Ödeme Şartını İhlal Dava ve Hükümlü Sayıları

taahhüdü ihlal, adalet bakanlığı adli sicil, icra ceza mahkemesi, ödeme şartını ihlal
İcra İflas Kanunu 340. Maddeye göre İcra Ceza mahkemeleri tarafından açılmış olan Taahhüdü İhlal (Ödeme Şartını İhlal)dava sayısı 2010 yılında 416.371 dir. 2011 yılında icra ceza mahkemeleri tarafından açılmış dava sayısı Adalet Bakanlığının açıklamalarına göre 550.000 dir.
Taahhüdü ihlal nedeniyle verilen hapis cezaları tazyik hapsidir.. (5358 Sayılı, İcra İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 2004 sayılı İcra İflas Kanunun değişik 340. maddesinde belirtilen Taahhüdü İhlal suçundan 3 aya kadar Tazyik Hapsi cezası)

Taahhüdü İhlal nedeniyle cezaevlerinde bulunan hükümlü sayısı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerinde yer almadığı için, bu sayı resmi olarak bilinmemektedir. 2010 ve 2011 yılında icra ceza mahkemelerince açılmış bulunan dava sayısı toplamı 966.371 dir. Bu sayılar göz önüne alındığında, hakkında dava açılmış kişilerin yüzde 10 oranında mahkum olması durumunda tahmini sayı 100.000 civarlarında olacaktır.
Aşağıda 2010 ve 2011 yılı İcra Ceza mahkemelerince açılmış olan taahhüdü ihlal dava sayıları vardır. taahhüdü ihlal nedeniyle Cezaevlerinde mahkum olunan kişi sayısının Adalet bakanlığı Adli Sicil ve istatistik Genel Müdürlüğü'nde yer almayacağına dair, Bakanlar Kurulunun 20/3/2006 Tarihli 2006/10218 Nolu Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük - Disiplin Hapsi ve Tazyik Hapsi Kararlarının İnfazına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı vardır.

                                                    2010 VERİLERİ

        CEZA MAHKEMELERİ İŞ YÜKÜNÜN DAVA SAYISINA  GÖRE DAĞILIMI
MAHKEME TÜRÜ  ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNDE AÇILAN BOZULUP GELEN TOPLAM GELEN
CMK AĞIR CEZA
6972

7003

1029

15004

ÇOCUK

32930

45039

1150

79119

ÇOCUK AĞIR CEZA

3902

2347

175

6424

AĞIR CEZA

58998

68772

13841

141611

ASLİYE CEZA

671760

521371

74790

1267921

SULH CEZA

366027

804628

21511

1192166

TRAFİK

137

5

1

143

İCRA CEZA


81245


334601


525


416371

SINAİ HAKLAR CEZA

4688

5498

381

10567

TOPLAM

1226659

1789264

113403

3129326
2010 YILINDA İCRA CEZA MAHKEMELERİNCE AÇILAN DAVA SAYISI: 416.371

2011 YILI VERİLERİ (2011 YILI VERİLERİ ADLİ SİCİL VERİLERİNE ALINMAMIŞTIR)
2011 YILI VERİLERİ YARGININ HIZLANDIRILMASI VE İŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN "BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI GEREKÇE" İÇERİĞİNDE MEVCUTTUR.
Gerekçede;
2) Disiplin ve tazyik hapsi gerektiren her icra suçu mahkeme önüne gelmeyecektir.
İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklikle disiplin ve tazyik hapsi gerektiren eylemlerde parasal bir sınır öngörülerek, bu sınırın altında kalan icra suçlarının mahkeme önüne gelmesi engellenmektedir. Toplam alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacaktır. 2011 yılında mahkemelere bu türden "esas"a kaydedilen 300.000'i aşkın, "değişik iş"e kaydedilen 250.000'i aşkın olmak üzere toplam 550.000'i aşkın dosya gelmiştir. Yapılan değişiklikle bu dosyaların büyük kısmının mahkeme önüne gelmesi önlenecektir.
Link: İş Yükünün Azaltılmasına Dair Kanun Tasarısı Gerekçe
2011 YILINDA İCRA CEZA MAHKEMELERİNCE AÇILAN DAVA SAYISI: 550.000

İcra Ceza Mahkemelerini tarafından verilen "ödeme şartını ihlal" tazyik hapisleri Adalet Bakanlığı hükümlü ve tutuklu sayıları istatistik verilerine kaydı yapılmaz. Bu nedenle "taahhüdü ihlal" tazyik hapsi nedeniyle cezaevlerinde hükümlü olanların sayısı Adalet Bakanlığı istatistik verilerinde yoktur.

TAAHHÜDÜ İHLAL NEDENİYLE VERİLEN TAZYİK HAPSİ KAYITLARININ AYRI TUTULDUĞU VE ADLİ SİCİL İSTATİSTİK VERİLERE GİRMEYECEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA TÜZÜK
Bakanlar Kurulu Karar Tarihi : 20/3/2006, No: 2006/10218
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/6/1930, No: 1721
Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararlarının infazı
MADDE 193(1) Disiplin hapsinin Cumhuriyet başsavcılığınca infazında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır;
a) Mahkemece verilen disiplin hapsi kararları, disiplin hapsine mahsus deftere kaydedilir,
b) Disiplin hapsi cezasının infazı amacıyla, on gün içinde Cumhuriyet başsavcılığına gelmesi için hükümlüye çağrı belgesi gönderilir. Bu süre içinde hükümlünün gelmemesi veya kaçması halinde yakalama emri düzenlenir. İlgilinin bu adreste bulunamaması halinde karar, yargı çevresi dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir,
c) Kanun hükümlerine göre disiplin hapsi, kaldırılmadığı veya düşürülmediği takdirde kurumda yerine getirilir.
(2) Tazyik hapsi kararlarının Cumhuriyet başsavcılığınca infazında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır;
a) Mahkemece verilen tazyik hapsi kararları, bu kararlara mahsus deftere kaydedilir,
b) Bu kararlar, hükümlünün kararda belirtilen adresinde bulunan mahalli kolluk kuvvetlerine veya ilgilinin bu adreste bulunamaması halinde yargı çevresi dışındaki o yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir,
c) Kanun hükümlerine göre tazyik hapsi kararı kaldırılmadığı sürece, kurumda yerine getirilir.
(3) Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları için kurumda ayrı bir kayıt tutulur.
(4) Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adlî sicil kayıtlarına işlenmez.

Kategori: Disiplin hapsi, İcra Ceza mahkemesi, taahhüdü ihlal, İcra İflas Kanunu, Adalet Bakanlığı, İcra Uzlaştırma, icrada uzlaşma, Kanun, ödeme şartını ihlal, icra haciz

3 yorum:

 1. Yilmazilhan9116 Ocak 2013 10:24

  Taahüdü ihlalden hakkımda yakalam kararı verildi ne kadar süre yakalanmazsam bu karar zaman aşımından düşer

  YanıtlaSil
 2. KALDIRIN ŞU İNSANLIK AYIBINI
  "İnsanlar İntihar Ediyor" hapse girmemek için...
  "Şerefli yaşamış tüm ömrünce" bu durumu kaldıramıyor onurlu olduğu için...
  "Savcılık Soruşturma Başlattı" diye sonlanıyor her intihar haberi ...
  "Ölen Ölür Kalan Sağlar Bizimdir" diyor Bankalar ve Avukatları...
  "Ölüme Sebebiyet Vermekten" soruşturma geçirmiyor bu acımasızlar...
  "Sosyal Devlet Olamıyor" devletimiz

  YanıtlaSil
 3. BENİM DE 3 TANE TAHHÜTÜ İHLALDEN KESİNLEŞMİŞ CEZAM VAR KISMİ ÖDEMEYLE ÇÖZMEYE ÇALIŞTIM BEN PARA VERDİKÇE FAİZİNİN FAİZİNİ DE İSTEMEYE BAŞLADILAR ÖDEME MAKBUZU DA VERMİYORLAR AMA BİR FIRSATINI BULUNCA BAZI KAN EMİCİ AHLAKSIZ NE OLDUKLARI BELİ OLMAYAN AVUKAT MESLEĞİNE YAKIŞMAYAN O İNSANLARA İKİ ÇİFT LAFIM OLUCAK İNŞALLAH BİR AF ÇIKARDA BENDE SAVCILIĞA GİDİP SUÇ DUYRUSNDA BULUNURUM BİR DE TAHHÜTÜ İHLALLERDE KANUN YARARINA BOZMAYI DENEYİN BENİM TAHHÜT TOPLAMIM 10 DAN FAZLAYDI 3 TANE KALDI KANUN DA BUNUN LA İLGİLİ ÇOK ŞEYLER VAR YETERKİ HAKİMLERİMİZ DİLEKÇELERİMİZİ OKUSUNLAR

  YanıtlaSil