6273 Sayılı Yeni Çek Kanunu Uygulama

 Yeni Çekanunu, yeni çek yasası
6273 Sayılı Çek Yasasının Yürürlüğe Girmesinden Önce Açılmış Olan Karşılıksız Çek Keşide Etmek Davalarında Mahkemelerce Yapılacak Uygulama.

6273 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen "çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" nedeniyle açılmış soruşturma ve koğuşturmalarda nasıl bir karar verileceği hususunun da açıklanması gerekmektedir.

5941 Sayılı Çek Kanununun 5/1. fıkrasında düzenlenen "çekin karşılığını bankada hazır bulundurmamak suretiyle karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek" suçunun yaptırımı idari yaptırıma dönüştürüldüğünden;

A-) Hazırlık soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcıları "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı vereceklerdir.

B-) Yargılaması devam eden davalarda dosya hangi mahkemede ise (sulh veya asliye ceza) mahkemeleri "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı vereceklerdir.

C-) Temyiz edilerek Yargıtaya gönderilen ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılğınca ya da Yargıtay Ceza Dairesince mahkemesine iade edilen davalarda, duruşma yapılmaksızın mahkemesince (sulh ya da asliye ceza) "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı vereceklerdir.

D-) Karar verilmiş, kesinleşmemiş ve mahkemesinde bulunan dosyalarda duruşma yapmaksızın mahkemesince (sulh ya da asliye ceza) "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı vereceklerdir.

E-) Kesinleşmiş henüz infazı tamamlanmamış dosyalarda duruşma yapmaksızın mahkemesince (sulh ya da asliye ceza) "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı (uyarlama kararı) vereceklerdir.

1 - 6273 Sayılı Yasa ile değişik 5941 sayılı çek yasasının idari yaptırım öngörülmüş maddeleri hakkında Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
2 – İdari yaptırım olarak "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" kararı sadece HESAP SAHİBİ gerçek ve Tüzel kişiler (Şirketler) hakkında verilecektir.
a-) 5941 Sayılı Çek Kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden önce Tüzel kişiler hakkında idari yaptırım olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilemez. Ancak; 20.12.2009 tarihinden sonra işlenen karşılıksız çek keşide etmek suçlarında tüzelkişiler (Şirketler) hakkında idari yaptırım uygulanabilir.
b-) Tüzelkişi adına açılmış hesaplardan çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi, yönetim organı üyesi gerçek kişiler hakkında da tedbir kararı verilemez.
Tayyar Cem ERALP
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

5941 Sayılı Kanunun Geçici 2/a veya b maddesi gereğince hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi Notları: 5941 sayılı yasanın yürürlük tarihinden sonra karşılıksızdır işlemi gören şirket çekleri temsilcisi/yetkilisi hakkında beraat, şirket için çek yasağı koymak şeklindedir. 3167 sayılı yasa döneminde karşılıksızdır işlemi gören şirket çekleri temsilcisi/yetkilisi hakkında beraat şirket için idari yaptırım uygulanmasına yer olmadığına kararıdır.

Gerekçe:Tüzel kişi temsilcileri yönünden önceki düzenleme ile suç sayılan eylem 6273 sayılı Kanun ile suç olmaktan çıkarılmıştır. Tüzel kişi temsilcisinin tüzel kişiyi temsilen keşide ettiği çeklerden dolayı sadece hesap sahibi tüzel kişinin sorumluluğu kabul edilmiştir.
TCK’nın 7/1 maddesinin 2. cümlesine göre işlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimse cezalandırılamaz. CMK’nın 223/2-a maddesine göre de yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması halinde beraat kararı verilir.
CMK’nın 225. madesine göre hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve fail hakkında verilir. Bu maddenin gerekçesinde de "Mahkeme dava edilmeyen bir fiil hakkında kendiliğinden yargılama yapamaz ve hüküm veremez." Bunun doğal sonucu, iddianamede gösterilen fiil hakkında hüküm kurulmasıdır.
Hüküm, "iddianamede gösterilen sanık ve ona yükletilen fiil hakkında kurulur" denmiştir.

Bu durumda sonradan yürürlüğe giren kanun ile tüzel kişi temsilcilerinin eylemi suç olmaktan çıkarıldığı için tüzel kişi temsilcileri hakkında 6273 sayılı Kanun değişikliğinden sonra beraat kararı verilmesi gerekir.

780 yorum:

1 – 200 / 780   Yeni›   En yeni»
Ersen tekirdağ dedi ki...

Cüneyt bey yaptığınız bu çalışmalar için çok teşekkür ederim saygılarımla

Mrtbalikcioglu dedi ki...

Herşey İçin elinize yüreğinize sağlık...

Ergin Emelcan dedi ki...

gülü 1 gün sizi hergün sececeğiz allah tuttuğunuzu altın etsin

Arif Doser dedi ki...

çok teşekkürler cüneyt bey , allah razıolsun..saygılar

Abdullah özbek dedi ki...

Allah razı olsun

izmir55 dedi ki...

YUKARIDAKI YAZIDA E FIKRASINI NEREDEN ÇIKARDINIZ...KESİNLEŞMİŞ DAVAYA YENİ YAPTIRIM NASIL OLUR....BEN 1 YIL ÇEK KULLANMAMA CEZAMI ÇEKTİM...BİR DAHA NASIL OLUR...KANUNDADA BÖYLE BİR MADDE YOK...SAYGILAR...

Murat YALÇIN dedi ki...

Sevgili Cüneyt,

Açıklamalarınıza teşekkürler, ancak meselenin daha net anlaşılması için (3 adet çek taahhüt dosyamla) somut örnek üzerinden sormak istiyorum;

1. ) Kararlar 2009 yılında (3167 16/3.e göre) verilmiş ve karar metinlerinde ('çek düzenleme' ibaresi olmadan) "...1 YIL SÜREYLE ÇEK HESABI AÇTIRMASININ YASAKLANMASINA..." deniliyor...Buna göre;
a) öncelikle bu 1 yıllık yasak süresi 2010 yılında dolmuş, infazı tamamlanmış olmuyor mu? Uyarlama ile geriye doğru (çek keşide tarihinden itibaren) yeniden ve 10 yıllık yasak mı uygulanacak?...
b) 6273 sy. ile verilecek yeni kararlara kadar geçen sürede gerçekleştirilmiş "çek düzenleme" işlemleri ne olacak?

2. ) 6273 sy çıkmadan önce yukarıdaki hükme göre 1 yılın sonunda ( ve hatta 'çek düzenleme' yasağı olmadığına göre) genel olarak başka bir şirkette yönetici olarak çek tanzim eder ve yetkili çift imzadan biri olabilir mi?

3. ) b-) şıkkında belirtilen " Tüzelkişi adına açılmış hesaplardan çek keşide eden tüzelkişi temsilcisi, yönetim organı üyesi gerçek kişiler hakkında da tedbir kararı verilemez." deniyor... Yani eski şirketimde şirket ortağı ve müdürü sıfatıyla muhatap olduğum tüm davalarında ŞAHSIMA değil de ŞİRKETE mi 'çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı" söz konusu olacak... Bundan ben muaf mı olacağım... Bu yaptırım gerçek kişi tacire ve tüzel kişinin hükmi şahsına mı uygulanacak...

:) Sormak bizden, cevaplamak üstadımızdan... Mesai sırasında yazdım, umarım karışık olmamıştır...
:)

Ceyhnnnn dedi ki...

arkadaşlar şirket ortağı olarak imzalanan çeklerden hiçbir ceza olmayacak mı vede vekaleten kullanılan şahıs çeklerinden

CEMECEM dedi ki...

Arkadaşlar...Avukatlara çok yükleniyorsunuz....Bence onlar ADALETİN gerçek temsilcileridir...Artık onlar HEYKELİ DİKİLECEK...GECE GÜNDÜZ S.......LECEK...kadar kıymetliler bizim için...iyi bakmamız lazım artık onlara...

KANAYANYARA dedi ki...

1-bir mahkeme benim yargıtaya başvurma hakkımı nasıl engelleyebilir önünü kapatabilir?
2-icra memuru ile alınmış taahhüt var fakat bu taahhüt sokakta alınmış?
3-usulsüzce her taksite 3 ay ceza açılmış ve hakime buna dair itiraz yaptığıız zaman kanunda benim yasada benim diyebilirmi?
4-yargıtay hususunda özellikle cvp bekliyorum
5-VE LÜTFEN ŞU İCRAYA VERİLEN TAAHHÜTLER KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDİLECEKMİ EDİLMEYECEKMİ KARAR VERELİM,sitem ediyorum çünkü vefa istiyoruz bakın burada 100lerce arkadaşız bu konuda muzdarip olan..bırakın o zaman bizde paylaşalım mail telefon ve faxları isteyen arkadaş katılsın..site yönetimi bu konuda cp verirse seviniriz buradaki onlarca icra taahhüt sıkıntısı çeken kişiler adına konuşuyorum bireyel değil..her geçen gün hızla alyhimize işliyor tıpkı sizler gibi birzamanlar başınızda olan sıkıntı gibi içerdeki yakınlarımızın 1 gün daha içerde olması bizleri kahrediyor...ve şimdi koğuşlar karma yani hertürlü suçlu ile birleştirildi..lütfen artık toplu hareketi başlatın..

ayşen dedi ki...

site yöneticileri talimat verdiği takdirde ben ve eşim de destek olacağız...Borcundan dolayı kimse hapiste kalmasın çok yanlış bi uygulama

Asi dedi ki...

SN .ARKADAŞLAR İCRA TAHÜÜTLERİ VE EV İCRALARIYLA İLGİLİ İŞLERİN HAZIR OLDUNU

ŞUANDA SİZİN DE ÇOK İYİ TAKİP ETTİNİZ TBMM ÇIKAN KARGAŞA NETİCESİNDE

YAPACAGIMIZ EYLEMİN BOŞA ÇIKMAMASI İÇİN BEKLEMEDEYİZ SİZLERDEN SABIR İÇİNDE BEKLEDİNİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ

SN CÜNEYİY BEY SN LEVENT BEY GEREKEN YERLERDEN BİLGİ VE HABER ALMAK İÇİN VARGÜCÜYLE UGRAŞIYORLAR

Cüneyt dedi ki...

