Yerel Hakimler; Yargılamada Adalet ve Kalite İstiyor

Disiplin hapsi, İcra İflas Kanunu, Mahkeme, Adalet, İcra Suçları, Tazyik Hapsi, Ev Haczi, taahhüdü ihlal, icra uzlaştırma, Ceza, Vergi suçları, Ceza kanunu
Yerel Mahkeme Hakimleri yazılı açıklama yaparak "Adaletsiz yargılamalardan" vicdani rahatsızlıklarını dile getirdi..

ARTIK YARGIDA İPİN UCU KAÇTI.
Önceden sanığın müebbet cezasını bile temyiz etmediği bir sistemden, temyiz, yargılamanın iadesi, kesinleştirmeye itiraz eden daha sonra mazeret vererek vazgeçen emniyet de gözaltında kaldığı tüm sürelerin mahsubunu isteyen sanıkların bulunduğu bir sisteme geçtik. Ancak,bizim de sadece katip sayımız eskiye oranla biraz artı, bunun yanın da, ne mantığımız, ne mantalitemiz, ne çapımız, ne beklentimiz, ne de uzmanlığımız arttı!
Artık kalitesizlikten bıktık.
Kalitesizlik nedeniyle bilerek, bilmeyerek, olası kastla, bilinçli taksirle işlediğimiz adaletsizliklerden, adalet gecikmesinden pişman olduk.

1- HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması)
Sabıkalı sanıkların, erteli sabıkaları olmasına rağmen, sabıkasızım diyor. Çünkü, cezaevinde yatmamış ya, ceza almadığını zannediyor.Gerçek suçlarda verilen bu hükümler bu kadar etkisizleşirken, maddi zarar miktarı, bu miktarın tespitinin mahkemece gerekip gerekmediği, gerekiyor ise tebliğinin gerekip gerekmediği, zarar miktarının tespiti için kanaat getirici basit bir araştırmanın ne olduğu ve sadece HAGB nedeniyle Yargıtay'dan üç sefer bozulup geliyor.
Bu tepkisizlik, yorgunluk, ilgisizlik, bu kapasite eksikliği ile ADİL olmamız beklenebilir mi?

2- İCRA CEZALARI
İcra İflas Kanunu 349. madde "Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür."

5320 Sayılı Kanun: Madde 4.-"(1) Ceza Muhakemesi Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren.... görülmekte olan bütün soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanır."

Ceza Mahkemeleri Kanunu 1 "Madde 1 - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler."

Ceza Mahkemeleri Kanunu 2 "l) Disiplin hapsi: Kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, İfade eder."

Ceza Kanununa göre, İcra İflas Kanunu uyarıca sanığın yokluğunda disiplin hapsi veremeyiz. Çünkü; Ceza Kanununun amacı, "İcra İflas Kanunu'nun insan haklarına, borçlu bulunmaya" ilişkin değişikliklere göre aykırı kısımları ilga etmesidir.
Yanlış yapıyoruz ve vicdanen bu işin geri dönüşü yok.

3- VERGİ SUÇLARI
Vergi kaçakçılık suçlarında eylemin sabit kılınabilmesi için; Karşıt şirketler hakkındaki vergi suçu raporları, bu raporlar doğrultusunda açılan davalar, verilen kararlar, bilirkişi raporu gerekmektedir. 2005 yılındaki vergi suçu için 2009'da vergi dairesinin suç duyurusunda bulunulması dikkate alındığında, yetimin hakkını yiyenlerin suçları yanlarında kar kalıyor. Ceza verilse de zaman aşımına uğramayan dosya sayısı 0'da kalıyor.

Vergi dairesi A şirketi hakkında işlerin bozulması, bir çok işçisini işten çıkarıp şubeleri kapattığından kayda girmeyen bu satışları yapacak işletme çapı olmadığı gerekçesiyle vergi kaçakçılığından sisteme KAÇAKÇI olarak kaydını yapıyor.

Bu tarihten sonra A şirketinin faturalarını kim kullanmışsa onlar hakkında da sahte fatura kullanarak vergi kaçakçılığından Bunları da fişliyor.

B şirketi de bu şekilde fişlenip hakkında vergi suçu raporu düzenlenince vergi tekniği raporunda belirtilen tahakkuk eden vergi cezalarının tahsili için, B şirketinden mal alan tüm şirketlere yazı yazılarak ödemelerin vergi dairesine yapılması isteniyor.

Suçsuz ve günahsız B şirketinin fişlenme nedeniyle itibarı kalmadığından batıyor. Vergi mahkemesindeki davalardan sonuç almasına alıyor ancak bu arada parası bittiği için etkin avukat hakkı da bitiyor.
Adalet mi dağıtıyoruz, adaletsizlik mi?

Artık kalite istiyoruz, kaliteli olabilmeyi istiyoruz.
Birinin çıkıp HAGB hakkında makale yazabilecek donanımda olmasını istiyoruz.
İİK'nun insan haklarına, borçlu bulunmaya ilişkin değişikliklere göre aykırı kısımları olmasın istiyoruz.
Vergi mahkemesi varsa vergi ceza mahkemesi de olsun demesini istiyoruz.
Hukuki müesseselerin içeriğini dolduracak hukukçuyu yaratabilecek bir sistem istiyoruz.

Gereğini yapmak için uğraşacak bir vicdan istiyoruz.
Taner ERDOĞAN
Hakim


Kategori: Disiplin hapsi, İcra İflas Kanunu, Mahkeme, Adalet, İcra Suçları, Tazyik Hapsi, Ev Haczi, taahhüdü ihlal, icra uzlaştırma, Ceza, Vergi suçları, Ceza kanunu, HAGB, Yargıtay

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder