Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi (çek)

Çeklere verilen Adli Para Cezalarının Taksitlendirilmesi, Çek yasası Mağdurları, Çek Mağduru
T.C.
YARGITAY
10. Ceza Dairesi
Esas No: 2010/6184
Karar No: 2011/637
Tebliğname No: 10 - 2010/27553
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN
YARGITAY KARARI
Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Bayram Akyazı hakkında Elazığ 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılama sonucu, 25.08.2009 tarihinde 2009/85 esas ve 2009/246 karar sayı ile kurulan adli para cezası sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 23.02.2010 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Sanık müdafiinin, son oturumdaki sanığın lehine olan hükümlerin uygulanmasına ilişkin isteğinin TCK'nın 52. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen " ekonomik ve şahsi haller göz önünüde buludurularak, hükmolunan adli para cezasının, TCK'nın 52. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, her ay bir taksit olmak üzere 20 ayda 20 eşit taksitlendirilmesini kapsadığı da gözetilmeden, bu konuda bir karar verilmemesi;

20/12/2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7.maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, sair nedenler incelenmeksizin hükmün istem gibi BOZULMASINA; 18.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Etiketler: çek yasası mağdurları, çek mağduru, karşılıksız çek yasası çek kanunu mağdurları çek yargıtay içtihatları adli para cezası mağdurları

2 yorum:

 1. BU İÇTİHATDAN ŞUNU ANLAMAK MÜMKÜNMÜ
  ADLİ PARA CEZASINA 1 PEŞİN ÜÇ TAKSİT YAPILIYOR ŞUAN.
  DAHA UZUN TAKSİTLENDİRMEK MÜMKÜN MANASI ÇIKIYORMU? CEVAPLARSANIZ MEMNUN OLURUM
  SAYGILARIMLA
  A.AYDOGAN

  YanıtlaSil