Yukardaki uygulamaya ilişkin esaslar Yargıtay Savcısı tarafından paylaşıldı, zaten uyarlama yapılan mahkeme kararlarında 3167 sayılı yasa zamanında karşılıksızdır işlemine tabi tutulan çekler için her hangi bir yasaklama öngörülmüyor

Caman dedi ki...

henüz karakola gitmemiş arkadaşlar var karakolun bana söylediyi gbt niz hala çıkıyorsaki devam ediyor, onlara siz hatırlatın dedi nöbetçi infaz savcısını aratın dedi çoğu karakol polisin bu kanundan haberi yok.yarın ben ehliyeti tekrar almaya gideceğim ordakiler şaşıracak bu ceza evine gitmemişmiydi diye yine ben geldim diyeceğim :) kırmızı yanıp sönecek ARANIYOR ama birşeyde yapamıyacak.

KANAYANYARA dedi ki...

teşekkür ederim..

Nilgunn59 dedi ki...

mancester 84 ilgilendgın için tşkrler banka avukatı k.kartından beni icraya vermşti bnde onun ofisnda 3 taksitte anlaştım ama ilk taksıtını ödemeden icra ceza mah kemsnden kağıt geldı durşmam var mış 23 şubatta

Mancester84 dedi ki...

bir iç tüzük mü nedir başımıza bela oldu bunca yıldır nasıl oluyor da bu kötü kanunlar çıkarılıyordu şimdi mi iç tüzükleri çıktı ey ALLAHIM beni sabrımla deneme artık diyorum ,sayın kanayan yara biraz önce ben de sitede sizi arıyordum tam aynı soruyu soracaktım ki sayın asi bey cevapladı ben de bekliyorum sanki meclis burası ben de kanunlaşmasını bekler gibiyim o kadar alıştım bu siteye

Mancester84 dedi ki...

sağol ayşen hanım

Mancester84 dedi ki...

sayın kanayan yara bu kadar mail atıyorum bir mhp nin kadın kollarından teşekkür gelmişti .

Hsn3576 dedi ki...

arkadaşlar istanbulda yaşayanlar için polis bir tanıdıgınız varsa gbt gib bir ag var ist ait ordan çok rahat baktırılır

Caman dedi ki...

benimde alt kattaki komşum polis bgt ye bakamıyor çünkü baktığın an seninde orda olman gerekiyor.rahat rahat kendin ister karakola git ister adliyeye en fazla 2 saat tutarlar sonra savcı tutanak tutturup sldırıyor.rahat ol olay bitmiştir gbtler devam ediyor bunun için dosyamızı açan infazın düşmesini bekliyeceyiz.

Mancester84 dedi ki...

gününü geçirmeden itiraz ettiniz mi?bir de demekki yakalama çıkmamış henüz,

Caman dedi ki...

benim dosya antalyada olmasına rağmen biraz endişelendim infazım ordan düşene kadar acaba gidermiyim cve diye ama savcı kesinlikle salıyor geri.

Nilgunn59 dedi ki...

daha mahkemeye çıkmadım ki ne yapayımm peki gideyim mi mahkemeye gidersem ne diyeyimm

Mancester84 dedi ki...

benim çnceki yakalanmam da karakola ifade için dediler ,tutukladılar ,ama sizin ki mahkeme davetiyesi ise daha iyi karar çıkmamış inşallah buradaki çalışmalar başlar da katılım yüksek olur sa bu taahhüt ihlallerini de birgün unuturuz

Gmzcn_01 dedi ki...

Sn Kanayanyara siz sitenin yeni üyelerinden değilsiniz bizlerin sorunu bitti diye kimse köşesine çekilmez çekilemez bizimde tahahütümüz yok ama yine de siteyi sürekli takip ediyorum.

şunu söylemek isterim site yönetimine güvenin nasıl bir öncekinde bize yönlendirip refaha erdirdiler şimdi tahahüt sorunu için doğru zamanı bekliyorlar yaşamadık mı ümitsiz olmadık mı olduk ağlamadık mı ağladık ama bizleri doğru sona yönlerdiler

biz her zaman burdayız eminim benim gibi bir çok arkadaşta bekliyordur hazırda, biz birbirimizin yanında olmalıyız.Sn Asi sağolsun sürekli bilgiler veriyor bu yorumları yabana atmadığınızdan eminim sadece biraz daha sabır...

Saygılarımla

KANAYANYARA dedi ki...

eninde sonunda bizede kayıtsız kalamayacaklar,ama bu bügün ama yarın ama bu yıl ama 2 yıl sonuçta susturulmayacak bir ses benim yeminim olsun bu cezadan çekipte bitireceğimiz gün elbet gelecek ama başkalarıda çekmesin diye ömrüm boyunca uğraşıcam canım sıkıldıkça aklıma geldikçe bu konuyu dillendireceğim ahdım var..

KANAYANYARA dedi ki...

sn.nilgunn59 borcu ödeyebilecekseniz bir şekilde o mahkemeye çıkın derdinizi sıkıntınızı anlatın belki ama belki beraat olur ,diğer yandan mançester arkadaşın dediği gibi ifade deyip doğru cezaevine götürüyorlar ve sanmayınki 3 ayla kurtuluyorsunuz..ya borcu ödeyin yada 2-2,5yıl zaman aşımı olması için yakalanmayın..bulunduğunuz ilçeden taşının..

Cüneyt dedi ki...

Sayın Yalçın
Bu hususta verilmiş ir mahkeme kararını aktarıyorum
Karar özetle şudur: Şirket çeklerinde Yeni yasayla artık çek hesabı sahibine yani şirkete yasak veriliyor, şirketin temsilcisine müdürüne çeki imzalayan yetkilisine her hangi bir yasak söz konusu değil.

T.C.
BİGA
SULH CEZA MAHKEMESİ
DURUŞMA ZAPTI
ESAS NO : …/…
DURUŞMA TARİHİ : …/…/2012
CELSE NO :
HAKİM : EMRE EFE ŞİMŞEK 122448
KATİP : İDİL BÖLÜKBAŞOĞLU 141968
Belirli gün ve saatte ...celse açıldı.Açık yargılamaya devam olundu.
Duruşmaya gelen olmadığı görüldü.
Dosya incelendi
Araştırılması gereken başkaca bir husus kalmadığı görülmekle açık yargılamaya son verildi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi CMK 232/3 Madde gereğince 15 gün içerisinde dava dosyasına eklenmek üzere;
1- Her ne kadar sanık hakkında Biga Cumhuriyet Başsavcılığının 11/06/2010 tarih ve 2010/559 Esas sayılı iddianamesiyle 5941 Sayılı Çek Kanunu 5. maddesinde tanımlanan Karşılıksız Çek Düzenlemek suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın üzerine atılı eylem, 6273 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile suç olarak tanımlanmadığından sanığın 5271 Sayılı CMK nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,
2- 5941 sayılı yasanın 6273 sayılı yasa ile değişik 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilebilir hükmü göz önüne alınarak; kabahatlinin, çek hesabı sahibi olan tüzel kişinin yetkili temsilcisi olduğu anlaşılmakla, hakkında 5941 sayılı Çek Kanununun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5. maddesi uyarınca İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
3- Adına karşılıksız çek düzenlenen çek hesabı sahibi tüzel kişi şirket yönünden açılmış bir dava bulunmadığından bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına,
4- Adına karşılıksız çek keşide edilen çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında 6273 sayılı yasa ile değişik 5941 sayılı yasanın 5/1 maddesi gereğince gereğinin takdir ve ifası için Biga Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına,
5- Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerine bırakılmasına,
Dair 5326 Sayılı yasanın 27/7 maddesi uyarınca, kabahatlinin yokluğunda verilen kararın kabahatli açısından tebliğinden itibaren 1 hafta içinde bulunduğu yer Sulh Ceza Mahkemesi veya mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ile; Biga ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılıkları yönünden ise kararın tefhiminden itibaren görüldü süresi olan 1 ay içerisinde Yargıtay'a temyiz yasa yolu açık olmak üzere Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanan bağımsız ve tarafsız Biga Sulh Ceza Mahkemesince verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.(Anlatılamadı) .../.../2012
Katip 141968 Hakim122448

KANAYANYARA dedi ki...

hocanın dediği gibi bana damdan düşeni getirin hesabı bir olay bu...sizi anlıyorum ve artık saldıralım sonuç ne olursa olsun..çıksada çıkmasada hiç değilse savaşalım lütfen..
çünkü artık bende bile itidalli dayanacak hal kalmadı fevrileştim..bugün bardağı taşırdı artık,bir nebze hiç olmazsa borçlu insanlar bir arada deyip kendimizi teselli eiyorduk halbuki şuan boşalan koğuşlara hertürlü suçluyu almaya başlamışlar ve ilkelce hareketler olmaya başlamış..anlatabildim sanırım sıkıntıyı..

Özgür ruh dedi ki...

arkadaşlar hepinize iyi akşamlar evet taahhüdü ihlalmağduru olarak hepimizin tahammületme gücümüz kalmadı ama cüneyt abi basketçi abi asi kardeş hazır olduklarınısöylüyorlar bizonlaragüveniyoruz az daha sabır

mert dedi ki...

İYİ AKŞAMLAR,BUZ GİBİ SOĞUK SOKAKDA 10-11 saat çalışıpda eve gelip sizlerle olmak çok güzel.İNŞAALLAH borcundan dolayı ve tahahütünden dolayı cezaevlerinde hiç kimse kalmayınca çok daha güzel olacak.Sonuna kadar herşeyimizle bu çarpık lıkda düzelecek.Biraz sabır,biraz çaba...Herşey güzel olacak.

Course53 dedi ki...

cuneyt bey merhaba
bugun bankayla yaptıgım gorusmede dısarda oldugum ceklerıı sordum banka net cevap veremedı...ben sırkete aıt olan ceklerı toparlamam mumkun degıl nerde ne var bılmıyorum cok eskı konu.cek yaprakları basına bankaya paramı odenecek?bankayla ılısıgımı nasıl keserım bu ıslerı nasıl temıze cıkartırım....tşk

Gmzcn_01 dedi ki...

Kesinlikle katılıyorum SN KANAYANYARA site yönetimi şimdi dediği zaman her zaman ki gibi büyük bir nehir gibi görevlerimizi yapacağız

Esn dedi ki...

h.g 3.yargı paketinde icra taahhütleri af varmı yokmu kimisi var diyor kimisi öyle bir çalışma yok diyor bilgin varmı?

Tunus- dedi ki...

ARKADAŞLAR İZMİR 23 ASLİYE CEZA KAPATILMIŞ ŞİMDİ 23 ASLİYE NERESİ BAKIYOR BİLEN VARMI

fatih-35 dedi ki...

GÜZEL BİR KARAR,

PEKİ BUNLAR ESKİ DAVALARA NASIL YANSIR. BİZİM TÜZEL KİŞİNİN MÜDÜRÜ OLARAK İMZALADIĞIMIZ ÇEKLERDEN ADLİ CEZALARIN MERKEZ BANKASINDA KAYDI VAR.. BUNLARIN BU KANUN GÖRE SİLİNMESİ GEREKLİ.. MAHKEME Mİ AÇMAMIZ GEREKLİ..

Erdal dedi ki...

ARANIZDA ACABA KAÇ KİŞİ GERÇEKTEN BORCUNU ÖDEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MERAK EDİYORUM

Yahyauzun dedi ki...

BU ÖNEMLİ GÜNÜ SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEDİM ÇÜNKÜ BİZİ BİZDEN BAŞKASI ANLAYAMAZ VALLAHİ BİLLAHİ ÖZGÜRÜMMMMMMMMMM HEPİNİZE SAYGI VE SEVGİLERLE HER ZAMAN BEN BU SİTE İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIMA SÖZ VERİYORUM HER GÖREVE HAZIRIM İSTANBUL DAN sevgili abilerim ben bugun istanbul adlıyesıne gıttım tum dava dosyalarımın yakalama düşüm yazılarını aldım mahkemelerin çoğu kendileri düşürmüş infaz edilenler bile düşmediyse infaz buroya gıderek düşürülebiliyor okadar korku yaşadık ama sonunda başta yöneticiler olmak üzere hepiniz saygıdeğer arkadaşlarımla paylaşmak istedim bu arada karakoldan aranmalar sürüyo olsada önce düşümleri alıp karakola gitmekte fayda var karakollarda eskı çekılen faxlar olduğu için aranmaktayız sadece karakolda memur arkadaşlar uyap ve el bilgisayarlarından girseler bile düşmüş oldukları görünüyor HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN SAYGILAR SEVGİLER

Ahmet Mithat dedi ki...

sevgili arkadaşlar..

çarşamba gittim jandarma ya teslim oldum.. beni 2 aydır felek felek arıyorlardı zaten.. bakmadıkları yer ve ortam yoktu.. ben arkadaşlardan haberleri alıyordum..

3 çek bir tane de başka bir davadan ifade vermek için tuttuklama vardı

ŞOK ŞOK ŞOK.. bir de nitellikli dolandırıcılık çıkmaz mı.. YIKILDIM TABİİ.. bu davadan haberim yoktu

neyse.. götürdüler beni adliyeye.. infaz kalemi dosyalarala ilgili faksları gönderdi cezaları veren mahkemelere

ben özellikle bu dolandırıcılık dava ile ilgili faksı dört gözle bekledim..o saatlerde çektiğimi sadece Allah ve ben bilirim..

sonunda faklslar geldi.. çek davaları düştü tabii.. ifade için de problem yoktu..

VEEEEEE.. bu dolandırcılık dava zamanında düşmüş.. benim hiç haberim yokken avukatım bunu halletmiş ve bana haber vermeye unutmuş (bunu da akşam öğrendim.. gündüz avukatıma bir türü ulaşamadım).. her nedense sistemde bir hata oluşmuş ve yakalama çıkmış..

sabah 10.30 da teslim olmuştuım jandarmaya.. akşamüstü 15.30 adliyeden özgür bir insan olarak çıktım

hepinize saygılar ve sevgiler

Gmzcn_01 dedi ki...

SENİN GİBİ DÜŞÜNMEYEN HERKES

ayşen dedi ki...

para kazanabilen herkes.

Pentalab dedi ki...

çalışarak biraz zor...

DEVRİM GÜLER dedi ki...

YANİ NE DEMEK İSTİYORSUN TEFECİMİSİN

Tnckarakoc dedi ki...

arkadaşlar 15 -08-2007 tarihli 15.000 tl hatır çeki verdim arkadaşıma..çekin günü gelmeden ortadan kayboldu.çeke şerh koydurdum.hatır çeki verdiğime dair protokolde imzalamıştık..çek tarihinden sonra bu arkadaş piyasaya çıktı.çeki kırdırmış ne yedüğü belirsiz kişlere onlarda bankaya teminata vermişler.bende çeki verdiğim şahsı çağırıp 7500 + 7500 bir hafta arayla makbuz karşılığı parayı verdim ve beni otür insanlarla muhatap etme çekimi getir dedim.parayı aldı ne para vermiş nede bişey ortadan kayboldu..bana icra geldi itirazda bulundu avukatım.dava açtı banka bana mahkeme tebligatlarını işte olduğum için alamadım.ve 15.000 tl adli para cezası geldi..19 - 03- 2009..da.avukatım ertesi günü tüm makbuz ve hatır çeki protokolümle yargıtaya gitti ve cevap gelmedi.e devlete baktım..03-02 -2012 dosya türü ceza davasıdosyası ve dosya türünede( bozma sonrası açılış) diyor.bu konularda aydınlatırmısınız beni..gbt temiz benim.aydınlatacak arkadaşlara teşekkürler ederim şimdiden....

Esfet_ceyhan dedi ki...

mesela ben
itirazın mı var?

Mertolgun245 dedi ki...

Herkese Selam..

Ozgurlugunu yasayan arkadaslara ozgurluklerinin daim olmasini diliyorum,
Sorunlari devam edenarkadaslara sabirli azimli ve inancli olmalarini onererek;
Mucadele ve birlik ortaminin olusturulmasi ve yeni yasalarin cikmasi icin olacak her turlu eylemi birlikteligi yasamak icin daima burada olacagim...

Selam Saygi ve Sevgilerimle....

Tnckarakoc dedi ki...

arkadaşlar derdimizi anlatan bi yazı yazdık moderatör inceleyecek diyor.ne oluyor bu ..derdimizi anlatamayacakmıyız.moderatör dedikleri kim acaba bilmiyorum...

EKEKE dedi ki...

ACABA SE ARAMIZDAN KAC KISININ KII YEDIN BEDE OU MERAK ETTIM

ahmet usta dedi ki...

SAYIN ERDAL..

BU ZAMANA KADAR KOLUMUZU KANADIMIZI KIRMAK İÇİN MEŞGUL OLAN ALACAKLI VE ÇAKAL AVUKATLARI,,ELBETTEKİ HAK ETTİKLERİ KADAR OLAN ALACAKLARINI İNSANİ BİR YAPTIRIM SONUCUNDA KURUŞUNA KADAR ALACAK...

ÇOK EKŞIN OLANDA BORUYU ALACAK..

SANMAKİ BİZLER BU ZAMANA KADAR ALACAKLIMIZA ÖDEME YAPMADIK,,,

AKSİNE ALACAKLILAR ALACAGININ ÇOGUNU İCRA KISKACINDA BİZLERİN İŞLERİNİ TARUMAR EDEREKTEN ALDILAR ZATEN..

AMA BİZ HEPSİNE BİRDEN ÖDEME YAPAMADIGIMIZDAN DOLAYIDIRKİ ÖZÜR DİLERİZ,,,

ON KİŞİYE BORÇ VAR DOKUZUNU MUTLU EDİYORSUN ÖTEKİ HANİ BANA HANİ BANA DİYOR.......

EEEEEE ADALET TECELLİ EDİYOR ARTIK

PEKİ BİZLERİN MAGDURUYETİNE KAÇ PARA BEDEL BİÇİLECEK NEREDE BENİM YILLARCA BİRİKİMLE EDİNDİĞİM KARİZMAM...

BANA KARİZMAMI GERİ VERİN ÇAKAL AVUKAT ORDUSU İSTİYORUM KRDEŞİM

KANAYANYARA dedi ki...

sn Esn face veya mail verin buraya yazmayalım değişik tepkiler oluşmasın faceniz varsa Ata Kan aratın lütfen..

Smyr35 dedi ki...

ARKADAŞLAR GELİR TESTİ YAPTIRMAM GEREKİYOR, BİLİYORSUNUZ BU AY SONMUŞ VE 800 TL. CEZASI VARMIŞ. BAGLI OLDUGUNUZ KAYMAKAMLIGIN SOSYAL YARDIMLAŞMA BİRMİNDE FORM DOLDURMAMIZ GEREKİYORMUŞ. YANLIZ MUHTAR İKEMETGAHIMI SİLMİŞ BİR SORUN ÇIKARMI. BİLĞİSİ OLAN ARKADAŞLARDAN CEVAP BEKLİYORUM. SAYGILARIMLA..........

ahmet usta dedi ki...

İSTERSEN ÖYRENEBİLİRİM KARDEŞİM

EKEKE dedi ki...

ESKIDEN ADALET TEFECI OLUYODU

SIMDI ADALET TECELLI OLUYOR

Asi dedi ki...

LÜNFEN OLUMSUZ YORUMLAR YAPMAYALIM

Fatih-butun dedi ki...

slm adanalımısınız

aykut dedi ki...

