içtihat, Erken ibraz, tebligat, kısmi ödeme

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
Tarih:01.03.2011 -
Esas
No:2011/2995 
Karar No:2011/2764
İlgili Maddeler: 5941 sayılı çek kanunu 5(1)
Özet:
1) 5941 SAYILI ÇEK KANUNU'NUN GEÇİCİ 1. MADDESİNİN 5. FIKRASI İLE 5237 SAYILI TCK'NUN 2 VE 7. MADDELERİ UYARINCA KANUNİ İBRAZ SÜRESİNDEN ÖNCE İBRAZ EDİLEN SUÇA KONU ÇEKLER NEDENİYLE SANIK HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANMASINA OLANAK KALMADIĞI..
2) SUÇ KONUSU ÇEKLERİN İBRAZI ANINDA VAR İSE ÇEK HESABINDA BULUNAN MİKTARLAR İLE MUHATAP BANKANIN O TARİH İTİBARIYLA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU MİKTAR DÜŞÜLMESİ VE ÇEKLERİN KARŞILIKSIZ KALAN BÖLÜMÜNÜN NE OLDUĞU TESBİT EDİLMESİ GEREKTİĞİ.
Dava Konusu:
Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Kenan Özdemir hakkında GAZİANTEP 12.Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucu, 09.02.2010 tarihinde 2008/1659 esas ve 2010/139 karar sayı ile kurulan mahkûmiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı mahkemenin temyiz talebinin reddine ilişkin 08.11.2010 tarihli 2008/1659 esas 2010/139 ek kararının sanık müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ret kararının onanmasını isteyen tebliğnamesi ile 09.02.2011 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Yokluğunda verilen 09.02.2010 tarihli mahkumiyet kararının sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanunu 35. maddesi hükmüne uygun olarak tebliğ edilmemiş olması karşısında, sanık müdafiinin 22.10.2010 tarihli dilekçesi temyiz istemi kabul edilip, süresinde olduğunun kabulüyle, 08.11.2010 tarihli ret kararı kaldırılarak yapılan incelemede;
1) 24.02.2009 tarihli ek iddianame ile dava açılan suç konusu 6954023 ve 6952534 seri numaralı çekler yönünden sanığın sorgusu için CMK'nın 195. maddesine göre düzenlenen uyarılı davetiyenin 11.06.2009 tarihinde tebliğ edilemeden iade edildiği ve 5941 sayılı Çek Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden önce, CMK'nın 195. maddesi uygulanarak yapılmış bir tebligat bulunmadığı halde, sanığın belirtilen çekler yönünden sorgusu yapılmadan 5941 sayılı Çek Kanunu yürürlüğe girmesinden sonra mahkumiyet hükmü verilmesi,
2) 12.09.2008, 12.07.2008 ve 10.08.2008 keşide tarihli suça konu çeklerin 20.05.2008 tarihlerinde ibraz edildiğinin anlaşılması karşısında, 20.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunu yürürlükten kaldıran 5941 sayılı Çek Kanunu'nun Geçici 1. maddesinin 5.fıkrası ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri uyarınca üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihlerine göre kanuni ibraz süresinden önce ibraz edilen suça konu çekler nedeniyle sanık hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

3)Kabule göre; Mahkemece, 5941 sayılı Çek Kanunu'na göre verilecek cezanın üst sınırı, infaz edilecek gün para cezası ile çek hesabı açma yasağının kaldırılacağı tarih esas alınarak, bu kanunun sanığın aleyhine olduğu kabul edilmiş ve suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı kanun uyarınca hüküm kurulmuş ise de; bu kanunların ayrı ayrı olaya uygulanarak sonuç cezaların ve diğer yaptırımların belirlenmesi, öncelikle asıl cezalar karşılaştırılarak daha az cezayı gerektiren kanunun lehe olduğunun kabul edilmesi, asıl cezalar eşit ise diğer yaptırımlar karşılaştırılarak lehe kanunun saptanması gerekmektedir. ;
Buna göre;
a) 3167 sayılı kanun uygulanarak sonuç yaptırımların belirlenmesi,
b) Tutarları 20.000, 20.000 ve 19.000 TL olan suç konusu çeklerin ibrazı anında var ise çek hesabında bulunan miktarlar ile muhatap bankanın o tarih itibarıyla ödemekle yükümlü bulunduğu miktar düşüldükten sonra çeklerin karşılıksız kalan bölümünün ne olduğu tesbit edilip, 5941 sayılı çek kanunu 5/1. maddesi ile TCK'nın 61. maddesi uyarınca 5-1500 gün arasında adli para cezası belirlenmesi ve TCK'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığının 20-100 TL arasında takdir edilerek sonuç adli para cezalarının ve ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının saptanması,
c) Daha sonra, her iki kanuna göre belirlenen adli para cezaları ile diğer yaptırımlar karşılaştırılarak, sanığın lehine sonuç doğuran kanunun bir bütün halinde uygulanması
Gerekirken, soyut karşılaştırma ile yetinilerek, belirtilen biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, hükmün infazına başlanmış ise infazın durdurulmasına, sanık bu suç nedeniyle infaz kurumuna alınmış ise, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 01.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan                    Üye                            Üye                           Üye                          Üye
Mahmut                 H.Ruhi                          Emel                        Hüsnü                   M.İsmet
GÜL                       US                          ÖZGAN                    UĞURLU             YÖRÜK

