılır. Bir avukat bulunur adama.
İlk görüşmelerinde avukat "Merak etme seni kurtaracağım" der.
Adam da avukata güvenir ve mahkemeye çıkar.
Karar ise idamdır!..
Adam doğal olarak avukatına kızar, köpürür. "Hani beni kurtaracaktın?" der.
Avukat da "Sen merak etme. Bu daha bir şey değil. Temyiz var. Seni kurtaracağım" yanıtını verir.
Dava temyize (karar düzeltmeye) gider.
Ama, mahkemenin verdiği idam kararı bozulmaz, tersine onaylanır!
Adam yine avukatına döner ve sorar:
"Hani temyizde beni kurtaracaktın?"
Avukat gayet sakin biçimde, "Dur daha, bu karar Avam Kamarası'nda oylanacak. Seni kurtaracağım" der.

MECLİS DE ONAYLAR..
Dava Avam Kamarası'na (Meclis'e) gider, ama orada da idam onaylanır!..
Daha sonra Lordlar Kamarası ve Kraliçe de idamı onaylar, adam kurtulamaz.
Kraliçenin onaylaması ile darağacı kurulur, adamı sandalyeye çıkarır, boynuna ipi geçirirler.
Bu sırada avukatı ile göz göze gelen adamın öfkesi bakışlarına yansımıştır. Avukat ise hâlâ son derece sakindir.
Gözleriyle işaret ederek, merak etmemesini, onu kurtaracağını anlatmaya çalışır.
Adamın ise artık umudu kalmamıştır.
Cellat gelir, adamın altındaki sandalyeyi iter ve talihsiz adam boynuna geçirilen ipte sallanmaya başlar.

AVUKAT KOŞMAYA BAŞLAR..
O sırada avukat, kalabalığı yararak darağacına doğru koşmaya başlar. Merakla ne yapacağını anlamaya çalışan celladı bir hamlede geçer, ipi keserek adamı kurtarır. Doğal olarak ortalık karışır, bu kez hem idam mahkûmu hem de avukatı yakalanır.
Avukata bunu neden yaptığı sorulunca yanıtı şöyle olur:
"Bu adam idam mahkûmuydu. Siz de onu idam ettiniz. Adamın ölüp ölmemesi siz ilgilendirmez. Kanunda 'idam edilir'yazıyor. 'İdam edilerek ÖLDÜRÜLÜR' yazmıyor. İdam gerçekleşmiştir!.."
Bu sözler üzerine adamı tekrar idam etmeye cesaret edemeyen yetkililer konuyu Kraliçe'ye iletirler. Kraliçe, zekâsından dolayı avukatı kutlar ve adamı affeder.
Bu olaydan sonra, ilgili kanun maddesi değiştirilerek "İdam edilerek ÖLDÜRÜLÜR" biçiminde yeniden
düzenlenir.

Yazar Hulki Cevizoğlu

ezgi dedi ki...

Sayın 153 ve tüm madur arkadaşlar cevabınızdan dolayı teşekkür ederim fakat şimdi benim bazı çeklerimde vekaleten imza atan ve şirketi dava etmişler, şirket müdürünün bu davada ismi geçmiyor ise böyle bu durumda sonuç ne olur ? birde yeni yasa ile birlikte eski yasa otomatik olarak uygulamadan kalkmaz mı? Bir kısmı yeni yasadn bir kısmı eski yasadan diye insiyatif mi söz konusu?

sürücü dedi ki...

Av.Sibel hanıma bugün vekalet verdim, taahhütleri vermesi için ama zamanlama olarak iyimi yoksa kötümü yaptım aslına bakarsanız hala karar veremedim.

Anonymous dedi ki...

site iyice geyik sitesine döndü
1 sene sonra 1/3 ü ödeme zamanı geldiğinde gene ciddileşir.

Anonymous dedi ki...

Sn. M.K yorumlarınız çok güzel ve aydınlatcı. en son 156 yorumunuzda hocaefendi FETO denilen yaratığın ne sevabı olabir ki. anıyorsunuz. A.D.

M.K. dedi ki...

Memleket isterim,
Gökmavi, dal yeşil, tarla sarı olsun,
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim,
Ne basta dert, ne günülde hasret olsun,
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim,
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun,
Kış günü herkesin evi barkı olsun

Memleket isterim,
Yasamak, sevmek gibi gönülden olsun,
Olursa bir şikayet ölümden olsun


NELER YAPMADIKKİ BU VATAN İÇİN
KİMİMİZ ÖLDÜK, KİMİMİZ ŞARKI SÖYLEDİK

...............................................

Bu vatan için bir fidan dikenede boynumuz kıldan incedir Kaya, ama o dediklerini yapan hocaefendinin memleketin kurumlarıyla ve onları ele nasıl geçirileceği ile ilgili vaazınıda unutmuş değiliz. Zannetmeki bizler balık beyinliyiz. evet unutanımız çok olabilir ama unutmayanlarımızda hayli vardır. O nedenle Hocaefendiyide günahlarıyla ve sevaplarıyla anarız. sadece sevaplarıyla değil.

sürücü dedi ki...

Kaya kardeş yorum yapmasan herhalde daha memnun oluruz, yoksa dayanamayıp cevap vereceğim ne hoca efendin kalacak ne AKP

M.K. dedi ki...

Birde Kaya,

Fetullah Gülen in neden Amerikada yaşadığını hala ülkeye neden dönmediğini, eğer başbakanın dediği gibi burası bir hukuk devleti ise gelip bir sorunu varsa ve yargı karşısına çıkması gerekiyorsa hukuk çerçevesinde neden yargı karşısına çıkmadığını da bilmeyen ve anlamaktan yoksun bizlere bizahmet izah edersen seviniriz.

Evet yaptığı doğru şeyleri alkışlıyoruz hemde canı gönülden ama yanlışlarınıda eleştiriyoruz ve aynısını o eleştiriyi yapan sendende bekleriz

saygılar

«En Eski ‹Eski   201 – 225 / 225   Yeni› En yeni»