çeklere verilen taahhütlere ceza kakltımı?

Esn dedi ki...

siz mailinizi verin

Murat YALÇIN dedi ki...

Sevgili Cüneyt,

Harikasın... Karar da harika... Anladığım şunlar;

Önce tüzel kişiler ve temsilcileri (müdür, şirket ortağı müdür)

3167 ve 5941 s.y ile tüzel kişi adına değil çeki keşide eden tüzel kişi yetkilisi, temsilcisi adına ceza davası açılıyor idi... Verilen cezalar ise;
a) APC yani Hapis - 6273 ile KALKTI...
b) 3167 s.y ile 1-3 yıl arası (genellikle takdiren 1 yıl) 'çek hesabı açtırma yasağı' ve 5941 s.y ile 'çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı' - bunlar da 6273 ile değişti ve yaptırım tüzel kişi temsilcisine değil, tüzel kişi şirkete uygulanıyor...

Sonuçta; 3167 veya 5941 kapsamında yargılanan tüzel kişi temsilcileri anılan fiil suç olmaktan çıktığı için açılmış ceza davalarından beraat edecekler, çek düzenleme ve çek hesabı açtırma yasağı da 6273 ile kendilerine değil şirketlerine uygulanacağından, idari yaptırıma da muhatap olmayacaklar...

Dosyalar temsilci açısından bu şekilde kapanacak sadece (davalar temsilciye açılmış, tüzel kişilere açılmamış idi) tüzel kişi şirkete idari yaptırım uygulanması için mahkeme savcılığa ihbarda bulunacak...

Gerçek kişilere gelince;
Her durumda karşılıksız çekten beraat edecek, çek hesabı sahibi gerçek kişi kendisi olduğundan idari yaptırıma 'çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına' muhatap olacak...

Tekrar teşekkürler sevgili üstad Cüneyt Kardeşim

Chef_mehmet_ dedi ki...

benim avkatın eski sekreteri izmirde savcı yazıcısı olmuş telefon açtın sordum 23 asliye dosyalarına 16 asliye bakıyomuş kardeşim

aykut dedi ki...

SAYIN CÜNEYT BEY SAYIN ASİ BEY SAYIN SİTE YÖNETİCİLERİ ÇEKLERE VERİLEN TAAHHÜTLERİN SONU NE OLDU BİLEN VARMI? LÜTFEN CVPLARMISINIZ

dostlukpekistirme dedi ki...

hepsi düştü

DEVRİM GÜLER dedi ki...

HEMŞERİM NERDE KALIYORSUN

ELİF dedi ki...

asi bey mail adresi rica edebilirmiyim

aykut dedi ki...

sağol DOSTLUKPEKİŞTİRME kardeş

KANAYANYARA dedi ki...

facebook Ata Kan..(mail özür dilerim vermediğim gibi sizide anlıyorum vermeme nedenizi..)

ahmet usta dedi ki...

İNFAZIM VAR,,VE DÜŞÜMÜNÜ ADLİYEDEN YAPMADILAR

ÇOK YOGUN OLDUGUNU VE EN KISA ZAMANDA HEPSİNİN ÇÖZÜMLENECEGİNİ SÖYLEYEREK BENİM YAKALAMAM OLDUGU HALDE İZMİR İNFAZDAN AYRILDIM ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK.

DÜN İÇİN CEZA EVİNDEN BİR ARKADAŞIM ZİYARETİME GELMİŞTİ VE TLF ALIP KAÇTI....

BASMANE VE BOGAZ İÇİ KARAKOLUNA İŞLEM İÇİN MÜRACAT ETTİM VE İNFAZIM OLDUGUNU BİLEN BOGAZ İÇİ KARAKOLU ADIMA BİR İŞLEM YAPMADI...

BUGÜN ZİYARETİME İŞLERİM DÜZGÜNKEN DEN GELİP GİDEN İNFAZ MEMURLARI GELDİ KONUMU AÇTIM VE İNFAZIMIN OLDUGUNU BELİRTTİM GÜLDÜLER...

VE BUGÜN AKŞAM ÜZERİ KARAKOLUN KOLLUK KUVVETLERİNDEN MUHİTİMİZE İNFAZA BAKAN POLİS MEMURU,, USTA SENİN GBT YAPTIRDIM DÜŞÜMÜN OLMUŞ DEDİ VE SEVİNDİMMM..

O ESNADA ORADA OLAN BİR İKİ KOMŞUM GÜLÜŞTÜ,,ŞİMDİLİK YOK EEE SONRASI DEDİMMM.....HEPSİ BOZULDU,,,,BEN İSE İŞİME BAKTIM

ORADA DEDİMKİ BUGÜN BANA YARIN SİZE ,,,POLİS YANIMIZDA,,,,VE EŞŞEKTEN DÜŞENİN HALİNİ EŞŞEKTEN DÜŞEN ANLAR BU ŞEKİLDE SİZLERİNDE BİRGÜN BAŞINIZA BU ŞEKLİDE BİR SORUN GELİRSE BENİ BULUN DEDİM VE POLİS DOGRU SÖYLÜYOR DEDİ ORADAKİLER AZ ÖNCE GÜLÜŞÜYORLARDI,,,AMA BEN ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE HEPSİNİN SURATINDA DÜŞEN BİN PARÇAYDI,,,

GÜN GELİR SİZLEREDE LAZIM OLURUM DEDİM DOSTUM BEN GIDA ÇARŞISINDA 16 YILLIK ESNAFIM,,,VE YİNEDE GIDA ÇARŞISINDA ESNAFLIK YAPIYORUM VE YAPICAMDA,,,,,,,,,
ÇOK PARAM GİTTİ AMA BENİM FELSEFEM YUVARLANAN TAŞ YOSUN TUTMAZ

dostlukpekistirme dedi ki...

sende sağol yardımcı olabildimse ne mutlu

Murat YALÇIN dedi ki...

Sevgili Aykut,
Çağrı yaptığın arkadaşlar sorduğun soruyu sanırım 100 kere yazdılar... Siteye ilk kez girsen dahi merak edip şöööyle geriye doğru cevaplara rastlardın... Neyse bu da benim 10.cu cevabım olsun...

ÇEKLERE VERİLEN TAAHHÜTLER - YOK OLDU... YOK HÜKMÜNDE OLDU... HİÇ OLMAMIŞ HİÇ TAAHHÜT VERMEMİŞSİN GİBİ OLDU...

Geçmiş olsun derler ya... Gerçekten GEÇMİŞ OLDU...

dostlukpekistirme dedi ki...

AĞZINA SAĞLIK AHMET ABİ SENİN YAZILARIN İÇİMİZE SU SERPİYOR AZ ÖNCEKİ TELEFON KONUŞMASI İÇİNDE AYRETEN TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOL

DEVRİM GÜLER dedi ki...

ABİ GERÇEKTEN SEN BİR DOST YANLISISIN TA ARAMIZDA 26 SAAT VAR SENDEN RİCA ETTİM HİÇ BİRBİRİMİZİ GÖRMEMİŞİZ BİLE BANA TA ORALARDAN İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKIP ADLİYE ADLİYE BENİM İÇİN UĞRAŞTIN 3,4 GÜNDÜR SEN GERÇEKTEN TAM BİR DOST SUN HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER İZMİRDE KALDI 2 DOSYA İŞALLAH ONLARDA SİZLERİN YARDIMIYLA OLACAK SAYGILAR

DEVRİM GÜLER dedi ki...

SAYIN CHEF_MEHMET_

Esn dedi ki...

facde bulmam zor sizi öyle yazınca çok kişi var hangisi olduğunu bilemiyorum

serefe_06 dedi ki...

MERHABALAR,
ARKADAŞLAR AŞAĞIDAKİ MADDE İLE İLGİLİ DAVA AÇMIŞ BANKANIN BİRİ,
''1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 113/A Maddesine Aykırılık''
BU KONUDA BİLGİSİ OLAN BİR ARKADAŞ YARDIMCI OLABİLİRMİ? SAYGI VE SEVGİLER TÜM ARKADAŞLARA..

Course53 dedi ki...

ahmet bey bır sorum var..

bankadaydım bugun dısarda olan sırket ceklerıne ulasamıyorumm bankada net bılgı veremedı...2006 2008 yılına aıt cekler.
sımdı bankaya bu cekler teslım edılmesı gerekıyormu.
bu sekılde bır hadıse yasadınızmı?

Can Gizir dedi ki...

SELAM....ÖZGÜRLERRRRRRRRRRRRRRRRRR...... SELAMMMMMMMMMMMMMM

Asi dedi ki...

f_c_hasretimsin03@hotmail.com

Chef_mehmet_ dedi ki...

diyarbakır yanlız izmir biraz elim yetişiyo eşim oralı ben kürt eşim yuguslav ğöçmeni izmir dogumlu

KANAYANYARA dedi ki...

Ata Kan(profil foto kırmızı klasik araba)

Tnckarakoc dedi ki...

üzülerek sitenizden ayrılıyorum dostlar 2 kere yorum yazdım ..moderatör incelemesinde diyor ..bu ne demek oluyor.bir daha yazmayacağım.insanın derdini anlatması suçmu?

Course53 dedi ki...

bankadaydım bugun dısarda olan sırket ceklerıne ulasamıyorumm bankada net bılgı veremedı...2006 2008 yılına aıt cekler.
sımdı bankaya bu cekler teslım edılmesı gerekıyormu.
bu sekılde bır hadıse yasadınızmı?

arkadaslar bu konu hakkında bılgısı olan varmı?

DUSUNCELER dedi ki...

ihtiyati tedbir kararına muhalefet mi ettiniz..

DEVRİM GÜLER dedi ki...

ÇAĞRI ATARMISIN 05412243043

ahmet usta dedi ki...

DEVRİM ASLINDA YARIN SÖYLİCEKTİM AMA EVE GELİNCE ARADILAR.

