Borçları Nedeniyle Cezaevinde Olanlara Tahliye Yok

 İcra İflas kanunu, Ödeme şartını İhlal, Taahhüdü ihlal,  Tazyik Hapsi
Ceza İşleri genel Müdürlüğü Taahhüdü İhlal Nedeniyle Cezaevlerinde Olan 18.000 hükümlünün tahliyelerini önlemek için Savcılıklara Görüş Bildirdi. Yazıda; İcra İflas kanunu 340. madde gereği (Ödeme şartını İhlal) Taahhüdü ihlal suçundan verilen 3 aya kadar Tazyik Hapsinin C.M.K 2/I maddesi tanımlar kısmındaki disiplin hapsi kavramı içinde olduğu İnfaz Tüzüğü 193/4. maddesinin "Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez" hükmü ile tazyik hapislerinin hapis cezası niteliği bulunmayan zorlama hapsi olduğu dikkate alındığında hakkında disiplin veya tazyik hapsi bulunan hükümlülerin bu infaz usulünden yararlanamayacağı ifade edildi.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.03.0.CTE.0.00.24.00/245/52525 12/04/2012
Konu : 6291 sayılı Kanun uygulaması

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

6291 sayılı Kanunun 1. maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen 105/A maddesinin uygulanması sırasında yaşanan tereddütler üzerine, ilgili Cumhuriyet savcıları ya da hâkimler tarafından Genel Müdürlüğümüze telefon edilerek yöneltilen sorulara ve uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin düşünceler, takdir ve karar yetkisi ilgili hâkimlere ait olmak üzere aşağıda belirtilmiştir.

1- 105/A maddesinin 2. fıkrasındaki “iradesi dışındaki bir nedenle” tabirinin yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptandığından açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacak hükümlüleri, ayırım yapmaksızın herhangi bir açık infaz kurumuna ayrılmayı talep etmesine karşın, kapasite yokluğu ya da başka nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan hükümlüler ile kendisine atfedilemeyecek vb. nedenlerle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan hükümlüler

2- Açığa ayrılma hakkı bulunmayan hükümlülerin (örneğin terör suçundan hükümlü olanlar, ya da disiplin cezası almış olup kaldırılması için gerekli süre geçmemiş olanlar vb.) sıfır - altı yaş grubunda çocuk sahibi olan kadın ya da hastalığı ATK raporuyla belgelenmiş hasta kapsamında olsalar bile uygulamadan yararlanma imkânlarının bulunmadığı,

3- 105/A maddesinin 4. fıkrasındaki düzenleme gereğince; adli para cezasından çevrilme hapis cezaları infaz edilmekte olan hükümlülerin düzenlemeden yaralanabilecekleri sürenin hak ederek tahliye tarihlerinden geriye doğru hesaplanmasının gerektiği, açık ceza infaz kurumunda cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçirme şartının bu hükümlüler için de geçerli olduğu,

4-Para cezasından çevrilme hapis cezası infaz edilmekte olan hükümlülerin de, yararlanacakları süreler bihakkın tahliye tarihlerinden geriye doğru hesaplanmak suretiyle, 1. ve 2. fıkradaki düzenleme kapsamında bulundukları,

5- Kanunda öngörülen şartları taşıyan yabancı uyruklu kişilerin de, talep etmeleri ve cezalarının infazını yapacak denetimli serbestlik müdürlüğünü belirtmeleri halinde Yasa’dan yararlanabilecekleri,

6- Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 193/4. maddesinin "Disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adlî sicil kayıtlarına işlenmez." hükmü ile tazyik hapislerinin hapis cezası niteliği bulunmayan zorlama hapsi olduğu dikkate alındığında hakkında disiplin veya tazyik hapsi bulunan hükümlülerin bu infaz usulünden yararlanamayacağı,

7- Kanunun açık hükmüne rağmen düzenlemeden habersiz olmaları nedeniyle hükümlülerin süresinde müracaat etmemelerinin sonucu olarak kapalı ceza infaz kurumuna dönmek zorunda kalmamaları için, hükümlülerin ceza infaz kurumundan salıverilmelerinden önce yasal düzenlemenin ve zamanında teslim olmamanın sonuçlarının kendilerine hatırlatılmasının önem arz ettiği düşünülmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Cevat GÜL
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Kategori: İcra İflas kanunu, İİK. 340. madde, Ödeme şartını İhlal, Taahhüdü ihlal, Tazyik Hapsi, Borç hapsi, cezaevi, kredi kartı, banka ipotek, İcra, Haciz, Yargı Reformu, Adalet

2 yorum:

  1. 20000  tl borcum var bankalara  ödemek istiyorum  ama işsizim  adıma da hiç  bir şey yok olsa verecem  nasıl öderim ödeyemezsem  ne olur    YanıtlaSil
  2. nasıl bir adalet işliyor anlayamıyorum .neyin cezası neyin disiplini bu.siz kimi cezalandırıyorsunuz  analarını babalarını göremeyen çocukları mı  eşlerini bekleyenlerimi çocuklarını bekleyen ana babalarımı. siz bu adamları içeri alınca ne oluyor borcu kim ödeyecek .iflas etmek suçsa iflas ettirmeyeceksin ki düzen işlesin kimse borçlu olmasın .çıldırmamak elde değil ya  terör ve taahhüdü ihlal aynı maddede geçiyor .allahınızdan bulun inşallah

    YanıtlaSil