Karşılaştırıldı
Yazı İşleri/SE

Çek yasası mağdurları, çek mağduru, karşılıksız çek

21 yorum:

 1. Arkadaşlar, e-devlet üzerinde görülen ve kaybolan dosyaları inceledim, sanırım infaza giden dosyalar artık e-devlette görünmüyor. e-devletten kaybolan pek çok dosyam var, ancak yakalamam olduğunu bildiğim ve artık görünmeyen 2 dosya için avukatımı ilgili adliyeye yolladığımda, yakalama kararlarının devam ettiğini öğrendi. e-devletten kaybolan diğer dosyalar da, taahhüt vermeyi atladığım ve infaza düşmesini beklediğim dosyalar malesef. umarım yanılıyorumdur ama benim görebildiğim böyle

  YanıtlaSil
 2. Bu konunun infazla alakası yok...
  İki ihtimal var...
  -Sistem arızası..
  -3167 göre kesileşmiş kararların bozulması

  YanıtlaSil
 3. Deveci Hukuk- Av.Sibel Sevinç24 Mart 2011 14:30

  yazdıklarınız dogru..herhangi bir sistem arızası ve yahuıt ortadan kalkma gibi bir durum sözkonusu değildir..

  YanıtlaSil
 4. Umarım sizin söylediğiniz gibidir ama dediğim gibi e-devletten kaybolduğu halde adliyeden aldığımız bilgi yakalamanın devam ettiği. Diğer taraftan 5941 veya 3917'ye göre yargılaması devam eden davalar ve taahhüt ile durdurulanlar eksiksiz duruyor. Sistem arızası olması çok düşük bir ihtimal. Kontrol ettirdiğim 3 farklı kişide de durum tamamen aynı. Haksız olmayı bütün kalbimle diliyorum.

  YanıtlaSil
 5. Entersan bir durum olduğu kesin ama benim taahüt süresi dolmamış olan dosyalarımda gözükmüyor yani infazda değiller ama yok olmuşlar kalan dosyalar icra dosyaları ve ara kararlarla erken ibrazdan beraat etmiş olduğum dosyalar.

  YanıtlaSil
 6. cengelköyden aydın24 Mart 2011 14:53

  İnfaza giden dosyalar e devlette görünmüyor tezine katılmıyorum hiç ama hiç alakası yok. Bilgilerinize

  YanıtlaSil
 7. cengelköyden aydın24 Mart 2011 14:56

  E devlette gözüken dosyalar
  1- yargıtaya gitmiş
  2- taahhüt verilmemiş ( veya aynı dosyada iki kişi yargılanıyor hem ortağına ait çekler hemde kendine ait çekler var)
  3- icra dosyaları
  4- Bankalara ödememiz gereken 450 tl lik dosyalar e devlette gözüküyor.
  taahhüt vermiş olduğumuz dosyalar gözükmüyor.
  Ben ayrı ayrı üç dört arkadaşın e devletine baktım bu durumları sezinledim.

  YanıtlaSil
 8. cengelköyden aydın24 Mart 2011 14:57

  Unutmadan davası devam eden dosyalar zaten gözüküyor. Birde e-imzada e devlette gözükmeyen dosyalar kapalı gözüküyor

  YanıtlaSil
 9. vatanhasreti24 Mart 2011 14:58

  BENİM KESİNLEŞMİŞ 8 DOSYAM VARDI 7TANESİ GÖZÜKMÜYOR 22.10.2009 TARİHLİ BİR DOSYAM GÖZÜKÜYOR.SİSTEM ARIZASI OLDUĞUNA PEK İHTİMAL VERMİYORUM 3SENE ÖNCEKİ MİRASÇILIK BELGESİ SONUCU VE 5 SENE ÖLÇEKİ HIRSIZLIK ÇIKAYETİM BİLE DURUYOR

  YanıtlaSil
 10. cengelköyden aydın24 Mart 2011 14:58

  Evet bu konuda haklı olabilirsin

  YanıtlaSil
 11. Taaahüt verilmemiş derken yargılaması devam eden dosyalarımı kastediyorsunuz yoksa kesinleşmiş ama taahüt verilmemiş dosyalarımı bu ayrıntı önemli çünkü...