BÜYÜK DOSYANIN BOZULMASI MUHTEMEL VE EMSAL KARAR BULDUM BİLĞİNE...

KONU ŞUKİ
SANA TAAHHÜT YAPARKEN TAKSİTLERİ BİR TARİHTEN BAŞLAMIŞLAR VE YILIN SON AY TARİHİNDEN SONRAKİ OCAK TAMAMDA YILI AYNI YAZMIŞLAR BİLĞİNE

YANI 20 ARALIK 2010 DİYELİM

SONRAKİ AY 20 OCAK 2011 OLMASI LAZIMKEN ONLAR YİNE 2010 OLARAK YANLIŞ YZMIŞ BUDA TAAHHÜDÜNÜ GEÇERSİZ KILIYOR BİLĞİNE...

Chef_mehmet_ dedi ki...

buyur hemşerim

DEVRİM GÜLER dedi ki...

05412243043

DEVRİM GÜLER dedi ki...

ABİ BUNE YA AKŞAM AKŞAM BÜYÜK HABER YA

ahmet usta dedi ki...

BİLDİĞİM KADARIYLA

SİZİN SORUMLULUGUNUZ BANKANIN SORUMLU BULUNDUGU MEBLAGI BANKAYA ÖDERSENİZ ÜZERİNİZDEKİ SORUMLULUK GİDER...

BENİMDE İCRADA OLAN ÇEKLERİM VAR ÖDMELERİNİ YAPMIŞ OLMAMA RAGMEN ELİME GEÇMEDİ....
BENİM SORUMLUGUM BANKANIN MESUL OLDUGU ÇEK YAPRAGI BAŞINA OLAN BEDELERİNİ BANKAYA ÖDEMEM OLARAK BELİRTTİLER...

Zbozat dedi ki...

ihtiyati haciz kararına uymadiğın için hakkında hapis cezası isteniyor

seker765 dedi ki...

yıllardan beri ismini hiç duymadığımız kişiler sitede şu an...bu güzel elbette de.........
ama şöyle bir bakıyorum pek çoğu aynen bizim konumumuzda ...yani kimi aranıyor, kaçmaktaymış...kiminin dosyası yargıtayda...kiminin davası devam ediyor...çok az bir kısmıda cezaevindeymiş...

peki arkadaşlar soruyorum şimdi sizlere...biz buralarda yıllarca mücadele ederken nerelerdeydiniz...??

NEDEN BUNCA ZAMANDIR MÜCADELEDE YOKTUNUZ??? burada çoğunluk olsaydınız bu site daha aktif olmazmıydı...yaptırımları daha güçlü olmaz mıydı????

VALLA BURADAKİ TİMSAH GÖZYAŞLARINA KARNIM TOK BUDA BÖYLE BİLİNSİN..!!

saygılar sadece HAKKEDENLERE.....

seker765

ahmet usta dedi ki...

DEVRİM

KONUSU OLAN BÜYÜK DOSYAN BUNUN İÇİN İTİRAZ VS DERKEN 15 GÜN FALAN BİLĞİNE...bu şekilde alınmış emsal berat kararı var..

AMA İLLADA BEN BEKLEMEK İSTEMİYORUM DERSEN YARIN AVUKATLA UZLAŞI PAZARLIGI YAPILACAK ..

AMA NEŞEKİLDE OLURSA OLSUN KÜÇÜK DOSYANI YATIRMAN LAZIM BİLĞİNE...

YARIN ÖYLENDEN SONRA SENİ ARAR BİLĞİ VERİRİM KARDEŞİM...

ALLAH BİZLER ÖZGÜRLÜĞE GÖTÜRECEK YOLDAN ALI KOYMASIN..

BİRİMİZ HEPİMİZ HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN..

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK....

İZMİRDE DOSYASINI TAKİP EDEMEYEN

HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN AHMET KARDEŞİNİZ BURADA EVELALLAHIN İZNİYLE....YAŞASIN ÖZGÜRLÜK

Gmzcn_01 dedi ki...

HAYIR

smikrt dedi ki...

BENCE AGIR OLMUŞ:))))

KUCAKLAMAK LAZIM...BAK ÖNÜMÜZDE BAŞKA SORUNLAR VAR ONLAR İÇİN İYİ BİR EKİP İHİYACI VAR...

YILLARCA MÜCADELENİ KENDİN İÇİN YAPTIN.BAŞARDIN.TEBRİKLER...

SİTEDENYENİ YABERİ OLMUŞ ARKADAŞLAR SORU SORMALARI ÇOK DOGAL.BAZILARININ AVUKAT TUTACAK PARASI DAHİ YOK.

LÜTFEN BİRLEŞTİRİCİ OLALIM...

Course53 dedi ki...

ahmet usta
soru yoneltmıstım ama?kacırdınız sanırım.

KANAYANYARA dedi ki...

aynı duygularla şeker765

Course53 dedi ki...

BENCEDE....LÜTFEN BİRLEŞTİRİCİ OLALIM...

ahmet usta dedi ki...

SAYIN ŞEKER..

BİZLER HEP BURADAYDIK CÜNEY BEY BİLİR BENİ DEFALARCA ARADIM KENDİSİNİ

X_USTA... OLARAKTAN YAZIYORDUM...

KİŞİLER BİLĞİSAYAR TAKİBİNDEN YAKALANMA KORKUSUNDAN VEYA İNTERNET CAFELERE POLİ BASKINI OLMASINDAN DOLAYIDIRKİ BUKADAR ÖZGÜRCE SİTEYE GİREP DERDİNİ ANLATAMIYORLARDI...

VE KİŞİLER KAÇAK GÖCEK YAŞIYORLARDI..

KİMSENİN NE ADINA BİR TLF HATTI NEDE İNTERNET HATTI VARDI..

EEEE
ŞİMDİİ YAŞASIN ZGÜRLÜK..

BENİM BİLDİĞİM ...

BUNUDA MARUZ GÖR BE KARDEŞİM...?....bak remimi de koydum ismimide

KANAYANYARA dedi ki...

buda mükemmel bir yaklaşım..

Destny Barit dedi ki...

İYİ AKŞAMLAR ARKADAŞLAR SİZLERE YİNE BİR SORUM OLACAK BENİM 40 TANE KADAR ÇEKİM 2008 YILINDAN BERİ ALACAKLILARDA VE BU ARADA BANKADAN ÇEKVERDİKLERİNDE AYRICA KREDİDE AÇMIŞLARDI KARŞILIĞINDADA EVİMİ İPOTEK VERMİŞTİM VE BEN BATINCA EVİMİDE BANKA SATTIRDI ŞMDİ BENDE DIŞARIDA OLAN ÇEKLERİMDEN DOLAYI HAPİS OLURMU ZATEN DÜŞÜM YAPILDIMIDA BİLMİYORUM E DEVLET ŞİFREMDE YOK HÜVİYETİM KAYIP OLDUĞU İÇİN ALAMIYORUM İLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

KLEINEDOFF dedi ki...

BU SİTE MİSYONUNU TAMAMLAMIŞTIR.....................

ahmet usta dedi ki...

OLMAZ KARDEŞİM,,,,,müsterih ol..

dostlukpekistirme dedi ki...

SAYIN ASİ ABİ CEP TELEFONUNUZU ALABİLİRMİYİM

Asi dedi ki...

5418725198

smikrt dedi ki...

AHMETCİM SENİ TEBRİK EDİYORUM..

BU TİP BİR YAZI OKUDUGUMDA İŞTE SANALDAN REELE GEÇEN BİR DOSTLUK IŞILTISI GÖRÜYORUM...

ahmet usta dedi ki...

kadeş cevap var alt tarafta...sordugun link e in orada cevap var...

Course53 dedi ki...

BENDE MSN ADRESINIZI ISTESEM?

dostlukpekistirme dedi ki...

SAĞOL ABİ YARIN ARARIM TEŞEKKÜR EDERİM

Asi dedi ki...

f_c_hasretimsin03@hotmail.com

serefe_06 dedi ki...

hayır,öyle bir durum yaşanmadı ama sanırım şirket için almış olduğumuz finansal kiralamayla ilgili bir durum,ama karşılığında ipotek ve müşteri çeklerimiz vardı...

Course53 dedi ki...

EKLEDIM...TESŞEKKURLER KABUL EDERSEN SEVNIRIM

DEVRİM GÜLER dedi ki...

HOŞGELMİSSİN DOSTUM

DEVRİM GÜLER dedi ki...

TAMAM ABİ YARIN İRTİBATA GEÇERİZ BA AKŞAM İYİ HABERLER VERDİN ALLAH RAZI OLSUN

CiO - Cihangir Osman dedi ki...

Artık zaman, ticaret zamanı, zaman kazanç zamanı, zamani, nice zamandır kısılan gücün şahlanma zamanıdır. Devletin ekonomisine yapacağımız katkı için çalışalım. vergimizi ödeyelim. Ve yeni yapacağım proje için (Network Marketing Satış Projesi) Anadolunun dört bir yanından azimli çalışacak ekip arkadaşları bekliyorum. İstiyorum. Yardımlaşma zamanı. Yardım Zamanı. Yardımlarınızı bekliyorum. Kazanca ortak olmaya, sizleri de davet ediyorum. Katılımcı arkadaşların mail adreslerini yazmalarını rica ediyorum. , yorum olarak mail adreslerinizi belirtirseniz, bu gücün içerisinde sizlerin de kazanmanızı istiyorum. altunplaza@hotmail.com

serefe_06 dedi ki...

SAYIN SEKER,UZUN SÜREDİR BU SİTE TAKİPÇİLERİYİZ..MERAK ETME KİMSEDE TİMSAH GÖZYAŞI YOK..BU YASANIN ÇIKMASI SİTENİN POÜLARİTESİNİ ARTIRDI..BUNA SEVİNMENİZ GEREKİRKEN ORTAMI GERECEK VE DÜŞÜNCELERİNİ YENİ YENİ PAYLAŞAN ARKADAŞLARI ÜZECEK YAKLAŞIMINIZ BİRLEŞTİRİCİ OLMAKTAN ÇOK UZAK..UNUTMAYINKİ HEPİMİZ AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ..YIKICI DEĞİL YAPICI OLMANIZ DİLEĞİYLE...

Mgfinsaat dedi ki...

sendemı sıcıl tutuyorsun nedır bu sıcılden cektıgı bu mılletın bırak gıren gırsın ne kaybederız askerlıktekı er gıbı en ck cavusdan sıkayet ederler ama askerı en cok doven gene kendı gıbı asker olanlardır alt devre dıye once kendı dover sokmayın uyelık koyun sıteye ozaman hazırcılar gıremez saygılı hakaret ıcermıyen yorum olduktan sonra bence sınırlama koymayın daha yenı melenlerde mucadele konuları var yenı gelenlerde bu konulara calıssınlar bır sans verın samımı olmayan gıder merak etmeyın
burda olan saygıya degerdır herkese saygılar

dostlukpekistirme dedi ki...

abi msn nizi bende ekledim müsadeniz olursa davet gönderdim

CiO - Cihangir Osman dedi ki...

yeni misyon yükleyelim...

Destny Barit dedi ki...

AHMET KARDEŞİM İLGİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜRLER VE BU ARADA smkrt KARDEŞ AV. TUTTUMDA NE OLDU BANA SENİN SUÇUN DOLANDIRICILIĞA GİRİYOR DEDİ SEBEBİDE BİRKAÇ ÇEKTEN FAZLASI ÖYLE OLUYORMUŞ AMA BENİM BURADAKİ KARDEŞLERİM İNAN O AV. GİBİ ELLİ TANE YAPAR BİLGİ VE ÜSTELİK İNSANLIK OLARAKTA

Chef_mehmet_ dedi ki...

ahmet usta helal olsun valla izmirin neresinde işyeriz ne iş yapıyorsunuz

SEDAT 26 dedi ki...

Yani ? Harç bitti yapı paydos mu dostum ?

KANAYANYARA dedi ki...

hangi kritere göre?

Cüneyt dedi ki...

Site iletişime bu şekil bir talep gelmiştir, ilgilenenler varsa katılabilir, haciz tahhüdü ihlal vs konuları gündeme getirebilir.

Merhaba
11.02.2012 Cumartesi günü saat 13 itibari ile bir avukatımız ile birlikte stüdyoda bir prg yapacam.Bu programda tamamen yeni düzenlenen çek yasasını konuşacaz.Sizden ricam bu programın duyurusunu sayfanızda yapmanız ve ilgili dinleyiciye bu programın ulaşması.
Trabzon'da frekansımız 94.00Mhz Trabzon dışından ise www.aktifradyo.com adresinden dinlenebilir.
Amacımız insanlara konu ile ilgili bilgi verebilmek.Ayrıca dinleyici sorularınıda alıyorum.


http://www.facebook.com/pages/%C5%9Eeref-I%C5%9EI-Radyo-Aktif-Genyayny%C3%B6net/115132938610271


Yukarda vermiş olduğum linkten sorularını yazabilirler.
Sayfanızı takipteyim kolay gelsin.
Konu ileilgili geri dönerseniz sevinirim...

RADYO AKTİF
GEN.YAYIN.YÖN.
ŞEREF IŞI

Mgfinsaat dedi ki...

sn asi kardes sıteye uye olmayan gıremıyormu acıklayında ıcerde yatan arkadaslar falan gırıyor yenı cıkmıs daha once neredeydın dıye tepkı koyanlar var cıkın der gıbı sen etkılı yetkılısın sıtede bır acıklama yaparmısın sıteye kota varsa gırmesın kımse ben eskıyım ama bende gırmem gerekırse tertıpcılıkmı var nedır anlayamadım ben sen acıklarsan sevınırım mesala su an gırmıs olsam hakkım olmuyormu yazmaya fıkır belırtmeye saygılı sekılde tabıkı bu ıkazları ıkaz edın bence sıtemız cogalsın azalmasın derım

Ibrahim Yaşar dedi ki...

arkadaşım bana faceni verebilirmisin birşey soracaktım

seker765 dedi ki...

güzelll.... yanıtlayın beni de kaç kişi olduğunuzu merak ediyordum daha iyi anlamama yardımcı olun....

ayrıca sayın serefe 06 arkadaşım...bence kendi adına konuşsan daha iyi olmaz mı???
kiminle konsensüs kurduğunu merak ettim...yada adına konuştuklarınızla kan bağınız mı var sizin???

seker765

Ahmet Mithat dedi ki...

Kusuruma bakma ama böyle saçma sapan bir yorum olamaz

Hatta böyle bir yorum bu siteden uzak durmak istetiyor insanı

Her kes her siteye baştan girmesi mi gerekiyor?? Veya ne zaman gireceğini siz mi karar vereceksiniz??

Ayrıca size ne??

Belki birisi bu siteyi daha yeni bulmuştur veya ondan yeni haberi olmuştur??

Ben mesela bu siteyi takriben 2 hafta önce buldum. Yorum yapmayım bu nedenle?? Susayım ve sadece okuyayım mı??

Bahsettiğiniz timsah göz yaşları dökmem ve dökmedim. Kendim düştüm bu duruma ve kendim de çıkmaya bilirim.

BUNU DA SİZ (seker765) BÖYLE BİLİN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VE AYRICA SİZ (seker765) BU SÖZLERİ YAZDIĞINIZ İÇİN NELER HAK EDİYORSUNUZ HİÇ YAZMAYIM.. FENA DOKUNUR SİZE !!!!!!!!!!!!!!!!!1

ahmet usta dedi ki...

GIDA ÇARŞISI,,,,TOPTANCILAR SİTESİDE DENİLİYOR,,

ZEMİN DÖŞEME..PVC YER DÖŞEME VE LAMİNAT PARKE ÜZERİNE

AMA ŞİMDİ ESKİSİ GİBİ 5 TANE DÜKAN VE 10 TANE ELEMAN YOK,,
YALNIZ BAŞIM,, AĞRISIZ AŞIM DERTSİZ BAŞIM

dostlukpekistirme dedi ki...

bence güzel bir fikir emeği geçenlere teşekkür ederim kendi adıma hem hiç bilmediğimiz konuları sorma imkanımız olur

Can c dedi ki...

flexcom mu

çiğdem dedi ki...

SAYIN seker765
bu siteyi geç keşfedenleri siz nasıl olurda TİMSAH GÖZYAŞI dökmekle suçlayabilirsiniz?

Dün gece İZMİR toplantısında, tanımaktan son derece mutlu olduğum arkadaşlarımda eğer sizin bu düşüncelerinize yakın en ufak bir işaret görseydim bu yazıyı size yazmamış olurdum. siz nerden biliyorsunuz ki yeni gelenler sizden çok çalışmayacak,özveride bulunmayacak,sizden daha fazla koşmayacak?

Sanırım sizin ilk mücadeleniz, oysa bizler 30 sene önce başlamıştık ve yeni gelenleri sevgiyle kucaklamıştık...

İNSAN KENDİNDE OLMAYANI VEREMEZMİŞ ZATEN

Mgfinsaat dedi ki...

mısyonunu tamamlayan sizsiniz sanırım sıte degılde )

seker765 dedi ki...

ben terbiyemi bozmuyorum...
sizi de terbiyeye davet ediyorum...

görüşlere katılırsınız katılmazsınız o sizin sorununuz...ancak terb,ye sınırlarını zorlamayınız...bence ne size nede buradaki başkaca kimseye yakışmaz...

seker765

Mgfinsaat dedi ki...

dıyelımkı bu gun gırdın ne degısır kardes sen gene aynı sen degılmısın selam olsun ıyıkıde gırmıssın muhım olan verdıgın enerjı yazıların guzel begendım ben yarın gırecek olanada acık yuregımız en demokratık sıte burasıdır saygılar

smikrt dedi ki...

Degerli arkadasım sen salak bir avukata düşmüşsün....

Hiç bir avukat AYAGINA GELEN MÜVEKİLİN PARASINI ALMADAN BIRAKMAZ:)))))

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASINI ALMIYACAK BİR AVUKAT HİÇ TANIMIYORUM.DOLANDIRICILIK BİR SUÇTUR VE KANITLANMASI GEREKİR.

BENCE SENİ BAŞINDAN SAVMIŞ....

BU ARADA BENİM BİLGİLERİM AVUKATI ARATMAZ:)))

BİRDE CUMHURBAŞKANLIGI SEÇIM KONUSUNDA UZMANIM...bÜTÜN YASAYI SAATİ SAATİNE TAKİP ETTİM:))

YAZIM KİMSEYİ KIRMAK İÇİN YAZILMADI.EGER ALINMA OLUCAKSA ŞİMDİDEN AF OLA:)))

Misafirr dedi ki...

baskan haklisin

Mgfinsaat dedi ki...

basarı sızınle olsun

smikrt dedi ki...

CÜNEYT SORULAR NE TİP OLMALI?
HANGİ KONUYA ADAPTE OLALIM?

Chef_mehmet_ dedi ki...

ahmet usta izmir gıda çarşısı izmirin a takımı dogru orası büyük esnaflar cumartesi ögleden sonra tüm site kapalı ahmet usta benim bi tanıdıgımda vardı barut parke sahipleri gıdada ordalarnı hala

Ahmet Mithat dedi ki...

fazla merak iyi değildir sayın seker765..

Ben buna "Curiosity killed the cat" derim

Sizin mantığınızı baz alarak Mark Zuckerberg Facebook'ta "hey yeni FB kullanıcıları neden daha önce bir FB sayfası açmadınız" diye sorması gerekiyor

Ama o mantıklı bir insan olduğu için böyle salak bir soruyu sormaz.. bundan eminim

Neyse.. sizinle uğraşmaya değmez bence

SON KARARIM

ahmet usta dedi ki...

YOK KAPATTILAR.....ONLARDA BİZLER GİBİ BATTI KARDEŞİM..