  YanıtlaSil
 12. sn aydın bey benim taahhut verdiğim dosya gözüküyor

  YanıtlaSil
 13. IYIBIRMISAFIR24 Mart 2011 15:04

  Yeni bir güne başlıyoruz ama bir haftayı daha tamamlamak üzereyiz

  Arkadaşlarımızdan başka bir eylem önerisi gelmedikçe;

  - Halen Meclis'te görüşülen 2 yasa tasarısına dahil edilme ihtimalimiz devam ettiği için, dileyen/isteyenlerimiz Hükümet kanadını aramaya devam etmeliler (milletvekilleri, bakanlar, diğer siyasiler)

  - Hakkını kaybetmek istemeyen arkadaşlar acilen insan hakları mahkemesi başvurusunu yollamalılar

  - Yargıtay üyelerine derdimizi anlatan mektuplarımızı yollamaya devam etmeliyiz

  **********************

  söylediğim yasalardan birisi Meclis Adalet Komisyonunda görüşülüp kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna sevkedildi

  diğeri ise komisyonda görüşülecek

  bu aşamada hiç olmazsa ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ne dair bir teklif veya önerge ile komisyonda veya genel kurulda yasalardan birine dahil olabiliriz

  komisyonda bir teklif veya genel kurulda bir önerge - 2 satırlık yeterli olacaktır

  dileyenlerimiz/isteyenlerimiz telefonla yetkilileri arayabilirler

  YanıtlaSil
 14. E Devlette dosyaları kapalı gözükmesi ne anlama gelir acaca taahüt verilen dosyanın bu şekilde gözükmesi normamidir.

  YanıtlaSil
 15. vatanhasreti24 Mart 2011 15:22

  İNFAZI DÜŞMESİ DOSYA KAPANSA BİLE İNFAZ SAVCISININ ÇALIŞMASINA GÖRE 1HAFTADA OLUYOR 1AYDA BENİM YAŞADIĞIM DURUM BUDUR

  YanıtlaSil
 16. Benimki 45 günde zor düştü onuda kendi uğraşlarımla yaptım

  YanıtlaSil
 17. türkiyedeadaletkomedi24 Mart 2011 15:34

  Erken ibrazdan mütalasında beraatimi isteyen ve beraat aldığım mahkemenin savcıs,yargıtayın yeni içtihatleri sonrası yeniden yargılanıp cezalandırılmam için Kanun yararına bozma için adalet bakanlığına başvurmuş,beraat alan arkadaşlar hepinizin beraat aldığı mahkemelerdeki savcılar aynı yola başvuracakmış haberiniz olsun yani yatıracaklar bizi kurtuluş yok.Nasıl bir cumhuriyetse ve nasıl bir cumhuriyetin savcısıysa kutlamak lazım...

  YanıtlaSil
 18. MAHKEMELER ÇOGUNLUKLA AYRI AYRI KARAR VERİYORKEN SAVCININ KAFASINA GÖRE BİR UYGULAMAYA GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL ANCAK BAŞKA BİR AÇIK BULUR ONU DEĞERLENDİRİR SONUÇTA KANUN UYGULANMAK ZORUNDA BİZİM DERDİMİZ APC BU ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA İŞİMİZE RAHATLIKLA BAKIP AİLEMİZE SAHİP ÇIKABİLCEZ BU YÜZDEN PARA CEZASI İDARİYE DÖNSÜN VEYA TAAHÜT YAPILSIN BUNLAR GEÇİCİ ÇÖZÜM

  BEN HEP ŞUNU SAVUNDUM VE SAVUNUYORUM BENİM BORCUM KADAR DEVLETİN CEZA KESME YETKİSİ OLMAMALI MALI ÜRÜNÜ BEN DEVLETTENMİ ALDIMDA BORÇLANIYORUM
  BENİM MÜŞTERİME YADA BANA KEFİLMİ OLDUKİ DEVLET ÇEK MİKTARI KADAR PARA İSTİYOR KISACA

  ADLİ PARA CEZASINA HAYIR

  AKCAN

  YanıtlaSil
 19. iyi akşamlar
  28.02.2009 tarihinden önceki erken ibrazlarda artık bittimi bu kararla.okuduğum bu içtihata inanamıyorum da..tşk.

  YanıtlaSil
 20. ARKADAŞLAR,
  İNFAZA GİDEN DOSYALAR E DEVLET TE GÖRÜNMÜYOR.

  YanıtlaSil
 21. ARKADAŞLAR,
  İNFAZA GİDEN DOSYALAR E DEVLET TE GÖRÜNMÜYOR.

  YanıtlaSil