YAŞAR BARUT......REŞAT BARUT....

Ahmet 06 dedi ki...

Arkadaşlar yardımcı olmaya çalışan tüm dostlara gönülden teşekkür ediyorum insanların içini rahatlatıyorsunuz.

godanca dedi ki...

HERKESE İYİ AKŞAMLAR SEVGİLİ DOSTLAR;

KİMİMİZ EVİNDE, KİMİMİZ CEZAEVİNDE, YURTDIŞINDA, ODASINDA, KİMİMİZDE BU SİTEDE NE GÜNLER GÖRÜP GEÇİRDİK.
SİTENİN İLK ZİYARETÇİSİ DE SON GELENİ DE AYNI SIKINTILARI YAŞADI.
.....AŞTIK ALLAHA ŞÜKÜR....

CANHIRAŞ ÇALIŞANLARDAN DA, İÇİNDEN DUA EDENLERDEN DE ALLAH RAZI OLSUN....

İLK ÖDEMEMİZ GEREKEN BORÇ MÜCADELEYE KATILANLARA "TEŞEKKÜRDÜR"...

KONUYU ŞAHSİ GÖRÜP BENİM İŞİM GÜCÜM "ÇEK YASASIYDI" DİYE DÜŞÜNENLERE SAYGIM SONSUZ.....

ANCAK BEN İNSAN HAKLARI GEREĞİ TÜM ÇAĞDIŞI KANUNLARIN DA BİRLİKTELİKLE ÜSTESİNDEN GELİNEBİLECEĞİNE SN. CÜNEYT BEY VE SN. BASKETÇİ LEVENT BEY SAYESİNDE İNANDIM...

ARKADAŞLAR ÇEKTEN BAŞKA BİR SORUNUM OLMADIĞI HALDE, DİĞER TÜM KONULAR İÇİN SN. ADMİNLERİN GÖSTERECEĞİ YOLDA İLERLEMEYE BEN VARIM.

SÖZÜM KİMSEYE CEVAP YA DA KARŞIT GÖRÜŞ DEĞİL...
SADECE İÇİMDEN GELENLERİ YAZDIM......

Mgfinsaat dedi ki...

senın yaklasımında cok guzel

Ali dedi ki...

serapta katiliyomu,m

seker765 dedi ki...

geç keşfettiyseniz sorunum yok benim....siz düşüneceksiniz onu....ne kadar araştırmacı olduğunuzu anlattınız bana teşekkür ederim.....

seker765

Destny Barit dedi ki...

SMİKRT KARDEŞ BENDE ÖZR DİLERİM BENİM CEVABIM SİZE KESİNLİKLE HAKARET NEZDİNDE DEĞİLDİ BEN BURADAKİ ÇOK ARKADAŞIMIN (sizlerde dahil bilgilerinin avukatlardan fazla olduğunu belirttim )SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI SANIRIM ÖZR DİLERİM

çiğdem dedi ki...

AMAN HAA...SAKIN... BENİ SİZ ANLAMAYIN

çiğdem dedi ki...

+10

Chef_mehmet_ dedi ki...

üzüldüm büyük firma türkiyenin hertarafında bayisi vardı birde biz işaat yaptıgımız için onlardan parke alırdık yazık allah kimsenin işini bozmasın

Mgfinsaat dedi ki...

olmaz kardes senın sıcılın bozuk eskı cek cezalısı degılmısın o nedenle yazamassın ))
saka saka tabıkı her konuda mucadele edecegız sadece öek degıl o bıze baska sıkıntılarada duyarlı olmayı ogrettı taahudu ıhlal ve hacızler basta olmak uzere her konuda hazırız hosgeldın dostum

Ali dedi ki...

serap i bu kadar saklama cuneyt efendi,kolladigin yetti zaten

SEDAT 26 dedi ki...

az önce bir soru yazmıştım sayın kleindof a yayınlandı, cevap gelmedi, ve şimdi de silindi ?

metrisli dedi ki...

BU NE DEMEK ????

smikrt dedi ki...

RİCA EDERİM.BENDE ACIKLAMA MAYETİNDE YAZDIM:))
ANLAŞTIGIMIZA SEVİNDİM:))

misafir dedi ki...

TAAHHÜT İHLALİ VE EV İŞYERİ TACİZ İCRA İŞLEMLERİ KOUSUNDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP BİR KATILIMCI ARKADAŞ BU KONUDAKİ YANLIŞ UYGULAMALARI DİLLENDİREBİLİR SE KAMUOYU OLUŞTURABİLİRİZ BU KONULARDA
NE DERECE DOĞRUDUR BİLMİYORUM AMA AVRUPADA EVE İCRA İŞLEMİ OLMADIĞI VE AİLE BİREYLERİNE AİT BİR OTOMOBİLİN HACZEDİLEMEDİĞİ SÖYLENİYOR
GENE EV HACZİ İLE İLGİLİ AİHM DEN TÜRKİYE ALEYHİNE TAZMİNAT CEZASI VERİLDİĞİ SÖYLENİYOR BUNLAR DOĞRU İSE SÜRATLE BU YASALARIN MECLİSTEN GEÇMESİ GEREKİYOR HEM ÜLKEMİZ HEMDE İNSANIMIZ İÇİN
BU KONULARDA GENİŞ BİR ARAŞTIRMA YAPILIP KATILIMCI ARKADAŞ TARAFINDAN DİLLENDİRİLİRSE ÇOK SÜPER OLUR KANIMCA SAYGILAR

smikrt dedi ki...

hERKEZE İYİ GECELER:)))

HAYIRLI CUMLAR..HAYIRLI İŞLER....

metrisli dedi ki...

SERAP KİM,CÜNEYT EFENDİ KİM.BU DEVİRDE İNSANLAR APARTMAN GÖREVLİSİNE BİLE ''EFENDİ''DİYE HİTAP ETMİYOR

KANAYANYARA dedi ki...

ne oldu arkadaş bayanlarla zorun ne senin?kendisi yokken arkasından atmak terbiyesizlik değilmi?buradayken konuşsana ya...sende onun kdar cesur olabilseydin ya..ha ama gerek yok artık eşi dışarda eşinin yüzünede söyle bunları birde ben göreyim..

Mgfinsaat dedi ki...

şekerde şekermi var anlayışli olmak gerek bence cok kıskanıyor sıteyı kımse gırsın ıstemıyor...sahıbıyse haklı ama uye olmadan gırmemek gerek

Saas dedi ki...

Bunun yarası başka kardeşim.Bu adamın yatacak yeri yok..elaleme iftira atacak kadar...dır yürekleri

Ahmet Mithat dedi ki...

@seker765

Bakın site yöneticisi sizin ilk yorumunuzu kaldırmış !!!!!!!!!!!!!!!!!!

O bile sizin sözlerinize katılmıyor çünkü hiç ama hiç yapıcı ve yaratıcı değildiler

Ama bunu aldığınız yorumlardan anlamışınızdır zaten.. veya anlamamışınızdır.. ikinci ihtimal sizin mantığınızdaki bir insan için daha öne çıkıyor gibi geldi bana :)

E_atmaca66 dedi ki...

YA RABBI BIZLERE ŞU MÜBAREK CUMA GECESINI HAKKİ ILE IHYA ETMEMIZI NASIP EYLE AMIN

Course53 dedi ki...

KATILMAK ISTIYORUM MUSADE VARMI????

Asi dedi ki...

SN ARKADAŞLAR LÜTFEN YAZILARIMIZA BİRAZ ÖZEN GÖSTERELİM

Mgfinsaat dedi ki...

ne olmus seraba alı efendı kım kımı kollamıs ne konu sımdı
5 ıhbara tık kafii dostlar

Ahmet Mithat dedi ki...

seker765 vermesi gerekiyor.. biraz bekleyin.. sıraya girin :))))))))))))

KANAYANYARA dedi ki...

sistemdendir sistemden...

SEDAT 26 dedi ki...

SAYIN ŞU ANDA SİTE DE YORUMLARI DENETLEYEN ARKADAŞIM .

AZ ÖNCE SAYIN KLEINDOF UN YORUMUNA GAYET MEDENİ BİR ŞEKİLDE YORUM YAZDIM. ÖNCE YAYINLANDI SAYFAYI YENİLEDİĞİMDE CEVABIMIN SİLİNDİĞİNİ GÖRDÜM.

AMA 5 DK SONRA DA , ÇEK HAPSİ MÜCADELEMİZDE TV LERDE SESİMİZ OLAN , SİLİVRİ NİN AYAZINDA CEZAEVİNİN ÖNÜNDE ÇADIRLARDA EŞİNİN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MUCADELE EDEN SERAP KARDEŞİMİZ İÇİN BURADA ALİ İSMİNDE NE İDÜĞÜ BELLİ OLMAYAN BİR MAHLUKATIN YORUMLARI ENGELLENMİYOR.

ENGELLENMEMEK İÇİN İLLA BİRİLERİNE Mİ ÇATMAMIZ LAZIM ?

SAYGILAR.

Mgfinsaat dedi ki...

efendı sozu guzeldır dıye efendı olsun yeterkı efendı veye bey efendı aynı manadadır Ataturk KOYLUYE BILE EFENDI DEMMISTIR.PEYGAMBERIMIZE DE EFENDIM DERIZ KELIMENIN SUCU YOK KELIMEYI ASAGILMAYIN KIMIN DEDIGINE BAKIN.KESKE HEPIMIZ EFENDI OLABILSEK.BENCE YAZAN ALI EFENDI DEGIL SIKINTI ORDA

Asi dedi ki...

SN SEDAT GEREN KONTUROLLER YAPILIYOR LÜTFEN ABİLERİM ABLALARIM BİRAZ SAKİN GEREK YOK SİZLERDEN KARDEŞİNİZ OLARAK BENİ KARDEŞ GÖRDÜYSENİZ LÜTFEN GEREKEN YAPILIYOR

Course53 dedi ki...

YAPMA DOSTUMMMMMM : )))))) HERKEZZ BIZIM KARDESIMIZ..CIK CIK CIK

KANAYANYARA dedi ki...

bravoo bakın sizede ilk defa katıldım :) e tanıdıkça tanıdıkça..

Course53 dedi ki...

DARLANMA SEDATIM....SAKIN

Saas dedi ki...

SEN VARYA ALİ EFENDİ SEN YAKINDA SENİN İSMİNİ SENİN KİM OLDUĞUNU HERKES ÖĞRENECEK.BAKALIM BAŞINI NEREYE GÖMECEKSİN UTANMAZ.MİLLETİN KARISI KIZI İLE UĞRAŞMA GİT EVİNDEKİ KIZINLA VEYA BOŞADIĞIN KARINLA UĞRAŞ!!!! KAFANI SOKTUĞUN KUMDA BİR TARAFIN AÇIK KALACAK HABERİN YOK. ŞU ALDIĞIN İSME HÜRMET EDİP KÜFÜR ETMEDİK DUA ET!!

Gmzcn_01 dedi ki...

ZAMAN ZAMAN SİSTEMSEL SORUNLAR YAŞANIYOR BENİM YORUMLARIMDA BAZEN ÇIKAMIYO OLABİLİYOR BENCE KİŞİSEL OLARAK ALGILAMIYALIM AMACIMIZ FİKRİMİZ ZİKRİMİZ AYNI DEĞİL Mİ??

SADECE BİRAZ SAKİN OLALIM.

Course53 dedi ki...

AYİİİNENNN

Mgfinsaat dedi ki...

5 IHBARI TIKLAYINCA UCUYOR TERBIYESI OLMAYAN EFENDI OLMAYAN LAR SEDAT KARDES SEVIYELI OLMAK SAYGILI OLMAK GEREKIR AMA ARADA CIKIYOR ISTE KIMI DE SITEYE YENI GIRENLERE SIMDIYE DEK NEREDEYDINIZ DIYOR ADAM HAPISTEN CIKMIS BR HEVES SITEYE GIRMIS ONLARIN MORALINI BOZUYOR DISLIYOR KIM KIMI DISLIYOR BIZ DISLARSAK BASKASI NE YAPMAZ SITEMIZ SAGLIKLI BUYUSUN HEPIMIZ KARDESIZ ARADA ASALAK GIRINCEDE ZATEN TEPKISINI ALIYOR IHBARI TIKLIYORUZ GIDIYOR IYI GECELER DILERIM

AHMET dedi ki...

SAYIN ÇİGDEM
YORUMUNUZU OKUYUNCA AKLIMA ATATÜRKÜN İNGİLİZ BÜYÜK ELÇİSİYLE ARASINDA GEÇEN BİR KONUŞMASI GELDİ.
İNGİLİZ BÜYÜK ELÇİ DERKİ:
SİZ TÜRKLER PARA İÇİN SAVAŞIYORSUNUZ
OYSA BİZ ONURUMUZ VE ŞEREFİMİZ İÇİN SAVAŞIRIZ DER
ATATÜRK KAHVESİNDEN BİR YUDUM ALIR VE DERKİ:
KİMİN NE EKSİGİ VAR VEYA NEYE İHTİYACI VARSA ONUN İÇİN SAVAŞIYOR.

Mgfinsaat dedi ki...

SORUM CEVABSIZ KALDI SN ASI KARDES

Emre OzturkAGE48 dedi ki...

BİR KİŞİYİ ELEŞTİRMEK İÇİN ONUN HAKKINDA GENİŞ BİR BİLGİ SAHİBİ OLMAK LAZIM.SİZ ŞEKER 765 RUMUZLU ARKADAŞIMIZIN BU SİTEDEKİ MÜCADELELERİ VE ONUN YAPYIKLARI HAKKINDA NE KADAR BİLGİLİSİNİZKİ MANTIĞI HAKKINDA BİLE YORUM YAPMAK CAHİLLİĞİNİ GÖSTERİYORSUNUZ SAYGI DUYMA YORUMLARINA KATILMA AMA ÖNCE KİM OLDUĞUNU ÖĞREN NELER YAŞADIĞINI BİLKİ MÜNECCİM DESİNLER.................SAYGILAR................................................

Emre OzturkAGE48 dedi ki...

ÇOK YAKIŞIKSIZ

zehra dedi ki...

sim herkeze hayırlı geceler bugün steye yazamadım hiç steye yorumunuz engellenmiştir ste tarafından diodu neden acaba ben kötü bişey yazmadımki hiç

Asi dedi ki...

ARKADAŞLAR ARAMIZA YENİ GELEN ABİLERİMİZ ABLALARIMIZ VAR HOŞGENDİN DİYORUM SİTEMİZE .CEZA EVİNDEN ÇIKMIŞ VEYA YENİ SİTEMİZİN İSMİNİ DUYMUŞ BURDA ÜYELİK İSTEMEDEN DİREK YAZA BİLİRLER ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN ....İNŞALLAH BAŞARIYA HEPBERABER KOŞUCAZ...

SEDAT 26 dedi ki...

sayın gnzcn 01

hiç yayınlanmaması ayrı, yayınlandıktan sonra silinmesi apayrı.

Aydinzerin dedi ki...

asi telefonunu vermedin hala

Asi dedi ki...

5418725198

hakanöz dedi ki...

bir bilene.. benim bankada geri verilmeyen çek yaprağı için bloke edilmiş param var.en yakın 2007 de basılmış.şimdiki kanunda 5 yıl geçmişse çekler bankanın sorumluluğundan çıkar diyor ben bloke edilmiş paramı alırmıyım.

Course53 dedi ki...

HERKEZE HAYIRLI GECELER

SIMDIDEN HAYIRLI CUMALAR..

Ahmet Mithat dedi ki...

Ben burada birisini ancak yazdıklarından değerlendirebilirim.. ve seker765 rumuzlu kişiniz O SÖZLERİ mantıksızdı.. bunu anlamayan cahil bence

KANAYANYARA dedi ki...

sistemsel sedat bey sistemsel..sizin yorumun altında benimkide silindi,halbuki kriter nedir demek???

Ahmet Mithat dedi ki...

ve ayrıca seker765 in aldığı tepkilere bir bakın.. pek yalnız sayılmam bu sitede

Mancester84 dedi ki...

avukatınızı gönderin

Ahmet Mithat dedi ki...

Sevgili Asi Kardeş,

seker765 rumuzlu kişinin yorumunu okumuşundur mutlaka

Onun üstüne senin sözlerini duymak çok iyi geldi

Şahsen teşekkür ederim ve bu siteye başarılar dilerim

Saygılar

sultana dedi ki...

Haklısınız Sn Sedat 26..ilginç şeyler ama bu banada oldu.
Saygılarımla,

Mstankara61 dedi ki...

TÜM ARKADAŞLARA HAYIRLI AKŞAMLAR DİLERİM.....

ALLAH HEPİMİZE KOLAYLIKLAR VERSİN.....

İÇERDEKİLERE SABIR, DIŞARDAKİLERE GÜÇ VERSİN.....

BU KADAR SIKINTININ İÇİNDE BULUNAN VE BURADA BİR ARADA BULUNAN KALABALIĞIN ARASINDA ARA SIRA HOŞUMUZA GİTMEYEN ŞEYLERİN OLMASI NORMAL.... DERİM..

BU KADAR YOĞUN İŞLEYEN BİR SİTEYİ İDARE ETMENİN DE ÇOK ZOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM....

YÜRÜMESİNE VESİLE OLAN VE HAYIRLI KATKILARDA BULUNANLARA TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜRLER.....

MSTANKARA61

Emre OzturkAGE48 dedi ki...

BAK CANIM KARDEŞİM HER YORUMUNDA ARKADAŞLARIMIZDAN BİRİNE YADA BİRKAÇINA DEVAMLI OLARAK ELEŞTİRİ YAPIYORSUN ONLARIN ÜZERİNDEN PRİM YAPMAK DOĞRU DEĞİL SEN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ SAYGILI BİR USLUPLA YAZ DOĞRU BULAN VE KABUL EDİLEN YORUMLAR ZATEN SANA ARZU ETTİĞİN PRİMİ VE SAYGIYI GETİRECEKTİR SENİ DAHA YAPICI YORUMLAR YAPMAYA DAVET EDERİM........................SAYGILAR............................................

SEDAT 26 dedi ki...

Sayın Ahmet Mithat

Seker 765 arkadaşımız ilk günden beri aynı nickle mucadelemizde uzunca zamandır yararlı yorumlar yapmaktadır.

Sizin uslubunuzdan da site konusunda yeni olmadıgınızı hissetmekle birlikte nick inizi ilk olarak bu akşam görüyorum.

Bence sizde gerçek nickiniz i alıp cevaplarınızı o şekilde yazarsanız daha dürüstçe bir fikir mucadelesi ortaya çıkar.

Saygılar

Mgfinsaat dedi ki...

COK HAKLISIN AMA HERKES ICIN GECERLI DEGILMI KIM OLDUGUNU BILMEDEN YAZMAK KIMSENIN HAKKI OLMAMASI GEREK SIZE KATILIYORUM AMA BU HERKESE GECERLI OLMALI SEKER765 ARKADASDA KIM OLDUGNU BILMEDEN ITHAMLARDA BULUNDU SAYGI SEVGI VE COGALARAK MUCADELE OLMALI AMACIMIZ BURDAKI HERKES AYNI CILELERI CEKMIS KI BURADA BENCE KADER BIRLIGI VAR DISLAMADAN BIRLIKTE OLSUN BENCE HERKESE ACIK OLSUN HAKETMEYEN ZATEN COK KALMAZ GIDER SAYGILAR KARDESIM

Ersen tekirdağ dedi ki...

2018 de alabilirsiniz çek hamilleri çeki iade edip almazsa

Emre OzturkAGE48 dedi ki...

SENİN KADAR CAHİL KİMSE DEĞİL

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 780   Yeni› En yeni»